f12384

Page 1

BH

a u t u m n w i n t e r 2 0 2 2 - 2 3

BEAUTY HOME

home collection


BH

BEAUTY HOME

carpet collection p .

2 8 3


Περιεχόμενα Index

02 - 105

Κρεβατοκάμαρα Bedroom

106 - 135

Σαλόνι Living room

136 - 153

Τραπεζαρία - Κουζίνα Dining room - Kitchen

154 - 183

Μπάνιο Bathroom

184 - 235

Παιδικά Kids

236 - 266

Βρεφικά Baby

267 - 282

Προιόντα ύπνου Sleeping products

283 - 344

Χαλιά Carpets


Hilton art 11151

μπεζ / beige

Σετ σεντόνια Υ/Δ (4τμχ) Bed sheets set double (4pcs)

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ (3τμχ) Quilt case set double (3pcs)

240x280

230x250

119.00

125.00

2


70% cotton 30% Linen

λευκό / white

bedroom collection

3

www.beautyhome.gr


Σετ σεντόνια Υ/Δ (4τμχ) Bed sheets set double (4pcs)

230x260

119.00 Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ (3τμχ) Quilt case set double (3pcs)

220x240

125.00

Ritz art 12001

4


Embassy art 12002

bedroom

100% cotton sateen tencel

collection

www.beautyhome.gr

5


100% cotton sateen reactive Σετ σεντόνια Υ/Δ (4τμχ) Bed sheets set double (4pcs)

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ (3τμχ) Quilt case set double (3pcs)

230x260

220x240

99.00

103.00

Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ) Bed cover set double (3pcs)

Σετ πάπλωμα Υ/Δ (3τμχ) Quilt set double (3pcs)

220x240

220x240

140.00

145.00

Fairmont

bedroom

art 12005

collection

6


Marriott art 12008

Σετ σεντόνια Υ/Δ (4τμχ) Bed sheets set double (4pcs)

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ (3τμχ) Quilt case set double (3pcs)

230x260

230x250

97.00

99.00

Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ) Bed cover set double (3pcs)

Σετ πάπλωμα Υ/Δ (3τμχ) Quilt set double (3pcs)

220x240

220x240

140.00

145.00

100% cotton sateen reactive

www.beautyhome.gr

7


Sofitel

art 12006

art 12006

Σετ σεντόνια Υ/Δ (4τμχ) Bed sheets set double (4pcs)

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ (3τμχ) Quilt case set double (3pcs)

Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ) Bed cover set double (3pcs)

Σετ πάπλωμα Υ/Δ (3τμχ) Quilt set double (3pcs)

230x260

220x240

220x240

220x240

99.00

103.00

140.00

145.00

8


Conrad art 12007

bedroom

collection

100% cotton sateen reactive

9

www.beautyhome.gr


Tucan art 11103

100% cotton sateen 205tc Σετ σεντόνια Υ/Δ (4τμχ) Bed sheets set double (4pcs)

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ (3τμχ) Quilt case set double (3pcs)

Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ) Bed cover set double (3pcs)

Σετ πάπλωμα Υ/Δ (3τμχ) Quilt set double (3pcs)

230x260

220x240

220x240

220x240

79.50

82.50

120.00

125.00

10


Tanager

bedroom collection

art 11104

11

www.beautyhome.gr


Finch

100% cotton sateen 205tc

art 11105

Σετ σεντόνια Υ/Δ (4τμχ) Bed sheets set double (4pcs)

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ (3τμχ) Quilt case set double (3pcs)

Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ) Bed cover set double (3pcs)

Σετ πάπλωμα Υ/Δ (3τμχ) Quilt set double (3pcs)

230x260

220x240

220x240

220x240

79.50

82.50

120.00

125.00

12


Condor art 11106

bedroom collection

13

www.beautyhome.gr


Stork art 11107

100% cotton sateen 205tc

Σετ σεντόνια Υ/Δ (4τμχ) Bed sheets set double (4pcs)

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ (3τμχ) Quilt case set double (3pcs)

230x260

220x240

79.50

82.50

Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ) Bed cover set double (3pcs)

Σετ πάπλωμα Υ/Δ (3τμχ) Quilt set double (3pcs)

220x240

220x240

120.00

125.00 14


Albatross art 11108

bedroom collection

15

www.beautyhome.gr


Σετ σεντόνια Υ/Δ (4τμχ) Bed sheets set double (4pcs)

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ (3τμχ) Quilt case set double (3pcs)

Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ) Bed cover set double (3pcs)

Σετ πάπλωμα Υ/Δ (3τμχ) Quilt set double (3pcs)

230x260

220x240

220x240

220x240

79.50

82.50

120.00

125.00

Turako art 11109

16


Quetzal art 11110

100% cotton sateen 205tc

bedroom collection

17

www.beautyhome.gr


Σετ σεντόνια Υ/Δ (4τμχ) Bed sheets set double (4pcs)

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ (3τμχ) Quilt case set double (3pcs)

230x260

220x240

79.50

82.50

Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ) Bed cover set double (3pcs)

Σετ πάπλωμα Υ/Δ (3τμχ) Quilt set double (3pcs)

220x240

220x240

120.00

125.00

Hoopoe

bedroom

art 11112

collection

18


Bohemian art 11113

100% cotton sateen 205tc 19

www.beautyhome.gr


Parrot art 11114

100% cotton sateen 205tc

Σετ σεντόνια Υ/Δ (4τμχ) Bed sheets set double (4pcs)

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ (3τμχ) Quilt case set double (3pcs)

Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ) Bed cover set double (3pcs)

Σετ πάπλωμα Υ/Δ (3τμχ) Quilt set double (3pcs)

230x260

220x240

220x240

220x240

79.50

82.50

120.00

125.00

20


Lorikeet art 11115

bedroom collection

21

www.beautyhome.gr


Oriole art 11116

100% cotton sateen 205tc Σετ σεντόνια Υ/Δ (4τμχ) Bed sheets set double (4pcs)

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ (3τμχ) Quilt case set double (3pcs)

Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ) Bed cover set double (3pcs)

Σετ πάπλωμα Υ/Δ (3τμχ) Quilt set double (3pcs)

230x260

220x240

220x240

220x240

79.50

82.50

120.00

125.00

22


Lory

bedroom collection

art 11117

23

www.beautyhome.gr


Jasper

100% cotton sateen 205tc

art 11003

Σετ σεντόνια Υ/Δ (4τμχ) Bed sheets set double (4pcs)

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ (3τμχ) Quilt case set double (3pcs)

Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ) Bed cover set double (3pcs)

Σετ πάπλωμα Υ/Δ (3τμχ) Quilt set double (3pcs)

230x260

220x240

220x240

220x240

79.50

82.50

120.00

125.00

24


Cornwall art 11014

bedroom collection

25

www.beautyhome.gr


Hawk art 11118

100% cotton sateen 205tc

Σετ σεντόνια Υ/Δ (4τμχ) Bed sheets set double (4pcs)

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ (3τμχ) Quilt case set double (3pcs)

230x260

220x240

79.50

82.50

Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ) Bed cover set double (3pcs)

Σετ πάπλωμα Υ/Δ (3τμχ) Quilt set double (3pcs)

220x240

220x240

120.00

125.00 26


Snipe art 11119

bedroom collection

27

www.beautyhome.gr


Σετ σεντόνια Υ/Δ (4τμχ) Bed sheets set double (4pcs)

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ (3τμχ) Quilt case set double (3pcs)

Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ) Bed cover set double (3pcs)

Σετ πάπλωμα Υ/Δ (3τμχ) Quilt set double (3pcs)

230x260

220x240

220x240

220x240

79.50

82.50

120.00

125.00

Peacock art 11120

28


Lark art 11121

100% cotton sateen 205tc

bedroom collection

29

www.beautyhome.gr


100% cotton sateen 205tc

Σετ σεντόνια Υ/Δ (4τμχ) Bed sheets set double (4pcs)

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ (3τμχ) Quilt case set double (3pcs)

Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ) Bed cover set double (3pcs)

Σετ πάπλωμα Υ/Δ (3τμχ) Quilt set double (3pcs)

230x260

220x240

220x240

220x240

74.00

77.00

119.00

123.00

Calgary art 11002

30


Burnaby

collection

bedroom

art 11004

Halifax art 11012

www.beautyhome.gr

31


bedroom collection

Σετ σεντόνια Υ/Δ (4τμχ) Bed sheets set double (4pcs)

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ (3τμχ) Quilt case set double (3pcs)

230x260

220x240

79.50

82.50

Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ) Bed cover set double (3pcs)

Σετ πάπλωμα Υ/Δ (3τμχ) Quilt set double (3pcs)

220x240

220x240

120.00

125.00

Pheasant art 11111

32


Barrie art 11013

Σετ σεντόνια Υ/Δ (4τμχ) Bed sheets set double (4pcs)

230x260

74.00 Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ (3τμχ) Quilt case set double (3pcs)

220x240

77.00 Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ) Bed cover set double (3pcs)

220x240

119.00 Σετ πάπλωμα Υ/Δ (3τμχ) Quilt set double (3pcs)

220x240

123.00

100% cotton sateen 205tc

Thorold art 11020

Σετ σεντόνια Υ/Δ (4τμχ) Bed sheets set double (4pcs)

230x260

74.00 Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ (3τμχ) Quilt case set double (3pcs)

220x240

77.00 Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ) Bed cover set double (3pcs)

220x240

119.00 Σετ πάπλωμα Υ/Δ (3τμχ) Quilt set double (3pcs)

220x240

123.00

33

www.beautyhome.gr


Eliza

Σετ σεντόνια Υ/Δ (4τμχ) Bed sheets set double (4pcs)

240x260

art 11076

77.00 Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ (3τμχ) Quilt case set double (3pcs)

220x240

81.00 Σετ πάπλωμα Υ/Δ (3τμχ) Quilt set double (3pcs)

220x240

127.00 Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ) Bed cover set double (3pcs)

100% cotton Percale

220x240

122.00

34


Marie

collection

bedroom

art 11074

Margaret art 11075

35

www.beautyhome.gr


Oprah art 11078

100% cotton Percale

Σετ σεντόνια Υ/Δ (4τμχ) Bed sheets set double (4pcs)

Σετ πάπλωμα Υ/Δ (3τμχ) Quilt set double (3pcs)

240x260

220x240

77.00

127.00

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ (3τμχ) Quilt case set double (3pcs)

Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ) Bed cover set double (3pcs)

220x240

220x240

81.00

122.00

36


Hilary

bedroom

art 11077

collection

37

www.beautyhome.gr


art 1611

Σετ σεντόνια Υ/Δ (4τμχ) Bed sheets set double (4pcs)

230x260

99.00 Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ (3τμχ) Quilt case set double (3pcs)

220x240

99.00 Σετ πάπλωμα Υ/Δ (3τμχ) Quilt set double (3pcs)

220x240

143.00

Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ) Bed cover set double (3pcs)

