Howbiz produktkatalog 2014

Page 1

www.howbiz.dk info@howbiz.dk Tlf. 31 10 90 00

HOWBIZ MANAGEMENT CONSULTING Udvikling I Optimering I Uddannelse I Evaluering Howbiz er din strategiske videnspartner, når du ønsker at udvikle din organisation. Vi tilbyder kompetent rådgivning, uddannelse og evaluering, der danner grundlag for skabelsen af konkrete resultater.


INDHOLD 1.

OM HOWBIZ

SIDE

1.1 BÆREDYGTIGE RESULTATER 1.2 BRANCHER 1.3 YDELSER 1.4 YDELSER FORKLARET

4 5 6 7

2.

FAGOMRÅDER

2.1 LEDELSES- OG ORGANISATIONSUDVIKLING 2.2 STRATEGI- OG FORRETNINGSUDVIKLING 2.3 LEAN OG EFFEKTIVISERING 2.4 INNOVATION OG PRODUKTUDVIKLING 2.5 SIX SIGMA OG KVALITET 2.6 ANALYSE OG EVALUERING

2

10 12 14 16 18 20


HOWBIZ Howbiz er en management konsulent virksomhed, der bygger sin forretning på at skabe stærke relationer til omverdenen ved at levere værdifuld og troværdig rådgivning. I Howbiz har vi en klar ambition om at være blandt de bedste konsulentvirksomheder til at støtte organisationer i gennemførelse af strategiske forandringer. Dette understøttes af vores kunders udsagn om, at Howbiz kendetegnes ved at være en seriøs, grundig og kompetent samarbejdspartner.

Howbiz Management Consulting • www.howbiz.dk • Tlf. 31 10 90 00

3


1.1 BÆREDYGTIGE RESULTATER Jacob Steendahl Nielsen Indehaver og Management Konsulent jacob@howbiz.dk Tlf. 31 10 90 00 Vi investerer vores hjerteblod i at skabe bæredygtige løsninger, hvor der skabes balance mellem mennesket, teknologien og organisationen. Vores mission er at sætte vores kunder og strategiske samarbejdspartnere i stand til kontinuerligt at skabe bæredygtige resultater.

UDVALGTE REFERENCER

4

Jeg er stolt, når jeg møder mennesker, vi har samarbejdet med for år tilbage og de forsat ser værdien i de løsninger og forandringer, som vi leverede til dem. Med dette katalog ønsker vi, at vise på hvilke områder vi har vores spidskompetencer og håber, at det kan skabe inspiration til jeres næste udviklingsproces. Jacob Steendahl Nielsen, Ph. D, Cand.Merc.


1.2 BRANCHER SUNDHED

FINANS

FØDEVARER

UNDERVISNING

LOGISTIK OG TRANSPORT

KOMMUNAL

INDUSTRI

Howbiz Management Consulting • www.howbiz.dk • Tlf. 31 10 90 00

PHARMA

5


1.3 YDELSER

UDDANNELSE & TRÆNING

KONSULENTYDELSER

BÆREDYGTIG UDVIKLING

FOREDRAG & WORKSHOPS

PROJEKTLEDELSE

6

YDELSER


Konsulentydelser

Uddannelse & træning

Lad os stille skarpt på din organisation

Lad os gøre jer dygtigere

• • • •

Nye vinkler og skarp prioritering Effektfulde forandringer Pragmatisk og direkte kommunikation Hele pakken (Fra strategi til operationel realisering)

• • • •

Professionel og kompetent undervisning Teoretisk og praktisk indsigt Udvikling og selvindsigt Konkrete værktøjer

Projektledelse

Foredrag & Workshop

Lad os tage ansvar for og styring af dit projekt

Lad os inspirere og udfordre jer

• Professionel og kompetent eksekvering • Resultatskabelse • Vidensoverførelse og læring • Motivation og inspiration

• • • •

Professionel formidling Stor teoretisk indsigt og praktisk erfaring Interaktivitet og motivation Individuel tilpasning

Howbiz Management Consulting • www.howbiz.dk • Tlf. 31 10 90 00

7


8


FAGOMRÅDER Howbiz arbejder fra bestyrelseslokalet til fabriksgulvet med at skabe bæredygtige resultater, som forandrer både det daglige arbejde og de overordnede tanker. Vi skaber balance mellem mennesker, teknologi og organisation ved enten at tage styring eller fungere som et værktøj for ledelsen. Vi matcher vores ydelse med organisationens behov, så der ikke kun er fokus på at løse opgaven, men også skabes vidensoverførelse og dermed sker kapabilitetsopbygning i organisationen.

