Page 1

,/&634*5%*/,.%&/

/SQTPIXERZSHM« OVS^TSRYHYRSZMLJSXSETEVEXE ETEVEXEE

TSZSPNRE WYV WYVVSYRH VIG VIGIMZIVE 3WZSNMXI MRXIKVMVERSTSNE«EPS «EEPS «EPS

7LEVT0'(8:EWE EVT 00'( '(( 8: 8: E WE ,^XILRSPSKMNSQ

Nagradna igra

6)+%&VMS

OPWJ[WVL4POVT'BCFSB

*44/

TUSBO TUSBOJDB OJDB

HMB[CFOJIJ GJMNTLJISFDFO[JKB GJMNTLJI SFDFO[JKB

3&1035"Ž& 3&10 "Ž&

/BMJDV /BMJDVNKFTUB1PTKFUJMJTNP UB1PTKFUJMJTNP UWPSOJDF4BNTVOHJ%BMJ UWPSOJDF

/"5&456 / "55&456

#8 :BNBIB .ZSZBE $PQMBOE 4POZ 0OLZP


EXPERIENCE WHAT OTHERS JUST SEE.

VIERA SERIJA PLAZMA EKRANA UHVATITE DIVLJINU U 29 MILIJUNA BOJA Uživajte u svijetu divljine kako ga je stvorila priroda uz pomo´c Panasonicove V real2 obrade slike. Doživite duboku crnu i kontrast koji vjerno doˇcaravaju silinu džungle. Sjedinite se sa strahom plijena u bijegu kroz kristalno cˇistu sliku i impresivnu sposobnost prikaza brzih pokreta. Doživite sami. RAM 3 d.o.o., www.ram3.hr t: 01 2459 225, f: 01 2459 210


%*-&." 63&%/*,*;%"7"œ "OESJKBšVSLPWJ¶BOESJKB!IJÝNFEJBIS

/FEBWOPTBNVKFEOJNPEWPEF¶JIEOFWOJIMJTUPWBOBJ‘BPOB¸MBOBLQSFLPDJKFMF TUSBOJDFVLPKFNTFBVUPSUFLTUBPTWSOVPOBEWBOPWB)%WJEFPGPSNBUB #MV SBZJ)%%7% LPKJCJUSFCBMJ[BNJKFOJUJTUBOEBSEOJ%7%

5&)/*œ,*63&%/*, %BOLP‰VWBSEBOLP!IJÝNFEJBIS

5PJOFCJCJMBOFLBUFNBTLPKPNCJUSFCBMPQP¸JOKBUJPWBKVWPEOJL EFUBMKOPP PWJNGPSNBUJNBTNPQJTBMJHPEJOF EBTBN¸MBOBLOJKF[BQP¸FUTWFMJLJN OBTMPWPN°¥#MVSBZQSFHB[JP)%%7%¦

463"%/*$* %PVHMBT'MPZE%PVHMBTT +BHPS œBLNBL &NJM%PCSJKFWJ¶ (PSEBO(B”J *HPS+BEBO /FWFO,PT 7KFSBO1BWMJOJ¶ %VCSBWLP5PQMBL +PTJQ7SB¸BS

(-";#&/*463"%/*$* %BSLP(MBWBO .BSJP(SEP‘J¶  %FOJT-FTLPWBS %BWPS)SWPK 5JIPNJS*WLB %VCSBWLP.BKOBSJ¶ +VSB.BUJ¶ *SFOB1BVMVT 7FESBO1BWMPW

/",-"%/*, .VMUJNBHB[JOEPP (BK‘¸BL ;BHSFC

-&,563" 5JIPNJS*WLB

5*4", (SBݸLJ[BWPE)SWBUTLFEPP 3BEOJ¸LBDFTUB ;BHSFC UFM GBY

"%3&4"3&%",$*+& (BK‘¸BL ;BHSFC 5FM 'BY FNBJMJOGP!IJÝNFEJBIS XXXIJÝNFEJBIS

4WBQSBWBQSJES”BOB/JUJKFEBOEJPPWPH ¸BTPQJTBOFTNJKFCJUJSFQSPEVDJSBOVCJMP LPKFNPCMJLVJMJ[CPHCJMPLPKFOBNKFOF CF[QSFUIPEOFQJTNFOFTVHMBTOPTUJ J[EBWB¸B

13&1036,"

#&45#6:

0CKBWJUJJ[KBWVPWBLWFUF”JOFVKBWOPTUJKFJQBLQSFTNKFMJQPUF[*MJKFPESB[QPWS‘ OPHQP[OBWBOKBTJUVBDJKFOBUS”J‘UVJMJKFQPTMKFEJDBOF¸JKJINBSLFUJO‘LJIQPUSFCB /BJNF EP[BWS‘FULBPWPHCSPKBOJTBNOBJ‘BPOJUJOBKFEBOLPNFOUBS QSFTT SFMFBTFJMJJ[KBWVCJMPLPKFHQSFETUBWOJLBJ[$&JOEVTUSJKF LPKJTVOFQPTSFEOP VLMKV¸FOJVQSPJ[WPEOKVSB[WPK#MVSBZ)%%7%GPSNBUB US”J‘OJIBOBMJUJ¸BSBJMJ WPEF¶JIMKVEJ$&QSFTTBVTWJKFUVLPKJCJPQSBWEBMJPWBLWVJ[KBWV*TUJOBKFEB OBQBQJSV#MVSBZ #% QPES”BWBWJ‘FUWSULJVLMKV¸VKV¶JUVJIPMZXPPETLFGJMNTLF TUVEJKFBMJUPOF[OB¸JJOKFHPWVLPOB¸OVQSFWMBTUOBUS”J‘UV"LPQPHMFEBNP BNFSJ¸LPUS”J‘UFLPKFKFPEJ[V[FUOFWB”OPTUJ[BLPOB¸OVQSFWMBTUKFEOPHPEOB WFEFOJIGPSNBUB NP”FNPQSJNJKFUJUJEBKF)%%7%KP‘VWJKFLWSMP”JWJQSJTVUBO 6QSJMPHUPNFHPWPSJJJ[WKF‘UBK/1%B BNFSJ¸LBBHFODJKB[BJTUSB”JWBOKFUS”J‘UB TQPESV¸KBGJMNB HMB[CF WJEFPJOEVTUSJKF 1$JWJEFPJHSJ [BNKFTFDUSBWBOKJ TWJCBOKHEKFKF5PTIJCB$PSQ QSFEWPEOJL)%%7%HSVQF ES”BMBQPTUP IJHIEFGJOJUJPOQMBZFSB*BLPVUPJTUSB”JWBOKFOJKFVWS‘UFOBQSPEBKB14LPO[PMB #MVSBZKFJNBPTBNPQPTUPUS”J‘UB0WBKSF[VMUBUKFWF¶JNEJKFMPNSFBLDJKB LVQBDBOBQPWPMKOJKVDJKFOV)%%7%QMBZFSBLPKBKFQBMBJTQPEBNFSJ¸LJI EPMBSBEPLOBKKFGUJOJKJ4POZ#%QMBZFS #%14 LP‘UBEPMBSB%PEBOBT KFQSPEBOPWJ‘FPEUJTV¶B)%%7%VSFÀBKB #%HSVQBKFQVOPP¸FLJWBMBPESF[VMUBUBQSPEBKF14JHSB¸LJILPO[PMBV LPKFKFVHSBÀFO#%QMBZFSBMJSF[VMUBUJQSPEBKFTVJTQPEP¸FLJWBOKB(MBWOJ QSPCMFNKFOKFHPWBWJTPLBDJKFOBJTNBOKFOFJTQPSVLFQSJMJLPNQP¸FULB QSPEBKF6+BQBOVKFOBKQSPEBWBOJKBLPO[PMB8JJLPOLVSFOUOPHQSPJ[WPÀB¸B /JOUFOEP HEKFOBTWBLJQSPEBOJ14EPÀF‘FTU8JJB,BLPCJQPWF¶BMJQSP EBKVVSFÀBKBUJKFLPNMKFUBV"NFSJDJ¶FTFQSJTWBLPKLVQOKJ#%QMBZFSBNP¶J NFÀVOBTMPWPNJ[BCSBUJQFUCFTQMBUOJI#%GJMNPWB,POLVSFOUTLJUBCPS KFLSFOVPTGJMNTLJNOBTMPWJNBLPKJPNPHV¶VKVLPSJTOJLVTQBKBOKFOBJOUFSOFU HEKFEPCJWBOPWFNPHV¶OPTUJ 5BLP)%%7%J[EBOKFGJMNB¥¦PNPHV¶VKFFEJUJSBOKFGJMNB OKFHPWPVQMPB EBOKFOBTUSBOJDVLPNQBOJKF8BSOFS#SPTHEKFHBQBLUBLWPHOPWPVSFÀFOPH NPHVTLJOVUJESVHJLPSJTOJDJEBQPHMFEBKVWB‘SBE4WFVTWFNV EJMFNBPLP OBTMKFEOJLB%7%TUBOEBSEBKFKP‘QSJTVUOBJPTPCOPKP‘OFWJEJNQPCKFEOJLB 7KFSPKBUOJKFKFEB¶FKFEBOWFMJLJEJP[BJOUFSFTJSBOJIQPUSP‘B¸BQSJ¸FLBUJJQSJKF¶J OBLPNCPVSFÀBKFLPKJ¶FCJUJVNPHV¶OPTUJSFQSPEVDJSBUJPCBGPSNBUB.PKFNJ ‘MKFOKFKFEB¶FCVEV¶OPTUTJHVSOPQSJQBTUJUWSEPNEJTLVWFMJLPHLBQBDJUFUBNF NPSJKFOBLPKJ¶FTFNP¶JQPISBOJUJ)%NBUFSJKBMJ[CJMPLPKFHJ[WPSB BSVLPWBOKF TUBLWJN[BQJTJNB¶FCJUJKFEOPTUBWOPLBP‘UPTFEBOBTEF‘BWBT.1PN 6LSBULPPOPWPNJ[EBOKV¸BTPQJTB;BNKFUOPKFQPWF¶BOCSPKTUSBOJDBPEJHJUBM OJNGPUPBQBSBUJNBLPKFKFSF[VMUJSBMPQPKB¸BOJNJOUFSFTPN¸JUBUFMKB[BLVQPWJOV QSJKFPEMB[BLBOBMKFUOJPENPS/B‘BMJTUBOPWJUFUB¶FWBNTJHVSOPEPCSPEP¶J 0EUFTUPWBTWBLBLPCJOBHMBTBLTUBWJPOBPEMJ¸OJ[WV¸OJL4POVT'BCFS&MJQTV EWBJOUFSFTBOUOBLJOFTLB$%QMBZFSB FLTLMV[JWOJQSJLB[[WV¸OJLBJ[OPWFTFSJKF CSJUBOTLPHQSPJ[WPÀB¸B#8 UFTUQSWPHNPEFMB4IBSQ-$%57T)[ UFIOPMPHJKPNJVWJKFLJ[EB‘BOHMB[CFOJJGJMNTLJQSJMPH#JMJTNPVHPTUJNBLPE OFLPMJLPQSPJ[WPÀB¸B KFEBOEJPPCKBWMKVKFNPVPWPNJ[EBOKV*[HMFEBEBKFUP TBNPCJPVWPEVCVSOVKFTFOLPKBQP¸JOKFLSBKFNLPMPWP[BTOPWJNJ[EBOKFN TBKNBV#FSMJOV°*'" BLVMNJOBDJKBCJTFUSFCBMBEPHPEJUJTB[BHSFCB¸ LJNBVEJPWJEFPTBKNPNVIPUFMV4IFSBUPO%PUBEBV”JWBKUFVMKFUPWBOKV "OESJKBšVSLPWJ¶ 6SFEOJL

IJGJNFEJB

5


OPWPTUJ "VEJP         

32

$BSBVEJP        

5FTU

$01-"/%$%"

7JEFP          

38

%JHJUBM          

UFTUPWJ

5FTU

("--0 3&'&3&/$&

4POVT'BCFS&MJQTB     $PQMBOE$%"     :BNBIB4PBWP     (BMMP/VDMFVT3FGFSFODF  7JODFOU$%4 9JOEBL.VTF     

52 5FTU

#8

#8         .ZSZBE;J;    *OEJBOB-JOF"SCPVS  $PMJCSJ-BCT(VSV3FGFSFODF 0ZBJEF5VOBNJ(19 8JSFXPSME"VSPSB 8JSFXPSME&MFDUSB    0OLZP5943 1JPOFFS749 :BNBIB397     4IBSQ"2604-$3%&  :BNBIB%7%4    40/:$ZCFSTIPU%4$)  0MZNQVT416;   

48

5FTU

7*/$&/5$%4 9*/%",.64&

60

5FTU

œ&5*3*4536+/" ,"#&-"


119

'*-.%04+&*9 10/07/0 .&£6/"."

56

5FTU

*/%*"/"-*/& "3#063

OBHSBEOBJHSB     PTUBMP 1IJMJQT°.BSCFMMB  

36

1PTKFUUWPSOJDJ4BNTVOH 

5FTU

:".")"40"70

1PTKFUUWPSOJDJ%BMJ     3B[HPWPS-FJG4DINVFDLFS -ZOHEPSG"VEJP      

72

.ODIFO)JHI&OE 

5FTU

7J‘FQJLTFMB CPMKFTMJLF

:".")" 397

TUWBSOPTUJMJGJLDJKB    

.VTJD4UZMF -VDJOEB8JMMJBNT     

93

3B[HPWPS+JNNZ%BMF

.64*$45:-& 13*,"; -6$*/%"8*--*".4

(JMNPSF         ,FOOZ8BZOF4IFQIFSE  

%7%'JMN %PTKFJ9        4ISFL5SF¶J        /FVHPEOBJTUJOB     %FKB7V        

84

5FTU

40/:$:#&34)05 %4$)


  

QJ‘F"OESJKBšVSLPWJ¶

$JOFPT)54

Philips - Marbella 2007. .

