Wijkkrant 14 - Oktober 2021 - Het Oude Buurtje

Page 1

nummer 14 - oktober 2021

WIJKKRANT buurtvereniging het oude buurtje

het oudste buurtje van hoofddorp

mmt elkaar - vvr elkaar


Al sinds 1982 een goeie plek voor; “…lekker knus dineren…” “…even snel een pizza halen…” “…terrasje pakken in de zon..” “…extra laten verwennen met een mooie catering…” “…gewoon gezellig met vrienden…”


Colofon Dagelijks bestuur: Leo Spruit (voorzitter) voorzitter@hetoudebuurtje.nl Arie van Noord (penningmeester) penningmeester@hetoudebuurtje.nl Sandra Keukens (secretariaat) secretariaat@hetoudebuurtje.nl Postadres: Raadhuislaan 43 Arie v. Noord (ledenadministratie) ledenadmin@hetoudebuurtje.nl Activiteitencommissie: activiteiten@hetoudebuurtje.nl Linda van der Voort Vacature Redactie wijkkrant: Linda van der Voort, Marjolijn van Noord Webmaster website www.hetoudebuurtje.nl Ron van der Steeg Facebookpagina Het Oude Buurtje Hoofddorp Twitter @hetoudebuurtje Gebiedsmanager : David Michel, bereikbaar via telefoonnummer 0900 -1852 Burgernet www.burgernet.nl Klachten en meldingen: U kunt terecht op www.haarlemmermeer.nl of telefoon 0900-1852 Politie 0900-8844, Noodgevallen 112 U kunt alle politiezaken ook melden bij wijkagent Marjolein van Broeck www.politie.nl Vertrouwenspersoon Henri G. Schmit

Van de voorzitter: door Leo Spruit Corona is bijna twee jaar onder ons en we hebben het gemerkt! Familie en bekenden zijn ziek geworden, sommigen ernstig en er zijn mensen overleden. Gelukkig zijn velen weer hersteld al heeft het voor een aantal mensen nog steeds gevolgen. We spreken de hoop uit op volledig herstel. Op de activiteiten van de buurtvereniging heeft het virus grote invloed gehad en dat heeft het nog steeds. Vorig jaar en dit jaar hebben we onze jaarlijkse barbecue moeten annuleren en een aantal activiteiten moeten afzeggen en opschorten. De ALV van 2021 is uitgesteld en de jaarlijkse kerst/nieuwjaarsborrel kan pas gehouden worden als het sein op groen staat. We willen als bestuur geen enkel risico nemen met de gezondheid van onze leden en bezoekers. We houden u op de hoogte van alle activiteiten via de website, email en indien nodig via een flyer. Begin 2022 wordt eindelijk een begin gemaakt met de ingrijpende renovatie van de Kruislaan, Fortweg, Engelmanstraat en de Raadhuislaan. Na alle onderzoeken en jarenlang uitstel worden de plannen, met inspraak van een groep buurtbewoners, verwezenlijkt. We zien er naar uit!

Opmaak: Monique van der Flier Wijkkrant Het Oude Buurtje Jaargang 30, oktober 2021 Oplage 800 stuks

3


Nieuws vanuit de Gemeente Haarlemmermeer door de Gebiedsmanager

Felicitatie voor het 30 jarig jubileum Wie op Wikepedia ‘Haarlemmermeer’ in toetst, leest dat onze gemeente 31 kernen heeft. Maar de bewoners van het Oude Buurtje in Hoofddorp weten wel beter: Haarlemmermeer heeft 32 kernen. Het Oude Buurtje is namelijk geen wijk, maar een dorp in Hoofddorp. Veilig omringd door de Hoofdvaart, de Kruisweg en de Geniedijk, met een eigen fort, een molen, veel groen en oude bomen en veel verschillende bouwstijlen. Maar wat is een dorp, of een buurtje zonder buurtvereniging? Een club mensen die zorgt voor contact tussen de buurtbewoners, die een jaarlijkse barbecue organiseert, die omkijkt naar de kwetsbaardere buurtbewoners en die de linking pin is tussen de gemeente en de bewoners? Ik kijk altijd met bewondering naar de vele enthousiaste bewoners die de handen in elkaar slaan om ervoor te zorgen dat een buurt ook een échte buurt wordt: een buurt met sociale cohesie. Ik zeg het vaker: de vrijwilligers die dit vol enthousiasme doen, onbezoldigd, zonder er iets voor terug te verwachten: zij zijn het cement van de samenleving. De buurtvereniging van het Oude Buurtje bestaat dit jaar 30 jaar: een mooie leeftijd! Ik wens u - de buurtvereniging én de bewoners van het Oude Buurtje - nog heel veel jaren toe. Want mede dankzij de buurtvereniging is het Oude Buurtje de 32e kern van Haarlemmermeer. Van harte gefeliciteerd! Marianne Schuurmans-Wijdeven Burgemeester Haarlemmermeer 4


Felicitatie van de gebiedsmanager David Michel In december bestaat buurtvereniging het Oude Buurtje 30 jaar. Ik feliciteer haar van harte met dit jubileum. De samenwerking met de buurtvereniging ervaar ik als zeer prettig. Ik kom met veel plezier naar de jaarlijkse buurtbbq. Waar ik mij erg welkom voel. Op nog vele jaren. Hartelijke groet, David Michel, gebiedsmanager Hoofddorp centrum Werkzaamheden Raadhuislaan, Kruislaan en Fortweg In de editie van de vorige wijkkrant heb ik u laten weten dat de werkzaamheden in de Raadhuislaan, Kruislaan en Fortweg in 2021 (doorlopend naar 2022) zouden starten. Helaas starten de werkzaamheden niet in 2021. Ik leg u uit waarom dit niet lukt. Voor het planten van de extra bomen en om de conditie van de bestaande bomen te onderhouden, hebben wij advies nodig over de groeiplaatsinrichting (bodem) voor de bestaande en nieuwe bomen. Hiervoor was een onderzoek nodig. Dit heeft langer geduurd dan verwacht, waardoor de uitvoering van de werkzaamheden is vertraagd. We hebben het advies ontvangen en we kunnen nu weer tempo maken. Dit betekent dat de laatste punten van het ontwerp nu worden afgerond. Wanneer het ontwerp helemaal is vastgesteld, plaatsen wij het ontwerp op de gemeentelijke website (https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/raadhuislaankruislaan-en-fortweg-diverse-werkzaamheden). Ook op de website van de buurtvereniging wordt het ontwerp geplaatst.

5


De nieuwe planning; Vaststellen definitief ontwerp

30 september 2021

Documenten voor de aannemer

31 oktober 2021

Aanbesteding

15 oktober 2021 tot en\ met 31 januari 2022 (bekend maken van de opdracht, bedrijven kunnen offertes indienen)

Voorbereiding werkzaamheden

15 januari 2022 tot en 30 april 2022

Start werkzaamheden

1 mei 2022 (duur van de werkzaamheden ongeveer 1,5 jaar)

Hartelijke groet, Harko Pilot, Projectleider Raadhuislaan, Kruislaan en Fortweg Voortgang Het oude Raadhuis Over het Oude Raadhuis is nog geen nieuwe informatie te geven.

6


MALIQUE BEAUTY BAR Tijd voor een leuke buurt actie ! HAAR NAGELS WIMPERS WENKBRAUWEN PEDICURE BEAUTY BAGS BIJOUX

October combinatie Actie Voor de Dames Wassen , knippen, Fohnen & Wenkbrouwen harsen & verven

Voor de Heren wassen & Knippen

€ 3 5 ,0 0

€ 2 0 ,0 0

Beauty Bar Malique heeft zich 6 maanden geleden gevestigd in het oude buurtje aaan de Fortweg 2, maak uw afspraak online www.maliquebeautybar.nl of telefonisch 023-5766348

7


nummer 14 - oktober 2021

WIJKKRAN

30 jaar buurtvereniging Het Oude Buurtje door Leo Spruit

De buurtvereniging is 30 jaar geleden begonnen als een jaarlijkse bijeenkomst van buren die met elkaar een barbecueavond organiseerden. In de loop der jaren ontstond de buurtvereniging waarvan iedere inwoner van ons buurtje lid kon worden. Officieel heet het gebied waar wij wonen: Hoofddorp West.

buurtvereniging het oude buurt

Hier zijn de cijfers zoals gepubliceerd door het CBS (2021). Hoofddorp West is een buurt in de gemeente Haarlemmermeer. Deze buurt telt in totaal 1.140 inwoners waarvan er 43.4% man en 56.1% vrouw is. De leeftijden zijn als volgt verdeeld: • • • • •

15% is tussen 0 en 14 jaar, 9% is tussen 15 en 24 jaar, 19% is tussen 25 en 44 jaar, 24% is tussen 45 en 64 jaar, 33% is 65 jaar of ouder.

