Page 1

Nr 1-2014 Ledare Nyheter Profiler Promotionbåten Nya medlemmar Vimmel Panel Krönika Kalendarium

IT-mästarens nya vd

Christina Åhlstedt nliga Pro so

litliga På

sionella fes

Gör det lätt att hitta rätt Den rakaste vägen till lyckad rekrytering och bemanning. 019-12 60 05 | personalpoolen.se

Per


Innehåll Ansvarig utgivare Jenny Emerén jenny@handelskammarenmalardalen.se Redaktör Martin Henningsson mh@hkm.se

6

Redaktionsråd Jenny Emerén Martin Henningsson Ulrik Soini Fredrik Beckius Linnea Fennhagen Jesper Granath

12

Medverkande Camilla Johansson Richard Ström Ulf Hjelting Peter Steen Langhorn Thord Andersson

17

Annonser Fredrik Beckius 073-434 34 41 fb@hkm.se

19

4 Ledare Tydligare fokus med två editioner 6 Örebroprofilen Christina Åhlstedt – ny vd för IT-mästaren 10 Nyheter Ny moderator och utmaningar för näringslivet 12 Nya medlemmar Fyra nya medlemsföretag

17 Promotionbåten Årets tema: Näringsliv – Idrott

24 Västeråsprofilen K-G Ramström – vd för Prevas

18 Årets exportföretag Nomineringar och vinnare

27 Panelen Tre experter om sociala medier

19 Vimmel Bilder från Örebrogalan och Guldstänk

28 Krönika Thord Andersson om Nyckelstråket

21 Restaurangmomsen Branschen efterlyser långsiktighet

29 Vi på Handelskammaren Vem är vem?

22 På nytt jobb De som har bytt arbetsplats

30 Kalendarium och notiser Håll koll på vad som händer

Lärande är att växa.

Eva Malm 073-983 75 22 em@hkm.se Dennis Karlsson 070-637 20 85 dk@hkm.se Cecilia Frost 073-363 16 61 cf@hkm.se Redaktionell och grafisk produktion HKM Publishing AB Tryck Trio Tryck AB Upplaga 2 400 ex

Vi vägleder din organisation i strategier för kompetensförsörjning och hållbar tillväxt. Strategisk vägledning är en coachande workshop-serie där vi förenar teori och praktik. apel-fou.se 2


Denna sida är sponsrad av

Tel 019-30 70 00 www.orebroairport.se

Örebro Airport i expansiv fas Satsningen på Örebro Airport fortsätter. Vid årsskiftet kom nyheten om utökad flygverksamhet på uppdrag av Posten och nyligen blev det klart att landningsbanan förlängs, vilket innebär att en dröm kanske kan gå i uppfyllelse.

Fredagen den 28 februari togs beslutet att landningsbanan på Örebro Airport ska förlängas med ytterligare 500 meter till totalt 3 100 meter. Förlängningen innebär att de riktigt stora planen kan göra betydligt längre flygningar utan mellanlandningar för tankning och att den nuvarande trafiken kan starta med mindre gaspådrag vilket är mycket miljövänligare. – Det är ett glädjande beslut som innebär att vi blir konkurrenskraftiga och kan mäta oss med de stora flygplatserna, säger Örebro Airports vd Mikael Smedberg. Tidigare har många fraktflygbolag, som trafikerar exempelvis Asien, istället valt Arlanda eller Landvetter eftersom Örebro har blivit för dyrt på

grund av mellanlandningarna som krävts för tankning. – Nu kanske vi kan uppfylla en dröm och ta emot världens största fraktflyg, ukrainska Antonov 225 Mriya. Vi har haft förfrågningar om det förut, men varit tvungna att tacka nej på grund av för kort bana, säger Håkan Nilsson, försäljningschef på Örebro Airport. Viktig partner för Posten Sedan den nya postterminalen i Hallsberg stod klar i september 2013 har det funnits ett visst behov av att flyga post till Sveriges norra och södra delar. Flyget har gått fem nätter i veckan till och från Örebro Airport via knutpunkten på Arlanda. Vid årsskiftet kom nyheten att flygverksamheten och nyttjandet av Örebro Airport blir allt viktigare och den 2 februari tillkom tre helt nya linjer med direktförbindelse till bland annat Umeå och Malmö. – Vi ser väldigt positivt på det här. Dels visar det att vi är en viktig knutpunkt i Sverige och dels liknar det en storflygplats under ett antal timmar på

nätterna, säger Håkan Nilsson. För tillfället trafikeras linjerna Umeå, Sundsvall, Arlanda, Malmö och Göteborg från måndag till torsdag natt. Det ska betonas att de linjer som tillkom den 2 februari till en början kommer att trafikeras under en testperiod fram till sommaren. – Men vi hoppas självklart att de är här för att stanna, avslutar Håkan Nilsson.

Antonov 225 Mriya Ukrainska Antonov 225 Mriya är världens största flygplan. Det byggdes i ett enda exemplar under Sovjettiden. Lastkapaciteten är 250 ton och den maximala startvikten hela 640 ton. Det är 84 meter långt och mäter 88,4 meter mellan vingspetsarna. Mriya är ukrainska och betyder dröm.

3


Ledaren

Ännu tydligare medlemsfokus Vi anpassar kommunikationen för bättre relevans

H

andelskammaren har ett bra ut­ bud och kompetenta medarbeta­ re. Det visar den medlemsundersök­ ning som vi genomförde i höstas, och det gläder oss. Något som vi kan bli bättre på är att berätta vilken nytta ni får av ert medlemskap. Vi gör många bra saker. Ofta sådant som ni har en di­ rekt nytta av, till exempel våra mötes­ platser, nätverk och handelsdokument. Andra gånger sådant som främjar till­ växten på lite längre sikt, såsom vårt arbete med att säkerställa att ni har till­ gång till en tillfredsställande kompe­ tensförsörjning och bra infrastruktur. Men vi glömmer ibland bort att berätta om allt vi gör och vilken nytta det ger. Nu anpassar vi vår kommunikation så att du lättare ska hitta den informa­ tion som är relevant för just dig. Vårt nyhetsbrev kommer redan i två versio­ ner – en för Västmanland och en för Öre­­ bro. Samma gäller nu för den tidning som du håller i handen. Den kommer i två versioner. Alla nyheter finns med i båda versionerna, men de får lite olika posi­ tion och utrymme beroende på vilket län tidningen ges ut i. En nyhet i tidningen är ”På nytt jobb”. Här kan du läsa om vilka personer som bytt jobb i vår region. Tipsa oss gärna om ni har några nyanställda på ert före­ tag eller om du byter jobb. Nästa steg är att vår hemsida får två ingångar utifrån våra två län för att det ska bli lättare att hitta information om lokala aktiviteter

och projekt. Detta utvecklingsarbete är i full gång. Vilken är medlemsnyttan? Handels­ kammarens syfte är att främja tillväxten i företagen i vår region. Allt vi anordnar är utifrån våra medlemsföretags behov: branschnätverk, utbildningar inom in­ ternationell handel, seminarier och in­ spirationsdagar, strategigrupper för chefer och olika mötesplatser som Promo­ tion­ båten, Handelskammarklubb­en i Väst­erås och Promotion Morgon i Örebro. Nu när det är valår arbetar vi extra mycket för att påverka politikerna så att politiken blir mer tillväxt- och närings­ livsinriktad. På riksplanet kämpar vi ex­ empelvis för mer resurser till YH-ut­ bildningar och mer investeringar och bättre kapacitet på Västra stambanan till Stockholm, E20 till Göteborg och järnväg till Oslo. Vi företräder er med­ lemsföretag gentemot det offentliga så att era intressen tas tillvara. Ju fler med­ lemmar vi blir desto större skillnad kan vi göra.

Christina Hedberg VD Handelskammaren Mälardalen

Allt ingår 9 lokaler för 2 lokaler Allt ingår i priset och Allt ingårför större Hos oss är mellanstora i prisetkonferenser i priset 175 kr/person enkelt att boka 11 konferensrum konferenserREX SULAN och möten 140:-/person 4.600:- 3.700:- Heldag Allt ingår 3.400:2.900:Halvdag Tvåifipriset! ka & komplett lunch och möten Allt ingår 60 - 150 platser i priset11 konferensrum Hos oss är

Allt ingår mindre det i priset Rex Sulan Heldag: 4700:- 3700:Halvdag: 3500:- 2800:Fullständig teknik 60-150 pl

KONFERENS CENTER Bokningsförfrågan:

Bokning 16 02 Tfn:019-672019-672 16 02

140:-/pers

2 fika,komplett lunch till City Konferens- Lokal, PC-kanon, dator, DVD,Konferenslokaler När ni kommer Vi är stolta över maten vi serverar Vi är stolta övervet maten center ni Konferenslokaler att ni är väntade och ljudanläggning, myggor, internet, från 50som tilllagas 150från pl. grunden på råvaror vi serverar

www.citykonferenscenter.com Klostergatan 23, Örebro 16 02 Bokning 019-672 Klostergatan 23 vid resecentrum

www.citykonferenscenter.com Bokningsförfrågan via hemsida: www.citykonferenscenter.com info@citykonferenscenter.com Klostergatan 23, ÖREBRO

4

vi väl förberedda! från

kvalité!300 kr. pennor. fr.med 3 000-6 8 till 50 pl. teknisk support, block,Lokalpris Lokal, PC-kanon, dator, Lokalpris från 800-3 000 kr. DVD, myggor, internet, Alla lokaler är fullt tekniskt teknisk support etc. utrustade. Priser exkl. moms.

2 fika: kaffe/te rågbulle samt nybakat kaffebröd & dagens lunch 175 kr & buffélunch 206 kr & konferenslunch 234 kr (inkl. smör, bröd, sallad, kaffe, dryck).


Vi gör dina utlandsaffärer lönsamma

Erik Hahrs gata 2, Västerås. Tel 021-490 00 00 Engelbrektsgatan 4, Örebro. Tel 019-764 10 00

BOFORS TEST CENTER www.testcenter.se

Kontakt Örebro 019-19 24 28 michael.frank@riksbyggen.se

5


Profilen

IT-mästarens nya vd Christina Åhlstedt

Text Martin Henningsson Bild Richard Ström

C

hristina Åhlstedt tillträdde nylig­ en som vd på IT-mästaren och blev därmed den första externa vd:n i före­ tagets historia. När vi träffar henne på huvudkontoret i Örebro är det knappt att hon har hunnit komma på plats.