220x240

collection

bedroom

147.00

art 1613

38


art 1609

Grooves

100% cotton Yarn Dyed

art 1612

39

www.beautyhome.gr


Sharon art 1961

bedroom collection

40


100% cotton Percale

Σετ σεντόνια μονά / Bed sheets set single

180x260

Σετ παπλωματοθήκη μονή / Quilt case set single

170x250

Σετ κουβερλί μονό / Bed cover set single

160x240

Σετ πάπλωμα μονό / Quilt set single

160x240

Σετ σεντόνια Υ/Δ / Bed sheets set double

240x260

Σετ σεντόνια King Size / Bed sheets set King Size

270x260

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ / Quilt case set double

230x250

Σετ κουβερλί Υ/Δ / Bed cover set double

220x240

Σετ πάπλωμα Υ/Δ / Quilt set double

220x240

35.00 39.00 65.00 73.00 49.00 55.00 54.00 90.00 95.00

Edward art 1962

41

www.beautyhome.gr


Brandon art 1963

100% cotton Percale

42


bedroom

collection

Σετ σεντόνια μονά Bed sheets set single

Σετ σεντόνια Υ/Δ Bed sheets set double

180x260

240x260

35.00

49.00

Σετ παπλωματοθήκη μονή Quilt case set single

Σετ σεντόνια King Size Bed sheets set King Size

170x250

270x260

39.00

55.00

Σετ κουβερλί μονό Bed cover set single

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ Quilt case set double

160x240

230x250

65.00

54.00

Σετ πάπλωμα μονό Quilt set single

Σετ κουβερλί Υ/Δ Bed cover set double

160x240

220x240

73.00

90.00 Σετ πάπλωμα Υ/Δ Quilt set double

220x240

95.00

Ethan art 1964

www.beautyhome.gr

43


Isabis art 1965

Σετ σεντόνια μονά / Bed sheets set single

180x260

Σετ παπλωματοθήκη μονή / Quilt case set single

170x250

Σετ κουβερλί μονό / Bed cover set single

160x240

Σετ πάπλωμα μονό / Quilt set single

160x240

Σετ σεντόνια Υ/Δ / Bed sheets set double

240x260

Σετ σεντόνια King Size / Bed sheets set King Size

270x260

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ / Quilt case set double

230x250

Σετ κουβερλί Υ/Δ / Bed cover set double

220x240

Σετ πάπλωμα Υ/Δ / Quilt set double

220x240

35.00 39.00 65.00 73.00 49.00 55.00 54.00 90.00 95.00 44


collection

bedroom

Amare art 1966

100% cotton Percale

Σετ σεντόνια Υ/Δ / Bed sheets set double

240x260

Σετ σεντόνια King Size / Bed sheets set King Size

270x260

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ / Quilt case set double

230x250

Σετ κουβερλί Υ/Δ / Bed cover set double

220x240

Σετ πάπλωμα Υ/Δ / Quilt set double

220x240

45

49.00 55.00 54.00 90.00 95.00

www.beautyhome.gr


Ode art 1968

Σετ σεντόνια μονά / Bed sheets set single

180x260

Σετ παπλωματοθήκη μονή / Quilt case set single

170x250

Σετ κουβερλί μονό / Bed cover set single

160x240

Σετ πάπλωμα μονό / Quilt set single

160x240

Σετ σεντόνια Υ/Δ / Bed sheets set double

240x260

Σετ σεντόνια King Size / Bed sheets set King Size

270x260

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ / Quilt case set double

230x250

Σετ κουβερλί Υ/Δ / Bed cover set double

220x240

Σετ πάπλωμα Υ/Δ / Quilt set double

220x240

46

35.00 39.00 65.00 73.00 49.00 55.00 54.00 90.00 95.00


bedroom collection

100% cotton Percale

Zane art 1967

47

www.beautyhome.gr


Imani art 1969

100% cotton Percale

Σετ σεντόνια μονά / Bed sheets set single

180x260

Σετ παπλωματοθήκη μονή / Quilt case set single

170x250

Σετ κουβερλί μονό / Bed cover set single

160x240

Σετ πάπλωμα μονό / Quilt set single

160x240

Σετ σεντόνια Υ/Δ / Bed sheets set double

240x260

Σετ σεντόνια King Size / Bed sheets set King Size

270x260

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ / Quilt case set double

230x250

Σετ κουβερλί Υ/Δ / Bed cover set double

220x240

Σετ πάπλωμα Υ/Δ / Quilt set double

220x240

48

35.00 39.00 65.00 73.00 49.00 55.00 54.00 90.00 95.00


bedroom collection

Tamala art 1970

Σετ σεντόνια Υ/Δ / Bed sheets set double

240x260

Σετ σεντόνια King Size / Bed sheets set King Size

270x260

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ / Quilt case set double

230x250

Σετ κουβερλί Υ/Δ / Bed cover set double

220x240

Σετ πάπλωμα Υ/Δ / Quilt set double

220x240

49

49.00 55.00 54.00 90.00 95.00

www.beautyhome.gr


Flannel Φανελένια σετ σεντόνια Υ/Δ Bed sheets set double

230x260

99.00

Sheraton art 12003

50


Westin art 12004

bedroom

100% combed cotton

collection

51

www.beautyhome.gr


Flannel

Φανελένια σετ σεντόνια μονά Bed sheet set single

Φανελένια σετ σεντόνια Υ/Δ Bed sheets set double

170x260

240x260

47.00

62.00

Φανελένια σετ θήκη παπλώματος μονή Quilt case set single

Φανελένια σετ θήκη παπλώματος Υ/Δ Quilt case set double

160x240

230x250

52.00

67.00 Φανελένια σετ σεντόνια King size Bed sheets set King size

270x260

67.50

Louros art 11180

52


Evinos art 11181

bedroom collection

Flannel

100% cotton

53

www.beautyhome.gr


Mornos art 11182

Φανελένια σετ σεντόνια μονά Bed sheet set single

Φανελένια σετ σεντόνια Υ/Δ Bed sheets set double

170x260

240x260

270x260

47.00

62.00

67.50

Φανελένια σετ θήκη παπλώματος μονή Quilt case set single

Φανελένια σετ θήκη παπλώματος Υ/Δ Quilt case set double

160x240

230x250

52.00

67.00

54

Φανελένια σετ σεντόνια King size Bed sheets set King size


Varda art 11183

Flannel

100% cotton

bedroom collection

www.beautyhome.gr

55


Arda art 11184

bedroom collection

56


Mesta art 11185

Flannel

100% cotton

Φανελένια σετ σεντόνια μονά Bed sheet set single

Φανελένια σετ θήκη παπλώματος μονή Quilt case set single

170x260

160x240

47.00

52.00

Φανελένια σετ σεντόνια Υ/Δ Bed sheets set double

Φανελένια σετ θήκη παπλώματος Υ/Δ Quilt case set double

Φανελένια σετ σεντόνια King size Bed sheets set King size

240x260

230x250

270x260

62.00

67.00

67.50

57

www.beautyhome.gr


Picton Oliver

art 11019

art 1927

Flannel

100% cotton Φανελένια σετ σεντόνια Υ/Δ Bed sheets set double

240x260

57.00 Φανελένια σετ θήκη παπλώματος Υ/Δ Quilt case set double

220x240

collection

bedroom

61.00

Ethan art 1926

58


bedroom collection

Caspian art 11030

Flannel

Φανελένια σετ σεντόνια μονά Bed sheet set single

Φανελένια σετ θήκη παπλώματος μονή Quilt case set single

175x260

165x240

45.00

49.50

Φανελένια σετ σεντόνια Υ/Δ Bed sheets set double

Φανελένια σετ θήκη παπλώματος Υ/Δ Quilt case set double

Φανελένια σετ σεντόνια King size Bed sheets set King size

240x260

220x240

270x260

59.00

64.00

65.00

100% cotton

59

www.beautyhome.gr


bedroom collection

Crater

Flannel

100% cotton

art 11035

60


Erie art 11037

Flannel

100% cotton

Φανελένια σετ σεντόνια Υ/Δ Bed sheets set double

Φανελένια σετ θήκη παπλώματος Υ/Δ Quilt case set double

Φανελένια σετ σεντόνια King size Bed sheets set King size

240x260

220x240

270x260

59.00

64.00

65.00

61

www.beautyhome.gr


Admiral art 11162

P cotton Σετ σεντόνια μονά Bed sheets set single

170x240

29.70 Σετ παπλωματοθήκη μονή Quilt case set single

160x240

33.00 Σετ κουβερλί μονό Bed cover set single

160x240

61.00 Σετ πάπλωμα μονό Quilt set single

160x240

65.00 Σετ σεντόνια Υ/Δ Bed sheets set double

230x240

39.70 Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ Quilt case set double

220x240

43.00 Σετ κουβερλί Υ/Δ Bed cover set double

220x240

77.00 Σετ πάπλωμα Υ/Δ Quilt set double

220x240

79.00

Alexia art 11161

62


bedroom collection

Dante art 11169

Spot art 11170

63

www.beautyhome.gr


Paddy art 11164

P cotton Σετ σεντόνια μονά Bed sheets set single

Σετ παπλωματοθήκη μονή Quilt case set single

Σετ κουβερλί μονό Bed cover set single

Σετ πάπλωμα μονό Quilt set single

170x240

160x240

160x240

160x240

29.70

33.00

61.00

65.00

Σετ σεντόνια Υ/Δ Bed sheets set double

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ Quilt case set double

Σετ κουβερλί Υ/Δ Bed cover set double

Σετ πάπλωμα Υ/Δ Quilt set double

230x240

220x240

220x240

220x240

39.70

43.00

77.00

79.00

Alfie art 11163

64


bedroom collection

Charlie art 11165

P cotton

Prada art 11166

65

www.beautyhome.gr


Ivy

art 11168

Σετ σεντόνια μονά Bed sheets set single

Σετ παπλωματοθήκη μονή Quilt case set single

Σετ κουβερλί μονό Bed cover set single

Σετ πάπλωμα μονό Quilt set single

170x240

160x240

160x240

160x240

29.70

33.00

61.00

65.00

Σετ σεντόνια Υ/Δ Bed sheets set double

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ Quilt case set double

Σετ κουβερλί Υ/Δ Bed cover set double

Σετ πάπλωμα Υ/Δ Quilt set double

230x240

220x240

220x240

220x240

39.70

43.00

77.00

79.00

66


Misty art 11167

P cotton

bedroom collection

67

www.beautyhome.gr


100% cotton Sateen 300TC

Peppermint

Prestige art 1530

Σετ σεντόνια Υ/Δ / Bed sheets set double

240x260

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ / Quilt case set double

220x240

Σετ κουβερλί Υ/Δ / Bed cover set double

220x240

Σετ πάπλωμα Υ/Δ / Quilt set double

220x240

68

93.00 99.00 136.00 143.00


DOBBY ΛΕΥΚΟ COTTON RICH BLEND

Λευκό art 1381

55.00 58.00 75.00 79.00

Σετ σεντόνια μονά / Bed sheets set single

170x265

Σετ παπλωματοθήκη μονή / Quilt case set single

165x240

Κουβερλί μονό / Bed cover single

160x240

Πάπλωμα μονό / Quilt single

160x240

Σετ σεντόνια Υ/Δ / Bed sheets set double

240x265

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ / Quilt case set double

230x250

Κουβερλί Υ/Δ / Bed cover double

220x240

Πάπλωμα Υ/Δ / Quilt double

220x240

73.00 75.00 93.00 97.00

52x72

15.00

Μαξιλαροθήκες Oxford ζεύγος Pillowcases Oxford (2pcs.)

bedroom collection

69

www.beautyhome.gr


4 seasons

Σετ σεντόνια Υ/Δ με λάστιχο (4τμχ) Bed sheets set double fitted (4pcs) • 1x Πανωσέντονο (240x270)

art 12000

• 1x Κατωσέντονο (165x200+37) • 2x Μαξιλαροθήκες (52x76)

92.00 Σετ σεντόνια King Size με λάστιχο (4τμχ) Bed sheets set King Size fitted (4pcs) • 1x Πανωσέντονο (260x270) • 1x Κατωσέντονο (180x200+37)

100% Cotton Sateen

• 2x Μαξιλαροθήκες (52x76)

97.00

70


bedroom collection

Blue

Dark Grey

Beige

Petrol

Red

White

71

www.beautyhome.gr


Σετ σεντόνια μονά Bed sheets set single

Σετ παπλωματοθήκη μονή Quilt case set single

Σετ κουβερλί μονό Bed cover set single

Σετ πάπλωμα μονό Quilt set single

170x240

160x240

160x240

160x240

29.90

33.50

61.00

65.00

Σετ σεντόνια Υ/Δ Bed sheets set double

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ Quilt case set double

Σετ κουβερλί Υ/Δ Bed cover set double

Σετ πάπλωμα Υ/Δ Quilt set double

230x250

220x240

220x240

220x240

39.90

43.50

77.00

79.00

bedroom collection

72


Urban art 11177

Lime

Aqua

Beige

Coral

Blush

Grey

Sand

P cotton

www.beautyhome.gr

73


Καφέ

Σάπιο Μήλο Γκρι

Μπλε Μπεζ

Μπορντό Κίτρινο

Ανθρακί Πετρόλ Μαύρο

Μαξιλαροθήκη (ζεύγος) / Pillow case (set 2pcs)

52x73 170x260

Σεντόνι μονό / Bed sheet single

110x200+30

Σεντόνι μονό με λάστιχο / Fitted sheet single

240x260

Σεντόνι Υ/Δ / Bed sheet double

170x200+30

Σεντόνι Υ/Δ με λάστιχο / Fitted sheet double Σεντόνι King Size / Bed sheet King Size

265x270

Παπλωματοθήκη μονή / Quilt case single

160x240

Παπλωματοθήκη Υ/Δ / Quilt case double

220x240

Πάπλωμα μονό / Quilt single

170x250

Πάπλωμα Υ/Δ / Quilt double

220x240

Κουβερλί μονό / Bed cover set single

160x240

Κουβερλί Υ/Δ / Bed cover set double

220x240

74

12.10 23.10 23.10 30.80 30.80 35.20 44.00 57.20 75.00 95.00 73.00 93.00


Viral art 1999

100% cotton Reactive 150 TC

bedroom

collection

www.beautyhome.gr

75


Ροζ

bedroom collection

Λιλά

Μωβ

Non-Stop art 1850

Φουξ

Μπορντό

Σιέλ

Τυρκουάζ

P / cotton Καφέ

Μπεζ

Μαξιλαροθήκες (ζεύγος) Pillowcases (set 2pcs)

