Výroční zpráva 2014

Page 1

Výroční zpráva občanského sdružení Aliquantulum

Poděkování za podporu

Zpravodaj Chaire 2014

Tento desátý rok existence tábora Chaire byl plný změn a nových věcí, proto bych na tomto místě chtěla poděkovat všem těm, kteří nás hmotně, peněžně i morálně podporovali a bez kterých bychom nezvládli dělat věci, které děláme. Velký dík patří Marku Boumovi, majiteli samoty Březovka, za jeho vytrvalou vstřícnost a poskytnutí chalupy, která je skvělým zázemím pro náš tábor a další celoroční aktivity a kam se vždy rádi vracíme. Dále děkujeme i Římskokatolické farnosti Hradec Králové – Nový Hradec za poskytnutí prostor pro pořádání naší vánoční besídky. V tomto jubilejním roce děkujeme také Biskupskému gymnáziu Bohuslava Balbína, které nám poskytlo prostory pro Oslavy Chaire. Děkujeme Magistrátu města Hradec Králové za poskytnutí dotace na naše aktivity a příspěvku na naši činnost ze strany Biskupství královéhradeckého. Dovolte mi také, abych zde poděkovala všem našim spolupracovníkům, vedoucím a instruktorům, zvláště pak Petru Šabakovi za jeho duchovní vedení v průběhu tábora a také všem kuchařkám a kuchařům, kteří se rozhodli dát nejen ze svého volného času, ale také plno vlastní radosti a nasazení. V neposlední řadě děkujeme rodičům za finanční a morální podporu a také za důvěru, s níž nám svěřují své děti nejen po dobu dětského tábora, ale i během dalších aktivit, které pro děti připravujeme. Veronika Dernerová, předsedkyně sdružení

Aliquantulum, o.s. IČO: 27053784 Číslo účtu: 2700089316/2010 (FIO HK) Vydáno pro vlastní potřebu. Připravil Jan Rychtár, Brno 2015

Milí přátelé,

a tak bych mu chtěla popřát všechno nejlepší, hodně zapálených vedoucích a také plno táborníků, kteří budou na tábor stále jezdit. Když se ohlédnu za uplynulým rokem, vidím úžasné výsledky, za kterými se skrývá plno práce, každého z nás. Právě proto mám velikou radost z toho, že tábor a všechny ostatní aktivity pořádají nadšení mladí lidé s velikým nasazením a zkušenostmi a jsem moc ráda, že mohu být součástí takovéhoto týmu. Jsem velmi vděčná za všechny táborníky a mladé lidi, kteří s námi na tábory jezdí a za všechny krásné a povzbudivé reakce od rodičů a táborníků samotných, které nás posouvají dál a utvrzují v tom, že děláme správnou věc. Doufám, že i v letošním roce se nám podaří uspořádat dobrý tábor, na který budeme všichni rádi vzpomínat a kam se

v životě našeho tábora i občanského sdružení se v letošním roce událo hned několik zásadních věcí, proto mi dovolte, abych se poohlédla zpět a zmínila zde alespoň některé z nich. V první řadě to byla změna hlavního vedoucího letního tábora. Po dvou letech skvělé práce z této funkce odstoupil František Kamenický, který byl nedílnou součástí tábora téměř od jeho vzniku. Francesco, děkujeme za Tvé nasazení pro tábor a jeho úžasné vedení! Jako každý rok, tak i letos jsme pořádali letní tábor na Samotě Březovka. Bylo úžasné sledovat nasazení všech vedoucích a instruktorů při práci s mladými lidmi, kteří na tábor jezdí. Jsem opravdu vděčná, že se nám daří vytvářet tak úžasné společenství, kterým tábor bezpochyby je. Protože tábor Chaire slavil své první velké jubileum, uspořádali jsme na podzim Oslavy Chaire, které zmapovaly 10 let existence našeho tábora. Všichni budeme rádi vracet. jsme si zavzpomínali na začátky v Těchoníně i na Tak nám držte palce! různé další historky, které se za těch krásných 10 Veronika Dernerová, let udály. Tábor tedy vstupuje do dalšího desetiletí hlavní vedoucí a předsedkyně sdružení


