Page 1

HOR T U S BOTANICU S H AREN/G RONINGEN


2

D e HOR TUS botani cus in Ha ren De Hortus is het culturele erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen en bestaat in 2019 al 377 jaar. De start van de Hortus moet worden gelegd bij de aanleg van de kruidentuin door Henricus Munting. Kruiden werden in die tijd belangrijk geacht voor de geneeskunst. In die zin kan Munting worden gezien als een proto-farmaceut. De belangstelling van Munting ging echter verder dan de kruiden. In de loop van de tijd ontstond er meer belangstelling voor de groei van planten, hun voorkomen en diversiteit. Als gevolg daarvan groeide de kruidentuin uit tot een botanische tuin voor onderwijs en onderzoek. Henricus Munting werd dan ook - op 71 jarige leeftijd - de eerste hoogleraar botanie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Door de groei van onderwijs en onderzoek in de biologie werd de oorspronkelijke locatie in Groningen (de Hortus buurt) te klein en werd 100 jaar geleden een begin gemaakt met de overgang naar Haren met de aankoop van het landgoed De Wolf. Erfgoed werd de Hortus ook door de ontwikkeling in de wetenschap. Door de vinding van het DNA ontwikkelde veel onderzoek en onderwijs in de biologie zich in moleculaire richting. Daarnaast had de taakverdeling tussen universiteiten tot gevolg dat veel veredelingsonderzoek naar Wageningen verschoof. Het resultaat daarvan is dat sinds enige decennia de Hortus voor de universiteit geen rol meer speelt in onderwijs en onderzoek. Op dit moment wordt de Hortus beheerd door de Stichting Behoud Groene Hortus die gelieerd is aan de RUG. De huidige Hortus is de grootste botanische tuin van Nederland en bestaat grofweg uit drie componenten: de

Laarmantuin, de thematuinen en de Chinese tuin. De Laarmantuin is ooit gestart als een experiment van onderzoek naar de samenhang tussen diverse planten in een biotoop. Het is de oudste ecologische tuin van Nederland en is vanwege de vele bijzondere plantensoorten erkend door de Stichting Nationale Plantencollectie. De thematuinen zijn een verzameling van diverse tuinvormen zoals de Kruidentuin, de Rotstuin, de Wilde plantentuin, de Floriadetuin, de Keltische tuin, de Watertuin, de Hondsrugtuin en nu ook de Vlinder-en bijentuin. De Hondsrugtuin is gebaseerd op de geologie en de begroeiing van de Hondsrug en vormt daarmee de verbinding met het door de Unesco erkende Nationale park de Hondsrug. De Chinese tuin was van oorsprong geen onderdeel van de Hortus. Het was een cadeau van de stad Shanghai aan Groningen (Stad en Provincie) en werd in 1995 geopend door HM de Koningin. Het is een authentieke tuin uit de periode van de Ming-dynastie. Authentiek omdat de tuin en de paviljoenen door Chinezen met Chinese materialen en Chinese technieken zijn gebouwd in de stijl van de Ming-periode. Hij is in dat opzicht uniek in Europa. De tuin is in de loop van de tijd toegevoegd aan de Hortus. De tuin past - als contrast met de westerse tuinen - uitstekend bij de Hortus als botanische tuin. Het maakt zichtbaar dat het concept en de vormgeving van de Chinese tuin sterk afwijken van die van de Westerse tuinen. Meer informatie over de Hortus op www.hortusharen.nl