Σετ σεντόνια μονά Sheets set single

Σετ σεντόνια Υ/Δ Sheets set double

Πάπλωμα μονό Quilt single

Πάπλωμα Υ/Δ Quilt double

50x70+5

170x240

230x240

160x240

220x240

11.00

29.50

39.50

59.90

69.90

Ροζ Λιλά Μωβ Φουξ Μπορντό Σιέλ Τυρκουάζ Καφέ Μπεζ

76


Stable art 1382

100% cotton Σεντόνι μονό με λάστιχο Fitted sheet single

100x200+30

17.00 Σεντόνι Y/Δ με λάστιχο Fitted sheet double

160x200+30

22.50

Μονόχρωμα Ζέρσεϊ

Σιελ

bedroom

Γκρι

collection

Λευκό

Μόκα

Ροζ

Μπεζ

www.beautyhome.gr

77


Joy art 1680

78


bedroom collection

P cotton

Μαξιλαροθήκη (ζεύγος) Pillowcase (set 2pcs)

50x70

10.00

Σετ σεντόνια μονά Bed sheets set single

Σετ σεντόνια Υ/Δ Bed sheets set double

170x240

230x240

Σετ παπλωματοθήκη μονή Quilt case set single

Σετ παπλωματοθήκη Υ/Δ Quilt case set double

160x240

220x240

38.50

48.50

Σετ κουβερλί μονό Bed cover set single

Σετ κουβερλί Υ/Δ Bed cover set double

160x240

220x240

64.00

82.50

Σετ πάπλωμα μονό Quilt set single

Σετ πάπλωμα Υ/Δ Quilt set double

160x240

220x240

35.00

66.00

45.00

85.00

Τυρκουάζ

Σιελ

Γκρι

Λαχανί

Ροζ

Μωβ

Μπεζ

Σάπιο Μήλο

Κόκκινο

79

www.beautyhome.gr


Microsateen

Μονόχρωμα

Πάπλωμα Υ/Δ Quilt double

160x240

220x240

49.90

Stripe

art 1674

Πάπλωμα μονό Quilt single

Cappuccino

80

59.90


bedroom collection

art 1587

Anthracite

Beige

art 1590

Aqua

art 1675

art 1677

art 1591

Yellow

art 1597

Silver

art 1588

art 1594

Ecru

Raf

Magenta

art 1593

White

www.beautyhome.gr

81


Daphne art 1193

Σετ κρεβατιού 7τμχ Bedding set 7pcs Χρώμα: Ecru Σετ σεντόνια Υ/Δ (4τμχ) Bed sheets set double (4pcs)

Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ) Bed cover set double (3pcs)

240x260

230x250

295.00 Συσκευασία σε νυφική βαλίτσα

82

Fine Μicrofiber


Σετ κρεβατιού 7τμχ Bedding set 7pcs Χρώμα: Ecru Σετ σεντόνια Υ/Δ (4τμχ) Bed sheets set double (4pcs)

Calisto

240x260

art 1111

Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ) Bed cover set double (3pcs)

230x250

295.00

collection

bedroom

Συσκευασία σε νυφική βαλίτσα

Fine Μicrofiber

www.beautyhome.gr

83


Phebe

bedroom collection

art 1194

Fine Μicrofiber

Σετ κρεβατιού 7τμχ Bedding set 7pcs Χρώμα: Ecru Σετ σεντόνια Υ/Δ (4τμχ) Bed sheets set double (4pcs)

Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ) Bed cover set double (3pcs)

240x260

230x250

295.00 Συσκευασία σε νυφική βαλίτσα

84


Ardor

Σετ κρεβατιού 7τμχ Bedding set 7pcs

art 1505

Χρώμα: Ecru Σετ σεντόνια Υ/Δ (4τμχ) Bed sheets set double (4pcs)

240x260 Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ) Bed cover set double (3pcs)

230x250

295.00 Συσκευασία σε νυφική βαλίτσα

Fine Μicrofiber

www.beautyhome.gr

85


Bridal

Σετ κρεβατιού 7τμχ Bedding set 7pcs

art 1801

Χρώμα: Ecru Σετ σεντόνια Υ/Δ (4τμχ) Bed sheets set double (4pcs)

240x260 Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ) Bed cover set double (3pcs)

230x250

295.00

Fine Μicrofiber

Συσκευασία σε νυφική βαλίτσα

bedroom collection

86


Fine Μicrofiber

Lure

Σετ κρεβατιού 7τμχ Bedding set 7pcs Χρώμα: Ecru

art 1802

Σετ σεντόνια Υ/Δ (4τμχ) Bed sheets set double (4pcs)

Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ) Bed cover set double (3pcs)

240x260

230x250

295.00 Συσκευασία σε νυφική βαλίτσα

www.beautyhome.gr

87


Lofiel

bedroom collection

art 1932

Κουβερλί Κεντημένη οργαντίνα Χρώμα Ecru

Σετ σεντόνια Υ/Δ (4τμχ) Bed sheets set double (4pcs)

Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ) Bed cover set double (3pcs)

Σετ πάπλωμα Υ/Δ (3 τμχ.) Quilt set double 3pcs

110.00

242.00

264.00

240x260

230x250

88

220x240


Shergar art 1327

Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ.) Bed cover set double 3pcs

220x240

157.00

Fine Μicrofiber

Valegro art 1328

www.beautyhome.gr

89


Fine Μicrofiber Σετ κουβερλί Υ/Δ Bed cover set double 3pcs

220x240

157.00

Attraction

bedroom

art 1799

collection

90


Erato art 1195

Fine Μicrofiber Σετ κουβερλί Υ/Δ (3 τμχ.) Bed cover set double 3pcs

220x240

157.00

www.beautyhome.gr

91


Faidra art 1203

Fine Μicrofiber Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ.) Bed cover set double 3pcs

220x240

157.00

92


bedroom collection

Olympian

Fine Μicrofiber

art 1330

Σετ κουβερλί Υ/Δ (3τμχ.) Bed cover set double 3pcs

220x240

119.00

Pink - Cream

www.beautyhome.gr

93


Cover Bed Quilts Σετ κουβερλί Υ/Δ Bed cover set double

220x240 119.00

89.00

Σετ πάπλωμα Υ/Δ Quilt set double

220x240 132.00

99.00

Ύφασμα / Fabric

Φ280

13.50

art 1469

collection

bedroom

art 1447

94


Titanium art 1332

Jacquard νηματοβαφή

Σετ κουβερλί Υ/Δ / Bed cover set double

220x240

Σετ πάπλωμα Υ/Δ / Quilt set double

220x240

Ύφασμα Φ280 / Fabric

Φ280

121. 00 132.00 19.00

www.beautyhome.gr

95


bedroom collection

Miro

Petrol

art 11000

Light blue

Magenta

Κουβέρτα μονή Blanket single

Κουβέρτα Υ/Δ Blanket double

160x220

220x240

50.00

Ochre

Mocha

Silver

96

75.00


Κουβέρτα μονή Blanket single

160x240

39.00 Κουβέρτα Υ/Δ Blanket double

220x240

49.00

art 1713

art 1711

Kουβέρτa φωσφορίζουσa Y/Δ Illuminated blanket double

art 1991

220x240

44.00

art 1992 www.beautyhome.gr

97


Πάπλωμα Υ/Δ Quilt double

220x240

97.00

bedroom collection

art 11504

98


art 11502 art 11503

Πάπλωμα μονό Quilt single

Πάπλωμα Υ/Δ Quilt double

160x220

220x240

73.00

97.00

art 11052*

(διατίθεται μόνο σε υπέρδιπλη διάσταση)

art 11501 art 11053*

(διατίθεται μόνο σε υπέρδιπλη διάσταση)

www.beautyhome.gr

99


art 11054

Πάπλωμα μονό Quilt single

Πάπλωμα Υ/Δ Quilt double

160x240

220x240

75.00

94.50

100


art 11055

art 11057

art 11056

bedroom collection

www.beautyhome.gr

101


Πάπλωμα μονό Quilt single

Πάπλωμα Υ/Δ Quilt double

160x220

220x240

73.00

97.00

art 11058

102


art 11061

(διατίθεται μόνο σε μονή διάσταση)

art 11059

(διατίθεται μόνο σε υπέρδιπλη διάσταση)

bedroom

art 11060

collection

art 11506

art 11505

(διατίθεται μόνο σε υπέρδιπλη διάσταση)

(διατίθεται μόνο σε υπέρδιπλη διάσταση) www.beautyhome.gr

103


Πάπλωμα Υ/Δ Quilt double

220x240

77.00

art 11068

104


bedroom collection

art 11064

art 11066

art 11067

art 11069

Πάπλωμα Υ/Δ Quilt double

220x240

97.00

art 11508

art 11507

www.beautyhome.gr

105


Ideal art 8400

106


living room collection

black out

sand

beige

stone

cacao

silver Κουρτίνα σκίασης με 8 μεταλλικούς κρίκους Black out curtain with 8 metal rings