Zpráva o činnosti sdružení V letošním roce se nám podařilo zdárně zorganizovat několik setkání. Vedle tří přípravných a pracovních setkání v jarních měsících to bylo podzimní, potáborové setkání v říjnu a vánoční setkání v prosinci. Hlavní akcí sdružení byl pak dětský tábor Chaire na samotě Březovka u Klášterce nad Orlicí. Oproti minulým rokům jsme také oslavovali 10 let našeho tábora akcí s názvem Oslavy Chaire, při které jsme vzpomínali na všechny předešlé ročníky, hráli hry a shlédli divadelní představení s názvem „Praotec Chair“ či módní přehlídku nástupových triček. Oslavy se konaly na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové. První přípravné setkání se konalo v Blešně, další pak už přímo na místě konání tábora. Prosincová besídka se již tradičně konala na faře na Novém Hradci Králové a při níž jsme si kromě her a dalších zábav užili i drobných dárečků, jež jsme si vzájemně předali. Aliquantulum o.s. uspořádalo v roce 214 tyto volnočasové aktivity:     

tři přípravná setkání 14 – 20 účastníků – sportovní a volnočasové aktivity, plánování tábora Chaire a dalších aktivit, brigáda dětský stanový tábor Chaire – 27. 7. – 9. 8. 2014 – 60 účastníků Oslavy Chaire – 13. 9. 2014 – 60 účastníků potáborové setkání – 24. – 26. 10. 2014 – 25 účastníků – sportovní a zájmové aktivity vánoční besídka pro táborníky v Hradci Králové – 12 účastníků

Poslání a cíle Aliquantulum o.s. Občanské sdružení Aliquantulum o.s. vyvíjí činnost od ledna 2007 (registrace u MV ČR) a svými aktivitami navazuje na přípravná setkání, tábory Chaire 2005 (Těchonín), 2006 (Klášterec nad Orlicí) a následná potáborová setkání s dětmi. Členy občanského sdružení a zároveň garanty projektu jsou studenti a pracující, kteří tuto činnost vykonávají jako dobrovolníci ve svém volném čase. Prostřednictvím našeho občanského sdružení chceme především: • rozvíjet v dětech, mládeži a studentech jejich zájmy a talenty,

Do Vašich diářů 2015 Dětský tábor Chaire

l

Deset let je za námi, je na čase začít další desetiletí! S železnou pravidelností dáváme vzniknout velkolepé věci, dětskému táboru Chaire. Tato čtrnáctidenní nálož přátelství, radosti a zážitků je výsledkem celoročního snažení zkušeného týmu vedoucích a instruktorů. I letos se budeme moci těšit na spoustu her, pohybu, duchovního programu i ranní tůňku, která v předešlých letech sklidila velký ohlas. To vše pod odborným dohledem zdravotníka a duchovního. Letos tábor připadá na termín 19. července – 1. srpna 2015, je tradičně zasazen do malebné krajiny Orlických hor v okolí chaty Březovka. Prosíme zájemce, aby přihlášky posílali nejpozději do 30. dubna na adresu uvedenou na webu tábora Chaire (www.taborchaire.cz), kde se dozvíte mimo jiné další potřebné informace.

• poskytovat jim konkrétní naplnění

volného času smysluplnou a zajímavou činností pod odborným vedením, • rozvíjet stránku fyzickou a duševní, ale také stránku duchovní a morální založenou na křesťanských hodnotách, • vychovávat samostatné, zodpovědné a

mravní osobnosti, které se v dalším životě mohou účinně a tvořivě rozvíjet. • V současné době sdružení za tímto účelem pořádá dětské tábory Chaire spolu s dalšími celoročními setkáními (potáborová setkání, tématické, formační a zážitkové víkendy).

Potáborové setkání Rok co rok pořádáme během podzimních prázdnin “potáborko” pro mladé dobrodruhy, kterým jeden tábor nestačí. Jedná se o víkendovou akci v duchu her a v kruhu lidí, kteří nám jsou blízcí.

Vánoční setkání I my bereme zodpovědně rodinný prvek našeho tábora. A kdy jindy se sejít jako rodina, než o Vánocích? Za zpěvu koled a ujídajíce cukroví sdílíme společně zážitky a Vánoční pohodu.

Přesné termíny potáborového a vánočního setkání budou v čas zveřejněny. Sledujte proto naše webové stránky či facebookovou skupinu Tábor Chaire!