Van deze groep is 38% gehuwd en 38% ongehuwd. Er zijn in totaal 550 huishoudens. Deze bestaan uit 46% eenpersoonshuishoudens, 28% tweepersoonshuishoudens en 26% huishoudens met één of meer kinderen. Gemiddeld bestaat een huishouden uit 2.0 personen.

8

Het huidige bestuur komt voort uit het bestuur dat in 2015 is aangetreden. De vereniging biedt een breed scala voor jong, het oudste buurtje van hoofddorp maar ook voor oud. De activiteitencommissie organiseert en regelt de activiteiten in samenwerking met vrijwilligers.

mmt elkaar - vvr elka


Voor de afgelopen 30 jaar kunnen we dankbaar zijn. Vooral aan: •

Al die mensen die belangeloos hebben geholpen in allerlei functies

De contacten met Horizon, onze thuisbasis

De gemeente met hun steun en subsidies

Sponsors

Adverteerders

Leveranciers

Leden

Donateurs

Twee keer per jaar verspreiden we deze wijkkrant met veel informatie, praktische tips en verrassende verhalen uit het buurtje. De website en de nieuwsbrief, waarvoor je je kunt aanmelden, onze Facebookpagina worden regelmatig van de laatste informatie voorzien. hetIn oudste buurtje van hebben hoofddorp de loop der jaren we in overleg met het gebiedsbeheer van de Gemeente Haarlemmermeer veel kunnen bereiken:

mmt elkaar - vvr elk het instellen van een blauwe zone, 30 km gebied, de voorgenomen herinrichting van enkele straten etc. Wij gaan door, met elkaar voor elkaar!

9


Een bijzondere bewoner van het Oude Buurtje door Leo Spruit

In de Ramaerstraat aan de keukentafel met Franke van der nummer 14 - oktober 2021 Laan. Sinds 1996 met zijn gezin, Janine en hun drie kinderen, woonachtig in Het Oude Buurtje.

IJKKRANT

uurtvereniging het oude buurtje

Na zijn studie biologie ging Franke aan het werk voor de VN (Verenigde Naties) in Mozambique. Na drie jaar verstoorde de oorlog zijn ontwikkelingswerk en werd Italië de volgende standplaats. Italië is een bijzonder land met een prachtige natuur en een rijke cultuur. Aan de Italiaanse manier van werken, kleven ook nadelen en na 5 jaar keerde het echtpaar terug naar Nederland. Na een verblijf in Amsterdam en Badhoevedorp groeide de behoefte aan een rustige, veilige en groene omgeving. Het bleek een gouden kans toen de woning aan de Ramaerstraat te koop kwam, het was liefde op het eerste gezicht. Het kostte wel moeite want de belangstelling voor het huis was groot, maar het gezin landde in Het Oude Buurtje. Het bleek een prima beslissing: rust, groen en met een centrale ligging was het een omgeving waar van alles te doen viel. Na een werkzame periode bij commerciële bedrijven kwamen er kansen voor de wezenlijke interesse van Franke: Stichting MEERGroen. 10


Hiermee kan hij zich volledig inzetten voor de waarden die hem voor ogen staan: weg van het materialistische denken dat het welzijn en evenwicht in de wereld verstoort en de kans te pakken om het evenwicht in de natuur te herstellen door heel veel groene activiteiten te ontplooien. Gericht op de neutralisatie van o.a. CO2 dat een bedreiging vormt voor de gehele mensheid. Dit bereikt hij door gezamenlijk de handen uit de mouwen te steken om zo te komen tot een actieve burgerparticipatie waarbij de inzet van jong en oud waardering krijgt en men zo kan leren wat echt belangrijk is. In Het Oude Buurtje heeft Franke met zijn vrijwilligers diverse projecten onder handen: Het Jansoniusterrein Waar 1x per maand op de 2e zaterdag gewerkt wordt. Om 9.30 uur koffie of thee en dan wordt het terrein bewerkt en laat het zich gebruiken als educatieve tuin voor jong en oud waar je spelenderwijs de natuur leert kennen. Het Fort van Hoofddorp Waar elke maandagmiddag door vrijwilligers wordt gewerkt aan het oudste buurtje van hoofddorp het groen; naast de ecologische kant komt de cultuur en geschiedenis in en rond het fort aan bod.

mmt elkaar - vvr elka

Het Nanningabad Het voormalige zwembad, waar zo velen hebben leren zwemmen, is omgebouwd tot een biologische fruit-, groente- en natuurtuin waar vrijwilligers heerlijk kunnen werken. Bezig zijn in het groen en door de seizoenen werkelijk te ervaren heeft een therapeutische werking, zoals eigenlijk alle projecten. Van de rijke oogst krijgt een ieder zijn deel: samen doen, samen delen. Je kunt daar in ieder geval terecht op de zondagmiddagen en vaak ook in de avonden. Deze drie projecten maken Het Oude Buurtje mooier en leuker!

11


Franke levert ook bijdragen aan 15 digitale en papieren media zoals o.a. de wekelijkse column in het HC. Zijn maandelijkse vlog is te vinden op YouTube: St.MEERGroen. En voor geïnteresseerden is zijn boek 'Code Rood' een aanrader. Meer weten? Kijk dan op de website van Stichting MEERGroen https://stichtingmeergroen.nl/ voor alle activiteiten, en let speciaal op de bomenplantactie.

12


13


Eerste bewoner van het Burgemeester Jansoniushof door Leo Spruit

Een van de eerste bewoners van de nieuwbouw op de plek van de voormalige Jansoniusschool is Peter Meijer samen met zijn gezin: zijn echtgenote Gayane en hun twee zoons Justin en Lucas. Peter werkt bij de overheid in het ICT management. Zijn roots liggen in Haarlem en de eerste kennismaking met Hoofddorp was een appartement in Graan voor Visch. Toen de gelegenheid zich voordeed om zich in te schrijven voor het nieuwbouwproject in het Burgemeester Jansoniushof werd die unieke gelegenheid met beide handen aangegrepen.

het oudste buurtje van hoofddorp

t elkaar - vvr elkaar In 2012 startte de verkoop en men deed mee met een loting. In 2013 kon het echtpaar de woning betrekken, waardoor de wens werd vervuld om op een locatie te kunnen wonen met veel ruimte en groen.