1'-%

8

IJGJNFEJB

BSCFMMB .POEFOP MKFUPWBMJ ‘UFOBTSFEP[FNOPKPCBMJV ‘QBOKPMTLPK SFHJKJ "OEBMV[JKJ PQBTBOP TB TKFWFSOF TUSBOF 4JFSSB #MBODBQMBOJOBNBUWPSJVHPEBOLSBKP MJLLPKJKFTUPMKF¶JNBCJPQPEOBJ[NKF OJ¸OJNVUKFDBKFN&VSPQMKBOB "SBQBJ JEPWB 6 NPEFSOP EPCB QSFSBTUBP KFVWSMPQPQVMBSOVTWKFUTLVEFTUJOB DJKVNFÀVJNV¶OJKJNUVSJTUJNBP¸FNV TWKFEP¸J J WFMJLB LPODFOUSBDJKB MVLTV [OJI3PMMT3PZTJ#FOUMFZBVUPNPCJMB 4 PC[JSPN OB VHPEOV LMJNV V CMJ”PK PLPMJDJHSBEBKFTBHSBÀFOPQFEFTFUBL HPMG UFSFOB B BLP OBWSBUJUF V NBSJOV UF‘LP EB ¶FUF VP¸JUJ KBIUV OB WF[V LSB¶V PE EFTFU NFUBSB 1SPTUSBOB QKF‘¸BOBQMB”BQSPUF”FTFEV”HPUP WPDJKFMPHHSBEBBOFQSF‘JSPLB‘FUOJDB PEWBKBKVPE¥[JEB¦IPUFMBJTUBNCFOJI [HSBEBLPKJQSBUJMJOJKVPCBMF/B[BMB TLV TVODB HSBETLB QMB”B .BSCFMMF EKFMVKF LBP QP”FMKOB TDFOPHSBGJKB [B OFLV OPWV IPMZXPPETLV UFFOBHF MKVCBWOV LPNFEJKV JMJ OF EBK #P”F KFGUJOVKV”OPBNFSJ¸LVTPBQPQFSV 1PQSFETF[POTLJNDJKFOBNB.BSCFMMV TV [BQPTKFMJ VHMBWOPN QSFETUBWOJDJ USF¶F ”JWPUOF EPCJ QB KF WJ‘F TMJ¸JMB OB NFHB VNJSPWMKFOJ¸LJ EPN OFHP NKFTUP HEKF CJTUF QP”FMKFMJ QPUSB”JUJ QSPWPE/P UPKFJQBLUFNB[BOFLV ESVHVQSJMJLV

6 UBLWPN PLSV”FOKV OJ[P[FNTLJ 1IJMJQT KF QSFE TBN QP¸FUBL QSPMKF ¶B PEMV¸JP QSJLB[BUJ TWPKF OPWJUFUF [B HPEJOV LPKF KF OBNJKFOJP FVSPQTLPN US”J‘UV /PWJOBSJNB J[ DJKFMF &VSPQF OB QP¸FULV EWPEOFW OF QSFTT LPOGFSFODJKF TF PCSBUJP HPTQPEJO3FJOJFS+FOT J[WS‘OJQPU QSFETKFEOJL1IJMJQT&VSPQF LPKJKFV LSBULPNJ[MBHBOKVBOBMJ[JSBPUSFOVUOP TUBOKFJOBKBWJPTNKFSOJDFVLPKFN¶F TF1IJMJQTSB[WJKBUJLBLPCJ[BES”BPJ EPEBUOP V¸WSTUJP TWPKV QP[JDJKV LBP WPEF¶J FVSPQTLJ ¥"¦ CSBOE V QSPJ [WPEOKJQPUSP‘B¸LFFMFLUSPOJLF /PWJUFUJ J[ 1IJMJQTB TV QSFETUBWMKFOJ V QFU LBUFHPSJKB "NCJTPVOE TVTUBW LV¶OPHLJOB )%57OPWJ1FSGFDU1JYFM &OHJOF "VEJP J QPSUBCM "7 EPEBUOJ QSJCPSJQFSJGFSOFKFEJOJDFUFBN#9

Ambisound 7SMP ¸FTUP KF [B QSPTKF¸OPH LPO [VNFOUB J WFMJ¸JOV OKFHPWPH TUBOB QSPCMFNQPTUBWMKBOKF[WV¸OJ¸LPH TVTUBWB[BSFQSPEVLDJKVLV¶OPHLJOB /BUS”J‘UVTVTFWF¶QPKBWJMBSKF‘FOKB LPKBVKFEOPN[WV¸OJLVTNKF‘UFOPN JTQPEUFMFWJ[PSBSBWOPHFLSBOBTJNV MJSBQPQSJMJ¸OPFGFLUOPTVSSPVOE[WVL 1IJMJQT KF PUJ‘BP LPSBL EBMKF QSFNB QPKFEOPTUBWMKFOKV QSPCMFNB QSJLB [BW‘JNPEFM$JOFPT)540E

XXXIJGJNFEJBIS


TWPKF LPOLVSFODJKF TF SB[MJLVKF QP UPNF‘UPKFV[TJNVMBDJKV[WVLB EPEBP V [WV¸OJL J %7% QMBZFS T '.SBEJPQSJKFNOJLPN6FMFHBOUOP EJ[BKOJSBOPNLV¶J‘UVWJTJOFPETBNP DNTNKF‘UFOBTVEWB[WV¸OJ LB LPKB V[ QPNP¶ OBQSFEOF EJHJ UBMOF UFIOPMPHJKF [B PCSBEV [WVLB QSV”B PEMJ¸BO WJ‘FLBOBMOJ TVSSPVOE [WVL1SPNKFOPNSFQSPEVLDJKFGJMNB JMJ HMB[CF 4NBSU4VSSPVOE UFIOPMP HJKB BVUPNBUTLJ NJKFOKB QPTUBWLF J QSJMBHPÀBWB JI TBES”BKV LPKJ TF USFOVUOP SFQSPEVDJSB PTJHVSBWBKV¶J OBKCPMKJNPHV¶J[WVL%BCJTFLWB MJUFUOPSFQSPEVDJSBMPCBTQPESV¸KFV LPNQMFUV EPMB[J J QPTFCOJ TVCXP PGFS LPKJ LPSJTUJ QBUFOUJSBOV 1IJMJQT %PVCMF#"44UFIOPMPHJKV

(P(FBSJ"QQMFJ1PEVSFÀBKJNB 1PTMKFEOKB JTUSB”JWBOKB US”J‘UB QPLB [BMB TV EB TWF WJ‘F QPUSP‘B¸B ”FMJ VMBHBUJVSBWOFFLSBOFWF¶JIEJNFO [JKB 1POVLBO UJNF 1IJMJQT KF VWFP FLSBOEJKBHPOBMFPEJO¸B DN [B LPKFH QSFEWJÀBKV EB ¶F VTLP

HJKF QPCPMK‘BOKB TMJLF J[HSBÀFOB OB QMBUGPSNJ 1JYFM 1MVT )% LPKPN TF QPWF¶BWB SF[PMVDJKB J EFUBMKJ[JSB OPTU )[ $MFBS-$% TNBOKVKF WSJKFNFPE[JWB-$%QBOFMBOBTBNP NJMJTFLVOEF NJKFOKBOKFN GJ[J¸LPH PE[JWB UFLV¶JI LSJTUBMB VQPSBCPN

SP CJUJ LMKV¸OB EJNFO[JKB OB US”J‘UV .PEFM P[OBLF 1'-% EPMB[J TOPWPNWFS[JKPN"NCJMJHIUUFIOPMP HJKFLPKBTBELPSJTUJ-&%PTWKFUMKFOKF 0WJNPTWKFUMKFOKFNPTUWBSFOBKFCPMKB TBUVSBDJKB CPKB J NBOKB QPUSP‘OKB 6SFÀBK LPSJTUJ 1FSGFDU 1JYFM )% &OHJOF OPWB HFOFSBDJKB UFIOPMP

0WFSESJWF $POUSPM UFIOPMPHJKF B QPEJ[BOKFNJTQJTBFLSBOBOB)[ FMJNJSB [BNV¶FOKF TMJLF LPE CS[JI QPLSFUB J $PMPS#PPTUFS LPSJTUJ CJUQSPDFTJSBOKF[BQPWF¶BOKFQBMFUF QSJLB[B CPKB 1IJMJQT 1'-% KF V NPHV¶OPTUJ QSJLB[BUJ QPUQVOV Q )% TMJLV SF[PMVDJKF NJMJ

Perfect Pixel Engine 6HSBÀFOJ %7% QMBZFS LPSJ TUJ 'BSPVEKB %$%J %JSFDUJPOBM $PSSFMBUJPO %FJOUFSMBDJOH UFIOP MPHJKV[BPCSBEVTMJLFJNP”FQSFLP )%.*LPOFLUPSBSFQSPEVDJSBUJTMJLV VQSF[PMVDJKJ1IJMJQT$JOFPT )54PNPHV¶VKFQPWF[JWBOKF TSB[MJ¸JUJNWBOKTLJNJ[WPSJNBNVM UJNFEJKBMOJI TBES”BKB [BIWBMKVKV¶J 64#QSJLMKV¸LV5BLPÀFSKFNPHV ¶F J[SBWOP QPWF[JWBOKF T 1IJMJQT

KVOB QJLTFMB 1P QSWJ QVU KF 1FSGFDU 1JYFM )% &OHJOF VHSBÀFO V QBOFM WFMJ¸JOF EJKBHPOBMF JO¸B DN LPKJOPTJP[OBLV1'-%

Audio 1IJMJQT 8"$4 KF VOBQSJKFÀFOJ NPEFM QSP‘MPHPEJ‘OKFH HMB[CFOPH DFOUSBJCF”J¸OFTUBOJDFLPKBOB¸WSTUJ EJTL LBQBDJUFUB (# PNPHV¶VKF TQSFNBOKFJSFQSPEVLDJKVTBES”BKBTB J EP $%PWB B WFMJLB CS[JOB TOJNBOKB PNPHV¶VKF HPUPWP JTUP EPCOPTMV‘BOKFHMB[CFJQSFCBDJWBOKF QPEBUBLBVHMB[CFOJTVTUBW#F”J¸OB TUSFBNJOH UFIOPMPHJKB PWPH TVTUB WB PNPHV¶BWB LPOUJOVJSBOP TMBOKF J SFQSPEVLDJKVHMB[CFJ[CF”J¸OPHDFO USB UBLP EB OJKF QPUSFCOP QPTFCOP TQSFNBUJ HMB[CFOJ TBES”BK V VSFÀBK 'VOLDJKB ³(MB[CB NF QSBUJ¥ PNPHV ¶VKF KFEOPTUBWOP QSFCBDJWBOKF JTUF HMB[CF T KFEOF HMB[CFOF TUBOJDF OB ESVHV EPL GVOLDJKB ³(MB[CFOJ QSJKF OPT¥ PNPHV¶VKF TMV‘BOKF HMB[CF V WF¶FN CSPKV QSPTUPSJKB EP QFU JTUP WSFNFOP;BIWBMKVKV¶J64#QSJLMKV¸LV WSMPKFMBLPQSFOPTJUJHMB[CVUFPEBCSB OJ TBES”BK SFQSPEVDJSBUJ QVUFN HMB[ CFOPH DFOUSB J TUBOJDF 8"$4 4USFBNJVN LPSJTUJ EJHJUBMOP QPKB¸BMP ³%¥LMBTFBV[OKFHBEPMB[JJOBQSFEOJXXXIJGJNFEJBIS

IJGJNFEJB

9


   EWPTNKFSOJEBMKJOTLJVQSBWMKB¸ ;B SB[MJLV PE IJUFDI 8"$4 4USFBNJVN VSFÀBKB V NPEFMV .$% 1IJMJQT KF VQPUSJKFCJP OB NPKFWFMJLPJ[OFOBÀFOKF TQPKDJKFWOF JEJHJUBMOFUFIOJLF/BJNF PWBKVSFÀBK KFLPNCJOBDJKB$%TUFSFPNJLSPMJOJKF J %7% QMBZFSB LPKJ TF QSFLP )%.* LPOFLUPSBTFNP”FTQPKJUJOBUFMFWJ [PS6QSFUQPKB¸BOKVLPSJTUJDJKFWJBV J[MB[OPNTUVQOKVQPKB¸BMPÂ¥%¦LMBTF TOBHF Y8 3.4 1SBWP J[OFOB ÀFOKFEPMB[JLBETFCPMKFQPHMFEBKV QSJQBEBKV¶J[WV¸OJDJLPKJTVUSPTUB[OJ J PTJN CBTTSFEOKFUPOTLF KFEJOJDF J WJTPLPUPODB T UFLTUJMOPN LVQPMPN LPSJTUF J SJCPO KFEJOJDV [B WJ‘J BVEJP TQFLUBS LPKJ JTJKBWB QPE LVUPN PE TUVQOKFWB ‘JSF¶J UBLP Â¥TXFFU TQPU¦4BNB[WV¸OJ¸LBLVUJKBKFWSMP MVLTV[OP J[SBÀFOB B DJKFMJ TVTUBW PEMJ¸OPJ[HMFEB/BEBNTFEB¶FNP VTLPSPJNBUJQSJMJLVJUFTUJSBUJV¸BTP QJTVPWBKWSMPJOUFSFTBOUBOQSPJ[WPE

TVCXPPGFS QBSWFOUJMBUPSB [HMPCOPH WJCSPEPEBULBJKFEJOJDFLPKBQSPKJDJSB TWKFUMP OB [JE T LPOUSPMFSPN 6G J[HMFEB LPNQMJDJSBOP BMJ [BQSBWP J OJKF /BLPO QSWF EFNPTUSBDJKF JHSF 8PSME PG 8BSDSBGU [B”FMJP TBN HB QPOJKFUJ TB TPCPN BN#9 TUWBSOP QPWF¶BWBPTKF¶BKQSJQBEOPTUJTWJKFUV JHSJDFJQPWF¶BWBBESFOBMJO[BKFEOV TUFQFOJDVWJ‘F1SJNKFECVTBNJNBP

KBOBXFCV QPHPEPWBMPKFQPTMKFEOKJI HPEJOB SB[WPKV QSJKFOPTOJI VSFÀBKB NBMJI EJNFO[JKB LPKJ NPHV QPISBOJ UJ J SFQSPEVDJSBUJ WJ‘F TUPUJOB EJHJUBM OJI [BQJTB (PUPWP TWJ QSPJ[WPÀB¸J QPUSP‘B¸LF FMFLUSPOJLF EBOBT JNBKV V QPOVEJ TBNF VSFÀBKF JMJ EPEBUOJ QSJCPS [B OKJI 1IJMJQT KF CJP KFEBO PE QJPOJSB OB US”J‘UV LPKJ TV QPOVEJMJ PWBK TFHNFOU QSPJ[WPEB +FEBO PE

OBQPOF‘UPKB¸FPTWKFUMKFOKFQSFEOKJI [WV¸OJLBKFSQPOFLBEPEWMB¸FQB”OKV TNPOJUPSB .JTMJNEB¶FPWBKQSPJ[WPEOB¶JUS”J ‘UF QPHPUPWPLPENMBÀFQPQVMBDJKF

QSJLB[BOJI NPEFMB KF CJP J 4" LPKJVLV¶J‘UVWFMJ¸JOFPETBNPDN J NBTF H NP”F QPISBOJUJ V TWPKV NFNPSJKVWFMJ¸JOF(#EP.1 JMJ 8." HMB[CFOJI EBUPUFLB EP GPUPHSBGJKB JMJ TBUJ WJEFP NBUFSJKBMB6[QPNP¶HSBGJ¸LPHTV¸F MKB T PWJN VSFÀBKFN KF KFEOPTUBWOP SVLPWBUJ B QSJLB[ TBES”BKB TF WS‘J OB LPMPSFLSBOVWFMJ¸JOF DN;BTWF MKVCJUFMKF GJMNB LPKJ TF PE OKJI OF ”FMF

amBX ,PSJTUF¶J JTLVTUWB J[ JTUSB”JWBOKB "NCJMJHIU UFIOPMPHJKF QSFETUBWMKFOB KFJOPWPUBSJKBLPKB¶FTWBLBLPPEV ‘FWJUJ[BMKVCMKFOJLFV1$JHSBOKF 5FIOPMPHJKBLPSJTUJTWKFUMP CPKV [WVL WJCSBDJKVJ¸BLTUSVKBOKF[SBLBLBLPCJ QPWF¶BMJEP”JWMKBKF[BWSJKFNFJHSBOKB ,PNQMFU TF TBTUPKJ PE MJKFWPH J EFTOPHTBUFMJUTLPH[WV¸OJLB KFEOPH QBSB [WV¸OJLB LPKJ JNBKV VHSBÀFOP 3(# -&% PTWKFUMKFOKF J QSJQBEBKV¶J

GoGear, DVD on the Go i dodatni pribor 1FOFUSBDJKB EPTUVQOPTUJ SB¸VOBMB JOUFSOFUB J TWF KFEOPTUBWOJKJ QSJTUVQ PESFÀFOPNBVEJPWJEFPGPUPTBES”B

PEWPKJUJOJUJOBQVUPWBOKJNBQPOVÀFOP KF OFLPMJLP QSJKFOPTOJI %7% QMBZFSB V GPSNBUV T FLSBOJNB WFMJ¸JOF  J DN *NBKV NPHV¶OPTU QSJLMKV¸LBOBQVOKB¸VBVUPNPCJMVQB NPHVLPSJTUJUJJ[BWSJKFNFEVMKFWP”OKF /BSBWOP PWP OF WSJKFEJ [B WP[B¸B 4WJ TV V NPHV¶OPTUJ SFQSPEVDJSBUJ .18."$% $%38BVEJP[BQJ TF %7% 3 %7% 38 4 7$% J .1&( WJEFP [BQJTF B V[ QPNP¶ VHSBÀFOPH %7#5 [FNBMKTLJ EJHJUBM OJ QSJKFNOJLB NP”FUF SFQSPEVDJSBUJ QSPHSBNF UFMFWJ[JKTLJI LV¶B PWJTOP P QPESV¸KV EPTUVQOPTUJ .JTMJN EB ¶F PWJ VSFÀBKJ CJUJ WSMP JOUFSFTBOUOJ ‘JSFN LSVHV QPUSP‘B¸B 0E QSJLB[BOPH EPEBUOPH "7 J SB¸VOBMOPH QSJCPSB TQPNFOVP CJI VOJWFS[BMOJ EBMKJOTLJ BQBSBU 436WSMPMJKFQPHEJ[BKOB J KFEOPTUBWOF VQPUSFCF LPNQMFUBO QSPHSBNBVEJPWJEFPLBCFMB VLMKV¸V KV¶JJ)%.* WFMJLJJ[CPSTMV‘BMJDB 7P*1 J%&$5UFMFGPOBUFXFCLBNFSB 0C[JSPNOBQSJLB[BOP 1IJMJQTJEBMKF PTUBKF KFEOP PE OBK¸FԦJI JNFOB LPKF TF J[HPWBSB NFÀV LVQDJNB QPUSP‘B¸LF FMFLUSPOJLF B QP OBKB WBNB OKJIPWJI QSFETUBWOJLB PWP HPEJ‘OKJ TBKBN *'" V #FSMJOV ¶F CJUJ QPTFCBO[B1IJMJQTHEKF¶FQSJLB[BUJ TWPK SFWPMVDJPOBSOJ 57 TFU P LPKFN ¶F TF QSJ¸BUJ /JTV ”FMKFMJ VMB[JUJ V EFUBMKFPTJNEBJNBWF[FT"NCJMJHIU UFIOPMPHJKPN%BLMF TUSQJNPTFEP J[WKF‘UBKBTPWPHPEJ‘OKF*'"F

BN#9

10

IJGJNFEJB

XXXIJGJNFEJBIS


;i%Af_e;`YY#`e \ea\iqXiXqmfa`a\[Xef[jkilĂ—eaXbXjXjkiXe`$ ZX JfZ`\kp f] Jfle[ f efmfa j\i`a` -''1 &          % #)*" !)" "%"!! !%! )  %"! "  % " "!% " ! !"  % !! % * *"  !!%!!)" " ! %! ! " *" %"! * ! '     $ !  ) %! 

