Page 1

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI BAN HƯỚNG DẪN GIA ÐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI


CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

2


MỤC LỤC Trang 1.

Đạo Từ

5

2.

Huấn Từ

9

3.

Lá Thư Chủ Nhiệm

13

4.

Khóa Hàm Thụ Bậc Lực 1 Hải Ngoại

17

5.

19

6.

Thành Phần Nhân Sự Ban Điều Hành Khóa Tu Học Bậc Lực 1 Hải Ngoại Điều Hành

7.

Sinh Hoạt Khóa Học

28

8.

Giới Thiệu các Chúng

29

26

Liên Chúng Âu Châu

29

Liên Chúng Bắc Mỹ

31

Liên Chúng Úc Đại Lợi

35

9.

Tu Học

40

10.

Tinh Thần Tu Học

42

12.

Điệu Kiện Cấp Chứng Chỉ Bậc Lực

43

13.

Phụ Bản:  Bổ Túc & Điều chỉnh Danh sách Học viên đủ điều kiện tham dự Khóa Tu học Bậc Lực 1 HN  Danh Sách Học Viên

14.

Soạn thảo Cẩm Nang

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

46 49 55

3


Nhược dĩ sắc kiến ngã Dĩ âm thanh cầu ngã Thị nhân hành tà đạo Bất năng kiến Như Lai. (Kinh KIM CANG)

Nếu do sắc thấy ta, Do âm thanh cầu ta, Người ấy hành đạo tà, Không thể thấy Như Lai.

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

4


ĐẠO TỪ

HT. Thích Như Điển Cho Bậc Lực của các Anh Chị Em Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Hải Ngoại: Đất trời mỗi năm có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông và con người hay muôn vật đều bị chi phối bởi những cảnh sanh, già, bệnh, chết. Chẳng có ai trong chúng ta có thể thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi nầy được ngoại trừ những bậc A La Hán - sau khi chứng Đạo - đã dõng dạc tuyên bố rằng: “Ta việc sanh đã hết, những phạm hạnh đã lập, việc gì cần làm ta đã làm xong và ta biết chắc một điều là kiếp sau ta không còn tái sanh nữa“. Đây chính là mục đích của ai muốn thoát ly khỏi sự khổ, nguyên nhân của sự khổ để chứng đến Niết Bàn an lạc. Kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2017 nầy, các Anh Chị Em Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Hải Ngoại có chương trình tu học qua Paltalk trong CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

5


vòng 5 năm, mà đề tài đầu tiên là: Giới, Định, Huệ, tôi sẽ đảm trách nói chuyện cùng với Quý Anh Chị Em trong phần thuyết giảng tiếp theo sau phần Đạo Từ nầy. Thật là một công việc làm hữu ích và tiện lợi cho mọi người ở khắp các châu lục trên thế giới ngày nay đều cùng có thể nghe qua diễn đàn nầy để học Pháp. Việc nầy cách đây chừng vài chục năm về trước, chẳng ai trong chúng ta có thể mường tượng ra được. Vậy mà ở đầu thế kỷ thứ 21 nầy, nhiều người trong chúng ta có thể trực diện lãnh hội được những ngôn từ và ý nghĩa của những bài Pháp được diễn giảng qua phương tiện khoa học hiện đại, quả vô cùng tiện lợi! Tuy nhiên cái Tu và cái Học cũng như phương tiện chuyên chở hai việc nầy hoàn toàn khác nhau. Nếu chúng ta chỉ nương vào khoa học hiện đại mà quên đi giá trị tâm linh của sự Tu và sự Học thì chắc rằng, qua máy móc, chúng ta không thể tuyên bố như những bậc A La Hán khi chứng quả Vô Sanh đã tuyên bố được những câu nói như bên trên. Nhà Bác Học Albert Einstein người Đức gốc Do Thái, có Quốc Tịch Hoa Kỳ, cha đẻ của thuyết tương đối đã có nhiều nhận xét về Phật Giáo và những lời Phật dạy rất hay. Trong những nhận xét đó, có một câu rất đáng chú ý: “Phật Giáo không cần thẩm định lại những lời Phật dạy qua cái nhìn của khoa học nữa, vì tất cả những lời dạy của Đức Phật đều vượt lên trên sự chứng minh của khoa học rồi“. Cuối thế kỷ thứ 20 đầu thế kỷ thứ 21, nhân loại, gần 7 tỷ người có mặt trên quả địa cầu nầy đã bầu chọn Albert Einstein là người của thế kỷ; mà Ông đã nhận xét về Phật Giáo CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

6


như vậy thì thiết tưởng chúng ta, những người Phật Tử tin Phật, thực hành lời dạy của Đức Phật để chứng thành quả vị Phật không còn gì phải hoài nghi nữa. Đức Phật thường hay dạy rằng: nghe và thực hành giáo lý của ta gồm những hạng người như sau đây: 1. Hạng người thứ nhất là: nghe xong rồi hiểu, hiểu xong thì thực hành và thực hành xong rồi chứng quả. 2. Hạng người thứ hai là: nghe xong rồi hiểu, hiểu xong rồi không thực hành và không thực hành nên không chứng quả. 3. Hạng người thứ ba là: nghe xong chẳng hiểu, chẳng hiểu nên không thực hành và không thực hành nên chẳng chứng quả vị nào cả. Khi đến với giáo lý của Đức Phật, chúng ta có thể chọn một trong nhiều cách khác nhau; nhưng tựu trung có ba cách được giải bày trong nhiều kinh điển như sau: - Cứ tin tưởng giáo lý của Đức Phật là giáo lý giải thoát, giác ngộ; nên cứ thực hành và sẽ tỏ ngộ Đạo về sau. - Cứ lý giải thật là rốt ráo những lời Phật dạy, sau đó thực hành những lời dạy ấy; khiến cho chúng ta được giải thoát giác ngộ sau khi chúng ta đã có Chánh Tri Kiến rõ ràng.

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

7


- Cứ Tu và Hành trong nhiều đời liên tục như thế, một ngày nào đó chúng ta sẽ chứng được quả vị Tối Thượng Thừa. Vậy hôm nay, trong bầu không khí trầm lắng trên Paltalk nầy, tôi từ Đức Quốc xa xăm xin chân thành gửi đến Quý Anh Chị Em Huynh Trưởng của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại một lời khuyên: Hãy cố gắng thực hành lời dạy của Đức Phật qua tinh thần Giới Định Huệ mà các Anh Chị Em sẽ thâu thập sau đây qua bài giảng của chúng tôi cũng như bài viết của Thượng Tọa Thích Nguyên Giác. Từ đó, quý anh chị em sẽ tạo được một cái nhìn, một sự nhận thức giáo lý của Đức Phật qua việc Tu cũng như việc Học. Và cũng từ đó, tôi mong rằng Anh Chị Em sẽ có một mái nhà Lam ấm cúng hơn qua tinh thần lợi mình và lợi người. Hãy bỏ đi những tự ti mặc cảm thái quá, những tự hào về những thành quả có được hay những tự cao, tự đại về bản ngã của mình. Anh chị em hãy tự tin rằng tất cả chúng ta đều có khả năng để trở thành những người Tự Tại trong cảnh giới Ta Bà nầy. Có như vậy mới có thể hướng dẫn được đàn Con, đàn Em của các Anh Chị Em vững tiến trên đường Đạo được. Xin cầu mong được như vậy. Tổ Đình chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc vào một sáng mùa Xuân năm 2017

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

8


HUẤN TỪ Huynh Trưởng Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT VN tại Hải Ngoại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Cung kính đảnh lễ bái bạch Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức hiện tọa Đạo tràng Chứng minh, Kính thưa Quý Huynh Trưởng Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng, Kính thưa Quý Huynh Trưởng trong Ban Cố Vấn Khóa Tu Học Bậc Lực 1 Hải Ngoại, Kính thưa Quý Huynh Trưởng Thành viên BHD GĐPT VN trên Thế Giới hiện diện, Kính thưa Quý Huynh Trưởng Thành viên BHD Hải Ngoại, Kính thưa Quý Huynh Trưởng, Trưởng Ban và Thành viên Các BHD các Châu và Quốc Gia tại Hải Ngoại, Kính thưa Huynh Trưởng Chủ Nhiệm cùng Quý Huynh Trưởng trong Ban Điều Hành Bậc Lực 1 Hải Ngoại, Cùng toàn thể Huynh Trưởng Học viên Bậc Lực 1 Hải Ngoại, -

-

-

-

Trong giây phút trang trọng của Lễ Khai Mạc Khóa Tu Học Hàm Thụ Bậc Lực 1 Hải Ngoại, chúng con, chúng tôi CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