Berätta kort om vad IT-mästaren är för ett företag. – IT-mästaren har funnits i fjorton år, under lite olika namn, men hela tiden med samma ägare. Vi arbetar främst med IT-drift, IT-outsourcing, datakommu­ nikation och konsulttjänster. Innan jag tillträdde som vd växlade posten mell­ an Rikard Westlund och Martin Börje­ skog, som grundade och äger företag­et. I och med att det var dags att ta nästa steg och växa tillsatte de en extern styrelse­ ordförande, tog in externa ledamöter och tillsatte även en extern vd. Själva fokuserar de på sälj, som säljchef och marknadschef, och sitter också i styrel­ sen, så de är fortfarande högst involve­ rade i företaget. Vad har du arbetat med innan du blev vd för IT-mästaren? – 1995 började jag på Vägverkets huv­ udkontor i Borlänge och jobbade bland annat som IT-infrastrukturansvarig. 2001 dök drömhuset upp i Örebro och just då tog jag fram Vägverkets projektmo­ dell, så jag ringde till Trafikregistret i Örebro, som då tillhörde Vägverket, och frågade om de inte behövde hjälp med sin projektmodell. Det behövde de. Flyttlasset gick till

6

”Jag läste in systemvetenskapen för att kunna göra det själv, så som det borde gå till.”

Örebro och Trafikregistret, där hon se­ nare också blev ekonomi- och plane­ ringschef. – Vid sidan om det gjorde jag även ett par ganska stora utredningar, dels åt Trafikverket, som skulle se över hela sin systemflora och byta affärssystem, vil­ ket påverkade hela organisationen, och dels var jag med och byggde upp hur den nya myndigheten Transportstyrel­ sen skulle se ut med både organisation, ekonomisystem och ekonomimodell. Det var jättespännande att få starta en ny myndighet och vara med och sätta ihop hur det skulle fungera och styras. Sedan var det dock dags att testa nå­ got nytt. Christina hade fått en del in­ tressanta erbjudanden under en längre tid, men det var först då det kändes rätt. Hon avslutade kapitlet hon var med och startade på Transportstyrelsen och gick över till den privata sidan. – Jag började på Precio Systemutveck­ ling och blev regionchef för Örebro och HR-chef för hela företaget. Efter tre och ett halvt år där blev jag headhuntad till vd-posten på teknikbolaget Q-Free Sve­ rige i Stockholm, som bland annat sysslar med trafikövervakning och vägtullar. Det var väldigt spännande eftersom jag gillar när man jobbar med teknik som ligger i framkant och det var verkligen vad det handlade om där. När vi vi satte upp den första portalen för vägtullarna i Göteborg låg konkurrenterna till och med i buskarna och fotograferade. Det var den senaste tjänsten jag hade innan jag började på IT-mästaren.

Vad har du för akademisk bakgrund? – Jag är utbildad ekonom och systemve­ tare. Efter ekonomistudierna jobbade jag som ekonomikonsult på ett företag som tog fram ett nytt system, men jag tyckte inte att det gick speciellt bra och kände att det kunde göras mycket bätt­ re. Jag läste in systemvetenskapen för att kunna göra det själv, så som det bor­ de gå till. Sedan dess har jag jobbat med IT, hela tiden med en ekonomisk grund, och i min nuvarande roll som vd är det en perfekt kombination. Som chef ska man inte lägga sig i detaljerna, men jag har i alla fall ett hum om vad som hän­ der och kan prata med tekniker på tek­ nikers vis och ekonomer på ekonomers vis. Det underlättar mycket. Vad var det som fick dig att ta klivet från det tekniska till att jobba med människor istället? –När jag jobbade som metodspecialist och IT-infrastrukturansvarig på Väg­ verket var det väldigt tekniskt med drift­ hallar, kommunikationsprotokoll, radio­ nät och IT-säkerhet. Till slut blev det för mycket teknik och jag kom fram till att jag ville jobba med människor i ställ­ et. Av någon anledning visste jag i gan­ ska tidig ålder att jag skulle bli chef. Det började nog med att jag regisserade min första pjäs redan i trean. Den sattes upp på alla skolor i stan och då tyckte folk att det var en ny stjärnregissör på gång, men jag tycker inte om när folk talar om för mig vad jag ska göra eller bli. Jag vill göra det på mitt eget sätt, haha.


7


Christina Åhlstedt Ålder: 41 år. Familj: Mannen Benny och sonen Alexander, 8 månader. Bor: Stort hus på landet, söder om Marieberg. Mat: Jag tycker om det italienska köket och så blir det mycket kött och potatis. Dryck: Champagne och te. Musik: Det är väldigt blandat. Huvudsaken är att låten har feeling. Litteratur: Läser just nu Analfabeten som kunde räkna, Växa och upptäcka världen samt Percy Barneviks bok om ledarskap parallellt. Livsviktigt: Kärlek, närhet och utveckling. Förebilder: Personer som lyckas med det omöjliga.

”Jag är en utvecklare och vill utveckla både mig själv, andra människor och organisationer.”

8

Men du valde ändå att bli chef till slut? – Nja, det tog faktiskt emot lite grann. Jag gick ett utvecklingsprogram på Vägverket för att få reda på om jag skulle bli specialist eller ledare. Enligt dem var självklart att jag skulle bli ledare, men jag stretade så klart emot en hel del där också och tänkte att jag skulle gå vidare på specialistspåret bara för att jag kunde. Sedan blev jag visserligen ledare ändå. Vad tillför du till IT-mästaren med din bakgrund? – Jag har erfarenheter från flera olika bolag och har gjort många lyckosamma förändringsarbeten där jag har jobbat med företagskultur och administration, sett över processer och fått ekonomi, HR-processer och annat att fungera optimalt. Jag har mycket erfarenhet av bolag och organisationer i tillväxt. Målet är att vi ska växa med omsättning och då krävs det att vi har en organisation som är redo för det och sådant har jag erfarenhet av. Jag är en utvecklare och vill utveckla både mig själv, andra människor och organisationer. Utveckling är den röda tråden i mitt liv. Det råder ingen tvekan om att Christina Åhlstedt är en utvecklare ut i fingerspetsarna. Hon är ordförande i Handelskammaren Örebro, som bekant är en utvecklande organisation. Under många år har hon också varit aktiv inom det svenska skyttelandslaget, fem år som skytt och tio år som coach. Något som hela tiden har drivit henne där är dels att se hur långt hon har kunnat gå själv och dels att leda andra och hjälpa dem att bli så bra som möjligt. Nu har hon lämnat roll­ en som landslagscoach, men hon har inte släppt skyttet helt och hållet. – Numera väljer jag mina uppdrag med stor omsorg och sitter i det svenska och internationella skytteförbundets styrelse. Dessutom är jag domare på de stora tävlingarna som EM,

VM, OS och världscup och har bland annat dömt vid sommar-OS de tre senaste gångerna. Hur länge var du aktiv som skytt själv? – Jag var med i landslaget i fem år, 1990–1995, vann en del internationella tävlingar och hade väldigt goda utsikter. Karriären skulle precis ta skjuts och jag var på gång till OS i Atlanta 1996, men så gick jag till en kiropraktor som slet av lite nerver i nacken på mig och jag blev förlamad och tvingades sluta. Det måste ha varit tungt? – Det var lite trist, kan man väl säga. Men jag är ganska envis av mig och som vanligt lyssnade jag inte på vad andra hade att säga. Jag struntade i att jag enligt läkarna inte skulle kunna gå igen och började att träna på egen hand från dag ett. Efteråt har de kommit fram till att det var rätt att göra det, men det visste de inte då. Men jag är inte bitter, haha. Jag fick ju komma ut och ta medaljer som coach istället. Vad gör du mer när du inte jobbar? – Jag har ett stort hus med en stor trädgård som jag tycker om att tillbringa tid i och så fotograferar jag gärna också. Annars gillar jag att lära mig nya saker och har gått kurser i argentinsk tango och Crossfit till exempel, men framöver kommer det bli mycket med familjen eftersom jag blev mamma för några månader sedan. Längtar du tillbaka till Dalarna någonting? – Nä, Örebro är hemma för mig. Jag har väl några kurbitsmålningar i blodet, men annars är jag örebroare.


iPall?

iPad Presentera din information på ett enkelt och smidigt sätt på mässgolvet. Alltid med dagsaktuella och uppdaterade uppgifter. Skicka information som besökaren är intresserad av direkt ur presentationsappen. Slipp arbetet med registrering av kontaktuppgifter efter mässan – det har du redan gjort på plats. Nyfiken? Kontakta oss för mer info.

R E K L A M • F O T O • U T S T Ä L L N I N G A R

0220-123 00 • www.idebild.com

9


Å

rets första Handelskammarlunch gästades av Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magda­ lena Andersson. Temat var tillväxt och det lokala näringslivets utmaningar och möjligheter. Örebro är Sveriges fjärde största funktionella arbetsmarknadsregion. Stad­ en och universitet växer hela tiden och till­ växten är stark i kommunen såväl som resten av länet. – För att kunna hålla fast vid detta krävs det att vi säkrar den framtida kompetensförsörjningen, råder bot på underskottet av bostäder och förbättrar tillgängligheten, bland annat genom att bygga ut E20, sade Christina Hedberg, vd för Handelskammaren Mälardalen, när hon presenterade de utmaningar och möjligheter regionens näringsliv står inför. Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson och stark finansminist­erkandidat, tog sedan över och redogjorde för de

förslag och åtgärder hennes parti har i fråga om att underlätta tillväxten. – Det är uppenbart att det här är en expansiv region med stora möjligheter. Vår uppgift är att skapa goda förutsättningar för näringslivet oavsett vad de väljer att satsa på, sade hon. En viktig del i detta är, enligt Magdalena Andersson, att fånga upp ungdomarna så att de inte riskerar långtidsarbetslöshet, bland annat genom en sysselsättningsgaranti inom 90 dagar. De vill också se investeringar i skola och utbildning, dels genom att öka attraktiviteten för läraryrket och öka antalet högskoleplatser, samt satsa på fler bostäder och bättre infrastruktur. – Sverige har just nu högre arbetslöshet än flera av de länder vi brukar jämföra oss med i EU. Många av dessa länder har en mjukare övergång från skola till näringsliv och det är något vi i Sverige också bör jobba mot, sade Magdalena Andersson. Lunchen avslutades med att lunch-

Bild Magnus Lanje

Handelskammarlunch med tillväxttema

deltagarna fick ställa frågor till Magdalena Andersson. Restaurangmomsens vara eller icke vara och moms på bostadsproduktion var några av de ämnen som kom upp till diskussion.

