Page 194

50. 1945., svibanj 29. Vinkovci

Upravni odjel Kotarskog NOO-a Vinkovci naređuje svim mjesnim NOO-ima vrlo žurno, “prije sviju poslova”, popisivanje svih preostalih stanovnika Nijemaca, te da podatke dostave Kotarskom NOO-u koji će ocijeniti njihov odnos prema “našem pokretu” _____________

KOTARSKI NOO. VINKOVCI Upravni odjel Broj Pov. Taj. 14 Dne 29.V.1945. SVIM MJESNIM NOO Šiškovci Dostavlja se pod 1 tiskanica da se po prijemu ovog naredjenja ispune za Nemačke manjine. Nakon ispunjenja tajnik će sobom doneti u ovaj Kotarski NOO najdalje do 30.V.1945. do 8 sati u jutro. Ovde se razumije da se ispune samo domaćini kuća Nemačkih manjina. Dali je dotična obitelj radila u našem pokretu to će se ocjeniti od strane komisije u ovom kotaru u koju komisije ulaze i opštinski tajnici. Tiskanice neka ispune same stranke u koliko razumijevaju, u koliko ne razumiju neka ispune tajnici i sobom donesu ispunjene tiskanice. Stranci saopštiti da se radi popis radi toga što se treba znati njihova pripadnost i brojno stanje istih. Ovo se ima smatrati prije sviju poslova, jer je vrlo hitno. SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU!

Za pročelnika: Predsjednik: M.P.152 153 Luka Blagojević [v.r.] … [v.r.] _____________

Izvornik, strojopis DAO SC Vinkovci, Kotarski NO Vinkovci, 1945., 14/45. Pov.

152 153

194

Okrugli pečat: Kotarski N.O.O. Upravni odjel Vinkovci (u sredini grb DF Jugoslavije). Potpis nečitak.

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement