Page 1

www.hukuksokagi.com ücretsiz aylık yayın organıdır

Şubat 2013 • Sayı: 1

Hukuk Sokağı Elektronik Dergisi Yayında! HUKUK SOKAĞI İÇERİĞİ ARTIK TABLETİNİZDE


HABERLER

3

Başlarken Önsöz

9

Mahkeme Kalemlerinde Tebligat İşkencesi Av. Serhat TUĞRAL

12

UYAP Portal'la İlgili Bilmeniz Gereken 5 Şey Av. Aydoğan TAN

14

Barolar ve Özgürlükler Av. Görkem TAN

4

İcra İhalelerinde E­Satış Dönemi Başladı

2013 Yılı Hakimlik Savcılık Sınav Takvimi Açıklandı

5

Twitter'da Tehdit ve Hakarete İlk Mahkumiyet

Eskişehir Barosu, Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına Dair Yönetmelik İçin İptal Davası Açtı

Avukatllık Bürolarına Verilen Süre Doldu Hukuk Sokağı | www.hukuksokagi.com İmtiyaz Sahibi: Aydoğan TAN Yayın Kurulu: Aydoğan TAN Görkem TAN Bahadırhan TABAK Tasarım: Aydoğan TAN dergi@hukuksokagi.com

6 Dördüncü Yargı Paketi Geliyor


Başlarken

Hukuk Sokağı, 2007 yılında, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimime devam ederken, ders notlarımı bir internet sitesi üzerinden yayınlama çabasıyla başladı. Devamında derslerde çözülen pratik çalışmalar ve sınav sorularıyla içeriği arttı. Her ayın son günü yayınlanacak Hukuk Sokağı E­dergide o ay içinde blogda yer alan, en çok okunan makale ve yazılar dijital dergi formatında yer alacak.

Hukuk Sokağı bugün artık yalnızca öğrencilere yönelik kaynak yayınlamanın ötesind, blog formatında yayın yapan bir hukuk sitesi olarak dijital hayatını sürdürüyor. 2007 yılında HTML tabanlı bir internet sitesi olarak faaliyete başladığında bugünkü web yazılım sistemleri yoktu. Daha çok Microsoft FrontPage ve HTML kullanmak durumudaydım. Tabii ilerleyen zaman içinde web gelişerek, içerik yönetim sistemleri ortaya çıktı. Böylece bugün kullandığımız Wordpress altyapısına geçmiş olduk. Gelişimi devam eden web teknolojileri bugün artık mobil dünyayı müjdeliyor. Cebimizdeki telefonların akıllanmasıyla başlayan süreç, tablet bilgisayar furyasıyla sürüyor. Mobilite her gün daha fazla önem kazanıyor. İşte bu nedenle Hukuk Sokağı içeriklerinin okurlarımız tarafından mobil cihazlarda da okunabilmesi için aylık olarak yayın yapmasını öngördüğümüz bu dergiyi hazırladık. Her ayın son günü yayınlanacak Hukuk Sokağı E­dergide o ay içinde blogda yer alan, en çok okunan makale ve yazılar dijital dergi formatında yer alacak. Henüz yolun çok başındayız. İlk sayıda elinizde yalnızca 15 dijital sayfa var. Ancak içeriğimizi geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. Bizi takip etmeniz ve keyifle okumanız dileğiyle... Av. Aydoğan Tan


Haber Hukuk Sokağı

İcra İhalelerinde E­Satış Dönemi Başladı Adalet Bakanlığı, İcra ve İflas Daireleri ile Satış Memurluğu Ortaklığın Giderilmesi satışlarında elektronik ortamda teklif verme usulünün başladığını duyurdu. 5 Şubat 2013 tarihinden itibaren başlayan uygulamada, esatis.uyap.gov.tr adresinden satışa iştirak edilebiliyor. İhale tarihi yaklaşan satıştaki malların fotoğraflarının da sergilendiği E­Satış Portalı’na elektronik imzalı veya üyelik yoluyla e­imza olmaksızın girilerek satışlara katılmak mümkün. Satışlara katılmak isteyenlerin bir Vakıfbank hesabına sahip olması ve internet bankacılığını aktive etmiş olmaları gerekiyor.