Bild Ulf Hjelting

Ny programvärd för Promotion Morgon

D

u kanske har hört honom som speaker på Behrn Arena. Och nej, det här är inte den Marcus som kör F1 – det här är en helt annan Markus Eriksson.

10

Han är ny programvärd för Promotion Morgon och kommer att dela på ansvaret tillsammans med Peter Kjellström. De ansvarar för varannan månad och Markus började fredagen den 28 februari. – Vem är jag? Ja, vem är jag? 30 år och uppväxt i Lundby – infödd Örebroare. Jag jobbar dels som idrottsinstruktör på Elitidrottsgymnasiet på Virginska skol­ an i innebandy och så har jag en del speakeruppdrag, bland annat på ÖSK:s hemmamatcher på Behrn Arena, berätt­ ar Markus Eriksson. Själv har han ett förflutet som fotbollsspelare i BK Forward och förutom jobbet på Elitidrottsgymnasiet är han även sportchef för KFUM Örebro Fri­ idrott. Studierna till idrottsinstruktör var förlagda till GIH i Örebro. Blir det några nya grepp med dig som programvärd? – Peter (Kjellström) är ju naturligt rolig.

Jag har tittat på honom några gånger. Personligen vill jag att det ska hända något på scenen – det ska finnas en twist som gärna får vara rolig. Sedan handlar det om att kunna ställa både de rätta och de svåra frågorna. Vad gör du när du inte jobbar? Hur relaxar du? – Sport. Faktiskt. Även om jag ser en massa sport som speaker gillar jag att kolla på en bra match och så gillar jag att träna. Det kanske inte är så avkopplande under tiden, men efter träningen – det är då avkopplingen kommer. Du har en namne som kör F1. Hur tacklar du det? – Jo, det där har man ju fått höra några gånger. Bland annat när Peter (Kjellström) presenterade mig som ny programvärd. När jag gick ut på scenen visades en bild på F1-Marcus och mer sånt lär det nog bli även i framtiden.


NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA Har du frågor om företagande eller vill ha råd? Kontakta Almi Företagspartner Mälardalen www.almi.se/malardalen

Vi hjälper ert företag att komma igång med lean/5s arbetet, att starta förbättringsgrupper och att utbilda era förbättringsgruppledare. Lekeberg Produktionsteknik Tel. 0585-252 17 • 070-796 90 86 • www.lekebergprodteknik.se

Plastkort och etiketter Vi har produkterna och kunskapen för dig! Kontakta oss för att få en skräddarsydd utskriftslösning

Företagare och kvinna – se hit! • Har du en innovativ idé? • Vill du starta, köpa eller sälja företag? • Behöver du finansiering? • Kan du ha nytta av en skuggstyrelse? ...eller rådgivning för att utveckla verksamheten? Almi Företagspartner Mälardalen till din tjänst, från idé till exit. Gå in på www.almi.se och läs mer eller ring för ett förutsättningslöst möte, 021-10 78 09.

Cards and more Sverige AB

Din lokala leverantör av plastkort och etiketter www.cardsandmore.se 019 - 107 107

11


Nya Medlemmar

Sofistikerad diagnostikhantering

E

fterfrågan på produkter och tjänster ändras snabbt och fö­ retagen måste lika snabbt kunna styra och anpassa sina tillgångar. För att få lönsamhet i produktio­ nen måste den fungera utan drift­ störningar och där kommer Eduro in i bilden. Västeråsföretagets kärn­ verksamhet kretsar kring diagnos­ tikhantering där omvandling och förädling av driftdata används för att effektivisera driften och öka lönsamheten. – I affärsvärlden använder man begreppet Business Intelligence i fråga om att förstå sin verksam­ het, men inom den industriella tekniska världen har det inte fun­ nits något liknande verktyg. Med vår produkt Nova, som är ett fri­ stående mjukvarusystem för inform­ ationsbearbetning och beslutsfatt­ ande i underhållsfrågor, möjliggör vi Diagnostic Intelligence. Det är för ingenjören och teknikern vad Business Intelligence är för ekono­ men och direktören, säger Eduros vd Stefan Larsen (på bilden). Eduro jobbar främst mot indu­ strin och kunderna kan delas in i tre kategorier: de med en kapita­ lintensiv produktion de som pro­ ducerar eller använder kapitalin­ tensiva produkter, och maskiner samt de som bedriver underhåll för något av de två nyss nämnda.

12

– Våra produkter ger kunderna ett helhetsmässigt fågelperspek­ tiv över verksamheten och de kan på ett effektivt sätt identifiera vad som bromsar produktionsproces­ sen, sänka kostnaderna för under­ håll och förlänga underhållsinter­ vallerna. De kan gå från ”find and fix” till ”predict and prevent”, säg­ er Stefan Larsen. I Eduros medlemskap i Hand­els­ kammaren Mälardalen ser Stefan Larsen flera fördelar. Nätverkan­ det och att det gemensamt lobbas för olika frågor mot politiker och andra organisationer är några. – Dessutom är Handelskammaren en välrenommerad organisation och det smittar ju av sig på oss som före­ tag också. Det stärker vårt varu­ märke, konstaterar han.

Eduro Ägare: Stefan Larsen och Lars Johansson VD: Stefan Larsen Antal anställda: 3 Ort: Västerås

Långsiktiga kundrelationer med nära samarbete

N

CC Construction har hela Norden som hemmamarknad och bygger allt från bostäder, kon­ tor och industrilokaler till vägar, an­ läggningar och övrig infrastruktur. I Sverige ligger de bakom projekt som bland annat Turning Torso, Citytunneln i Malmö och Face­ books enorma serverhall i Luleå. Tittar man mer lokalt, på de ny­ blivna Handelskammarmedlem­m­ ar­ na NCC Construction Örebro, finns det också en hel del stora och iögonfallande projekt att välja bland bara under de senaste åren. – Vi var med och byggde Campus USÖ som stod färdigt för den första kullen studenter strax efter års­ skiftet. Den stora postterminalen i Hallsberg och brandstationen i Karl­ skoga är andra ganska spektakulä­ ra byggnationer, berättar Jan Dahl­ kvist, som är affärschef för NCC Construction Örebro. Lägg därtill bostäder, både hy­ res- och bostadsrätter, och idrott­ sarenor som Linde Arena och de båda ishallarna på Eyrafältet i Öre­ bro. – Vi gillar långsiktiga kundrelatio­ ner och har ett nära samarbete med dem genom hela processen. Vi byg­ ger det som efterfrågas, både pri­ vat och för allmännyttan. I nuläg­ et har vi bland annat startat ett bygge av bostäder i Adolfsbergs

centrum. Det kommer bli ett 100tal lägenheter när det står klart, säger Jan Dahlkvist. NCC Sverige har ungefär 17 000 anställda. Av dem hör cirka 7 500 till NCC Construction Sverige och 250 stycken av dessa återfinns i sin tur hos NCC Construction Örebro. NCC Construction Öre­ bros medlemskap i Handelskam­ maren Mälardalen handlar myck­ et om att bli en del av ett brett och neutralt forum som är mindre branschspecifikt. – Vi kan träffa både kunder och kollegor såväl som folk från helt andra branscher. Fokus ligger mer på Örebro och vi ser det som en bra möjlighet till att vara med och diskutera Örebrofrågor och kanske främst då samhällsbyggnadsfråg­ or, avslutar Jan Dahlkvist.

NCC Construction Örebro Ägare: Nordstjernan AB Affärschef NCC Construction Örebro: Jan Dahlquist Antal anställda: 250 Ort: Örebro


Boka golfpaket för 2014 på Lannalodge Golfresort för 1 195:– Paketet innehåller en 18-hålsrunda, belyst pitchbana, logi, trerättersmiddag och frukost. Golfpaketen kan skräddarsys efter dina önskemål så kontakta oss för att få veta vad vi kan erbjuda dig eller ditt golfgäng.

Greenfee

400:– måndag till torsdag 600:– fredag till söndag samt helgdagar Bokning +46 19-16 40 70 • www.lannalodge.se


Nya Medlemmar

Anpassar sig efter kundens önskemål

N

erikes Kugg & Mekan AB grundades 2009 i samband med att Nerike Mekan AB förvärvade dåvarande Örebrokugg AB. De har mer än 35 års erfarenhet av att tillverka specialanpassade och kund­specifika produkter i mat­erial som stål, plast, mässing, koppar och bakelit. – Vi är ett rent legoföretag som tillverkar precis det kunden vill ha, från ämne till färdig detalj, i stora eller små serier. Totalt har vi ett 50-tal kunder i varierande stor­ lek som är frekvent återkomm­a nde, berättar fabrikschef Rune Karlsson (på bilden). För tillfället är de 18 anställda, varav majoriteten av dem arbetar i verkstaden. Nischen är skärande bearbetning och de tillverkar, precis som företagsnamnet skvallrar om, produkter för kraftöverföring som exempelvis kugghjul och axlar. Bland de återkommande kunderna märks bland annat Atlas Copco, Car-o-liner, Emba Machinery, Emhart Glass, Sepson, SKF och Rolls Royce. Förra årets sviktande konjunktur innebar att de behövde göra vissa omorganisationer, men när de nu tar sig an 2014 är det med en betydligt ljusare syn på framtiden. I nuläget ser orderingången bra ut. – Just nu har vi en bra orderstock

14

att jobba mot, men eftersom vi är ett legoföretag har vi sällan möjlighet att ha mycket längre framförhållning än några månader i tag­ et. Däremot är indikationerna positiva, det märker vi både gen­om prognoser och de samtal vi har med våra kunder, säger Rune Karlsson. Nerikes Kugg & Mekan AB ser medlemskapet i Handelskammaren Mälardalen som en möjlighet till att ta del av de kunskaper och erfarenheter som finns i ett väl inarbetat nätverk. – Där finns resurser som vi som underleverantör inte har själva. Det finns mycket kompetens inom export och dessutom ges många bra informationstillfällen och nyhetsflöden i form av träffar, utbildningar och seminarium, avslutar Rune Karlsson.