Fotografický koutek

Z letošního tábora Letošní tábor byl opět velmi povedený, hned první den na mši děti mohly být překvapené, bohoslužbu totiž sloužil nový táborový kaplan Petr Šabaka. Přivítali jsme spoustu nových i stálých táborníků. Hned první den se děti dozvěděli, že se v Klášterci konají volby na starostu. Na první pohled běžná záležitost, ale na našem táboře není žádná událost jen tak. Poznali jsme všechny kandidáty a pomáhali jim s volební kampaní. Děti tak museli spojit síly a připravovat pestrý program. Už od začátku jsme si našli své oblíbené kandidáty, především místního statkáře Tondu Balíka. První zvrat přišel, když jsme zjistili, že půda kolem našeho tábora je otrávená, hned jsme začali zjišťovat, odkud otrava pramení. Podezření padlo na kandidáty, nejvíc podezřelá se nám zdála Ingrid von Gutzeit, majitelka nedaleké továrny na energetické nápoje. Vydávali jsme se po stopách této podezřelé dámy a opravdu jsme zjistili, že u ní v továrně se dějí nekalé věci. Velký šok přišel, když jsme u tůňky našli dvouhlavého mutanta, který bohužel nepřežil, a tak následovala pitva, kterou jsme pozorovali za plentou.aPak do tábora taknásnásledovala přišel navštívit pracovník továrny Carlos de Rojas a nám už začalo pitva, vrtat kterouhlavou, jsme jestli s tím nemá něco společného. A opravdu, Ingrid zlomená životní tragédií pozorovali za uvěřila Carlosovi a nechala ho nevědomky páchat zlé věci. Děti přišly na to, kde plentou. Pak nás do je továrna, a tak jsme jí museli zničit. O překvapivý konec tábora se postarala Ingrid přišel s Tondou Balíkem, když nám oznámili, že se budou brát. Svatba tak zakončila navštívit pracovník skvělý tábor. Během tábora jsme zažili spoustu legrace, někdy byly Carlos i slzy, ale továrny de hlavně jsem ráda, že jsme s dětmi mohli sdílet čas a přinést jim do prázdninových Rojas a nám už dnů radost a zážitky. začalo vrtat hlavou, jestli s tím nemá něco společného. A něco společného. A opravdu, Ingrid zlomená životní tragédií uvěřila Carlosovi opravdu, Ingrid a nechala ho nevědomky páchat zlé věci. Děti přišly na to, kde je továrna, a tak zlomená životní jsme jí museli zničit. O překvapivý konec se postarala Ingrid s Tondou Balíkem, tragédií uvěřila když nám oznámili, že se budou brát. Svatba tak zakončila skvělý tábor. Během Carlosovi a nechala tábora jsme zažili spoustu legrace, někdy byly i slzy, ale hlavně jsem ráda, že ho nevědomky jsme s dětmi mohli sdílet čas a přinést jim do prázdninových dnů radost páchat zlé věci. Děti a zážitky. Áďa (vedoucí) přišly na to, kde je továrna, a tak jsme Áďa (vedoucí)


Finanční zpráva za rok 2014 Účetní uzávěrka k 31. 12. 2014 Bankovní účet

Stav v pokladně

Obrat v příjmové oblasti

121 400,00 kč

84 815,00 kč

Obrat ve výdajové oblasti

113 075,24 kč

83 806,00 kč

Počáteční stav k 1. 1. 2014

155,54 kč

2 504,00 kč

Konečný stav k 31. 12. 2104

8 430,30 kč

3 513,00 kč

Finanční zpráva za spojení rok 2013 Bankovní Číslo účtu 2700089316/2010 Fio banka, Masarykovo náměstí 511, 500 02 Hradec Králové

Výnosy počáteční stav na BÚ počáteční stav v pokladně příjmy a úroky dotace Biskupství královéhradecké dotace Statutární město Hradec Králové Celkem výnosy

155,54 kč 2 504,00 kč 107 900,00 kč 8 000,00 kč 18 000,00 kč 136 559,54 kč

Náklady potraviny materiál zdravotnické potřeby odměny a ceny sportovní vybavení kancelářské potřeby

63 697,04 kč 10 858,00 kč 2 196,00 kč 5 262,00 kč 17 577,00 kč 9 596,00 kč

jízdné liturgické potřeby pohonné hmoty ostatní nářadí celkem náklady

968,00 kč 104,00 kč 1 550,00 kč 5 572,0 kč 11 474,00 kč 128 854,04 kč

Vyúčtování dotací za rok 2014 Statutární město Hradec Králové obdržená dotace materiál a technické vybavení cestovné odměny a ceny léky sportovní vybavení kancelářské potřeby ∑ Biskupství královéhradecké obdržená dotace kancelářské potřeba liturgické potřeby sportovní vybavení tisk zápisníků ceny cestovné ∑

Obdržená dotace 18 000 kč

18 000 kč Obdržená dotace 8 000 kč

8 000 kč

Úhrada z dotace 0,00 kč 0,00 kč 4 200,00 kč 300,00 kč 12 250,00 kč 1 250,00 kč 18 000,00 kč Úhrada z dotace 600,00 kč 100,00 kč 1 000,00 kč 1 700,00 kč 4 000,00kč 600,00kč 8 000,00 kč


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.