Page 1

HONTERUS

ANTIKVÁRIUM

87. Aukció 2013. november 22-én pénteken 17 órakor HOTEL MERCURE KORONA Budapest V., Kecskeméti utca 14.


A 87. aukció tételei az árverést megelőző két hétben tekinthetők meg üzletünkben. Legközelebbi aukciónkat 2014. tavaszán rendezzük, melyre átveszünk ré­gi­sé­ge­ket,­szé­pen­il­luszt­rált­köny­ve­ket, kéz­ira­to­kat,­met­sze­te­ket,­tér­ké­pe­ket.

Felhívjuk Tisztelt Vásárlóink figyelmét, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően az árverés helyszínén a tételek megtekintésére valamint átvételére nem tudunk lehetőséget biztosítani. A tételek megtekinthetők üzletünkben az árverést megelőző két hétben. Az elnyert tételeket ugyancsak üzletünkben lehet átvenni az aukciót követően.

A borítón a 339-es tétel szerepel. Az árverést vezeti: Keresztszeghy Zsolt Az aukció anyagát, illetve a tételek leírását összeállította: Gregus István és Glózer-Say Ádám

A katalógus fotóit készítette: Halász Dániel

Tipográfia és nyomdai előkészítés: Paletta Press Nyomda, Budakeszi www.palettapress.hu Kiadó: Honterus Antikvárium és Aukciós Ház Budapest, V. Múzeum krt. 35. Telefon: (36-1) 267- 2642, 317-3270 Fax: (36-1) 235- 0496 Az aukció helyszínén: 06 20 96 7-8659 www.honterus.hu E-mail: honterus@honterus.hu


Ár verési feltételek 1. Az árverésen számozott, névre kiadott tárcsákkal lehet licitálni, melyek az árverés előtt, illetve közben igényelhetők a helyszínen. 2. A könyvek árverezése úgy történik, hogy az árverésvezető a katalógus sorrendjében bemondja a tételszámot, a kikiáltási árat. A vételár adott értékhatárok között az alábbi összegekkel emelkedik:

3. 4. 5.

6. 7.

A vételár adott értékhatárok között az alábbi összegekkel emelkedik: 1.000 Ft – 10.000 Ft-ig 1.000 Ft 10.000 Ft – 50.000 Ft-ig 2.000 Ft 50.000 Ft – 100.000 Ft-ig 5.000 Ft 100.000 Ft – 500.000 Ft-ig 10.000 Ft 500.000 Ft – 1.000.000 Ft-ig 50.000 Ft 1.000.000 Ft – 5.000.000 Ft-ig 100.000 Ft 5.000.000 Ft felett 500.000 Ft A vásárlási szándékot kérjük egyértelműen jelezni. Az árverésvezető az árat addig emeli, amíg csak egy ajánlat marad, és ezt a legmagasabb összeget leüti. Az árverésvezető fenntartja magának a jogot, hogy egyes tételeket egyszerre árverezzen, illetve a katalógusban megadott sorrendtől eltérjen. A leütéssel a tétel a vevő tulajdonába megy át, ezt kifizetéssel érvényesíti. A vásárolt tételek az üzletben átvehetők. Készpénz-számla igényüket kérjük a vásárláskor jelezni. A vevő a vételárat a üzletben, a pénzbeszedőnél kifizeti. A vételár a leütés öszszegéből + 15 % aukciós díjból áll. Azoknak a vásárlóinknak, akik az árverésen nem tudnak személyesen részt venni, módjukban áll vételi megbízást adni. Az ügyfél a megbízással egyidejűleg az általa felkínált vételi összeg 50%-át kifizeti. A vételi megbízás csak az előleg átvétele után válik érvényessé. Azonos összegű ajánlat esetén a vételi megbízással szemben a helyszíni árverező előnyt élvez. Intézmények, könyvtárak vételi megbízását előleg befizetése nélkül elfogadjuk. Vételi szándékukat szabályos, cégszerűen aláírt, hivatalos megrendelő levéllel kell megerősíteni. Megbízást faxon a 06-1-235-0496-os számon illetve e-mailben a honterus@honterus.hu levélcímen lehet megadni. Felső értékhatár megjelölése nélkül érkezett megbízást nem fogadunk el. Vételi megbízást az aukciót megelőző nap éjfélig áll módunkban elfogadni! Sikeres vásárlás esetén az árverést követő héten, az összeg nagyságától függően készpénzes, vagy átutalási számlával a könyvek az antikváriumban kiegyenlíthetőek. Szeretettel­várja­kedves­Vásárlóit a­Honterus­Antikvárium


Felhívjuk Tisztelt Vásárlóink figyelmét, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően az árverés helyszínén a tételek megtekintésére valamint átvételére nem tudunk lehetőséget biztosítani. A tételek megtekinthetők üzletünkben az árverést megelőző két hétben. Az elnyert tételeket ugyancsak üzletünkben lehet átvenni az aukciót követően.


1.

1. ABAfI LAjOS A szabadkőművesség története Magyarországon. Budapest, 1900. Schmidl H. 437 + [3] p. Hozzákötve: DIE UNGARISCHE fREIMAUREREI UND DAS K. U. K. HEER. Dritte Auflage. Bécs, 1889. Drescher. 32 p. A két mű egybekötve, korabeli félvászon-kötésben, a második munka eredeti papírborítója bekötve. 12.000,2. ACSÁDy IGNÁCZ A magyar jobbágyság története. Budapest, 1906. Politzer [nyomt. Márkus Samu]. 519 p. A Magyar Közgazdasági Könyvtár sorozatának III. kötete. Korabeli félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címkével. 5.000,-

2.

4.

5.

3. ADy LAjOS Ady Endre. [Budapest, 1923.] Amicus [Pápai Ernő]. 1 t. címkép + 245 + [2] p. + 6 t. Aranyozott, vaknyomásos kiadói egészvászon-kötésben. A gerincen alul és felül kissé kopott, ettől eltekintve jó példány. 5.000,4. [ÁGAI ADOLf] PORZó Utazás Pestről – Budapestre 1843-1907. Rajzok és emlékek a magyar főváros utolsó 65 esztendejéből. Budapest, 1908. Pallas. 446 + [1] p. + 32 t. Aranyozott kiadói egészvászon-kötésben, az első kötéstáblán felragasztott illusztrációval. A gerincén felül kis sérültés, ettől eltekintve jó példány. 10.000,5. ALMÁSy LÁSZLó Autóval Szudánba. Első autó-utazás a Nilus mentén. Vadászatok angol-egyiptomi Szudánban. Dr. Cholnoky Jenő előszavával. Budapest, év nélkül. Lampel R. 240 p. + 29 t. + 1 kihajtható térkép. Aranyozott kiadói egészvászon sorozatkötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 7.000,-

–5–

87.

árverés

3.


6. ALMÁSy LÁSZLó Suhanó szárnyak. Ifjúsági regény. Szigeti Imre rajzaival. Budapest, [1937.] Franklin. 169 p. Színes, illusztrált kiadói félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú példány. 6.000,7. ANDRÁSSy GyULA, GRóf -- beszédei. Kiadta Lederer Béla. Arczképpel. I-II. kötet. I.: 18471868. II.: 1869-1871. Budapest, 1891-1893. Franklin. 1 t. címkép + VII + 442 p.; 1 t. címkép + IV + 586 p. A két kötet egységes, díszesen aranyozott gerincű korabeli félbőrkötésben, márványozott lapszélekkel. Megkímélt állapotú, szép példány. 20.000,-

7.

8. ANDRÁSSy GyULA, GRóf Az 1867-iki kiegyezésről. Budapest, 1896. Franklin. [6] + 446 p. Több lapon korabeli tulajdonosi bélyegzés. Első kiadás. Korabeli félvászon-kötésben. 12.000,-

8.

9. ANDRÁSSy GyULA, GRóf A magyar állam fönmaradásának és alkotmányos szabadságának okai. I-II. kötet. Budapest, 1901-1905. Franklin. IV + 445 p.; [4] + 270 p. A mű három kötetben teljes, árverésünkön csak az első két kötet szerepel. A harmadik kötet csak később, 1911-ben jelent meg. A két kötet egységes, aranyozott, bordázott gerincű korabeli félbőrkötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 12.000,-

9.

10. H onterus A ntikvárium

10. ANTAL SÁNDOR A mester. Egy felvonásos. Budapest, 1914. Dick Manó [nyomt. Sonnenfeld Adolf, Nagyvárad]. 72 p. Dedikált, számozott (74/100 sz.) példány. Keménytáblás kiadói papírkötésben, az elülső kötéstáblán színes lith. vignettával. 5.000,-

–6–


11.

12.

13.

11. ARAB REGéK. Fordította Vörösmarty Mihály. I-II. kötet. Pest, 1866. Heckenast Gusztáv. 1 acélm. díszcímlap + [6] + 471 p.; 1 acélm. díszcímlap + [4] + 419 + [1] p. Az első kötet 17-18. oldala sérült (az alsó harmada hiányzik). Második kiadás. A két kötet egységes, díszesen aranyozott, vaknyomásos kiadói egészvászon díszkötésben, aranyozott lapszélekkel. A kötetek gerince javítva. 16.000,12. ARANy jÁNOS BALLADÁI ZICHy MIHÁLy RAjZAIVAL. Facsimile kiadás. [I-IV. rész, két kötetben. E kiadásban úgy a képek, mint a balladák szövege, melyet Zichy Mihály saját kezével írt le, az eredetinek vonásról vonásra hű (facsimile) kiadása.] Budapest, [1898.] Ráth Mór [nyomt. Hornyánszky Viktor]. [74] p. + 5 t.; [84] p. + 4 t. Arany János balladái Zichy Mihály illusztrációival e díszkiadásban összesen négy, egyenként önálló kötetben jelentek meg, példányunk ezt a négy kötetet tartalamzza, két kötetbe kötve. A két kötet egységes, díszesen aranyozott, dombornyomásos, szecessziós kiadói félbőr díszkötésben, aranyozott lapszélekkel. Megkímélt állapotú, szép, teljes példány, helyenként apróbb kopásokkal. Royal Folio. 120.000,13. ARANy jÁNOS öSSZES MUNKÁI. I-XII. kötet. I. Kisebb költemények. [4] + 448 + XVII + [15] p. II: Elbeszélő költemények I. kötet. [4] + 654 + [5] p. III. Elbeszélő költemények II. kötet. [6] + 464 + [2] p. IV. Elbeszélő és elegyes költemények III. kötet. [4] + 453 + VI p. V. Prózai dolgozatok. [4] + 548 + [4] p. VI. Shakespeare-fordítások. [4] + 475 + [2] p. VII. Aristophanes vígjátékai I. kötet. XXXI + 591 + [1] p. VIII. Aristophanes vígjátékai II. kötet. [4] + XLVII + 522 p. IX. Hátrahagyott versek. 1 t. címkép + [4] + LI + 556 p.

–7–

87.

árverés


X. Hátrahagyott prózai dolgozatai. 1 t. címkép + [4] + 575 + [1] + XLIII + [1] p. XI. Levelezése író-barátaival. I. kötet. [4] + XIX + 494 + [1] p. XII. Levelezése író-barátaival. II. kötet. [4] +475 p. Budapest, 1900-1902. Franklin. A tizenkét kötet egységes, festett, aranyozott kiadói egészvászon díszkötésben, aranyozott lapszélekkel. Megkímélt, szép sorozat, helyenként kisebb kopásokkal. A hatodik kötet hátsó kötéstáblája alul kissé tintafoltos. 75.000,14. ARANy LÁSZLó öSSZES MűVEI. Közrebocsátja Gyulai Pál. I-V. kötet. I.: Költemények. II.: Tanulmányok I. Irodalmi és nyelvészeti tanulmányok. III.: Tanulmányok II. Történelmi és politikai tanulmányok. IV.: Magyar népmesegyűjteménye. V.: Műfordításai Shakespeare- és Moliéreből. Budapest, 1900-1901. Franklin. 1 t. címkép + 409 + [2] p.; 1 t. címkép + [4] + 414 + [1] p.; 1 t. címkép + 448 + [1] p.; 304 p.; 355 + [1] p. Az öt kötet egységes festett, dúsan aranyozott kiadói barna egészvászon díszkötésben, márványozott lapszélekkel. Szinte hibátlan állapotú, nagyon szép sorozat. 16.000,-

14.

ÁRjEGyZéKEK, REKLÁMKIADVÁNyOK

15.

H onterus A ntikvárium

15. AMéTA. ITAL- éS KONSERVKüLöNLEGESSéGEK jEGyZéKE. [Naptárat is tartalmazó reklámkiadvány 1929-ből.] Hely és nyomda nélkül, 1929. A többszörösen kihajtható vászon-tokban 17 + 1 színes és 14 egyszínnyomású lapot tartalmzó árjegyzék, 27 lapot tartalmazó naptár-rész, valamint egy 48 lapos bridzs-blokk elhelyezve, hozzátartozó ceruzával. Aranyozott kiadói egészvászon tokban, kifogástalan állapotú, szép példány. 16.000,-

–8–


16.

17.

18.

16. A BUDAPEST SZéKESfőVÁROSI KöZLEKEDéSI RéSZVéNyTÁRSASÁG PLAKÁTjA – „KALAUZNőK fELVéTELE”. „A Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság a katonai szolgálatra bevonult kalauzok pótlására kalauznőket alkalmaz.” Év nélkül, nyomtatta Budapest székesfőváros házinyomdája. Méret: 35 x 23 cm. Bal oldalon Bocskai I. grafikájával. Jó állapotú lap. 5.000,-

17. GéBé GÁZfőZő éS VASALó-KéSZüLéKEK. 11. sz. árjegyzék. Általános Gázizzófény és Villamossági Rt, Budapest. Hely, év és nyomda nélkül. 40 p., gazdagon illusztrált. Fűzve, illusztrált kiadói papírborítékban. 4.000,18. HUNGARIAN fOREIGN TRADING N. E. – A Magyar Külforgalmi Rt. textil-ajánlója az 1940-es évekből. Hely és év nélkül, az Ofszetnyomda nyomása. 2 festett celofán-lap és 4 textilminta. Színes, illusztrált kiadói papírmappában, angol- és francianyelvű feliratozással. Megkímélt állapotú, jó példány. 6.000,-

19.

19. KALLEDEy MóR BőRSZéKGyÁR, BUDAPEST ÁRjEGyZéKE. [Budapest, év nélkül. Hedvig Imre.] I-XVII. számozott lap, végig illusztrált. Fűzve, sérült kiadói harántalakú papírborítékban. 5.000,-

20.

20. KLöSZ GyöRGy éS fIA GRAfIKAI MűINTéZETéNEK REKLÁM-NyOMTATVÁNyA az 1930-as évek elejéről. Az Intézet saját nyomása. Színes ofszetnyomat, a hátoldalon tájékoztató szöveggel. Méret: 22,5 x 30 cm Kifogástalan állapotú példány. 10.000,-

–9–

87.

árverés


21. „KöRTING RT. – AZ IDEÁLIS KöZPONTI MELEGVíZfűTéS” – Reklámplakát 1932-ből. Nyomtatta Globus Rt., Budapest. Tervezte Kun S., 1932. (jobb oldalt felül szignált). Méret: 17 x 23 cm. Jó állapotú, dekoratív lap. 8.000,21.

22.

22. L. C. HARDTMUTH „KOH-I-NOOR” – írószer-reklámkiadvány 1937-ből. Színes kiadói mappában 5 színes lap, eredeti címzett, bélyegzett borítékjában. Kifogástalan állapotú példány. 12.000,23. MAUTHNER UTMUTATójA A MAGyAR GAZDÁK éS KERTéSZKEDőK SZÁMÁRA. XIX. évfolyam első szám 1917. jan. 27. Budapest, 1917. Athenaeum. 178 + [4] p., rendkívül gazdagon illusztrált. Fűzve, színes, illusztrált kiadói papírborítékban. Jó példány. 9.000,-

24. SEffER ANTAL TORNASZEREK éS SPORTESZKöZöK GyÁRA ÁRjEGyZéKE az 1920-as évek végéről. [Budapest, év nélkül. Hungária.] 32 p. Fűzve, színes, illusztrált kiadói papírborítékban. 8.000,23.

25.

H onterus A ntikvárium

25. VESZPRéMI SAMU UTóDA PEjTSIK KÁROLy féNyKéPéSZETI CZIKKEK ÁRjEGyZéKE 1902-ből. Budapest, [1902. Rigler József Ede.] [2] + 147 + [3] p. + 1 t., gazdagon illusztrált. Fűzve, illsztrált kiadói papírkötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 12.000,-

– 10 –


26. ÁRVAy jóZSEf, DR. A magyar ipar. Szerkesztette --. Budapest, 1941. Halász Pál [Athenaeum]. 494 + [2] + 144 + [8] + 160 p. Aranyozott kiadói egészvászon-kötésben. Kifogástalan állapotú, szép példány. Folio. 7.000,26.

AUTó-MOTOR

27.

28.

27. DéVÁN ISTVÁN Autó-, motorkerékpár-, teherautó-tipuskönyv 1939. Összeállította --. II. kiadás. [Budapest, 1938]. Királyi Magyar Automobil Club. (Stádium.) 103 + [1] p. Gazdagon illusztrált, több helyen korabeli ceruzás bejegyzésekkel. Modern félvászon-kötésben, az eredeti papírboríték címlapja az első kötéstáblára felragasztva. 6.000,28. KERBER ÁRON Az automobil vezetése szerkezete és kezelése. A teljes vizsgaanyaggal, kérdésekben és feleletekben. Hibák keresése és javítása. Az autó ápolása és karbantartása. Dieselmotoros gépjárművek. 308 számozott és 14 számozatlan ábrával. III. bővített kiadás [Budapest, 1940.] Merkantil. 478 + [1] p. + 1 színes t. Aranyozott kiadói egészvászon-kötésben, jó állapotban, kissé viseltes védőborítóval. 5.000,29. MORVA REZSő Automobilvezetők lexikona. Kézikönyv az automobilok szereléséről, kezeléséről és javításáról. Írta --. 143 képpel. Második bővített kiadás. Budapest, 1918. Révai Testvérek. 304 p., gazdagon illusztrált. Fűzve, kiadói papírkötésben. Jó példány. A kötet lapjai körülvágatlanok. 6.000,-

29.

– 11 –

87.

árverés


30. STOLLÁR jóZSEf Az autózás iskolája ábrákkal. A motor és szerkezete. Budapest, 1933. Kertész József. 72 + [1] p. Első kiadás. Fűzve, illusztrált kiadói papírkötésben. Megkímélt állapotú, jó pékldány. 4.000,30.

31.

32.

33. H onterus A ntikvárium

31. STOLLÁR jóZSEf Az autózás iskolája ábrákkal. Mótor – Szerkezet – Vezetés. A gépjárművezetői vizsga anyaga. V. kiadás. [Budapest, év nélkül, ca. 1943.] Németh József Műszaki Könyvkiadó [Pesti Lloyd-Társulat nyomdája]. 128 p., gazdagon illusztrált. Fűzve, színes, illusztrált kiadói papírkötésben. 4.000,-

32. BABITS MIHÁLy Laodameia. [Budapest, 1921.] Táltos kiadás. 85 p., oldalszámozáson belül 5 beragasztott illusztráció. Első kiadás. A címlapot, a könyvdíszeket és az illusztrációkat Jaschik Álmos rajzolta. Babits és Jaschik által aláírt, kézzel számozott (71/500 sz.) példány. Kiadói félvászon kötésben. Megkímélt állapotú példány. 20.000,33. [BACHER-]BODROGH PÁL Bolyongás. Versek (1926-1928). Batthyány Gyula gróf rajzaival. Budapest, [1929.] Singer és Wolfner [nyomt. Bíró Miklós]. 57 + [5] p. + 6 t. A táblák előtt hártyapapír. Első kiadás. 500 számozottból ez a 320. számú, kézzel számozott, dedikált példány. Fűzve, kiadói papírkötésben, gerincén alul javítva. Jó példány. 8.000,34. BALICS LAjOS, DR. A római katholikus egyház története Magyarországban. I-II. kötet. (Három kötetben.) A Szent-István-Társulattól Tárkányi-díjjal jutalmazott pályamunka. I. kötet: Szent István király koronáztatásától Szent László király haláláig. 1000-1095. II. kötet: Kálmán királytól az Árpádház kihaltáig 1195-1301.

– 12 –


Budapest, 1885-1890. Szent-István-Társulat – Athenaeum. VIII + 503 p.; XI + 499 p.; IX + 654 p. A három kötet egységes korabeli félvászon-kötésben, megkímélt állapotban. Jó példány. 18.000,-

34.

35.

36.

36.

35. BALKÁNI PIACOK A HÁBORú UTÁN. Gazdasági ismertető. I-XX. füzet (a III. és XVIII. füzet hiányzik). I. Albánia. 16 p. + 8 t. II. Skutari. 25 p. + 12 t. IV. Valóna. 29 p. + 14 t. V. Új-Szerbia. 27 p. + 13 t. + 1 kétlapos térkép. VI. Üszküb (Skoplje). 25 p. + 12 t. VII. Monasztir (Bitolj). 23 p. + 11 t. VIII. Mitrovicza. 51 p. + 24 t. + 1 kétlapos térkép. IX. Prizren. 16 p. + 8 t. X. Új-Görögország. 16 p. + 7 t. (A 17-48. oldal és 17 t. hiányzik) XI. Szaloniki. 24 p. + 12 t. + 1 kihajtható térkép.. XII. Kavalla. 11 p. + 5 t. XIII. Serres és Dráma. 11 p. + 5 t. XIV. Kampánia (Karaféria, Niausta, Vodena), Florina és Kasztória. 35 p. + 18 t. XV. Kanea (Kréta-szigetén). 28 p. + 14 t. XVI. Uj Románia. 43 p. + 20 t. + 1 térkép. XVII. Gmurdjina (Porto Lagos). 19 p. + 8 t. + 1 kétlapos térkép. XIX. Dedeagács. 12 p. + 5 t. + 1 kétlapos térkép. XX. Xanthi (Sketse). 48 p. + 22 t. + 1 kétlapos térkép. Budapest, 1914. M. Kir. Kereskedelmi Múzeum. A tizennyolc füzet két kötetben, modern félvászon-kötésben, a füzetek eredeti papírborítóinak címlapjai bekötve. A füzetek hibás sorrendbe kötve. 36.000,36. BALOGH PÁL A népfajok Magyarországon. [Szövegkötet + térképmellékletek.] Budapest, 1902. M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium [Hornyánszky]. VII + [1] + 1113 p. + 6 kihajtható tábla + külön tokban 22 nagyméretű térképmelléklet. [Teljes!] A szövegkötet aranyozott, bordázott gerincű korabeli félbőr-kötésben, megkímélt állapotú, szép példány. A térképek külön, modern vászontokban, a tokra az eredeti papírtok térképjegyzéke felragasztva. Jó példány. 40.000,-

– 13 –

87.

árverés


37. BÁNyAI LÁSZLó Négyszemközt józsef Attilával [Budapest, 1943.] Körmendy. 279 + [7] p. Dedikált példány. Bányai László József Attila sógora, József Jolán férje volt. Kiadói félvászon-kötésben, a gerince restaurálva. 6.000,37.

38. [BARCLAy, jOHN] Barklájus jános Argenisse, mellyet néhai tekéntetes nemes Fejér Antal … deák nyelvbül magyarra fordított. Özvegye pedig tek. n. sánkfalvai Steinicher Katalin maga költségén ki nyomtattatott. I-II. kötet. Eger, 1792. A Püspöki Betükkel. [8] + 411 p. + 12 rézm. t.; 748 p. + 23 rézm. t. A második kötetből 1 rézm. t. hiányzik. Az I. kötet XIX. század közepén készült félbőr-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal, megkímélt állapotban. A második kötet korabeli, bordázott gerincű félbőr kötésben, kissé kopottas állapotban. 20.000,-

38.

39. BÁRCZAy OSZKÁR A hadügy fejlődésének története. I-II. kötet. Budapest, 1895. MTA [nyomt. Hornyánszky V.] VIII + 350 + [2] p.; [4] + 678 + [2] p. + 3 kihajtható t. A MTA Könyvkiadó-Vállalata új folyamának XXI-XXII. kötete. A két kötet egységes kiadói egészvászon sorozatkötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 10.000,-

40. H onterus A ntikvárium

40. BARDóCZ LAjOS, DR. A felfedezések és találmányok története. Különös tekintettel a gőz és villanyosság alkalmazására és a fényképírás kifejtésére. Pest, 1865. Emich Gusztáv. [8] + 367 + [1] p. Szövegközti fametszetekkel. Tudományok Csarnoka V. Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú példány, a lapok kissé foxing-foltosak. 10.000,-

– 14 –


41. [BARTóK LAjOS] DON PEDRő Rúgott csillagok. Humoros költemények. Irta --. Budapest, 1879. [Schlesinger-Wohlauer ny.] 190 + [2] p. Dedikált példány. A szerző költő, több élclap munkatársa volt. A kötet politikai költeményeket tartalmaz. Díszesen aranyozott, bordázott gerincű későbbi félbőr-kötésben. Az eredeti papírboríték bekötve. 8.000,-

41.

42. BATTHyÁNEUM. Szerkeszti és kiadja Gyárfás Tihamér. I-II. kötet. Brassó, 1911-1913. [Hentschel Könyvnyomda – Égető Testvérek.] 170 + [1] p. + 2 t.; 167 + [1] p. + 6 t. A két kötet egységes, fűzött kiadói papírkötésben. Jó példány. 8.000,43. BEDEUS jóZSEf, SCHARBERGI Erdély nagyfejedelemség alkotmánya a történetek, országos törvények és a fennálló országjog szempontjából felfogva és előadva -- által. Németből forditotta ákosi Makoldy Sámuel. 2-ik kiadás. Kolozsváratt, 1846. Ifj. Tilsch János. VII + 193 p. + 1 kihajtható melléklet. Modern félvászon-kötésben. Az eredeti papírboríték bekötve. 14.000,-

42.

44. [BEKE INCE KRISTóf] BéKEHÁZI INNOCENT Igaz-e hogy mindenben hátra vagyunk? -- által megfejtve. Pest, 1838. Beimel József. VI + [4] + 323 + [1] p. Első kiadás. Modern, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, az eredeti papírboríték bekötve. Jó példány. 8.000,-

44.

45.

45. BEKSICS GUSZTÁV A szabadság országa. Rajz az angol társadalmi életből. Írta --. Budapest, [1881.] Aigner Lajos. 252 p. + 3 t. Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 7.000,-

– 15 –

87.

árverés


46. BEöTHy ÁKOS A magyar államiság fejlődése, küzdelmei. Politikai tanulmány. I-III. rész. [Négy kötetben, a második rész két kötetbe kötve.] Budapest, [1902]-1906. Athenaeum. [2] + XXXII + 895 p.; [4] + 392 p.; [2] + 599 p.; 1 t. címkép + XV + 493 p. A harmadik részt a szerző halála után Bernáth Dezső rendezte sajtó alá. A három rész négy kötetben, az első három kötet hasonló, de eltérő, aranyozott gerincű korabeli egészvászon-kötésben, a kötéstáblákon vaknyomásos díszítésekkel, a negyedik kötet a többihez hasonló korabeli félvászon-kötésben. Jó állapotú példány. 30.000,47. BEöTHy ZSOLT A művészetek története. A legrégibb időktől a XIX. század végéig. I-III. kötet. Szerkeszti --. I.: Ó-kor. Írták: Sebestyén Gyula, Mahler Ede, Láng Nándor, Zsámboki Gyula, Kuzsinszky Bálint. II.: Középkor. Írták: Csányi Károly, Császár Elemér, Divald Kornél, Herz Miksa Bey, Zsámboki Gyula. III.: Uj-kor. Első rész. Az olasz renaissance. A renaissance Magyarországon. Írták: Berzeviczy Albert, Divald Kornél, Meller Simon. Budapest, 1906-1912. Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) – [Franklin]. XI + 556 p. + I-XXIX számozott, részben színes t.; VIII + 614 p. + I-L számozott, részben színes t. és 1 kihajtható kronológiai tábla; [6] + 450 p. + I-XXXIII (+ XVIII/a) számozott, részben színes t. A három kötet egységes díszes, festett, aranyozott, kiadói egészvászon kötésben. A második kötet hátsó kötéstábláján kis folt, ettől eltekintve megkímélt állapotú, szép példány. 18.000,-

48. H onterus A ntikvárium

48. BERZE NAGy jÁNOS Baranyai magyar néphagyományok. Gyűjtötte, szerkesztette és jegyzetekkel ellátta Berze Nagy János Dr. Kiadja Baranya Vármegye Közönsége. I-III. kötet. Pécs, 1940. Kultúra Könyvnyomdai Mintézet. XXVIII + 802 p. + 2 t.; 623 + [1] p. + 5 t.; 415 p. A harmadik kötet utolsó két lapja a felső szélén javítva (apró javítás, szöveghiány nélkül). Egyetlen kiadás. A három kötet egységes modern félvászon-kötésben, az eredeti papírborítók címlapjai az első kötéstáblákra felragasztva. Jó példány. 14.000,-

– 16 –


49. [BIBLIA] Szent Dávid királynak, és prófétának száz ötven sóltári, a frantziai nóták s versek szerént magyar versekre fordíttattak s rendeltettek Szenczi Mólnár Albert által. Kassán, 1803. Ellinger János. [4] + 412 + [8] + 55 p. Kétszínnyomású címlappal. Modern egészbőr kötésben. 12.000,-

49.

50.

51.

52.

50. [BIBLIA] Szent Irás, vagy is az ó Szövetségnek szent könyvei, Magyarúl Káldi György után. A Közönséges Diák forditásból az eredeti Betűre is figyelmezve Jegyzetekkel. Négyesi báró Szepesy Ignátz Pétsi Püspöknek Felügyelése alatt. I-IV. kötet. Pozsony, 1835-1836. Belnay örökösei. 918 + [5] p.; 902 + [3] p. + 1 t.; 834 + [7] p.; 1268 + [6] p. Hozzá tartozik: SZENT IRÁS, vagy is az új Szövetségnek szent könyvei, Magyarúl Káldi György után A Közönséges Diák forditásból az eredeti Betűre is figyelmezve Jegyzetekkel. Négyesi báró Szepesy Ignátz Pétsi Püspöknek Felügyelése alatt. I-II. kötet. Pozsony, 1834-1835. Belnay örökösei. 722 + [2] p.; 751 + [9] p. A hat kötet egységes, díszesen aranyozott gerincű korabeli félbőr kötésben, sárgára festett lapszélekkel. Jó állapotú, nagyon szép sorozat. 60.000,51. [BIBLIA] Az ó és új Szövetségi Szentírás a Vulgata szerint, figyelemmel az eredeti szövegre. Káldi György fordítása nyomán, jegyzetekkel átdolgozva. Az Apostoli Szék jóváhagyásával. Eger, 1865. Az Érseki Lyceum Könyv- és Kőnyomdájában. XIV + [2] + 1726 + [1] p. Díszesen aranyozott gerincű korabeli félbőr-kötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 18.000,52. BIBLIAI LExIKON. Segédkönyv a Biblia tanulmányozásához. 160 képpel. Szerkesztette: Czeglédy Sándor, Hamar István és Dr. Kállay Kálmán. I-II. kötet. Budapest, 1931. Sylvester Irodalmi és Nyomdai Intézet. [4] + 494 p. + 6 t.; [2] + 495-1032 p. + 17 t. Egyetlen kiadás. A két kötet egységes korabeli, aranyozott gerincű egészbőr-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 12.000,-

– 17 –

87.

árverés


53. BIRó jÁNOS, HEGyALjAI Tűzjel Hegyalján. Csíkszereda, [1937.] Tipografia Péter Ferenc. 88 p. Számozott [41. sz.] névre szóló példány. Hímzett kiadói vászonkötésben. Jó példány.

53.

54.

55.

56. H onterus A ntikvárium

4.000,-

54. BOD PéTER A Szent Bibliának Historiája, mellyben az Istennek Ó- és UjTestámentomi Szent Beszédének meg-irattatása, annak mind ez ideig tsudálatos meg-tartatása; különbözö nyelvekre, azok között a magyar nyelvre valo fordittatása, és azokon valo ki-nyomtattatása, röviden elő-adatik -- által. Szeben, 1748 [helyesen 1756]. Sárdi Sámuel. [24] + 176 p. Az elsővel azonos impresszummal megjelent második kiadás. A kiadások történetét és a beazonosítást lehetővé tevő tipográfiai különbségeket Borda Lajos 2. számú ajánlójegyzékében részletesen ismerteti. Korabeli keménytáblás papírkötésben, kopottas állapotban. 20.000,55. BöHM KÁROLy, DR. Az ember és világa. Philosophiai kutatások. Írta --. I-IV. és VI. kötet. I. Dialektika vagy alapphilosophia. II. A szellem élete. III. Axiologia vagy értéktan. IV. A logikai érték tana. VI. Az aesthetikai érték tana. Budapest-Kolozsvár, 1883-1942. Weiszmann Testvérek – Kókai Lajos – Stein János – Orsz. Evang. Tanáregyesület. [6] + XX + [2] + 282 p.; XIV + [2] + 362 p.; XIV + [2] + 342 p.; 16 + 440 p.; [2] + XII + 344 p. A hatodik kötetben érvénytelen gyűjteményi bélyegzések. A mű hat kötetben teljes, árverésünkön csak az első négy és a hatodik kötet szerepel, az V. kötet hiányzik. Az első négy kötet egységes korabeli félvászon-kötésben, megkímélt állapotban, a hatodik kötet fűzve, sérült kiadói papírkötésben. 18.000,56. DR. BöHM KÁROLy éLETE éS MUNKÁSSÁGA. I-III. kötet. Kajlós (Keller) Imre szerkesztése mellett írták többen. Besztercebányán, 1913. „Madách-Társaság”. [2] + V + 410 p.; 350 + [1] p.; 265 + [6] p. A három kötet egységes korabeli félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal, megkímélt állapotban. 16.000,-

– 18 –


57. BöHM KÁROLy összegyűjtött művei. I. kötet: Tanulmányok, értekezések. Kiadja a Böhm Károly Társaság. Budapest, 1913. Pfeiffer Ferdinánd. [8] + 224 p. Unicus, több kötete nem jelent meg. Korabeli félvászon-kötésben. Jó példány. 6.000,-

57.

58.

59.

60.

58. BRASSAI SAMU Bankismeret. Kolozsvár, 1842. Özv. Barráné és Stein. [10] + 359 + 1 kihajtható melléklet. Kiadói keménytáblás papírkötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 20.000,59. [BREIT jóZSEf] B. j. Magyarország 1848/49. évi függetlenségi harczának katonai története. Írta --. I-III. kötet. I. A téli hadjárat. I. A tavaszi hadjárat. III. A nyári hadjárat. Budapest, 1897-1898. Szerző, nyomt. Márkus Samu. VII + 309 p. + 5 melléklet (csatavázlatok); [4] + 172 p. + 4 melléklet; V + 332 p. + 8 melléklet. A három kötet egységes kiadói egészvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 36.000,-

60. [BREIT] BÁNLAKy jóZSEf, DOBERDóI A magyar nemzet hadtörténelme. I. kötet: Hunyadi jános 14371456. 19 melléklettel. Budapest, 1937. Grill Károly [Győri Hirlap nyomdavállalata, Győr]. 307 + [1] p. + 19 különálló melléklet. Hozzákötve: [BREIT] BÁNLAKy jóZSEf, DOBERDóI A magyar nemzet hadtörténelme. II. kötet: Hunyadi Mátyás 1458-1490. 5 melléklettel. Budapest, 1937. Grill Károly [Győri Hirlap nyomdavállalata, Győr]. 282 + [1] p. + 5 különálló melléklet. Az I. kötet címlapján a szerző dedikációjával. Későbbi félvászon-kötésben, az eredeti papírboríték címlapja az első táblára felragasztva. 16.000,-

– 19 –

87.

árverés


61. [BREIT] BÁNLAKy jóZSEf, DOBERDóI A magyar nemzet hadtörténelme. VI. rész: A tatárjárás utáni hadjáratok az Árpádház kihaltáig (1242-1300). József főherceg … előszavával. Négy melléklettel. Budapest, 1930. Grill Károly [Győri Hirlap nyomdavállalata, Győr]. 262 p. + 4 különálló melléklet 11 lapon. Korabeli vászonkötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 18.000,61.

62.

62. [BREIT] BÁNLAKy jóZSEf, DOBERDóI A magyar nemzet hadtörténelme. VII. rész: Harcok és küzdelmek az Árpádház kihalta után a trón birtokáért és a királyi hatalom helyreállításáért. Vencel, Ottó, Károly Róbert korszaka 13011342. József főherceg … előszavával. Budapest, 1934. Grill Károly [Győri Hirlap nyomdavállalata, Győr]. 136 p. + 4 különálló melléklet. Hozzákötve: [BREIT] BÁNLAKy jóZSEf, DOBERDóI A magyar nemzet hadtörténelme. VII. rész: I. (Nagy) Lajos korszaka 1342-1382. József főherceg … előszavával. Budapest, 1934. Grill Károly [Győri Hirlap nyomdavállalata, Győr]. 216 p. A két rész egybekötve, aranyozott kiadói egészvászon-kötésben. Kifogástalan állapotú példány. 20.000,63. [BREIT] BANLAKy jóZSEf, DOBERDOI A magyar nemzet hadtörténelme. xIV. rész: A török hatalom hanyatlása. Miksa, Rudolf és a Báthoryak háborúi 1567-1604. 33 melléklettel.József főherceg … előszavával. Budapest, 1940. Grill Károly [Viktória Nyomda]. 432 p. + 16 különálló melléklet. A mű 33 melléklettel teljes, példányunkból öszszesen 17 lap hiányzik. Modern vászonkötésben. 8.000,-

63.

H onterus A ntikvárium

64. BREIT jóZSEf, DOBERDóI A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története. A gödöllői főhadiszállás és egyéb magasabb parancsnokságok és hatóságok tábori aktái alapján. I-III. kötet I. A Károlyi korszak főbb eseményei. II. A proletárdiktatura kikiáltásától a románok támadásáig.

– 20 –


64.

III. A románok előrenyomulása a Tiszáig. Budapest, 1929. Grill Károly. 236 p. + 2 nagyméretű, kihajtható térképmelléklet; 103 p. + 2 kihajtható térképmelléklet; 248 p. A mellékletként jelzett iratok (a térképeken kívül) lapszámozáson belül találhatók. Az I. kötetben az első mellékletet a kötő három részre vágta és abból a hajtásoknál egy-egy ca. 0,5 cm-es csík hiányzik. A harmadik kötet 2 különálló melléklettel teljes, példányunkból ez a két térkép hiányzik. Az első két kötet egységes, aranyozott kiadói egészvászon-kötésben, megkímélt állapotban. A harmadik kötet a másik kettőhöz hasonló modern vászonkötésben, az eredeti papírboríték bekötve. Jó példány. 50.000,65. BRENNER SÁNDOR A téglagyárból indult el. [Budapest, 1946.] Szerző. 176 p. Dedikált példány. Fűzve, kiadói papírkötésben, jó állapotban. 4.000,-

65.