9


xin thành kính tri ân sự quang lâm Chứng minh của Chư Tôn Đức cùng toàn thể liệt quý vị. Sự hiện diện của Chư Tôn Đức và của Liệt Quý vị đã nói lên sự quan tâm đến việc tu học của Người Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam trong mọi hoàn cảnh, thời gian và trú xứ tại Hải ngoại. Đặc biệt nơi mà người Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam cần bảo tồn và phát huy nền Văn hóa Việt và cũng là nơi mà người Huynh Trưởng GĐPT VN đem Giáo Lý Phật Đà vào đời, với ước mong đóng góp, tạo dựng được nguồn an vui, tình thương và hạnh phúc cho mọi người, mọi chủng tộc chan hòa trong cuộc sống. Kính bạch Chư Tôn Đức, Kính thưa liệt Quý vị, Cho phép chúng con, chúng tôi có đôi lời cùng quý Huynh Trưởng Học viên Khóa Tu học Hàm Thụ Bậc Lực 1 Hải Ngoại, hiện diện hôm nay. Cùng quý anh chị Học viên Bậc Lực 1 Hải Ngoại thân mến. Phải trải qua một thời gian dài trên 20 năm, từ năm 1996 đến nay, anh em chúng ta tại Hải Ngoại mới có dịp được tụ họp bên nhau để cùng nhau bước vào Khóa Tu Học Hàm Thụ Bậc Lực đầu tiên do BHD GĐPT VN tại Hải Ngoại tổ chức. Điều này cho chúng ta thấy, sự phát triển Tổ chức GĐPT tại Hải Ngoại rất khó khăn, tùy thuộc nhân sự và địa thế cư trú của Đoàn sinh GĐPT. Tuy nhiên, với quyết tâm, hôm nay chúng ta đã hoàn thành được ý nguyện, tụ họp bên nhau để cùng tu học. Với những tháng ngày rèn luyện, tu học qua các Bậc Kiên, Trì, Định trong một khoảng thời gian dài song hành với hoạt động của các Đơn vị GĐPT CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

10


VN tại Hoa Kỳ, Canada, Úc Đại Lợi và các Quốc Gia tại Âu Châu, một địa bàn rộng lớn với nhiều ngôn ngữ khác biệt, anh chị em chúng ta cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm, giờ đây, chúng ta cùng bước lên con đường mới. Con đường “Tu học Bậc Lực”. Với Lý tưởng cùng tôn thờ, với chiếc áo cùng màu lam, với hoa sen trắng cùng đeo trước ngực, anh chị em chúng ta sẽ cùng đoàn kết bên nhau, tu học và xây dựng mái nhà Lam càng ngày càng vững mạnh nơi đất khách quê người. Các anh chị Học viên ơi! Hãy vui lên, từ nhiều thành phố, nhiều quốc gia tại Hải ngoại, hôm nay chúng ta quy tụ về đây, cùng nắm tay nhau, bước vào Khóa Tu Học Hàm Thụ Bậc Lực 1 Hải Ngoại. Thưa quý anh chị, Bậc Lực là bậc học cao nhất của Người Huynh Trưởng, và cũng là bậc học có thời gian dài nhất: 5 năm. Vì vậy khi học Bộ kinh nào, Học viên phải đem hết tâm sức nghiên cứu học hỏi. Đã gọi là Hàm thụ, thì mỗi Học viên phải tự nỗ lực nghiên cứu học tập và sẽ có những buổi hội thảo để trao đổi kiến thức cho nhau, cũng như sẽ được sự giảng giải tường tận của Chư Tôn Đức Giảng Sư. Việc học sẽ có những trở ngại về không và thời gian… nhưng chính những lần vượt qua trở ngại đó luôn là niềm tự hào của người Huynh trưởng tại Hải Ngoại. Đây cũng là cơ hội để các học viên sống khắp nơi có thể kết nối tình thân từ các phương trời cách biệt qua các Hệ thống truyền thông hiện đại... Thưa quý anh chị Học viên. Một điều xin quý anh chị Học viên luôn khắc ghi trong tâm khảm. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn luôn được hạnh phúc, do sự quan tâm giáo dưỡng của Chư Tôn Thiền Đức khắp nơi trên Thế Giới. Ban Điều hành và anh em Học viên chúng ta sẽ phải CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

11


hết lòng kính quý và tri ân sự quan tâm và tình thương của Chư Tôn Đức Giảng Sư dành cho chúng ta. Quý Ngài đã nhận chịu giảng dạy trong những khoảng thời gian khá nghịch lý, từ những địa điểm xa xôi. Hiểu được như vậy, xin quý Huynh Trưởng Học viên hãy dốc lòng tu học và tận đáy lòng thành kính ghi ơn Quý Ngài. Trong Buổi Lễ Khai Mạc Khóa Tu Học Hàm Thụ Bậc Lực 1 Hải Ngoại hôm nay, chúng tôi không quên ca ngợi tinh thần trách nhiệm, tấm lòng nhiệt thành và sự nỗ lực hy sinh của Ban Điều hành Khóa Tu học bậc Lực 1 Hải Ngoại, đã tổ chức điều hành việc tu học cho các Học viên một cách chu đáo, đã thành tâm cung thỉnh Chư vị Giảng sư, cũng như đã tổ chức Lễ Khai Mạc Khóa Tu học Bậc Lực 1 Hải Ngoại hoàn thành tốt đẹp. Kính bạch Chư Tôn Đức Kính thưa Liệt Quý Vị Sau cùng chúng con / chúng tôi xin kính chúc Chư Tôn Đức Pháp Thể khinh an, Chúng Sanh dị độ và kính chúc Quý Huynh Trưởng Quan khách, Quý Huynh Trưởng trong Ban Cố vấn, Quý Huynh Trưởng trong các BHD vạn sự kiết tường. Riêng xin kính chúc Quý Huynh Trưởng trong Ban Điều hành Khóa Tu học Bậc Lực 1 Hải Ngoại đạt được thành quả tốt đẹp và thân ái chúc Quý Huynh Trưởng Học viên hoàn thành Khóa Tu học trong niềm vui, thân thương và tràn đầy hạnh phúc.

Thành kính chào Liệt Quý Vị. TÂM ĐĂNG Nguyễn Văn Pháp

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

12


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bái bạch đảnh lễ: - Chư tôn Hòa thượng, Thương tọa Chứng minh sư, Giảng sư Khóa tu học Bậc Lực I Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hải Ngoại Kính thưa: - Quý Huynh trưởng Giảng viên - Quý Huynh trưởng trong Ban Cố Vấn - Quý Huynh Trưởng trong Ban Điều Hành - Quý Huynh trưởng Bảo Huynh cùng toàn thể Học viên kính mến. Thay mặt cho Ban Điều Hành Khóa Tu Học Bậc Lực I Hải Ngoại, Chúng con xin đê đầu đảnh lễ, ba nghiệp thanh tịnh, thành tâm dâng nén tâm hương lên Tam Bảo mong được phần nào báo đáp thâm ân trong muôn môt của Chư tôn Thiền Đức đã dày công thương yêu, giáo dưỡng chúng con. Nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Bồ Tát Thánh hiền thùy từ gia hộ quý Ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu hầu soi sáng cho chúng con trên bước đường tìm cầu học đạo, phụng sự lý tưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

13


Kính thưa: Quý Huynh trưởng Cố vấn, Giảng viên khóa tu học, - Quý Huynh trưởng trong Ban Điều Hành và toàn thể Học viên Bậc Lực kính mến, -

Chúng em vô cùng cảm kích và tri ân quý Huynh trưởng Cố vấn, quý Huynh trưởng Giảng viên, dù tuổi cao sức yếu, có khi thân lâm trọng nhưng vẫn cận kề sách tấn, hướng dẫn chúng em trong mọi mặt tu học, sinh hoạt và điều hành đúng với thanh quy, truyền thống cố hữu của GĐPT VN. Quý anh chị là những cánh Sen vươn mình từ thuở bình minh của Tổ chức đến bây giờ như dòng sông đang đổ về biển cả, dù phải trải qua bao nhiêu dâu bể, thác ghềnh nhưng lý tưỏng, niềm tin vẫn vững vàng, kiên tâm dạy dỗ đàn em và là chỗ dựa vững chắc cho đàn em tiếp bước trên con đường phụng sự Đạo pháp và Tổ chức. Thay măt cho Ban Điều Hành và Học viên Bâc Lực, kính chúc quý anh chị thân tâm thường lạc, mãi mãi là tấm gương sáng cho chúng em noi theo. Cùng toàn thể anh chị em hoc viên thân mến, Trong trùng trùng duyên khởi, anh chi em chúng ta là những người cùng chung một dòng Huyết thống Tâm linh. Trải qua hơn 40 năm lưu lạc, CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

