Page 1

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΣ 29ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 7954 - Ε∆ΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 1849 Email: hmer@otenet.gr Τιµή: 0,05€ Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΤΗ Ν.Ε.Ο ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΟΥ ∆ΕΡΒΕΝΙΟΥ Για δεύτερη εβδοµάδα …

4 ΤΟΝΟΥΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΙΡΑΣΕ Ο ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ∆ιαβάστε στην σελ. 2 - Με οµόφωνη απόφασή του το ∆.Σ Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης αντιδρά στο κλείσιµο του Πυροσβεστικού κλιµακίου Άνω Αιγιαλού Ευρωστίνης ∆ιαβάστε στην σελ. 3

∆ΥΟ ΑΚΟΜΗ ΝΕΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ∆ΙΑΚΡΙΘΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕ.Π.Α.Π ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ - Ο Παναγιώτης ∆αλαµαρίνης και ο Στέλιος Γκιόκας κάνουν Υπερήφανους όλους τους Έλληνες µε τις καινοτόµες ιδέες τους ∆ιαβάστε στις σελ. 8,9,10


- Σελίδα 2 -

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

Για δεύτερη εβδοµάδα …

4 ΤΟΝΟΥΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΙΡΑΣΕ Ο ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Σ

υνεχίζει τις πράξεις αλληλεγγύης για συνανθρώπους µας που έχουν ανάγκη ο Πυρήνας της Χρυσής Αυγής Κορίνθου. Η περασµένη εβδοµάδα ήταν η δεύτερη της δράσης αυτής που έχει ξεκινήσει ο Λαϊκός Σύνδεσµος. Έτσι µετά και την διανοµή δύο τόνων ψαρικών πριν από λίγες ηµέρες στην λαϊκή αγορά, τα µέλη της Χρυσής Αυγής παρουσία και του Βουλευτή Στάθη Μπούκουρα , µοίρασαν 4 τόνους τροφίµων (ψαρικά και κηπευτικά ) σε αναξιοπαθούντες Έλληνες που δοκιµάζονται από την οικονοµική κρίση και την ανεργία . Επίσης στον χώρο των γραφείων υπήρχε ένας ολόκληρος όροφος γεµάτος καινούρια ρούχα , παπούτσια , παιχνίδια και διάφορα παιδικά είδη .Η ανταπόκριση του κόσµου ήταν ενθουσιώδης, όπως αναφέρουν «και στο τέλος η ικανοποίηση και ένα απλό χαµόγελο ήταν αρκετά για να µας δώσουν δύναµη να συνεχίσουµε τον αγώνα στήριξης σε κάθε Έλληνα συµπολίτη µας που το έχει ανάγκη» ._

Το Κέντρο Πολιτιστικών & Ιστορικών µελετών ανάπτυξης και ποιότητας ζωής «Σικυών Ωδή», είχε προγραµµατίσει για χθες ηµερίδα µε θέµα:

"ΠΡΑΞΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ". ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ» Οι εισηγήσεις περιλάµβαναν: • Καλλιτεχνική εκπαίδευση στους ∆ήµους Ειρηνη Κουφελη Αρχιτέκτων, Υπάλληλος Υπουργείου Πολιτισµού ¨∆ίκτυο Πολεων¨, Συντακτική Επιτροπή περιοδικού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Π.Ε.Α, µέλος Τεχνικού επιµελητηρίου Ελλάδος, µέλος ICOMOS • Αρχαίο θέατρο και Αναβίωση του Κωστουλα Ροντηρη Αρχαιολόγος, Πρόεδρος Ινστιτούτου ∆.ΡΟΝΤΗΡΗ • Αρχαιοελληνική Τέχνη ως Θεραπεία Ψυχής Σπυροπουλος Ιωαννης Συγγραφέας , Ζωγράφος, Πρόεδρος Αρκαδικού Κύκλου • Μουσική και Συναίσθηµα Γρηγόρης Κακουρης, καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής και Έγχορδων Οργάνων Το πρόγραµµα περιλάµβανε ακόµη βραβεύσεις, έκθεση φωτογραφίας κλ.π


Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ

- Σελίδα 3 -

Συνεδρίασε εκτάκτως χθες το ∆.Σ Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων

ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΤΗ Ν.Ε.Ο ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΟΥ ∆ΕΡΒΕΝΙΟΥ

- Με οµόφωνη απόφασή του το ∆.Σ Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης αντιδρά στο κλείσιµο του Πυροσβεστικού κλιµακίου Άνω Αιγιαλού Ευρωστίνης

Έκτακτη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων είχε προγραµµατιστεί για χθες Τρίτη στις 6 το απόγευµα µε ένα µόνο θέµα : την γνωµοδότηση περί µεταβολών ή µη σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου, για το σχολικό έτος 2013-2014, Καθότι, όπως ανακοίνωσε ο δήµος µέχρι τις 26/10/2012 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να γνωµοδοτήσει επί του θέµατος προς τις ∆/νσεις Π.Ε. & ∆.Ε. του Νοµού.

Α

ντιδρά στο κλείσιµο του Πυροσβεστικού κλιµακίου Άνω Αιγιαλού Ευρωστίνης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και µε οµόφωνη απόφαση του αποφάσισε να κλείσει σήµερα το πρωϊ συµβολικά για µισή ώρα από τις 10:30 π.µ. – 11:00 π.µ τη Ν.Ε.Ο. στον κόµβο ∆ερβενίου. Ο δήµαρχος κ. Αντώνης Κλαδούχος αναφέρει : «Η πιθανή κατάργηση του πυροσβεστικού κλιµακίου Ευρωστίνης, αποτελεί µεγάλο περιβαλλοντικό, οικολογικό, κοινωνικό και επιχειρησιακό έγκληµα για την περιοχή της ∆υτικής Κορινθίας» και καλεί τους δηµότες να συµµετέχουν στην κινητοποίηση, για να αποτρέψουνε τις τεράστιες περιβαλλοντικές συνέπειες που θα προκύψουν αφήνοντας αφύλαχτα τα δάση µας στη ∆υτική Κορινθία.

«Ούτε να το σκέφτεστε…» Για το ίδιο θέµα ο κ. Ανδρέας Ζάρρος σε επιστολή του αναφέρει: «Μέσα σε όλα που παθαίνουµε αυτή την εποχή, προστίθεται άλλο ένα εξωφρενικό για την περιοχή µας. Θέλουν να κλείσουν το µόνο πυροσβεστικό σταθµό στο δήµο µας, που βρίσκεται στον Άνω Αιγιαλό Ευρωστίνης, και να τον µεταφέρουν στο Κιάτο. ∆ηλαδή αν ανάψει µια φωτιά στο Σαραντάπηχο, το πρώτο πυροσβεστικό να φτάσει µετά από µία ώρα και... (>60χλµ απόσταση). Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η συγχώνευση κανείς δεν µπορεί να καταλάβει, γιατί ούτε το κτίριο νοικιάζεται, ούτε κάποιο άλλο σηµαντικό έξοδο κόβεται µε τη µεταφορά αυτή. ∆εν το χωράει ανθρώπου νους ότι µπορεί να αφεθούν αφύλαχτα τα δάση της ∆υτικής Κορινθίας και βέβαια δεν γίνεται να δεχτούµε αυτόν τον παραλογισµό. Η αλήθεια είναι ότι το είχαµε ξανακούσει παλιότερα ως πρόθεση των κυβερνώντων και είχαµε πάρει το απαραίτητο (αλλά γραφικό) ψήφισµά µας ως ∆Σ. Απόψε όµως αποφασίσαµε να κινητοποιηθούµε. Ευτυχώς λοιπόν, το ∆Σ δέχτηκε να διεκδικήσουµε µια φορά το δίκιο µας µε το σωστό τρόπο. Όλες οι παρατάξεις µαζί, να κινητοποιήσουµε τον κόσµο και να διεκδικήσουµε δυναµικά και ενωµένοι το αυτονόητο. Ξεκινάµε λοιπόν την Τετάρτη 24/10/2012 στις 10:30πµ µε ένα συµβολικό µισάωρο αποκλεισµό της Νέας Εθνικής Οδού στον κόµβο του ∆ερβενίου, για να στείλουµε το µήνυµα σε όσους εµπλέκονται σε αυτή την ιστορία, ότι τα δάση της περιοχής δεν τα χαρίζουµε σε κανέναν. Το δηµοτικό συµβούλιο καλεί όλους τους δηµότες Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης και όχι µόνο (όλη η Κορινθία και η Αιγιάλεια πρέπει να είναι εκεί) να συµµετέχουν στις κινητοποιήσεις µε αρχή τον αυριανό, συµβολικό αποκλεισµό της ΝΕΟ Αθηνών Πατρών. ΥΠΟΥΡΓΑΙΟΙ & ΑΡΧΗΓΑΙΟΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ...” Ανδρέας Απ. Ζάρρος


- Σελίδα 4 -

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

Χάντµπολ

Με έναν πόντο διαφορά έχασε το παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 4η αγωνιστική µε αντίπαλο τον «Φοίβο» Συκεών ο «Ποσειδώνας»

Ο επόµενος αγώνας είναι στις 10 Νοεµβρίου στο Λουτράκι µε την οµάδα της ΧΑΝΘ για το κύπελλο Ελλάδας και στις 17 Νοεµβρίου ξανά µε την ΧΑΝΘ για το πρωτάθληµα.

ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ- ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 28-27 Τα δεκάλεπτα: 3-4, 10-7, 15-9 (ηµχ.), 21-14, 25-20, 28-27 «ΦΟΙΒΟΣ» ΣΥΚΕΩΝ (∆ηµήτρης Μασλαρινός): Λαγούδης, Νικολαϊδης Χ. 2, Σαουλίδης 2, Λειβαδόπουλος, Μέτσης 7, Παρπούλας, Μποσνακίδης, Βότσης 5, Χατζηλάκος 1, Χατζηαγαπίου 3, Λιόλιος, Νικολαϊδης Ν. 5, Παπαγεωργίου, Ανδρεαδάκης, Σταµατιάδης 3, Χατζηβακαλελης. Στην 4η αγωνιστική της Α1 Εθνικής κατηγορίας Χάντµπολ

«ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ» (Κώστας ΧατζηκωνσταντίΑνδρών που έγινε το περασµένο Σάββατο και ολοκληρώθηκε, νου): Βλαχογεώργος, Σκρόµπιτς 2, Βαµβακάς η οµάδα του «Ποσειδώνα» Λουτρακίου έχασε για ένα πόντο 4, Πέρρος 8, Μουτσάι, ∆ηµητρόπουλος, Τούρκια 2, Μπάραπό την οµάδα του «Φοίβου» Συκεών.

Ο αγώνας στην Θεσσαλονίκη για την οµάδα του «Ποσειδώνα» ήταν η αρχή ενός δεύτερου κύκλου αγώνων

µπας, Μπάµπης, Μπένας, Χατζηκωνσταντίνου Ν. 2, Βουγιάνοβιτς 6, Βασιλειάδης 1, Παπαδόπουλος, Χατζηκωνσταντίνου Α., Ρουµελιώτης.

