Hospital Plató

Hospital Plató

Barcelona, Spain

La història d'Hospital Plató es remonta a 1925. Aquest Hospital, ubicat a Barcelona, forma part del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), atenent a una població de referència de 150,000 habitants.

La historia de Hospital Plató Fundación se remonta a 1925. Este hospital, ubicado en Barcelona, forma parte de la red sanitaria pública catalana, atendiendo a una población de referencia de 150,000 habitantes.

www.hospitalplato.com