14


ngày nay, hầu như chiếc áo Lam đã có mặt khắp nơi trên thế giới, nối bước cha anh tận tâm tận lực dựng xây mái nhà Lam bằng chí nguyện Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Nay nhờ nhân duyên thù thắng, chúng ta lại được trùng phùng trong niềm hân hoan kiến tạo đạo tràng tu học, tịnh hóa thân tâm; trên có chư Tôn Đức Thiền Đức hoan hỷ đăng tòa giảng pháp, dưới có anh chị, chúng bạn soi sáng tâm can. Năm năm tu học là cơ duyên khai sáng trí tuệ nhiệm màu, tìm lại nguồn hạnh phúc chân nguyên nơi chính mình; phát khởi Bồ đề tâm, nguyện hành Bồ tát đạo. Đây cũng là dịp may để chúng ta thúc liễm thân tâm, phản quan tự kỷ, suy nghiệm hành trì, trên báo Tứ Trọng Ân, dưới vì đàn em thân yêu phụng sự; quyết tâm làm cho Đóa Sen Trắng tỏa rạng sắc hương hầu truyền thừa di sản Tổ chức GĐPT VN. Thưa quý anh chị em, Hoàn cảnh học viên mỗi người một vẻ, duyên trần ràng buộc lên xuống nổi trôi, vì thế, ngoài ơn Chư Phật thùy từ gia hộ, cộng với nguyện lực của Chư Tăng hỗ trợ, chúng ta cần nương nhờ năng lực cộng hưởng của nhau cùng với quyết tâm của mỗi người mới mong vượt qua được chặng đường tu học đầy gian khó này. Chúng tôi mong rằng, cho dù trời yên biển lặng hay sóng gió ba đào, anh chị em vẫn vững vàng tay lái, quyết chí vượt qua. Bể khổ mênh mông nhưng CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

15


với định lực vững bền, anh chị em chúng ta sớm hay muộn rồi mình cũng sẽ đến bờ. Nên nhớ: “Nhiều người sau vài lần thất bại, bỗng quay lái thuyền đời. Họ không ngờ rằng ở đây cũng như mọi trường hợp khác, kiên chí vẫn là mẹ đẻ của thành công. Trên đường lý tưởng, không phải lúc nào cũng có hoa và bướm. Ðừng thấy những đoạn gai gốc khó đi mà vội rẽ sang lối khác, nó cũng đang dàn bày cho em cái hào nhoáng nhất thời. Cứ quyết chí theo hướng của ta đi, rồi chậm hay mau, thế nào cũng có ngày đến đích, …. sóng triều rào rạt mỗi ngày hai bận xuống lên, kẻ thấp chí bạc tài thì theo nó mà ra vào sông bến cũ” Thưa anh chị em, chặng đường phía trước nhiều gian nan thử thách nhưng cũng chan chứa nhiều niềm vui, hãy cùng nhau nắm chặt tay nhau để cùng nhau tiến bước, anh chị nhé. Ban Giảng Sư, Giảng viên, Ban Điều Hành hy vọng tất cả 99 anh chị em Hoc viên đều đến đích an toàn, hoàn thành sứ mệnh truyền lưu mạng mạch lâu dài cho Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam thân yêu của chúng ta. Trân trọng kính chào Chủ Nhiệm Khóa Tu học Bậc Lực I Hải Ngoại

QUẢNG GIẢI Huỳnh Kim Hóa CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

16


KHÓA HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI I. MỤC ĐÍCH  Thống nhất Phương thức Tu học, đào tạo Huynh Trưởng cho

II. 

III.

GĐPT Việt Nam tại Hải ngoại, trau dồi kiến thức về mọi mặt Nội điển, tiếp nối các Khóa Tu học dài hạn cho Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải ngoại. Ðể đào luyện Huynh Trưởng nếp sống tinh thần, kiến thức Nội Điển Phật Giáo và Chuyên môn cấp cao trong GĐPT theo Bậc Tu Học Trường Kỳ của Huynh Trưởng GĐPTVN đã được quy định trong Quy Chế huynh Trưởng GĐPT Việt Nam. Để Huynh Trưởng hiểu biết Thanh Niên Phật Giáo Việt Nam và Thế giới.

HÌNH THỨC Khóa bậc LỰC được tổ chức cho tất cả Huynh Trưởng hội đủ điều kiện, thuộc các Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Đại Lợi và Canada. Liên kết sinh hoạt, tu học qua các Hệ thống liên lạc, hội thoại viễn liên.

TỔ CHỨC

1. Danh hiệu Khóa Học: KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI 2. Thời gian: 5 năm, từ tháng 5-2017 đến tháng 5-2022 3. Địa điểm: Học trên hệ thống đàm thoại viễn liên Paltalk 4. Tinh thần: Tự giác, tự quản, tự điều hành

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

17


5. HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH: Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN tại Hải Ngoại và Quốc Nội 6.

HỘI ĐỒNG GIẢNG HUẤN:

CHƯ TÔN ĐỨC GIẢNG SƯ: Cung thỉnh Chư Tôn Đức tại Việt Nam, Âu Châu, Úc Đại Lợi, Gia Nã Đại và Hoa Kỳ vào HỘI ĐỒNG GIẢNG SƯ

Giảng Viên Htr. TÂM MINH Vương Thúy Nga Htr. TÂM TRÍ Tư Đồ Minh Khối Giảng Huấn sẽ mời thêm Chư vị Thiện hữu tri thức vào Ban Giảng Viên

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

18


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI BI - TRÍ – DŨNG

VP/TTK Boyer Road, Orleans, Ontario, K1C 3H6 - CANADA. ĐT: (613) 816: 1661 -1715. Email chieuluc333@gmail.com

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 6-17010/BHDHN/QĐ/TB

Thành Phần Nhân Sự Ban Điều Hành Khóa Tu Học Bậc Lực 1 Hải Ngoại • Chiếu Nội Quy Truyền Thống Gia Đình Phật Tử Việt Nam minh • • • • • •

thị về Mục Đích, Tôn Chỉ, Vị Trí, Đường Hướng sinh hoạt Gia Đình Phật Tử Việt Nam; Chiếu Bản Cương Yếu Tổ chức và Điều Hành GĐPT VN trên Thế Giới Chiếu Biên Bản Phiên Họp Khoáng Đại IV, Kết quả Đại Hội GĐPT VN tại Hải Ngoại công cử Thành phần Nhân sự BHD GĐPT VN tại Hải Ngoại Nhiệm Kỳ 2016-2020, ngày 11/10/2016. Chiếu Quyết Định số 003.16/HĐCD/QĐ/TB ngày 05.12.2016 V/v duyệt y thành phần nhân sự BHD GĐPT Việt Nam tại Hải Ngoại nhiệm kỳ 2016-2020. Chiếu BB số 6-17006/BHDHN/BB/PTTK ngày 25/02/2017 V/v Thông qua Đề Án Khóa Tu Học Hàm Thụ Bậc Lực 1 Hải Ngoại Chiếu Thông Tư số 6-17007/BHDHN/TT/TB ngày 04/03/2017 V/v Tổ chức Khóa Tu Học Hàm Thụ Bậc Lực 1 Hải Ngoại Chiếu Nhu cầu Phật Sự

QUYẾT ĐỊNH Điều Thứ Nhất: Nay thành lập Ban Điều Hành Khóa Tu Học Bậc Lực 1 Hải Ngoại với thành phần nhân sự như sau:

 Ban Cố Vấn: CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

19


Htr Cấp DŨNG TÂM TRÍ Tư Đồ Minh Htr Cấp DŨNG TÂM MINH Vương Thúy Nga Htr Cấp DŨNG TÂM TỰU Sử Thành Htr Cấp DŨNG NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm Htr Cấp DŨNG TÂM ĐĂNG Nguyễn Văn Pháp  Ban Điều Hành: Chủ Nhiệm: Htr Cấp DŨNG QUẢNG GIẢI Huỳnh Kim Hóa Phó Chủ Nhiệm Đặc trách Tổ chức và Điều Hành: Htr Cấp TẤN TÂM BẠCH Trần Huyền Đan Phụ tá: Htr Cấp TẤN MINH LỘC Trần Văn Lợi Htr Cấp TẤN DIỆU NGỌC Cao Ngọc Điệp Htr Cấp TẤN NGUYÊN ĐỀ Phan Thị Kim Oanh Htr Cấp TÍN NGUYÊN MÃN Nguyễn Đình Hưng Phó Chủ Nhiệm Đặc trách Giáo Dục: Htr Cấp TẤN QUẢNG LONG Nguyễn Thế Phước Phụ Tá: Htr Cấp TÍN TỪ KHOA Vũ Ngọc Châu Htr Cấp TÍN THỊ TRỰC Võ Văn Chánh Htr Cấp TẤN THỊ NGUYỆN Huỳnh Ngọc Trọng Htr Cấp TÍN BỮU THÀNH Phan Thành Chinh Htr Cấp TÍN CHÚC NHIỆM Nguyễn Đức Tú An Phó Chủ Nhiệm Đặc trách HÀNH CHÁNH – THƯ KÝ – THỦ QUỸ Htr Cấp TẤN THIỆN QUÝ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Phụ Tá: Htr Cấp TÍN QUẢNG LONG Trần Quốc Hưng Htr Cấp TẤN DIỆU NGHIÊM Trần Thị Thủy Tiên Htr Cấp TẤN THIỆN HÒA Phùng Thị Thái Hiền Tiểu ban Kỹ thuật: Htr Cấp TÍN THIỆN NIỆM Trần Thái Mẫn Htr Cấp TÍN PHÚC TÂM Ngô Đình Trí Htr Cấp TÍN QUẢNG THỌ Đoàn Như Tùng Điều Thứ Hai: Ban Điều hành Khóa Tu Học Bậc Lực 1 Hải Ngoại chiếu Nội Quy, Quy Chế Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam và chiếu Thông tư số 6-17007/BHDHN/TT/TB ngày 04/03/2017 dẫn thượng,