14


Na de bouw van het Burgemeester Jansoniushof heeft Peter zich ingezet voor een goede bereikbaarheid van de wijk en dat zorgde voor allerlei tegengestelde belangen en de samenwerking met de Gemeente verliep stroef. Dat is nu allemaal achter de rug en Peter en zijn gezin hebben een heerlijke woonplek. Op de vraag hoe ervaar je Het Oude Buurtje verklaart hij van harte: 'ik hoor in Het Oude Buurtje' vrij naar “ich bin ein Berliner”. Volgens hem bestaat er wel weer behoefte aan activiteiten van de buurtvereniging; de ruimte is er naar zijn idee. Het zou de mensen wel aanspreken.

het oudste buurtje van hoofddorp

mmt elkaar - vvr elka Het Burgemeester Jansoniushof in aanbouw - 2012

15


30 jaar HOB door de ogen van bewoner Ben Boskamp door Leo Spruit

In 1995 kochten we (Ben en Fredie Boskamp) een huis aan het C.J. Kievitshof dat werd opgeleverd in 1997. Als we ergens neerstrijken, heb ik de gewoonte mij te verdiepen in de buurt waar we (gaan) wonen. Daartoe nam ik contact op met het bestuur van de buurtvereniging 't Oude Buurtje. Van lieverlee werd ik steeds meer betrokken bij de vereniging en op een gegeven moment fungeerde ik, naast mijn werk op de luchthaven Schiphol, als penningmeester/secretaris. In de periode van 1996 tot 2009 organiseerden we vele activiteiten zoals o.a.: • • • •

een high tea met een lopend buffet; kinderspelletjes: pannenkoeken bakken, fietsspeurtocht, waterspelletjes; filmdagen in de Meerse, (dan huurden we drie rijen stoelen af om met de buurt de oudste buurtje van hoofddorp nieuwste James Bond film het te bekijken); en rond de kerstdagen toonden we voor de kinderen films met o.a. Kabouter Plop.

mmt elkaar - vvr elk

Aan Pasen denk ik met warme gevoelens terug. Ik was verkleed als paashaas en leidde de zoektocht naar de eieren. Voor de Paas kwamen we met de kinderen bij elkaar op de plaats waar nu de receptie van Horizon is. Daar stond een hok met levende kuikens. Vandaar trokken we met de hele groep naar de tuintjes rond de aanleunwoningen/bungalows waar de eieren lagen.

16


nummer 14 - oktober 2021

WIJKKRAN

buurtvereniging het oude buur

Die 200 eieren kochten we bij de Vers-boerderij aan de Hoofdweg en deze werden in een zilver-papiertje gewikkeld en verstopt. De winnaar, degene met de meeste eieren, kreeg een prijs. Na de zoektocht trok de hele stoet naar het kunstwerk op het puntje van de Ramaerstraat en kregen allen wat te drinken en een krentenbol. Het hele jaar door vonden wandelaars (meestal met hond) nog verstopte eieren. Later zijn we overgegaan op chocolade eieren. Nu wonen Fredie en ik in een appartement in Horizon en het bevalt heel goed. We zijn blij dat we, na een uitstapje van 7 jaar, weer terug zijn in Het Oude Buurtje. Wat opvalt is dat mensen graag terug willen naar deze wijk en wij hebben onze terugkeer als heel prettig thuiskomen ervaren.

17


Maak kennis met het team van Makelaarshuijs Eikelenboom

Voor al je verkopen, aankopen, taxaties en bedrijfsonroerendgoed Wil je meer informatie of een vrijblijvend gesprek voor verkoop, aankoop of een taxatie, neem dan gerust contact met ons op. Je bent altijd welkom bij ons op kantoor, de koffie staat klaar.

Kruisweg 1023 • 2131 CR Hoofddorp T. 023 561 60 94 • info@hetmakelaarshuijs.nl www.hetmakelaarshuijs.nl

18


19


30 jarig bestaan – uit de oude doos door Klaas Korver

Zo’n 75 jaar geleden reed ik met een bokkenwagen door het Oude Buurtje (zie foto). Deze foto is genomen door Annie Schelvis, de dochter van fotograaf Schelvis, die woonde aan de Fortweg. nummer 14 - oktober 2021

WIJKKRANT

uurtvereniging het oude buurtje

In de Tweede Wereldoorlog smokkelde ik met de bokkenwagen. Dat heeft mijn vader mij later verteld. Toen mocht ik er niet over praten. Er was in de oorlog een levendige ruilhandel. Mijn vader had twee broers, die kaas maakten. Er kwam regelmatig kaas naar Hoofddorp. Mijn vader ruilde deze kaas tegen tarwe in de Haarlemmermeer. Met mijn bokkenwagen zorgde ik voor het vervoer van kaas en tarwe.

20

De bok die voor de wagen stond was soms eigenwijs en wilde niet altijd lopen. Het ging goed als mijn vader er 10 meter voorruit


buurtvereniging het oude buur

fietste. Dat gebeurde dan ook met de voedseltransporten. Dat was alleen nodig voor de heenweg. De terugweg was geen probleem, zonder tomtom, zonder stoplichten en met weinig verkeer wist hij bliksemsnel de weg naar huis te vinden. Soms kwam ik Duitse soldaten tegen die lachten en zwaaiden. Ze hadden alleen maar ook voor de bok en niet voor de wagen.

Na de bevrijding werd er een groot feest gevierd in Hoofddorp, dat prachtig versierd was. Er werd een grote optocht gehouden, met alles wat nog rijden kon en ook dit alles was mooi versierd. Daaraan nam ik deel met mijn bokkenwagen. We waren eerst bevreesd of de bok wel wilde lopen, maar we hadden geluk. We kregen een plekje achter de wagen van de kleuterschool. Deze was aan de achterkant versierd met groene takken en verse blaadjes. Regelmatig stonden we even stil en dan deed de bok zich te goed aan de malse blaadjes. Aan het einde van de optocht was de wagen voor ons van achteren kaal. En de bok was blij dat hij weer snel naar huis kon. Dit waren de herinneringen van een paar jaar (± 1944-1945) ritjes met de bokkenwagen.

WWW.DEVERSBOERDERIJ.NL

het oudste buurtje van hoofddorp

mmt elkaar - vvr elk

HEERLIJKE, EERLIJKE EN GEZONDE PRODUKTEN VOOR EEN REDELIJKE PRIJS HOOFDWEG 516, 2132MH HOOFDDORP 023-5616268

21


30 jarig bestaan – uit de oude doos door Aad Koolbergen

In de jaren na de 2e wereldoorlog was er ook al een soort vereniging, eigenlijk meer een clubje om de kinderen te vermaken. Een groepje moeders begonnen daarmee en het werd al snel een jaarlijkse trip. De kinderen van 6 tot 10 jaar konden een dag met een bus naar OUD-VALKEVEEN. Dit werd elk jaar in de zomervakantie gedaan. In de ochtend kwam er een touringcar bus in de Fortweg 25 voor het huis van fam. Overbeek en werden de kinderen ingeladen, niet vergeten om de melkbus vol met limonade in te laden. het oudste buurtje van hoofddorp

t elkaar - vvr elkaar

Dit werd elk jaar door Piet Overbeek, de bloemenman uit de Fortweg 25, geregeld. Bijgevoegd twee foto’s van Piet Overbeek, zoals hij door het dorp ging.

Een paar limonade flessen werden leeg gemaakt en gevuld met koud water. Onderweg al zingend naar Oud-Valkenveen, daar werden we los gelaten en konden we van alles doen. 22


Vooral het doolhof met een uitkijktoren waar iemand van het park in zat, om de mensen te helpen die de uitgang niet meer konden vinden, had veel aantrekkingskracht voor ons. Ook het IJselmeer was een welkome verkoeling voor de heet gespeelde jeugd. Daar kon je 100 meter vanaf de wal het water in lopen. Het was maar 30 cm. diep. Op het pretpark was van alles te doen. Er was een vijver waar je met een motorbootje in kon varen, daar mocht ik een keertje mee met Geris Schelvis die mee gegaan was om op de jeugd uit het buurtje te passen. nummer 14 - oktober 2021

WIJKKRAN

Daar is de bijgaande foto genomen waarschijnlijk door moeder Schelvis, zij hadden een fotozaakje aan huis (Fortweg 49) nu Ter Veenlaan 8. Tegen de avond werd de thuisreis gestart, eerst werden de koppen wel drie maal geteld.

buurtvereniging het oude buurtj

Veel en hard zingen van we gaan nog niet naar huis was de hele reis te horen. Nabij Hoofddorp kropen we naar onder in de bus zodat we niet te zien waren en de ouders aan de chauffeur vragen of hij ons vergeten was, dit was elk jaar een standaard gebeuren. Uitladen van de kinderen en niet vergeten de lege melkbus, die moest terug naar de boer. Terug in de ouderlijke woning, schor, vies, moe en voldaan en honderduit pratend van de prachtige dag. Deze uitgaansdag heb ik drie maal mee mogen maken en kijk daar met plezier op terug. De foto’s zijn geleend van www.janwies.nl

23


De bakker van het oude buurtje bakt ook met meel van Korenmolen De Eersteling het lekkerste brood. Elke dag, behalve zondag, kunt u al om 6 uur terecht !