µετά τις τρείς πρώτες αγωνιστικές µε τους πιο ισχυρούς αντιπάλους στην κατηγορία. Ο «Φοίβος» ήταν ο πρώτος αγώνας µεταξύ οµάδων που έχουν σχεδόν τον ίδιο στόχο που είναι η

∆ιαιτητές: Χασκής- Λινάρδος, Κόκκινη: 58:09 Σαουλίδης (τρία δίλεπτα), δίλεπτα: 6-4, πέναλτι: 2/2-2/2.

παραµονή στην κατηγορία της Α1. Το χρονικό του αγώνα

1

Α.Ε.Κ.

8

2

Π.Α.Ο.Κ

8

καλά τον αγώνα και προηγήθηκαν µε 3-4 στο πρώτο δεκάλε-

3

Α.Σ.Ε ∆ΟΥΚΑ

8

πτο . Κάνανε όµως πολλά λάθη στην επίθεση. Τα λάθη αυτά

4

ΑΕΡΩΠΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ*

4

5

Γ.Α.Σ ΚΙΛΚΙΣ*

4

µε τον καλύτερο τρόπο την αδράνεια των παικτών του Ποσει-

6

∆ΙΟΜΗ∆ΗΣ ΑΡΓΟΥΣ*

4

δώνα και πήρε ένα προβάδισµα έξι γκολ στο τέλος του πρώ-

7

ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ

4

8

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

2

δώνα φάνηκε να θέλει να καλύψει την διαφορά και άρχισε

9

Χ.Α.Ν.Θ

2

την αντεπίθεση. Σιγά σιγά η διαφορά µειωνόταν.

10

ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΛΟΥΤΡ.

0

11

ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

0

12

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ

0

Οι παίκτες της οµάδας του Λουτρακίου ξεκίνησαν σχετικά

για µια ακόµη φορά προξένησαν εκνευρισµό στους παίκτες και χάθηκε η συνοχή της οµάδας. Ο Φοίβος εκµεταλλεύτηκε

του ηµιχρόνου. Με την έναρξη του δεύτερου ηµιχρόνου η οµάδα του Ποσει-

Παρ`ότι υπήρχαν αρκετές δυσκολίες λόγω τραυµατισµών Πέρρου, Βουγιάνοβιτς και Παπαδόπουλου που υπερέβαλαν εαυτό, και έπαιξαν στον αγώνα τελικά, η οµάδα κατάφερε και µείωσε την διαφορά στο ένα γκολ. Βέβαια η νίκη αυτή δίνει ένα ισχυρό προβάδισµα στο Φοίβο

• * ∆ιοµήδης έχει δύο αγώνες λιγότερους ενώ ο Αερωπός και

για την παραµονή του στην κατηγορία αλλά ωθεί την οµάδα

το Κιλκίς έχουν από έναν αγώνα λιγότερο.

του «Ποσειδώνα» στο να γίνουν πιο πεισµατάρηδες, πιο δυνατοί και πιο σοβαροί.

Ο «Ποσειδώνας» σε ανακοίνωση του αναφέρει: «Ευχαριστούµε το σωµατείο Φοίβο Συκεών και ειδικότερα

Τα συνολικά αποτελέσµατα: ΠΑΟΚ – Φίλιππος Βέροιας 34-

τον πρόεδρό τους Κο Κουµπίδη, τον Ιάκωβο Μανέ και τον

22, ΑΕΚ – Πανελλήνιος 36-17, ΧΑΝΘ – Άρης Νίκαιας 31-

Κο Μασλαρινό ∆ηµήτρη για την άριστη φιλοξενία και την

25, ∆ούκας – Αερωπός Έδεσσας 28-27, Φοίβος Συκεών –

άριστη συνεργασία που είχαµε. Τους ευχόµαστε καλή συνέ-

Ποσειδών Λουτρακίου 28-27.

χεια».


- Σελίδα 5 -

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ Ε.Κ.Μ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ

Ο

κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης ήταν ο εισηγητής στην ανοιχτή συνέλευση που πραγµατοποίησε την Κυριακή ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ∆ήµου Σικυωνίων, στην Αίθουσα Θεάτρου του ∆ηµαρχείου, στο Κιάτο. Το θέµα ήταν: «Τα νέα µέτρα και η άλλη πρόταση». Υπήρχε µεγάλη προσέλευση και το ακροατήριο έθεσε ζητήµατα γόνιµου προβληµατισµού στον εισηγητή. Ο διάλογος που έγινε ήταν πλούσιος, κράτησε επί τρισήµισυ και πλέον ώρες, πάνω στη βάση ότι «τα «νέα» µέτρα της Μνηµονιακής Συγκυβέρνησης κατόπιν εντολής της Τρόϊκας Εξωτερικού και των ∆ανειστών ∆ΕΝ είναι µονόδροµος αλλά µονόδροµος είναι η αποτροπή τους και η µη εφαρµογή τους στην πράξη, δεδοµένου ότι βάζουν ταφόπλακα και θηλιά στο λαιµό της ελληνικής κοινωνίας. Μονόδροµος είναι η Ανατροπή και το γκρέµισµα των Μνηµονιακών δυνάµεων Εσωτερικού µε στόχο µια άλλη ∆ιακυβέρνηση που θα ακυρώσει τα Μνηµόνια, θα απαλλάξει τη χώρα από τη θηλιά του εξωτερικού χρέους, το οποίο φορτώθηκε στις πλάτες της κοινωνίας από όλες τις µεταπολιτευτικές κυβερνήσεις του ∆ικοµµατισµού αλλά και από τα 2 Μνηµόνια που υπογράφτηκαν ερήµην του Ελληνικού Λαού. Μονόδροµος επίσης είναι η συστράτευση όσο γίνεται µεγαλύτερων δυνάµεων για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, µε το λαό να αποφασίζει και να ελέγχει τις εξελίξεις.»

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ Η’ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ

στο hmer@otenet.gr Η’ ΣΤΟ FAX: 27410 – 22810.

Η ΦΩΝΗ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ….


- Σελίδα 6 -

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

51 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Σ

ήµερα στις 7 το απόγευµα αναµένεται να συνεδριάσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σικυωνίων στο Κιάτο . Πρώτο θέµα στην ηµερήσια διάταξη είναι η τροποποίηση – επικαιροποίηση κυκλοφοριακής µελέτης πόλης Κιάτου, θέµα το οποίο συζητήθηκε και την ∆ευτέρα το απόγευµα σε ειδική εκδήλωση. . Αναλυτικά τα θέµατα, όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του δήµου :

1. Τροποποίηση – Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής µελέτης πόλης Κιάτου. 2. Έκδοση ψηφίσµατος κατά της ιδιωτικοποίησης των Ελληνικών Ταχυδροµείων. 3. Έκδοση ψηφίσµατος κατά της εισόδου της Τουρκίας στην Ε.Ε. εφόσον επιµείνει στην κατασκευή των τριών πυρηνικών εργοστασίων. 4. Αποδοχή ψηφίσµατος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κιάτου. 5. Υποβολή πρότασης για χαρακτηρισµό του δρόµου που συνδέει τον οικισµό Αγ. Ιωάννη της ∆.Κ. Κιάτου του ∆ήµου Σικυωνίων µε τον οικισµό Νεράντζας του ∆ήµου Βέλου Βόχας ως ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ. 6. Γνωµοδότηση σχετικά µε την Περιβαλλοντική Έκθεση που αφορά το έργο «Ανόρυξη γεώτρησης για κάλυψη των αναγκών της ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗΣ Α.Ε.» στη θέση «Ζαρακά» της Τ.Κ. Κυλλήνης του ∆ήµου Σικυωνίων Π.Ε. Κορινθίας. 7. Αποδοχή χρηµατοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2012, για την εκτέλεση της πράξης «Ενεργειακή αναβάθµιση και Εξοικονόµηση Ενέργειας 6ου ∆ηµοτικού σχολείου της ∆ηµοτικής Ενότητας Κιάτου ∆ήµου Σικυωνίων». 8. Γνωµοδότηση για µεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014.

νιού, µετά και την αριθ. 8/2012 απόφαση Τοπ. Συµβουλίου. 10. Επί αιτήσεως του κ. Σπύρου Αναγνωστόπουλου περί µεταφοράς στύλων της ∆.Ε.Η στην Τ.Κ. Κάτω ∆ιµηνιού. 11. Ανάκληση της 359/2012 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα: «Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας και εκτίµησης για αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Κάτω ∆ιµηνιού για χρήση κοινόχρηστου χώρου». 12. Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας και εκτίµησης για αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Κάτω ∆ιµηνιού για χρήση κοινόχρηστου χώρου. 13. Απευθείας µίσθωση χώρου στην Τ.Κ. Κάτω ∆ιµηνιού προκειµένου να αξιοποιηθεί ως κοινόχρηστος χώρος. 14. Έγκριση πρακτικού εκτίµησης ακινήτου ευρισκοµένου στην τοπική κοινότητα Αρχαίας Φενεού. 15. Αναγκαιότητα µίσθωσης ακινήτου στην τοπική κοινότητα Καισαρίου για τις ανάγκες εγκατάστασης χώρου µηχανοκίνητου αθλητισµού. 16. Αναγκαιότητα µίσθωσης ακινήτου στη δηµοτική κοινότητα Κιάτου για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του ∆ήµου . 17. Απευθείας µίσθωση χώρου στη ∆.Κ. Κιάτου πλησίον της οδού Παπαβασιλείου και των παλαιών σιδηροδροµικών γραµµών προκειµένου να αξιοποιηθεί ως κοινόχρηστος χώρος. 18. Απευθείας µίσθωση χώρου στη ∆.Κ. Κιάτου προκειµένου να αξιοποιηθεί ως ποδηλατόδροµος,- πεζόδροµος. 19. Απευθείας µίσθωση χώρου στη ∆.Κ. Κιάτου προκειµένου να αξιοποιηθεί ως χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων και ως παιδότοπος. 20. Έγκριση της αριθ. 91/2012 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» µε θέµα: «Τροποποίηση προϋπολογισµού και ψήφιση πίστωσης».

