Historiska Media

Lund, SE

Mer än 1100 utgivna titlar. Omkring 6,5 miljoner tryckta böcker och upp mot 500 utgivna författare. Fyra flyttlass inom Lunds stadsgräns. En utgivning som har rört sig från renodlat facklitterär till att numera ha en naturlig plats också för skönlitteratur. En traditionellt fysisk bokutgivning som blivit alltmer digital – ljudböcker och e-böcker är idag en viktig del av förlagets utgivning. Och numera driver Historiska Media också med framgång två populära podcasts: Historia Nu och Militärhistoriepodden.

https://historiskamedia.se/