Howbiz Management Consulting • www.howbiz.dk • Tlf. 31 10 90 00

9


2.1 LEDELSES- OG ORGANISATIONSUDVIKLING At skabe succesfulde og bæredygtige forandringer kontinuerligt er en af de største udfordringer for alle organisationer. Ledelsen påtager sig ansvaret for at designe, drive og evaluere denne indsats. Som ledelsens betroede fungerer vi som rådgivere, sparringspartnere og forandringsagenter. Vi arbejder således målrettet og dedikeret med at designe, udføre og evaluere forandringerne, enten som en direkte kapacitet eller som en indirekte videnspartner. Således kan Howbiz tilbyde: • Støtte i forbindelse med etablering af beslutningsgrundlag • Støtte i forbindelse med selve beslutningsprocessen • Design af forandringen – drejebog med scenarier, handlemuligheder og værktøjer • Direkte eller indirekte udførsel af forandringsprocessen • Evaluering og fastholdelse af forandringen

10

Endvidere er det ofte en naturlig del af vores udviklingsaktiviteter, at vi arbejder intenst med at skabe kapacitetsopbygning hos kundens ledere i forbindelse med en sådan forandringsproces. Således kan Howbiz tilbyde organisationen følgende elementer som en naturlig del af forandringen: • • •

Design og implementering af Leadership Pipeline Gennemførsel af 360o ledelsesudvikling Garuda profiler og lederlandskab

I forhold til den enkelte leder kan Howbiz tilbyde kompetenceudvikling indenfor: • Anerkendende ledelse • Effektiv kommunikation • Mangfoldighedsledelse • Coaching • Systemisk analyse og projektledelse • Personlige udviklingsværktøjer • Konflikthåndtering • Den svære samtale

FAGOMRÅDER


1

2

ORGANISATION:

PLACERING:

ORGANISATION:

PLACERING:

Privat ejet

Nordjylland

Offentlig

Midtjylland

ANSATTE:

500

PRODUKT OG MARKED Leverandør til byggeindustrien afsættes i Europa

PROCES Fuld understøttelse af direktion og beslutningsproces

ANSATTE:

5200

PRODUKT OG MARKED Skabe attraktive rammer og udvikling for lokalsamfundet

PROCES Uddannelse af 40 ledere

Evaluering af forandring og yderligere anbefalinger

RESULTAT

Fastlæggelse af koncept

Omfattende træning af 320 ledere

Nye anvendelige værktøjer til styring og lederskab

RESULTAT

En organisation, der forbedrer arbejdsmiljøet og trodser krisen ved at øge omsætning og indtjener gennem produktion i Danmark.

En organisation, der proaktivt er i stand til at arbejde med de ledelsesmæssige udfordringer, som vores velfærdssamfund står overfor.

”Jeg har fået helt andre øjne at se min hverdag med. Dette forløb har kickstartet min udvikling, og gjort mig sulten på mere.”

”Jeg har fået nye værktøjer, der gør en forskel for mig og mine medarbejdere i hverdagen. Jeg havde aldrig troet, at både arbejdsglæde og effektivitet kunne øges samtidigt - og så markant.”

Howbiz Management Consulting • www.howbiz.dk • Tlf. 31 10 90 00

11


2.2 STRATEGI- OG FORRETNINGSUDVIKLING At turde at bevæge sig op over de daglige udfordringer og kunne tænke nye tanker, der sætter en markant kurs for fremtiden, stiller store krav til organisationens ledelse.

”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der” - Søren Kierkegaard

Vi er specialister i at skabe en stærk strategisk bevidsthed, som danner grundlag for det vedvarende realiserings- og tilpasningsarbejde. Den gode strategi gør mere end bare at drive os mod målet, den tydeligør de bevidst overordnede valg, der er truffet i forhold til at håndtere de udfordringer, som medarbejdere og ledelse vil stå overfor i de kommende år.

Med vores brede erfaring indenfor både forretningsmodeller, brancher og strategiske værktøjer er vi således i stand til at tilpasse vores aktiviteter til den enkelte organisation og derved tage udgangspunkt i deres værdier og kultur.

For at skabe en god strategi- og forretningsudviklingsproces er det således vores fremmeste opgave at facilitere en proces, der sætter ledelsen i stand til at blotlægge de udfordringer, som organisationen skal overkomme for at nå deres mål samt udfordre dem i forhold til, hvilke bevidste valg de træffer for at imødegå udfordringerne.