Bakker Gerard Hoofdweg 730a tel. 023-5616605 info@bakkergerard.nl 24


Groene tuinen in het Oude Buurtje

door Anneke van Gijzen / Haarlemmermeer waterproof

Door klimaatverandering hebben we te maken met langdurige hitte en droogte in de zomer, afgewisseld met enorme hoosbuien. De inrichting van onze tuinen is meestal niet zo hittebestendig. Door de vele tegels kan het water niet in de grond wegzakken waardoor teveel regenwater wordt afgevoerd naar het riool. Dat raakt overbelast met wateroverlast als gevolg. Haarlemmermeer Waterproof organiseerde het Haarlemmermeers Kampioenschap Tegelwippen om inwoners te stimuleren om tegels uit hun tuinen te verwijderen. De actie is weliswaar (bijna) afgelopen, maar het vergroenen van de tuinen is nog steeds heel belangrijk! Want een groene tuin: - Maakt de omgeving koeler en is dus een goede manier om hitte tegen te gaan - Houdt kostbaar zoet water vast en voorkomt wateroverlast - Draagt bij aan het herstel van de biodiversiteit Hitte Tussen 1906 en 2017 is de temperatuur in Nederland met bijna 2 graden toegenomen. Dat betekent dat we met zijn allen onze omgeving zullen moeten koelen.

25


Foto: Kraków dla Mieszkańców, Polen

Groene bomen en planten bieden niet alleen schaduw, maar verkoelen ook door verdamping. Tegels daarentegen worden erg heet en geven die hitte af aan de omgeving, die daardoor nog meer opwarmt.

26


Wateroverlast Een (bijna) volledig betegelde tuin voert al het regenwater af naar het (overbelaste) gemeentelijke afwateringssysteem. Verwijder daarom een aantal tegels uit je (voor)tuin zodat het regenwater in de bodem kan zakken. Eén vierkante meter grond zonder tegels scheelt zo’n 600 liter water per jaar die niet afgevoerd hoeft te worden. Daarbij werkt groen als een spons: groen neemt het water op en laat het langzaam weer weglopen zodat het niet allemaal tegelijk afgevoerd hoeft te worden. Volgens de Waterwet ben je als inwoner trouwens verantwoordelijk voor (de afvoer van) het regenwater dat op jouw perceel valt, en er wordt van je verwacht dat je dat regenwater zoveel mogelijk “op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengt”. Werkzaamheden van de gemeente In Het Oude Buurtje gaat de gemeente ook aan de slag met klimaatadaptatie. In het voorjaar van 2022 start de aanleg van een systeem voor het gescheiden afvoeren van riool- en regenwater. Nu gaat het schone regenwater nog samen met het rioolwater naar de Rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dat gaat veranderen: het regenwater gaat straks naar een aparte leiding zodat het direct naar de omliggende sloten kan stromen. Op deze manier wordt het riool ontlast en vermindert de kans op wateroverlast bij hevige regenval. De Raadhuislaan, de Fortweg en de Kruislaan moeten sowieso op de schop voor algemeen onderhoud aan de weg en het opnieuw betegelen van de stoepen. De aanleg van een gescheiden rioolsysteem kan daar gemakkelijk mee worden gecombineerd. Bewoners die in deze straten wonen zijn zelf verantwoordelijk voor de aansluiting van de regenpijp, in ieder geval de pijp die 27


aan de voorkant van de woning zit, op de nieuwe afvoerleiding voor regenwater. Er komt hiervoor subsidie beschikbaar. De gemeente stuurt daar in een later stadium, als meer bekend is over de startdatum van de werkzaamheden, een informatiebrief over. De regenpijp afzagen en het water opvangen in een regenton of een regenwatervijver, kan natuurlijk ook. Eventueel kun je zelfs het regenwater opvangen om in je woning te gebruiken. Kijk voor de opties op onze website: Haarlemmermeer Waterproof Samen de sponswerking vergroten Hittestress kaart uit de Klimaatatlas van het Hoogheemraadschap Rijnland

28

Klimaatadaptatie is méér dan alleen het voorkomen van wateroverlast. De gemeente gaat ook bomen planten om de wijk meer hittebestendig te maken. De parkeerplaatsen worden daarvoor opnieuw ingericht. Rond een aantal bestaande bomen worden plantvakken met beplanting geplaatst. Bomen die geen plantvak krijgen, worden beschermd met waterdoorlatend materiaal. Het asfalt in de Kruislaan wordt vervangen door


klinkers: minder hitte en meer gelegenheid voor het regenwater om tussen de klinkers door in de bodem te zakken. Een groene tuin Slechts 40% van de buitenruimte is eigendom van de gemeente, de andere 60% is in handen van particulieren en bedrijven. Jouw groene tuin kan daarom een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de leefomgeving. De richtlijn voor een groene tuin is 1/3 betegeld, en 2/3 van de tuin groen ingericht. Vergroen je tuin en draag bij aan het tegengaan van hittestress, het voorkomen van wateroverlast en het herstel van de biodiversiteit. Alleen met jouw hulp kan er écht een verschil worden gemaakt! De grootste impact levert een geveltuintje: daarin wordt water opgevangen dat langs de muur loopt én het vormt een barrière tegen de hitte. Groen levert ook een vrolijk straatbeeld op. Aangetoond is dat mensen gelukkiger worden van een groene omgeving. En natuurlijk zijn planten en bomen goed voor bijvoorbeeld de vlinders en de bijen, en helpen ze de biodiversiteit herstellen. Wil je graag tips voor je tuin van de Groene Tuin Ambassadeur die in Het Oude Buurtje woont? Neem dan contact op met Haarlemmermeer Waterproof dan brengen wij jullie met elkaar in contact: info@haarlemmermeerwaterproof.nl . Neem ook contact met ons op als je in het voorjaar, tegelijk met de werkzaamheden van de gemeente, tegels uit je tuin wil verwijderen. 29


Bakker Gerard – 30 jaar HOB door Leo Spruit

Bakker Gerard is altijd goed gemutst en lekker druk. 'Je komt maar langs voor een gesprek in de middag dan heb ik wel tijd'. Dus ik tref een volle winkel: ijs, brood, saucijzenbroodjes etc. worden gevraagd en snel met een kwinkslag afgeleverd. Het assortiment is net verbreed met de Italiaanse banket specialiteit 'cannoli'. Bakker Gerard heeft een speciale relatie met Het Oude Buurtje. 'De bakkerij was sinds 1900 o.a. gevestigd aan de Tuinweg 14 te Hoofddorp en in juli 2006 is de zaak verhuisd naar de Hoofdweg op nummer 730a'. 'Sinds de oprichting van de bakkerij, voorheen onder de naam bakkerij Bölte, bakt hij zijn eigen brood en banket'. het oudste buurtje van hoofddorp

t elkaar - vvr elkaar 'Voor een aantal specialiteiten bakken we met het meel van molen de Eersteling zoals de bekende appelgebakjes'. Onlangs zijn het speculaas, de stollen en de (Kerst) kransjes door het Nederlands Bakkerij Centrum met goud bekroond.

30

'Zijn ijs is om over op te scheppen'. Gerard houdt van zijn vak, alles lekker vers en ambachtelijk gemaakt!


“Enige jaren geleden schepte Gerard ijs op de barbecue van het Oude Buurtje. Een mevrouw bleef vragen of het ijs wel goed was en of het wel smaakte. Gerard schepte het ijs in een hoorntje, nam een lik en zei: 'het smaakt heerlijk'. De dame nam het ijsje mee en at het lekker op”. Gerard vind HOB is een gezellig buurtje waar de mensen er nog voor elkaar zijn. De sfeer is gemoedelijk, een beetje dorps. Het oude en nieuwe gedeelte loopt door elkaar en er is samenhang in de buurt. De buurtvereniging organiseert veel en hij werkt graag mee zoals o.a. aan de jaarlijkse barbecue, de ledenvergadering, jubilea en andere speciale gebeurtenissen. Gerard: 'Hier mag Hoofddorp trots op zijn'!