3


4

Vo orwoord Voor de tentoonstellingscommissie is het ieder jaar weer een avontuur om een beeldententoonstelling te kunnen organiseren in de Hortus. Voor de negende keer op rij heeft het bestuur van de Stichting Behoud Groene Hortus de financiële mogelijkheden geboden om dit te verwezenlijken. Beelden zijn ruimtelijk en ze hebben ruimte nodig. Hoe een beeld zich toont is mede afhankelijk van de ruimte om het beeld heen en het beeld geeft vorm aan zijn omgeving. Zo kunnen tuin en beeld elkaar versterken. Door de gevarieerdheid in de tuinen van de Hortus is het vaak mogelijk een goede combinatie van tuin en beelden te maken, waarvan we hopen dat dit ook dit jaar weer gelukt is en de bezoeker inspireert zelf ook zijn tuin met beelden te verfraaien. 10 X SOLO, 10 verschillende kunstenaars kregen de mogelijkheid hun werk te tonen. Door de verschillende werkwijze en stijl van de deelnemers, is naar onze mening, een zeer gevarieerde en interessante expositie tot stand gekomen. Kim Kenyon toont haar kleine, bronzen, menselijke beelden in de intimiteit van de watertuin. Zeer gelukkig zijn we weer met de poëtische beelden van Gjalt Blaauw. Zijn grote stalen beelden zouden zelfs in het vlakke Groninger land niet misstaan en zijn dan ook hier op de enige dijk die de Hortus rijk is, om de voedselarme plas geplaatst. Sonja van Beuzekom en Liesbeth Bunnik, beide in 2017 afgestudeerd aan de Klassieke Academie in Groningen, laten zien wat een klassieke opleiding aan moderne eenvoud en schoonheid van beelden kan opleveren. De door de natuur geïnspireerde stalen beelden van Kieta Nuij lijken voor de Hortus gemaakt en vormen een fraai geheel met de natuur van de tuin.

De Canadees Amsterdamse beeldhouwer Eddy Gheress houwt zijn beelden uit steen. De stoere beelden lijken spontaan uit de steen te zijn ontstaan. Zelfs in de bronzen kopieën van de stenen beelden wordt de steen nog gevoeld. De uit Tegelen afkomstige kunstenaar Sjaak Smetsers maakt je blij en vrolijk met zijn kundige, artistiek fraaie beelden. Een naïeve charme hebben de beelden van Stephan Beale, om een handstand bij te maken en de naar vergankelijkheid wijzende bijzondere beelden van ijzer met keramiek van Johan Smid. Ruth Vulto Gaube maakt compacte stenen beelden,intrigerende eenvoudige vormen, geïnspireerd door muziek. Kijk of je de muziek ziet. Om de jeugd meer bij de kunst te betrekken zullen er speciale rondleidingen worden georganiseerd voor kinderen waarbij in eerste instantie wordt gedacht aan de groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Deze expositie was alleen mogelijk door de medewerking van vele meest vrijwillige medewerkers van de Hortus, met name ook door de medeleden van het organiserend comité van de tentoonstelling: Harry Zijderveld, Rob Verment en Wouter Hoffman, PR commissie Swanny Tan en Marselle Stegehuis en Heidi Renkema voor haar adviezen. Wij danken de Stichting Behoud Groene Hortus (SBGH), de Vereniging Vrienden van de Hortus ‘Henricus Munting’, het Dorpsfonds Haren, de Stichting J.B. Scholtenfonds en de Emmaplein Foundation voor hun financiële bijdrage aan deze tentoonstelling. Tom van Weerden


5


6

Het werk van Gjalt Blaauw kenmerkt zich door heldere vormen en een poĂŤtische speelsheid. Zijn materiaal is staal, geverfd in vrolijke kleuren of roodbruin geroest, en steen. Ondanks de zwaarte en vastheid van het materiaal ademen de sculpturen een en al lichtheid. Vaak lijken ze te wapperen als een vaandel of te flakkeren als een vlam. Andere werken doen denken aan een wolk of rookpluim. Bij "Narcissus" wist Blaauw met staal zelfs een rimpelende waterspiegel te suggereren. Veel werken

bestaan uit twee of meer losse elementen in een op het oog nogal wankele compositie. Ze wekken eerder de indruk te zijn gemaakt met een wat groot uitgevallen blokkendoos dan dat ze het resultaat zijn van een artistiek concept. Maar juist in dat directe en ongekunstelde karakter ligt de aantrekkingskracht van deze beelden. (uit catalogus BEELDEN IN LEIDEN 2013, met toestemming van Gjalt Blaauw)