21. Αποδοχή χρηµατοδότησης 20.000,00 € (επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για παιδικές εξοχές) αναµόρφωση προϋπολογισµού και εγγραφή πιστώσεως 20.000,00 ΕΥΡΩ σε Κ.Α. του προϋπολογισµού για δαπάνες λειτουργίας παιδικών κατασκηνώσεων. 9. Αποµάκρυνση πασσάλων από την οδό Θησέως της τοπικής κοινότητας Κ. ∆ιµη22. Αποδοχή χρηµατοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, ποσού 86.419 € που αφορά την πρώτη κατανοµή έναντι της δόσης του έτους 2012, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ν. 3756/2009 προς κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών, τροποποίηση προϋπολογισµού τρέχοντος έτους, δηµιουργία και ενίσχυση πιστώσεων. 23. Αποδοχή χρηµατοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, ποσού 86.419 € που αφορά την δεύτερη κατανοµή έναντι της δόσης του έτους 2012, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ν. 3756/2009 προς κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών, τροποποίηση προϋπολογισµού τρέχοντος έτους, δηµιουργία και ενίσχυση πιστώσεων. 24. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2012 για την εκπόνηση της µελέτης «Επανασύνταξη της πράξης εφαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης των περιοχών του άρθρου 13 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κιάτου του ∆ήµου . 25. Τροποποίηση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2012 για δηµιουργία και επαύξηση πιστώσεων. 26. Τροποποίηση προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος οικονοµικού έτους 2012. 27. Τροποποίηση προϋπολογισµού για εξόφληση της µελέτης διαχείρισης καλαµιώνων της λίµνης Στυµφαλίας ∆.Ε. Στυµφαλίας. 28. Επιστροφή του 50% των καταβληθέντων ∆ηµοτικών τελών 2011 βάσει της 280/2007 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 29. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στο ΙΚΑ Κιάτου. 30. Καθορισµός ανώτατου αριθµού αδειών για την άσκηση υπαίθριου εµπορίου έτους 2013. 31. Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων. 32. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων. 33. Καθορισµός αριθµού οικόσιτων Ζώων και Πτηνών (χωρίς άδεια εγκατάστασης) εντός των ορίων της ∆.Ε. Κιάτου και των Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου . 34. Συγκρότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης ∆ήµου Σικυωνίων. 35. Τρόπος διάθεσης ακίνητης περιουσίας (αγροκτήµατα) σύµφωνα µε τις θέσεις ή τον αριθµό τεµαχίου: α/ Καταβόθρα, Κροιδήµες, Λίστι, Καλιάνι (2 τεµάχια), Λιέδεζε (4 τεµάχια), Ντριστίλια (2 τεµάχια), Γούβα, Γκουριβίτσι (2 τεµάχια ) Τοπικής Κοινότητας


Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

- Σελίδα 7 -

5. Περί :Αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικον.έτους 2012 για τον Κ.Α. 206211.001 του σκέλους των εξόδων µε τίτλο «Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών & κοινόχρηστων χώρων & παραγωγικής διαδικασίας» 6. Περί : δέσµευσης πίστωσης στον υπό κατάρτιση προϋπολογισµό οικον. έτους 36. Λήψη απόφασης για οικονοµική βοήθεια σε αναξιοπαθούντα συµπολίτη µας. 2013 , για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών οχηµάτων και πετρελαίου θέρµανσης του ∆ήµου Νεµέας έτους 2013. 37. Παραχώρηση του Κοινοτικού Καταστήµατος Μοσιάς ως έδρα του Πολιτιστικού 7. Περί : Επιχορήγησης από ΚΑΠ ( Β΄ Τριµήνου & Γ’ τριµήνου έτους 2012 ) στα Συλλόγου Απανταχού Μοσαϊτών και Φίλων. Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Κοινωνικής προστασίας ,Αλληλεγγύης και παιδείας «∆ανιήλ Παµπούκης» & Πολιτισµού ,Αθλητισµού & Περιβάλλοντος « Πρατίνας» για την 38. Έγκριση της αριθ. 45/2012 απόφαση της ∆.Κ. Κιάτου µε θέµα :«Συζήτηση και κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών 8. Περί: Έγκρισης των µε αριθµ. 62/2012,65/2012 ,69/2012 και 75/2012 αποφάσελήψη απόφασης για µετατόπιση στεγάστρου στάσης ΚΤΕΛ». ων του Ν.Π. Κοινωνικής προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας µε την επωνυµία «∆ανιήλ Παµπούκης». 39. Παραχώρηση τάφου στο κοιµητήριο Αγ. Νικόλαος Κιάτου. 9. Περί: Εγκρισης των µε αριθµ. 28/2012 και 30/2012 αποφάσεων του Ν.Π. Πολιτι40. Κοπή κυπαρισσιού στο χώρο του κοιµητηρίου της Τ.Κ. Αν. Τραγάνας. σµού Αθλητισµού και Περιβάλλοντος µε την επωνυµία « Πρατίνας». 10. Περί τροποποίησης της µε αριθµ.5/62/28-2-2011 απόφασης του ∆ηµοτικού συµ41. Χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης Περιπτέρου επί της οδού Πετµεζά. βουλίου Περί : Ορισµού ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή Α/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Νεµέας» . 42. Χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης Περιπτέρου επί της οδού Γ. Γιαννόπουλου 11. Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων - εξόδων Γ΄ Τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού οικον. έτους 2012 του ∆ήµου Νεµέας ( κατόπιν σχετιστην περιοχή Κανελλοπούλου - Σφαγεία. κής εισήγησης της Οικονοµικής Επιτροπής). 43. Χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης Περιπτέρου επί της οδού Επιγένους στην πε- 12. Εγκριση ψηφίσµατος του Οικολογικού Συλλόγου Προστασίας του Κορινθιακού Κόλπου «ΟΙΚΟΣΥΛΚΟ» ριοχή εργατικών κατοικιών στα Πλατάνια. 13. Γνωµοδότηση του ∆ηµοτικού συµβουλίου σχετικά µε τις µεταβολές των σχολι44. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «∆ΗΜΟΤΙΚΗ Ο∆Οκών µονάδων Α/θµιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014. ΠΟΙΪΑ Τ.∆.» της 42/2010 µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του πρώην ∆ήµου Στυµ14. Συµµετοχή στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου του ΚΕΚ Ν. Κορινθίας 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήµατος εκπροσώπου Τ.Κ. Κουτσίου κ. φαλίας. Μπουζινέλου Χρήστου αναφορικά µε εκµετάλλευση γεώτρησης στη θέση 45. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και έγκριση παράτασης προθεσµίας του έργου: «Καλύβια». «Ανακαίνιση Κοινοτικού Καταστήµατος Τ.Κ. Κάτω Ταρσού» της 40/2011 µελέτης 16. Ορισµός υπολόγου της πράξης µε τίτλο «Τεχνική Βοήθεια ∆ήµου Νεµέας» στα της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Σικυωνίων. πλαίσια της πρόσκλησης Τεχνικής Βοήθειας της ΜΟ∆ Λαύκας. β/ Αριθµ. τεµαχίων αναδασµού 82,183,335, Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς της ∆ηµοτικής Ενότητας Στυµφαλίας.

46. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Αγροτικού Ιατρείου Τ.Κ. Μεσινού» της 62/2011 µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Σικυωνίων. 47. Παράταση προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών και έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Κιάτου» της 13/2012 µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Σικυωνίων. 48. Παράταση προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών και έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων ∆.Κ. Κιάτου» της 57/2011 µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Σικυωνίων. 49. Παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µε τίτλο : «Επισκευή – Συντήρηση ∆ηµοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μουλκίου» της αριθ. 23/2011 µελέτης της Τ.Υ. του ∆ήµου Σικυωνίων. 50. Παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µε τίτλο : «Επισκευή - Συντήρηση πρώην ∆ηµοτικού σχολείου Τ.Κ. Παραδεισίου» της αριθ. 45/2011 µελέτης της Τ.Υ. του ∆ήµου Σικυωνίων. 51. Παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µε τίτλο : «∆ιαµόρφωση χώρων κοιµητηρίων Τ.∆. ΜΟΣΙΑΣ, ΜΕΣΙΝΟΥ,ΣΤΕΝΟΥ, ΜΑΤΙΟΥ».

Συνεδριάζει το απόγευµα το ∆.Σ Νεµέας Μία ακόµη συνεδρίαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα γίνει σήµερα στη Νεµέα. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 7:30 το απόγευµα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης : 1. Έγκριση δαπάνης για κάλυψη εορταστικών εκδηλώσεων της Εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. 2. Περί : αποδοχής επιχορήγησης ποσού 30.524,96€ από τους Κ.Α.Π. και αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ∆ήµου οικον.

έτους 2012. 3. Περί :Αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικον.έτους 2012 για κράτηση που αφορά την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων Ν.4013/2011. 4. Περί :Αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικον.έτους 2012 για τον Κ.Α. 006494.001 του σκέλους των εξόδων µε τίτλο «Εξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών»

Οι υπηρεσίες έρχονται να δώσουν λύσεις σε θέµατα ταχυµεταφορών (courier ), διανοµών και εισπράξεων. Οικονοµικά πακέτα σχεδιασµένα Τηλ. 210 5220039


- Σελίδα 8 -

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

∆ΥΟ ΑΚΟΜΗ ΝΕΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ∆ΙΑΚΡΙΘΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕ.Π.Α.Π ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ο Παναγιώτης ∆αλαµαρίνης και ο Στέλιος Γκιόκας κάνουν Υπερήφανους όλους τους Έλληνες µε τις καινοτόµες ιδέες τους •

«Η Ελλάδα «τρώει» τα παιδιά της». Μπορεί ο τίτλος να είναι κλισέ αλλά δυστυχώς ακόµη και σήµερα εν µέσω της µεγάλης οικονοµικής κρίσης αποτελεί τη ζοφερή πραγµατικότητα. ∆υο νέους επιστήµονες που έχουν διακριθεί παγκοσµίως στον τοµέα της καινοτοµίας, ο καθένας στην επιστήµη του, τίµησε το Κέντρο πολιτισµού και αθλητισµού του δήµου Κορινθίων, την περασµένη Παρασκευή, στο δηµοτικό θέατρο της Κορίνθου. Η εκδήλωση ήταν η 3η από µια σειρά εκδηλώσεων µε τίτλο: «ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ…» που έχει ξεκινήσει το ΚΕΠΑΠ για να τιµήσει νέους ντόπιους επιστήµονες, νεαρούς συνδηµότες µας που διακρίθηκαν για το έργο

θηκε το 1982 στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας. Φοίτησε στο δηµοτικό σχολείο Αγίου Βασιλείου, και στο γυµνάσιο της Κορίνθου. Αποφοίτησε από το τµήµα µηχανικών ορυκτών πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχει δηµοσιεύσει επιστηµονικά άρθρα έχει διακριθεί διεθνώς και έχουν βραβευθεί οι εργασίες του µε 1ο, 3ο και 5ο βραβείο σε διεθνείς διαγωνισµούς σχετικά µε την Οι δύο νέοι επιστήµονες ήταν ο Παναγιώτης ανάπτυξη λογισµικού που αφορά στην ασφαλή εξόρυξη υδρογονανθράκων. ∆αλαµαρίνης και ο Στέλιος Γκιόκας. Από το 2011 εργάζεται ως µηχανικός πετρελαίου σε Ο κ. ∆αλαµαρίνης δεν ήταν παρών αλλά µίλησε στους εταιρεία στο Τέξας. παρευρισκόµενους µέσω skype από το Πεκίνο. Γεννή- Έχει υποστηρίξει σαν µηχανικός πετρελαίου υποβολή προσφορών σε 12 οικόπεδα που δηµοπρατήθηκαν από την κυπριακή κυβέρνηση για εκµετάλλευση υδρογονανθράκων. Έχει σχεδιάσει µηχανικές και οικονοµικές αναλύσεις σχετικές µε την εξόρυξη υδρογονανθράκων στη ∆. Αυστραλία και στη Βορειοανατολική Κίνα για λογαριασµό της κινεζικής κυβέρνησης. Αυτή την εποχή ζει στη Λευκωσία. Ο Παναγιώτης ∆αλαµαρίνης επιµένει στη µεγάλη συνεισφορά στις µελέτες του φίλου και συµφοιτητή του Ανδρέα Σπανάκου.