Diverse opstellingen mogelijk Zoals afgebeeld het oudste buurtje van hoofddorp vanaf: € 1.917,00

mmt elkaar - vvr elka Adres: Hoofdweg 752 2132 BW Hoofddorp

Geopend: maandag: 13:00 - 17:30 dinsdag t/m vrijdag: 09:00 - 17:30 zaterdag: 10:00 - 17:00

info@nijhofwooncentrum.nl | www.nijhofwooncentrum.nl | 023-5631957 31


Van de mannenpraatgroep in Horizon door Leo Spruit

In 2015 is in overleg met de manager van Zorgcentrum Horizon begonnen met de mannenpraatgroep. Sinds die tijd, met een corona onderbreking, zijn de mannen wekelijks samengekomen om gezellig met elkaar van alles te bespreken. Af14en- oktober toe een2021 uitstapje naar museum of een nummer tentoonstelling, lunchen (bij voorkeur met een visje op de pier van IJmuiden), een presentatie van één van de deelnemers of door iemand uit de politiek of anderszins. Niets moet, veel kan en altijd met een lekker kopje koffie.

IJKKRANT

Op onze bijeenkomst van 25 augustus jl. hebben we de vraag urtvereniging het oude buurtje voorgelegd aan de mannen: 'wat is jullie eerste reactie als we

praten over jullie ervaringen met de mannenpraatgroep en de buurtvereniging'? Deze vraag maakte veel los en hier volgt een bloemlezing uit de reacties: • • • • • • •

32

• • •

Het fijne is dat je betrokken bent bij de maatschappij; Ik had in mijn agenda staan 'de oude mannenclub' maar hier vergeet je je leeftijd; Je leert elkaar beter kennen en het besef van je leeftijd valt weg; De bewoners van Horizon komen zo in Het Oude Buurtje en vice versa; Het geeft een gevoel van saamhorigheid, je voelt je onder gelijkgestemden; Fijn om hier te zijn; Geweldig dat Oude Buurtje, gezellig wonen, veel woonplezier; Je doet heel veel contacten op; Ik ben er reuze blij mee, warme vriendelijke mensen; Ik voel me thuis;


• • •

Zelf kom ik uit een andere wijk, maar ik kom hier met veel plezier; Het Oude Buurtje is net een dorp; ls ik de Ter Veenbrug over ben, waan ik me weer in 1953 toen ik wel eens in Het Oude Buurtje kwam. Je stapt de stad uit en het dorp in;

Elke woensdag in het Atrium 2 van 10.00 – 11.00 uur.

het oudste buurtje van hoofddorp

mmt elkaar - vvr elkaa

De voorbereiding voor weer een gezellige ochtend met de mannenpraatgroep. Foto: Leo Spruit

33


HOB-bels (wist u dat)

Het ledenaantal van HOB is gestegen naar 217 betalende leden en 4 vrienden van HOB. • Het bestuur nog steeds op zoek is naar actieve buurtbewoners die een uurtje over hebben voor hun buurtje. Heeft u een uurtje beschikbaar? Stuur een emailtje naar secretariaat@hetoudebuurtje.nl of stop een briefje in de brievenbus bij Raadhuislaan 43. Vermeld hierop uw naam en wat u graag zou willen doen en hoe we u kunnen bereiken. • Dat er vacatures zijn voor functies in het bestuur (o.a. voorzitter) en bij de activiteitencommissie. • De afgelopen maanden zijn er weer nieuwe bewoners geboren in ons buurtje, waardoor wij weer Oude Buurtje baby badcapes mochten uitdelen in de Fortweg, Raadhuislaan en in de Boekelstraat. •

Links Noah

Rechts Siem Links Hiske 34


• •

We in de maand juni, verspreid over meerdere weken, zes cadeaubonnen hebben uitgereikt aan onze geslaagden in de wijk. Weet u dat HOB een ideeënbus heeft. Deze hangt aan de gevel bij de ingang van Horizon naast de minibieb aan de Kruislaan 54. En dat we daar graag leuke ideeën in zien. De onderste plank van de minibieb is sinds eind maart ingericht voor kinderboeken voor het Kinderzwerfboekstation. Loop eens langs en snuffel eens tussen de boeken en neem een boek mee voor uw (klein) kinderen. We iedere maand de boeken vernieuwen in de minibieb uit eigen voorraad. Mocht u boeken willen doneren voor de minibieb, stuur dan een emailtje aan activiteiten@hetoudebuurtje.nl . We kijken dan of we iets voor elkaar kunnen betekenen. We sinds een paar maanden een jeu de boules baan hebben in de Beekmanstraat. Lees verderop in de krant meer hierover. Keek op de Week - Heeft u vragen aan het bestuur van Het Oude Buurtje? Mail uw vragen aan voorzitter@hetoudebuurtje.nl Meldingen - Dringend verzoek: alle meldingen over losse tegels, verzakkingen in de weg of stoep, takken die in de weg zitten (kortom alle ongemakken die verholpen kunnen worden door de gemeente) graag doorgeven op: https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/direct-melden of via de website van Het Oude Buurtje via de link https://www.hetoudebuurtje.nl/gemeentelijke-info/ 35


Buren met een bijzondere hobby door Sandra Keukens

Komt u wel eens een bevoorrecht mens tegen? Hier in de buurt woont Marjolein en zij straalt helemaal. Maar hoe komt dat? Dat een boekenwurm niet suf is, bewijst Marjolein. Zij is inmiddels met vervroegd pensioen, maar zij het oudste buurtje van hoofddorp heeft haar werkzame jaren doorgebracht met haar grootste hobby: literatuur. Heel wat jaren mocht Marjolein werken in de bibliotheek. Haar grootste passie, het tot zich nemen van literatuur, werd daar vervuld.

mmt elkaar - vvr elka

Minimaal 3 boeken op haar nachtkastje per week, liefst literaire thrillers en historische romans, ga daar maar aanstaan. Na een opleiding aan de Frederik Muller Academie kwam zij te werken in de bibliotheek. De grootste genoegdoening aan dat werken was om mensen blij te maken, wanneer zij met het juiste boek huiswaarts vertrokken. 36


Ook nu zij niet meer werkt, wordt haar leven voor een groot deel gevuld met kunstzinnige vorming. Niet zo zeer van het zelf creëren, maar wel van er naar kijken. Een bezoekje aan het museum staat regelmatig op de planning. Lekker alleen, want dan hoeft er niemand rekening met je te houden. Heerlijk opgaan in een mooi werk. nummer 14 - oktober 2021 Op de vraag welk genre haar het meest aanspreekt, antwoordt zij: naturalisme uit het begin van de 19e eeuw.

WIJKKRAN

Een andere invulling in het leven van Marjolein, naast lezen, wandelen, naar de bios gaan, kunst kijken of beleven in het theater en tijd doorbrengen met de kleinkinderen, is het zich actief inzetten om kunst voor de gewone Haarlemmermeerse burger toegankelijk te maken.

buurtvereniging het oude buurt

Binnen de gemeente werd zo’n kleine twee jaar geleden een oproep gedaan om deelnemer te worden van de klankbordgroep Kunst in de Openbare Ruimte met als taak advies geven aan de gemeente en een draagvlak creëren onder de inwoners van de Haarlemmermeer. De jeugd kennis laten maken en proberen te verbinden is een van de doelen. Inmiddels bestaat de groep een tijdje en helaas gooide Corona wat roet in het eten, maar mag er binnen afzienbare termijn een object geplaatst worden waar Marjolein zich hard voor heeft gemaakt. Op de vraag hoe Marjolein haar liefde voor de kunst door wil geven aan haar (klein) kinderen komt een grote lach op het gezicht, want het zit hem al in de kleine dingen. Een middagje naar openluchttheater Caprera of naar K3 mag al best gezien worden als kunst. Daarnaast heeft zij de liefde voor het pianospel en schilderen ook overgebracht op haar kleindochter. Als kers op de kunstzinnige taart zou Marjolein graag in een koor willen gaan zingen. Heerlijk, zo’n passievolle pensionado.