66.

66.

66. BROwNE, EDwARD Relation de plusieurs voyages, faits en Hongrie, Austriche, Servie, Styrie, Bulgarie, Carinthie, Macedoine, Carniole, Thesalie & Friuli. Enrichie de plusieurs observations, tant sur les mines d’or, d’argent, de cuivre, & de Vif argent; que des Bains & Eaux Mineralles, qui sont dans ces Pais. Avec les figures de quelques habits, & des places les plus considerables. Traduit de l’Anglois du Sieur --. Paris, 1674. Gervais Clouzier. 1 rézm. díszcímlap + [6] + 208 p. + 8 rézm. t. (több kihajtható) valamint szöveg közt 1 fametszetes illusztráció. Első francia nyelvű kiadás, a mű először angol nyelven jelent meg egy évvel korábban, 1673-ban. Edward Browne (1642-1708) Norwichban szuletett, II. Károly király orvosa, kesőbb a londoni Szent Bertalan kórhaz igazgatója. Brown 1668-ban utazta be a térséget, az egyik első angolként. A királyi tudós társaság, a Royal Society küldte keleti útra. Browne nem hajón tette meg az utat Konstantinápolyig, hanem szárazföldön, Hollandián, Németországon, Ausztrián és Magyarországon át. A tudós társaságtól kapott feladathoz híven útközben minden-

– 21 –

87.

árverés


ütt alaposan szemügyre vette az országok társadalmi és gazdasági viszonyait, különös gondot forditván ásványi kincseikre. A korabeli Magyarorszagról az idegen utazók közül a legpontosabb beszámolót ő írta. Leírása nagy népszerűségre tett szert, mivel nyugat-Európában ez a terület viszonylag ismeretlennek számított. Korabeli aranyozott, bordázott gerincű egészbőr kötésben, az táblákon aranyozott superexlibrisszel (ennek szövege: „Joannes Georgius Liber Baro von Pichelstorff et Altenburg”). Megkímélt állapotú, szép példány. 120.000,-

67.

68.

68. H onterus A ntikvárium

67. BUDAPEST SZéKESfőVÁROS GÁZMűVEI. Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottsága és tanácsa tagjainak az óbudai gázgyár ünnepélyes bemutatása alkalmából. Bp., 1914. Június 15-én. Budapest, 1914. Hornyánszky. 59 + [5] p. + 1 nagyméretű, kihajtható, különálló melléklet (Az óbudai gázgyár heylszínrajza). Számos egészoldalas és szövegközti fényképpel illusztrálva. Zsinórral fűzött, aranyozott kiadói harántalakú papírkötésben. 5.000,68. BüNTETő TöRVéNy. Bűntettek, vétségek és kihágások iránt; Büntető bíróságok illetőségét tárgyazó rendeletek, és sajtórendtartás 1852-diki május 27-kéről az Austriai Birodalom számára. Hivatalos kézi kiadás. Buda, 1852. Cs. Kir. Pesti Egyetemi Nyomda. 308 p. A 213. oldaltól magyar nyelvű jogi értelmező szótárt tartalmaz. Hozzákötve: IDEIGLENES POLGÁRI PERRENDTARÁS MAGyAR-, HORVÁT-, TóTORSZÁG, A SZERBVAjDASÁG éS TEMESI BÁNSÁG SZÁMÁRA. Bécs, 1852. Cs. K. Udvari és Álladalmi Nyomda. 187 p. Hozzákötve: fORMULARIEN UND MUSTER ZUR STRAf-PROZESSORDNUNG VOM 29. jULI 1853 und Instruktion für die StrafGerichte vom 16. Juni 1854. Buda, 1855. K. K. Pester Universitäts-Buchdruckerei. 116 + [3] p. A három mű egybekötve, korabeli aranyozott, bordázott gerincű félbőr-kötésben. Jó példány. 8.000,-

– 22 –


69. CANNABICH, I[OHANN] G[üNTHER] f[RIEDRICH] Közönséges vagy Universalis Geográphia, a Bécsi Kongresszusban történt változások szerént írta -- Prof. Fordította Czövek István. I-II. kötet. Pest, 1817. Trattner János Tamás. 411 + [1] p; 458 + [10] p. A két kötet egységes, korhű, keménytáblás papírkötésben, a gerincen aranyozott címkével. Jó példány. 18.000,-

69.

70.

70. CHAPPON LAjOS A párbaj szabályai, mellyeket gyakorlatból merítve összeszedett -a Budapesti nemzetőr seregnél vítanár és főhadnagy. 1848. Buda, [1848.] Bagó Márton. 1 lith. t. (a szerző mellképe) + 56 p. + 3 t. (kőnyomat). A szöveg a 29. oldalig magyar, onnantól német nyelven (a német rész is önálló címlappal). XX. század elején készült félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal, az eredeti papírboríték címlapj bekötve. Jó példány. 20.000,71. CHIANG LEE A mah-jong játékszabályai és történeti fejlődése. Budapest, [ca. 1930.] Dick Manó [Pallas]. 1 t. címkép + 84 + [1] p. Hozzá: Mah-Jong teljes számítási táblázat. Budapest, év nélk. Hornyánszky. [4] p. , zsinórral fűzve. Festett kiadói egészvászon kötésben. Kifogástalan állapotú példány. 6.000,-

71.

72.

72. [CSERKéSZET] GöDöLLő 1933. Gödöllő és környéke katonai térképeinken. A térképolvasás tanítása a cserkészeknél. Cserkészeink térképész kiképzése. Budapest, 1933. M. Kir. Állami Térképészet. 16 p. Hozzá: A M. Kir. Állami Térképészet kiadávnyai. 4 p. Fűzve, kiadói papírborítékban. Jó példány. Hozzá tartozik: TÁVjELZőKULCS. Kiadja a „Cserkészbolt”. A hajtogatott lap belső felén árjegyzék. [Budapest, ca. 1930. Élet ny.] Méret: 45 x 24 p. Megkímélt állapotban, hajtogatva. 6.000,-

– 23 –

87.

árverés


73. CSIGE VARGA ANTAL, DR. japán és a japánok. Budapest, 1914. Franklin. [4] + 170 + [1] p. Egészoldalas és szövegközti képekkel gazdagon illusztrált. Fűzve, illusztrált kiadói papírkötésben. A gerince kissé sérült. 6.000,-

73.

75.

74. CSIZMADIA ANDOR, DR. A magyar városok kegyurasága. Győr, 1937. Győregházmegyei Alap Nyomdája. 116 p. Fűzve, kiadói papírkötésben.

4.000,-

75. CSOKONAI VITéZ MIHÁLy POéTAI MUNKÁI. Kiadta Márton Jósef. I. kötet. Békaegérhartz. Dorotytya. I.: Békaegérhartz. Homérus Batrachomyomachiája szerént írta --. II.: Dorottya, vagyis a dámák diadalma a fársángon. Furtsa vitézi versezet IV könyvben. Írta --. Bécs, 1813. Pichler Antal. 2 rézm. díszcímlap + [4] + 5-41 + [2] p. + 1 rézm. kotta; 1 rézm. díszcímlap + 45-168 p. Első kiadás. A mű két kötetben teljes, itt csak az első kötet szerepel. A két mű egybekötve, rézmetszetes kiadói papírkötésben. Kissé kopottas állapotú példány. 20.000,-

76.

76. DAMó jENő Ki kicsoda? Az erdélyi és bánsági közélet lexikonja. Szerkesztette --. Temesvár-Arad, 1931. Lexika Kiadóvállalat. [8] p. + 416 + 392 számozott hasáb (oldalanként 2 hasáb elrendezéssel). Festett, illusztrált kiadói egészvászon-kötésben, a gerince restaurálva. 20.000,-

77.

77. DANCZER ALfONS A mi hadseregünk. Az Osztrák-Magyar Monarchia népei fegyverben és zászlók alatt. Szécsi Mór, Bankalari Gusztáv, Rieger Ferencz közreműködése mellett szerkesztette --. Budapest, 1889. Franklin. í színes díszcímlap + 1 címkép + VII + [1] + 588 p. + 12 t. (ebből 11 színes, 1 kétlapos). 139 egészoldalas és szövegközti képpel Myrbach Felician báró eredeti rajzai után. Díszesen aranyozott, bordázott gerincű korabeli félbőr-kötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 24.000,78. DANIELIK NEP. jÁNOS

H onterus A ntikvárium

– 24 –


Columbus vagy Amerika fölfedezése. Pest, 1856. Szent-István-Társulat – Herz János. VI + [2] + 406 p. 2 acélm. t + 1 kihajtható térkép. Díszesen aranyozott gerincű korabeli félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 7.000,78.

80.

79. DANKOVSZKy GERGELy A magyar nemzet maradéki az ősi lakóhelyekben. Pozsony, 1826. Belnay örököseinek betüivel. 22 p. A címlapon gróf Zichy Jenő tulajdonosi bélyegzésével. Fűzve, korabeli papírkötésben. 8.000,80. DARNAy KÁLMÁN Bujdosó gyöngysor. A Balaton- és Bakonymenti várak történeti regénye. Budapest, [1928.] Pantheon. 295 + [1] p. + 12 t. Modern, bordázott gerincű félbőr-kötésben, az eredeti, illusztrált papírboríték bekötve. 8.000,81. DEÁK fARKAS Egy magyar főúr a xVII. században. Gróf Csáky István életrajza. Budapest, 1883. Ráth Mór [Franklin]. [4] + 350 + [1] p. Korabeli, aranyozott gerincű egészvászon-kötésben. A hátsó kötéstábla enyhén foltos, ettől eltekintve megkímélt állapotú, szép példány. 8.000,-

82.

83., 176.

82. DEÁK fERENCZ BESZéDEI. Összegyüjtötte Kónyi Manó. I-VI. kötet. Budapest, 1882-1898. Franklin. XII + 628 p.; VIII + 406 + [1] p.; VII + 616 p.; VIII + 518 p.; VII + 479 p.; VII + 434 p. A hat kötet egységes korabeli félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal. Jó állapotú, szép sorozat. 14.000,83. DEÁK fERENCZ EMLéKEZETE. Gondolatok 1833-1873. Budapest, 1889. Ráth Mór. [6] + 519 + [1] p. A címlapon korabeli tulajdonosi bélyegzés. A mű két kötetben teljes, árverésünkön csak az első kötet szerepel. Dúsan aranyozott, vaknyomásos kiadói félbőr díszkötésben, aranyozott lapszélekkel. Megkímélt állapotú, szép példány. 10.000,-

– 25 –

87.

árverés


84.

86.

84. [DEBRECENI EMBER PÁL] Historia ecclesiae reformatae, in Hungaria et Transylvania, … a Frid. Adolpho Lampe Trajecti ad Rhenum [Utrecht], 1728. Jacobus van Poolsus. [16] + 919 p. Lampe az 1710-ben meghalt Debreczeni Ember Pál református lelkész kéziratban maradt írását jelentős változtatásokkal, saját műveként jelentette meg, Szathmári Paksi Mihály és Kocsi Csergő Bálint kiegészítéseivel együtt. Forrásértékű munka. Korababeli, bordázott gerincű egészbőr-kötésben. Restaurált példány. 55.000,85. DE MAISTRE jóZSEf, GRóf A pápáról. Írta --. Fordította a pesti növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája. Pest, 1867. Kocsi Sándor. [16] + X + 11-408 + [1] p. Munkálatok XXX. évfolyam. Korabeli félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal. 6.000,86. DéRy TIBOR ítélet nincs. Budapest, 1969. Szépirodalmi Könyvkiadó. 640 + [7] p. Dedikált példány. Első kiadás. Kiadói egészvászon-kötésben, papírborítékban. Jó példány. 10.000,-

87.

88. H onterus A ntikvárium

87. DESSEwffy ARISZTID Velencze. I-II. kötet. Budapest, 1896. Kosmos. XV + [1] + 172 p.; VII + [1] + 195 + [1] p. A két kötet egységes, színes, illusztrált kiadói fűzött papírkötésben. Kissé viseltes állapotban. 14.000,88. DESSEwffy AURéL, MARCZEL éS EMIL, GRóf Néhány szó a’ közönséghez a’ Hitel, Taglalat, és Világ ügyében. Írták: --. Kassa, 1832. Werfer Károly. X + [1] + 12-39 p. A Hitel által kirobbantott vita egyik érdekes darabja. Szerzői testvérek, munkájukban az apjuk, Dessewffy József által írt „A Hitel czimü munka taglalatja” ellen érvelve állnak ki Széchenyi eszméi mellett. Modern, keménytáblás papírkötésben. 10.000,-

– 26 –


89. DESSEwffy AURéL, GRóf x. y. Z. könyv. [Tanulmányok]. Pesten, 1841. Trattner-Károlyi ny. [8] + 183 p. Első kiadás. Modern, keménytáblás papírkötésben.

89.

8.000,-

90. [DESSEwffy jóZSEf] DESEwffy jóSEf, GRóf A Hitel czímü munka taglalatja Kassa, 1831. Werfer Károly. 260 + [3] p. Első kiadás. Szentkirályi: D-27. Korabeli vászonkötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 20.000,91. DILLMONT, THERESE DE Enzcyklopaedia. A női kézimunkák ismerettára. Dornach, [1897], Szerző [nyomt. Textil-ipar Rt., Mülhausen]. [4] + 598 + [25] p. Közel 900 szövegközti ábrával. Festett kiadói vászonkötésben, felül aranymetszéssel. Megkímélt állapotú, jó példány. 5.000,-

90.

92. DIóSZEGI SÁMUEL Erköltsi tanítások prédikátziókbann. Készítette és (főképpen) hallgatói számára kiadta --. I-II. kötet. Debrecen, 1808. Csáthy György. 207 p.; 324 + [4] p. A két rész egybekötve, korabeli, keménytáblás papírkötésben. Jó példány. 12.000,91.

94.

93. [DIóSZEGI SÁMUEL - fAZEKAS MIHÁLy] Magyar füvész könyv. Melly a két magyar hazábann található növevényeknek megesmerésére vezet, a Linné alkotmánya szerént. I-II. rész. Első rész. Eggyhímesek – Sokhímesek. Második rész. Kétfőbbhímesek – Lopvanöszők. Debrecen, 1807. Csáthy György. XVI + 608 p. Korabeli, kissé kopottas állapotú félvászon-kötésben. 36.000,94. ECKHART fERENC A szentkorona-eszme története. Budapest, 1941. MTA – Franklin. 356 p. + 1 t. Modern félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címkével, az eredeti papírboríték bekötve. Jó példány. 7.000,-

– 27 –

87.

árverés


95.

96.

95. EGRESSy GÁBOR A szinészet iskolája. Irta --. A szerző hátrahagyott dolgozataiból egybegyüjté és kiadja Egressy Ákos. Uj kiadás. Budapest, 1889. Hornyánszky Viktor. [2] + 230 + [2] p. Modern vászonkötésben, az eredeti, javított papírboríték bekötve. Hozzá tartozik: MOLNÁR LÁSZLó Egressy Gábor és kortársai. Levelek Egressy Gáborhoz (18381865.) Sajtó alá rendezte és magyarázatokkal ellátta --. Budapest, 1908. Országos Színész-Egyesület. 170 p. A kötet lapjai részben felvágatlanok. Modern vászonkötésben, az eredeti, javított papírboríték bekötve. 6.000,96. AZ EGyESüLT NEMZETEK ALAPOKMÁNyA. Négy nyelven. Budapest, 1947. Gergely R. [Légrády]. 191 p. Documenta Danubiana – Értekezések a dunai és a nemzetközi jogi kérdések köréből 5. Fűzve, kiadói papírkötésben. Jó példány. 10.000,97. éLő PÁL Csorna története. I. rész: A legrégibb időktől 1542-ig. Írta --. A Csornai Egyházközségi Értesítő kiadása. [Unicus, több kötete nem jelent meg.] Csorna, 1943. Martincsevics K. és Fia. 28 p. Fűzve, kötés nélkül, jó állapotban. 4.000,-

97.

99. H onterus A ntikvárium

98. EMLéKKöNyV R. KECSKEMéTI LIPóT főRABBI TEMETéSéRőL éLETRAjZI ADATAIVAL. 1936. jUNIUS 9. [Nagyvárad, 1936. Sonnenfeld.] 1 t. címkép + 141 + [3] p., a 44. oldal után [4] p. Aranyozott korabeli egészvászon-kötésben. 6.000,99. ENDRőDI SÁNDOR Balatoni ég alatt. Budapest, 1884. Aigner Lajos. 200 + [1] p. Az első kötéstábla belső oldalán a Lipótvárosi Társaskör 1913-as datálású, Faragó Géza által készített ex-librisével. Korabeli egészvászon-kötésben, megkímélt állapotban. 7.000,-

– 28 –


100.

100. ENGEL [jÁNOS KERESZTéLy], jOHANN CHRISTIAN Geschichte des Ungrischen Reichs. I-V. Theil. (A harmadik rész két kötetben, egybekötve.) Bécs, 1813-1814. Camesinaschen Buchhandlung. 1 rézm. címkép + IV + 507 + [9] p. + 1 kihajtható melléklet; XII + 386 + [1] p.; 430 + 304 p.; [4]+ 536 p.; [4] + 454 p. A címlapokon Nadler Herbert tulajdonosi bélyegzése. Az öt kötet egységes korabeli félvászon-kötésben, a gerinceken aranyozott címkével. A geinceken helyénként kisebb felületi sérülések, ettől eltekintve megkímélt állapotú, egységes sorozat. a kötetek lapjai körülvágatlanok. 80.000,101. EöTVöS jóZSEf, B[ÁRó] A karthausi. Emlék kiadás. Budapest, 1882. Ráth Mór. 1 t. címkép + 593 + [1] p. Festett, aranyozott kiadói egészvászon díszkötésben, körül aranymetszéssel. Megkímélt állapotú példány. 12.000,-

101.

102. EöTVöS jóZSEf, B[ÁRó] Kelet népe és Pesti Hirlap. Pest, 1841. Landerer és Heckenast. [2] + 120 p. Első kiadás. Modern, bordázott gerincű félbőr-kötésben. Jó példány. 12.000,-

102.

103.

103. ERDéLyI GyULA A magyarok hadművészete. Budapest, 1933. [Könyv- és Lapüzem.] 306 p. Szövegközti térképvázlatokkal illusztrált. Dedikált példány. Modern félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címkével, az eredeti papírboríték bekötve. Jó példány. 8.000,104. ERDéLyI LÁSZLó, DR. Magyarország társadalma xI. századi törvényeiben. Írta --. Különlenyomat a Religioból. Budapest, 1907. Stephaneum. 144 p. Modern, keménytáblás papírkötésben, a gerincen aranyozott címkével. Az eredeti papírboríték bekötve. Jó példány. 5.000,-

– 29 –

87.

árverés


105. ERDéLyI LExIKON. Szerkesztette: Dr. Osvát Kálmán. Nagyvárad, 1928. Szabadsajtó Könyv- és Lapkiadó Rt. Satu-Mare (Szatmár). 318 + [1] p. Főként a XIX–XX. század jelentős erdélyi személyeinek életrajzi lexikona. Szövegközti képekkel illusztrált. Kiadói egészvászon-kötésben, kissé kopottas állapotban. 5.000,105.

106.

106. AZ ERDéLyI MúZEUM NéV- éS SZAKMUTATójA. 1874–1917; 1930–1937. Összeállította Valentiny Antal és Entz Géza. Kolozsvár, 1942. Erdélyi Múzeum-Egyesület [Minerva]. 186 p. Szakosított, névmutatóval ellátott, a képeket is felsoroló repertórium. Fűzve, kiadói papírkötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 5.000,-

AZ ERDéLyI SZéPMíVES CéH KIADVÁNyAI 107. ARANy jÁNOS balladái. Buday György képeivel. Kolozsvár, 1933. Erdélyi Szépmíves Céh. 134 + [2] + IV + [3] p. Számozott, előfizetői példány. Az Erdélyi Szépmíves Céh 76. kiadványa. Kiadói félpergamen-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány, a gerincen található címkén apró sérüléssel. 10.000,-

107, 108, 109.

108. DSIDA jENő Nagycsütörtök. Versek. Kolozsvár, 1933. Erdélyi Szépmíves Céh. 96 + [4] + IVp. Első kiadás. Gy. Szabó Béla tollrajzaival. Számozott, előfizetői példány. Az Erdélyi Szépmíves Céh 81. kiadványa. Kiadói félpergamen-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 10.000,109. KEMéNy jÁNOS Kutyakomédia. Regény. Kolozsvár, 1934. Erdélyi Szépmíves Céh. 190 + [2] + IV p.

H onterus A ntikvárium

– 30 –


Az Erdélyi Szépmíves Céh 87. kiadványa. Számozott (98. sz.) példány. Kiadói félpergamen kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 8.000,-

110.

110. ERDéLyI TöRTéNELMI ADATOK. Szerkeszti és kiadja Gróf Mikó Imre. I-IV. kötet. [A IV. kötet címlapján: Uj folyam I. kötet. Kiadja az Erdélyi Muzeum Egyesület. Szerkeszti Szabó Károly.] Kolozsvár, 1855-1862. Az Ev. Ref. Főtanoda betűivel. [2] + XXXI + 368 + [3] p. + 1 kihajtható táblázat; [2] + IV + 400 + [2] p.; [2] + II + 357 + [5] p.; XIV + 373 + [5] p. + 1 melléklet. Az eslő kötet kopottas korabeli félbőr-kötésben, a többi egységes, fűzött kiadói papírkötésben, jó állapotban. 18.000,-

111. ExERCITATIONES IDIOMATIS HUNGARICI secundum regulas epitomes concinnatae in usum gymnasiorum Regni Hungariae. Buda, 1822. Typis Regiae Universitatis Hungaricae. 167 p. A nyelvkönyv első kiadása 1816-ban jelent meg. Kétnyelvű (magyarlatin) munka, közmondásokat, fabulákat tartalmazó magyar-latin szószedettel, nagyobb részt magyar nyelven. Korabelli, kissé kopottas félbőr-kötésben. 8.000,111.

112. ExNER LEó Gyermekfoglalkoztató. Tanácsadó a kisded mindenkori hasznos szórakoztatására, különös tekintettel a kisdednevelő intézetek tömegnevelési igényeire. Hódmezővásárhely, 1913. Roth Antal. XV + 470 + [2] p. + XXXI + [1] p. képanyag. Aranyozott gerincű kiadói egészvászon-kötésben, jó állapotban. 6.000,112.

– 31 –

87.

árverés


AZ 1848-1849-ES SZABADSÁGHARC IRODALMA

113.

114.

115.

116. H onterus A ntikvárium

113. Aradi vértanúk albuma. Arad sz. kir. város közönsége és az aradi „Kölcsey-Egyesület” megbízásából szerkesztette Varga Ottó. Harmadik kiadás. Budapest, 1892. Könyves Kálmán Társulat [Hungária]. 1 t. díszcímlap + 246 (tévesen 426 nyomtatva) + [2] p. + 8 melléklet (1 t. és 7 kézirathasonmás). Festett, aranyozott kiadói egészvászon díszkötésben, körül aranymetszéssel. 10.000,114. ARCHIV DES UNGARISCHEN MINISTERIUMS UND LANDESVERTHEIDIGUNGSAUSSCHUSSES. Vollständige Sammlung aller von 16. März 1848 bis 5. Januar 1849 erschienen Verordnungen, Proclamationen, Zuschriften, ämtlichen Mittheilungen, Aufrufe und Erlasse der ungarischen Regierungsbehören… Redigiert und mit erläuternden Noten begelitet von Joh. Janotyckh von Adlerstein. I. und III. Band. Altenburg, 1851. Pierer. [2] + XXIX + 287 p.; VIII + 655 p. A mű három kötetben teljes, árverésünkön csak az első és harmadik kötet szerepel, a második kötete hiányzik. A két kötet egységes korabeli keménytáblás papírkötésben, megkímélt állapotban. 14.000,115. ASSERMANN fERENC Görgei. Visszhangok a cáfolatokra. Pest, 1868. Osterlamm Károly. VIII + 157 p. A címlapon korabeli tulajdonosi bélyegzés. Aranyozott, bordázott gerincű korabeli félbőr-kötésben, festett lapszélekkel. A gerince kissé kopott, ettől eltekintve jó példány. 10.000,116. BALLAI KÁROLy A magyar függetlenségi nyilatkozatok története. Első kötet: Okmányok, iratok, jegyzőkönyvek és törvények. [Unicus, több kötete nem jelent meg.] Budapest, 1935. Merkantil. [4] + 268 + [3] p. + 7 t. és 4 kihajtható hasonmás. Fűzve, kiadói papírkötésben. a hátsó borítón kis sérülés, ettől eltekintve jó példány. 7.000,-

– 32 –


117. BARÁT ENDRE Dávid, a rebellis. Történet a 48-as időkből. Hevesi Simon előszavával. Budapest, 1938. Magyar Zsidók Egyesülete [Viktória Nyomda]. 39 + [1] p. Fűzve, illusztrált kiadói papírborítékban. A gerince felül kissé sérült. 6.000,117.

118.

118. BARTHA ALBERT Az aradi 13 vértanu pörének és kivégzésének hiteles története. A volt bécsi titkos levéltár eddig hozzáférhetetlen okmányai alapján összeállította és közli --. Budapest, 1930. Dr. Kellner és Kiss. 239 p., szövegközti illusztrációkkal, kézirathasonmásokkal. Dedikált példány. Aranyozott kiadói egészbőr-kötésben, a gerince javítva. 8.000,119. [BEM DE COSBAN, włODZIMIERZ] BEM KOSBÁN VLADIMIR, GRóf Bem apóról. Visszaemlékezések Bem József tábornokra. Fordította Korompay Manó. Budapest, 1934. Magyar nemzeti Szövetség [Kir. M. Egyetemi Nyomda]. 64 p. Fűzve, kiadói papírkötésben. 5.000,-

119.

120.

120. BIRÁNyI ÁKOS Pesti forradalom (Martius 15-19.) Hiteles adatok nyomán írta --. Pest, 1848. Trattner-Károlyi. 63 p. Hozzákötve: [GyURITS ANTAL] Menekvés Debreczenbe az 1849. év kezdetén. Történeti rajz. Irta –r–. Pest, 1850. Landerer és Heckenast. 82 p. A címlap felül sérült (javítva, szöveghiány nélkül.) Elékötve: OESTREICH’S BEfREIUNGSTAGE! ODER DER 13. 14. UND 15. MäRZ 1848 IN wIEN. Geschildert von Augenzeugen.

– 33 –

87.

árverés


Bécs, év nélkül. M. F. Jasper’s Verlag. 84 p. Elékötve: PARIS AM 22., 23. UND 24. fEBRUAR 1848. Authentische Darlegung der Ursachen der Verlaufs dieser glorreichen Revolutionstage. Leipzig, 1848.Fr. Hentze. [4] + 160 p. A négy mű egybekötve, korabeli félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 60.000,121.

121. BIRÁNyI ÁKOS Pesti forradalom (Martius 15-19.) Hiteles adatok nyomán írta --. Pest, 1848. Trattner-Károlyi. 63 p. Fűzve, kiadói papírkötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. A kötet lapjai felvágatlanok. 10.000,-

122.

122. BOLESZNy ANTAL A magyar szent korona Orsova melletti elásatása 1849-ben és megtalálása 1853-ban. Temesvár, 1889. Handl J. 27 p. Fűzve, a gerincén javított kiadói papírkötésben. 5.000,123. EGRESSy ÁKOS Emlékeim az 1848-49-dik évi szabadságharcz idejéből. Budapest, [1893.] Bartalits Imre. [4] + 172 p. Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 6.000,-

124.

124. EGRESSy GÁBOR törökországi naplója 1849-1850. Pest, 1851. Kozma Vazul. [2] + 241 + [1] p. Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 10.000,-

125. H onterus A ntikvárium

125. EGy HONVéD-KöZTüZéR éLETE 1848/9-BEN. Történeti ön-életírás. Budapest, 1875. Franklin. [4] + 241 + [3] p. Modern félvászon-kötésben, az eredeti papírboríték címlapja bekötve. 10.000,-

– 34 –


127.

126. 1847/8-DIK éVI ORSZÁGGyűLéSI TöRVéNy-CZIKKEK. Pest, 1848. Eggenberger J. és Fia. 63 + [1] p. Hozzákötve: GESETZ-ARTIKEL DES UNGARISCHEN REICHSTAGES 1847/8. Nach der ungarischen Original-ausgabe übersetzt. Pest, 1848. Landerer und Heckenast. [2] + 99 p. A két mű egybekötve, korhű, bordázott gerincű félbőr-kötésben, az eredeti papírborítók bekötve. A második munka papírborítójának az alsó fele hiányzik. 12.000,127. 1848-IK éVI ERDéLyI ORSZÁGGyűLéSI TöRVéNy-CZIKKEK. Kolozsvár, 1861. Demjén László. 16 + [5] p. Modern, keménytáblás papírkötésben, az eredeti papírboríték bekötve. Jó példány. 12.000,-

128.

129.

130.

128. 1848-DIK éVI MAGyAR ORSZÁGGyüLéSEN ALKOTOTT TöRVéNyCZIKKELyEK, magyar közügyéri kiadás után. Kassa, [1848]. Werfer Károly. 56 p. A címlapon fametszetes magyar címer. Fűzve, fametszetes kiadói papírborítékban. Megkímélt állapotú, jó példány. A borítéklapokon elől gróf Batthyány Lajos, hátul Kossuth Lajos fametszetes arcképével. 20.000,-

129. 1848DIK éVI MAGyAR ORSZÁGGyüLéSEN ALKOTOTT TöRVéNyCZIKKELyEK. A sajtó szabadság visszaállitásának első évében. Pesten, [1848.] Trattner és Károlyi. VI + 7-72 p. Korabeli keménytáblás papírkötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 18.000,-

130. 1848-BAN KIBOCSÁTOTT 1 GULDEN NéVéRTéKű OSZTRÁK BANKjEGy. Kibocsátás: Bécs, 1848. július 1. Kissé gyűrött, de ép példány. 8.000,-

– 35 –

87.

árverés


131. fRANKENBURG ADOLf Emlékiratok. Az „Őszinte vallomások” folytatása. Írta --. I-III. kötet. Pest, 1868. Emich Gusztáv. [4] + 275 p.; [2] + 240 p.; [2] + 246 p. A három rész egybekötve, korabeli félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal. Megkímélt állapotú, szép példány. 16.000,-

131.

132.

133.

134. H onterus A ntikvárium

132. GELICH RIKHÁRD Magyarország függetlenségi harcza 1848-49-ben. Írta --. I-III. kötet. Budapest, [1883-1889.] Aigner Lajos. [2] + 486 + V p. + 2 lith. t., a táblák mellett 1-1 lev. magyarázat; [2] + 497 + IV p. + 2 színes lith. t., a táblák mellet 1-1 lev. magyarázat; [4] + 930 + IX p. A három kötet egységes korabeli, díszesen aranyozott gerincű félbőr-kötésben, megkímélt állapotban. Szép példány. 80.000,133. GöRGEy ISTVÁN, ID. 1848 és 1849-ből. élmények és benyomások. Okiratok és ezek magyarázata. Tanulmányok és történelmi kritika. I-III. kötet. Budapest, 1885-1888. Franklin. XX + 323 p.; XII + 698 p.; XII + 732 + [1] p. A három kötet egységes, korabeli, egészvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 16.000,134. GöRGEy ARTHUR életem és müködésem Magyarországon az 1848. és 1849. években. Írta --. Fordította németből id. Görgey István. I-II. kötet. (A végénél, folytatólagos oldalszámmal: Kossuth a forradalom végnapjairól.Viddin, September 12-iki szózata az angol és franczia agensekhez. Jegyzetekkel kisérve Szilágyi Sándortól.) Budapest, 1911. Franklin. XVI + 294 p.; VII + 423 p. + 1 kihajtható, színes térképvázlat. A két részegységes, XX. század első felében készült félvászon-kötésben. 12.000,135. GöRGEI ARTHUR Gazdátlan levelek. Pest, 1867. Ráth Mór. 56 p. Első kiadás. Modern, keménytáblás papírkötésben. Jó példány.

– 36 –

10.000,-


136.

136. GRACZA GyöRGy Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története. I-V. kötet. Budapest, [1894-1898.] Lampel R. (Wodianer F. ny.) [16] + 451 p. + 2 színes t. + 2 hasonmás; [10] + 439 p. + 2 színes t. + 2 hasonmás; [8] + 438 p. + 2 hasonmás; [10] + 448 p. + 3 kétlapos t. (rbből 1 térkép) + 2 hasonmás; [10] + 449-1015 p. + 3 t. (ebből 2 kétlapos) + 3 hasonmás. Festett, aranyozott kiadói egészvászon-díszkötésben, a kötéstáblákon Zala György budavári honvédszobrának aranyozott, dombornyomású képe, festett lapszélekkel. A kötések Gottermayer N. műhelyében készültek. Megkímélt állapotú, szép sorozat. 32.000,137. HEGEDűS jÁNOS Kiss Ernő az aradi vértanú hős emlékére. Nagybecskerek, 1906. Pleitz Fer. Pál. 113 p. + 18 t. Az utolsó lap a szélein javítva. XX. első felében készült félvászon-kötésben, az eredeti, viseltes papírboríték bekötve. 7.000,-

137.

138. HEGyESI MÁRTON Az 1848-49-iki harmadik honvédzászlóalj története. Budapest, 1898. Franklin. 299 p. Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 8.000,138.

139.

139. HONVéD-IGAZOLÁS jóKAy ISTVÁN RéSZéRE 1867BőL – „jókay István úr igazolta magát mint honvéd őrvezető.” Kelt: Szeged, 1867. július 10. Az igazolás aláírói: Gombás József, volt honvédfőhadnagy, az igazoló bizottság elnöke; Rakovszky István, volt honvéd-főhadnagy, a bizottmány jegyzője; és Fluck Ferenc, volt honvéd-főhadnagy, a bizottmány elnöke. Egy nyomtatott lap, nyomtatott keretdíszítéssel, kézírással kitöltve. Keretezve, jó állapotban. 24.000,-

– 37 –

87.

árverés


140. HORVÁTH MIHÁLy Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849ben. I-III. kötet. Genf, 1865. Puky Miklós. XIX + 615 p.; XI + 616 p.; XI + 605 + [2] p. A három kötet egységes korabeli, aranyozott, bordázott gerincű félbőr-kötésben. Helyenként enyhén kopott, ettől eltekintve megkímélt állapotú, szép példány. 24.000,-

140.

141.

142.

144. H onterus A ntikvárium

141. [jóKAI MóR] SAjó Egy bujdosó naplója. Novellák a forradalom utáni időkből. Pest, 1851. Geibel. [4] + 212 + [1] p. Első kiadás. Korabeli egészvászon-kötésben, a gerincen festett díszítésekkel, kissé kopottas állapotban. 12.000,142. KÁROLyI ÁRPÁD Németújvári gróf Batthyány Lajos első magyar miniszterelnök főbenjáró pöre. Írta, az iratokat összegyűjtötte és szerkesztette --. I-II kötet. I. A pör története. II. Pöriratok és államiratok. Budapest, 1932. M. Történelmi Társulat – Kir. M. Egyetemi Nyomda. XII + [4] + 658 p.; [8] + 691 p. Magyarország újabbkori történetének forrásai – Fontes Historiae Hungaricae Aevi Recentoris: Hivatalos iratok és levelek. A két kötet egységes korabeli félvászon-kötésben, a gerinceken aranyozott címfelirattal. Jó példány. 14.000,143. KEMéNy ZSIGMOND Még egy szó a forradalom után. Pest, 1851. Heckenast Gusztáv. 204 p. Korabeli, díszesen aranyozott gerincű félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 6.000,144. KLAPKA GyöRGy Emlékeimből. Irta: --. Függelékül: Gróf Teleki László levelei. Budapest, 1886. Franklin. 1 t. címkép (Klapka portréja) + VIII + 626 p. Korabeli félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 8.000,-

– 38 –


145. KOSSUTH [LAjOS] A fORRADALOM VéGNAPjAIRóL. (Viddin, september 12-iki szózata az angol és franczia politicai agensekhez.) Jegyzetekkel kisérve Szilágyi Sándortól. Pest, 1850. Heckenast Gusztáv. [4] + 73 + [1] p. Magyar forradalmi adattár. Kiadja Szilágyi Sándor. I. kötet. Modern félbőr-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal. Az eredeti papírboríték címlapja bekötve. Jó példány. 8.000,-

145.

146.

146. KőVÁRI LÁSZLó Erdély története 1848-49-ben. Pest, 1861. Emich Gusztáv. [4] + 279 p. XX. század elején készült félvászon-kötésben, az eredeti (javított) papírboríték belekötve. Jó példány. 12.000,147. KőVÁRI LÁSZLó Okmánytár az 1848-9-ki erdélyi eseményekhez. Összegyűjté: --. Kolozsvár, 1861. Demjén László. 204 + [4] p. Korabeli félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal. Megkímélt állapotú, jó példány. 6.000,148. LEININGEN-wESTERBURG KÁROLy, GRóf -- honvédtábornok levelei és naplója 1848-1849. Fordította és bevezeti Marczali Henrik. Budapest, 1900. Budapesti Hirlap. [6] + XXX + [2] + 241 + [2] p. + 2 színes t. + 4 melléklet (2 hasonmás, 1 kihajtható). Aranyozott gerincű, kiadói félpergamen-kötésben. Jó példány. 12.000,-

148.

149.

149. MADARÁSZ jóZSEf Emlékirataim 1831-1881. Budapest, 1883. Franklin. 528 p. Korabeli, aranyozott gerincű félvbőr-kötésben, kissé kopottas állapotban. 12.000,150. MARGITAy GÁBOR, MARGITfALVI Aradi vésznapok. -- 1848-49. honvédmérnökkari őrnagy emlékiratai. Sajtó alá rendezte és kiadta Nagy Izsó. Budapest, 1890. Légrády. 1 t. címkép + 195 p. Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 8.000,-

– 39 –

87.

árverés


151. MéSZÁROS KÁROLy Kossuth [Lajos] levelezése a magyar szabadságharc karvezéreivel 1848-1849-ben. Közli --. Ungvár, 1862. Jäger Károly. [2] + 136 p. A szerző tábori történetíró volt a szabadságharcban. Korabeli, aranyozott gerincű egészvászon-kötésben, a táblákon vaknyomásos díszítésekkel. Megkímélt állapotú, szép példány. 12.000,151.

