Page 14

Coneixement: abstract d’un article científic

La comunicació i sobreprescripció d’antibiòtics

Pepe Serrano Marchuet Pediatre. Equip Territorial de Pediatria Alt Penedès/Garraf. El passat tres de maig, els CDC, en col•laboració amb una taula d’experts i el Pew Charitable Trusts, una ONG d’Estats Units amb gran influència, entre d’altres, en temes de salut, van publicar una anàlisi al Journal of the American Medical Association (JAMA), en la que sota el títol de Prevalence of Inappropriate Antibiotic Prescriptions Among US Ambulatory Care Visits,

14

2010-2011 després d’estudiar més de 182.000 visites -de les que en un 12,6% en va resultar una prescripció d’antibiòtics- es fa palès que en el 30 per cent d’aquestes prescripcions en consultes d’atenció primària, consultes d’hospitals i serveis d’urgències l’ús d’antimicrobians era innecessària - el que significa que no calia haver-los receptat.

Vincles 16  

Número 16 del butlletí Vincles que aspira a poder ser un nexe periòdic d’unió entre els professionals d’Atenció Primària, especialment pedia...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you