The "Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi" user's logo

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Łódź, Poland

www.wssip.edu.pl

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania to jedyna, niepowtarzalna uczelnia niepubliczna kształcąca w zakresie architektury, wzornictwa i filmu o szerokim wachlarzu specjalności. WSSiP zapewnia kształcenie zarówno na poziomie zawodowym (studia I stopnia licencjackie i inżynierskie), jak i magisterskim (studia jednolite magisterskie i II stopnia) oraz podyplomowym. Uczelnia jest jedną z trzech uczelni filmowych w Polsce, wydających dyplom ukończenia studiów z tytułem magistra sztuki. Jest też trzecią uczelnią w kraju, prowadzącą autonomiczny Wydział Wzornictwa - kierunku wpisanego na listę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako jeden z dziesięciu kierunków studiów kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna realizuje bogaty program studiów w znakomicie wyposażonych pracowniach, warsztatach, atelier filmowym i fotograficznym, przygotowujący do przyszłej pracy zarówno projektowej, twórczej i naukowo-badawczej.

Publications