__MAIN_TEXT__

Page 1

HIBA

HIBA® HYTTER - Frihet til bare å ha fri …

ÅR 1966 - 2016

www.hibahus.no

www.hibahus.no

ET n yH

k

listis a m i n i m

HIBA® tefrA

us h i t l u m I REKKE EllER Ig

EnEbol

A ® TE f

rA

Illustrasjonsfoto

HIB

HIBA® SPURVEN

Kompakt og fleksibelt ® Tefra er et minimalistisk multihus hvor energieffektivitet og tilgjengelighet er nøkkelord I nesten 50 år har HIBA byggetforhytter og hus for flere utviklingen. Over 40 år med utvikling av boliger har resultert i en moderne boenhet hvor kun generasjoner. og og krevende klima har gjort fantasien setter begrensinger for kreative og gode løsninger. Tefra kan Lang byggeserfaring både i rekke som enebolig og våre arkitekter skreddersyr en løsning som passertilperfekt deg og dine. oss flinke å lageforgode funksjonelle løsninger som gjør

Illustrasjonsfoto

HIBA® AgAt

at du får akkurat det bygget du ønsker deg. Vår lokale HIBA gABBro forhandler for RørOS Fjellby er Os Entreprenør AS.

Illustrasjonsfoto

enyeny smsm HuHu Husmeny … … rømdrøm dinigdbolig øm… din bol ByggBygg Bygg din boligdr

y

Husmen

Husmeny

Husmeny …

boligdrøm

utforming: Oktan

og utformin

g: Oktan

é og utform

Grafisk | Trykk: Molvik

Molvik | Trykk:

ing: Oktan

| Trykk:

AS

Grafisk AS

Molvik

Grafisk

AS

boligdrøm…

Bygg din

Bygg din

ahus.no

ahus.no

Bygg din boligdrøm

bahus.no

HIBA® dolomItt

HIBA® vIvAnItt

HIBA® SInKItt

Illustrasjonsfoto

HIBA® veSuvIAn

®

Bestill en huskatalog! Skann koden eller gå inn på www.hibahus.no

Profile for HK Reklamebyrå

RørOs fjellby  

RørOs fjellby // HIBA Hus

RørOs fjellby  

RørOs fjellby // HIBA Hus

Profile for hkre