2013 Yılı Hakimlik Savcılık Sınav Takvimi Açıklandı Adalet Bakanlığı, 2013 yılında yapılacak hakimlik ve savcılık sınavlarına ilişkin takvimi açıkladı. Bakanlığın internet sitesinde 05.02.2013 günü yapılan duyuruya göre, 2013 yılında üç sınav yapılarak 1.400 hakim ve savcı adayı mesleğe kabul edilecek. Sınavlar adli yargı, idari yargı ve avukatlar için adli yargı alanlarında yapılacak. Adli yargı için 600 aday avukatlar arasından belirlenecek. İlk sınav, 23 Ağustos’ta yapılacak.

SINAVIN ADI SINAV TARİHİ Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı

KADRO SAYISI

SINAVA SINAVA BAŞVURUNUN BAŞVURUNUN İLK GÜNÜ SON GÜNÜ

5 Ekim 2013

600

5 Ağustos 2013

23 Ağustos 2013

İdari Yargı Hakim Adaylığı

2 Kasım 2013

200

16 Eylül 2013

24 Eylül 2013

Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı

22 Aralık 2013

600

4 Kasım 2013

13 Kasım 2013


Haber Hukuk Sokağı

Twitter'da Tehdit ve Hakarete İlk Mahkumiyet Manken N.D.’ye Twitter üzerinden tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanık S.D., suçlu bulunarak hapis ve adli para cezasına çarptırıldı. Bu anlamda Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan dava, 15.02.2013 tarihi itibariyle sonuçlandı. İstanbul 18. Sulh Ceza Mahkemesi, yargılama sonunda sanığın tehdit eyleminden neticeten 5 ay hapis ve hakaret eyleminden neticeten 1.500 TL adli para cezası vererek, hükmün açıklanmasının beş yıl süreyle geri bırakılmasına hükmetti. Dava, Twitter üzerinden tehdit ve haraket nedeniyle yapılan yargılamalar içinde hapis cezasına hükmedilen ilk dava olarak kayıtlara geçmiş oldu.

Eskişehir Barosu Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına Dair Yönetmelik İçin İptal Davası Açtı Eskişehir Barosu Başkanlığı, 17.01.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik‘te geçen “yabancı avukat ve avukat ortaklıkları” ile “yabancı uyruklu serbest avukat” ibarelerinin yürürlüğünün durdurulması istemli olarak Danıştay’da dava açtı. Eskişehir Barosu web sitesinde yayınlanan dilekçe metninde özetle “yasayla düzenleme yapılabilecek bir konunun yönetmelik ile düzenlenemeyeceği”, “Türkiye’de avukatlık yapabilmek için Türk vatandaşı olma koşulunu düzenleyen Avukatlık Kanunu’nun 3. maddesine aykırılık taşıdığı” gerekçelerine dayanılarak, yönetmeliğin ilgili maddelerinin iptali istendi.

Avukatlık Bürolarına Verilen Süre Doldu Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24. maddesine eklenen ek fıkra ile mesken nitelikli bağımsız bölümlerde faaliyet gösteren Avukatlık, Hukuk, SMMM ve YMM mali müşavirlik bürolarına tanına 2 yıllık süre doldu. Bu aşamadan sonra mesken niteliğindeki apartman dairelerinde faaliyet gösteren hukuk ve mali müşavirlik bürolarının faaliyetlerine devam edebilmeleri için kat malikleri kurulunun toplanarak bu konuda bir karar alması gerekiyor. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24. maddesine eklenen fıkra ile hukuk büroları ve mali müşavirlik bürolarına iki yıllık süre tanınmıştı. iki yıllık süre 25.02.2013 tarihi itibariyle doldu. Bu sebeple hukuk büroları ve mali müşavirlik büroları kural olarak artık mesken nitelikli apartman dairelerinde faaliyet gösteremeyecekler. Bunun mümkün olabilmesi için kat malikleri kurulunun toplanarak oy birliği ile bu faaliyete izin vermeleri gerekiyor.