12

Til dette formål anvender Howbiz blandt andet følgende værktøjer og tilgange: • • • • • • •

FAGOMRÅDER

Balanced Scorecard Business Model Canvas Structured Play Technology and future forecast Interne og eksterne analyser Obeya & Hoshni Performance Management 2.0


1

2

ORGANISATION:

PLACERING:

ORGANISATION:

PLACERING:

Produktion

Nordjylland

Finansiel sektor

Nordjylland

ANSATTE:

120

PRODUKT OG MARKED Leverandør af byggematerialer til mindre håndværksmestre

PROCES Udarbejdelse af strategi i samarbejde med ledelsen

ANSATTE:

1600

PRODUKT OG MARKED Finansielle produkter til private- og erhvervskunder

PROCES Uddannelse af ledere og medarbejdere

Implementering af lean og effektiviseringsprocesser

RESULTAT

Analyse af forretningsgange

Identifikation af udviklings- og forbedringsmuligheder

Gennemførelse af initiativer med udgangspunkt i kundeværdi

RESULTAT

En virksomhed, som har bevist, at en veludviklet strategi er grundstenen for at skabe en bedre forretning.

En virksomhed, som udover at forbedre sin produktivitet også formåede at levere nye og bedre services til deres kunder.

”Denne proces har sat kunden i centrum og det, at vi er kommet tættere på vores kunder, kan mærkes på forretningen.”

”Vi har nu oplevet at man kan skabe Win-Win. Vi har forbedret vores effektivitet, og samtidigt leverer vi nu nye løsninger, som skaber mere værdi for vores kunder.”

Howbiz Management Consulting • www.howbiz.dk • Tlf. 31 10 90 00

13


2.3 LEAN OG EFFEKTIVISERING At skabe en konkurrencedygtig organisation er en proces, der kræver ledelsens og medarbejdernes konstante opmærksomhed. Således har vi i Howbiz stor erfaring med at understøtte udviklingen af en kultur, hvor medarbejdere og ledere får værktøjerne og forståelsen for, hvordan de i fællesskab kan skabe markante resultater. Hjerteblodet i vores tilgang til effektiviseringsarbejdet udspringer af vores involvering i et treårigt forskningsprojekt, med fokus på Lean og det psykiske arbejdsmiljø. For os handler det om at skabe bæredygtig effektivitet, som sikres gennem tillid, samarbejde og retfærdighed. Den bæredygtige effektivitet bygger på at reducere variation, sikre at medarbejdere og maskiner ikke overbelastes og samtidigt fjerne aktiviteter, der ikke tilføjer værdi for kunden.

14

Det er afgørende, at der er fokus på alle tre elementer for at skabe en løsning der kontinuerlig forbedrer organisationens effektivitet. Fokuseres der således udelukkende på at fjerne spild vil man ofte opleve at spildet bare flyttes i organisationen eller opstår igen efterfølgende. Der er således behov for en helhedsorienteret tilgang, hvor de enkelte medarbejdere og ledere involveres og derved bliver i stand til at fastholde og videreudvikle løsningerne. Lean og effektivisering er ikke forbeholdt store industrielle virksomheder med maskinelle processer. Alle organisationer kan med fordel arbejde med at forbedre deres processer gennem Lean og effektivisering. Vi har således skabt gode resultater hos blandt andre anlægssektoren, landbruget, højere læringsanstalter, logistik og transport sektoren, service virksomheder, kommuner, folkeskoler, hospitaler og mindre produktionsvirksomheder.

FAGOMRÅDER


1

2

ORGANISATION:

PLACERING:

ORGANISATION:

PLACERING:

Privat

Midtjylland

Offentlig

Nordjylland

ANSATTE:

9000

PRODUKT OG MARKED Logistik og transport. Primært i Skandinavien

PROCES Udarbejde effektiviseringsstrategi

ANSATTE:

6500

PRODUKT OG MARKED Sundheds og plejeydelser til borgere i Region Nordjylland

PROCES Uddannelse af ledere og medarbejdere

Implementering, evaluering og assesment

RESULTAT

Analyse af problemstilling

Facilitering af pilot forløb

Gennemførelse af yderligere 5 forløb

RESULTAT

En virksomhed med en kultur, hvor medarbejderne kontinuerligt forbedrer virksomheden - og derved skaber markante løbende gevinster.

50% øget indtag af patienter med anvendelse af samme mængde ressourcer. Samt forbedret arbejdsglæde og motivation hos både ledelse og medarbejdere.