  


          

Seoul – kolijevka Samsunga QJ‘FJTOJNB"OESJKBšVSLPWJ¶

12

IJGJNFEJB

1

VUPWBOKF PE BFSPESPNB *ODIFPO EP OB‘FH IPUFMB 5IF 4IJMMB USBKBMP KF PLP NJOVUB ¸FUWFSPUSB¸OJNBVUPQVUPNV[QSPQJTBOVCS[JOV PE LNI LPKF TF OB‘ WP[B¸ QSJES”BWBP J[OJNOP QSFDJ[OP4BNIPUFMTFOBMB[JVTUBSPNEJKFMV4FPVMB V[ CSEP /BNTBO J QBSL J[OBE LPKFH TF V[EJ”F NFUBSBWJTPLJ4FPVMTLJUPSBOK*BLPKFCJPQPOFEKFMKBL QSPNFUOJKFCJPPTPCJUFHVTUP¶F /B DFTUJ QSFWMBEBWBKV WP[JMB LPSFKTLJI QSPJ[WPÀB¸B )ZVOEBJ ,JB J %FBXPP V[ QSJTVUOPTU NBOKFH CSPKB KBQBOTLJI UWSULJ &VSPQTLF NPEFMF OJTBN [BNJKFUJP ,BLPTBNLBTOJKFEP[OBP OFNBJINOPHP[CPHWJTP LJIVWP[OJIEBWBOKB4BNHSBETFTNKFTUJPOBPCBMBNB SJKFLF )BO QSFNP‘¶FOF OB NOPHP NKFTUB 1SPMB[F¶J LSP[ OPWJKJ EJP 4FPVMB OF NPHV B EB TF OF [BNJKFUF WJTPLF[HSBEFV[DFTUV/JKFEOBOFNBCBMLPO MPÀVJMJ OFLPTMJ¸OPJ[CP¸FOKF5PTVWJTPLFQSBWPLVUOFUWPSFWJ OFQSFQVOFQSP[PSBTWFMJLJNOBUQJTPNOBQSP¸FMKVLPKJ P[OB¸BWBQSJQBEOPTUPESFÀFOPKUWSULJJMJQPKFEJOB¸OPN WMBTOJLV0OFTVVHMBWOPNOBNJKFOKFOF[BTUBOPWBOKF SBEOJ¸LF LMBTF 1SF‘BW‘J SJKFLV VMB[JNP V TUBSJ EJP

XXXIJGJNFEJBIS
    

Napuštajući Samsung ne možete se otrgnuti dojmu da je za uspjeh potrebno mnogo rada i nešto organizacijskih sposobnosti. Za vrijeme posjeta to je bilo vidljivo na svakom koraku unutar kompleksa tvornica

/BNEBFNVOUS”OJDB

XXXIJGJNFEJBIS

[WPEOKVQSPJ[WPEBJ[HSVQF›%JHJUBM .FEJB #VTJOFTT¯ V LPKV TQBEBKV LPMPS57 BVEJPWJEFPLPNQPOFOUF 1$ NPOJUPSJ SB¸VOBMB J QSJOUFSJ 0 WFMJ¸JOJ 4VXPO LPNQMFLTB HPWPSJ J QPEBUBLEBKFLSBKFNHPEJOF UBNPCJMP[BQPTMFOPSBEOJ LB6TLMPQVLPNQMFLTBOBMB[JTFJ NV[FKUWSULFTJ[MP”FOJNFLTQPOBUJ NBPEHPEJOFEPEBOBT

Drugi dan /BLPO EPSV¸LB HSVQV OPWJOBSB J[ TSFEOKF J JTUP¸OF &VSPQF EP¸FLBP KFVQSFEWPSKVIPUFMBOB‘EPNB¶JOJ WPEJUFMK[BWSJKFNFQPTKFUB4FPVMVJ UWSULJ4BNTVOH&MFDUSPOJDT°+BFIP "OUIPOZ-FF/BLPOTFEBNHPEJ OBQSPWFEFOJIOBTUVEJKVVLBOBE TLPN 5PSPOUV "OUIPOZ KF OB‘BP QPTBP V 4BNTVOHV HEKF USFOVUOP SBEJLBPEJSFLUPSPEKFMB[BHMPCBMOV LPNVOJLBDJKV 13 7SJKFNF QSPWF EFOP V ,BOBEJ PTUBWJMP KF QP[JUJW OPH VUKFDBKB OB OKFHB KFS SB[VNJKF JPEMJ¸OPCBMBOTJSBJ[NFÀVEWBTWJ KFUB ° ;BQBEB J *TUPLB 0TUBWJP KF PEMJ¸BO EPKBN OB TWF OBT [CPH

TWPKFCFTLSBKOFTUSQMKJWPTUJJTVTSFU MKJWPTUJ UF OKFNB¸LF QSFDJ[OPTUJ T UBKNJOHPN V WSMP [HVTOVUPN SBT QPSFEVQPTKFUB 1SWP TNP QPTKFUJMJ TKFEJ‘UF UWSULF HEKF TNP EPCJMJ LSBULP J[WKF‘¶F P WSMPWB”OPNPEKFMVUFMFLPNVOJLB DJKTLPQPTMPWBOKF NPCJUFMJ B[BUJN TNPPUJ‘MJVNKFTUP4VXPO TBUJQPM WP”OKF PE 4FPVMB HEKF TF OBMB[J UWPSOJ¸LJLPNQMFLTPTOPWBO HPEJOF EBLMFOBTBNJNQP¸FDJNB 4BNTVOH &MFDUSPOJDTB 0WBK LPN QMFLT KF [BEV”FO [B SB[WPK J QSPJ

0TOJWB¸ 4BNTVOHB #ZVOHDIVM -FF KF OB TBNJN QP¸FDJNB UWSULF LPSJTUJPUFIOPMPHJKVKBQBOTLFUWSULF 4BOZP LBLP CJ [BQP¸FP T SBEPN 6 UP WSJKFNF OJULP OJKF NPHBP OJUJ V OBKPQUJNJTUJ¸OJKJN QSPHOP[BNB QSFEWJEKFUJV‘UP¶F4BNTVOHJ[SB TUJ%BOBTTFUWSULB4BNTVOH ‘UP OBLPSFKTLPNKF[JLV[OB¸JUSJ[WJKF[ EF JNB ¸JNF QPOPTJUJ TVEF¶J QP TUBUJTUJDJQSJMP”FOPKVUBCMJDJ 0SHBOJ[BDJKTLJ UWSULB KF QPEJKFMKFOB V QFU HMBWOJI LBUFHPSJKB UFMFLP NVOJLBDJKB EJHJUBMOJ NFEJKJ -$% QPMVWPEJ¸JJLV¶BOTLJBQBSBUJ 4BNTVOH &MFDUSPOJDT [BQP‘MKBWB SBEOJLB  HPEJOF KF PTUWBSJMBOFUP[BSBEVPE NJMJKBS EJ64%$JKFMB4BNTVOHHSVQB¸JOJ

IJGJNFEJB

13HSBEB 1PSFE OJ”JI [HSBEB GBTBEB JTQVOKFOJI SB[OJN SFLMBNOJN OBU QJTJNB V[EJ”V TF NPEFSOB [EBOKB LPKB PDSUBWBKV TVQSPUOPTUJ TUBSPH J OPWPH 4FPVMB 0WP KF EJP HEKF TF PEWJKB TWBLPEOFWOJ QPTMPWOJ ”JWPUJNKFTUPHEKFUVSJTUJQSPOBMB[F SB[MPHF EPMBTLB /BLPO LSBULPH SFHJTUSJSBOKB V IPUFMV TQVTUJMJ TNP TF EP /BNEBFNVO US”OJDF OBK WF¶F USBEJDJPOBMOF US”OJDF V ,PSFKJ OB LPKPK NP”FUF QSPOB¶J PEKF¶V TWBLPEOFWOF QPUSFQ‘UJOF SB[OF MPLBMOF JMJ VWP[OF TJUOJDF UF PCJMKF ISBOF %PTUB EV¶BOB JNB WMBTUJUV QSPJ[WPEOKVQBTFJOKJIPWJQSPJ[WPEJ NPHVEPCJUJQPWSMPQPWPMKOJNDJKF OBNB ,PSFKBODJ TF WPMF DKFOLBUJ BMJ[BUPWBNKFOFPQIPEOPQP[OB WBOKFKF[JLBKFSWF¶JOB[OBUFLQBS FOHMFTLJISJKF¸J/FJ[CKF”OPKF[BV TUBWMKBOKF OB QMP¸OJLV QPSFE OFLF VTQVUOF [BMPHBKOJDF LBLP CJ PLVT J NJSJT ISBOF VQPUQVOJP BUNPTGF SV "[JKF 4WBLJ &VSPQMKBOJO PTUBKF [BUF¸FO MKVCB[OP‘¶V J PTNKFIPN LPKJOFTJMB[JTMJDB,PSFKBOBDB4WJ EKFMVKVTSEB¸OPJPQV‘UFOPLBPEB OF ”JWF TBNP LJMPNFUBSB PE HSBOJDF TB 4KFWFSOPN ,PSFKPN /B QJUBOKF LBLP UP EB TV VWJKFL OBTNJKBOJ EWBEFTFUQFUPHPEJ‘ OKB ,PSFKBOLB OB TUVEJKV LMBWJSB V #F¸V PTUBMB KF NBMP [BUF¸FOB KFS POB OFNB UBK PTKF¶BK MKVCB[OPTUJ 7KFSPKBUOPUPWJEFTBNPTUSBODJ


          5BOHKFPOH5'5-$%LPNQMFLT

+BFIP"OUIPOZ-FF

VLVQOPHLPSFKTLPHJ[WP[B‘UP KF¸JOJJ[V[FUOPWB”OJN¸JNCFOJLPN UBNP‘OKFFLPOPNJKF ,SV”J BOFHEPUB NFÀV EKFMBUOJDJNB P QP¸FDJNB HMPCBMOPH CSFOEJSBOKB UWSULF QP¸FULPN JI LBE TV WFMJLB TSFETUWB VMP”FOB [B QSP NPDJKV JNFOB ;BLVQJMJ TV PHMBTOJ QSPTUPS[B4BNTVOHMPHPOBLPMJDB

14

IJGJNFEJB

LPKBTFLPSJTUFQPBFSPESPNJNB[B QSJKFWP[QSUMKBHF/BLPOQBSHPEJOB KFEBO PE WJTPLJI EV”OPTOJLB TF QSFETUBWJP EB EPMB[J J[ 4BNTVOHB OB ‘UP TV NV PEHPWPSJMJ EB [OBKV [B OKJI UP TV QSPJ[WPÀB¸J LPMJDB [BQSUMKBHVQPBFSPESPNV1VTUJNP BOFHEPUF 4BNTVOHVTQJKFWBTWPKV QP[JDJKVHMPCBMOFNBSLFQPEJ[BUJJ[ HPEJOFVHPEJOVQPLB[VKFJQPEB UBLEBTV[BV[JNBMJOBTWKFU TLPK MJTUJ NKFTUP EPL TV WF¶ [BV[FMJ NKFTUP 4WPKV QSJ TVUOPTU V NFEJKJNB EPEBUOP QPKB ¸BWBKV TQPO[PSJSBOKFN TQPSUTLJI EPHBÀBKB¸FNVKFEPLB[JQBSUOFS TUWP T .FÀVOBSPEOJN PMJNQJKTLJN PECPSPN

Treći dan /BKJOUFSFTBOUOJKF QPESV¸KF EKFMPWB OKB [B OB‘F ¸JUBUFMKF TV TWBLBLP -$%UFMFWJ[PSJ5SF¶JEBOTNPLSFOVMJ CS[JNWMBLPN VHMBWOPNES”JCS[JOV PLP LNI B OB LSB¶PK EJPOJDJ QPTUJHOVUB KF WS‘OB CS[JOB PE LNI QSFNB"TBOTJJ5'5-$%QSP J[WPEOPNLPNQMFLTV5BOHKFPOH

*NQSFTJWBO LPNQMFLT KF OBNJKF OKFOJTLMKV¸JWPQSPJ[WPEOKJ5'5-$% QBOFMB [B UFMFWJ[PSF 1SPJ[WPEOB MJOJKBKFPWEKFPTOPWBOBHPEJ OFJ[BQP‘MKBWBOF‘UPWJ‘FPE‘FTU UJTV¶B SBEOJLB 4QFDJGJ¸OPTU PWPH NKFTUB KF KFEOB QSPJ[WPEOB MJOJKB 4-$%  OBTUBMB V TVSBEOKJ T KBQBOTLJN4POZFN/KJIPWB#SBWJB TFSJKB -$% UFMFWJ[PSB EJKBHPOBMF  J JODI TF QSPJ[WPEJ OB PWPKMPLBDJKJ+FEBOQSPJ[WPEOJCMPL KFQPWS‘JOFEWBOPHPNFUOBJHSBMJ‘UB JWJTJOFEFWFULBUPWB%BCJ[BWS‘JMJ UBLWVQSPJ[WPEOVIBMVQPUSFCOPJN

KFTBNPNKFTFDJPEWSFNFOBLBE TFQPTUBWFUFNFMKJEPQSWFJTQPSV LF 5'5-$% QBOFMB 1SPJ[WPEOKB KF V DJKFMPTUJ BVUPNBUJ[JSBOB J PTP CMKFTBNPWS‘JLPOUSPMVQSPDFTB6 TLMPQV UWPSOJDF TF OBMB[J J WMBTUJUB QSPJ[WPEOKBTUBLMBLPKFTFUVOFMJNB JTQPEDFTUFEPQSFNBEPQSPJ[WPE OF IBMF ,SBKOKF EFTOP KF [HSBEB V LPKPK TF T PC[JSPN OB SB[MJ¸JUF TQFDJGJLBDJKFQSPJ[WPÀB¸B EPSBÀVKF TBNQBOFMQSJKFJTQPSVLF5SFOVUOP TFQSPJ[WPEJTFENBHFOFSBDJKB5'5 -$%QBOFMB BEPLSBKBPWFHPEJOP KF OBKBWMKFOB QSPJ[WPEOKB PTNF

