Page 1


2


3


Ne e dimë pikësynimin tonë, I japim vlerë punës dhe ecim me guxim e siguri drejt suksesit...

Energji

4

Ndërtim

Financë

Miniera

Media

Tekstil

Telekomunikacion


SYMBYLLUR...DËGJOJ STAMBOLLIN! WITH MY EYES CLOSED... I LISTEN TO ISTANBUL!

42

NGA / BY ALBAN TARTARI

FALEMINDERIT SHQIPËRI THANK YOU ALBANIA

NË NJË KRYEQYTET PERANDORISH IN A CAPITAL OF EMPIRES

6

NGA / BY ERIDON KOTRRI

NGA / BY ALI TASKIN

INTERVISTË

TEUTA TOPI

TEODOR MISHA 48

9

SI T’I OFROSH LEXUESIT MË TË MIRËN... HOW TO OFFER THE BEST TO READERS...

NJË ZONJË ME ZEMËR TË MADHE A LADY WITH A BIG HEART NGA / BY ALBAN TARTARI

ASTRIT VELIAJ 14

ALTERNATIVA UFO UFO ALTERNATIVE NGA / BY LEDINA FERHATI

ZONJUSHA GARO DHE GARA E SAJ TELEVIZIVE MISS GARO AND HER TV SHOW CONTEST

16

18

NGA / BY SHPENDI GJANA

HASAN KAPLAN 24

EPOKA E RE E ARSIMIMIT THE NEW ERA OF EDUCATION

AGRON LLAKAJ

BOLV OIL NE OFROJMË ENERGJI WE OFFER ENERGY

50

“MADE IN ALBANIA WITH IRISH PARTS”

52

CLOUD COMPUTING NGA / BY BAKI KURAN

PAJISJET MË TË MIRA TEKNOLOGJIKE THE BEST TECH GADGETS

28

PËRVOJË NË FAMILJEN EAGLE EXPERIENCE THE EAGLE FAMILY

NGA / BY ELVANA TUFA

42

LORIK CANAJ 72

34

THE GUERRIER

NGA / BY SHPENDI GJANA

NGA / BY SHPENDI GJANA

ERMIRA ÇAUSHOLLI 38

NGA / BY LEDINA FERHATI

38

66

ORIGJINALE DHE MODERNE

NGA / BY ALBAN TARTARI

SECILA HISTORI DASHURIE KA NJË LOT TIMIN EACH LOVE STORY HOLDS A TEAR OF MINE WITHIN

62

ANILA ZAJMI KATANOLLI 70

SEPSE AI ËSHTË MILIONER! BECAUSE HE IS A MILLIONAIRE! GJIROKASTRA, KRONIKA E NJË QYTETI TË GURTË GJIROKASTRA, THE CRONICLE OF A STONE CITY

56

NGA / BY ELVANA TUFA

NGA / BY EVIS TASELLARI

PËRVOJË TELEVIZIVE

9

NGA / BY LEDINA FERHATI

NGA / BY EVIS TASELLARI

NGA / BY LEDINA FERHATI

DESTINACIONI YNË, EVROPË EUROPE, OUR DESTINATION

44

AVENTURA E KOMUNIKIMIT ADVENTURE OF COMMUNICATION

78

NGA / BY MURAT GÜRKAS

ULTIMA FORSAN

82

NGA / BY MUSTAFA KUSATA

SHËRBIME DHE OFERTA SERVICES AND OFFERS

86

NGA / BY GJERGJ SKRAME

Botim i/A publication of: Eagle Mobile Nën kujdesin e Drejtorit të Përgjithshëm/Under the auspices of CEO: Ali Taşkin Drejtor/Director: Mustafa Kuşata Kryeredaktor/Editor in Chief: Alban Tartari Kurues imazhi/Artistic Manager: Gentian Skënderi Redaktorë përgjegjës/Responsible editors: Ledina Ferhati, Shpendi Gjana Redaktore letrare/Literary editor: Elvana Zaimi Reklama/Advertising: Brunilda Baruti Bashkëpunëtorë/Co-operators: Evis Tasellari, Eridon Kotrri

Eagle Mag web page: Jurisana Zhupa Design: Paper Communications Print: Eggra Redaksia/Editorial office: Rr. “M.Toptani”, “Eurocol Center”, Tiranë Tel: +355 4 2 290 398 pr@eaglemobile.al / www.eaglemag.al

Shënim: Ndalohet rreptësisht përdorimi dhe botimi pa leje i materialeve. Note: Use and reproduction of material without permission is strictly prohibited.

72 5


Ali Taşkin

Faleminderit SHQIPËRI! Thank you Albania! Tre vite më parë, Eagle Mobile nisi veprimtarinë e vet të biznesit me një vizion të qartë: të ndryshonte tregun shqiptar të telefonisë celulare, të sillte konkurrencën e vërtetë dhe të bëhej një prej liderëve të tregut. Tani, pas tri vjetësh, jam krenar për arritjet tona. Kompania Eagle është pionierja e vetme në treg me numrin e abonentëve në rritje drejt shifrës 1 milion. Tregu i telefonisë celulare ka ndryshuar kaq shumë përgjatë këtyre tri viteve të fundit; tarifat u ulën mjaft, për t’ju barazuar mesatares rajonale; përdorimi i internetit dhe shërbime të 6

Three years ago, Eagle Mobile started its commercial life with a vision; to change Albanian mobile telephony market, to bring real competition and to be one of the leaders in the market. Now, after three years, I am proud with our achievements. Eagle is the only trailblazer in the market with upcoming 1.000.000 subscribers. Albanian mobile market has changed so much during these last three years; tariffs became much lower, equal to regional average; internet access and new technologic services became available for Albanian people

tjera teknologjike iu ofruan shqiptarëve me çmime të arsyeshme; telefonia celulare dhe interneti nuk janë më luks. Këtë e kemi arritur me një ekip që tashmë është rritur në 400 vetë. Që nga dita e parë, kemi besuar se qytetari i këtij vendi meriton më të mirën; meriton të kapë, madje ta kalojë ritmin e epokës që jetojmë. Të gjithë qëllimin e strategjinë tonë e themeluam mbi këtë bazë. Këtij ekipi prej 400 pjesëtarësh që po thoja, i kam borxh një falënderim të veçantë, pasi ata e mbajtën peshë

with a reasonable price; mobile telephony and internet are a luxury no more. All this was achieved due to a team that already has grown to 400 people, to whom go my gratitude and deep appreciation. Since the very first day, we have believed that Albanians deserve the best; deserve to catch the pace of the technological achievements of the era we are living in and even exceed it. The entire purpose of our strategy was established on this basis. I owe special thanks to this team of 400 people, I was talking about earlier, as they


besimin tonë. Të gjithë ata po përjetojnë përgjegjësinë dhe njëkohësisht lumturinë e të qenit pjesë e familjes Eagle. Mua, si drejtues ata më dhanë jo vetëm mbështetjen e një stafi të mrekullueshëm e perfekt, por ç’është më e rëndësishmja, mbështetjen familjare apo solidarizimin, miqësinë, shoqërinë, më bënë të përjetoj ndjenjën më të fortë të mirësisë, miqësisë dhe dashurisë. Por falënderimin më të veçantë e meritoni ju. Lumturia më e madhe për mua është që ju kam shërbyer juve, njerëzve më të mirë dhe më miqësorë në botë. Më kujtohet udhëtimi i parë për Shqipëri, ishte shtator, kanë kaluar 3 vjet e gjysmë... Bukuria e magjishme e natyrës më mrekulloi; Ata male të radhitura një pas një, ata burime e përrenj që shtrihen si duar elegante të një gruaje. Sa të sheh syri gjeje panoramat më të bukura të botës, sikur të ishin nga dora e një piktori... Por prapë vetëm bukuria e natyrës nuk krijon tek njeriu atë ndjenjën e lidhjes shpirtërore. Tre vjet e gjysmë më parë sikur dikush të më thoshte se “niveli më i lartë që do të arrish në fushën profesionale është ajo e të shërbyerit popullit shqiptar” do ta merrja për shaka. Në jetë na u dashka të jemi gjithnjë nxënës, të mësojmë në çdo hap të saj, dhe të mos themi asnjëherë ‘tashmë jam i plotësuar’. Pas uljes në aeroportin e Rinasit njoha shqiptarin e mrekullueshëm, që e do vendin e tij, që i ka lidhur shpirt-ezemër me të, që ka ndjenjë të lartë njerëzore, që është i zgjuar, inteligjent, që i qeshin sytë, që nuk e humb shpresën, që është miqësor, i ngrohtë... Tani e ndjej në zemër krenarinë e nderin e të qenit drejtues i një kompani të madhe si Eagle që u

kept our faith and spirits lifted up. All of them are experiencing the responsibility and also the happiness of being part of the Eagle family. They gave me as a CEO not only the support of a wonderful and a perfect team, but most importantly, they offered me the family support and solidarity, friendship, companionship and made me experience strongly kindness, friendship and love. But the most special gratitude and thankfulness go to you. The greatest happiness for me is that I have served you, the best and most friendly people in the world. I remember my first trip to Albania three and a half years ago. It was in September... I was astonished by the magical beauty of nature; Those Mountains ranged one after another; springs and streams extended as the elegant hands of a woman. You see the most beautiful sights in the world with a twinkle of eye, as if they were painted by a painter’s hand... Nevertheless, only the nature’s beauty does not create a full sense of spiritual connection. Three and a half years ago, if somebody was to tell me that the highest professional level that I would have achieved, was that of serving the Albanian people, I would have taken it as a tall story. It’s interesting how in life we have always to be students, to learn at every step of it, and never say ‘I’m completed. “

ka shërbyer dhe u shërben këtyre njerëzve. Ju ma keni dhënë mua këtë nder. Më keni bërë një prej jush. Tashmë mund ta them me krenari – Unë Jam Shqiptar! Nuk po më bën më dora të shkruaj, por ky shkrim është njëkohësisht dhe shkrimi i lamtumirës sime. Në këtë periudhë të deritanishme punuam natë–ditë për të ofruar më të mirën, për të bërë më të mirën. Ndjej një lodhje të ëmbël dhe besoj se ka ardhur koha për ndryshim. Ky shkrim është i fundit që shkruaj si Drejtor i Përgjithshëm i Eagle Mobile. Po ndahem nga detyra ime që e kam bërë me aq krenari e nder për t’u rifreskuar, mbushur e rinovuar. Jam i sigurt se edhe miqtë që do të vijnë më pas, me përgjegjësinë e të qenit pjesëtar i familjes Eagle do ta ngrenë flamurin e suksesit në majat më të larta. Kjo ndarje nuk do të thotë braktisje. Miqësitë që kam këtu do vazhdojnë të jenë pjesë e shpirtit tim edhe në të ardhmen. Do ta ruaj gjithnjë nderin e të qenit një prej jush... Ju përshëndes të gjithëve me dashuri dhe mirënjohje.

head of a large company as Eagle that served and yet serves these people. You gave me this honour. You made me one of you. Now I can proudly confess - I’m Albanian! I can hardly write what is to follow, as this writing is simultaneously my farewell message. During this period we worked day and night to offer and do our best. I’m feeling a sweet weariness, which makes me believe that this is time for me to revolutionize. This article is the very last one which will still witness me as the CEO of Eagle Mobile. I’m leaving my duty, which I did with enormous pride and honour, in order for me to get renewed, fulfilled, and refreshed. I am sure that even the friends that are going to follow my role would raise the flag of success at the highest peaks with the responsibility of being part of the Eagle family. This goodbye does not mean abandonment. Friendships that I found here will continue to be part of my soul in the future. I will always save the honour of being one of you... I bow to everyone with love and gratitude.

After landing at Rinas airport I met the wonderful Albanian being, the one who loves his country, who has a communion with it, who has strong heartstrings with this land, who is smart, intelligent, with joyful eyes, hopeful, friendly, kind... Now I feel deep in my heart the pride and honour of being the 7


INTERVISTË / INTERVIEW

Një zonjë me zemër të madhe A lady with a big heart

Nga / By Alban Tartari Ndodhet shumë larg asaj që thotë termi zyrtar. Nganjëherë duket sikur më shumë vihet në siklet sesa i pëlqen kur e quajmë “Zonjë e Parë”. Por ajo është e tillë, pasi e ndan jetën e saj me kreun e vendit, Presidentin e Republikës dhe dy bijat e tyre. Zonjën Teuta Topi mund ta kontaktoni direkt me telefon. Një zë i ndrojtur përgjigjet me mirësjellje dhe i gatshëm për të komunikuar. Janë me qindra ata që e kontaktojnë dhe i dërgojnë mesazhe. Kërkojnë mbështetjen e saj, ndërmjetësimin dhe angazhimin për çështje të ndryshme sociale. Ajo e ka pranuar këtë detyrë, duke u përfshirë edhe shpirtërisht në atë që bën. Në profesion është

She outlays far from what is determined from the official term “First Lady”. Sometimes it seems like she feels uncomfortable when they call her “The First Lady.” But that’s what she is due to the fact that she shares her life with the Head of State, the President of the Republic and their two daughters. You could contact Mrs. Teuta Topi directly by phone. A timid voice responds with courtesy and ready to communicate. There are hundreds of people that contact and send messages to her. They necessitate her support, intervention and commitment to various social issues. She has accepted this task, finding herself also internally

eksperte e agronomisë. Nuk e ka lënë punën e saj. Sërish e gjen duke punuar me disa kolege në zyrë në ambjentet e Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimit në këndin jugperëndimor të Sheshit Skënderbej. Nuk ka lejuar masa sigurie siç ka çdo bashkëshorte presidenti në çdo vend të botës. Çdokush mund të trokasë e ta takojë. Unë kam qenë një nga ata që e kanë telefonuar, duke i kërkuar mbështetje për aktivitetet sociale të kompanisë ku punoj. Për të bërë mirë për njerëzit, për të dhënë kontributin dhe shembullin e saj, nuk thotë kurrë jo. E takoj në ambjentet e ministrisë. Me thjeshtësi dhe delikatesë i

engaged in what she does. She’s an agronomy expert. She did not leave her job. You can still find her working with several colleagues in the office on the premises of the Ministry of Agriculture and Food in the southwestern corner of Skënderbej Square. She didn’t agree to have security measures as does any President’s wife in every country in the world. Anyone can knock on her door and eventually meet her. I was one of those who called her on the phone, asking for her support to the social activities of the company where I work. In order to do good to people, to give her contribution and to set a good example, she never says no.

9


thotë po kërkesës sonë për këtë intervistë. Nuk do të flasë për politikën. Çështjet sociale janë një ndër pikat që e shqetësojnë më shumë. Aty është e fokusuar duke dhënë mesazhin se “çdokush nga pak, mund të ndryshojë diçka në këtë Shqipërinë tonë”. Të shumtë janë ata që e kanë dëgjuar thirrjen e saj, duke ndihmuar shtresat në nevojë. Ajo është larg pompozitetit dhe dëshirës për të folur për vete. Flet dhe vepron për të tjerët që jeta u ka vendosur para halle të mëdha, pasi kështu mendon se do të ndryshojë diçka, sepse më shumë se një titull, zonja Topi e sheh titullin “Zonjë e Parë” si një institucion.

10

We meet in the premises of the ministry. With simplicity and delicacy she accepts our request for this interview. She will not talk about politics. Social issues are one of the questions that concern her the most. She is focused on delivering the message that “everyone with very little effort can help change something in our Albania.” Many are those who have heard her call to help people in need. She doesn’t like being thought of as pompous and doesn’t prefer to speak about herself, either. She speaks on behalf of and acts for those whom life has confronted with great disappointment because she believes that by doing so

Znj. Topi, si e shikoni detyrën tuaj si Zonjë e Parë e vendit në angazhimin për zgjidhjen e çështjeve sociale që ka shoqëria jonë? Gjithmonë kam patur një ndjeshmëri të theksuar individuale për çështje të ndryshme, të cilat shoqërojnë njerëzit, që me fjalë të tjera konsiderohen si çështje sociale. Padyshim që në një moment të caktuar të jetës, kur merr një “status” të veçantë, sikurse konsiderohet institucioni i Zonjës së Parë, kjo ndjeshmëri, për probleme të ndryshme sociale të shoqërisë sonë shndërrohet

something will change, because more than a title to her, Ms. Topi, considers “The First Lady” title as an institution. Mrs. Topi, how do you consider your duty as the First Lady of a country engaged in solving the social issues like those our country has got? I have always been particularly sensitive toward different issues related to people, in other words issues considered as social ones. No doubt that in a certain moment of life, when taking on a special “status”, as the institution of the First Lady is considered to be,


standarde ekonomike minimale, probleme me gratë e dhunuara në familje, etj. Por unë mendoj se një problem i rëndësishëm, i cili ka lidhje organike edhe me pyetjen e mësipërme, është që përveç identifikimit të problemeve të ndryshme sociale dhe hartimit të strategjive të ndryshme, duhet të kalojmë në aksione konkrete për zgjidhjen e tyre. Foto/Photo: Eridon Kotrri

në një mundësi dhe detyrim njëkohësisht, për të qenë më aktive në aksionin qytetar për lehtësimin dhe përmirësimin e problemeve të ndryshme që sjell jeta në shoqëri. Sipas jush, sa e aftë është Shqipëria të kuptojë fillimisht dhe më pas të “kurojë” problemet e saj sociale? Sigurisht që Shqipëria ka potenciale të mjaftueshme intelektuale dhe institucione që merren drejtpërdrejt me evidentimin e problemeve sociale dhe me kurimin e vazhdueshëm të tyre. Ne shikojmë shumë njerëz të angazhuar në veprime konkrete dhe pjesëmarrës në debate publike për këto çështje, padyshim njerëz të moshave të ndryshme, të profesioneve të ndryshme, por që i bashkon preokupimi qytetar për të trajtuar dhe përmirësuar situatat sociale në Shqipëri. Znj. Topi, në opinionin tuaj, cili është problemi më i madh social i Shqipërisë? Ky vlerësim është kompleks dhe në një këndvështrim relativ, ku më shumë e ku më pak, ekzistojnë probleme të moshës së tretë, të rinisë, të familjeve në nevojë me

Gjithsesi, mendoj se u takon institucioneve specifike të përditësojnë në mënyrë të vazhdueshme këto probleme dhe t’i klasifikojnë ato.

problems, etc. But I believe that a significant issue, which is organically related to the question mentioned above is the fact that beside the identification of various social problems and development of different strategies we should move on to concrete actions to solve them. Anyway, I think it is a duty of the specific institutions to continuously be updated with these problems and to classify them. Has been any case when you felt powerless to change anything? Have you been emotionally and

this sensitivity towards various social problems of our society becomes both an opportunity and obligation to be more active in civic action to facilitate and improve the various problems that we face in our society. According to you, is Albania capable of understanding and then “curing” its social problems? Certainly Albania has sufficient intellectual potentials and institutions that deal directly with the identification of social problems and their continuous treatment. We see many people engaged in concrete actions and participants in public debates on these issues, obviously people of different ages, different professions, but what brings them together is their civic concern is the urge to treat and improve the social situation in Albania. Mrs. Topi, in your opinion, what is Albanian’s social most worrying problem? This is a complex assessment to make and in a proportional perspective, somewhere more somewhere less, there are elderly, youth, families in need with minimal economic standards problems, domestic violence 11


Cili ka qenë rasti kur jeni ndjerë e pafuqishme për të ndryshuar diçka? A jeni përfshirë personalisht nga ana emocionale gjatë misionit tuaj? Personalisht ose më mirë individualisht kam qenë thjesht pjesë e veprimit qytetar për të rritur ndjeshmërinë, për të vepruar në ndihmë të shtresave në nevojë. Kam marrë pjesë vazhdimisht në aktivitete të ndryshme, shpesh duke u aktivizuar fuqishëm për realizimin me sukses të tyre, sidomos për çështje që kanë të bëjnë me të moshuarit, gratë, fëmijët me nevoja të veçanta dhe atyre jetimë, me problemet e tolerancës në shkollë, si dhe me familjet që jetojnë në kushte të vështira ekonomike. Kjo patjetër që më ka përfshirë emocionalisht dhe sa më shumë të jesh pranë tyre, aq më e madhe është ndjeshmëria për të bërë më shumë për ta. Sa dhe si ka qenë mbështetja e

12

personally involved during your mission?

bashkëshortit tuaj, Presidentit të Republikës, në këtë drejtim?

Personally or individually speaking, I have been simply a part of civic action to increase sensitivity, to act in support of those groups in need.

Një pjesë e rëndësishme e këtij angazhimi, sigurisht që është i përbashkët në veprimtari të ndryshme. Përkrahja dhe inkurajimi nga ana e tij ka qenë i vazhdueshëm. Kjo temë preket mjaft shpesh, pasi edhe problemet dhe kontakti me njerëz në nevojë janë të përditshme.

I’ve consistently participated in various activities, often being strongly active for their successful implementation, especially on issues dealing with elderly, women, children with special needs and orphans, the problems of tolerance in school as well as families living in difficult economic conditions. This has definitely affected me emotionally and the more time we spend with them, the greater is the sensitivity to do more for them. What can you tell us about your spouse’s support, The President of the Republic in this regard? An important part of this commitment in various activities is certainly shared. His support

Si e shikoni angazhimin e Presidentit Topi në mbështetje të shtresave në nevojë? Bashkëshorti im, jo vetëm me detyrën e Presidentit, por edhe më parë ka demonstruar ndjeshmëri për probleme të ndryshme që kanë njerëzit në nevojë. Ai është jo vetëm pjesë e angazhimeve institucionale dhe e politikave, por së pari ai është i shoqëruar nga një motivim i thellë njerëzor. Ç’duhet të bëjë politika dhe shoqëria civile për të lehtësuar apo zgjidhur problemet sociale në vend?

and encouragement has been continuous. This subject is treated very often, as the problems and contact with people in need is daily. How do you consider President’s Topi commitment in support of the people in need? My husband, not only during his Presidency but also previously has demonstrated sensitivity to different problems that people in need might have. He is not only part of the institutional commitments and their policies, but he is motivated by a deep human inspiration, in the first place. What does politics and civil society has to do to alleviate or solve social problems in our country? Politics and civil society need to increase cooperation, in my opinion, because only through a broad civic action, problems can be clearly identified and policies


Politika dhe shoqëria civile kanë nevojë sipas meje të rrisin bashkëpunimin, pasi vetëm nëpërmjet një veprimi të gjerë qytetar, problemet evidentohen më qartë dhe hartimi i politikave bëhet më i mirë e më praktik.

developments can take place better and be more practical.

Sipas jush, cila është rruga që do të ndihmonte për një shoqëri më të shëndetshme dhe të zhvilluar?

Continuous education of children and young generation in family, school and society in order to be more sensitive is the duty of society. The completion of this process necessitates organizing as many institutional and medially well-structured programs as there are needed, which would make it possible to create a strong devotional sensitivity to society. Also, I think that awareness, law enforcement, human feelings are important principles in creating and developing a democratic society.

Edukimi i vazhdueshëm i fëmijëve dhe i brezit të ri në familje, shkollë e shoqëri për të qenë më të ndjeshëm është detyrë e gjithë shoqërisë. Për të realizuar këtë proces del i domosdoshëm organizimi i sa më shumë programeve institucionale dhe mediatike të mirëorganizuara, të cilat do të bënin të mundur krijimin e një fryme të fortë në shoqëri. Gjithashtu, mendoj se ndërgjegjësimi, zbatimi i ligjit, ndjenja humane janë parime të rëndësishme në krijimin dhe zhvillimin e një shoqërie demokratike. Cili është mesazhi juaj për botën e biznesit dhe përgjegjësinë e tyre sociale? Bota e biznesit është një faktor i rëndësishëm jo vetëm për rritjen e punësimit dhe zhvillimin ekonomik, por edhe për ndihmë konkrete për shtresat në nevojë. Jo të gjithë nëpërmjet biznesit kanë të njëjtën ndjeshmëri. Uroj që pjesa më aktive në biznes të jetë pikë referimi edhe për ata që nuk e kanë në harmoni dëshirën për të fituar dhe për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Për më tepër, do të më pëlqente të shihja bizneset shqiptare më të angazhuara në jetën sociale, për të dhënë kontributin e tyre në krijimin e një shoqërie sa më të përgjegjshme dhe të shëndetshme, duke ndihmuar vetë konsumatorët e tyre, duke iu qasur nevojave të tyre në mënyrën më efiçente të mundshme. Dhe në fund znj. Topi, ç’do t’ju thoshit lexuesve të Eagle Mag? I uroj të gjithë lexuesit e revistës

According to you, which way to take in order to help build a healthier and more prosperous society?

për zgjuarsinë që kanë treguar duke zgjedhur këtë kompani telefonike, e cila nuk duhet lënë pa përmendur se krahas punës së vet, e shoqëron edhe “ndjenja e ndjeshmërisë” jo vetëm për klientët e saj, por për të gjitha shtresat në nevojë. Gjithashtu, dëshiroj që të falenderoj të gjithë stafin drejtues të kësaj kompanie për gatishmërinë dhe bashkëpunimin e sinqertë dhe njëkohësisht korrekt, me të gjithë aktorët e shoqërisë. Dhe mendoj se është pikërisht ky çelësi i suksesit të kësaj kompanie.

not only toward its clients but also towards all those in need, is based on compassion. I also want to thank all the management staff of this company for their willingness and the genuine and correct cooperation, with all society actors. And I believe that is exactly this company’s key to success.

What is your message to the business world and what should their social responsibility pursue? Business world plays an important role not only in relation to employment growth and economic development, but also in terms of concrete assistance to people in need. Unfortunately, not everyone related to business has the same level of sensitivity. I wish the most active category served as a reference point for those who do not have a concurrent desire to share a part of what they earn to help people in need. Moreover, I would like to see more of Albanian businesses engaged in social life, to give their contribution in creating a responsible and healthy society, helping their own customers and their needs by means of the most efficient approach possible. And finally, Mrs. Topi, what would you say to the readers of Eagle Mag? I congratulate all readers of the magazine who have proved to have made an elegant choice by choosing this mobile operator. It can’t be left unsaid that in addition to its work, the company’s attitude 13


ARSIM / EDUCATION

ALTERNATIVA UFO

ALTERNATIVA UFO Tashmë duket i kompletuar. Është fjala për Grupin UFO, i përbërë nga Universiteti në Tiranë e ai në Berat, televizioni, klinikat e tij, etj. Presidenti i Universitetit UFO, z. Astrit Veliaj, ka prekur suksesin me këtë kompleks mjaft me vlerë për sektorin arsimor dhe vetë Shqipërinë. Ai ka ditur shumë mirë të gërshetojë sipërmarrjen me dimensionin human, pa të cilin do ta quante jo të suksesshëm biznesin e tij. Mbështetja financiare, bursat e studimit që janë dhënë në ndihmë të fëmijëve jetimë, kontributi material dhe monetar për moshat e treta, për të vijuar me nismën për modernizimin e administratës shtetërore me promovimin për herë të parë të masterit me tarifë të subvencionuar, apo hapja e Universitetit të Beratit, i cili operon me tarifa shtetërore, janë dëshmitë më të mira që flasin vetë për anën humane. Gjatë intervistës së tij për Eagle Mag, ai na shpjegon mesazhin që ka për të gjithë shqiptarët: “Shqipëria fillon tek familja jote!” , mesazh të cilin ai është munduar ta konkretizojë me investimet në sektorin e arsimit dhe edukimit. Si e vlerësoni konkurencën në fushën e arsimit dhe cilat janë vlerat që dallojnë këtë universitet nga të tjerët? E thënë ndryshe, përse një i ri duhet të zgjedhë të edukohet në UFO University? Në fushën e konkurencës së arsimit të lartë, vlerat që na dallojnë janë: cilësia akademike, integriteti dhe korrektësia organizative, kolegjialiteti dhe pjesëmarrja në vendime, përgjegjshmëria në arritjen e standardeve arsimore, përgjegjshmëria dhe liria akademike, voluntarizmi që përkthehet në termat e rëndësisë që i japim komunitetit nëpërmjet një aktiviteti të përbashkët dhe pune të frytshme vullnetare, që nxit të mirën e përgjithshme.

Fotot/Photos: Shpendi Gjana

Sipas jush, cilat janë sfidat e arsimit të lartë dhe a e shikoni suksesin e institucionit që ju drejtoni si një sfidë personale? Edukimi cilësor, arritja e standardeve bashkëkohore europiane nëpërmjet nxitjes së kërkimit shkencor dhe potencialit të ri, arritja e standardeve të caktuara në konsolidimin e institucioneve të arsimit të lartë si një veprimtari që ka si qëllim ekskluziv edukimin e brezave të rinj. Në këto përmasa nuk mund të flitet për sfidë personale. UFO. University si vlerë, por edhe materialisht, u përket studentëve, pedagogëve, punonjësve dhe të gjithë atyre që kontribuojnë në zhvillimin e mëtejshëm të kësaj nisme. Dimensioni human është një karakteristikë e projektit tuaj . Ç ‘mund të na thoni në lidhje me këtë? Sipërmarrja ime nuk do të kishte rezultuar 14

Tashmë duket e kompletuar. e suksesshme pa dimensionin human në gjithçka kam ngritur e çuar para këto vite. Mund të përmend kontributin në fushën e dobisë sociale, dhënien e bursave për të gjithë fëmijët jetimë, kontributin material dhe monetar për moshat e treta (shtëpia e të moshuarve), dhënien e bursave të plota për studim për fëmijët e policëve të vrarë, dhënien e ndihmave në favor të familjeve të përmbytura në qarkun e Shkodrës në janar 2010 dhe në nëntor-dhjetor 2010. Duke vijuar me nismën për modernizimin e administratës shtetërore, me promovimin për herë të parë të masterit me tarifë të subvencionuar. Gjithashtu, misioni që kam nisur për zhvillimin rajonal, duke ngritur Universitetin e Beratit, i cili operon me tarifa shtetërore. Ai jo vetëm po jep kontribut në fushën e arsimit, por ka gjallëruar të gjitha aspektet e jetës atje, në djepin e kulturës së Beratit. Në rast se tani do të kishit përballë të gjithë studentët e universitetit tuaj, cili do të ishte mesazhi i parë që do të donit t’u përcillnit? Keni bërë zgjedhjen e duhur, jo vetëm në parim, por të përkthyer në shifra: 7074 studentë nuk mund të gabojnë. Feedbackun dhe kënaqësinë e marrin nga vendi dhe pozicioni i studentëve të diplomuar në tregun e punës. Ndaj, ta ndjejnë UFO University të tyrin dhe të mos rreshtin së kontribuari për të. UFO University është i atyre dhe i brezave të tjerë që do të vijnë.

Nga / By Ledina Ferhati Tashmë duket i kompletuar. Është fjala për Grupin UFO, i përbërë nga Universiteti në Tiranë e ai në Berat, televizioni, klinikat e tij, etj. Presidenti i Universitetit UFO, z. Astrit Veliaj, ka prekur suksesin me këtë kompleks mjaft me vlerë për sektorin arsimor dhe vetë Shqipërinë. Ai ka ditur shumë mirë të gërshetojë sipërmarrjen me dimensionin human, pa të cilin do ta quante jo të suksesshëm biznesin e tij. Mbështetja financiare, bursat e studimit që janë dhënë në ndihmë të fëmijëve jetimë, kontributi material dhe monetar për moshat e treta, për të vijuar me nismën për modernizimin e administratës shtetërore me promovimin për herë të parë të masterit me tarifë të subvencionuar, apo hapja e Universitetit të Beratit, i cili operon me tarifa shtetërore, janë dëshmitë më të mira që flasin vetë për anën humane. Gjatë intervistës së tij për Eagle Mag, z. Veliaj na shpjegon mesazhin që ka për të gjithë shqiptarët: “Shqipëria fillon tek familja jote!” , mesazh të cilin ai është munduar ta konkretizojë me investimet në sektorin e arsimit dhe edukimit.

Now it seems complete. We are referring to UFO Group, consisting of the University in Tirana and the one in Berat, television, its clinics, etc... The President of UFO University, Mr. Astrid Veliaj, has reached success with this complex, very important to the education sector and Albania itself. He knew very well how to intertwine his entrepreneurship with human dimension, without which he would consider his business to be an unsuccessful one. Financial support, scholarships given to help orphaned children, material and monetary contributions for elderly people and the initiative for the modernization of the state administration by promoting for the first time the subsidized tuition fee Master’s Degree, as well as funding the University of Berat, which works by state tariffs, are the best confirmations that back up the compassionate part. In his interview for Eagle Mag, he explains to us the message he wants to give to all Albanians: “Albania starts with your family!” a message which he has tried to concretize with the investments in the education and tutoring field.

Si e vlerësoni konkurencën në fushën e arsimit dhe cilat janë vlerat që dallojnë këtë universitet nga të tjerët? E thënë ndryshe, përse një i ri duhet të zgjedhë të edukohet në UFO University?

How do you consider the competition in the field of education and what are the standards that distinguish this university from others? In other words, why should a teenager choose to attend UFO University?

Në fushën e konkurrencës së arsimit të lartë, vlerat që na dallojnë janë: cilësia

In the field of higher education competitiveness, we are distinguish-


UFO ALTERNATIVE

Now it seems complete. akademike, integriteti dhe korrektësia organizative, kolegjialiteti dhe pjesëmarrja në vendime, përgjegjshmëria në arritjen e standardeve arsimore, përgjegjshmëria dhe liria akademike, voluntarizmi që përkthehet në termat e rëndësisë që i japim komunitetit nëpërmjet një aktiviteti të përbashkët dhe pune të frytshme vullnetare, që nxit të mirën e përgjithshme. Sipas jush, cilat janë sfidat e arsimit të lartë dhe a e shikoni suksesin e institucionit që ju drejtoni si një sfidë personale? Edukimi cilësor, arritja e standardeve bashkëkohore europiane nëpërmjet nxitjes së kërkimit shkencor dhe potencialit të ri, arritja e standardeve të caktuara në konsolidimin e institucioneve të arsimit të lartë si një veprimtari që ka si qëllim ekskluziv edukimin e brezave të rinj. Në këto përmasa nuk mund të flitet për sfidë personale. UFO University si vlerë, por edhe materialisht, u përket studentëve, pedagogëve, punonjësve dhe të gjithë atyre që kontribuojnë në zhvillimin e mëtejshëm të kësaj nisme. Dimensioni human është një karakteristikë e projektit tuaj . Ç ‘mund të na thoni në lidhje me këtë? Sipërmarrja ime nuk do të kishte rezultuar e suksesshme pa dimensionin human në gjithçka kam ngritur e çuar para këto vite. Mund të përmend

able due to values such as: academic quality, integrity and organizational fairness, collegiality and participation in decisions-making, accountability in the achievement of educational standards, accountability and academic freedom, voluntarism in terms of the importance we give to the community through a common commitment and productive volunteer work, promoting the common goodness. In your opinion, what are the challenges of higher education and do you consider the success of the institution you run as a personal challenge? Quality education, achievement of contemporary European standards through promotion of research and new potential, achievement of particular standards set out in the consolidation of institutions of higher education as an activity that has as its exclusive purpose the education new generations. In these dimensions, we can’t consider it a personal challenge. UFO University in terms of values, but also materially speaking, belongs to the students, teachers, employees and all those who contribute to the further development of this initiative. Human dimension is a trait of your project. What can you tell us about this? My business enterprise would not have resulted successful without human dimension in everything I have

kontributin në fushën e dobisë sociale, dhënien e bursave për të gjithë fëmijët jetimë, kontributin material dhe monetar për moshat e treta (shtëpia e të moshuarve), dhënien e bursave të plota për studim për fëmijët e policëve të vrarë, dhënien e ndihmave në favor të familjeve të përmbytura në qarkun e Shkodrës në janar 2010 dhe në nëntordhjetor 2010. Duke vijuar me nismën për modernizimin e administratës shtetërore, me promovimin për herë të parë të masterit me tarifë të subvencionuar. Gjithashtu, misioni që kam nisur për zhvillimin rajonal, duke ngritur Universitetin e Beratit, i cili operon me tarifa shtetërore. Ai jo vetëm po jep kontribut në fushën e arsimit, por ka gjallëruar të gjitha aspektet e jetës atje, në djepin e kulturës së Beratit. Në rast se tani do të kishit përballë të gjithë studentët e universitetit tuaj, cili do të ishte mesazhi i parë që do të donit t’u përcillnit? Keni bërë zgjedhjen e duhur, jo vetëm në parim, por të përkthyer në shifra: 7074 studentë nuk mund të gabojnë. Feedback-un dhe kënaqësinë e marrin nga vendi dhe pozicioni i studentëve të diplomuar në tregun e punës. Ndaj, ta ndjejnë UFO University të tyrin dhe të mos rreshtin së kontribuari për të. UFO University është i atyre dhe i brezave të tjerë që do të vijnë.

accomplished during these years. I can mention the contribution in the field of social benefit, providing scholarships to all orphaned children, material and monetary contributions for elderly people (home for the elderly), giving full scholarships to study for children of police officers killed in the line of duty, giving assistance in favor of flooded families in the district of Shkodra, in January 2010 and November-December 2010. Following the proposal for the modernization of state administration, we promoted for the first time a subsidized tuition fee Master’s Degree. I’d like to mention also the latest mission related to regional development, by funding the University of Berat, which works by state fee. It’s not only a contribution in the field of education, but also an invigoration of all aspects of life there, in the culture cradle of Berat. If you had now all the students of your university standing before you, what would be the first message you would like to give them? You’ve made the right choice, not only in principle, but also converted into numbers: 7074 students can’t be wrong! We get feedback and satisfaction from graduate students’ positions and places of work, when we see them in the labor market. Therefore, they can feel they are a part of UFO University by continuing to contribute to it. UFO University is theirs and other generations’ to come.

15


KULTURË / CULTURE

E njihni bukuroshen bjonde që prezantoi lojën promocionale “Destinacioni Evropë” në TV Klan? Do you know the beautiful blonde girl who hosted the promotional game “Destination Europe” on Klan TV?

ZONJUSHA GARO dhe

GARA E SAJ TELEVIZIVE

Ms. Garo and her TV show contest Nga / By Ledina Ferhati Quhet Floriana Garo dhe është 23 vjeç. Plot 31 çifte, abonentë të Eagle Mobile, arritën të fitonin nga lotaria e drejtuar prej saj udhëtime turistike nëpër qytetet kryesore të Europës. E shihnim tek shfaqej me tone ndrojtjeje në fillim, por shumë shpejt ia mori dorën dhe bëri shumë shikues për vete. Krahas buzëqeshjeve dhe tonit të ëmbël, në prezantimin e saj nuk munguan edhe çmimet e dhjetorit, ku 31 çifte u lumturuan me udhëtimet e fushatës “Destinacioni Evropë”. E sapodiplomuar në Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe pas një kohe relativisht të gjatë përkushtuar volejbollit, znjsh. Garo tanimë tregon pasionin dhe ambicien e saj në fushën e televizionit. Beson se ky pasion do t’i mbledhë të gjithë energjitë dhe vëmendjen e saj për të ardhmen. 16

Her name is Floriana Garo and she is 23 years old. 31 couples, Eagle Mobile’s subscribers won the lottery to travel around the major cities of Europe. We saw her being shy at first, but soon she took the situation under control and she managed to become popular for the audience. In her sweet smile and tone of voice, during her presentation, 31 couples won the opportunity to travel by means of “Destination Europe” campaign trips. She graduated in the field of International Relations and after a relatively long time devoted to volleyball, Ms. Garo already shows the passion and ambition in the field of television. She believes that this passion will bring together all her future energies and interests. But let us get to know Ms. Garo better....

Por le ta njohim pak më nga afër znjsh. Garo....

How does a typical day begin for Floriana?

Si nis një ditë e zakonshme për Florianën?

In fact, my routine doesn’t take much time. It happens often that I have to travel and I have not what they call an ordinary day. Currently, I am back in Albania after living for a long time in the States. However, generally I can say that my day, wherever I am, begins very early, because I try to make the best use of time. I determine the activities that will follow during the day, work related, when I deal with any projects, or fun related when I’m on vacation. I like to plan things in order to make the most of each experience.