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

20


cùng Đề án Tổ chức Khóa Tu Học Hàm Thụ Bậc Lực 1 Hải Ngoại để tổ chức và điều hành. Điều Thứ Ba: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và Ban Điều Hành sẽ chấm dứt nhiệm vụ khi Nhiệm Kỳ VI BHD HN (2016-2020) chấm dứt và Tân BHD Nhiệm Kỳ VII BHD HN (2020 2024) sẽ thành lập Tân Ban Điều Hành để tiếp nối nhiệm vụ cho đến khi Khóa Tu Học Hàm Thụ Bậc Lực 1 Hải Ngoại hoàn thành. Điều Thứ Tư: Các Phó Trưởng Ban, Tổng Thư Ký, các Ủy viên trực thuộc, các Ban Hướng Dẫn các Châu và Quốc Gia và các Huynh Trưởng được đề cử, chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết Định này. Phật lịch 2560 - Hải Ngoại, ngày 11 tháng 03 năm 2017 TM. BAN HƯỚNG DẪN TRƯỞNG BAN

TÂM ĐĂNG Nguyễn Văn Pháp NƠI NHẬN: - Quý Htr Cấp DŨNG, Ban Cố Vấn Khóa Tu Học “để kính trình” - Quý Htr Đương Sự - Các Thành viên BHD HN - Các BHD Âu Châu, Canada, Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi “để thi hành” BẢN SAO kính gởi: - Ban Hướng Dẫn GĐPT VN trên Thế Giới “để kính báo cáo” - Quý Htr cấp Dũng Hải Ngoại: “để kính tường” - Hồ sơ - Lưu

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

21


THÀNH PHẦN BAN ĐIỀU HÀNH KHÓA TU HỌC HÀM THỤ

BẬC LỰC 1 HẢI NGOẠI BAN CỐ VẤN

HTr. Cấp Dũng TÂM TRÍ Tư Đồ Minh

HTr. Cấp Dũng TÂM TỰU Sử Thành

HTr. Cấp Dũng TÂM MINH Vương Thúy Nga

HTr. Cấp Dũng NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm

HTr. Cấp Dũng TÂM ĐĂNG Nguyễn Văn Pháp

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

22


BAN ĐIỀU HÀNH

CHỦ NHIỆM HTr. Cấp Dũng QUẢNG GIẢI Huỳnh Kim Hóa

KHỐI TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH

Phó Chủ Nhiệm Đặc Trách Tổ Chức và Điều Hành HTr. Cấp Tấn TÂM BẠCH Trần Huyền Đan Phụ tá:

HTr. Cấp Tấn MINH LỘC Trần Văn Lợi

DỤC

HTr. Cấp Tấn DIỆU NGỌC Cao Ngọc Điệp

HTr. Cấp Tín HTr. Cấp Tấn NGUYÊN MÃN NGUYÊN ĐỀ Phan Thị Kim Oanh Nguyễn Đình Hưng

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

23


KHỐI GIÁO DỤC

Phó Chủ Nhiệm Đặc Trách Giáo Dục HTr. Cấp Tấn QUẢNG LONG Nguyễn Thế Phước Phụ tá:

HTr. Cấp Tấn THỊ NGUYỆN Huỳnh Ngọc Trọng

HTr. Cấp Tín BỮU THÀNH Phan Thành Chinh

HTr. Cấp Tín TỪ KHOA Vũ Ngọc Châu

HTr. Cấp Tín THỊ TRỰC Võ Văn Chánh

HTr. Cấp Tín CHÚC NHIỆM Nguyễn Đức Tú An

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

24


KHỐI HÀNH CHÁNH

Phó Chủ Nhiệm Đặc Trách Hành Chánh HTr. Cấp Tấn THIỆN QUÝ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Phụ tá:

HTr. Cấp Tấn DIỆU NGHIÊM Trần Thị Thủy Tiên

HTr. Cấp Tín QUẢNG LONG Trần Quốc Hưng

HTr. Cấp Tấn THIỆN HÒA Phùng Thị Thái Hiền

TIỂU BAN KỸ THUẬT

HTr. Cấp Tín THIỆN NIỆM Trần Thái Mẫn

HTr. Cấp Tín PHÚC TÂM Ngô Đình Trí

HTr. Cấp Tín QUẢNG THỌ Đoàn Như Tùng

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

25


IV.

ĐIỀU HÀNH

Nhiệm Vụ Ban Điều Hành  CHỦ NHIỆM: - Thay mặt BHD giữ vai trò chủ đạo trong việc phối hợp với các Phó Chủ Nhiệm trong tất cả các công việc tổ chức, điều hành lớp học. - Chịu trách nhiệm với BHD về chất lượng lớp học và học viên.  PHÓ CHỦ NHIỆM đặc trách TỔ CHỨC và ĐIỀU HÀNH: - Tổ chức và điều hành các Lớp học tập thể trên Hệ thống đàm thoại viễn liên Paltalk. Thành lập Chúng, Liên Chúng và Hội Đồng Học Viên Liên Chúng. - Theo dõi việc tổ chức học tập, hội thảo, sinh hoạt của các Chúng, Liên chúng, Hội Đồng Liên Chúng  PHÓ CHỦ NHIỆM Đặc trách GIÁO DỤC: - Lập Chương Trình Tu học (Thời lượng, Giảng sư) - Phổ biến tài liệu tu học, nội dung các đề tài tu học hàm thụ - Đánh giá thành quả tu học - Tổ chức thi trắc nghiệm sau mỗi năm học - Thực hiện Luận Văn Kết Khoá  PHÓ CHỦ NHIỆM đặc trách HÀNH CHÁNH THƯ KÝ: - Lưu giữ Hồ sơ học viên, văn thư, thư cung thỉnh, thư mời học - Thực hiện Biên bản các buổi học - Thực hiện Bản Tin - Tài chánh  KỸ THUẬT: - Tổ chức Phòng Học viễn liên Paltalk CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

26


-

Hướng dẫn Học viên xử dụng hệ thống đàm thoại Paltalk Lập danh sách Nick Name của tất cả Học viên

Điều Kiện Học Viên & Tuyển Sinh: -

-

-

-

Các BHD Châu / Quốc Gia phổ biến Thông Tư của BHD Hải Ngoại về việc ghi danh tham dự Khóa Tu Học Bậc Lực 1 do BHD Hải Ngoại tổ chức. Các Huynh Trưởng đủ điều kiện theo học xin ghi danh tại Ban Hướng Dẫn Châu Lục, Quốc gia nơi mình đang sinh hoạt. Khi ghi danh xin đính kèm Đơn Xin Tham Dự Khóa Học, Sách Tịch Huynh Trưởng (đính kèm – có hình, đội mũ, y phục sinh hoạt chung cho nam và nữ, có cấp hiệu, hoa sen và bảng tên) và bản sao Quyết định xếp Cấp Tín (nếu tham dự với cấp Tín) hoặc Chứng chỉ Trúng cách Trại Huyền Trang - Chứng chỉ Trúng cách Bậc Định. Các Ban Hướng Dẫn Châu Lục/ Quốc Gia lập Hội Đồng Sơ tuyển, duyệt xét các Đơn xin tham dự Khóa Tu học, lập Danh sách các Học viên đủ điều kiện tham dự và duyệt y trước khi chuyển về Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại có quyết định chung tuyển. Huynh trưởng ghi danh tu học Bậc Lực phải hội đủ 1 trong những điều kiện sau đây: • Huynh Trưởng Cấp Tín, hoặc • Huynh Trưởng có Chứng Chỉ trúng cách Bậc Định Và trúng cách Trại Huyền Trang, • Huynh Trưởng đã có Chứng chỉ Trúng cách Bậc Định hoặc Chứng Chỉ Trúng cách Trại Huyền Trang (Tùy Trường hợp sẽ được cứu xét)

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

27


V.