XXXIJGJNFEJBIS
 6%*0/"47+&54,0.53*‰566

QPSBTUPN QPUSB”OKF OB US”J‘UJ NB DFOUSBMOF J JTUP¸OF &VSPQF 1PTUFQFOPTFPUWBSBKVUS”J‘UB,JOFJ *OEJKF‘UPKBN¸JEBMKOKJSBTUUWSULF

Četvrti dan

48-FFWPEJUFMKJDB V-$%LPNQMFLTV

HFOFSBDJKF 5BEB ¶F TF QSPJ[WPEJUJ QMP¸B WFMJ¸JOF YNN J[ LPKF TF NP”F EPCJUJ LPNBEB QBOFMBEJKBHOBMFJODIJMJQBOF MB EJKBHPOBMF JODI (SBÀFWJOTLJ SBEPWJOPWFIBMFTVCJMJWF¶VUJKFLV 1PUSB”OKB[B5'5-$%QBOFMJNBKF WFMJLBTUFOEFODJKPNEBMKOKFHSBTUB &VSPQBKFQPTUBMBWSMPWB”OPUS”J‘UF 4BNTVOHV ¸BL JTQSFE 4KFEJOKFOJI "NFSJ¸LJI %S”BWB T P¸FLJWBOJN

XXXIJGJNFEJBIS

4WF WF¶B VMBHBOKB 4BNTVOHB V EFTJHO DFOUSF QPES”BWBKV J[WKF‘UBKJ US”J‘OJI BOBMJUJ¸BSB 0OJ OBWPEF EB ¶F OB TWKFUTLPN US”J‘UV V OBSFEOJI QBSHPEJOBQPTUPKBUJQSPJ[WPEJLPKJ¶F JNBUJWSMPTMJ¸OFUFIOPMP‘LFLBSBLUF SJTUJLF J EB ¶F TF LVQDJ PEMV¸JWB UJ OBKWJ‘F [CPH OKJIPWPH WJ[VBMOPH J[HMFEB J QSF[FOUJSBOJI WSJKFEOPTUJ TBNPH CSBOEB 1PTKFUB 4BNTVOH EFTJHODFOUSVJSB[HPWPSTOKJIPWJN EJ[BKOSJNB TBNP TV QPUWSEJMJ LPMJLP TVPOJTWKFTUOJUPHB/KJIPWBQSFEB OPTU PCMJLPWBOKV TBNJI QSPJ[WPEB EPWFMB KF EP CSPKOJI NFÀVOBSPE OJI OBHSBEB [B JOEVTUSJKTLJ EFTJHO 1PMBLPTFEFTJHOJTQSJQMF¶FJQPJTUP WKF¶VKFTBTBNJNCSBOEPN

Za kraj /BQV‘UBKV¶J 4BNTVOH OF NP”FUF TF PUSHOVUJ EPKNV EB KF [B VTQKFI QPUSFCOPNOPHPSBEBJOF‘UPPSHB

4BNTVOHLSP[TWPKVQPENBSLV "OZDBMMOVEJNPCJMOFUFMFGPOF V,PSFKJBPUWBSBOKFNQPTFCOJI EV¶BOBHBMFSJKBTUWBSBOPWJ WJ[VBMOJJEFOUJUFU,SP[UFEV¶BOF QPLV‘BWBKVTFEPEBUOPQSJCMJ”JUJ LVQDJNBBMJJ¸VUJ‘UPCJPOJ”FMKFMJ WJEKFUJOPWPHOBQPMJDBNB

OJ[BDJKTLJI TQPTPCOPTUJ ;B WSJKFNF NPKFH QPTKFUB UP KF CJMP WJEMKJWP OB TWBLPN LPSBLV VOVUBS LPNQMFLTB UWPSOJDB +FTV MJ JNBMJ J NBMP WJ‘F TSF¶FVQPTMPWBOKVQBKFJPOBQPHP EPWBMBVTQKFIVUPKFUF‘LPSF¶J ,BE QPHMFEBN HSBE V LPKFN ”JWJ TUBOPWOJLB QFUJ KF QP WFMJ¸JOJOBTWJKFUV BQPESV¸KVLPKF PQTMV”VKFNFUSPCSPKJTLPSPNJMJ

1SPJ[WPÀB¸J%3".B 4BNTVOH&MFDUSPOJDT )ZOJY4FNJDPOEVDUFPS *OGJOFPO5FDIOPMPHJFT .JDSPO5FDIOPMPHZ &MQJEB.FNPSZ

   

1SPJ[WPÀB¸J43".B 4BNTVOH&MFDUSPOJDT $ZQSFTT4FNJDPOEVDUPS 3FOFTBT5FDIOPMPHZ /&$&MFDUSPOJDT 4POZ

   

1SPJ[WPÀB¸J'MBTINFNPSJKF 4BNTVOH&MFDUSPOJDT 5PTIJCB )ZOJY4FNJDPOEVDUPS 4QBOTJPO *OUFM

   

1SPJ[WPÀB¸J5'5-$% 4BNTVOH&MFDUSPOJDT -(1IJMJQT "60QUSPOJDT 4IBSQ $.0

   

1SPJ[WPÀB¸J%%*B 4BNTVOH&MFDUSPOJDT /&$&MFDUSPOJDT /PWBUFL )JNBY5FDIOPMPHZ 3FOFTBT5FDIOPMPHZ

   

1SPJ[WPÀB¸JNPOJUPSB 4BNTVOH&MFDUSPOJDT %FMM )1 -(&MFDUSPOJDT "DFS

   

1SPJ[WPÀB¸J57B 4BNTVOH&MFDUSPOJDT -(&MFDUSPOJDT 55& 1IJMJQT 4POZ

   

1SPJ[WPÀB¸JMBTFSTLJIQSJOUFSB )1 4BNTVOH&MFDUSPOJDT $BOPO

  

1SPJ[WPÀB¸JNPCJMOJIUFMFGPOB /PLJB .PUPSPMB 4BNTVOH&MFDUSPOJDT 4POZ&SJDTTPO -(&MFDUSPOJDT

   

,PSJ‘UFOJTVQPEBDJPE(BSUOFS%BUBRVFTU %JTQMBZ4FBSDI *%$J4USBUFHZ"OBMZUJDT

KVOBTUBOPWOJLB OFWJEJNTVQFSMKV EF/BLPO‘UPTLJOVPEJKFMPJPTUBWF DJQFMF OB VMB[V TWPKFH EPNB WKF SPKBUOP TF WF¶JOB OKJI CPSJ TB TMJ¸ OJNQSPCMFNJNBTLVQP‘LPMPWBOKF EKFDF KFEBO PE SB[MPHB [B‘UP V QSPTKFLVJNBKVTBNPKFEOPEJKFUF QPSPEJMKTLJ EPQVTU V USBKBOKV PE USJ NKFTFDB WJTPLJUSP‘LPWJSF”JKB QSF OBQV¸FOPTU HV”WFVQSPNFUV .J TNP NBOKJ T JTUJN EJMFNBNB BMJ T SB[MJ¸JUJN SBEOJN OBWJLBNB ;CPH UPHB OBN OJ TSF¶B OF NP”F QVOP QPNP¶J

IJGJNFEJB

15


EYHMSRI[W Muon - KEF-ov koncept dizajnera Rossa Lovegrovea .VPOŠKF[BEJWMKVKV¶J EWBNFUSBWJTPL[WV¸OJLLPKJKFJ[SBEJMB¸VWFOBBVEJP LPNQBOJKB,&'VTVSBEOKJTEJ[BKOFSPN3PTTPN-PWFHSPWFPN .VPO[WV¸OJLQSPJ[WFEFOKFPETVQFSGPSNJSBKV¶FHBMVNJOJKBEFCMKJOFNJMJNF UBSB ¸JKJKFQSPDFTLBMVQMKFOKBPEOPTOPNPEFMJSBOKBTMJ¸BOWBLVNTLPNNPE FMJSBOKV,SBKOKBGPSNB[WV¸OJLBCJMBKFSF[VMUBUQB”MKJWFLPOWFSHFODJKFJ[NFÀV -PWFHSPWFPWFFTUFUJLFJGJ[JLF[WVLB.VPOKF¸FUWFSPTJTUFNTLJ[WV¸OJLTB TOB”OJNCBTPWJNB TSFEOKFUPOTLJNJWJTPLPUPOTLJN6OJ2ˆ[WV¸OJ¸LJNKFEJO JDBNB,&'KFVQPUSJKFCJPJTWPKV¥"DPVTUJD$PNQMJBODF&OIBODFNFOU¦UFI OPMPHJKVLPKBJNPNPHV¶BWBFGFLUJWOPEWPTUSVLPQPWF¶BOKFQPTUPKF¶FKB¸JOF [WVLBQPNP¶VBQTPSQDJKFNPMFLVMF[SBLBTQPCVÀFOJNLBSCPOPN°UBLP [WBOF³NBHJ¸OFQSB‘JOF¥%WJKFEPEBUOFCBT[WV¸OJ¸LFKFEJOJDFNPOUJSBOFTV OBTUSB”OKVTUSBOV.VPO[WV¸OJLBUFQPNB”VVTUWBSBOKV¸JTUPHJPUWPSFOPH [WVLBVJOUFSBLDJKJTBLVTUJLPNTPCF*OBLSBKVTOB”OPQSJHV‘FONNEFCFP BMVNJOJKTLJPLMPQ LPKJPTJHVSBWBUPUBMOPSJHJEOVTUSVLUVSV NJOJNBMJ[JSBKV¶JCJMP LBLWFOFQP”FMKOFWJCSBDJKF.VPO[WV¸OJLJ[SBÀFOKFVMJNJUJSBOPKWFS[JKJPE TBNPQBSJ DJKFOBKFEOPHQBSBKF&VSB */'0,PNUFI UFM XXXLPNUFIIS XXXLFGDPN

Meridian F80 – kompletna kućna zabava NAD C315BEE – kvaliteta za manje novca 3B[WJUJJPTUWBSJUJQPKB¸BMPQSJIWBUMKJWFDJKFOF OJ”FPEVSFÀBKB LPKJTVQSPTMBWJMJUWSULV LPKFOF¶F[WV¸BUJJTQPEEPTFH OVUJITUBOEBSEB CJPKFJ[B[PWLPKFNTVV/"%VPEMV¸JMJ PEHPWPSJUJJOUFHSJSBOJNQPKB¸BMPN$#&&#KPFSO&SJL &EXBSETFO /"%PWEVHPHPEJ‘OKJEJSFLUPSOBQSFEOJI JTUSB”JWBOKBJOKFHPWBQPTBEBQPKFEOPTUBWJMJTVOKJIPWQBUFOU 1PXFS%SJWFTLMPQLPKJPTJHVSBWBWJTPLVEJOBNJ¸LVTOBHVV[ WSMPNBMBJ[PCMJ¸FOKB ¸BLJLBEQPKB¸BMPQPHPOJ[WV¸OJ¸LJ TVTUBWWSMPOJTLFOB[JWOFJNQFEBODJKF5BLPTFV$ QPKB¸BMVOB‘BP1PXFS%SJWF4TVTUBWLPKJJNBWF¶JOVPTP CJOBQSBWPH1%TVTUBWB BMJV[[OBUOPOJ”VDJKFOV/BQBKB¸LJ TLMPQTBES”J7"UPSPJEBMOJUSBOTGPSNBUPSVLPKFN WJTPLPOBQPOTLJOBNPUBKJJNBKV15$ 1PTJUJWF5FNQFSBUVSF $PFGJDJFOU PUQPSOJLFVTFSJKJ;BIWBMKVKV¶JUPNVQPWF¶BMB TFWS‘OBTOBHBQPKB¸BMB BJ[PCMJ¸FOKFTVTWFEFOBOBNJOJ NVN5BLPQPKB¸BMPOB[JWOFTOBHFPE8PINBNP”F LSBULPUSBKOPSB[WJUJWFMJLJI8OBPINB 1SFNEBOFNBOJLBLWPHVQMJWBOB[WVL WSMPKFWB”OPOB LSBKVTQPNFOVUJJEBKF$#&&QPKB¸BMPPQSFNMKFOP EBMKJOTLJNVQSBWMKB¸FN [BSB[MJLVPEWF¶JOFESVHJIV PWPNDKFOPWOPNSB[SFEV */'0"VEJP$JOFNB"SU 5FM XXXBVEJPDJOFNBBSUIS

16

IJGJNFEJB

.FSJEJBOKFVWJKFLCJPGPLVTJSBOOBPEWPKFOFIJHIFOELPNQPOFOUF 6NPEFMV'PEMV¸JMJTV[BPLSFOVUJQPMJUJLVJVKFEBOVSFÀBKQPUSQBUJTWF OFLBETFUPLPMPLWJKBMOP[WBMPNJOJMJOJKB OP[CPHVOJLBUOPHPCMJLBJLPO TUSVLDJKFCJMPCJOFP[CJMKOPUBLPPQJTBUJOPWJ.FSJEJBO*[HMFEBLBPBUMFUTLJ EJTLQSFSF[BOOBQPMBJ[UWSULFQPSV¸VKVLBLPKFFMJQUJ¸OJPCMJLSFGFSFODBOB "SU%FDP ‘UP¶FSF¶JEBJNBSFUSPEVIBVTFCJ /P UFIOJ¸LJUPKFWSMPNPEFSBOVSFÀBKTBTUBWMKFOPE%"#'.".SBEJKBT VHSBÀFOPNBOUFOPN JLPOFLUPSPN[BWBOKTLV %7%QMBZFSBLPKJ OBSBWOP TWJSBJ$%PWFJOF[BPCJMB[OF.1GPSNBUF0CPSV”BOKFQSJLMKV¸DJNB[BTQB KBOKFJ10EBJ"JSQPSU&YQSFTTB[BCF”J¸OPVQSBWMKBOKF*NBKFEBOBOBMPHOJBVY VMB[ KFEBOEJHJUBMOJPQUJ¸LJ 47JEFPJLPNQP[JUOJJ[MB[*NQSFTJWOP[BVSFÀBK LPKFNTVUWSULJOBNJKFOJMJVMPHVOFLBEB‘OKFHTUPMOPHSBEJKB6'KFVHSBÀFO TVTUBW EWBTUFSFP[WV¸OJLB TVCXPPGFSOFPEJNJKTLJINBHOFUBJNFN CSBOBPEMFHVSFNBHOF[JKBJBMVNJOJKB TPMJEOFTOBHF PEXBUUB4WBLJ[WV¸OJLJNBTWPKFEJHJUBMOP QPKB¸BMP LPKBEPCJWBKVTJHOBMJ[OBQBKBOKB CB[JSBOPHOBUPSPEJBMOPNUSBOTGPSNB UPSV6SFÀBKTFJTQPSV¸VKFVDSWFOPK ”VUPK DSOPK TJWPKJCJKFMPKCPKJ 5POFLTLMV[JWJUFUBEPEBKF [OBLLPOKJ¶BOBQSFEOKPK TUSBOJ'OBQSBWMKFOKF VTVSBEOKJT OJNBOKFOJ WJ‘F 'FSSBSJKFN7JTPLF QFSGPSNBOTFJWSIVOTLF CSBOEPWFWF[BOFV[ PWBKQSPJ[WPEQSBUJ JTUPUBLWBDJKFOBPE PUQSJMJLF GVOUJ */'0.FEJBBVEJP UFM XXXNFEJBBVEJPIS