Në fakt, rutina ime nuk zgjat shumë. Qëllon shpesh që udhëtoj dhe nuk kam tamam një ditë të zakonshme. Momentalisht ndodhem në SHBA, ku jetoja përpara se të shpërngulesha në Shqipëri. Megjithatë, përgjithësisht mund të them se dita ime, kudo që ndodhem, nis herët, për faktin se mundohem ta shfrytëzoj sa më shumë kohën. Filloj me përcaktimin e aktiviteteve që do të ndjek gjatë ditës, qofshin këto punë, kur merrem me ndonjë projekt, ose argëtim kur jam me pushime. Më pëlqen t’i planifikoj gjërat në mënyrë që të maksimizoj përvojën e tyre. Dimë se një prej pasioneve

We know that one of your greatest passions is sports. Is sport yet number 1 actually, or any other passion has taken its place?


tuaja më të mëdha ka qenë sporti. Sot sporti vazhdon të jetë numër 1, apo ndonjë pasion tjetër ia ka zënë vendin? Pasioni im për sportin besoj se do te mbetet i pavdekshëm, megjithatë unë e kuptoj që është një aktivitet që mund të zgjasë vetëm për një periudhë kohe. Unë gjatë 12 vjetëve që kam luajtur volejboll, i jam përkushtuar shumë, por tani ka ardhur koha që të merrem me gjëra të tjera. Besoj se jeta e një njeriu është me etapa. Kur mbaron njëra, fillon një e re. Pasioni im i tanishëm është televizioni. Besoj se ky do të zgjasë për një kohë shumë të gjatë në jetën time. Si do ta vlerësonit përvojën si drejtuese e lotarisë “Destinacioni Evropë”? Mund të them që ka qenë një nga përvojat më të bukura të jetës sime. Që e vogël, ëndrra ime ishte të drejtoja një emision televiziv dhe Eagle Mobile, së bashku me TV Klan, e bënë realitet. Të shfaqesha çdo natë live, teksa mundohesha të perfeksionoja çdo element, ka qenë një burim kënaqësie, si për mua, ashtu edhe për njerëzit e mi të afërt. Si e keni ndërthurur profesionin tuaj me televizionin? Ka ndonjë lidhje mes tyre? Unë sapo kam mbaruar studimet për marrëdhënie ndërkombëtare dhe nuk kam patur ende mundësinë ta ushtroj këtë profesion, megjithatë qëllimet e mia për të punuar në televizion besoj se do te jenë të ndërthurura ngushtë edhe me fushën në të cilën jam diplomuar. Cila është marrëdhënia juaj me telefonin? Unë kam një marrëdhënie relativisht të ngushtë me telefonin, pasi e përdor për punët e ndryshme me të cilat merrem, por gjithashtu për të mbajtur kontakte me miqtë e mi nëpër botë. Më pëlqen të përdor lehtësitë që ofron telefoni, si internetin, me anë të të cilit kontrolloj postën elektronike në çdo kohë, si dhe messenger.

I believe my passion for sports is never-ending. However, I understand that it is an activity that may last only for a period of time. In the 12 years I’ve played volleyball, I’ve been very dedicated, but now it is time to deal with other things. I believe life is made of many cycles. When one finishes, a new one starts. My current passion is television. I believe this will last for a very long time in my life. How would you describe your experience at the “Destination Europe” lottery? I can say it was one of the most beautiful experiences of my life. Since I was a child, my dream was to be on television and Eagle Mobile, along with Klan TV, made it come true. Being on air every night, trying to take care of every element in order to make it perfect, was very pleasant for me and for my loved ones, as well. How do you combine your profession with television? Is there any connection between them? I’ve just graduated in International Relations and I have not yet had the opportunity to practice my profession, but I believe that my goal to work in television will be closely intertwined with the field which I graduated from. What is your relationship with your phone? I have a relatively close relationship with my phone, as I use it for different activities I have, but also to keep in touch with my friends around the world. I like to use the facilities that my phone offers, such as internet, through which I check my email at any time, and also messenger.

Mund të them që ka qenë një nga përvojat më të bukura të jetës sime. Që e vogël, ëndrra ime ishte të drejtoja një emision televiziv dhe Eagle Mobile, së bashku me TV Klan, e bënë realitet. I can say it was one of the most beautiful experiences of my life. Since I was a child, my dream was to be on television and Eagle Mobile, along with Klan TV, made it come true.

17


Destinacioni Evropë Destination Europe BUKURITË E STINËS SË DIMRIT NË KRYEQYTETET MË TË BUKURA TË EVROPËS

EUROPE CAPITALS’ MOST BEAUTIFUL WINTER ATTRACTIONS Nga / By Shpendi Gjana Eagle Mobile ka preferuar ta festojë liberalizimin e vizave me abonentët e saj me udhëtime në kryeqendrat më të famshme të Europës. “Destinacioni Europë” ishte fushata e Eagle që u mundësoi 31 çifteve pushime të paharruara në kryeqytete të ndryshme evropiane. Njëri prej grupeve të përzgjedhura drejtpërdrejt në TV Klan ka marrë pjesë në turin e Budapestit dhe atë të Vjenës. Guida turistike e abonentëve Eagle ka nisur me fluturimin drejt Budapestit. Në fakt, nuk mendonim ta gjenim Budapestin të veshur me

18

Eagle Mobile has preferred to celebrate the visa liberalization with its subscribers by means of trips to the most famous capitals of Europe. “Destination Europe” was Eagle’s campaign which enabled 31 couples to experience unforgettable holidays in different European capitals. One of the groups selected live on Klan TV, participated in the Tour of Budapest and Vienna. Eagle’s subscribers Tourist Guide started with the flight to Budapest. In fact, we didn’t think we would find Budapest wearing the cloak of snow, as a few days before we arrived there they informed us that the weather was good. However, under the white snow cloak, city attractions were very astonishing. During these two days this group of Albanians has had the opportunity to get to know the culture, traditions and history of this majestic capital city. Thanks to the visitors’ guide they became familiar with historical trends and architectural wonders. The pleasant surprise of this 4 days trip was our visitors’ guide, Daniel, an Albanian young man who

petkun e dëborës, pasi një ditë më parë na kishin informuar se koha qe e mirë. Gjithsesi, bukuritë nën pelerinën e bardhë qenë shumë të veçanta. Shqiptarët gjatë dy ditëve kanë patur mundësinë të njihet nga afër me kulturën, traditat dhe

was studying Architecture in Budapest. Many from our group were impressed with the enthusiasm and zeal that Daniel showed while telling stories about each “stone” of the two capitals, with details of every attraction of the city and with those funny little spelling mistakes he made☺. Daniel paid special attention to the association of historical points between Budapest and Vienna with Albania. Many of us heard for the first time that the Illyrian history of Skanderbeg sovereignty was


historinë e këtij kryeqyteti madhështor. Në sajë të kësaj guide turistike ata janë njohur edhe me pikat historike dhe mrekullitë arkitekturore. Surpriza e këndshme e këtij udhëtimi 4 ditor qe ciceroni ynë, Danieli, një djalë me origjinë shqiptare që studionte për arkitekturë në Budapest. Shumë prej grupit tonë mbetën të mahnitur me zellin dhe dëshirën që Danieli kishte për të rrëfyer historitë e çdo “guri” në të dy kryeqytetet, me detajet, bukuritë dhe ato pak gabime të lezetshme shqiptimi që bënte☺. Lidhjeve mes pikave historike të Budapestit dhe Vjenës me Shqipërinë, Danieli u kushtoi një vëmendje të veçantë. Shumë prej nesh për herë të parë dëgjonim që historia ilire e kohës së Skënderbeut lidhej me Janosh Huniadin, një prej prijësve hungarezë. Patëm fatin e mirë të shihnim edhe shtëpinë e mbretëreshës Geraldinë. Nën shoqërinë e vazhdueshme të ciceronit tonë, turistët Eagle shëtitën përgjatë Danubit dhe 10 urave të ndërtuara përgjatë lumit që ndan në dy pjesë Budapestin, në Budën dhe Peshtin. Gjithashtu, vizituan ndërtesa të madhështore si ajo e Parlamentit, ndërtuar për 20 vjet dhe që është një ndër parlamentet më të bukur në botë, Bazilika e Shën Stefanit, ku ndodhet dora e djathtë origjinale e mbretit të parë të hungarezëve, Kodra e Budës, Pallati Mbretëror, rezidenca e krerëve të shteteve, Kisha e Matiasit, që mori emrin nga i biri i Janosh Huniadit, i cili ka qenë

closely related to that of Janos Hunyadi, a Hungarian leader. We were also lucky to see the residence of Queen Geraldine. While enjoying their visitor’s guide company, Eagle’s tourists walked along the Danube River and 10 bridges built along the river which divides Budapest into two parts, Buda and Pest. They also visited magnificent buildings like the Parliament building, which was build for 20 years and is considered to be one of the most beautiful parliaments in the world, the St Stephen's Basilica, where the original right hand of Hungarians First King is, The Buda Hill, The Heads of State Royal Palace, The Matthias Church, which was named after the son of Janos Hunyadi, who was a friend of Skanderbeg, Alexander Palace, which today is the residence of Prime Minister, Hill Gelert, The Cittadella or Austrians Fortress, and the bronze Statue of Freedom, The Heroes Square, the House of Terror, the

shok i Skënderbeut, Pallati i Aleksandrit, i cili sot është rezidenca e kryeministrit, Kodra e Gelertit, Citadela ose Fortesa e austriakëve dhe Statuja e Lirisë prej bronzi, Sheshi i Heronjve, Shtëpia e Terrorit, metroja e parë e kontinentit, etj. Termometrat shënojnë 4 - 5 gradë nën zero, por çuditërisht shohim që askush nuk preferon të shijojë bukurinë e Budapestit nga autobusi komod e i ngrohtë. Ata duan ta shohin çdo gjë nga pranë, ta vizitojnë, ta prekin të bukurën historike. Madje këto çaste kanë preferuar që t’i bëjnë të paharruara me fotot që bënë me flamurin shqiptar që kishim marrë me vete. Shëtitjet e lodhshme në Budë dhe Pesht u finalizuan me një surprizë të ëmbël. Budapesti që është i njohur për ujërat termale, i ka rezervuar grupit të shqiptarëve mundësinë që të shijojnë edhe pishinat e ngrohta dhe kuruese me ujë termal në ambiente moderne. Këtu në Budapest ka 118 burime të ujërave termale, që sjellin në një ditë 70 milion litra ujë termal. Kulturat e ndryshme të gatimit kanë rënë menjëherë në sy të grupit tonë. Gatimet që ngjanin me ato shqiptare çuditërisht nuk ishin me kripë, ashtu siç pritej, prandaj dhe na duhej që të pyesnim kamerierin apo

continent’s first subway, etc. Thermometers showed 4-5 degrees below zero, but surprisingly we see that no one prefers to enjoy the attractions of Budapest from the cozy and warm bus. They want to see, visit, and touch the beauty of history. This was a special moment, because the visitors decided to take pictures with our national flag they had carried with them. The tiring walks in Buda and Pest were finalized with a sweet surprise. Budapest is known for its thermal waters, and the group of Albanians was given the opportunity to enjoy the warm pools with healing and thermal water, in a modern location. In Budapest there are 118 thermal water sources, which results in 70 million liters of thermal water per day. Different cooking cultures have immediately caught our group’s eye. The cooking style resembled the Albanian one, but Strangely enough the dishes that appeared similar to ours were salt free, and therefore we had to ask the waiter or cook before eating anything. In these circumstances we had some very comic moments. For example, when we ordered pasta with tomato sauce, it was with sugarJ, and as a result those who preferred pasta were not enjoying the specialty at all. In Hungarian the word “viz” stands for water, and this was

19


kuzhinierin para se të konsumonim diçka. Në këtë kornizë u krijuan disa situata mjaft të këndshme komike. Për shembull, makaronat me salcë ishin me sheqer J, dhe bëri që ata që preferuan këtë gatim të varnin turinjtë. Ujit në hungarisht i thonin “víz” dhe kjo fjalë për disa pjesëtarë shakaxhinj nga Shkodra ka mjaftuar që të gajasnin të gjithë grupin me batutat e “vizës”. Destinacioni i radhës ishte Vjena, kryeqyteti i tre gjenive të muzikës. Udhëtimi nga Budapesti në Vjenë zgjati mbi tre orë. Por peisazhi që formonte bashkimi i dëborës me pemët e zhveshura, mullinjtë gjigandë të erës, kufiri tashmë i shkretuar që pas heqjes së vizave mes dy shteteve, ishin mjaft të veçanta. Fakti që në anë të rrugës u dukën dy a tre tufa drerësh dhe lepujsh në mes të fushave të bardha, bëri që aparatet fotografikë të lihen aktivë gjatë gjithë kohës, pasi surprizat e tilla s’dihej se kur dilnin. Ja dhe Vjena madhështore! Çdo ndërtim kishte stil të veçantë nga të 20

sufficient for our comic group members from Shkodra to make up jokes about the question of “visa liberalization". Next destination was Vienna, the capital of the three geniuses of music. The trip from Budapest to Vienna lasted over three hours. But we enjoyed the view of snow on the bare trees, giant windmills, and the deserted border area which became even more special when we realized we didn’t have to present a passport at border. And then there were two or three small groups of deer and rabbits, meaning that cameras would be active all the time because you never know when you‘ll get such surprises again. There is it, the magnificent Vienna. Each building has a unique style compared to others. On every building you can find sculptures, statues, busts, carvings and engravings which are very skillfully and carefully made. Danube is also a visitor of Vienna, but only one branch of it passes through the town. Some of the locations we

tjerat. Mbi çdo ndërtesë mund të gjesh skulptura, statuja, buste, skalitje e gdhendje në formë koke të bëra me mjeshtëri e kujdes. Danubi është vizitor edhe i Vjenës, por vetëm një degë e tij kalon mes për mes qytetit. Disa nga zonat e vizituara ishin sheshi i heronjve, me parlamentin e ndërtuar si Akropoli i Athinës, shtëpia e Moxartit, rezidenca e të famshmes Maria Tereza, ku më vonë banonte edhe vetë Napoleoni, etj. Me interes u vizituan edhe vendbanimet e dikurshme të vetë Shubertit edhe Ajnshtajnit; Ndërsa Schonbrunn (Shën Brun), i quajtur dhe “Pallati Veror i Perandorëve”, është një nga pallatet më të bukur në stilin barok ndërtuar nga Maria Tereza. Vendbanimi i perandoreshës Maria Tereza, Napoleonit dhe të birit me gruan

visited are: The Heroes Square, The parliament built like the Acropolis of Athens, Mozart’s home, the residence of famous Maria Theresa, where Napoleon later lived himself, etc. We were interested in visiting the former residences of Shubert even Einstein himself, while Schönbrunn, also called and “Summer Palace of Emperors “, which is one of the most beautiful palaces of Baroque style built by Maria Theresa. This has served as the residence of Empress Maria Theresa, later of Napoleon, and his son and wife Maria Luisa, as well as the residence of Franz Joseph and Sissi. Maria Theresa Square and its twin museums where Adolf Hitler spoke to the Austrian people, from the balcony of the Neue Burg and also the Vienna


Maria Luiza, po ashtu edhe vendbanimi i Sisit edhe Franc Jozefit. Sheshi i Maria Terezës me dy muzetë binjakë, ku Adolf Hitler i foli popullit austriak nga ballkoni i Neue Burg (Noje Burg) dhe simbolli i Vjenës “Bazilika e Shën Stefanit” mrekulluan grupin e vizitorëve shqiptarë, të cilët nuk kanë reshtur së bëri fotografi për të patur kujtim çastet e mrekullueshme. Nuk munguan as takimet e bukura surprizë me shqiptarë që jetojnë prej kohësh në Vjenë. Pjesëmarrësit e këtij turi u përzgjodhën gjatë muajit dhjetor në transmetime të drejtpërdrejta në TV Klan, në prani të noterit. Çdo shpenzim i këtij udhëtimi, si bileta e avionit, akomodimi, vaktet e ushqimit, si dhe bonuse të tjera, janë ofruar nga kompania Eagle Mobile, me

symbol “Basilica of St. Stephen” marveled the Albanian group of visitors who couldn’t help it but take pictures in order to always remember those wonderful moments of joy. Another surprise was the meeting with Albanian living in Vienna for a long time. The participants of this tour were selected in December during live broadcasting on TV Klan, in the presence of a notary. Any expenses of this trip, as the plane tickets, accommodation, meals, and other bonuses have been offered by Eagle Mobile, on the occasion of the Start of New Year 2011. This is the third time a mobile operator makes it possible for a large number of Albanian tourists to travel in different countries of the world. Prior to this event, 1000 Eagle Mobile

rastin e fillimit të vitit 2011. Kjo është hera e tretë që një kompani celulare dërgon një numër të madh turistësh shqiptarë në shtete të ndryshme të botës. Më parë Eagle Mobile pati dërguar 1000 abonentë të saj në Budva të Malit të Zi në koncertin e divës botërore të muzikës pop, Madona. Po ashtu, gjatë Botërorit Afrika 2010, Eagle Mobile dërgoi 25 abonentë fitues në finalen SpanjëHollandë. Përshtypjet e disa prej vizitorëve Pas gjithë këtyre momenteve të bukura e mbresëlënëse, disa nga çiftet me fat dëshiruan në një farë mënyre të shprehnin atë që ata kishin përjetuar, duke nisur që nga momenti kur kishin marrë vesh se ishin fitues të një udhëtimi të tillë të ëndërruar prej kujtdo dhe deri në momentet kur arritën ta shijonin krejtësisht atë. Kështu, një ndër çiftet vizitorë, Shpendi, dhe e shoqja Mirzana Sukaj nga Shkodra, na thotë se ky udhëtim u kishte ardhur surprizë e vërtetë. E surprizat e Eagle Mobile

subscribers have traveled to Budva, Montenegro, to attend the concert of the pop diva, Madonna. Also, during the 2010 World Cup in Africa, 25 Eagle Mobile subscribers were present at the final match Spain vs. Netherlands. Some of the visitors’ impressions After all these beautiful and impressive moments, some of the lucky couples wanted to somehow express what they had experienced, starting from the moment they learned they were winners of such a trip everyone dreamed of until the moments when they came to enjoy it completely. Thus, one of our guests’ couples, Shpendi, and his wife Mirzana Sukaj from Shkodra, tells us that this trip had come as a true surprise. Eagle Mobile’s surprises are always beautiful. - At first we didn’t believe it that we were winners. We thought it was just a joke of my friend who is likely to behave like that - says Shpendi. 21


janë gjithmonë të bukura. - Fillimisht, nuk e besuam se ishim fitues, menduam se ishte thjesht një shaka e radhës nga një miku im, që është mësuar të bëjë shaka nga më të ndryshmet, - thotë Shpendi. Ai shton se ka mbetur i mahnitur nga çdo gjë në Budapest dhe Vjenë. -Çdo gjë ka qenë madhështore dhe e organizuar në detaje, shprehet ai. Ndërsa Valbona dhe Altin Zeka, me banim në Tiranë na tregojnë për mbresat gjatë turit “Destinacioni Evropë”. -Vizita ishte fantastike, mrekulli. Dy kryeqytete evropiane ku mësuam shumë rreth historisë, u argëtuam dhe nuk shpenzuam asgjë. E quajmë veten me fat. Mustafa dhe i biri Samed Lami, po nga Shkodra, ishin dy fitues të tjerë që ndjeheshin të surprizuar nga gjithçka që u kishte ndodhur pas përzgjedhjes nga kompania Eagle Mobile, që nga turi i plotë i këtyre kryeqyteteve historike deri te përvoja e tyre në traditat e dy vendeve fqinje me njëratjetrën. Sotiraq dhe Diana Terezi ishin dy fitues të tjerë që e vizitonin Budapestin për të dytën herë, por sipas çiftit Terezi guida e kryeqytetit hungarez këtë herë ishte e mrekullueshme në sajë të Danielit, djalit me origjinë shqiptare, që i jepte një tjetër shije udhëtimit dimëror mes petkut të borës në Budapest. Alisa Velaj, një tjetër fituese e këtij turi në Europë, thotë se deri tani kishte lexuar dhe dëgjuar për këto mrekulli, por Eagle Mobile i dha mundësinë t’i shijonte nga pranë pamjet e Danubit, arkitekturës së famshme të Hungarisë dhe Austrisë. E leximi me atë çka përjetohet e preket në realitet është shumë larg.

22

He adds that he is amazed by everything he saw and experienced in Budapest and Vienna -Everything was great and organized in details, - explains Shpend. Valbona and Altin Zeka, living in Tirana, wants to share their impressions of the tour “Destination Europe”. -The visit was fantastic and amazing. We enjoyed our permanence in two European capital cities where we learned a lot about history and no expenses at all. We consider ourselves to be lucky. Mustafa and his son Samed Lami, from Shkodra, are two other winners that found themselves surprised by everything that happened to them immediately after being chosen as winners by Eagle Mobile. They recall the unforgettable touring experience of these historical capital cities and that related to the traditions of these two countries. Sotiraq and Diana Terezi are two others winner who visited Budapest for the second time, and according to the Terezi couple, this time the visitors’ guide of the Hungarian capital was wonderful because of Daniel, the Albanian young man, that made this winter trip in the snowy Budapest warmer with his devotion. Alisa Velaj, another winner of this tour in Europe, explains that until that moment she had only read and heard about these attraction, but Eagle Mobile gave her the opportunity to witness Danube River wonderful views, Hungary and Austria famous architectural works. There’s a huge difference between reading about some place and eventually being there.


Fotot/Photos: Shpendi Gjana

23


ARSIM / EDUCATION

Epoka e re e arsimimit Nga / By Evis Tasellari Zotërimi i arsimit të duhur ka qenë një ndër privilegjet e studentëve shqiptarë dhe prindërve të tyre ndër vite. Kur hedhim një vështrim në auditorët e universiteteve, si publike ashtu dhe private, vërehet se ky brez në radhë të parë aspiron për të arritur shkollimin e duhur. Dëshira për t’u konfirmuar dhe realizuar është shtysa kryesore gjatë viteve të fakultetit. Një diplomë Bachelor për studentët e ditëve të sotme është shumë më shumë se një mundësi për të fituar njohuri, ajo më tepër konsiderohet si një biletë për në botën e punës dhe mundësinë e një karriere, që mund të pasurohet dhe të plotësohet në të ardhmen me një Diplomë Master dhe më tej me një PhD. Sidoqoftë, hapat e parë që do të merren në të ardhmen e kujtdo, mbeten të lidhur ngushtë me marrjen e vendimit për fushën e përshtatshme të studimit dhe të universitetit në të cilin do të kryhet karriera akademike. Ky vendim mjaft shpesh merret duke pasur parasysh prirjet personale dhe përkushtimin në një disiplinë 24

The new era of education Getting the proper education has been the prerogative for the Albanian students and their parents for years now. When you take a look at the auditoriums in the universities, both public and private, it seems that this generation first and foremost craves a proper schooling. The desire to be selfactualized and realized is the main drive through the college years. A Bachelor Degree to the nowadays students is so much more than an opportunity to acquire knowledge, it rather becomes a ticket to the world of employment and the opportunity of a career, which can be enriched and supplemented in the future with a Master Degree and further on a PhD. Either way the first step to be taken in ones future remains the decision of the suitable field of study and the university in which to conduct ones academicals career. This decision often enough is done considering the personal drive and devotion in one specific area, together with the economical affordability, in the cases when private tuition is chosen.

të caktuar, së bashku me përballimin ekonomik, në rastet kur zgjedhja bie mbi shkollimin privat. Nga kjo pikëpamje, një nga alternativat e propozuara është Universiteti Epoka, i cili tani shënon 4 vite të suksesshme, duke ofruar si Diplomat Bachelor dhe ato Master. Ky universitet drejtohet nga një staf me përvojë administrative që njeh përmbajtjen, domethënien si dhe menaxhimin e njohurive, gjithashtu dhe mënyrën më të mirë për t’ua ofruar ato njohuri studentëve. Kjo përvojë është grumbulluar gjatë 17 viteve të ekzistencës së kolegjeve turke në Shqipëri, që nga themelimi i tyre në fillim të viteve ’90. Universiteti Epoka u konceptua për t’iu përgjigjur kërkesës së krijuar në treg të nxënësve të kolegjeve turke, të cilët konsiderohen si studentë të standardeve të larta, si dhe studentëve të tjerë që dëshirojnë të arsimohen në kushtet e një niveli të lartë të stafit mësimdhënës, të arsimit dhe natyrisht me tarifa të përballueshme. Planet ambicioze për një performancë dhe shërbime më të mira, si dhe objektivat për t’u bërë një universitet rajonal, janë disa nga qëllimet afatgjata për të cilat u diskutua miqësisht në një intervistë shpalosëse me Rektorin e Universitetit Epoka, Z. Hasan Kaplan. Çfarë risish solli Universiteti Epoka në Shqipëri? Çfarë stan-

Prof. Dr. Hasan Kaplan Rektor/Rector

In such view, one of the alternatives proposed is Epoka University, which now signs 4 successful years in the market offering both Bachelor Degrees and Master Degrees. This university is managed by an experienced administrative staff who knows the grips and the how to of knowledge management and the best way to hand it out to the students. This experience has been accumulated during 17 years of existence of the Turkish Colleges in Albania, since their foundation in the early 90’s. Epoka University was conceptualized to respond to the demand created in the market from Turkish Colleges students, whom are considered high standard students, as well as other scholars who wish for a high level of teaching staff, education and affordable fees. The ambitious plans for better performance and services, as well as the goals to become a regional university, are some of the long terms objectives which are friendly discussed in a reveling interview with the Rector of Epoka University, Mr. Hasan Kaplan. What did Epoka bring to Albania? Which standards are applied in this university? Our University’s founding company, Turgut Ozal, is 17 years old. It originated in the early 90’s at the same time the change of regime came about in Albania. The much-acclaimed Turkish Colleges


dardesh janë aplikuar në këtë universitet? Kompania që mundësoi themelimin e universitetit tonë, Turgut Ozal, është një kompani 17 vjeçare. Ajo është krijuar në fillim të viteve ’90, kohë e cila përkon me kohën e ndryshimit të regjimit që ndodhi në Shqipëri. Kolegjet e mirënjohura turke ishin shkollat e para private që u hapën në Shqipëri pas rënies së komunizmit. Universiteti u themelua më vonë, në vitin 2007. Pra, kemi ngritur një universitet bazuar në rrjetin e kolegjeve tona. Ne kemi për qëllim t’u mundësojmë studentëve shqiptarë standardet më të larta në arsimin e lartë dhe synojmë të jemi ndër universitetet më të mira shqiptare. Kjo do të thotë që ne do të performojmë maksimalisht në fushën e kërkimit shkencor, mësimdhënies dhe inovacionit. Ne përfshijmë studentët në leksione, duke siguruar një mjedis vërtetë të lirë, i cili u jep atyre mundësinë të bëjnë pyetje, të kërkojnë zgjidhje, të reflektojnë, të ndajnë njohuritë në lidhje me një temë apo diskutim dhe t’u përgjigjen këndvështrimeve të të tjerëve. Arritja faktohet me anë të aplikimit të teorisë dhe prezantimeve të studentit. Aftësia për t’u mësuar konceptet kryesore gjatë një leksioni dhe për t’u mundësuar përthithjen e ideve në thellësinë e tyre, si dhe përdorimi i praktikave me anë të të cilave studentët inkurajohen të jenë mendimtarë kritikë apo krijues, është një element thelbësor i procesit mësimor në Universitetin Epoka. Mjedisi mësimor frymëzon studentët të reflektojnë dhe të zhvillojnë ide dhe strategji të reja dhe unike. Vëmendje e veçantë i është kushtuar aftësisë për të realizuar mësimdhënien në një kontekst real: për shembull, të ndërthurësh të mësuarit në auditorë me ngjarjet që ndodhin përtej tyre. Vlera e vërtetë e dijeve të marra në auditorë përforcohet për studentët nëpërmjet aktiviteteve që kombinojnë kontekstin e dijeve në auditorë me mënyrën se si ato aplikohen në praktikë. Universiteti Epoka është një themel i rëndësishëm i arsimit të lartë shqiptar. Ne kërkojmë të çojmë përpara kërkimin shkencor dhe zhvillimin e strategjive që kontribuojnë në arsimin e lartë në vend. Programi ynë arsimor, i bazuar në arritjen e rezultat-

were the first private high schools that opened in Albania after the collapse of Communism. The University was founded much later, in 2007. So we established the University based on the network of our high schools. We aim to provide Albanian students with the highest standard in higher education and we aspire to be among the top Albanian universities. This means we will perform our best in teaching, research and innovation. We involve students in lectures by providing a genuinely free environment which gives them the opportunity to ask questions, seek solutions, reflect, share insights about a theme or topic, and respond to others’ viewpoints. Achievement is demonstrated through application of theory and through student exhibitions. The ability to teach a lesson’s key concepts and ideas in depth and use practices through which students are encouraged to be critical/creative thinkers is a crucial element of the teaching process at Epoka University. The learning environment inspires students to reflect and develop innovative and unique ideas and strategies. Particular attention is paid to the ability to situate learning in a real-world context: for example, to connect classroom instruction to events beyond the classroom. The real value of subject matter is heightened for students through activities that combine the classroom instructional context with real-world application. Epoka University is an important cornerstone of Albanian higher education. We seek to advance research and develop strategies that contribute to the country’s higher education. Our outcomes-based education program incorporates the leading international models for quality assurance. Can you tell us anything about Epoka’s new facilities? Our mission is to create, enhance and maintain a high quality learning and working environment that enables the University’s teaching, research, public service and student development programs to reach their fullest potential. Since October 2010, all bachelor programs are carried out at the new building on the Rinas campus, which offers excellent physical and IT infrastructure for

eve, përfshin modelet kryesore ndërkombëtare për sigurimin e cilësisë. A mund të na thoni diçka në lidhje me kapacitetet aktuale të Universitetit Epoka? Misioni ynë është të krijojmë, të zhvillojmë dhe të ruajmë ambiente me cilësi të lartë të të mësuarit dhe të punës që mundëson mësimdhënien në universitet, të kërkimit shkencor, të shërbimeve publike dhe të programeve për zhvillimin e studentëve që të arrijnë potencialin e tyre të plotë. Që nga tetori i vitit 2010, të gjitha programet bachelor janë kryer në ndërtesën e re në kampusin e Rinasit, i cili ofron infrastrukturë të shkëlqyer fizike dhe IT për mësimdhënie dhe aktivitete të kërkimit shkencor në pajtim me standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. Në anën tjetër, programet e tjera të studimit vazhdojnë të kryhen në ndërtesën e vjetër të vendosur në sheshin ‘Rilindja’. Menaxhimi i procesit të automatizimit teknologjik bazuar në studimin në universitet është me rëndësi të madhe, në mënyrë që studentët dhe personeli ynë të përdorin sistemet më të përparuara të automatizimit teknologjik. Programet e studimit që ofron universiteti ynë janë në përputhje me procesin e Bolonjës dhe Siste-

teaching and research activites in compliance with the best international standards and practices. On the other hand, graduate programs continue to be conducted at the old building located at the ‘Rilindja’ Square. University-based process management automation is of great importance, thus our students and staff use the most advanced automation systems. Educational programs offered at the University are in accordance with the Bologna process and the Information System is incorporated into all courses. The University has a central computer center and also provides internet access facilities. Epoka University has a central library which has a growing collection of reference books, text books, magazines, and journals. We are actively working to make it better. Accommodation facilities are provided for both boys and girls. The dormitories provide the necessary luxuries such as television, a room for recreation, etc., as well as internet so that students may communicate with their families and complete online elements of their courses. Epoka’s cafeteria is, I hope, a place where students will enjoy the food, the environment, and good 25


mi i Informacionit është përfshirë në të gjitha kurset.

Shqipëri dhe më gjerë. Universiteti bazohet në sistemin arsimor amerikan, por në të njëjtën kohë, të gjitha programet tona janë në përputhje me sistemin e Bolonjës, i cili së bashku me udhëzimet vetëm në gjuhën angleze, do të lehtësojë mobilizimin e stafit dhe studentëve.

Universiteti ka një qendër kryesore kompjuterike dhe gjithashtu, ofron shërbime aksesi në internet. Universiteti Epoka ka një bibliotekë qendrore, e cila ka një koleksion gjithnjë e në rritje me libra, tekste, revista dhe gazeta për t’u përdorur si referenca. Ne jemi duke punuar në mënyrë dinamike për ta pasuruar atë.

Objektivat tona janë në funksion të rritjes së cilësisë dhe efektivitetit të sistemeve arsimore dhe trajnuese në rajon, për të lehtësuar hyrjen e kujtdo në botën e arsimit dhe trajnimit dhe për të shpalosur këto sisteme në hapësira më të gjera. Universiteti Epoka nxit diversitetin kulturor; studentët dhe personeli ynë vijnë nga 15 vende të ndryshme dhe ne kemi gjithashtu lidhje ndërkombëtare me universitetet në SHBA, Britaninë e Madhe, Itali, Poloni, Turqi dhe në Malin e Zi. 70 % e anëtarëve të fakulteteve vijnë nga jashtë vendit.

Godinat për akomodim ofrohen si për djemtë, ashtu dhe për vajzat. Konviktet ofrojë luksin e nevojshëm të tillë, si: televizorë, hapësira për argëtim, etj., si dhe aksesin në internet, në mënyrë që studentët të mund të komunikojnë me familjet e tyre dhe të përfundojnë detyrat e kurseve të tyre lidhur me elementet online. Bari i Universitetit Epoka është një ambient ku unë shpresoj se studentët do të gëzojnë ushqimin, mjedisin dhe diskutimet e shëndosha.

Ngritja e cilësisë dhe standardeve të të nxënit janë thelbësorë nëse Shqipëria aspiron të bëhet një shoqëri më konkuruese dhe dinamike në këtë kohë globalizimi dhe nëse qytetarët e saj dëshirojnë të zhvillojnë aftësitë e tyre në hapësirat e potencialit të tyre të plotë.

Kur është planifikuar të përfundojë ngritja e kampusit të ri pranë Aeroportit “Nënë Tereza”? Kampusi i Universitetit Epoka ndodhet në një pjesë strategjike të Tiranës, është projektuar në mënyrë kompakte, i mirëmbajtur dhe i dalluar për panoramën e tij piktoreske. Ndërtesa e parë në kampusin e ri u hap në kuadër të fillimit të vitit akademik 20102011. Një qendër e veprimtarive për studentët dhe një godinë akomodimi do të përfundojnë gjatë vitit akademik 2011-2012. Ndërtimi i objekteve të tjera do të vazhdojë sipas planit të kampusit tonë. Përse një student duhet të zgjedhë Universitin Epoka? Universiteti Epoka synon të bëhet brenda një periudhe afatmesme zgjedhja e parë universitare për studentët dhe akademikët në

26

Cilat janë hapat e ndërmarrë për ta bërë “Epokën” një universitet rajonal? discussions. When do you plan to finish the construction of the new campus, near “Mother Tereza” Airport? Epoka’s campus is located in a strategic part of Tirana, it is compactly designed, well-maintained and noted for its scenic setting. The first building on the new campus was opened in the 2010-2011 academic year. A student activities center and a Residence hall will be

Që nga themelimi i Universitetit tonë, ne kemi theksuar rëndësinë e regjistrimit të studentëve nga vendet e rajonit, duke përfituar edhe nga prania e komuniteteve të mëdha shqiptare në vendet fqinje. Për këtë qëllim, ofrohen bursa shumë të leverdisshme studimi për studentë të shkëlqyer që vijnë nga këto vende. Gjatë këtyre viteve të para të funksionimit, Universiteti Epoka ka arritur të tërheqë një numër të konsiderueshëm studentësh nga rajoni. Në të njëjtën kohë, një fushatë e vazhdueshme dhe gjithëpërf-

completed during 2011-2012 academic year. The construction of the other buildings will continue according to our Campus Plan. Why should a student choose Epoka University? Epoka University is aiming to become within the medium term the first choice University for students and researchers in Albania and beyond. The University is based on the American educational system but the at the same time all our programs are compatible with the Bologna system, which together with the Englishonly instruction will facilitate the mobility of staff and students. Our objectives are to increase the quality and effectiveness of education and training systems in the region, to facilitate the access of all to the education and training and to open these systems up to the wider world. Epoka University fosters cultural diversity; our students and staff come from 15 different countries, and we have international ties with universities in the USA, the UK, Italy, Poland, Turkey, and Montenegro. Seventy percent of the faculty members come from abroad. Raising the quality and standards of learning is essential if Albania is to become a more competitive and dynamic society in this age of globalization and if its citizens are to be able to develop their own skills to their full potential. What are the steps taken to make Epoka a regional university? Since the establishment of our University, we have emphasized the importance of enrolling students from the region’s countries, taking also advantage from the presence of large Albanian communities in the neighboring countries. To this end, very attractive scholarships are offered for the successful students coming from these countries. During its first years of functioning, Epoka


shirëse promovimi është kryer në këto vende. Ne shpresojmë që duke bërë të njohura në Shqipëri dhe përtej cilësinë e lartë arsimore dhe përparësitë e tjera që ofrojmë, të ndihet rritja e mëtejshme në të ardhmen e numrit të studentëve nga rajoni, duke përfshirë edhe ata jo-shqiptarë, duke kontribuar kështu në rritjen e dimensionit ndërkombëtar të Universitetit Epoka. Hapi më i rëndësishëm për të qenë një universitet kryesor i rajonit është kampusi i ri universitar. Mësimdhënia në gjuhën angleze dhe zbatimi i metodave të preferuara në programet e studimit aktual në institucionin tonë, na ka ndihmuar të dallohemi në rajon. Sistemi arsimor i universitetit, cilësia e studentëve tanë dhe prania e akademikëve ndërkombëtarë, na kanë cilësuar si një universitet të shkëlqyer në rajon. Që nga hapja e tij, Universiteti Epoka gëzon njohje të vazhdueshme në konferenca ndërkombëtare. Universiteti Epoka ka qenë më tej pjesë e botimeve në revista të ndryshme nga e gjithë bota dhe akademikët e tij kanë botuar studimet e tyre ndërkombëtarisht. Në këtë mënyrë, Universiteti Epoka është vazhdimisht në rritje në renditjen e universiteteve. A keni ndonjë marrëveshje bashkëpunimi me universitete të tjera në Shqipëri apo jashtë vendit? Thuhet shpesh se internacionalizmi përfaqëson pikërisht vetë natyrën e Universitetit. Universitetet prodhojnë njohuri. Këto njohuri janë natyrshëm universale dhe në këtë mënyrë, ato i tejkalojnë kufijtë shtetërorë, prandaj vetë misioni i institucionit e bën atë ndërkombëtar. Universiteti Epoka është krenar për marrëveshjet e bashkëpunimit akademik, të cilat janë vendosur me 32 universitete të njohura ndërkombëtarisht në Europë, SHBA dhe Turqi. Qëllimi i këtyre marrëveshjeve të bashkëpunimit është mundësimi i shkëmbimin e stafit dhe studentëve, bashkëpunimi në fushën e kërkimit shkencor, organizimi i aktiviteteve të përbashkëta shkencore dhe akademike, si dhe shkëmbimi i botimeve dhe i materialeve me interes të përbashkët. Universiteti Epoka ka afro 30 studentë nga jashtë Shqipërisë

University has managed to attract a considerable number of regional students. At the same time, a continuous and comprehensive promotion campaign has been carried out in these countries. We hope that as the high-quality education and other advantages provided by our University come to be acknowledged in Albania and beyond, the number of regional students, including the non-Albanian ones, will further increase in the future, thus contributing to the enhancing of Epoka’s international dimension. The most important step in being a leading regional university is the new university campus. Providing instruction in English and implementing the preferred methods of current courses in our institution has helped us stand out in the region. The University’s education system, the quality of our students’ and the presence of international scholars have made us an outstanding university in the region. Since its opening, Epoka has enjoyed increased recognition in international conferences. Epoka has further been featured in magazines around the world and its scholars have had their research published internationally. Thus Epoka University is constantly on the rise in university rankings. Do you have any partnership agreement with other universities in Albania or abroad? It is often claimed that internationalization represents the very nature of University. Universities produce knowledge. That knowledge is inherently universal and thus transcends country boundaries; therefore the very task of the institution makes it international. Epoka University is proud of its academic partnership agreements that have been established with 32 internationally recognized universities in Europe, the USA and Turkey. The purpose of these co-operation agreements is to facilitate staff and student exchange, research collaboration, organization of joint academic and scientific activities, and the exchange of publications and materials of common interest. Epoka has close to 30 students from outside of Albania and faculty members from 15 countries, with which its bilateral relations

dhe anëtarë të fakultetit nga 15 vende, nëpërmjet të cilëve marrëdhëniet bilaterale e shndërrojnë atë një universitet të vërtetë ndërkombëtar. Ndërsa konferencat ndërkombëtare të mbajtura në vend kanë hedhur themelet për akademikët shqiptarë e ndërkombëtarë që të vijnë e të ndajnë arritjet e tyre të vlefshme. Në të njëjtën kohë, në dhjetor të vitit 2010, Universiteti Epoka nënshkroi një marrëveshje me Universitetin e “Leeds Metropolitan” (LMU) në Mbretërinë e Bashkuar, me qëllim ofrimin e diplomave të dyfishta për studentët që studiojnë në Fakultetin e Shkencave Ekonomike dhe Administrative pranë Universitetit tonë. Kjo marrëveshje ofron mundësinë për studentët e Universitetit Epoka të cilët janë të interesuar të ndjekin vitin e tyre të fundit të studimeve në LMU dhe të fitojnë një diplomë të dyfishtë si nga Epoka, ashtu edhe nga LMU. Cili është mesazhi juaj për studentët aktualë dhe ata të ardhshëm të Universitetit Epoka? Të gjitha strategjitë e zhvillimit të Universitetit tonë janë ngritur në bazë të trekëndëshit “Arsim, Kërkim Shkencor dhe Kontribut në shoqëri”. Në shoqërinë e sotme, universitetet bartin disa detyra themelore, si: prodhimin dhe shkëmbimin e njohurive, rritjen e individit në aspektin profesional, analitik dhe etik, përmirësimin e vazhdueshëm të programeve të studimit, përfshirjen e teknologjive të reja për t’iu përgjigjur nevojave të tregut të punës dhe globalizimit dhe dhënien e kontributit të vazhdueshëm në zhvillimin e shoqërisë, pjesë e së cilës jemi. Ne premtojmë t’i përmbushim këto detyrime për studentët aktualë dhe ata të ardhshëm. Në të njëjtën kohë, ne jemi krenarë për të gjithë studentët dhe personelin tonë dhe besojmë fuqimisht se janë pikërisht njerëzit ata të cilët e bëjnë të suksesshëm universitetin. Pra, nëse jeni student, akademik, studiues, vizitor apo mik, ju bëjmë me dije se në Universitetin Epoka përkushtimi dhe arritjet tuaja do të jenë të vlerësuara dhe të admiruara.

makes it a truly international university. International conferences held in the country have set the groundwork for Albanian and international researchers to come share their valuable findings. At the same time, in December 2010, Epoka University signed an agreement with Leeds Metropolitan University (LMU) in the United Kingdom, on the provision of dual diplomas for students studying at the Faculty of Economics and Administrative Sciences of our University. That agreement provides the opportunity to the interested Epoka undergraduate students to spend their last year of studies at the LMU and earn a dual diploma both from Epoka and LMU. What is your message for the current and future students of Epoka University? All the development strategies of our University are built on the “Education, Research and Contribution to Society” triangle. In today`s society, universities hold several fundamental duties: producing and sharing knowledge; raising professional, analytical, and ethical individuals; constantly improving academic programs; introducing innovative technology to respond to the labour market and globalization needs; and continuously contributing to the development of the society in which they operate. We promise to fulfill these obligations to current and future students. At the same time, we are proud of all of our students and staff and we strongly believe that people make a university successful. So, whether you are a student, academician, researcher, visitor or friend, please know that at Epoka your dedication and accomplishments will be appreciated and valued.