Haber Hukuk Sokağı

Dördüncü Yargı Paketi Geliyor Genel bir bakış açısıyla bakıldığında 4. yargı paketinin getirdikleri arasında; cebir, tehdit, şiddet içermeyen propaganda suçlarından dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanların tahliyesi yolunun açılması, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu ile suçu ve suçluyu övme suçlarında konu bakımından daraltmaya gidilmesi, halkı askerlikten soğutma suçundan hapis cezasının kaldırılması, işkence suçlarında zamanaşımı süresinin kaldırılması sayılabilir. Aslında ne kadar doğru bir kanun yapma tekniği olduğu tartışmaya açık olan yargı paketleri serisi 4. yargı paketi ile devam ediyor. İlk üç paketin ardından geniş çaplı bir çalışma başlatan hükümet çeşitli kanunlarda değişiklik öngören 4. yargı paketini yürürlüğe koymak için harekete geçti. Cebir, Tehdit, Şiddet İçermeyen Propaganda Suçları 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 6. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basanlara veya yayınlayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir” hükmünde suçun faili “cebir, şiddet veya tehdit içeren bildiri veya açıklamaları basan veya yayan kişiler” olarak değiştirilerek suçun konusunda daraltmaya gidilecek. Yine aynı kanunun 7. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Terör örgütünün propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılır.” hükmüne de tıpkı 6. maddede olduğu gibi suç konusu fiilin cebir, şiddet veya tehdit içermesi şartı getirilerek suçun konu unsurunda daraltma gerçekleştirilecek. Başta KCK davası olmak üzere son yılların dikkat çeken davalarında tutuklu bulunanlar açısından eğer yargılandıkları suça konu eylemlerinde cebir, şiddet, tehdit bulunmaması halinde tahliye olabilmeleri imkanı doğacak. Hatırlanacağı gibi 3. yargı paketinde de tutuklamaya alternatif adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının önündeki üst sınır kaldırılmış ve önemli tahliyeler gerçekleştirilmişti.


Haber Hukuk Sokağı

Suçu ve Suçluyu Övme 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 215. maddesinde yer alan “İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmündeki övme fiili şiddet veya suç işlemeye teşvik edecek şekilde övme olarak değiştirilerek. Böylece her türlü övme fiili değil sadece şiddete ve suç işlemeye teşvik eder nitelikli övme fiilleri cezalandırılabilecek. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak 4. Yargı Paketi ile değişiklik yapılacak maddelerden biri diğeri de Türk Ceza Kanunu’nun suç işlemek amacıyla örgüt kurmayı düzenleyen 220. maddesinin 6. ve 7. fıkraları. Bu fıkralarda örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenler ile örgütteki hiyerarşiye dahil olmamakla birlikte örgütün suç işlemesine yardım edenlerin örgüt üyesiymiş gibi cezalandırılması öngörülüyordu. Yapılacak değişiklikle bu fıkralardan örgüt üyesi olarak cezalandırılır ibareleri çıkartılacak. Aynı maddenin 8. fıkrasında yer alan “Örgütün veya amacının propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.” hükmünde 3713 sayılı kanunda yapılacak değişikliğe paralel olarak örgütün veya amacının cebir şiddet veya tehdit içeren yöntemlerinin propagandasının suç olması şeklinde değişikliğe gidilerek her türlü propaganda değil sadece cebir, şiddet veya tehdit içeren propaganda eylemlerinin cezalandırılması sağlanacak. Düzenleme Yapılması Öngörülen Diğer Maddeler Türk Silahlı Kuvvetleri’nde gerçekleştirilen Disko yani disiplin koğuşu, oda hapsi uygulaması askeri idari yargı denetimine açılacak. 6 ayla 3 yıl arası hapis cezası öngörülen halkı askerlikten soğutma suçunda hapis cezası yerine adli para cezası uygulanmasını öngören bir düzenleme yapılacak. İşkence ve kötü muamele suçlarında zamanaşımı kaldırılacak. Tutukluluğa itiraz halinde savcının mütalaası sanıklara okunacak ve sanık savunması alındıktan sonra karar verilecek. Soruşturma ve kovuşturmada duruşma dışında yapılacak tahliye taleplerinde savcıdan mütalaa alınmayacak. Kovuşturmaya yer olmadığı kararlarında AİHM’in etkin soruşturma yapılmadığına dair vereceği kararın kesinleşmesini takibeden 3 ay içinde talep edilmesi halinde zorunlu olarak soruşturma açılacak. Adli yardım talebi reddedilenler bu karara itiraz edebilecek ve gerekirse itiraz duruşmalı incelenebilecek. Kamulaştırma davalarının 3,5 ayı aşması halinde kamulaştırma bedeline faiz işleyecek. Henüz son hali kesinleşmemekle birlikte 4. yargı paketiyle birlikte gerçekleştirilmek istenen düzenlemeler Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin başta olmak üzere yetkililerin açıklamaları ve yazılı basında yansıdığı şekliyle bunlardan ibaret. İlerleyen günlerde paketin son halini ve ne şekilde kanunlaşacağını hep birlikte göreceğiz.