XXXIJGJNFEJBIS


Vita Audio radio – mono je u modi 4VEF¶JQPTWFWF¶PKQSJTVUOPTUJUBLWJIVSFÀBKBOBOB‘FNUS”J‘UV P¸JUPKFEBQPTUPKJQSJMJ¸OPWFMJLP [BOJNBOKF[BNBMF [HPEOPPCMJLPWBOF QPNBMPSFUSPEJ[BKOJSBOFSBEJPBQBSBUF/BLPOOBKQP[OBUJKJI VSFÀBKBUFWSTUF POJI5JWPMJ"VEJKB QBQPUPN5BOHFOU"VEJKB FWPOBNJVSFÀBKBUSF¶FUWSULF 7JUB "VEJP*[BUWSULFTUPKJQSJMJ¸OP[OBOKFJJTLVTUWPLPKFTFPHMFEBV”JWPUPQJTJNB¸FUWPSJDFMKVEJ "MBO0¨3PVSLFKFUBLP PTJN‘UPKFPTOJWB¸7JUB"VEJKB JHMBWOJNFOBE”FSHMBTPWJUFCSJUBO TLF[WV¸OJ¸LFQSPEVLDJKF3VBSL /FJM"EBNTKF LBPBVEJPJO”FOKFS UBLPÀFSQPWF[BOT 3VBSLPN +BO1BPMJKFJOEVTUSJKTLJEJ[BKOFSTEJQMPNBNBFMFLUSPJO”FOKFSB4WFV¸JMJ‘UB V#SJTUPMVJEJ[BKOBOB,SBMKFWTLPNVNKFUOJ¸LPNLPMFE”V B1BVM#JSEKF¸JUBWTWPK QSPGFTJPOBMOJ”JWPUQPTWFUJPSFQSPEVLDJKJ[WVLB5WSULBKFSB[NKFSOPOPWBJ[B TBEBTVVOKF[JOPNQSPJ[WPEOPNQSPHSBNVTBNPEWBVSFÀBKBNPOP SBEJPBQBSBU3LPKJQSJNB'.J%"#TJHOBMFTOB[JWOPNTOBHPN PE8JOPWJKJ NPEFM3 TUFSFP'.%"#SBEJPBQBSBU OB[JWOFTOBHFY87JUB"VEJP3TFJTQPSV¸VKF V¸FUJSJCPKFUBNOJMKF‘OKBL UBNOBUSF‘OKB WJUB DSWFOBJWJUBTJWB B3EPMB[JVCPKJUBN OPHMKF‘OKBLBJCPKJTMPOPWB¸FWJTPLPH TKBKB0CBTVVSFÀBKBWSIVOTLJ J[SBÀFOBJVQPSBCOPWSMPKFEOPT UBWOB[BIWBMKVKV¶JPTPCJUPNCJSB¸V TNKF‘UFOPNOBHPSOKPKTUSBOJLV¶J‘UB */'0"VEJP$JOFNB"SU 5FM XXXBVEJPDJOFNBBSUIS

Accuphase DP-500 – rigidna čvrstoća ,BLPCJTFNBLTJNBMOPQSJHV‘JMFWJCSBDJKFQSJMJLPNWSUOKFJ¸JUBOKBEJTLBVUSBOTQPSUV VOBKOPWJ KFN"DDVQIBTFPWPN$%QMBZFSV%1 QPHPOTLJNFIBOJ[BNKFQPTUBWMKFOOB¸WSTUJNFUBMOJ PLWJS ¸JOF¶JJ[OJNOPLSVUJTLMPQ NFIBOJ¸LJTBTWJNPEWPKFOPEPTUBMJIEJKFMPWB0WKFTKFV¸FUJSJ UP¸LF BOB¸JOKFOKFPEWJTLP[OPHNBUFSJKBMB WJTPLJIQSJHV‘OJITWPKTUBWB6QMBZFSVTFOBMB[J J[WBOSFEOJ.%4 .VMUJQMF%FMUB4JHNB %"QSFUWBSB¸LPKJTFTBTUPKJPEOFLPMJLPEFMUBTJHNB QSFUWBSB¸BVQBSBMFMOPKLPOGJHVSBDJKJ6%1OBMB[JTFVQBSBMFMJ¸FUJSJEFMUBTJHNB1$. QSFUWBSB¸BJ[SBÀFOBV5FYBT*OTUSVNFOUTV "DDVQIBTF%1OBTUSB”OKPKTUSBOJJNBLPBLTJKBMOJJPQUJ¸LJEJHJUBMOJVMB[OJJ[MB[OJQSJLMKV¸BL ‘UP[OB¸JEBHBTFNP”FLPSJTUJUJJLBPUSBOTQPSUJLBP%"QSFUWBSB¸0EBOBMPHOJIJ[MB[OJI QSJLMKV¸BLBJNBKFEBOQBS3$"JKFEBOQBSCBMBOTJSBOJI9-3%JNFO[JKFPWPHQMBZFSBTV YYNN NBTB LHJDJKFOBLVOB */'0"VEJP$JOFNB"SU 5FM XXXBVEJPDJOFNBBSUIS

XXXIJGJNFEJBIS

Sonus Faber Cremona Auditor M – nazovi M radi poboljšanja 0WP.VOB[JWV$SFNPOB"VEJUPS[OB¸J ³NPEJGJDJSBOJ¥VPEOPTVOBQSFUIPEOJLB ;WV¸OJLKFQSFUSQJPNBOKFQSPNKFOFV UFIOPMPHJKJ EJ[BKOVJEJNFO[JKBNB/BJNF PWJTP[OBLPN.TVOF‘UPWF¶JVPEOP TVOBTUBSPH"VEJUPSB [BNN‘JSJJ EVCMKJ EPLKFVWJTJOJSB[MJLBTWFHB NN 9Y 4BNJNUJNJUF”JTV JPOBLPJNQSFTJWOJILHQPEJHOVUPKFOB LJMPHSBNB6HMPCBMV[WV¸OJLJEBMKF JNBLBSBLUFSJTUJ¸BOPCMJLMVUOKFJLV¶J‘UFKF OBQSBWMKFOPV³TFOEWJ¸¥UFIOJDJ PEEWB EFTFUTMPKFWBQPNOPPEBCSBOJILPNBEB ESWB QPTUBWMKFOJIUBLPEBPQUJNJ[JSBKV SF[POBODJKFJTUPKOFWBMPWF,BPJQSJKF VHSBÀFOKFNJMJNFUBSTLJVMUSBEJOBNJ¸OJ MJOFBSOJESJWFS TSFEOKPUPOTLJQSPNKFSB NNTB4ZNNFUSJD%SJWF.PUPSTVTUBWPNJ QPTFCOPPEBCSBOJNLPOVTPNPEWMBLBOB DSOPHESWB WJTPLFSF[PMVDJKFJTLPOUSPMPN MPNB4VTSFUOBGSFLWFODJKBKF)[ GSFLWFODJKTLJPE[JW)[)[ PTKFUMKJ WPTUE#/PWJN[WV¸OJDJNBJ[VHMFEOF UBMJKBOTLFUWSULF LPKJEPMB[FVLPNQMFUVT QSJQBEBKV¶JNTUBMDJNB QSFQPSV¸BTFTOBHB QPKB¸BMBPEEP86QSPEBKJTF P¸FLVKFUJKFLPNNKFTFDBSVKOB */'0.FEJBBVEJP UFM XXXNFEJBBVEJPIS

IJGJNFEJB

17


EYHMSRI[W Martin Logan – aktivni ESL hibrid 1SWJQPUQVOPBLUJWOJ&4-IJCSJEEPMB[JJ[.BSUJO-PHBOB1PSFE QPKB¸BMBTOBHF8TBES”JJTWFQP[OBUFJOPWBDJKFJ[QSJKB‘OKJI .BSUJO-PHBONPEFMB (FOFSBUJPO.JDSP1FSG$-4FMFLUSPTUBUTLF ESJWFSF $MFBS4QBSSB[EWBKB¸J "JS'SBNFWJTPLF¸WSTUP¶F 1BOFMJTV QSFV[FUJJ[NPEFMB7JTUBTOF‘UPTNBOKFOJNEJNFO[JKBNB .BSUJO-PHBO1VSJUZVQSPEBKJ¶FTFOB¶JPESVKOBQPDJKFOJ PELOQBS;WV¸JQPWPMKOP JNBKV¶JVWJEVEBKF[BQPHPO [WV¸OJLBEPWPMKOPLWBMJUFUOPQSFUQPKB¸BMP$-4ESJFWSVQPUQPNB”V EWBCBTBPE DN.BSUJO-PHBO¶FQPOVEJUJJQBTJWOVWFS[JKV 1VSJUZ[WV¸OJLBQPEJNFOPN4PVSDFTJTUJNQBOFMJNB BMJTBTBNP KFEOJNNJEXPPGFSPN JUPQPDJKFOJPEPLPLVOB1VSJUZ IJCSJENP”FSFQSPEVDJSBUJGSFLWFODJKFPE)[4VTSFUOB GSFLWFODJKBESJWFSBKF)[ BMJOFMFWFMJNFEBODJKBL0INB .BTB[WV¸OJLBKF LH BEJNFO[JKF Y Y DN */'0.FEJBBVEJP UFM XXXNFEJBBVEJPIS

Marantz SA-7S1 – SACD je živ 1PQVMBSOJ.BSBOU[TFEPTUBP[CJMKOPVIWBUJP4"$% GPSNBUBJSFEPWJUPQSFETUBWMKBOPWFNPEFMFT QPES‘LPN[B4"$%/BKOPWJKJNFÀVOKJNB VKFEOP JQFSKBOJDBVLBUBMPHV KFNPEFM4"4[BLPKFHB V.BSBOU[VUWSEFEBKFOBKCPMKJQMFKFSLPKFHBTV JLBEBQSPJ[WFMJ PTMBOKBKV¶JTFOBQPTUJHOV¶BPTU WBSFOBNPEFMJNB4"44"$%QMBZFSBJ$%$% QMBZFSBWSIVOTLJIQFSGPSNBOTJ6QPUSJKFCMKFOBTV QSBWBBVEJPGJMTLBSKF‘FOKBLPKBVLMKV¸VKVEWPTUSVLV QPEOJDVJBQTPSCJSBKV¶FOP”JDF EPLKFVOVUSB‘OKPTU PLVQBOBCBLSPNœBLKFJUSBOTGPSNBUPSEPCJPTWPK CBLSFOJQPLMPQBD.BTJWOPOBQBKBOKFTQPTFCOP J[SBÀFOJNLPOEFO[BUPSJNBOBQBKB%4%J$%TLMP QPWF EPLKF[BPCSBEVJQPKB¸BOKFBVEJPTJHOBMB CSJHBQSFQV‘UFOB)%".4"NPEVMJNBQPTMKFEOKF HFOFSBDJKFJWFMJLFCS[JOF%"LPOWFS[JKVPCBWMKBKV EWB4."QSFUWBSB¸B%JHJUBMOBJBOBMPHOBTFL DJKBQPUQVOPTVPEWPKFOFLBLPCJTFJ[CKFHBPOKJIPW NFÀVTPCOJVUKFDBK JUPUFIOPMPHJKPNLPKVOB[JWBKV (.3 (JBOU.BHOFUP3FTJTUPS LBLPCJTFPTJHVSBMB QPUQVOBNFÀVTPCOBJ[PMBDJKB ,PSJTOJLVKFUBLPÀFSQSFQV‘UFOPEBVUKF¸FOB[WVL J[CPSPNKFEOPHPEUSJEJHJUBMOBGJMUFSB0P[CJMKOPTUJ VSFÀBKBTWKFEP¸JJNBTBPELH */'03FOPQSPN XXXUFDIOPNBYIS

XXXIJGJNFEJBIS

Marten Design Bird – što bliže zidu .BSUFO%FTJHOKF‘WFETLBUWSULB TQFDJKBMJ[JSBOB[BQSPJ[WPEOKV WSIVOTLJI[WV¸OJLB5SPTJTUFNDJ #JSETVOBKWF¶JJ[TFSJKF)FSJUBHF OPNJOBMOPESVHFV.BSUFOT QBMFUJQSPJ[WPEB /KJIPWBKFQSFEOPTUVUPNFEB OFUSB”FPENJDBOKFPETUSB”OKJI QB¸BLOJCP¸OJI[JEPWBEBCJ EBMJWKFSBO[WVLCB‘TVQSPUOP LPOTUSVJSBOJTVUBLPEBLPSJTUF SFGMFLTJKV[JEPWB[BBNQMJGJLBDJKV CBTQPESV¸KB #JSELPSJTUJKFEJOTUWFOF LFSBNJ¸LFESJWFSFJ[OJNOF ¸WSTUP¶FJNJMJNFUBSTLJEJKB NBOUTLJWJTPLPUPOBDQPTFCOP SB[WJKFO[BPWBK[WV¸OJL%WBCBT SFGMFLTPUWPSBPLSFOVUBTVQSFNB EPMKFOBEOV[WV¸OJLBJVTVSBE OKJTCBTKFEJOJDBNBTNKF‘UFOJN VLBCJOFUFEBKVWJ‘FEJOBNJLFJ NBOKFEJTUPS[JKFVCBTQPESV¸KV 1SJWMB¸OJPLV [WV¸OJDJTF JTQPSV¸VKVVQJBOPMBLGJOJ‘VV PSBI USF‘OKB KBWPSJMJDSOPKCPKJ 5FIOJ¸LJQPEBDJGSFLWFODJKTLJ SBTQPO)[ TOBHB 8 PTKFUMKJWPTUE# JNQFEBODJKB 0INB ESJWFSJ°YJO¸OJCBT PWJ JO¸OJTSFEOKFUPOBDJJO¸OJ WJTPLPUPOBD CJXJSJOH EJNFO[JKF YYNN.BTBLH */'0"DRVJTJUVN.BHOVN 5FM IUUQTPOFUJNBHFBENIS

IJGJNFEJB

19


EYHMSRI[W Pass Labs XA.5 - još bolje 61BTTVTFVQPTMKFEOKFWSJKFNFEPTUBUPHBEPHBÀB0TJN ‘UPVMB[FVQPUQVOVSFLPOTUSVLDJKVEJTUSJCVUFSTLFNSF”FV 4KFEJOKFOJN%S”BWBNB OB‘MJTVWSFNFOBJ[BVOBQSKFÀFOKF TWPKFUPQ9"TFSJKFQPKB¸BMBUF VTLMBEVTEPTBEB‘OKPN OPNFOLMBUVSPN OPWPKQPCPMK‘BOPKTFSJKJEPEBMJVOB[JW /FQSFTUBOBFWPMVDJKBQPEJHMBKF4VQFS4ZNNFUSZVTUSPK TUFQFOJDVWJ‘F;BTBEBTVVOBQSKFÀFOKB[BIWBUJMBUSJ NPEFMB9" 9" 9"$JMKFWJTV NFÀVUJN PTUBMJKFEOBLJ°LWBMJUFUBSFQSPEVLDJKFJNV[JLBMOPTU V[ LPSJ‘UFOKFNJOJNBMOPHCSPKBEJKFMPWBJNBMPQPWSBUOFWF[F (MBWOBVOBQSKFÀFOKBVTFSJKJ9"JEVVQSBWPVUPNTNKF SV BMJJTQSBWMKBKV¶JOFEPTUBULFQSFUIPEOFTFSJKF9" LBP ‘UPKFOBQSJNKFSCJMBOFQSJMBHPÀFOPTUQPKB¸BMB[WV¸OJDJNB OJTLFJNQFEBODJKF4BEBQPKB¸BMB9"TFSJKFMBLPJ[MB[F OBLSBKT¥UF‘LJN¦UFSFUJNB ‘UPKFWJEMKJWPJQPQPEBDJNB PTOB[J LPKBTFQPWF¶BWBQBEPNJNQFEBODJKFUFSFUBOB LPKFKFQPKB¸BMPTQPKFOP5BLPOBQSJNKFSNPEFM9" SB[WJKB LBPJEPTBEB 8QSJPINB BMJJDJKFMJI8 QSJUFSFUVPEPINB6MB[OBJNQFEBODJKBQPKB¸BMBKF PINBCBMBOTJSBOP LPINBTJOHMFFOEFE ‘UPPUWBSBEPEBUOF NPHV¶OPTUJQSJJ[CPSVQSFUQPKB¸BMB7JTPLEBNQJOHGBLUPS OB PINB KBN¸J¸WSTUJEVCPLCBT4WBLJLBOBMQPKB¸BMB9"TNKF‘UFO KFV[BTFCOPLV¶J‘UFTWFMJLJNIMBEJMJNB WFMJ¸JOFNPEFMBY UFOF

¸VEJNBTBPEBLLJMB1PKB¸BMPVWJKFLUSP‘JNJO8QPLBOBMV 0WFQSPNKFOFTV OB”BMPTU V[SPLPWBMFJQPWF¶BOKBDJKFOB7J‘FJOGPS NBDJKBP1BTTQSPJ[WPEJNBNP”FUFTB[OBUJLPEEPNB¶FHEJTUSJCVUFSB */'0"VEJPDFOUBS UFM XXXBVEJPDFOUBSIS