Gjalt Blaauw Petrus Hendrikszstraat 32b 9714 EG Groningen Tel.: Mail: Site:

050 5719161 gjalt.blaauw@home.nl www.gjaltblaauw.nl

Narcissus 2012 Cortenstaal

Geen titel 2017 Geverfd staal


7

Geen titel 2018 Cortenstaal / Dolomiet


8

Het ontstaan en gereedmaken van een kunstwerk is voor mij vaak gekoppeld met een gevoel van euforie waardoor ik, bij wijze van, in mijn blote kont op mijn handen zou willen staan in de tuin om mijn vreugde uit te drukken. Tussen het ontkiemen van een idee en het uiteindelijk voltooien daarvan ligt een weg, die geplaveid is met verlangens, verwachtingen worstelingen, creĂŤren van een beeld ervaar vormen inspiratiebronnen voor de beelden

die erna ontstaan. Daarmee blijf ik mezelf telkens weer vernieuwen. Terwijl ik uren achter elkaar aan het beitelen ben in een stuk natuursteen sta ik vaak stil bij het feit dat er duizenden jaren nodig waren om de steen te vormen. Dat mijn beelden net zo lang zullen bestaan is misschien een ijdele droom maar een leven zonder dromen is als een tuin zonder bloemen, oftewel beelden.

Naast beeldhouwen maak ik unieke meubels, en zit vaak zomers op mijn knieĂŤn in Groningen waar ik schilderijen van oude meesters nateken op de stoeptegels met krijt.

Stephen Beale Dijksweg 16 9973 PR Houwerzijl Tel.: Mail: Site:

06 33743965 info@stephenbeale.nl www.stephenbeale.nl

Homo Ludens Brons Hoogte 187 cm


9

Lightness of Being Carrara marmer Hoogte 100 cm


10

In mijn jeugd is de belangstelling ontstaan voor de Beeldende Kunst. Met mijn vader ging ik vaak naar musea in binnen- en buitenland. Vooral de Klassieke Griekse en Romeinse beelden maakten veel indruk op mij als kind. Ook werd ik in die tijd gewezen op de architectuur van de oudheid. Mede hierdoor heb ik de stap gezet en ben een lang gekoesterde droom aangegaan door toelatingsexamen te doen aan de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst te Groningen. In 2017 ben ik hieraan afgestudeerd. Mijn beelden laten ruimte voor de toeschouwer om zelf te ontdekken wat het beeld met hen doet. Vaak ontstaan mijn beelden door situaties of fantasieën

Sonja van Beuzekom Gravenmaat 17 9302 GA Roden Tel.: Mail: Site:

06 47768379 sonjavanbeuzekom@hotmail.com www.sonjavanbeuzekom.nl

in het dagelijks leven. Streven is om de essentie van schoonheid te treffen, door middel van het grote gebaar en het samenspel van vormen. Ook het afwijken van de realiteit is een vrijheid die ik aan het onderzoeken ben. Het beeld in de foetushouding is een voorbeeld van het werken met grote vormen die samenspelen en is in één beweging gemaakt afgaand op gevoel en intuïtie. De toeschouwer herkent die emoties erin die op dat moment voor hem of haar van belang zijn. Het grootste compliment wat ik voor mijn beelden zou kunnen krijgen is dat mensen het ervaren als een vorm van schoonheid in eenvoud.


11

Omzien Materiaal:Brons Jaar:2018


12

Liesbeth houdt van monumentaal beeldhouwwerk met robuuste lijnen en vormen. Daarbij is de mens haar favoriete onderwerp. De sfeer van haar werk is krachtig maar ook intiem. De figuren drukken een liefdevolle relatie uit en onderlinge verbondenheid, zoals bij haar beelden Life en Dancing. Met de liggende vrouw Caesura (rust) zien we een moment van reflectie, bespiegeling. Liesbeth wil in haar werk organische vormen en architectonische uitgangspunten laten samenwerken. Een uitnodiging aan de toeschouwer om de compositie van alle kanten te bekijken.