””Vi, som medarbejdere, har fået meget større indflydelse og indsigt i virksomheden. Det giver en lyst til at bidrage endnu mere og dermed sammen med kollegaerne løfte i flok.”

”Utroligt at vi har kunne flytte os så lang så hurtigt samtidigt med, at vi fik involveret alle medarbejdere og ledelsen i processen.”

Howbiz Management Consulting • www.howbiz.dk • Tlf. 31 10 90 00

15


2.4 INNOVATION OG PRODUKTUDVIKLING At skabe nye forretningsmæssigt rentable, teknologisk mulige og menneskeligt attraktive løsninger er kernen i innovationsaktiviteterne.

Gennem vores forskningsmæssige samarbejder har vi kendskab til de mange nye perspektiver og trends, som verdens førende virksomheder anvender.

I Howbiz har vi stor erfaring med at arbejde med alle dele af udviklingsprocessen. Således skaber og designer vi rammerne, der sætter kompetente medarbejdere i stand til at levere det produkt eller den service, som fremadrettet vil skabe værdi for kunden. Howbiz kan tilbyde såvel organisations- og innovationsproces design som konkrete workshops og facilitering. Således kan vi varetage processen fra før idegenerering over prioritering og udvælgelse til eksekvering og udrulning.

Således vises her et udvalg af de metoder og teknikker, som vi har operationaliseret og implementeret hos vores kunder.

Vi tilbyder således konkrete værktøjer, der kan hjælpe den enkelte organisation med deres konkrete udfordringer, men også vidensoverførelse og kompetenceopbygning gennem uddannelse og træning.

16

• Brugerdrevet Innovation • High Performance Teams • Fokuseret Brainstorming • TRIZ • Lean Product Development • Integreret Produktudvikling • Scrum • Design For Manufacturing • Det Kreative miljø • Modularisering • Projektstyring og ledelse

FAGOMRÅDER


1

2

ORGANISATION:

PLACERING:

ORGANISATION:

PLACERING:

Privat

International

Privat

International

ANSATTE:

2000

PRODUKT OG MARKED Avanceret elektronik og forbrugsgoder

PROCES Turnaround rådgivning

ANSATTE:

10000

PRODUKT OG MARKED Elementer til byggesektoren. Produkter afsættes globalt

PROCES Uddannelse af medarbejdere ift. integreret produktudvikling

Opsætning af målstyring for R&D

RESULTAT

Etablering af motiverende platform

Uddannelse af 80 specialister i Lean Produkt Udvikling

Konsulentforløb og facilitering ift. implementering af værktøjer

RESULTAT

En organisation, der har skærpet sin evne til at lancere nye produkter på en effektiv og hurtig måde.

En organisation, der har forbedret deres hitrate med over 200%, samtidigt med at gennemløbstid og omkostninger er reduceret markant”

”Der er blevet sat fokus på vores udfordringer og vi har fået værktøjerne til at løse dem. Nu skal vi ”bare” levere varen.”

”Specielt nedbrydningsværktøjerne og planlægningsværktøjerne giver os bedre mulighed for at føle, at vi har kontrol over projektet.”

Howbiz Management Consulting • www.howbiz.dk • Tlf. 31 10 90 00

17


2.5 SIX SIGMA OG KVALITET At sikre en høj kvalitet i produkt og proces er i sig selv en udfordrende opgave og tilføjer man snævre økonomiske rammer, kan opgaven virke næste uoverskuelig.

Vi er skånselsløse i vores jagt på rodårsagen og vi arbejder målrettet på at finde og fjerne de grundlæggende årsager til kvalitetsudfordringer.

I Howbiz arbejder vi med at understøtte vores kunder i deres arbejde med kvalitet. Vi sikrer gennem datadrevne statistiske metoder, at deres handlinger sker på baggrund af fakta og ikke mavefornemmelse. Udover at levere konkrete analyser og løsninger består vores opgave også ofte i, at sikre at metoder og værktøjer forankres lokalt og at der dermed opbygges en øget kompetence i virksomheden til forsat at arbejde med Six Sigma og andre kvalitetsmæssige initiativer.

For os er det vigtig at have et holistisk forhold til kvalitet, hvor vi arbejder med en total omkostningsbetragtning fra udviklingsstadiet til produktion og kundeservice. Det, at skabe den rigtige kvalitet til de laveste omkostninger, er en af grundstene i Howbiz.

Vores arbejde med kvalitet tager udgangspunkt i en systematisk tilgang, hvor vi arbejder med at identificere mulige kvalitetsudfordringer på baggrund af opsamlet datamateriale og på den baggrund designe og afprøve nye produktionskoncepter, hvor den høje kvalitet leveres uden fordyrende omkostninger - såsom kontrol og inspektion.