Nova Helicon Denonov povratak u pristupačnu klasu mkII serija iz DALI-ja *BLPKFPWVWSIVOTLVTFSJKV CJMPWSMPUF‘LPVOBQSJKFEJUJ V %"-*KVTVTFJQBLPEMV¸JMJOB PWBKJ[B[PW*VTQKF‘OPTVHB J[WS‘JMJ/BJNF V[NOP‘UWP TBUJTMV‘OPHJMBCPSBUPSJKTLPH UFTUJSBOKBVTUBOPWJMJTVEB PESFÀFOJN[BIWBUJNBOB TLSFUOJDJ J[NKFOPNLPOFL UPSBUFNBOKPNLPSFLDJKPN KFEJOJDBNPHVEPCJUJNBMFO BMJ[OB¸BKBOQPNBLVLWBMJUFUJ SFQSPEVLDJKF4FSJKBKFUBLP EPCJMBNL**FLTUFO[JKV BLBLP CJTFSB[MJLPWBMBJJ[HMFEPNPE QSFUIPEOFVCB¸FOJTVOFLJ QSFLSBTOJEFUBMKJQPQVUQPTUPMKB MBLJSBOPHQJBOPMBLPNJTMJ¸OP ,SBKFNMKFUB¶FTFNP¶JWJE KFUJJQPTMV‘BUJLPEEPNB¶FH [BTUVQOJLB/PWFCPKF[WVLB /BTMJDJKFQSFETUBWMKFONPEFM )FMJDPONL** */'0/PWFCPKF[WVLB  XXXCPKF[WVLBIS

20

IJGJNFEJB

%BOFEBWOJJ[MFU1JPOFFSBVQSJTUVQB¸OVLMBTVTUFSFPVSFÀBKBOJKFTBNP TMV¸BK QPUWSÀVKFJQPUF[LPKJKFQPWVLBP%FOPOQSFETUBWJW‘JTFSJKV"& "EWBODFE&WPMVUJPO 4FSJKV[BTBEB¸JOFTUFSFPQPKB¸BMP1.""& LVOB JQSJQBEBKV¶J$%QMBZFS%$%"& LVOB %FOPOPWB ”FMKBEBQPOVEJQSJTUVQB¸OFLPNQPOFOUFEPCSPH[WVLBJWJTPLFUFIOPMPHJ KFWJEMKJWBKFVVQPUSFCJL)[CJUOJI%"$PWB #VSS#SPXO1$. UF%FOPOPWPHWMBTUJUPHUSBOTQPSUOPHNFIBOJ[NBV$%QMBZFSV6HSBÀFO KFJJ[MB[[BTMV‘BMJDF4UFSFPQPKB¸BMPSB[WJKBTOBHVPE8QPLBOBMVQSJ PINB 8PINB BJNBVHSBÀFOPJHSBNPGPOTLPQSFEQPKB¸BMP[B.. [WV¸OJDFV[ [BPWVLMBTVOFJ[CKF”OF UPOLPOUSPMFœJTUVODJNBKFOBNJKFO KFOB4PVSDF%JSFDUUJQLB LPKPNTJHOBM[BPCJMB[JTWFUPOLPOUSPMF MPVEOFTT JLPOUSPMVCBMBOTB;BMBL‘FPEB[JWFQSJLPNQMFLTOJKPKHMB[CJ%FOPOKF VHSBEJPTOB”BOUSBGPJBVEJPGJMTLFNSF”OFLPOEFO[BUPSF0EB[JWVWSFNFOB QBL PEHPWBSBGSFLWFODJKTLJSBTQPOTWFUBNPEPL)[ ‘UPQPKB¸BMP ¸JOJLPNQBUJCJMOJN%7%"VEJPJ4VQFS"VEJP$%GPSNBUJNB$%JQPKB¸BMP WF¶TVEPTUVQOJLPEEPNB¶FH[BTUVQOJLB JUPVDSOPNJTSFCSOPNGJOJ‘V 4UFSFPTFWSB¶BVNPEV */'0,PNUFI UFM XXXLPNUFIIS

XXXIJGJNFEJBIS


Shanling – praktičnost je zakon

,JOFTLJ4IBOMJOHQSFETUBWJPKFOPWVHFOFSBDJKV[BOJNMKJWFLPNCJOBDJKFJOUFHSJSB OPHQPKB¸BMBJ%"QSFUWBSB¸B.PEFM4-.".L**VTFCJ PTJNJOUFHSJSBOPH QPKB¸BMBTOBHF8V"LMBTJ TBES”JJ%"QSFUWBSB¸TQPTPCBOQSJIWBUJUJUF PCSBEJUJJ4"$%EJHJUBMOFTJHOBMF6UVTWSIVVHSBÀFOJTV$4QSPDFTPS VQ TBNQMFSJ#VSS#SPXO1$.%"$4VLMBEOPUPNF PTJNQFUBOBMPHOJIVMB[B QPKB¸BMPJNBJEWBEJHJUBMOB°QPKFEBOLPBLTJKBMOJJPQUJ¸LJ%PTUBWFMJLJIMBEOKBDJ NBTBPELHJVWKFSMKJWGJOJ‘[WV¸FPCF¶BWBKV¶F BLBLPTWF[BQSBWPGVOLDJPOJSB QSPWKFSJUFVUFTUVVTMJKFEF¶FNCSPKV*/'04PQIPT-BC  XXXTPQIPTMBCIS  

    

 

 ! ! $   

 ! !  $  

 

Musical Fidelity 550K Supercharger ,BLPNBMPQPKB¸BMDFPE¸FUSEFTFUBLXBUUBQSFUWPSJUJV[WJKFSTOB”OVQSFLP XBUUB ;BOJNMKJWPEHPWPSOVEFJ[.VTJDBM'JEFMJUZBVPCMJLVTWPH4VQFSDIBSHFSB ,0WBKVSFÀBKKFOFLBWSTUBSBEJLBMOPHUXFBLJOHBQPTUPKF¶FHIJGJTJTUFNBCF[ PECBDJWBOKBTUBSPHQPKB¸BMBLBLPCJTFEPCJMPOBTOB[J.PEFM, LPKJLPSJTUJ JTUVLPOTUSVLDJKVLBPWSIVOTLP.' QPKB¸BMPL8 TQBKBTFOBOB¸JO EBTFLBCFMJJ[TJTUFNBPULPQ¸BKVTB [WV¸OJLBJQSJLMKV¸FOBLJ[BUJNTF J[OKFHBTQPKFOB[WV¸OJLF*[.VTJDBM 'JEFMJUZBQPSV¸VKVEB¶FQSJLMKV¸FOKFN OKJIPWPH›CPPTUFSB¯LPSJTOJLQP QSWJQVUB¸VUJJTUJOTLVEJOBNJLVCF[ J[PCMJ¸FOKB*BLP¶FTFNOPHJ[BQJUBUJ LPKBKFMPHJLBVHSBÀJWBOKBEPEBUOPH QPKB¸BMBLBETF[BUBKOPWBD TWBLJ NPOPCMPLLP‘UBLBPOKJIPW" JOUFHSJSBD NP”FLVQJUJOPWPTOB”OP QPKB¸BMP V.VTJD'JEFMJUZVJHSBKVOB QTJIPMP‘LJNPNFOUEBTFVHSBEO KPNOKJIPWPHTVQFSDIBSHFSBOJ‘UBOF NPSBJ[CBDJUJJ[QPTUPKF¶FHTJTUFNB *TUPUBLPTBTVQFSDIBSHFSPNLPSJTOJL OF¶FJNBUJNOPHPQSPCMFNBKFSTF KFEOPNLBEHBVQBMJUF VSFÀBKLBTOJKF TBNQBMJLBELSP[OKFHBQSPÀFTJHOBM JHBTJQPMBTBUBOBLPO‘UPTFVHBTJ ›HMBWOP¯QPKB¸BMP6.VTJDBM'JEFMJUZV LB”VLBLPKFTVTUBWTB,TVQFS DIBSHFSPNTBTWJNOPWJLPODFQU LPKJ ¶FEBUJOPWJ”JWPUTWJNNBMJN3PUFMJNB .BSBOU[JNB BSDBNJNB /BJNJNBJ DJKFWOJNQPKB¸BMJNB0¸FLJWBOBDJKFOB NVKFPLP LOQPLPNBEV */'0/PWF#PKF;WVLB  XXXCPKF[WVLBIS

XXXIJGJNFEJBIS

 

 ! !  $  

 

 

 ! !  $  

 % 

 $ #  

 

 

 

 /.&)!!3*,*0!

$'  !2  111-(&.$'$".,*)&"%,#(+-(&.$'$".,*)&"%, 

5#** $'   !2  

 

#** $'  !2  

IJGJNFEJB

21


EYHMSRI[W Wilson Benesch Torus Infrasonic Generator 5PSVT*OGSBTPOJD(FOFSBUPSPSJHJOBMBOKFV[BNJTMJJJ[WFECJ JSV¸OP TFJ[SBÀVKFVUWPSOJDJ8JMTPO#FOFTDIV4IFGGJFMEV1SJMJLPNJ[SBEF PWPHQSPJ[WPEBLPSJ‘UFOJTVOBKLWBMJUFUOJKJNBUFSJKBMJ TUFIOPMPHJ KBNBJ[SBEFLPKFOFNP”FUFOB¶JLPEESVHJIQSPJ[WPÀB¸B %PEBOBT TWJBVEJPEJ[BKOFSJLPSJTUJMJTVTFTWFQSJTVUOJNTVCXPPG FSBLBLPCJQSPJ[WFMJEVCPLFUPOPWF6TUWBSOPTUJ NPHV¶OPTUJ EPTUVQOFQPUSP‘B¸JNBCJMFTVPHSBOJ¸FOF1PWF¶BOKFNLPOLVSFO DJKF WBSJKBCMFTVTFQSPNJKFOJMF1PUSFCOJKBTVTWFWF¶BQPKB¸BMB EBOBQBKBKVTWFOFFGJLBTOJKF[WV¸OJLFV[NBUFSJKBMFLV¶J‘UB LPKJTV PTUBMJJTUJ/BLPOUSJHPEJOFJTUSB”JWBOKBJSB[WPKB TJTUFN5PSVTOVEJ [OB¸BKBOJTLPSBLVTVCXPPGFSTPMVDJKJ[BSB[WPKJOGSBTPOJ¸OPH[WVLB 0WBKQSPJ[WPEKFUPMJLPSB[MJ¸JUEBKBTOPQPLB[VKFPTOPWOFQPHSF‘LF EJ[BOKBTVCXPPGFSBUFOVEJBMUFSOBUJWV[BNV[JLVJGJMNTLFFGFLUF */'0"DRVJTJUVN.BHOVN  IUUQTPOFUJNBHFBEN

Philips WACS7000 - glazbeni centar i stanica B&W - dijamanti su naši najbolji prijatelji ;BIWBMKVKV¶J¸WSTUPNEJTLVPE(#NPHV¶FKFV1IJMJQTPWPNCF”J¸OPNHMB[ CFOPNDFOUSVTQSFNBOKFJSFQSPEVLDJKBTBES”BKBTBJEP$%PWB BWFMJLB CS[JOBTOJNBOKBPNPHV¶VKFHPUPWPJTUPEPCOPTMV‘BOKFHMB[CFJQSFCBDJWBOKFQPEB UBLBVHMB[CFOJTVTUBW#F”J¸OBTUSFBNJOHUFIOPMPHJKBPWPHTVTUBWBPNPHV¶BWB LPOUJOVJSBOPTMBOKFJSFQSPEVLDJKVHMB[CFJ[CF”J¸OPHDFOUSBUBLPEBOJKFQPUSFCOP QPTFCOPTQSFNBUJHMB[CFOJTBES”BKVVSFÀBK 'VOLDJKB³(MB[CBNFQSBUJ¥PNPHV¶VKFKFEOPTUBWOPQSFCBDJWBOKFJTUFHMB[CFTKFEOF HMB[CFOFTUBOJDFOBESVHVEPLGVOLDJKB³(MB[CFOJQSJKFOPT¥PNPHV¶VKFTMV‘BOKF HMB[CFVWF¶FNCSPKVQSPTUPSJKBJTUPWSFNFOP5BLPTFVQFUSB[MJ¸JUJIQSPTUPSJKBNP”F TMV‘BUJSB[MJ¸JUBWSTUBHMB[CFVJTUPWSJKFNF;BIWBMKVKV¶J64#QSJLMKV¸LV WSMPKFMBLP QSFOPTJUJHMB[CVUFPEBCSBOJTBES”BKSFQSPEVDJSBUJQVUFNHMB[CFOPHDFOUSBJTUBOJDF 1IJMJQTCF”J¸OJHMB[CFOJDFOUBSJNB4VQFS4PVOE1BOFM[WV¸OJLFLPKJTUWBSBKVKBTBO J¸JTU[WVLTEVCPLJNCBTPWJNB,WBMJUFUJ[WVLBEPQSJOPTJJEJHJUBMOPQPKB¸BMP³%¥ LMBTFLPKFBOBMPHOJTJHOBMQSFUWBSBVEJHJUBMOJ6[8"$44USFBNJVNEPMB[J JOBQSFEOJEWPTNKFSOJEBMKJOTLJVQSBWMKB¸LPKJNTFTBES”BKKFEOPTUBWOPQSFUSB”VKF QSFNBJNFOV$JKFOBVSFÀBKBKF LVOB */'0XXXQIJMJQTIS

22

IJGJNFEJB

%PTUBISBCSP[BKFEOVNBJOTUSFBNUWSULV #8KF QSFETUBWJPOFPCJ¸BO FH[PUJ¸BOJTLVQ[WV¸OJLQPE JNFOPN4JHOBUVSF%JBNPOETLPKJNQSPTMBWMKBKV HPEJ‘OKJDVJ[SBEF[WV¸OJLB*BLPTVJEPTBEB JNBMJNBOKFJMJWJ‘FVTQKF‘OFEJ[BKOFSTLFFTLBQBEF 4JHOBUVSF%JBNPOEQPTFCBOKFJ[WJ‘FSB[MPHB1SWP [BJ[SBEV[WV¸OJLBQPUSFCOPKFUSJNKFTFDB%SVHP DJKFOBKFUJTV¶BGVOUJ5SF¶F J[SBEJU¶FJITBNP QBSJœFUWSUP V#8VLB”VEFKFUPOBKCPMKJ EWPTJTUFNBDLPKFHBTVJLBEBOBQSBWJMJ 1SJEJ[BKOJSBOKVPWPHNPEFMBQPNBHBP JNKFJ,FOOFUI(SBOHF ¸PWKFLLPKJKF J[NFÀVPTUBMPHB EJ[BKOJSBPJWMBLPWF 6DJMJOESJ¸OVLVUJKVWJTJOFN VCB¸FOBKFTWBTJMBWJTPLFUFIOPMPH JKFJLFWMBSB QP¸FW‘JPE.BUSJYJOUFS OPHPKB¸BOKB EPNNCBTTSFE OKFUPODBTNFNCSBOPNPEQMFUFOPH ,FWMBSB.FNCSBOBWJTPLPUPODBKF OB¸JOKFOBPETJOUFUJ¸LPHEJKBNBOUB QSPNKFSNVKFNN BTNKF‘UFOKFV QSFQP[OBUMKJWPLV¶J‘UFJ[/BVUJMVTTFSJKF 6PCJ¸BKFOP VTUSPKLVUJKFKFCBTSFGMFLT T PUWPSPNOBEPOKPKTUSBOJ'SFLWFODJKTLJ PQTFHJ[OPTJ)[°L)[E# V[ PTKFUMKJWPTUPEE# BUF”JOBKFLH %FUBMKBJNBKP‘ TQPNFOJNPEBKF [WV¸OJLEPCBWMKJWVEWBGJOJ‘BCJKFMPN TWJTPLPUPODFNVTJWPNNSBNPSV J 8BLBNFUBNOPNGJOJ‘VTWJTPLPUPO DFNVUBNOPNNSBNPSV */'04POVT"SU 5FM XXXTPOVTBSUDPN

XXXIJGJNFEJBIS


Plod intimnog poznavanja glazbe.