In 2017 voltooide Liesbeth haar Masteropleiding in de Beeldhouwkunst aan de Klassieke Academie in Groningen. In deze hoogwaardige vakopleiding kreeg ze o.a. les van beeldhouwers uit de rijke Nederlandse traditie zoals PĂŠpĂŠ Gregoire, Gosse Dam, Anne Woudwijk, Gert Sennema, Natasja Bennink, Anita Franken, Jon Gardella, Harm van Weerden en Eddy Roos. Sindsdien gaf ze haar loopbaan een wending en nu is ze fulltime werkzaam in haar atelier in het oude schooltje van Stitswerd in de provincie Groningen. Hier woont en werkt ze samen met haar partner, componist en musicus Gerard de Blaauw.

Liesbeth (1954 Den Haag) werkte vanaf 1978 als socioloog in het hoger onderwijs en vanaf 1992 als organisatieadviseur en trainer voor vele bedrijven in het noorden. Sinds 2011 combineerde ze haar werk met de kunstacademie. Nu maakt ze autonome beeldhouwkunst en werkt in opdracht voor particulieren, overheden en bedrijven.

Liesbeth Bunnik Akkemaweg 7 9999 XL Stitswerd Tel.: Mail: Site:

06 51062481 info@liesbethbunnik.nl www.liesbethbunnik.nl

Life Pierre de lens 50 x 30 x 20 cm 2016


13

Caesura (Schuim)beton met polyester vezel 50 x 180 x 50 2018


14

Mijn stenen beelden zijn geĂŻnspireerd door de vorm en eigenschappen van de gebruikte materialen. Hierdoor komen ideeĂŤn los die ik wil terugvinden in het materiaal. Het ontstaan van een beeld is een speels groeiproces. Steen is voor mij een geliefd materiaal met herinneringen aan gevonden Indiaanse stenen voorwerpen uit mijn kindertijd op de boerderij in Alberta, Canada. De lichamelijke arbeid en het gebruik van mijn handen in het proces van iets maken is onmisbaar. Ik weet niet altijd precies wat ik wil vertellen, maar steen heeft een eigen taal en steen moet steen blijven - zijn karakter behouden.

Eddy Gheress Eisingastraat 23 hs. 1097 GP Amsterdam Tel.: Mail: Site:

020 6682218 gheress@xs4all.nl gheress.home.xs4all.nl

Liggend Meisje Marmer, Rosa de Portugallo Lengte 70 cm

Meermin Iers Hardsteen Hoog ca.100 cm


15

Gezicht Graniet 25 x 35 cm


16

In 2013 ben ik afgestudeerd aan Academie Minerva te Groningen. Mijn fascinatie ligt in de waarneembare vormen en patronen in de natuur. Wortelgroei, spiralen, golven, barsten evenals de zichtbare aspecten van het ontleden van de natuur zijn mijn voornaamste inspiratiebronnen. De kwetsbare en vergankelijke aspecten in de natuur trekken

Kim Kenyon Jagershof 2 9751EG Haren Tel.: Mail: Site:

06 29059772 ola@kimkenyon.nl www.kimkenyon.nl

Pine Cone 2017 Cortenstaal 85 x 45 x 45 cm

mijn meeste aandacht. Voor mij zit de uitdaging in het vereeuwigen en vergroten van een kwetsbare bladnerf in een vergelijkbaar rubuust materiaal als cortenstaal. Het contrast tussen fragiel en sterk, tijdelijk en permanent zijn de thema's die deel uitmaken van mijn werk.