SINH HOẠT KHÓA HỌC

1. Tổ chức Học viên: - Học viên tham dự tu học được tổ chức thành nhiều Chúng hay Liên Chúng theo Quốc gia sinh hoạt. - Thành phần Chúng, Liên Chúng sẽ do sẽ trong Chúng, Liên Chúng bầu chọn và thay đổi theo từng năm, gồm có: o Thủ Chúng o Thư ký – Thủ quỹ. o Ủy viên sinh hoạt 2. Học hội và Luận Văn Kết Khóa - Phương thức Học hội hàm thụ: Qua đàm thoại viễn liên các Đề tài theo Chương trình Tu Học Bậc Lực đính kèm do Quý Giảng Sư và Huynh Trưởng Cao Cấp hướng dẫn. - Định kỳ: o Học chung toàn Khóa: Một tháng/hai tháng một lần. o Thảo luận trong Chúng: Các Chúng tổ chức Học hỏi thảo luận riêng. Mỗi lần học chúng, lập Biên bản Học tập chuyển về cho Khối Giáo dục. - Luận Văn Kết Khóa: Cuối năm Thứ Năm: Học viên thực hiện Bản Luận Văn Kết Khóa hoàn thành Khóa Tu Học Bậc Lực 3. Lễ Khai Khóa Đồng loạt tổ chức vào ngày: 28/05/2017: Tại Úc Đại Lợi (Từ 4am - 8am) 27/05/2017: Tại Âu Châu (Từ 8pm - 00am) 27/05/2017: Tại Canada (Từ 2pm - 6pm) 27/05/2017: Tại Hoa Kỳ (California, Was): Từ 11 am - 3pm (Texas: 1pm - 5pm)

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

28


4. Thành lập Chúng Với số lượng Khóa sinh phân bố thành 12 Chúng, mỗi Chúng có từ 6 đến 9 Khóa sinh. Các chức danh điều hành luân phiên thay đổi để cùng chia sẻ sự thịnh suy trong suốt thời gian tu học. Khóa bậc LỰC I Hải Ngoại được phân bố như sau:

LIÊN CHÚNG ÂU CHÂU (LCÂC) CHÚNG XÁ LỢI PHẤT

TÂM NGỌC Lê Huyền Trang

TỪ CHI Hồ Thị Kim Hạnh

NGUYÊN BÌNH Trần Văn Thái

QUẢNG THUẬN Diệp Thanh Phong

GIÁC CHÁNH Trịnh Kim Hòa

THIỆN LIÊN Phạm Thị Tuyết Mai

QUẢNG HƯNG Đặng Thanh Long

TÂM BẢO LIÊN Đỗ Huỳnh Trâm Anh

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

29


CHÚNG MỤC KIỀN LIÊN

MINH HIỂN Lê Vinh

TỪ PHÁT Hồ Thị Kim Bình

HOẰNG TÙNG Võ Quang Châu

TÂM TỊNH Nguyễn Hương Giang

HUỆ SƠN Trình Bình Trường

DIỆU BẠCH Nguyễn Thị Hường

NHUẬN SANH Đỗ Trung Kiên

NGUYÊN TRANG Nguyễn Thị Túy Phượng

CHÚNG PHÚ LÂU NA

NGUYÊN TRÍ Nguyễn Thị Diệu Hạnh

TỪ LẠC Hồ Thị Kim Loan

THIỆN TÂM Trần Quốc Thành

QUẢNG MINH Nguyễn Hữu Quang

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

30


HỒNG HẠNH Trương Thùy Linh

DIỆU PHƯỚC Đỗ Thị Tuyết Sương

MINH HIỂN Huỳnh Bảo Minh

NGUYÊN HẰNG Nguyễn Thị Ngọc Diễm

LIÊN CHÚNG BẮC MỸ (LCBM) CHÚNG TU BỒ ĐỀ

VIÊN NGUYỆT Tiêu Thị Nga

TUỆ QUANG Lê Văn Hoàng

NGUYÊN THẬN Nguyễn Văn Cẩn

DIỆU THANH Quách Thị Dung

THIỆN TÀI Nguyễn Hữu Thế Phiệt

NGUYÊN TỊNH Phạm Xuân Quang

DIỆU TRANG

PHƯƠNG HIẾU

Quách Thị Nhung

Trần Thị Thu Thắm

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

31


CHÚNG CA CHIÊN DIÊN

MINH KHAI Nguyễn Văn Nở

THIỆN PHƯỚC Nguyễn Trọng Thảo

QUẢNG PHÁP Trần Minh Triết

THIỆN TÂM Võ Thành Danh

DIỆU HẠNH Hoàng Mai Ngân

MINH TRÍ Lễ Văn Cư

Nguyên Liên Đặng Thị Hương

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

32


CHÚNG MA HA CA DIẾP

QUẢNG TÍN Ngô Thị Thùy Trang

QUẢNG MINH Võ Quang Trung Nhơn

NGUYÊN TÂM Thái Xuân Hùng

TÂM DIỆU NGHĨA Nguyễn Kim Phượng

MINH HẢI Lê Phan Thiên Sơn

TÂM TỊNH LẠC Đoàn Tâm Thuận

MINH CHÂU Huỳnh Bảo Brian

DIỆU ĐÀO Định Thị Quỳnh Anh

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

33


CHÚNG A NA LUẬT

NGUYÊN LIỄU Trương Thị Túy

BỬU MINH Đinh Công Trường Nguyên

NGUYÊN QUẾ Trần Thị Ái Hoa

TRÚC OANH Trần Nữ Hoàng Yến

MINH NGHỊ Hồ Bảo Vĩnh Nghi

KHAI TÂM Thái Thoại Bình

NGUYÊN PHÚ Vũ Quang Vinh

QUẢNG TỊNH Sử Thị Diễm Thúy

TRÍ NHÂN Mai Thanh Hùng

TRÍ HƯƠNG Lê Đình Rem

QUẢNG THIỆN Hồ Văn Toàn

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

34


LIÊN CHÚNG ÚC ĐẠI LỢI (LCUĐL) CHÚNG ƯU BÀ LY

ĐỒNG LINH Trần Thị Như Trang

MINH TRÍ Phan Công Quan

QUẢNG ĐẠO Nguyễn Quốc Dzũng

THIỆN MINH Nguyễn Trọng Phúc

QUẢNG THÚY Trần Nguyễn Lam Uyên

THIỆN PHƯƠNG Võ Thị Hồng Loan

TÂM THANH Nguyễn Thị Tuyết Trinh

VẠN BÁCH Lê Thị Bé

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

35


CHÚNG A NAN ĐÀ

NGUYÊN MAI Trần Thị Kim Hoàng

NGUYÊN BẢO Nguyễn Văn Nước

CHÚC THÔNG Lê Văn Cườm

VẠN PHỔ Lê Hải

VẠN NHIÊN Nguyễn Thị Mai Trâm

NGUYÊN THƠ Đoàn Võ Uyên Thi

THIỆN PHƯƠNG Lê Tuấn Tony

DIỆU HOA Lê Thị Thúy Hằng

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

36


CHÚNG LA HẦU LA

THIỆN HOA Hoàng Trúc Quỳnh

PHƯỚC THÁI Hoàng Đức Sơn

THIỆN TỪ Nguyễn Quốc Việt

TRÍ TIẾN Trần Hồng Tấn

VẠN TÂN Phạm Duy Khang

THIỆN THUẬN Vương Thảo

THIỆN HƯƠNG Diệp Thị Nga

TÂM VIỄN Ưng Thanh Tuyền

GIẢI THOÁT Dương Hương Ly

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

37


CHÚNG BỒ ĐỀ ĐẠT MA

THIỆN NIỆM Trần Thái Mẫn

VIÊN ĐỨC Nguyễn Mai Thy

VẠN TRUNG Văn Tiến Phương

QUẢNG DIỆU HUỆ Nguyễn Thị Hồng Hà

DŨNG CHÍ Lê Quang Bảo Anh

TÂM HOA Mạch Bích Như

HẠNH KIM Huỳnh Thị Xuân Phượng

VẠN THIỆN Trần Hoàng An

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

38


CHÚNG HUỆ KHẢ

VẠN DUYÊN Nguyễn Kết

MINH PHƯỚC LẠC Nguyễn Phước Quí An

NGHIÊM ĐĂNG Nguyễn Thái Đăng Khoa

TÂM NHƯ Lê Tuấn Tú

DIỆU HÒA Nguyễn Thị Diễm Châu

THIỆN ANH Trương Thị Bích Trâm

NHẬT THẢO Trần Thị Yến Nhi

TÂM HẠNH Tạ Kim Nga

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

39


VI.