Haber Hukuk Sokağı

Türkiye'de Avukat Sayısı 78.000 Türkiye Barolar Birliği her yıl şubat ayında avukat sayılarına ilişkin bazı istatistiki verileri paylaşıyor. Bu bilgilerle Türkiye genelindeki avukat sayıları, il bazında ve kadın / erkek oranlarıyla birlikte görme imkanına sahip oluyoruz.. Biz de bunları her yıl Hukuk Sokağı’nda yayınlıyoruz. Son olarak geçtiğimiz yıl, avukat sayılarına ilişkin bir de infografik paylaşmıştık. TBB verilerine göre 2012 yılında ise ülke genelinde avukat sayısı 3.687 kişi artarak 78.179′a ulaşmış. Bir başka dikkat çeken veri ise, kadın avukat sayısındaki son yıllardaki yükselişin sürüyor olması. Geçen yıl avukatlık mesleğine başlayanların %54′ü kadın. İşte Barolar Birliği verilerine göre en çok avukata sahip barolar:

Baro Adı

Erkek

Kadın

TOPLAM

İstanbul

16.942

12.812

29.754

Ankara

6.477

4.712

11.189

İzmir

3.499

2.716

6.215

Antalya

1.693

1.058

2.751

Bursa

1.349

717

2.066

Adana

1.129

668

1.797

Konya

1.118

496

1.614

Mersin

914

367

1.381

Gaziantep

775

227

1.002

Kocaeli

606

394

1.000

Kayseri

688

300

988

Muğla

542

431

973

Aydın

538

314

852

Hatay

563

248

811

Denizli

562

248

810

Balıkesir

542

262

804

Samsun

557

215

772

Diyarbakır

561

210

771

Eskişehir

433

289

722


Blog Av. Serhat TUĞRAL

Mahkeme Kalemlerinde Tebligat İşkencesi

6

100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu yürürlüğe girdi ve davanızı açarken lüzumlu olacak tüm masrafları gider avansı olarak yatırdınız. Dilekçenize lüzumlu yerlerden gelecek evrakları açıklamaları ile birlikte dercettiniz, hatta daha sonra bazı evrakların getirtilmesini ara kararı beklemeden mahkemeden talep ettiniz. Yahut da aleyhinizde açılan davada cevap dilekçenizi verdiniz, delillerinizin celbini istediniz, veya süre uzatımı talep ettiniz. Sizin işiniz bitti ve kalem personelinin deyim yerindeyse “tebligat işkencesi” başladı.

düzeyde UYAP hayranıyım ve eskiye dönüşü değil savunmak, çağrıştıracak sözlere bile aşırı tepki verdiğimi itiraf etmeliyim. Peki sorun nereden kaynaklanıyor. Sorun, elimizdeki müthiş cihaza bakış açımızdan ve yaklaşımımızdan kaynaklanıyor. Düşünün canavar gibi bir motor gücüne ve son sistem aktarma organlarına sahip bir arazi aracınız var, ancak yolunu aydınlatacak farları hala 1900’lü yılların sistemiyle çalışıyor. UYAP Sistemi gibi bir sistemde hala birkaç yüzyıl öncesinin “pul yapıştırma” mantığıyla yargılamayı hızlandırmak ne derece mümkün sormak gerekir.