Nerikes Kugg & Mekan AB Ägare: Håkan Berger VD: Håkan Berger Antal anställda: 18 Ort: Örebro

Rörelsefrihet för alla, överallt

A

lla har rätt till rörelsefrihet och körglädje och Zoomability ser till att det blir verklighet. Sedan tre år tillbaka utvecklar och säljer de Zoom – ett eldrivet och terränggå­ende enmansfordon. – Det är en unik produkt som ger många möjlighet till ett friare och aktivare liv. Var som helst, när som helst, i både stad och skog, säger Björn Larsson, vd för Zoomability (på bilden). Grundare är Mikael Löfstrand och Karri Zanderléhn och idén upp­ stod när en nära familjemedlem till Mikael fick svårt att gå i skog och mark. Mikael hittade inga elfordon som klarade svårare terr­ äng och började rita på en lösning. Han visade skisser för Karri och de bestämde sig för att utveckla det nya fordonet. De förstod snart att det kunde bli något stort. Därefter följde tre års utvecklings- och prototyparbete. Bland finansiärerna fanns Robotdalen, FoU-rådet, Pro­ mobilia, Länsstyr­elsen, Almi och Toyota Motors Europe. – 2010 fick Toyota problem med sina bilar och lade fokus där. Micke och Karri tvingades flytta fokus från prototyp till en produkt för konsumentmarknaden. Det var en viktig brytpunkt. 2011 bildades Zoomability och då startade kommersialiseringen av Zoom, säger

Björn Larsson. Björn blev vd och Jörgen Spring­ feldt styrelseordförande. Företag­ et har flera delägare och förutom grundare och företagsledning märks Almi Invest och 1:a Västmanlands­ fonden. Sverige saknar subventionering för Zoomen och ungefär 80 procent av tillverkningen går på export. The Independence Fund, som hjälper amerikanska krigsveteraner med bland annat mobilitetsfordon, har lagt en genombrottsorder på Zoom motsvarande en dryg årsomsättning. – Det ser ut att kunna lyfta nu. Vi hoppas på ett positivt resultat och en tredubbling av omsättningen. Just USA-affären är anledningen till vårt medlemskap i Handelskammaren. Vi hoppas knyta till oss kontakter för stöd i exportfrågor, säger Björn Larsson.

Zoomability AB Ägare: Flera olika delägare VD: Björn Larsson Antal anställda: 6 Ort: Västerås


Sveriges ledande företagsmäklare tar dig snabbare i mål! Det är ingen tillfällighet att det är vi som säljer flest företag i landet. Heltäckande kompetens och svårslagen erfarenhet av företagsöverlåtelser i flertalet branscher betyder både säljkraft och trygghet. Vi har ett finmaskigt kontaktnät och ett omfattande register med köpare och säljare. Våra kontor finns i hela Sverige. Kontakta oss redan i idag för en förutsättningslös och diskret diskussion på telefon 019-672 12 50 eller orebro@sffab.se.

Du hittar våra 32 lokalkontor på www.sffab.se

Gruppbilder Företagsporträtt Produkter 070 - 57 00 347 www.danlindberg.nu

Fotograf Dan Lindberg_UÖ 1-14.indd 1

2014-03-06 15:15

Välkommen till Infrastruktur- och transportdagen 2014! Ur programmet Peak Car – Vad är det? Anne Bastian förklarar. En fordonsflotta utan fossila bränslen – är det möjligt? Thomas B. Johansson har svaret. Länstrafiken berättar om aktuella frågor. Var med i diskussionen kring frågor som rör infrastruktur och transporter i Örebroregionen.

4 april

på Con

ventum Anmäl di www.r g idag på egiono rebro.s e

15


FWC Flight Wood Consulting

Köper och säljer utrustningar till flygplatser och flygbolag Utför plåtslageriarbeten, rörbockning och svetsning i rostfritt och aluminium.

NU KAN DU VÄLJA SOT TILL D ARE FASTIG INA HETER

Tillverkning av tankar, rep, pulpits och beslag m.m. för båtar. www.pjseld-vent.se

Energigatan 7, 734 32 Hallstahammar Telefon +46-220-515 00 Mikael.hedlen@flight-wood.com • www.flight-wood.com

Kontakta oss även när det gäller: • Radonutredningar • Radonmätningar • Besiktning vid köp • Besiktning försäljning av fastigheter • Röktrycksprovningar av rök- och ventilationskanaler • Inspektion/dokumentation med videokamera av rökoch ventilationskanaler

För mer info: 070-221 93 02

SOTAREN KAN MER ÄN DU TROR! VI KAN VENTILATION… Smuts i ventilationskanaler och fläktar ger dålig inomhusmiljö, höga driftskostnader och kan ge fukt- och mögelskador. Vi gör rent samt att vi även kontrollerar Er brandsäkerhet. Vi utför även obligatoriska ventilationskontroller (OVK)

Certifierad EN 1090-1

OCH VI KAN ÅTGÄRDA RADON – TILL ETT BRA PRIS! Att mäta radonhalten är välinvesterade pengar. Radongränsen är ett hälsoproblem och kan orsaka cancer. Vi kan hjälpa er med allt inom radonmätning och saneringsåtgärder!

STOLTA SOTARE FÖR DIN SÄKERHET & MILJÖ SAMT ATT OSS KAN DU LITA PÅ Örebrosotarn • Osmundgatan 11, Örebro 019-17 00 70 • www.orebrosotarn.se

16


Promotionbåten genomförs för 12:e året i rad. Datum: 5-6 oktober Deltagare: 1100-1400 Målgrupp: Näringslivet i Västmanland och Örebro län Arrangör: Handelskammaren Mälardalen Projektledning: Hedén & Jungander Nya kontakter: 3-4 per deltagare

Dags för Promotionbåten D

en 5–6 oktober är det dags för Pro­ motionbåten, den 12:e i ordningen. Årets tema är Näringsliv – Idrott och kopp­ lingen där emellan. Resan börjar redan nu, som Sven-Erik Jungander från Hedén & Jungander och projektledare för Promotionbåten, på­ pekar. Under tiden fram till avgång kom­ mer fyra nätverksträffar att hållas. Dessa kommer dels att bli forum för informa­ tion om vad som kommer att hända om­ bord på båten, men också tillfällen att nätverka och utbyta erfarenheter från tidigare Promotionbåtar. – Man skulle naturligtvis kunna ha motsvarande möte på någon annan typ av arena, men fördelen med en båt är faktiskt att man inte kommer därifrån. Man blir kvar efter till exempel semi­ narier och kan senare diskutera det med de andra deltagarna. Håller man det i en vanlig konferenslokal är man inte sällan på väg hem när funderingar och frågor kommer. Nu blir det helt enkelt lättare att återkoppla, konstaterar Sven-Erik

Den rent fysiska färden påbörjas med kontakttorg, lunch och föreläsningar i Västerås på söndagen. I år kommer kon­ takttorget att hållas i land. – Förra året var det utspritt på olika vån­ ingar på båten, och det upplevdes inte som helt lyckat, konstaterar Jenny Emerén, kom­ munikationschef på Handelskammaren Mälardalen. Årets tema är Näringsliv – Idrott med särskilt fokus på ledarskap, kompetens­ försörjning samt arrangemang och plats­ marknadsföring – Näringsliv och idrott har mycket att lära av varandra när det gäller till exemp­ el coaching, att få personal och lagmed­ lemmar att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Man kan också göra kopplingen mellan att få tillbaka en ut­ bränd medarbetare eller skadad lagspel­ are i verksamheten. Det vore intress­a nt att få med en företagsledare som kom­ mer från idrotten som talare, säger Sven-­ Erik Jungander.

”På det hela taget handlar det om att sätta Mälardalen på kartan.”

Örebro och Västmanland tillsammans Från att ha varit en utpräglad Örebro­ företeelse är nu också Promotionbåten, för andra året i rad, en angelägenhet för näringslivet i Västmanland. – Det är en naturlig utveckling efter­ som Handelskammaren Mälardalen finns även där. Örebro och Västmanland kan tillsammans bygga upp något långsikt­ igt. Även om man kanske är konkurrent­ er inom samma bransch innebär det inte att man inte kan utbyta erfarenheter och idéer, säger Sven-Erik Jungander och Jenny Emerén fyller i: – Tillsammans skulle man också kunna ta sig an stora evenemang som Örebro eller Västerås inte skulle kunna hantera på egen hand. Men tillsammans går det. På det hela taget handlar det om att sät­ ta Mälardalen på kartan. Under måndagen, 6 oktober, kom­ mer seminarier, matchmaking och in­ spirationsföreläsningar att äga rum inn­ an det är dags att åka hem igen.

17


Robot System Products Årets Exportföretag 2013 i Västerås en 13 mars samlades över 1 000 personer i Västerås konserthus för 2014 års Guldstänk, som hölls för elfte året i rad. Under kvällen dela­ des priset till Årets Exportföretag 2013 ut av Handelskammaren Mä­ lardalen, Länsförsäkringar Bergslag­ en och PwC. De nominerade företa­ gen var Krusman Nödduschar AB, Bybrick Interface AB och Robot Sys­ tem Products AB. Vinnare blev slut­ ligen Robot System Products, som utvecklar, konstruerar, tillverkar och säljer kringutrustning till och runt industrirobotar. Företaget finns re­ presenterat i över 20 länder. Motive­ ringen som lästes upp löd: ”Årets Exportföretag har lyckats med konst­ stycket att under lång tid ha en mycket god ex­ portutveckling, kombinerad med solid ekonomi och ett kontinuerligt positivt rörelse­resul­tat. En av framgångsfaktorerna är att den globala försäljningen är lokalt förankrad – en annan fram­

exportandel på imponerande 56 pro­ cent. Ett gediget tekniskt kunnande samt kreativa innovatörer ser till att robotar blir unika utförare – anpassa­ de efter varje kunds önskemål.” – Det är en ära för oss och vår perso­ nal att få det här erkännandet och sär­ skilt roligt så här på hemmaplan. Nu kommer vi använda oss av det i vår marknadsföring, även utomlands. Re­ dan när vi blev nominerade var det sju tyska tidningar och nyhetsblad som skrev om oss, säger Ola Wallster, vd för Robot System Products. Anledningen till det lyckade ex­ portarbetet ligger främst i att de på senare år har satsat mycket på marknadsföring och att bygga upp ett stort nätverk utomlands. – Vårt mål är att öka volymen och för att kun­ na växa måste vi satsa på exporten. Norden och Asien har varit de största marknaderna hittills. Nu satsar vi hårt i Tyskland, berättar Ola Wallster. Bild Henrik Mill – Uppdrag Media