τους εκτός των συνόρων του ∆ήµου µας και της χώρας µας. Στην πραγµατοποίηση της εκδήλωσης συµµετείχαν Το τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, Καθηγητής: Αθ. Κατσής, το Λύκειο Χιλιοµοδίου και το 2ο Λύκειο Κορίνθου

Ο δεύτερος Κορίνθιος επιστήµονας που βραβεύτηκε είναι ο Στέλιος Γκιόκας που γεννήθηκε το 1989 στην Κόρινθο. Φοίτησε στο 6ο δηµοτικό, στο 2ο γυµνάσιο και στο 2ο λύκειο της Κορίνθου. Αποφοίτησε από το τµήµα διοικητικής επιστήµης και τεχνολογίας του οικονοµικού πανεπιστηµίου Αθηνών. Το 2010 βραβεύτηκε στον Πανελλήνιο διαγωνισµό καινοτοµίας. Η βραβευµένη εργασία του αφορά ένα πληροφορικό σύστηµα για την ανταλλαγή νεφρών. Η καινοτοµία του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι είναι η πρώτη on-line εφαρµογή τέτοιου είδους σε παγκόσµιο επίπεδο. Ο Στέλιος αγαπά τον κινηµατογράφο και έχει κάνει και µουσικές σπουδές στην κιθάρα. Για τους δύο αυτούς σηµαντικούς επιστήµονες µίλησαν ορισµένοι από τους παρευρισκόµενους. Πρώτος πήρε τον λόγο ο πρόεδρος του ΚΕΠΑΠ κος Παναγιώτης Λαµπρινός: Το Κέντρο πολιτισµού αθλητισµού και περιβάλλοντος του δήµου Κορινθίων παρουσιάζει τα δικά µας νέα παιδιά, επαγγελµατίες πλέον που διακρίθηκε ο καθένας στον τοµέα του και βραβεύτηκαν εκτός του δήµου σε πανελλήνιο και παγκόσµιο επίπεδο. Γείτονες, φίλοι και συµµαθητές. Τα παιδιά της διπλανής πόρτας που έδωσαν στη χώρα λίγη από τη χαµένη µας περηφάνια. Πολύ ελπίδα και αισιοδοξία για το µέλλον. Αυτή την κρίσιµη στιγµή. Για τη χώρα µας είµαστε υποχρεωµένοι να αναδείξουµε το µέλλον που είναι εδώ, αλλά δεν είναι ευρέως διαδεδοµένο. Το µέλλον µας είναι ο πολιτισµός και ο δικός µας Ανδρέας Σκούρτης που µας έφερε το παγκόσµιο βραβείο θεατρικής αρχιτεκτονικής. Είναι ο δικός µας Γιώργος Κόλλιας που µεσουρανεί παγκόσµια ως ο πιο µελωδικός και ταχύτερος ντράµερ του κόσµου. Είναι η καινοτοµία και ο δικός µας Παναγιώτης ∆αλαµαρίνης που βραβεύτηκε σε παγκόσµιο επίπεδο ως εξπέρ στις γεωτρήσεις πετρελαίου. BP Shell και άλλες µεγάλες εταιρείες του χώρου έσπευσαν να τον αξιοποιήσουν. Είναι και ο µικρότερος από τα παιδιά µας ο Στέλιος Γκιόκας που στα πρώτα του βήµατα βραβεύτηκε στον διαγωνισµό του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε το βραβείο κοινωνικής προσφοράς δηµιουργώντας ένα πληροφοριακό σύστηµα σχετικά µε τη µεταµόσχευση οργάνων. Καλοσωρίστε τα παιδιά µας και ευχηθείτε η χώρα να τα εµπιστευτεί και να δηµιουργήσει τις υποδοµές ώστε αυτά τα παιδιά να µείνουν εδώ να στηριχτούν πάνω της και αυτή µε τη βοήθειά τους να µπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια της. Απόστολος Παπαφωτίου : Είναι ιδιαίτερη τιµή µου να συµµετάσχω κι εγώ στη χαρά των παιδιών, των γονιών και των καθηγητών τους. Υπάρχει διαδοχή σε αυτό τον τόπο, υπάρχει µια συνέχεια.


Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

- Σελίδα 9-

Σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου ιδρύουµε ένα Ινστιτούτο που θα ασχολείται µε τις νέες τεχνολογίες. Το Ινστιτούτο αυτό θα συνεργάζεται µε το Πανεπιστήµιο της Θεσσαλίας και της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία. Εκεί σίγουρα έχουν θέση οι δύο φίλοι µας. Επίσης θα κατασκευαστεί ένα πολύ µεγάλο αιολικό πάρκο κάπου στην Πελοπόννησο που εκτός από τη χρήση του ανέµου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα χρησιµοποιεί και την ενέργεια των κυµάτων.

όταν έχουµε υποτροφίες για τα παιδιά, όταν έχουµε δουλειές για να εφαρµόσουν τις ιδέες τους. Εµείς στο πανεπιστήµιο Πελοποννήσου είµαστε ανοιχτοί για τέτοιου είδους δράσεις γιατί αυτή είναι η δουλειά µας. Ελπίζω να υπάρχει πραγµατική ανταπόδοση των γνώσεων αυτών των ανθρώπων για τον τόπο.

παρουσία των δύο παιδιών που µε τη βοήθεια της οικογενείας τους, µε το σταθερό υπόβαθρο που τους παρείχαν, αλλά και µε τις γνώσεις από το σχολείο τους µπόρεσαν να προχωρήσουν µπροστά και να µας κάνουν υπερήφανους. Τους ευχαριστούµε πολύ. Επίσης θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Κέντρο Πολιτισµού που είχε την έµπνευση και την πρωτοβουλία να αναδείξει το έργο αυτών των παιδιών.

Και ο Παναγιώτης ανήκει σε αυτούς. Κι εγώ αισθάνοµαι τυχερή που συνάντησα στο δρόµο µου έναν τέτοιο άνθρωπο. Σπινθάκης Ευάγγελος, καθηγητής στο 2ο λύκειο Κορίνθου: Να συγχαρώ καταρχήν τους οργανωτές και τους εµπνευστές αυτής της εκδήλωσης γιατί ξεπερνάει δύο παθογένειες. Η µία είναι ότι στην Ελλάδα για να τιµηθείς πρέπει ή να έχεις πεθάνει ή να είσαι αρκετά γέρος. Η δεύτερη παθογένεια είναι ότι δυσκολευόµαστε να αναγνωρίσουµε την αξία του παιδιού του γείτονα. Αυτό κάνουµε σήµερα εδώ. Τιµούµε δικούς µας ανθρώπους. Εγώ κάθε χρόνο που βγαίνουν τα αποτελέσµατα των Πανελληνίων εξετάσεων αισθάνοµαι µια αµηχανία,

Πίτσα Βλάχου καθηγήτρια από το λύκειο Χιλιοµοδίου: Ως καθηγήτρια του Παναγιώτη έχω να πω ότι ήταν ένα έξυπνο, εσωστρεφές και χαµηλών τόνων παιδί. ∆ούΣτη χώρα µας που όλοι δοκιµαζόµαστε, ενέργεια και λευε σιωπηλά µε αφοσίωση για το στόχο του. Αυτό καινοτοµία είναι δύο πυλώνες που µπορούν να µας που τότε δεν γνώριζα και µάλλον ούτε ο ίδιος ο Παναβγάλουν από την κρίση. Αυτό µας βεβαιώνει και η άξια γιώτης δεν φανταζόταν, ήταν ότι στη ζωή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ό,τι και να γίνει, θα «πετάξουν».

Αθανάσιος Κατσής καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου: Κάθε δήµος δεν έχει ταυτιστεί µε την καινοτοµία. Πιστεύω ότι είναι µια πολύ καλή αρχή και ότι δεν πρέπει να σταµατήσετε εδώ. Ο λόγος για τον οποίο τιµούµε αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να είναι η

Αφού µεταφέρω τον χαιρετισµό και του κ. Τατούλη θέλω να απευθύνω και πρόσκληση σε αυτά τα δύο παιδιά. Σας περιµένουµε στην Τρίπολη στην έδρα της Περιφέρειας για να συµµετάσχετε σε δύο καινοτοµίες που ήδη έχουµε ξεκινήσει και στην οποία χωρούν όλοι.

εξαίρεση αλλά ο κανόνας. Στα σχολεία και στα Πανε- γιατί για κάθε επιτυχηµένο µαθητή υπάρχει και ένας πιστήµια η καινοτοµία πρέπει να είναι κάτι φυσιολογι- αποτυχηµένος και δεύτερον γιατί ξέρω από τις στατικό και όχι κάτι εξωτικό. Ο σίγουρος αλλά αργός τρό- στικές ότι µόνο το 40% τελειώνουν τις σπουδές τους. πος για την ανάπτυξη είναι µέσω της καινοτοµίας και Συνέχεια στην σελ. 10 της έρευνας. Τα νέα παιδιά θα φέρουν την ανάπτυξη


- Σελίδα 10 -

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

Συνέχεια από την σελ. 9 Αυτό πρέπει να µας προβληµατίσει. Προφανώς οι δύο νέοι που τιµούµε σήµερα εδώ δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία γιατί ασχολούνται µε την έρευνα και εγώ θα ήθελα να µάθω κατά πόσον το δηµόσιο σχολείο τους βοήθησε σε αυτή την ερευνητική τους κατεύθυνση και αυτό θα ήταν µια καλή αξιολόγηση για τα σχολεία µας. Ο Στέλιος θυµάµαι ότι ήταν όπως ακούσαµε και για τον Παναγιώτη, χαµηλών τόνων, εργατικός, ευγενής. ∆εν κυνηγούσε τους βαθµούς και έψαχνε την ουσία του µαθήµατος. Όπως πρέπει να είναι κάθε επιστήµονας. Σαν αυτούς τους νέους πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί και πρέπει να ψάξουµε να τους βρούµε και να τους αναδείξουµε. Παναγιώτης ∆αλαµαρίνης: Θα συνεχίσουµε δουλεύοντας πάνω και σε άλλες καινοτόµες ιδέες ώστε να γίνουµε και καλύτεροι επαγγελµατίες και καλύτεροι άνθρωποι Στη συνέχεια ο Παναγιώτης ∆αλαµαρίνης µίλησε από το Πεκίνο µέσω σύνδεσης Skype: Θέλω να σας ευχαριστήσω, είναι ιδιαίτερη τιµή και χαρά για µένα γιατί ό,τι τιµή και να σου κάνουν οπουδήποτε στον κόσµο η τιµή που έχει µεγαλύτερη αξία είναι αυτή που σου κάνουν στον τόπο που γεννήθηκες και µεγάλωσες. Ξεκινήσαµε πριν από πολλά χρόνια προσπαθώντας να βρούµε λύση σε κάποιο πρόβληµα. Αυτή η σκέψη έβγαλε την ιδέα την οποία υλοποιήσαµε και συνεχίζουµε βέβαια να δουλεύουµε. Αυτή ήταν η ιδέα που βραβεύτηκε Στο πλαίσιο της συνέχισης της εργασίας µας πάνω σε αυτή την ιδέα βρισκόµαστε σήµερα στο Πεκίνο. Θα συνεχίσουµε δουλεύοντας πάνω και σε άλλες καινοτόµες ιδέες ώστε να γίνουµε και καλύτεροι επαγγελµατίες και καλύτεροι άνθρωποι. Η δουλειά µας ξεκίνησε το 2006, µέσω ενός Ευρωπαϊ-

κού προγράµµατος πήγα στην Σκωτία όπου και έµεινα για 6 µήνες. Εκεί σχεδιάσαµε ένα λογισµικό που µπορεί να υπολογίσει το σχεδιασµό µιας γεώτρησης πετρελαίου µε καινούριες τεχνικές. Με αυτή την ιδέα πήραµε την τρίτη θέση σε αυτό τον Πανευρωπαϊκό διαγωνισµό. Αλλά εµείς συνεχίσαµε την εξέλιξη αυτού του οποίου είχαµε φτιάξει. Θελήσαµε να παρουσιάσουµε τη δουλειά µας σε εταιρείες και εκεί φάνηκε η διαφορά της χώρας µας από το

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ Από την Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακοινώθηκε ότι µε απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, τροποποιείται το ωράριο λειτουργίας των Γραφείων ∆ιαβατηρίων των Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, τα οποία θα λειτουργούν ως ακολούθως: • ∆ευτέρα – Τρίτη – Πέµπτη και Παρασκευή κατά τις ώρες 07.30 έως 15.30. • Τετάρτη µόνο κατά τις ώρες 14.00 έως 22.00 και • το Σάββατο κατά τις ώρες 08:00 έως 15:00. Επισηµαίνεται ότι η τροποποίηση του ωραρίου δεν ισχύει για τα σηµεία παραλαβής δικαιολογητικών των Γραφείων ∆ιαβατηρίων των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινιστικές λεπτοµέρειες σχετικά µε τα Γραφεία ∆ιαβατηρίων, µπορούν οι πολίτες να βρουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνοµίας www.hellenicpolice.gr / Οδηγός του Πολίτη – ∆ικαιολογητικά.