Kalemde ilk çekişme; “tebliğ için pul verin” talebine karşı avukatların “gider Her kalem ziyaretimizde ve yukarıdaki avansını kullanın” cevabı ile başlıyor. tartışmayı her yaşadığımızda kalem personeline “elin adamı elektronik pul Sebebine gelince; diye bir şey icat etmiş, bizi kaale Kalem personeli hazırladığı tebligat almazlar ama UYAP’çılara siz söylerseniz yahut müzekkereyi gönderebilmek için belki dinlerler” diyerek teknolojinin daha fazla önce kendisi lehine bir reddiyat nimetlerinden yolunu açmaya makbuzu hazırlıyor, bunu gidip yararlanılmasının vezneden çekiyor, daha sonra çektiği bu çalışıyoruz. Gerçekten de, bizim posta kuruluşunda örnek para ile postaneden pul satın alıyor, teşkilatımızın Alman Posta İdaresi bunu göndereceği evraka yapıştırıyor. aldığımız Eski sistemde ise sadece hazırladığı “Elektronik Pul” diye bir şeyi 2004 evraka kalemde kendisine fiziken teslim yılından beri uyguluyor. Sistemin özü şu; eğer çok fazla sayıda posta edilmiş bulunan pulu yapıştırıyor idi. gönderiyorsanız her gönderinize pul Açık söylemek gerekirse fanatik denecek yapıştırmıyorsunuz. Önce bir abonelik


Blog Av. Serhat TUĞRAL

tesis ettiriyorsunuz sonra da İnternet üzerinden çıkarttığınız bir barkodu (karekod aslında) zarfın üzerine yapıştırıyorsunuz. Hepsi bu! Gönderiniz teslimata hazır!

%100 koruma sağlar

Tıpkı zaten uygulanmakta olan bilgisayarlı/makinalı mektup damgalama işleminde olduğu gibi, “pul”un 2D barkodu posta merkezlerinde otomatik Tabii bunun için öncelikle bizim PTT’nin olarak orijinal olup olmadığının tespiti bu hizmeti sunmaya başlaması, için taranır. arkasından da bunun UYAP ile DIGITALMARKE, sadece basit bir etiket entegrasyonunun yapılması şart. baskısı ilavesi ile özel servislerle örneğin Aşağıda, Alman Posta İdaresinin “kayıtlı posta” ile de birleştirilerek elektronik pul sistemini nasıl kullanılabilir. uyguladığına ilişkin web sayfasındaki açıklamalarının meraklısı için yapmış Gönderi İzleme: olduğum bir tercümesini bulacaksınız. İster internet üzerinden, isterse çağrı Düşünmeye devam edelim, bakalım merkezi üzerinden gönderi izleme bu seçenekte mümkündür. DİGİTALMARKE, daha neler yapabiliriz? posta pulu yapıştırılmış olsa bile her Digitalmarke; elektronik pul – pulsuz türlü gönderi üzerinde uygulanmaya müsaittir. gönderinin modern yolu 2004 Yılının Ocak ayından beri Alman Posta İdaresi’nin işyerlerinde gönderilere DİGİTALMARKE KullanmanınFaydaları: artık sayısal pul yapıştırılıyor. Gönderi için herhangi bir değer belirlenebilir. Yeni sayısal pul DIGITALMARKE Matrix Kodu, daha sonraki dijital işlemlerde kullanılabilecek veriler içerir. Alman Posta İdaresi’nin işyerlerine Pullama ve Damgalama hataları azaltılır. İşyerlerinde zaman tasarrufu getirilen gönderilere geleneksel posta Posta sağlanır, örneğin daha etkili, hızlı, pulu yapıştırmak yerine kullanılan bir müşteri odaklı hizmet verilir. usuldür. DIGITALMARKE Kolaylıkla diğer özel hizmetlerle kombine edilebilir. Hızlı ve Basit DIGITALMARKE, yeni bir sayısal puldur. Klasik özel servislere, örneğin “kayıtlı gelince; DIGITALMARKE Doğrudan doğruya Alman Posta postaya” İdaresi’ninişyerlerinde basılır ve tamamen basitiği öne çıkarır. gönderilerinizin üzerine yapıştırılır. Kayıtlı postalarda, bu yepyeni dijital Bu küçük etikette gönderinin ücretinden, “yenilikçi yaklaşım”a gelinceye değin bunun yanında postalama tarihinden ve posta pulları tanıtım kodunu içeren ayrı etiketle birlikte kullanılmak çıkış merkezinden daha fazla şey yer bir zorundaydı. alır. DIGITALMARKE ile gönderi DIGITALMARKE, ayrıca özel kodlanmış Şimdi, verileri sayesinde pul sahteciliğine karşı bilgileri ve özel servis bilgileri tek bir