140x260

Ύφασμα Φ280

29.90

15.50

www.beautyhome.gr

107


art 8440 Κουρτίνα γάζα με 8 μεταλλικούς κρίκους Curtain with 8 metal rings

140x270

29.90

beige

white

108

grey


art 8441 Κουρτίνα γάζα με 8 μεταλλικούς κρίκους Curtain with 8 metal rings

140x270

29.90

pink

beige

grey

veraman

living room collection

white www.beautyhome.gr

109


BH

BEAUTY HOME

art 8442 Κουρτίνα γάζα με 8 μεταλλικούς κρίκους Curtain with 8 metal rings

140x270

29.90

grey

beige

110

pink


living room collection

art 8442 Κουρτίνα γάζα με 8 μεταλλικούς κρίκους Curtain with 8 metal rings

140x270

29.90 veraman

green www.beautyhome.gr

111


living room collection

Chenille Ριχτάρι Μονοθέσιο One-seat throw

180x170

32.00

Ριχτάρι Διθέσιο Two-seat throw

180x250

45.50

Ριχτάρι Τριθέσιο Three-seat throw

180x300

52.00

Ριχτάρι Τετραθέσιο Four-seat throw

180x350

59.90

Ριχτάριa σετ 3τμχ. Throws 3pcs. set

180x170 180x250 180x300

127.00

Ύφασμα / Μέτρο Fabric per meter

Φ180

16.00 Διακοσμητική μαξιλαροθήκη Decorative pillow

40x40

9.90 art 8540

art 8541

112


art 8542

art 8543 www.beautyhome.gr

113


living room collection

Ριχτάρι Μονοθέσιο One-seat throw

Ριχτάρι Διθέσιο Two-seat throw

Ριχτάρι Τριθέσιο Three-seat throw

Ριχτάρι Τετραθέσιο Four-seat throw

180x170

180x250

180x300

180x350

32.00

45.50

52.00

59.90

Ριχτάριa σετ 3τμχ. Throws 3pcs. set

Διακοσμητική μαξιλαροθήκη Decorative pillow

Ύφασμα / Μέτρο Fabric per meter

40x40

16.00

180x170 180x250 180x300

Φ180

9.90

127.00

114


Chenille

art 8544

art 8545

art 8546

art 8547

www.beautyhome.gr

115


living room collection

Chenille

art 8548

art 8549

art 8550

116

art 8551


Ριχτάρι Μονοθέσιο One-seat throw

Ριχτάρι Διθέσιο Two-seat throw

Ριχτάρι Τριθέσιο Three-seat throw

Ριχτάρι Τετραθέσιο Four-seat throw

180x170

180x250

180x300

180x350

32.00

45.50

52.00

59.90

Ριχτάριa σετ 3τμχ. Throws 3pcs. set

Διακοσμητική μαξιλαροθήκη Decorative pillow

Ύφασμα / Μέτρο Fabric per meter

40x40

16.00

180x170 180x250 180x300

Φ180

9.90

127.00

www.beautyhome.gr

117


art 8552

art 8553

118


living room collection

Chenille

Ριχτάρι Μονοθέσιο One-seat throw

Ριχτάρι Διθέσιο Two-seat throw

180x170

180x250

32.00

45.50

Ριχτάρι Τριθέσιο Three-seat throw

Ριχτάρι Τετραθέσιο Four-seat throw

180x300

180x350

52.00

59.90

Ριχτάριa σετ 3τμχ. Throws 3pcs. set

Διακοσμητική μαξιλαροθήκη Decorative pillow

180x170 180x250 180x300

40x40

9.90

127.00

Ύφασμα / Μέτρο Fabric per meter

Φ180

16.00

art 8554

art 8555

art 8556

www.beautyhome.gr

119


living room collection

Chenille

art 8557

art 8558

art 8559

art 8560

120


Ριχτάρι Μονοθέσιο One-seat throw

Ριχτάρι Διθέσιο Two-seat throw

Ριχτάρι Τριθέσιο Three-seat throw

Ριχτάρι Τετραθέσιο Four-seat throw

180x170

180x250

180x300

180x350

32.00

45.50

52.00

59.90

Ριχτάριa σετ 3τμχ. Throws 3pcs. set

Διακοσμητική μαξιλαροθήκη Decorative pillow

Ύφασμα / Μέτρο Fabric per meter

40x40

16.00

180x170 180x250 180x300

9.90

Φ180

127.00 www.beautyhome.gr

121


art 8331

Chenille

Ριχτάριa σετ 3τμχ. Throws 3pcs. set

180x170 180x250 180x300

art 8336

122

119.00


living room collection

art 8341

art 8342 art 8337

Chenille Ριχτάριa σετ 3τμχ. Throws 3pcs. set

180x170 180x250 180x300

119.00

www.beautyhome.gr

123


Velvety Ριχτάρι Μονοθέσιο / One-seat throw

180x170

Ριχτάρι Διθέσιο / Two-seat throw

180x250

Ριχτάρι Τριθέσιο / Three-seat throw

180x300

Ριχτάρι Τετραθέσιο / Four -seat throw

180x350

Διακοσμητική Μαξιλαροθήκη / Decorative pillow

art 8412

124

42x42

62.00 93.00 117.00 129.00 11.00


Με νέα αντιολισθητική επένδυση

art 8410*

art 8411

*Δεν διατίθενται διακοσμητικές μαξιλαροθήκες

art 8351

living room collection

art 8413

www.beautyhome.gr

125


collection

living room

micro velour

Swank art 8114

Classy

art 8117

126


8114

8117

8405

Μονοθέσιο Διθέσιο

Ριχτάρι Μονοθέσιο One-seat throw

Ριχτάρι Διθέσιο Two-seat throw

180x170

180x250

62.00

93.00

Ριχτάρι Τριθέσιο Three-seat throw

Ριχτάρι Τετραθέσιο Four -seat throw

180x300

180x350

117.00

129.00

Τριθέσιο Τετραθέσιο

-

διαθέσιμο / available

-

μη διαθέσιμο / non available

Tabac art 8405

www.beautyhome.gr

127


8406

8115

8241

Μονοθέσιο Διθέσιο

-

Τριθέσιο

-

Τετραθέσιο

-

Μαξιλαροθήκη

Petrol art 8406

-

-

διαθέσιμο / available

-

μη διαθέσιμο / non available

Ριχτάρι Μονοθέσιο BOne-seat throw

Ριχτάρι Διθέσιο Two-seat throw

Ριχτάρι Τριθέσιο Three-seat throw

180x170

180x250

180x300

62.00

93.00

117.00

Ριχτάρι Τετραθέσιο Four -seat throw

Διακοσμητική Μαξιλαροθήκη Decorative pillow

180x350

42x42

129.00

11.00

128


Artistic art 8115

micro velour

Land

collection

living room

art 8241

www.beautyhome.gr

129


Διακοσμητική κουβέρτα καναπέ Decorative sofa blanket

Διακοσμητική μαξιλαροθήκη Decorative pillow case

140x180

50x50

35.00

8.80

art 8404

Addictive

130


living room collection

art 8401

art 8402

art 8403

www.beautyhome.gr

131


art 8525

art 8531

art 8534

art 8532

art 8533

art 8530

art 8535

art 8536

art 8526

132


living room

έως 45cm

collection

έως 75cm

έως 40cm

Καρέκλα σετ 6 τμχ. Chair set of 6 pcs.

SPECIAL OFFER από

88.00

art 8527

art 8528

τώρα

44.00

art 8529

www.beautyhome.gr

133


art 1581

Ελαστικά καλύμματα καναπέ Elastic Sofa Cover Σετ λύκρα 3 τμχ. (Τριθέσιος-Διθέσιος-Πολυθρόνα) Εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους σαλονιού

collection

living room

149.00

art 1582

Ελαστικά καλύμματα καρέκλας Elastic Chair Cover Σετ λύκρα 6 τμχ. Εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους καρέκλας

115.00

Cream

Sand

Beige

134

Choco

Grey


Καλύμματα Λύκρα

Elastic Sofa Cover

αδιάβροχο υλικό water resistant material

art 1583

sand

vison

Καρέκλα σετ 6 τμχ. Chair set of 6 pcs.

115.00

Σετ 3 τμχ 3 pcs set

220.00

Μονοθέσιο έως 110cm One - seat

74.00

-

-

Διθέσιο έως 170cm Two - seats

88.00

-

-

Τριθέσιο έως 210cm Three - seats

95.00

-

-

Τετραθέσιο έως 240cm Four - seats

103.00

-

-

Μαξιλάρι διακοσμητικό Pillowcase

14.30

-

-

Sand

Vison

choco

grey

Choco

bordeaux

Grey

Bordeaux www.beautyhome.gr

135


Kitchen collection

big bang

Tablecloths

art 8077

100% cotton digital print

140x140 140x180 140x220

35.00 40.00 45.00

Monday art 8320

136


Tuesday art 8321

100% cotton digital print

Tablecloths

140x140 140x180 140x220

35.00 40.00 45.00

Wednesday

collection

Kitchen

art 8322

www.beautyhome.gr

137


Thursday art 8323

100% cotton digital print

140x140

30.00

140x180

35.00

140x220

40.00

Δεν διατίθεται σε διάσταση 140x220

Friday art 8324

Διατίθεται μόνο σε διάσταση 140x180

138


Kitchen collection

Saturday art 8325

100% cotton digital print

140x140 140x180 140x220

35.00 40.00 45.00

Tablecloths

Sunday art 8326

www.beautyhome.gr

139


Tablecloths

Jaquard

160x230

42.00

160x260

47.00

art 8261

art 8260

140


art 8262 160x230

42.00

160x260

47.00

Kitchen collection

art 8265 160x230

63.00

160x260

74.00

www.beautyhome.gr

141 141


Kitchen collection

art 8255 142


Tablecloths

Jaquard

160x230

42.00

160x260

47.00

art 8258 art 8257

www.beautyhome.gr

143


Τραπεζομάντηλο με δαντέλα 140x180

140x220

33. 00

Tablecloths

26.00

art 8136

50% Cotton 50% Linen

art 8136

144


P / cotton

Τραπεζομάντηλο Tablecloth

160x270

44.00

24.00

Σετ φαγητού 12 ατόμων Dinner set

160x270+12 (50+50)

69. 00

49.00

art 8088

Kitchen collection

art 8089

www.beautyhome.gr

145


BH

Πατάκια κουζίνας αδιάβροχα Water-resistant kitchen carpets

60x160

BEAUTY HOME

31.00

art 9017

art 9027

art 9028

www.beautyhome.gr

146


art 9048

art 9049

art 9050

Kitchen collection

art 9051

art 9029

art 9052

www.beautyhome.gr

147


Πατάκια κουζίνας αδιάβροχα Water-resistant kitchen carpets

art 9017

60x160

31.00

art 9015

art 9022

art 9016

art 9018

148


art 9023

Kitchen collection

art 9019

art 9020

art 9024

art 9025

art 9026

www.beautyhome.gr

149


art 8517

art 8512

art 8502

100% Cotton Πετσέτες κουζίνας Kitchen towels

65x65

4.00

art 8505

art 8506

art 8501

art 8508

art 8509

art 8507

art 8510

art 8511

art 8504

art 8503

art 8514

150


Kitchen collection

100% Cotton Πετσέτες κουζίνας Kitchen towels

45x65

4.00

art 8520

art 8515

art 8518

art 8519

art 8516

art 8522

art 8521

art 8513

www.beautyhome.gr

151


art 8288

lavender

lime

100% Cotton Ποτηρόπανα σετ 2τμχ Kitchen towels (2pcs)

40x60

11.00

art 8287

beige

yellow

mocha

152

blue


Kitchen collection

art 8286

cook

coctails

Ποτηρόπανα σετ 3τμχ Kitchen towels (3pcs)

40x60

15.50

fruits

100% cotton

www.beautyhome.gr

153


Μπουρνούζι με κουκούλα και φυτίλι S / M / L / XL / XXL

42.00

154


Bathroom collection

100% Cotton

art 3271

art 3274

art 3275

art 3277

3271

art 3273

art 3272

art 3276

art 3278

3272

3273

3274

3275

art 3279

3276

3277

3278

3279

S M

-

L

-

ΧL XXL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

διαθέσιμο / available

-

μη διαθέσιμο / non available

www.beautyhome.gr

155


100% Cotton art 3180

Μπουρνούζι vintage Medium

59.00 2.Ecru

4.Beige

156


Bathroom collection

art 3180

Πετσέτες vintage με κρόσι δετό 500gsm Πετσέτες προσώπου Πετσέτες μπάνιου

50x90 70x140

11.00 22.00

100% Cotton

1.Puce

2.Ecru 3.Pink 4.Beige

www.beautyhome.gr

157


Bathroom collection

art 3090 Μπουρνούζι με στρας και παντόφλες Βathrobe with strass and slippers

100% Cotton

M/L

55.00

art 3091 Μπουρνούζι ανδρικό χωρίς στρας και παντόφλες Men’s bathrobe without strass and slippers

L / XL

39.00 Διατίθεται σε εκρού και σε λευκό χρώμα

100% Cotton Πετσέτες με στρας σετ 3 τμχ. 500gr/m2 Towel with strass set 3pcs. 500gr/m2

30x50

50x100

70x140

27.00

λευκή / white

εκρού / ecru

art 3168 λευκή white

158

art 3173 εκρού ecru

art 3169 λευκή white

art 3174 εκρού ecru


art 3170 λευκή white

art 3175 εκρού ecru

art 3171 λευκή white

art 3176 εκρού ecru

art 3172 λευκή white

art 3177 εκρού ecru www.beautyhome.gr

159


100% cotton Πετσέτες σετ 3 τμχ. με κέντημα 500gsm Towel set 3pcs. 500gsm

30x50

50x90

70x140

29.00

art 3025

art 3026

160

art 3015


Bathroom

100% cotton

collection

Πετσέτες σετ 3 τμχ. με κέντημα 500gsm Towel set 3pcs. 500gsm

30x50

50x90

70x140

29.00

art 3364

art 3360

art 3366

art 3362

art 3361

art 3363

art 3365

art 3367

www.beautyhome.gr

161


art 3312

100% cotton Πετσέτες σετ 3 τμχ. 450gsm Towel set 3pcs. 450gsm

30x50

50x90

70x140

18.50

art 3310

art 3313

art 3314

art 3370

art 3371

art 3373

art 3374

Πετσέτες σετ 3 τμχ. με κέντημα 500gsm Towel set 3pcs. 500gsm

100% cotton 30x50

50x90

70x140

29.00

art 3372

162


Bathroom collection

Πετσέτες σετ 3 τμχ. με κέντημα 500gsm Towel set 3pcs. 500gsm

100% cotton 30x50 art 3300

art 3301

art 3302

art 3303

50x90

70x140

29.00

art 3304 www.beautyhome.gr

163


100% Cotton

jacquard 500 gsm Πετσέτες προσώπου

50x90

8.50 Πετσέτες μπάνιου

70x140

16.50 art 3227

art 3228

art 3229 Διατίθεται μόνο σε πετσέτα προσώπου

164


Bathroom collection

100% Cotton Πετσέτες προσώπου

50x90

8.50 Πετσέτες μπάνιου

70x140 art 3236

art 3237

art 3238

16.50

jacquard 500 gsm www.beautyhome.gr

165


100% Cotton

art 3218

art 3219

art 3220

jacquard 500 gsm

Πετσέτες προσώπου

50x90

8.50 Πετσέτες μπάνιου

70x140

16.50

art 3221

art 3222 166


100% Cotton

jacquard 500 gsm

Bathroom collection

art 3224

art 3225

Πετσέτες προσώπου

Πετσέτες μπάνιου

50x90

70x140

8.50

16.50

art 3226

www.beautyhome.gr

167


100% Cotton

jacquard 500 gsm Πετσέτες προσώπου

50x90

8.50 Πετσέτες μπάνιου

70x140

16.50 art 3230

art 3232

art 3231* Διατίθεται μόνο σε πετσέτα μπάνιου

168


Πετσέτες προσώπου

50x90

8.50 Πετσέτες μπάνιου

collection

jacquard 500 gsm

Bathroom

100% Cotton

70x140

16.50 art 3233

art 3234* Διατίθεται μόνο σε πετσέτα προσώπου

www.beautyhome.gr

169


art 3030 Πετσέτες 500gr/m2 Πετσέτα χειρός Τowel

30x50 cm

1.80 Πετσέτα προσώπου Τowel

50x100 cm

5.50 Πετσέτα μπάνιου Τowel

80x150 cm

14.50

Μπορντώ / Bordeaux

Μπλε / Blue

Mαύρο / Black

Φούξια / Fuchsia

Tιρκουάζ / Turquoise

Γκρι σκούρο / Stone

Λιλά / Lilac

Πετρόλ / Blue-green

Μόκα / Mocha

Ραδακινί / Peach

Βεραμάν / Βright green

Μπεζ / Beige

Καρπουζί / Hot pink

Mωβ / Purple

Γκρι / Grey

Κοραλί / Coral

Πράσινο / Green

Εκρού / Ecru

Ροζ / Pink

Ώχρα / Ochre

Πετσέτα Make up

170

45x80 cm

8.90

Πετσέτα κομμωτηρίου μαύρη

45x80 cm

6.90


art 3030

Bathroom

100% Cotton Πατάκια μπάνιου / bath mats 50x80 cm

collection

8.90

Ώχρα Ochre

Γκρι Grey

Βεραμάν bright green

Ροζ Pink

Λιλά Lyla

Κοραλί Coral

Μωβ Purple

Καρπουζί Hot pink

Μπεζ Beige

Πετρόλ Blue-green

Ραδακινί Peach

Μόκα Mocha

Tυρκουάζ Turquoise

Φούξια Fuchsia

Mαύρο Black

Μπλε Blue

Μπορντώ Bordeaux

Γκρι σκούρο Stone

Πράσινο Green

www.beautyhome.gr

171


art 3280 Αντιολισθητικό πατάκι μπάνιου Anti-slip bath mat 50x80 cm

15.50 60x90cm

21.00

100% cotton

ροζ* pink*

πετρόλ** green**

μπεζ* beige*

γκρι* grey*

* Διαθέσιμα μόνο σε διάσταση 50x80cm / * Available only in dimensions 50x80cm **Διαθέσιμα μόνο σε διάσταση 60x90cm / **Available only in dimensions 60x90cm