εξωτερικό. Έξω οι εταιρείες σε καλωσορίζουν, σε υποδέχονται να τους δείξεις τι έχεις κάνει. Στην Ελλάδα ούτε καν απάντησαν στο αίτηµά µας για να δουν τη δουλειά µας. Οι ξένες µεγάλες εταιρείες εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους από την πρώτη στιγµή να έχουν µια συνάντηση µαζί µας. Είναι πολύ σηµαντικό άνθρωποι µε πολύ υψηλές θέσεις και µε µεγάλη εµπειρία σε εταιρείες όπως η BP και η Shell να κάθονται και να ακούνε τις ιδέες δύο ανθρώπων που ήταν λίγο µετά το πτυχίο τους. Έτσι το 2009 είχαµε ένα πακέτο λογισµικών για γεωτρήσεις που τελικά καταφέραµε να εφαρµόσουµε και στην πραγµατική αγορά. Μαρίνα Ελίκου, συµµαθήτρια του Παναγιώτη ∆αλαµαρίνη: Γνωρίζω τον Παναγιώτη από την τρυφερή ηλικία του νηπιαγωγείου. Από τότε που παίζαµε. Ήταν ένα ταπεινό παιδί και έκανε παρέα µε όλους. Ήταν υπόδειγµα ήθους και ευγένειας. Ήταν ένας πολύ καλός µαθητής και γι’ αυτό αγαπητός στους δασκάλους και στους καθηγητές. Πέρασε το δηµοτικό, το γυµνάσιο, το λύκειο, ακόµη και τα αποτελέσµατα των Πανελληνίων µαζί τα γιορτάσαµε. Ο Παναγιώτης δεν σνόµπαρε ποτέ τη ζωή στο χωριό και τις αγροτικές εργασίες. Και έγινε ένας επιστήµονας µε οράµατα και στόχους. Η γη τον έχει ανάγκη, γι’ αυτό πρέπει να αφήσει τα όνειρά του να «πετάξουν» ψηλά και να αγγίξουν τη γη. Γκιόκας Στέλιος: Το λογισµικό ουσιαστικά φέρνει σε επαφή παγκόσµια τους δότες και τους ασθενείς Ο Γκιόκας Στέλιος που ήταν παρών στην τιµητική εκδήλωση είπε: Η εργασία µου έχει να κάνει µε τις µεταµοσχεύσεις νεφρού σε παγκόσµιο επίπεδο. Εκεί έχει παρατηρηθεί ότι η ζήτηση για νεφρούς είναι 12πλάσια από την προσφορά. Άρα χιλιάδες άνθρωποι είναι αναγκασµένοι να ζουν µε τη διαδικασία της αιµοκάθαρσης που είναι µια πολύ επίπονη διαδικασία και που το κόστος της είναι το 2% του προϋπολογισµού κάθε Ευρωπαϊκής χώρας. Στην ελληνική πραγµατικότητα έχουµε 100.000 ασθενείς. Το λογισµικό ουσιαστικά φέρνει σε επαφή παγκόσµια τους δότες και τους ασθενείς. Αυτό σηµαίνει πως όταν βρεθεί ένα νεφρό οπουδήποτε στον κόσµο «διασταυρώνεται» µε έναν ασθενή επίσης οπουδήποτε στον κόσµο ώστε ο ασθενής αυτός να ξέρει σε πραγµατικό χρόνο ότι υπάρχει ένα συµβατό νεφρό γι’ αυτόν. Αυτή είναι η καινοτοµία για την οποία ξεχώρισε αυτή η εργασία µου. Αυτή η δουλειά αφορά τους ζώντες δότες και όχι τους κλινικά νεκρούς δωρητές. Και λόγω νοµοθεσίας δεν µπορεί να έχει ακόµη εφαρµογή στη χώρα µας, αφού εδώ ζώντας δότης µπορεί να είναι µόνο κάποιος που έχει συγγένεια πρώτου βαθµού µε τον ασθενή. Στόχος είναι η δηµιουργία µιας εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φυσικά που µπορεί να φέρει σε επαφή όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τ. Καραβούλιας


- Σελίδα 11 -

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012


- Σελίδα 12 -

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

Πρόστιµα που φθάνουν τα 6,6 εκατ. Ευρώ επιβλήθηκαν στο τοµέα των πετρελαιοειδών - 5,18 εκατ. ευρώ βεβαιώθηκαν για λαθρεµπορία

Συνάντηση µε το προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ είχε την ∆ευτέρα ο Φώτης Κουβέλης

Π

ολλές είναι οι παραβάσεις στο τοµέα των πετρελαιοειδών που έχουν βεβαιωθεί στη χώρα µας οι οποίες έχουν επιφέρει πρόστιµα που φθάνουν τα 6,6 εκατ. ευρώ . Και αυτό κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012. Πρόστιµα ύψους 5,18 εκατ. ευρώ βεβαιώθηκαν για λαθρεµπορία. Σύµφωνα όµως µε τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται από όλα τα τελωνεία της χώρας σε τριµηνιαία βάση, κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012 τα εισπραχθέντα πρόστιµα από παραβάσεις πετρελαιοειδών ανέρχονται στο ποσό των 387.336 ευρώ. Τα στοιχεία αυτά ήρθαν στο φως της δηµοσιότητας από έγγραφο του Υφυπουργού Οικονοµικών Γιώργου Μαυραγάνη το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης που είχαν καταθέσει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ∆ηµήτρης Παπαδηµούλης, Ευγενία Ουζουνίδου, Θανάσης Πετράκος και Γιώργος Σταθάκης. Σύµφωνα µε τον Υφυπουργό , σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας και Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας) οι καταλογιστικές πράξεις επιβολής πολλαπλών τελών και προστίµων προσβάλλονται µε προσφυγή ενώπιον των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων, οπότε αναστέλλεται η είσπραξη του 70% αυτών, µέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης. Την ίδια ώρα, σύµφωνα µε στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος Ασηµάκη Παπαγεωργίου, προκύπτει ότι φέτος και µέχρι 2.10.2012 επιβλήθηκαν πρόστιµα ύψους 3,5 εκατοµµυρίων ευρώ από τα κλιµάκια ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος που αφορούν σε περιπτώσεις νοθείας στα καύσιµα.

Οι εκπρόσωποι της Συνοµοσπονδίας ενηµέρωσαν τον πρόεδρο για τα ζητήµατα των επαγγελµατιών, βιοτεχνών και εµπόρων και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος, µε ιδιαίτερη αναφορά στο φορολογικό Η ενεργοποίηση των Ειδικών Λογαριασµών Ανεργίας και Κοινωνικού Τουρισµού και η ιατροφαρµακευτική κάλυψη των οφειλετών του ΟΑΕΕ, ήταν τα θέµατα που συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε την ∆ευτέρα ο πρόεδρος της ∆ΗΜΑΡ Φώτης Κουβέλης µε το προεδρείο της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ). Οι εκπρόσωποι της ΓΣΕΒΕΕ ενηµέρωσαν τον πρόεδρο της ∆ΗΜΑΡ για τα ζητήµατα των επαγγελµατιών, βιοτεχνών και εµπόρων και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος, µε ιδιαίτερη αναφορά στο φορολογικό. Ο Φ. Κουβέλης υπογράµµισε ότι αποτελεί προτεραιότητα η άµεση ενεργοποίηση του Λογαριασµού Ασφάλισης Ανεργίας για αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούµενους, καθώς και η άµεση έναρξη χορήγησης δελτίων κοινωνικού τουρισµού. Ο πρόεδρος της ∆ΗΜΑΡ αναγνώρισε την ανάγκη κάλυψης όλων των εν ενεργεία ασφαλισµένων στον ΟΑΕΕ, ακόµα και στις περιπτώσεις που αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους.

33.000 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ∆ΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ

ΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Ι.Κ.Α - Από την ∆ευτέρα οι δικαιούχοι σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑΜ και του ΤΑΠΙΛΤ που δεν έχουν απογραφεί, θα µπορούν να καταγράφονται στα υποκαταστήµατα του ΙΚΑ τόπου κατοικίας

Π

ολλές χιλιάδες συνταξιούχοι δεν θα λάβουν αυτό τον µήνα σύνταξη αφού δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα του Ι.Κ.Α και δεν προσήλθαν για να απογραφούν. Συγκεκριµµένα 33.000 «συνταξιούχοι» δεν απογράφηκαν . Η απογραφή στο ΙΚΑ γίνεται για δεύτερη χρονιά . Πέρσι είχε διαπιστωθεί πως 7.000 συντάξεις καταβάλλονται σε ασφαλισµένους «φαντάσµατα». Σε 3.500 περιπτώσεις έχει διαπιστωθεί ο θάνατος του συνταξιούχου, ενώ ελέγχονται και οι υπόλοιπες 3.500 υποθέσεις. Οι έλεγχοι συνεχίζονται. Εν τω µεταξύ από την ∆ευτέρα οι δικαιούχοι σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑΜ και του ΤΑΠΙΛΤ που δεν έχουν απογραφεί, θα µπορούν να καταγράφονται στα υποκαταστήµατα του ΙΚΑ τόπου κατοικίας. Εκεί θα παραλάβουν ειδική εντολή πληρωµής της σύνταξής τους, η οποία θα εξοφλείται στα ταµεία των υποκαταστηµάτων. Την ίδια διαδικασία µπορούν να ακολουθήσουν από την Παρασκευή οι δικαιούχοι σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ που δεν προσήλθαν να απογραφούν, σύµφωνα µε την σχετική ανακοίνωση.


Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

- Σελίδα 13 -

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 165 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ - Την έκθεση εγκαινίασε ο Έλληνας Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Αθανάσιος Τσαυτάρης

Σ

ηµαντική Ελληνική παρουσία στην ∆ιεθνή Έκθεση SIAL Τροφίµων-Ποτών στο Παρίσι. Τα εγκαίνια πραγµατοποίησε την Κυριακή ο Έλληνας Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης, προσκεκληµένος από τον Υπουργό Γεωργίας της Γαλλίας κύριο Stéphane Le Foll. Ο Υπουργός κ. Τσαυτάρης ξενάγησε το Γάλλο Υπουργό Γεωργίας κ. Stéphane Le Foll στo ελληνικό περίπτερο της έκθεσης, όπου τους υποδέχτηκε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισµού Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ) κ. Α. Καλαµπόκης. Η ελληνική παρουσία είναι η µεγαλύτερη διαχρονικά ελληνική συµµετοχή εξαγωγικών επιχειρήσεων (165 και πλέον Έλληνες συµµετέχοντες) και έχει ως κεντρικό σύνθηµα το "Taste like Greece".

Κίνα

Τετράχρονο αγόρι έπεσε σε κενό και παγιδεύτηκε σε κενό µόλις 25 εκατοστών µεταξύ δύο τοίχων

Η έκθεση έχει κατανεµηθεί σε 6 θεµατικές αίθουσες, όπου παρουσιάζονται ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα ποιότητας, όπως ελαιόλαδο, τυρί, κρασί, ούζο, µέλι, ελιές, κονσέρβες φρούτων και λαχανικών, ενώ καινοτοµία αποτελεί στη φετινή έκθεση η δυνατότητα γευστικής δοκιµής όλων των προϊόντων που παρουσιάζονται σε εστιατόριο. Ο Υπουργός µε την παρουσία του υπενθυµίζει στο εξωτερικό αλλά και στους Έλληνες εµπόρους και εκθέτες, την απόφαση του Υπουργείου του να στηρίξει τα εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά προϊόντα , στο πλαίσιο της εξωστρέφειας που διέπει τις ενέργειες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων ποιότητας. Γεγονός που αποδεικνύεται και από τον διπλασιασµό που παρατηρείται στην εξαγωγή ελαιολάδου στην Κίνα καθώς και από την αύξηση κατά 24% στις εξαγωγές των κρασιών.

Ε

υτυχώς µόνο µε λίγα µικρά τραύµατα γλίτωσε ένας τετράχρονος στην Κίνα όταν παγιδεύτηκε σε κενό µόλις 25 εκατοστών µεταξύ δύο τοίχων. Το περιστατικό µε το µικρό αγόρι συνέβη σε χωριό στην ανατολική Κίνα . Το παιδί έπεσε στο κενό µεταξύ δύο κτιρίων ενώ έπαιζε στην ταράτσα. Μετά από πολύωρη επιχείρηση των συνεργείων διάσωσης, τα οποία αφαίρεσαν ένα-ένα τα τούβλα από τον τοίχο, ο µικρός απεγκλωβίστηκε το Σάββατο. Ο τετράχονος εξετάστηκε αργότερα από γιατρό και ευτυχώς διαπιστώθηκε ότι γλίτωσε µε µικρά µόνο τραύµατα.

Μείωση στις εξαγωγές της Ιαπωνίας κατά 10,3% σε ετήσια βάση

Υ

ποχώρηση παρουσίασαν στην Ιαπωνία οι εξαγωγές αλλά και ο δείκτης εµπιστοσύνης των µεταποιητικών επιχειρήσεων. Σε ετήσια βάση το Σεπτέµβριο οι εξαγωγές της Ιαπωνίας παρουσίασαν µείωση κατά 10,3%. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το in .gr, οι ιαπωνικές εξαγωγές µειώθηκαν το Σεπτέµβριο κατά 10,3% σε ετήσια βάση, όταν οι αναλυτές προέβλεπαν µείωση κατά 9,6%. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη πτώση στις εξαγωγές της Ιαπωνίας από το Μάιο του 2011 όταν η χώρα βρέθηκε αντιµέτωπη µε το τσουνάµι.


- Σελίδα 14 -

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

Πωλείται κοµµωτήριο µε σταθερή πελατεία στην Κόρινθο. Με όλο τον εξοπλισµό. Πληρ. Τηλ.: 6938749216.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Ενοικιάζεται διαµέρισµα 100 τ.µ. Αγ. Θεόδωροι, ενοικιάζεται µεζονέττα 70 τ.µ. ανοικτοί χώροι τύπος σε δυόροφη µονοκατοικία στην θέση Γαλότα Λουτρακίου ισθµός κοντά loft, 2 υ/π, αποθήκη, εντοιχισµένη στο super market Βασιλόπουλος. κουζίνα, θέρµανση τζάκι και ξυλόΠληρ. Τηλ.: 6945721105 & σοµπα, δυνατότητα τοποθέτησης a/c. 6948953233. , µέσα σε κήπο µε ελαιόδεντρα 3 051011 στρέµµατα, σε συγκρότηµα 4 µονοκατοικιών. Ενοικιάζεται διαµέρισµα 140 τ.µ. 3 Τιµή 400 ευρώ τηλ. 6972 326627 και υπνοδωµατίων στο κέντρο της Κο210 9519487 ρίνθου στην οδό Αδειµάµτου. Πληρ. 142 Τηλ.: 6975854495. 156 Ενοικιάζεται 3άρι στο Ξυλόκαστρο καινούργιο κοντά στην θάλασσα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µεζονέτα 76 τ.µ Αριστοναυτών 45. πληρ. Τηλ.: στο Λουτράκι, κοντά στο καζίνο, 697948684. 500 µέτρα από τη θάλασσα, µε δύο 240412 υπνοδωµάτια, τζάκι, καλοριφέρ και κλιµατισµό αυτόνοµο. Πληρ. Τηλ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µεγάλο 2αρι µε 6946768566. Τιµή: 450 ευρώ αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµο270911 σίφωνα, τζάκι και εντοιχισµένες ηλεκτρικές συσκευές. Πληροφορίες Ενοικιάζεται επιπλωµένη γκαρσοστο τηλέφωνο 6977912394 νιέρα (οροφοδιαµέρισµα) 30 τ.µ.

στον 1ο όροφο. Πηγάσου 6 Κόρινθος Τηλ: 6977804545 318 Ενοικιάζεται 2άρι διαµέρισµα 60 τ.µ. επιπλωµένο 50 µέτρα από την θάλασσα στα Λουτρά Ωραίας Ελένης. Πληρ. Τηλ.: 6945576487. Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ. τριάρι νε τζάκι—ηλιακό—air condiotion—αυτονοµη θέρµανση— parking—αποθήκη κα ιµεγάλες βεράντες. Πληρ. Τηλ.: 2741401037 & 6909561267 Ενοικιάζεται στην περιοχή Καλλιθέας Κορίνθου διαµέρισµα 90 τ.µ. Τριάρι µε τζάκι—ηλιακό air condition αυτόνοµη θέρµανση parking αποθήκη και µεγάλες βαράντες. Πληρ. Τηλ.: 274140-01037 κιν.: 6909.561.267. 47 Ενοικιάζεται κατάστηµα 45 τ.µ. στην Κόρινθο, Κολιάτσου 40 εντός στοάς. Πληρ. Τηλ.: 210 6710813, 6979549935. 305

Γερµανίας 4Χ2 µε ύψος µόνο 1,10 εκατοστά , δενδροκοµικό— αµπελουργικό σε άριστη κατάσταση. Τιµή 4.000€ και Φορτηγάκι DATSUN 1500 cc ενός τόνου, µε ανοιχτή καρότσα 2,22 µ. πλάτος και 1,52 µε παραπέτη, σε άριστη κατάσταση περασµένο ΚΤΕΟ και πρόσφατο γενικό σέρβις. ∆εκτός έλεγχος. Επίδειξη και δοκιµή. Σαν καινούργιο. Τιµή 2.800€ Πληρ. Τηλ: 6977895140. 131211

Πωλείται εξοπλισµός καφενείου, τραπεζοκαρέκλες, ψυγείο, τηλεόραση, παγοµηχανή. Πληρ. τηλ.: 2744079010 & 6937232930. 251011

Πωλείται οικόπεδο στην Τσαγκαράδα Πηλίου 1 (ένα) στρεµµα εντός σχεδίου στη θέση Ταξιάρχης µε θέα θάλασσα. Εχω και πιστοποιητικό δασαρχείου. 45.000 €. Πληρ. τηλ. 69730044251 & 27410 20931. 103 Πωλούνται κατάλληλα για φοιτητές. Κανεπές διθέσιος, κρεβάτι µε στρωµα διπλό, γραφείο µες ενσωµατοµένη βιβλιοθήκη. Τιµή 300€. Πληρ. Τηλ. 6944299103 (Ολές τις ώρες). Λουτράκι : Οικόπεδα (2) 650 τ.µ. + 1060 τ.µ. άρτια , οικοδοµήσιµα Σ.∆. 0,4 προς 300 € το τ.µ. τηλ 2741021956 – 6951323256

πολύ καλή κατάσταση. Πληρ. Τηλ. 22960 27058. 69 Πωλείται επιχείρηση εσωρούχων στο κέντρο της Κορίνθου λόγω συνταξιοδότησης Τηλ:2741025797. 145

∆ΙΑΦΟΡΑ ΝΕΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΣΤΟΝ ΙΣΘΜΟ ΖΗΤΑ 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΕΛΕΚΤΕΣ ΚΤΕΟ (ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΌ ΤΕΛ Ή ΤΕΙ) Ή ΆΛΛΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ. 1 ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΑΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ COMPUTER) ΤΗΛ. 6940075555 ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 050912 Ζητείται κοινωνική λειτουργός για την Κόρινθο. Απαραίτητα προσόντα: • Πτυχίο κοινωνικής εργασίας και άδεια άσκησης επαγγέλµατος • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας • Σχετική επαγγελµατική ικανότητα και εµπειρία • Ικανότητα οργάνωσης, προγραµµατισµού, ελέγχου, συνεργασίας και επικοινωνίας • Ικανότητα να διαµορφώνει σχέσεις ασφάλειας και εµπιστοσύνης µε τα παιδιά Αποστείλατε βιογραφικό στο Fax 2103843038 ή µε mail: ergasia.smile@yahoo.gr αναγράφοντας τον κωδικό 67

Ενοικιάζεται κατάστηµα επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου = Πατρών στο Λέχαιο Κορινθίας, πλησίον δηµοτι- Πωλείται µονοκατοικία 150 τ.µ. 50 µέτρα από την θάλασσα σε οικόπεδο Ζητείται παιδαγωγόςκού σχολείου και δίπλα σε στάση 1250 τ.µ. Πληρ. Τηλ. 6937165657. ΚΤΕΛ 75 τα.µ. µε τουαλέτα, νερό παιδοκόµος για την Κόρινθο 77 και πάτωµα συν πάρκινγκ σκεπασµέΑπαραίτητα προσόντα: Πωλείται ταχύπλοο 4,65 µ. µηχανή νο 75 τα.µ.. Πληρ. Τηλ.: 210 • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών 50 ΗΡ σχεδόν καινούργια. Πληρ. 8053170 (πρωϊ) 27410 86250 • Σχετική επαγγελµατική ικανόΤηλ. 6937165657. (απόγευµα) 6977699351. τητα και εµπειρία 77 36