37


WWW.MOODFOR.NL

38

ADV-OUDE-BUURTJE-A5.indd 1

29-08-18 13:26


Een greep uit ‘UIT in Haarlemmermeer’ Belle en het Beest the musical Wanneer: 30 oktober 2021 Waar: De Meerse - 13.30 uur – 15.05 uur In één van de meest romantische volkssprookjes spelen Sita Vermeulen en Bettina Holwerda afwisselend de rol van Belle: een slim, sprankelend meisje die verder leert kijken dan het woeste uiterlijk van het Beest. Natuurlijk komt ook in dit kleurrijke koninkrijk het altijd populaire, groene tovenaarsduo Titus & Fien tevoorschijn. Uiteraard zorgen zij weer voor een flinke dosis beestachtig goede humor voor jong én oud! Playjazz workshop Roy Eldrigde Wanneer: 30 oktober 2021 Waar: Pier K - 10.45 uur – 14.00 uur In deze playjazz workshop staat Roy Eldridge centraal. Pier K biedt een serie van zes playjazz workshops op de zaterdag van 10.45 tot 14.00 uur onder leiding van jazztrompettist Loet van der Lee. Er zal telkens een markante muzikant uit de jazzgeschiedenis centraal staan. Deze workshops zijn bedoeld voor instrumentalisten en vocalisten met redelijk wat speelervaring. Aan het eind van de dag wordt een opname gemaakt van wat er gerealiseerd is. 39


Rik Hoogendoorn - Oppasopa Wanneer: 4 november 2021 Waar: De Meerse – 20.30 uur – 22.03 uur Rik Hoogendoorn is grootvader geworden van een kleinzoon waar hij één dag in de week op past en daarmee toegetreden tot het groeiende legioen van oppasopa’s. In Oppasopa wordt menig kritische noot gekraakt over de helikopterouders van nu en maakt de kleinzoon kennis met de normen en waarden van zowel zijn groot- als overgrootouders wat resulteert in een theatermonoloog vol herkenbare en hilarische momenten. Slagerij van Kampen – Rhythm of Life Wanneer: 12 november 2021 Waar: De Meerse – 20.15 uur – 23.03 uur In hun nieuwe wervelende show Rhythm of Life vangt Slagerij van Kampen de schoonheid van de aarde in de oerdrift van de drums. Slagerij van Kampen verwerkt de meest prachtige ritmes in een samensmelting van culturen, overweldigende natuurelementen en de puurheid van het leven verwerkt. Soms groots en meeslepend, dan weer ragfijn en verstillend. Hoor de regen, het ruisen van de bomen, voel de zon en proef de vrijheid. Rhythm of Life is een intens en indrukwekkend muziekspektakel van de eerste tot de laatste minuut. 40


De Springplank – Max Poolman Wanneer: 18 en 19 november 2021 Waar: Duycker – 23.00 uur – 02.00 uur Iedere donderdag is er live muziek in Duyckercafé te horen. Elke derde donderdag van de maand ontdek je nieuw talent tijdens Frisse Duyck's De Springplank. In een cafésetting ontdek je zo op een laagdrempelige manier de meest frisse acts uit de regio. The Stones VS The Beatlles Battle Wanneer: 16 december 2021 Waar: De Meerse – 20.15 uur – 23.03 uur Je was in de jaren 60 fan van de rebelse Rolling Stones uit Londen óf van de ogenschijnlijk keurige Beatles uit Liverpool. Ondanks dat beide bands lange tijd een goede verstandhouding hadden, probeerden ze elkaar op muzikaal gebied te overtreffen, waardoor het beste in hen naar boven kwam. In deze battle komt de ‘concurrentiestrijd’ aan bod, maar de beste songs van deze iconen uit de popmuziek voeren natuurlijk de boventoon. De muziekvete die in de jaren 60 alle muziekliefhebbers tot op het bot verdeelde, wordt opnieuw gevoerd in het theater: koop je je kaart voor het Stones- of Beatlesvak?

41


- AdvertorialStichting PCSOH heeft twee zorgcentra: Horizon in Hoofddorp en Westerkim in Nieuw-Vennep. VISIE VAN KLEINSCHALIG WONEN Wij bieden wonen, zorg en welzijn op maat, vanuit een persoonsgerichte benadering. U woont beschermd in een plezierige, huiselijke omgeving waar geborgenheid centraal staat. Zingeving, zo veel mogelijk behoud van regie over uw eigen leven en huiselijkheid vinden wij heel belangrijk. U heeft een eigen kamer die u naar eigen smaak kunt inrichten. En u deelt een woonkamer met een klein aantal andere bewoners. Er is dagelijks deskundige begeleiding aanwezig. Doordat we werken in vaste zorgteams leert u de medewerkers snel kennen. Even zo belangrijk: de medewerkers kennen u en uw gebruiken. Uw partner, kinderen en ander bezoek zijn altijd van harte welkom. Onze zorgmedewerkers vinden het heel prettig als de familie en/of mantelzorgers betrokken zijn bij uw zorg. Onze beide locaties hebben een gezellig restaurant en in onze keuken worden verse maaltijden bereid. WESTERKIM Westerkim heeft 36 zorgappartementen verdeeld over 4 etages. Er wonen bewoners met een zorgzwaartepakket 5 en 7 in een beschermde omgeving. Onze etages zijn afgesloten middels een pasjessysteem om onze bewoners met dwaalgedrag te beschermen. Heeft u geen dwaalgedrag of bent u mantelzorger? Dan kunt u in overleg een pasje krijgen om de etage zelfstandig te verlaten. HORIZON Horizon heeft 51 zorgappartementen verdeeld over 3 etages.

42


- Advertorial- AdvertorialOpOp de de begane grond wonen bewoners met zorgzwaartepakket 6: 6: beschermd begane grond wonen bewoners met zorgzwaartepakket beschermd wonen met intensieve lichamelijke verzorging en verpleging. Over wonen met intensieve lichamelijke verzorging en verpleging. Overhethet algemeen wonen opop deze etage geen bewoners met dementie. algemeen wonen deze etage geen bewoners met dementie. OpOp de de eerste etage wonen bewoners met zorgzwaartepakket 5 en 6. Op deze eerste etage wonen bewoners met zorgzwaartepakket 5 en 6. Op deze etage wonen bewoners met dementie diedie bijvoorbeeld ondersteuning nodig etage wonen bewoners met dementie bijvoorbeeld ondersteuning nodig hebben bij bij hun dag-structuur. hebben hun dag-structuur. OpOp de de tweede etage wonen bewoners met zorgzwaartepakket 5 en 7. 7. Zij Zij tweede etage wonen bewoners met zorgzwaartepakket 5 en hebben eeneen zware vorm vanvan dementie en en hebben eeneen beschermde en en hebben zware vorm dementie hebben beschermde intensieve begeleiding en ondersteuning nodig. Voor hun eigen veiligheid is dit intensieve begeleiding en ondersteuning nodig. Voor hun eigen veiligheid is dit eeneen gesloten etage, waarbinnen onze bewoners in in vrijheid en en veiligheid gesloten etage, waarbinnen onze bewoners vrijheid veiligheid kunnen leven en wonen. kunnen leven en wonen. HOE KUNT U ZICH AANMELDEN? HOE KUNT U ZICH AANMELDEN? OmOm in aanmerking te te komen voor eeneen appartement dient u een indicatie aanaan in aanmerking komen voor appartement dient u een indicatie te te vragen, eeneen zogeheten zorgzwaartepakket (ZZP). Voor hethet aanvragen vanvan vragen, zogeheten zorgzwaartepakket (ZZP). Voor aanvragen eeneen indicatie kunt u zich wenden tot het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) indicatie kunt u zich wenden tot het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) opop dede sitesite www.ciz.nl. www.ciz.nl. KOSTEN KOSTEN U betaalt voor WLZ-zorg (Wet langdurige zorg) eeneen eigen bijdrage aanaan hethet CAK U betaalt voor WLZ-zorg (Wet langdurige zorg) eigen bijdrage CAK (Centraal Administratie Kantoor). Het CAK berekent hoeveel u moet betalen (Centraal Administratie Kantoor). Het CAK berekent hoeveel u moet betalen enen stuurt u de factuur voor de de eigen bijdrage. OpOp de de website vanvan hethet CAK kunt stuurt u de factuur voor eigen bijdrage. website CAK kunt u meer informatie vinden. Daarnaast kunt u er een online rekenhulp invullen u meer informatie vinden. Daarnaast kunt u er een online rekenhulp invullen omom uwuw eigen bijdrage te te berekenen. eigen bijdrage berekenen. VRAGEN? VRAGEN? Heeft u vragen over kleinschalig wonen of of over mogelijk andere zorgvormen Heeft u vragen over kleinschalig wonen over mogelijk andere zorgvormen binnen Stichting PCSOH? WijWij helpen u graag. U kunt bellen naar 023-5616000 binnen Stichting PCSOH? helpen u graag. U kunt bellen naar 023-5616000 en en mailen naar info@pcsoh.nl. mailen naar info@pcsoh.nl.