27


TELEVIZION / TELEVISION

Sepse ai është

Milioner! Because he is a millionaire! Nga / By Alban Tartari

Ai është një milioner. Jo sepse ka shumë para apo ne dimë llogarinë e tij në bankë. Jo sepse paguhet mirë për punën dhe djersën e tij. Ai është një milioner, sepse zotëron me miliona minuta e orë nga jeta e të gjithëve ne. Krahas familjes së tij, kjo është pasuria më e madhe e jetës së tij. Ka vite që programet që ka ngritur e drejtuar kanë qenë nga më të shikuarit në Shqipëri dhe hapësirën shqiptare në tërësi. Personazhet e tij janë copëza nga jeta jonë e përditshme. Dhe humori i tij ka qenë arma për të kritikuar ato vese e dukuri që nuk i shkojnë për shtat kësaj shoqërie. Agron Llakaj, aktori dhe humoristi i njohur, është po aq i thjeshtë e sportiv sa ditën e parë kur doli para kamerave në fillim të viteve ’80. Në telefon të përgjigjet si një shok i vjetër. Kafja dhe biseda me të në një nga baret e Tiranës,

He is a millionaire. Not because he’s got a lot of money or because we know what his bank account information consists of. Not even because he is well paid for his work and effort. He is a millionaire because he owns millions of minutes and hours of our lives. Besides his family, this is the greatest asset of his life. The programs he has ideated and anchored are among the most watched in Albania and the Albanian region, generally. His characters are parts of our daily lives. And his humor is considered to be the weapon to criticize the phenomenon that doesn’t particularly fit into society. Agron Llakaj, the actor and the known humorist, is still the simple and joking man he was when he appeared in front of the cameras in the early 80s. He answers like an old friend to anyone on the


tregon se ai është një njeri që ka ardhur nga njerëzit e këtij vendi dhe vazhdon të jetë mes tyre. Vetëm kështu mund ta kuptojë gëzimin e hidhërimin, problemet dhe sukseset e tyre. Gazin, harenë dhe optimizmin i ka armët e tij. Mendon se fjala mund të ndryshojë shumë gjëra në jetën tonë. E vlerëson me seriozitetin më të madh humorin, e diskuton me delikatesën e tij fine të sotmen e tij në një prej emisioneve më të ndjekur në botë. Thotë se “Milioneri” është një faqe e re në punën dhe jetën e tij. Por thotë edhe se nuk mund ta lërë pas atë pjesë të shpirtit të tij; paralelisht së shpejti mund të vijë me një tjetër variete humori. E megjithatë, kush do të bëhet milioner, le të vazhdojë të ndjekë Agronin! Agron, ç’do të thotë ndryshim për ty? Ndryshimi për mua do të thotë zhvillim, rifreskim. Ndryshimi për mua është rikonceptimi dhe përjetimi i këtyre momenteve të jetës. Për mua njeriu është mirë që jetën ta kalojë përmes ndryshimeve. Thuhet rëndom se “uji i ndenjur vjen erë”. Duhet të ndryshojmë. Nga anët tona përdoret shprehja “uji po kaloi 40 gurë pihet”, dhe unë mundohem që të jem brenda këtij procesi. Procesi i ndryshimit është domosdoshmëri, në një formë a në një tjetër. I bën mirë në radhë të parë vetes. Pavarësisht opinioneve të ndryshme që janë krijuar diku me pozitivizëm, diku me një mospëlqim, unë jam hedhur te ndryshimi, duke kërkuar më saktë pajtueshmërinë e show-t që kam zgjedhur të jetë pjesë e jetës sime, të paktën në këto momente kur e identifikoj këtë lloj show me Agronin. Pastaj, ndryshimi tjetër që ndodh jashtë dëshire, vitin e kaluar kisha 50 vjetorin. Kështu që fjala ndryshim është universale. Në këtë ndryshim ndodh që përfshihet gjithë familja, shoqëria, vendi ku jetojmë. Por qëllimi gjithnjë është absolutisht drejt pozitives. Keni themeluar një variete

phone. Having a cup of coffee and a conversation with him in one of the bars of Tirana, shows that he is a people’s person and he stills continues to be one of them. Only by being close to them he can understand their joy and grief, problems and successes. His weapons are enthusiasm, joy and optimism. He thinks that by communicating we can change many things in our lives. He appreciates humor seriously, and discusses very delicately about its actual occurrence in one of the most watched programs of the world. He says that “The Millionaire” is a new page in his work and life. But he also means that he can’t leave behind that part of his fundamental nature we may soon watch him anchor another humor variety. And yet, who wants to become a millionaire, must continue to follow Agron! Agron, what does change mean to you? Change to me means development, renovation. Change for me is the re-conception and experiencing these moments of life. I believe it’s good for people to go through changes. Usually, they say that “stagnant water smells”. So, we must keep changing. Where I come from, people believe in this everchanging process and I try to be part of this process. The change process is necessary, one way or the other. It’s essential for us in the first place. Despite various opinions that have been positive, but also disapproving I’m totally focused on changing, asking for exact harmony of the show that I chose to be part of my life, at least in those moments when I identify myself with the show. Then, another change that happens not because of choice includes the fact that last year it was my 50th birthday. So change is universal. Change happens to include family, friends, and the place we live in. But we always have to aim toward positive change. You have a reputation related to humor varieties that goes

humori që i ka kaluar kufijtë e një emisioni apo programi të përjavshëm, që ka qenë një shkollë. Këtë e pranojnë që të gjithë, me lavdet dhe kritikat. Ç’duhet të presin miqtë e tu të përjavshëm nga Agroni i ri? Me këtë show kam kapur një dritare pak më konfidente, më familjare, që është më intriguese, pasi mbërthen gjithë familjen që tërhiqet ndaj këtij show, sepse në fund të fundit të gjithë duan të provojnë dijet e veta. Kur Agroni është duke luajtur ballë për ballë me një kandidat, çdo familje që e shikon pak a shumë bëhet pjesë e lojës, sepse kërkojnë përgjigjen e saktë. Por unë e kam quajtur jo thjeshtë një show quiz, por një dritare të dijes, sepse mendoj se më shumë se kurrë duhet t’i kthejmë sytë nga dija. Sepse po të jemi më të lexuar, jemi më qytetarë, nëse je më i ditur mendoj se fiton më shpejt. Dhe si i tillë mendoj se ky lloj quiz-i do të zgjojë këtë pjesë interesi tek i gjithë publiku. Jo vetëm i imi, por kudo. Po të kishim qytetarë të kësaj natyre, ndoshta Shqipëria nuk do të ishte në këtë kuadrat ku jemi. Formate të tilla janë provuar në vitet ‘90 në modelin shqiptar dhe mbahen mend sot e kësaj dite. Duke patur parasysh se do të ndiqet në mbarë viset shqiptare, a mendoni se do të ketë një impakt të tillë? Pa e futur brenda elementit natyrë nacionaliste apo patriotike, më pëlqen dhe më shijon fakti se ky është një show quiz që përfshin atë që unë e kam quajtur “Shqipëri Natyrale”, pasi transmetohet nga RTK në Kosovë, nga Alsat në Maqedoni, dhe nga TV kombëtar Klan në Shqipëri, ku kjo e fundit është thelbësore. Është një suport i rëndësishëm TV KLAN, pasi është një dritare e madhe në median shqiptare. Kështu që unë nuk nisem nga ajo që kjo do të përbëjë një lloj revolucioni. “Milioneri” ka një karakter argëtues, është familjar, sepse çdokush që e ndjek nuk ka frikë të thotë se duhet të ruajë fëmijën nga ndonjë banalitet, pra në përgjithësi është një program i kornizuar. Mendoj se është shumë civil, shumë qytetar. Nuk mund të them se mund të jetë

beyond a weekly show or program, considered to be a proper educational system. We all agree on that, despite praise and criticism. What do your weekly friends have to expect from the actual Agron we watch? This show has made its way through a more familiar and confidential path, which is more intriguing, since the entire family is attracted by the show, because in the end everyone want to test their knowledge. When Agron is playing face to face with a candidate, any family watching becomes part of the game, because they are interested in finding the correct answer. But I consider this not just a quiz show, but a knowledge window because I think that now more than ever we need to pay attention to. If we keep reading we become more literate, finding an easier way to success. I think that this kind of quiz will awaken the audience interest. I’m not referring to my audience only. If we had more educated people, perhaps Albania would not be in a better situation today. Such formats have been successful in the 90s, in Albania, and they are still affectionately remembered today. Bearing in mind that the show will be watched throughout Albanian speaking territory, what do you think the feedback will be like? Without considering the nationalistic or patriotic element, I enjoy and appreciate the fact that this is a quiz show that includes what I’ve called the “Natural Albania”, as it is broadcasted by RTK in Kosovo, from Alsat in Macedonia, and from Klan national TV in Albania, judging the latter to be essential. Klan TV is an important support, because it is a significant means of information in the Albanian media. This won’t stand for any kind of revolution. “The Millionaire” is funny and family-related, because anyone who is watching it is not afraid to have the children watch it due to the appropriate language used, that makes it a generally well structured program. I believe it is a very social and pleasant show.


ai bifteku në pjatë, por është një ushqim cilësor dhe i mirë. Në qoftë se domosdoshmërisht për njërin që duhet të përdorë karbohidrate për të mbajtur një dietë të mirë, mendoj se hyn te karbohidratet mediatike për të patur një jetë të mirë. Unë e kam quajtur një sfidë timen profesionale, edhe pse angazhimet dhe qëllimet e mia nuk janë thjesht vetëm te “Milioneri”. Por në momentin që jam me lojën sigurisht që jam 100 % te “Milioneri”, pavarësisht nga procesi krijues për një alternativë të re humoristike për ta shfaqur në një kohë të dytë në televizionin kombëtar KLAN. Përveç ndryshimit, keni thyer kufijtë e shikueshmërisë edhe jashtë Shqipërisë. Portokallia në njëfarë mënyre e pati arritur shikueshmërinë edhe në Kosovë. Sa i vështirë duket si fillim komunikimi me pjesën tjetër të kombit? Kam folur dhe më parë për të ashtuquajturin “pushtim i artit”, ç’ka do të thotë të shkoj deri në skajin më të largët ku flitet shqip, pse jo? Sepse unë nuk mendoj se ka Kosovë e ka Shqipëri, apo shqiptarë në Maqedoni, por ka shqiptarë të Kosovës dhe Shqipërisë. Dhe arti quhet kombëtar në momentin kur të ndjek në më të skajshmin në Kosovë dhe më të skajshmin në jug, a diku tjetër. Nuk kam paragjykime të natyrës “dialekti i shqipes në Kosovë” apo “dialekti në Shqipëri”. Unë mendoj se gjëja e parë që shqiptarët duhet të bëjnë vlerë të tyren është të kuptojnë njëri-tjetrin, pra të mos kenë probleme gjuhe. Pastaj njerëzit dinë të zgjedhin artin e vërtetë dhe atë që duan të shijojnë. Në fund të fundit, kur themi treg mediatik, secili ka një pult në dorë dhe çfarë i pëlqen e shikon. Unë mundohem që në momentin që “Milioneri” shfaqet në TV Klan, RTK apo Alsat, të ketë sa më shumë njerëz që të ndjekin Agronin, jo thjesht se ka humbur popullariteti, por duhet të kuptohet kaq gjë - që intriga nuk mund të jetë njësoj me “Portokallinë”. Kjo për shkak të impaktit të fuqishëm që ka patur “Portokallia” si një risi artistike dhe një model i veçantë në humorin shqiptar, duke u ngulur në memorien e historisë së 30

Figuratively speaking, I can’t say this is the “main dish”, but it is good quality food. If people need carbohydrates to complete a good diet, I think that this show is a media carbohydrates package for a good life. I’ve considered it my professional challenge, although my commitments and goals are not merely focused on “The Millionaire.” But actually, I’m giving 100% to “The Millionaire”, despite the creative process for a new humorous alternative show to be appearing later on national KLAN TV. In addition to change, let’s talk about shows visibility abroad. The “Portokalli” Show is very well-known in Kosovo. Is this new communication difficult to achieve with the rest of the nation? Generally speaking, I’ve discussed about “the art invasion”, because I’d like to see it spread throughout the Albanian speaking territory. I don’t consider borders among Kosovo, Albania, and where Albanians in Macedonia live, but there are Albanians all over the region. And in order consider art by its national features, you have to manage the audience from the Kosovo in North and the audience in the South or elsewhere to watch your show. I have no prejudice regarding “dialect of Albanian in Kosovo” or “dialect in Albania.” I think the first thing that Albanians should consider doing, is to understand each other, thus avoiding language problems. People know how to choose true art and what they want to enjoy. In the end, when we say media market, each of us has got a remote control and makes their decision about what to watch. The moment that “The Millionaire” is on Klan TV, RTK or Alsat, I try to make as many people as I can feel comfortable watching me, not because there’s a loss of popularity, but because we have to understand that this is another kind of magical effect compared to that of “Portokalli” Show. That’s because of the powerful effect that “Portokalli” Show has had in terms of artistic innovation and unique re-conception of Albanian humor, making it unforgettable related to the history of humor

humorit si një investim të veçantë. Dhe kjo si meritë e njeriut që e ideoi dhe themeloi, të ndjerit Dritan Hoxha. Madje them se nëse ai do të ishte, gjërat do të ishin mjaft ndryshe. Por duke e kaluar disi pyetjen; është universale që një gjë, sado e bukur që të jetë, nuk mund të jetë gjithnjë njësoj. Mendoj se suksesi i ngjan fluturimit të një avioni. Është ngritja me zhurmë, me rropamë, ecja drejt me turbulenca patjetër dhe pastaj është ulja. Me logjikën time dhe ndoshta për ta thënë për herë të parë kam qenë i idesë që para një viti që “Portokallia”, për të mirën e saj, duhet ta bënte një vit pushim. Nuk mendoj se elementi i konsumit nuk ka bërë efekt sadopak negativ. Gjithmonë mbetem brenda asaj që megjithatë mbetet e vetmja akademi e humorit. Nuk punoj me mendimin që nesër apo pasnesër do të iki për të punuar për një projekt ku do t’i kundërvihem “Portokallisë”. Nëse janë të zotë, le ta mbajnë. Unë brenda kësaj teorisë së ndryshimit do të dal me një projekt tjetër; më të ri në një formë tjetër. Në fund të fundit, duhet kuptuar që nëse do të iknim me konceptin e tavolinës, duhet të konceptosh që njerëzit do ta kuptojnë Agronin ta kenë në tavolinën e vet. Dhe Agroni nëse është i zoti dhe i aftë, duhet të dijë të mbetet në tavolinë. Kjo është filozofia e tregut mediatik. Duam apo s’duam, është sukses dhe biznes. Sa interes ka patur për pjesëmarrje në “Milioner”? Ka një ndryshim të jashtëzakonshëm të rritjes së aplikuesve për t’u bërë pjesë e show -quiz. Shikueshmëria është e ndjeshme. Natyrisht kam patur edhe vërejtje për mënyrën, kompozimin, përshtatjen, por duhet të kuptojmë diçka, që nuk ka filluar ta drejtoj, e thënë nga anët tona që me një të rënë të shpatës i preva kokën, është procesi i përshtatjes së Agronit dhe e kam deklaruar ndoshta me mendjemadhësi që “Milionerin” do ta bëj “Miliarder”. Kjo nuk është e gjitha çka di të bëjë Agroni, por Agroni bën edhe këtë. Cili është mesazhi juaj për ata që dëshirojnë të marrin pjesë në “Milioner”, por hezitojnë?

as a particular investment. The man to be given credits for the conception and taking the show to the level it is, is the late Dritan Hoxha. I would also like to say that if he was still alive, things would be quite different. But trying to pass up the last question; it’s a universal belief that no matter how beautiful something is, it won’t last forever. I think that success is like flying on a plane. You get the whole flying procedure going on; including the hullabaloo, and turmoil, up & down. In my opinion, and I’m saying it for the first time, “Portokalli” show should have taken a break a year ago. The consume element somehow could have had a negative effect. But I do believe it is, however, the only humor academy. I don’t work motivated by the thought that in the future I will work against “Portikalli” Show. If they are able to keep going, they may well continue doing so. Relating to the change theory I will bring you another project, something new in terms of ideas. In the end, in order to work with me, people must understand me and what I stand for. And I consider myself to be able of keeping up with what goes on around me. This is the philosophy of media market. Whether we like it or not it is about success and business. Are people interested in participating in “The Millionaire”? There is a tremendous difference related to the number of applicants who want to participate in the quiz show. Visibility is responsive. Of course, there have also been some critics about, my way of adapting, but we must understand something, this is the process of transformation and I have perhaps presumptuously declared that I will transform “The Millionaire” into “The Billionaire”. This is not everything I do, but I can do this, too. What is your message to those who want to participate in “The Millionaire”, but are hesitant to do so? The special thing is that every contestant simply by being in


“Kush do të bëhet milioner” është një nga formatet më të shikuara në shkallë botërore. Ai u kthye në një fenomen që ndiqej nga miliarda njerëz për nivelin e lartë dhe edukimin e njerëzve përmes dijes dhe argëtimit. Programi ngjallte shpresë te miliona shikues pasi ata mund të fitonin përmes dijeve. Programi “Kush do të bëhet milioner” transmetohet çdo të hënë në orën 21:00 në TV KLAN në Shqipëri, TV ALSAT në Maqedoni dhe në RTK në Prishtinë. Eagle Mobile dhe Albtelecom janë dy ndër sponsorët kryesorë të transmetimit në televizionin kombëtar KLAN. “Who wants to be a millionaire” is one of the most worldwide viewed formats. It became a phenomenon watched by billions of people due to its high level and educating people by means of knowledge and entertainment. The program made millions of viewers keep alive hope they could gain money just by using their knowledge. The program “Who Wants To Be Millionaire” airs every Monday at 21:00 in KLAN TV, Albania, ALSAT TV, Macedonia and RTK in Pristina. Two of the general sponsors of broadcasting on national television KLAN are Eagle Mobile and Albtelecom. 31


Gjëja e veçantë është se te çdo konkurrent thjesht qenia përballë meje ka një efekt pozitiv. Duke mos i lënë emocione negative dhe duke e çliruar për ta ngritur tek më e mira. Tek unë nuk shikoj një pjesë të mirë të moderatorit, por njëkohësisht një “aleat” deri diku, sepse, kuptohet, quiz-i nuk është një fondacion bamirësie, por një lojë. Mesazhi juaj për ata miq e dashamirës që ju ndjekin çdo javë?

32

front of me reacts positively to the stress, helping them avoid negative emotions and thus make them relax in order to be at their best. I consider myself not only to be a moderator, but also an “ally” to some extent, because, of course, the quiz is not a charity foundation, but a game. What is your message to those friends and supporters, the ones who watch you every week on TV?

Për miqtë mesazhi është pak më specifik, sepse miqtë në fakt i takoj më shpesh, por nëse do të flisnim për ata që mund t’i quaj “dashamirësit e Agronit” që nuk mund t’i takoj fizikisht, ata që ndoshta nga Agroni presin nëpërmjet ekranit, dua t’u them: unë jam po ai Agroni që kam qenë, po njeriu që e ka lidhur veten pazgjidhshmërisht me humorin dhe qëndroj në trekëndëshin Familje-Humor-Publik. Është e vetmja gjë që nuk mund ta tradhtoj. Sa të kem jetë, unë do të jem njeriu i humorit dhe në një moment të dytë, e kam thënë, që do të shfaqem me ndonjë projekt humoristik. Madje, më vjen mirë të them që kemi tre-katër projekte gati. Por realisht, për të qenë me këmbë në tokë, dua të them që buka duhet të piqet për t’u nxjerrë nga furra, kështu që humori i Agronit është në furrë.

My message to my friends is a little more specific, because them I actually meet up with more often, but if you refer to those I call my supporters, the ones I can’t physically meet, the ones looking forward to see me on TV, I just want to say that I’m the same Agron I was, the man who has tied himself inextricably with humor and stays in the trio Family -Humor-Public. I’m very loyal to this. As long as I live, I will be a humorist. There’s a humorous project will pop up with, later. I am glad to say that we have three to four ready projects. But really, for being down to earth, I mean, my humor is just like the oven always baking, never ending.

A mendoni se duhet të qeshim më shumë, duhet të jemi më shumë pozitivë që të ecim përpara?

I don’t believe that laughing helps moving forward, but I think that our humor has always given clear messages to the public,

Do you think you need to laugh more, we should be more positive to move forward?

Nuk mendoj se të qeshësh të ndihmon të ecësh përpara, por kam mendimin se me humorin që kemi bërë, i kemi dhënë përherë mesazhe të qarta publikut, për t’u bërë më qytetar, për të qenë më të ndërgjegjshëm për fatet. Në fund të fundit, vërtet është ajo filozofia që një populli i takon qeverisja që ka, por nga ana tjetër, kam mendimin se sa më shumë qytetarë të ketë, aq më e vështirë është puna për këtë lloj qeverie, qoftë edhe për të qenë jetëgjatë... sepse qytetarët nuk e pranojnë dot që të udhëhiqen qoftë nga ata që duken të korruptuar apo injorantë, mafiozë a nuk e di ç’t’i quaj. Misioni ky është. Mua më ka pëlqyer një emër që është edhe i ndjeshëm. Të kuptojmë që me humor nuk mund të bëhen revolucione, por mund të jepen mesazhe të rëndësishme për qytetarët duke u argëtuar. Kështu që edhe projekti tjetër i kësaj natyre do të jetë, humoristik, duke trajtuar të gjitha problemet ekonomike, politike e sociale. Në fund të fundit, është mirë kur njerëzit qeshin dhe mendojnë. Kjo është e rëndësishme në humorin e thjeshtë. Faleminderit Agron për kohën dhe bisedën tuaj. Suksese! Faleminderit juve dhe uroj që kjo revistë simpatike nga 3 mujore të bëhet mujore ☺.

to understand how important education is, and to be conscious of their fates. In the end, they say “Every country has the government it deserves”. But on the other hand I think the more educated people are the more difficult is it for a government to control them, even to last… because people would not accept to be governed by a corrupt or ignorant, or related to the mob government. This is the mission. I preferred a significant name. We have to understand that by humor we cause revolutions, but we can give important messages to people and also entertain them. So the next project would be, humorous, dealing with all economic, political and social problems. It is best when people laugh and think. This is important in simple humor. Thank you, Agron for your time and the conversiation. We wish you further success! Thank you! I’m looking forward to see this pleasant magazine monthly published ☺.


33


TURIZËM / TOURISM

GJIROKASTRA QYTETI I GURTË Gjirokastra, the city of stone

Fotot: Drejtoria e Kalasë dhe Qytetit Muze Gjirokastër Photos: Castle and Museum city of Gjirokastra

Retë e shiut që na shoqërojnë gjithë kohës, herë-herë gllabërojnë majat e atyre maleve të paktë në numër, buzë Vjosës së bukur që rrjedh ujë të kulluar, pavarësisht shiut që tenton ta turbullojë.

34

Rain clouds go with us all the time, sometimes overwhelm the tops of those few mountains, next to the beautiful Vjosa edge, flowing pure water, despite the obfuscating rain.


Pasqyruar në tradita, histori e qytetërime... Represented in traditions, history and civilizations ...

I

was given the opportunity to visit this city for the first time and I had to meet many people to come up with a complete picture for Eagle Mag’s readers. Many years ago I slipped past Butrint but unfortunately I didn’t manage to enjoy any of the beauties of this city where stories overlay.

Nga / By Shpendi Gjana

Ë

shtë hera e parë që më jepet mundësia ta vizitoj këtë qytet dhe m’u desh të takoja shumë persona për të krijuar një panoramë të plotë për lexuesin e Eagle Mag. Para shumë vitesh kam kaluar shkarazi për në Butrint dhe fatkeqësisht nuk arrita të shijoja asgjë nga bukuritë e këtij qyteti ku mbivendosen historitë. Kalojmë nxitimthi qytetet e Durrësit, Kavajës që i përshkojmë me natë, ndërkohë që në Fier shohim agimin e ditës. Aty, të them të drejtën, nisa të shijoja kënaqësitë e rrugës. Në Ballsh, në të dy anët e rrugës, sheh puse nafte ku shumica janë në prehje, e më pas minierat e famshme të Memaliajt. Përmendorja e bronztë e Ali Pashait me fustanellë qëndron rëndë-rëndë në qendër të qytetit të Tepelenës, dhe na duket sikur na bën të udhëtojmë në kohë, në të kaluarën e trazuar të këtij burri kryelartë, që la gjurmë në të shkuarën e këtij vendi. Renisi, bashkëudhëtari ynë që njeh edhe këtë zonë, më tregon historinë e veçantë të Urës së Subashit në Hormovë. Një herë e një kohë paskan jetuar dy vëllezër, Subashi dhe Muharremi. Ky i fundit kishte pasur 7 fëmijë, kurse i vëllai s’ishte gëzuar asnjëherë me fëmijë, por Zoti i kishte falur shumë para e ishte bërë tregtar. Një ditë, kur dy kunatat takohen, e shoqja e Muharremit i thotë tjetrës se fëmijët e saj do të trashëgonin edhe pasurinë e xhaxhait të tyre, Subashit. Dhe nusja e këtij të fundit, kokëulur dhe e mërzitur, ikën te i shoqi dhe i shpjegon me dhimbje ç’kishte ngjarë. Subashi, një burrë i vendosur dhe i gjallë, i thotë: “Mos u mërzit, unë do të ndërtoj një urë që do të jetojë më gjatë se fëmijët e Muharremit, dhe kjo do të jetë trashëgimia e vërtetë”. Ajo urë mori emrin e tij, pra “Ura e Subashit”. Kjo zonë ruan ende edhe plot histori të tjera, me Ali Pashanë e me shumë të tjerë. Por këto po i ruajmë për një tjetër herë. Retë e shiut që na shoqërojnë gjithë kohës, herë-herë gllabërojnë majat e atyre maleve të paktë në numër, buzë Vjosës së bukur që rrjedh ujë i kulluar, pavarësisht shiut që tenton ta turbullojë.

We hurriedly pass by Durrës and Kavajë during the night, while in Fier we see the dawn of day. To be honest, there, I began to be pleased about the trip. In Ballsh, on both sides of the road, you can see the inactive oil wells, and then the famous mines of Memaliaj. The bronze memorial of Ali Pasha with the kilt, stands significantly in the center of Tepelena, and it seem to us like we’re travelling in time, in the troubled past of this proud man, who left a legacy in the past of this country. Renisi, who travels with us and knows the area, tells me about the unusual story of the Subashi Bridge in Hormovë. Once upon a time, there were two brothers, Subash and Muharrem. The latter had had 7 children, while his brother had none, but God had given him lots of wealth and had made him a merchant. One day, when the two sisters in law met, Muharram’s wife tells the other that her children would inherit the property of their uncle, Subash. And the latter’s wife, crestfallen and upset, fled to her husband and in a very emotional state explains what had happened. Subash, a determined and lively man, says: “Never mind, I will build a bridge that will live longer than Muharram’s children, and it would be true legacy.” The bridge bears his name, therefore the “Subashi Bridge.” This area still enfolds many other stories, with Ali Pasha and several others. But we’ll save them for another time. Rain clouds go with us all the time, sometimes overwhelm the tops of those few mountains, next to the beautiful Vjosa edge, flowing pure water, despite the obfuscating rain. We finally see our destination appear a little at a time. The boulevard extends to the mountain and allows viewing the panorama of mountain slope-side homes. New buildings in this area still don’t take us in the historical components. But where is history?

Më në fund shfaqet pjesë-pjesë destinacioni ynë. Fillimi i bulevardit që zgjatet drejt malit të lejon të shohësh panoramën e shtëpive në shpat-mal. Por ndërtimet e reja në këtë zonë ende nuk na kanë futur në pjesët historike. Po ku është historia? E kërkojmë atë nëpër rrugët e rrugicat e qytetit. Dalëngadalë ndjej që jemi mbi kalldrëme të bëra nga duar mjeshtrash me nam botëror. Sot e kësaj dite Turqia, trashëgimtarja osmane, ende i quan kalldrëmet “Arnavut Kaldırımı”, pra kalldrëm shqiptar, pasi janë bërë nga duart e arta të mjeshtrave shqiptarë të qytetit të gurtë, Gjirokastrës, dhe qytete të tjera shqiptare të asokohe që njiheshin për këtë mjeshtëri. Tek ngjitemi për te Qafa e Pazarit apo te Bashkia e qytetit, shohim mbi shtëpitë përdhese e karakteristike kalanë e plakur mirë, që megjithëse ka qindra vite mbi supe, tashmë qëndron edhe më e fortë. Çdo gur është pleksur mirë e është bërë një trup në kala, e cila ka dhe do të ketë ç’t’u tregojë brezave të ardhshëm edhe për shumë e shumë vjet. Busti i Çerçiz Topullit qëndron me krenari dhe pas tij ora e gurit qëndron në lartësi. Pata fatin që për të vizatuar një panoramë të plotë të Gjirokastrës, të takoja z. Odise Kote, një gazetar dhe shkrimtar i njohur që njeh mjaft mirë historinë e këtij qyteti ku është lindur dhe rritur, i cili e fillon rrëfimin e vet duke iu referuar korrikut të vitit 2005, ku në mbledhjen e Komitetit të UNESCO-s u votua njëzëri për ta shpallur Gjirokastrën “Pasuri të Trashëgimisë Kulturore Botërore”, por fatkeqësisht në rrezik. Njëherësh, ky pranim përcaktoi “fatin” e Gjirokastrës si një nga destinacionet turistike jo vetëm kombëtare e rajonale, por edhe botërore. Bashkia e qytetit e përcaktoi turizmin si prioritet të zhvillimit ekonomik të qytetit, duke hartuar edhe strategji afatshkurtra, afatmesme e afatgjata. Turizmi në Gjirokastër është fushë e re, pa traditën dhe performancën e duhur. Numri i vizitorëve në vitin 2005 nuk i kalonte

Ottoman successor, still calls the cobbled roads Arnavut Kaldırımı, meaning Albanian cobbled road, having these been made by the golden hands of Albanian masters of the city of stone, Gjirokastra, and other Albanian cities’ masters of the time, known for this workmanship. As we go up to the narrow part of the Bazaar or City Hall, we take a look over the characteristic ground floor houses to the old castle, although being hundreds of years old, is now even stronger. Every stone is well placed in the fortress, which has and will have what to show future generations for many years to come. Çerçiz Topulli’s bust stands proudly and behind him there is the stone watch high above. I was fortunate to portray a full picture of Gjirokastra, by meeting Mr. Odise Kote, a well known journalist and writer who knows very well the history of the city where was born and raised, who begins his story by referring to July 2005, where the meeting of the UNESCO Committee was voted unanimously to declare Gjirokastra “Real World Cultural Heritage”, but unfortunately at risk. At the same time, this fact set Gjirokastra’s fate as one of tourists’ destinations not only national and regional but also global. The City Hall set tourism as an economic development priority of the city, planning short, medium and long-term strategies. Tourism in Gjirokastra is a new field, without tradition and proper performance. Number of visitors in 2005 did not exceed 400-600 people, even those casual visitors. To give impetus, support and physiognomy to this new field and the priority of economic development, concrete initiatives were taken and in December, 2010 the number of visitors was 28,700. Mr.Odise is optimistic that the steps taken in the field of tourism are going in the right direction. Investments that

Odise Kote Bashkia Gjirokastër Municipality of Gjirokastra

We search for it through the city streets. Slowly I feel that we are on the cobbled streets built by world famous masters. Even in this day and age, Turkey, the 35


400-600 vetë, edhe këta vizitorë të rastësishëm. Për t’i dhënë impuls, mbështetje dhe fizionomi kësaj fushe të re dhe prioritare të zhvillimit ekonomik, u ndërmorën disa nisma konkrete dhe në dhjetor të 2010-ës numri i vizitorëve ka qenë 28.700. Zoti Odise është optimist se hapat që po hidhen në fushën e turizmit janë ndërmarrë në radhën e duhur. Investimet ku duhet të ndërhyhet janë infrastruktura rrugore për të ardhur në Gjirokastër, monumentet e kulturës, si dhe investime restauruese. Bashkia e qytetit në vitin 2009 çeli për herë të parë Zyrën e Informacionit Turistik, një qendër e rëndësishme e informimit dhe menaxhimit turistik. Gjatë vitit 2010-2011 po punohet për rikonceptimin e muzeve. Po ndërtohet një muze i ri në Kështjellën e qytetit, me tematikë “Qytetërimi e tradita e Gjirokastrës e luginës së Drinos” dhe muzeu “Lufta e Ftohtë në Shqipëri – muzeu i diktaturës”.  Gjirokastra është pjesë e trekëndëshit turistik Butrint-Gjirokastër-Berat, i cili nuk duhet humbur pa parë. Biseda me zotin Kote ishte nga ato të ëmblat, ku ora të duket minutë. Ai vazhdon rrëfimin në prizmin historik. Gjirokastra është një qytet ende i paeksploruar. Etapat e qytetërimit sot dokumentohen mirë prej gërmimeve arkeologjike  në Luginën e Drinos, e cila ka përbërë djepin e vërtetë të qytetërimit tonë. Shekulli i III-të para Krishtit përkufizon karakteristika të rëndësishme të qytetërimit, që e dallojnë nga rajonet fqinje. Duke qenë në kulmin e zhvillimit të botës antike mesdhetare, Lugina e Drinosit paraqet një profil tjetër nga Apollonia, Butrinti, Dyrrahu, Kërkyra, Dodona apo edhe Bylisi.  36

must be taken, regard road infrastructure to go to Gjirokastra, cultural monuments, and restoration investments. The City Hall opened in 2009 for the first time the Touristic Information office, an important center of information and tourism management. During 2010 and 2011 they are working on re-conception of museums. They are building a new museum at the Castle of the city, with the theme “Civilization and traditions of Gjirokastra, Drinos Valley” and the museum “The Cold War in Albania museum of dictatorship.” Gjirokastra is part of the “Gjirokastër Berat Butrint triangle-resort” which should not be left unseen. Conversation with Mr. Kote was a sweet one, after an hour it looks like it was just a minute we spent. He continues the story in a historical prism. Gjirokastra is still an unexplored city. Stages of civilization today are well documented by the archaeological excavations in the Valley of Drinos, which has constituted the true cradle of our civilization. The III century BC identifies important civilization characteristics which differ from neighboring regions. Being at the peak of the ancient Mediterranean world, Drino Valley presents a different profile from Apollonia, Butrint, Dyrrah, Kerkyra, Dodona or Byllis. Turkish invasion of Gjirokastra had devastating consequences. After thirty years of wars, in 1432 Gjirokastra fell under Turkish rule. In succeeding years, Gjirokastra had a particular relationship with the High Gate, and in 1672 it was visited by Turkish chronicler, Evliya Çelebi. His realistic description may be considered as documented moment of the historical center formation.