172


Bathroom collection

art 3281 Αντιολισθητικό πατάκι μπάνιου Anti-slip bath mat 50x80 cm

15.50 60x90cm

21.00

100% cotton

γκρι grey

ροζ pink

πετρόλ green

μπεζ* beige*

σιελ** light blue**

* Διαθέσιμα μόνο σε διάσταση 50x80cm / * Available only in dimensions 50x80cm **Διαθέσιμα μόνο σε διάσταση 60x90cm / **Available only in dimensions 60x90cm www.beautyhome.gr

173


art 3285 Αντιολισθητικό πατάκι μπάνιου Anti-slip bath mat 50x80 cm

15.50 60x90cm

21.00

100% cotton μπεζ beige

ροζ pink

γκρι grey

σιελ light blue

πετρόλ green

174


Bathroom collection

art 3290 Αντιολισθητικό πατάκι μπάνιου Anti-slip bath mat 50x80 cm

15.50 60x90cm

21.00

100% cotton σιελ light blue

μπεζ* beige*

ροζ pink

πετρόλ green

γκρι* grey*

* Διαθέσιμα μόνο σε διάσταση 50x80cm / * Available only in dimensions 50x80cm www.beautyhome.gr

175


art 3282 Αντιολισθητικό πατάκι μπάνιου Anti-slip bath mat 50x80 cm

15.50 60x90cm

21.00

100% cotton πετρόλ green

γκρι grey

μπεζ beige

σιελ light blue

ροζ pink

176


Bathroom collection

art 3283 Αντιολισθητικό πατάκι μπάνιου Anti-slip bath mat 50x80 cm

15.50 60x90cm

21.00

100% cotton

γκρι grey

σιελ light blue

πετρόλ green

μπεζ beige

ροζ* pink*

www.beautyhome.gr

177


BH

BEAUTY HOME

100% cotton Αντιολισθητικό πατάκι μπάνιου Anti-slip bath mat 60x90cm SPECIAL OFFER από

28.00

τώρα

21.00

art 3321

art 3322

art 3330

art 3352

art 3353

art 3331

178

art 3332


Bathroom collection

art 3339

art 3342

art 3357

art 3335

art 3334

art 3338

art 3356

art 3343

art 3340

art 3345

art 3329

art 3328

art 3327

art 3323

art 3326

art 3324

art 3351

art 3348

art 3347

art 3350

art 3346

art 3349

www.beautyhome.gr

179


Caliber art 3066

3D Κουρτίνα Μπάνιου με μεταλλικούς κρίκους Shower Curtain with inox rings

190x180cm

collection

Bathroom

44.00

Maxim art 3183

180


Wipe art 3128

3D Κουρτίνα Μπάνιου με μεταλλικούς κρίκους Shower Curtain with inox rings

190x180cm

44.00

Frail art 3063

www.beautyhome.gr

181


Smooth art 3065

3D Κουρτίνα Μπάνιου με μεταλλικούς κρίκους Shower Curtain with inox rings

190x180cm

collection

Bathroom

44.00

Poppies art 3067

182


Zen Stones art 3068

3D Κουρτίνα Μπάνιου με μεταλλικούς κρίκους Shower Curtain with inox rings

190x180cm

44.00

Bouquet art 3240

www.beautyhome.gr

183


Dodo art 6181

P / cotton

Σετ σεντόνια μονά Bed sheets set single

Σετ παπλωματοθήκη μονή Quilt case set single

170x240

165x240

29.70

33.00

Σετ κουβερλί μονό Bed cover set single

Σετ πάπλωμα μονό Quilt set single

160x240

160x240

61.00

65.00

Dino art 6180

184


kid’s room collection

www.beautyhome.gr

185


Σετ σεντόνια μονά Bed sheets set single

Σετ παπλωματοθήκη μονή Quilt case set single

Σετ κουβερλί μονό Bed cover set single

Σετ πάπλωμα μονό Quilt set single

170x240

165x240

160x240

160x240

29.70

33.00

61.00

65.00

Artist art 6183

186


Figure art 6182

kid’s room

P / cotton

collection

www.beautyhome.gr

187


Fay art 6172

P / cotton Σετ σεντόνια μονά Bed sheets set single

170x240

25.00 Σετ παπλωματοθήκη μονή Quilt case set single

165x240

29.00 Σετ κουβερλί μονό Bed cover set single

160x240

53.00 Σετ πάπλωμα μονό Quilt set single

160x240

57.00

Energy art 6173

188


kid’s room collection

Space art 6170

Σετ παπλωματοθήκη μονή Quilt case set single

165x240

29.00

Tale art 6171

www.beautyhome.gr

189


Aerostats art 6124

Characters art 6126

190


Letters art 6125

kid’s room collection

P / cotton Σετ σεντόνια μονά Bed sheet set single

Σετ παπλωματοθήκη μονή Quilt case set single

Σετ κουβερλί μονό Bed cover set single

Σετ πάπλωμα μονό Quilt set single

170x240

165x240

160x240

160x240

25.00

29.00

53.00

57.00

www.beautyhome.gr

191


BATMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΑΤΜΑΝ ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΗΜΑ

art 6184 SUPERMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ SUPERMAN

50% cotton 50% polyester Κουρτίνα με 8 μεταλλικούς κρίκους Curtain with 8 metal rings

180x250

34.50 Πατάκι / Mat

55x85

23.90 Χαλί / Carpet

130x180

123.50

P / cotton Σετ σεντόνια μονά / Bed sheet set single

165x250

Σετ παπλωματοθήκη μονή / Quilt case set single

165x250

Σετ κουβερλί μονό / Bed cover set single

160x240

Σετ πάπλωμα μονό / Quilt set single

160x240

59.90 59.90 89.00 99.00

Διακοσμητικό μαξιλάρι με γέμιση microfiber Decorative pillow with microfiber filling

40x40

9.90

70% cotton - 30% polyester

192


THE BATMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑ TH kid’s room ΠΡΑΣΙΝΟ collection

art 6185

SPACE JAM: A NEW LEGACY and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

ΓΙΑ ΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΑ S

ΓΙΑ ΤΑ 2 LOONR KAI TA 2 TWEET

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements © & ™ DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ JUSTICE

/ cotton BATMANP and all related characters and elements © & ™ DC WB/ Bed SHIELD: & ™ WBEI. (s22) ΣετComics. σεντόνια μονά sheet set© single 165x250

ΓΙΑ Τ ΒΑΤ ΚΙΤΡ

50% cotton - 50% polyester Κουρτίνα με 8 μεταλλικούς κρίκους Curtain with 8 metal rings

Σετ παπλωματοθήκη μονή / Quilt case set single

165x250

Σετ κουβερλί μονό / Bed cover set single

160x240

Σετ πάπλωμα μονό / Quilt set single

160x240

SUPERMAN and all related characters andΔιακοσμητικό elementsμαξιλάρι με γέμιση microfiber © & ™ DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI.Decorative (s22) pillow

59.90 59.90 89.00 99.00

ΓΙΑ ΤΟ Σ SUPERM

with microfiber filling

180x250

40x40

34.50

9.90 www.beautyhome.gr

193


JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements © & ™ DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

ΓΙΑ JUS

art 6186 BATMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

SUPERMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

P / cotton Σετ σεντόνια μονά / Bed sheet set single

165x250

Σετ παπλωματοθήκη μονή / Quilt case set single

165x250

Σετ κουβερλί μονό / Bed cover set single

160x240

Σετ πάπλωμα μονό / Quilt set single

160x240

59.90 59.90 89.00 99.00

50% cotton - 50% polyester

Διακοσμητικό μαξιλάρι με γέμιση microfiber

Κουρτίνα με 8 μεταλλικούς κρίκους Curtain with 8 metal rings

Decorative pillow with microfiber filling

180x250

40x40

34.50

9.90

194

ΓΙ SU


SUPERMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Α ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ STICE LEAGUE

kid’s room collection

art 6187 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΑΤΜΑΝ ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΗΜΑ

ΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ UPERMAN

50% cotton 50% polyester Κουρτίνα με 8 μεταλλικούς κρίκους Curtain with 8 metal rings

180x250

34.50

Πατάκι / Mat

55x85

23.90 Χαλί / Carpet

130x180

123.50

P / cotton Σετ σεντόνια μονά / Bed sheet set single

165x250

Σετ παπλωματοθήκη μονή / Quilt case set single

165x250

Σετ κουβερλί μονό / Bed cover set single

160x240

Σετ πάπλωμα μονό / Quilt set single

160x240

59.90 59.90 89.00 99.00

Διακοσμητικό μαξιλάρι με γέμιση microfiber Decorative pillow with microfiber filling

40x40

9.90

70% cotton - 30% polyester

www.beautyhome.gr

195


LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

ΓΙΑ ΤΑ KAI TA

art 6188 JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements © & ™ DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

BATMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

SUPERMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

P / cotton Σετ σεντόνια μονά / Bed sheet set single

165x250

Σετ παπλωματοθήκη μονή / Quilt case set single

165x250

Σετ κουβερλί μονό / Bed cover set single

160x240

Σετ πάπλωμα μονό / Quilt set single

160x240

59.90 59.90 89.00 99.00

50% cotton - 50% polyester

Διακοσμητικό μαξιλάρι με γέμιση microfiber

Κουρτίνα με 8 μεταλλικούς κρίκους Curtain with 8 metal rings

Decorative pillow with microfiber filling

180x250

40x40

34.50

9.90 196

Γ J


LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

2 LOONRY TUNES 2 TWEETY

Γ K

kid’s room collection

art 6189 JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements © & ™ DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ JUSTICE LEAGUE

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΑΤΜΑΝ ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΗΜΑ

BATMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22) 50% cotton 50% polyester Κουρτίνα με 8 μεταλλικούς κρίκους Curtain with 8 metal rings

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ SUPERMAN

SUPERMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

180x250

34.50

Πατάκι / Mat

55x85

23.90 Χαλί / Carpet

130x180

123.50

P / cotton Σετ σεντόνια μονά / Bed sheet set single

165x250

Σετ παπλωματοθήκη μονή / Quilt case set single

165x250

Σετ κουβερλί μονό / Bed cover set single

160x240

Σετ πάπλωμα μονό / Quilt set single

160x240

59.90 59.90 89.00 99.00

Διακοσμητικό μαξιλάρι με γέμιση microfiber Decorative pillow with microfiber filling

40x40

9.90

70% cotton - 30% polyester

www.beautyhome.gr

197


LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

ΓΙΑ ΤΑ 2 LOONRY TUNES KAI TA 2 TWEETY

art 6190 JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements © & ™ DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

BATMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ JUSTICE LEAGUE

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΑΤΜΑΝ ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΗΜΑ

50% cotton 50% polyester Κουρτίνα με 8 μεταλλικούς κρίκους

SUPERMAN and all related characters and8elements Curtain with © & ™ DC Comics. WB SHIELD: © &metal ™ WBEI. rings(s22)

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ SUPERMAN

180x250

34.50 Πατάκι / Mat

55x85

23.90 Χαλί / Carpet

130x180

123.50

P / cotton Σετ σεντόνια μονά / Bed sheet set single

165x250

Σετ παπλωματοθήκη μονή / Quilt case set single

165x250

Σετ κουβερλί μονό / Bed cover set single

160x240

Σετ πάπλωμα μονό / Quilt set single

160x240

59.90 59.90 89.00 99.00

Διακοσμητικό μαξιλάρι με γέμιση microfiber Decorative pillow with microfiber filling

40x40

9.90

70% cotton - 30% polyester 198


LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Γ K

kid’s room collection

art 6191 JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements © & ™ DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

BATMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22) 50% cotton 50% polyester Κουρτίνα με 8 μεταλλικούς κρίκους

SUPERMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Curtain with 8 metal rings

