Pitalice iz Hrvatskoga školskog muzeja - radna bilježnica za djecu

Page 1Oboji klince
10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


Iz izloženih svjedodžbi možeš doznati ocjene u pučkim (osnovnim) školama Dalmacije krajem 19. i početkom 20. stoljeća:

Veoma dobar Dobar Dostatan Jedva dostatan Nedostatan Razmisli i na prazne linije upiši rječju i brojkom koje bi to danas bile ocjene!

U prikaz tlocrta školske zgrade i okolice upiši njihove dijelove!

GOMB

AONIC ZBORNICA A AZ VOĆAR L STAN U P O E D {KOLSKA SOBA VOR ALI{T HODNIK B NIKA M O G 22

T

R V u


23


Sjećaš li se kako se nastavni predmet fizika nazivao u 19. stoljeću? Prođi kroz stalni postav, pronađi odgovor i označi ga!

24


Što je to prirodopis?

Š Izbaci uljeze! Zaokruži naslove udžbenika koji nisu služili za nastavu prirodopisa!

25


26


27


28


29


NAPIŠI ZA ŠTO SU SVE UČENICI MOGLI BITI POHVALJENI U ŠKOLI!

30


osam godina pet godina deset godina četiri godine

PRISJETI SE ZA KOJE SI VRSTE SRED­ NJIH ŠKOLA DOZNAO RAZGLEDAVAJUĆI STALNI POSTAV HŠM-A. NAPIŠI KOJU JE ŠKOLU TREBALO ZAVRŠITI DA BI POS­TALA/POSTAO:

Urar

______________

Učitelj

______________

Trgovac ______________ 31


Osmisli i nacrtaj zastavu svoje ĹĄkole!

32


Prisjeti se kako se još naziva završni ispit na kraju srednjoškolskog školovanja! Matura ili

___________________________________________________

.

33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


ZAREŽI

ZAREŽI PRESAVIJ UNATRAG

UCRTAJ PREDMETE KOJE BI RADO VIDIO/VIDJELA U STALNOM POSTAVU MUZEJA

44


k

si se pute m

Označi kojim

o ta re

e /kr

tala

k ro z M

uzej. Gdje si ušao/ušla? Gdj

e si iz

šl za o/i aš a

a?

45


46


Nakladnik Hrvatski školski muzej http://www.hrskolski-muzej.hr e-mail:hrskolski.muzej@hrskolski-muzej.hr Za nakladnika Elizabeta Serdar Autorica Branka Ujaković Ilustracije, prijelom Danilo Dučak Fotografije Danilo Dučak, Fredy Fijačko Uredništvo Elizabeta Serdar Branka Ujaković Tisak LASERplus Naklada 1000 Zagreb, 2007. CIP ISBN Realizaciju publikacije financirao je Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Zagreb.

47


48


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.