43


Interview Betty Wubbe door Leo Spruit

Mijn man Leo en ik begonnen onze wooncarrière in 1957 in de Kruislaan op nummer 55. Er heerste grote woningnood en we konden het huis huren van de werkgever van Leo, de firma Spaans. We hebben Horizon zien bouwen en toen het gebouw stond, werd de hele buurt uitgenodigd voor een bezichtiging en we werden verwend met een uitgebreid buffet. Na 8 jaar werden nieuwe huizen gebouwd aan de Ramaerstraat en we waren direct enthousiast. We woonden op nr. 8 en naast ons woonde de fam. De Boer en op nr. 4 de broer van Leo, Herman en zijn gezin. Het was een geweldige tijd! Naast ons huis, aan de Geniedijk, lag het zwembad en de beheerder, Piet v/d Peet, had mij de sleutel gegeven om de mannen van de rattenbestrijding binnen te laten als zij 's morgens vroeg hun werk kwamen doen. Onze kinderen hadden 's morgens zwemles van mevrouw hetde oudste buurtje Korpershoek: “zwem maar door spinazie heen”van en hoofddorp daarna kwamen ze naar huis om goed te douchen. Met de hele straat gingen we 's avonds zwemmen en daarna een barbecue of een wijntje. We hadden het heel leuk met elkaar.

mmt elkaar - vvr elka

In die tijd werk werd begonnen met de bouw van de wijk Pax. Het was een grote bouwplaats en door die drukte kwamen de mollen onze kant uit. We werden na de oprichting direct lid van buurtvereniging Het Oude Buurtje en ik bewaar heel goede herinneringen aan de jaarlijkse barbecue, de kerstborrel en aan alle ander activiteiten van de vereniging. Het bracht de bewoners bij elkaar en het was altijd heel gezellig. Onlangs, na bijna 56 jaar in de Ramaerstraat, ben ik verhuisd 44 naar een prachtig appartement in het gebouw van de voormalige


RABO bank. Vanuit mijn huiskamer heb ik ruim zicht op Het Oude Buurtje waar ik zolang met zoveel plezier heb gewoond.

Voortuin Ramaerstraat 4 met een opvallend perkje dat door vele voorbijgangers zal worden herkend op hun weg naar Pax

Achtertuin met een sfeerbeeld van de tuintafel en de beplanting

45


1op1dieet.nl

Bye bye

zomer

kilo’s! Was de zomer té lekker? t af? En moet er nu eigenlijk wa allen Ik help je graag, want afv it! for go ’s Let en. sam doen we

P’s heb jij je key to success te pakken.

Met onze 3

aakt Stappenplan, nodig. Een op maat gem Je hebt er niet veel voor nt en onze sule ding van je eigen con persoonlijke 1 op 1 begelei g. din voe one gew t gevuld me smakelijke producten, aan ! stijl leef e ond Op naar een nieuwe, gez

The 1:1 Diet met r je klaar. In de praktijk Jouw consulent staat voo nden van je dieet! of online. Ook na het afro je opnieuw Naast onze producten, leer g uit reguliere din voe de t me n ake kennism en fruit. e ent gro el, groepen zoals zuiv t Stappenplan Door een op maat gemaak inzicht in hoe er me stap r krijg je stap voo gewicht te ale ide je pt hel je g din voe behalen én te behouden.

46

Yvonne Kempe Burg. Jansoniushof 42 2131 BM Hoofddorp 06 20 10 34 36 bodyandhealthlsc@gmail.com Het 1 op 1 Dieet in Hoofddorp


BEN JE ZWANGER OF WIL JE ZWANGER WORDEN? DAN BEN JE BIJ PUUR OP DE JUISTE PLEK!

puurgeboortecentrum.nl

PUUR

geboortecentrum

47


Groeten uit de Raadhuislaan door Sandra Keukens

Ik sta aan de Raadhuislaan, voor een van de oudste huizen in ons buurtje. Zeker is dat het huis er in 1889 al stond, mogelijk is het zelfs 5 tot 6 jaar eerder al gebouwd. Een huis met een ziel en een verhaal. Het huis is van de familie van der Helm geweest, voordat Cees en Esther Spaans er kwam wonen. De timmerfabriek van familie van der Helm was achter het huis gelegen, tegenwoordig het verlengstuk van het huis. Menig beginnend timmerman heeft daar zijn duim blauw geslagen. Saillant detail is dat er in het Historisch Museum een hoek is ingericht gelijkend op de oude werkplaats, met het gereedschap van toen. Met nieuw gereedschap is de werkplaats, die van ouderdom bijna omviel, afgebroken en opnieuw opgebouwd.

het oudste buurtje van hoofddorp

mmt elkaar - vvr elka

48


Toen zoon en dochter van der Helm het huis wilden verkopen, maar op loopafstand van de kern van Hoofddorp wilden blijven wonen, kwam de vader van Cees in beeld. Hij bracht beide families bij elkaar. Esther en Cees wilden graag wonen in een oud, karakteristiek huis. Het feit dat de vader van Cees ze voor gek verklaarde, omdat ze zo’n oud huis wilden kopen, deed ze niet twijfelen. Al met al heeft het een jaar of 3 geduurd, waarbij onder andere aan artikel 19 getornd werd, voordat het bewoonbaar was voor het jonge gezin Spaans. Helaas mochten zij niet al hun ideeënnummer uitvoeren. hadden 14 - Zo oktober 2021zij graag de garage naar het achterste gedeelte verplaatst en de deuren daarvan wat verbreed naar de huidige afmetingen. De monumentencommissie gooide roet in het eten, maar was bij controle zeer onder de indruk van het sfeergevoel dat het huidige huis uitstraalt. Gerenoveerd, met behoud van oude details. Helaas moesten de bedstee, de opkamer en de kelder wijken, soms tot grote spijt van Esther, maar verder is de sfeer in huis nog zoals het was voor de grote verbouwing.

WIJKKRAN

buurtvereniging het oude buur

Het voordeel van wonen in Het Oude Buurtje is dat hier nagenoeg niets verandert. De mensen die hier wonen kennen elkaar, misschien dan niet letterlijk, maar er is oog voor buurtgenoten. De sociale controle is niet beklemmend, maar fijn. Met elkaar en voor elkaar. De 3 jongens van het gezin zijn met buurvriendjes en vriendinnetjes opgegroeid. Kortom, een heerlijke stek, waar passie en liefde voor het huis en elkaar vanaf straalt. De zonen des huizes zeggen dat dit huis nooit uit de familie weg mag, het hoort bij deze familie. En zo is het!