Pushtimi turk i Gjirokastrës ka pasur pasoja shkatërruese. Pas tridhjetë vjet luftërash, në vitin 1432 Gjirokastra bie nën sundimin turk. Gjirokastra në vitet në vazhdim pati një marrëdhënie te veçantë me Portën e Lartë, ndërsa në 1672 vizitohet prej kronistit turk Evlia Çelebi. Përshkrimi i tij realist mund të merret si moment i dokumentuar i formimit të qendrës historike. Sipas kronistit të mësipërm, në këtë periudhë Kalasë i është shtuar administrata turke, garnizoni dhe xhamia. Jashtë mureve sipas skemës së qyteteve europiane, ndodhej Varoshi, Pazari i Vjetër dhe dhjetë lagje të tjera. Kronisti sipas përkatësisë fetare, evidenton  kishat dhe xhamitë. “Pazari i Vjetër”, “Teqe”, “Mecite”, “Hazmurat”, “Cfakë”, “Manalat” janë lagjet që Çelebiu i përmend me emrat e kohës.  Në periudhën e Ali Pasha Tepelenës (fillimi shek. XIX)  rifortifikohet kalaja dhe ndërtohen një varg banesash monumentale, si: Zekatet, Kabilatet, Babaramo, Galanxhi, etj.  Faza e fundit e ndërhyrjes në qendrën historike është fillimi i shek XX. Çimentoja zëvendëson kubetë, tirandat zëvendësojnë harqet, tjegullat zëvendësojnë rasat e gurit. Me dëshirën e mirë për të mësuar sa më shumë për qytetin muze drejtohemi në zyrën e Drejtorisë së Kalasë dhe Qytetit Muze Gjirokastër, ku takohemi me drejtoreshën Ermira Çuberi dhe Anisa Manon, menaxherë në këtë institucion. Ato na flasin rreth një zone mjaft të spikatur, Pazarin e Vjetër. Arkitekti Prof. Dr. Emin Riza shkruan librin Qyteti-Muze i Gjirokastrës (Monografi) i vitit 1981. Sipas studiuesit E. Riza, i cili citon të dhëna nga kronisti i njohur Turk Evlia Çelebiu, “Pazari i vjetër”, pazari i parë, ka qenë në kalanë e Gjirokastrës dhe

According to the above mentioned chronicler, in this period the castle has been added with Turkish administration, garrison, and a mosque. Outside the walls of European cities scheme there was Varosh, Old Bazaar and ten other neighborhoods. According to religious affiliation the chronicler illustrates churches and mosques. The “Old Bazaar”, “Teqe”, “Mecite”, “Hazmurat”, “Cfakë”, “Manal” are neighborhoods that Çelebi mentions by their names at the time. In the Ali Pasha period (beginning century XIX) the castle was refortified and there were buit a chain of monumental housings, like Zekatet, Kabilatet, Babaramo, Galanxhi, etc. Last phase of intervention in the historical center is the beginning of the twentieth century. Cement replaces domes, suspenders replace arches, and tiles replace stone. With the good will to learn as much about the city museum in the office of the Department address the castle and museum city of Gjirokastra, where we meet with the director and Anisa Ermira Çuberi Manon, managers in the institution. They speak to us about a very prominent area, the Old Bazaar. Architect Prof. Dr. Emin Riza wrote the book The City-Museum of Gjirokastra (monography) in 1981. According to researcher E. Riza, who cites data from the known Turkish chronicler Evliya Çelebi, “The Old Bazaar, the first marketplace has been in the castle of Gjirokastra and it moved to where it is today, thus downtown, in the early XVII century. Gjirokastra bazaar was rebuilt almost completely around the third quarter of the XIX century, after a fire took place in this period. Regarding urban aspect, Gjirokastra bazaar is not detached from the inhabited area, but along with the castle they form the City Centre.


ai u zhvendos aty ku është sot, pra në qendër të qytetit, në fillim të shek. XVII. Pazari i Gjirokastrës u rindërtua pothuaj plotësisht rreth çerekut të tretë të shek. XIX pas një zjarri të rënë në këtë periudhë. Nga ana urbanistike, Pazari i Gjirokastrës nuk është i shkëputur nga qendra e banuar, por bashkë me kalanë formojnë Qendrën e Qytetit. Pazari i ri i Gjirokastrës është i ndërtuar nga dyqane me dy dhe tre kate, të cilat janë në formën e blloqeve varg paralele. Ndërmjet këtyre vargjeve paralele janë ndërtuar rrugët e kalldrëmta dhe anash tyre janë ndërtuar trotuare. Të bie në sy përdorimi i gurit të latuar që vesh kolona e pilastra apo konturojnë hapësirat e dritareve të mëdha të katit të parë e të dytë. Shekulli i XIX shënoi zhvillimin e Pazarit, si dhe zhvillimin ekonomik të qytetit, por njëkohësisht po humbiste rëndësinë e tij Pazari i Kalasë. Pazari ekzistues u bë jo vetëm qendër ekonomike, por dhe administrative. Me shpalljen e Gjirokastrës si Trashëgimi Kulturore Botërore e UNESCO-s, iu dha shumë rëndësi ruajtjes së vlerave autentike të qytetit. Nga shtatori 2010 në Kalanë e Gjirokastrës ZAKGJ ka vendosur në shërbim të vizitorëve vendas dhe atyre të huaj guida audio në 4 gjuhë: shqip, anglisht, italisht, greqisht, shoqëruar me hartë orientuese dhe MP3. Por ne na kuriozojnë edhe pyetje të tjera në lidhje me traditat e trevës, mikpritjen e bashkëjetesën fetare në një hapësirë të gjatë kohore. Për këtë u takuam gjithashtu edhe me gazetarin e mirënjohur Aleksandër Çipa, aktualisht kryeredaktor i gazetës “Shqip”. Z. Çipa është angazhuar me gazetari që kur ishte ende në shkollën e mesme pedagogjike në Gjirokastër. Njihet me emisionet radiofonike në Gjirokastër, themelimin e Gazetës Java dhe, ç’është më e rëndësishmja, ai ka qenë gazetar i njohur i BBC në gjuhën shqipe. Cilat janë pikat që do t’ju sugjeronit vizitorëve të rinj të Gjirokastrës? Pashmangshmërisht janë katër pika: së pari është kalaja, që është një kryqëzor i vërtetë, ku syri i vizitorit mund të përjetojë impresione unikale, pika e dytë do të ishte një shëtitje nëpër kapilarët e gurtë të qytetit, të cilët janë sa të ngjashëm, aq edhe të ndryshëm dhe aq më tepër aq të pakrahasueshëm me njëritjetrin. Labirintet e tij janë një magji e vërtetë, jo vetëm e imazhit që ofrohet përmes gurit dhe punimit të tij dhe mjeshtërisë së të gdhendurit të gurit, por edhe për funksionalitetin që kryejnë në lëvizjen e njerëzve dhe të mjeteve brenda qytetit. Pika e tretë që unë do t’ia sugjeroja një turisti është vizita në së paku dhjetë shtëpi karakteristike gjirokastrite, të shpallura prej vitesh si monumente kulture dhe të arkitekturës së Gjirokastrës. Së katërti, për të ezauruar një guidë të kursyer, do të ishte vizita në pikat e jashtme të qytetit, siç janë: urat

New Gjirokastra Bazaar is put together from stores of two and three floors, which are in the form of blocks parallel range. Among these parallel arrays there have been are built cobbled roads and also sidewalks. What catches one’s eye is the use of hewn stone that wraps up column and pilasters or frame large windows of the first and second floor. Nineteenth century marked the development of Bazaar, and the city’s economic development, but in the meantime the Castle Bazaar was losing its importance. The existing Bazaar became not only an economic, but also an administrative center. When Gjirokastra was announced as World Cultural Heritage by UNESCO, it was considered very important to preserve the authentic values of the city. From September 2010 within the Castle of Gjirokastra ZAKGJ has placed at local and foreign visitors’ service audio guides in 4 languages: Albanian, English, Italian, Greek, along with a map orientation and MP3. But, we also curious to get to know more about the region traditions, its hospitality, and religious coexistence extended in a period of time. That’s why we also met with the well known journalist Aleksander Cipa, currently editor of “Shqip” newspaper. Mr. CIPA has been engaged in journalism since he was still in high school in Gjirokastra. He’s known for radio programs in Gjirokastra, the establishment of “Java” Journal and, most importantly, he’s has been known as BBC in Albanian Language journalist. What are the attractions that you would suggest new visitors of Gjirokastra to visit? Inevitably there are four spots: first there is the castle, which is a real mixture of cultures where visitors have a chance for unique experience. The second spot would be a stroll through the city stone capillaries, which are similar and different and incomparable to each other in the same time. Its labyrinths are a real magic, not only because of the image provided by stone and the artistry it is worked with, but also because of the functionality they have related to of people and vehicles activity in the city. The third spot I would suggest a tourist to visit is at least ten characteristic houses of Gjirokastra, for years now considered as cultural and architecture monuments of Gjirokastra. Fourth, I would mention visits to the area outside the city, such as simple bridges, arches bridges and other locations these bridges connect, including the peripheral area of the city, which is Mashkullorë, a village on the outskirts of the city, which is worth visiting to create a more accurate perception of the relationship betwwn rural life and urban surroundings in Gjirokastra.

e thjeshta, urat me harqe dhe pjesët e tjera që këto ura lidhin, duke përfshirë edhe zonën periferike të qytetit, siç është Mashkullora, një fshat në periferi të qytetit, i cili ia vlen të vizitohet për të krijuar një perceptim më të saktë të marrëdhënies së jetës rurale me atë urbane që përqaset me rrethinat e Gjirokastrës. Përsa u përket traditave, çfarë të veçantash mund të spikaten? Ajo që spikat në mënyrën më tipologjike në realitetin jetik të gjirokastritit është sqima njerëzore që ofrohet brenda një familjeje apo fisi që mund ta ketë ndërtuar jetën e vet brenda të ashtuquajturave banesa karakteristike gjirokastrite. Aty shikon një sqimë që manifestohet jo vetëm në raportet ndërnjerëzore, apo sidomos me mysafirin, por në veçanti edhe me preferencat e vlerësimit të të mirëseardhurit në raport me mënyrën hierarkike se si e ofron një familje gjirokastrite këtë mikpritje. Këto banesa që përmenda janë trekatëshe, ku kati i tretë është kati i konfidencës më të lartë miqësore që mund të ofrohet. Një person, për ta fituar qëndrimin në katin e tretë, duhet të japë jo vetëm provat e vlerës, por edhe provat e njohjes në raportin që krijohet. Pjesa tjetër është se aranzhimi i kësaj banese është i pakrahasueshëm me banesat e tjera. Këto banesa janë me kënde të ndara, një kënd i takon komunikimit familjar, një konfidencës familjare, një shërbimeve ditore dhe gatimit. Pra, të gjitha ambjentet janë të ndara, mjedise të para në një këndvështrim tipologjik arkitektural dhe sidomos funksional. Përsa i përket prezencës të banorëve me fe të ndryshme, asaj muslimane dhe asaj të krishterë. Si bashkëjetojnë ata? Është quajtur në të gjitha kohët, nga të gjithë mysafirët apo nga vizitorët multi-religjionarë, apo njerëz të ardhur nga hapësira të ndryshme të botës, që pjesa më e vlerësueshme e marrëdhënies njerëzore që është ndërtuar ndër breza lidhet me këtë bashkëjetesë unikale siç është quajtur, një bashkëjetesë ndërfetare dhe mbietnike. Në këtë qytet, që shfaq heterogjenitet të pakicave kulturore, dominon kulti i bashkëjetesës dhe harmonisë aq sa shpesh kalendarët festivë të një feje perceptohen si festa edhe të fesë tjetër, duke marrë pjesë në drekat e darkat e njëri-tjetrit, Bajrami, Pashkët.

What about traditions’ particularities? What prevails in the most typological vital reality of people from Gjirokastra, is the human refinement which is provided within a family or clan that may have built their lives within the so-called characteristic flat houses of Gjirokastra. There appears to be a refinement that is manifested not only in interpersonal relations, or especially with guests, but also in welcoming appreciation preferences in relation to the hierarchical way that a family from Gjirokastra provides this hospitality. In these three-story apartments mentioned above, the third floor represents the highest level of a friendly confidentiality that can be offered. In order for a person to deserve getting on the third floor, they should provide not only confirmation of value, but also confirmation of gratitude in the relation there created. The arrangement of the accommodation is incomparable to other homes. These dwellings are made of separate angles; an angle belongs to family communication, another to family confidentiality, another daily service and cooking. So, all facilities are shared, environments are considered to be of a functional and architectural typology. Regarding people with different religion affiliation, such as Muslims and Christians, how do they coexist? For all time it has been referred to, by all multi-religious visitors, or people coming from different parts of the world, that most treasured human relationship part, built from generation to generation is closely related to a unique coexistence, an interfaith and interethnic coexistence. In this city, we have cultural minority heterogeneity, a dominant coexistence and harmony cult, and it’s a fact that a particular religious festive calendar is often perceived as a mutual festivity, by attending lunches and dinners at each other, such as Bajram and Easter. They are into a mutual communication state. There are no divisions, no conflicts. Marriages between Christians and Muslims, Bektashi and Orthodox marriages also, are frequent, occurring, inherited. The person who says this is an Albanian Orthodox, whose sister is married to a Muslim.

Ata janë në një komunikim të ndërsjelltë. Nuk ka ndasi, nuk ka konflikte. Martesa midis të krishterëve e muslimanëve, bektashinjve dhe ortodoksëve janë të shpeshta, të ndodhura, të trashëguara. Personi që po ua thotë këtë gjë është ortodoks shqiptar, por motrën e ka të martuar me një musliman. 37


TELEVIZION / TELEVISION

ERMIRA ÇAUSHOLLI:

SECILA HISTORI EACH LOVE DASHURIE KA NJË HOLDS A LOT TIMIN… OF MINE WITHIN... Nga / by Ledina Ferhati Jemi mësuar ta ndjekim çdo të mërkurë në Vizion Plus me programin “Histori Dashurie” si moderatore dhe ideatore të tij. Një emision ku është e thjeshtë të ngarkohesh me emocione të forta pozitive.

We’re used to watching her every Wednesday evening on Vizion Plus show “Love Story” as its anchorwoman & creator. This is a kind of show where it’s easy to be overwhelmed with strong positive emotions.

E ku ka më bukur…

Can’t find any better…

Formati është shumë interesant, përcjellja e modeleve të dashurive të forta, familjeve të lumtura, ndjenjave njerëzore, po ashtu.Të gjithë e keni kuptuar në këto pak rreshta që bëhet fjalë për Ermira Çaushollin, gazetaren, moderatoren, asistentregjizoren, menaxheren artistike, administratoren.

A very interesting show design, dealing with sending out the message of everlasting & well grounded love models, happy families models and human emotions also. Well, all of you have now guessed by these few lines, we’re talking about Ermira Çausholli, the journalist, the announcer, the assistant director, the artistic manager, the administrator.

Por para së gjithash, Mira është nëna e dy vajzave të mrekullueshme, e cila së bashku me bashkëshortin e saj, z.Ardit Çausholli, kanë krijuar një familje model, sikundër emisioni i tyre, i cili përçon vlera të çmuara të një vatre familjare të shëndoshë e të ngrohtë, atë për të cilën kemi nevojë të gjithë. Ndryshe nga ç’jemi mësuar ta shohim gjithmonë duke intervistuar të ftuarit e saj, kësaj radhe Eagle Mag e ka ulur Mirën në kolltukun e të intervistuarit. 38

But Mira is the happy mother of two wonderful daughters, in the first place and along with her husband, Mr. Ardit Çausholli, they have built up an exemplary family. Their TV program resembles such ideals also, and it carries precious values of a solid & warm family environment, which is what we all need to have. Unlikely seen on the screen, always interviewing her guests, this time it’s Eagle Mag the one to interview Mira. A change of roles, but


STORY TEAR Rolet kanë ndyshuar, por Mira me thjeshtësinë, sinqeritetin dhe profesionalizmin që e karakterizon ndihet mjaft komode edhe në këtë pozicion.

with her simplicity, sincerity and her characterizing professionalism, Mira feels pretty comfortable on the guest couch.

Ajo në këtë intervistë na shpjegon aspekte të prekshme të punës së saj, për t’u ndalur më gjatë në “Histori Dashurie”, aty ku kryefjala është dashuri dhe vetëm dashuri.

During the interview she explains concrete aspects of her work, focusing on “Love Story” where the main notion is Love and nothing but Love.

Me një përvojë relativisht të gjatë gazetareske që prej vitit 1995, ç’mund të na tregoni për përvojën tuaj në Televizionin Publik Shqiptar dhe marrëdhënien me kamerat? Pas një përvoje dyvjeçare në shtypin e shkruar si gazetare e politikës te gazeta “Koha Jonë” dhe një viti plot intensitet programesh te Radio Tirana, fillova të punoj në Televizionin Publik Shqiptar. Nga viti 1998 deri në vitin 2004 kam punuar në këtë ekran në të gjithë llojet e zhanreve. Kam filluar me dokumentarin, kam vijuar më pas me emisione me tematika të ndryshme, ku spikasin bisedat në studio, kronikat speciale, emisionet e mëngjesit, etj. As.regjisore në disa festivale të fundvitit, si dhe menaxhere artistike e telenovelës së parë shqiptare “Njerëz dhe Fate” dhe në disa filma të tjerë artistikë, të prodhuar në atë kohë nga TVSH. Marrëdhënia me kamerën është aq e ngrohtë sa marrëdhënia ime me njerëzit. Ka qenë kështu që në

Considering a relatively long journalistic experience going back to 1995, what can you tell us about your experience with Albanian Public Television and what can you tell us about the relation between you and the cameras? After two years of experience in the print media sector, as a political journalist at “Koha Jonë” newspaper and one intensive year made of shows on Radio Tirana, I began working for the Albanian Public Television TVSH. From 1998- 2004 I’ve worked with every genre in TVSH. I started with documentary films, to continue later with programs about different subjects, focusing on the talk shows trait, special chronicles, morning programs, etc. I’ve also been Assistant Director to some National Song Contests, also artistic manager of the first Albanian Soap Opera “Njerëz dhe Fate”, as well as of some other artistic movies, at the time produced by TVSH. My relation with the cameras is as friendly as the one with people. It has

momentet e para. Vitet e punës në TVSH kanë qenë masteri e doktoratura ime, sepse kam patur fatin të punoj me mjeshtra si Stefan Gajo, Pali Kuke, Ylli Pepo, Andon Beqari, etj. Çfarë ndikimi mendoni se ka patur emisioni i transmetuar në Vizion Plus, “Histori Dashurie”? Ku fokusohet dhe çfarë synon ky emision? Ky emision që në nisjen e tij, së pari plotësoi një mungesë të madhe përsa u përket temave sociale në tregun e ekraneve. Duke qenë një format i ndërtuar dhe kuruar me kujdes në çdo detaj, pozitiviteti që përcjell, duke sjellë modele dashurish të forta, modele familjesh të lumtura, të cilat dëshmojnë njëzëri nga ky program që baza e gjithçkaje të mirë që ne ndërtojmë në jetë është familja. Sa thashë më lart, i përcjell dukshëm ky program, çka përbën edhe qëllimin e tij. Programi shoqërohet edhe nga numra artistikë të kuruar e profesionalë, çka e kthen atë në një spektakël të vërtetë të dashurisë. Emisioni juaj përcjell vlera të vyera njerëzore dhe vlera të familjes shqiptare. Nga ana tjetër, shohim që mediat vizive dhe të shkruara shpesh promovojnë “familjen moderne”, lehtësisht të divorcueshme. Ç’diferencë bën “Histori Dashurie”? Interesante pyetja. “Histori

always been this way. I consider my working years in TVSH as my master & doctoral studies because luckily, I was given the opportunity to work with such Masters as Stefan Gajo, Pali Kuke, Ylli Pepo, Andon Beqari, etc. What influences do you think does the show “Love Story”, on Vizion Plus, have on the public? What’s its focus and aim? This show has filled the absence in terms of social subjects’ elements being treated on the screen, in the first place. Being itself a design built & very carefully taken care of in every detail, the positive attitude it brings, stand out so prominent, when we see unbreakable love models, happy families which unanimously testify to the belief that in fact, the basis of everything good we put together in our life is family related. All of the above-mentioned seems to be unmistakably expressed by the program, which I also consider to be its aim. The program includes very professional artistic performances, as well, thus transforming itself into a real show dedicated to Love. This program is focused on spreading precious human values and values of the Albanian family. On the other hand we observe the print and visual media often providing us with the notion of “the modern 39


Dashurie” i bën kult suksesit të dashurive në cift, të cilat sjellin familje të lumtura e mbi të gjitha, fëmijë të lumtur. Ndërsa ta quash familje “moderne” dhe ta promovosh atë si lehtësisht të divorcueshme është njësoj si të promovosh dështimin. Gjithsecili nga ne siç mund të dështojë ndonjëherë në aspektin profesional, ose në aspekte të tjera të jetës, mund të dështojë edhe në dashuri, por kjo nuk do të thotë assesi ta promovosh atë. Nuk promovohet dështimi, promovohen vlerat dhe sukseset. Sa e lehtë dhe e vështirë është të bashkëpunosh me bashkëshortin? Vështirësia e vetme është se duhet të jemi të dy për një kohë shumë të gjatë në punë dhe kjo sjell mungesën e të dyve ne te fëmijët tanë. Por edhe këtë problem e kemi zgjidhur në njëfarë mënyre. Sapo kthehen nga kopshti e shkolla, kryejnë detyrat dhe vijnë me ne në studio, ose në zyrë ku përgatisim dhe bëjmë provat e programit. Të punosh me bashkëshortin në të njëjtin vend pune, për mua është komoditet i madh. Na përshkruani me pak fjalë historinë e dashurisë që ju ka prekur më shumë, aq sa nuk i keni mbajtur dot as lotët? Të them të drejtën, nuk mundem që njërën ta veçoj. I dua dhe i çmoj të gjitha njësoj. Të gjitha e kanë nga një lot timin me vete. Së fundmi, cilët janë planet tuaja dhe të “Centrum Production”, që ju administroni, për 2011-n? Centrum Production, pas suksesit dhe shikueshmërise rekord që arriti me programin “Histori Dashurie”, po punon fort për realizimin e disa formateve të tjerë, të cilët do të shohin dritën e transmetimit këtë vit. Është një program për të rinjtë, një për fëmijë, një program i mbrëmjes së vonë, për të cilët po punohet intensivisht. Ndërkohë, janë edhe katër ose pesë ide të tjera, të cilat po përpunohen për t’u shndërruar në formate të suksesshme televizive.

40

family”, easily separated. What difference does “Love Story” make referring to the above? This is a very interesting question, indeed. “Love Story” has formed a cult around the success of a couple’s love for each other, their happy family & above all the importance of bringing up happy children. Whereas the notion of “that modern family”, when providing the public with the idea of an easily separated one, is equal to promoting failures. Each and every one of us could be subject to failures on many levels, professional and affective ones but this shouldn’t lead to promoting the failure. Failures shouldn’t be promoted, values & successes should. How easy and difficult in the same time is it to work with one’s spouse? The only difficulty is the fact that due to our extra working hours our children could experience both of their parents’ absence. But in a way this is a solved problem. Immediately after kindergarten & school they go with us to the studios or at the office where we have to organize rehearsals. Working with one’s spouse to me, happens to be very comforting. Could you describe in a few words that love story which touched you the most to the point that you couldn’t hold your tears? To tell you the truth, I can’t choose any in particular. I love & cherish them all equally. They all hold a tear of mine within. Lastly, we’d like to know what are your & “Centrum Production”, the company you administrate, plans for 2011? Centrum Production, after the success & shares due to “Love Story” program, is working real hard on other formats that will be broadcasted this year. There’s a plan for a program for the youth, one for the children & one for late at night. We’re working very intensively on each of them. In the meantime, there are four or five other additional ideas that are being improved to be transformed into a successful television format.

Të punosh me bashkëshortin në të njëjtin vend pune, për mua është komoditet i madh.


Working with one’s spouse to me, happens to be very comforting.

41


TURIZËM / TOURISM

Symbyllur... dëgjoj Stambollin! With my eyes closed... I listen to Istanbul! Nga / By Alban Tartari Kështu do të shkruante dikur një ndër poetët më të mëdhenj të Turqisë, Orhan Veli! Ndoshta poezia e tij është bërë një nga himnet e Stambollit, qytetit të dy kontinenteve. Njeriu e humb në gjithë atë mega-botë... Një tjetër poet i madh i Turqisë, Nexhip Fazëll, do thoshte se “s’ka dashuri si nëna dhe vend si Stambolli...”. Vetëm ata që e kanë përjetuar këtë qytet, mund të tregojnë bukurinë dhe jetën që nuk ndalon për asnjë çast.

42

This is what would once write one of the greatest poets of Turkey, Orhan Veli! Perhaps his poetry has become one of the anthems of Istanbul, the city of two continents. The individual gets lost in all that mega-world ... Another great poet of Turkey, Necip Fazıl Kısakürek, would say that “there is no love like the love of a mother and place like Istanbul ...” Only those who have experienced this town can show the beauty and life that never stops, not even for a moment.

Aty matesh me historinë. Aty matesh me minaret e xhamive dhe kambanarët e kishave... aty lagesh nga Marmaraja në Bosfor e rrok qiellin me ndërtesat super të larta. Aty ke të kaluarën e të tashmen, antiken e modernen.

There you face history. There you face the minarets of mosques and churches bells ... there you get wet from Marmaraya to Bosporus and you can touch the sky by the super high buildings. There you have it all, past, present, the antic and the modern.

Nuk do shkruaj për historinë. Do të duheshin qindra mijëra fletë. Ata që e vizitojnë këtë vend marrin me vete sadopak nga e kaluara madhështore e tij. Sot vërtet nuk është një kryeqytet zyrtarë, por ai sërish mbetet kryeqyteti shpirtëror i Turqisë, si dhe një ndër qendrat më të mëdha ndërkombëtare të Europës Lindore dhe Azisë.

I will not write about history. It would take hundreds of thousands of sheets. Those who visit this place somehow take away with them some of his glorious past. Today though it is not an official capital, it still remains the spiritual capital of Turkey and one of the major international centers in Eastern Europe and Asia.

Shqiptarët e kanë zakon të mburren me atë që e konsiderojnë si të tyren. Unë dua të mburrem me Sami Frashërin. Një njeri i madh, studiues i shkëlqyer, gjuhëtar perfekt, albanolog e turkolog. Ish-pedagogu im i ndjerë i universitetit Ahmet Taner Kislali, në një orë leksioni në Ankara në vitin 1998, më

Albanians are very proud about what they consider to be theirs. I want to overdo on mentioning Sami Frashëri. He was a great man, a brilliant scholar, and a perfect linguist; an albanolog and a turkolog. My former professor, late Ahmet Taner Kislali, during a lecture in university in Ankara

tha: “Isha ministër kulture në vitin 1978. Më erdhi për vizitë ambasadori i Shqipërisë në atë kohë në Ankara. Më tha që ‘dua eshtrat e Shemsettin Samiut (Sami Frashërit), sepse duam t’i kemi në Tiranë’. I thashë që me gjithë respektin dhe konsideratën për ju dhe popullin shqiptar, s’mund t’jua jap, pasi Samiu është edhe yni”. Stambolli ruan në zemër të tij varrin e këtij njeriu të madh. Kam jetuar shumë pak në Stamboll. Por më ka mjaftuar për ta njohur. Sepse Stambolli të bën për vete me madhështinë e tij mbytëse! Të ndjell në zemër të tij dhe kjo zemërmirësi e tij të ndjek në çdo hap në sokakët. Në vitin 1999, në një ditë me shi, ulur në një nga rrugët e qytetit të melankolisë, kam shkruar: Rri ulur në këtë kafehane ku kundërmon kafe turke/ Qielli derdh sokakëve ibadetin e reve / Shiun. / Sokaku pret diellin / Unë, pres Samiun. Samiu la edhe pasardhës që qëndruan në Turqi apo u shpërndanë në botë. Një prej tyre është Ali Samiu ose siç quhet më vonë, Ali Sami Jeni. Ai themeloi një ndër skuadrat më të mëdha të Turqisë, Gallatasarajin. Po ashtu, ai ndërtoi edhe stadiumin e kësaj skuadre në Mexhidijekoy, por që fatkeqësisht u shemb pasi ndodhet në një pikë shumë të rëndësishme të trafikut të qytetit.

in 1998, said: “I was Minister of Culture in 1978. I had a visit from Albania’s ambassador in Ankara at that time. He told me ‘I’d like to ask you about the possibility of having Semseddin Sami (Sami Frashëri) back in Tirana. “I said to him with all due respect and consideration for you and the Albanian people, we can’t allow this to happen, because Sami is also ours.” Istanbul enfolds in its heart the tomb of this great man. I’ve spent some time inIstanbul. But it helped me to get to know it. For Istanbul magnetizes you by its overwhelming greatness! It invites you in its heart, and its generosity follows you every step you take. In 1999, during a rainy day, being on a street of the City of Melancholy, I wrote: Sheltered in this cafeteria smelling Turkish coffee / The sky pours on the roads the clouds prayer / The road waits for the sun/ I wait for Sami. Sami had his descendants who stayed in Turkey or dispersed in the world. One of them is known as Ali Sami or later, Ali Sami Yen. He founded one of the greatest teams of Turkey, Galatasaray SK. He also built this team stadium in Mecidiyeköy, which unfortunately had to be pulled down as it was located in a very strategic ground related to city traffic.


Të gjithë sportdashësit, nëse shkojnë në Stamboll, nuk mund të rrinë pa ndjekur ndeshjet e Gallatasarajit, ku aktualisht luan edhe kapiteni i kombëtares sonë të futbollit, Lorik Cana. Por këtu s’mund të rri pa përmendur skuadrën e preferuar, Beshiktashin, që ka simbol shqiponjën.

If all sports lovers go to Istanbul they must attend Galatasaray’s matches, where is actually playing the captain of our football national team, Lorik Cana. But I also have to mention my favorite football team, Besiktas which has the eagle symbol. One of the neighborhoods known to every Albanian is that of Arnavutköy, or in other words the Albanian village. They can’t recall since when it was called this way. But what tell is that this area of Istanbul was populated by 50 thousand Albanians and their families, moving in this area around the 1600’s. It is considered to be one of the most beautiful and developed areas of the city grown to 13 million inhabitants, where you can find the famous Ottoman wooden mansions and fish restaurants, and prestigious Robert College campus, with Centennial buildings on European Bosphorus.

Ka aq shumë gjurmë shqiptare në këtë qytet, saqë do ta ndjeni veten në çdo moment të lidhur me Shqipërinë.

There is such a present Albanian influence in this city that you will feel yourself at any moment unified with Albania.

Por Stambolli të ofron një larmi kulturash, një kuzhinë të mrekullueshme. Askush nuk mund t’i rezistojë një kafeje apo çaji turk në brigjet e Bosforit. Një shëtitje me anije në ngushticë është nga më të bukurat përvoja që mund të përjetoni. Do të endeni mes dritash, njerëzish e kontinentesh. Do të prekni Azinë e do të shijoni Europën. Do shikoni se një urë, një urë mjafton për të lidhur dy brigje,

But Istanbul offers a variety of cultures, a wonderful culinary tradition. Nobody can resist a Turkish coffee or tea on the shores of the Bosphorus. A journey by boat along the strait of Bosphorus is the most beautiful experience you could ever have. You will find yourself wander between lights, people and continents. You would feel Asia and enjoy Europe. You will see how a bridge,

Më poshtë Porta e Lartë, kolonat antike të ujëmbledhësit të Stambollit... dhe ca më tej Patrikana e Stambollit, hap krahët për besimtarët ortodoksë. Ka aq shumë shpirt në këtë qytet! Ka aq shumë jetë e gjallëri! Ndaj gjithkush duhet “ta takojë” një herë në jetë. Më duket e kotë të vazhdoj. Pasi Stambolli sado të tregohet, pa u provuar nuk shijohet.

Çalik Holding, një nga grupet më të mëdha të biznesit dhe medias në Turqi, e ka qendrën në Stamboll. Ai ndodhet në lagjen Zinxhirlikuju. Grupi Çalik ka investime në Turqi, Azinë Qendrore, Gadishullin Arabik dhe Afrikë në energji, ndërtim, tekstile dhe fushën bankare. Çalik Holding zotëron grupin mediatik Turkuvaz me televizionin ATV, gazetën Sabah, Forbes Türkiye, etj. Po ashtu, Çalik Holding është një ndër investitorët e huaj më të mëdhenj në Shqipëri, me tre sipërmarrje të suksesshme: Eagle Mobile, Albtelecom dhe BKT.

is sufficient to connect two coasts, two continents. In Istanbul there’s also Galata tower looking forward to having you there. It was built by the Venetians ... the fortified walls of the Byzantine castle, St. Sophia, this church and mosque at the same time, where brotherly there stand side by side the names of the prophets, Jesus Christ and Muhammad. In front of that there is The Blue Mosque, and beyond the Sulaymaniyah mosque, which were built by Architect Sinan ... I like to believe he was a successful Albanians at the time of that empire. Below there is The High Gate, the antique catchments columns of Istanbul ... and the Patriarchate of Constantinople, welcomes the Orthodox believers. There is so much soul in this town! There are so much life and zeal! Therefore, everyone must “meet” it once in a lifetime. It seems pointless to continue. Because, though I might try to tell you about Istanbul you won’t get a full picture without visiting it.

Fotot/Photos: Alban Tartari

Një nga lagjet që çdo shqiptar e di, quhet Arnavutkoy, ose e thënë shqip, fshati shqiptar. Nuk mbahet mend qëkur është quajtur kështu. Por ajo që thuhet është se kjo zonë e Stambollit u popullua nga rreth 50 mijë shqiptarë që së bashku me familjet e tyre u zhvendosën në këtë zonë rreth viteve 1600. Mbetet një nga zonat më të bukura dhe të zhvilluara të qytetit me 13 milionë banorë, ku të famshëm janë pallatet osmane prej druri dhe restorantet e peshkut, si dhe kampusi prestigjioz i Robert College, me ndërtesat njëqindvjeçare në anën europiane të Bosforit.

dy kontinente. Në Stamboll ju pret kulla e Gallatës, ndërtuar nga venedikasit... muret e kalasë së fortifikuar nga Bizanti, Shën Sofia, kjo kishë e xhami në të njëjtën kohë, ku pranë e pranë qëndrojnë vëllazërisht emrat e profetëve, Jezu Krisht e Muhamed. Përballë, Xhamia Blu, e më tej Sulejmania, që janë ndërtuar nga Arkitekt Sinani... më pëlqen ta besoj se ka qenë një ndër shqiptarët e suksesshëm të asaj kohe e asaj perandorie.

43


Qyteti i lashtë i Stambollit – The ancient city of Istanbul –

Nga / By Eridon Kotrri Për të parë bukuritë e Stambollit, për të shijuar lashtësinë, madhështinë dhe vendet ku prehen historitë e perandorive më të mëdha të kohërave, do të duheshin ditë e javë. Ndërthurja e të kaluarës me të tashmen, e të vjetrës me të renë, e antikes me modernen që të ofron ky qytet magjepsës, nuk të lejon të anashkalosh asnjë detaj nga ajo që mban. Gjithsesi, le të fillojmë të shpjegojmë vendet më pikante, me aq sa mund të na mjaftojnë fjalët për të treguar. Vizita e parë që duhet bërë në këtë qytet të magjishëm, është pika më e frekuentuar turistike, pallati madhështor Topkapı (Porta e Lartë), vendbanimi kryesor i sulltanëve osmanë me xhevahirët e thesarët e tij të stolisur dhe katër gjykatat elegante. Pas një pushimi dreke, mund të shijohet pamja kryesore rreth sheshit Sultanahmet pranë 44

Çalık Holding A.S, one of the largest media groups in Turkey, is based in Istanbul. It is located in Zincirlikuyu neighborhood. Çalık Holding’s investments cover Turkey, Central Asia, the Arabian Peninsula and Africa and are related to energy, construction, textiles and banking fields. Çalık Holding Holding owns the television media group Turkuvaz, ATV television, the newspaper Sabah, Forbes Turkiye, etc. Furthermore, Çalık Holding is one of the biggest foreign investors in Albania, with three successful ventures: Eagle Mobile, Albtelecom and BKT.

To see the beauties of Istanbul, to enjoy the antiquity, grandeur and hidden places of greatest empires of all time’s history, it would take days and weeks. The combination of the past with the present, of what is Old with what is New, the traditional and modern this fascinating city offers it is impossible to avoid any details it encloses. Anyway, let’s begin to explain the most vivacious spots as far as words can be sufficient for us to tell. First visit to be made in this magical city, regards the most frequented spot by tourist, which is magnificent Topkapi Palace (High Gate), the main residence of Ottoman Sultans adorned with jewels and treasures and its elegant four courts. After a lunch break, one could enjoy the main view can around Sultanahmet Square near the Blue Mosque, including the famous Hagia Sophia (Ayasofya) Museum that used to be the largest church in the world for 1000 years, the stunning mosaic of the 6-th century, which has by now a fusion of mosque elements such as minarets and Arabic writings in it. Afterwards, you can visit the Blue Mosque, designed with 6 delicate minarets and a wonderful Iznik (decorative plates). Nearby you can have a walk

Xhamisë Blu, përfshirë edhe Muzeun e famshëm të Hagia Sofias (Ajasofia), që një herë e një kohë ka qenë kisha më e madhe në botë për 1000 vjet me radhë, e zbukuruar me mozaikë mahnitës të shekullit të 6-të, por që tashmë ka të përzier ndjeshëm edhe elementë xhamie, si minaret dhe shkrimet në arabisht brenda saj. Më pas, mund të vizitoni Xhaminë Blu, të dizajnuar me 6 minaret delikate dhe një Iznik (pllaka dekorative) të mrekullueshëm. Aty pranë mund të bëni një shëtitje përmes Hipodromit të lashtë, dikur tokë sportive e garave me qerre dhe shesh i trazirave politike, si dhe mund të shihni Obeliskun Egjiptian, Kolonën gjarpëruese dhe Burimin e Wilhelmit të II. Së fundmi, vizitoni Pazarin e Madh (Kapalı Çarsı), ku mund të gjeni dyqane ose të bëni pazar me tregtarët vendas për mallrat mrekullueshëm antikë, erëzat shumëngjyrëshe, bizhuteritë e bukura dhe mjaft pëlhura të endura. A ia vlen të shkosh në Stamboll e të mos shijosh kënaqësinë që të jep një tur me anije përgjatë Ngushticës së Bosforit? Përgjigjja pa diskutim është ‘Jo’. Nuk mund të lihet pa zbuluar pasuria e pamjeve të dy brigjeve mbresëlënëse të kontinenteve përgjatë Ngushticës.


– kryeqyteti i perandorive – capital of empires

through the ancient Hippodrome, once the sports ground of the chariot races and political turmoil square, and you can see the Egyptian obelisk, zigzag column and Source of Wilhelmit II. Finally, visit the Grand Bazaar (Kapalı Çarsı), where you can find shops or you can go shopping at local merchants for gorgeous antique goods, colorful spices, jewels and many fine woven fabrics. Is it rational to go to Istanbul and not enjoy the satisfaction that gives a tour by boat along the Bosporus Strait? Undoubtedly, the answer is ‘No’. You can’t leave undisclosed the prosperity of both continents’ banks across the Strait’s impressive views. Before sailing it is advisable to visit the Egyptian market of spices, dating back to the 17th century, which indulges you with its colors and fragrances, with Turkish sweets, with dried foods and other spicy stuff. The small and nicely decorated mosque of Rustem Pasha is hidden in the narrow cobblestone streets, very close to the spice market. Travelling by boat in the winding straits of Istanbul is a very good chance to relax and admire the beautiful buildings and yachts, palaces and magnificent villas on the shore. During the cruise you 45


Përpara nisjes me anije, është e këshillueshme të vizitohet Tregu Egjiptian i Erëzave, që daton në shekullin e 17-të, dhe që të kënaq me ngjyrat dhe aromat e saj, me ëmbëlsirat turke, me ushqimet e thata dhe me shumë gjëra të tjera pikante. Xhamia e vogël dhe e dekoruar bukur e Rustem Pashës gjendet e fshehur në rrugicat e ngushta me kalldrëm, fare pranë Tregut të Erëzave. Udhëtimi me anije në ngushticat dredha-dredha të Stambollit është një shans shumë i mirë për t’u çlodhur dhe për të admiruar ndërtesat dhe jahtet e bukura, pallatet dhe vilat e mrekullueshme buzë bregut. Gjatë lundrimit me anije mund të shihni pallatet me luks e shije te Dolmabahçes dhe Bejlerbejit; rezidencat verore Osmane dhe xhaminë e Ortakëjit; Kalanë mbrojtëse të Rumelisë dhe Urën e 46

can see the luxurious and graceful palaces of Dolmabahçe, Beylerbeyi; the Ottoman’s summer residences and the Ortaköy Mosque; Castle of Rumelia and the Bosphorus Bridge - one of the largest bridges in the world, which is outstanding, on the strait that connects Europe and Asia, with hundreds of fishing boats, luxury yachts and giant cargo ships, passing under it. During the journey by boat, is worth having a lunch break for delicious meal at the seaside. The rich Turkish cuisine is similar to the Albanian one, in general. Instinctively, taking a look around, you can feel the emotions due to antic and modern combination. In here stories don’t overlap, but they are strongly preserved. Shortly, stories do coexist. Afterwards, you can continue touring by boat and you can’t miss “Arnavutköy”

Bosforit - një nga urat më të mëdha në botë që rri pezull mbi Ngushticë e që lidh Europën me Azinë, poshtë së cilës kalojnë me qindra varka peshkimi, jahte luksoze dhe anije gjigande mallrash. Gjatë udhëtimit me anije, ia vlen të bëhet një ndalesë e shkurtër pushimi për një drekë të shijshme në bregdet. Kuzhina e pasur turke ka ngjashmëri me atë shqiptare në përgjithësi. Instinktivisht, duke hedhur sytë përreth, ndjen emocionin që të përcjell ndërthurja e antikes me modernen. Këtu historia nuk mbivendoset, por ruhet me shumë fanatizëm. Me pak fjalë, historitë bashkëjetojnë. Më pas vazhdohet përsëri udhëtimi me anije dhe nuk mund të lihet pa kaluar nga “Arnavutköy”, në shqip “Fshati i Shqiptarëve”, që mendohet se është ndërtuar nga shqiptarët. Kjo është një ndër lagjet më luksoze


which in Albanian means “Albanian village”. It is thought it was built by Albanians. This is one of Istanbul’s most luxurious neighborhoods. Very close to Arnavutköy’s shore there are always anchored a variety of different yachts. And finally, the ship can go toward the picturesque fishermen village, Ortaköj, on the Shore of Bosphorus Bridge, where if you are willing you can enjoy having a coffee or tea blessed with a panoramic view. Genuine Turkish cuisine with a special dinner in an oriental atmosphere, accompanied with live musical performances and dance from a variety of regional folk dancers, belly-dancers and musicians in traditional costumes, is a perfect way to enjoy dinner in Istanbul. Have you ever heard of the Turkish

të Stambollit. Fare pranë bregut të Arnavutkëjit gjenden gjithmonë të ankoruar një larmi jahtesh të ndryshëm. Pastaj së fundmi, anija mund të marrë drejtimin për në fshatin piktoresk të peshkatarëve, Ortakëj, buzë Urës së Bosforit, ku pse jo, mund të shijohet një kafe apo një çaj pranë një pamjeje panoramike. Kuzhina autentike turke me një darkë të veçantë brenda një atmosfere orientale, e mbushur me performanca muzikore live dhe valle nga një shumëllojshmëri valltarësh rajonalë folklorikë, belly-dancer dhe muzikantë me kostume tradicionale, është një mënyrë për të shijuar darkën e Stambollit. Keni dëgjuar ndonjëherë për Turkish Night Show? Është një tjetër mënyrë për të kaluar një darkë plot gjallëri. Është një ambient festiv i mbushur

Night Show? It’s another way to spend a lively evening. It’s a festive atmosphere always packed with tourists from around the world, dominated by the magnificent oriental atmosphere, in which you can discover the pleasure Turkish musical instruments provide you with, folk and dance orchestras typically focused on the traditions of Turkish folklore of Anatolia, which also includes belly-dancing. There isn’t another better way than this to enjoy the night. In a few words, the magic and sensation ancient and modern Istanbul wraps you with, are always a memorable experience for everyone who visits it. For this reason there’s an old saying: “If you think you have traveled the world but you haven’t been in Istanbul yet, you have seen nothing at all “...

gjithmonë me turistë nga e gjithë bota, ku dominon atmosfera e mrekullueshme orientale, në të cilën do të mund të zbuloni kënaqësinë që të japin instrumentet muzikore turke, orkestra tipike popullore dhe vallet e fokusuara në traditat e folklorit turk e të Anadollit, që përfshin gjithashtu edhe bellydancing. E ku ka më mirë se ta shijosh natën në këtë mënyrë. Me pak fjalë, magjia dhe ndjesia që të jep Stambolli antik dhe modern, janë gjithmonë një përvojë e paharrueshme për çdo njeri që e viziton. Jo më kot është një shprehje e vjetër: “Kush ka shëtitur e parë gjithë botën e nuk ka parë Stambollin, nuk ka parë asgjë”....