152. MéSZÁROS LÁZÁR EMLéKIRATAI. Az eredeti kéziratokból közrebocsátja Szokoly Viktor. I-II. kötet. Pest, 1867. Ráth Mór [ny. Holzhausen Adolf, Bécs]. [2] + 360 p.; [2] + 382 p. A két rész egységes korabeli, aranyozott, bordázott gerincű félbőrkötésben. A kötéstáblák sarkai kissé sérültek, a gerincek felül enyhén kopottak, ettől eltekintve szép példány. 18.000,-

152.

153. PAP DéNES A magyar nemzetgyűlés Pesten 1848-ban. Közli --. I-II. kötet. Pest, 1866. Ráth Mór. [4] + 439 p.; [4] + 383 p. Első kiadás. A két kötet eltérő, aranyozott, bordázott gerincű korabeli félbőr-kötésben. Szép példány. 18.000,-

153.

154. PETZELT [jóZSEf], jOSEPH Verfassung der Ungarischen Kriegsakademie. Im Auftrage des Kriegsministers und General-Majors Lázár Mészáros aufgestellt von -- […] und vom Reichstage des Jahres 1848 in seiner 116. Sitzung angenommen. [A Magyar Hadi főtanoda szerkezete. Mészáros Lázár hadügyminiszter és vezérőrnagy megbízásából Petzelt József által összeállíttatott, és az 1848. évi magyar országgyülés 116. ülésében elfogadtatott.] Pest, 1849. Gedruckt bei Lukács és Társa. [8] + 63 + [1] p. Fűzve, kiadói papírborítékban. Kifogástalan állapotú, szép példány. A kötet lapjai felvágatlanok. 6.000,-

154. H onterus A ntikvárium

155. STEIER LAjOS Haynau és Paskievics. Ismeretlen adalékok az 1848-49-iki szabadságharc történetéhez. Levéltári kutatások alapján írta --. I-II. kötet. [Budapest, 1924-1925.] Genius [Pallas]. 276 p.; 464 p.

– 40 –


Steier Lajos: A szabadságharc revideált története III-IV. kötet. A két kötet egységes korabeli félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal. Megkímélt állapotú, jó példány. 8.000,-

156.

156. SZABó BéLA A Magyar Korona országainak státusjogi és monarchiai állása a Pragmatica Sanctio szerint. [Pozsony], 1848. Szerző [Schmid Ferencz és Busch J. J.] XVI + 166 + [1] p. Modern, keménytáblás papírkötésben, az eredeti papírkötés címlapja beragasztva. 14.000,-

157.

157. SZABó RICHÁRD A bécsi márcziusi napok 1848-ban. A magyarországi viszonyok befolyásával kapcsolatban. Reschauer Armin s több kutfő után összeállitotta --. Pest, 1870. Athenaeum. IV + 5-200 p. A címlap pecsétes. Korabeli félbőr-kötésben. 12.000,-

158.

158. SZANA TAMÁS A sajtó felszabadulása. Az ötvenedik évforduló alkalmából kiadta a Budapesti Könyv- és Kőnyomdafőnökök Egyesülete. 1848 márczius 15. - 1898 márczius 15. Budapest, 1898. Athenaeum. 56 p. + 1 kihajtható t. + 2 kihajtható hasonmás. Lapszámozáson belül további 2 táblával. Modern, keménytáblás papírkötésben, a Vaszary János által tervezett eredeti (javított) papírboríték bekötve. 8.000,-

159.

159. SZEMERE BERTALAN Naplóm. Számüzetésében irta --. I–II. kötet. Pest, 1869. Ráth Mór [ny. Holzhausen Adolf, Bécs]. VI + 352 p.; 365 p. Szemere Bertalan összegyüjtött munkái I–II. kötet. A két rész egységes, aranyozott gerincű korabeli félvászon kötésben. Jó példány. 12.000,-

– 41 –

87.

árverés


160. SZEREMLEI SAMU A Honvédelmi Bizottmány keletkezése s a forradalom kitörése 1848-ban. Adalékul Magyarország ujabbkori történelméhez. Pest, 1867. Pfeifer Ferdinánd. [4] + 196 p. Több lapon korabeli tulajdonosi bélyegzés. XX. század elején készült, aranyozott, bordázott gerincű félbőr-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 10.000,160.

161. SZILÁGyI SÁNDOR A magyar forradalom története 1848- és 49-ben. Pest, 1850. Heckenast Gusztáv. VIII + 424 p. Korabel vászonkötésben, a gerince restaurálva.

8.000,-

162. SZINNyEI jóZSEf Komárom 1848-49-ben (napló-jegyzetek). Budapest, 1887. Aigner Lajos [Pallas]. 1 t. címkép + VIII + 518 + [1] p. + 1 t. + 1 kihajtható térkép. Modern vászonkötésben, az eredeti papírboríték címlapja bekötve. 12.000,161.

162.

164. H onterus A ntikvárium

163. TÁBORI KORNéL Titkosrendőrség és kamarilla. Akták – adatok a bécsi titkos udvari és rendőrségi levéltárból. Bevezetőjét írta Marczali Henrik. Budapest, 1921. Athenaeum. 288 p. Szövegközti ábrákkal. Korabeli félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal. Jó példány. 5.000,164. TóTH LőRINC Szivhangok --től Buda, [1838.] A m. kir. egyetem betűivel. [10] + 206 + [2] p. Első kiadás. Aranyozott gerincű korabeli egészvászon-kötésben, a táblákon vaknyomásos díszítésekkel. Kifogástalan állapotú, szép példány. 7.000,165. VAHOT IMRE EMLéKIRATAI. Budapest, [1881.] Aigner Lajos. [2] + 463 + [1] p. Több lapon érvénytelen gyűjteményi bélyegzés. Nemzeti Könyvtár XXVI. kötet, Vahot Imre művei I. kötet. Festett kiadói egészvászon-sorozatkötésben. Megkímélt állapotú példány. 4.000,-

– 42 –


166. VAjDA EMIL, DR. Kossuth Lajos. Élet- és jellemrajz. 48 képpel. Budapest, 1892. [Franklin.] 273 p. Számos szövegközti és egészoldalas illusztrációval. Festett kiadói egészvászon-kötésben. Kifogástalan állapotú, szép példány. 6.000,166.

167. fÁBCHICH jóZSEf, Vas vármegyei köszögi -- Az Magyar föl állítandó Tudós Társaságnak az xI dik Szám alatti Tagjátul magyarra fordíttatott Pindarus, Alceus, Záffo, Anakreon, Bakkilides, Szimonides, Alkmán, Arkilokus. Az Kegyelmes Második Isztmiai Mecénásoknak Költségével. Győr, 1804. Streibig Jósef ny. IV + [4] + 9-368 p. + 1 kihajtható rézm. t. Modern, bordázott, aranyozott gerincű félbőr-kötésben. 18.000,167.

169.

170.

168. fÁy ANDRÁS óra-mutató. Jóakaratú hitfeleinek mutogatja --. Pest, 1842. Trattner és Károlyi. XII + 149 p. Első kiadás. Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 10.000,169. féjA GéZA Dózsa György. Történelmi tanulmány. Budapest, 1939. MEFHOSZ [K. M. Egyetemi Ny.] 243 + [10] p. Dedikált példány. Első kiadás. Kiadói vászonkötésben. 5.000,170. fEjéR GyöRGy Ember-nemesítés, vagy is a természeti erkölcs-tudomány. Fejtegette --. Pest, 1842. Trattner-Károlyi. 248 p. Korabeli egészvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címkével. Megkímélt állapotú, szép példány. 14.000,-

– 43 –

87.

árverés


171.

171. fEjéR GyöRGy A kunok eredete. Vizsgálta --. Pest, 1850. Edelmann Károly. 104 p. A címlap pecsétes. Hozzákötve: fEjéR GyöRGy A kazarokról. Értekezik --. Pest, 1851. Edelmann Károly. 62 + [1] p. A két mű egybekötve, XX. század elején készült félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattl. A két műhöz tartozó, közös kiadói papírboríték címlapja a végéhez bekötve. Jó példány. 12.000,172. fEjéRPATAKy LÁSZLó A királyi kanczellária az Árpádok korában Budapest, 1885. MTA [Athenaeum]. 149 + [2] p. Korabeli félvászon-kötésben.

173.

174.

175. H onterus A ntikvárium

7.000,-

173. fEKETE BéLA, GALANTAI Nagykőrös. Budapest, 1927. Magyar Városok Monografiája. [8] + 213 + [2] p. Magyar Városok Monografiája sorozat darabja. Díszesen aranyozott kiadói egészvászon-kötésben, az első kötéstáblán a város dombornyomású címerével. Kifogástalan állapotú, nagyon szép példány. 8.000,174. féNyES ELEK Magyarország geographiai szótára, mellyben minden város, falu és puszta, betűrendben körülményesen leíratik. I-IV. kötet (két kötetbe kötve). Pest, 1851. Kozma Vazul. 312 p.; 285 p.; 306 (helyesen 304) p.; 350 p. A négy rész két kötetbe kötve, egységes modern félbőr-kötésben. 20.000,175. fESZTy ÁRPÁD A magyarok bejövetele. -- körképe. Budapest, [1895.] Könyves Kálmán Rt. [M. Kir. Államnyomda]. [8] p. + 1 leporello-látkép, 18-szor hajtva, mérete 44 x 425 cm. Feszty Árpád körképe után metszette Morelli Gusztáv. Festett, díszesen aranyozott, dombornyomott kiadói egészvászonkötésben. A hátsó kötéstábla felső sarka kissé sérült, ettől eltekintve nagyon jó állapotú, szép példány. 20.000,-

– 44 –


176. fINÁLy HENRIK – RéGENI ISTVÁN Latin-magyar iskolai szótár. Dolgozta néhány kolozsvári tanár. Szerkesztették --. Kolozsvár, 1858. Stein János. XII + [2] + 978 + [1] p. XX. század elején készült, aranyozott gerincű félbőr-kötésben. Jó példány. 12.000,177. fISCHER ÁRPÁD, DR. Kiáltvány a zsidósághoz. Utószót írt: Dr. Schimert Gusztáv. [Második kiadás.] Budapest, 1927. Fischer Sándor [nyomt. Ábrahám és Sugár, Bagó M. és Fia utóda]. 87 + [1] p. Fűzve, restaurált kiadói papírkötésben. 7.000,-

177.

178.

178. fLAMM, MARKUS Momente aus der Installation zum Obergespan des Neutraer Comitats, nebst einer kurzen biographischen Skizze Seiner Excellenz des Aloys freiherrn Mednyánszky v. Medgyes. Pozsony, 1839. Anton Edlen v. Schmid. 1 lith. címkép + 62 p. Díszesen aranyozott, dombornyomásos korabeli keménytáblás papírkötésben. Megkímélt állapotú, nagyon szép példány. 8.000,-

fOLyóIRATOK, PERIODIKÁK

179.

179. BORSSZEM jANKó. [Társadalmi és politikai élclap.] Szerkesztette Csicseri Bors. [Ágai Adolf]. 1868-as, I. évfolyam 1-52. szám, 1868. jan. 5-dec. 27. Pest, 1868. Gyurián és Deutsch Mór. 672 p. A számok végéről a hirdetéseket nem kötötték be, a 2-5. szám (13-56. oldal) hiányzik. A 44. számtól a a számok végénél 1-1-lev. Borszem Jankó Melléklapja. A 11. számtól színes címlappal. Díszesen aranyozott gerincű kiadói egészvászon-kötésben, a táblákon aranyozott, vaknyomásos díszítésekkel. Megkímélt állapotú, szép példány. 30.000,-

– 45 –

87.

árverés


180.

181.

182.

180. BORSSZEM jANKó. [Társadalmi és politikai élclap.] Szerkesztette Csicseri Bors. [Ágai Adolf]. 1869-es, II. évfolyam 53-104. szám, 1869. jan. 3-dec. 26. Pest, 1869. Deutsch Mór. 520 p. Az 53-78. számok után 1-1 lev. Borszem Jankó Melléklapja, a 71. számnál a melléklap 8 p., a 79. számtól nincs melléklap. Az 57. szám 2 különböző címlappal. Díszesen aranyozott gerincű kiadói egészvászon-kötésben, a táblákon aranyozott, vaknyomásos díszítésekkel. A gerince mentén alig észrevehetően, szépen javítva, ettől eltekintve megkímélt állapotú, szép példány. 30.000,181. BORSSZEM jANKó. [Társadalmi és politikai élclap.] Szerkesztette Csicseri Bors. [Ágai Adolf]. 1870-es, III. évfolyam 105156. szám, 1870. jan. 2-dec. 25. Pest, 1870. Deutsch. 548 p. (helyesen 536 p., többhelyen rontott oldalszámozással). A 110., 117., 123. és 130. számhoz 1-1 lev. előfizetési felhívás. Díszesen aranyozott gerincű kiadói egészvászon-kötésben, a táblákon aranyozott, vaknyomásos díszítésekkel. A gerincen felül apró sérülés, ettől eltekintve megkímélt állapotú, szép példány. 30.000,182. BORSSZEM jANKó. [Társadalmi és politikai élclap.] Szerkesztette Csicseri Bors. [Ágai Adolf]. 1871-es, IV. évfolyam 157209. szám, 1871. jan. 1-dec. 31. Pest, 1871. Deutsch. 549-1082 + [2] p. (több helyen rontott oldalszámozással). Díszesen aranyozott gerincű kiadói egészvászon-kötésben, a táblákon aranyozott, vaknyomásos díszítésekkel. Megkímélt állapotú, szép példány. 30.000,-

179-180-181-182-183. H onterus A ntikvárium

183. BORSSZEM jANKó. [Társadalmi és politikai élclap.] Szerkesztette Csicseri Bors. [Ágai Adolf]. 1874-es, VII. évfolyam 314-365. szám, 1874. jan. 4-dec. 27. Pest, 1874. Nyomda nélkül. Számonként újrainduló oldalszámozással, számonként 10-12 p. Díszesen aranyozott gerincű kiadói egészvászonkötésben, a táblákon aranyozott, vaknyomásos díszítésekkel. Megkímélt állapotú, szép példány. 30.000,-

– 46 –


184. BORSSZEM jANKó. [Társadalmi és politikai élclap.] Szerkesztette Csicseri Bors. [Ágai Adolf]. 1875-ös, VIII. évfolyam 365417. szám, 1875. jan. 3-dec. 26. Pest, 1875. Nyomda nélkül. Számonként újrainduló oldalszámozással, számonként 10 p. Díszesen aranyozott gerincű kiadói félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 20.000,185. BORSSZEM jANKó. [Társadalmi és politikai élclap.] Szerkesztette Csicseri Bors. [Ágai Adolf]. 1876-os, IX. évfolyam 418469. szám, 1876. jan. 2-dec. 31. Pest, 1876. Nyomda nélkül. Számonként újrainduló oldalszámozással, számonként 10-14 p. Díszesen aranyozott gerincű kiadói félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 20.000,186. BORSSZEM jANKó. [Társadalmi és politikai élclap.] Szerkesztette Csicseri Bors. [Ágai Adolf]. 1878-as, XI. évfolyam 522573. szám, 1878. jan. 6-dec. 29. Budapest, 1878. Nyomda nélkül. Számonként újrainduló oldalszámozással, számonként 10 p. Díszesen aranyozott gerincű kiadói félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 20.000,187. BORSSZEM jANKó. [Társadalmi és politikai élclap.] Szerkesztette Csicseri Bors. [Ágai Adolf]. 1879-es, XII. évfolyam 574625. szám, 1879. jan. 5-dec. 28. Budapest, 1879. Nyomda nélkül. Számonként újrainduló oldalszámozással, számonként 10 p. Díszesen aranyozott gerincű kiadói félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 20.000,188. BORSSZEM jANKó. [Társadalmi és politikai élclap.] Szerkesztette Csicseri Bors. [Ágai Adolf]. 1880-as, XIII. évfolyam 626676. szám, 1880. jan. 4-dec. 26. Budapest, 1880. Nyomda nélkül. Számonként újrainduló oldalszámozással, számonként 10 p. Díszesen aranyozott gerincű kiadói félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 20.000,-

– 47 –

87.

árverés


189. BORSSZEM jANKó. [Társadalmi és politikai élclap.] Szerkesztette Csicseri Bors. [Ágai Adolf]. 1881-es, XIV. évfolyam 677728. szám, 1881. jan. 2-dec. 25. Budapest, 1881. Nyomda nélkül. Számonként újrainduló oldalszámozással, számonként 10 p. Díszesen aranyozott gerincű kiadói félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 20.000,-

190. BORSSZEM jANKó. [Társadalmi és politikai élclap.] Szerkesztette Csicseri Bors. [Ágai Adolf]. 1882-es, XV. évfolyam 729781. szám, 1882. jan. 1-dec. 31. Budapest, 1882. Nyomda nélkül. Számonként újrainduló oldalszámozással, számonként 10 p. Díszesen aranyozott gerincű kiadói félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 20.000,-

191. CSENDőRSéGI LAPOK. Szerkeszti Pinczés Zoltán. 1925ös, XV. évfolyam, 1-24. szám, 1925. jan. 1-dec. 15. Budapest, 1925. Pallas. 488 p. A számok egybekötve, modern félvászon-kötésben, az eredeti papírborítók kivétel nélkül bekötve. 20.000,-

191.

192. H onterus A ntikvárium

192. DISZITő MűVéSZET. Művészi tervezetek, minták, műhelyrajzok, magyaros mustrák és szakszerű útmutatások tanulók, tanítók, rajzolók, kézimunkázók, iparosok, iparművészek és műkedvelők számára. 1914-es, I. évfolyam 1. füzet. (Művészi főmunkatárs: Muhits Sándor. Felelős szerkesztő: Czakó Elemér.) Budapest 1914. M. Kir. Iparművészeti Iskola. [8] + 28 + [8] p. + 9 t. + 2 különálló, kihajtható melléklet. A táblákon Rippl-Rónai József, Biró Mihály, Muhits Sándor, Nagy Sándor, Juhász Árpád és Örkényi István lithográfiái, a számozatlan lapokon hirdetések. Fűzve, illusztrált kiadói papírkötésben. 16.000,-

– 48 –


193. ERDéLyI BÁNyÁSZ KALENDÁRIOM 1845-re. Szerkeszti s kiadja komjátszegi Szentkirályi Zsigmond. Második év. Kolozsvár, 1845. A Kir. Lyceum betüivel. [34] + 207 p. Az első 6 lap felső sarka javítva (szöveghiány nélkül). Modern, korhű félbőr-kötésben, az eredeti (javított) papírboríték bekötve. Jó példány. 24.000,194. A fEjéRVÁRMEGyEI éS SZéKESfEjéRVÁR VÁROSI TöRTéNELMI S RéGéSZETI EGyLET éVKöNyVE 1893. éVRE. A választmány megbízásából szerkeszti Dr. Hattyuffy Dezső. Második évfolyam. Székesfehérvár, 1893. Székesfehérvár és Vidéke Könyvnyomda. [4] + 411 p. + 1 kihajtható t. Korabeli félvászon-kötésben, az eredeti papírboríték címlapja az első táblára ragasztva. 8.000,-

193.

195. A féNy. A magyar művészi fényképezés folyóirata. Szerkeszti Hoffmann Viktor. 1911-es, VI. évfolyam 1-12. szám. [Budapest, 1911. Hornyánszky Viktor.] 300 p., mindegyik számnál több lev. hirdetés. A számok egybekötve, korabeli vászonkötpsben. Folio. 12.000,-

195.

196.

196. fLIRT. Szalonélczlap. Szerkesztette Horváth János [Heltai Jenő]. 1903-as, I. évfolyam 33-52. szám (1903. aug. 16-dec. 27. ) [Budapest, 1903. Korvin Testvérek – Beer E.] Számonként 20 p. A színes papírborítók bekötve. Kiadói egészvászon-kötésben. 24.000,197. fLIRT. Szalonélczlap. Szerkesztette Heltai Jenő. 1904-es, II. évf. 1-20. szám (1904. jan. 3-máj. 15. ) [Budapest, 1904. Beer E.] Számonként 20 p. A színes papírborítók bekötve. Kiadói félvászon-kötésben. 24.000,-

197.

– 49 –

87.

árverés


198. A KERT. A kertészet összes ágait magába foglaló szaklap. Szerkesztik: Mauthner Ödön és Igali Svetozár. 1897-es, harmadik évfolyam I-II. félév. 1-24. szám (1897. jan. 1-dec. 15.) Budapest, 1897. Kosmos. [8] + 499 + [1] p. + 14 színes t. (1 kihajtható); VII + [1] + 500-883 + [1] p. + 11 színes t. A számok két kötetben, a két kötet egységes korabeli félvászon-kötésben. A kötetek gerince javításra szorul. 12.000,198.

199.

200.

201. H onterus A ntikvárium

199. A KIS éLCLAP TULIPÁN-KIADÁSA. Főszerkesztő: Salló [Salgó F. László]. Kiadó és felelős szerkesztő: Sonkoly Gergely. 1908-as, VII. évfolyam 16., 24., 25. és 26. szórványszáma. Budapest, 1908. Globus. Számonként 32 p., gazdg szövegközti illusztrációs anyaggal. A lapszámok egyenként, illusztrált kiadói papírborítékban, a 16. sz. borítóján alul kis sérülés, ettől eltekintve megkímélt állapotban. 8.000,200. KIS éLCLAP. Humort és művészetet szolgáló szinesen illusztrált élclap. Szerkesztette Sonkoly Gergely. 1915-ös, XIV. évfolyam, 4. és 7. szám. Budapest, 1915. Globus. 31 + [1] p.; 28 + [4] p., gazdagon illusztrált. A számok egyenként, színes kiadói papírborítékban, jó állapotban. 6.000,-

201. A MAGyAR TUDóS TÁRSASÁG éVKöNyVEI. Első kötet. 1831-1832. Pest, 1833. Trattner – Károlyi. 1 acélm. címkép + 1 rézm. díszcímlap + [8] + 369 p. + 1 kihajtható, rézm. kézirathasonmás. Példányunkból 3 t. hiányzik. Kiadói egészvászon-kötésben, a gerincen címkével. Jó példány. 12.000,-

202. A MAGyAR TUDóS TÁRSASÁG éVKöNyVEI. Második kötet. [1832-1834.] Pest, 1835. Kir. M. Egyetemi Ny. 1 acélm. címkép + 1 rézm. díszcímlap + [10] + 100 + [2] + 326 p. + 13 t. (ebből 8 rézmetszet, 5 kőnyomat; több színezett). Kiadói egészvászon-kötésben, a gerincen címkével. Jó példány. 16.000,-

– 50 –


203. A NéP SZAVA. Határozott szabadelvű politikai népujság. Főszerkesztő Mészáros Károly. 1871-es, IV. évfolyam, 1-52. szám, 1871. jan. 1-dec. 24. Pest, 1871. Bartalits Imre – Poldini Ede. 416 p. A számok egybekötve, a korabeli vászonkötés címlapjának felhasználásával készült modern vászonkötésben. 24.000,203.

204. SZÁZADOK. A Magyar Történelmi Társulat közlönye. 1916os, 50. évfolyam. Szerkesztette Dr. Domanovszky Sándor. Budapest, 1916. Magyar Történelmi Társulat [Athenaeum]. IX + 688 p. + 6 t., az 561-564. oldalon I. Ferenc József gyászjelentése. Hozzákötve: A MAGyAR TöRTéNETI IRODALOM 1915-BEN. Összeállította Hellebrant Árpád. Melléklet a „Századok” 1916. évi folyamához. Budapest, 1916. Athenaeum. 64 p. Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben. Jó példány. 7.000,204.

205.

206.

205. TüNDéRVÁSÁR. [Képes gyermeklap.] A Képes Krónika melléklete. Szerkesztette Margit néni [Gomperz Margit, Altai Rubenné]. 1925-ös, I. évfolyam 1-12. és 1-40. szám, 1925. jan. 4-dec. 20. Budapest, 1925. [Pallas.] Újrakezdődő lapszámozással, az első 12 szám számonként 8 p., utána 16 p., a 39-40 sz. duplaszám, 32 p. Gazdagon illusztrált. A számok egybekötve, korabeli félvászon-kötésben, kissé kopottas állapotban. 8.000,-

206. VASÁRNAPI UjSÁG. Felelős szerkesztő: Pákh Albert. 1854es, I. évfolyam, 1-44. szám (1854. márc. 5-dec. 31.) Pest, 1854. Landerer és Heckenast. [4] + 412 p., számos szövegközti fametszetes illusztrációval. A 307-308., 385-388. és 397-400. oldalak (hirdetések) hiányoznak. Korabeli egészvászon-kötésben, a kötéstáblákon vaknyomásos díszítésekkel. A gerince szépen restaurálva. Folio. 24.000,-

– 51 –

87.

árverés


207.

207. VíZI SPORT. A vízisport minden ágával foglalkozó folyóirat. IX. évfolyam 1-12. szám, 1935. január-december. Szerkesztette vitéz Sebők Sándor. Budapest, 1935. Stádium. Számonként újrainduló lapszámozással, egyenként 16-20 p., a 6. számhoz 6 p. különkiadás, 7. számként jelölve (A Balatoni Yacht Club közgyűlésének zárszámadásai). A számok egybekötve, korabeli vászonkötésben, a lapszámok eredeti papírborítói bekötve. 12.000,208. VíZI SPORT. A vízisport minden ágával foglalkozó folyóirat. XI. évfolyam 33-52. szám, 1937. január-december. Szerkesztette vitéz Sebők Sándor. Budapest, 1937. Stádium. Számonként újrainduló lapszámozással, egyenként 18-20 p. A számok egybekötve, korabeli vászonkötésben, a lapszámok eredeti papírborítói bekötve. 12.000,-

208.

209. fRAKNóI VILMOS Martinovics és társainak összeesküvése. Írta --. Budapest, 1880. Ráth Mór. XIII + [3] + 441 p. Több lapon érvénytelen gyűjteményi bélyegzés. XX. század elején készült vászonkötésben, kissé kopottas állapotban. 6.000,209.

210. H onterus A ntikvárium

210. [fRAKNóI] fRANKL VILMOS A nádori és országbírói hivatal eredete és hatáskörének történeti kifejlődése. Pest, 1863. Pfeifer Ferdinánd. [4] + 173 + [2] p. Modern, korhű, bordázott gerincű félbőr-kötésben, az eredeti papírboríték bekötve. 6.000,211. fRANTZIA-ORSZÁGNAK, AZ ELSő fEL-ZENDüLéSTöL fOGVA VALóSÁGOSSAN EL-KöVETETT GyILKOS, éS SZERENTSéTLEN TöRTéNETEI. Mellyeket magyarra forditot Gubernáth Antal.

– 52 –


Pozsony-Pest, 1793. Landerer. 327 + [1] p. Gubernáth Antal (1757-1814) Győrött a jezsuitáknál tanult, majd Bécsben jogot hallgatott. 1792-től 1811-ig a pozsonyi akadémián a magyar nyelv és irodalom tanára volt, ekkor írta latin nyelvű magyar nyelvtankönyvét is. A francia forradalomról szóló műve az egyik legkorábbi magyar nyelvű kortársi beszámoló. XX. század első felében készült, aranyozott, bordázott gerincű félbőr-kötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 18.000,211.

212. füST MILÁN Szellemek utcája. -- versei. Budapest, [1948.] Dante. 172 p. Dedikált példány. Kiadói félvászon-kötésben, kissé állapotban.

12.000,-

212.

213. GÁL LAjOS A római jog definitióinak betűsoros jegyzéke. Írta --. Budapest, 1902. Politzer Zsigmond és Fia. 277 + [4] p. Modern, bordázott gerincű félbőr-kötésben.

214.

215.

kopottas

5.000,-

214. GALEOTTI, [MARZIO] jellemvonások Mátyás király életéből. A szemtanu -- latin műve után fordítá Barna Nándor. Pest, 1862. Bartalis Imre. [2] + XXXI + [1] + 71 p. Korabeli egészvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal, a táblákon vaknyomásos díszítésekkel. Megkímélt állapotú, jó példány. 5.000,215. GALLé TIBOR A nagy élmény – Das Grosse Erlebnis – The Great Experience. Siberia. Hely, év és nyomda nélkül [1920 körül]. 20 lith. t., a táblák előtt hártyapapírral. A táblákon magyar-német-angol nyelvű képaláírásokkal. Zsínorral fűzött haránt alakú kiadói papírborítóban, három nyelven feliratozott címkével. Kissé viseltes állapotú példány. 12.000,-

– 53 –

87.

árverés


216. [GÁNóCZy] GANOCZI ANTAL A Credonak vagyis Az apostolok vallásának magyarázása, mellyet -- nagy-váradi kanonok meg-írt. Nagyvárad, 1780. Balent Ignátz János. [24] + 799 p. Aranyozott, bordázott gerincű korabeli félbőr-kötésben. A gerincen alul apró javítás, ettől eltekintve megkíméllt állapotú, nagyon szép példány. 24.000,216.

218.

217. GARA ÁKOS A jó gorilla. Szatirikus komédia egy felvonásban. A boldogtalan faun. Szimfónikus költemény. Nagyvárad, 1919. Sonnenfeld Adolf. 32 p. Dedikált példány. Fűzve, színes kiadói papírborítékban, az első kötéstáblán fametszetes vignettával. A gerincén kissé sérült, ettől eltekintve jó példány. 3.000,218. GÁRDONyI GéZA ygazság a földön. Legenda. Írta --. Szeged, 1896. Engel Lajos. 72 + [1] p. Első kiadás. A címlapon Rákosi Jenő tulajdonosi bélyegzésével. Korabeli félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal. 7.000,219. GÁSPÁRDy ALADÁR A magyar Alduna. Lugos, 1904. Virányi János. 122 + [1] p. Fűzve, kiadói papírborítékban. Megkímélt állapotú, jó példány. 5.000,-

219.

GASZTRONóMIA

220. H onterus A ntikvárium

220. BENICZKy IRMA, K. Arany Kincstár. Nélkülözhetetlen tanácsadó minden család és háztartás számára. Szerkesztette --. Második bővített kiadás. Budapest, 1893. Franklin. 304 p. Kiadói félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 6.000,-

– 54 –


221. DITTMAyER ANDOR, DOMAfALVI Szakácsművészeti szakkönyv. Budapest, 1935. Szerző [Cnetrum]. 368 + [2] p. + 1 kihajtható melléklet. A kihajtható mellékletet a kötő kissé megvágta (kis szöveghiánnyal). Aranyozott kiadói egészvászon-kötésben. A hátsó kötéstábla kissé foltos, ettől eltekintve jó példány. 7.000,221.

222. KRBEKNé LIBER ETELKA, Házi cukrászat és egyszerübb tészták könyve. Összeállította --. Ötödik kiadás. Brassó, 1925. Brassói Lapok. 96 p. Kiadói félvászon-kötésben, megkímélt állapotban. 5.000,-

222.

223.

223. TAMÁS ERZSóK Legujabb és teljes magyar nemzeti szakácskönyv és házi czukrászat. Nélkülözhetetlen kézikönyv magyar gazdasszonyok és nők számára. Tartalmazza a legjobb és legolcsóbb izletes magyar étkek készítési módját. Harmincz évi tapasztalat után írta -- uradalmi főszakácsnő. Budapest, év nélkül. Bálint Lajos. 32 p. Színes, kőnyomatos kiadói borítólappal. Megkímélt állapotú példány. 6.000,-

224. UNGÁR RóZSI Angol szakácskönyv. I-II. rész. összeállította --. Budapest, [1938.] Szerző [L. Vörösváry]. [2] + 59 p.; [2] + 80 p. A két rész egybkötve, korhű, keménytáblás papírkötésben, a füzetek eredeti papírborítóinak címlapja bekötve. 8.000,-

224.

– 55 –

87.

árverés


225.

225. GEBHARD, LUDwIG ALBRECHT Geschichte des Reichs Hungarn und der damit verbundenen Staaten. I-IV. Theile. Leipzig, 1778-1782. Weidmanns Erben und Reich. [2] + 684 p.; [2] + 754 p.; [4] + 866 p.; [4] + 740 + [62] p. Az első kötet néhány lapja kissé gyűrött. A négy kötet egységes, aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 50.000,226. GLETTLE, jOSEPH BERNARD Legis amortizationis & immunitatis ecclesiasticae anatomia juridica […] Tractatus posthumus. Argentinae [Strassbourg], 1714. Nyomda nélkül. 180 p. Korabeli keménytáblás papírkötésben. 16.000,-

226.

227.

228. H onterus A ntikvárium

227. GOETHE, [jOHANN wOLfGANG] Utazás Itáliába. Fordította Bálint Aladár. [Budapest, 1922.] Genius. XIV + [2] + 419 + [1] p. Nagy Írók, Nagy Írások első sorozat VIII. Készült 50 példányban, ez a XXVIII. sz., kézzel számozott példány. A színes könyvdíszeket és a kötést Végh Gusztáv tervezte. Festett, aranyozott kiadói egészpergamen-kötésben. A hátsó szennylap hiányzik, ettől eltekintve kifogástalan állapotú, nagyon szép példány. 8.000,228. [GóZONy DÁNIEL] EGy IGAZ HONfI G. D. Egy szó a Magyar Honban mikép lehetne a közszükség fedezésére nehány milliom forintot évenként gyüjteni? Mindenki terhe nélkül. Buda, 1845. M. Kir. Egyetem. VIII + 9-32 p. Több lapon érvénytelen gyűjteményi bejegyzés. Az itt szereplő munkát Szinnyei nem ismeri. Korabeli, aranyozott, bordázott gerincű félbőr kötésben. Szép példány. 18.000,229. GRACZA GyöRGy A nevető Magyarország. Egyetemes adomagyüjtemény két kötetben. Második, tetemesen bővitett kiadás. I-II. kötet.

– 56 –


Budapest, [1901.] Lampel R. [4] + 380 p.; [4] + 371 p. Mindkét kötetben lapszámozáson belül egészoldalas illusztrációkkal. A két rész egybekötve, modern, bordázott gerincű félbőr-kötésben. Jó példány. A kötet lapjai jórészt felvágatlanok. 8.000,-

229.

230.

231.

230. GRAND MIKLóS A méhészetről. Darányi Ignácz m. kir. földmivelésügyi minister megbízásából sajtó alá rendezte és bővítette -- nyomán Kovács Antal orsz. méhészeti felügyelő. X. kiadás. Budapest, 1909. Pallas. 191 p. A M. Kir. Földmívelésügyi Minister kiadványi 1909/3. sz. Hozzákötve: KOVÁCS ANTAL A méhtenyésztés. Budapest, 1911. Pallas. 46 + [2] p., a végéhez 40 üres jegyzetlap bekötve. A két mű egybekötve, korabeli, aranyozott gerincű egészvászon-kötésben. Jó példány. 8.000,-

231. GUILLEMIN, AMéDéE A mágnesség és elektromosság. Írta --. Fordították Bartoniek Géza és Czógler Alajos. Az eredetivel összehasonlította Szily Kálmán. Budapest, 1885. Kir. M. Természettudományi Társulat. XI + 875 + [5] p. + 2 színes, lith. t. Természettudományi Könyvkiadó Vállalat XXV. kötete. Aranyozott gerincű kiadói félbőr kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 9.000,-

232. GULÁCSy IRéN Nagy Lajos király. Regény három kötetben. I-III. kötet. (Egybekötve) Budapest, [1937.]Singer és Wolfner. 223 p.; 294 p.; 361 + VI p. Dedikált példány. A három rész egybekötve, aranyozott kiadói egészbőr-kötésben. Megkímélt állapotú, jó példány, helyenként kisebb kopásokkal. 6.000,232.

.

– 57 –

87.

árverés


233. GyÁRfÁS TIHAMéR A brassai ötvösség története. Brassó, 1912. [Hentschel könyvnyomda.] 326 + [2] p. + 13 t. Művelődéstörténeti Monográfiák I. Fűzve, korabeli papírkötésben. Körülvágatlan, jó példány. 12.000,-

233.

234.

234. GyöRGy ALADÁR A föld és népei. Népszerű földrajzi és népismei kézikönyv. Harmadik, átdolgozott kiadás. I-V. kötet. I.: Amerika földrajzi és népismei leírása. II.: Afrika földrajzi és népismei leírása. III.: Ázsia és Ausztrália földrajzi és népismei leírása. IV.: Európa földrajzi és népismei leírása. V.: Magyarország. Szerkesztette --. Budapest, 1904-1906. Franklin. XIV + [2] + 662 + XXXII p. + 23 t. (12 kétlapos) + 2 melléklet és 1 térkép; XI + 552 p. + 40 t. (ebből 12 színes); XIV + [2] + 455 p. + 26 t. (ebből 13 színes, 5 kétlapos) és 6 térkép (5 színes); XIV + [2] + 612 p. + 24 t. (ebből 8 színes, 11 kétlapos); XIV + [2] + 716 p. + 32 t. (ebből 12 színes, 1 kétlapos) és 1 színes, kihajtható térképmelléklet. Szövegközti és egészoldalas képekkel, rajzokkal gazdagon illusztrált. Az öt kötet egységes festett, dúsan aranyozott kiadói barna egészvászon díszkötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 30.000,-

GyőR HELyTöRTéNETE

235. H onterus A ntikvárium

235. ACSAy fERENCZ A győri kath. főgimnázium története 1626-1900. Több tanártársa közreműködésével írta --. Hét melléklettel. Győr, 1901. Győregyházmegye Könyvsajtója. [4] + 525 + [3] p. + 7 melléklet (ebből 5 hasonmás, 2 kihajtható). Modern félvászon-kötésben. 4.000,-

– 58 –


236. BAy fERENC Napoleon Magyarországon. A császár és katonái Győr városában. Budapest, [1941.] Officina. 177 + [7] p. + 8 t. Kiadói félvászon-kötésben, jó példány. 6.000,-

236.

237.

237. BEDy VINCE, DR. Győr katolikus vallásos életének multja. Győr, 1939. Győregyházmegyei Alap Nyomdája. [4] + 188 p. + 30 t. Győregyházmegye multjából V. szám. Fűzve, kiadói papírkötésben. 5.000,238. EMLéKKöNyV SZABAD éS KIRÁLyI RANGRA EMELéSéNEK KéTSZÁZADIK éVfORDULójA ALKALMÁVAL. Kiadja Győr szab. kir. város közönsége. Szerkesztette Dr. Jenei Ferenc. Győr, 1943. [Baross Nyomda – Uzsaly és Koncz.] 143 p. + 6 t. Fűzve, kiadói papírkötésben. 5.000,239. 1848 GyőRöTT éS GyőR-MOSON VÁRMEGyéBEN. Kiadja Győr-Moson vármegye szabadnűvelődési tanácsa. [Összeállította a Győri Városi Múzeum munkaközössége.] [Győr, 1948. Baross nyomda.] 63 p. Fűzve, kiadói papírborítékban. Jó példány. 4.000,-

239.

241.

