Hållbar Finans – Juni 2021 – Dagens Industri

Page 19

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

19

NU PÅBÖRJAS RESAN MOT FRAMTIDENS DIABETESLÄKEMEDEL Med visionen att förbättra och tillgängliggöra diabetessjukvården grundade Dorte X Gram läkemedelsföretaget PILA PHARMA. Nu ges investerare möjligheten att vara med och förändra förutsättningarna för diabetesdrabbade världen över. – Vi vill i enlighet med de Globala Målen vara med och minska antalet dödsfall till följd av följdsjukdomar bland diabetesdrabbade. Att drabbas av diabetes, utan tillgång till medicinering, kan innebära stora komplikationer och leda in i en ond spiral där patienter förlorar arbetet och försätts i fattigdom. Med vår tablett vill vi tillgängliggöra diabetesbehandling på platser i världen där klasskillnader försvårar traditionell diabetesbehandling, säger Dorte X Gram, VD och grundare av PILA PHARMA.

En nytänkande tablett

Sedan 2014 har PILA PHARMA arbetat med framtagandet av en ny behandlingsform för diabetes typ 2. Där genomförda studier visar att deras läkemedel, som tas i tablettform, uppvisar en förbättrad frisättning av insulin hos diabetespatienter. Genom att nu ta stöd av investerare förväntas förberedelser av studier i fas 2B på-

arbete med något av de stora läkemedelsbolagen. På så vis kan vi nå fas 3 och göra fler, längre och mer omfattande studier, där slutmålet är att påbörja försäljning av vår produkt globalt.

börjas det närmaste året – för att under en 3 månadersperiod kunna granska den effekt som deras läkemedel har på blodsockerregleringen hos diabetessjuka. – Vår affärsidé bygger på att behandla diabetiker med ett preparat som förväntas vara bättre och säkrare, där vårt läkemedel reglerar glukos på ett nytt sätt jämfört med de behandlingsmetoder som finns på marknaden idag, säger Dorte X Gram. – Vi har en tre år lång resa framför oss innan vi erhåller resultaten av fas 2B-studien och vi spår att framtida investerare kommer att få följa med på en intressant utveckling de närmaste åren. – Lyckade fas 2B-resultat öppnar därefter upp möjligheten att fortsätta vår resa, mot marknaden och världens diabetiker, genom kliniska studier i fas 3. Därtill hoppas vi kunna göra ett större sam-

Vår affärsidé bygger på att behandla diabetiker med ett preparat som förväntas vara bättre och säkrare, där vårt läkemedel reglerar glukos på ett nytt sätt jämfört med de behandlingsmetoder som finns på marknaden idag

– Det som verkligen driver oss är att göra något gott för patienterna. Jag har satsat min karriär och min ekonomi på det här – för att jag tror att PILA PHARMA kan göra skillnad. Att investera nu innebär att man får vara med på denna resan, där goda resultat från fas 2B möjliggör en positiv return on investment för alla våra aktieägare, avslutar Dorte X Gram.

Läs mer på pilapharma.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.