HiiYou // Food Truck Family

Page 1

FOODTRUCK

FAMILYVi glæder os til at gøre din foodtruckdrøm til virkelighed! I dette hæfte kan du se, og få inspiration fra nogle af de mange foodtrucks vi har være med til at lave, og som kører rundt i landet. Vi håber at din foodtruck inden længe vil gøre disse selskab, både i hæftet, men også på de danske gader og stræder.

Claim your freedom Bring life to your passion


2094

813 803your darlings
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.