TU HỌC

Nội Dung Tu Học: Bậc Lực là bậc tu học dài hạn cao nhất của người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam nhằm đào tạo căn bản vững chắc về Nội điển cũng như các kiến thức cần thiết cho việc duy trì truyền thống và thăng tiến Tổ chức, chuẩn bị cho người Huynh Trưởng bước vào Trại Huấn Luyện Cấp III Vạn Hạnh để tiếp bước các thế hệ Huynh Trưởng đi trước trên con đường phát triển Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Với mục đích đó, chương trình tu học Bậc Lực gồm có hai phần:  Đào luyện nếp sống tinh thần: Học viên Bậc Lực sẽ được học các bộ kinh căn bản cùng với những bộ Luận cần thiết cho hành trang tu học và nhận thức, đồng thời ứng dụng vào đời sống cũng như hướng dẫn các thế hệ đàn em.  Đào luyện kiến thức căn bản: Tìm hiểu Lịch sử Phật Giáo Quốc Tế cũng như Lịch sử Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cũng như Lịch sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam qua các giai đoạn phát triển. Ngoài ra, học viên cũng cần tìm hiểu Phật giáo với sứ mệnh Hòa bình và nghiên cứu các phương pháp giáo dục trong giáo lý Phật Đà để ứng dụng trong đời sống và sinh hoạt. Chương trình tu học Bậc Lực được tiến hành trong năm năm với nội dung chính như sau: NĂM THỨ NHẤT A. ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN 1. Giới - Định - Tuệ 2. Kinh Kim Cang (Giáo trình của TT Thích Nhuận Châu) 3. Tư Tưởng Triết học Phật Giáo Ấn Độ (Giáo trình của TT Thích Hạnh Viên) CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

40


B. ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN 1. Các Phương pháp Giáo dục trong Giáo lý Phật Đà NĂM THỨ HAI A. ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN 1. Kinh Thắng Man (Giáo trình của HTh Thích Tuệ Sỹ) 2. Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo (Giáo trình của HTh Thích Tuệ Sỹ) B. ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN 1. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất NĂM THỨ BA A. ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN 1. Kinh Duy Ma Cật (Giáo trình của HTh Thích Tuệ Sỹ) 2. Nhập Trung Luận (Giáo trình của Thầy Thích Thạnh Không) B. ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN 1. Phật Giáo với sứ mệnh Hòa bình NĂM THỨ TƯ A. ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN 1. Kinh Hoa Nghiêm: (Trọng tâm học Triết Lý Hoa Nghiêm và Phẩm Nhập Pháp Giới (Giáo trình của HTh Thích Đức Nhuận) 2. Duy Thức học: Duy thức Tam Thập Tụng (Giáo trình của HTh Thích Thiện Hoa) B. ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN 1. Lịch sử Phật Giáo Quốc Tế (TT Thích Nguyên Tạng và Tài liệu cũ của Năm I. II) NĂM THỨ NĂM A. ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN 1. Kinh Lăng Già (Giáo trình của TT Thích Nhuận Châu dịch) 2. Bồ Đề Thứ Đạo Quảng Luận (Giáo trình của TT Thích Nhuận Châu dịch) B. ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN 1. Gia Đình Phật Tử Việt Nam qua các Giai Đoạn phát triển CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

41


Tinh Thần Tu Học KIÊN GAN – BỀN CHÍ – CẦU TIẾN – TỰ TU Khóa học không chỉ kéo dài 5 năm mà suốt cả cuộc đời người Huynh Trưởng. Vì vậy cần phải KIÊN GAN. Việc tu tập là rất cần thiết và mang lại nhiều lợi ích cho người Huynh trưởng, việc dùi mài kinh sử cần sự BỀN CHÍ. Không tranh đua như thói thường thế tục nhưng phải tự lượng giá xem mình tiến bộ đến đâu hay dừng lại dọc đường. Phải CẦU TIẾN để đi đến đích. Đức Thế Tôn dạy: Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi! Vì vậy phải TỰ TU hòng mong vượt bỉ ngạn.

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

42


ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ BẬC LỰC Học viên phải tham dự ít nhất 9/11 buổi học chung hay thảo luận Chúng hoặc Liên Chúng và phải tham dự Kiểm tra cuối năm. Cách đánh giá-Chấm điểm: Hàng năm: - Sổ tay học tập: 10 điểm. - Bài kiểm tra cuối năm: 20 điểm. - Đánh giá Biên bản họp Chúng hay Liên Chúng: 10 điểm. - Điểm tinh thần: 10 điểm Học viên đạt 25 điểm trở lên được xem là đạt yêu cầu. Cuối Khóa: Giữa năm thứ Năm, Học viên sẽ được chọn hoặc bốc thăm đề tài Luận khóa cuối khóa. Thời gian để thực hiện Luận văn là 5 tháng. Sau khi Luận khóa được gởi về cho Ban Điều hành, Ban Điều hành có trách nhiệm chuyển Luận khóa đến Quý Giảng Sư hay Giảng viên để đánh giá, chấm điểm. Ban Điều Hành sẽ tổ chức giải trình Luận khóa. Học viên hội đủ các điều kiện về chuyên cần, kiểm tra cuối năm và Luận khóa sẽ được cấp Chứng Chỉ Bậc Lực. Chứng chỉ Bậc Lực là một điều kiện để học viên ghi danh tham dự Trại Cấp III Vạn Hạnh sau này. Cách viết bài và gởi bài:  Mỗi học viên phải có Sổ tay học tập. Sổ tay học tập dùng Word. Sau lần học chung cuối cùng của năm, Sổ tay học tập sẽ được gởi về Ban Điều Hành dưới dang PDF. Khối Giáo dục sẽ chuyển cho Giảng viên để xem và cho điểm hàng năm. Điểm đánh giá sổ tay học tập là một phần của kết quả cuối năm.  Các buổi học chung, học Chúng hay Liên Chúng đều thu âm để chuyển cho Học viên vắng mặt nghe lại nếu vắng CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

43


mặt trong buổi học đó. (Cần có thông báo trước, có lý do và được Thủ Chúng hay Khối TC-ĐH đồng ý)  Các Biên bản học chung, học Chúng hoặc Liên Chúng sẽ được gởi về Ban Điều Hành dưới dạng PDF.  Bài Kiểm tra cuối năm sẽ được gởi cho từng Chúng theo múi giờ thích hợp và bài làm sẽ được trả về cho Ban Điều hành đúng giờ ngay sau khi thời lượng làm bài chấm dứt qua dạng PDF. Luận khóa được viết trên Word sau đó gởi về cho Ban Điều Hành theo dạng PDF. Ban Điều Hành có trách nhiệm chuyển Luận khóa đến quý Giảng Sư hoặc Giảng viên để chấm.

VII.

ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

1. Thời hạn triển khai:  Phổ biến Thông Tư Tuyển sinh cùng Đề án Tổ chức Khóa Tu Học Bậc Lực 1 Hải Ngoại (04/3/2017)  Ban Hành Quyết Định Nhân sự Ban Điều Hành (11/3/2017)  Cung thỉnh Chư Tôn Đức Cố Vấn và Giảng Sư / Kính mời Htr Trong Ban Cố Vấn và Giảng Viên / Mời Htr Bảo Huynh/ Bảo Tỷ (Từ ngày 11/3/2017 đến Ngày Lễ Khai Khóa 27/5/2017)  Thành Lập Hội Đồng Tuyển sinh (25/03/2017)  Họp HĐ Tuyển sinh và duyệt xét Khóa sinh. (8/04/2017)  Ban hành Danh sách Trại sinh và CẨM NANG Khóa Tu học Bậc Lực (20/05/2017)  Lễ Khai Khóa: Ngày 27/05/2017.  Lễ Kết Khóa: Ngày 13/05/2022 (Dự kiến) 2. Địa điểm - Thời gian tổ chức Lễ Khai Khóa: Địa điểm: Phòng họp Paltalk: Bac Luc 1 Hai Ngoai Thời gian: 20:00g Âu Châu, Thứ Bảy, ngày 27/05/2017.

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

44


PHỤ BẢN 1. QUYẾT ĐỊNH SỐ: 6-17021/BHDHN/QĐ/PTBNV Bổ Túc & Điều chỉnh Danh sách Học viên đủ điều kiện tham dự Khóa Tu học Bậc Lực 1 HN

2. Danh Sách Học Viên

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

45


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI BI - TRÍ – DŨNG

VP/TTK Boyer Road, Orleans, Ontario, K1C 3H6 - CANADA. ĐT: (613) 816: 1661 -1715. Email chieuluc333@gmail.com

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 617021/BHDHN/QĐ/PTBNV Bổ Túc & Điều chỉnh Danh sách Học viên đủ điều kiện tham dự Khóa Tu học Bậc Lực 1 HN        

Chiếu Quyết Định số 003.16/HĐCD/QĐ/TB ngày 05.12.2016 V/v duyệt y thành phần nhân sự BHD GĐPT Việt Nam tại Hải Ngoại nhiệm kỳ 2016-2020. Chiếu BB số 6-17006/BHDHN/BB/PTTK ngày 25/02/2017 V/v Thông qua Đề Án Khóa Tu Học Hàm Thụ Bậc Lực 1 Hải Ngoại Chiếu Thông Tư số 6-17007/BHDHN/TT/TB ngày 04/03/2017 V/v Tổ chức Khóa Tu Học Hàm Thụ Bậc Lực 1 Hải Ngoại Chiếu Quyết Định số 6-17012/BHDHN/QĐ/TB ngày 20/03/2017 V/v Thành lập Hội Đồng Chung Tuyển Chiếu Biên Bản ngày 08/4/2017 của Hội Đồng Chung Tuyển BHD Hải Ngoại Chiếu Biên Bản Số 001 ngày 24/4/2017 của Thường Vụ Ban Điều Hành Bậc Lực 1 Hải Ngoại. Chiếu Danh Sách Chính Thức của Liên Chúng Bắc Mỹ gởi BĐH BL1HN nhận ngày 19/05/2017. Chiếu Nhu cầu Phật Sự