18

Vi tilbyder således følgende ydelser: • • • • • • •

FAGOMRÅDER

Six Sigma projektledelse og uddannelse Kvalitetsstrategi Kvalitetsværktøjstræning (Poka Yoke, FMEA, QCC, mv.) Design for Six Sigma Kvalitetsauditering Implementering af Statistisk Proces Kontrol Rådgivning ift. ISO9001


1

2

ORGANISATION:

PLACERING:

ORGANISATION:

PLACERING:

Privat

International

Privat

Sønderjylland

ANSATTE:

PRODUKT OG MARKED

10000

Plastprodukter til det globale forbrugermarked

PROCES Definere projektet

ANSATTE:

120

PRODUKT OG MARKED Forarbejdning af trækomponenter til det europæriske marked

PROCES Måle og analysere data

Forbedre og kontrollere løsninger

RESULTAT

Udvikling af strategisk BIQ proces

Uddannelse ift. BIQ

Facilitering af implementering af BIQ

RESULTAT

En reduktion af variation der medførte betydelig omkostningsreduktion og dermed en forbedret performance for den lokale Business Unit.

DPM niveauet faldt drastisk fra 36450 DPM til 1750 på bare 1 år. Medarbejdere fik forøget kvalitetsforståelse og processerne blev mere stabile.

”Six Sigma er og vil forsat være et nøglekoncept for os i forhold til at blive ved med at være konkurrencedygtige i den globale konkurrence.”

”Kvalitet er et nøgleparameter for os – Howbiz har med stor præcision gjort, at vi har fået et kvalitetsniveau, der ligger i verdensklassen.”

Howbiz Management Consulting • www.howbiz.dk • Tlf. 31 10 90 00

19


2.6 ANALYSE OG EVALUERING At sikre et solidt grundlag til at træffe vigtige beslutninger på kræver en grundig analyse og ofte også en evidensbaseret tilgang, hvor kvantitative data udgør fundamentet. I Howbiz arbejder vi med at skabe evalueringer og undersøgelser med udgangspunkt i forskningsbaserede evalueringsmetoder.

Vi benytter os af videnskabeligt anerkendte evalueringskriterier og metoder. Evalueringsdesignet er dynamisk og tilpasses den enkelte kundes ønsker og behov. Således kan Howbiz hjælpe alle organisationer med at sikre en kompetent gennemførelse af en række forskellige evalueringstyper.

Vi varetager hele processen og kan således være behjælpelige med:

Hos Howbiz har vi blandt andet gennemført:

• • • • •

20

At definere de kriterier og metoder, der skal ligge til grund for evalueringen At designe undersøgelsen og varetage kommunikationen med respondenterne At forestå dataindsamling og dataanalyse At fortolke og udarbejde konklusioner og anbefalinger At formidle resultaterne skriftligt og mundtligt til ledelsen eller hele organisationen.

• Lederevaluering • Målopfyldelsesevalueringer • Projektevalueringer • Selvevalueringer • Effektevalueringer • Procesevalueringer • Kunde- og brugerevalueringer • Performance Management

FAGOMRÅDER


1

2

ORGANISATION:

PLACERING:

ORGANISATION:

PLACERING:

Offentlig

Nordjylland

Offentlig

Midtjylland

ANSATTE:

3200

PRODUKT OG MARKED Videregående uddannelse og forskning

PROCES Design af evalueringskoncept

Gennemførelse af evaluering

Præsentation af resultater og anbefalinger til direktionen

RESULTAT

ANSATTE:

5400

PRODUKT OG MARKED Velfærd og service til borgere i kommunen

PROCES Design af undersøgelse

Gennemførelse af undersøgelse

Udarbejdelse af rapport og præsentation af resultater

RESULTAT

Organisationens øverste ledelse kunne igangsætte en målrettet indsats på baggrund af resultater og anbefalinger.

Organisationen fik ny indsigt i forhold til resultatet af deres effektiviseringsarbejde, hvilket medførte igangsættelse en række nye initiativer.

”Evalueringen har givet retning til vores læring og udviklingsproces. Howbiz har lavet et grundigt arbejde og formidlet det sublimt.”

”Med en svarprocent på over 70% kan vi se, at vores medarbejdere har været enige i behovet for at få et evidensbaseret indblik.”

Howbiz Management Consulting • www.howbiz.dk • Tlf. 31 10 90 00

21Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.