47


INTERVISTË / INTERVIEW

SI T’I OFROSH

LEXUESIT

MË TË MIRËN...

How to offer the best to readers... Gazeta Tomori me lajme të reja, urdhëroni, blini gazetën Tomori... Besoj ju kujtohet edhe juve se si paraqitej në filmat bardhezi mënyra se si u ofroheshin lexuesve gazetat para rreth shtatëdhjetë vitesh. Më vjen shpesh në mendje ajo sekuencë kur gjendem pranë librarive, që tashmë i kemi mjaft të transformuara nga ajo kohë. Për brezat e sotëm kjo mund të duket e pakonceptueshme e deri diku e pabesueshme, por në të vërtetë është e kundërta. Kohët kanë ndryshuar shumë në funksion të njeriut, mënyrës së jetesës e angazhimeve që ai ka, por edhe falë zhvillimeve teknologjike. Dikur lexuesi kërkonte lajmin dhe tani lajmi vjen e të gjen fare lehtë. Në ditët e sotme nuk është e nevojshme të dalësh nga shtëpia apo zyra për t’u informuar, pasi lajmi vjen aty ku gjendesh ti. Me një të klikuar në internet ti informohesh për atë që kërkon. Por le të flasim për atë që libraritë moderne ofrojnë. Kushdo që ka kaluar në qendrën e Tiranës, nuk mund të mos e ketë vënë re dyqanin e Adrion sh.p.k, të pozicionuar në ndërtesën më të madhe kulturore në vend, në atë të Pallatit të Kulturës, Teatri i Operës dhe Baletit dhe Bibliotekës Kombëtare.  Në fakt, kjo është një ndër libraritë e pasura të Agjensisë së Shpërndarjes së Shtypit dhe Librave “Adrion”, e njohur për veprimtarinë e saj në fushën e publikimeve. Aty mund të gjesh fare mirë vlerat më të vyera kulturore, informative, edukative dhe estetike me anë të librit, revistave apo gazetave, 48

Breaking news…. from Tomori newspaper, here you are, get Tomori newspaper... I believe you also remember the way newspapers were offered to clients as we’ve watched in black and white movies from some seventy years ago. I recall that fragment most often when I stand near libraries. But since then, things have completely changed. For younger generations it may seem completely inconceivable and unbelievable, but actually it is quite the opposite. Times have changed a lot in favor of people’s lifestyles, commitments we have, and also thanks to technological developments. Once the reader used to search for news and now news comes very easily to you. Nowadays it is not necessary to leave your home or office in order to be informed as news comes directly where you are. Just one click away from the Internet information you need. But let’s talk about what modern libraries provide us with. Anyone who has visited the center of Tirana, must have noticed the ”Adrion” L.t.d. shop, located in the largest cultural building in Albania, at the Palace of Culture, Opera and Ballet Theatre and National Library. In fact, this is one of the richest libraries of “Adrion” L.t.d Press and Books Distribution Agency, known for its activities in the field of publications. There you may relate to the most precious cultural, informative, educational and aesthetic

atyre që shpesh quhen “ushqim shpirtëror”.

values, through a book, magazine or newspaper, often called “spiritual food.”

Është konceptuar si një librari gjithëpërfshirëse, që prezantohet në pika të ndryshme të kryeqytetit dhe në aeroportin “Nënë Tereza”, që janë pjesë e Adrionit. Kjo agjensi është importuesi ekskluziv i titujve më të rëndësishëm të gazetave, revistave dhe librave vendas e të huaj, duke i ardhur në ndihmë edhe shumë të huajve që vizitojnë Tiranën apo janë bujtës të kryeqytetit tonë.

It is conceived as an all-inclusive library, which is offered at various locations of the capital and at “Mother Teresa” airport, as well. This agency is the exclusive importer of the most important domestic and foreign newspapers, magazines and books assisting many foreigners who visit Tirana or are our capital city’s guests.

Një gjetje shumë elegante, përveç titujve pa fund të librave, revistave e publikimeve të ndryshme, është edhe këndi i suvenireve, aty ku secili veçmas mikut më të mirë, librit, gjen për vete apo të dashurit e tij dhe një dhuratë të veçantë e karakteristike. Për të mësuar më shumë, për të gjithë ju lexuesit tanë, që kemi mik të përbashkët librin, ne po ju sjellim intervistën e Presidentit të Agjensisë së Shpërndarjes së Shtypit dhe Librave “Adrion” sh.p.k., z.Teodor Misha. Z. Misha, si ka nisur aktiviteti i kompanisë Adrion Ltd? Adrion Ltd. (International Press & Book Distribution) ligjërisht e ka filluar aktivitetin e vet më 1994. Por ideja e shpërndarjes së shtypit dhe librit të huaj filloi të zbatohej që më 1992. Fillimisht, më tepër se biznes, ishte dëshira për të patur në shoqërinë tonë diçka të ndaluar e të censuruar për rreth 50 vjet. Dhe kështu, në nëntor të vitit 1992 filloi të shpërndahej për herë të parë Financial Times dhe The Economist, dhe një muaj më vonë edhe International Herald Tribune, si dhe

Besides the endless books, magazines and publications variety, a very elegant thought is the souvenirs corner, where everyone can find not only their best friend, the book, but also a special and distinguishing present for themselves or their loved ones. For all our readers, with whom we share a common interest for books, to get to know more, we bring you an interview with the President of “Adrion” L.t.d Press and Books Distribution Agency Mr. Teodor Misha. Z. Misha, how did “Adrion” Ltd start its activity? Adrion Ltd.. (International Press & Book Distribution) legally began its activities in 1994. But the idea of foreign press and books distribution was implemented since 1992. Initially, it was more the desire to have something in our society that was censured for 50 years than the idea of doing business. And so, in November 1992 we distributed for the first time the Financial Times and The Economist, and a month later the International Herald Tribune, and many Italian newspapers and


rezidentë në Shqipëri apo edhe të huaj që mbërrijnë për herë të parë, e njohin emrin e ADRION. Dhe mendoj se kjo është arritja më e madhe për një biznes: të njihet dhe të respektohet në treg. Do të doja të dija për risitë që i ofroni lexuesit dhe abonentit të shtypit vendas dhe të huaj. Shoqëria jonë është e ndërtuar në bazë të sektorëve: ai i gazetave të huaja, i revistave të huaja, i shtypit shqiptar, i librit të huaj dhe librit shqip. Vitet e fundit kemi krijuar edhe sektorin e suvenireve shqiptare, të cilin e tregtojmë së bashku me shtypin dhe librin e huaj dhe vendas. Po cilat janë risitë?

shumë gazeta dhe revista italiane, për t’u pasuar edhe nga shtypi francez dhe ai gjerman. Cilat janë vështirësitë dhe problemet me të cilat përballet kompania juaj në treg? Dihet që rritja ekonomike dhe rritja e të ardhurave për frymë shoqërohen me një kërkesë më të lartë edhe për të ashtuquajturin “ushqim” shpirtëror. E kundërta ndodh kur ka krizë ekonomike. Dhe sot Adrion Ltd ka filluar të ndjejë pikërisht krizën ekonomike globale dhe të vendit tonë. Dhe, për më tepër, në mentalitetin shqiptar libri, gazeta dhe revista trajtohen si “sende luksi” dhe ende shumë shoqëri private biznesi, universitete private, etj. nuk kuptojnë se rritja profesionale e kulturore e stafit të tyre është një nga “kyçet” e suksesit për të ardhmen. Gjithashtu, problemet me të cilat ndeshet biznesi ynë janë të shumta. Mbi të gjitha, mungon infrastruktura ligjore për të patur hapësirat e nevojshme për të ekspozuar e shitur gazeta apo revista. Apo më saktë: mungesa e legjislacionit përkatës nuk lejon funksionimin e kioskave për të tregtuar shtypin e huaj. Përsa u përket arritjeve tuaja të deritanishme, si i vlerësoni, çfarë synonit dhe ku jeni? E rëndësishme është që Adrion Ltd për mbi 16 vjet ka arritur jo vetëm “të mbijetojë” në këtë treg të vogël dhe problematik, por edhe ta bëjë vit për vit më të njohur në treg emrin e shoqërisë. Shumëkush: shoqëri biznesi apo fondacione, individë shqiptarë e të huaj

magazines, followed by French and German press. What are the difficulties and problems your company faces in the market? It is known that economic growth and increasing per capita income goes along with a higher demand for the so-called spiritual “food”. The opposite happens when the economic crisis occurs. Today “Adrion” Ltd. is experiencing the global economic crisis affecting our country, as well. Furthermore, in the Albanian mentality, book, newspapers and magazines are treated as “luxury items” and yet very private business corporation, private universities, etc.. do not understand that professional and cultural growth of their staff is one of the “keys” to success for the future. The problems our business faces are numerous. Above all, there’s a lacks of legal infrastructure necessary to help display and sell newspapers or magazines. Better said, there’s a lack of relevant legislation which allows kiosks to trade foreign press to operate. What’s your consideration regarding your achievements so far, what are your aims and what do you consider your actual situation to be? The important fact is that “Adrion” Ltd. for over 16 years has managed not only “survive” in this small and problematic market, but it has also made it to be considered as a well-known company, step by step. Business associations or foundations, Albanian and foreign individuals resident in Albania, or

Së pari, prej më se dy vjetësh, Adrion Ltd, në bashkëpunim me Newspaper Direkt, ka filluar t’i printojë në Shqipëri gazetat e huaja. Dhe sot në mund t’u ofrojmë lexuesve tanë nga mbi 90 vende të ndryshme te botës mbi 1700 tituj gazetash të huaja në kohë reale. Së dyti, duke qenë një ndër operatorët kryesorë të shpërndarjes së shtypit vendas, Adrion ka krijuar mundësinë që brenda orës 6.00 të mëngjesit të shpërndajë shtypin vendas në adresat e klientëve tanë. Së treti, Adrion Ltd prej shumë vitesh është bërë një emër i njohur edhe në shpërndarjen e librit të huaj, duke filluar nga ai për treg të gjerë e deri te librat profesionalë. Së katërti, nëpërmjet Kartës së Klientit “ADRION”, ne kemi krijuar vetëm në librarinë ADRION te “Sheshi Skënderbej” një numër mbi 3000 klientë, të cilët, përveç skontos, gjejnë edhe mbi 50 mijë titujsh librash të huaj dhe afro 17 mijë tituj librash shqip brenda librarisë sonë.

even foreigners who arrive for the first time, are familiar with the name of ADRION. And I think this is the biggest achievement for a business: to be recognized and respected in the market. I would like to know more about the innovations you provide the reader and the domestic and foreign press’ subscribers with. Our company is built on the basis of the following sectors: foreign newspapers, foreign magazines, and the Albanian press, the foreign and Albanian book. During the recent years we have launched the Albanian souvenirs sector, as well, which is traded along with the foreign and domestic press and book. What innovations are there? First, for more than two years, “Adrion” Ltd in partnership with Direkt Newspaper, has started to print newspapers in Albania. Today we can offer our readers in more than 90 different countries of the world over 1700 foreign newspapers in due time. Second, being one of the main operators of local press distribution, “Adrion” has the possibility to distribute local press at its customers’ addresses no later than 6:00 am. Third, “Adrion” Ltd. for many years has become a well known reference in the distribution of foreign books, ranging from the broad market books, to professional ones. Fourth, by means of “ADRION” Client’s Card, in “Scanderbeg Square” ADRION library only, we have reached a number of over 3000 clients, who, beside discount, benefit over 50 thousand of foreign books and nearly 17 thousand of Albanian ones as well, in our library.

Sa lexojnë shqiptarët? Ku duhet të jetë kjo lexueshmëri?

How much do Albanians read? What should they focus on?

Për fat të keq, jo shumë. Në Shqipëri sot botohen mbi 25 gazeta ditore dhe tirazhi i tyre nuk kapërcen në ditë 50 mijë kopje, botohen rreth 20 tituj revistash javore apo mujore me një tirazh më të vogël se 30 mijë kopje, botohen shumë tituj librash, por tirazhi i tyre maksimal nuk i kapërcen 500 kopjet, ndërkohë që stoqet e çdo botuesi janë të mëdha.

Unfortunately, we don’t read much. In Albania today we publish over 25 daily newspapers, and their circulation does not exceed 50 thousand copies a day; there are about 20 magazines weekly or monthly published with a circulation of less than 30 thousand copies; there are also many books published but their highest circulation doesn’t exceed 500 copies, while there’s a great number of stocks in each publisher.

49


BIZNES / BUSINESS

NE SJELLIM

ENERGJI

Shoqëria Bolv Oil Sh.a. u themelua në vitin 2003, me aksioner të vetëm z. Behar Çukaj. Kjo shoqëri në fakt është shfaqur me emrin Olsi sh.p.k. në vitin 1992 me aktivitet në fusha të ndryshme të biznesit, duke përfshirë dhe atë të karburanteve. Suksesi i dukshëm i Olsi sh.p.k. çoi në nevojën e krijimit të një kompanie që do të kishte një hapësirë veprimi më të gjerë në tregun e hidrokarbureve. Në një intervistë për Eagle Mag, presidenti i kësaj kompanie, z. Çukaj, na shpjegon se kështu ka nisur aktiviteti i kompanisë së suksesshme Bolv Oil. Ai shton se qëllimi kryesor i kësaj kompanie ka qenë t’i qëndrojë besnik marrëdhënies së mirë me konsumatorin. Cilat janë vështirësitë me të cilat përballet biznesi në Shqipëri? Ashtu si çdo biznes tjetër edhe ne, si shoqëri hidrokarburesh hasim vështirësi. Një nga më kryesoret është konkurenca e egër që ka përfshirë gjithë tregun e karburanteve në vendin tonë. Ndihet mungesa e një rregullatori që të vendosë çmimet tavan, ku operatorët të konkurojnë denjësisht dhe mos të ketë abuzime me çmimet nga operatorë jo seriozë dhe të ndershëm, të cilët abuzojnë në kurriz të konsumatorëve. Si do e vlerësonit tregun e karburanteve në Shqipëri? Është ai një treg në zhvillim? Nuk mendoj se tregu i karburanteve në Shqipëri është në zhvillim, sepse çka është arritur deri tani është krijuar pa u bazuar në ndonjë plan ose një rregull, 50

Bolv Oil Company JSC was founded in 2003, with the only shareholder Mr. Behar Cukaj. This company, actually, became known in 1992 as Olsi Ltd. with an activity expanded in different areas of business, including the field of fuel. The evident success of Olsi Ltd led to the need to create a company that would have a broader action space in the hydrocarbons market. In an interview for Eagle Mag, the President of the company, Mr. Cukaj, explains that this is the way the successful company Bolv Oil has started its activity. He adds that the main purpose of this company is to be devoted to the good relationship with the customer. What difficulties might business face in Albania? Like any other business, as a hydrocarbon company we also encounter difficulties. One of the major problems is the fierce competition in our country, including the fuel market. There’s a lack of a regulator to impose a price ceiling, enabling operators to compete with dignity and avoiding abusive prices set by “not serious and honest” operators, who abuse at the expense of consumers. How would you evaluate the fuel market in Albania? Is it an emerging market? I do not think the fuel market in Albania is developing, because what has been achieved so far wasn’t created based on any established plans or rules, which would help in developing this market. In view of the fact that years are going by and many new companies have been created, competition is becoming even more intense. This has created much confusion and discontent for


i cili do të ndihmonte në zhvillimin e këtij tregu. Duke kaluar vitet dhe sa më shumë kompani të reja krijohen, konkurenca vjen e bëhet edhe më e vështirë. Kjo gjë ka krijuar shumë pështjellim te konsumatori dhe shumë pakënaqësi, të cilat të bëjnë të mendosh se tregu i karburanteve në të vërtetë nuk është në zhvillim e sipër dhe lë shumë për të dëshiruar. E konsideroni tregun e karburanteve në vend një treg të liberalizuar? Mund të themi që është i liberalizuar, sepse operatorët janë të lirë t’i ndryshojnë sa herë është e nevojshme çmimet edhe pse nuk varet gjithmonë prej tyre, por nga ana tjetër është edhe i kufizuar për shkak të konkurencës së fortë që gjendet ne treg. Ku e bazoni suksesin e kompanisë Bolv Oil që ju drejtoni? Në radhë të parë, do të veçoja se gjatë gjithë këtyre viteve kompania Bolv Oil ka punuar në mënyrë të veçantë e të ndershme për të kënaqur nevojat e konsumatorit dhe klientëve tanë, të cilët na kanë qëndruar besnikë gjatë gjithë këtyre viteve. Administrata jonë me qendër në Fier dhe në Tiranë ka bërë një punë të shkëlqyer për të dhënë një ndihmë të madhe në rrugën e suksesit të kësaj firme.

the customers, which suggests that the fuel market, actually, isn’t under development and leaves much to be desired. Would you consider the fuel market in Albania as a liberalized market? We could say it is liberalized, because operators are free to change the price of their product whenever it is necessary although it doesn’t always depend on them, but on the other hand it is limited due to strong competition in the market. On what is the success of the company you manage, Bolv Oil, based on? In the first place, I would like to emphasize that during all these years Bolv Oil company has been working in an exceptional and fair way to satisfy customers’ and clients’ needs who have been loyal to us throughout these years. Our administration offices based in Fier and Tirana have done an excellent job, being of a great help regarding this firm way to success.

WE BRING

ENERGY

51


New Irish club 52


ARGËTIM / ENTERTAINMENT

Nga / By Evis Tasellari Sapo hapet dera e drunjtë, has një vend krejt ndryshe nga ata që jemi mësuar të shohim shpesh në Tiranë. Duket se ky vend që fton në gjirin e tij ata që e njohin dhe e duan, i shpëton ndriçimit fars, i cili gjendet lehtë në ballinat e trotuareve në zonën e ish-Bllokut. Copëza historie që u përkasin hapësirave më të gjera se ato gjeografike shfaqen duke veshur muret me hijeshinë e një epoke të artë muzikore. Fare natyrshëm pret që në një vend të shfaqet tërfili katërfletësh, i cili është simboli më identifikues i ekzistencës të një lloj fati ndryshe, nga ai fat që thuhet se kanë vetëm irlandezët. Kjo është një kulturë që ekziston në simbiozë me atë pjesë tjetër të kulturës së dëfrimit irlandez,

Once the wooden door opens, you find a place quite unlike those we are used to seeing often in Tirana. It seems that this place that invites those who know and love it, sheltering them from the street lights, easily found outside. Pieces of history belonging to wider spaces then those geographical appear wrapping gracefully the walls with golden era of music. Quite naturally one expects to see the typical clover which is the identification symbol of the existence of a different kind of fate, the luck they say; only Irish have got. This is a culture that exists in symbiosis with the other part of the Irish entertainment culture, which is introduced to us by “New Irish” pub. At the time you get in, there’s music from World Golden Phonotheque playing all over the

e cila vjen te ne me anë të “New Irish”. Në çastin e hyrjes kumbojnë nota këngësh që shkëputen e vijnë nga fondi i artë i fonotekës botërore. Muzika që ka lënë shenjë dhe që është “gatuar” në kohë revolucionesh ideore e politike që prej viteve ’70 e deri në fillimet e viteve ’90, të kujton se je produkt i një kohe që nuk do të vijë më. Sakaq ndihesh mirë e me fat që ke prekur një pjesë të historisë edhe kur kjo është tërthorazi dhe që në këtë udhëtim ke pasur miq të shumtë, të cilët i ke zbuluar pasditeve në familjen e madhe të “New Irish”. “New Irish” Tirana nuk ka detaje të panevojshme dhe çdo gjë është e ideuar për të qenë larg komerciales. Si lindi idea e një New Irish Club në Shqipëri?

place. This music has marked & was created in times of ideological and political revolutions of the ‘70s to early ‘90s. And then it hits you, you are a “creation” of a time that will not come again. You feel immediately good and lucky to have touched a part of history even when it is indirectly and that to have had numerous friends, whom you have met in the afternoon in that “New Irish” great family. “New Irish” Tirana has no unnecessary details and everything is designed to be far from what seems commercial. How did you come up with the idea of a New Irish Club in Albania? Having a long experience the market bar – restaurant market, I have always wanted to provide people with the comforts of an 53


Duke qenë se kam pasur një përvojë të gjatë në tregun e bar – restoranteve, gjithmonë kam dashur të ofroj një Irish në Tiranë, ide që e kisha prej kohësh para se ta hapja. Diçka larg idesë së krijuar në ato kohë për pub-et në Tiranë. Doja që të sillja një kulturë tjetër si në ambientin dhe në larminë e pijeve, të ofruara në sfondin e një muzike të mirë. Në fund të fundit, doja të bëja një bar ku do të doja të isha dhe vetë klient.

Irish in Tirana. I’ve been having these ideas that had long before opening the bar. I wanted it to be something different from the general idea of pubs in Tirana. I wanted to present another culture related to the environment and the variety of drinks, offered in a good music background. In the end, I wanted see a bar where I would like to be a client myself.

Çfarë e bën këtë vend të veçantë?

The Love by means of which it was created with, the friendly and relaxing environment, the clientele which is very well-matched to our idea and to one another, diversity and quality of items we offer, noncommercialization, staff, and adaptation of Irish style with my ideas. Therefore, we often use the t-shirts phrase “Made in Albania with Irish parts.”

Dashuria me të cilën është krijuar, atmosfera e ngrohtë dhe e qetë që ofrojmë, klientela, e cila është përshtatur mirë me idenë tonë dhe me njëri–tjetrin, shumëllojshmëria dhe cilësia e artikujve që tregtojmë, moskomercializimi, stafi, përshtatja e stilit irish me idetë e mia. Prandaj dhe ne shpesh përdorim në t-shirtet e lokalit shprehjen “Made in Albania with Irish parts”. Për cilat grupmosha mendoni që New Irish Club ofron më të mirën?

54

What makes this place special?

For what age group do you think the New Irish Club offers its best?

Për mosha mbi 25 vjeç, që dinë të vlerësojnë realisht konceptin tonë që kanë një kulturë të caktuar dhe dëshirë për të shijuar atë që ofrojmë. Sa sukses keni patur në atë që ofroni? Tashmë u bëmë 6 vjet dhe ndihemi çdo ditë dhe më mirë në biznesin tonë. Lokali ka krijuar statusin e vet, gati-gati është bërë pikë referimi për shumë të tjerë që kanë hapur bare të tilla. Klientela e ka një vend si “shtëpi” dhe është prezente me ne çdo sezon dhe për këtë e falënderojmë që beson në përpjekjen tonë. Gjithashtu, falenderojmë edhe bashkëpunëtorët tanë në këto vite, një prej të cilëve është edhe Eagle Mobile, për mbështetjen e tyre. Së shpejti do të sjellim edhe diçka të re në tregun e shërbimeve, shumë shpejt.

For people over 25 years of age, who know how to evaluate our concept of reality and have a certain culture and want to enjoy what we offer. In your opinion, has this activity been successful? It’s been 6 years now, and we feel thriving every day, and our business, as well. The bar has its own status; it has almost become a point of reference for many others who follow our example. Clients make themselves at home and are present with us every season and for this we thank those who believe in our business enterprise. We would also like to thank our collaborators during these years, to mention one of them, Eagle Mobile, for their huge support. We will also bring something new in the service market, pretty soon.


55


TEKNOLOGJI / TECHNOLOGY

CLOUD COMPUTING Do ta blinit një lopë nëse do t’ju duhej vetëm një gotë qumësht? Would you buy a cow if you would need only a glass of milk? Nga / By Baki Kuran* Fermerët që mbajnë lopë jo vetëm e pëlqejnë punën që bëjnë, por ata duhet ta shijojnë atë! Ndryshe unë s’gjej arsye përse ngrihen çdo ditë në katër të mëngjesit për t’i mjelë. Ka diçka të veçantë në rritjen e lopëve, si dhe ka shumë gjëra për të mësuar mbi to. Për shembull, nëse do të marrësh sa më shumë qumësht nga lopa, 56

Farmers who grow cows not just love their job but they must enjoy it! Otherwise I can’t really explain why they’ll wake up every morning at 4:00AM to Milk their cows. There is something special about growing cows and there is so much to know too. For example, if you want to get the most out of your cow you need to take good care of it,

duhet të kujdesesh shumë për të, duhet ta mbash pastër, ta mbash në një temperaturë ambienti të përshtatshme, duhet të kujdesesh kur është sëmurë, duhet t’i japësh për të ngrënë atë që ha, etj. etj. Kur i shoh ata fermerë habitem gjithmonë me atë çka dinë dhe sa shumë bëjnë. Unë s’jam fermer, nuk di asgjë për rritjen e lopëve, kështu zgjidhja më e mirë për mua është të shkoj në dyqan dhe të blej

you need to keep it clean, you want to keep a comfortable temperature for it, you need to take care of it when it is sick, you need to know its favorite food etc. etc. When I look at those farmers I am always amazed by how much they know and do. I am not a farmer, I understand nothing about cows handling so the best solution for me is


një shishe qumësht për 150 lekë. Sot, mund të gjesh kompjutera pothuajse në çdo shtëpi, por për shumicën e njerëzve është e kushtueshme. Ata kushtojnë, nuk është e lehtë t’i mirëmbash, me kalimin e kohës bëhen të ngadaltë, materialet prishen, kompjuteri merr viruse, dosjet e rëndësishme humbasin, e kështu me radhë. S’ka rëndësi nëse ke një biznes të vogël, apo një kompanie të madhe, ti gjithmonë rrudh buzët kur të vjen fatura e pagesës së atyre që kujdesen për mirëmbajtjen e gjithë kësaj infrastrukture. Për më tepër, çdo 2 – 3 vjet të duhet të blesh kompjutera dhe programe të rinj, që bëjnë të njëjtën gjë që bënte dhe kompjuteri i vjetër. Tanimë s’e imagjinon dot të punosh pa ta. Dikur një sipërmarrës më tha: “Dua që kompjuterat të jenë si celulari im, sa herë e hap dëgjoj një sinjal! Nuk më intereson ta di kush e ka shpikur apo si, rëndësi ka që funksionon. E njëjta gjë vlen edhe për furnizimin me ujë, kurdoherë që hap rubinetin del ujë, gjithmonë paguaj për atë që përdor! Ti nuk kujdesesh për asgjë tjetër. I kam të gjithë kompjuterat të fjalës së fundit, kam 3 persona që i mirëmbajnë dhe gjithmonë ndodh diçka. Do doja të kisha mundësinë të paguaja vetëm për atë që përdor dhe të mos shqetësohesha për të tjerat. Pse më duhet të blej një lopë për një gotë qumësht?” Në të shkuarën posedimi i një sistemi kompjuterik i jepte një kompanie epërsi ndaj konkurentëve të saj, po në ditët e sotme kompjuterat bëjnë pjesë në koston e ushtrimit të biznesit. Kompani të ndryshme kanë hyrë në konkurim me njëra-tjetrën në lidhje me sofistikimin e sistemeve të tyre kompjuterike. Për këtë kanë shpenzuar triliona dollarë për kompjuterat, programet dhe burimet njerëzore dhe çfarëdo që të mund të ketë qenë biznesi i tyre kryesor, nuk kishin zgjidhje tjetër përveçse të përfshiheshin në biznesin e përpunimit të të dhënave, e thënë ndryshe: u duhej

to go to the grocery store and buy 1 carton of milk for 150 leke. Computers can be found in almost every household these days but for most people it is a big pain point. They cost money, they are not easy to maintain, they become sluggish over time, things stop working, the computer becomes infected by viruses, important files are been lost, the list goes on and on. No matter if you have a small business or large corporation you always shrug when you get the bill to pay those geeks who manage your IT infrastructure. Moreover, every 2 – 3 years you have to buy new computers and new software that do exactly what the old one did, yet you can’t imagine working without computers. A business owner once told me: “I want computers to be like my phone, whenever I pick up the handset I get a dial tone! I don’t care how or who does it but it always work. Same is true for your water service, whenever you turn the handle on your faucet water comes out, when you flip a switch there is light and you always pay for what you use, period! You don’t care about anything else. I have all those fancy computers, 3 support guys and there is always something. I wish I could only pay for what I use and not worry about anything else. Why do I need to buy the cow for a glass of milk?”  In the past a computer system gave the company a competitive advantage over its rivals but these days computers are such a commodity that they became part of the costs of doing business. Companies competed over the sophistication of their computer systems, they spent trillions of dollars on computers, software and people and whatever their main

të blinin lopën. Në ditët e sotme… Disa risi teknologjike, të njohura gjithashtu me termin “CloudComputing”, po i ofrojnë zgjidhje më të mira e më efikase biznesit. ­ e ta zëmë se ju jeni drejtuesi i L një kompanie të madhe. Një nga detyrat tuaja specifike është edhe sigurimi që të gjithë punonjësit tuaj kanë pajisjet dhe programet elektronike që u nevojiten gjatë punës së tyre. Vetëm blerja e kompjuterave për secilin punonjës nuk mjafton – ju duhet të blini programe ose licenca programesh për t’u ofruar punonjësve atë

business might be they had no choice but to be in the data processing business as well or in other words: they had to buy the cow Until now… Several technological innovations, also known as Cloud-Computing, are offering better and more efficient business solutions. Let’s say you’re an executive at a large corporation. Your particular responsibilities include making sure that all of your employees have the right hardware and software they 57


të kalojnë çdo gjë nga e-mail-i në përpunim e në programe komplekse të analizimit të të dhënave. Ky shërbim quhet cloud computing.

machines owned by Albtelecom will run everything from e-mail to word processing to complex data analysis programs. It’s called cloud computing.

Në një sistem cloud computing, ka një organizim të rëndësishëm të punës. Kompjuterat lokalë dalin jashtë funksioni kur futen në punë aplikacionet.

In a cloud computing system, there’s a significant workload shift. Local computers no longer have to do all the heavy lifting when it comes to running applications.

Rrjeti i kompjuterëve, i cili përbën atë që quhet “cloud” merret me gjithçka. Kërkesat elektronike ndaj përdoruesit ulen. E vetmja gjë që përdoruesi i kompjuterit duhet të jetë i gatshëm të përdorë është programi interface i sistemit cloud computing, i cili mund të jetë aq i thjeshtë sa edhe një kërkues rrjeti, dhe për gjithçka tjetër kujdeset rrjeti cloud.

Çfarë është Cloud Computing? What is Cloud Computing? që kërkojnë. Kurdo që merrni në punë një punonjës të ri, do t’ju duhet të blini më shumë programe ose të siguroni që licenca e programit në përdorim lejon edhe një përdorues tjetër. E gjitha kjo bëhet aq shumë stresuese, sa e keni të vështirë t’ju zërë gjumi pas shpenzimit të një thesi me para për diçka të tillë. Tanimë ka një mundësi për drejtues si ju. Në vend të instalimit të një kompleti programesh për çdo kompjuter, ju duhet të ngarkoni vetëm një aplikacion. Ky aplikacion u lejon punonjësve të futen në shërbimin e mbështetur nga rrjeti, i cili ka të gjitha programet që përdoruesit do t’i nevojiten gjatë punës. Pajisjet e komanduara në distancë, të zotëruara nga Albtelecom, do 58

need to do their jobs. Buying computers for everyone isn’t enough -- you also have to purchase software or software licenses to give employees the tools they require. Whenever you have a new hire, you have to buy more software or make sure your current software license allows another user. It’s so stressful that you find it difficult to go to sleep on your huge pile of money every night. Now there is an alternative for executives like you. Instead of installing a suite of software for each computer, you’d only have to load one application. That application will allow workers to log into a Webbased service which hosts all the programs the user would need for his or her job. Remote

Ka shumë mundësi që ju të keni përdorur disa mënyra të cloud computing. Në rast se keni një adresë e-mail-i me një shërbim të bazuar në rrjet si: Hotmail, Yahoo Mail ose Gmail, atëherë keni njëfarë përvoje me cloud computing. Në vend që të procedoni me një program e-mail-i në kompjuterin tuaj, ju logoheni në një adresë e-maili në distancë. Programi dhe ruajtja e të dhënave të llogarisë tuaj nuk ekzistojnë në kompjuter, por në shërbimin cloud computer.

Ndërtimi i sistemit Cloud Computing Kur flasim për sistemin cloud computing, është me dobi ta ndajmë në dy pjesë: në front end dhe back end. Ata lidhen me njëritjetrin përmes një rrjeti, zakonisht përmes internetit. Front end është pjesa që përdoruesi i kompjuterit ose klienti sheh, pra është pjesa e dukshme, ndërsa back end është pjesa “cloud” e sistemit, e thënë ndryshe pjesa e padukshme. Pjesa e dukshme përfshin kompjuterin e klientit (ose rrjetin e kompjuterit) dhe aplikacionin që

The network of computers that make up the cloud handles them instead. Hardware and software demands on the user’s side decrease. The only thing the user’s computer needs to be able to run is the cloud computing system’s interface software, which can be as simple as a Web browser, and the cloud’s network takes care of the rest. There’s a good chance you’ve already used some form of cloud computing. If you have an e-mail account with a Web-based e-mail service like Hotmail, Yahoo! Mail or Gmail, then you’ve had some experience with cloud computing. Instead of running an e-mail program on your computer, you log in to a Web e-mail account remotely. The software and storage for your account doesn’t exist on your computer -- it’s on the service’s computer cloud.

Cloud Computing Architecture When talking about a cloud computing system, it’s helpful to divide it into two sections: the front end and the back end. They connect to each other through a network, usually the Internet. The front end is the side the computer user, or client, sees. The back end is the “cloud” section of the system. The front end includes the


mundëson përdorimin e sistemit cloud computing. Jo të gjithë sistemet cloud computing kanë të njëjtin përdorues interface. Shërbime si e-mail-i të bazuar në rrjet shtojnë fuqinë e kërkuesit ekzistues të rrjetit si Internet Explorer ose Firefox. Sisteme të tjerë kanë aplikacione unike që u ofrojnë klientëve akses. Në pjesën e padukshme të sistemit ka kompjutera të ndryshëm, servera dhe sisteme të ruajtjes së të dhënave që krijojnë atë që quhet “cloud” të shërbimeve kompjuterike. Në teori, një sistem cloud computing mund të përfshijë praktikisht çdo program kompjuterik, nga përpunimi i të dhënave e deri te lojërat kompjuterike. Zakonisht, çdo aplikacion do të ketë serverin e vet të dedikuar. Një server qendror administron sistemin, duke monitoruar trafikun dhe kërkesat e klientit për të siguruar që çdo gjë shkon mirë. Serveri ndjek një sërë rregullash të quajtur protokolle dhe përdor një lloj të veçantë programi të quajtur middleware. Middleware lejon kompjuterat në rrjet të komunikojnë me njëri-tjetrin.

Aplikacionet Cloud Computing

client’s computer (or computer network) and the application required to access the cloud computing system. Not all cloud computing systems have the same user interface. Services like Web-based e-mail programs leverage existing Web browsers like Internet Explorer or Firefox. Other systems have unique applications that provide network access to clients. On the back end of the system are the various computers, servers and data storage systems that create the “cloud” of computing services. In theory, a cloud computing system could include practically any computer program you can imagine, from data processing to video games. Usually, each application will have its own dedicated server. A central server administers the system, monitoring traffic and client demands to ensure everything runs smoothly. It follows a set of rules called protocols and uses a special kind of software called middleware. Middleware allows networked computers to communicate with each other.

Cloud Computing Applications

Përse t’i referoheni një sistemi tjetër kompjuterik për të përdorur programe apo për të ruajtur të dhëna? Ja disa arsye: Do të keni mundësi të përdorni aplikacionet dhe të dhënat e tyre nga çdo vend e në çdo kohë. Ju mund të përdorni sistemin cloud computing duke përdorur çdo kompjuter të lidhur me Internetin. Të dhënat nuk do të kalojnë në një hard drive në kompjuterin tuaj ose në rrjetin e brendshëm të kompanisë. Ul koston e njësisë elektronike. Sistemet Cloud computing eliminojnë domosdoshmërinë për një njësi elektronike të avancuar nga ana e përdoruesit. Ju nuk do të keni nevojë të blini kompjuterin më të shpejtë, me memorien më të lartë, sepse sistemi cloud do të kujdeset për atë që ju keni nevojë. Në vend të kësaj, ju mund të blini një terminal të lirë kompjuterik. Terminali cloud përfshin një monitor, pajisje shtesë si tastiera, mausi dhe fuqi përpunuese të mjaftueshme për të përdorur middleware, i nevojshëm për t’u lidhur me sistemin cloud. Nuk do t’ju duhet një hard drive i madh, sepse mund ta ruani të gjithë informacionin në një kompjuter në distancë.