Blog Av. Serhat TUĞRAL

etiket içine entegre edildi. Artık kayıtlı postalar sadece ve sadece tek bir etikete Toplam ücretin gönderi postaya ihtiyaç duyuyor: verildikten sonra basitçe hesabınıza borç yazılması, DIGITALMARKE Elektronik Pul Servisi – Sistematik Posta Giderlerinde şeffaflık bir tık Bir Yaklaşımın Tüm Avantajları uzağınızda: Yazılım posta ücretlerini sizin için herhangi bir zamanda tam doğru bir Eğer her gün büyük hacimlerde posta şekilde hesaplar gönderiyorsanız Deutsche Post’un Elektronik Pul Servisinin avantajlarını Elektronik Pul taşıyan gönderiler kullanın. zarflandıktan sonra teslimata hazırdır. Bir çok şirket için Elektronik Pul sistemi Bu servis, kendi bilgisayar sisteminizi ilave bir yatırıma gerek kalmadan ideal kullanarak posta ve gönderilerinizi basit, çözümler sunmaya hazırdır. ekonomik, etkin olarak göndermenizi mümkün kılar. Kaynak: http://www.deutschepost.de Faydalarınız: Posta ücretlerinde büyük indirimler Lüzumlu posta evraklarının, gönderi bazındaki faturaların, teslimat planının sistem tarafından otomatik düzenlenmesi nedeniyle etkili posta işleme ve takip avantajı,


Blog Av. Aydoğan TAN

UYAP Avukat Portal'la İlgili Bilmeniz Gereken 5 Şey

K

esildi, durdu, ağır çalışıyor derken giderek hayatımızda daha fazla yer etmeye başladı UYAP. Ne var ki sosyal ağlar dışında interneti fazla önemsememekten midir yoksa konuya hakim olmamaktan mıdır bilinmez, sistemin halen çok aktif kullanıldığını söylemek zor. Oysa yalnızca Barolar Birliği tarafından üretilen (an itibariyle) 27.986 elektronik imza var. Bu rakam neredeyse ülke çapındaki avukatların yarısı. Elektronik imza hizmeti sağlayan başka şirketlerin varlığı, kurum avukatları ve çok avukatlı büroları da düşündüğümüzde, bu hiç de azımsanmayacak bir rakam. Ancak elektronik imza edinilmesine rağmen çok aktif bir kullanım olmadığını düşünüyorum. Elbette biraz farazi konuşmuş oluyorum, çünkü bu konuda somut veriler yok. Bakanlık henüz Avukat Portal kullanıcı sayısına ilişkin bir açıklama yapmış değil. Yalnızca SMS abone sayılarını açıklıyorlar. Avukat Portal’ın halen gerektiği gibi aktif biçimde kullanılamamasında belki biraz da Bakanlığın, UYAP Avukat Portal’a ve dolayısıyla avukatlara bakışını da eklemek gerek. Zaman zaman dile getirdiğimiz gibi, portalın ücretli yapılmak istenmesi veya halen ücret

alınan işlemler olması gibi. UYAP Portalın kullanılması konusunda kaynak eksikliği de önemli bir etken elbette. Bu konuda Hukuk Sokağı’nda yakında başlayacağımız çalışmalarımız sürüyor. Bugünlük, Avukat Portal’ın kullanımında bilinmesi gereken bazı özet bilgilere yer vermek istedim. İşte UYAP Avukat Portal kullanımında bilinmesi gereken 5 şey:


Blog

Av. Aydoğan TAN

1. Yalnızca Windows

4. Para peşin

Eğer Mac OS veya Linux işletim sistemine sahip bir bilgisayarınız varsa UYAP Avukat Portal’a giriş yapmayı unutun. En azından Windows”un tanıdık ekranının başına geçene kadar. Ancak Barolar Birliği, bu konuda bazı çalışmalar yapıldığı bilgisini veriyor.