180x250

34.50 Πατάκι / Mat

55x85

23.90 Χαλί / Carpet

130x180

123.50

P / cotton Σετ σεντόνια μονά / Bed sheet set single

165x250

Σετ παπλωματοθήκη μονή / Quilt case set single

165x250

Σετ κουβερλί μονό / Bed cover set single

160x240

Σετ πάπλωμα μονό / Quilt set single

160x240

59.90 59.90 89.00 99.00

Διακοσμητικό μαξιλάρι με γέμιση microfiber Decorative pillow with microfiber filling

40x40

9.90

70% cotton - 30% polyester

www.beautyhome.gr

199


SPACE JAM: A NEW LEGACY and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

ΓΙΑ ΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΑ SPAC

art 6192 LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

ΓΙΑ ΤΑ 2 LOONRY TU KAI TA 2 TWEETY

JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements © & ™ DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙ JUSTICE LEAG

BATMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

ΓΙΑ ΤΟ Σ ΒΑΤΜΑΝ ΚΙΤΡΙΝΟ

SUPERMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

P / cotton Σετ σεντόνια μονά / Bed sheet set single

165x250

Σετ παπλωματοθήκη μονή / Quilt case set single

165x250

Σετ κουβερλί μονό / Bed cover set single

160x240

Σετ πάπλωμα μονό / Quilt set single

160x240

59.90 59.90 89.00 99.00

50% cotton - 50% polyester

Διακοσμητικό μαξιλάρι με γέμιση microfiber

Κουρτίνα με 8 μεταλλικούς κρίκους Curtain with 8 metal rings

Decorative pillow with microfiber filling

180x250

40x40

34.50

9.90

200

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔ SUPERMAN


ΓΙΑkid’s ΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΑ SPACE JAM room

SPACE JAM: A NEW LEGACY and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

CE JAM

collection

art 6193

UNES

ΓΙΑ ΤΑ 2 LOONRY TUNES KAI TA 2 TWEETY

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements © & ™ DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

ΙΟ GUE

BATMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

ΣΧΕΔΙΟ Ν Ο ΣΗΜΑ

SUPERMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

ΔΙΟ N

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ JUSTICE LEAGUE

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΑΤΜΑΝ ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΗΜΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ SUPERMAN

P / cotton Σετ σεντόνια μονά / Bed sheet set single

165x250

Σετ παπλωματοθήκη μονή / Quilt case set single

165x250

Σετ κουβερλί μονό / Bed cover set single

160x240

Σετ πάπλωμα μονό / Quilt set single

160x240

50% cotton - 50% polyester

59.90 59.90 89.00 99.00

Διακοσμητικό μαξιλάρι με γέμιση microfiber

Κουρτίνα με 8 μεταλλικούς κρίκους Curtain with 8 metal rings

Decorative pillow with microfiber filling

180x250

40x40

34.50

9.90 www.beautyhome.gr

201


TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Γ

art 6194 THE BATMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

SPACE JAM: A NEW LEGACY and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

JUSTICE LEAGUE and all related characters and elem © & ™ DC Comics and Warner Bros. Entertainment In WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22) P / cotton Σετ σεντόνια μονά / Bed sheet set single

165x250

Σετ παπλωματοθήκη μονή / Quilt case set single

165x250

Σετ κουβερλί μονό / Bed cover set single

160x240

Σετ πάπλωμα μονό / Quilt set single

160x240

59.90 59.90 89.00 99.00

BATMAN and all related characters and ele © & ™ DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. ( Διακοσμητικό μαξιλάρι με γέμιση microfiber

50% cotton - 50% polyester

Decorative pillow with microfiber filling

Κουρτίνα με 8 μεταλλικούς κρίκους Curtain with 8 metal rings

40x40

180x250

9.90

34.50

202

SUPERMAN and all related characters and eleme © & ™ DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)


100% cotton

ΓΙΑ TOM & JERRY

Σετ σεντόνια μονά / Bed sheet set single Σετ παπλωματοθήκη μονή / Quilt case set single

165x240

Σετ κουβερλί μονό / Bed cover set single

160x240

Σετ πάπλωμα μονό / Quilt set single

160x240

Space art 6167

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑ THE BATMAN ΠΡΑΣΙΝΟ

kid’s room

ΓΙΑ ΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΑ SPACE JAM

ements (s22)

collection

ΓΙΑ ΤΑ 2 LOONRY TUNES KAI TA 2 TWEETY

ments nc.

ents

59. 50 63. 50 79. 50 99.50

165x240

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ JUSTICE LEAGUE Χαλί / Carpet

cool 9547 120x180

77.00 160x230

133.00

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΑΤΜΑΝ ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΗΜΑ Κουβέρτα fleece Blanket fleece

160x220

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ SUPERMAN

47.00 www.beautyhome.gr

203


100% cotton

Ballet art 6163

Σετ σεντόνια μονά / Bed sheet set single

165x240

Σετ παπλωματοθήκη μονή / Quilt case set single

165x240

Σετ κουβερλί μονό / Bed cover set single

160x240

Σετ πάπλωμα μονό / Quilt set single

160x240

Χαλί / Carpet

cool 9544 120x180

77.00 160x230

133.00

Κουβέρτα fleece Blanket fleece

160x220

47.00 204

59. 50 63. 50 79. 50 99.50


Rainbow art 6164

Χαλί / Carpet

cool 9543

kid’s room

collection

120x180

77.00

100% cotton

160x230

133.00 Σετ σεντόνια μονά Bed sheet set single

Σετ κουβερλί μονό Bed cover set single

165x240

160x240

59.50

79.50

Σετ παπλωματοθήκη μονή Quilt case set single

Σετ πάπλωμα μονό Quilt set single

165x240

160x240

63.50

99.50

www.beautyhome.gr

205


kid’s room

collection

Hug art 6165

100% cotton Σετ σεντόνια μονά / Bed sheet set single

165x240

Σετ παπλωματοθήκη μονή / Quilt case set single

165x240

Σετ κουβερλί μονό / Bed cover set single

160x240

Σετ πάπλωμα μονό / Quilt set single

160x240

Star art 9508

206

59. 50 63. 50 79. 50 99.50


Χαλί / Carpet

cool 9545 120x180

77.00 160x230

13300

Κουβέρτα fleece Blanket fleece

160x220

47.00

Dinosaurs art 6166

kid’s room

collection

100% cotton

Σετ σεντόνια μονά / Bed sheet set single

165x240

Σετ παπλωματοθήκη μονή / Quilt case set single

165x240

Σετ κουβερλί μονό / Bed cover set single

160x240

Σετ πάπλωμα μονό / Quilt set single

160x240

59. 50 63. 50 79. 50 99.50

www.beautyhome.gr

207


World Travel art 6108

100% cotton Σετ σεντόνια μονά Bed sheet set single

165x240

59.50 Σετ παπλωματοθήκη μονή Quilt case set single

165x240

63.50 Σετ κουβερλί μονό Bed cover set single

160x240

79.50 Σετ πάπλωμα μονό Quilt set single

160x240

99.50

Κουβέρτα μονή Βlanket single

160x220

Χαλί / Carpet

49.00

cool 9530

208

120x180

160x230

77.00

133.00


Sound art 6116

kid’s room

100% cotton

collection

Σετ σεντόνια μονά Bed sheet set single

165x240

59.50 Σετ παπλωματοθήκη μονή Quilt case set single

165x240

63.50 Σετ κουβερλί μονό Bed cover set single

160x240

79.50 Σετ πάπλωμα μονό Quilt set single

160x240

99.50

Χαλί / Carpet

cool 9531

120x180

160x230

77.00

133.00

Κουβέρτα μονή Βlanket single

160x220

49.00 www.beautyhome.gr

209


Soccer art 6117

100% cotton

Σετ σεντόνια μονά Bed sheet set single

165x240

59.50 Σετ παπλωματοθήκη μονή Quilt case set single

165x240

63.50 Σετ κουβερλί μονό Bed cover set single

160x240

79.50 Σετ πάπλωμα μονό Quilt set single

160x240

99.50 Χαλί / Carpet

cool 9533

210

120x180

160x230

77.00

133.00


kid’s room

collection

Σετ σεντόνια μονά Bed sheet set single

165x240

59.50

Player art 6106

100% cotton

Σετ παπλωματοθήκη μονή Quilt case set single

165x240

63.50 Σετ κουβερλί μονό Bed cover set single

160x240

79.50 Σετ πάπλωμα μονό Quilt set single

160x240

99.50 Χαλί / Carpet

cool 9522

120x180

160x230

77.00

133.00 www.beautyhome.gr

211


Fly

art 6110

212


Pink art 6113

kid’s room

100% cotton

collection

Σετ σεντόνια μονά Bed sheet set single

Σετ κουβερλί μονό Bed cover set single

165x240

160x240

59.50

79.50

Σετ παπλωματοθήκη μονή Quilt case set single

Σετ πάπλωμα μονό Quilt set single

165x240

160x240

63.50

99.50 www.beautyhome.gr

213


Romantic art 6107

100% cotton Σετ σεντόνια μονά Bed sheet set single

165x240

59.50 Σετ παπλωματοθήκη μονή Quilt case set single

165x240

63.50 Σετ κουβερλί μονό Bed cover set single

160x240

79.50 Σετ πάπλωμα μονό Quilt set single

160x240

99.50

Κουβέρτα μονή Βlanket single

160x220

Χαλί / Carpet

49.00

cool 9527

214

120x180

160x230

77.00

133.00


kid’s room

collection

Σετ σεντόνια μονά Bed sheet set single

165x240

59.50

Cult art 6112

100% cotton

Σετ παπλωματοθήκη μονή Quilt case set single

165x240

63.50 Σετ κουβερλί μονό Bed cover set single

160x240

79.50 Σετ πάπλωμα μονό Quilt set single

160x240

99.50 Χαλί / Carpet

cool 9529

120x180

160x230

77.00

133.00 www.beautyhome.gr

215


Unicorn art 6114

100% cotton Σετ σεντόνια μονά Bed sheet set single

165x240

59.50 Σετ παπλωματοθήκη μονή Quilt case set single

165x240

63.50 Σετ κουβερλί μονό Bed cover set single

160x240

79.50 Σετ πάπλωμα μονό Quilt set single

160x240

99.50

Κουβέρτα fleece Βlanket fleece

160x220

Χαλί / Carpet

47.00

cool 9528

216

120x180

160x230

77.00

133.00


kid’s room

collection

Σετ σεντόνια μονά Bed sheet set single

165x240

59.50

Fairy 1 art 6111

100% cotton

Σετ παπλωματοθήκη μονή Quilt case set single

165x240

63.50 Σετ κουβερλί μονό Bed cover set single

160x240

79.50 Σετ πάπλωμα μονό Quilt set single

160x240

99.50 Χαλί / Carpet

cool 9521

120x180

160x230

77.00

133.00 www.beautyhome.gr

217


Φωσφοριζέ σεντόνι Luminous Flat Sheet

P / cotton

2

τμχ. σετ pcs. set

Σεντόνι / Sheet

170x240

Μαξιλαροθήκη / Pillowcase

50x70cm

25.00

Scope

Sphere

art 6175

art 6176

218


kid’s room collection

Centaur

Creature

art 6177

art 6178

www.beautyhome.gr

219


Balthazar art 6162

Φωσφοριζέ σεντόνι Luminous Flat Sheet

2

τμχ. σετ pcs. set

Σεντόνι / Sheet

170x240

Μαξιλαροθήκη / Pillowcase

50x70+5cm

19.90

220


Melchior art 6161

Gaspar

collection

kid’s room

art 6160

www.beautyhome.gr

221


art 6141 Κουρτίνα black out φωσφορίζουσα με τρέσα 140x270

44.00

Μέντα / Peppermint

Ροζ / Pink

Σιελ / Light blue

222

Γκρι / Grey


art 6140 Κουρτίνα black out φωσφορίζουσα με 8 κρίκους 140x260

collection

kid’s room

44.00

Γκρι / Grey

Μέντα / Peppermint

Σιελ / Light blue

Ροζ / Pink www.beautyhome.gr

223


224


kid’s room

art 6120

collection

Kουρτίνα γάζα με 16 κρίκους 280x280

39.00

art 6122

art 6121 www.beautyhome.gr

225


kid’s room

collection

Flash Φωσφορίζουσα κουβέρτα μονή Ιlluminated blanket single

160x220cm

33.00

art 6250

art 6253

art 6149 226


art 6251

art 6256

25.00 €

art 6252

kid’s room

collection

art 6127 www.beautyhome.gr

227


kid’s room

collection

Flash Φωσφορίζουσα κουβέρτα μονή Ιlluminated blanket single

160x220cm

33.00

art 6093

art 6137

art 6138 228


25.00 €

art 6134

art 6136

art 6129

art 6144

art 6146

art 6148 229

www.beautyhome.gr


Glow Φωσφορίζων κουβερτοπάπλωμα Ιlluminated comforter single

160x220cm

72.50

art 6153

art 6157

art 6260

230


kid’s room collection

art 6261

art 6262

art 6264

art 6265

art 6266

231

www.beautyhome.gr


BH

BEAUTY HOME

Απολαύστε τη μικρή σας γοργόνα με αυτήν την χαριτωμένη κουβερτούλα, ιδανική για αγκαλίτσα στον καναπέ. Σε ombre χρώματα ουράνιου τόξου με ολογραφικές λεπτομέρειες, είναι σίγουρο ότι θα αγαπήσει κάθε χειμωνιάτικο βράδυ!