17

Dypterocarp 2015 Cortenstaal 150 x 130 x 130 cm


18

Kieta Nuij maakt beelden in brons. Vertrekpunt is steeds de mens in al zijn ervaringen. In haar beelden geeft Kieta vorm aan allerlei facetten van het menselijk leven. Vanuit haar nieuwsgierigheid naar wat mensen beweegt zoekt ze naar de essentie van universele menselijke emoties en ervaringen en hoe die in de mens zichtbaar worden. Gratie en schoonheid, verstilde beweging, maar ook spanning, worsteling, de ruwe kanten van de ervaring.

Kieta Nuij Veerstraat 1 6651 AV Druten Tel.: Mail: Site:

06 13168812 info@kietanuij.nl www.kietanuij.nl

'Helena 2' Brons, hardsteen Hoogte 81 cm Oplage 8 2016


19

'Charis' (detail) Brons Hoogte 86 cm Oplage 8 2010


20

De poëtische beeldhouwer De beelden van Sjaak Smetsers lijken fantasiefiguren waar het menselijke met het dierlijke is verenigd. In zijn kunstwerken en poëzie woont een pure daad van creativiteit. Fantasie en humor, transparant en doorspekt met kleur. Ver weg van de realiteit en van de waan van de dag. Het lijken droombeelden, ware het niet dat de dubbele gezichten in zijn beelden een andere bedoeling hebben. Zo zichtbaar als de beide gezichten aanwezig zijn, zo makkelijk zou je door de uiterlijke schoonheid

van zijn beelden, voorbijgaan aan de ethische geladenheid en de betekenis ervan. Gecreëerd met een grote competentie, brengt hij de toeschouwer terug naar vroeger. Zoals de ontspannende werking van naïeve tekeningen van nog jonge en openstaande geesten van kleine kinderen. De kunst van Sjaak Smetsers maakt een zuivere schoonheid in ons wakker.

Zoals hij zelf zegt: “Een schoonheid en diep verlangen, welke bij elk mens aanwezig zijn en telkens opnieuw geboren kunnen worden”. In zijn werk ligt de volwassenheid van het werkelijke kunstenaarschap. Puur kunstenaar zijn.

Sjaak Smetsers Grotestraat 61 A 5931 CT TEGELEN Tel.: Mail: Site:

+31 (0) 6 46370816 / +31 (0) 77 3747510 info@sjaaksmetsers.nl www.sjaaksmetsers.nl / www.moeejendaag.nl

Change the colours of your life 71 x 31 x 16 cm Glas, brons, Belgisch hardsteen

Poco loco 71 x 31 x 16 cm Glas, brons, Belgisch hardsteen


21

Silence and light 49 x 25 x 25 cm brons, glas


22

Opgegroeid in een ouderwetse wagenmakerij aan de Kromme Elleboog in Haren, de werkplaats van opa, met de geur van ijzer, de flikkering van het lassen en het geluid van de hamer op het aambeeld, laste hij als klein mannetje al van alles aan elkaar. Zo ontstond de passie voor het creëren.

Na vele omzwervingen kruipt het bloed toch waar het niet gaan kan en is deze autodidact pur sang terug bij waar het allemaal begon: ijzer. Johans intuïtieve werkwijze geeft zijn beelden een grote zeggingskracht. Hij combineert toevalligheden in vorm en materiaal tot zorgvuldig uitgewerkte composities.

Rusty Life Bezielde schrootcomposities Het werk gaat over de vergankelijkheid van mens en materie en het ongemak van het bestaan. Alle figuren zijn verstoord in plaats en positie. Ze zoeken naar mentale en fysieke balans. De typerende roestbeelden houden het midden tussen abstractie, engagement en authenticiteit. De robuustheid van ijzer in contrast met de subtiel te vervormen klei geeft een gelaagde bezieling aan de werken.

