.UNST n°28

Page 12

EEN TAFEL MET EEN DOOD WIT KONIJN. DAT WERD UITEINDELIJK DE FILMSET VOOR DE KERSVERSE AFGESTUDEERDEN AUDIOVISUAL MEDIA MARTHE NABER HEUER (24) EN HUIBERT VAN WIJK (27). UIT HUN SAMENWERKING VOOR HOLLAND DOC ONTSTOND DE DOCUMENTAIRE DOODSIMPEL, WAARIN JONGE KINDEREN VERTELLEN OVER DE DOOD. Marthe, jij gaf aan dat je dit interview per se samen met Huibert wilde doen, waarom is dat zo belangrijk? Marthe: Wij hebben heel veel samen gedeeld: het maakproces, de conceptualisatie, het fi lmen. Allebei hebben we eigen woorden voor onze ervaringen. Ik heb niet eerder met Huibert samengewerkt en vond het heel leuk bij deze fi lm met een jongen samen te werken. Huibert: Je merkte ook hoe kinderen verschillend op ons reageren. Dat ligt misschien niet aan het man of vrouw zijn; het kan ook gewoon aan ons karakter liggen. Marthe: Elk kind is ook weer heel anders. Het ene praat maar door en door, het andere heeft echt een volgende vraag nodig. Wat ik vooral interessant vind, is wat er gebeurde als wij stiltes lieten vallen. Huibert: Sommige begonnen te pulken aan het konijn of aan de nageltjes. Een meisje heeft hem wel drie keer laten vallen, vandaar ook het rode bloed op het neusje. Op zo’n moment weet je wel: dit gaat bijzonder worden. Maar goed, een dood konijn dus. Hoe kwamen jullie daarbij? Huibert: We hebben even getwijfeld: een dood beest, kan dat wel? Toen zei Marthe: dan moet je het juíst doen. Marthe: Ik dacht: als we zelf willen zien hoe kinderen daarop reageren, moeten we die situatie juist zelf creëren. Zo ging het bij elke beslissing; je helpt elkaar een drempel over. Het konijn hebben we uiteindelijk gehaald bij een winkel waar ze slangenvoer verkopen. Huibert: Dan sta je daarna dus opeens een dood konijn te föhnen en te kammen. Maar dat ging allemaal prima. Totdat ie iets te lang onder de fi lmlampen lag... toen begon ie wel een beetje te ruiken. TEKST MARCELLA DAS BEELD DOODSIMPEL

4

.UNST N° 28 2013

30 MAART — 18 JULI 2013

5


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.