D

gångsfaktor är natur­ligtvis ett gott samarbete med företag i regionen. Detta företag är definitivt en produkt av vår stad, de ligger i framkant när det gäller inn­ ovativa produkter och flexibel tillverkning. Fö­ retaget har ökat sin export med drygt 200 pro­ cent under de senaste tre åren och har idag en

Bandindustri Årets Exportföretag 2013 i Örebro län andindustri i Kumla blev Årets Export­ företag 2013 i Örebro län, där också Tor­ mek och Teltek var nominerade. Bandindustri har tillverkat och utvecklat skoband och spännband i över 75 år. Priset är instiftat av Handelskammaren, PwC och Länsförsäkring­ ar Bergslagen och delades ut under Örebro­ galan den 27 februari. Motiveringen som lästes upp under galakvällen löd: ”Med en relativt enkel produkt som utgångspunkt har man utvecklat innovativa lösningar och arbetat målfokuserat vilket medfört att produkterna idag finns över hela världen, och används vid allt från rehabilitering av sportskador till expeditioner i Himalaya. Det finns säkerligen ingen här idag som inte kommit i kontakt med företagets skoband, sulor, kardborren eller spännband.” Johan Lindmark, vd för Bandindustri, var den som tog emot priset. – Vi har lyckats bibehålla och även öka vår rela­ tivt höga exportandel i förhållande till vår to­ tala omsättning de senaste åren och är stolta

18

över att ha en exportandel på 40 procent i för­ hållande till den svenska textilbranschens snitt på 11 procent. Jag tror och hoppas också att juryn uppmärksammade vår mångåriga histo­ ria i Örebro län och att vi bygger vår verksam­ het långsiktigt. Vad betyder utmärkelsen för er? – Både nomineringen och utmärkelsen har uppmärksammats på bred front, främst bland våra intressenter i närområdet. Nu ska utmär­ kelsen användas i vår marknadsföring, både nationellt och internationellt. Det är också ett kvitto som bekräftar de höga betyg vi får av våra kunder när det kommer till kundservice och kvalitet.   Hur ser framtiden ut? – Vi kommer att fortsätta vår bearbetning av befintliga och nya kunder, oavsett var i världen de befinner sig. Eftersom den inhemska textil­ marknaden är ytterst begränsad måste vi söka nya marknader att jobba mot. Vi kommer även att försöka växa ytterligare och ta större mark­

nadsandelar genom organisk tillväxt, men ock­ så utreda möjliga företagsförvärv.

Bild Backa Studios

B


Vimmel

Örebrogalan 2014

Den 27 februari gick årets upplaga av Näringslivsdagen och Örebrogalan av stapeln. En inspirerande dag med fokus på Örebros framgångar fullspäckad med inspirerande föredrag, prisutdelningar, festligheter och underhållning – allt under ledning av Jon Forssell och Pernilla Månsson-Colt. Bild Backa Studios

Ludwig Händel och Olof Svanberg från Social Webgroup blev Årets Nyföretagare, mycket tack vare sitt stora engagemang och sin iver.

Kamran Kabinejad från Örebro boxningsklubb var nominerad till Årets Idrottsledare. Här tillsammans med Jenny Pettersson. I förgrunden skymtar länsidrottschef Charlotta Stenhem.

Pernilla Månsson-Colt, här i den andra av kvällens totalt tre klänningar, som tillsammans med kommunalråd Lennart Bondesson (KD) och näringslivschef Eva Lilja presenterade vinnaren av Årets Näringslivspris ...

... som gick till Engströms. Vd:n Jan Olow Engström tackar och bockar.

Kvällens programledare Pernilla Månsson-Colt intervjuar Örebros kommunchef Staffan Isling. Karin Bergman skymtar i bakgrunden.

Nethouse vd Fredrik Stenman delade ut det nyinstiftade priset Årets digitala affärsinnovation till de glada vinnarna Daniel Hagenfeldt och Niklas Molinder, grundare av Auddly.

Kommunalrådet Lennart Bondesson (KD) och kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad (S) bjöd på dans och sång.

19


Vimmel

När biljetterna till Guldstänk 2014 släpptes sålde de slut på en halvtimme. Torsdagen den 13 mars var det äntligen dags för de drygt 1 000 personerna som hade lyckats lägga beslag på en biljett att närvara vid galan i Västerås konserthus. Det var uppklätt och glatt, precis som det brukar vara.

Bild Henrik Mill – Uppdrag Media

Guldstänk 2014

Segeryra! Kvällens samtliga vinnare tog plats på scenen och njöt av segerns sötma.

20

Jennie Forsén flankerar CAG-trion Johanna Danielsson, Tomas Täuber vd och Margareta Braun vice vd, tillsammans med Gina Hedrén från Handelskammaren Mälardalen.

Arrangörsgruppen, här representerade av Ulla Persson från Västerås Stad, Eva Favaro från Marknadsföreningen i Västerås, Billy Bergåker från Almi, Peter Ovrin från Företagarna och Christina Hedberg från Handelskammaren Mälardalen.

Anna Holmström, Handelskammaren Mälardalens nya platschef i Västerås, till bords med en fokuserad Erik Stridell, Bybrick Interface.

Mats Holmström, ABB, och Björn Nordén, Jobba i Västerås, smilade ikapp under förminglet.


Restaurangbranschen efterlyser långsiktighet R

estaurangbranschen måste tas på allvar och ges förutsättningar att jobba långsiktigt. Det var en av slutsatserna när Caféoch restauranggruppen inom Han­ delskammaren Mälardalen i sam­ arb­ete med Visita, bransch- och arbetsgivarorganisationen för besöksnäringen, anordnade ett inspirationsseminarium om restaurangmomsen. Det var 2011 som restaurangmomsen på mat sänktes från 25 pro­cent till dagens 12 procent. Mål­ et med reformen var att bidra till en större efterfrågan på restaurangmat, med fler som går ut på restaurang, och därmed också öka sysselsättningen i branschen, som är en stor arbetsgivare till unga och personer med utländsk bakgrund. – Momssänkningen har gett stora effekter, men ännu inte fått fullt genomslag, och därför anser vi att reformen bör ligga kvar, säger Tomas Jakobsson, branschekonom på Visita. Enligt Visita har cirka 10 000 nya jobb skapats mellan 2011 och 2013, varav 7 000 som en direkt följd av momssänkningen. – Om man höjer restaurangmom-

sen skulle priset på restaurangmat behöva höjas med närmare 12 pro­ cent för att restaurangerna ska få samma intäkter som idag, säger Björn Öhrman, skatterådgivare på Grant Thornton i Örebro som har flera restauranger som kunder. För Handelskammaren är det angeläget att främja tillväxten för regionens företag. I Örebro är det besöksnäringen som, sett till antal anställda, har vuxit mest de sen­ aste åren och man ser en stor potential för fortsatt tillväxt. Oppositionen har aviserat att de vill se en höjning av momsen till­baka till 25 procent. Flera av deltagarna på seminariet vittnade om att momssänkningen har bidragit till att man också har kunnat göra andra viktiga investeringar och inte bara nyanställningar. – Man måste ha möjlighet att våga jobba långsiktigt och investera, säger Ulf Geijhammar, som bland annat är delägare i tre O’Learysrestauranger och styrelseordförande för Sjökrogen i Katrinelund. – Besöksnäringen måste tas på allvar. Man kan inte hatta runt såhär, säger Johan Larsson på Kilsbergen.

Ny platschef med fokus på utveckling och samverkan A

nna Holmström tillträdde som platschef för Handelskammaren Västerås den 1 mars. Hon har personal- och budgetansvar för Västeråskontoret med upp­ drag att utveckla verksamheten ut­ifrån medlemmarnas behov. Arb­ etet är såväl strategiskt som opera­ tivt. Anna har tidigare jobbat med Handelskammaren på konsultbasis och är glad över att hon blev tillfrågad. – Jag ser fram emot att få vara med att vidareutveckla Handelskammaren tillsammans med övriga i organisationen, säger hon. Anna har bred erfarenhet från liknande områden och har bland annat jobbat med näringslivsutveckling och marknadsföring av både Eskilstuna och Sala. – Från tiden som vd för Eskilstuna – som också ägdes av medlemsföretagen ihop med kommunen – tar jag med mig erfarenheter från samverkan med många olika företag inom olika branscher, organisationer och offentliga aktörer. Det handlar mycket om att ha en gemensam vision och målsättning av vad man ska åstadkomma tillsammans och att verka utifrån medlemmarna och det uppdrag

man har, ständigt med örat mot rälsen, berättar hon och fortsätter. – Gällande marknadsföring har jag drivit processer från ax till limpa, både med att bygga varumärke från grunden, ta fram varumärkesstrategier och marknadsplaner till att genomföra planer, aktiviteter och event riktade till de olika målgrupperna. Den största utmaningen med den nya rollen ser hon i att fortsätta det positiva arbetet som gjorts inom Handelskammaren hittills men också att se till att fler företag kan få ta del av Handelskammarens tjänster, nätverk och erbjudanden. – Vi ska vara den naturliga näringslivsföreträdaren i regionen och en viktig del i den regionala utvecklingen av Västmanland där vi representerar och företräder våra medlemmar. Vi ska öka samverkan med andra företagsaktörer och fortsätta driva de frågor våra medlemmar tycker är viktigast för deras utveckling. Idag ligger fokus på kompetensförsörjning, infrastrukturfrågor och internationalisering samt att vara näringslivets företrädare gentemot politiken.

21


På nytt jobb

22

Anders Åhlund har utsetts till nytt länsråd på Länsstyrelsen i Västmanland och efterträder Sofia Wallström. Han började sin anställning den 1 januari i år och arbetade dessförinnan som projektledare på Socialdepartementet. Totalt har han arbetat 20 år i Regeringskansliet och innan dess drygt 10 år inom näringslivet.

Mia Ström är ny projektledare på Handelskammaren Mälardalen. Hon kommer bland annat hålla i nätverk, arbeta med kompetensförsörjning och att ta fram projektplaner. Mia Ströms huvudsakliga placering blir i Örebro, men hon kommer att arbeta över hela regionen. Närmast kommer hon från ESF-rådet där hon arbetade som projektkoordinator.

Sara Haffling påbörjar i slutet av april sin anställning som projektledare för projektet Vägledning Västmanland. Hon kommer från tjänsten som regionchef för Ung Företagsamhet i Västmanland.