Bazı işlemler ücrete tabi. Portalda her ne kadar bunun uyarısı veriliyor olsa da önceden bilmekte fayda var. Portal üzerinden elektronik mazeret gönderme ve icra dosyalarında MERNİS, SGK, Trafik sorgulamaları 2 TL ücrete sahip. Tabii 2 TL’nin, her bir işlem için ayrı ayrı alındığını da eklemek gerek. Bir de bu işlemler için Avukat Portal Bakiyesi adı altında ayrıca bakiye bulundurmanız gereken bir bölüm var. En az 25 TL olmak üzere Baro Kart veya Vakıfbank hesabı üzerinden buraya aktarım yapılabiliyor.

2.

Java

sürümü

güncel

olmamalı

Evet yanlış okumadınız. Sisteme giriş yapabilmek için bilgisayarınızda kurulu olması gereken Java uygulaması son sürüm olmamalı. Bu yüzden “güncelle” uyarısına aldanıp, o son güncellemeyi yapmayın. Aksi halde neden sisteme 5. Saat 16:45'ten sonra Baro giriş yapamıyorum sorusuna cevap Kart’tan ödeme yapılamıyor aramak zorunda kalabilirsiniz. Şu an için desteklenen sürüm: 6 update 37 Akşam saatlerinde UYAP’a bir şans vermek ve Portal üzerinden dava açmaya karar verdiniz, Vakıfbank 3. Sistemde kayıtlı belgeleri hesabınız yok veya bakiyeniz müsait indirmek için UYAP Editör Programı değil, Baro Kart üzerinden ödemek gerekiyor istediniz. Önce kredi kartınızla Baro Kart’a yükleme yapıyorsunuz ancak Tüm bu adımları geçip sisteme giriş ödeme kısmına geldiğinizde bir uyarı: yaptınız ve son duruşma tutanağını Saat 16:45′ten sonra Baro Kart almak istiyorsunuz. Fakat nedense üzerinden ödeme yapılamamaktadır! duruşma tutanağı mahkeme salonunda Böyle bir durumda kredi kartınızdan para ekranda gördüğünüz gibi düzenli değil, çektiğinizle kalabilirsiniz. Bu nedenle yazılar kargacık burgacık olup birbirine Baro Kart ile ödeme yapacaksa5. , saate girmiş. İşte bunun için UYAP Editör dikkat! Programı’nı indirmeniz gerekiyor. Program güzel, kullanışlı. Word Tabii maddeleri arttırmak mümkün. Belki uyumluluğu da olsa belki yalnızca UYAP sizler de yorumlarınızla katkıda Editör bile pek çok kimse için günlük bulunursunuz. UYAP’lı günler… yazım işlerinde yeterli olacaktır. Şuradan indirebilirsiniz.


Blog Av. Görkem TAN

Barolar ve Özgürlükler "Hukuk, iktidarların fahişesidir." Bakunin

K

amu kurumu niteliği taşıyan bir meslek kuruluşu olan ‘Baro’, adını ilk olarak Tanzimat sonrası, 1878’de duyurmuştur. Kelime anlamının aksine ‘Özgürlükler’in savunma işleviyle bütünleştiği alanda kendini bulan Barolar, bütünleşerek seslerini kamu tüzel kişiliği sıfatıyla Barolar Biirliği çatısı altında duyururlar. Bugün de işlevi değişmeyen; kendisinden beklenen görev ve sorumlulukların yanı sıra, toplumsal önem arzeden her konuda görüş, öneri ve itirazlarıyla ülkemizin geleceğinde aktif meslek kuruluşlarından belki de en önemlisidir. Gerek ülkemizin ve gittikçe küçülerek küreselleşen dünyanın Demokrasi uygulamalarında, İnsan Hakları ve kamu bilinci noktalarında, gerekse de milli menfaatlerin söz konusu olduğu her alanda hem kuruluş çatısı altında hem de basın yayın organları vasıtasıyla sesini duyurmak, örgütlü eylemler ve çalışmalarla söz konusu süreçlere yön vermek durumundadır. Hal böyle olunca da Barolardan beklenen,