U ponudi : NOVE BOJE ZVUKA, Zagreb, Maksimirska 107 Yamaha, Dali, Bose, Myryad, Musical Fidelity, Tel. : 01 76 31 Sennheiser, Van : / 233 76 19, Fax. : 01 / 2330 #PY )BNBNBUTV +BQBO pMcIntosh, 7JTJUVTBUPVSXFCTJUF X Xden X Hul, T PIxos, B W P N DP e-mail : info@bojezvuka.hr, web : www.bojezvuka.hr Troy, Sound Style, Panasonic, Philips, SanDisk


   

Zemlja vjetrenjača (i visoke tehnologije)

%BMJTMV‘BPOJDB QJ‘F"OESJKBšVSLPWJ¶

1

VUV%BOTLVJQPTKFUUWPSOJDJ %BMJOJKFQP‘BPCB‘›LBPQP ‘QBHJ¯ ,BE NPSBUF LPSJTUJUJ USJBWJPOBEPOFUBLPEBMFLPHPESF EJ‘UBPOEBKFJWKFSPKBUOPTUEBOF‘UP QPÀFLSJWPWFMJLB5PTFKFEPHPEJMP J OBNB [BLBTOJMJ TNP OB QPTMKFE OKJ MFU UF [BQFMJ OB BFSPESPNV V ,PQFOIBHFOV/FOB‘PNLSJWJDPN LBTOJP KF ESVHJ BWJPO V QPMBTLV 0TJHVSBUJ NKFTUB [B EFTFU MKVEJ V OFLPN OBSFEOPN BWJPOV KF CJMP JMV[PSOP P¸FLJWBUJ UBLP EB TNP TF PEMV¸JMJ [B QSJKFWP[ WMBLPN /BLPO QBSTBUJOBQPLPOTNPTUJHMJOB”FMKF [OJ¸LVTUBOJDVVNKFTUV"SIVT 7JEOP VNPSBO PLP KFEBO TBU J[B QPOP¶J EP¸FLBP OB KF -BST .•MMFS EJSFLUPSQSPEBKFUWSULF%BMJ VPWPN TMV¸BKV OB‘ TMV”CFOJ WPEJ¸ J WP[B¸ [B WSJKFNF QPTKFUB +P‘ QPMB TBUB WP”OKFLPNCJKFNEPIPUFMB"NFSJLB HEKFTNPOBQPLPOPTUBMJTQBWBUJ

Struja na vjetar %SVHP KVUSP %PL TF WP[JNP PE IPUFMB "NFSJLB QSFNB TKFWFSV VTVTSFU %BMJ UWPSOJDJ LJ‘OPH EBOB QP¸FULPN NKFTFDB TWJCOKB TWVEB

24

IJGJNFEJB

PLP OBT TV [FMFOJ QB‘OKBDJ J SB‘US LBOF GBSNF ,SBWF TV PWEKF VPCJ ¸BKFOB QPKBWB ,BE JI QPHMFEBUF NPHMJCJSF¶JEBTVQPQSJMJ¸OPQSMKB WF J SV”OF /B PWV NPKV PQBTLV -BST KF PEHPWPSJP EB OFVHMFEOF LSBWF EBKV [BQSBWP OBKCPMKF NMJKF LP7BMKEBKFVQSBWV OFSB[VNJKFN TF V LSBWF $FTUB KF EWPUSB¸OB WJKVHBWB LBP LBE JEFUF SFDJNP PE ;BHSFCB QSFNB œB[NJ EPWPMKOP MP‘B EB EP”JWJUF VEFT B EPWPMKOP MJKFQB J SB[OPMJLB EB KV QSFÀFUF OBOPWOP 6[EV” OKF J OB QPNOP PEBCSBOJN NKFTUJNB J[NFÀV QSP TUSBOJIGBSNJJ[EJ”VTFJ[QPMKBCJKFMF WJULFWKFUSFOKB¸F3B[OPMJLFWJTJOFJ WFMJ¸JOF FMJTB WKFUSFOKB¸F QPTUBKV KFEBO PE TJNCPMB PWPH QPESV¸KB 4 EPTUB WKFUSPWJUJI EBOB V HPEJOJ POFTVQPTUBMFWB”BOGBLUPSVEBO TLPN HPTQPEBSTUWV KFS QSPJ[WPEF [OBUOV LPMJ¸JOV FLPMP‘LJ QSPJ[WF EFOF FOFSHJKF ,BLP TBN LBTOJKF EP[OBP LSP[ SB[HPWPS T +BLPCPN .•MMFSPN /JFMTFOPN UFIOJ¸LJN EJSFLUPSPN %BMJKB J OKFHPWB PCJUFMK QPTKFEVKF KFEOV WKFUSFOKB¸V 7J‘BL QSPJ[WFEFOF TUSVKF QSPEBKV ES”BWJ

Ponosni smo da smo audiofili i što na taj način razmišljamo u cijelom procesu proizvodnje. Čak i naša uprava razmišlja na taj način. Volimo dobar zvuk, zahtijevamo dobar zvuk, pa se onda i rezultati na tržištu moraju ostvariti, kaže direktor Dalija Lars Worre ¸JNFHPEJ‘OKFJNBKVFLTUSBQSJIPEB PLP FVSB #JUJ PLSV”FO NPSFN T USJ TUSBOF OJKF WJ‘F CJUOP TBNP [CPH SJCBSFOKB OFHP J WKFUSP WB LPKJ TF GPSNJSBKV JTQSFE EBOTLJI PCBMB 6 UBLWPN PLSV”FOKV P¸FLV KFUF EB %BODJ OB TWPKFN KFMPWOJLV JNBKVVHMBWOPNSJCVJSJCMKFQSPJ[WP EF ,SJWP 0OJ TV OBQSPTUP MVEJ [B HPWFETLJNJTWJOKTLJNNFTPN3JCV KFEV BMJ TUBUJTUJ¸LJ QPEBDJ HPWPSF P TBNP¸FUJSJQPTUP VEKFMBVKFMPWOJ LVQSPTKF¸OPH%BODB/FPCJ¸OP /BLPO UBL NJOVUB WP”OKF PE IPUFMB EPMB[JNP QSFE UWPSOJDV %BMJ ;HSBEB KF SB[WFEFOB QSJ[FNOJDB WF¶JI EJNFO[JKB /J¸JN TF OF JTUJ ¸F V PEOPTV OB PLPMJOV 6WPEOP

J[MBHBOKF J QSFETUBWMKBOKF LPNQBOJKF PCBWJP KF -BST 8PSSF EJSFLUPS UWSU LF J WSTOJ JO”FOKFS FMFLUSPBLVTUJLF *OUFSFTBOUBO TVHPWPSOJL PTPCB LPKB JNB KBTOF TUBWPWF P WMBTUJUPK LPNQBOJKJJPTJUVBDJKJOBEBOB‘OKFN HMPCBMOPNUS”J‘UV[WV¸OJLB/KFHPWP J[MBHBOKFKFEPCSJNEJKFMPNQPTMV”JMP J [B PWBK UFLTU LPKFH VQSBWP ¸JUBUF 0CKBWMKFOB HBMFSJKB TMJLB EPEBUOP ¶F WBN VQPUQVOJUJ EPKBN P UWSULJ LPKB TUKF¸FTWFCPMKFQP[JDJKFOBUS”J‘UV

DALI – Danish Audiophile Loudspeaker Industries 1SJKFEWBEFTFUHPEJOB 1FUFS-ZOHEPSG KF TUBSUBP )*'* ,MVCCFO V %BOTLPK J OBLPO ‘UP OJKF NPHBP OB¶J PEHPWB SBKV¶FIJHIFOE[WV¸OJLF[BQPOVEV

XXXIJGJNFEJBIS


  -BST8PSSF

;WV¸OBLVUJKBTFSBEJJ[ KFEOFQMP¸F.%'B

XXXIJGJNFEJBIS

4QBKBOKF[WV¸OJ¸LFLVUJKF TFSJKB4VJUF

3V¸OBJ[SBEBTLSFUOJDF VTQPSFÀJWBUJ T OKJNB V QSPEBKJ¥ EJKBHOPTUJDJSBP KF 8PSSF VLSBULP TJUVBDJKVOBEBOTLPNBVEJPUS”J‘UVJ %BMJKFWVQP[JDJKV *BLP KF %BOTLB [FNMKB PE TBNP NJMJKVOB TUBOPWOJLB POB KF [FNMKB EVHFQPWJKFTUJJUSBEJDJKFVBVEJPTWJ KFUV%BODJUWSEFEBKFVQSBWPOKJIPW 1FUFS - +FOTFO J[NJTMJP QSWJ EJOB NJ¸LJ[WV¸OJLLPKJTFJEBOBTLPSJTUJ %BOBTV%BOTLPKQPTUPKJSB[MJ¸JUJI BVEJP UWSULJ 7SMP KF SB[WJKFOB FEV LBDJKB V QPESV¸KV BLVTUJLF QB J OJKF ¸VEOP‘UPKFEPTUBUWSULJVTQKFMPOB TWKFUTLPKSB[JOJ#BOH0MVGTFO 7JGB 4DBO4QFBL KFEBO PE EPCBWMKB¸B J [B%BMJ %ZOBVEJP +BNP 1FFBSMFTT 5IVMF 4ZTUFN"VEJP +BNP

5WSULBKFVUFNFMKFOBHPEJOFB KFTBHSBÀFOBUWPSOJDBOBPWPK MPLBDJKJ1SFEOPTUMPLBDJKFVHSBEJ¶V /PSBHFS KF OKFHPWB CMJ[JOB QSPNFU OJDBNB EPTUVQOPTU SBEOF TOBHF J WSMPQSJIWBUMKJWBDJKFOB[FNMKJ‘UBLPKB KFVQPMBKFGUJOJKBOFHPEBKFUWPSOJDB HSBÀFOB V PLPMJDJ ,PQFOIBHFOB ;CPH UPHB TV OFEBWOP LVQJMJ KP‘ [FNMKF[BCVEV¶BQSP‘JSFOKBUWPSOJDF KFSKFQPWPMKOB/BQSJNKFS VPLPMJDJ ,PQFOIBHFOB DJKFOB [FNMKF KF PLP FVSBN EPL KF LPE /PSFHBSB TBNP FVSBN %BMJ JNB WMBTUJUF VSFEFV"NFSJDJ /KFNB¸LPKJ7FMJLPK #SJUBOJKJUFEJTUSJCVUFSFOBTWJNLPO UJOFOUJNB ³7SMPKFQP[JUJWOPLBEVTWJKFUVLB”F UF EB TUF QSPJ[WPÀB¸ J[ %BOTLF QPHPUPWP V EBOB‘OKF WSJKFNF LBE KFWSMPNBMPLPNQBOJKBVWMBTOJ‘UWV %BOBDB 3FDJNP #BOH 0MVGTFO KF J[MJTUBO OB CVS[J QB OF [OBUF

ULP [BQSBWP JNB OKJIPWF EJPOJDF %ZOBVEJPKFVWMBTOJ‘UWV/JKFNBDB +BNP KF V WMBTOJ‘UWV"NFSJLBOBDB JUBLPEBMKF1POPTOJTNPEBTNP BVEJPGJMJJ‘UPOBUBKOB¸JOSB[NJ‘MKB NP V DJKFMPN QSPDFTV QSPJ[WPE OKF œBL J OB‘B VQSBWB SB[NJ‘MKB OB UBK OB¸JO 7PMJNP EPCBS [WVL [BIUJKFWBNPEPCBS[WVLLPEOB‘JI QSPJ[WPEBQBTFPOEBJSF[VMUBUJOB US”J‘UVNPSBKVPTUWBSJUJ0TJNUPHB OB‘JQSPEBWB¸J VMBODV)J'J,MVCFO EV¶BOB TV PEMJ¸OP FEVDJSBOJ ‘UP KF KFEBO PE CJUOJI QSFUQPTUBWLJ [B VTQKFI /JTNP TF QPWFMJ [B OFLJN LPN QBOJKBNB LPKF TV PTJN [WV¸OJLB QP¸FMJ OVEJUJ QPE TWPKJN JNFOPN $% QMBZFSF "7 SFDFJWFSF QB ¸BL J -$% UFMFWJ[PSF KFS TNBUSBNP EB TF OB UBK OB¸JO HVCJ VTSFEPUP¸F OPTU OB POP ‘UP OBKCPMKF J [OBNP °QSPJ[WPEOKBLWBMJUFUOJI[WV¸OJLB¥ 

IJGJNFEJB

25V EV¶BOV PEMV¸JP JI KF QSPJ[WPEJUJ TBN1P¸FPKFVHBSB”J BEBOBTTF UWSULBQSPUF”FOBQPWS‘JOJPE LWBESBUOJI NFUBSB %BMJ KF KFEOB PE EBOBT SJKFULJI UWSULJ [B QSPJ[WPEOKV [WV¸OJLBLPKVKFQPLSFOVPFOUV[JKBTU J LPKJ KP‘ VWJKFL QPTKFEVKF WF¶JOV VEKFMB 6TQPTUBWJP KF PSHBOJ[BDJKTLJ TUSVLUVSV[BQPTMFOJLBLPKJTFCSJOVP QSPEBKJ QSPJ[WPEOKJJSB[WPKV /B‘ TVHPWPSOJL -BST 8PSSF JNB QPTUPVEKFMBVLPNQBOJKJEPLKF PTUBMPVWMBTOJ‘UWVUWSULF"VEJP/PSE *OUFSOBUJPOBM "4 EJTUSJCVDJKTLB LPNQBOJKB J )J'J ,MVCFO MBOBD PE EV¶BOBQP4LBOEJOBWJKJ %BOTLB /PSWF‘LBJ‰WFETLB *BLPOJKFWJ‘FNBMBLPNQBOJKB [BQP TMFOJDJTFJEBMKFQPOB‘BKVLBPEBTV QSJQBEOJDJNBMFUWSULFHEKFTFJEBMKF OKFHVKF EPCSJ NFÀVMKVETLJ PEOPTJ J MKVCBWQSFNBEPCSPN[WVLV /FEPTUBUBL UJI WSJKFEOPTUJ QP SJKF ¸JNB EJSFLUPSB LBE MKVEJ [BCPSBWF [B‘UP TV [BQSBWP V QPTMV QSPJ [WPEOKF [WV¸OJLB EF‘BWB TF EB UWSULF QP¸JOKV OFTUBKBUJ T US”J‘UB #JMJ TV TWKFEPDJ OFTUBKBOKB OFLJI UWSULJ V %BOTLPK VQSBWP [CPH UJI SB[MPHB+BNPKFCJPVTWPKF[MBUOP EPCB OBKWF¶J QSPJ[WPÀB¸ [WV¸OJLB V &VSPQJ B EBOBT KF V WMBTOJ‘ UWV BNFSJ¸LPH ,MJQTIB ;BUWPSJP KF TWPKV UWPSOJDV ‘UP KF WFMJLJ HVCJUBL [BEBOTLVBVEJPJOEVTUSJKV ³*NBUF J QP[JUJWOJI QSJNKFSB )JHI &OEUWSULB(SZQIPOEPCSPQPTMVKF ¸BL KF CJMB V OB‘FN QPTUPU OPN WMBTOJ‘UWV BMJ TNP OB‘ VEJP QSPEBMJ LBE TNP PEMV¸JMJ EB ¶FNP TFVTSFEPUP¸JUJTBNPOBQSPJ[WPE OKV [WV¸OJLB +P‘ KFEBO PE WFMJLJI J QP[OBUJ EBOTLJI QSPJ[WPÀB¸B KF %ZOBVEJP0OKFOB‘TVTKFEJJNBKV WFMJLJVTQKFIOBUS”J‘UVOBKWJ‘F[CPH TWPKFH EKFMPWBOKB OB USJ QPESV¸KB $BS 1SPGFTTJPOBM J )PNF 7FMJLJ QPTBP EBOBT SBEF T BVUP BLVTUJ LPN J T OKFNB¸LJN QSPJ[WPÀB¸FN 8PMLTWBHFO "LP HMFEBNP TBNP )PNF [WV¸OJLF POEB TF NP”FNP