Anneke Olsson är sedan februari ny exportadminstratör på Handelskammaren Mälardalen. Med placering på kontoret i Örebro arbetar hon med att legalisera handelsdokument. Anneke Olsson började sin bana på ASG, numera DHL, och har därefter arbetat med bland annat export av ventiler på CCI i Säffle. Närmast kommer hon från Sonat AB i Örebro.

Eva Little tillträder den nyinrättade tjänsten som biträdande stadsdirektör i Västerås stad. Hon jobbar i skrivande stund som personaldirektör på stadsledningskontoret i Västerås stad. Eva Little började sin bana som förskollärare inom Västerås stad på 70-talet och har bland annat vidareutbildat sig på University of Sunderland.

Anna Holmström blev den 1 mars platschef på Handelskammaren Mälardalens Västeråskontor. Hon har varit vd för Eskilstuna Marknadsföring AB, turistchef i Sala och regionchef för UF i Västmanland. Kommer från tjänsten som näringslivsutvecklare på Länsstyrelsen i Västmanland och har även arbetat på konsultbasis för Handelskammaren Mälardalen.

Anders Lerner är ny direktör för kultur-, idrott och fritidsförvaltningen i Västerås stad. Han kommer närmast från en tjänst som chef på Luna kulturhus i Södertälje och har tidigare varit teaterchef på Teater Västmanland och Malmö Dramatiska Teater samt styrelseledamot i Södertälje basketbollklubb.

Madeleine Ahlqvist tillträdde i mitten av mars posten som Näringslivschef i Hallstahammar. Utbildad till byggnadsingenjör tog karriären en kanske oväntad sväng och hon har nu varit verksam inom Västerås näringsliv i ett drygt decennium, däribland som näringslivsutvecklare för Etablering Västerås AB.

Magnus Hemmingsson tillträder den 1 april rollen som koncernchef och vd för Mälarenergi. Han har tidigare varit vd för Vattenfall Power Consultant AB och har även arbetat inom ABB koncernen i över tio år. Närmast kommer Magnus från rollen som vd för Pöyry SwedPower AB.

Christina Åhlstedt är ny vd på IT-mästaren dit hon kom från posten som vd för Q-Free Sverige AB. Innan dess var hon HR-chef och regionchef på IT-bolaget Precio Systemutveckling AB. På meritlistan finns också poster som infrastrukturansvarig på Vägverket i Borlänge och ekonomioch planeringschef på Trafikverket i Örebro.

Stefan Bergic är sedan den 1 mars chef för Länstrafiken Örebro. Han har 25 års erfarenhet från transport- och logistikområdet och kommer närmast från en tjänst som chef för Transporttjänsten inom Kriminalvården och ansvarade för en verksamhet med 450 anställda över hela landet. Stefan Bergic har också varit regiondirektör för Busslink.

Richard Lundberg blev den 1 november ny platschef på Volvo Powertrain i Köping. Närmast kommer han från Volvo i Skövde där han varit chef för funktionen VPS, Volvo Production Systems, och innan dess var han chef för monteringen i Skövde.

Jyri Jöe har tillträtt som vd för nybildade Karlskoga näringsliv och turism AB. Jyri Jöe har lång erfarenhet från det privata näringslivet och kommer närmast från eget företagande som ledningskonsult. Tidigare anställningar omfattar bland annat olika chefsbefattningar inom IBM, AT&T, Semcon och Cybercom.

Ulrica Broo är ny chef för Caperio i Örebro och kommer närmast från ett konsultuppdrag som projektledare för Evenemangsservice på Örebro universitet. Innan dess arbetade hon som försäljningschef på Conventum i närmare två år. Hon har också ett förflutet inom Hewlett Packard.

Agneta Berliner är ny vd på ABB Industrigymnasium i Västerås, Sala och Ludvika. Agneta kommer närmast från tjänsten som platschef på Handelskammaren i Västerås och har därutöver också en bakgrund som projektledare och vd inom reklambranschen.


Företagsmässa 29/4

Dokumenthantering | Lön & personal | Patent | Säkerhet | Telefoni

Fri entré

Söker ni nya flexibla lokaler ? Höj nivån i företaget. Söker ni nya flexibla lokaler ?

Söker ni nya flexibla lokaler ?

Vårt arbete handlar om att ge er utrymme att fokusera på er kärnverksamhet. Genom att släppa greppet, kan ni höja nivån – och få total kontroll i företaget. Nobeli Business Support | 691 80 Karlskoga Telefon: 0586-825 00 | www.nobeli.se

Mässan administrerar SAK Svenska -Affärs och Karriärsnätverket världens största svenskspråkiga LinkedIngrupp med över 20.000 medlemmar

Söker ni nya flexibla lokaler ? ! ! ! !

Söker ni nya flexibla lokaler? ! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

Markörvägen i Bettorp - Örebro

!

!

Nu planeras för nyproducerade lokaler i Bettorp på mellan 250- 1 500 kvm. Lokalerna är flexibelt utformade och passar utmärkt för företag inom bygg, handel, service och lätt industri. Trevlig entré på framsidan och rymliga portar på baksidan som gör det möjligt att köra in i lokalen. Nu planeras för nyproducerade lokaler i Bettorpoch på mellan 250- 1 500 kvm. En trappa upp finns ytor för kontor personalutrymmen. Lokalerna är flexibelt passar utmärkt för företag bygg, handel, service och lätt industri. Generöst medutformade P-platseroch och direkt anslutning tillinom Faluvägen & E18/E20.

Markörvägen i Bettorp - Örebro

Trevlig entré på framsidan och rymliga portar på baksidan som gör det möjligt att köra in i lokalen. En trappa upp finns ytor för kontor och personalutrymmen. Generöst med P-platser och direkt anslutning till Faluvägen & E18/E20.

!

Markörvägen i Bettorp - Örebro !

För mer info kontakta oss på: 070 - 735 72 99 Nu planeras för nyproducerade lokaler i Bettorp på mellan 250- 1 500 kvm.

Lokalerna är flexibelt För Markörvägen mer info kontaktaioss på: 070 735utformade 72 99 och passar utmärkt för företag inom bygg, handel, service och lätt industri. Bettorp -- Örebro Trevlig entré på framsidan och rymliga portar på baksidan som gör det möjligt att köra in i lokalen. En trappa upp finns ytor för kontor och personalutrymmen.

Nu planeras för nyproducerade lokaler i Bettorp på mellan 250- 1 500 kvm. Generöst med P-platser och direkt anslutning till Faluvägen & E18/E20. Lokalerna är flexibelt utformade och passar utmärkt för företag inom bygg, handel, service och lätt industri. Trevlig entré på framsidan och rymliga portar på baksidan som gör det möjligt att köra in i lokalen. En trappa upp finns ytor för kontor och personalutrymmen. Generöst med P-platser och direkt anslutning till Faluvägen & E18/E20. Ankarhagen ABoch bygger, äger och förvaltar fastigheter äger 35 000 kvadratmeter lokalyta Ankarhagen AB bygger, äger förvaltar fastigheter i Mellansverige. Vi äger i35Mellansverige. 000 kvadratmeterVilokalyta och 400 000 kvm mark för industri, handel och kontor. och 400 000 kvm detaljpanerad markdetaljpanerad för industri, handel och kontor.

För mer info kontakta oss på: 070 - 735 72 99

För mer info kontakta oss på: 070 - 735 72 99

23 Ankarhagen AB bygger, äger och förvaltar fastigheter i Mellansverige. Vi äger 35 000 kvadratmeter lokalyta och 400 000 kvm detaljpanerad mark för industri, handel och kontor. Ankarhagen AB bygger, äger och förvaltar fastigheter i Mellansverige. Vi äger 35 000 kvadratmeter lokalyta och 400 000 kvm detaljpanerad mark för industri, handel och kontor.


Profilen

Karl-Gustav Ramström – vd för Prevas

Text Martin Henningsson Bild Richard Ström

I

T-företaget Prevas grundades 1985 och är idag ett av Sveriges främsta företag när det kommer till inbyggda system och industriell IT. De har drygt 600 anställda i fem länder och fokus ligger på Norden och framförallt Sverige. Vi stämde träff med Prevas vd Karl-Gustav Ramström på huvudkontoret i Västerås. Berätta kort vad Prevas är för ett företag. – Vi brukar profilera oss som ett tekniskt IT-företag och arbetar framförallt med inbyggda system och automation. De inbyggda systemen handlar om robust elektronik som ska sitta i svåra miljöer, vilket vi har djup kompetens inom, och automationen handlar mycket om att optimera företags produktion. Vi är också väld­igt duktiga på elektronik, mjukvara och vissa matematiska algoritmer kopplade till signalbehandling. Hur ser din egen bakgrund ut? – Jag är utbildad civilingenjör i teknisk fysik och har också läst en så kallad MBA-utbildning som komplettering. Sedan har jag jobbat på ABB i 25 år, bland annat som ansvarig för processautomationen i Sverige och innan det som utvecklingschef för ABB Robotics. Precis innan jag kom till Prevas var jag vd för Oxelösunds järnverk och teknisk direktör på SSAB. Jag har alltid haft en nära koppling till teknik och varit på tekniktunga bolag även i mina chefsroller.

24

”Jag har alltid haft en nära koppling till teknik och varit på tekniktunga bolag även i mina chefsroller.”

Har du jobbat i Västerås hela tiden? – Jag har hela tiden bott i Västerås, men eftersom jag har varit anställd på storföretag med internationell verksamhet har jag rest en hel del. På ABB-tiden besökte jag många bilfabriker runt om i världen. I början var det främst i Europa och USA och sedan flyttades fokus till Asien och Kina. När jag jobbade på SSAB hade de sina stora verksamheter utanför Europa i Shanghai i Kina och Chicago-området i USA. Reser du mycket nu också? – För var det ju väldigt internationellt. Prevas är Nordenbaserat, men eftersom vi jobbar mycket med svenska exportföretag i tillverkningsindustrin får man fortfarande viss koppling till världsmarknaden. Jag försöker vara ute hos våra kunder om det går, men under det första året har jag jobbat lite dubbelt. Nu har vi en ny CFO på plats och då ska jag se om jag inte kan växla upp kundbesöken ett snäpp. Jag tror det är viktigt att komma nära våra kunder för att förstå vad de behöver. Vad är det för kunder ni jobbar mot? – Några av våra största kunder är Westinghouse Electrics, Ericsson, ABB, Sandvik, Bombardier och Atlas Copco, för att nämna några. Vi ser dock att elektroniken börjar genomsyra allt fler områden, där man kanske inte tänker på det, och där det går att använda liknande teknik och lösningar som vi behärskar utifrån det industriella perspektivet.