240. HéT ESZTENDő. A Győri Kisfaludy Irodalmi Kör negyedik évkönyve 1934-1940. Szerkesztették: Dr. Ujlaki Géza és Dr. Jenei Ferenc. Győr, [1940. Győregyházmegyei Alap Könyvnyomdája.] 170 + [2] p. + 2 t. (1 kihajtható). Fűzve, kiadói papírkötésben. 4.000,241. LÁM fRIGyES Egy győri polgár a reformkorszakban. Győr, 1928. Győr sz. kir. város kiadása [Győri Hirlap]. 1 t. címkép + 148 p. Fűzve, kiadói papírkötésben. A gerincén restaurált példány. 6.000,-

– 59 –

87.

árverés


242. LÁM fRIGyES A győri német színészet története (1742-1885). Győr, 1938. Győregyházmegyei Alap Nyomdája. IV + 221 + [2] p. Dedikált példány. Modern vászonkötésben, az eredeti papírboríték a kötéstáblákra felragasztva. Jó példány. 6.000,-

242.

243.

243. LENGyEL ALfRéD, DR. Pusztult falvak, eltünt helynevek Győr megyében (1000-1711). Kiadja Győr vármegye közönsége. Győr, 1944. [Baross Nyomda – Uzsaly és Koncz.] 134 + [1] p. + 1 térképvzálat. Fűzve, kiadói papírkötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 6.000,244. LISZKAy jóZSEf A nagy-győri evangeliomilag reformált egyház multja és jelene, összefüggésben hazánk politikai s vallásos mozgalmaival. Irta --. Győr, 1868. Hennicke Rezső. 1 lith. címkép + [4] + 218 + [2] p. Fűzve, kiadói papírkötésben. A gerincén restaurált példány. 6.000,245. MOHL ADOLf Győregyházmegyei jeles papok. Győr, 1933. Győregyházmegyei Alap Nyomdája. IV + 359 + [1] p. + 19 t. (1 kihajtható). Fűzve, kiadói papírkötésben. Jó példány. 6.000,-

244.

246. PITROff PÁL, DR. A győri sajtó története (1728-1850). Győr, 1915. [Nyomt. Nitsmann József.] 150 + [1] p. Szövegközti illusztrációkkal. Fűzve, kiadói papírkötésben. Jó példány. 5.000,-

245. H onterus A ntikvárium

– 60 –


247.

247.

247. HAEUfLER, j[OSEPH] V[INZENZ] Buda-Pest, historisch-topographische Skizzen von Ofen und Pest und deren Umgebungen, von --. Pest, 1854. Gustav Emich. 1 színes díszcímlap + [4] + 131 + 82 + [2] + 322 + [1] p. + 7 t. (ebből 2 kihajtható) + 1 kihajtható, színes térkép az elejénél (belső kerületek) és 1 kihajtható térkép a végénél (Pest-Buda és környéke, a térképmező körül 13 látképpel). Az elülső térkép néhány hajtása mentén kissé szakadt (hiánytalan). A kötet lapjai és a mellékletek tiszták, épek. Díszesen aranyozott kiadói egészvászon-kötésben, az első kötéstáblán Pest és Buda aranyozott, vaknyomásos címerrajzaival. Kifogátalan állapotú, rendkívül szép példány. 90.000,248. HAjNIK KÁROLy Visszaemlékezések. Jelenetek és adomák a magyar életből. Közli --. Pest, 1856. Heckenast Gusztáv [Landerer és Heckenast]. VIII + 176 p. Korabeli félvászon-kötésben. 7.000,249. HÁMORI ISTVÁN – VARGA jENő A gőzmozdony. Budapest, 1962, Műszaki Könyvkiadó [Alföldi Ny., Debrecen]. 579 p. + 4 kihajtható melléklet Vasúti szakkönyvtár 18. Kiadói félvászon-kötésben. Kifogástalan állapotú példány. 4.000,-

249.

250.

250. HÁROM CSEPKE KöNyVEK. I. Király György Egy özvegyasszonyról és egy katonáról való história mellyet egyéb régi trufákkal azaz mind víg és szomorú történetekkel egyetemben mindeneknek örömére és okulására egybegyűjtött Király György deák. Gyoma, 1920. Kner Izidor. [4] + 83 + [1] p. + 4 t. Számozott példány (288/620). II. Heltai Gáspár – Király György Egy nemes emberről és az ördögről való história mellyet egyéb fabulákkal és lött dolgokkal egyetemben Heltai Gáspár irásiból kiszedegetett és ím újra napfényre bocsátott Király György deák. Gyoma, 1920. Kner Izidor. [4] + 83 + [1] p. + 4 t. Számozott példány (288/620).

– 61 –

87.

árverés


III. Király György Az Miasszonyunk Szíz Mária csodáiról való hét legenda mellyeket egynihány szenteknek életeknek rövid históriájával egyetemben több régi magyar manuskriptumokból kiszedegetett Király György deák. Gyoma, 1920. Kner Izidor. [4] + 83 + [1] p. + 4 t. Számozott példány (288/620). Mindhárom kötetben Kozma Lajos 4 egész oldalas, fametszetű, kézzel színezett illusztrációjával és könyvjegyeivel. A táblák kézi színezését Kner Erzsébet és Kner Albert végezte. Megjelent összesen 620 kézzel számozott példányban. Lévay-Haiman 1.291., 1.292., 1.293. A három kötet egységes, kiadói keménytáblás papírkötésben, megkímélt állapotban. 36.000,-

250.

251. HÁZI jENő Detrekő vára a középkorban. Doktori értekezés. Írta --. Budapest, 1917. Stephaneum. 72 p. Történeti Értekezések 11. Fűzött, kiadói papírborítékban. Kifogástalan állapotú példány. 8.000,-

251.

252.

253. H onterus A ntikvárium

252. HENSZLMANN IMRE Pécsnek középkori régiségei. I–III. rész. I. A pécsi székes-egyháznak épitészete. II. A pécsi székes-egyháznak domborművei. III. Első és második függelék a pécsi székesegyház magániratához és a pécsi ó-keresztyén sírkamara. Pest, 1869-1873. Eggenberger – Athenaeum. [8] + 97 p. + 6 számozott lith. t.; [6] + 107-372 p. + 2 számozott lith. t.; [4] + 165 p. + 4 színes lith. t. Monumenta Hungariae Archaeologica I-II. kötet. A három rész egybekötve, aranyozott, bordázott gerincű korabeli félbőr-kötésben. A gerince javítva. Folio. 38.000,253. HERCZEG fERENCZ Mesék. Mühlbeck Károly rajzaival. Budapest, 1912. Singer és Wolfner. 206 + [1] p. + 4 színes t. Kiadói egészvászon-kötésben, az első kötéstáblán Mühlbeck Károly színes illusztrációjával. Kissé kopottas példány, a gerince meglazult. 8.000,-

– 62 –


254. HERMAN OTTó A magyarok nagy ősfoglalkozása. Előtanulmányok. Három műmelléklettel, nyolcz táblával és negyvenhárom szövegábrával. Budapest, 1909. Hornyánszky Viktor. XXIII + 408 + [2] p. + 8 számozott t. és 3 műmelléklet. Az eredeti papírboríték felhasználásával készült modern vászonkötésben. 10.000,-

254.

255. HERRMANN ÁGOSTON Az éjszak-Amerikai Szövetséges Státusok történetei. Angolból -professor után, fordította Sasku Károly. I-III. kötet. Pest, 1836. Trattner-Károlyi. [2] + 286 + [2] p.; 261 + [2] p.; 325 + [2] p. + 1 kihajtható hasonmás. Mindhárom kötet címlapján és utolsó lapján korabeli tulajdonosi bélyegzés. A három kötet egységes, XIX. század végén készült, aranyozott gerincű félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 40.000,256. HERZOG EMIL A zsidók története Liptó-Szt.-Miklóson Budapest, 1894. Szerző [nyomt. Brázsa Ottó]. 1 t. + 302 p. A címkép és a címlap javítva. Modern félvászon-kötésben. 7.000,-

257.

258.

257. HILLE ÁGOSTON fennmaradgyon-é még tovább is a közfal, melly a katolikusoktol a protestansokat elválasztya? A szeretet szózattya mind azokhoz, kik a Katolika Anyaszentegyházat vagy nem, vagy roszszul ismérik. -- által. Fordította a harmadik kiadás szerint Rátz András Esztergom, 1822. Beimel Jósef. XXII + [6] + 371 + [2] p. Korabeli keménytáblás papírkötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 7.000,258. HINDU EROTIKA. Az ó-ind irodalomból kiválogatta és kiadta Franyó Zoltán. Koro Otei nyolc eredeti tollrajzával. [Arad, 1925.] Uj Genius [nyomt. Réthy L. és Fia utódai] 95 p. Oldalszámozáson belül nyolc beragasztott illusztrációval. Kizárólag előfizetők számára készült 300 számozott példányban, kereskedelmi forgalomba nem került. Ez a 104. számú példány, az első levélen Franyó Zoltán autográf aláírásával. Kiadói félbőr kötésben, kissé kopottas állapotban. 12.000,-

– 63 –

87.

árverés


259. HORVÁT ISTVÁN Pest szabad királyi városnak régi Ofen német nevéről. Értekezik --. Pest, 1810. Trattner Mátyás. 63 p. Modern, korhű keménytáblás papírkötésben. Jó példány. 10.000,-

259.

260.

261.

263. H onterus A ntikvárium

260. HORVÁTH MIHÁLy Gróf Nádasdy Tamás élete, némi tekintettel korára. Buda, 1838. A M. Kir. Egyetem betüivel. 148 + [1] p. Későbbi, XIX. század végén készült, aranyozott gerincű félvászonkötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 10.000,-

261. HORVÁTH MIHÁLy Huszonöt év Magyarország történelméből 1823-1848. I-II. kötet. Genf, 1864. Puky Miklós. XVI + 630 + [1] p.; XI + 709 + [1] p. Első kiadás. A két kötet egységes, díszesen aranyozott gerincű korabeli egészvászon-kötésben, a kötéstáblákon vaknyomásos díszítésekkel. Kifogástalan állapotú, nagyon szép példány. 24.000,-

262. HORVÁTH MIHÁLy A kereszténység első százada Magyarországon. Budapest, 1878. Ráth Mór. VIII + 476 + [4] p. Aranyozott korabeli egészvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 7.000,-

263. HUGO, VICTOR A nyomorultak. Irta --. Francziából fordították Huszár Imre és Reviczky Szevér. I-X. kötet. Pest, 1862. Ráth Mór. [8] + 284 p.; [2] + 314 p.; [4] + 285 + [1] p.; [6] + 252 p.; [4] + 239 + [1] p.; [4] + 234 p.; [4] + 336 p.; [4] + 308 p.; [4] + 288 p.; [4] + 275 + [1] p. + 1 lev. hibajavítás. A tíz kötet egységes korabeli félbőr-kötésben, enyhén kopottas állapotban. 8.000,-

– 64 –


264. HUNfALVy PÁL Az oláhok története. I-II. kötet. Budapest, 1894. MTA. XVI + 482 + LXVI + [1] p.; [4] + 481 + LXII + [1] p. A MTA Könyvkiadó Vállalata új folyamának XVIII-XIX. kötete. A két kötet egységes kiadói egészvászon sorozatkötésben, megkímélt állapotban. Jó példány. 14.000,264.

IfjúSÁGI KöNyVEK 265. BENEDEK ELEK Virágos kert. Versek, történetek 6-12 éves gyermekeknek Írta --. Második kiadás. Budapest, év nélkül. Lampel R. 78 p. + 4 színes t. Színes, illsuztrált kiadói félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 6.000,-

266.

267.

267.

266. BENICZKy IRMA, K. A világ népei. Nemzeti viseletek csarnoka. Budapest, 1875. Franklin. 169 + [7] p. + 22 színezett lith. t. Ritka viselettörténeti mű. Modern vászonkötésben, az eredeti (javított) papírkötés bekötve. 10.000,267. CZIKLAy LAjOS Kath. hajadonok könyve. (Jó tanácsadó az élet minden utaira.) Pozsony, [1892.] Lepsényi Miklós [nyomt. Stampfel, Eder és társai]. [2] + XIV + [2] + 248 + [1] p. Festett kiadói egészvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, jó példány, néhány enyhébb kopással. Az eredeti (szakadt) papírboríték mellékelve. 4.000,268. jACK LONDON jeromos és Mihály. Két csodakutya története. Fordította Harsányi Zsolt. Az ifjuság számára átdolgozta Roboz Andor. Budapest, év nélkül. Athenaeum. 281 + [2] p. Festett, illusztrált kiadói egészvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 5.000,-

– 65 –

87.

árverés


269. LANGER NORBERT Nyulam-bulam. Husvéti mesék és versek. [Budapest, év nélkül. Szerző.] [16] p. Színes, lithografált, formára vágott kiadói papirkötésben. Jó példány.

keménytáblás 8.000,-

269.

270.

271.

272. H onterus A ntikvárium

270. LANGER NORBERT, DR. Sportgyerekek. Lacika és Zsuzsika. Versbe szedte --. [Budapest, év nélkül. Szerző.] [18] p. Színes, lithografált, formára vágott kiadói keménytáblás papirkötésben. A gerince vászonnal megerősítve, ettől eltekintve jó példány. 8.000,271. MESéK, KALANDOK éS TöRTéNETEK ANDERSEN UTÁN. Második javított és bővített kiadás. [Az első kötéstáblán: Báró Eötvös József utasitása szerint szerkesztve.] Budapest, 1875. Légrády. [4] + 196 p. + 8 színes lith. t. Ifjusági Könyvtár IV. Színes, lithografált kiadói félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 10.000,272. SEBőK ZSIGMOND Dörmögő Dömötör újabb utazásai háborúban és békében. I. Dörmögő Dömötör és az angol labdarugók. II. Dörmögő Dömötör utazása Budapest körül. III. Dörmögő Dömötör lakodalma. Moldován Béla rajzaival. Budapest, 1914. Franklin. [4] + 240 p. + 6 t. Az 5. ív (65-80. oldal) duplán van meg, a 7. ív (97-112. oldal) hiányzik. Festett, illusztrált kiadói egészvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 12.000,273. SEBőK ZSIGMOND Mackó úr utazásai. Mackó úr a Retyezáton – Mackó úr az Alföldön – Mackó úr a tengeren. Mühlbeck Károly rajzaival. Hatodik kiadás. Budapest, év nélkül. Singer és Wolfner [Hungária]. 192 p., szövegközti illusztrációkkal. Színes, illusztrált kiadói félvászon-kötésben. 5.000,-

– 66 –


274. TÁBORI PIROSKA, Z. Csavar Peti születése. Kolozsváry Sándor rajzaival. Budapest, [1934.] Dante [Hornyánszky]. 80 + [4] p. Szövegközti illusztrációkkal. Színes, illusztrált kiadói félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 5.000,274.

275.

277.

275. TÁBORI PIROSKA, Z. Csavar Peti világot lát. Budapest, [1934.] Dante [Hornyánszky]. 78 + [2] p. Kolozsváry Sándor egész oldalas és szövegközti rajzaival. Színes, illsuztrált kiadói félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 5.000,-

276. ILA BÁLINT Gömör megye. I-IV. kötet (Teljes!) Budapest, 1976-1944-1946-1969. MTA – Akadémiai Kiadó. 495 p. + 2 kihajtható térképmelléklet; XV+622 + [1] p.; [4] + 355 + [1] p.; 271 p. Az első és negyedik kötet kiadói vászonkötésben, eredeti papírborítóban, a második és harmadik kötet fűzve, kiadói papírkötésben, jó állapotban. 16.000,277. IMRE SÁNDOR A néphumor a magyar irodalomban. Budapest, 1890. Franklin. 166 p. Festett, díszesen aranyozott, kiadói egészvászon-kötésben. 6.000,-

278.

278. IRíNyI jóZSEf Német-, franczia-, és angolországi uti jegyzetek. I-II. rész. Hálában [Halle], 1846. Heynemann Eduárd. X + 326 + [2] p.; 322 p. Első kiadás. A címlapokon korabeli tulajdonosi névbeírás. A két kötet egységes korabeli, díszesen aranyozott gerincű egészvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 14.000,-

– 67 –

87.

árverés


279.

280.

279. ISMERETTÁR, A MAGyAR NéP SZÁMÁRA. Nélkülözhetetlen segédkönyv, mely a történelem, természet s egyéb tudományok és művészet köréből gyűjtött több ezer czikk és több száz képpel, lehetőleg minél több érdekes tárgyat és egyéniséget betűsorozatos rendben megismertet. I-X. kötet (öt kötetbe kötve). Pest, 1858-1864. Heckenast. XVI p. + 992 számozott hasáb (oldalanként két hasáb elrendezéssel); XVIII p. + 860 sz. h.; XVIII p. + 764 sz. h.; XVI p. + 736 sz. h.; XVI p. + 768 sz. h.; XXVI + [2] p. + 744 sz. h.; XVI p. + 768 sz. h.; XVIII p. + 764 sz. h.; XVIII p. + 828 sz. h.; XVI p. + 852 hasáb. Mindegyik kötetben szövegközti fametszetekkel. A tíz rész öt kötetben, egységes korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, szép sorozat. 24.000,280. jAKAB ELEK A Ghyczyek Erdély történetében, különös tekintettel a kormányzói intézményre. Budapest, 1875. MTA [Athenaeum]. 67 p. Díszesen aranyozott korabeli egészvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 6.000,281. jANKOVICS MARCELL Az udvari bolond. Kis történetek. Pozsony, 1926. Szerző – Concordia. 281 + [3] p. Aranyozott gerincű kiadói félbőr-kötésben. Jó példány.

282.

283. H onterus A ntikvárium

6.000,-

282. jANUS PANNONIUS SZERELMI VERSEI. [Az 1784-iki utrechti latin kiadás után fordított és eredeti díszítésekkel ellátott magyar kiadás. Megjelent 1918-ban … egyszeri 25 kézzel számozott példányban.] Hely és nyomda nélkül, 1918. [2] + 17 + [1] p. Végig színes, lithografált oldalak, közöttük elválasztólapok. Kiadói, keménytáblás papírkötésben, a gerince javítva. 24.000,283. jóKAI MóR A magyar nemzet története. Pest, 1854. Heckenast Gusztáv. [4] + 352 p. XX. század elején készült aranyozott egészvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 10.000,-

– 68 –


284.

284. jORDÁNSZKy ELEK Magyarországban, s az ahoz tartozó részekben levő Boldogs. Szűz Mária kegyelemképeinek rövid leirása. … Közrebocsátotta a képek másaival együtt --. Most legujabban … ujonnan metszett igen szép képekkel ellátva, saját költségén kiadta Bucsánszky Alajos. Pest, 1863. Bucsánszky Alajos. 320 p., 72 egész oldalas, kézzel színezett rézmetszettel illusztrálva. Fametszetes kiadói papírkötésben. A gerince későbbi papírra cserélve, ettől eltekintve megkímélt állapotú, jó példány. 12.000,285. jóZSEf ATTILA Medvetánc. (Válogatott költemények 1922-1934.) [Budapest, 1934.] Révai. 108 + [4] p. Első kiadás. Fűzve, kiadói borítóban. Kissé viseltes állapotú példány. 30.000,-

285.

286. jóZSEf jOLÁN józsef Attila élete. Budapest, 1940. Cserépfalvi [ny. Pápai Ernő]. 465 + [2] p. Dedikált példány. Első kiadás. Kiadói egészvászon kötésben. A gerinc fűzése laza. 12.000,-

286.

288.

287. jUSTINIANUS CSÁSZÁR INSTITUTIOINAK NéGy KöNyVE. A Corpus Juris Civilis, Kriegel Testvérek által 1858ban (nyolczadszor) kiadott eredeti szövege szerint tanitványai közreműködésével fordította Dr. Hoffmann Pál. Pest, 1864. Heckenast Gusztáv. 274 p. + 1 kihajtható melléklet. Fűzve, kiadói papírkötésben. Jó példány. 6.000,-

288. KACZIÁNy GéZA, DR. Széchenyi meggyilkoltatása 1860. április 8-án. [Budapest, 1931.] Orsz. Habsburg Ellenes Liga [Hungaria]. 37 + [2] p. Modern, korhű félbőr-kötésben, az eredeti papírboríték bekötve. Megkímélt állapotú, szép példány. 5.000,-

– 69 –

87.

árverés


289.

289. KÁLMÁN KATA Tiborc új arca. -- fényképei. Móricz Zsigmond, Móricz Virág és Boldizsár Iván írásai. Budapest, 1955. Művelt Nép. 79 p. Lapszámozáson belül tizennyolc – nagyrészt kétoldalas – fényképtáblával. Kálmán Kata nevéhez fűződik a magyar szociofotó egyik legjelentősebb albuma, az 1937-ben megjelent Tiborc. 1955-ben – nyilván a Párt elvárására – készítette el annak folytatását. Itt a fotókon természetesen majdnem mindenki mosolyog. Festett kiadói egészvászon-kötésben. Jó példány. 20.000,290. KÁLMÁNy LAjOS Történeti énekek és katonadalok. Gyűjtötte --. Budapest, 1952. Magyar Néprajzi Társaság – Közoktatásügyi Kiadóvállalat. Kálmány Lajos népköltési hagyatéka (szerkeszti Ortutay Gyula) I. kötet. Korabeli félvászon-kötésben. 5.000,291. KALMÁR jÁNOS A magyar kard művészete. [Magyar-német címlappal.] Budapest, 1938. [Sárkány Nyomda.] 103 p., gazdag illusztrációs anyaggal. A Budapesti Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti és KeresztényrégészetiIntézetének dolgozatai 46. sz. Modern félvászon-kötésben, az eredeti papírboríték címlapja az első táblára felragasztva. 8.000,-

291.

292. H onterus A ntikvárium

292. KALTENBACH HENRIK A sportrepülő könyve. Írta --. Kassa, 1942. Wiko. 200 + [4] p. + 1 színes t. Első kiadás. Hozzá: KALTENBACH HENRIK GéPPEL íRT LEVELE a Hungária Magyar Technikusok Lapja tekintetes szerkesztőségének. Kelt: Kassa, 1942. márc. 1 gépelt oldal, alul Kaltenbach autográf aláírásával. Fűzve, színes, illusztrált kiadói papírkötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 8.000,-

– 70 –


293., 520., 407.

294.

295.

295.

296.

293. KANT, [IMMANUEL] A tiszta ész kritikája. Fordították és magyarázták: Alexander Bernát és Bánóczi József. Budapest, 1891. Franklin. XVII + 693 + [1] p. Filozófiai Irók Tára IX. kötet. Korabeli aranyozott, bordázott gerincű félbőr-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 8.000,-

294. KARDOS SAMU Báró wesselényi Miklós élete és munkái. I-II. kötet. Budapest, 1905. Légrády. 1 t. + LXIV + 514 p. + 3 t. és 8 hasonmás (ebből 6 kihajtható); 1 t. + [2] + 614 + [1] p. + 2 t. + 10 hasonmás (ebből 6 kihajtható). A két kötet egységes, aranyozott gerincű, kiadói félbőr kötésben, festett, dombornyomásos kötéstáblákkal, festett lapszélekkel. Az első kötet kifogástalan állapotú, nagyon szép példány, a második kötet enyhén kopottas állapotban. 12.000,-

295. KASSÁK LAjOS Angyalföld. Regény. Budapest, [1929.] Pantheon. 356 + [4] p. Molter Károly részére dedikált példány. Első kiadás. Megjelent „Az Uj Magyar Regény” sorozatában. Aranyozott kiadói vászonkötésben, Kassák által tervezett kiadói papírborítékban. Kifogástalan állapotú, jó példány. 20.000,-

296. KASSICS IGNÁCZ, KISfALUDI érdem koszorúk vagy értekezés A Felséges Austriai, Császári és Királyi uralkodó Házat illető Jeles Rendekrűl, megtiszteltetésekrűl és jutalmazásokrúl, toldalékkép pedig most virágzó egyéb Jeles Rendekrűl is. Szerzette és kiadta --. Bécs, 1840. Hirschfeldi Stöckholczer József. VII + [1] + 350 p. + I-IX. számozott, színes lith. t Díszesen aranyozott gerincű korabeli félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 40.000,-

– 71 –

87.

árverés


297. KAUTZ GyULA A társulási intézmények a nemzetgazdaságban. A MTA által a Fáy-díjjal koszorúzott pályamunka. Pest, 1871. Ráth Mór. XII + 459 p. Aranyozott gerincű korabeli félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 8.000,297.

298.

298. [KECSKEMéTHy AURéL] KÁKAy ARANyOS Kákay Aranyos politikai társadalmi tragico-humoristicus krónikája Pest, 1869. Ráth Mór. 386 + [3] p. Korabeli félvászon-kötésben. Az első kötéstábla alsó sarka szépen restaurálva, ettől eltekintve megkímélt állapotú, szép példány. 6.000,299. KELEMEN LAjOS Erdélyi magyar templomi karzat- és mennyezetfestmények a xVII. századból. Kolozsvár, 1945. Minerva. 65 p. + 4 t. Az Erdélyi tudományos Intézet kiadványa. Fűzve, kiadói papírkötésben. Kifogástalan állapotú példány. 3.000,300. KELLER LAjOS Mindszent története 1700-1900. Mindszent, 1900. Weisz I. 172 + [1] p. Korabeli félvászon-kötésben, kopottas állapotban. 7.000,-

300.

302. H onterus A ntikvárium

301. KEREKES GyöRGy, DR. Bethlen Gábor fejedelem Kassán 1619-1629. Kassa, 1943. Wiko. 408 + [12] p. + 18 t. Fűzve, kiadói papírborítékban. A borító több helyen javítva. 5.000,302. KERéKGyÁRTó ÁRPÁD, DR. A míveltség fejlődése Magyarországban 889-1301. Írta --. Új kiadás. Budapest, év nélkül. Kilián Frigyes. XI + 559 p. Aranyozott korabeli félbőr-kötésben, aranyozott lapszélekkel. Kissé kopottas, ettől eltekintve szép példány. 7.000,-

– 72 –


303. KERESZTéNy REMEKíRóK. Szerkeszti Kühár Flóris. I-XVI. kötet. I. Az apostoli atyák. Fordította, bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta Kühár Flóris. II. A vértanuság emlékei. Összeállította és fordította Eadó Polikárp. III. Szent Ágoston: A keresztény tanításról. Fordította, bevezetéssel, jegyzetekkel ellátta Városi István. IV. A papi méltóságról. Szemelvények Aranyszájú Szent János: A papságról; Szt. Ambrus: Az egyházi férfiak kötelességei c. művéből. Fordították Dr. Gulovits Andor és Dr. Meggyes Endre. V. Nagy szent Gergely pápa: A lelkipásztorság törvénykönyve. Fordította és bevezetéssel ellátta Félegyházy József. VI. Az első szerzetesek és remeték életéből. I. rész: A keleti szerzetesek. A szemelvényeket összegyűjtötte és fordította Szunyogh X. Ferenc. VII. Az első szerzetesek és remeték világából. II. rész: Az első szerzetesek nyugaton. A szemelvényeket összegyűjtötte és fordította Szunyogh X. Ferenc. VIII. A Szüzességről. Olymposi Szt. Methodios, Szt. Ambrus, Szt. Jeromos, Szt. Ágoston műveiből. Fordította és bevezetéssel ellátta Rajeczky Benjamin. IX. Az ősegyház szentségi élete. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Kühár Flóris. X. Az egyházatyák szentbeszédeiből. I. kötet. Tematikus szentbeszédek a görög egyházatyákból. Szerkesztette Radó Polikárp. Fordította Nádasy Alfonz. XI. Az egyházatyák szentbeszédeiből. II. kötet. Aranyszájú Szent János homiliái a Római-levélhez. Szerkesztette Radó Polikárp. Fordította Gerecs Szaléz. XII. Az egyházatyák szentbeszédeiből. III. kötet. Aranyszájú Szent János homiliái a Genezishez. Szerkesztette Radó Polikárp. Fordította Simon Sándor. XIII. Az egyházatyák szentbeszédeiből. IV. kötet. A szentatyák beszédei a karácsonyi és húsvéti ünnepkör vasárnapjaira. Szerkesztette Radó Polikárp. Fordította Holvay Endre. XIV. Az egyházatyák szentbeszédeiből. V. kötet. A szentatyák beszédei a Pünkösd utáni vasárnapokra. Szerkesztette Radó Polikárp. Fordította Pénzes Balduin, Holvay Endre, Nádasy Alfonz. XV. Az egyházatyák szentbeszédeiből. VI. kötet. Az egyházatyák beszédei az egyházi év ünnepeire. Szerkesztette Radó Polikárp. Fordította Pénzes Balduin, Barát Oros. XVI. Szunyogh X. Ferenc: Az ősegyház imádságos élete.

– 73 –

87.

árverés


Budapest, 1944. Szent István Társulat. 258 p.; 278 p.; 289 p.; 270 p.; 251 p.; 231 p.; 228 p.; 254 p.; 228 p.; 236 p.; 176 p.; 214 p.; 217 p.; 194 p.; 307 p.; 323 p. A tizenhat kötet egységes, fűzött kiadói papírkötésben. Megkímélt állapotú, egységes sorozat. 20.000,304.

304. KéRI [BORGIA fERENC] fRANCISCUS BORGIAS Imperatores orientis. Compendio exhibiti, et compluribus Graecis praecipue scriptoribus, a Constantino Magno, ad Constantinum ultimum, et expugnatam per Turcos Constantinapolim. Tyrnaviae [Nagyszombat], 1744. Typis Academicis Soc. Jesu. 1 rézm. címkép + [24] + 569 p., szövegközti rézm. illusztrációkkal. Aranyozott, bordázott gerincű korabeli egészbőr-kötésben. A gerincen felül kis sérülés, ettől eltekintve jó példány. Folio. 38.000,-

304.

KéZIRAT, fOTó 305. ADy ENDRE [KöLTő, 1877-1919] SZéKELy ALADÁR ÁLTAL KéSZíTETT fELVéTELE féNyKéP-LEVELZőLAPON. Méret: 9 x 14 cm. A legismertebb Ady-ábrázolás korabeli levelezőlap-kiadása. Jó állapotban, megíratlan. 6.000,305.

307. H onterus A ntikvárium

306. GRóf BATTHyÁNy LAjOS [1807-1849] MÁRTíRHALÁLT HALT MINISZTERELNöK KOPORSójA fELETT SíRó öZVEGyéT ÁBRÁZOLó fOTóMONTÁZS A KIVéGZéS 20. éVfORDULójA ALKALMÁRA, 1869-ből. Készítője ismeretlen. Mérete: 10,1 x 6,1 cm. Jó állapotban. 5.000,307. BLAHA LUjZA [SZíNéSZNő, 1850-1926] féNyKéPE. Készítette Strelisky Sándor 1885 körül. Méret:10,5 x 17 cm. Feliratos kiadói kartonon, jó állapotban. 6.000,-

– 74 –


308.

309.

308. A BUDAI VÁRPALOTA KELETI LEjTőjéNEK PARKOSíTÁSI LÁTVÁNyTERVE wEBER KÁROLy RAjZÁN 1886-ból. A Várhegy oldalának rendezése során az 1880-as években csatolták a kerthez a keleti lejtőjén végifutó úgynevezett Ellipszis-sétányt, amely egyik nyomvonalának alakjáról kapta a nevét. Az 1838-ban még a budai polgárok számára fásított, ekkorra azonban elhanyagolttá vált terület parkosítására Weber Károly ismert pesti műkertész tervei alapján került sor, a kivitelezést és a park fenntartását is az ő cége vállalta. Ugyancsak ebben az időben (1881-ben) kapott megbízást Ybl Miklós a Várpalota átépítésére. A palota átépítését 1896 körül előbb Ybl Miklós, majd halála után Hauszmann Alajos tervei alapján kezdték el. Hauszmann Alajos a Mária Terézia-szárny tömegét megduplázta, a Duna felé eső homlokzaton, és a középső összekötő szárnyra új, barokk-neobarokk jellegű kupolát tervezett. Az átépítés 1905-re készült el. Az árverésünkön szereplő rajz érdekessége, hogy a Várpalota homlokzatának még az átépítés előtti állapotát ábrázolja. Tusrajz, mérete 108,5 x 45 cm, jobb oldalon alul Weber Károly autográf aláírásával és 1886-os datálásával, valamint bélyegzésével. Jó állapotú lap, hengerben. 30.000,309. A BUDAPESTI NyUGATI PÁLyAUDVART ÁBRÁZOLó, SZíNES LÁTKéP DOMBORíTOTT üVEG MöGöTT a xx. század elejéről. Mérete: 15 x 20,5 cm. Jó állapotban, a hátoldala enyhén sérült. 22.000,-

310.

310. CHOLNOKy jENő [föLDRAjZTUDóS, 1870-1950] DEDIKÁLT ARCKéPE. Az arckép nyomtatva, autográf dedikációval. Méret: 24,6 x 35 cm. Megkímélt állapotban. 5.000,-

311.

311. DIPLOMATA-úTLEVéL 1937-BőL LAKATOS SÁNDOR KöVETSéGI TITKÁR RéSZéRE KIÁLLíTVA. 8 nyomtatott oldal, kézírással kitöltve, beillesztett arcképpel, az utolsó oldalon csehszlovák vízumbélyegzésekkel és egy 1938-as eisenstadti bélyegzéssel. Hajtogatva, jó állapotban. 6.000,-

– 75 –

87.

árverés


312.

312. ERKULENZ ZSIGMOND KéT féNyKéPfELVéTELE A fELSő-TISZA VIDéKéRőL 1892-1893-ból. Az első felvétel a Fekete és Fehér Tisza összefolyásánál épülő Bogdáni úti hídat ábrázolja, Ustiriki térségében (ma Usteriky, Ukrajna, Rahó mellett), a hátoldalon 1892-es datálással, ennek mérete 16,7 x 12 cm. A másik felvételen az ustiriki IV. Tisza-híd építése látható, 1893-as datálással. A két fényképe egységes, korabeli kartonon, jó állapotban. 12.000,313. A fELVIDéK VISSZATéRTE EMLéKéRE KIADOTT RöPLAP 1938-ból. Hely és nyomda nélkül. Méret: 14 x 21 cm Jó állapotú röplap, Horthy Miklós nyomtatott aláírásával. Hozzá tartozik: AZ IPOLySÁGI BEVONULÁSRóL KéSZíTETT KéPESLAP. A lap megírva, feladva, a hátoldalon emlékbélyegzéssel: „Az első visszatért magyar város – Ipolyság – 1938. okt. 11.” Jó állapotú képeslap. 6.000,-

313.

314. III. fERDINÁND MAGyAR KIRÁLy [1608-1657] ÁLTAL ALÁíRT 1647-ES POZSONyI ORSZÁGGyűLéSI TöRVéNyCIKKEK HIVATALOS KIADÁSA. 95 számozatlan, nyomtatott oldal, a végénél III. Ferdinánd kézjegye mellett Szelepcsényi György veszprémi püspök, kancellár és Orossy György titkár autográf aláírásával. A lapok zsinórral fűzve, a zsinór papírfelzetű császári pecséttel lezárva. Jó állapotú példány, a pecsét restaurált. 70.000,314.

315. H onterus A ntikvárium

315. HORTHy MIKLóS [1868-1957] éS NEjE, VALAMINT BUDAPEST VEZETő TISZTSéGVISELőI éS fELESéGEIK ÁLTAL ALÁíRT KARÁCSONyI üDVöZLőLAP 1932-ből. Kelt: 1932. dec. 21. A lapon összesen összesen 14 autográf aláírás található, Horthy mellett aláírta többek között Huszár Aladár főpolgármester, Sipőcz Jenő polgármester, Liber Endre alpolgármester, valamint Huszár Károly, az Orsz. Társadalombiztosítási Intézet elnöke és feleségeik, de a lapon megtalálható még Szendy Károly (1934-től polgármester) aláírása is.

– 76 –


Méret: 27 x 38 cm. Bal oldalon felül színes akvarellel díszítve. Jó állapotban. Hozzá tartozik: HORTHy MIKLóSNé, VALAMINT BUDAPEST VEZETő TISZTSéGVISELőI éS fELESéGEIK ÁLTAL ALÁíRT KARÁCSONyI üDVöZLőLAP 1931-ből. A lapon összesen 14 autográf aláírás található, Horthy Miklósné mellett aláírta többek közett gróf Károlyi Gyuláné és Liber Endre alpolgármester. Méret: 27 x 37,5 cm. Bal oldalon felül színes akvarellel díszítve. Jó állapotban. 50.000,-

316.

316. ILLUSZTRÁLT, KéZIRATOS NéMET NyELVű IMAKöNyV 1758-ból – „Guldener Himmels Schlüssl, oder Sehr krefftiges und tröstliches Gebett-Buch…” Összesen 212 számozatlan, kézzel beírt oldal, színes, kalligrafikus címlappal, 8 táblán korabeli kéziratos tusrajzokkal illusztrálva. A dekoratív szöveg végig egy kéztől származik, tiszta, jól olvasható. Díszesen aranyozott korabeli egészbőr-kötésben, az első kötéstáblán aranyozott monogrammal. Kissé kopottas példány. 60.000,317. jóKAI MóR [1825-1904] féNyKéPéVEL ELLÁTOTT VIZITKÁRTyA 1861-ből. A karton mérete 6,5 x 10,5 cm, ezen ovális kivágással a fénykép mérete ca. 5,5 x 7,1 cm. A Jókai Mór fotótéka szerint a felvételt Simonyi Antal készítette, árverésünkön szereplő példányon a készítő bélyegzése nem szerepel. Jó állapotban. 18.000,-

317.

318.

318. A jóZSEf főHERCEG TEREMGőZöSRőL KéSZüLT NAGyMéRETű féNyKéP az 1910 körüli időszakból. Méret: 50 x 33 cm. A kartonon alul Ganz és társai – Danubius, Budapest képaláírással. Eredeti nagyítás, kiadói kartonon, kopottas állapotban. 8.000,-

– 77 –

87.

árverés


319.

319. IV. KÁROLy MAGyAR KIRÁLy [18871922] LÁTOGATÁSA A GALíCIAI fRONTON ÁLLOMÁSOZó NéMET éS OSZTRÁKMAGyAR HADTESTEKNéL – 15 db fénykép. A felvételek hátoldalán – 4 kivételtől eltekintve – „Kommando der Heeresfront G. d. K. Erzherzog Carl Photographengruppe – Kriegsfotografen Brüder Schuhman” bélyegzés. A fényképek mérete ca. 17 x 12 cm. Megkímélt állapotú, eredeti nagyítások. 36.000,320. KASSÁK LAjOS [íRó, KöLTő, MűfORDíTó, KéPZőMűVéSZ; 1887-1967] féNyKéPE. A felvétel Kassák műtermében készült, készítője ismeretlen. Méret: 18,5 x 18,2 cm. Jó állapotú, eredeti nagyítás. 20.000,-

320.

321.