Đính kèm :

Danh sách Học viên hội đủ điều kiện tham dự & Danh Sách Chính Thức của Liên Chúng Bắc Mỹ gởi BĐH BL1HN nhận ngày 19/05/2017

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

46


QUYẾT ĐỊNH Điều Thứ Nhất: Nay chấp thuận 4 Huynh Trưởng có tên dưới đây đã hội đủ điều kiện tham dự Khóa Tu Học Huynh Trưởng Hàm thụ Bậc Lực 1 Hải Ngoại với điều kiện đã ghi trong Biên Bản số 001 ngày 24/4/2017 của Thường Vụ Ban Điều Hành Bậc Lực 1 Hải Ngoại đã tham chiếu: 1) HTr. NGUYÊN HẰNG Nguyễn Thị Ngọc Diễm Huyền Trang 2, BHD ÂU CHÂU 2) HTr. NGUYÊN TRANG Nguyễn Thị Tuý Phượng Huyền Trang 3, BHD ÂU CHÂU 3) HTr. DIỆU ĐÀO Đinh Thị Quỳnh Anh Cấp TÍN, BHD Hoa Kỳ (M.Quảng Đức) 4) HTr. THIỆN TÂM Võ Thành Danh Huyền Trang 5 HK, Bậc Định 2000 VN, BHD HK Điều Thứ Hai: Căn cứ Danh sách cập nhật của Hội Đồng Liên Chúng Bắc Mỵ Nay chấp thuận 3 Huynh Trưởng có tên dưới đây được rút tên ra khỏi danh sách học viên Bậc Lực 1 Hải Ngoại 1. 2. 3.

HTr. DIỆU HƯƠNG Nguyễn Vưu Khánh Linh Cấp TÍN, BHD HK (M.Quảng Đức) HTr. MINH HẠNH Phạm Minh Trí Cấp TÍN, BHD HK (M.Quảng Đức) HTr. NGUYÊN THÀNH Trương Công Phát Huyền Trang 5, BHD HK (M.Thiện Hoa)

Điều Thứ Ba: Yêu cầu Quý Ban Hướng Dẫn các Châu và Quốc Gia thông báo đến các Huynh Trưởng Đương sự, tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ cho các Huynh Trưởng trong quản hạt trách nhiệm trong suốt thời gian các Huynh Trưởng đương sự tham dự cho đến khi hoàn thành Khóa tu học Điều Thứ Tư : Các Huynh Trưởng Học viên phải tuân thủ Nội lệ tu học, thi hành nghiêm chỉnh các Huấn thị điều hành của Ban Điều hành Khóa Tu học. Các Huynh Trưởng Học viên phải sinh hoạt tu học trong tinh thần tự giác, tự quản và tương thân, tương ái. CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

47


Điều Thứ Năm : Các Phó Trưởng Ban, Tổng Thư Ký, các Ủy viên BHD Hải Ngoại, các BHD các Châu và Quốc Gia, Ban Điều hành Khóa Tu Học Hàm Thụ Bậc Lực 1 Hải Ngoại, chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt khi Khóa Tu học hoàn tất.

Phật lịch 2561, Hải Ngoại, ngày 19 tháng 05 năm 2017 TM. BAN HƯỚNG DẪN HẢI NGOẠI TRƯỞNG BAN

TÂM ĐĂNG Nguyễn Văn Pháp

NƠI NHẬN : - Các Thành viên BHD HN Các BHD Âu Châu, Canada, Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi Các HTr Học viên “để thi hành” - Ban Điều Hành Khóa Tu Học “để nhận hành” BẢN SAO kính gởi : - Ban Hướng Dẫn GĐPT VN trên Thế Giới “để kính báo cáo” - Quý Htr cấp Dũng Hải Ngoại : “để kính tường” - Hồ sơ - Lưu

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

48


DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC 1 HẢI NGOẠI (Tham chiếu QĐ số 6-17017/BHDHN/QĐ/TB ngày 10/04/2017) A.

CHÍNH THỨC:

1.

HTr. TÂM NGỌC Lê Huyền Trang, Cấp TÍN, BHD ÂU CHÂU HTr. MINH HIỂN Lê Vinh, Cấp TÍN, BHD ÂU CHÂU HTr. NGUYÊN TRÍ Nguyễn Thị Diệu Hạnh, Cấp TÍN, BHD ÂU CHÂU HTr. TỪ CHI Hồ Thị Kim Hạnh, Cấp TÍN, BHD ÂU CHÂU HTr. TỪ LẠC Hồ Thị Kim Loan, Cấp TÍN, BHD ÂU CHÂU HTr. THIỆN TÂM Trần Quốc Thành, Cấp TÍN, BHD ÂU CHÂU HTr. QUẢNG THUẬN Diệp Thanh Phong, Cấp TÍN, BHD ÂU CHÂU HTr. TỪ PHÁT Hồ Thị Thanh Bình, Cấp TÍN, BHD ÂU CHÂU HTr. HOẰNG TÙNG Võ Quang Châu, Cấp TÍN, BHD ÂU CHÂU HTr. NGUYÊN BÌNH Trần Văn Thái, Cấp TÍN, BHD ÂU CHÂU HTr. QUẢNG MINH Nguyễn Hữu Quang Huyền Trang 2, BHD ÂU CHÂU HTr. GIÁC CHÁNH Trịnh Kim Hòa Huyền Trang 2, BHD ÂU CHÂU HTr. MINH HIỂN Huỳnh Bảo Minh Huyền Trang 2, BHD ÂU CHÂU HTr. THIỆN LIÊN Phạm Thị Tuyết Mai Huyền Trang 3, BHD ÂU CHÂU HTr. HUỆ SƠN Trình Bình Trường Huyền Trang 3, BHD ÂU CHÂU HTr. HỒNG HẠNH Trương Thùy Linh Huyền Trang 3, BHD ÂU CHÂU

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

49


17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

HTr. TÂM TỊNH Nguyễn Hương Giang Huyền Trang 3, BHD ÂU CHÂU HTr. DIỆU PHƯỚC Đỗ Thị Tuyết Sương Huyền Trang 3, BHD ÂU CHÂU HTr. NHUẬN SANH Đỗ Trung Kiên Huyền Trang 3, BHD ÂU CHÂU HTr. QUẢNG HƯNG Đặng Thanh Long Huyền Trang 3, BHD ÂU CHÂU HTr. TÂM BẢO LIÊN Đỗ Huỳnh Trâm Anh Huyền Trang 2, BHD ÂU CHÂU HTr. DIỆU HẠNH Nguyễn Thị Hường Huyền Trang 3, BHD ÂU CHÂU HTr. VIÊN NGUYỆT Tiêu Thị Nga Cấp TÍN, BHD CANADA HTr. TUỆ QUANG Lê Văn Hoàng Cấp TÍN, BHD CANADA HTr. NGUYÊN THẬN Nguyễn Văn Cẩn Cấp TÍN, BHD CANADA HTr. DIỆU THANH Quách Thị Dung Cấp TÍN, BHD CANADA HTr. THIỆN TÀI Nguyễn Hữu Thế Phiệt Cấp TÍN, BHD CANADA HTr. DIỆU TRANG Quách Thị Nhung Cấp TÍN, BHD CANADA HTr. NGUYÊN TỊNH Phạm Xuân Quang Cấp TÍN, BHD CANADA HTr. PHƯƠNG HIẾU Trần Thị Thu Thắm Bậc ĐỊNH, BHD VN (du Học Sinh) HTr. MINH KHAI Nguyễn Văn Nở Cấp TẤN, BHD HK (M. Quảng Đức) HTr. THIỆN PHƯỚC Nguyễn Trọng Thảo Cấp TÍN, BHD HK (M. Quảng Đức) HTr. NGUYÊN TÂM Thái Xuân Hùng Cấp TÍN, BHD HK (M. Quảng Đức) HTr. QUANG MINH Võ Quang Trung Nhơn Cấp TÍN, BHD HK (M. Quảng Đức) HTr. MINH TRÍ Lê Văn Cư Cấp TÍN, BHD HK (M. Quảng Đức) HTr. DIỆU HẠNH Hoàng Mai Ngân Cấp TÍN, BHD HK (M. Quảng Đức)