Det måste vara spännande att få vara med om den utvecklingen? – Absolut och det är nog därför så många av de som jobbar hos oss tycker att det är så kul. Vi vill ha tekniskt utmanande uppdrag, som är svåra och kräver lite mer. Konsultmarknaden är ju ganska bred, men vi brukar säga att våra ingenjörer är lite bättre, lite spetsigare och i snitt har en lite högre utbildningsnivå än vad branschen har i övrigt. Hur gör ni för att få tag på de ingenjörerna? – Att rekrytera folk med rätt kompetens är nog vår största utmaning. Det utbildas alldeles för få ingenjörer rent allmänt. Många av våra medarbetare har jobbat hos oss ganska länge och utvecklat sina kompetenser på det sättet. Samtidigt är det många i den tekniska världen som känner till oss och det innebär också att vi kanske kan locka till oss ingenjörer som vill jobba med tekniskt utmanande uppdrag. Jag tror att Prevas är ett bra företag på det sättet. När kom du underfund med att du ville jobba med teknik? – När jag var 15–16 år var jag med i Unga Forskare och var fascinerad av teknik och naturvetenskapliga ämnen. Jag var nyfiken på hur saker och ting fungerade och det har väl hängt i, men jag kan inte kalla mig för tekniknörd direkt. Det handlar mer om fascination på ett teoretiskt plan. Jag gillar siffror och föredrar


25


Karl-Gustav Ramström Ålder: 59 år. Familj: Tre barn. Bor: Hus i Västerås med gångavstånd till jobbet. Mat: En riktigt god fiskrätt, för det tycker jag är svårt att tillaga bra själv. Dryck: Vin. Musik: Jag gillar musik. Förr var det mycket Rolling Stones. Nu är det allt möjligt och det ska helst vara lite gung i det. Film: Det ska inte vara för glättigt. Dramafilmer med lite djup och Tarantino är bra, Monica Z var bra och Tinker, Tailor, Soldier, Spy gillade jag också. Litteratur: Jag läser inte lika mycket längre, men skönlitteratur inklusive kvalitetsdeckare. Livsviktigt: Barnen, det finns inget som slår det. Och att behålla en positiv livssyn, hålla sig i form och ha nära och bra relationer. Förebilder: Nelson Mandela verkade ha en enormt förlåtande attityd och ville ena saker. Det tycker jag är eftersträvansvärt.

matematik mer än fysik och det var väl därför jag valde en mer teoretisk inriktning på min civilingenjörsutbildning också. Ska jag säga något positivt om mig själv så är det att jag vill att den teknik vi utvecklar och tar fram ska vara till nytta hos kunden. Den ska skapa någon form av fördel eller konkurrenskraft. Just kundnyttan måste vara tydlig och det har jag haft med mig sedan länge. Är det kundnyttan som driver dig? – Jag tror det och för att förstå vad som är nyttigt för kunden måste man träffa kunden, se deras applikationer och utmaningar och ha en dialog med dem. Därefter kan man kanske fundera på om det går att lösa på ett nytt effektivare sätt. Många pratar om innovationer, men jag tror inte det är så lätt att sitta vid ett skrivbord och vara innovativ. Jag tror det är i mötet med kunden innovationerna skapas och det är så jag har jobbat, men man gör det inte ensam. Man måste alltid ha bra och entusiastiska medarbetare runt sig. Jag har alltid gillat att jobba ihop med människor och det är oftast när man är flera som idéerna kommer. Hur gör du för att se till att du har ett bra team omkring dig? – Jag brukar se tillbaka på tiden på ABB

26

”Kundnyttan måste vara tydlig och det har jag haft med mig sedan länge.”

Robotics, där jag började 1982 och blev chef första gången 1983, innan jag hade fyllt 30 år. Det var en riktig pionjärverksamhet som växte snabbt och många av oss var väldigt unga som chefer. Eftersom företaget hela tiden växte tvingades man ta ansvar tidigt, men vi jobbade alltid tillsammans. Jag tror att det har präglat mig en hel del. Det fick mig att inse att man måste vara ett team och att det bygger oerhört mycket på att man tycker att det är roligt. Sedan kan jag vara väldigt krävande i den mening att jag vill se resultat och de kraven har jag både på mig själv och på min omgivning. Företag som konkurrerar ute i världen kan inte vara nöjda med att vara bäst i kommunen, man måste jobba mot att vara bäst i världen. Är man flera som jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål så känner man att det går att åstadkomma enorma saker. Du har varit vd för Prevas i nästan exakt ett år nu. Hur känns det när du tittar tillbaka på det gångna året? – Det känns bra. Jag gillar företaget och jag gill­a r det vi håller på med. Sedan har både 2012 och 2013 varit två tuffa år för konsultbranschen rent generellt, men jag tycker vi är ett företag som har alla förutsättningar att lyckas framöver.

Vi har gjort några justeringar i vår organisation och nu tycker jag vi ska fokusera på de möjligheter vi ser och försöka bli ännu mer kundorienterade. De traditionella företagen vet redan vad vi gör, men ska vi ge oss in på nya områden är det upp till oss att visa vad vår teknik kan innebära för kunden. Vad gör du på fritiden? – Jag tycker om att åka långfärdsskridskor och har åkt två gånger i år, men både Arosrännet och Vikingarännet blev ju tyvärr inställda och det var lite tråkigt. Annars gillar jag att gå på Friskis & Svettis och jag har faktiskt betalt medlemskap i 29 år. De firade ju 30-årsjubileum nyss, så jag började där ganska omgående efter att de startade. Ju äldre jag blir desto viktigare tycker jag att Friskis & Svettis-formen blir. Man kanske inte blir jättestark, men det är allround och man upprätthåller både smidighet och rörlighet. Sedan spelar jag lite golf också, utan att vara jättebra. Annars är jag allmänt samhällsintresserad och följer med ganska mycket i samhällsdebatten. Och så har jag tre barn, även om den yngsta är 19 år nu, men de är väldigt viktiga för mig och jag tycker det är spännande att följa dem.


Panelen

Sociala medier Facebook fyllde nyligen tio år och är fortfarande världens största sociala nätverk. Vi låter tre panelmedlemmar med koll på sociala medier besvara fyra frågor på ämnet.

Anette Valdemarsson

Johan Nilsson

Suzanne Lagerholm

Ägare, Marknadskompetens

Vice vd, intranätprodukten MyLive

Kommunikationsdirektör, ABB Sverige

Använder ni Facebook på ert företag och i sådana fall till vad? – Absolut. Vi hjälper ju främst andra med soci­ ala medier, men har en egen Facebooksida ock­ så. Den fungerar som marknadsföringskanal och så tar vi emot feedback och sprider kun­ skap.

Använder ni Facebook på ert företag och i sådana fall till vad? – Ja, idag använder vi det i ett varumärkesbyg­ gande syfte och som försäljningsunderlag gen­ om att visa på olika värden i våra produkter. Vi berättar om nya kunder och produkter och an­ vänder det också rent kommunikativt.

Använder ni Facebook på ert företag och i sådana fall till vad? – Ja, vi använder Facebook sedan 2010 och rik­ tar oss främst till unga vuxna (25–34 år), men självklart är alla välkomna som läsare. Våra mät­ ningar visar att bilder och inlägg om traineeut­ bildningar och häftig teknik skapar mest enga­ gemang.

Vad anser du om de sociala mediernas roll när det kommer till utveckling av företag? – Med tanke på att 60–70 procent av svenskar­ na finns på Facebook är det viktigt att finnas där, men närvaron ska ju leda till affärsnytta och utveckling och det sker inte automatiskt. Sociala medier är fantastiska kommunika­ tionskanaler, särskilt för företag som vanligtvis inte har ständig kundkommunikation.

Vad anser du om de sociala mediernas roll när det kommer till utveckling av företag? – Historiskt sett har de sociala medierna betytt mycket för vår utveckling eftersom vi, som ny aktör med begränsad ekonomi, fick tillgång till en kostnadseffektiv digital marknadsplats.

Vilket annat socialt medium, förutom Facebook, tror du blir viktigt under 2014? – Fler och fler vill ha hjälp med företagsprofiler på Linkedin. Sedan ska man inte underskatta Instagram och dessutom bloggas det mer än någonsin. Förra året ökade antalet blogginlägg med 20 procent. Hur bra är du på att koppla ned och koppla av privat och vad gör du helst då? – Jag kunde vara bättre på det, men jag blir i alla fall mer medveten och anar en trend där många lyfter vikten av att koppla ned. Jag går ut i skogen med familj och hund.

Vilket annat socialt medium, förutom Facebook, tror du blir viktigt under 2014? – Jag tror inte att det främst handlar om att hit­ ta ett nytt socialt medium. Istället tror jag att vi måste komma ikapp oss själva och fokusera och konkretisera vår närvaro där vi redan finns. Hur bra är du på att koppla ned och koppla av privat och vad gör du helst då? – Jag är jättedålig på att koppla ned mig, men jag ser inte det som något negativt. Jag trivs med att vara uppkopplad dygnet runt och upplever istället att min tid effektiviseras av att kunna växla mellan arbete och privatliv i samma de­ vice.

Vad anser du om de sociala mediernas roll när det kommer till utveckling av företag? – Det är bra verktyg för att göra företaget till­ gängligt för målgrupperna och för att skapa en modern och öppen dialog. Vilket annat socialt medium, förutom Facebook, tror du blir viktigt under 2014? – Google+ har nu passerat Twitter och ligger på en andraplats efter Facebook sett till antal användare. Google har också kopplat ihop sin sökmotor med Google+ och rankar ämnen som diskuteras på Google+ högre i sökresultaten. Därför är det viktigt med närvaro på Google+ framöver. Även Linkedin är på frammarsch och blir allt viktigare för säljare i sina kundrela­ tioner och för rekrytering. Hur bra är du på att koppla ned och koppla av privat och vad gör du helst då? – Jag tränar på Friskis & Svettis, tar gärna långa promenader och umgås med familj och vänner. Det gör mig glad!

27


Krönika

Ökade krav på transport kräver fyrdubblad investering

”Behoven är långt större än de pengar riksdag och regering är beredda att satsa.”