H onterus A ntikvárium

321. A KöRöSLADÁNyI wENCKHEIMMERÁN KASTéLyRóL éS KERTjéRőL KéSZüLT 3 DB féNyKéP az 1910 körüli időszakból. Készítette Ragács Gyula, Szolnok. A három fénykép mérete egységesen 19 x 14 cm, a kartonok mérete 33 x 24,5 cm. Jó állapotú, eredeti nagyítások, kiadói kartonon, alul kéziratos képaláírással, jó állapotban. Hozzá tartozik: fEHéR LAjOS KOADjUTOR NéGy AUTOGRÁf LEVELE MERAN fERENCNé RéSZéRE 1911-ből. Az 1911. jan. 16. és 1911. júl. 8. közöti időszakban kelt levelekben Fejé Lajos a körösladányi katolikus templom felújításával és átalakításával kapcsolatosan ad tájékoztatást és kér további anyagi támogatást. Levelenként egy-másfél beírt oldal, jó állapotban. Hozá tartozik: GRóf SZéCHENyI MIKLóS [1868–1923] NAGyVÁRADI PüSPöK KéT GéPELT LEVELE CHILKó LÁSZLó KöRöSLADÁNyI PLéBÁNOS RéSZéRE 1911-ből. A levelekben a körösladányi plébánia felújításval kapcsolatosan ír. Kelt: Nagyvárad, 1911. jún. 9. és 24. Levelenként 1-1 gépelt oldal, alul autográf aláírással, jó állapotban. 20.000,-

– 78 –


322. LECHNER GyULA [SZOBRÁSZ, fESTő, TANÁR éS íRó; 1841-1914], LECHNER öDöN éPíTéSZ TESTVéRéNEK KéZIRATOS NAPLóI az 1858. márc. 15-1859. dec. 31. közötti időszakból. Az árverésünkön szereplő naplók Lechner Gyula 17 éves korában keletkeztek, amikor a budapesti piaristáknál töltötte diákéveit. Öszszesen 840 oldal terjedelmű naplóiban részletesen ír a mindennapjairól, piarista tanárairól, osztálytársairól, de olvashatunk a szerelmével való találkozásáról is, aki később a felesége lett. Mesél a barátaival töltött időkről, a közös színházi látogatásokról, és az azt követő közös borozgatásokról. Leírja, hogy szüleivel (Lechner Nep. János és Schumayer Teréz) gyakran kikocsiznak Kőbányára, ahol az ott élő ismerős családokkal rendszeresek a zenés, táncos társasági események. Melegebb napokon a Svábhegyre jártak ebédelni, de előfordult hogy esti táncmulatságba csöppentek. A nyarakat Szadán, egy ismerős családtól bérelt házban töltötték, ahol édesapja ismerősei is rendszeres vendégek voltak, itt a társaságból a férfiak együtt vadásztak, kártyáztak és boroztak. Naplójában jól érzékelteti a feszült hangulatot Pesten, ahogy a szabadságharc vérbefojtásának 10 évfordulója közeleg. Naplóit félbehajtott, zsinórral fűzött, számozott irkafüzetekbe írta, összesen 12 füzetnyit, I-XII. számozva, ebből A II. számú füzet hiányzik, és van egy számozatlan. Naplóbejegyzései tollal íródtak, kivétel a X. füzet második fele és a számozatlan füzetben lévő bejegyzések. A naplók jó állapotban, a lapok tiszták, a kézírás végig jól olvasható. 120.000,-

323.

324.

323. LISZT fERENC [ZENESZERZő, ZONGORAMűVéSZ; 1811-1886] KABINETféNyKéPE AZ 1870-ES éVEKBőL. Készítője ismeretlen. Mérete: 6 x 9,5 cm. Jó állapotban. 24.000,324. A LUDAS MATyI C. fOLyóIRAT 1946. júN. 23-I SZÁMÁNAK KéZIRATOS, GERő SÁNDOR ÁLTAL RAjZOLT CíMLAPTERVE. Technika: tusrajz, akvarell. Méret: 30 x 42,5 cm. Jó állapotban, félbehajtva. 18.000,-

– 79 –

87.

árverés


325. A LUDAS MATyI C. fOLyóIRAT SZÁMÁRA KéSZüLT KéZIRATOS KARIKATúRA AZ 1950-ES éVEKBőL: „LEÁNyKéRéS AZ üZEMI RENDEZVéNyEN.” Tus, akvarell vegyestechnika, jelezve bal oldalon alul. Méret: 21 x 29,5 cm. A hátoldalon a Ludas Matyi szerkesztőségének bélyegzésével és kéziratos képaláírással. Jó állapotban. 6.000,325.

326. A LUDAS MATyI C. fOLyóIRAT SZÁMÁRA KéSZüLT KéZIRATOS KARIKATúRA AZ 1950-ES éVEKBőL: „KULTURHÁZ.” Tus, akvarell vegyestechnika, jelezve középtájt alul. Méret: 29,5 x 25 cm. Jó állapotban, korabeli kartonra kasírozva. 7.000,326.

327. MIKSZÁTH KÁLMÁNNé MAUKS ILONA [1853-1926] VIZITKÁRTyA-féNyKéPE. Készítette: Fekete István és Boros Imre, Balassagyarmat. Méret: 6,4 x 10,2 cm. Jó állapotban. 10.000,-

327.

329. H onterus A ntikvárium

328. NAGy ENDRE [íRó, újSÁGíRó; 1877-1938] PORTRéKéPESLAPjA, AUTOGRÁf ALÁíRÁSÁVAL. A lapon szereplő portrét Rónai Dénes készítette, kiadta a Nyugatbarátok Köre. Méret: 9 x 14 cm. Nagy Endre utolsó éveiben a Nyugat-barátok Köre előadásait vezette. Jó állapotú példány, alul Nagy Endre autográf aláírásával. 8.000,329. öRKéNy ISTVÁN [íRó, 1912-1979] féNyKéPE az 1970es évek első feléből. A felvételt Balla Demeter készítette, a hátoldalán bélyegezve. Méret: 17 x 23,5 cm. Jó állapotú, eredeti nagyítás. 12.000,-

– 80 –


330. PÁZMÁN fERENC [SZíNéSZ, éNEKES ; 1873-1965] éS SZOyER ILONKA [OPERAéNEKESNő, 1880-1956] KöZöS féNyKéPE az 1910 körüli időszakból. A felvételt készítette: Szenes [Adolf], Koller [Károly] utóda, Budapest (jobb oldalt alul szárazbélygzés). Mérete: 12 x 24 cm. Korabeli kartonon, a képmező alatt kéziratos képaláírással. Jó állapotban. 8.000,331. A PESTI EGyETEM 1799/1800 éVI TANéVéNEK RENDjE – Ordo Praelectionum pro Anno 1799 & 1800 in Reg. Universitate Pestiensi. Nyomtatta Trattner Mátyás, Pest, 1799. Méret: 47 x 62 cm. Hajtogatva, jó állapotban. 12.000,-

330.

332. A PESTI főVÁMHÁZ ELőTT, A fELSőRAKPARTON TARTOTT HETI PIACRóL KéSZüLT féNyKéP az 1900-körüli időszakból. Készítője ismeretlen, mérete: 14,5 x 8,7 cm. Jó állapotú, korabeli nagyítás, koartonra kasírozva. 9.000,332.

333.

333. POZSONy- PRESSBURG. [fényképalbum az 1890-körüli időszakból] Készítette: R. & J. D. [Römmler & Jonas, Drezda], ca. 1890. Az albumban leporelló-szerűen kihajtható kartonokon összesen 12 felvétel található, ezek mérete egységesen 97 x 147 mm. Festett, aranyozott kiadói egészvászon kötésben, jó állapotban. 8.000,334. RABINDRANÁTH TAGORE [INDIAI KöLTő, íRó; 1861-1941] „TO jAVA” C. NyOMTATOTT KöLTEMéNyE angol és hollad nyelven, sajátkezű aláírásával. Javai látogatásának alkalmából. Kelt: Batavia [Jakarta], 1921. aug. 21. Nyomda nélkül. 6 nyomtatott oldal, a harmadik oldalon, az angol nyelvű változat végénél autográf aláírásával. Hozzá tartozik:

– 81 –

87.

árverés


fENTI KöLTEMéNyE üNNEPéLyES fELOLVASÁSÁNAK HELySZíNéRőL KéSZüLT KORABELI féNyKéP. Méret: 23 x 16,5 cm. Jó állapotban. 8.000,-

334.

335.

336.

337. H onterus A ntikvárium

335. RóNA EMy [GRAfIKUS, fESTő; 1904-1988] EREDETI, AUTOGRÁf ILLUSZTRÁCIójA AZ 1943-BAN MEGjELENT BÁBSZíNHÁZ C. KöTETéHEZ. Ceruza, tus, akvarell vegyestechnika. Méret: 24 x 16,5 cm. Hozzá: Róna Emy: Bábszínház c. kötetének 1990 évi reprint kiadása. 12.000,-

336. RóZSA SÁNDOR éS RóZSA fERENC GyőRI ILLETőSéGű HAjóSKAPITÁNyOK KéZIRATOS KERESKEDELMI HAjóNAPLójA az 1846-1850 közötti időszakból. Összesen 57 beírt oldal, több kéztől. A bejegyzések a Kálmán, Battyány és Lehel hajók szállítmányaival kapcsolatos kiadásokat és bevételeket részletezik. A beírt lapok mellett 24 üres lapot tartalmaz. Korabeli, szalaggal zárható félbőr-kötésben, megkímélt állapotban. 20.000,-

337. „AZ SIKLóSI NEMES CSIZMADIA CéHNEK PROTOCOLUMA, KéSZüLT AZ 1791-DIK ESZTENDőBEN júLIUS HOLNAPNAK 17-DIK NAPjÁN” – A SIKLóSI CSIZMADI CéH KéZIRATOS ADATTÁRA az 1791-1867 közötti időszakból. Összesen 134 levél terjedelemben, 1791-1867 közötti keltezésű, zömében kétoldalas, magyar nyelvű bejegyzésekkel. A szöveg több kéztől származik, tiszta, jól olvasható. Itt szereplő adattár a céhes világ harmadik korszakának, a hanyatlás korának krónikása. 1802-ben I. Ferenc a céheket állami felügyelet alá helyezte, 1848-ban Klauzál Gábor miniszter még egy kisérletet tesz a céhintézmény megmentésére, de az 1872-ik évi VIII. tc. kimondja, hogy a törvény életbelépésétől számított 3 hónapon belül valamennyi céh megszüntetendő. Ez az év a céhes világ vége, helyüket az ipartestületek vették át.

– 82 –


Tételünk fontos céh- és ipartörténeti kordokumentum, majd száz év céhes történéseinek forrása. A bejegyzések tartalma: I. Beszegődési díjak, melyik tanonc fizet, melyik mesternek. II. Melyik legény mikor készítette a remekét és mikor szabadult. III. A vándorkönyvek vezetése, ki mikor jött és távozott. IV. A céh bevételei és kiadásai, a céhláda tartalma. Ki mennyit és miért fizetett, ki mivel tartozik. V. A céhmesterek kronológiai jegyzéke, valamint a céhgyűlések jegyzőkönyvei és döntései röviden. Korabeli, bordára fűzött félbőr-kötésben, az első táblán korabeli, kézírással feliratozott címkével. A táblák papírborítása kissé kopottas, a gerince ép. Stabil példány. 48.000,-

338.

338. A SOPRONI SZENT jÁNOS TEMPLOM MELLETTI fOGADó éS éPüLETEGyüTTES KéZIRATOS HELySZíNRAjZA HILD VENCEL ÁLTAL 1832-ből. A lap címfelirata: „Situations Plan des Wirthshauses zum Lustigen Bauern nebst daran stossenden Schreierischen Hauses.” A tervrajz a mai Bécsi út-Szélmalom utca-Rózsa utca által határolt terület elrendezését mutatja, rajta a Szent János templom átépítés előtti alaprajzával, valamint a jelenleg Bécsi út 5. szám alatti pékmúzeum (a tervrajzon Schreierházként feltüntetett) akkori épületének alaprajzával. A lapon a fent leírt kapcsolt épületek alaprajzai mellet a jelenleg Bécsi út 9-11 szám alatti épület helyén lévő, ma már nem létező vendégfogadó épületeinek elhelyezkedését adja. Hild Vencel soproni építész [1770-1834], nevezetesebb klasszicista stílusú művei Sopronban a vármegyeháza és a Széchenyi-palota. A lap mérete: 43,5 x 27 cm. Színezett tusrajz, négyrét hajtva, jó állapotban. Hozzá tartozik: A fENT LEíRT TERüLETNEK EGy VALAMIVEL KORÁBBAN KéSZüLT, LATIN NyELVű CíMfELIRATTAL ELLÁTOTT VÁZLATRAjZA. Méret: 23 x 18,2 cm. Vízjeles papíron, hajtogatva, jó állapotban. Színezetlen. 60.000,-

– 83 –

87.

árverés


339.

339. [SüMEG ] „KISfALUDy SZüLőHÁZA SüMEGHEN” - wEIxELGARTNER EDE [1816-1873] LITHOGRÁfIÁjA 1860-ból. Megjelent Wixelgartner Ede „Nevezetes tájképek, magyarországi Romok és Kastélyok” című, 10 látképet tartalmazó albumában[Bécs, 1860. J. Haller.] A képméret 27,5 x 22 cm. Magyar és németnyelvű képaláírással. Jó állapotban, keretezve. Dekoratív, ritka látkép. 60.000,-

340. SZENDE BéLA [A SZABADSÁGHARC ALATT HONVéD SZÁZADOS, 1823-1882] KABINETféNyKéPE. Szende Béla az 1840-es évek folyamán Krassó vármegye főügyésze volt, honvédként részt vett az 1848-1849-es szabadságharcban, századosi rangot ért el. A kiegyezést követően 1869-1872 között tanácsos volt a honvédelmi minisztériumban, 1872. december 15től haláláig pedig honvédelmi miniszter volt a Szlávy-, a Bittó-, a Wenckheim- és végül a Tisza Kálmán-kormányban. A felvételt készítette Ellinger Ede, mérete: 6,3 x 10,2 cm. Kiadói kartonon, jó állapotban. 8.000,-

340.

341. A TABÁNBAN TALÁLHATó ARANyKAKAS UTCÁRóL KéSZüLT 2 DB féNyKéP az 1920-as évekből. A fényképek mérete egységesen 17,2 x 17,2 cm. Megkímélt állapotú korabeli nagyítások. 12.000,341.

342. H onterus A ntikvárium

342. TISZA ISTVÁN [MINISZTERELNöK, 1861-1918] féNyKéPE az 1910 körüli időszakból. A felvételt készítette: Szenes [Adolf], Koller [Károly] utóda, Budapest (a fényképen bal oldalt alul és a kartonon alul szárazbélygzés). A kép mérete: 15 c 19,7 cm, a karton mérete 24,7 x 30,5 cm. Kiadói kartonon, a karton sarkai kissé kopottak, a fénykép jó állapotban. 10.000,-

– 84 –


343.

343. A VÁROSLIGETI őS BUDAVÁRÁT ÁBRÁZOLó KéT féNyKéP 1896-ból. A két fénykép az 1896-os milleniumi kiállításra készült mulatókomplexumot mutatja be, az egyik a felvételen a főbejárat látható, a másikon a belső udvar. A képek mérete egységesen 16,5 x 10,5 cm, kiadói kartonra kasírozva, oldalt magyar, angol és német nyelvű képaláírással. A felvételeket a Strelisky Sándor, Weinwurm Antal, Mai és Szigeti, Mertens és Társa, Koller utódai [Forché Román és Gálfy], Klösz György, ifj. Divald Károly és Goszleth István fényképészeket tömörítő Fényképészek Szövetkezete készítette. Jó állapotú, eredeti fényképek. 20.000,344. VERÁG MIHÁLy ADóNyILVÁNTARTó KöNyVE AZ 1828-1831 KöZöTTI IDőSZAKBóL – „Tizenkilentz esztendeig szolgáló contributionalis könyvetske.” Nyomt. Patzkó Jósef Pest, 1828. [20] p., ebből 4 oldal kézírással kitöltve. Fűzve, kiadói papírborítékban, az első borítólapon kézírással címzett vignettával, jó állapotban. 12.000,-

344.

345.

345. wEöRES SÁNDOR [KöLTő, íRó; 19131989] féNyKéPE az 1970-es évekből. A felvételt Balla Demeter készítette, a hátoldalán bélyegezve. Méret: 24 x 185 cm. Jó állapotú, eredeti nagyítás. 12.000,346. ZüGN NÁNDOR M. KIR. ERDéSZ, főISKOLAI TANÁRSEGéD RéSZéRE KIÁLLíTOTT 4 DB KINEVEZéSI OKIRAT. Az okmányok az 1904-1908 közötti időszakban lettek kiállítva, Selmecbányán és Fenyőházán. Összesen 4 kézzel beírt oldal, jó állapotban. Folio. 4.000,-

346.

– 85 –

87.

árverés


347. A KIEGyENLíTéS OKMÁNyTÁRAS TöRTéNETE. I-II. füzet. Pest, 1867. Lauffer Vilmos. 160 p.; 161-354 + [2] p. A művet Deák feltétlen híve, Toldy István adta ki. A két füzet egybekötve, későbbi, XIX. század végén készült félvászon-kötésben, a füzetek eredeti papírborítói bekötve. Jó példány. 8.000,-

348. KIS BÁLINT, BACZKA-MADARASI Az Árpádok királyi vére Magyarország családaiban. Ötvenhét nemzedékrendi táblával. Budapest, 1895. Athenaeum. [4] + 35 p. + 56 t. (45 kétlapos) + XX + [1] p. Példányunk a címlapon jelzett 57 tábla helyett 56-ot tartalma, tudomásunk szerint a mű így teljes. Későbbi, XX. század elején készült egészvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal, az eredeti papírboríték bekötve. Megkímélt állapotú, jó példány. Folio. 16.000,-

347.

348.

349. KISfALUDy KÁROLy, KISfALUDI Irene. Szomorú-játék öt felvonásban. Írta --. Pest, 1820. Müller Jósef. 121 [helyesen 119] + [1] p. Első kiadás. Korabeli keménytáblás papírkötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal. Megkímélt állapotú, jó példány. 16.000,349.

350. KISfALUDy SÁNDOR, KISfALUDI Hunyady jános. Históriai dráma. Írta --. Buda, 1816. A Kir. M. Universítás betűivel. 1 rézm. címkép (metsz. Blasius Höfel) + 1 rézm. címlap (metsz. Karacs F.) + [8] + 308 p. Első kiadás. Korabeli vászonkötésben, kissé kopottas állapotban. A kötéstáblák kissé foltosak. 16.000,350.

H onterus A ntikvárium

– 86 –


351.

351. KISS jóZSEf ünnepnapok. Cserna Károly rajzaival. Budapest, [1888.] Révai Testvérek [Franklin]. 127 p. + 10 t. Ezen példány külön nyomatott Dr. Reich Adolfné úrhölgy részére. Művészi kiadói egészpergamen díszkötésben, gerincén és a kötéstáblákon festett, aranyozott díszítésekkel és címfelirattal, körül festett, aranyozott lapszélekkel, festett sárgaréz csatokkal. Megkímélt állapotú, szép példány. 24.000,-

352. KOLLÁNyI fERENCZ A magán kegyúri jog hazánkban a középkorban. Székfoglaló -- levelező tagtól. Budapest, 1906. MTA – Athenaum. 298 p. Modern félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címkével, az eredeti papírboríték bekötve. Jó példány. 7.000,353.

353. A KOLOZSMEGyEI BORSAVöLGy HELyNEVEI. Bevezetéssel és jegyzetekkel közzéteszi Szabó T. Attila és Gergely Béla. Kolozsvár, 1945. Minerva. 208 + [1] p. + 6 t. (ebből 2 kétlapos). Az Erdélyi Tudományos Intézet kiadványa. Fűzve, kiadói papírkötésben, megkímélt állapotban. 6.000,-

354.

355.

354. KOMPOLTHy jóB Tíz év Kínában. [Budapest, 1928. Szerző – Ungár Gyula.] 368 p. Dedikált példány. Aranyozott, vaknyomásos kiadói egészvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 12.000,355. KOVÁCS jóZSEf A Balatonvidék múltja és regevilága. Összeállította --. Budapest, 1944. Balatoni Társaság [Sylvester nyomda]. 212 p. + 14 t. a kötet lapjai kissé foltosak. Fűzve, illusztrált kiadói papírkötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 8.000,-

– 87 –

87.

árverés


356. KOVÁCS MIHÁLy A harang. Budapest, 1919. Szent István-Társulat [Stephaneum]. 242 p., gazdag szövegközti képanyaggal. Modern félvászon-kötésben, az eredeti papírboríték címlapja az első táblára felragasztva. 10.000,358.

359.

357. KöLCSEy fERENCZ NAPLójA 1832-1833. Budapest, 1848. Dobrossi. [2] + 173 + [1] p. Több lapon érvénytelen gyűjteményi bélyegzés. Modern, bordázott gerincű, korhű félbőr-kötésben. 8.000,358. KöNyöKI jóZSEf A középkori várak különös tekintettel Magyarországra. Írta --. Sajtó alá rendezte Nagy Géza. Budapest, 1905. MTA [Athenaeum]. XII + 625 p., a 307-625 oldalon képek, a lapok hátoldalán magyarázó szöveggel. Korabeli bordázot gerincű félbőr-kötésben. Jó példány. Folio. 24.000,359. KúNOS IGNÁCZ, DR. Anatóliai képek Budapest, 1891. A „Szépirodalmi Könyvtár” kiadóhivatala [nyomt. Rózsa K. és neje]. 139 p.+ 9 t. Festett, aranyozott, kiadói egészvászon-kötésben. 5.000,-

360.

361. H onterus A ntikvárium

360. KúNOS IGNÁC, DR. Nipponföldi mondavilág. Monogatari. Toyama Koichi elmondása után irta --. Eredeti japán rajzokkal. Budapest, [1924.] Béta. 246 + [2] p. Szövegközti rajzokkal. Színes, illusztrált kiadói félvászon-kötésben. Jó példány. 5.000,361. KúNOS IGNÁC, DR. Nippon-ország naposkertje. Toyama Koichi elmondása után írta --. Eredeti japán rajzokkal. Budapest, [1923.] Athenaeum. [4] + 244 p. Színes, illusztrált kiadói félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 6.000,-

– 88 –


362. KUTHy LAjOS Polgári szózat kelet népéhez 1841. Pest, 1841. Heckenast Gusztáv. [6] + 217 p. Későbbi, XIX. század végén készült, aranyozott gerincű félvászonkötésben. A gerince felül restaurálva, ettől eltekintve jó példány. 12.000,-

362.

364.

363. LÁNG MENyHéRT Korzika. Harmadik javított, bővített és képekkel ellátott kiadás. Budapest, 1910. Ráth Mór. IX + 157 + [1] p. Aranyozott gerincű korabeli félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 8.000,364. LAUKA GUSZTÁV Szellemi szikrák. Nevezetesb emberek köz és magán életbeni elmés rögtönzései és élczes mondatai. Közli Lauka Gusztáv. Pest, 1862. Heckenast Gusztáv [nyomt. Landerer és Heckenast]. XVIII + [2] + 304 p. Korabeli, aranyozott gerincű félbőr-kötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 6.000,365. LERAjZOLÁSA EGGy IGAZÁN MEGTéRő BűNöSNEK, avvagy Dávid ötvenedik Zsoltárának Magyarázása: mellyben amaz eleven színekkel leiratik, s minden megtérni kívánó Híveknek a követésre példáúl adatik. Veszprém, 1825. Özv. Számmer Klára betűivel. XIV + [2] + 224 p. Korabeli félbőr-kötésben, a gerince kissé sérült (javítva). 8.000,-

365.

367.

366. LIGETI ERNő én jót akartam. Szatmárnémeti, [1924.] Szabadsajtó Rt. 112 p. Aláírt, számozott (5/200. sz.) példány. Kiadói selyemkötésben, jó állapotban.

8.000,-

367. LUKÁCS GyöRGy életem és kortársaim. I-II. kötet. [Budapest, 1936.] Pantheon [nyomt. Radó István]. Gróf Teleki Pál részére dedikált példány. A két rész egybekötve, aranyozott kiadói egészbőr-kötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 8.000,-

– 89 –

87.

árverés


368. LUKÁCSy IMRE Beszél a mult. A dunavecsei ref. egyházközség és Dunavecse község története. Sajtó alá rendezte --. Dunavecse, 1943. Dunamente [Sylvester nyomda, Budapest]. 175 + [1] p. + 18 t. + 1 térképvázlat Fűzve, illusztrált kiadói papírkötésben. Jó példány. 7.000,368.

369. MACKELDEy, fERDINAND, DR. A római jog tankönyve. A tizennegyedik, Dr. Fritz János Ádám által tetemesen javított és bővített kiadás után magyarra áttették Báttaszéki Lajos, Löw Tóbiás és Wagner Géza. I-III. kötet. Pest, 1864. Heckenast Gusztáv. VI + [2] + 226 + [1] p.; IV + [4] + 244 p.; [8] + 211 + [1] p. A három rész egybekötve, korabeli félvászon-kötésben. 8.000,370. [MACSKOVICS MIHÁLy] M. M. A falusi iskola- mesteri hivatalra készítendők számára az egri anya-megyében alapíttatott intézetnek rövid előadása. Eger, 1834. Az Érseki Lyceum betűivel. 31 p. Fűzve, korabeli papírborítékban. Jó példány. 5.000,-

370.

371. MAGyAR HUNMONDÁK. Helbing Ferencz képeivel. Budapest, év nélkül. Rigler József Ede. [32] p., 14 egészoldalas, színes illusztrációval. Haránt alakú színes, illusztrált kiadói félvászon kötésben. 7.000,371.

372. MAGyAR íRóK ARCZKéPEI éS éLETRAjZAI. Első gyüjtemény 40 arczképpel. [Több része nem jelent meg.] Pest, 1858. Heckenast Gusztáv. [4] + 162 + [1] p., benne 40 oldalszámon belüli egészoldalas lith. arckép. Aranyozott, vaknyomásos korabeli egészvászon-kötésben. Kopottas állapotú példány, a gerince restaurálva, az előzéklapok cserélve. 12.000,372. H onterus A ntikvárium

– 90 –


373.

374.

375.

373. MAGyAR jOGI LExIKON öT KöTETBEN. Számos szakférfiú közreműködésével szerkesztette Dr. Márkus Dezső. I-VI. kötet. [A 4. kötettől a címlapon a korábbi 5 helyett 6 kötetnek jelezve.] Budapest 1898-1907. Pallas. [4] + VI + 806 p.; [4] + 920 p.; [4] + 924 p.; [4] + 912 p.; [4] + 890 p.; [4] + 1180 p. Több lapon korabeli tulajdonosi bélyegzés. A hat kötet egységes, díszesen aranyozott gerincű kiadói félbőr-kötésben. Néhány apróbb kopástól eltekintve megkímélt állapotú, szép sorozat. 120.000,-

374. MAGyAR NEMZETSéGI ZSEBKöNyV. Második rész: Nemes családok. I. kötet. Kiadja a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság. Budapest, 1905. Franklin. VIII + 664 p. + 11 színes t. Unicus, több kötete nem jelent meg. Festett, aranyozott kiadói egészvászon kötésben, festett lapszélekkel. Kifogástalan állapotú, jó példány. 14.000,-

375. A MAGyAR ORSZÁGGyűLéS TöRTéNETE 18671927. Balassa Imre, T. Boros László, Csetényi József, Hoitsy Pál, Kemechey László, Kun Andor, Lengyel Ernő, Pethő Sándor, báró Szterényi József és Szúdy Elemér közreműködésével szerkesztette Balla Antal. Budapest, [1927.] Légrády. 540 p. Szövegközti illusztrációkkal. Aranyozott kiadói egészvászon kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 20.000,-

376. MAGyARORSZÁGI RENDELETEK TÁRA. Első folyam 1867. Második javított és bővített hivatalos kiadás. Pest, 1871. Ráth Mór. 627 p. Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben. Jó példány. 10.000,-

376.

– 91 –

87.

árverés


377. MAGyARORSZÁG öSSZES SZABAD KIRÁLyI éS TöRVéNyHATóSÁGI jOGGAL fELRUHÁZOTT VÁROSAINAK VALAMINT A RENDEZETT TANÁCSú VÁROSOKNAK MINT ERKöLCSI TESTüLETEKNEK VAGyONI ÁLLAPOTA A MILLéNIUM éVéBEN. Hivatalos adatok alapján szerkesztette Paulovits Márton. Szeged, 1898. Endrényi Lajos. 477 p. Az utolsó lapja szakadt (a jobb alsó negyede hiányzik). Díszesen aranyozott, vaknyomásos kiadói egészbőr díszkötésben, aranyozott lapszélekkel. Megkímélt állapotú, nagyon szép példány. 18.000,-

377.

378. MAGyARORSZÁG TISZTI CíM- éS NéVTÁRA. L. évfolyam 1943. Szerkeszti és kiadja a Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1943.M. Kir. Állami Nyomda. XVIII + 1031 p. Az eredeti kötés aranyozott gerincének felhasználásával készült modern vászonkötésben. 12.000,378.

379. 380.

379. MAGyARORSZÁG VÁRMEGyéI éS VÁROSAI. (MAGYARORSZÁG MONOGRÁFIÁJA.) – HONT VÁRMEGYE ÉS SELMECZBÁNYA SZ. KIR VÁROS. A Magyarország Vármegyéi és Városai központi szerkesztő bizottságának közreműködésével szerkeszti Dr. Borovszky Samu. Budapest, év nélkül. Országos Monografia Társaság [nyomt. Wodianer F.] [6] + 490 p. + 42 t. és 2 kihajtható térkép. Festett, aranyozott, kiadói egészvászon sorozatkötésben. Kifogástalan állapotú, szép példány. 30.000,-

380. MAGyARORSZÁG VÁRMEGyéI éS VÁROSAI. (MAGyARORSZÁG MONOGRÁfIÁjA.) – SOMOGy VÁRMEGyE. Somogy vármegye Monografia-bizottságának felügyelete alatt és a Somogy vármegyei helyi munkatársak közreműködésével szerkesztette Csánki Dezső, Dr. Budapest, év nélkül. Országos Monografia Társaság [ny. Hornyánszky Viktor]. [6] + 655 p. + 1 kihajtható, színes térkép. Festett, aranyozott, kiadói egészvászon sorozatkötésben. Kifogástalan állapotú, szép példány. 40.000,H onterus A ntikvárium

– 92 –


381.

382.

383.

384.

381. MAGyAR TöRTéNETI éLETRAjZOK xII. éVfOLyAM I-II. kötet és xIII. évfolyam I. kötet. ZICHy ANTAL Gróf Széchenyi István életrajza. I-II. kötet. [I. kötet 1-2. fele. 1.: 1791-1831.; 2.: 1831-1845.] Budapest, 1896-1897. Magyar Történelmi Társulat – Franklin. [4] + 628 p. + 7 t. (ebből 2 kétlapos) + 2 kihajtható hasonmás; [4] + 380 p. + 6 t. + 1 hasonmás. Magyar Történeti Életrjazok XII. évf. 1-2. kötet. és XIII. évfolyan 1. kötet. A három rész egybekötve, díszesen aranyozott korabeli egészvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. Néhány lapja az elejénél kijár. 20.000,382. MAGyAR TöRTéNETI éLETRAjZOK xxIV. évfolyam 1-5. füzet. BERZEVICZy ALBERT Beatrix királyné (1457-1508). Történelmi élet- és korrajz. Budapest. 1908. M. Tört. Társ. [4] + 695 p. + 16 t. (ebből 2 színes, 1 kihajtható) és 3 kihajtható gen. t. Korabeli bordázott gerincű félbőr-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal. Az eredeti papírboríték bekötve. Megkímélt állapotú, szép példány. 8.000,383. MAGyAR TöRTéNETI éLETRAjZOK xxxIII. évfolyam 1-5. füzet. MÁRKI SÁNDOR, DR. Horváth Mihály (1809-1878). A Magyar Történelmi Társulat alapításának félszázado évfordulójára írta --. Budapest, 1917. M. Tört. Társulat – Athenaeum. [4] + 388 p. + 6 t. Korabeli félvászon-kötésben, enyhén kopott, ettől eltekintve stabil, jó példány. 8.000,384. MAGyARy SZULPICZ Esztergom a tatárjárás korában. Esztergom, 1877. Buzárovits. 58 p. Dedikált példány. Modern, keménytáblás papírkötésben, az eredeti papírboríték bekötve. 8.000,-

– 93 –

87.

árverés


385. MAGyARy ZOLTÁN Amerikai államélet. A közigazgatás útja az Északamerikai Egyesült Államokban. Budapest, 1934. Kir. M. Egyetemi Nyomda. VII + 302 p. + 5 kihajtható melléklet. Kiadói félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal. Megkímélt állapotú, jó példány. 5.000,385.

386. [MAKó PÁL] MAKO, PAUL Rede auf die Errichtung der königlichen hohen Schule zu Ofen im jahre 1777 verfasset von --. Bécs, 1779. Johann Thomas Edlen von Trattnern. 39 p. + 1 nagyméretű, kihajtható rézm. t. (Ferd. Pichler rajza alapján metsz. J. Mansfeld). Korabeli fatáblára vont papírkötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 20.000,386.

387. MALOMIPAR. Gyakorlati műszaki szakkönyv. Budapest, [1942.] Malomujság [Kalász Könyvkiadó]. 404 p. + 1 t. reklám, a 385. oldalól hirdetések. Gazdag szövegközti képanyaggal. Aranyozott kiadói egészvászon-kötésben. Jó példány, a gerince enyhén kopott. 8.000,-

387.

388. H onterus A ntikvárium

388. [MANZOLLI, PIER ANGELO] MARCELLO PALINGENIO STELLATO Zodiacus vitae, hoc est de homini vita, studio, ac moribus optimé instituendis libri XII. ad illustrissimumFerrariae Ducem Herculem secundum. Opus miré eruditum, planéque Philosophicum, diligentissimé in usum studiosorum excusum, cum Indice locupletissimo. Párizs, 1565. Nyomda nélkül. [6] + 333 + [52] p. Néhány lap szélén szúrágások, a végénél két lap széle javítva (szöveghiányok) nélkül. Pier angelo Manzolli [1500-1543] olasz költő, eredeti foglalkozását tekintve orvos volt, X. Leó pápa környezetében tevékenykedett, később Renata d’Este kálvinista köreihetz csatlakozott. Fő műve az árverésünkön szereplő munkája, az 1520-1524 között, latin hexameterekben íródott Zodiacus Vitae („Az élet égkövei”) című tankölteménye, mely nyomtatásban először 1536-ban látott napvilágot. Művét a Zodiákus 12 jelének megfelelően ugyanennyi

– 94 –


szakaszra tagolta. Munkájában nemcsak csillagászati kérdéásekkel foglalkozik, hanem számos erkölcstani és erkölcsfilozófiai fejtegetésbe is bocsátkozik: állást foglal az epikureizmus, a lélekvándorlás, az arisztotelészi dogmatizmus kérdéseiben, invektivában támadja az egyházat. Világnézeti értékét Angliában sokra tartották, a protestáns iskolákban tankönyvként használták. Modern, keménytáblás papírkötésben. 60.000,389.

390.

391.

392.

389. MATUSIK NEP. jÁNOS Az Ausztriai Közbirodalom honisméje, különös tekintettel Magyar- és Erdélyországra. Tanuló-ifjuság használatára szerkeszté --. Kiadta Majer István. Pest, 1857. Eggenberger Ferdinánd. [2] + 117 + [3] + 1 kihajtható, határszínezett lith. térkép. Kiadói fametszetes papírborítékban. Kifogástalan állapotú példány, a kötet lapjai körülvágatlanok. 12.000,390. MAy KÁROLy A Csendes óczeánon. Utazási élmények. Írta --. Fordította Szekrényi Lajos. Budapest, 1898. Szent István Társulat [Pallas]. [4] + 677 + [3] p. Az utolsó oldalon lévő szöveg szerint „Ez az első könyv Magyarországon melyet szedőgéppel szedtek”. Festett, aranyozott kiadói kék sorozatkötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 12.000,391. MAy KÁROLy A félelmetes. Úti elbeszélés. Ádolgozta Dr. Szabó Károly. Budapest, 1910. Athenaeum. 271 + [1] p. + 6 t. Festett, aranyozott kiadói egészvászon-kötésben. Megkímélt állapotú példány, a gerince felül enyhén kopott. 7.000,392. MAy KÁROLy Burkers joe a félszemű. Fordította Hegedűs Arthur. Budapest, [1937.] Aczél Testvérek [Bányai és Várkonyi]. 172 p. Festett, aranyozott kiadói egészvászon-kötésben. A gerince enyhén kopott, ettől eltekintve megkímélt állapotú, szép példány. 6.000,-

– 95 –

87.

árverés


393. MéHES ANDRÁS Magyar pohárköszöntő az életben előforduló minden alkalomra. Negyedik kiadás. Budapest, 1911. Franklin. 384 p. A lapok enyhén foxing-foltosak. Kiadói félvászon-kötésben, gerincén és a kötéstáblán színes, lithografált cím- és záróképpel, a kötéstáblán „Felköszöntő-könyv” címfelirattal. Megkímélt állapotú, szép példány. 10.000,393.

394. MIKSZÁTH KÁLMÁN Club és folyosó. politikai ötletek és rajzok. Budapest, [1888.] Révai Testvérek [Pallas]. [4] + 221 + [2] p. Festett, aranyozott kiadói egészvászon díszkötésben, aranyozott lapszélekkel. Megkímélt állapotú, szép példány. 7.000,-

395.

395.

396. H onterus A ntikvárium

395. MILLER, jOANNES ELEEMOS fERDINANDUS Epitome vicissitudinum et rerum memorabilium de libera regia ac metropolitana urbe Budensi, ab ejus nativitate, anno quippe MCCXLII ad praesentem usque annum MDCCLX. Buda, [1761]. Typis Leopoldi Francisci Landerer. [12] + 210 + [2] p. + 1 nagyméretű, ihajtható Buda-látkép + 1 kihajtható Pest-Buda térkép + 1 rézm. t. A metszetekeet Binder János Fülöp metszette (mindegyik jobb alul szignált), a Buda-látképen a szignó mellett 1761-es datálással. Buda földrajza, története évről évre felsorolt eseményekkel és Buda topográfiájával, valamint a város 1751. évi tisztségviselőinek jegyzékével. Korabeli, díszesen aranyozott gerincű egészbőr-kötésben, festett lapszélekkel. Kifogástalan állapotú, nyomdatiszta, kivételesn szép példány. 200.000,396. MOLNÁR C. PÁL Cyrano de Bergerac. [Budapest, 1944.] Szépmíves Műhely [Kiss János nyomda]. [1] p. + 30 fametsz. t. Magyar Grafikusok Könyvei V. Megjelent 500 számozottpéldányban, melyből ez a 485. számú, a művész által aláírt példány. Fűzve, illusztrált kiadói borítékban. 16.000,-

– 96 –


397. MOLNÁR VIKTOR A genfi conventio. Írta --. Budapest, 1887. Lampel Róbert. 112 + [1] p. Első kiadás. Modern, bordázott gerincű félbőr-kötésben. Jó példány.