Johan Smid Dorpsstraat 2a 9438 TC GARMINGE Tel.: Mail: Site:

06-23375524 info@johan-j-smid-sculptures.nl www.johan-j-smid-sculptures.nl

Geen titel 2019 IJzer/keramiek 140 x 70 x 50


23

Geen titel 2017 27 x 23 x 14 cm (staat op ijzeren staaf van 180 cm)

Foto’s: Joke Klein


24

Het vertalen van klank naar vorm is het centrale uitgangspunt voor Ruth Vulto Gaube. Vanuit haar synesthetische beleving zijn vorm en klank een en hetzelfde. Met elke vorm die zij ziet kan zij tegelijkertijd innerlijk een klank horen en als zij muziek of klanken hoort heeft zij op hetzelfde moment een vormbelevenis, dat heet zij ziet de muziek en klanken als ruimtelijke vorm voor zich.

Ervan uitgaande dat alles uit trillingen bestaat, is vorm voor Ruth Vulto Gaube vertraagde en verdichte klank en zijn klanken opgeloste vormen. Dit beleven wil zij zichtbaar maken door muziek en klanken met haar beelden naar tastbare en ruimtelijke vormen te vertalen. Hierbij is het voor haar belangrijk dat de vorm niet alleen illustrerend aan de klank gekoppeld is, maar de facto ĂŠĂŠn en hetzelfde is.

Ruth Vulto Gaube Algeraburren 21 8711 BR Workum Tel.: Mail: Site:

0515-543180 Vulto-Gaube@hetnet.nl www.ruthvultogaube.nl

Majeur Graniet 60 x 30 x 25 cm

Requiem Onyx 40 x 43 x 75 cm


25

Klank (lage toon II) Belgisch hardsteen 18 x 42 x 27 cm


Hortus Haren bouwt aan de toekomst Sinds 2013 staat de Hortus onder de dagelijkse leiding van het bestuur van de Stichting Behoud Groene Hortus (SBGH), dat ook verantwoordelijk is voor de exploitatie. Er wordt nauw samengewerkt met de Vriendenvereniging van de Hortus. Zo wordt de uitgifte van jaarabonnementen verzorgd door de Vrienden. De inkomsten uit deze abonnementen gaan voor ± 80 % naar de Hortus. Nieuwe glorie: De Hondsrugtuin 2017 was een jaar van grote veranderingen voor de Hortus. Zo is er een nieuwe tuin van ruim 8500 m2 rond de entree van de Hortus ontwikkeld: De Hondsrugtuin. Deze tuin gaat letterlijk en figuurlijk het gat vullen, dat is ontstaan na de noodgedwongen afbraak van de grote kas. Boom Landscape brengt met zijn ontwerp een ode aan het Unesco Geopark de Hondsrug. Parkachtig landschap Achter in de tuinen vindt eveneens een radicale ‘vernieuwing’ plaats. Hier wordt een opener, parkachtig landschap gecreëerd met eilandborders. Ook is in 2018 begonnen met de aanleg van een Vlinder- en Bijentuin van ruim 3000 m2. Uiteraard kunnen bezoekers blijven genieten van de ‘oude vertrouwde’ tuinen, zoals de Chinese tuin, de ecologische Laarmantuin en de rotstuin. Steun Hortus Haren U kunt de Hortus steunen met een gift, legaat en/of het kopen van een jaarabonnement. Voor meer informatie zie de website: www.hortusharen.nl

Al ruim 80 jaar zijn wij de supportersvereniging van de Hortus botanicus Haren Ons doel is om de botanische en cultuurhistorische waarden van de Hortus te beschermen. Daarnaast proberen we op allerlei manieren de belangstelling en het enthousiasme voor de 377 jarige Hortus bij het publiek te vergroten. Dit doen we bijvoorbeeld door in samenwerking met het bestuur van de Hortus een zeer voordelig lidmaatschap/ jaarabonnement aan te bieden, waarmee leden het hele jaar toegang tot de Hortus hebben. Tevens ontvangen leden twee maal per jaar ons Vriendenbericht om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de Hortus, botanisch nieuws en vrijwilligerswerk. Een lidmaatschap inclusief jaarpas is aan de Hortusbalie verkrijgbaar. Onze Vereniging ondersteunt de Hortus door bij te dragen aan kosten voor o.a. beplanting, aanleg van nieuwe (delen van) tuinen, educatieve activiteiten, beeldenexpositie en advertenties. We zijn door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat het mogelijk is om eenmalige of periodieke schenkingen fiscaal aftrekbaar te maken. Nieuwe leden en schenkingen zijn zeer welkom, zodat we ook de komende jaren kunnen zorgen voor een bloeiende Hortus, waar veel bezoekers van mogen genieten. www.vriendenhortusharen.nl of u kunt mailen naar hortusharenvrienden@gmail.com