Siren Κουβέρτα 260gsm Blanket 260gsm

50x120cm

25.00 art 6220

232


art 6223

art 6224

collection

art 6222

kid’s room

art 6221

233

www.beautyhome.gr


100% cotton

4-6

3265

3267

-

-

8 - 10

27.00

10 - 12

art 3267

art 3017

art 3006 234

3017

3006

-

-

-

art 3269

art 3018

-

3018

-

12 - 14

art 3265

3269

-

6-8

Εφηβικό Μπουρνούζι Teenage Bathrobe

3268

art 3268


kid’s room

100% cotton

collection

Εφηβικό Μπουρνούζι Teenage Bathrobe

4-6 6-8 8-10 10-12 12-14

32.00

art 3380

art 3384

art 3383

art 3382

art 3381

www.beautyhome.gr

235


baby’s room collection

Μπουρνούζι 2-3 ετών Bathrobe 2-3

17.50

art 5401

art 5411

art 5402

art 5412

art 5405

art 5403

art 5406

art 5404

art 5409

art 5407

art 5410

art 5408

100% cotton

236


100% cotton

Πετσέτες σετ 2 τμχ. Τowel set 2pcs.

40x70 cm

70x130 cm

22.00

art 5401

art 5402

art 5403

art 5404

art 5405

art 5406

art 5407

art 5408

art 5409

art 5410

art 5411

art 5412 www.beautyhome.gr

237


100% cotton

art 5153

art 5208

art 5146

Kάπα μπουρνούζι Hooded towel

75x75 cm

15.50

art 5154

art 5157

art 5201

art 5155

238

art 5202


art 5210

art 5147

art 5206

art 5211

art 5212

art 5207

art 5209

art 5204

collection

baby’s room

art 5203

www.beautyhome.gr

239


100% cotton Bρεφική πικέ κεντημένη Baby blanket

80x110cm

100x150cm

14.50

23.50

art 5301

art 5302*

art 5303

art 5304

art 5305

art 5306

art 5307

art 5308

art 5309*

art 5310

art 5311

art 5312*

* Διαθέσιμες μόνο σε διάσταση 100x150cm * Available only in dimensions 100x150cm

240


baby’s room collection

www.beautyhome.gr

241


baby’s room collection

Κουβέρτα βρεφική Baby blanket

110x140cm

32.00

art 5254

art 5256

art 5257 242


art 5255

art 5258

www.beautyhome.gr

243


Κουβέρτα βρεφική Baby blanket

110x140cm

32.00

art 5259

art 5260

244


art 5115

baby’s room

Κουβερτούλα βαμβακερή βρεφική

70x90

collection

35.00

www.beautyhome.gr

245


baby’s room collection

art 5250

art 5252

246


BH

Υπνόσακος / Baby sac

80x110cm

22.00

BEAUTY HOME

art 5253

art 5251

www.beautyhome.gr

247


BH

BEAUTY HOME

art 5136 Κουβέρτα βρεφική Baby blanket

γκρι / grey

248

80x110

110x140

18.00

27.00


baby’s room collection

ροζ / pink μπλε / blue

Κουβέρτα βρεφική Baby blanket 110x140

26.00

art 5089 art 5087 www.beautyhome.gr

249


BH

BEAUTY HOME

Βρεφική πάντα κούνιας Velvet με υποαλλεργική γέμιση 18x220

59.00

baby’s room collection

250


art 5172

art 5173

www.beautyhome.gr

251


Great Adventure art 5105

• • • •

100% cotton 205TC Percale

Προίκα σετ 4 τμχ. Κουβερλί 100x140 Πάντα 40x190 Σεντόνι με λάστιχο 70x140x17 Μαξιλαροθήκη 30x40

110.00 Κουνουπιέρα

39.00

252


Προίκα σετ 4 τμχ. Κουβερλί 100x140 Πάντα 40x190 Σεντόνι με λάστιχο 70x140x17 Μαξιλαροθήκη 30x40

110.00

baby’s room collection

Κουνουπιέρα

39.00

100% cotton 205TC Percale

Beyond imagination art 5106

www.beautyhome.gr

253


Προίκα σετ 4 τμχ. Κουβερλί 100x140 Πάντα 40x190 Σεντόνι με λάστιχο 70x140x17 Μαξιλαροθήκη 30x40

110.00

baby’s room collection

Κουνουπιέρα

39.00

Pure thoughts

100% cotton 205TC Percale

art 5104

254


collection

baby’s room art 5112 art 5113

100% cotton

Σετ 6τμχ - 6 Pcs set

Κουβερλί / Bed cover

100x150

Σεντόνι / Sheet

120x150

Σετ Πάντα / Bumber

1x 40x140 + 2x 65x40 Μαξιλαροθήκη / Pillowcase

33x43

69.00

www.beautyhome.gr

255


collection

baby’s room art 5174

100% cotton Sateen 210ΤC

Σετ σεντόνια βρεφικά

1τμχ. (120x160) 1τμχ. (70x140+15) 1τμχ. (35x45)

45.00

art 5175

256


baby’s room collection

Σετ σεντόνια βρεφικά

1τμχ. (120x160) 1τμχ. (70x140+15) 1τμχ. (35x45)

45.00 art 5176

100% cotton Sateen 210ΤC

art 5177

www.beautyhome.gr

257


art 5178

100% cotton Sateen 210ΤC Σετ σεντόνια βρεφικά

1τμχ. (120x160) 1τμχ. (70x140+15) 1τμχ. (35x45)

collection

baby’s room

45.00

art 5179

258


art 5180

100% cotton Sateen 210ΤC

Σετ σεντόνια βρεφικά

1τμχ. (120x160) 1τμχ. (70x140+15) 1τμχ. (35x45)

45.00

art 5181

www.beautyhome.gr

259


Σετ σεντόνια βρεφικά (4τμχ.) Bed sheet set (4pcs)

100x150 (2τμχ.) 35x45 (2τμχ.)

27.50

100% cotton

art 5281 art 5283

baby’s room collection

260


baby’s room collection

art 5285

100% cotton

Σετ σεντόνια βρεφικά (4τμχ.) Bed sheet set (4pcs)

100x150 (2τμχ.) 35x45 (2τμχ.)

27.50

art 5282 www.beautyhome.gr

261


100% cotton

Σετ σεντόνια βρεφικά (4τμχ.) Bed sheet set (4pcs)

100x150 (2τμχ.) 35x45 (2τμχ.)

27.50

art 5288

art 5290 262


baby’s room collection

art 5289

100% cotton

Σετ σεντόνια βρεφικά (4τμχ.) Bed sheet set (4pcs)

100x150 (2τμχ.) 35x45 (2τμχ.)

27.50

art 5287 www.beautyhome.gr

263


baby’s room collection

264


P / cotton art 5132 Σετ σεντόνια βρεφικά

2 τμχ. (120x170) 1 τμχ. (35x45)

20.00

Σιέλ

Τυρκουάζ

Ροζ

Μωβ

Σάπιο Μήλο

Γκρι

www.beautyhome.gr

265


baby’s room

100% cotton

collection

Βρεφική πικέ Baby blanket

95x145cm

10.00

art 5261 art 5262

art 5264

art 5263

266


Βρεφικά προιόντα ύπνου Baby sleep products

Μαξιλάριa / Pillows

art 4017

art 4013

Μαξιλάρι Baby Baby pillow

Μαξιλάρι Baby Visco Elastic Memory Visco Elastic Foam Baby pillow

35x45

35x45

7.70

22.00

Επίστρωμα / Μattress cover

art 4024 Σελτεδάκι αδιάβροχο / Waterproof Baby mattress cover

50x80

6.90

Επίστρωμα αδιάβροχο bebe

art 4200

/ Waterproof Baby mattress cover

70x140+20

13.50

Στρώματα / Μattresses

Στρώμα

SERENE

Στρώμα

NATURA

Eλατήρια τεχνολογίας Bonell κοκοφοίνικα, οικολογικό ύφασμα στρώματος και αφράτη λευκή βάτα προσφέροντας ορθοπεδική στήριξη

Eλατήρια τεχνολογίας Bonell κοκοφοίνικα και βάτα Polycotton

3 Χρόνια Εγγύηση

3 Χρόνια Εγγύηση

Για όλες τις διαστάσεις:

Για όλες τις διαστάσεις:

60x120, 65x135, 70x140

60x120, 65x135, 70x140

108.00

148.00 267

www.beautyhome.gr


Tutorial Δημιουργήστε μόνοι σας το απόλυτο πάπλωμα ! Η νέα σειρά Tutorial αποτελείται από 4 διαφορετικούς τύπους οικολογικών παπλωμάτων το καθένα μοναδικό αποτελούμενο από 100% βαμβακερό ύφασμα το οποίο βοηθά στη φυσική διαπνοή του σώματος εξασφαλίζοντας έναν υπέροχο βραδινό ύπνο. Συνδυάστε τα μεταξύ τους και δημιουργήστε διαφορετικά παπλώματα για όλο το χρόνο ανάλογα τις ανάγκες σας χρησιμοποιώντας τα ειδικά κλιπ ένωσης. Να θυμάστε ότι τα tog έχουν σχέση με τη θερμική απόδοση και όχι με το βάρος. •

5 χρόνια εγγύηση

Εύκολη φροντίδα

Πλύσιμο στους 40 βαθμούς

art 4055

art 4056

art 4057

art 4058

art 4059

Βάρος

150gsm

250gsm

400gsm

300gsm

150gsm

Ύφασμα

100% cotton

100% cotton

100% cotton

100% cotton

100% cotton

Γέμιση

Downlike eco fiber

Downlike eco fiber

Downlike eco fiber

Goose feather

Goose feather

Θερμότητα (TOG)

4

7

9

9,5

4,5

Clip

Αρσενικό

Αρσενικό

Θηλυκό

Θηλυκό

Αρσενικό

art 4059

art 4058

Πάπλωμα μονό Quilt single

Πάπλωμα μονό Quilt single

160x240

160x240

από

μόνο

220.00

από

110.00

μόνο

280.00

140.00

Πάπλωμα Υ/Δ Quilt double

Πάπλωμα Υ/Δ Quilt double

220x240

220x240

από

μόνο

320.00

από

160.00

μόνο

398.00

199.00

Downlike eco fiber

art 4055

art 4056

art 4057

Πάπλωμα μονό Quilt single

Πάπλωμα Υ/Δ Quilt double

Πάπλωμα μονό Quilt single

Πάπλωμα Υ/Δ Quilt double

Πάπλωμα μονό Quilt single

Πάπλωμα Υ/Δ Quilt double

160x240

220x240

160x240

220x240

160x240

220x240

από

198.00

μόνο

99.00

από

240.00

μόνο

120.00

από

210.00

μόνο

από

105.00

260.00

μόνο

268

130.00

από

220.00

μόνο

110.00

από

280.00

μόνο

140.00


Sleeping products

collection

Συνδυάστε τα μεταξύ τους και δημιουργήστε 6 διαφορετικά παπλώματα

art 4058 + art 4059

art 4057 + art 4059

Πάπλωμα μονό Quilt single

Πάπλωμα μονό Quilt single

160x240

160x240

από 500.00

μόνο

Βάρος

450gsm

Ύφασμα

100% cotton

Γέμιση

Goose feather

Θερμότητα (TOG)

9,5 + 4,5

Πάπλωμα Υ/Δ Quilt double

220x240 από

μόνο

μόνο

Βάρος

550gsm

Ύφασμα

100% cotton

Γέμιση

Goose feather Downlike eco fiber

Θερμότητα (TOG)

9 + 4,5

718.00

359.00

art 4056 + art 4058

μόνο

550gsm

Ύφασμα

100% cotton

Γέμιση

Goose feather Downlike eco fiber

Θερμότητα (TOG)

7 + 9,5

από

245.00

220x240 658.00

329.00

Βάρος

450gsm

Ύφασμα

100% cotton

Γέμιση

Goose feather Downlike eco fiber

Θερμότητα (TOG)

4 + 9,5

478.00

239.00

μόνο

Πάπλωμα Υ/Δ Quilt double

220x240 από

μόνο

638.00

319.00

art 4056 + art 4057

art 4055 + art 4057

Πάπλωμα μονό Quilt single

Πάπλωμα μονό Quilt single

160x240

160x240

από

μόνο

Βάρος

300.00

160x240

490.00

από

600.00

από

Πάπλωμα μονό Quilt single

Πάπλωμα Υ/Δ Quilt double

μόνο

220x240

art 4055 + art 4058

160x240 Βάρος

220.00

Πάπλωμα Υ/Δ Quilt double

μόνο

Πάπλωμα μονό Quilt single

από

440.00

από

250.00

650gsm

Ύφασμα

100% cotton

Γέμιση

Downlike eco fiber

Θερμότητα (TOG)

7+9

430.00

από

215.00

μόνο

Πάπλωμα Υ/Δ Quilt double

220x240 από

μόνο

54000

270.00

Βάρος

550gsm

Ύφασμα

100% cotton

Γέμιση

Downlike eco fiber

Θερμότητα (TOG)

4+9

418.00

209.00

Πάπλωμα Υ/Δ Quilt double

220x240 από

μόνο

52000

260.00

www.beautyhome.gr

269


BH

BEAUTY HOME

Ανώστρωμα Booster

Sleeping products

collection

Βελτιώστε τον ύπνο σας χωρίς να αλλάξετε το στρώμα σας!