398. MOLNÁR VIKTOR A genfi conventio. Írta --. Második bővített kiadás. Budapest, 1888. Lampel Róbert. VII + [1] + 119 + [1] p. Dedikált példány. Korabeli, aranyozott, bordázott gerincű félbőr-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 6.000,-

397.

399. [MONTPLEINCHAMP, jEAN-CHRySOSTOME] L’ Histoire de filipe Emanuel de Loraine, duc de Mercoeur, dediée a sa majesté apostolique. Cologne [Köln], 1689. Pierre Marteau. 1 rézm. díszcímlap + [22] + 357 p. Későbbi, XIX. század második felében készült, bordázott gerincű félbőr-kötésben. 18.000,-

399

400

401.

6.000,-

400. MöCKESCH, MARTIN SAMUEL Die Pfarrkirche der Augs. Conf. Verwandten zu Hermannstadt. Beschrieben von --. Hermannstadt [Nagyszeben], 1839. Hochmeister – Thierry. 1 kihajtható lith. címkép + 134 + [1] p. Fűzve, korabeli papírborítékban. 20.000,401. MUSSET, ALfRED DE Vallomás – La Confession d un enfant du siécle. Fordította Kállay Miklós. [Budapest, 1921.] Genius. XVI + 342 + [4] p. A címlap, a könyvdíszek s a kötésterv Végh Gusztáv munkája. 50 könyvgyűjtők számára készült példányból a XXX. számú, kézzel számozott példány. Nagy irók – Nagy irások Első sorozat V. Kiadói, díszesen aranyozott egészpergamen kötésben, felül aranymetszéssel. A kötés Gottermayer Nándor műhelyében készült. Megkímélt állapotú, szép példány. 12.000,-

– 97 –

87.

árverés


402. MüHLBECK KÁROLy VIDÁM fEjLéCEI. [Herczeg Ferenc előszavával.] [Budapest, 1935. Uj Idők.] [160] p., Mühlbeck egészoldalas illusztrációival. 402. Dedikált példány. Harántalakú, zsinórral fűzött, illusztrált kiadói papírkötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. Méret: 8,2 x 24,8 cm. 6.000,-

403.

404.

403. MüNNICH ADOLf A felsőmagyarországi bányapolgárság története. Igló, 1895. Schmidt József. 127 p. A címlapon tulajdonosi bejegyzések és bélyegzés. Korabeli félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal. Megkímélt állapotú, jó példány. 7.000,404. NÁDASS fERENC Te és ti. Versek. Budapest, [1931.] Munka kiadása [Admiral nyomda]. 43 + [5] p. Dedikált példány. Fűzve, kiadói papírborítékban. 12.000,405. NAGy LAjOS Uccai baleset. Novellák. Első kiadás. Budapest, 1933. [nyomt. Radó Izidor.] 111 + [1] p. Dedikált példány. Korabeli félvászon-kötésben. Jó példány. 8.000,-

405.

406. H onterus A ntikvárium

406. NEMESI éVKöNyV 1924. Szerkeszti: királydaróczi Daróczy Zoltán. II. évfolyam. Budapest, 1924. May nyomda Rt. XIV + [2] + 358 + [1] p. + 9 melléklet (leszárm. táblák, 6 kihajtható, 3 kétlapos). Aranyozott kiadói egészvászon-kötésben. Kifogástalan állapotú, szép példány. 12.000,-

– 98 –


407.

408.

409.

407. NEy fERENCZ A népnevelés hatása Magyarhon népeinek erkölcsiségére. A M. Tudós Társaság által 1847-ben koszorúzott pályamű. Írta --. Kiadta a M. Irodalomterjesztő Társulat. Pest, 1848. Beimel József. [16] + 17-114 + [4] p. Szőnyi Pál (pedagógus, tanügyi író; 1808-1878) részére dedikált példány. Aranyozott, bordázott gerincű korabeli félbőr-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 12.000,-

408. OROSZ jóZSEf, BALÁSfALVAI Gróf Széchenyi István mint iró. Kiadta --. Pozsony, 1832. Snischek Károly. [6] + 409 + [1] p. A Hitel és a Világ bírálata. A szerző, újságíró, több folyóirat (Századunk, Hírnök) szerkesztője volt. Amint az előszóból kiderül, művében nemcska a saját, de Ponori Thewrewk József kritikáját is közli. Szentkirályi: O-11.2. Későbbi, XIX. század derekán készült, aranyozott gerincű félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 24.000,409. [ORSZÁGGyűLéSI TöRVéNyCIKKEK] ARTICULI DOMINORUM PRAELATORUM, BARONUM, magnatum et nobilium coeterorumque statuum et ordinum regni Hungariae &c., in generali eorum conventu, anno M.DC.LXXXI. Sopronii celebrato, conclusi et ab ipsa sacra Caesarea Maiestate ratificati et confirmati. Leutscoviae [Lőcse], [1687.] Typis Samuelis Brewer. 94 p. RMK II. 1610. Hozzákötve: ARTICULI DIAETALES POSONIENSES ANNI M.DC. LxxxVII. Leutschoviae [Lőcse], Typis Samuelis Brewer. [2] + 46 p. RMK II. 1611. A két mű egybekötve, korabeli pergamenkötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 30.000,-

– 99 –

87.

árverés


410. [ORSZÁGGyűLéSI TöRVéNyCIKKEK] BUDÁN 1790DIK ESZTENDőBEN TARTOTT ORSZÁG GyűLéSéNEK ALKALMATOSSÁGÁVAL IRÁSBA Bé-NyújTOTT, S KöZ-TANÁTSKOZÁS ALÁ VETT DóLGOK éS MUNKÁK. Hely, év és nyomda nélkül. 692 + 29 p. Korabeli, bordázott gerincű félbőr-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. Folio. 70.000,-

411.

411. [ORSZÁGGyűLéSI TöRVéNyCIKKEK] NAPONKéNTVALó jEGyZéSEI AZ 1802DIK ESZTENDőBEN felséges Második Ferentz római császár, Magyar, és Tseh ország koronás királya által Posony szabad királyi várossában Pünkösd havának 2-dik napjára rendeltt, s ugyan ott azon esztendőben Mind szent havának (31.) napjában be-fejezett Magyar ország gyűlésének; mellyek eredetképen magyar nyelven írattattak, és az ország gyűlésének fő vigyázása alatt hitelesen deák nyelvre fordíttattak. Pozsony, 1802. Füskúti Landerer Mihály. XXIV + 485 + 361 p. + 1 kihajtható melléklet, ezek közül 1 melléklet félig kitépve. Korabeli, bordázott gerincű félbőr-kötésben, a gerince restaurálva. Folio. 60.000,-

412., 413.

412. [ORSZÁGGyűLéSI TöRVéNyCIKKEK] NAPONKéNTVALó jEGyZéSEI AZ 1805. ESZTENDőBE fELSéGES MÁSODIK fERENCZ … ÁLTAL POSONy SZ. KIR. VÁROSSÁBAN MINDSZENT-HAVÁNAK 13. NAPjÁRA RENDELTT MAGyAR ORSZÁG GyüLéSéNEK, mellyek eredet-képpen magyar nyelven irattattak, és az ország gyülésének fő vigyázása alatt hitelesen deák nyelvre fordittattak. – Diarium comitiorum regni Hungariae. 1805. Előtte: Az Ország-Gyülés Irásai – Posonyban 1805-dik esztendőben tartatott Ország-Gyűlésének alkalmatosságával elő-fordúlt, és a naponként való jegyzésekben emlétett irásoknak rendje. Pozsony, 1805. Belnay György Aloys. 72 + XXIV + VI + 101 p. Több lapja alul szúrágta, helyenként minimális szöveghiánnyal, több helyütt javítva. Hozzákötve: AZ [1807. ESZTENDEI] ORSZÁGGyüLéSéNEK IRÁSAI – ACTA COMITIORUM REGNI HUNGARIAE. [Pest, 1807. Füskúti Landerer Mihály.] 550 + [10] + 20 + [34] p. Korabeli aranyozott, bordázott gerincű egészbőr-kötésben. Szép példány, helyenként kisebb kopásokkal. Folio. 60.000,-

410.

H onterus A ntikvárium

– 100 –


413.

414.

415.

416.

413. [ORSZÁGGyűLéSI TöRVéNyCIKKEK] fELSéGES ELSő fERENTZ … MAGyAR ORSZÁG KORONÁS KIRÁLLyÁTóL BUDA SZABAD KIR. főVÁROSÁBA 1807. ESZTENDőBENN, SZ. GyöRGy HAVÁNAK 5. NAPjÁRA RENDELTETETT MAGyAR ORSZÁG GyüLéSéNEK jEGyZő-KöNyVE, melly eredetképen magyar nyelven iratott, és az ország gyülésének fő vigyázása alatt hitelesen deák nyelvre fordíttatott. – Diarium comitiorum regni Hungariae 1807. Pest, 1807. Füskúti Landerer Mihály. XXVII + 848 p. Korabeli aranyozott, bordázott gerincű félbőr-kötésben. Jó példány. Folio. 60.000,414. [ORSZÁGGyűLéSI TöRVéNyCIKKEK] fELSéGES ELSő fERENTZ AUSTRIAI TSÁSZÁR, MAGyAR, éS CSEH ORSZÁG KORONÁS KIRÁLyÁTóL POSONy SZ. KIR. VÁROSSÁBA 1808DIK ESZTENDőBEN Kiss-Aszszony havának 28dik napjára rendeltetett Magyar Ország Gyűlésének Jegyző könyve, melly eredet-képpen magyar nyelven iratott, és az ország gyűlésének fő vigyázása alatt hitelesen deák nyelvre fordíttatott. Pozsony, 1808. Belnay György Aloys. XXXII + 392 + XVI p. Korabeli keménytáblás papírkötésben, a gerincen aranyozott címkével. Megkímélt állapotú, jó példány. 30.000,415. [ORSZÁGGyűLéSI TöRVéNyCIKKEK] fELSéGES ELSő fERENTZ AUSTRIAI CSÁSZÁR, MAGyAR, éS CSEH ORSZÁG KORONÁS KIRÁLyÁTóL POSONy SZ. KIR. VÁROSÁBA 1830DIK ESZTENDőBEN Szt. Mihály havának 8. napjára rendeltetett Magyar ország gyülésének Jegyző könyve. Pozsony, 1830. Belnay György Aloys. XXXIV + [2] + 329 + III p. Korabeli, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, festett lapszélekkel. A gerince felül kissé sérült, ettől eltekintve megkímélt állapotú, szép példány. Folio. 50.000,416. [ORSZÁGGyűLéSI TöRVéNyCIKKEK] 1844-IK éVI ORSZÁGGyüLéSI TöRVéNyCIKKELyEK. [Pest, 1844. Landerer és Heckenast.] 36 p. Az utolsó oldalon alul gróf Mailáth Antal kancellár és Szőgyény[Marich] László második alkancellár autográf aláírásával. Korabeli félbőr-kötésben, megkímélt állapotban. Folio 12.000,-

– 101 –

87.

árverés


ORVOSI KöNyVEK, BALNEOLOGIA

417.

417. fRESENIUS, [KARL] REMIGIUS C. Bevezetés a minőleges vegyelemzésbe vagyis a műtételek, a kémszerek, és az ismertebb testeknek a kémszerek iránt való viseletének tana, valamint a rendszeres eljárás a gyógyászatban, a müvészetekben, mesterségekben és gazdászatban gyakrabban előforduló testeknek fölismeréséreaz egyszerű és összetett vegyekben. Egy előszóval Liebig Justustól. Fordította Say Móricz. Buda, 1868. M. Kir. Egyetem. XVIII + 460 + [1] p. + 1 színes, kihajtható t. A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára IV. kötet. Korabeli aranyozott, bordázott gerincű félbőr-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 12.000,418. MAUTHNER, LUDwIG wILHELM, DR. Die Heilkräfte des Kalten wasserstrahls, mit einem Rückblick auf die Geschichte und mit besonderer Rücksicht auf das Staubregenbad und Kalte Baeder. Dargestellt von --. Mit vier Kupfertafeln. Bécs, 1837. A. Strauss. 1 rézm. címkép + 1 rézm. díszcímlap + XIV + 420 + [1] p. + 3 kihajtható rézm. t. Több lapon érvénytelen gyűjteményi bélyegzés. Fametszetes kiadói keménytáblás papírkötésben. Jó példány. 14.000,-

418.

419.

H onterus A ntikvárium

419. MUNK MANó – KOCH ANTAL – fRIVALDSZKy jÁNOS A Herkulesfürdő és környéke. Természettudományi, orvosi, fürdészeti, történelmi és statistikai tekintetben. Emlékül a magyar orvosok és természetvizsgálók 1872. a Herkulesfürdőben (Mehádián) tartott XVI. nagygyűlésére. A gyógyhely által ajánlva a nagygyűlés tagjainak. Írta Munk Manó. A földtani részt írta Koch Antal. Az állattanit Frivaldszky János. Pest, 1872. Heckenast Gusztáv. [6] + 263 p, + 1 kihajtható melléklet és 3 kihajtható térkép. Egyetlen kiadás. Ritka balneológiai szakmunka. Korabeli félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal. 10.000,-

– 102 –


420. OSSENDOwSKI, [fERDINAND ANTONI] Lenin. Fordította Torday Géza. I-II. kötet. Budapest, év nélkül. Franklin. 286 p.; 293 + [3] p. A két kötet egységes kiadói egészvászon kötésben, a gerincen és az első táblán aranyozott címfelirattal. Az első kötet gerincén alul és felül apró sérülés. 16.000,-

420.

421.

422.

421. OSSENDOwSKI, [fERDyNAND ANTON] A sötét Kelet árnyéka – The shadow of the gloomy East. Fordította Balassa József. Budapest, [1928.] Franklin. 143 + [1] p. A Modern Utazók és Felfedezők Könyvtára sorozatában. Aranyozott kiadói egészvászon-kötésben, színes, illusztrált kiadói papírborítójában. A papírborítón kis sérülések, ettől eltekintve kifogástalan állapotú, jó példány. 16.000,-

422. OSZTRóVSZKyNé DR. E. NéMETH ÁGNES A bor az ember életében. (Művelődés- és gazdaságtörténeti vázlat) Budapest, 1932. Pátria. 214 + [1] p. + 4 t. A Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületének kiadása XXXI. könyv. Fűzve, kiadói papírkötésben. Jó példány. 6.000,-

423. PALMA [KÁROLy fERENC], CAROL(US) fRANCISC(US) Notitia rerum Hungaricarum. Editio III. Pars I-III. Pest-Buda-Kassa, 1785. I. M. Weingand – J. G. Koepf. 1 rézm. címkép (metszette J. E. Mansfeld) + [6] + 783 + [12] p. + 1 kihajtható melléklet; 630 + [10] p. + 6 kihajtható melléklet; 590 + [11] p. + 7 mell. A mellékletek genealógiai táblázatok. Harmadik, javított kiadás. A három kötet egységes, aranyozott, bordázott gerincű korabeli egészbőr-kötésben, festett lapszélekkel. Megkímélt állapotú, szép példány. 40.000,-

423.

– 103 –

87.

árverés


424.

424. PALUGyAy IMRE, Ifj. Békés-Csanád, Csongrád és Honth vármegyék leírása. Írta --. Pest, 1855. Heckenast Gusztáv. XII + 828 p. + 1 kihajtható melléklet + 3 színes, kihajtható lith. térkép. Szövegközt az egyes települések rézmetszetes címerrajazival. Magyarország Történeti, Földirati s Állami Legujabb Leírása IV. kötet. Korabeli egészvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címkével. Jó példány. 20.000,-

425.

425. PÁNCZéL LAjOS A magyar vizipóló története. Az előszót írta: nagybányai vitéz ifjú Horthy Miklós, a Magyar Úszó Szövetség elnöke. Budapest, 1934. Magyar Vizipóló Története Könyvkiadóvállalat. 390 + [4] p. Dedikált példány. Aranyozott kiadói félbőr-kötésben. A gerince kissé kopott, felül kis sérüléssel. 10.000,426. PÁSZTOR jóZSEf A szegedi szabadtéri játékok története. Három év – monográfia. Szeged, 1938. Szeged városi nyomda. 222 + [1] p., oldalszámon belüli képtáblákkal. Megjelent 500 számozott példányban, ez a 77. számú példány. Fűzve, illusztrált kiadói papírkötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 6.000,-

426.

427. PAULy KÁROLy Magyar tiszti írásmód a polgári igazgatás és törvénykezés szótárával. A magyar ifjuságnak használására kiadta --. Buda, 1827. M. Kir. Universitás betüivel. 341 + [2] p. Hozzákötve: PAULy KÁROLy Polgári és pörös szótár. Kiadta --. Buda, 1827. M. Kir. Universitás betüivel. 159 + [1] p. A két mű egybekötve, korabeli keménytáblás papírkötésben, a gerincen aranyozott címkével. Megkímélt állapotú, szép példány. 20.000,427. H onterus A ntikvárium

– 104 –


428. PÁVAI VAjNA VIKTOR Hadtörténelem 1792-1914. A m. kir. honv. Ludovika Akadémia részére jóváhagyott tankönyv. Budapest, 1927. [Szerző – Apostol nyomda.] 209 p. + 18 lapon 47 térképvázlat. (Teljes.) Kiadói félvászon-kötésben, megkímélt állapotban. Jó példány. 12.000,-

428.

429.

430.

431.

429. PÁZMÁNy PéTER A Romai Anyaszentegyház Szokásából, minden vasárnapokra, és egy-nehány innepekre Rendelt Evangeliomokrúl, predikácziók. Mellyeket, élő nyelvnek tanítása-után írásban foglalt Cardinal -- esztergami érsek. Most újobban a méltóságos fejedelem Széchény György esztergami érsek költségével ki-nyomtattattak és ki-bocsáttattak. Nagyszombat, 1695. Az Academiai bötűkkel Hörmann János által. [26] + 28 + 29a-34a + 29b-34b + 35-690 + 673- 1248 + [2] p. Pázmány prédikációskötetének második, utolsó XVII. századi kiadása. RMK I. 1482. Korabeli, bordázott gerincű egészbőr kötésben, festett lapszélekkel. A gerincen és a kötéstáblák sarkain szépen restaurálva, ettől eltekintve megkímélt állapotú, jó példány. Folio. 120.000,-

430. PéCZELy jóZSEf A magyarok történetei. I-II. darab. I.: Ásiából kijövetelöktől fogva a mai időkig. II.: Az Árpád-ház kihalásától a mohácsi vérnapig. Debrecen, 1837. Tóth Lajos. X + 11-215 + [1] p.; 480 p. A két rész egybekötve, korabeli, kissé kopottas vászonkötésben. 24.000,-

431. PéTERfI KÁROLy, KIBéDI Alapfilozófia. Kiadta --. Nagyenyed, 1841. A ref. coll. betüivel Vízi István. XXV + [3] + 256 p. Korabeli félvászon-kötésben, a gerincen címkével, megkímélt állapotban. Jó példány. 8.000,-

– 105 –

87.

árverés


432. PIRINGER, MICHAEL VON Ungarns Banderien, und desselben gesetzmässige Kriegsverfassung überhaupt. I-II. Theil. Bécs, 1810-1816. Degenschen Buchdruckerey – J. B. Zweck. XVI + 286 + [1] p.; 535 + [1] p. A Habsburg udvar jóváhagyásával, sőt biztatásával készült munka, mely azt akarta bizonyítani, hogy a magyar nemesség a törvények szerint birtoka arányában köteles állandó lovas csapatokat tartani. A munka és hazai visszhangja (a rendek az egyébként magyar nemes szerző megbüntetését követelték) jellemző az udvar és a nemesség éppen ekkor, az 1811-1812-es országgyűlés idején kiéleződő ellentétére. A két rész egybekötve, korabeli, aranyozott gerincű félbőr-kötésben. A gerincen felül kis sérülés (szúrágás nyoma), ettől eltekintve megkímélt állapotú, szép példány. 36.000,-

433.

434.

433. [PLATON] Plátón munkái. Fordította Hunfalvy Pál. Első kötet. [Unicus, több kötet nem jelent meg.] Pest, 1854. Emich Gusztáv. [4] + IV + [2] + 578 + [2] p. A címlap pecsétes. Hellén és Római remekírók Könyvtára sorozatában. Díszesen aranyozott gerincű korabeli félbőr-kötésben. Szép példány. 8.000,434. PODHRADSZKy jóSEf Szent László királynak és viselt dolgainak históriája. Oklevelekbűl, krónikákbúl, hagyományokbúl és legendákbúl öszsze szedte s kiadta --. I-II. rész [egybekötve]. Buda, 1836. Gyurián János és Bagó Márton. XXIV + 86 + [1] p.; VIII + 9-75 + [5] p. A két rész egybekötve, korabeli félvászon-kötésben. Jó példány. 8.000,-

POLITIKA, A xx. SZÁZAD HADTöRTéNETE

435. H onterus A ntikvárium

435. ALBRECHT I. KÁROLy A GPU titkaiból. (Részletek a szerző „Tíz év a vörös pokolban” c. világhírű munkájából.) Összeállította Marjay Frigyes. A borítólap vörös terroristákat ábrázol.

– 106 –


[Budapest, 1942. Stádium.] 126 + [2] p. Nemzeti Könyvtár 78-80. Fűzve, illusztrált kiadói borítékban. Megkímélt állapotú, jó példány. 4.000,436. BAjCSy-ZSILINSZKy ENDRE, VITéZ Nemzeti radikálizmus. Budapest, [1930.] Stádium. 173 p. A 3-4. oldal felül sérült (javítva). Dedikált példány. Modern műbőr-kötésben, az eredeti (javított) papírboríték bekötve. 8.000,-

436.

437. BOKSAy ANTAL, VITéZ Egy repülőtiszt háborús élményei. Budapest, 1938. Renaissance kiadás.1 t. címkép + 140 + [1] p. + 8 t. Aranyozott kiadói vászonkötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 4.000,437.

438. BORSODy ISTVÁN Magyar-szlovák kiegyezés. A cseh-szlovák-magyar viszony utolsó száz éve. [Budapest, 1945.] Officina. 159 + [1] p. Fűzve, kiadói papírborítékban. 4.000,-

438.

439.

439. DERNyEy (SZLAVNICH) GyöRGy Vilmos a német birodalom trónörököse és Poroszország trónörökösének nevét viselő cs. és kir. jász-kun 13. huszárezred története 1859-1918. Az ezred történeti bizottságának 1941. évi kiadása. [Budapest], 1941. Madách ny. 1 t. címkép + 380 + [1] p. Szövegközti képekkel, térképvázlatokkal. Festett kiadói egészvászon kötésben. A gerince javítva. 12.000,440. EDO fIMMEN Európai Egyesült Államok vagy Európa Részvénytársaság. A kapitalizmus fejlődési iránya és a munkásság föladatai. Írta --. Budapest, 1925. Az Út [Concordia]. 93 + [3] p. Modern, keménytáblás papírkötésben, az eredeti papírboríték bekötve. 5.000,-

– 107 –

87.

árverés


441. EGAN LAjOS, ID. A zsidókérdés Magyarországban. Esztergom, 1910. Buzárovits Gusztáv. 178 + [1] p. Korabeli félvászon-kötésben. 8.000,-

441.

442.

442. HADIfOGOLy MAGyAROK TöRTéNETE. Szerkesztették: Baja Benedek, Dr. Lukinich Imre, Pilch Jenő, Zilahy Lajos. I-II. kötet. I.: A balkáni, olasz, román, francia, angol, amerikai és perzsa-afgán hadifogság, történelmi és nemzetközi jogi bevezetéssel. II.: Az oroszországi hadifogság és a magyar hadifoglyok hazaszállításának története. Budapest, [1930.] Athenaeum. XVI + 426 p. + 3 t. és 3 térkép(1 kihajtható, 1 kétlapos); XI + 588 p. + 6 térkép (3 kihajtható, 3 kétlapos) + 4 t. A két kötet egységes festett, aranyozott kiadói egészvászon-kötésben. Néhány apróbb kopástól eltekintve kifogástalan állapotú, szép példány. 18.000,443. A HADSEREG. Kéthetenkint megjelenő képes folyóirat. Szerkesztette Hehs Aladár. 1915-ös, XII. évfolyam 1-16. szám, 1915. jan. 16-nov. 10. Arad, 1915. Réthy L. és Fia. [2] + 268 + [2] p., a 205-206. oldal hiányzik. A számok egybekötve, korabeli, bordázott gerincű félbőr-kötésben, kissé kopottas állapotban. Folio. 12.000,-

443.

444. H onterus A ntikvárium

444. HORTHy MIKLóS Emlékirataim. I-II. kötet. Buenos Aires, 1953. Cagnasso y Cía. [4] + 7-156 p.; [4] + 157-314 p. Első kiadás. Mindkét kötet számozott (164. és 464. sz.) A két kötet egységes, fűzött kiadói papírkötésben. Jó példány. 5.000,445. IGAZSÁGOT MAGyARORSZÁGNAK! Trianon kegyetlen tévedései. A Pesti Hírlap ötvenéves fennállása alkalmából készült ez a munka. [Budapest, 1939. Légrády.] 150 p. Gazdag képanyaggal.

– 108 –


Színes, illusztrált kiadói papírkötésben, eredeti, feliratos kartontokjában. A tok néhány apró sérülésétől eltekintve kifogástalan állapotú, jó példány. 5.000,-

445.

446

447.

448.

446. KORéH ENDRE „Erdélyért!” A székely hadosztály és dandár története 1918-1919. I-II. kötet. Budapest, [1929.] Makkay Zoltán. 241 + [2] p.; 230 + [1] p. Erdélyért I-II. kötet. Hozzá tartozik: GÁSPÁR ÁRMIN Hóhérok és mártírok. I-II. kötet. Budapest, [1928-1929.] Makkay Zoltán. 222 + [1] p. + 8 t.; 220 + [3] p. + 7 t. Erdélyért III-IV. kötet. Hozzá tartozik: VIDA PéTER Az oláhok. Történetpolitikai tanulmány. Budapest, év nélk. Makkay Zoltán. 152 p. Erdélyért V. kötet. Az öt kötet egységes kiadói aranyozott gerincű félbőr kötésben. A IV. és V. kötet gerincén felül apró kopás, ettől eltekintve kifogástalan állapotú, nagyon szép sorozat. 36.000,447. KOZMA MIKLóS Egy csapattiszt naplója 1914-1918. Második kiadás. [Budapest, 1932.] Révai. 576 p. Az első kötéstábla belső oldalán Dr. Ravasz László dunamelléki püspök beragasztott exlibrisével. Aranyozott kiadói egészvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 6.000,448. LENKEy LAjOS Losonci tüzérek a világháborúban Budapest, 1937. Szerző [nyomt. ifj. Keller Ernő]. 95 p. + 2 t. + 1 kétlapos térkép. Dedikált példány. Fűzve, kiadói papírkötésben. Jó példány. 8.000,-

– 109 –

87.

árverés


449. LUKÁCS GyöRGy, DR. Trianon után. I-III. kötet. Budapest, 1927. Pantheon. 212 p.; 310 + [1] p.; 398 p. A három kötet egységes, fűzött kiadói papírkötésben. Jó példány. 18.000,-

449.

450.

450. A MAGyAR BéKEfELTéTELEK. Egyedül jogosított hiteles és teljes kiadás. [Budapest], 1920. Táltos. 194 p. + 1 kihajtható térkép. Fűzve, kiadói papírkötésben. A gerince restaurálva, ettől eltekintve jó példány. 12.000,451. A MAGyAR KIRÁLyI HONVéDSéG TöRTéNETE. 1868-1918. Írta: Suhay Imre tábornok vezetése alatt a M. Kir. Hadtörténelmi Levéltár részéről kirendelt bizottság. Szerkesztette Berkó István. Garay Ákos festőművész eredeti rajzaival. [Budapest], 1928. M. Kir. Hadtörténelmi Levéltár [Pallas] 601 + [2] p. + 11 színes t. Fűzve, kiadói papírkötésben, az első kötéstáblán színes illusztrációval. Megkímélt állapotú, jó példány. Folio. 16.000,452. MAGyAR POLITIKAI éS KöZIGAZGATÁSI COMPASS (1919-1939). Szerkesztette Madarász Elemér. Kiadja a M. Politikai és Közigazgatási Compass kiadóvállalat. [Budapest, 1939. Athenaeum.] 755 p. Aranyozott kiadói egészvászon-kötésben. Helyenként kissé kopott, ettől eltekintve jó példány. 12.000,-

451.

452. H onterus A ntikvárium

453. MAKKAI jÁNOS, DR. – NéMETHy IMRE, DR. A zsidótörvény. Írta --. Tasnádi Nagy András igazságügyminiszter előszavával. Budapest, 1939. Kir. M. Egyetemi Nyomda. 326 + [22] p. Fűzve, kiadói papírkötésben. Jó példány. 8.000,454. MUSSOLINI, BENITO A fascismus doktrinája. Firenze, [1935.] Vallecchi. 67 p. Korabeli vászonkötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal. 6.000,-

– 110 –


455. ORIANI, ALfREDO Az eszmék forradalma. (La rivolta ideale.) Írta --. Előszóval ellátta Benito Mussolini. Az olasz eredetiből fordította: Angyal Pál. [Budapest, 1939.] Magyar Jogászegylet [nyomt. Mojsza János]. [2] + 384 p. A fordító, Angyal Pál által Hóman Bálint részére dedikált példány. Fűzve, kiadói papírkötésben, jó állapotban. 12.000,455.

456.

457.

458.

456. PAULOVITS SÁNDOR, DR. Harmincas honvédek élete a halálmezőkön. Összeállította: --. (Kecskemét, 1939, Hungária ny.) 348 [3] p. +33 t. + [2] p. Szövegközti térképvázlatokkal. Aranyozott, dombornyomásos kiadói egészvászon-kötésben. Jó példány. 8.000,457. PICHT, wERNER A német nagyvezérkar jelenti… A villámháború Lengyelországban a hadijelentések a sajtó és a rádió tükrében. Írta --. fordította, előszóval és vázlatokkal ellátta vitéz Barabás Emil altábornagy. Budapest, 1940. Kókai Lajos. 67 p. + 5 különálló térképvázlat. Hozzá tartozik: Kókai Lajos gépelt, pecsételt aláírással ellátott ajánló levele és ismertetője a Népszava szerkesztősége részére. Fűzve, illusztrált kiadói papírkötésben. Jó példány. 8.000,458. PIZZIGHELLI CAjETAN Kivonatok a cs. és kir. II. Vilmos württembergi király nevét viselő 6-ik számú huszárezred történetéből 1734-1901. Az ezred története --tól és az ezred okiratai alapján összeállította gróf Breda Lajos. Magyarra fordította raggambi Fluck Béla. Klagenfurt, 1901. Az ezred saját kiadása [nyomt. Sima Dávid, Gyöngyös]. 1 t. címkép + 122 + [1] p. Korabeli félvászon-kötésben, az eredeti papírboríték bekötve. Megkímélt állapotú, jó példány. 8.000,459. POPA-LISSEANU, G[HEORGHE] A székelyek és a románok székelyesítése. Írta --. Fordította Kendy Sándor. Bukarest, 1936. [Vacarescu.] 126 p. + 2 kihajtható térkép. Modern vászonkötésben, az eredeti papírboríték címlapja az első kötéstáblára ragyasztva. 4.000,-

– 111 –

87.

árverés


460. REKTOR BéLA, DR. A magyar királyi csendőrség oknyomozó története. Cleveland, 1980. Árpád Könyvkiadó Vállalat. 552 p. Keménytáblás kiadói papírkötésben. Jó példány. 8.000,461. SIMON LAjOS, DR. Hova vezet a zsidók utja. [Budapest], 1919. Jövőnk kiadása [nyomt. Krausz J. és Társa]. 80 p. Fűzve, kiadói papírborítékban. 7.000,-

460.

462. A SZÁLASI PER – íTéL A TöRTéNELEM. A vád, a vallomások és az ítélet. A Mgyar Országos Tudósító és a Magyar Távirati Iroda hivatalos kiadásaiból szerkeszti Ábrahám Ferenc és Kussinszky Endre. Budapest, 1945. Hiradó Könyvtár [Forrás Nyomda]. 191 + [1] p. Modern vászonkötésben. 6.000,461.

463. POLLÁK ILLéS Erősek és gyengék. A jogrend fizikája. Társadalom-bölcseleti tanulmány. Budapest, 1902. Franklin. 298 p. Dedikált példány, elöl Biró Mihály által készített ex-librissel. Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben. 9.000,-

463.

464. H onterus A ntikvárium

464. PONGRÁCZ SÁNDOR, DR. A magyarság keletkezése és őshazája. Történeti, nyelvészeti és ethnologiai vázlatok. Budapest, 1901. Rózsa Kálmán és Neje – Pfeiffer Ferdinánd. XVIII + [2] + 490 p. A címlapon érvénytelen gyűjteményi bélyegzések. Dedikált példány. Egyetlen kiadás. Kiadói félvászon-kötésben, a gerince javítva. 30.000,-

– 112 –


465. PONGRÁCZ SÁNDOR, DR. Tibet-magyar nyelvtanulmányok. [I-II. rész, egybekötve.] Budapest, 1897. Rózsa Kálmán és Neje. X + 167 + [1] + 8 p.; XVI + 290 p. + 1 különálló térkép a végénél. Pongrácz Sándor saját példánya, a címlapon autográf névbeírásával, a szövegben több helyütt ceruzás lapszéli jegyzetek, javítások. Kiadói félvászon kötésben. Jó példány. 24.000,465.

PONyVAIRODALOM

466.

466. BRüHL, GUSTAV A gályarab, vagy a velencei rémes éj. Történelmi regény. -- eredetijéből fordította Ásványi Ferencz. Budapest , 1877. Mehner Vilmos [Rudnyánszky A.] 691 + [3] p. + 15 t.; 726 + [2] p. + 15 t. A két kötet egységes korabeli félvászon-kötésben, az első kötet gerince hiányzik, a második kötet gerince sérült, javításra szorul. 12.000,-

467.

467. [DUMAS, ALExANDER] ID. DUMAS SÁNDOR A pokol torka. Regény. Írta --. Francziából fordította Major Béla. I-II. kötet. [Budapest], 1869. Pesti Könyvnyomda Rt. 191 p.; 176 p. A két kötet egységes korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben. Jó példány. 10.000,-

468.

468. EGAN, PIERCE A szép Lilias, vagy élet a halálban. Regény. Írta --. Fordította T. M. [Tölgyessy Mihály]. I-V. kötet. Budapest, 1874. Scultéty Jozefa. 328 p.; [4] + 333-652 p.; [4] + 657978 p.; [4] + 985-1299 p.; [4] + 1305-1616 p. A Szépirodalmi Könyvtár Regény Folyóirat sorozatában. Az öt kötet egységes korabeli félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, szép sorozat. 12.000,-

– 113 –

87.

árverés


469. féVAL, [PAUL HENRI] PÁL A halál játéka. Írta --. Franciából fordította Mártonffy Frigyes. I-II. rész (Hat kötetben, három kötetbe kötve.) I. rész: A kisértet. I-III. kötet. II. rész: Mazurka kapitány. I-III. kötet. Pest, 1874. Friebeisz Ferenc. 190 p.; 188 p.; 187 + [4] p.; A hat rész három kötetbe kötve, egységes korabeli félvászon-kötésben. Jó példány. 14.000,469.

470.

471.

472. H onterus A ntikvárium

470. [füLLBORN, CARL GEORG] BORN GEORG f. Eugenia, vagy a Tuileriák titkai. Történeti regényes elbeszélés Francziaország legutóbbi idejéből. Második kiadás. I-VII. kötet. Budapest, 1871-1876. Scultéty Jozefa – Buschmann Ferencz. 1 címkép + 288 p. + 2 t.; 1 címkép + 289583 p. + 3 t.; 585-864 p. + 1 t.; 1 címkép + 8651148 p. + 2 t.; 1149-1440 p. + 3 t.; 1441-1717 p. + 2 t.; 1719-1953 p. p. A hét kötet egységes korabeli félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú sorozat. 12.000,471. GABORIAU, EMIL A bukfencz. -- regénye. I-IX. kötet (I. rész: A rejtélyes bűntett. I-VI. kötet. II. rész: Cornevin Lőrinc. I-III. rész.) Pest, 1872-1873. Friebeisz Ferencz. 212 p.; 224 p.; 201 (helyesen 202) p.; 207 p.; 175 p.; 214 p.; 194 p.; 197 p.; 198 p. A kilenc rész öt kötetben, korabeli félvászon-kötésben. Két kötet gerince hiányzik, a többi kötet gerince is repedt, javításra szorul. 12.000,-

472. GABORIAU, EMIL Párisi jómadarak. Regény. Írta --. Fordította Till Mihály. I-VI. kötet (három kötetben). Budapest, 1875. Scultéty Jozefa. 256 p.; 257-496 p.; 497-724 p.; 725-975 p.; 977-1224 p; 1225-1535 p. A Szépirodalmi Könyvtár Regény Folyóirat sorozatában. A hat rész három kötetbe kötve, korabeli félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú sorozat. 12.000,-

– 114 –


473. GABORIAU, EMIL Páris rabjai. Regény. Írta --. Francziából fordította Mártonffy Frigyes. I-VI. kötet. I. rész: A titkok kéme. I-III. kötet. II. rész: Egy herczegi család titka. I-III. kötet. Pest, 1869. Friebeisz Ferenc – Kertész József. 230 p.; 3-248 p.; 3-217 p.; 5-233 p.; 5-188 p.; 3-300 p. A IV. és V. kötet 1-4. oldala hiányzik. A hat kötet egységes korabeli félvászon-kötésben. 10.000,474. GABORIAU, E[MIL] Szerelem és bosszú. Írta --. Francziából fordította Mártonffy Frigyes. I-IV. kötet (két kötetben). Pest, 1874. Friebeisz Ferencz. 224 p.; 227 p.; 223 p.; 215 p. A négy rész két kötetben, korabeli félvászon-kötésben. A gerince kissé kopott. 8.000,-

473.

475. HORVÁTH KÁLMÁN Válponton. Eredeti társadalmi regény két kötetben. I-II. kötet. Budapest, 1885. Wodianer F. 223 + [1] p.; 242 + [2] p. A két rész egybekötve, későbbi, XIX. század végén készült félvászonkötésben. 10.000,-

475.

476.

477.