Dorpsfonds Haren Tijdens de raadsvergadering van 15 december 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met het rapport “Haren Centrumvisie” met de actiepunten zoals die zijn opgenomen in de “Projectenmap”. Aan de hand van dit besluit is het Dorpsfonds Haren opgezet. De visie voor het centrum van Haren kan geformuleerd worden als: ‘Haren heeft het meest exclusieve en gezelligste winkelcentrum van Noord-Nederland; de groene parel op de rand van Stad en Hondsrug’. Als gevolg van deze centrumvisie is het dorpsfonds Haren in het leven geroepen om: 1. Haren op de kaart te zetten; 2. activiteiten te stimuleren; 3. de service aan klanten te verbeteren; 4. sfeerbeeld met meer groen te ontwikkelen. Het Dorpsfonds Haren streeft naar: 1. een evenementenkalender met een attractieve programmering; 2. een duidelijke profilering van het DNA van Haren met de kernwaarden “kwaliteit en groen”; 3. ondersteuning van ondernemerschap en initiatieven; 4. het initiëren van samenwerkingsverbanden; 5. het versterken van de lokale economie.

Emmaplein Foundation De Emmaplein Foundation is een stichting, gevestigd in Haren, opgericht eind 2000 door Dick en Jacqueline Maan. Jacqueline Maan en Ilona Maan vormen de Raad van Advies van de stichting. De stichting beheert ruim vier miljoen euro en doet uitkeringen uit de opbrengsten van dit kapitaal. Het doel van de stichting is het doen van uitkeringen aan charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen in de ruimste zin des woords. Bij het doen van uitkeringen kan het bestuur rekening houden met de speciale band die bestaat tussen de Emmaplein Foundation en Noord-Nederland.

Stichting J.B. Scholtenfonds Het J.B. Scholtenfonds, gevestigd te Groningen, is opgericht in 1966 met als doel het lenigen van sociale en culturele noden en het stimuleren van sociale en culturele activiteiten in de provincie Groningen, één en ander in de ruimste zin van het woord, geheel ter beoordeling door het bestuur. Het J.B. Scholtenfonds en het H.S. Kammingafonds werken nauw samen. De Commissaris van de Koning is voorzitter van beide fondsen. De bestuursleden dragen samen kennis van vele maatschappelijke ontwikkelingen in Groningen en voelen zich daarbij betrokken.


28

Col of on

Uitgave

HORTUS botanicus HAREN/GRONINGEN

Organisatie

Tom van Weerden

Grafische vormgeving

Harry Zijderveld - studio for Graphic Design, Haren

Redactie

Rob Verment

Logistiek

Wouter Hoffman

Public Relations

PR Hortus

Beeldmateriaal

Exposerende beeldhouwers, Harry Zijderveld

Druk

Drukkerij G. van Ark, Haren

Oplage

4.000

Jaar

2019

Hortus botanicus Haren Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt doormiddel van kopieĂŤn in welke vorm dan ook of worden opgeslagen in bepaalde systemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.

Chinese tuin: muur met de Vliegende Draak (detail)


ELKE DAG GEOPEND 10.00-17.00 KERKLAAN 34 9751 NN HAREN WWW.HORTUSHAREN.NL

OMSLAGBEELD: EDDY GHERESS - JONGE BIZON

Profile for Hortus botanicus Haren

Brochure beeldententoonstelling 10XSOLO  

Brochure beeldententoonstelling 10XSOLO  

Advertisement