• Ικανότητα να διαµορφώνει

Πωλείται φορτηγάκι DATSUN σχέσεις ασφάλειας και εµπιστο1500 cc µε ανοικτή καρότσα. Έχει σύνης µε τα παιδιά ΠΩΛΗΣΕΙΣ µήκος 2,28 µ. και πλάτος 1,50 µ. µε • Ικανότητα συνεργασίας και παραπέτι. ΑΑ κατηγορία, αδούλευτο επικοινωνίας ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES C200 ΜΟΝΤΕΛΟ 1996 ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑ- και καθαρό χωρίς σκουριές. ∆εκτός Αποστείλατε βιογραφικό στο κάθε έλεγχος. ΣΗ ΜΕ ΚΤΕΟ—ΣΗΜΑ 2012 ΗΛΙΟFax 2103843038 ή µε mail: Τιµή προσφοράς: 2.000 € ΡΟΦΗ—ΑIRCONTITION ΧΛΜ. Τηλ: 2721026597, κιν: 6977895140 ergasia.smile@yahoo.gr αναγρά56000. ΤΙΜΗ 2900€ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ φοντας τον κωδικό 68. 175 ΤΗΛ.: 6947355915 Πωλείται οικία εκτός σχεδίου 115 τ.µ. σε οικόπεδο 750 τ.µ. µε όλα τα 0509121 κοµφόρ, 300 µέτρα από την θάλασσα Φιλόλογος µε εµπειρία παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα Αρχαίων ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Λουτράκι, στη στον Κάβο Ισθµίας 130.000€ Πληρ. Ελληνικών και ¨Εκθεσης σε µαθηθέση «Λειβαδάκι» , επί της Σχολής Τηλ.: 27410 37986. τές Γυµνασίου—Λυκείου. Πληρ. Μηχανικού, οικόπεδο 650 τ.µ, εντός 312 Τηλ.: 210 7523274 & 6947578366. σχεδίου (Σ.∆ 04), µε καρποφόρα Πωλείται γωνιακό διαµέρισµα 96 1310 δέντρα, τιµή: 160.000 ευρώ, µισό τα.µ. στον 3ο όροφο στον πεζόδροµο 90.000 ευρώ. Πληρ. Τηλ: της Κορίνθου Πληρ. Τηλ.: Αναλαµβάνω µικροδουλειές Ηλε6939624615 2741021954 & 6972320244. 130911 κτρικά υδραυλικά—πλακάκια– 142 σίδερα - αλουµίνια - βαψίµατα. Κος Πωλούνται αγροτεµάχια 4300 και Σπύρος—Πληρ. Τηλ.: 6972984120 Πωλείται επαγγελµατικο κτίσµα 3250 µ2 αντίστοιχα µε καρυδιές το 300512 ένα , στην ορεινή ΚΑΡΥΑ Κορινθί- στην Ξυλοκέριζα 130 τ.µ. σε οικόπεδο 800 τα.µ. επί του δρόµου. Πληρ. ας, άρτια , οικοδοµήσιµα µε Πτυχιούχος φοιτήτρια ΠαιδαγωγιΤηλ.: 6955941375. έγκυρους τίτλους, χαρακτηρισµένα κού Τµήµατος παραδίδει µαθήµατα 81 ΜΗ ∆ΑΣΙΚΑ επί επαρχιακής ΤΡΙκατ’ οίκον σε µαθητες ∆ηµοτικού. ΚΑΛΑ—ΚΑΡΥΑ—ΦΕΝΕΟΣ 400µ Τιµή ώρας 7€. Πληρ. Τηλ.: Πωλείται στη ∆υτική Πλευρά του από τον Οικισµό, δίπλα στο ξενο6983068610 Λουτρακίου οικόπεδο εντός σχεδίου δοχείο «ΚΑΡΥΑΤΙΣ». 161211 185 τ.µ. (Ο.Τ.119) στην συµβολή ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. οδών Γερανείων και εγκεκριµένης Πληρ. Τηλ. 6944 183426 Nέα Πολυεθνική εταιρεία παγκοοδού Ναβαρίνου πάνω από τις και 27430 23805. σµίου εµβέλειας αναπτυσεται στην σκάλεςΤηλέφωνα επικοινωνί250612 περιοχή σας και αναζητα σοβαρά και ας :Χ.Κηπουρός : 2106427074 υπεύθυνα ατοµαγια την στελέχωση ∆.Ευγενοπούλου : 2106430318 Πωλείται στην περιοχή Ποσειδωτης. Ν.Σανιδόπουλος : 2296025550 νίας οικόπεδο 700 τ.µ. Πληρ. Τηλ.: Πληροφορίες: What’s up: 2211 6980285293. 6972106396. Vodafone: 070612 6943221559. Πωλείται οικόπεδο 1700 τ.µ. εντός 171111 σχεδίου πόλης µε δυνατότητα να Πωλείται αυτοκίνητο µάρκας Golf µοιραστεί σε δύο µερίδια στον Πύρ3 σε καλή κατάσταση. Τιµή 4.000 Το Κτήµα Παλυβού στην Αρχαία ευρώ. Πληρ. Τηλ: 27440 – 21358 και γο Ευρωστίνης. Τηλ.: 6977804545. Νεµέα ζητά για άµεση πρόσληψη 147 61660. άτοµο για το τµήµα πωλήσεων. 270412 Προυπηρεσία στο αντικείµενο θα Πωλείται βιβλιοπωλείο στην Κόληφθεί υπ οψιν. τηλ 27460-24190 Ευκαιρία πωλούνται ράφια για ρινθο µε σταθερή πελατεία. Πληρ. info@palivos.gr " καταστήµατα σε άριστη κατάσταΤηλ.: 6945282541. 15 ση. Τηλ. Επικοινωνίας 299 6946178155. Μόνο σοβαρές προτά- Πωλείται στην περιοχή της ΠοσειΣυλλογή κερµάτων Ελληνικών ν σεις. & Ξένων δωνίας στην οδό Μπουµπουλίνας 71 250412 ένα τεµάχιο 4 στρεµµάτων µα κτήριο Κέρµατα από 50ράκι έως 100 δραχµές. Σύνολο ελληνικών κερµάτων 400 τ.µ. Πληρ. Τηλ. 27410 80696. Πωλείται κατάστηµα 34 τ.µ. Λουείναι 500 τεµάχια και ξένα κέρµατα 149 τράκι κέντρο. Τηλ. Επικοινωνίας είναι 128 χάρτινα. Ξένα υπάρχουν 1 6946178155. των 5, 1 των 10, 1 των 50, 1 των Πωλείται ή δίδεται αντιπαροχή 250412 1.000. Για όλα θέλω 600€. οικόπεδο 900µ. Στον οικισµό ΕξαµιΠωλούνται πορτοκάλια στα δένδρα Τηλ.27410-23830. Τα ελληνικά λίων. Πληροφορίες στα τηλ. 210 εκλεκτά στο Μπολάτι Κορινθίας. κέρµατα είναι από το 1926. 6081764 & 6972206900. Για ολά τιµή 600€ . Πληρ. Τηλ.: Πληρ. Τηλ. 6944614272 & 219 27410 23830. 2741055706 200312 73 Πωλείται ή Ενοικιάζεται στο Λουτράκι γωνιακό µαγαζί 55 τ.µ. σε Πωλείται αγρόκτηµα 4200 τ.µ. µε Καθηγήτρια Αγγλικών παραδίδει πολύ καλή τιµή. Πληροφορίες : θαλάµους πτηνοτροφείου στην περιµαθήµατα σε παιδιά ∆ηµοτικού – 2741025998, 27410 53363 & οχή Ποσειδωνία, Μπουµπουλίνας Γυµνασίου. Προσιτές τιµές. Πληρ. 6947317123. 71. Πληρ. Τηλ.: 6981896205, Τηλ.: 27410 85201 & 6939856440. 79 6944333280 & 27410 80696 κα 299 Πρωτόππαπα Γεωργία. Πωλείται επιπλώση παιδικού δω280212 µατίου NEOSET κρεβάτι— Πωλείται τρακτέρ 45 ΗP ΑΪΧΕΡ κοµοδίνο—γραφείο—βιβλιοθήκη, σε ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,∆ΕΚΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ,ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6997205320 32 ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΚΥΡΙΑ, ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ, ΜΟΡΦΩΜΕΝΗ-ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΗΣ, ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΕΥΕΙ ΠΑΙ∆ΑΚΙ (Α) ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α,ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ. ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΚΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. ΤΗΛ. 6948 850378. 3111

Μέλλων γάµος

Ο Ναστούλης Γεώργιος του Ευαγγέλου και της Βαρβάρας το γένος Τόλια,που γεννήθηκε στο Θέµελο Πρεβέζης και κατοικεί στη Κόρινθο, και η Κωνσταντοπούλου Ουρανία του Αγγελή και της Σταµατίας το γένος Νικολάου που γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας και κατοικεί Μπολάτι Κορινθίας. Θα παντρευτούν και ο γάµος θα γίνει στο ∆ηµαρχείο Κορίνθου.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ετος ιδρύσεως 1983 Εδρα: Αδειµάντου 28 Κόρινθος Τηλ/fax: 27410 22810 Email: hmer@otenet.gr Blog: http:// hmerhsiak.blogspot.com/ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: Τηλ./fax: 22960 82862 Ιδιοκτήτρια- εκδότρια: Ευγενία Παπασιδέρη Χριστοπούλου ∆ιεύθυνση: Αναστάσιος Χριστόπουλος Συντάκτες— ∆ηµοσιογραφοι: - Καραβούλιας Τρυφωνας - Μασούρης Σπύρος Επιµέλεια κεµένων: Ευγενία Παπασιδέρη— Χριστοπούλου Συνδροµές ιδιωτών εσωτερικού: 50 € ετησίως - Οι απόψεις που εκφράζονται στις επιστολές δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας.


- Σελίδα 15 -

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

Ο ΠΙΟ ΘΕΡΜΟΣ ΜΗΝΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ Ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 1880

Ο

φετινός Σεπτέµβριος ήταν ο πιο ζεστός µήνας σύµφωνα µε τα µετεωρολογικά στοιχεία που έχουν καταγραφεί για τον πλανήτη µας (µετά το 1880), φθάνοντας στα ίδια επίπεδα µε τον Σεπτέµβριο του 2005, σύµφωνα µε την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατµόσφαιρας (ΝΟΑΑ) των ΗΠΑ, όπως διαβάζουµε στο in. gr. Η ίδια πηγή αναφέρει: Η µέση παγκόσµια θερµοκρασία στην ξηρά και τις θάλασσες τον περασµένο µήνα ήταν 15,67 βαθµοί Κελσίου, κατά 0,67 βαθµούς πάνω από τον µέσο όρο του 20ού αιώνα. Εκτός από θερµότερος Σεπτέµβριος, µετά το 1880, ο Σεπτέµβριος του 2012 υπήρξε ο 36ος Σεπτέµβριος στη σειρά, καθώς και ο 331ος συνεχόµενος µήνας, που η παγκόσµια θερµοκρασία διαµορφώθηκε πάνω από τον µέσο όρο του προηγούµενου αιώνα. Ο τελευταίος Σεπτέµβριος που η θερµοκρασία βρέθηκε κάτω από τον µέσο όρο ήταν το 1976. Η συνδυασµένη θερµοκρασία ξηράς και θάλασσας ειδικότερα στο βόρειο ηµισφαίριο, όπου βρίσκεται και η Ελλάδα, κατά τον φετινό Σεπτέµβριο ήταν η δεύτερη υψηλότερη (µετά το 2005). Στη ξηρά, ο Σεπτέµβριος του 2012 ήταν ο τρίτος θερµότερος µετά το 1880. Στο πρώτο εννεάµηνο του 2012, η συνδυασµένη µέση θερµοκρασία ξηράς και θάλασσας του πλανήτη υπήρξε η όγδοη θερµότερη (για πρώτο εννεάµηνο) στην ιστορία, κατά 0,57 βαθµούς Κελσίου πάνω από τον µέσο όρο του 20ού αιώνα.