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

50


37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

HTr. TÂM DIỆU NGHĨA Nguyễn Kim Phượng Cấp TÍN, BHD HK (M. Quảng Đức) HTr. QUẢNG PHÁP Trần Minh Triết Cấp TÍN, BHD HK (M. Quảng Đức) HTr. QUẢNG TÍN Ngô Thị Thùy Trang Huyền Trang 3, BHD Hoa Kỳ (M. Quảng Đức) HTr. MINH CHÂU Huỳnh Bảo Brian Huyền Trang 5, BHD Hoa Kỳ (M. Quảng Đức) HTr. NGUYÊN LIÊN Đặng Thị Hương Huyền Trang 5, BHD Hoa Kỳ (M. Quảng Đức) HTr. BỬU MINH Đinh Công Trường Nguyên Cấp Tín, BHD Hoa Kỳ (M. Thiện Hoa) HTr. TRÚC OANH Trần Nữ Hoàng Yến Cấp Tín, BHD Hoa Kỳ (M. Thiện Hoa) HTr. NGUYÊN LIỄU Trương Thị Túy Cấp Tín, BHD Hoa Kỳ (M. Thiện Hoa) HTr. NGUYÊN PHÚ Vũ Quang Vinh Cấp Tín, BHD Hoa Kỳ (M. Thiện Hoa) HTr. NGUYÊN QUẾ Trần Thị Ái Hoa Huyền Trang 3, BHD HK (M. Thiện Hoa) HTr. QUẢNG TỊNH Sử Thị Diểm Thúy Huyền Trang 4, BHD HK (M. Thiện Hoa) HTr. MINH NGHỊ Hồ Bảo Vĩnh Nghi Huyền Trang 5, BHD HK (M. Thiện Hoa) HTr. TRÍ NHÂN Mai Thanh Hùng Huyền Trang 5, BHD HK (M. Thiện Hoa) HTr. KHAI TÂM Thái Thoại Bình Huyền Trang 5, BHD HK (M. Thiện Hoa) HTr. QUẢNG THIỆN Hồ Văn Toàn Huyền Trang 5, BHD HK (M. Khánh Hòa) HTr. ĐỒNG LINH Trần Thị Như Trang Cấp TÍN, BHD Úc Đại Lợi HTr. NGUYÊN MAI Trần Thị Kim Hoàng Cấp TÍN, BHD Úc Đại Lợi HTr. THIỆN HOA Hoàng Trúc Quỳnh Cấp TÍN, BHD Úc Đại Lợi HTr. THIỆN NIỆM Trần Thái Mẫn Cấp TÍN, BHD Úc Đại Lợi HTr. TRÍ TIẾN Trần Hồng Tấn Cấp TÍN, BHD Úc Đại Lợi

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

51


57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

HTr. VẠN DUYÊN Nguyễn Kết Cấp TÍN, BHD Úc Đại Lợi HTr. DIỆU HOA Lê Thị Thúy Hằng H.Trang 3, Bậc Định 2, BHD UĐL HTr. DIỆU HÒA Nguyễn Thị Diễm Châu H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL HTr. DŨNG CHÍ Lê Quang Bảo Anh H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL HTr. GIẢI THOÁT Dương Hương Ly H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL HTr. HẠNH KIM Huỳnh Thị Xuân Phượng H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL HTr. MINH TRÍ Phan Công Quan H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL HTr. NGHIÊM ĐĂNG Nguyễn Thái Đăng Khoa H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL HTr. NGUYÊN THƠ Đoàn Võ Uyên Thi H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL HTr. NHẬT THẢO Trần Thị Yến Nhi H.Trang 3, Bậc Định 2, BHD UĐL HTr. PHƯỚC THÁI Hoàng Đức Sơn H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL H Tr. QUẢNG DIỆU HUỆ Nguyễn Thị Hồng Hà H.Trang 3, Bậc Định 2, BHD UĐL HTr. TÂM HẠNH Tạ Kim Nga H.Trang 3, Bậc Định 2, BHD UĐL HTr. TÂM HOA Mạch Bích Như H.Trang 3, Bậc Định 2, BHD UĐL HTr. TÂM NHƯ Lê Tuấn Tú H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL HTr. TÂM THANH Nguyễn Thị Tuyết Trinh H.Trang 3, Bậc Định 2, BHD UĐL HTr. TÂM VIỄN Ưng Thanh Tuyền H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL HTr. THIỆN ANH Trương Thị Bích Trâm H.Trang 3, Bậc Định 2, BHD UĐL HTr. THIỆN HƯƠNG Diệp Thị Nga H.Trang 3, Bậc Định 2, BHD UĐL HTr. THIỆN PHƯƠNG Võ Thị Hồng Loan H.Trang 3, Bậc Định 2, BHD UĐL

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

52


77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

HTr. THIỆN THUẬN Vương Thảo H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL HTr. THIỆN TỪ Nguyễn Quốc Việt H.Trang 3, Bậc Định 2, BHD UĐL HTr. VẠN BÁCH Lê Thị Bé H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL HTr. VẠN NHIÊN Nguyễn Thị Mai Trâm H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL HTr. VẠN PHỔ Lê Hải H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL HTr. VẠN TÂN Phạm Duy Khang H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL HTr. VIÊN ĐỨC Nguyễn Mai Thy H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL HTr VẠN TRUNG Văn Tiến Phương H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL HTr. CHÚC THÔNG Lê Văn Cườm H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL HTr. QUẢNG ĐẠO Nguyễn Quốc Dzũng H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL HTr. MINH PHƯỚC LẠC Ng. Phước Quí An Bậc Định 3, BHD UĐL HTr. QUẢNG THÚY Trần Nguyễn Lam Uyên Bậc Định 3, BHD UĐL HTr. THIỆN MINH Nguyễn Trọng Phúc Bậc Định 3, BHD UĐL HTr. THIỆN PHƯƠNG Lê Thanh Tuấn Tony Bậc Định 3, BHD UĐL HTr. NGUYÊN BẢO Nguyễn Văn Nước Bậc Định 3, BHD UĐL HTr. NGUYÊN HẰNG Nguyễn Thị Ngọc Diễm Huyền Trang 2, BHD ÂU CHÂU HTr. NGUYÊN TRANG Nguyễn Thị Tuý Phượng Huyền Trang 3, BHD ÂU CHÂU HTr. DIỆU ĐÀO Đinh Thị Quỳnh Anh Cấp TÍN, BHD HK (M.Quảng Đức) HTr. THIỆN TÂM Võ Thành Danh H.Trang 5 HK, Bậc Định 2000 VN, BHD HK

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

53


B.

ĐẶC CÁCH :

01.

HTr. MINH HẢI Lê Phan Thiên Sơn BHD HK (M. Quảng Đức) HTr. TRÍ HƯƠNG Lê Đình Rem BHD HK (M. Quảng Đức) HTr. TÂM TỊNH LẠC Đoàn Tâm Thuận BHD HK (M. Quảng Đức) HTr. VẠN THIỆN Trần Hoàng An Bậc Định 3, BHD UĐL

02. 03. 04.

(Điều kiện TRÚNG CÁCH BẬC LỰC cho HTr. ĐẶC CÁCH: Phải NẠP TRÌNH lên BAN ĐIỀU HÀNH KHÓA TU HỌC : 1 trong 3 Văn bản : Quyết Định cấp Tín hay Chứng Chỉ Trúng cách Trại Huấn Luyện Htr Huyền Trang hoặc Chứng Chỉ Hoàn Thành BẬC ĐỊNH trong Thời gian Tu Học Bậc Lực) RÚT TÊN: 1. HTr. DIỆU HƯƠNG Nguyễn Vưu Khánh Linh Cấp TÍN, BHD HK (M. Quảng Đức) 2. HTr. MINH HẠNH Phạm Minh Trí Cấp TÍN, BHD HK (M. Quảng Đức) 3. HTr. NGUYÊN THÀNH Trương Công Phát Huyền Trang 5, BHD HK (M. Thiện Hoa)

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

54


Soạn thảo CẨM NANG:     

TÂM ĐĂNG Nguyễn Văn Pháp Trưởng Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại QUẢNG GIẢI Huỳnh Kim Hóa Chủ Nhiệm Khóa Tu học Bậc Lực I Hải Ngoại TÂM BẠCH Trần Huyền Đan Phó Chủ Nhiệm Tổ Chức và Điều Hành QUẢNG LONG Nguyễn Thế Phước Phó Chủ Nhiệm Giáo Dục THIỆN QUÝ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Phó Chủ Nhiệm Hành Chánh

Chủ Trương: Ban Điều Hành Thực hiện: Khối Hành Chánh

CẨM NANG KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI

55

CẨM NANG Khóa Tu Học Hàm Thụ Bậc Lực Hải Ngoại I/2017  

Hãy bỏ đi những tự ti mặc cảm thái quá, những tự hào về những thành quả có được hay những tự cao, tự đại về bản ngã của mình. Anh chị em hãy...

CẨM NANG Khóa Tu Học Hàm Thụ Bậc Lực Hải Ngoại I/2017  

Hãy bỏ đi những tự ti mặc cảm thái quá, những tự hào về những thành quả có được hay những tự cao, tự đại về bản ngã của mình. Anh chị em hãy...

Advertisement