49


Jubileum Woordzoeker Puzzel mee en win een heerlijk taartje van Bakker Gerard! De goede inzending ontvangen we graag voor 1 januari 2022 via activiteiten@hetoudebuurtje.nl of in de ideeënbus in de Horizon.

50


De winnaars van de foto-puzzeltocht zijn bekend: Marianne van Noord wint het pakket voor de goede antwoorden. Ellen de Vries & Xander Bos Waaldijk winnen het pakket voor het maken van de mooiste foto. De pakketten komen zo snel mogelijk naar jullie toe! 51


SCHERP ZICHT VOOR IEDEREEN SCHERP ZICHT VOOR IEDEREEN

Uw ogen zijn een waardevol bezit. Natuurlijk wilt u op alle afstanden scherp kunnen blijven Uw ogen zijn een waardevol bezit.zien. Natuurlijk wilt u op alle

afstanden scherp kunnen blijven zien. Om helder zicht op alles te kunnen houden is het belangrijk regelmatig uw ogen te laten controleren. Om helder zicht op alles te kunnen houdenZeker is hetaangezien belangrijkze ongemerktuw heel geleidelijk kunnen gaan. Totdat ze u regelmatig ogen te latenachteruit controleren. Zeker aangezien een oogmeting laat doen en het verschil in scherpte ervaart. ongemerkt heel geleidelijk achteruit kunnen gaan. Totdat u

een oogmeting laat doen en het verschil in scherpte ervaart. Maak dus vandaag nog een afspraak. We nemen dan alle tijd voor een oogmeting. u bij ons bent u ook direct Maak dus vandaag nogAls een afspraak. Wekunt nemen dan alle tijd kennismaken met de nieuwste trends op het gebied van voor een oogmeting. Als u bij ons bent kunt u ook direct brilmode. met de nieuwste trends op het gebied van kennismaken brilmode. Graag tot ziens in onze winkel! Graag tot ziens in onze winkel!

- Concourslaan 5a - 2132 DH Hoofddorp - T 023-5639837 - info@zienoptiek.nl - www.zienoptiek.nl - Concourslaan 5a - 2132 DH Hoofddorp - T 023-5639837 - info@zienoptiek.nl - www.zienoptiek.nl

52


PMS 645 CP UITVAARTZORG

PMS 644 CP

de Buurtje

Het Ou ‘ Thuis’ in PMS 465 CP

De Meer Steun & Vertrouwen Uitvaartverzorging in de Haarlemmermeer, Aalsmeer e.o. www.uitvaartzorgdemeer.nl info@uitvaartzorgdemeer.nl 06 - 576 275 40

Jaap van der Maarl & Jacco van der Laarse

53


Werken in het oude buurtje

door Marjolijn van Noord

Margriet den Heeten woont in Toolenburg, maar werkt in het oude buurtje in de Horizon en in Westerkim in Nieuw Vennep. Ze werkt daar als Welzijnscoach voor 18 uur en zorgt daarbij voor activiteiten voor de bewoners van de afdeling Kleinschalig wonen. Het welzijn van de ruim 90 bewoners staat centraal en er wordt door Margriet zoveel mogelijk ingespeeld op de wensen van de bewoners. In 2015 is ze daar komen werken en werkt zowel als medewerker, als vrijwilliger. het oudste buurtje van hoofddorp Het nieuwste project binnen haar functie is de belevingstuin, waarover u in onze wijkkrant al eerder geïnformeerd bent. Ze werkt daarin samen met Linda van der Voort.

t elkaar - vvr elkaar

“Vrijwilligers zijn goud”, zegt Margriet. “Zonder hen, lukt het niet.” Linda werkt sinds 2008 als vrijwilliger in de Horizon en combineert het met haar werkzaamheden voor de buurtvereniging en haar loondienstbaan. Ze werd in de projectgroep voor de belevingstuin gevraagd door Marco van Aalst en ze is sindsdien samen met Margriet en Marco kartrekker van het project. 54


De belevingstuin is bedacht voor de demente bewoners die 24-uurs zorg ontvangen en straks naar buiten kunnen in een afgesloten tuin. Om die reden is de belevingstuin van buitenaf dicht en is de toegang via het gebouw van Horizon. Hij is wel vrij toegankelijk.

nummer 14 - oktober 2021

WIJKKRAN

Margriet en Linda zouden niets liever willen dan dat er door alle bewoners en medewerkers van De Horizon dagelijks gebruik van wordt gemaakt. Daar maken zij zich samen hard voor, door iedereen te enthousiasmeren. Elke eerste zaterdag van de maand van 9.30 uur tot 13 uur zijn ze in de tuin om het onderhoud te doen, samen met andere vrijwilligers. Linda is continu bezig om bewoners bij de tuin te betrekken en nodigt ze uit om langs te komen. Zo zijn er nu ook een aantal bewoners als vrijwilliger in de tuin en zij helpen gemoedelijk mee met onkruid wieden en planten verzorgen.

buurtvereniging het oude buurt

Linda: “De betrokkenheid en gemoedelijke sfeer in de Horizon maken het werken daar fijn. Ik probeer bewoners enthousiast te maken om naar buiten te gaan voor een ommetje en een praatje. Het is heerlijk als ze weer iets te vertellen hebben na afloop en er van kunnen genieten. Het sociale contact en de voldoening die ik haal uit het werk wat ik doe, maken dat ik mijn tijd hier aan met liefde besteed.” Margriet: “Voor mij geldt dat ook, de bewoners blij maken, daar draait het voor mij om. Het werken in Horizon geeft mij veel voldoening.” 55


Jeu de Boulesbaan in het Oude Buurtje door Ron van der Steeg / Linda van der Voort

Op het veld van de Beekmanstraat, ergens achterin, lag al enige tijd een treurig stuk ongebruikte bestrating. Dit stuk leent zich echter uitstekend voor een Jeu de Boulesbaan, bedacht het bestuur van uw buurtvereniging. Een prima plek voor buurbewoners en bewoners van Horizon om op een zonnige dag een balletje met elkaar te gooien. Zo gedacht, zo gedaan. De gemeente pakte het voorstel voortvarend en op vrijdag 21 mei jl. werd de baan gerealiseerd. Gelukkig mogen we weer wat meer en dan is een buitensport als Jeu de Boules een fantastische manier om weer wat samen te doen. Loop eens langs de Beekmanstraat om een spelletje te spelen. Wel graag uw eigen ballenset meenemen.

het oudste buurtje van hoofddorp

mmt elkaar - vvr elkaar

56


Meer informatie over de regels van het petanque (jeu de boules) spel leest u op de website: https://www.obut.com/nl/regels-van-het-petanque-spel Maar in het kort: Een goede partij petanque is eenvoudig... zorg dat uw ballen uiteindelijk dichter bij de cochonnet ("but") liggen dan de ballen van uw tegenstander. Wie 13 punten heeft, heeft gewonnen.

De foto’s zijn gemaakt door buurtbewoner Coby. 57


Mooie foto’s van ’t Oude Buurtje door Xander Bos Waaldijk

Buurtbewoner Xander maakt prachtige foto’s van ons buurtje. Geniet u mee?

58


Meer foto’s van Xander bewonderen? Via instagram #hetoudebuurtje en #xanderbwfotografie kunt u genieten van al het moois wat Xander fotografeert.

59


BUURTVERENIGING

HET OUDE BUURTJE Sinds 1991

Deze wijkkrant is financieel mogelijk gemaakt door onze adverteerders en sponsors.

Aanleveren copy en advertenties voor volgende wijkkrant uiterlijk vrijdag 18 februari 2022 Stuur dit naar: activiteiten@hetoudebuurtje.nl Wilt u lid worden van de buurtvereniging? Een aanmeldformulier vindt u op onze website: www.hetoudebuurtje.nl Volg ons ook op Twitter en Facebook

@hetoudebuurtje

hetoudebuurtjehoofddorp

Buurtvereniging Het Oude Buurtje - Hoofddorp West Inschrijfnummer Kamer van Koophandel - 40597005 Bankrekening - NL31RABO0324502230


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.