Booster art 4050

Απομίμηση πούπουλου με γέμιση microfibra soft as down microfibre 0,9d Βαμβακερό ύφασμα πουπουλόπανο cotton case topper Ύφασμα: ΤC 233 πουπουλόπανο fabric: TC 233 feather Βάρος : 700gr/m2 weight : 700gr/m2

special offer

- 50% 100x200cm από

τώρα

180.00

90.00

120x200cm από

τώρα

220.00

110.00

160x200cm από 260.00

τώρα

130.00

180x200cm από 300.00

τώρα

150.00

270


www.beautyhome.gr

271


Sleeping products collection

Elixir art 4019

1

Ύφασμα Πλεκτό Αντιμικροβιακό Hypoallergenic Material

2

Bάτα Dacron Dacron Upholstesy

3

Soft Foam Plus

4

Bάτα Dacron Dacron Upholstesy

5

Ύφασμα P/ Cotton

έως 100cm

77.00 έως 120cm

έως 140cm

85.00

95.00

έως 160cm

έως 180cm

109.00

119.00

272


1

Ύφασμα Cool Technology Cool Technology Material

2

Bάτα Dacron Dacron Upholstesy

3

Soft Foam Plus

4

Bάτα Dacron Dacron Upholstesy

5

Ύφασμα P/ Cotton

Cool max art 4040

έως 100cm

86.00 έως 120cm

έως 140cm

95.00

105.00

έως 160cm

έως 180cm

121.00

132.00

Το νέο ανώστρωμα Cool Max δημιουργεί ένα δροσερό υποαλλεργικό φράγμα ώστε να διατηρεί το σώμα σας σε μία σωστή ρυθμιζόμενη θερμοκρασία όλη τη νύχτα. Μπορεί εξίσου να μειώσει αποτελεσματικά την εφίδρωση. Η σφιχτή ύφανσή του απωθεί την εμφάνιση από κοριούς και ακάρεα στο στρώμα σας.

www.beautyhome.gr

273


Πάπλωμα Πουπουλένιο Feather Quilt

Eλαφρύ και μαλακό με φυσική γέμιση εξασφαλίζει έναν υγιεινό ύπνο. Ο συνδυασμός με το βαμβακερό κάλυμμα το καθιστά ακόμα πιο ζεστό.

Πάπλωμα μονό Quilt single

Πάπλωμα Y/Δ Quilt double

160x240

220x240

205.00

279.00

Γέμιση 90% πούπουλο χήνας και 10% λεύκο φτεράκι Bαμβακερό κάλυμμα 100%.

Μαξιλάρι Πουπουλένιο Feather pillow art 4030 Bαμβακερό κάλυμμα γέμιση πούπουλο χήνας Cotton cover goose feather

50x70

35.20

274


Aloe Vera art 4002 μαξιλάρι με εκχύλισμα Aloe Vera pillow with Aloe Vera extract

Sleeping products

collection

50x70

28.60

Classic Memory Visco

Advance Memory Visco

art 4012

art 4011

μαξιλάρι με Memory Foam

μαξιλάρι με Memory Foam

pillow with memory foam

pillow with memory foam

50x70

50x70

53.00

53.00

Luxury art 4031

Anatomic art 4029

βαμβακερό κάλυμμα γέμιση microfiber

βαμβακερό κάλυμμα γέμιση microfiber

cotton cover microfiber

cotton cover microfiber

50x70

50x70

39.60

35.20

Five star art 4060

Five star soft series art 4061

oρθοπεδικό ανθεκτικό στα ακάρεα μυκητών και σκόνης

oρθοπεδικό ανθεκτικό στα ακάρεα μυκητών και σκόνης

Orthopedic resistant to fungus and dust mites

Soft orthopedic resistant to fungus and dust mites

50x70

50x70

41.80

(2τμχ. / 2pcs.)

41.80

(2τμχ. / 2pcs.)

Comfort σιλικόνης λευκό silicon ball

Standard art 4003

45x65

ορθοπεδικό orthopedic

13.00

50x70

14.30

50x70

20.90

50x80

16.50 www.beautyhome.gr

275


Sleeping products collection

Προστατευτικά μαξιλαριών Pillow Cover Zέρσει Λευκό προστατευτικό μαξιλαριού από βαμβακερό ζέρσεϊ με ένα λεπτό αδιάβροχο στρώμα πολυουρεθάνης και κλείσιμο με φερμουάρ.

• •

Ύφασμα: 100% Cotton, Επίστρωση PVC

50x70 (ζεύγος)

15.00

Αδιάβροχο προστατευτικό μαξιλαριού • •

Ύφασμα πετσετέ P/ cotton, Επίστρωση PVC

50x70 (ζεύγος)

12.90

Μαξιλαροθήκη Καπιτονέ • •

Ύφασμα P/ cotton, Εσωτερικό 100% Hollow Fiber

Τιμές ζεύγους

45x65

11.00

276

50x70

12.00

50x80

13.50


Προστατευτικά στρώματος Μattress Cover Zέρσει Λευκό προστατευτικό στρώματος από βαμβακερό ζέρσεϊ με ένα λεπτό αδιάβροχο στρώμα πολυουρεθάνης.

• •

Ύφασμα: 100% Cotton, Επίστρωση PVC

100x200+30

22.00

160x200+30

30.00

180x200+30

33.00

Αδιάβροχο προστατευτικό στρώματος • •

Ύφασμα πετσετέ P/ cotton, Επίστρωση PVC

90x200+30

21.00

100x200+30

140x200+30

27.00

150x200+30

22.00

28.00

120x200+30

160x200+30

25.00

29.00

180x200+30

32.00

Προστατευτικό στρώματος Καπιτονέ • •

Ύφασμα P/ cotton, Εσωτερικό 100% Hollow Fiber

100x200

90x200+30

160x200

100x200+30

18.00 25.30

21.00

22.00

120x200+30

25.00

140x200+30

27.00

150x200+30

28.00

160x200+30

29.00

180x200+30

32.00

www.beautyhome.gr

277


ΣΤΗΡΙΞΗ μαλακό

Στρώμα / Μattress

Prive New Generation 1

Ύφασμα Πλεκτό Woven Material

2

Bάτα Dacron Dacron Upholstesy

3

Soft Foam Plus

4

Ergo Foam

507.00

5

Foam Belts

115

530.00

Pocket Springs

120

553.00

6

125

576.00

7

Ergo Foam

130

599.00

8

Soft Foam

135

622.00

140

645.00

9

Bάτα Dacron Dacron Upholstesy

145

668.00

150

691.00

155

714.00

160

737.00

165

760.00

170

783.00

175

806.00

180

829.00

|←cm→|

85

392.00

90

415.00

95

438.00

100

461.00

105

484.00

110

10

Αντοχή ως 95kg / Ύψος: 24cm 5 χρόνια εγγύηση

Ύφασμα Πλεκτό Woven Material

278


ΣΤΗΡΙΞΗ μέτριο προς σκληρό

Sleeping products

collection

Στρώμα / Μattress

Expert

Αντοχή ως 100kg / Ύψος: 28cm 5 χρόνια εγγύηση

1

Ύφασμα Πλεκτό Woven Material

2

Bάτα Dacron Dacron Upholstesy

3

Soft Foam Plus

4

Βάτα Dacron Dacron Upholstery

5

|←cm→|

85

374.00

90

396.00

95

418.00

100

440.00

Ergo foam

105

462.00

6

Περιμετρική στήριξη foam Foam belts

110

484.00

7

Ελατήρια pocket Pocket springs

115

506.00

120

528.00

8

Ergo foam

125

550.00

9

Βάτα Dacron Dacron Upholstery

130

572.00

135

594.00

140

616.00

145

638.00

150

660.00

155

682.00

160

704.00

165

726.00

170

748.00

175

770.00

180

792.00

10

Soft Foam Plus

11

Bάτα Dacron Dacron Upholstesy

12

Ύφασμα Πλεκτό Woven Material

www.beautyhome.gr

279


ΣΤΗΡΙΞΗ μέτριο

Στρώμα / Μattress

Luxus New Generation 1

Ύφασμα Πλεκτό Woven Material

2

Bάτα Dacron Dacron Upholstesy

351.00

3

Soft Foam Plus

100

369.00

4

Soft Foam

105

387.00

110

406.00

5

Feltron

115

424.00

6

Foam Belts

120

443.00

7

Pocket Springs

125

461.00

130

480.00

8

Feltron

135

498.00

9

Soft Foam Plus

140

517.00

145

535.00

10

150

554.00

155

572.00

160

590.00

165

609.00

170

627.00

175

646.00

180

664.00

|←cm→|

85

314.00

90

332.00

95

11

Αντοχή ως 75kg / Ύψος: 21cm 5 χρόνια εγγύηση

Bάτα Dacron Dacron Upholstesy Ύφασμα Πλεκτό Woven Material

280


ΣΤΗΡΙΞΗ σκληρό

Sleeping products

collection

Στρώμα / Μattress

Smart

Αντοχή ως 90kg / Ύψος: 27cm 3 χρόνια εγγύηση

1

Ύφασμα Πλεκτό Woven Material

2

Bάτα Dacron Dacron Upholstesy

3

Soft Foam Plus

4

Ergo foam

5

Feltron

6

Περιμετρική στήριξη foam Foam belts

7

Ελατήρια bonnell Bonnell springs

8 9

|←cm→|

85

225.00

90

238.00

95

251.00

100

264.00

105

278.00

110

291.00

115

304.00

120

317.00

Feltron

125

331.00

Ergo foam

130

344.00

Soft Foam Plus

135

357.00

140

370.00

11

Bάτα Dacron Dacron Upholstesy

145

383.00

12

Ύφασμα Πλεκτό Woven Material

150

397.00

155

419.00

160

423.00

165

436.00

170

450.00

175

463.00

180

476.00

10

www.beautyhome.gr

281


BH

BEAUTY HOME

Στρώματα / Μattresses

Advance |←cm→|

0,76-0,95

154.00 160.00 185.00 197.00 218.00 231.00 243.00 255.00 280.00

0,96-105 106-115 116-125 126-135 136-145 146-155 156-165 166-175

Springs + Foam Ύψος 17cm 108 ελατήρια /m2 Περιμετρική στήριξη Foam 1 φύλλο κετσέ λευκό 1 φύλλο Foam 1 φύλλο βάτα polycotton Ύφασμα τύπου ζακάρ

Elegant |←cm→|

Springs + Foam

0,76-0,95

243.00 255.00 283.00 298.00 338.00 357.00 378.00 406.00 427.00

Ύψος 21cm

0,96-105 106-115 116-125 126-135 136-145 146-155 156-165 166-175

108 ελατήρια /m2 Περιμετρική στήριξη Foam 1 φύλλο κετσέ λευκό 1 φύλλο Foam 1 φύλλο βάτα polycotton Ύφασμα τύπου ζακάρ Εγγύηση 3 χρόνια

282


BH

Discover the

Hotel collection by

BEAUTY HOME

hotel.beautyhome.gr

bedding

bathroom

pool

outdoor

workwear

Επισκεφτείτε μας στο

b2b.beautyhome.gr και πραγματοποιήστε ηλεκτρονικά τις αγορές σας

Χάρτινη σακούλα 45,5x36x12cm Διατίθεται σε συσκευασία 150τμχ

Eπιμέλεια: Σόφη Αμανατίδου

Φωτογράφηση - Σχεδιασμός: Αλέξανδρος Ραπτόπουλος 6945 424 614


BH

BEAUTY HOME

Beauty Home μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. Beauty Home simple member P.C. 6o χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου τ.κ. 564 29, Θεσσαλονίκη 6th km. Thessaloniki - Oreokastrou p.c. 564 29, Thessaloniki Greece

T. 2315 515 515 www.beautyhome.gr info@beautyhome.eu b2b.beautyhome.gr Beauty Home inspirations beauty_home_inspirations