476. [KISS jóZSEf] SZENTESI RUDOLf Budapesti rejtelmek. Eredeti regény nyolcz kötetben. Első rész: A lélekvásárlók. I-V. kötet. Második rész: Milliomok ura. I-III. rész. Pest, 1874. Deutsch testvérek. 246 p. + 3 t.; 198 p. + 5 t.; 213 + [3] p. + 2 t.; 181+ [2] p. + 4 t.; 173 + [2] p. + 3 t.; 132 + [3] p. + 3 t.; 172 + [2] p. + 5 t.; 198 + [1] p. + 4 t. Képes Regénytár. A nyolc rész négy kötetben, korabeli félvászon-kötésben. A kötetek gerince helyenként kissé sérült. 12.000,477. MÁRTONffy fRIGyES Beleznay Miksa gróf és leánya, vagy a barlangligeti kastély titka. I-III. kötet, 1-150. füzet. (Teljes!) Budapest, [1923.] Klein S. 2402 p. + 3 címlap a végénél. A százötven füzet négy kötetbe kötve, egységes, modern, keménytáblás papírkötésben, az eredeti papírborítók a 49-50. füzet kivételével mindenhol bekötve. 50.000,-

– 115 –

87.

árverés


478. MONTéPIN, x. [xAVIER DE] A vörös álarcz. Regény. Írta --. Fordította Rajkay F. I. I-IV. kötet. Pest, 1870. Kertész József. 191 p.; 210 p.; 218 p.; [2] + 233 p. A négy kötet egységes, XIX. század végén készült félvászon-kötésben. Jó példány. 20.000,-

478.

479.

481.

H onterus A ntikvárium

479. MüHLBACH, [LOUISE] LUIZA Rákóczy ferencz. Magyar életkép. Írta --. Fordította Ács Antal. I-III. rész [egybekötve]. Pest, 1862. Hartleben Konrád Adolf [nyomt. Sommer Lipót, Bécs]. [2] + 116 + [2] + 125 + [3] + 106 p. A három rész egybekötve, korabeli, díszesen aranyozott gerincű félvászon-kötésben. 7.000,-

480. PONSON DU TERRAIL, [PIERRE ALExIS] Rocambole ifjusága. Regény. Írta --. Francziából fordította Mártonffy Frigyes. I-XI. kötet. (I. rész: A rejtélyes örökség. I-IV. kötet. II. rész: A vörös alsók egylete. I-III. kötet. III. rész: A tévedt nő. I-IV. kötet) Budapest, 1872. Friebeisz Ferencz – Kertész József. 240 p.; 216 p.; 215 p.; 220 p.; 220 p.; 231 p.; 229 p.; 200 p.; 213 p.; 193 p.; 132 (helyesen 232) p. A tizenegy rész hat kötetben, egységes korabeli félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal. Jó állapotú sorozat. 18.000,-

481. PONSON DU TERRAIL, [PIERRE ALExIS] Rocambole börtönben. -- regénye. I-VIII. kötet. (I. rész: A kőmíves szerelme. 1-2. kötet. II. rész: Newgate földalatti boltozata. 1-2. kötet. III. rész: Egy őrült naplója. 1-2 kötet. IV. rész: Az akasztott kötele. 1-2. kötet.) Budapest, 1876-1877. Kertész József. 191 p.; 198 p.; 179 p.; 172 p.; 216 p.; 221 p.; 211 p.; 188 p. A nyolc rész négy kötetben, egységes korabeli félvászon-kötésben. Jó állapotú srozat. 18.000,-

– 116 –


482.

483.

482. PONSON DU TERRAIL, [PIERRE ALExIS] Rocambole föltámadása. -- regénye. Fordította Mártonffy Frigyes. I-XI. kötet. (I. A touloni gályabörtön. II. Az ikrek. 1-4 kötet. III. Az elátkozott csapszék. 1-2 kötet. IV. A tébolyda. 1-2 kötet. V. Föld alatti üreg. 1-2 kötet. (126, 120 l.)) Pest, 1874. Friebeisz Ferenc. 167 p.; 180 p.; 186 p.; 177 p.; 170 p.; 169 p.; 164 p.; 174 p.; 126 p.; 120 p. A tizenegy rész öt kötetben, egységes korabeli félvászon-kötésben. Jó állapotú sorozat. 18.000,-

483. PONSON DU TERRAIL, [PIERRE ALExIS] Rocambole Londonban. -- regénye. Franciából fordította Mártonffy Frigyes. I-IX. kötet. (I. rész: A londoni nyomor. I-II. kötet. II. rész: A tolvajok negyede. III. rész: A száraz malom. IV. rész: A madárkalit. I-II. kötet. V. rész: Shoking viszontagságai. I-III. kötet.) Pest, 1875. Kertész József. 150 p.; 149 p.; 175 p.; 200 p.; 160 p.; 159 p.; 157 p.; 160 p.; 199 p. A kilenc rész öt kötetben, egységes korabeli félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú sorozat. 18.000,-

484. PONSON DU TERRAIL, [PIERRE ALExIS] – GUEROULT, CONSTANT Rocambole végküzdelme. Írták --. Fordította Alvine. I-VII. kötet. Budapest, 1878. Kiadó nélkül. 162 p.; 157 p.; 178 p.; 185 p.; 187 p.; 172 p.; 187 p. A hét rész négy kötetben, egységes korabeli félvászon-kötésben. Jó állapotú sorozat. 18.000,484.

485. PONSON DU TERRAIL, [PIERRE ALExIS] Rocambole magyarázata. Regény. Írta --. Francziából fordította Mártonffy Frigyes. Budapest, 1875. Kertész József. 157 p. Korabeli félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal. Jó példány. 8.000,-

– 117 –

87.

árverés


486. PONSON DU TERRAIL, [PIERRE ALExIS] Egy grófnő kalandjai. Regény. -- után francziából szabadon fordítva. Fordította Mártonffy Frigyes. I-XI. kötet. I. rész: A zárda kovácsa. I-IV. kötet. II. rész: Auróra szerelme I-III. kötet. III. rész: A kincses szekrény. I-IV. kötet. Pest, 1871. Friebisz Ferencz. 189 p.; 192 p.; 194 p.; 188 p.; [4] + 216 p.; 216 p.; 227 p.; 187 p.; 201 p.; 210 p.; [4] + 172 p. A tizenegy rész hét kötetben, kiadói félvászon-kötésben. 20.000,486.

487.

487. PONSON DU TERRAIL, [PIERRE ALExIS] A torlaszok királynője. -- után francziából szabadon fordítva. Fordította Rajkay F. I. I-VI. kötet. I. rész: Két király és kegyenczeik I-II. kötet. II. rész: A királygyilkos I-III. kötet. Pest, 1869. Pesti Könyvnyomda. 224 p.; 223 p.; 242 p.; 222 p.; 204 p.; 250 p. Szépirodalmi Csarnok Külön folyam 1869. I-IV. füzet. A hat kötet egységes kiadói félvászon-kötésben, megkímélt állapotban. 18.000,488. [SUE, EUGéNE] SUE jENő Páris titkai. Írta --. I-IV. kötet. Pest, 1872. Pfeiffer Ferdinánd. [2] + 488 + [2] p.; 481 + [2] p.; 488 + [2] p.; 431 + [1] p. A négy kötet egységes, későbbi félvászon-kötésben, az I. és III. kötet gerince felül kissé sérült. 12.000,-

488.

489. TóVöLGyI TíTUSZ Az ezüst vitéz. Regény a tatárpusztítás idejéből. Írta --. I-IV. kötet. Pest, 1871. Heckenast Gusztáv. 207 + [1] p.; 215 + [1] p.; 199 + [1] p.; 223 + [1] p. A negyedik kötet első 18 lapjának felső sarka kissé sérült (szöveghiány nélkül). A négy kötet egységes, XIX. század végén készült félvászon-kötésben, megkímélt állapotban. A kötetek lapjai kissé foltosak. 10.000,-

489. H onterus A ntikvárium

.

– 118 –


490. PROSZT jÁNOS, DR. A Selmeci Bányászati Akadémia, mint a kémiai tudományos kutatás bölcsője hazánkban. [Sopron], 1938. [Röttig-Romwalter.] 42 + [2] + p. + 10 t. Bányászati, kohászati és erdészeti felsőoktatásunk története 17351935. 3. füzet. Fűzve, kiadói papírkötésben. Kifogástalan állapotú példány. 4.000,490.

491.

492.

494.

491. RÁKOSI VIKTOR A császárok sírjai. Az ifjuság számára írta --. Linek Lajos rajzaival. Budapest, 1906. Lampel R. [4] + 106 + [2] p. + 10 t. Első kiadás. Festett, aranyozott, dombornyomásos kiadói egészvászon-kötésben. Kifogástalan állapotú, szép példány. 10.000,-

492. RÁTH-VéGH ISTVÁN A könyv komédiája. Második kiadás. Budapest, [1943.] Cserépfalvi [nyomt. Hornyánszky Viktor Rt.] 299 + [2] p. Dedikált példány. Kiadói félvászon-kötésben, illusztrált papírborítékban. Jó példány. 6.000,-

493. RéCSI EMIL A római jog rendszere, tekintettel mai alkalmazhatóságára, vázlatban. Puchta Fr. Gy. [Georg Friedrich] után --. Pest, 1862. Emich Gusztáv. [4] + 276 p. Korabeli félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal. Megkímélt állapotú, jó példány. 8.000,-

494. RéVAy MóR Magyar demokrácia, magyar választójog. Budapest, 1917. Révai. 304 p. Dedikált példány. Korabeli félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címkével. 7.000,-

– 119 –

87.

árverés


495. ROHONyI GyULA A honfoglalás története. Két térképpel. Budapest, 1896. Athenaeum. XII + 183 p. + 2 kétlapos térkép. Modern félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címkével. Jó példány. 8.000,-

495.

497.

498.

499. H onterus A ntikvárium

.

496. ROUSSEAU [jEAN-jACqUES] Hitvallomása egy papnak. Irta --. Forditotta Gerő Ákos [Greguss Ágost]. Szarvas, 1848. Réthy Lipót. 92 p. A szabadságharc nyomdászatának ritka darabja. A Gerő Ákos álnév mögötti fordító, Greguss Ágost, a későbbi neves irodalomtörténész, esztéta. A szabadságharc leverése után mind neki, mind a nyomdának retorziókkal kellett szembenéznie forradalmi tevékenységükért. Modern, korhű, bordázott gerincű félbőr-kötésben. Jó példány. 8.000,497. RUDOLf TRóNöRöKöS főHERCZEG Tizenöt nap a Dunán. Fordította Paszlavszky József. Budapest, 1890. K. M. Természettudományi Társulat. VI + [2] + 320 p. Természettudmányi Könyvkiadó-Vállalat XL. kötet Festett kiadói vászonkötésben. 5.000,498. SALAMON fERENCZ Magyarország a török hódítás korában. Pest, 1864. Heckenast Gusztáv. [2] + XVI + 431 p. A végénél két lap felső széle sérült, az egyik javítva (szöveghiány nélkül). Első kiadás. Későbbi, XX. század elején készült félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal. Megkímélt állapotú, jó példány. 7.000,499. SÁNDOR jóZSEf Vitéz nagybányai Horthy Miklós Magyarország kormányzója és népe az árpádházi magyar királyok vérében. [Budapest, 1938. Szerző – Arany János Irod. és Ny. Rt.] 582 + [1] p. + 5 kihajtható genealogiai tábla. Számozott (162. sz.) példány. Aranyozott kiadói egészvászon-kötésben. A kötés kissé foltos. Folio. 16.000,-

– 120 –


500.

500., 501.

501.

502., 432..

500. SCHAMS [fERENC], fRANZ Vollständige Beschreibung der königl. freyen Haupt Stadt Ofen in Ungern. Mit 3 Ansichten. Ofen [Buda], 1822. Mit Königl. Universitäts Buchdruckerey Schriften. 1 kihajtható lith. címkép (Buda látképe) + 1 rézm. díszcímlap + VI + 672 + [6] + 66 + 2 kihajtható t. (Buda látképek, 1 lith. és 1 rézm.) A kötetben összesen 3 kihajtható Buda-látkép található (teljes), a lithografált látképeket Rudolf Alt, a rézmetszetes látképet Lehnhardt Sámuel készítette. A metszett díszcímlap Falka Sámuel munkája. Korabeli keménytáblás papírkötésben, a gerincen aranyozott címkével. A kötés helyenként enyhén kopott, ettől eltekintve megkímélt állapotú, szép példány. 50.000,501. SCHAMS [fERENC], fRANZ Vollständige Beschreibung der königlichen freystadt Pest in Ungern. Von --. Mit einer Kupfertafel. Pest, 1821. Hartleben. XVIII + 501 +[5] p. + 1 kihajtható, rézm. t. (Pest látképe). A rézmetszetes látkép Blaschke János munkája. Díszesen aranyozott gerincű korabeli félbőr-kötésben. Kifogástalan állapotú, nagyon szép példány. 50.000,502. [SCHMITT MIKLóS] Imperatores Ottomanici a capta Constantinopoli, cum epitome principum turcarum. Pars I-IV. Tyrnaviae [Nagyszombat], 1747. Typis Academicis Soc. Jesu. [12] + 340 p.; [2] + 325 p.; [2] + 344 p.; [2] + 295 p. Első kiadás, a második kiadása 1760-61-ben jelent meg. A szerző Schmitt Miklós jezsuita bölcseleti és teológiai doktor (17071767), a Török Birodalom történetét írja le az uralkodóin keresztül. A címlapon található korabeli kéziratos bejegyzések tanúsága szerint a példány a pesti pálosrendi könyvtárból származik, a címlap verzóján a pálos könyvtár 1776-os datálású rézmetszetes ex-librisével. Az előzéken Márkus István ügyvéd 1846-os keltezésű és Pázmándy Sámuel keltezés nélküli kéziratos tulajdonosi bejegyzései. A négy rész egybekötve, korabeli, aranyozott gerincű egészbőr-kötésben, festett lapszélekkel. A gerincen felül kis sérülés, ettől eltekintve megkímélt állapotú, szép példány. 36.000,-

– 121 –

87.

árverés


503. SCHOEN ARNOLD óbuda multjából. Budapest, 1935. [Held János.] 64 p. Fűzött, kiadói papírborítékban, megkímélt állapotban.

504.

504. SCHüTZ ANTAL Dogmatika. A katolikus hitigazságok rendszere. Irta --. Második kiadás. I-II. kötet. Budapest, 1937. Szent István-Társulat [Stephaneum]. XX + 651 + [1] p.; VI + 735 + [1] p. Dedikált példány. A két kötet egységes, díszesen aranyozott gerincű kiadói félbőr kötésben. A második kötet gerince felül kissé repedt, ettől eltekintve megkímélt állapotú, szép példány. 20.000,505. SEBőK ENDRE, SZENTMIKLóSI Ne bántsd a papot! Szerzé --. Pest, 1842. Trattner-Károlyi. 26 p. Fűzve, fametszetes kiadói papírborítékban. Jó példány.

505.

506.

507. H onterus A ntikvárium

4.000,-

8.000,-

506. SéDA ERNő A párbaj. Budapest, 1882. Wilckens és Waidl. [2] + IV + 182 + VII p. Korabeli félvászon-kötésben. 8.000,507. SIEGMET [KÁROLy], KARL Kurzgefasster führer für Kaschau das Abauj-Torna Gömörer Höhlengebiet und die Ungarischen Ostkarpathen. Kassa, 1886. Maurer Adolf. [8] + 176 p. + 16 t. (ebből 7 kihajtható) + 1 kihajtható térkép + 1 kihajtható Aggtelek vázlat. Kiadói piros egészvászon-kötésben, az első kötéstáblán a Magyarországi Kárpátegylet festett, aranyozott, dombosnyomásos emblémájával. Megkímélt állapotú, szép példány. 7.000,508. SOMOSKEőy LÁSZLó Lovaglás, hatosfogathajtás, szerszámzattan. Ábrákkal. Összeállította --. [Budapest, 1934.] Szerző [nyomt. Buschmann F. utódai]. 264 p. Festett kiadói egészvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 7.000,-

– 122 –


509. SOMOGyI GEDEON értekezés a magyar verselés módjáról és fordittásokról. Tit. Petronius Arb. nevezetesebb verseinek hasonló mértékű és ugyan annyi soru proba fordittásával együtt. Készítette --. Veszprém, 1819. Számmer Mihály. [2] + 125 + [1] p. Az eredetileg Lehnhardt Sámuel által készített rézmetszetes díszcímlap korabeli kéziratos hasonmással pótolva. XX. század elején készült félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címkével. 12.000,509.

510. STEIN AURéL Homokba temetett városok. Régészeti és földrajzi utazás Indiából Kelet-Turkesztánba 1910-1901. Angolból átdolgozta Halász Gyula. Budapest, 1908. Lampel R. XXIV + 326 p. + 11 t. (ebből 2 kihajtható panoráma-kép) és 1 nagyméretű, kihajtható térkép. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára X. kötet. Festett, aranyozott kiadói egészvászon kötésben, az első táblán színes illusztrációval.. A gerince kissé kopott, foltos. 8.000,510.

511. STEIN AURéL Indiából Kínába. Harmadik utam belső Ázsiába 1913-1916. Angolból fordította Halász Gyula. A szerző életrajzával. Képekkel és térképekkel. Budapest, 1923. Athenaeum. 133 + [2] p. + 1 kihajtható térkép. Korabeli egészvászon-kötésben. 5.000,-

511.

512.

512. [SZABADKőMűVESSéG] DER SICH SELBST VERTHEIDIGENDE fREyMäURER, oder Sammlung unterschiedlicher Wohlverfassten Schriften, welche einige Mitglieder dieses Ordens selbst zu dessen Vertheidigung herausgegeben, nebst einer vorläusigen historischen Nachricht von dieser vortrefflichen Gesellschaft. Frankfurt – Leipzig, 1744. Nyomda nélkül. 1 rézm. címkép + 48 + 255 p. Korabeli, díszesen aranyozott gerincű egészbőr-kötésben. A gerince helyenként kissé sérült (szúrágta), ettől eltekintve megkímélt, szép példány. 40.000,-

– 123 –

87.

árverés


513.

513. SZABó DEZSő MűVEI. I-XV. kötet. Csodálatos élet. Regény két kötetben. I-II. kötet. 250 + [1] p.; 293 + [2] p. Egyenes úton. 213 + [2] p. Az elsodort falu. Regény három kötetben. I-III. kötet. 318 p.; 328 p.; 321 p. Jaj. Elbeszélések. 251 + [2] p. Napló és elbeszélések. 308 + [1] p. Nincs menekvés – Mesék a kacagó emberről. (Két kötet egybekötve.) 141 p.; 128 + [1] p. Ölj! és egyéb elbeszélések. 235 + [2] p. Panasz. 250 + [1] p. Segítség! Regény három kötetben. I-III. kötet. XVI + 362 + [1]; 311 + [1] p.; 304 + [1] p. Tanulmányok és jegyzetek. 213 + [1] p. Budapest, év nélkül. Genius. A tizenöt kötet egységes, díszesen aranyozott kiadói félbőr díszkötésben. Megkímélt állapotú, nagyon szép sorozat. 60.000,514. SZABó ISTVÁN Prédikátziók, mellyeket egy böjti vasárnapokon az Isten igéjéről, éshárom böjti péntek napokon a Kristus Jésus szenvedéséről, és haláláról vala élő nyelvel mondott. Most pedig […] világosságra botsátott p. --. Sopron, 1743. Rennauer Filep János. [8] + 226 p. Vaknyomásos korabeli egészbőr-kötésben. A kötet előzéklapjai cserélve, ettől eltekintve megkímélt állapotú, szép példány. Folio. 70.000,-

514.

516. H onterus A ntikvárium

515. SZABó jóZSEf, S. A ceglédi református iskola története 1545-1936. Cegléd, 1936. Turi Benedek. 213 + [2] p. Modern vászonkötésben, az eredeti papírboríték belekötve. 5.000,516. SZABó KÁROLy A magyar vezérek kora. Árpádtól Szent Istvánig. Pest, 1869. Ráth Mór. VIII + 448 p. Korabeli egészvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal és díszítésekkel. Megkímélt állapotú, jó példány. 9.000,-

– 124 –


517.

517. SZABó LőRINC – SZALAy LAjOS Tizenkét vers, tizenkét rajz Budapest, [1943.] Singer és Wolfner. 64 + (4) p. Lapszámozáson belül 12 egészoldalas táblával. Számozatlan, a szerző és az illusztrátor által aláírt példány. Kiadói félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú példány. 12.000,-

518. SZÁDECZKy KARDOSS LAjOS, DR. A székely nemzet története és alkotmánya. Írta --. Budapest, 1927. Hargitaváralja – Franklin. IV + 400 p. Modern félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címkével, az eredeti papírboríték bekötve. Jó példány. 8.000,-

518.

519.

519. SZALAy LÁSZLó Státusférfiak és szónokok könyve. Pest, 1846, Heckenast. [6] + 484 p. Korabeli, díszesen aranyozott gerincű egészvászon-kötésben, a táblákon vaknyomásos keretdíszítésekkel. Megkímélt állapotú, szép példány. 8.000,-

520. SZÁLE ANTAL Magyarország összes törvényei fölzetekben. A latin „Corpus Juris” szerint először magyarítá, s helyenként az újabb törvények idézésével világosítá - -. Pozsony, 1847. Wigand K. F. V + [3] + 498 + [1] p. Korabeli, díszesen aranyozott gerincű félbőr-kötésben. Kifogástalan állapotú, nagyon szép példány. 20.000,-

521. SZéCHENyI ISTVÁN, GRóf önismeret. Írta --. (Döblingi kézirataiból.) Budapest, 1875. Athenaeum. [4] + 252 p. Első kiadás. Szentkirályi 306. XIX. század végén készült félvászon-kötésben. 12.000,-

521.

– 125 –

87.

árverés


522. SZéCHENyI ISTVÁN, GRóf Garat. Írta 1842-ben --. Sajtó alá rendezte és a mű történetét megírta Viszota Gyula. Budapest, 1912. MTA [nyomt. Hornyánszky Viktor]. 218 p. Első kiadás. Szentkirályi 302/a. Modern, bordázott gerincű félbőr-kötésben, a kiadói papírboríték bekötve. Jó példány. 20.000,522., 523.

524.

525.

526. H onterus A ntikvárium

523. SZéCHENyI ISTVÁN, GRóf A Kelet népe 1841. Pest, 1841. Trattner-Károlyi. [2g + 387 + [3] p. Első kiadás. Szentkirályi 127. XIX. század végén készült aranyozott, bordázott gerincű félbőr-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 30.000,524. SZéCHENyI ISTVÁN, GRóf Politikai programm töredékek 1847. Pest, 1847. Trattner-Károlyi. [6] + 168 p. Első kiadás. Szentkirályi 138. Modern, keménytáblás papírkötésben, a gerincen aranyozott címkével. Az eredeti papírboríték bekötve. Jó példány. 18.000,525. GRóf SZéCHENyI ISTVÁN EMLéKKöNyV. Szerkesztette Nyesti Pál. Budapest, 1906. Uránia. 144 p. Több lapján tulajdonosi bélyegzések. Festett, aranyozott, dombornyomásos kiadói egészvászon-kötésben. Jó példány, helyenként kissé kopott. 5.000,526. SZéCHENyI ISTVÁN MUNKÁI. II. sorozat. A M. Tud. Akadémia megbízásából sajtó alá rendezi Szily Kálmán. I-II. kötet. I. kötet: Hitel, Világ. II. kötet: Stadium, A kelet népe, Politikai programmtöredékek. Budapest, 1904. MTA. 1 t. címkép + XXIII + LXVII + 243 + [1] + [8] + 378 + [1] p.; LII + [4] + 260 + [1] + XXVIII + 277 + [2] + XVII + 140 + [1] p. Az öt munka két kötetben, egységes bordázott gerincű kiadói félbőr kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 16.000,-

– 126 –


527. GRóf SZéCHENyI ISTVÁN MUNKÁI. Korszerű kivonatokban. I-III. kötet. Második kiadás. Pest, 1871. Heckenasz Gusztáv. [2] + VI + 386 + [1] p.; VI + [2] + 456 p.; [4] + 395 + [1] p. A három kötet egységes korabeli félvászon-kötésben, a gerinceken aranyozott címfelirattal. 24.000,-

527.

529.

530.

531.

528. GRóf SZéCHENyI ISTVÁN KüLföLDI úTI RAjZAI éS föLjEGyZéSEI. Naplói nyomán a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából összeállította Zichy Antal. Budapest, 1890. MTA [Franklin]. [4] + 440 p. Gróf Széchenyi István munkái V. kötet. Korabeli félvászon-kötésben, a gerince alul repedt. 6.000,529. GRóf SZéCHENyI ISTVÁN NAPLóI. Adalék a nagy hazafi jellemrajzához. a M. T. Akadémia megbizásából összeállitotta Zichy Antal. Budapest, 1884. Athenaeum. 1 t. címkép + VI + 670 p. Szentkirályi 308. Korabeli aranyozott, bordázott gerincű félbőr kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 12.000,-

530. SZEGED VÁROSéPíTéSI PROBLéMÁI. Szerkesztették: Dr. Pálfy-Budinszky Endre és Hergár Viktor. Kiadja a Magyar Mérnök és Építész Egylet Szegedi Osztálya és a Szegedi Alföldkutató Bizottság. Szeged, 1934. Prometheus nyomda. 212 + [3] p. + 1 t. Fűzve, illusztrált kiadói papírkötésben. Jó példány. 5.000,-

531. SZEGHALMy GyULA felvidék. Az előszót írta József királyi herceg. Budapest, 1940. Magyar Városok Monográfiája kiadóhivatala [nyomt. Sárik Gyula és Géza, Cegléd]. 663 + 257 p. + I-LII. számozott képtábla + 4 színes t. Aranyozott kiadói félbőr-kötésben. Jó példány. 12.000,-

– 127 –

87.

árverés


532. SZEKéR jOAKIM (ALAjOS) ALOySIUS Magyarok eredete, a régi, és mostani magyaroknak nevezetesebb tselekedeteivel együtt. I-II. kötet. (A II. kötet a Második megbővített kiadásból való.) Pest, 1808. Hartleben Konrád Adolf. [6] + XIV +15- 328 + [22] p.; 1 rézm. címkép + [2] + 428 + [20] p. Az első kötetből a címkép hiányzik. A két köteteltérő korabeli félbőr-kötésben, megkímélt állapotban. 28.000,532.

533.

534.

535. H onterus A ntikvárium

533. SZEKfű GyULA Iratok a magyar államnyelv történetéhez 1790-1848. Szerkesztette és a történeti bevezető tanulmányt írta --. Budapest, 1926. MTA. VIII + 664 p. Magyarország Újabbkori Történetének Forrásai – Fontes Historiae Hungaricae Aevi Recentoris: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez. Modern félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címkével, az eredeti papírboríték bekötve. Jó példány. 8.000,534. SZEKfű GyULA Mi a magyar? Szerkesztette --. Budapest, 1939. Magyar Szemle Társaság. 558 + [2] p. + I-XVI. számozott képtábla. Magyar Szemle Könyvei XV. Kiadói egészvászon kötésben, eredeti papírborítékjában. Megkímélt állapotú, szép példány. 9.000,535. SZENTGyöRGyI GyöRGy GUSZTÁV A Hunt-Pázmán-, illetve wettin-nemzetség története, kapcsolatban Pál Mester, vagyis Anonymus napfényre hozatalával. Eperjes, 1908. Kósch Árpád. 100 p. + 8 t. + 1 kihajtható és 1 kétlapos t. Hozzákötve: SZENTGyöRGyI GyöRGy GUSZTÁV Pál mester bazini és szentgyörgyi gróf, vagyis Anonymus, III. Béla király állítólagos névtelen jegyzője. Eperjes, 1908. Kósch Árpád. 25 + [3] p. + 1 t. A két mű egybekötve, díszesen aranyozott kiadói egészvászon-kötésben. Jó példány, a gerince szépen restaurálva. 12.000,-

– 128 –


536.

536. SZENTIMREI jENő Nyári délután Egresen. [Kolozsvár, 1924. Kadima ny.] 89 + [4] p. Lapszámozáson belül 5 színes t. A címlapot és az illusztrációkat rajzolta és linoleumba metszette Kós Károly. Franyó Zoltán részére dedikált, számozott (149/350 sz.) példány. Fűzve, kiadói papírkötésben. Jó példány. 12.000,537. SZENTKLÁRAy jENő, DR. A dunai hajóhadak története. Kiadja a M. Tud. Akadémia történelmi bizottsága. Budapest, 1886. [Athenaeum.] 433 + [1] p. Korabeli félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal. Megkímélt állapotú, szép példány. 20.000,-

537.

538. SZERB NéPDALOK éS HőSREGéK. Az eredetiből fordítá Székács Jósef. Kiadá Kunoss Endre. Pest, 1836. Trattner-Károlyi. [6] + XII + [4] + 334 + [1] p. Fűzve, kiadói papírkötésben. A kötet lapjai körülvágatlanok. 12.000,539. SZEREMLEI GÁBOR Az uj philosophia szellemvilági fejletében Pest, 1841. Trattner-Károlyi. 183 + [4] p. Későbbi, XIX. század végén készült, aranyozott gerincű félvászonkötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 8.000,-

538.

539.

540. SZEREMLEI SÁMUEL Vallás-erkölcsi és társadalmi élet 1848 óta Magyarországon. Írta --. Budapest, 1874. Franklin. VIII + 113 + [3] p. Hozzákötve: TORMAy BéLA A falusi lótenyésztő. -- „Gazdasági lótenyésztés” czimű koszorúzott pályaműve nyomán. Debrecen, 1873. Városi nyomda. [4] + VI + 7-159 p. Az elejéhez kötve: BERZENCZEy LÁSZLó Rovás. I.: Csernáton. Írta --.

– 129 –

87.

árverés


540.

Kolozsvár, 1873. Stein J. 63 p. Hozzákötve: RAKOVSZKy IVÁN A kedvenc eszmék. Budapest, 1874. Athenaeum. 26 p. Hozzákötve: jELSZAVUNK. II. kiadás. Hely, év és nyomda nélkül. 68 p. Az öt mű egybekötve, korabeli vászonkötésben. A gerince alul sérült. 6.000,541. SZILÁGyI ANDRÁS Uj pásztor. Pór Bertalan rajzaival. Párizs, 1930. Edition Monde. 253 + [3] p. Pór Bertalan 67 egészoldalas rajzával. A Monde magyar könyvei sorozatában. Fűzve, illusztrált kiadói papírkötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 12.000,-

541.

542.

543. H onterus A ntikvárium

542. SZILÁGyI VIRGIL Az újkor története 1516-1789. I. füzet. Az Éjszakamerikai Egyesült Állodalmak kifejlődése. A Pyrenaei félsziget története. [Több nem jelent meg.] Pest, 1850. Emich Gusztáv [nyomt. Kozma Vazul]. [2] + 488 + [1] p., a 386. oldal után címlapvariáns bekötve: „Éjszakamerika és a Pyrenaei félsziget története a XVI. XVII. és XVIII. században”. Korabeli, díszesen aranyozott gerincű egészvászon-kötésben. 8.000,543. SZILASy jÁNOS A nevelés tudománya. Írta --. I-II. kötet. Buda, 1827. A kir. m. Fő Oskolák betűjivel. XXVI + 366 p.; XIV + 346 p. A két rész egységes korabeli fűzött papírkötésben. Megkímélt állapotú, körülvágatlan példány. 8.000,544. SZIVÁK IMRE, DR. Országgyülési képviselőválasztás és curiai biráskodás codexe. Kiegészítve az összeférhetetlenségei és mentelmi jog, a parlamenti reform kérdéseivel, az uj házszabályokkal, az összes törvényhatósá-

– 130 –


gok választási fuvardij-szabályrendeleteivel, a választókerületek és választók statisztikájával stb. Közjogi anyaggyűjtemény. Hivatalos adatok felhasználásával írta --. Budapest, 1901. Athenaeum. XIII + [1] + 1055 p. Festett, aranyozott kiadói egészvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 10.000,545. SZOMBATHy IGNÁCZ Az Ausztriai Birodalom földrajza és történelme. A tanuló ifjuság használatára írta --. Pécs, 1853. Lyc. Könyvnyomda. VIII + 164 + [3] p. Korabeli keménytáblás papírkötésben. 14.000,-

544.

546. SZőTS PÁL Andrássy. Adomák, apróságok. Összegyűjtötte: --. [Előszó: Mikszáth Kálmán.] Budapest, 1890. Athenaeum. 134 + [1] p. Korabeli aranyozott gerincű félvászon kötésben. Kopottas példány. 6.000,-

545.

547.

548.

547. TäGLICHE ANDACHTS-üBUNGEN, zum Gebrauch Ihrer Kaiserl. Majestät der Königin zu Hungarn und Böheim. Neueste Auflage mit anmuthigen Gebetern dievornehmste Festäge des Jahrs vermehret. Bécs, 1873. Franz Leopold Grund. 1 rézm. címkép + 1 rézm. díszcímlap + 284 + [4] p. + 10 rézm. t. Díszesen aranyozott, fatáblára vont korabeli vörös egészbőr-kötésben, aranyozott lapszélekkel. Kopottas állapotú példány. 18.000,548. TAKÁTS SÁNDOR Emlékezzünk eleinkről. I-II. kötet. [Budapest], év nélk. Genius. 340 p.; [4] + 341-594 + [2] p. Mindkét kötetben több lapon érvénytelen gyűjteményi bélyegzések. A két kötet egységes, dúsan aranyozott kiadói félbőr kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány, a második kötet gerince felül kissé kopott. 12.000,-

– 131 –

87.

árverés


549.

549. TÁNCSICS MIHÁLy életpálya vagy emlék-iratok. Irattatott 1851-4-ben, 8 évig tartott rejtezkedésem idején. I-IV. kötet. Pest, 1873-1885. Heckenast Gusztáv – Központi TáncsicsBizottság. 1 t. címkép + 222 + [2] p.; [6] + 155 p.; [4] + 194 + [1] p.; [4] + 188 + [1] Táncsics Mihály Művei 4-7. kötet. A négy kötet egységes, fűzött kiadói papírkötésben. A kötetek papírborítói több helyütt sérültek, a második kötetben lapok széle töredezett. 50.000,-

550. TÁNCSICS MIHÁLy MűVEI. KILENCZEDIK KÖTET. I. Mi a szoczializmus és mi a kommunizmus? és II. Mik a vörös republikánusok és mit akarnak? Kiadta a „Központi Táncsics-bizottság” 1885-ben. Budapest, 1885. Müller K. [12] + 69 + [4] + 72 p. Fűzve, kiadói papírkötésben, jó állapotban. 20.000,550.

551.

552.

H onterus A ntikvárium

.

551. [TÁNCSICS MIHÁLy] STANCSICS, MICHAEL Magyar nyelvtan. Ungrische Sprachlehre für Schulen, von --. Zweiter Curs. Vierte verbesserte und vermehrte Auflage. Pozsony, 1850. Carl Friedrich Wigand. IV + 5-132 p. Elékötve: VERNALEKEN, THEODOR Deutsches Lesebuch für die österreichischen Unter-Realschulen. Zweiter Theil. Bécs, 1856. Seidel. [4] + 200 p. A két munka egybekötve, modern vászonkötésben. A kötetek lapjai körülvágva. 40.000,-

552. TATA-TóVÁROS IRÁSBAN éS KéPEKBEN. Kalauz a kirándulók számára 29 képpel. Tata, 1888. Özv. Kopasz Józsefné. 53 + [1] + 11 t. Fűzve, illusztrált kiadói papírborítékban. Megkímélt állapotú, jó példány. 5.000,-

– 132 –


553. TENGERéSZET. Tansegédlet a hadsereg és honvédségek tisztjei és tiszti iskolái számára. A cs. és kir. hadügyministerium, tengerészeti osztály megbízásából szerkesztette több tengerésztiszt. Magyarra fordította Reményi Ferencz. Budapest, 1914. Pallas. XIII + [3] + 249 p. + 2 t. + 8 melléklet. Modern, korhű, bordázott gerincű félbőr-kötésben. Szép példány. 10.000,-

553.

TéRKéPEK 554. ARAD VÁRMEGyE KöZIGAZGATÁSI éS föLDMIVELéSI TéRKéPE. Szerkesztetett és nyomatott a m. kir. állami nyomdában. Arány: 1 : 144 000. Budapest, 1906. M. Kir. Állami Nyomda. Két lapon, a térkép együttes mérete: 115 x 68 cm. A jobb felső sarokban Arad és környékének 1 : 36 000 arányú térképe. Korabeli vászonra kasírozva, hajtogatva, jó állapotban. 24.000,-

554.

555.

555. BÁCS-BODROG VÁRMEGyE KöZIGAZGATÁSI éS föLDMIVELéSI TéRKéPE. Szerkesztetett és nyomatott a m. kir. állami nyomdában. Arány: 1 : 144 000. Budapest, 1905. M. Kir. Állami Nyomda. Négy lapon, a térkép együttes mérete: 115 x 135,5 cm. A bal alsó sarokban Zombor és környékének 1 : 36 000 arányú térképe. Korabeli vászonra kasírozva, hajtogatva, jó állapotban. 60.000,556. BéKéS VÁRMEGyE KöZIGAZGATÁSI éS föLDMIVELéSI TéRKéPE. Szerkesztetett és nyomatott a m. kir. állami nyomdában. Arány: 1 : 144 000. Budapest, 1904. M. Kir. Állami Nyomda. Két la-

– 133 –

87.

árverés


pon, a térkép együttes mérete: 68,5 x 110 cm. A jobb alsó sarokban Gyula és környékének 1 : 36 000 arányú térképe. Korabeli vászonra kasírozva, hajtogatva, jó állapotban. 40.000,-

556.

557.

557. CSANÁD VÁRMEGyE KöZIGAZGATÁSI éS föLDMIVELéSI TéRKéPE. Szerkesztetett és nyomatott a m. kir. állami nyomdában. Arány: 1 : 144 000. Budapest, 1902. M. Kir. Állami Nyomda. Egy lapon, a térkép mérete: 69 x 58 cm. A jobb alsó sarokban Makó és környékének 1 : 36 000 arányú térképe. Korabeli vászonra kasírozva, hajtogatva, jó állapotban. 20.000,558. CSONGRÁD VÁRMEGyE KöZIGAZGATÁSI éS föLDMIVELéSI TéRKéPE. Szerkesztetett és nyomatott a m. kir. állami nyomdában. Arány: 1 : 144 000. Budapest, 1903. M. Kir. Állami Nyomda. Egy lapon, a térkép mérete: 70 x 59 cm. A jobb alsó sarokban Szeged és környékének 1 : 36 000 arányú térképe. Korabeli vászonra kasírozva, hajtogatva, jó állapotban. 20.000,-

558.