Kompanitë që u referohen kompjuterave duhet të sigurohen The applications of cloud që kanë programet e duhura për Aplikacionet e sistemit cloud computing are practically t’i përmbushur qëllimet e tyre. computing janë praktikisht pa limitless. With the right Sistemet cloud computing u limit. Me anë të middlewaremiddleware, a cloud computing ofrojnë kompanive akses të gjerë it të duhur, një sistem cloud system can execute all the në përdorimin e aplikacioneve computing mund të ekzekutojë programs a normal computer kompjuterike. Këto kompani nuk të gjitha programet e një could run. Potentially, everything duhet të blejnë një sërë programesh kompjuteri normal. from generic word processing ose licenca për çdo punonjës. Në software to customized computer vend të kësaj, kompania mund të Potencialisht, çdo gjë duke filluar programs designed for a specific paguajë një kuotë fikse kundrejt një që nga programi i përgjithshëm company could work on a cloud kompanie që ofron shërbimin cloud i përpunimit të tekstit deri computing system. computing. në definimin e programeve • Serverat dhe pajisjet kompjuterike të dizenjuara për Why would you want to rely on dixhitale të ruajtjes zvogëlojnë një kompani të caktuar, mund të another computer system to run hapësirat. Disa kompani marrin punojë në një sistem computing programs and store data? Here me qera hapësira fizike për të system. are just a few reasons: ruajtur serverat dhe bazat e të • You will be able to access dhënave, pasi vetë nuk e kanë të

their applications and data from anywhere at any time. You can access the cloud computing system using any computer linked to the Internet. Data will not be confined to a hard drive on your computer or even your corporation’s internal network. • It brings hardware costs down. Cloud computing systems reduce the need for advanced hardware on the client side. You will not need to buy the fastest computer with the most memory, because the cloud system will take care of those needs for you. Instead, you can buy an inexpensive computer terminal. The terminal could include a monitor, input devices like a keyboard and mouse and just enough processing power to run the middleware necessary to connect to the cloud system. You will not need a large hard drive because you store all your information on a remote computer. • Corporations that rely on computers have to make sure they have the right software in place to achieve goals. Cloud computing systems give these organizations company-wide access to computer applications. The companies don’t have to buy a set of software or software licenses for every employee. Instead, the company could pay a metered fee to a cloud computing company. • Servers and digital storage devices take up space. Some companies rent physical space to store servers and databases because they don’t have it available on site. Cloud computing gives these companies the option of storing data on someone else’s hardware, removing the need for physical space on the front end. • Corporations will 59


mundur. Cloud computing u jep këtyre kompanive mundësinë e ruajtjes së të dhënave në njësinë elektronike të dikujt tjetër, duke e shmangur nevojën për hapësirë fizike në pjesën e dukshme. • Kompanitë do të kursejnë para për sa i përket mbështetjes teknologjike. Këto lloj njësish shfaqin shumë më pak probleme se një rrjet aparatesh heterogjenë dhe sistemesh operues.

Problemet e shërbimit Cloud Computing Ndoshta problemet më të mëdha mbi shërbimin cloud computing janë siguria dhe privatësia. Ideja e dorëzimit të të dhënave të rëndësishme tek një kompani tjetër i shqetëson disa persona. Drejtuesit e korporatave mund të hezitojnë të përfitojnë nga mundësitë që ofron sistemi cloud computing, sepse duke përdorur këtë sistem, ata nuk mund të mbajnë informacionin të kyçur me dryn. Një kundërargument është se kompanitë që ofrojnë shërbimet cloud computing lindin dhe vdesin sipas reputacionit që krijojnë. Ai u vjen në ndihmë këtyre kompanive duke ofruar masa të besueshme sigurie. Në të kundërt, shërbimi do t’i humbte të gjithë klientët e vet. Është në interesin e tyre të përdorin teknikat më të avancuara për të mbrojtur të dhënat e klientëve të tyre. Privatësia është një çështje tjetër. Nëse një klient mund të logojë nga çdo vend për të përdorur të dhëna dhe aplikacione, është e mundur që privatësia e tij të jetë në rrezik. Kompanive që ofrojnë sistemet cloud computing do t’u duhet të gjejnë mënyrat për të mbrojtur privatësinë e klientit. Një mënyrë është të përdorin teknika identifikimi siç mund të jenë emrat dhe fjalëkalimet. Një 60

save money on IT support. Streamlined hardware has fewer problems than a network of heterogeneous machines and operating systems.

Cloud Computing Concerns Perhaps the biggest concerns about cloud computing are security and privacy. The idea of handing over important data to another company worries some people. Corporate executives might hesitate to take advantage of a cloud computing system because they can’t keep their company’s information under lock and key. The counterargument to this position is that the companies offering cloud computing services live and die by their reputations. It benefits these companies to have reliable security measures in place. Otherwise, the service would lose all its clients. It’s in their interest to employ the most advanced techniques to protect their clients’ data. Privacy is another matter. If a client can log in from any location to access data and applications, it’s possible the client’s privacy could be compromised. Cloud computing companies will need to find ways to protect client privacy. One way is to use authentication techniques such as user names and passwords. Another is to employ an authorization format -- each user can access only the data and applications relevant to his or her job.

mënyrë tjetër është të përdorin një format autorizues, me anë të të cilit çdo përdorues mund të përdorë vetëm të dhënat dhe aplikacionet që lidhen me detyrën e tij.

Aplikacionet e mundshme të shërbimit cloud computing të ofruara nga Albtelecom Albtelecom ka ngritur një Qendër të Dhënash në Tiranë dhe ka bërë të mundur ofrimin e aplikacioneve të mëposhtme për tani: Microsoft Exchange Microsoft SharePoint Cisco Unified Communications Manager (CallManager) Cisco Unified Contact Center Express Cisco Unified Presence Cisco Unity Connection

Available Cloud Computing Applications from Albtelecom lbtelecom has deployed a Data Center in Tirana and made available following applications for the time being: Microsoft Exchange Microsoft SharePoint Cisco Unified Communications Manager (CallManager) Cisco Unified Contact Center Express Cisco Unified Presence Cisco Unity Connection To learn about these applications, how Albtelecom Cloud Computing services can help your business and more, please contact me at: baki.kuran@albtelecom.al.

Për të mësuar më shumë për këto aplikacione, mënyrën se si shërbimet Cloud Computing të ofruara nga Albtelecom mund t’ju ndihmojnë në punën tuaj dhe më tepër, kontaktoni në adresën: baki.kuran@albtelecom.al

*Zv. Drejtor i Albtelecom / Vice CEO of Albtelecom


Transferoni kredite pa kosto shtesë

nga çdo numёr ALBtelecom drejt të gjithë numrave me parapagesë Eagle Mobile

duke telefonuar në 135

Komunikimi nuk ka qenë kurrë kaq i lehtë! i | 123 | albtelecom.al | 61


62

HTC EVO 4G

HTC EVO 4G

Samsung Epic™ 4G

Samsung Epic™ 4G

HTC EVO 4G mund të konsiderohet si telefoni më i mirë-ideuar që kemi hasur ndonjëherë. Hardware-i është padyshim pasardhës i HD2, por me Android të inkorporuar dhe me disa detaje të këndshme estetike, EVO 4G merr trajtat e një individualiteti krejt të tijin. Aparati është i përqendruar rreth një TFT LCD 480 x 800 4.3-inç, me një procesor Snapdragon QSD8650 1GHz nën mbështjellën mbrojtëse (versioni CDMA i QSD8250 në HD2 dhe ai i Nexus One), dhe me një memorje 1GB të inkorporuar, si dhe RAM prej 512MB. Gjithashtu, edhe bateria është më e madhe se ajo e HD2, me kamera me flash me aftësi të shkëlqyera prej 8 megapixel, e aftë për të mbajtur 720p video, e amplifikuar prej 1.3 megapixel në pjesën frontale, për përqendrim më të mirë. Aparati karakterizohet nga HDMI (edhe pse do t’ju nevojitet një adaptor për ta shndërruar atë në një pajisje HDMI TV-familiar 802.11b/g WiFi dhe një kartë 8GB microSD. Gjithashtu, përfshihet Android 2.1, ende i rrallë, në versionin e përmirësuar të HTC’s Sense UI. Por... megjithë këto karakteristika marramendëse, ajo që realisht e shquan aparatin EVO 4G është fakti se ky është aparati i parë i Sprint 4G. Aparati zotëron një kombinacion prej EV-DO Rev. A dhe WiMAX, duke lejuar që thirrjet të kryhen ende nëpërmjet opsioneve të të dhënave CDMA dhe EV-DO/WiMAX. Një karakteristikë tjetër e re është Sprint hotspot app, një tjetër lloj lidhje MiFi, për të ndarë numrin me disa përdorues, opsion padyshim i mundësuar nga WiMAX i inkorporuar, që mund të lejojë deri në tetë përdorues në të njëjtën kohë.

HTC EVO 4G it’s easily the best specced phone we’ve ever witnessed. The hardware is of quite obvious HD2 descent, but with Android onboard and some nice aesthetic tweaks, the EVO 4G takes on a life of its own. The handset is centered around a 480 x 800 4.3-inch TFT LCD, with a Snapdragon QSD8650 1GHz processor under the hood (the CDMA version of the QSD8250 in the HD2 and Nexus One), and even a helpful 1GB of built-in memory and 512MB of RAM -- hello app storage! Even the battery is bigger than the HD2, and the camera is an 8 megapixel monstrosity with flash, that’s capable of 720p video, and is augmented by a 1.3 megapixel front facing camera for good measure. The phone features HDMI out (though you’ll need an adapter for turning it into a TV-familiar HDMI plug), 802.11b/g WiFi, and an 8GB microSD card. There’s that still-rare Android 2.1 underneath an updated version of HTC’s Sense UI. But... despite all these wild features, what actually sets the EVO 4G apart is the fact that it’s Sprint’s first 4G phone. The handset runs a combo of EV-DO Rev. A and WiMAX, with calls still being made over CDMA and the EV-DO / WiMAX options for data. One other new feature is the Sprint hotspot app, another MiFistyle connection sharing number, which is obviously aided greatly by the WiMAX on board and can support up to eight concurrent users.

Platforma Android 2.1 Tregu Android™: 65,000 aplikime e më shumë. Do të gjeni aplikime të dobishme për çdo aspekt të jetës suaj – duke nisur nga lojërat më të fundit, guidat për udhëtime e deri tek utilitetet financiare. Mundësuar nga Google OS, Epic™ 4G më e fundit, me WiFi të inkorporuar, ju jep akses në Gmail, YouTube, Google Maps, Google Search dhe të tjera aplikime Google Mobile thjesht me një prekje. Meqë përmendëm Google Search, ju mund të aktivizoni opsionin e kërkimit zanor për të urdhëruar Epic 4G të kryejë kërkimin e dëshiruar teksa ju vëzhgoni rezultatet që ju serviren bazuar në vendndodhjen tuaj (kur GPS është aktivizuar).

Android 2.1Platform Android™ Market: 65,000 apps and rising. Here you’ll find useful apps for every aspect of your life – from popular games to travel guides to financial tools. Powered by the latest Google OS, the WiFi-enabled Epic™ 4G gives you Gmail, YouTube, Google Maps, Google Search and other great Google Mobile apps at a touch. Speaking of Google Search, use voice-activated search to tell the Epic 4G what you’re searching for and watch it serve up results based on your location (when GPS is enabled).

Super AMOLED™ Touchscreen Samsung Epic™ 4G mundëson një pamje të shkëlqyer për adhuruesit e filmave me anë të ekranit të gjerë prej 4-inch Super AMOLED. Ekrani anti-reflektim, i pastër dhe i qartë, përcjell me rezolucion të lartë, vizualitet kristalor e me ngjyra të gjalla pamjen tuaj si të ishte HD; çdo herë një performancë brilante. Ekrani Super AMOLED përdor më pak energji në favor të jetëgjatësisë së baterisë. Paketa e plotë e argëtimit për t’u marrë me vete Kjo pajisje vjen me Samsung Media Hub për t’ju mundësuar aksesin në një botë të tërë të re argëtimi. Mund të shijoni filmat dhe spektaklet TV në çast me një prekje me anë të download-i progresiv prej mbi 4G ose me lidhjen Wi-Fi. Mund të blini ose të merrni me qera filmat e përzgjedhur në të njëjtën ditë që

Super AMOLED™ Touchscreen The Samsung Epic™ 4G paints a bright picture for movie lovers with a spacious 4-inch Super AMOLED display. The antireflective, anti-smudge and anti-scratch screen delivers vivid, colorful and crystalclear resolution for the best HD-like viewing experience for an ultra brilliant performance every time. The Super AMOLED screen also uses less power for improved battery life. Full Suite of Entertainment On-The-Go This device comes pre-loaded with Samsung Media Hub to give you access to a whole new world of entertainment. You may enjoy movies and TV shows instantly at your fingertips with progressive download over a 4G or Wi-Fi connection. You can purchase or rent select movies the same day they


ato mundësohen në DVD gjithashtu mund të blini spektaklet live televizive, të nesërmen e ditës që ato transmetohen, ndërkohë që mund të xhironi dhe kryeveprat tuaja me anë të kamerës 5.0MP & camcorder-it me vetëfokusim, flash dhe 720p video regjistrime. Vjen e pajisur me një kartë memorieje të inkorporuar prej 16GB dhe mund të mbajë deri në 32GB – të cilat mund t’i shfrytëzoni për MP3, libra në format Amazon Kindle dhe aplikime në format zip.

are released on DVD and also purchase most prime-time TV shows the day after they are aired, while you can create your own masterpieces with the 5.0MP camera & camcorder with auto-focus, flash and 720p video recording. It comes with a pre-loaded 16GB memory card and can hold up to 32GB – fill ‘er up with MP3s, Amazon e-books and zippy apps.

Apple iPhone 4

Apple iPhone 4

iPhone 4 i ri është përmirësimi më fundit i versionit të iPhone-it në këto dy vitet e fundit dhe karakterizohet nga një dizajn komplet i ri, si dhe nga versioni i fundit i sistemit operativ të iPhoneit të Apple-it, iOS 4.

The new iPhone 4 is the biggest update to the iPhone in a couple of years, it features a completely new design, as well as the latest version of Apple’s iPhone operating system, iOS 4.

Specifikime iPhone 4 karakterizohet nga një ekran me multiprekje prej 3.5 inch me rezolucion prej 960 by 640 pixels, 326 pixels per inch, dhe një shkallë kontrasti prej 800:1. I pajisur me procesorin praktik 1GHz Apple A4, i njëjti si ai që gjendet në Apple iPad, gjithashtu është i pajisur edhe me 512MB RAM. Keni mundësinë të bëni zgjedhjen e duhur mes modeleve 16GB ose 32GB, plus ju mundësohet 802.11 b/g/n WiFi i integruar, Bluetooth 2.1+EDR, A-GPS dhe një kompas dixhital. iPhone 4 funksionon në mbështetje të UMTS/HSDPA/ HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) dhe GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz). Kamera vjen e përmirësuar krahasuar me 3GS, tani vjen një kamera 5 megapixel, por për më shumë detaje do të informoheni në vijim të përmbledhjes.

Specifications The iPhone 4 features a 3.5 inch multi touch widescreen display with a resolution of 960 by 640 pixels at 326 pixels per inch, and a 800:1 contrast ratio. Processing is now provided by a custom 1GHz Apple A4 processor, the same one that is found in the Apple iPad, and there is also 512MB of RAM. Storage wise, you get a choice of either a 16GB or a 32GB model, plus there is Integrated 802.11 b/g/n WiFi, Bluetooth 2.1+EDR, A-GPS and a digital compass. The iPhone 4 supports UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) and GSM/ EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz). The camera has had a major upgrade since the 3GS, there is now a 5 megapixel camera, but we will go into full detail about that later in the review.

Design-i iPhone 4 prezanton një dizajn totalisht të ri në iPhone 3G dhe 3GS, dhe padyshim një shfaqje të retinës së re në pjesën frontale, me ekran më të fortë prej materies qelqore dhe pjesa e pasme e iPhone 4 është gjithashtu e përbërë prej të njëjtit material. E përbërë prej metali rezistent që mbështjell iPhone 4 në pjesët anësore, pikërisht aty ku gjenden antenat e ndryshme dhe padyshim që ndihet se është

Design The iPhone 4 features a completely new design over the iPhone 3G and 3GS, there is of course the new retina display on the front, which features toughened glass, and the back of the iPhone 4 is also made from the same toughened glass. There is now a stainless steel band which covers the iPhone 4 on the sides, this is where the various antennas are housed, and it

një produkt cilësor. Apple-i ka përmirësuar realisht dizajnin në iPhone 4, duke zëvendësuar disi cepat e rrumbullakosur me nje dizajn më katërkëndor.

certainly feels like a quality product. Apple have really improved the design on the iPhone 4, with the less rounded edges and more of a square design.

Retina Display iPhone 4 karakterizohet nga një paraqitje komplet e re, të cilën Apple-i e quan Retina Display, kjo është një nga epërsitë e iPhone 4 të ri. Paraqitja është thjesht e mrekullueshme, çdo gjë duket më qartë në iPhone 4, që nga lojërat, tek videot e deri tek faqet e internetit. Karakteristika e Retina Display disponon një rezolucion prej 960 x 640 pixels me një dendësi prej 326 pixels për inç, dhe një shkallë kontrasti prej 800:1; të shikosh filma nëpërmjet Retina Display është madhështore, për sa kohë ato janë të cilësisë së lartë. Ky është padyshim ekrani më i mirë që keni hasur ndonjëherë në një smartphone deri më tani, çdo gjë është shumë më e qartë dhe e mprehtë, fotot janë vezulluese dhe lojërat të japin ndjesi të mrekullueshme.

Retina Display The iPhone 4 features a completely new display, which Apple calls the Retina Display, this is one of the major plus points of the new iPhone 4. The display is simply stunning, everything looks better on the iPhone 4, from games, to videos and even websites. The Retina display features a resolution of 960 x 640 pixels with a pixel density of 326 pixels per inch, and a contrast ratio of 800:1, watching movies on the new Retina display is great, as long as they are high quality. This is definitely the best screen we have seen on a smartphone to date, everything is so much clearer and sharper, photos look brilliant, and games look and feel amazing.

Kamerat Apple-i më në fund ka përmirësuar kamerën në iPhone 4; duke ju mundësuar një kamera prej 5 megapixel, e aftë për të regjistruar HD video në 720p, më në fund kanë shtuar edhe LED flash. Apple-i ka prezantuar gjithashtu një version të iMovie për iPhone 4, që kushton $4.99 dhe ju mundëson editimin e videove tuaja direkt në iPhone 4. iPhone 4 është pajisur gjithashtu me kamera VGA në pjesën frontale të tij, që përdoret për video chat dhe aplikimin FaceTime të Apple-it. iOS 4 iPhone 4 vjen me përmirësimet më të fundit madhështore të sistemit operativ të iPhone 4, në atë të iOS 4, dhe një ndër karakteristikat e reja të iOS 4 është aktivizimi i më shumë se një aplikimi në të njëjtën kohë; tani mund të kaloni lehtësisht nga njëri aplikim në tjetrin pa ju dashur të mbyllni secilin prej tyre. Folderat janë një tjetër karakteristikë e iOS, mund të organizoni të gjithë aplikimet tuaja në foldera të ndarë, kjo është një karakteristikë madhështore, pra nuk do t’ju duhet të mbani shumicën e faqeve të internetit në ekranin tuaj iPhone Home dhe të gjitha aplikimet do të organizohen gradualisht, të gjitha lojërat në folderat e lojërave dhe utilitetet në folderin e tyre. Përdorimi i e-mail-it gjithashtu ka pësuar përmirësime të mëdha në iOS 4, ka një inbox të unifikuar që ju lejon të shikoni mesazhet nga të gjitha profilet tuaja në një inbox të vetëm dhe mund të menaxhoni gjithashtu e-mail-et sipas njoftimeve dhe të shikoni bashkangjitjet në aplikimet e një pale të tretë. Një karaktersitikë e re e iOS 4 është aftësia për të ndyshuar wallpaper-in e faqes kryesore, po ashtu edhe aplikimin e kyçjes, edhe pse kjo është një karakteristikë e vogël, ju jep mundësinë të personalizoni iPhone 4 tuaj. Në total, iOS 4 është i mrekullueshëm dhe një përmirësim definitiv i iOS 3, me karakteristika të mahnitshme.

Cameras Apple has finally updated the camera on the iPhone 4; you now get a 5 megapixel camera that is capable of recording HD video in 720p, they have also finally added in an LED flash. Apple has also released a version of iMovie for the iPhone 4, which costs $4.99 and lets you edit your videos directly on the iPhone 4. There is also a secondary VGA camera on the front of the iPhone 4, which is used for video chat and Apple’s FaceTime feature. iOS 4 The iPhone 4 comes with the latest major update to the iPhone 4 operating system, iOS 4 and one of the the major new features in iOS 4 is multitasking, now you can switch easily between multiple applications without having to close each one down. Folders is another new feature in iOS, you can now organize all your applications in separate folders, this is a great feature, meaning that you don’t have to have lots of pages of the iPhone Home screen and all your applications can be organized by time, for example all the games in a games folder and all the utilities in a utilities folder. Email has also had a major upgrade in iOS 4, there is now a unified inbox that lets you see messages from all your accounts in one inbox and you can also manage emails by threads and open attachments in third party applications. Another new feature in iOS 4 is the ability to change the home screen wallpaper, as well as the lock screen, although this is a small feature, it gives you the opportunity to personalize your iPhone 4. Overall iOS 4 is great, and a definite improvement over iOS 3, there are some great features.

63


Jetëgjatësia e baterisë Në iPhone 4, jetëgjatësia e baterisë është impresionuese. Edhe nëse është përdorur pa pushim gjithë ditës gjatë 2 javëve të shkuara, me e-mail-e të përditshme, telefonata dhe hulumtime nëpër website, sërish do t’ju nevojitet ta karikoni iPhone 4 vetëm çdo 2 ditë. Nëse e përdorni iPhone tuaj me ritme aktiviteti më të shpeshtë, pritshmëritë për jetëgjatësinë e baterisë janë deri në 36 orë, çka përbën një përmirësim gjigand krahasuar me modelet pararendëse.

Battery Life On the iPhone 4, the battery life is impressive. Even if it had been used heavily all day, using it over the past couple of weeks, with daily emails, phone calls some light web browsing, you end up having to charge the iPhone 4 every couple of days. If you use the iPhone a bit more with normal to heavy use you can expect around 36 hours of battery life, this is a huge improvement over the previous models.

FaceTime Një nga karakteristikat e reja të iPhone 4 është FaceTime, kjo ju mundëson të përdorni video chat–in me miqtë tuaj nëpërmjet WiFi.

FaceTime One of the new features on the iPhone 4 is FaceTime, this allows you to video chat with your friends over WiFi.

Wireless Mouse për Computera –M515 I ri i Logitech shkëlqen Ky mouse i ri wireless nga Logitech është vërtetë i mrekullueshëm për një arsye të vetme - pjesa fundore e tij është e izoluar. Kjo do të thotë që nuk do të duhet të shqetësoheni më për bllokimin e mouse-it nga materiale të ndryshme ose se sensorit tuaj optik do t’i bllokohet pamja nga mbetjet sferike të hapësirës rrethuese. E për më tepër, është i pajisur me nje sensor ndijimi që mundëson çaktivizimi n automatik (teknikisht mbetet në sleep mode) kur ju nuk e prekni. Kjo do të thotë se bateria do t’ju zgjasë deri në 2 vjet, sepse ju s’do të harroni kurrë ta fikni. Gjithashtu, ka një scroll të shkëlqyeshëm në pjesën e sipërme që operon në mënyrë “super të shpejtë” (çfarëdolloj gjëje të nënkuptojë kjo). Vijëzimet e vogla horizontale janë mahnitëse gjithashtu dhe ju japin atë ndjesinë ekstra të kontrollit që të gjithë përdoruesit e PC e dëshirojnë. Funksionon me anë të teknologjisë wireless USB, e cila është e modeluar për aparatin, kështu që nuk do t’ju duhet të shqetësoheni për lidhjen me Bluetooth. Kjo krijesë e vogël do të paraqitet në tregun europian në prill dhe do të kapërcejë përtej kufijve pak pas kësaj periudhe. Zyrtarisht nuk ka të dhëna për çmimin, por duhet të jetë nën $80.00. Ekrani mbrojtës nuk është reklamuar ende në faqen zyrtare të Logitech, por mbani sytë hapur! 64

Wireless Mouse for Computer – Logitech’s New M515 is Slick This new wireless mouse from Logitech is really awesome for a simple reason—it has a sealed bottom. That means you never have to worry about your track ball getting clogged with gunk or your optical sensor having its view blocked by lint balls from outer space. In addition, it’s got a built-in hand detection sensor that lets this thing shut itself off (technically go into sleep mode) when you’re not touching it. That means that a battery will last you up to two years because you won’t ever “forget” to shut it off. It’s also got a pretty slick scroll wheel on top that’s billed as “hyper-fast” (whatever that means). The little horizontal grooves are pretty cool too and give you that little bit of extra control that all PC users crave. It functions on wireless USB technology and comes with its own cute little nub of a receiver so you don’t have to worry about Bluetooth connectivity. This little rodent is going to hit the European market in April and make the jump across the pond sometime after that. There’s no official word on pricing stateside but it should be under $80.00. Specs aren’t yet available on the official Logitech website but keep an eye out.

Produktet teknologjike më të pritura për 2011-ës Most-anticipated tech products of 2011

Blackberry playbook

Blackberry playbook

BlackBerry është gati të krenohet përballë konkuruesit të hershëm iPad. Por a do t’i rezistojë kohës? Nuk mund ta themi, por shumë njerëz janë të intriguar të shikojnë se si do të performojë kur të jetë i përfunduar dhe në fillim të këtij viti.

BlackBerry is already showing off early builds of its iPad competitor. Will it live up to the hype? We’re not sure, but a lot of people are intrigued to see how it performs when it’s finally finished and ready to ship early this year.

Intel CPU

Intel CPU

Gjenerata pasardhëse CPU e Intel-it është e pajisur me një chip grafik të inkorporuar që konkuron kartat grafike entry-level të Nvidia dhe të ATI (AMD). Laptopët dhe Desktopët Sandy Bridge janë në pritje të hedhjes në treg dhe mendohet të ofrojnë një performancë konkuruese.

Intel’s next-generation CPU has an integrated graphics chip that competes with Nvidia’s and ATI’s (AMD) entry-level graphics cards. Sandy Bridge laptops and desktops are due to ship shortly and should offer compelling performance enhancements for the money.

Nintendo 3DS

Nintendo 3DS

Nintendo 3DS, e cila ofron një përvojë lojërash 3D pa përdorur pajisjet përkatëse, pritet të vijë në 27 mars në Shtetet e Bashkuara vetëm për $249.99. Në këtë mënyrë, ajo paracakton nëse të tjerët do të hidhen gjithashtu në hapësirën e lojërave portabël 3D.

The Nintendo 3DS, which offers a glassesfree 3D gaming experience, is due to arrive March 27 in the U.S. for $249.99. How well it does may determine whether others jump into the 3D portable gaming space.

Google Chrome OS

Google Chrome OS

Google-i ka pajisur laptopët Chrome OS me një pamje spartane; duke përfshirë Chrome OS SDK (pajisjen e software-it), në këtë mënyrë ata do të fillojnë të zhvillojnë aplikime për OS-në e re. Gjatë vitit, do të mund të shikojmë laptopët aktualë Chrome OS.

Google has been seeding developers with rather spartan-looking Chrome OS laptops that include the Chrome OS SDK (software development kit), so they can begin developing apps for the new OS. Later this year, we should start to see actual Chrome OS laptops shipping.


LD 3D TV

LG dhe Vizio po prezantojnë televizorët e rinj këtë vit, që kërkojnë vetëm pajisje 3D të lira. Një teknologji e tillë i jep jetë TV 3D, e cila e nisi me një ritëm të ngadaltë në 2010.

Tableta HP webOS

Kemi pritur të shikojmë se çfarë ka planifikuar të bëjë HP me blerjen e Palm dhe të WebOS. Kompania nuk u prononcua gjatë CES, por së fundmi, foto të një tablete të ardhshme të WebOS janë shpërndarë, kështu që detajet duhet të vijnë së shpejti.

LD 3D TV

LG and Vizio are bringing out TVs this year that require only basic (cheap) 3D glasses for viewing. Such technology may help breathe new life into 3D TV, which got off to a slow start in 2010.

HP webos tablet

We’ve been waiting to see what HP planned to do with its purchase of Palm and the WebOS. The company was quiet at CES, but recently, photos of an upcoming WebOS tablet leaked, so details should begin to emerge soon.

Motorola xoom android

Motorola xoom android

Motorola Xoom është një nga tabletet e shumtë që përcjell versionin e ri Android të quajtur Honeycomb, i dizenjuar për tablete. Do ta ulë ky fakt shpejtësinë e iPad-it? Mbase. Pak.

The Motorola Xoom is one of several tablets that run a new version of Android called Honeycomb that’s been designed for tablets. Will it slow down the iPad? Maybe. A little.

Motorola atrix

Motorola atrix

Gjenerata e re e aparatëve Android, si ai Motorola Atrix dhe LG Optimus 2X, do të mundësohen nga procesorët dual-core, që sjellin përmirësime të shpejtësisë në gjeneratën pasardhëse të smartphone-eve. Flitet që iPhone i gjeneratës pasardhëse do të ketë gjithashtu procesorin dualcore.

iPad 2

PSP

Flitet se Sony mund të prezantojë PSP-në e gjeneratës pasardhëse të tij në fillimet e këtij viti, edhe pse ka në proces PSP Phone që mund të vijë me herët. Cili do qoftë rasti, Sony do të ketë një PlayStation Portable të ri, të gatshëm për përdorim gjatë periudhës së pushimeve. Supozohet të ofrojë një ekran më të gjerë se ai i modeleve ekzistuese PSP, gjithashtu dhe grafikë impresionuese që konkurojnë ato të PS3.

Touchco Kindle

Në 2009, Amazon bleu një kompani të vogël të quajtur Touchco, duke bërë të mendohej se do të prezantohej një Kindle touch-screen. Nuk e dimë se çfarë asi ka nën mëngë Amazon për Kindle në 2011, por për të zvogëluar përmasat, me siguri do të eliminojë tastierën dhe do të kalojë në kufijtë e touchscreen-it.

Next-generation Android phones like the Motorola Atrix and the LG Optimus 2X will be powered by dual-core processors that bring speed enhancements to the next generation of smartphones. Rumor has it that the next-generation iPhone will also have a dual-core processor.

iPad 2

Apple released the iPad in April 2010 and

PSP

Rumor has it that Sony may introduce its next-generation PSP early this year, though it also has a PSP Phone in the works that could arrive first. In any case, word is that Sony will have a new PlayStation Portable ready to go in time for the holidays. It allegedly will offer a larger screen than the existing PSP models, as well as impressive graphics that rival those of the PS3.

Touchco Kindle

Back in 2009, Amazon bought little company called Touchco, fueling rumors that it was developing a touch-screen Kindle. We don’t know what Amazon has up its sleeve for the Kindle in 2011, but in order to shrink its device, it will probably have to do away with the keyboard and move to a touch-screen interface.

Apple-i prezantoi iPad-in në prill të 2010-ës dhe ka gjasa që kompania të prezantojë një iPad të ri në prill të këtij viti. Askush nuk e di realisht se ç’pamje ka aparati, por me shumë gjasa do të jetë më i vogël (dhe më i hollë), me kamera të përfshirë, procesor dual-core më të shpejtë dhe chip grafik më të fuqishëm.

it seems likely the company will release a new iPad in April of this year. No one knows exactly what it will look like but it will most likely be a bit smaller (and possible thinner), have a built-in camera, a faster dual-core processor and more-powerful graphics chip.

iPhone 5

The iPhone 5 rumors are running rampant, with some suggesting that Apple’s next iPhone will simply be an upgrade to the existing iPhone 4 (dual-core processor, better graphics chip and battery life, and possible 4G data capabilities), while others say the phone will get thinner and truly get a makeover. If the past is any indication, we should know the answer in June--or earlier if an Apple employee leaves a prototype in a bar.

Thashethemet për iPhone 5 po përhapen me shpejtësi, disa parashikojnë se iPhone pasardhës i Apple-it do të jetë thjesht një përmirësim i versionit ekzistues të iPhone 4 (me procesor dual-core, chip grafik më të mirë dhe jetëgjatësi baterie, si dhe aftësi të mundshme për të operuar të dhënat 4G), ndërsa të tjerë flasin se aparati do të vijë në një format më të hollë me një ndryshim total. Nëse mund t’u referohemi indikacioneve të së kaluarës, përgjigjen do e marrim në qershor ose dhe më herët, nëse ndonjë punonjës i Apple-it e harron prototipin në ndonjë barcafé.

iPhone 5

Nga / By Elvana Tufa

65


PËRVOJË / EXPERIENCE

PËRVOJË NË FAMILJEN EAGLE opinion that it’s because of her maturity, ideas and her dedication, that Bruna has become a significant help in and out of the company. Bruna, you’re a member of the staff in the division that prepares advertisements and promotional campaigns we see every day in all kinds of media and external surroundings. Can you give us a more detailed description of this division and yours personally?

Brunilda Baruti Eagle Mobile ka si qëllim parësor përmbushjen e kërkesave dhe pritshmërisë së abonentëve, kënaqësisë së tyre. Por po aq e rëndësishme sa ky mision, është edhe kënaqësia dhe motivimi i punonjësve të Eagle Mobile. Janë ata që punojnë përditë për të ofruar më të mirën për qytetarët shqiptarë. Nga kjo familje e madhe dhe e suksesshme, në këtë numër të Eagle Mag kemi veçuar dy prej tyre, për t’i sjellë këtu si dy histori suksesi. Dy punonjësit që kemi zgjedhur të intervistojmë janë nga dy sektorë të ndryshëm, por jetikë të kompanisë: Departamenti i Çështjeve Ligjore dhe Divizioni i Komunikimit me Tregun. Brunilda Baruti është pjesë e Divizionit të Komunikimit me Tregun, kujdeset për përgatitjen e reklamave dhe shpërndarjen e tyre në median vizive dhe atë të shkruar. Ajo ka nisur rrugëtimin në Eagle Mobile pothuajse njëherazi me kompaninë dhe ka në jetëshkrimin e saj një përvojë të gjatë në fushën e marketingut. Roli i saj në fushën e reklamës, prodhimit dhe publikimit në media ka qenë me shumë rëndësi. Kolegët e saj janë të gjithë të një mendimi kur thonë se me maturinë, idetë dhe përkushtimin e saj, Bruna i ka bërë 66

Eagle Mobile has as its primary goal the fulfillment of the requirements and expectations of its customers, and their satisfaction. The satisfaction and motivation of Eagle Mobile’s employees is just as important as its mission. They are those who work every day to provide the best for the Albanian citizens. This time for Eagle Mag we have picked up two members of this large and successful family, to bring them here as two success stories. These two employees we have chosen to interview work in two different but vital sectors of the company: The Department of Legal Affairs and The Division of Communication with the Market. Brunilda Baruti is a staff member of the Division of Communication with the Market; she takes care of the preparation and delivery of advertisements to the visual and print media. She began her journey in Eagle Mobile almost simultaneously with the company and in her Curriculum Vitae there’s a long experience in marketing. Her part in the field of advertising, production and publication in the media has been very important. Her colleagues share the

vend vetes jo vetëm në kompani, por edhe jashtë saj. Bruna, divizioni ku ju bëni pjesë përgatit reklamat dhe fushatat promocionale që shohim çdo ditë në të gjitha llojet e mediave dhe në ambiente të jashtme. Mund të na jepni një panoramë më të zgjeruar të këtij divizioni dhe tuajin personalisht? Puna ime ka nisur thuajse me fillesat e kësaj kompanie, që atëherë kur vizioni dhe misioni i saj sapo ishin përcaktuar dhe detyra e departamentit tim ishte të materializonte këtë vizion dhe mision në pamje dhe imazhe konkrete. Pak nga pak, muaj pas muaji, fushatë pas fushate, çdo gjë bëhej më e thjeshtë, më e kapshme, më e bukur. Çdo promocion i ri, çdo fushatë e re, përveç risive në tregun e telekomunikacionit, sillte dhe përvojë, njohuri dhe kënaqësi të reja për ne. Veçantia e divizionit ku unë bëj pjesë është ana artistike e punës së gjithësecilit. Ashtu siç ka dhe emrin, ky divizion është shumë i prirur drejt komunikimit, ndaj dhe për këtë arsye është shumë bukur të

My work began almost in the same time with the beginnings of this company, when its vision and mission had just been set and the task of my department was to materialize this vision and mission into concrete views and images. Little by little, month after month, campaign after campaign; everything was simpler, more comprehensible, and more beautiful. Each new promotion, each new campaign, in addition to innovations in the telecommunications market, provided us with experience, knowledge and satisfaction. The particularity of the division where I work in is the artistic part of everyone’s work. Just like the name itself, this division is very prone to communication, and for this reason it is very nice to work here. It’s a job that requires above all particular creativity and communication, from the internal environment, with colleagues and superiors, to the public and our subscribers, to whom we try to transmit our work; this is precisely concrete in advertising and promotional images that you mentioned. How is the dynamics of your work, are there times of the year when you work more and you are very busy or is it the same all the time? Working in my division means there’s never monotony, the work profile itself is characterized by periods of more intense work and other times it’s a little quiet. The most pleasant time of course is summer, a time in which our work is


EXPERIENCE IN

EAGLE FAMILY punosh këtu.

Albina Shehetila

Është një punë që mbi të gjitha kërkon krijimtari dhe mënyrë të veçantë komunikimi, duke filluar qysh në ambientin e brendshëm, me kolegët dhe eprorët, e deri te publiku dhe abonentët tanë, te të cilët përpiqemi të përcjellim punën që bëjmë, e konkretizuar kjo pikërisht në reklamat dhe imazhet promocionale që ju përmendët. Si është dinamika e punës suaj, a ka periudha të vitit kur punoni më shumë dhe keni më shumë ngarkesë apo është e njëtrajtshme gjatë gjithë kohës? Të punosh në divizionin tim nuk është asnjëherë monotoni, vetë profili i punës karakterizohet nga periudha më intensive dhe të tjera pak më të qeta. Periudha më e këndshme sigurisht që është ajo e verës, periudhë në të cilën puna jonë është e orientuar drejt zonave më të frekuentuara, siç janë zonat bregdetare. Përgjithësisht, fushatat dhe promocionet në këtë periudhë synojnë moshën e re, që është dhe më aktive gjatë kësaj kohe. Edhe pse fluksi i punës rritet shumë gjatë kësaj periudhe, për ne ka qenë gjithnjë kënaqësi të punojmë për të tërhequr vëmendjen e këtij target grupi kaq dinamik dhe plot kërkesa. Prej mëse dy vjetësh, divizioni ynë lançon me sukses të plotë zinxhirin e mbrëmjeve argëtuese “Eagle Summer Nights”. E quaj zinxhir këtë iniciativë duke qenë se është e përbërë nga shumë netë argëtimi, të cilat, po t’i përmbledhësh, bëjnë një zinxhir të vërtetë. Përvoja e deritanishme ka qenë shumë e suksesshme dhe aktualisht, jemi duke u përgatitur për ta risjellë këtë traditë edhe në sezonin e ardhshëm veror. Ju siguroj që do të jetë sërish shumë premtues dhe me plot surpriza. Si e shihni rrugëtimin e kompanisë Eagle Mobile nga fillimet e veta dhe deri tani?

oriented towards the most frequented areas such as coastal areas. Generally, campaigns and promotions during this time aim to reach at a younger aged people, which are the most active during this time. Although the workflow increases greatly during this period, for us it has always been a pleasure to work in order to get the attention of this target group which is so dynamic and full necessities. For more than two years, our division has successfully launched a chain of “Eagle Summer Nights” evening entertainment. I call this initiative “a chain” because it is composed of many nights of entertainment, and if you sum them up, they make a real chain. This experience has been very successful so far and currently, we are preparing to bring this tradition back for the next summer season. I assure you it will be again very promising and full of surprises. How do you see Eagle Mobile’s Company journey so far from the beginnings? It is a very successful and productive journey, given the time during which the company has performed. There was a

Është një rrugëtim shumë i pasur dhe frytdhënës, duke pasur parasysh kohën gjatë së cilës ka ecur kjo kompani. Ka qenë një start i fuqishëm, kjo në sajë të gjithë punonjësve të saj, me përkushtimin dhe profesionalizmin e tyre, që ka bërë të jemi atje ku jemi sot. Ajo quhet Albina Shehetila. Prej tre vjetësh ajo dhe kolegët e departamentit të saj ndjekin hap pas hapi çështjet ligjore që kanë të bëjnë me kompaninë. E pra, departamenti ku ajo bën pjesë “s’të lë të bësh gjë jashtë ligji” ☺, dhe i gjithë aktiviteti i Eagle Mobile është i lidhur me “zinxhirët” e këtij departamenti. Siç mund edhe ta keni kuptuar, ne nuk bëjmë dot pa ta ☺ dhe i shohim si finalizim të punëve tona. Krahas kësaj, Albina ka dy fëmijë shumë të këndshëm. Për më gjerë le të shohim ç’na thotë vetë ajo. Dimë që keni kaluar një periudhë afro tre vjeçare në këtë kompani. Si do t’i vlerësonit këto vite? Është e vërtetë, u bënë gati 3 vjet dhe Eagle ishte ende në fillimet e veta kur

powerful start, thanks to all its employees, whose dedication and professionalism made it possible to get where we are today. Her name is Albina Shehetila. For three years she and the colleagues of her department follow step by step the legal issues related to the company. Well, the department she’s a staff member of “won’t let you do anything outside the law” ☺ and all of Eagle Mobile’s activity is “enchained” by this department. As you may have understood, we can’t be without them☺ and we consider them as the finalization of our work. In addition, Albina is the mother of two cute children. To know more, we’ll have her speak for herself. We know you have spent a nearly three years-period in this company. What’s your consideration regarding these years? It is true, it’s almost 3 years now and Eagle Mobile was still in its early life when I started working here. I feel very comfortable having been part of the successes and changes in this company. We have all given the best of ourselves to 67


unë fillova punë. Ndjehem shumë mirë që kam qenë dhe jam pjesë e sukseseve dhe ndryshimeve të kësaj kompanie. Të gjithë kemi dhënë më të mirën nga vetja jonë për të arritur aty ku jemi sot, por edhe kemi marrë, sigurisht. Më saktë, jemi rritur profesionalisht së bashku! Çfarë ju pëlqen më shumë në Eagle Mobile? Unë punoj me pasion dhe e dua punën time. Ajo çfarë e bën të veçantë Eagle është se pasioni dhe përkushtimi në këtë kompani më vijnë shumë natyrshëm. Motivimi im është gjithmonë të rritem profesionalisht dhe të shmangem nga rutina. Eagle me jep mundësinë të testoj veten time vazhdimisht dhe kjo për mua është shumë e rëndësishme. Plani personal është ngushtësisht i lidhur me atë profesional, në fund të fundit… gjithçka është marrëdhënie njerëzore. Japim, marrim, komunikojmë, buzëqeshim, mërzitemi, falim, harrojmë, përqafojmë, ndihmojmë, ngushëllojmë, kuptojmë, vlerësojmë. Janë të gjitha këto marrëdhënie njerëzore ndonjëherë dhe të komplikuara pse jo, por që kanë dinamizëm, jetë, për të cilat unë e dua Eagle! Na thoni diçka për dy fëmijët tuaj të mrekullueshëm. Sa kanë ndikuar ata në punën tuaj dhe anasjelltas, sa ka ndikuar puna juaj tek ata?A keni ndonjë moment mbresëlënës në lidhje me këtë?