28

V

i människor är allt mer beroende av varandra. Specialiseringen i nä­ ringslivet och globaliseringen leder till höga krav på snabba och effektiva god­ stransporter som når sitt mål ”right on time”. Näringslivets och andra organi­ sationers jakt på rätt kompetens ställer också krav på en fungerande trafikering och därmed en modern infrastruktur som inte bara klarar dagens utan också morgondagens utmaningar. Handelskammaren försöker mobili­ sera påverkansarbetet och göra det till­ sammans med offentliga organisationer. Vi har två sådana projekt igång – ett för (Mälar)sjöfart och ett för bättre väg och järnväg i nyckelstråket mellan Stock­ holm–Göteborg via Mälardalen (och Skaraborg). I somras kom Trafikverkets förslag på en ny nationell plan som kommer att styra statens investeringar i sjöfart, flyg, järnväg och väg fram till 2025. Förslag­ et har föregåtts av bland annat den så kallade Kapacitetsutredningen. Trafikverket kunde konstatera att några bistra och snörika vintrar bryskt avslöjade flera års, eller rättare sagt årtiondens, för­ summelser i underhåll och reinveste­ ringar. Under tre månader fanns det möjlig­ het att komma med synpunkter på pla­ nen. Handelskammaren Mälardalen gjorde det och fick också ett personligt möte med infrastrukturministern. Vanligast är att dessa lobbyister pra­ tar för sin sak i sitt län. Men människors resor slutar inte vid länsgränsen. Och näringslivets transportbehov kan ofta ritas in på en internationell karta. Till­ verkande industrier är sammanflätande i ett imponerande nät av underleveran­ törer och en stor del av de lastbilar vi ser i trafiken är på väg från en fabrik till en annan. Mest högljutt hörs förstås protester­ na när arbetspendlingen blir lidande. Tåg som försenas. Personbilar som inte kommer fram. Flyg som blir inställda. Inte så konstigt, det är människor som har rösträtt. Inte lastpallar. Behoven är långt större än de pengar

riksdag och regering är beredda att sat­ sa. När nu remisserna och uppvakt­ ningarna är över kan näringsdeparte­ mentet konstatera att de skulle behöva fyra gånger pengarna för att tillfreds­ ställa önskemålen. Att försumma underhåll har kostat Sverige, svenska företag och resenärer stort lidande. Den läxan hoppas vi att an­ svarig minister lärt av sina företrädare.

Thord Andersson, projektledare Nyckelstråket

Fakta Nyckelstråket: Handelskammaren Mälardalen leder samverkansprojektet Nyckelstråket, vars syfte är att se till att regionens infrastrukturfrågor hamnar högt upp på den politiska agendan, så att näringslivet i Mälardalen får den infrastruktur som man behöver. Projektet finansieras både av offentliga och privata medel.


Vi som jobbar på Handelskammaren Mälardalen

Christina Hedberg, vd christina@handelskammarenmalardalen.se Tfn: 019-689 35 25 | 0706-68 65 22

Inger Lindquist, administrativ chef inger@handelskammarenmalardalen.se Tfn: 019-689 35 05 | 0701-00 19 31

Jenny Emerén, kommunikationschef och platschef Örebro jenny@handelskammarenmalardalen.se Tfn: 019-689 35 03 | 0707-45 02 66

Anna Holmström, platschef Västerås anna@handelskammarenmalardalen.se Tfn: 070-340 26 54

Thord Andersson, projektledare thord@handelskammarenmalardalen.se Tfn: 0761-81 12 20 Fråga mig gärna om Nyckelstråket och infrastruktur.

Viveka Degerfeldt, affärsutvecklare viveka@handelskammarenmalardalen.se Tfn: 021-498 95 31 | 0732-70 67 94 Fråga mig gärna om internationella aktiviteter och utbildningar.

Anita Eriksson, kansli anita@handelskammarenmalardalen.se Tfn: 019-689 35 01 | 0701-91 85 87 Fråga mig gärna om medlemsärenden och allmänna frågor.

Jesper Granath, marknadskoordinator jesper@handelskammarenmalardalen.se Tfn: 019-689 35 08 | 0701-91 85 88 Fråga mig gärna om hemsidan, anmälningar och Promotionbåten.

Gina Hedrén, projektledare gina@handelskammarenmalardalen.se Tfn: 0701-01 10 50 Fråga mig gärna om Trampolinen.

Susann Johansson, marknadskoordinator susann@handelskammarenmalardalen.se Tfn: 019-689 35 07 | 0706-03 10 74 Fråga mig gärna om Relocation Service och Promotion Morgon.

Lena Nyquist, projektledare lena@handelskammarenmalardalen.se Tfn: 021-498 95 32 | 0701-00 19 30 Fråga mig gärna om YH Mälardalen.

Mikael Wass, marknadskoordinator mikael@handelskammarenmalardalen.se Tfn: 019-689 35 02 | 0701-91 85 89 Fråga mig gärna om strategigrupper och utbildningar.

Anneke Olsson, exportadministratör anneke@handelskammarenmalardalen.se Tfn: 019-689 35 06 | 0766-77 29 96 Fråga mig gärna om handelsdokument och export.

Mia Ström, projektledare mia@handelskammarenmalardalen.se Tfn: 019-689 35 04 | 0766-77 29 93 Fråga mig gärna om nätverk, Klimatarenan och arbetsmarknadskunskap.

Janke Sörbrandt, projektledare janke@handelskammarenmalardalen.se Tfn: 0702-78 74 10 Fråga mig gärna om Mälarlogistik och Mälarsjöfarten.

Kontor: Trefasgatan 4 i Västerås, 021-498 95 30 och Rudbecksgatan 7 i Örebro, 019-689 35 00

Projektledare Promotionbåten: Thérèse Hedén 070-878 68 55 och Sven-Erik Jungander 070-375 62 09

29


Kalendarium nr 1-2014 Kommande arrangemang och seminarier anordnade av Handelskammaren Mälardalen. Boka in i kalendern och glöm inte att anmäla dig i tid.

Frågan? Markus Eriksson debuterade som moderator för Promotion Morgon fredagen den 28 februari. Hur tycker du att han skötte sig?

Strategigrupp Chef är ett for­ um för idéutbyte och ömse­ sidig rådgivning i aktuella ledarskapsfråg­or och vänder sig till gruppchefer med per­ sonal- och verksamhetsan­ svar. Som deltagare får du gen­ om erfarenhetsutbyte med övriga deltagare i gruppen möjlighet att reflektera över din ledarroll och utveckling. Med professionell vägledning

28 mars Promotion Morgon Frukostmöte i Örebro.

28 mars Exportseminarium i Västerås Hur lyckas du med dina affärer i Indien och Kina?

2 april Sjöfartsseminarium i Västerås Hur ska sjöfarten utvecklas i Östra Mellansverige?

4 april Seminarium om offentlig upphandling Örebro

4 april

Ny Strategigrupp Chef med fokus på mellanchefer

Anna-Karin Larsson

av en processledare och övri­ ga gruppmedlemmar får du hjälp med att hitta lösningar på dina konkreta problem­ ställningar. Varje grupp består av 8–12 deltagare från icke-­ konkurrerande verksamheter och olika erfarenheter, bran­ scher och företagsstorlekar. Grupperna träffas åtta gång­ er under ett år, en halvdag åt gången och alla möten sker under sekretess för samtliga deltagare och ledare. Just nu pågår Strategi­ grupp Chef för fullt i både Västerås och Örebro, men en ny grupp med fokus på mellan­ chefer drar igång till hösten.

Intresseanmälan kan göras redan nu till Mikael Wass på mikael@ handelskammarenmalardalen.se.

Conventum och Elite Stora Hotellet – Jag tycker att han skötte sig professio­ nellt och bra. Det var bra flyt i pro­ grammet.

Infrastruktur- och transportdag 2014 Örebro

10 april Promotionbåten andelsmöten Örebro och Västerås

Handelskammarens nya medlemmar

14 april Nätverksträff med Café& restauranggruppen Örebro

Bönan och Kakan

24 april Handelskammarlunch med vd-nätverket i Västerås Gäst är Elisabeth Unell.

24 april Marknadsmål med tema framtid och trender i Örebro Föreläsning med framtidsanalytikern Troed Troedson.

CJ Stolt Utveckling AB

Fredrik Forell Lexicon – Klart godkänd! Det som genomsyra­ de var att han var påläst. Bra research och så var han öppen och glad på sce­ nen.

Lin Holmquist ensk firma

Nerike Kugg & Mekan AB Nya Fastighetsbyrån i Örebro AB O Pettersson Fastigheter i Örebro AB

21 maj

Q4U Quality For You

Handelskammarens årsmöte Mingel, mat och underhållning på Best Western Mälaren Hotell & Konferens i Västerås.

Skanderna Consulting AB Stigsdotter Fastigheter AB Tilltala AB

23 maj

30

Konsultgruppen i Bergslagen AB (KGB)

NCC Construction Sverige AB

Promotion Morgon Frukostmöte i Örebro.

För tider och mer info: www.handelskammarenmalardalen.se

Eduro AB

Maskingravyr

25 april

Promotion Morgon Frukostmöte i Örebro.

Coeli

Valuera

Sofia Morell Eductus – Han var duktig. Bra med ett ungt an­ sikte. Han var professionell, ettrig och bra.

Zoomability


VACKRA ÖREBRO Örebro är en utmärkt stad. Det vill vi berätta för övriga Mellansverige. Utmärkt Örebro är omvärldens fönster mot vår stad. En stolt fanbärare för allt fantastiskt som utmärker Örebro och gör den till en utmärkt plats att både leva och verka i såväl som att besöka. Utmärkt Örebro är ett exklusivt magasin med kloka, namnkunniga och i Örebro väl bevandrade skribenter. Två gånger årligen packas 15 000 nytryckta dyrgripar omsorgsfullt ihop för vidare värdetransport till noggrant utvalda personer och företag i stora delar av Sverige – mellan Jönköping och Sundsvall. Snygg, tydlig och framförallt med högkvalitativt innehåll. Utmärkt Örebro säljer in staden på samma exklusiva sätt som dig. Utmärk dig själv. Utmärkt Örebro. Säkra din annonsplats i Utmärkt Örebro hos HKM Publishing AB, www.hkm.se.

www.hkm.se


AVSÄNDARE: HKM Publishing AB, Näbbtorgsgatan 2, 702 23 ÖREBRO

Relaxen Just bring yourself, leave everything else at home. EVERYONE DESERVES THAT RELAXING FEELING AT GUSTAVSVIK

www.gustavsvik.se/relaxen

HandelskammarNytt 1-14 Örebro  

HandelskammarNytt 1-14 Örebro

Advertisement