559. COMITATUS SAROSIENSIS. [Sáros vármegye térképe.] 1840 körül készült kőnyomatos térkép, alul Eperjes 7,5 x 15 cm-es látképével. Kiadta Werfer Károly Kassán, a térkép mérete: 42 x 53 cm. Vászonra kasírozva, hajtogatva, jó állapotban. 12.000,-

559 H onterus A ntikvárium

560. ESZTERGOM VÁRMEGyE KöZIGAZGATÁSI éS föLDMIVELéSI TéRKéPE. Szerkesztetett és nyomatott a m. kir. államnyomdában. Arány: 1 : 144 000.

– 134 –


Budapest, 1900. M. Kir. Államnyomda. Egy lapon, a térkép mérete: 51,5 x 62 cm. A bal felső sarokban Esztergom és környékének 1 : 36 000 arányú térképe. Korabeli vászonra kasírozva, hajtogatva, jó állapotban. 20.000,-

560.

562.

563.

561. AZ 1898-IK éVIG fENNÁLLó VALAMENNyI AKNA éS TÁRNA éS AZOKNAK AZ ÁDRIAI TENGERSZINTjéRE VONATKOZTATOTT ABSOLUT MAGASSÁGÁNAK öSSZEÁLLíTÁSA. 1 cm = 20 m. Hely, év és nyomda nélkül. 1 kőnyomatos lap, mérete: 54,5 x 40 cm. A hátoldalon az Első cs. kir. szab. Duna-Gőzhajózási Társaság bánya-igazgatóságának bélyegzése. Korabeli vászonra kasírozva, hajtogatva, jó állapotban. 5.000,-

562. A fIUMEI KIKöTő éS PÁLyAUDVAR HELyZETRAjZA. Mérték: 1 : 4000 – Kéziratos térkép az 1910 körüli időszakból. Színerzett tusrajz, a lap mérete: 174 x 52,5 cm. Készítője ismeretlen. Hengerben, jó állapotban. 30.000,-

563. fRIGyES főHERCEG URADALMI MALMÁNAK VIZHASZNÁLATA, ZURÁNy, MOSON MEGyE – Kéziratos vízhasználati térkép, 2 lapon 1913-ból. I. lap: Malomárok és árapasztók hossz-szelvénye, szilipes bukógát és a malom részletrajzai. Mérték: 1 : 10.000 és 1 : 100. A lap mérete: 33,5 x 188 cm. Hajtogatva, jó állapotban. II. lap: Helyszínrajz 1 : 2880. A lap mérete: 34 x 178,5 cm. Hajtogatva, jó állapotban. Készítette Nagymihály Pál, Pozsony, 1913. augusztus hó. 30.000,-

– 135 –

87.

árverés


564. HALAVÁTS GyULA Dognácska-Gattaja környéke. 24. zóna XXV. rovat jelű lap Földtanilag felvette és a magyarázatot írta --. Két táblával. Budapest, 1912. Franklin. 40 p. + 2 t. + 1 nagyméretű, kihajtható térképlap, vászonra kasírozva. A térkép mérete 89 x 49 cm. Magyarázatok a Magyar Korona Országainak részletes geologiai térképéhez. Korabeli félvászon-kötésben, a gerince aranyozott címfelirattal, az eredeti papírboríték bekötve. Jó példány. 12.000,-

564.

565. MEZőGAZDASÁGUNK IRÁNyíTÁSÁNAK ALAPjAI. Szerkesztette Beke László. III. kiadás. [Magyar-német nyelvű címlappal.] Budapest, 1941. Földmüvelésügyi Minisztérium [nyomt. Piatnik N. és Fiai]. [14] p. + 36 számozott, színes térkép, a térképek hátoldalán magyarázó szöveggel. Spirállal fűzöt kiadói, harántalakú papírkötésben.

565.

Folio. 9.000,-

566.

567. H onterus A ntikvárium

566. TEMES MEGyE KöZIGAZGATÁSI éS KULTURTéRKéPE éS STATISZTIKÁjA. A legujabb adatok nyomán szerkesztette Remekházy Károly. Második kiadás. Temesvár, 1884. Beránek J. Színes, lithografált térképlap, vászonra kasírozva, négyrét hajtogatva. A megye térképe mellett kétoldalt a járások statisztikai tabelláival. Mérete: 63,5 x 89,3 cm. Megkímélt állapotú, nagyon szép lap. 30.000,-

567. TEMESVÁR SZAB. KIR. VÁROS TéRKéPE éS VÁROSBőVíTéSI TERVE. Mérték: 1 : 10000. Készítette a városi mérnöki hivatal: Szilárd Emil, Bríger József. Temesvár, [1913.] Uhrmann Henrik. Színes, lithografált térképlap, mérete: 63 x 48 cm. A fontosabb épületek számmal, alaprajzban, a kereten belül számmagyarázatban jelölve, a terrvezett bővítések és létesítmények bejelölve.

– 136 –


A térképlap nyolcrét hajtva, feliratos kiadói papírborítékban. A boríték sarkai szépen restaurálva, lap a hajtsoknál megerősítve. Jó példány. 12.000,-

568.

568. TERSÁNSZKy j[óZSI] jENő Kakuk Marci kortesúton. [Budapest, 1937.] Athenaeum. 187 p. Supka Géza részére dedikált példány. Első kiadás. Fűzve, kiadói papírkötésben. 12.000,-

569.

569. TERSÁNSZKy j[óZSI] jENő A magyarok története. Irta: --. Rajzolta: Pekáry István. [Budapest, 1938.] Cserépfalvi. [2] + 38 + [1] p., színes rajzokkal gazdagon illusztrált. Színes, illusztrált kiadói félvászon-kötésben. Jó példány. Folio. 12.000,570. TERSÁNSZKy jóZSI jENő Viszontlátásra drága… Regény. Budapest, 1916. Nyugat. 99 p. Dedikált példány. Első kiadás. Korabeli félvászon-kötésben. 12.000,-

570.

572.

571. THIERRy AMADé Attila-mondák. Forditotta Szabó Károly. Pest, 1864. Pfeifer Ferdinánd. [8] + 173 p. Modern, keménytáblás papírkötésben, a gerincen aranyozott címkével. Jó példány. 6.000,572. [THOROCZKAy] wIGAND [EDE] Architectura. [Budapest, 1936. Egyetemi Ny.] 124 p. Lapszámozáson belül 16 színes t. Dedikált, aláírt példány. Fűzve, illusztrált kiadói papírborítékban. Megkímélt állapotú, szép példány. Folio. 10.000,-

– 137 –

87.

árverés


573.

573. TAGÁN GALIMDSÁN, DR. Oroszország valutája a háború alatt és a háború után. Írta --. Dr. Heller Farkas. Budapest, 1929. Légrády Testvérek. [4] + 112 + [2] p. A címlap verzóján érvénytelen gyűjteményi bélyegzés. Dedikált példány. Közgazdasági Könyvtár VIII. kötet. Fűzve, kiadói papírkötésben. 7.000,574. TOMÁSIK [SÁMUEL] A murányi vár. Németből szabadon átdolgozta Traum Péter. Nagyrőcze, 1914. Fehér Dezső. 173 + [3] p. A műhöz tartozó két tábla hiányzik. Modern, korhű félvászon-kötésben. Jó példány. Ritka. 7.000,-

574.

576.

575. TóTH BéLA A magyar anekdotakincs. Thesaurus Anecdoton Hungarorum. Gyűjtötte és magyarázta --. Mühlbeck Károly rajzaival. I-VI. kötet. Budapest, [1901-1904.] Singer-Wolfner. [4] + 399 + [1] p.; [4] + 384 p.; [4] + 398 + [2] p.; [4] + 384 p.; 375 p.; [4] + 376 + [4] p. A hat kötet egységes festett, aranyozott kiadói egészvászon kötésben. Néhány apróbb kopástól eltekintve kifogástalan állapotú, nagyon szép sorozat. 16.000,576. TóTH BéLA Magyar ritkaságok. Curiosa Hungarica. Gyűjtötte és magyarázta --. Képekkel és hasonmásokkal. Második, javított és bővített kiadás. Budapest, 1907. Athenaeum. IX + 375 p. Festett, aranyozott kiadói egészvászon kötésben, megkímélt állapotban. Jó példány. 5.000,577. TóTH LőRINCZ Eszmék a magyar tudományosság, academia, s iskola-ügy körül. Írta -- 1847. Pozsony, 1848. Schmid Ferencz és Busch J. J. 79 p. Korabeli félvászon-kötésben. Jó példány. 12.000,-

577. H onterus A ntikvárium

– 138 –


578. TóTH LőRINCZ Az ősiségi s egyéb birtokviszonyokat rendező 1852. november 29ki leg. nyiltparancs ismertetése s magyarázata. Pest, 1853. Heckenast Gusztáv. [4] + 186 + [2] p. Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, kifogástalan állapotban. 8.000,579. TóTH ZOLTÁN Mátyás király idegen zsoldosserege. (A fekete sereg.) Mit kurzer Zusammenfassung der Hauptergebnisse in deutscher Sprache. Budapest, 1925. Stádium. 376 p. Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, az eredeti papírboríték bekötve. Jó példány. 8.000,-

579.

580.

580.

581.

580. TöRöK jÁNOS Magyarország Primása. Közjogi és történeti vázolat. Tizenöt Primás arczképével, és számos archaeologiai és heraldikai ábrával. I-II. rész. I.: Emlékirat. II.: Oklevelek. Pest, 1859. Laufer és Stolp XI + 180 + [3] p. + 22 t.; 319 + [1] + X p. + 30 t. és 1 kihajtható melléklet. A lapok és a táblák helyenként kissé foxing-foltosak. A két rész egybekötve, korabeli, aranyozott, bordázott gerincű félbőr-kötésben, aranyozott lapszélekkel. Megkímélt állapotú, szép példány. 80.000,581. TöRöK-MAGyARKORI TöRTéNELMI EMLéKEK. Első osztály: Okmánytár. Szerkeszték és jegyzetekkl ellátták Szilády Áron és Szilágyi Sándor. I-IX. kötet (Tárgymutatóval.) I–II. kötet: Okmánytár a hódoltság történetéhez Magyarországon. Nagy-Kőrös, Czegléd, Dömsöd, Szeged, Halas levéltáraiból. III–IX. kötet: Török-magyarkori állam-okmánytár. Pest, 1863-1873. MTA – Emich Gusztáv – Athenaeum. XXX + 458 + [1] p.; [4] + 480 p.; VIII + 481 + 9 p. + 1 kihajtható táblázat; 523 p.; 530 p.; 519 + [1] p.; 552 p.; 560 p.; 645 + [1] p. Hozzá tartozik: NéV- éS TÁRGyMUTATó A TöRöK-MAGyARKORI ÁLLAMOKMÁNyTÁR I-VII. KöTETéHEZ (a III-IX. kötethez). Szerkesztették: Szilády Áron és Szilágyi Sándor. Budapest, 1875. MTA – Eggenberger.

– 139 –

87.

árverés


A kilenc kötet és a tárgymutató egységes, fűzött kiadói papírkötésben. A hatodik kötet papírborítójának címlapja hiányzik, ettől eltekintve megkímélt állapotú, szép sorozat. A kötetek lapjai részben felvágatlanok. 80.000,-

582.

583.

584.

582. új ÁLTALÁNOS KERTéSZ KöNyV, magában foglaló: a konyhakerti zöldségek, gyümölcsfák, virágok és dísznövények, úgy szinte a cserépbeli gyümölcsfák és üvegházakban tenyésztetni szokott növények nevelését, gondviselését és munkálását, valamint a komló- és dohánytermesztés legújabb kezelési szabályait. Egy toldalékkal az angol kertek elrendelésérül. Számos évi tapasztalás után kiadta Egy Kertbarát. Második kiadat. Három kőre metszett táblával. Pest, 1840. Heckenast Gusztáv. 394 + [2] p. + 3 lith. t. A 119-120. és 129-132. oldalak széle felül kissé sérült, a 371-394. oldalak felső sarka levágva (minden esetben szöveghiány nélkül). A harmadik tábla kissé sérült (hiánytalan, javítva). Korabeli, kissé viseltes félvászon-kötésben. 14.000,583. AZ UTAS KöNyVE. Magyar utazási kézikönyv és útmutató. Városok, gyógyfürdők, üdülő- és nyaralóhelyek, egészségügyi, sportés turisztikai intézmények részletes ismertetője. A könyv alapítója Gróf Széchenyi Károly. Szerkeszti Kaffka Károly. III. kiadás. 1940. Budapest, 1940. Orsz. M. Vendégforgalmi Szöv. [nyomt. Hornyánszky Viktor]. VIII + [2] + 847 p. + 1 kihajtható t. Szövegközti képekkel gazdagon illusztrálva. A végéről a különálló térkép hiányzik. Aranyozott kiadói egészvászon-kötésben, a gerince javítva. 7.000,584. VACHOTT SÁNDOR VERSEI. Pest, [1846.] Beimel József. [2] + VI + 159 p. Hozzákötve: VACHOTT SÁNDOR Báthory Erzsébet. Történeti beszély két énekben. Pest, 1847. Trattner-Károlyi. [6] + 52 + [2] p. A két mű egybekötve, aranyozott gerincű korabeli félvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. 12.000,-

584. H onterus A ntikvárium

– 140 –


VADÁSZAT, HALÁSZAT, ORNITHOLóGIA

585.

585. AVARffy ELEK Vadászutakon. Budapest, 1942. Dr. Vajna és Bokor. 202 + [5] p., benne 16 oldalszámon belüli képtábla. Vuray-Rácz-Szabó 33. Kiadói egészvászon kötésben. A gerinc mentén kissé sérült. 10.000,586. BORSODI LÁSZLó őszi napsütésben. Képek, alakok a magyar vadászéletből. Budapest, [1929.] Franklin. 185 + [2] p. Festett kiadói egészvászon-kötésben. Jó példány. 6.000,-

587.

588.

589.

587. CHERNEL ISTVÁN Utazás Norvégia végvidékére Budapest, 1893. Szerző [Franklin]. 449 + [1] p. Lapszámozáson belül számos egészoldalas táblával és szövegközti illusztrációval. Aranyozott kiadói egészvászon-kötésben. A gerince foltos. 8.000,588. füLöP MIHÁLy Természet, vadászat, állatok. Képekkel díszítette Sztankóczy Géza.. Budapest, 1934. Nyomt. Sárik Gyula és Géza, Cegléd. 158 + [1] p. Szövegközti képekkel. Vuray-Rácz-Szabó 284. Fűzve, illusztrált kiadói papírkötésben. 16.000,589. jóZSEf főHERCEG Erdei magány és egyéb vadásztörténetek Budapest, [1913.] Athenaeum. 1 t. címkép + 243 + [1] p. + 12 t. Neogrády Antal könyvdíszeivel. Vuray-Rácz-Szabó 381. Festett, aranyozott, kiadói egészbőr díszkötésben, az első kötéstáblán ablakos kivágásban a szerző fényképével, a tábla jobb alsó sarkában festett címerrajzzal. A gerince felül javítva. 24.000,-

– 141 –

87.

árverés


590.

591.

592.

590. SOMLó SÁRIKA Hallali. Vadász történetek. Budapest, 1914. Stephaneum. 60 p. Vuray-Rácz-Szabó 697. A borítékrajz Kató Kiszli István, a szövegben található iniciálék Gyömrői E. munkái. Fűzve, illusztrált kiadói papírkötésben. Megkímélt állapotú, jó példány. 12.000,-

591. VADÁSZAT éS ÁLLATVILÁG. Az Országos Magyar Vadászszövetség és a Magyar Foxterrier- és Tacskó-Klub hivatalos közlönye. Főszerkesztő: Fónagy József. Felelős szerkesztő Parthay Géza. 1904-es, IV. évfolyam. Budapest, 1904. Országos Vadász Szövetség [Hornyánszky]. 326 p. A 41-42. oldal hiányzik, néhány lapja sérült (javítva.) Vuray-Rácz-Szabó 270. oldal. Javított kiadói egészvászon-kötésben. 16.000,-

592. VIDICZKy jÁNOS, DR. A vadászati jog lexikona. A vadászatról szóló 1883: XX. törvénycikk, valamint a vadászatra vonatkozó összes egyéb törvények és rendeletek ismertetése a vonatkozó joggyakorlattal együtt. Szerkesztette: Dr. Vidiczky János. Budapest, 1930. Szerző [Kapisztrán-nyomda, Vác]. 724 p. Egyetlen kiadás. Vuray-Rácz-Szabó 851. Aranyozott kiadói egészvászon kötésben, felül festett lapszélekkel. A gerincen felül apró sérülés, ettől eltekintve jó példány. 8.000,-

593. VAD IMRE, öLyVEDI Nemességi könyv. Második bővített kiadás. Szeged, 1910. Kubissy J. 455 + [1] p. + 1 kétlapos genealogiai t. A címlapon korabeli tulajdonosi bélyegzés. Korabeli félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal, megkímélt állapotban. 12.000,593. H onterus A ntikvárium

– 142 –


594. VADNAI LÁSZLó Hacsek és Sajó a politikában. Budapest, 1935. Hacsek és Sajó Könyvek Kiadója [Pestvidéki Nyomda, Vác]. 111 + [1] p. Az utolsó ív lapjai kijárnak. Szigethy István rajzaival. Fűzve, színes, illusztrált kiadói papírborítékban. Jó példány. 6.000,-

594.

595.

595. VADNAy LÁSZLó Hacsek és Sajó összegyűjtött legjobb mókái. [Budapest], 1933. Színházi Élet [Globus Nyomda]. 127 + [1] p. Korabeli, keménytáblás félvászon-kötésben, az eredeti illusztrált papírboríték címlapja belekötve. 5.000,596. [VAjDA jÁNOS] ARISZTIDESZ önbírálat. Lipcse, 1862. Gerhard Wolfgang. [4] + 115 + [1] p. Modern, keménytáblás papírkötésben, az eredeti papírboríték bekötve. 6.000,597. [VAjDA jÁNOS] ARISZTIDESZ Polgárosodás. Pest, 1862. Heckenast Gusztáv. VIII + [4] + 168 p. Modern, keménytáblás papírkötésben, a gerincen aranyozott címkével. Az eredeti papírboríték bekötve. Jó példány. 6.000,-

596.

598.

598. KEMPELEN GyőZő Herostratiadák. felelet Arisztidesznek az „önbirálatra” és „Polgárosodásra”. Nagyvárad, 1862. Tichy Alajos. 77 p. Modern, keménytáblás papírkötésben, a gerincen aranyozott címkével. Az eredeti papírboríték bekötve. Jó példány. 8.000,599. VAjNA KÁROLy Hazai régi büntetések. I-II. kötet. Budapest, 1906-1907. Lőrintz János. 1 t. címkép + 696 p. + 3 t. és 2 kihajtható melléklet; 581 p. A kötetek címlapjain érvénytelen korabeli gyűjteményi bélyegzések. A két kötet egységes kiadói egészvászon-kötésben, kissé kopottas állapotban. 16.000,-

– 143 –

87.

árverés


600. VÁMBéRy ÁRMIN A magyarság bölcsőjénél. A magyar-török rokonság kezdete és fejlődése. Budapest, 1914. Athenaeum. 223 p. Korabeli félvászon kötésben, megkímélt állapotban. 6.000,-

601.

602.

603.

604. H onterus A ntikvárium

601. VÁMBéRy ÁRMIN Bokhara története a legrégibb időktől a jelenkorig. Ismert és ismeretlen keleti kézirati kútfők után írta --. I-II. kötet. Budapest, [1873.] Ráth Mór. XXXVI + [4] + 247 p.; [4] + 232 p. A két rész egybekötve, XX. század elején készült vászonkötésben. 18.000,-

602. VÁMBéRy ÁRMIN Vázlatok Közép-Ázsiából. Írta --. Második kiadás. Budapest, 1877. Ráth Mór. [8] + 385 p. Díszesen aranyozott gerincű korabeli félvászon-kötésben. Helyenként kissé kopott, ettől eltekintve megkímélt állapotú, jó példány. 18.000,-

603. VÁTSZjÁjANA Káma-Szútra. Régi hindu ars amatoria. [Fordította Baktay Ervin.] [Budapest, 1920. Korvin Testvérek.] 296 p. Készült 500 merített papírra nyomott példányban, példányunk számozatlan. Papyrus Bibliophil Kiadványok sorozata I. Zsinórral átfűzött, fatáblás kötésben. 8.000,-

604. VERNE GyULA A rejtelmes sziget. Átdolgozta Szász Károly. Képekkel. Harmadik kiadás. Budapest, 1895. Franklin. 460 + [4] p. Oldalszámon belüli, egészoldalas illusztrációkkal. Festett, aranyozott kiadói kék egészvászon sorozatkötésben. Megkímélt állapotú, szép példány, helyenként apróbb kopásokkal. 30.000,-

– 144 –


605. VERNE GyULA Utazás a föld körül nyolczvan nap alatt. Átdolgozta Szász Károly. Harmadik kiadás. Budapest, 1898. Franklin. 333 + [2] p. Oldalszámon belüli, egészoldalas illusztrációkkal. Festett, aranyozott kiadói kék egészvászon sorozatkötésben. Megkímélt állapotú, szép példány. Az első kötéstáblán az illusztráció jobb szélén kopás. 30.000,-

605.

606.

606. [VOLTAIRE, fRANCOIS-MARIE AROUET DE] Voltér úrnak Henriása magyar versekben. Frantzia nyelvből fordíttatott a Tiszán-túl lévő reformátusok’ districtusának néhai nagy érdemü superintendense idős’b Szilágy Sámuel úr által. Pozsony, 1789. Füskúti Landerer Mihály. 1 rézm. címkép + [28] + 226 (helyesen 228) + [2] p. Korabeli keménytáblás papírkötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal. Jó példány. 16.000,607. wAGNER jÁNOS Magyarország virágos növényei. A Hoffmann K. növényatlaszának képeivel. A Dr. Hoffmann Gy. Átdolgozta harmadik kiadás alapján írta --. A magyar szöveget átnézte Mágocsy-Dietz Sándor. Budapest, 1903. K. M. Természettudományi Társulat [Athenaeum.] XXV + [1] + 241 p. + 67 számozott, színes t. Természettudományi Könyvkiadó Vállalat LXXI. kötete. Aranyozott, vaknyomásos kiadói egészvászon kötésben. Megkímélt állapotú, jó példány, helyenként kisebb kopásokkal. Folio. 12.000,-

607.

608.

608. wEIL füLöP A megújított Pesti Magyar Polgári Gyalog-őrhad 1844. évi nyárutó 15, Rákos mezején ünnepelt zászló-szentelésének emlékkönyve. Írta --. Fordította F. M. Pest, 1845. Landerer és Heckenast. 1 kihajtható rézm. t. + [4] + 66 p. Későbbi, XX. század elején készült egészvászon-kötésben. 18.000,-

– 145 –

87.

árverés


609. wENZEL GUSZTÁV Az országos jog és a particuláris jogok közti viszony hazai jogrendszerünkben. Budapest, 1876. MTA [Athenaeum]. 100 p. Értekezések a történelmi tudományok köréből IV. kötet V. szám. Fűzve, kiadói papírborítékban. Jó példány, a lapjai körülvágatlanok. 4.000,-

609.

610.

610. wERBőCZy ISTVÁN HÁRMASKöNyVE. A M. Tud. Akadémia által gondozott harmadik kiadás. Az eredetinek 1517iki első kiadása után fordították, jogi műszótárral és részletes tárgymutatóval ellátták Kolosvári Sándor és Óvári Kelemen. Budapest, 1894. MTA [Hornyánszky Viktor]. XLIV + 466 + [1] p. Aranyozott, vaknyomásos kiadói egészvászon kötésben. Hozzá tartozik: RÁCZ GyöRGy, DR. Az igazi werbőczy. Halálának 400. évfordulóján írta --. Budapest, 1941. Stephaneum. 48 p. Fűzve, kiadói papírkötésben, jó állapotban. 10.000,611. [wERBőCZy] VERBőCZI ISTVÁN Magyar és Erdély-Országnak Törvény-Könyve, íratott -- által 1514. esztendöben Posony-Kassa, 1779. Landerer Mihály. 516 + [25] p. A címkép hiányzik. Korabeli, keménytáblás papírkötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal. Jó példány. 28.000,-

611.

612. H onterus A ntikvárium

612. wESSELéNyI MIKLóS, BÁRó Balitéletekről. Írta -- 1831-ben. Bukarest, 1833. [Lipcse, Wigand Ottó.] XXXVI + 323 p. Wesselényi Miklós ezen a munkáján 1828 decemberétől bizonyítottan dolgozik, ám mire befejezi 1831 novemberében, addigra már elvbarátja nemcsak két könyvén van már túl, hanem elülőben gróf Dessewffy József Taglalatának hatása is. A cenzúra miatt arra kényszerül, hogy 1833 késő őszén a kéziratot kijuttassa Lipcsébe. Itt jelenik meg Otto Vigandnál, s az első példány Wesselényihez Zsibóra 1834. augusztus 22-én érkezik csak meg. A munka szerkezete áttekinthetőbb, mint Széchenyi munkáié, nyelvezete is élőbb, hatása viszont jóval kisebb, mint amekkorára a

– 146 –


rendőrminisztérium számított. Korabeli egészvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címkével. Megkímélt állapotú, jó példány. 20.000,613. wOSINSKy MóR Tolnavármegye az őskortól a honfoglalásig. Háromezer hatszáz ábrával és három térképpel. I-II. kötet. Budapest, 1896. [Franklin] [6] + 512 p. + 12 t. (ebből 5 két oldalas, 3 színes) + 1 színes, kihajtható térkép (nyomtatott hártyapapírral); [8] + 515-1055 p. + 20 t. (ebből 6 színes) + 1 térkép (színes, kihajtható). Tolnavármegye története, első rész. Több nem jelent meg belőle. A két kötet egységes, aranyozott gerincű kiadói félbőr-kötésben. Az első kötet gerince felül, a második kötet gerince alul kissé sérült, ettől eltekintve szép példány. 24.000,-

613.

614. ZÁDOR ANNA – RADOS jENő A klasszicizmus építészete Magyarországon. Budapes, 1943. MTA [Franklin]. 427 + [1] p. + 48 t. + 1 kihajtható térkép. Fűzve, kiadói papírkötésben, színes papírborítóban. Megkímélt állapotú, jó példány. A kötet lapjai felvágatlanok. 12.000,-

614.

615.

615. ZwEIG, STEfAN jeremiás. Drámai költemény kilenc képben. Vér Andor fordítása. [Budapest], 1933. Vér Andor. 159 p. Stefan Zweig és a fordító autográf aláírásával, számozott (31/100 sz.) példány. Aranyozott kiadói egészvászon-kötésben, eredeti kartontokjában. Kifogástalan állapotú példány. 16.000,-

– 147 –

87.

árverés


füGGELéK


TÁRGYMUTATÓ

Árjegyzékek, reklámkiadványok:

15-25. tétel

Autó-motor:

27-31. tétel

Az Erdélyi Szépmíves Céh kiadványai:

107-109. tétel

Az 1848-1849-es szabadságharc irodalma:

136-166. tétel

Folyóiratok, periodikák:

179-208. tétel

Gasztronómia:

220-224. tétel

Győr helytörténete:

235-246. tétel

Ifjúsági könyvek:

265-275. tétel

Kézirat, fotó:

305-346. tétel

Orvosi könyvek, balneologia:

417-419. tétel

Politika, a XX. század hadtörténete:

435-462. tétel

Ponyvairodalom:

466-489. tétel

Térképek:

554-567. tétel

Vadászat, halászat, ornithológia:

585-592. tétel


A HONTERUS ANTIKVÁRIUM 86. AUKCIójÁNAK EREDMéNyEI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

60 000 80 000 120 000 20 000 6 000 26 000 410 000 20 000 14 000 7 000 18 000 10 000 14 000 16 000 32 000 26 000 16 000 12 000 110 000 20 000 10 000 16 000 12 000 44 000 12 000 12 000 6 000 12 000

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.

12 000 28 000 5 000 24 000 10 000 16 000 12 000 8 000 7 000 12 000 170 000 24 000 85 000 20 000 30 000 42 000 14 000 70 000 10 000 40 000 36 000 7 000 28 000 9 000 40 000 16 000 10 000 280 000 80 000 26 000 18 000 28 000 24 000 7 000

85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126.

16 000 20 000 16 000 38 000 16 000 8 000 65 000 16 000 7 000 12 000 55 000 20 000 12 000 30 000 50 000 8 000 8 000 14 000 42 000 28 000 36 000 42 000 32 000 210 000 9 000 8 000 9 000 8 000 8 000 14 000 18 000 65 000 9 000 18 000


A HONTERUS ANTIKVÁRIUM 86. AUKCIójÁNAK EREDMéNyEI 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168.

9 000 22 000 8 000 75 000 48 000 20 000 55 000 20 000 16 000 8 000 8 000 6 000 30 000 12 000 20 000 10 000 16 000 36 000 12 000 12 000 46 000 22 000 9 000 16 000 22 000 30 000 12 000 24 000 28 000 16 000 7 000 36 000 22 000 12 000 12 000 18 000 9 000

169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210.

16 000 32 000 80 000 20 000 7 000 14 000 12 000 16 000 14 000 70 000 8 000 26 000 16 000 8 000 24 000 230 000 8 000 14 000 12 000 6 000 6 000 9 000 5 000 14 000 10 000 14 000 8 000 12 000 8 000 85 000 6 000 -

211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252.

14 000 20 000 6 000 12 000 18 000 18 000 16 000 70 000 44 000 12 000 16 000 18 000 5 000 22 000 6 000 16 000 8 000 12 000 55 000 12 000 26 000 24 000 20 000 8 000 14 000 8 000 50 000 7 000


A HONTERUS ANTIKVÁRIUM 86. AUKCIójÁNAK EREDMéNyEI 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294.

12 000 18 000 180 000 10 000 180 000 14 000 12 000 100 000 18 000 30 000 12 000 140 000 12 000 10 000 16 000 14 000 30 000 10 000 16 000 20 000 28 000 24 000 14 000 20 000 40 000 12 000 10 000 6 000 4 000 30 000 8 000 20 000

295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336.

48 000 24 000 32 000 20 000 60 000 85 000 55 000 40 000 12 000 28 000 44 000 38 000 5 000 20 000 42 000 10 000 26 000 36 000 20 000 120 000 70 000 70 000 18 000 30 000 40 000 36 000 100 000 6 000 44 000

337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378.

26 000 32 000 36 000 32 000 65 000 8 000 28 000 44 000 7 000 9 000 9 000 10 000 22 000 46 000 36 000 60 000 26 000 32 000 30 000 70 000 28 000 22 000 14 000 22 000 8 000 16 000 7 000 5 000 10 000 22 000 28 000 46 000


A HONTERUS ANTIKVÁRIUM 862. AUKCIójÁNAK EREDMéNyEI 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420.

5 000 20 000 55 000 20 000 44 000 46 000 36 000 220 000 80 000 12 000 18 000 30 000 20 000 65 000 10 000 5 000 8 000 5 000 24 000 20 000 14 000 42 000 20 000 26 000 22 000 16 000 30 000 6 000 30 000 5 000 18 000 16 000 30 000 22 000 -

421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462.

6 000 7 000 8 000 12 000 6 000 20 000 18 000 24 000 22 000 6 000 18 000 5 000 50 000 18 000 8 000 26 000 20 000 32 000 16 000 18 000 10 000 8 000 16 000 16 000 10 000 6 000 24 000 14 000 5 000 22 000 26 000 16 000 7 000 14 000 10 000 14 000 26 000 20 000 18 000

463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504.

18 000 6 000 18 000 6 000 18 000 10 000 9 000 18 000 8 000 20 000 20 000 9 000 10 000 12 000 10 000 7 000 18 000 24 000 4 000 10 000 30 000 8 000 20 000 26 000 22 000 32 000 30 000 8 000 10 000 3 000 20 000 26 000 24 000


A HONTERUS ANTIKVÁRIUM 86. AUKCIójÁNAK EREDMéNyEI 505. 9 000 548. 36 000 506. 9 000 549. 7 000 507. 20 000 550. 508. 12 000 551. 40 000 509. 14 000 552. 12 000 510. 50 000 553. 10 000 511. 50 000 554. 9 000 512. - 555. 26 000 513. 140 000 556. 16 000 514. 22 000 557. 20 000 515. - 558. 38 000 516. - 559. 20 000 517. 8 000 560. 518. 24 000 561. 519. 18 000 562. 50 000 520. - 563. 34 000 521. 10 000 564. 20 000 522. 16 000 565. 24 000 523. 12 000 566. 40 000 524. 8 000 567. 12 000 525. 14 000 568. 32 000 526. 16 000 569. 527. - 570. 528. - 571. 529. 10 000 572. 24 000 530. - 573. 5 000 531. 18 000 574. 44 000 532. 42 000 575. 42 000 533. 18 000 576. 120 000 534. 5 000 577. 60 000 535. 20 000 578. 18 000 536. 8 000 579. 6 000 537. 6 000 580. 24 000 538. - 581. 6 000 539. - 582. 10 000 540. 55 000 583. 55 000 541. 14 000 584. 14 000 542. 6 000 585. 543. 55 000 586. 8 000 544. 24 000 545. 14 000 546. 12 000 547. -


jEGyZETEK


jEGyZETEK


MAROqUIN – A MEGfELELő MEGOLDÁS Igen tisztelt Hölgyeim/Uraim! Ezúton szeretném felhívni tisztelt magángyűjtők, múzeumok, könyvtárak és restaurátorok figyelmét a MAROqUIN bőrápoló szerekre! A MAROQUIN BŐRBALZSAM és BŐRVAZELIN olyan bőrápoló termékek, amelyek régi, értékes bőranyagú gyűjtemények (régi könyvek, pergamenek, bőrkészítmények) ápolására és hosszantartó megóvására szolgálnak. A Maroquin bőrápolók, a Német Találmányi Hivatal (Deutsches Patentamt 80237 München) 396.05.151 regisztrációs szám alatt bejegyzett német szabadalom. A szigorú Német Ipari Szabvány (DIN) előírásainak megfelelő, az Unesco által bevizsgált és elfogadott termék. A Maroquin-t elfogadta és használatra ajánlja az IADA (Archív Könyvtár és Grafikai Restaurátorok Nemzetközi Szövetsége), amelynek tagja az Országos Széchenyi Könyvtár is. A bőr egy nemes és természetes anyag, amely hatásos, enyhe, de különösképpen kíméletes ápolást igényel. A tímárok az állatbőrök szerkezeti felépítését, kémiai eszközökkel megváltoztatják, ezért a helytelen kezelés, végzetes lehet a bőr számára. A könyveket kedvelők és még sokan mások – akik értékes bőrrel foglalkoznak – a bőrt a lehető leghosszabb ideig szeretnék épségben, jó állapotban megtartani. A Maroquin megfelel mindazoknak a magas szintű elvárásoknak, amelyeket egy ilyen anyaggal szemben támasztanak. Alkalmas sima és érdes bőrfelület, valamint pergamen ápolására. A Maroquin bőrápoló szerek, bőrbarát szintetikus zsírokat tartalmaznak, így használatuk könnyű és gyors, ami azt jelenti, hogy a bőr nincs kitéve egy hosszan tartó és megerőltető munkafolyamatnak. Nem tartalmaznak savakat, sókat, alkáliákat, emberre káros anyagokat. Semleges kémhatású környezetbarát termékek. Nem gyúlékonyak és normál körülmények között, 25C alatt tárolva több évig is felhasználhatók. A Maroquin bőrbalzsam alkalmas a törékeny, megkeményedett bőr tisztítására, ápolására és kíméletes kezelésére. Tisztítja pórusokat, így a bőr fellélegzik, jó tapintásúvá és hajlékonnyá válik. Ha a bőr mindkét oldalán használjuk, akkor az ápolószer hatása fokozódik, az aranyozott részek is jobban érvényesülnek. A balzsam szintetikus bázisú zsíranyagokat, emulgátorokat és gombaölő anyagot tartalmaz. Fényvédő hatású, ellenáll a savaknak, ásványi sóknak, alkáliáknak.. Az emulzióban lévő szorbit és F-karion, illetve a hatértékű alkohol a stabilizáló hatás mellett, a bőr számára a környezettől

függetlenül, biztosítja a szükséges nedvességtartalmat. A Maroquin bőrvazelin ideális,enyhe természetes hatású szer a nemes bőr számára, legyen az könyvborító vagy más használati tárgy. A kiszáradt bőr ismét rugalmassá, hajlékonnyá válik. Az aranyozás itt is sokkal jobban érvényesül. A vazelin egy tiszta, savmentes, színtelen, a külső hatásokkal (pl:klímaterhelés,por,koszolódás, nedvesség, stb...) szemben erős védelmet biztosító ásványi zsír. Az elhanyagolt, hosszú ideje nem ápolt bőr kiszáradt, törékeny rugalmatlan, kemény és gyakran kifakult, ezért ezeknél a kezelést rövid időn belül ajánlatos megismételni. A Maroquin készítmények, viaszt nem tartalmaznak – a bőr pórusai nem tömődnek el – a bőr lélegezni képes és újraéled. A Maroquin bőrápoló termékeket a szakemberek, több mint 25 éve eredményesen használják. Elégedett külföldi felhasználók közül:Yale Egyetem (USA), British Museum (London), Bajor Állami Könyvtár (München), Berlini Állami Könyvtár, stb. A magyarországi vásárlók, budapesti és vidéki múzeumok, könyvtárak, antikváriumok és magángyűjtők a legnagyobb megelégedéssel nyilatkoztak a Maroquin bőrápoló szerek kiváló hatásáról. Úgy gondolom, hogy számos közismert felhasználó mellett, magyar könyvtárak, múzeumok, egyházi könyvtárak és egyéb gyűjtemények sem hiányozhatnak a Maroquin bőrápoló szerek felhasználói köréből. Különösen azért, mert antik műkincseink, gyűjteményeink, állapotának hosszú időre történő megóvása, nemcsak örömet jelent, a mostani és a következő generációk számára, hanem kötelességünk és nemzeti érdekünk is. A két szer együttes használata ajánlott, az optimális védelem érdekében, mert az ápolószerek hatásaikban kiegészítik egymást. Egy garnitúra ápolószer (személyes tapasztalataim alapján) elég, cca. 100 db átlagos méretű, közepesen száraz bőrkötés ápolására, A5, vagy kissé nagyobb méretű könyvek esetén A bőrbalzsam: 250 ml, a bőrvazelin: 75 gr kiszerelésben kapható. Tisztelettel:

Megrendelhető: 1098 Budapest Napfény utca 6/ III. Telefon: 06 1 2 803 502 Mobil: +36 20 9 158 601

Csorba László A Maroquin kizárólagos magyarországi képviselője

Honterus Antikvárium és Aukciós Ház 87. aukció  

Honterus Antikvárius és Aukciós Ház 86. aukciójának katalógusa.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you