68

reach the level we are today, but we have also received, of course. Better still, we have professionally grown together! What do you like most in Eagle Mobile? I work passionately and I love my job. What makes Eagle Mobile special is that the passion and dedication in this company come to you very naturally. My motivation is always to grow professionally and to avoid routine. Eagle Mobile provides me with the opportunity to prove myself constantly, and this is very important to me. The personal plan is closely related to the professional one; in the end ... everything is about human relations. To give, to receive, to communicate, to smile, to worry, to forgive, to forget, to hug, to help, to comfort, to understand, and to appreciate. All these relationships are human and sometimes why not even complicated, but they’re characterized by dynamism, and life itself that’s why I love Eagle Mobile! Tell us something about your wonderful children. How have they influenced your work and vice versa, how has your work influenced them? Do you have any remarkable moment to share with us about this?

Breana 9 vjeçe dhe Klarensi 3 vjeç janë padyshim pjesa më e bukur e jetës sime, pa të cilët nuk do të isha kjo që jam. Janë dy fëmijë të dashur, të zgjuar, të ëmbël (ju kërkoj ndjesë për mungesën e modestisë) dhe mbi të gjitha, kërkues dhe të vetëdijshëm për atë pjesë të përkushtimit që mami duhet t’ua japë vetëm atyre. Dhe nuk janë vetëm ata, por edhe bashkëshorti im, i cili përveçse një baba i përkushtuar, është edhe miku im më i mirë. Klarensi është ende shumë i dhënë pas përkëdhelive dhe lodrave të tij të preferuara: makinat, shpatat, pistoletat.. Breana është në moshën kur beson se është rritur, edhe pse mendimet, dëshirat dhe pyetjet prej fëmije shumë shpesh e tradhtojnë. Një ditë më pyeti: - Mami, a më lejon ligji mua të lyhem tani? Nëse krahasoj veten time tani me fillimet e mia si mama, mendoj se shqetësimi që më shoqëronte në çdo kohë me pyetjet nëse po bëja maksimumin për fëmijët, nëse po rrija sa duhej me ta, vinte nga mungesa e përvojës. Tani ndjehem më e qetë në raport me ta dhe me veten time. Kam mësuar si ta organizoj kohën, di të jem pranë tyre kur kanë nevojë për mua. Kjo është shumë e rëndësishme, pasi jam e bindur se qetësia vjen nga fakti që unë tani kam arritur të krijoj dhe mbaj atë që quhet ekuilibër punë-familje.

Breana is 9 years old and Klarens is 3. They are undoubtedly the most beautiful part of my life, without them I would not be the person I am. They are two loving, smart, and sweet children (I apologize for the lack of modesty) and above all, demanding and aware of that part of the commitment that Mom should give just to them. There’s not only them but there’s also my husband, a devoted father, and also my best friend. Klarens is still very fond of cuddles and his favorite toys: cars, swords, pistols... Breana is the age when she believes she’s grown up, although thoughts, desires and questions of a child often give it all up. One day she asked me: - Mom, does the law allow me to put on makeup? If I compare myself now to when I first became a mom, I think that my concerns I had all the time, worrying myself with questions such as: was I doing the best for the children, was I spending the necessary time with them, was because of my inexperience. Now I feel more relaxed in relation to them and myself. I learned how to organize time, how to be with them when they need me. This is very important because I am convinced that serenity comes from the fact that I have managed to create and keep up with what is called work-family balance.


MODË / FASHION

ANILA ZAJMI KATANOLLI

ORIGJINALE DHE MODERNE! ORIGINAL AND CONTEMPORARY! Nga / By Elvana Tufa

Stilistja Anila Zajmi Katanolli, në një intervistë për revistën Eagle Mag, rrëfen rrugën e saj drejt modës, nga spektakli “Rreth fatit për 12 javë” e deri në ditët e sotme

Stylist Anila Zajmi Katanolli, in an interview for Eagle Mag, reveals her path to the fashion world, from the show “Dealing with fate for 12 weeks” to nowadays.

Me qëndrimin e saj të paqtë dhe pa u ngutur, Anila Zajmi Katanolli më tregon se si ka filluar rrugëtimin e saj drejt modës, që nga koha kur as vetë nuk e dinte se karriera e saj do të merrte një drejtim të tillë, kur u diplomua në 1987 për Kostumografi,

In her peaceful and unruffled attitude Anila Zajmi Katanolli gives details on how she got herself involved with fashion, from the time when either she didn’t know her career would turn out to be what it is these days, when she graduated in 1987, majoring in

Skenografi dhe Pikturë e deri sot, kur është një nga pak emrat në zë të modës profesioniste shqiptare. Një kurrikulum që shumëkush do të kishte dashur ta kishte të vetin. Anila tregon se rruga e saj profesionale në fushën e modës u formësua si ide serioze dhe e njëmendët vetëm pas spektaklit që shumë njerëz ende e mbajnë mend, “Rreth fatit për 12 javë”. Deri atëherë ka qenë vetëm dëshirë dhe kjo shfaqje shërbeu si një shtysë e fortë që, pas propozimeve të ndryshme që mori, ajo më në fund vendosi ta

Costume, Scenography and Painting, to the point she made it to be acclaimed as one of the most famous personalities related to the fashion world. Her Curriculum Vitae is one of those many people would crave to be theirs. Anila tells us that her professional path in the fashion industry became a serious and an undeniable consideration only after that show which many still recall nowadays “Dealing with fate for 12 weeks”. Until that moment it was only an aspiration and that show served as a strong drive for her, after receiving

Kur e pyes për koleksionin e vet që ka më shumë për zemër, ajo përgjigjet pa ngurrim: “Është sigurisht koleksioni “Etno” i vitit 2008. Ky koleksion është frymëzuar nga tradita shqiptare dhe është i kombinuar me bizhuteri dhe argjendari të vjetra autentike shqiptare. Me këtë koleksion jam përfaqësuar në Sarajevë”. When I ask her about the collection she prefers the most, she answers without any hesitations: “Without any doubts it’s the “Etno” collection of 2008. This collection was inspired by the Albanian tradition combined with jewelry and Albanian authentic antique silver ornaments. This collection was exhibited in Sarajevo” 70


shndërronte nismën e saj personale në të parën atelie profesionale të modës në Shqipëri, në vitin 1996. “Frymëzimi kryesor në punët e mia është tradita dhe etnografia jonë kombëtare, e cila është shumë e begatë dhe e pashterrshme”. Pyetjes se sa e deri në ç‘masë një stilist shqiptar duhet të mbështetet në traditë dhe taban (duke pasur parasysh pasurinë e kostumeve tona popullore) dhe a mund të biesh në rëndomësi nga ky fakt, Anila i përgjigjet se origjinalitetin nga kopja e ndan një fije shumë e hollë. “Ndikimi është shumë i fortë, nuk mund të them se ka kopjim, ky është deri në njëfarë mase, por gjithkush që e quan veten stilist profesionist duhet të pretendojë për diçka moderne dhe origjinale. Kjo para së gjithash ka të bëjë me kapacitetin intelektual dhe profesional që, nëse nuk shfrytëzohet me finesë dhe zgjuarsi, fare mirë mund

many offers, she finally decided to turn her personal initiative into the first professional atelier in Albania in 1996. “The main inspiration in my work is our national tradition and ethnography, which are very prosperous and boundless”. To the question “To what extents should an Albanian stylist reflect tradition and customs in their creations (considering the fact that our folk costumes are very generous) and is there any risk to exceed in this aspect, Anila’s answer is that the difference between the original and a reproduction is very slight. “Influence is very significant, I can’t say there’s a tendency toward reproduction, because there’s a limit to it, but anyone who refers to themselves as a professional stylist must aim to achieve something original but in the same time contemporary. First of all, this has to do with one’s own intellectual and professional potential. Such

jemi shumë para vendeve fqinje dhe synimi ynë, sigurisht, është drejt Perëndimit, drejt modës italiane, londineze dhe asaj franceze”. “Ne, si Shoqatë Profesioniste e Stilistëve kemi pasur prezantime të koleksioneve tona në gjithë rajonin, në kuadër të javëve të modës ose të prezantimeve të tjera me koleksione personale dhe në grup. Përveç kësaj, kemi bërë edhe aktivitete të tjera në fushën e edukimit për modën në universitete dhe shkolla mode në rajon. Një nga bashkëpunimet tona më të frytshme është ai me Shoqatën e Fasonistëve shqiptarë, me të cilët kemi bashkëpunuar dhe jemi bashkëprezantuar në aktivitete dhe panaire të modës në vendet fqinje, në Gjermani, etj. Synimi ynë me kalimin e kohës është unifikimi dhe shkrirja e këtyre dy sektorëve në një drejtim të vetëm, pra stilistët krijues dhe prodhuesit”, thotë stilistja.

Pashaporta profesionale: të bjerë në pozitat e kopjimit dhe në amatorizëm”. Kur vjen fjala te kolegët e saj, ajo përmend me shumë dëshirë Ardi Asllanin, Enada At’Nikollën, Silvana Ninin, Vojsava Karagjozin dhe Rezarta Skifterin, duke i konsideruar ata si stilistët profesionistë më të mirë në Shqipëri. “Stilistët e mirëfilltë në Shqipëri janë shumë të paktë. Edhe pse jemi një vend i vogël, moda jonë është në rrugë të mbarë drejt formimit dhe konsolidimit të saj. Prezantimet që kemi pasur në rajon tregojnë se

potential if not used with elegance and good judgment could very easily become an amatory reproduction”. When it comes to her colleagues, she very gladly mentions Ardi Asllani, Enada At’Nikolla, Silvana Nini, Vojsava Karagjozi and Rezarta Skifteri, considering them to be the best professional stylists in Albania. “There are not many true stylists in Albania. Even though we’re a small country, our fashion’s tendency is in the right way towards completeness and consolidation. We’ve represented

ourselves in the region well enough, and this tells us we stand out prominently compared to our neighboring countries and our goal is to go west of course, aspiring to meet the Italian, London & French fashion standards.” “We, The Professional Stylist Organization have presented our collections in the whole region, during the fashion week or other presentations related to individual and group collections. Beside this, we’ve had complementary activities in terms of fashion education in fashion Universities and Schools in the region. One of our most successful collaborations is that with the Albanian Fashionists Organization with whom we have collaborated and co-presented collections in different fashion activities and fairs in countries like Germany, etc. Our goal is the unification & merging of these two sectors in one, creative stylist & manufacturers”, the stylists explains.

deminë e Artevemëpërsim n studimet në Aka dhënë Në 1987 mbaro, ske dhe piktore. Kaja” rafe nog prej afe ogr tum n Mis , si dhede. kos un Artistik “Jorda ollë mo shk një për 13 vjet në Lice në i” tum Kos ri sto ë “Hi jen të jep h jnë tës hdo vaz tre vje saj kanë qenë dhe re: Bashkëpunimeett emë ishme artistike shqipta dës rën të cion me institu H, etj. TKOB, TK, TVS htu krijuese e veshjeve lli është gjithas Anila Zajmi Kattëano le Mobile. Eag isë pan kom ale promocion viteve, Zajmi Katanollit përgjatë Disa nga punimet eAnila janë: Opera: ljeta (1996), Don99), , Romeo dhe Zhu Don Kishoti (1990) skino (1997), Norma (19 Giovanni (1996) sSin(20jor09)Bru . Berberi i Sevilje Teatër: zeu (1995), ë Don Zhuani (19V96)(20, Mu 08), Kush ka frik Rikardi III (1994)s, (20 nku Fra , 07) Berberi i Seviljeolf (2009), 6 personazhe kërkojnë autor nga Virginia Wo (2010).

Professional passport:

, major in the Fine arts Academy She graduated fromphy 7. She’s and Painting in 198High School Costume, Scenograthe “Jor Arts a” Misj dan been teaching at for the past 3 years she’s a lecturer for 13 years, and ory in a fashion school. Among her of Costumes Hist and continuous collaborations we most outstanding e with the most significant artistic could mention thos Theatre, The The Opera and BallletTele institutions such as: Nationa vision, etc. National Theatre, The Albanian the i is also the ideator ofpan Anila Zajmi Katanoll ile Com y. promotional outfits for Eagle Mob s works throughout the Some of Anila Zajmi Katanollit’ are: years Opera- related: 6), Don Romeo and Juliet (199 9), Don Quixote (1990),sign or Bruschino (1997), Norma (199 Giovanni (1996) Il lle (200 9). The Barber of Sevi Theatre-related: eum (1995), Juan (1996), The Mus Richard III (1994), Don V (2008), Who’s afraanid k Fran 7), (200 lle Sevi of er The Barb Characters in Search of of Virginia Woolf ? (2009), Six Author (2010). 71


SPORT / SPORT

Jam goxha i lidhur me telefonin, pavarësisht se nuk flas shumë me të, e mbaj gjithnjë me vete. E konsideroj të rëndësishëm që të komunikoj me njerëzit e afërt dhe nuk e harroj askund. I always keep my cell phone with me. Even though, I don’t use it very much. I consider it very important to communicate with people close to me and I never forget it anywhere.

THE

GUERRI 72


Nga / By: Shpendi Gjana

Më besoni, u mendova gjatë për të gjetur një titull që i shkonte, por m’u desh ta përmblidhja mjaft shkurt e qartë në anglisht me “The Guerrier”, për të përkufizuar një shqiptar me shpirt luftarak si Lorik Cana, që luan prej kohësh në arenën ndërkombëtare. Nuk e di nëse ju ka rënë rasti të shihni momentet më tipike të lojës së tij përmes videove më të zgjedhura në YouTube, DailyMotion apo faqe të tjera interneti, por ajo që të bie në sy është energjia dhe ambicia që duket se e ka trashëguar ndjeshëm nga i ati, Agimi. Lorik Cana e njohu suksesin jashtë vendlindjes, ku emigroi që i vogël, dhe pjesë e këtij suksesi ishin skuadra me mjaft emër, si Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille e Sunderland, ku ai ndërmori edhe detyrën e kapitenit. Tashmë faqja e re e suksesit mban emrin e një prej klubeve më me histori të futbollit turk, Galatasaray, fitues i kupës UEFA dhe i Super Kupës dhe i themeluar pikërisht nga një shqiptar, Ali Sami Yen, që është djali i Sami Frashërit. Është mjaft interesant edhe fakti se ashtu sikurse i biri, edhe babai Cana ka qenë i suksesshëm në arenën ndërkombëtare dhe është aktivizuar në dy skuadra të njohura të ligës turke, Gençlerbirliği dhe Samsunspor.

ER

Futbollisti Lorik Cana padyshim që ka dhënë kontributin me vlerë edhe në përfaqësuesen tonë shqiptare. Që nga tifozeria shqiptare, ajo e huaj e deri te fansat e Gallatasaray-it, Cana tashmë ka bërë miliona mbështetës për vete. Nuk mund të lëmë pa përmendur një tjetër anë të medaljonit Cana, bamirësinë. Krahas jetës futbollistike, ai njihet edhe për bamirësitë e bëra në dobi të fëmijëve jetimë, atyre të sëmurë nga talasemia, fëmijëve të varfër në Kosovë, si dhe për ndihmën e dhënë për banorët e prekur nga

Believe me, I’ve been thinking hard to find a suitable heading for the article, but in the end, I had to come up with the simple English term “the guerrier” to portray an Albanian with a warrior’s heart like Lorik Cana is. He’s been playing soccer for a while now in the international arena. I wonder if you’ve had the opportunity to watch his most distinctive moment of play on YouTube’s favorite soccer videos, Daily Motion or on other internet pages, and notice the energy & ambition that most probably he has inherited from his father, Agim. Lorik Cana achieved recognition out of the country, as most of his life was spent abroad. More than a few very well known Soccer Clubs such as, Paris Saint-Germain F.C, Olympique de Marseille and Sunderland AFC, where he took on the captain’s responsibility, have been essential to his success. And now, the new accomplishments’ page holds one of the most successful names of the Turkish Soccer Clubs, that of Galatasaray S.K.; UEFA Cup Winner and Super Cup winner. Galatasaray S.K. was founded by an Albanian, the son of Sami Frashëri. It’s very interesting the fact that, just like the son, the father too has been successful in the international arena, having been a soccer player with two famous football teams of the Turkish League, Gençlerbirliği dhe Samsunspor. No doubt, that Lorik Cana as a footballer has given his precious contribution in regard to the Albanian National Soccer Team. Cana has millions of admirers combining the Albanian supporters, the ones abroad & now the Galatasaray’s. We also have to mention another part of Cana’s engagements which is philanthropy. Along with his soccer-related activities, 73


përmbytjet në veri të vendit. Për kontributin në përçimin e vlerave më të vyera të kombit shqiptar në botë, Presidenti i Republikës së Shqipërisë, z.Bamir Topi, në 2008-ën e nderoi Lorik Canën me titullin “Nderi i Kombit”. Gjithashtu, Lorik Cana u shpall dhe Ambasador i Linjës Kombëtare të Fëmijëve të Shqipërisë, “ALO 116”, e mbështetur nga UNICEF dhe Eagle Mobile. Në një intervistë për Eagle Mag, Cana tregon rreth rolit që mban mbi supe prej vitesh, si ambasador i imazhit shqiptar. Keni përjetuar ritëm mjaft të shpejtë në botën e futbollit dhe tashmë keni një emër. Paris Saint-Germain, Olympique

LORIK CANA:

de Marseille, Sunderland, Galatasaray dhe ç’është më e rëndësishmja, Përfaqësuesja Kombëtare shqiptare janë disa nga arenat ku keni arritur të tregoni vetveten. Na intereson të dimë si ndjeheni kur shkelni In 2008 he was rewarded by The tokën shqiptare pas këtij suksesi President of the Republic of dhjetëvjeçar dhe sa të vlerësuar e Albania, Mr. Bamir Topi with the ndjeni veten këtu? award for “National Pride” for his contribution to the spread of Unë jam larguar nga Kosova që kur the most precious and cherished kam qenë fëmijë. Kur gjej kohën të kthehem në vendlindje, në Kosovë, values of the Albanian people. ndjej shumë kënaqësi. Me kalimin e He also became ambassador kohës, që kur isha ende fëmijë dhe for “ALO 116”, the Albanian kur pashë se çfarë mundësish mund children national line supported të më jepte futbolli, sidomos në by UNICEF & Eagle Mobile. skenën ndërkombëtare, pavarësisht interesave personale dhe familjare, In an interview for Eagle Mag, që mund të më jepte edhe Cana talks about the role he’s mundësinë të përfaqësoja vendin taken on, since many years tonë, i cili është mjaft i vogël në now, as an ambassador of the Evropë, të bëhej i njohur në arenën Albanian image abroad. ndërkombëtare nëpërmjet futbollit, You have experienced a fast rate që është një gjë e mrekullueshme, kuptova se kisha një detyrë për ta realizuar jo vetëm si futbollist, por edhe si një njeri, të isha një imazh dhe një “ambasador” jashtë trojeve. Kur kthehem në vendin tim sigurisht që ndjehem edhe më mirë. Aty kam familjen time, miqtë e mi. Kur luaj në fushë, por edhe jashtë fushe, mundohem të luaj edhe për ta. Kur luaj futboll, përpiqem të kem një sjellje dhe një lojë që më karakterizon, të pasqyroj vlerat e vendit tonë, dhe unë përpiqem t’i sjell ato jashtë vendit. Momentet që kaloj me njerëzit e mi nuk janë të shumta, për shkak të angazhimeve të mia sportive, por aq sa mundem të rri me ta, i shijoj shumë ato momente. Në vendin tim ndjehem shumë i vlerësuar, njerëzit më respektojnë edhe unë i respektoj ata. Kam bashkëpunuar dhe do të vazhdoj të bashkëpunoj me organizata humanitare dhe sidomos kur bëhet fjalë për fëmijët. he’s known for his charity supporting the orphans, children affected by thalassemia, children from poor families in Kosovo, as well as the areas affected from floods in the Northern Albania.

VETË THEMELUESI I KLUBIT SPORTIV TË GALATASARAY-T, ALI SAMI YEN, KA QENË SHQIPTAR, I BIRI I SAMI FRASHËRIT. JANË SHUMË GJËRA QË I LIDHIN KËTO DY VENDE. 74

Marrëdhëniet Turqi-Shqipëri (përfshirë edhe Kosova) kanë qenë gjithnjë të ngrohta. Çfarë ndjesie ju jep tifozeria turke dhe ç’mendoni për popullin turk? Gjithmonë e kam ditur se marrëdhëniet mes këtyre dy popujve kanë qenë shumë pozitive. Sidomos në zonën e rajonit, është populli që na ka mbështetur sidomos vitet e fundit, si Shqipërinë, ashtu edhe Kosovën. Diaspora apo komuniteti i madh shqiptar këtu, të larguar nga viset shqiptare shekullin e kaluar (e bën të vetën), ka një ndikim të veçantë në këto marrëdhënie. Kur prezantohesh si shqiptar, shihesh

professional growth becoming well known to the public. Paris Saint-Germain F.C, Olympique de Marseille, Sunderland AFC, Galatasaray S.K. and most importantly the Albanian National Soccer Team, are some of the arenas on which you have managed to show your own worth as a soccer player. We’re interested in knowing what it feels like for you, when you step in Albania after a successful decade of professional career and how do to feel about the people’s appreciation in your regards? Leaving Kosovo at a very tender age has affected me in such a way to be nothing but cheerful when I spend time visiting my hometown. With the passing of time I was able to realize what opportunities soccer provided me with, especially abroad. Beside family & personal benefits, I was given the opportunity to represent our country, which is a very small one in Europe, in order for it to become known abroad by means of soccer, which is fantastic. I realized I had a duty to fulfill not only as a soccer player but as a human being in the first place; to be an image, “an ambassador’’ abroad. When I go back to my country of course I feel even better. There’s where my family & friend are. When playing soccer but even when not doing so, I try to set and accomplish goals for them, too. When playing soccer I try to keep up with my own ethics, to embody our nation’s values and I try to spread them abroad. Because of my sport-related engagements, I don’t spend much time with my family. But I treasure those moments we share. I feel people in my country appreciate me incredibly. I must say it is a mutual respect. I have & will always join forces with humanitarian organizations, especially when it’s about children. The relations between Turkey and Albania (including Kosovo) have always been very friendly. How do you feel about Turkish supporters and about Turkish people? I’ve always been aware of the fact that the relation between these 2 countries has constantly been very productive. Especially in the region, it was the people those who supported us, in these recent years, Albania and Kosovo as well. The Albanian diaspora or


me një sy shumë të mirë. Dhe po të shohësh edhe rastësinë, vetë themeluesi i klubit sportiv të Galasataray-t, Ali Sami Yen, ka qenë shqiptar, i biri i Sami Frashërit. Janë shumë gjëra që i lidhin këto dy vende. Unë kam patur një mbështetje që nga fillimi, por tani edhe unë po mundohem që të kem mbështetje të tifozëve edhe me lojën në fushë. Galatasaray është një klub mjaft i madh që ka realizuar rezultate shumë të mëdha edhe në arenën ndërkombëtare dhe ka mbi 20 milionë tifozë. Është një ndër 5 apo 6 klubet e mbështetura në botë. Në këtë klub kam ardhur për aspektin sportiv. Të kthehemi te familja juaj. Dimë që babai juaj, z. Agim Cana, ka qenë lojtar mjaft i talentuar dhe një ikonë e futbollit në vitet 1980. Cili ka qenë roli i tij në jetën dhe karrierën tuaj dhe sa ka ndikuar në forcimin e emrit? Me familjen jemi larguar shumë herët nga vendlindja dhe kam jetuar gjithnjë me ta. Bashkë me pjesëtarët e familjes sime i kemi përjetuar gjithçka bashkë. Por, përsa i përket ndikimit te unë për t’u bërë futbollist, roli i babait tim, i cili ka qenë gjithashtu futbollist, ka qenë i rëndësishëm. E shoh që ka qenë i shkruar fati im për t’u bërë futbollist. Nuk kam pasur ndonjë mundësi tjetër, përveçse të bëhesha i tillë. Pa dyshim që përvoja 15 vjeçare e babait në futboll më ndihmon dhe më mbështet. Këshillohesha gjithmonë me të. Nga ana tjetër, edhe mbështetja e pjesës tjetër të familjes, si p.sh. ushqimet e duhura, regjimi dhe shumë gjëra të tjera, kanë qenë të padiskutueshme. Ne gjithmonë kemi qenë si një skuadër, ku gjërat nuk ishin vetëm arritja ime, por e të gjithë familjes. Mediat e prezantojnë emrin tuaj si shumë agresiv në fushë, ndërkohë që jashtë saj jeni krejt ndryshe! Është një strategji shqiptare, apo një çelës suksesi? Në aspektin sportiv, kur arrin të luash në majë të futbollit europian apo profesionist, duhet t’u përmbahesh të gjitha kritereve për të qenë i suksesshëm. Nëse je futbollist, duhet të arrish të gjitha kriteret. Janë shumë faktorë, si: teknika, taktika, fiziku, mençuria dhe dëshira e lojtarit që bashkohen. Janë disa lojtarë të cilët kanë më shumë karakterin taktik e ca të tjerë atë fizik, kanë më shumë përvojë apo janë më të mençur.

the Albanian large community in Turkey, who left from Albania, is a great positive influence to these relations. When you introduce yourself as an Albanian in Turkey, you feel esteemed. By chance, the founder of Galatasaray S.K. was an Albanian, the son of Sami Frashëri. There are many things these two countries have in common. Since the very first steps, I have had their support, and now I am also trying to get the fans support with my game in the field. Galatasaray S.K. is a pretty big club, who has achieved big objectives abroad, with over 20 millions of fans. It stands on number 5 or 6 of the most supported clubs in the world classification list. So, I have joined this club for sport-related purposes. Let’s go back over to your family. As we know your father Mr. Agim Cana has been a very talented and a soccer icon back in the 80-ties. What do you believe are his credits in your life and career and to what extent has it affected your good name status? It was very long ago when my family and I have moved out of the country and I’ve always lived with them. We’ve experienced everything together. But when it comes to the effect it had on me to become a soccer player, my father’s significant influence, having he been a soccer player himself, has been very important I can assume it was destiny for me to become a soccer player too. It couldn’t have been otherwise. Undeniably, my father’s 15 years of experience related to soccer, continues to help & support me. I’ve always taken his advice. On the other hand, there was the support of the rest of the family, contributing to the appropriate eating habits, the lifestyle I had to lead and on many other levels, which has been absolute. In our family, we’ve always been a team, and achievements were everybody’s not just mine. The media refers to you as very tough when playing soccer, whereas out of the stadium you seem to be quite another person. Is it an Albanian strategy or just the key to success? In terms of playing sports, when you make it to the highest levels of European or any professional soccer whatsoever, you have to meet the standards. Technique, 75


LORIK CANA U SHPALL DHE AMBASADOR I LINJËS KOMBËTARE TË FËMIJËVE TË SHQIPËRISË, “ALO 116”, E MBËSHTETUR NGA UNICEF DHE EAGLE MOBILE. LORIK CANA BECAME AMBASSADOR FOR THE NATIONAL LINE “ALO 116”, THE ALBANIAN CHILDREN NATIONAL LINE SUPPORTED BY UNICEF & EAGLE MOBILE. 76


Unë shoh te vetja dëshirën për lojën dhe mentalitetin e fituesit, profesionistit, dua ta shoh veten si një lider në fushë, gjë që e kam që nga fëmijëria dhe jo e fituar më vonë. Forca më e madhe është dëshira, mentaliteti fitues, mentaliteti profesionist, mentaliteti i liderit në fushë. Jam përpjekur gjithnjë që të jap maksimumin, çdo gjë që kam për të treguar në fushë dhe sigurisht aty mbledh çdo gjë nga forcat e mia. Nuk mund të presësh një gjë të tillë nga të gjithë futbollistët. Thjesht të gjithë duhet të japin maksimumin. Kështu kam arritur të fitoj zemrën e tifozerisë në çdo vend ku kam shkuar, në fushë dhe jashtë saj. Në Galatasaray tashmë ka nisur “epoka” e George Hagi-t, a ju duket se kjo do t’ju japë më shumë mundësi të hidhni hapa të mëtejshëm drejt suksesit? U bënë disa muaj që jam këtu dhe tashmë e kam më të qartë konceptin sportiv të klubit. Nuk besoj se kjo mund të ndodhë që në fillimin e ardhjes së tij (Haxhit). Ai është një njeri që e njeh mirë klubin dhe është një idhull këtu. Ka arritur të fitojë dashurinë e të gjithëve dhe më duket personi i duhur për Galatasaray-in si trajner. Ai ka ardhur në mes të sezonit dhe jo të gjithë lojtarët janë me dëshirën e tij, por besoj se do të duhet një periudhë tranzicioni derisa të futet ajo loja ideale dhe lojtarët që ai do t’i ketë në fushë. Relatat e mia personale janë mjaft të mira dhe unë mundohem të mbështes besimin që ai ka te unë. Pyetja klasike e Eagle Mag, sa të lidhur jeni me celularin tuaj? Jam goxha i lidhur me telefonin, pavarësisht se nuk flas shumë me të, e mbaj gjithnjë me vete. E konsideroj të rëndësishëm që të komunikoj me njerëzit e afërt dhe nuk e harroj askund.

tactics, physique, wisdom and the player’s willpower are some of the aspect I can mention. There are players who prevail in characteristic tactics, others in the physics one; they are more experienced or are sharper. I consider myself to be a lover of the sport and to possess the winner’s and professional’s mentality. I aspire to be a leader when I play; this is something innate and not acquired. Willpower, winner’s mentality, professional’s mentality, and the mentality of the leader in the field shape the biggest strength there is. I’ve always tried to give my best, everything I have to give; relying on my inner strength. You can’t expect something like this from every soccer player. They just have to give their maximum. This is the way I have made it to the supporters’ hearts, everywhere I’ve been, in and out of the stadium. Galatasaray S.K. is now in the George Hagi’s “era”. Do you consider this a good opportunity to move on to the following successful level? It’s been some months now I’m here, and the club’s sport concept is clearer to me. I don’t think this will occur immediately after having him on board. He knows the club very well & he is also an icon here. Everyone esteems him and I believe he’s an excellent trainer for Galatasaray S.K. He joined the club in a later phase of the sportive season and not every player correspond to his vision of forming the ideal game he has in mind , but I believe it will take some time for this to happen and also for the players he wants to see play . Our relationship is very good and I try not to let him down. The classic question of Eagle Mag, are you much addicted to your cell phone? I always keep my cell phone with me. Even though, I don’t use it very much. I consider it very important to communicate with people close to me and I never forget it anywhere.

77


AVENTURA E KOMUNIKIMIT ADVENTURE OF COMMUNICATION

Sot, ne ende nuk arrijmë ta besojmë dot se dikur mund të jetohej edhe pa përdorur telefonin celular. Të rinjtë nën moshën 20 vjeçare as që e kanë përjetuar një mungesë të tillë. Mund të mbijetosh një ditë nëse ke harruar portofolin në shtëpi, por nëse ajo çka ke harruar është pikërisht celulari, të mbijetosh bëhet e paimagjinueshme.

We still refuse to remember “how life used to be without a cell phone”. People below the age twenty haven’t even experienced this deprivation. You may survive one day without the wallet in case you’ve forgotten it at, but it is impossible to survive if it is the cell phone you’ve left at home. 

tymin, burimet natyrore ujore dhe të shkruarit. Përcjellja e mesazheve tona në distanca të largëta është një ndër aspiratat e përmasave globale dhe njëkohësisht të pafundme. Natyrisht, kushtëzimet si pasojë e kushteve klimatike, pozitës gjeografike dhe aftësitë teknike i kanë dhënë formë zhvillimit të metodave tona të komunikimit.

E ndërsa jemi jashtëzakonisht të varur prej komunikimit në të tilla përmasa, do të doja t’ju shoqëroja në një udhëtim imagjinar lidhur me Aventurën e Komunikimit nga e kaluara në të tashmen.

Whereas we are incredibly addicted to communication so much, I’d like to take you on a journey about the Adventure of Communication from past to present.

Le të përmendim faktin se GSM u shpik pikërisht në vendet malore skandinave. I vetmi ndryshim i ndodhur në kohë është faktori shpejtësi, i cili mund të konsiderohet si arma më e fuqishme e njeriut kundër natyrës, pasi të gjithë jemi të ndërgjegjshëm se “Lajmi i ardhur vonë, nuk përbën më lajm”.

Komunikimi në kohët e vjetra - Lajmi i vonuar, nuk përbën më lajm! Për të mbijetuar dhe për të siguruar vazhdimësinë e ekzistencës së tij, individi ka qenë gjithmonë i prirur të dijë se çfarë ndodh në ambientin e tij rrethues. Mendoj se kjo qëndron në bazë të çdo qytetërimi. Në kohët e vjetra njeriu përdorte teknika autovizuale dhe tekstuale komunikimi, të tilla si: tingujt, dritën, 78

Communication in Olden Times – Late News is not News anymore! In order to survive and carry on with their lives, human beings have always been interested in what is happening in their environment. I think this is the basis of all civilization. In Olden Times people used audio-visual and textual techniques such as; sound, light, smoke, water and letters. Transmitting our messages

Komunikimi nëpërmjet tingujve Me ndihmën e kërkimeve arkeologjike është e lehtë të hamendësojmë rreth mënyrave të komunikimit të njeriut primitiv. Në ato kohë të largëta, preferohej të përdoreshin format primitive të instrumenteve, si daullet dhe trumbetat, të cilat lëshonin

over long distances is a global and never ending aspiration. Our communication methods development has been shaped by the effect of climate conditions, geography position and technical abilities. Let’s consider the fact that GSM was invented in the mountainous Scandinavian countries. The only change in time is SPEED which is considered to be the most powerful weapon of mankind against nature. We all know that “Late News is not News anymore”.

Communication via Sound With the help of archeological evidence it is not difficult to guess what the primitive man did use to communicate. Back in those days, “Drums” or “Horns” were preferred as they produced high volume sound and even nowadays improved versions of those equipments are still being used, such as trumpets in ceremonies, bells at schools, and the whistles of referees in football matches, etc.


tinguj me volum të lartë. Ende sot e kësaj dite, variante të përmirësuara të këtyre instrumenteve primitive gjejnë përdorim gjerësisht në aktualitetin tonë, si për shembull: trumbetat në ceremonitë e ndryshme, zilet e shkollave, bilbilat e arbitrave në ndeshjet e futbollit, etj.

Komunikimi nëpërmjet shqisave pamore – kodet u shpikën përpara të shkruarit! Sipas studiuesve, komunikimi i parë pamor është përdorur nga gjuetarët për të njoftuar pjesën tjetër të grupit për vendndodhjen e presë, duke përdorur një metodë shumë të thjeshtë dhe të heshtur siç është tymi. Filmat uestern të Hollivudit dëshmojnë për përdorimin e kësaj metode. Flitet se dhe Kulla e mrekullueshme e Babelit, u ndërtua gjithashtu për qëllime komunikimi. Si rrjedhojë, mund të deduktojmë se metodat e përdorimit të kodeve autovizuale u shpikën shumë kohë përpara se njerëzit të nisnin të shkruanin. Historia dëshmon se ai që njihet si “Komunikimi i parë në distancë” i përket periudhës së mbretërimit të Mbretit Ardishir I (474-471 p.K.) në Iran, gjatë së cilës u përdorën metodat e komunikimit nëpërmjet tingujve dhe zjarrit. Historianët e lashtë besonin se shpikësi i komunikimit nëpërmjet zjarrit ishte Palamedi, i biri i Nauplit. Herodoti pohon se Kserksi, i arratisur nga beteja, u njoftua për humbjen e grekëve ndaj persëve në betejën e Salaminës nëpërmjet kullave të zjarrit, me një distancë nga Athina e lashtë në Dardanele, Azi. Kjo u krye duke u vënë flakën turrave me dru nga kulla në kullë, veçanërisht gjatë natës, duke përfituar nga mungesa e dritës. Vështirë të besohet por, grekët e lashtë, e preferonin këtë mënyrë komunikimi. Edhe në filmin “Kryezoti i unazave” lajmi i kapitullimit të Minas Tirithit dhe kërkesa për mbështetje nga bashkëpunëtorët u kryen në të njëjtën mënyrë. Ndërsa te turqit e lashtë, komunikimi kryhej me ndihmën e vrapuesve të veçantë të quajtur “Peyk” dhe kalorësve tatarë. Siç edhe shpjegohet në tragjedinë Agamemnoni të Eskilit, harta e komunikimit me anë të zjarrit në

Visual Communication Coding was invented before writing! According to researches, first visual communication was used by the hunters to notify the others about the location of the hunt by using a silent and easy method which is “The smoke” Hollywood’s Westerns movies testify to this method. It is said that even the fabulous Tower of Babylon was built for communication purpose as well. As a result, we can easily say that, audio-visual coding methods for communication were invented long before human beings started writing. In history, the first known as “Remote Communication” method was performed on the wooden towers, by using sound and flambeaux, in Iran, during the reign of King Ardishir-I. (474-471 BC). According to the ancient historians, the inventor of the communication by fire was Palamedes, son of Nauplios. Heredotos claims that the defeat of Greeks by Persian in the Salamis battle was delivered to Kserkses -escapee of the battlefrom Athens to Dardanelles, Asia, from towers of fire. This was done by wooden bulk on fire, from tower to tower especially at nights, where there is no daylight. It is hard to believe but it seems like the ancient Greeks really liked this way of communication. Even in the movie called “Lord of the Rings” the news of Minas Tirith blockade and the support from the allies were asked by this method. Regarding the Ancient Turks, communication was made by special runners called “Peyk” and also by horse men called “Tatars”  As it is explained in Agamemnon tragedy of Aeschylus, the map of fire communication in Greece in 5th century is shown above. Now in the same route, it is not difficult to guess many underwater cables which carry Mbits of voice and data traffic.

Fire Towers Fire Towers were invented by two communication engineers called

Murat Gürkaş Drejtor i Marketingut Eagle Mobile Marketing Director Eagle Mobile


Greqinë e shekullit V tregohet më lart. Sot në të njëjtën vijë tokësore, gjenden linja kabllore nënujore që përcjellin Mbite tingujsh dhe shumëllojshmëri të dhënash.

