Page 1

Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9, BE-9000 Gent  Tel.: 09 234 80 00  Fax.: 09 234 80 01

POWERPOINT – instructies Op chamilo > 2OM > documenten > powerpoint vind je de volgende bestanden:  OPGAVEBESTANDEN.ZIP: gecomprimeerd (zip) bestand dat je uitpakt op jouw computer. Het bevat de volgende bestanden:  GEZICHTSBEDROGSTART.PPTX: bestand waarin je de verschillende opdrachten zal uitvoeren  GEZICHTSBEDRAGEINDRESULTAAT.PPTX: bestand waarin alle opdrachten reeds zijn uitgevoerd  OPGAVE.PDF: alle opdrachten die worden uitgevoerd in de film  VISUELE ILLUSIE.JPG: een afbeelding die je in de loop van de opdracht zal moeten invoegen  INHOUD_POWERPOINT.PDF: vaardigheden die je moet bezitten om te kunnen slagen voor de test van powerpoint  POWERPOINT ESSENTIALS.PDF: overzicht van de belangrijkste handelingen in powerpoint  VOORBEELDEXAMEN.ZIP: gecomprimeerd (zip) bestand dat je uitpakt op jouw computer. Het bevat de opgave, het startbestand en een figuur. Deze oefening kan je ter voorbereiding van de test maken.

Deel 1: instructiefilmpje Klik in chamilo > 2OM > link op de link naar het filmpje over powerpoint. In dit filmpje wordt de volledige opgave over gezichtbedrog uitgewerkt met de nodige uitleg. Bekijk het filmpje stap voor stap, en voer na de uitleg van elke opdracht de opdracht ook zelf eens uit. De bestanden die bij het instructiefilmpje horen vind je op chamilo > 2OM > documenten > powerpoint > OPGAVEBESTANDEN.ZIP Het is belangrijk, ook al denk je dat je powerpoint kent, dat je het hele filmpje minstens één maal volledig doorneemt. Voer na het bekijken van de film de opdracht nog eens zelfstandig uit.

Deel 2: contactmoment Als je het filmpje volledig hebt doorgenomen ben je klaar om naar het contactmoment te komen. Daar zal je opnieuw de kans hebben om een gelijkaardige oefening uit te werken. Je hebt de kans om vragen te stellen. Er wordt geen volledige uitleg meer gegeven over de leerstof. Die kan je terugvinden in de film. Aanwezigheid tijdens het contactmoment is vrijblijvend. Kom je graag dan schrijf je je in via chamilo.

Deel 3: voorbereiding op de test Op chamilo > 2OM > documenten > powerpoint > VOORBEELDEXAMEN.ZIP vind je de opdracht en de bijhorende bestanden die je kan maken ter voorbereiding van de test. Bekijk ook goed de inhouden die moeten gekend zijn.

Algemene introductie powerpoint Powerpoint is een Microsoft-product waarmee je presentaties kan maken. Het is belangrijk onderscheid te maken tussen inhoud en opmaak. Normaal ga je als volgt te werk:  Voeg de inhoud in de presentatie  Werk zo weinig mogelijk in volzinnen  Een beeld zegt meer dan woorden  Stel de algemene opmaak in via het diamodel  Zorg voor een duidelijk contrast tussen de verschillende kleuren  Kies een voldoende grote lettergrootte zodat alles goed leesbaar is  Geef de individuele dia’s hun eigen opmaak  Stel de overgangen en animaties in  Hou het sober en universeel over de verschillende dia’s

1/2

Ppt instructies  

instructies powerpoint OM examen 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you