Επικεφαλής των Γερµανών Πρασίνων ο νέος ∆ήµαρχος της Στουτγάρδης - Συγχαρητήρια επιστολή έστειλαν οι «Οικολόγοι Πράσινοι» Συγχαρητήρια επιστολή απέστειλαν οι «Οικολόγοι Πράσινοι» στο νέο ∆ήµαρχο της Στουτγάρδης Φριτς Κουν που είναι επικεφαλής του συνδυασµού των Γερµανών Πράσινων που νίκησαν στις εκλογές µε ποσοστό 53% . «Η χθεσινή εκλογική νίκη έρχεται να αφαιρέσει την διακυβέρνηση του ∆ήµου από τους χριστιανοδηµοκράτες της Μέρκελ µετά από τέσσερις δεκαετίες και να ενισχύσει καταλυτικά την δυναµική των Γερµανών Πράσινων - µετά την περσινή επικράτηση στο οµόσπονδο κρατίδιο της Βάδης-Βυτεµβέργης ενόψει των γενικών εκλογών που αναµένεται να διεξαχθούν στη χώρα το φθινόπωρο του 2013. Στόχος τους, η ανατροπή των πολιτικών τύπου Μέρκελ, η ενδυνάµωση της πανευρωπαϊκής λύσης µπροστά στην κρίση και η αλληλεγγύη στις χώρες του Νότου.», σχολιάζουν οι «Οικολόγοι Πράσινοι» οι οποίοι στη συγχαρητήρια επιστολή τους προς τον Φριτς Κουν και τους Γερµανούς Πράσινους, τονίζουν την ιδιαίτερη σηµασία και αυτής της ιστορικής νίκης και τους εύχονται κάθε επιτυχία στις κυβερνητικές ευθύνες που αναλαµβάνουν.

Με τροπολογία που κατατέθηκε ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΘΑ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Π

ιο οικονοµική θα είναι από’ δω και στο εξής η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων. Σύµφωνα µε όσα ισχύουν σήµερα το κόστος εκδόσεως Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης είναι: • Για επιθεώρηση ολόκληρης πολυκατοικίας 1 ευρώ ανά τετραγωνικό, µε ελάχιστο κόστος 200 ευρώ. • Για διαµερίσµατα 2 ευρώ ανά τ.µ., ελάχιστο κόστος 150 ευρώ. • Για µονοκατοικίες 1,5 ευρώ ανά τ.µ., ελάχιστο κόστος 200 ευρώ. Όµως από δω και στο εξής καταργείται η διοικητικά καθοριζόµενη κατώτατη αµοιβή. Σύµφωνα µε όσα προβλέπει σχετική τροπολογία που κατατέθηκε σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών, καταργούνται πλέον οι ελάχιστες νόµιµες αµοιβές για την διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θερµάνσεως και εγκαταστάσεων κλιµατισµού και η αµοιβή θα καθορίζεται µε έγγραφη συµφωνία των µερών. Η υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για την περίπτωση αγοροπωλησίας και ενοικίασης κτιρίων, θεσπίσθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως βασικό επιστηµονικό εργαλείο για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην αγορά των ακινήτων και την καταγραφή της ενεργειακής καταστάσεως του υφιστάµενου κτιριακού αποθέµατος.

Ξεκίνησε η νέα εταιρική του επικοινωνία του Ο.Τ.Ε Ο OTE παρουσιάζει την καινούργια εταιρική του επικοινωνία «Μαζί, είµαστε ένα». Η καθηµερινότητα των πελατών γίνεται έµπνευση για την περαιτέρω εξέλιξη των προϊόντων και των υπηρεσιών του ΟΤΕ και την παροχή ολοκληρωµένης εξυπηρέτησης. Το κεντρικό µήνυµα της νέας εταιρικής τοποθέτησης, «Μαζί, είµαστε ένα», αποτυπώνει την πελατοκεντρική φιλοσοφία της εταιρείας, αναφέρει η ανακοίνωση του Οργανισµού και προσθέτει: Με οικονοµικές προτάσεις, όπως τα προγράµµατα OTE Double Play, προσιτή ψυχαγωγία, όπως ο ΟΤΕ ΤV, και σύγχρονη εξυπηρέτηση, ο ΟΤΕ έρχεται ακόµη πιο κοντά στον πελάτη και επιδιώκει µε αξιοπιστία, αµεσότητα και ειλικρίνεια να αποτελεί την πρώτη του επιλογή για ποιοτική επικοινωνία. Ο Εκτελεστικός Γενικός ∆ιευθυντής του ΟΤΕ, κ. Ζαχαρίας Πιπερίδης, δήλωσε σχετικά: «Τα τελευταία χρόνια, ο ΟΤΕ έχει κάνει άλµατα µπροστά όσον αφορά στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, στη δηµιουργία καινοτόµων και χρηστικών λύσεων, στην τιµολογιακή του πολιτική και στην εξυπηρέτηση των πελατών του. Ο ΟΤΕ εµπνέεται από την καθηµερινότητα των πελατών του, ακούει τις ανάγκες τους και ανταποκρίνεται σε αυτές µε όρεξη, ευελιξία και αποτελεσµατικότητα. Σε µία ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά, στόχος µας είναι να είµαστε η πρώτη επιλογή του πελάτη γιατί προσφέρουµε την καλύτερη εµπειρία σε όλα τα επίπεδα, γιατί αποδεικνύουµε µε πράξεις ότι µαζί µε τον πελάτη είµαστε


Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

- Σελίδα 16 -

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ:

«ΑΠΟ∆ΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΕ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» Έντονα αντέδρασε ο δικηγορικός σύλλογος της Κορίνθου σε πληροφορίες που κάνουν λόγο για ανάθεση έργου συµβουλευτικής νοµικής υποστήριξης υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας σε δικηγορικό γραφείο Πειραιώς όπως και για ανάθεση οµοίου έργου υποστήριξης υπηρεσιών των άλλων περιφερειακών ενοτήτων της περιφέρειάς µας σε δικηγορικά γραφεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Ο σύλλογος συνεδρίασε και εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση στην οποία αφού εκφράζει την διαµαρτυρία του, προαναγγέλλει δυναµικές αντιδράσεις . αναφέρει: «Κατόπιν της πληροφορίας που περιήλθε σε γνώση του Συλλόγου µας περί ανάθεσης έργου συµβουλευτικής νοµικής υποστήριξης υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας σε δικηγορικό γραφείο Πειραιώς όπως και περί της ανάθεσης οµοίου έργου υποστήριξης υπηρεσιών των άλλων περιφερειακών ενοτήτων της περιφέρειάς µας σε δικηγορικά γραφεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, συνεδρίασε εκτάκτως σήµερα, 22-10-2012 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου µας, συζήτησε το ανωτέρω θέµα και έλαβε οµόφωνα την κατωτέρω απόφαση: «Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου διαµαρτύρεται έντονα και αποδοκιµάζει το γεγονός της ανάθεσης έργου συµβουλευτικής νοµικής υποστήριξης υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας σε δικηγορικό γραφείο Πειραιώς όπως και το γεγονός της ανάθεσης οµοίου έργου υποστήριξης υπηρεσιών των άλλων περιφερειακών ενοτήτων της περιφέρειάς µας σε δικηγορικά γραφεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης δεδοµένου ότι: 1.- Με τον τρόπο αυτό απαξιώνονται οι δικηγόροι της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας ως και οι δικηγόροι των υπολοίπων περιφερειακών ενοτήτων της περιφέρειάς µας και µάλιστα µέσα από διαδικασίες οι οποίες δεν έγιναν ποτέ γνωστές στους τυχόν ενδιαφερόµενους δικηγόρους. 2.- Θεωρεί ότι η παραπάνω ενέργεια δηµιουργεί µείζον ηθικό ζήτηµα και αποφασίζει να απευθυνθεί στους αρµόδιους φορεί ήτοι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας για να εκδηλώσει την διαµαρτυρία του. 3.- Επιφυλάσσεται περαιτέρω να διερευνήσει την νοµιµότητα των άνω αναθέσεων οπότε και θα λάβει τις αντίστοιχες αποφάσεις. 4.- Αποφασίζει τον συντονισµό των παραπάνω ενεργειών του ∆ικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου µε τους λοιπούς ∆ικηγορικούς Συλλόγους της Περιφέρειας Πελοποννήσου». Κόρινθος, 22-10-2012 Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραµµατέας

Και 3η πρόταση εξετάζει το Υπουργείο Οικονοµικών ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ Παρόλο που εξετάζεται και τρίτο σενάριο στο τραπέζι του Υπουργείου Οικονοµικών, για την επιβολή ενιαίου φόρου στους ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτός θα είναι 28%, ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση το αφορολόγητο των ελεύθερων επαγγελµατιών καταργείται, ενώ όσον αφορά τις επιχειρήσεις η βασική διαφορά αφορά την ενιαία φορολογική αντιµετώπιση του συνόλου διανεµόµενων και µη διανεµόµενων κερδών µε συντελεστή 28%. Η 3η κατά σειρά εναλλακτική πρόταση , έρχεται µετά την αρχική πρόταση για συντελεστή 35%, την οποία διαδέχθηκε νέα πρόταση για καθιέρωση µίνι κλίµακας φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελµατιών µε συντελεστές από 20% έως και 35%. Στα πλαίσια του νέου φορολογικού προβλέπεται η κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών, εκτός αυτών που αφορούν δαπάνες για ιατρική και νοσοκοµειακή περίθαλψη, η µείωση του πρόσθετου αφορολόγητου ορίου για τους αναπήρους κατά 50% και η πλήρης κατάργησή του για τις οικογένειες µε παιδιά. Στο ίδιο πλαίσιο θα καταργηθεί και η υποχρέωση συλλογής αποδείξεων από τους φορολογούµενους. Το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο αναµένεται να κατατεθεί έως τα µέσα Νοεµβρίου στη Βουλή, οπότε εντός των επόµενων εβδοµάδων πρέπει να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Σήµερα η νέα πληρωµή αποζηµιώσεων ύψους 1,3 εκ ευρώ από τον ΕΛΓΑ στους αγρότες

Σήµερα Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 ο ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλλει στους τραπεζικούς λογαριασµούς 1.350 δικαιούχων παραγωγών αποζηµιώσεις συνολικού ύψους 1,3 εκατ. ευρώ περίπου, που αφορούν εκκαθαρίσεις ζηµιών για τα έτη 2011 και 2012. Οι αποζηµιώσεις αυτές αφορούν ζηµιές στη φυτική παραγωγή (ελιές, εσπεριδοειδή, χειµερινά κηπευτικά κλπ.) από διάφορα ζηµιογόνα αίτια σε όλη την επικράτεια.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Advertisement