Kullat e zjarrit Kullat e zjarrit u shpikën nga dy inxhinierë komunikimi të quajtur Kleokseni dhe Dempkliti nga Aleksandria, në Egjiptin e Lashtë. Skica u retushua nga Polibi (10-45 p.e.r.). Ajo është e thjeshtë, e përbërë nga 5 hapësira fortesash me nga dy metra distancë nga njëra-tjetra dhe duke vendosur pishtarë në këto hapësira, përcilleshin mesazhet nga një lokalitet në tjetrin gjatë natës. Distanca midis lokaliteteve caktohej sipas kufijve pamorë dhe secili lokalitet kishte 2 mure me nga 5 barrikada. Operatorët në çdo lokalitet përdornin të njëjtën mënyrë kodifikimi për 24 gërmat e alfabetit.

Telegrafi me anë të burimeve ujore Metoda më interesante e komunikimit ishte “telegrafi me anë të burimeve ujore” i Eneas. Imagjinoni dy shishe të së njëjtës formë e madhësi, të punuara nga i njëjti mjeshtër. Brenda tyre gjendet ujë dhe një hapësirë e vogël në fund, e cila ka mbyllësen e saj. Në të dyja shishet gjenden gërmat e alfabetit në formë shiriti. Njëra shishe gjendet në kullën A dhe tjetra në kullën B, nga e cila mund të shihen flakët e zjarrit të kullës tjetër. Dërguesi i mesazhit nga kulla A, ngre pishtarin e tij dhe marrësi i mesazhit në kullën B bën të njëjtën gjë, pasi shikon sinjalin nga kulla A. Ky është fillimi i shkëmbimit të mesazheve. Pas kësaj, menjëherë të dy komunikuesit heqin mbyllëset nga shishet përkatëse. Kur uji fillon të pakësohet në shishe duke rënë në nivelin e gërmës së dëshiruar, Kulla A ngre sërish pishtarin dhe kulla B bën të njëjtën gjë për të njoftuar se gërma është përcjellë. Niveli i ujit në shishe tregon një gërmë të shiritit dhe kjo është pikërisht gërma e përcjellë nga Kulla A. Kjo procedurë vazhdon gjatë, për të përcjellë mesazhe kuptimplota. Faktikisht, është disi e mërzitshme, por duke marrë parasysh mundësitë e kufizuara që ofronte ajo periudhë, kjo mbetet një zgjidhje e mençur.

Shpikja e shkrimit Me shpikjen e shkrimeve të para,

80

Kleoksenos and Dempklitos of Alexandria in Egypt. It is retouched by Polybius (10-45 AD) The design is simple; there are five spaces in ramparts, with two meters distance from each other and by placing flambeaux in these spaces, coding was transmitted and received between the stations preferably at nights. Distance between the stations is based on sight limits and each has 2 walls with five spaces. Operators in each station were using the same coding for the 24 letters of the alphabet.

Water Telegraph The most interesting method of communication was ‘Water Telegraph’ of Aeneas. Think of two similarly shaped bottles which were made by the same workman. There is water inside of them and there is a small hole at the bottom of the bottle with a stopple. There are letters of alphabet as a stripe on both bottles. One bottle is placed on Tower-A and the other one on Tower-B which can see the flames of fire in the other tower. The Sender in Tower-A raises the flambeau and the receiver in Tower-B also raises his flambeau after he sees the flame of fire in Tower-A. This is called the first signal. Then immediately after this, both people remove the stopper of their bottles. When the water level decreases to the desired letter, Tower-A raises the flambeau again and Tower-B raises its flambeau as a notification to put the stopper in its hole. The level of water in the bottle which indicates a letter on the stripe is the “letter” which Tower-A has sent. These procedures continue many times to transmit meaningful messages. This is a little bit tiresome but a clever solution considering the limited possibilities of that Time.

Invention of Scripts. When the invention of first scriptures occurred in 35003000     BC, a new communication era had begun regarding political, economical and social aspects of life which heavily continues today by means of short messaging (SMS).

rreth viteve 3500-3000 p.K., nisi një periudhë e re komunikimi lidhur me jetën politike, ekonomike dhe sociale, e cila gjen zbatim gjerësisht dhe në ditët e sotme me anë të shërbimit të mesazheve të shkurtra (SMS). Korrespondenca me anë të këtyre letrave, kryesisht ka të bëjë me përcjelljen te marrësi të një mesazhi urimi për mirëqenie, ankesave ose mërzitjeve të radhës. Ndonjëherë ato përmbajnë mesazhe të komandantëve që drejtojnë trupat drejt fitores ose shprehjen e dëshirave të një partneri, si dhe ndonjëherë lajmin e hidhur për ndarjen nga jeta të një të afërmi. Mendoj, se në këngët dhe poezitë e çdo kombi, gjenden me shumicë shembuj që përmbajnë elementin “letër”. Për të shpërndarë këto mesazhe në adresat përkatëse, përdoreshin metoda sistematike postare. Romakët e lashtë përdornin “pëllumbat korrierë”, në beteja dhe për të njoftuar për kapitullime (Mutina 43 p.K.). Më vonë kjo mënyrë u përhap nga myslimanët në lindjen e largët dhe në periudhën mes shekujve XII dhe XV në Anadoll dhe Egjipt përdorej një sistem postar zyrtar i përbërë prej pëllumbave korrierë. Në ditët e sotme, shkencëtarët kinezë kanë arritur me sukses të vendosin mikroelektroda në trurin e pëllumbave për t’i komanduar ata në distancë gjatë fluturimeve. Mund të themi se ky është versioni i fundit i pëllumbit korrier i shekullit XXI. Në anë të tjera të globit, njerëzit kanë tentuar të gjitha mënyrat e mundshme për të arritur një komunikim sa më të shpejtë, duke mundur kushtëzimet e pozitës së tyre gjeografike. Shumica e metodave të komunikimit të së ardhmes, siç kemi pasur mundësi t’i shohim në Star Trek, Star Wars dhe të tjerë filma fantastikoshkencorë, tashmë janë realizuar. Mund të themi se as filmat nuk arrijnë dot të shfaqin shpejtësinë me anë të së cilës përmirësohet teknologjia.Nëse kthehemi në ditët e sotme, vlerësimi i teknologjisë GSM, telefonat celularë, interneti i shpejtë, LTE, procesorët e vegjël dhe të shpejtë, tërheqin vëmendjen tonë drejt metodave të reja, gjë që është e pashmangshme, pasi njeriu zotëron kureshtjen për të komunikuar. Murat Gürkaş Drejtor i Marketingut Eagle Mobile, Shqipëri

Correspondence via mail is mainly sending a well wishing, yearning or sometimes gloomy messages to one’s collocutor. Sometimes they carry messages of commanders to move their armies to glory or complaints of a lover with full of yearnings and sometimes the knell of a relative. I believe that in the songs and poems of all nations there are plenty of examples which contain “letters” element. Systematic postal systems were required to deliver these mails to their addresses. Romans used “carrier pigeons” in the races and on blockades of their cities. (Mutina 43 BC). Later on this method became widespread by the Muslims in the east and between 12th and 15th century official carrier pigeons postal system was used in Anatolia and Egypt. Nowadays Chinese scientists succeeded to insert micro electrodes (Made in China ;) to the brain of the pigeons in order to remotely control them while flying. This is the final version of the carrier pigeons in the 21st century! In other parts of the World, human beings have tried all possible alternatives for Fast Communication according to geographical characteristics. Most of the future of communication methods visualized by the famous Star Trek, Star Wars and other science fiction movies were already realized as of today. Either the movies can’t reach the speed of technological improvements. If go back over nowadays, the evaluation of GSM technology, mobile phones, fast internet, LTE, smaller and faster micro processors draw our attention to new techniques of communication, which is inevitable for human beings possess the curiosity of communicating with others. Murat Gürkaş Marketing Director Eagle Mobile, Albania


81


Tregime të detit të largët

detilarget@eaglemobile.al Nga / By Mustafa Kuşata

D

he pranvera erdhi... Në fëmijërinë time e kuptonim ardhjen e pranverës vetëm atëherë kur i ftohti i llahtarshëm ia linte vendin një freskie të këndshme; kur bëheshim dëshmitarë të çeljes së luleve nëpër pemë, por mbi të gjitha kur kumbulla dilte jeshile nëpër tezgat e së dielës. Pasi i ngjyenim në kripë këto kumbulla të tharta, i hanim duke na shkuar goja lëng. Duke u rritur, rriteshin edhe rrahjet e zemrës sonë, aq sa disa herë dukej sikur dilte nga vendi zemra; ato fjalët e para të turpshme të dashurisë, puthjet e pafajshme në faqet e të dashurës sonë, shprehja magjike ‘Të dua’…. na bënin edhe ne të dukeshim si pemët që çelnin lulet e tyre… Tanimë, stinët janë përzier njëra me tjetrën; si në verë, ashtu edhe në dimër, kemi mundësi të gjejmë çdo frut. Gjithësecili është pjekur e është bërë me individual në një mënyrë të vetëmjaftueshme. Frutat janë më të paraqitshme, më të mëdha e zotëruese, me ngjyra më të gjalla. Por në asnjë mënyrë nuk lë në gojën tonë shijen si në kohërat e vjetra, sepse janë të gjitha me hormone e të thata nga brenda; pikërisht si dashuritë dhe miqësitë e reja... Pranvera në Japoni, me ngjyrat e

82

“Ultima forsan”

shumëllojshme të mrekullueshme që paraqet ylberi, me kuptimin e plotë të fjalës, të sjell në mendje lulet, rilindjen dhe rizgjimin. Çdo vit festohet me shumë entuziazëm me çeljen e luleve të pemës së qershisë. Duke filluar nga 1 Prilli e deri me 30 Prill, përpara mijëra të ftuarve, vajzat e reja bëjnë kërcimin e Miyako Odorit (Kërcimi i Qershisë).

Europa është e mbushur me centrale bërthamore. Disa prej tyre janë krejt afër nesh: në Bullgari, në Republikën Çeke, në Slloveni e në Francë.

Por fatkeqësisht, këtë vit nuk do të mund të kërcejnë, pasi ditën e 11 marsit erdhi lajmi i zi… Fillimisht vendi u trondit, pas kësaj dolën në skenë dallgët gjigande. Vdekja u shndriti si thikë mijëra njerëzve që fatkeqësisht u zgjuan dhe nuk mund t’ia mbathnin, u bënë zogj e nuk mund të fluturonin e aq më tepër, nuk u ngopën me këtë botë. Për më tepër, pasojat janë edhe më të mëdha prej asaj që ngeli prapa, për fëmijët ende të palindur dhe për fatkeqësitë që i presin në të ardhmen.

Të gjithë njerëzit duan të jetojnë mirë, të paktën kështu e mendoja. Sikur të donin aq shumë, do t’ia arrinin të jetonin. Të jetosh mirë nuk është diçka që ndodh vetëm me para dhe me show. Ndryshimi mes të jetuarit mirë dhe të jetuarit sa për të kaluar, është si të mbjellësh e korrësh oriz në moçalishte e ta përgatisësh atë për tavolinë dhe të shkosh ta marrësh nga dyqani e ta gatuash.

Bota po përballet me një fatkeqësi të fshehtë bërthamore, më të madhe nga ajo e bombardimit të Hiroshimës dhe Nagasakit nga Amerika. Tanimë, retë nukleare arritën deri në brigjet e Kalifornisë. Njeriu është ballë për ballë me ‘përbindëshin’ që krijoi vetë: fatkeqësinë bërthamore. E njëjta fatkeqësi bërthamore që goditi Japoninë dhe Amerikën, mund të na godasë edhe ne nesër.

Kur ta kuptojmë që shkatërrojmë veten tonë duke shkatërruar natyrën me çdo mundësi që na jepet, atëherë do të jetë me të vërtetë tepër vonë.

Me sa po shohim, ky ritëm duket se nuk do të na lerë të shijojmë pilaf në atë shije. Burimet e energjisë përtëritëse na qëndrojnë mu përpara. Le të kemi energjinë diellore, energjinë e erës, pa çka se është e vështirë. Nuk prish punë po nuk konsumuam çdo stinë qershi apo kumbulla, mjaft që fëmijët të jetojnë çastet e beharit, mjaft që pemët të çelin sërish lule dhe jo rrezatim bërthamor. Tashmë fëmijët japonezë nuk do të mund të shijojnë qershi nga pema.

“Fëmija” brenda meje më thotë: “Me të çelur qershitë, mblidhi të gjithë fëmijët shqiptarë, mbushua trastat me qershi, dërgoji që t’i ndajnë me fëmijët japonezë. KJO ËSHTË TË JETOSH MIRË!” Sa kohë janë bërë që nuk e dëgjojmë ‘fëmijën’ brenda nesh? Një herë e një kohë mbi kullat e orës në Romë shkruhej “Ultima Forsan”; kushdo që e shihte, lexonte këtë shprehje që i ngulej në zemër si gjilpërë e helmuar: “Ndoshta është ajo (ora) e fundit”. Fëmija brenda meje më thoshte “Ulu e mëso të bësh orë, më pas falua nga një orë me shkrimin ‘Ultima Forsan’ liderëve të botës”... Të jetosh mirë është të dëgjosh atë fëmijën brenda. Ah fëmijë... fëmijë vagabond! Shënim: Në këtë numër kisha menduar t’ju shkruaja gjëra argëtuese. Nga ato që tregojnë për pranverën. Ju kërkoj ndjesë, shpresoj që Eagle Mag në numrin e saj të verës do t’ju rrëfej një nga “Tregime të Detit të Largët” që do ta lexoni me qejf. * "Ndoshta është e fundit". Këto fjalë janë shkruar në disa orë për të treguar se momenti i vdekjes, momenti i gjykimit të përjetshëm, mund të jetë shumë pranë. Personi i mençur trajton çdo orë sikur të ishte e fundit.


S

pring has come... During the childhood years we noticed the coming of spring only when the freezing cold was replaced with a pleasant freshness; and when we witnessed flowers blooming in trees, but above all when it was time for the green plums on the Sunday market stalls. After we soaked the sour plums in salt, we ate them with our smudging mouths. As we were growing up, so were the beatings of our hearts, to a point that sometimes it seemed like the heart was pumping out of the chest; those first shy love words, the innocent kisses on the cheek of our beloved, the magical phrase “I love you” ....all of these made us look like the trees with their blossoming flowers... Now, the seasons are mixed with each other, both in summer and in winter, we can find any fruit. Everyone has matured and has become more of an individual in a self-sufficient way. Fruits appear to be more attractive, bigger and better with more vivid colors. But it leaves in our mouth no taste like that of the old times, they are hormone-treated fruits and dry on the inside, just like new loves and friendships... In Japan, the spring with its

wonderful variety of colors representing the rainbow, literally reminds you of flowers, rebirth and reawakening. Every year is celebrated with much enthusiasm with the cherry tree flowers bloom. Starting from April 1 until April 30, before thousands of guests, young girls perform the Miyako Odori dance (The cherry-blossom dance). But unfortunately, this year they will not be able to dance, as on the day of March 11, we heard the ghastly news... Initially the ground started to shake and after that the tsunami came along. Unfortunately, thousands of people couldn’t wake up and run away, they became birds but couldn’t spread their wings in flight, and furthermore, they hadn’t enjoyed this colorful world at its best. Moreover, the effects are even larger than what was left behind, for unborn children and disasters that will occur in the future. The world is facing a covert nuclear disaster, larger than the bombing of Hiroshima and Nagasaki by America. By now, nuclear clouds have reached the west coast, California. The man is face to face with the “monster” he created himself: the nuclear disaster. The same nuclear disaster that hit Japan and America, may as well hit us tomorrow. Europe has a large number of nuclear plants.

Some of them are quite close to us: in Bulgaria, the Czech Republic, in Slovenia and in France. A time will come when we will understand that we are destroying ourselves by destroying nature with every possibility we are given, but it will be really too late. People want to live well, at least I thought so. If they wanted that so much they would have managed to do so. Living well is not something exclusively related to money-making and showing off. The difference between living and living well is like the difference between seeding and harvesting rice in the marshland and going to the market to buy it and then cooking it. As far as I can see, this inclination won’t let us enjoy that taste of rice. Renewable energy resources stand just before us. Let’s have solar energy, wind energy, even though it’s easier said than done. It doesn’t matter if we won’t have cherries or plums every season of the year; all that matters is that children experience their summer time, and that trees and flowers bloom again, not nuclear radiation. At the present, Japanese kids won’t have a pleasant taste of cherries from the trees.

“The Child” in me says: “When cherries are ready for plucking, get all Albanian children and fill their bags with them, and send the kids to share them with the Japanese kids. THIS IS TO LIVE BETTER! “How long has it been since we last listened to the ‘child’ within us? Once upon a time on the clock towers in Rome there was written “Ultima Forsan”; and anyone who read that had a feeling like a poisoned needle right to the heart, “Perhaps it is the last hour”. The child within me was telling me: “Sit down and make a clock for world leaders with the writing “Ultima Forsan”... Living well means to listen to the child within us. Ah, child…. vagabond child! Note: In this issue I thought I’d write about entertaining things, related to the beauty of spring. I apologize, and I hope that in the Eagle Mag’s summer issue I will tell you about “Tales from the Far Sea”, very pleasant to read. * "Perhaps the last". These words are inscribed on some clocks to indicate that the moment of death; indeed, the moment of eternal judgment, may be at hand. The wise person treats every hour as though it were his/her last.

83


GUIDA EAGLE EAGLE GUIDE STEELWINGS

MONALISA BAR

Çdo të premte mund të kaloni momente fantastike në “Steelwings Club” me karaoke. Mund të këndoni dhe përzgjidhni këngët sipas dëshirës. Argëtohuni dhe bëhuni ju protagonistë të mbrëmjes! Adresa: Rr. “Vaso Pasha”, Nr. 2 Cel. 0672012652

Fundjava në “Monalisa” vjen te ju duke ju sjellë një eksperiencë ndryshe. Muzikë të zgjedhur dhe të remiksuar nga Dj. Vini. Ju mirëpresim! Adresa: Rr, “Dëshmorët e 4 Shkurtit” Cel. 0672040582

GLOBUS TRAVEL Fundjava relaksi të kombinuara me programe argëtuese në hotelet më të mira të vendeve fqinje. Udhëtime mahnitëse me kroçerë. Nxitoni të përfitoni nga ofertat tona! Adresa: Rr. “Mine Peza” (ish-pastiçeri “Flora”) Tel 04 2224592 Fax. 04 2225768 Cel. 0672082333 E-mail: contact@globus.al globus_only@hotmail.com EAST YORK SHARM CLUB Fundjavë magjike në “Sharm Club” me të ftuar specialë dhe kërcimtarë profesionistë. Mos e humbisni! Adresa: Pranë “Hotel Sheraton”, Cel. 0672036000 VOGUE UP CLUB Party vetëm në “Vogue Up”. Atmosfera e fundjavës ndryshon totalisht. Adresa: Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”. Tel: 042271200 Cel. 0672070502 MJU MJU CLUB Në club me Vinimju dj në “Mju Mju Club”. Ejani të kalojmë një fundjavë magjike. Adresa: Pranë stadiumit “Qemal Stafa”, Cel. 0672555971 SCOTCH CLUB Ejani dhe shijoni muzikën e përzgjedhur me kujdes dhe koktejet nga më të ndryshmet. Adresa: Pas stadiumit “Qemal Stafa”, Tiranë. Cel. 0672000106 84

Nga zemra e Amerikës vijnë gatimet dhe pijet më të veçanta e të paprovuara më parë. Shërbimi 24 orë do t’ju bëjë të ndiheni pjesë e një bote të largët, por të prekshme. Me një arkitekturë origjinale, me dy kate të brendshme të arreduara me shije, ju mund të shijoni shumëllojshmëri kafesh, çajrash, ‘shakes’ dhe ‘smooths’, si dhe gatime speciale në çdo çast e kohë. Bar restorant “East York” i jep kohë kohës suaj! Adresa: Rr. “Sulejman Delvina”, përballë Postës Nr. 8, Tirana e Re Cel. 0672079666 PIAZZA BAR - RESTAURANT Me një pozicionim të mrekullueshëm buzë detit dhe në brendësi të shëtitores “Taulantia” ofron një larmi gatimesh. Prodhime deti, kuzhinë mesdhetare, shqiptare & italiane, Çdo ditë nga një specialitet të ndryshëm. Me një shërbim cilësor dhe të pastër. Adresa: L. 1, Shëtitorja “Taulantia”, mbi bankën “Intesa San Paolo”, Durrës - Tel/Fax. +35552376001 - Tel. 0672084886/7

MOKAI COCKTAIL CLUB Muzikë ‘live’ në “Mokai Club”. Ju presim të këndojmë e kërcejmë të gjithë së bashku. Adresa: Pranë “21 Dhjetorit”, ish-Fusha e Zezë Cel. 0672018056/0672018041 TRIANGOLO Një vend i qetë paraditeve për të biseduar e shijuar kafenë e mëngjesit dhe i duhuri në mbrëmje për pijen e dashur. Adresa: Në kryqëzimin midis rrugës “Dora D’lstria” me “Sami Frashërin” Cel. 0672088820 SOFRA TURKE Restorant Turk në të cilin do të gjeni ngrohtësinë e një ambienti familjar. Kuzhinierë turq, personel i kualifikuar dhe shërbim cilësor, çdo ditë nga ora 19.00 - 21.30 muzikë me kitarë në sfond. Mëngjesi i së shtunës dhe të dielës vjen me bufe të hapur (50 lloje ushqimesh) nga ora 08.30 – 13.00. Adresa: “Rruga e Kavajës” Tel. 042226818 ELSABOR ESPANOL E ku tjetër do të provoni shijen e vërtetë të verës spanjolle, veçse tek “Elsabor Espanol”? Tradita spanjolle vjen në Tiranë me shijen magjike të shumëllojshmërisë së verërave. E prodhuar nga kantinat më të njohura të Spanjës, ne ju ofrojmë verën origjinale dhe garantojmë cilësi të lartë. Adresa: “Rruga e Durrësit”, përballë bllokut të ambasadave, sheshi “Adem Jashari”, Cel. 0672031300 E-mail: espanoltirana@yahoo.com


Marrë nga: Revista Kult Source: Kult Magazine STEELWINGS Every Friday you can have fantastic moments at Steelwings Club, karaoking. You can sing and select songs as you wish. Have fun and become the protagonist of the evening! Address: Vaso Pasha Str., Nr.2 Mob. 067201265

MONALISA BAR

GLOBUS TRAVEL

MOKAI COCKTAIL CLUB

Relaxing weekends combined with entertainment programs in the best hotels in neighboring countries. Amazing cruise trips. Hurry to take advantage of our offers! Address: “Mine Peza” Str., (Former “Flora” pâtisserie) Tel 04 2224592 Fax. 04 2225768 Mob. 0672082333 E-mail: contact@globus.al globus_only@hotmail.com

Live music in “Mokai Club”. Looking forward to singing and dancing all together. Address: Near “21 Dhjetori”, Former-Fusha e Zezë Mob. 0672018056/0672018041

SHARM CLUB

EAST YORK

Magical weekends at “Sharm Club”, with special guests and professional dancers. Do not miss! Address: Near “Hotel Sheraton”, Mob. 0672036000

From the heart of America we offer you special dishes and drinks never tasted before. 24 hour service will make you feel part of a remote, but tangible world. With an original architecture, with two internal floors elegantly furnished, you can enjoy the variety coffees, teas, ‘shakes’ and ‘smooths’, as well as special dishes at any instant in time. Bar Restaurant “East York” gives time to your time! Address: “Sulejman Delvina” Str., in front of Post Office No. 8, “Tirana e Re” . Mob. 0672079666

VOGUE UP CLUB Party Only in “Vogue Up”. Weekend atmosphere changes completely. Address: “Dëshmorët e 4 Shkurtit” Str. Phone: 042271200 Mob. 0672070502 MJU MJU CLUB Club around with Vinimju dj. in Mju Mju Club. Come and spend a magical weekend. Address: Near “Qemal Stafa” Stadium. Mob. 0672555971 SCOTCH CLUB Come enjoy the carefully selected music and the variety of cocktails. Address: Near “Qemal Stafa” Stadium, Tirana. Mob. 0672000106

PIAZZA BAR - RESTAURANT With a wonderful position near the sea and inside “Taulantia” promenade it offers a variety of dishes. Seafood, Mediterranean cuisine, Albanian & Italian, Each day a different specialty. With a qualitative and clean service. Address: L. 1, “Taulantia” promenade, next to “Intesa San Paolo” bank, Durrës - Tel/ Fax. +35552376001 - Mob. 0672084886/7

Weekend in “Monalisa” comes to you by bringing a different experience. Selected and remixed music by Dj. Vini. We welcome you! Address: “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Str. Mob. 0672040582

TRIANGOLO A quiet place to talk and enjoy coffees in the morning and for the right one for the evening to enjoy a drink. Address: At the intersection between “Dora D’lstria” Str, and “Sami Frashëri” Str. Mob. 0672088820 SOFRA TURKE A Turkish restaurant where you will find the warmth of a family environment. Turkish chefs, skilled personnel and qualitative service every day from 19:00 to 21:30 with guitar music in the background. Breakfast on Saturday and Sunday with an open buffet (50 types of foods) from 08:30 to 13:00. Address: “Kavaja” Str, Tel. 042226818 ELSABOR ESPANOL Where else will you experience the real taste of Spanish wine, if not at “Elsabor Espanol? Spanish Tradition comes in Tirana with the magical taste of the diversity of wines. Produced by the most famous wineries of Spain, we offer you the original wine and guarantee high quality. Address: “Durrës” Str, in front of the Bloc of Embbassies, “Adem Jashari” Square, Mob. 0672031300 E-mail: espanoltirana@yahoo.com 85


OFERTAT DHE SHËRBIMET m! a j h s u k Gjeje

1 - Eagle Zone TV

3 - Gjeje kush jam

Shërbimi Eagle Zone TV ju ofron mundësinë të ndiqni 10 kanale televizive live, stacione të cilat përfshijnë sport, muzikë, lajme, si dhe stacione ndërkombëtare CNN, Euro Sport dhe Fashion TV. Përveç kanaleve televizive, ju keni mundësinë të shihni edhe video të shumë filmave të përzgjedhur.

Shërbimi “Gjeje kush jam”, i ofruar nga Eagle Mobile, u jep mundësinë të gjithë abonentëve të argëtohen duke ndryshuar zërin e tyre në disa lloje kur telefonojnë një person tjetër.

Për të aktivizuar shërbimin ju mund të dërgoni SMS EZTV në 52000 apo në menunë *100# nën Abonime. Ndërsa për ta anuluar këtë shërbim mund të dërgoni SMS ANULLO EZTV në 52000. Çmimi i shërbimit 15 Lekë/ditë (me TVSH) për abonentët me parapagesë dhe 450 Lekë/muaj (me TVSH) për abonentët me kontratë.

2 - Eagle Star Eagle Star mbledh të gjitha shërbimet në një menu të vetme. Të gjithë abonentët Eagle Mobile mund të hyjnë në këtë menu duke formuar *100# dhe duke shtypur butonin e thirrjes. Nëpërmjet Eagle Star, abonentët duhet të mbajnë mend një kod të vetëm që do t’i lidhë automatikisht me menunë e shërbimeve.

Ky shërbim bëhet i mundur duke telefonuar 147-ën. Pas këtij veprimi, abonenti mund të zgjedhë llojin e dëshiruar të zërit duke shtypur 1 për zë femije, 2 për zë femre, 3 për zë mashkulli, 4 për zë alieni, 5 për zë tepër të hollë dhe të vendosë numrin e personit që do të telefonojë. Për të ndryshuar timbrin e zërit gjatë bisedës, ai mund të shtypë butonin 3 ose 9, kurse për t’u kthyer në zërin origjinal, mund të shtypë butonin 5. Shërbimi është i vlefshëm për të gjitha destinacionet kombëtare. Abonentët AMC dhe Vodafone mund ta përdorin këtë shërbim duke telefonuar numrin 00355678900147. Abonentët e operatorëve të tjerë me anë të shërbimit “Gjeje kush jam”, mund të kontaktojnë vetëm numra Eagle. Çmimi i shërbimit është 30 Lekë për minutë me TVSH.

Menuja kryesore “Eagle Star” përbëhet nga këto kategori: 1. 2. 3. 4. 5. 86

Oferta dhe Njoftime Këtu abonentët do të kenë mundësinë të përzgje- dhin ofertat më të fundit të Eagle Mobile. Shërbime Bazë Në këtë nënmenu abonentët do të kenë mundësi në të kryejnë aktivizime të shërbimeve më kryesore. Përmbajtje të Ndryshme Këtu abonentët Eagle, do të kenë mundësinë të shkarkojnë në celularët e tyre foto, këngë, video, lojëra të ndryshme. Të gjitha të disponueshme në www.eaglezone.al. Abonime Në këtë nënmenu, abonentët do të kenë mundësi në të regjistrohen apo aktivizojnë shërbime të ndryshme si Eagle Zone TV, të Eagle Mobile. Të Dhëna Personale Shënim: Përdoruesit e Eagle Star do të tarifohen sipas shërbimit të zgjedhur.

4 - Oferta Internet Eagle Mobile u jep mundësinë të gjithë abonentëve kudo që ndodhen në Shqipëri të lundrojnë në faqet e preferuara të internetit dhe të jenë në kontakt me miqtë e tyre me tarifat më të ulëta në treg. Abonentët Eagle kanë mundësinë të blejnë paketa interneti me vlera të ndryshme: Paketa Ditore 100 Lekë (50 MB) Paketa Javore 600 Lekë (250 MB) Paketa Mujore 2000 Lekë (800 MB) Aktivizimi i paketave të internetit bëhet duke dërguar një SMS me tekst “Ditore”, “Javore” ose “Mujore” në numrin 55755 ose nëpërmjet *100# nën Oferta Njoftime / Paketa Interneti, ku abonentët kanë mundësi të regjistrohen në ofertë,të regjistrohen, të kontrollojnë balancën dhe të marrin informacione rreth paketave.


OFFERS AND SERVICES

1 - Eagle Zone TV Eagle Zone TV service offers you the opportunity to follow 10 live TV channels and stations which include sport, music, news, and international stations such as CNN, Euro Sport and Fashion TV. Besides the TV channels, you have the opportunity to watch many selected films videos. To activate this service you can send an SMS with the text EZTV at 52000 or on use the menu *100# under Subscriptions. To deactivate the service you can send SMS text ANULLO EZTV at 52000. The price for the service is 15 ALL/day (VAT included) for prepaid customers and 450 ALL/month (VAT included) for postpaid subscribers.

This service is available by calling number 147. After this action the customer can choose the desired type of entry by pressing 1 for child voice, 2 for female voice, 3 for male voice, 4 for alien voice, 5 for helium voice and set the number of the person they would call. To change sound timbre during the conversation they can press button 3 or 9, and to return to the original voice they can press button 5. The service is available to all national destinations. AMC and Vodafone subscribers can use this service by calling 00355678900147.

2 - Eagle Star

Other operators’ subscribers through "Guess who I am" service can only make contact with Eagle Mobile’s numbers. Service charge is 30 Leke/min (VAT incl.).

Eagle Star brings together all services in one single menu. All Eagle Mobile subscribers can access this menu by dialing * 100 # and pressing the call button. Through Eagle Star, the subscribers need to remember just a single code that will automatically connect them to the services menu. "Eagle Star" main menu consists of the following categories: 1. 2. 3. 4. 5.

Offers and Announcements Subscribers will have the opportunity to select among the latest Eagle Mobile offers. Basic Services In this submenu subscribers will have the opportu nity to perform principal services activation. Other Content Eagle subscribers will have the opportunity to download pictures, songs, videos, different games on their mobiles. All available at www.eaglezone.al. Subscriptions In this submenu, subscribers will have the oppor- tunity to register or activate services such as Eagle TV Zone, by Eagle Mobile. Personal Data Note: Eagle Star users will be charged according to the selected service.

3 - Guess who I am The "Guess who I am" service offered by Eagle Mobile, enables all subscribers to have fun by changing their voice in different types of voices, while they call another person.

4 - Internet Offer Eagle Mobile provides subscribers the opportunity everywhere in Albania to surf favorite sites on the Internet and stay in touch with their friends with the lowest fees in the market. Eagle subscribers have the opportunity to buy internet packages with different volumes and validity: Daily Package 100 ALL (50 MB) Weekly Package 600 ALL (250 MB) Monthly Package 2000 ALL (800 MB) For active internet packages send a SMS with text "Daily", "Weekly" or "Monthly" to the number 55755 or dialing * 100 # under Offers Announcements / Internet Package, where subscribers have the opportunity to be registered for the offer, to cancel it, to check the balance and to get information about packages. Prepaid subscribers can benefit the daily, weekly and monthly internet package while individual contract subscribers can receive the weekly and monthly package. To use internet on their mobiles, subscribers need to configure Internet. Configuration is done quite easily by sending an SMS to 54000 texting Internet the brand of the handset, e.g. for Nokia: Internet Nokia. Notes: All prices include VAT. Charging within the packages will be per kB and after using the package, charging will be 0.3 Leke/10 kB. To use internet on their mobiles, subscribers should have the handset which enables them to surf the internet. 87


Abonentët me parapagesë mund të përfitojnë paketën ditore, javore dhe mujore të internetit, ndërsa abonentët individualë me kontratë mund të përfitojnë paketën javore dhe mujore. Për të përdorur internetin në celular, abonentët duhet të kenë konfiguruar internetin. Konfigurimi bëhet duke dërguar një SMS në 54000 me tekst Internet markën e telefonit, p.sh. për celular Nokia: Internet Nokia. Shënime: Të gjitha çmimet përfshijnë TVSH. Tarifimi brenda paketave do të jetë për kB dhe pas konsumit të paketës, tarifimi do të jetë 0.3 Lekë/10 kB. Për të përdorur internetin në celular, abonentët duhet të kenë celular që mundëson lundrimin në internet.

“Oferta SMS”

"SMS offers” SMS Offer allows you to choose one of six SMS packages. Three of them are available to all national operators and three others towards Eagle numbers. Fees and benefit SMS to all Eagle numbers (VAT included):

SMS to all national operators (VAT included):

Oferta SMS ju jep mundësinë të zgjidhni një nga gjashtë paketat me SMS. Tre prej tyre të vlefshme drejt të gjithë operatorëve kombëtarë dhe tre të tjerat drejt numrave Eagle. Tarifa dhe përfitimi SMS drejt gjithë numrave Eagle (me TVSH):

Registration You can subscribe to the offer by using one of these ways: 1. 2.

SMS drejt të gjithë operatorëve kombëtarë (me TVSH):

Regjistrimi Ju mund të regjistroheni në ofertë duke përdorur një nga këto mënyra: 1. 2.

88

Dërgoni një SMS me tekst numrin e paketës së me sazheve në numrin 55159. P.sh. 30 drejt 55159. Vizitoni menunë Eagle Star *100# nën “Oferta Njoftime/Oferta SMS”.

Send an SMS texting the desired package number to 55159. E.g. 30 to 55159. Visit Eagle Star *100# Menu, under “Advertisement Offer / SMS Offer”.


Dyqanet EAGLE MOBILE / EAGLE MOBILE shops TIRANË Eagle Center Bulevardi “Dëshmorët e 4 Shkurtit” 067 2653620 Sheshi “Wilson”, Rr. “Miqësia” 067 2908921

Rr. “Durrësit” 067 2229086

Blv. Kryesor, Lgj. Nr. 11 067 2229091

Rr. “Emin Duraku”, Pranë Stadiumit “Dinamo” 067 2229073

DIVJAKË

Rr. “Dibrës”, pranë Medresesë 067 2229057

ELBASAN

Rr. “Dibrës”, përballë “Shkollës së Bashkuar” 067 2229097

Blv. Kryesor, Laprakë 067 2229066

Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës, Rinas 067 2630909

Blv. “Zhan D’Ark”, pranë Brrylit 067 2229115

Rr. “Ali Demi”, Pll. 135, Shkalla 7 067 2229088

Qendra Tregtare Kristal 067 2229068

Rr. “Myslym Shyri”, Pll. 60, Shkalla 5 067 2226201

VORË Qendër 067 2229085

Blv. Kryesor 067 2229059 Lgj. “Luigj Gurakuqi” 067 2226207 Qendër, Hotel “Skampa” 067 2229117

MAMURRAS Qendër 067 2229087

PESHKOPI

Lgj. “Nazmi Rushiti” , Rr. “Jakov Xoxa” 067 2229108

PËRMET

Shëtitorja “Odise Paskali”, 067 2229110

FIER

POGRADEC

Lgj. “16 Prilli”, Qendra Tregtare 067 2909206 Lgj. “29 Nëntori”, Sheshi “Fitorja” 067 2229118

Rr. “Rinia” 067 2229074 RRËSHEN Rr. “Atë Gjergj Fishta” 067 2229102

KAMËZ Qendër 067 2229068

FUSHË KRUJË

SARANDË

PASKUQAN Qendër Babrru 067 2229089

GJIROKASTËR

SHIJAK

Rr. “Budi”, Qyteti Studenti 067 2229090

YZBERISHT Qendër 067 2229069

Qafa e Pazarit, godina 2 katëshe 067 2229098

SHKODËR

Rr. “Bardhyl”, Nd.3 067 2229103

BAJRAM CURRI

Blv. Kryesor 067 2229096

Blv. “Bajram Curri”, Ish-stacioni i fundit i Tiranës së Re 067 2229112

BALLSH

Rr. “Vaso Pasha”, Pll. 10 067 2226202 Rr. “Medar Shtylla”, Komuna e Parisit 067 2226204 Kombinat 067 2226205

Kinostudio, Rr. “Aleksandër Moisiu” 067 2229613 Blv.“Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 2 067 2909223 Rr. “Elbasanit” 067 2909239 Sheshi “Ataturk”, Kryqëzimi “21 Dhjetori” 067 2909228 Rr. “Dëshmorët e 4 Shkurtit” 067 2226203

Blv. Kryesor 067 2229109

Blv. Kryesor, Lgj. 28 Nëntor, Pll.1 067 2229106

BERAT

L. “22 Tetori”, Blv. Kryesor, 067 2226219

BILISHT

Lgj. Nr. 2, Rr. “Fuat Babani” 067 2226212

ÇOROVODË

Bulevardi Kryesor 067 2229111

DELVINË

Lgj. “Sinan Ballaci” 067 2229082

Blv. “Bajram Curri”, Pallatet Agimi 067 2229095

DURRËS

Sheshi “Avni Rustemi” 067 2229116 Blv. “Zogu I” 067 2229058

Durrës, Plazh Lgj. Nr. 13 067 2229070

Qëndra Tregtare Citypark 067 2229079

Rr. “Tregtare” Lgj. Nr. 3 067 2908913

Rr. “Skënderbej”, Lgj. Nr. 4 067 2226206

Lgj. Nr. 11, Rr. “Ramiz Aranitasi” 067 2226218

Lgj. “Punëtori” 067 2229104

Shëtitorja “18 Shtatori” 067 2226221

KAVAJË KORÇË

Lgj. Nr. 3, Rr. “Fan Noli” 067 2226209 Lgj. Nr. 12, Blv. “Gjergj Kastrioti” 067 2226210

Lgj. Nr. 2, Rr. “Kajo Karafili” 067 2226208

Lgj. Nr. 2, Rr. “8 Nëntori” 067 2229055 Lgj. “Popullore” 067 2229068 Rr. “Kol Idromeno” 067 2226215 Lgj. “Vasil Shanto” Qendra Tregtare Chicago 067 2908912

TEPELENË

Rr. “Mustafa Matohiti” 067 2229107

VLORË

KRUJË

Lgj. “Pavarësia”, Rr. “Sadik Zotaj” 067 2909233

KUÇOVË

Skelë, përballë shkollës “Ismail Qemali” 067 2226216

Lgj. Nr. 1, Qendër 067 2229114 Lgj. “Llukan Prifti” 067 2226220

KUKËS

Blv. Kryesor 067 2229105

Lgj. “Pavarësia” Rr. “Kosova” 067 2229093 Orikum 067 2229065

LEZHË

Blv. Kryesor 067 2226213

LUSHNJË

Blv. Kryesor 067 2226217

MALËSI E MADHE Koplik, Qendër 067 2226214

www.eaglemobile.al Kujdesi ndaj Klientit 139 / Customer Care 139

89


Eagle Mag April 2011  

eaglemag, eaglemobile

Advertisement