bünyesinde mesleki faaliyetlerini gerçekleştiren tüm avukatların ortak sesi ve inancına erişmek; yansız, kişisel menfaatler ve lokal baskılardan uzak bir yönetim anlayışıyla birlikte hareket edebilmenin gücünü yararlı anlamda kullanabilmektir. Bugün içinde bulunduğumuz yönetim şartlarında da, geçmişte içinden geçtiğimiz yakın siyasi tarihimize yön vermiş en sancılı süreçlerde de Avukat Birliklerinin; bilhassa Baro Kuruluşlarının azımsanmayacak etkileri olmuştur. Peki, kaç avukata sorsak kaç olumlu cevap alabiliriz, Baroların kendi içlerinde yansız; tam anlamıyla apolitize edilmiş değilse de, kendi Baro çevresindeki tüm avukatlara eşit mesafede çalıştıkları sorusuna? Tartışmaya fazlasıyla açık. Bünyesinde mesleğimi sürdürmekte olduğum Konya Barosu Avukatlarından Sayın Av. Oktay Unkur’un Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa dilekçesini okumakla, hakkında oturup ciddi ciddi düşünülmesi gerektiğine karar verdiğim çok güncel bir mesele olduğuna


Blog Av. Görkem TAN

inanıyorum. Mevcut siyasi konumu itibariyle Türkiye, belki de en zorlu sonavlarından birini vermekte. Üstelik geçmişe göre daha az kanlı, daha az sivil hayata yansır infiallerden uzak, daha bürokratik ve kapılı kapılar arkasında olgunlaşan, meyvelerini yerin altına veren bir ağaç gibi büyüyen bir döneminde. Bu kritik zamanlarda daha çok altını çizmek gerek Baro Seçimlerini direkt etkileyen siyasi gücün, Hukuk Sisteminde açtığı yaraların. Öyle ya, genel tablo itibariyle (istisnai, duruşunu siyasi iktidara göre değil inandıklarına göre belirleyen barolarımız da mevcut elbette) siyasi süreç hangi rüzgara kapılmışsa, Baro Yönetimleri de çatılarını bu yönde kuruyor, mesleki birlik ve Türk Hukuk Sistemi’nin gelişmesinin önüne hep bu iç çekişmeler, çoğunluğun iktidarı ele geçirmekteki başarısı ve mücadeleden uzak duruş koyuluyor. Ne yazık ki bu da zamanla dilsizleşen, yanlış uygulamaların, yönetim erkini elinde tutanların neden olduğu yıkımların karşısında dimdik ayakta duramayan topallayan bir sessiz/renksiz meslek

kuruluşu haline gelmemizi sağlıyor. Umarız bunu içinden geçiren, adliyelerde dile getirmekten de imtina etmeyen, sesini duyurmak isteyen tüm meslektaşlarımız cesaretle her fırsatta fark ettirmeye çalışır. Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde staj yaptığım dönemde sıkça Hukuk Müzesi’ni inceleme fırsatı bulmuştum. Müzede belleğimize çivilerle kazınan nice önemli dosyaya ait itirazlar, evraklar, o dilekçeleri hayata geçiren mürekkepler, daktilolar var herkes bilir. Ancak asıl var olan, mesleğini onuruyla yapmış, en zorba iktidarların dahi karşısında inançları uğruna savaşan herkese eşit bir saygıyla ve savunma hakkının kutsallığı ile yaklaşabilmiş güzel insanların; gerçekten ‘iyi’ avukatların yaşadığı gerçeği. İlkeleri olan, toplum yararına hukuk sistemini hep biraz daha aydınlık günlere taşımak gayreti olan avukatlarımızla müteşekkil Barolara sahip olmak umudu ve dileğiyle...

Hukuk Sokağı E-Dergi  
Hukuk Sokağı E-Dergi  

Hukuk Sokağı E-Dergi

Advertisement