   

1PMJSBOKFJNPOUB”BTLSFUOJDF [B)FMJDPO[WV¸OJLF

)BMB[FNPOUB”V)FMJDPOTFSJKF[WV¸OJLMB

)PUIFS#BDI [MBUOFV‘J%BMJKB PCKB‘OKBWB GJMP[PGJKV GVOLDJPOJSBOKB %BMJKBEJSFLUPSUWSULF ,B”F LBLP TF T ESVHF TUSBOF NP”F QPNJTMJUJ LBLP TV KFEOB HSVQB GSFBLPWB LPKB QSPJ[WP EJ [WV¸OJLF TBNP SBEJ TFCF 4NBUSB LBLP UP OJKF UP¸OP KFS EB CJTFEBOBTLPOLVSJSBMPOBUS”J‘UV NPSB TF SB[NJ‘MKBUJ JOEVTUSJKTLJ QPOVEJUJ LWBMJUFUOF QSPJ[WPEF [B LPKF LVQBD OF¶F USFCBUJ QMBUJUJ WFMJLJ OPWBD 4 PC[JSPN OB KBLV QP[JDJKV%BMJKBOBUS”J‘UVOJKFUF‘LP QPWKFSPWBUJVOKFHPWFSJKF¸J ³0TJN ‘UP TF QSBUJ DJKFOB LP‘UBOKB QSPJ[WPEB SB[NJ‘MKBUJ JOEVTUSJKTLJ EPOPTJ J KP‘ KFEOV CJUOV QSFEOPTU °VKFEOB¸FOPTUQSPJ[WPEB,BETF OBQSBWJ OPWJ QSPJ[WPE TQSFNBO [B QSPJ[WPEOKVJUS”J‘UFUBKTFQSPUPUJQOJ QBS BSIJWJSB VOVUBS QPHPOB LBP SFGFSFOUOJ [WV¸OJL 4WB NKFSFOKB J LPOUSPMBLWBMJUFUFTFLBTOJKFPEOPTJ OB OKFHB ‘UP KBN¸J EB TWJ [WV¸OJ DJ LPKJ TJÀV T QSPJ[WPEOF MJOJKF TV JEFOUJ¸OJPSJHJOBMV°POJTV[BQSBWP WKFSOF LPQJKF 5P KF CJU LWBMJUFUOF JOEVTUSJKTLF QSPJ[WPEOKF ;OBUF EB KFEBOBTWSMPUF‘LPJNBUJVKFEOB¸F OFQSPJ[WPEFKFS[WV¸OJ¸LFLPNQP OFOUF LPKF VHSBÀVKFUF WSFNFOPN WBSJSBKV¥LB”F-BST8PSSF

26

IJGJNFEJB

Nema prodaje ,BE TUF VTQKF‘OB UWSULB VWJKFL TF OFULPQPKBWJTQPOVEPNPLVQOKJ 8PSSF QSFQP[OBKF EWB UJQB LVQB DB KFEOJWBT”FMFLVQJUJEBQPTUB OFUFWF¶JBESVHJWBT”FMFLVQJUJKFS NJTMF EB TUF V QSPCMFNJNB FMF WBTLVQJUJKFGUJOP ³;B OKJI JNBNP SKF‘FOKF OBJNF TBNP JN QP‘BMKFNP GJOBODJKTLP J[WKF‘¶F OBLPO LPKFH TF PCJ¸OP WJ‘F OF KBWMKBKV *BLP OBN OB OFLJ OB¸JO UBLWJ VQJUJ MBTLBKV WSMP TNP PQSF[OJ/PSNBMOPKFVQPTMPWOPN TWJKFUV EB LPNQBOJKF ”FMF SBTUJ 5BK SBTU TF NP”F PTUWBSJUJ QSJSPE OJN SBTUPN ‘UP V[JNB WSJKFNF JMJ LVQPWJOPN ESVHF LPNQBOJKF .J [BTBEBOJTNPSB[NJ‘MKBMJPQSPEBKJ KFSOJKFEJPOB‘FHQMBOBBJUF‘LPCJ QSPOB‘MJ OFLPH QBSUOFSB LPKJ SB[ NJ‘MKB OB OB‘ OB¸JO 0TJN UPHB NJ TNP VTQKF‘OB LPNQBOJKB QB [B‘UPCJVPQ¶FUPSBEJMJ 5FPSFUTLJ BLP CJ EP UPHB JQBL EP‘MP V CMJ”PK CVEV¶OPTUJ PTPCOP OF CJI ”FMJP SBTUJV[OFLPHESVHPHQSPJ[WPÀB¸B [WV¸OJLB .PHV SB[NJ‘MKBUJ EB TF QPWF”FNP T OFLJN QSPJ[WPÀB¸FN FMFLUSPOJLF 5P OJKF OB‘B TQFDJKBM OPTU BMJ NF PTPCOP [BOJNB FWP MVJSBOKF [WV¸OJLB QSFNB BLUJWOJN SKF‘FOKJNB V CVEV¶OPTUJ ;B TBEB KFUPEBMFLP BMJV[QPNP¶%41UFI OPMPHJKFUP¶FCJUJWSMPWKFSPKBUOP;B TBEBKP‘VWJKFLOJTVEPTFHMJLWBMJUF

+BLPC.PMMFS/JFMTFO T#,NJLSPGPOPN UVSFQSPEVLDJKFQBTJWOJI[WV¸OJLBT PEMJ¸OJN QPKB¸BMPN 1SPCMFN QP NFOJ MF”J V UPNF ‘UP QSPJ[WPÀB¸J FMFLUSPOJLF SB[VNJKV FMFLUSPOJLV BMJ OFQP[OBKVEPWPMKOPBLVTUJLV*EFKB OJLBE OJKF NBOKLBMP V OB‘PK UWSULJ 7KF‘UJOBKFQSFQP[OBUJQSBWVJQMBTJ SBUJKFVQSPJ[WPEVOBUS”J‘UF¥ QSFE WJÀB 8PSSF V LPKFN ¶F TF QSBWDV SB[WJKBUJBVEJPJOEVTUSJKB 3VLPWPEF¶JMKVEJVOVUBSUWSULFJNBKV BNCJDJKVEB%BMJQPTUBOFKFEOBPE QFU WPEF¶JI TWKFUTLJI [WV¸OJ¸LJI NBSLJ JMJ QPQVMBSOJKF SF¸FOP CSFO EPWB1PESB[VNJKFWBTFEBOBKKB¸J CSFOEOF[OB¸JVKFEOPEBKFJOBK WF¶J QSPJ[WPÀB¸ [WV¸OJLB %PCBS CSBOE[OB¸JEB¶FOFULPLBELVQV KF[WV¸OJLFQSWPQPNJTMJUJOBWBT ³+FEBO PE QSPJ[WPÀB¸B LPKJ EBOBT JNBKV UBLWV QP[JDJKV KF #8 1SJTVUBO KF LBP CSFOE V WJ‘F PE [FNBMKB %BMJ ”FMJ CJUJ KFEBOPEOKJI¦ [BLMKV¸VKFEJSFLUPS %BMJKB-BST8PSSF 6PWPKJOEVTUSJKJWSJKFNFKFTJOPOJN [B LWBMJUFUV "LP TUF EVHP OB OFLPNUS”J‘UVTLPOTUBOUOPNLWB MJUFUPN POEB ¶FUF J VTQKFUJ )P¶F MJ TF UBLP PEWJKBUJ TUWBSJ J [B %BMJ QPLB[BU¶FWSJKFNF

.POUJSBOKF*LPO[WV¸OJLB NKFSFOKFJHPUPWJQSPJ[WPEJ TQSFNOJ[BJTQPSVLV

XXXIJGJNFEJBIS


“Novi DeďŹ nitive Technology Mythos ST predstavlja vrhunski stil i izvedbuâ€? FWhIJ#elWik]hWĂś[d_cWaj_ld_c ikXmee\[h_cWZW`[l_[XWiWX[p ZeZWjd_^ikXmee\[hW Ă„H_`[jaejWaeb_`[f[aecfed[dj[kif_`[lW`k_plkĂľWj_ jWaeZeXhe$Ă…  #9^h_iCWhj[di"J^[F[h\[YjL_i_ed Coj^eiIJIkf[hJem[hZeX_jd_Y_ikfh[ij_ d[dW]hWZ[dW 9;I#k(&&-#9;I?ddelWj_edi7mWhZ\eh:[i_]dWdZ ;d]_d[[h_d];nY[bb[dY["aWe_j_jkb[ae`k7L=k_Z[$YecpW dW`Xeb`[feij_]dkĂ´WdW9;I#k0Ă„DW`Xeb`WWkZ_eakfel_dW dWfeZhkĂľ`kakĂ´de]a_dWĂ…$El__plWdh[Zd_del_plkĂľd_Y_ dkZ[]bWja[_i`W`d[Yhd[_b_ih[Xhd[feb_hWd[cedeaea akj_`["feijWlb`[d[dWfh[ahWid["Ăľlhij[]hWd_jd[XWp[$ Akj_`[kj`[belb`k`kdW`dWfh[Zd_`[:[Ă?d_j_l[aecfed[dj[_ j[^debe]_`keic_b`[dkpWeijlWh_lWd`[plkĂľd_^h[pkbjWjW kabWi_pWi[X[$Jh[dZi[j[hia_aedY[fjCoj^eiW"_pkp[jde] eXb_aW_\kdaY_edWbdeij_"ZeZWjde`[kdWfh_`[Ăś[dk]hWZd`ec Ikf[h9kX[ikXmee\[hWki`W`d[Coj^eiWbkc_d_`ia[akj_`[$ Ă„>_]^#[dZplkaÂŞcWcWYpWeĂľ_Ă…#7L]k_Z[$Yec KakfdWplkĂľdW_pl[ZXW_pWplWjĂ´[d[l`[h_YkZkX_dec plkĂľd[ib_a[$8[peXp_hWaeh_ij_j[b__^kij[h[e_b_eahk [d`k akĂ´de]a_dW"Ikf[hJem[hi_ikifeieXd_l`[hdeh[ah[_hWj_ ):plkĂľdkib_akj[eZkp[j_ZW^ifeieXdeĂ´kZW]bWpX[d_a[ _WaY_`ke _l[klWe`ibkWed_Y_$H[pebkY_`W:Ç7ffeb_je aedĂ?]khWY_`[ideleZ_pW`d_hWd_cZh_l[h_cWfec_hk`[lh^kd# iakĂľ_ijeĂ´kplkaWifh_heZdeck]bWĂś[deĂ´k$I[dpWY_edWbde XWifeZhkĂľ`[k_pl[ZX_ZlWikXmee\[hWifeieXde`[pW p[cb`ejh[id[Z_dWc_Ăľa[kZWh[Wb__pWc_dkY_epd["ikfj_bd[_ Z[jWb`d[]bWpX[d[d_`Wdi[$

Coj^eiIJIkf[hJem[h XXXEFĂŚOJUJWFUFDIDPNXXXBVEJPDFOUBSIS


       

Kutija koje nema U pitanju je točan zvučnik neupitno tehnološki na samome vrhu, zvučnik kojem ništa nije teško, bez tipa glazbe koji preferira. Zvučnik s izuzetno dugim popisom vrlina QJ‘F;PSBO3BEFOLPWJ¶ POVT'BCFSKFKFEOBPEPOJI GJSNJ LPKF [OBKV LBLP TF UP SBEJ*NBUFMJEPCBSQSPJ[WPE PEHPWBSBKV¶VNBSLFUJO‘LVQPES‘LV J OF‘UP QP ¸FNV TF SB[MJLVKFUF PE PTUBMJI VTQKFIOFCJUSFCBPJ[PTUBUJ .BSLFUJO‘LJ KBLB HMPCBMOP QSJTVUOB J SB[MJLPWOP VP¸MKJWB HBNB 4POVT 'BCFS [WV¸OJLB EBOBT QSFETUBW MKB NKFSV VTQKFIB UBMJKBOTLPH IJHI FOEB;BUP¶FJTWBLJOPWJQSPJ[WPE CJUJ EP¸FLBO T OFNBMPN QB”OKPN KFSPWBKQSPJ[WPÀB¸VMB[JVVTLJLSVH ³USFOE TFUUFSB¥ LPKJ OF TBNP ‘UP QPNOP QSBUF NPEOF J JOF USFOEP WF US”J‘UB WF¶ JI J PCMJLVKV QSFNB TWPKPK WJ[JKJ ,BLP KF QSJNBU UBMJKBO TLPHEJ[BKOBVTWKFUTLJNSB[NKFSJNB OFVQJUBOJLBLPKFUBKGJOJPTKF¶BK[B NKFSV EFUBMKJTLMBEOF‘UP‘UPTBNP QPTFCJHBSBOUJSBCSPKOFTMKFECFOJLF [BP¸FLJWBUJKFEBJOPWJ4POVT'BCFS [WV¸OJDJ QPLB[VKV V LPKFN TNKFSV ¶FJOEVTUSJKBHMPCBMOPLSFOVUJ

4

OB LPKF TF UF JTUF ‘QJDF PTMBOKBKV J WJEKFUJ ¶FUF LBLP J[HMFEB ‘LPMTLJ QSJNKFS EPCSP PENKFSFOJI QSPQPS DJKB J ‘UP KF TUVEJP[OP SB[SBÀFO QSPKFLU%SWP LP”B NFUBMJMBLPWJ SB[OJ VKFEJOKFOJ TV V DKFMJOV LPKB [BTJHVSOP QSFUFOEJSB OB [OB¸BKOP NKFTUP V OFLPK CVEV¶PK ISFTUP NBUJKJ EJ[BKOB TUPMKF¶B 4BNP SKF‘FOKF KF WF¶ WJÀFOP T NPEF MPN4USBEJWBSJVTFSJKJ)PNBHF BMJ PTUBKF [B SBTQSBWV OJKF MJ &MJQTB TBEBWSI$SFNPOBTFSJKF EJ[BKOFS TLJ VTQKFMJKJ VSBEBL VQSBWP [CPH QSPQPSDJKBJ¸JOKFOJDFEBTFVOF‘UP NBOKVLVUJKVTNKFTUJMBTBNPKFEOB CBT KFEOJDB 0TUBWJNP MJ CSJMKBOUOJ EJ[BKO QP TUSBOJ KFS PWEKF TNP QSWFOTUWFOP [CPH [WVLB B OF [CPH J[HMFEB QPHMFEBKNP ‘UP KF UP [B QPMB PE DJKFOF TWPKF QFS KBOJDF NPEFMB 4USBEJWBSJ 4POVT 'BCFSVQBLJSBPV[WV¸OJLOFNV[J LBMOPHJNFOB&MJQTB

Opis

1PTFHOVU¶VPWEKF[BPQJTPNLPKJ OVEJ QSPJ[WPÀB¸ OF TBNP [BUP ‘UP KF NBSLFUJO‘LJ QSJNKFSFO DKF OPWOPN SB[SFEV WF¶ J P¸FLJWBOP UBMJKBOTLJSBTQKFWBO 5BLP KF LVUJKB ³FMJQUJ¸OPH PCMJLB TFOEWJ¸BTUF LPOTUSVLDJKF PTUWBSF OFTQBKBOKFNTMPKFWBKBWPSPWPH ESWFUB HEKFTVSV¸OPCJSBOJTMPKFWJ VTLMBÀFOJ QP LWBMJUFUJ J PSJKFOUJSBOJ [B QB”MKJWP PQUJNJ[JSBOV LPOUSPMV SF[POBODJKB 1PETUSVLUVSOB SFCSB TVTUSBUF‘LJQPTUBWMKFOB[BQPUQV OPQPUJTLJWBOKFOF”FMKFOJIWJCSBDJKB JLPOUSPMVTUPKOJIWBMPWB 7JTPLPUPOBD KF NJMJNFUBS TLB VMUSBEJOBNJ¸OB QSTUFOBTUP FNJUJSBKV¶B KFEJOJDB TB EWP

7J‘F OJTV V NPEJ VTLF GSPOUF WF¶ ‘JSPLF œFUWSUBTUF LVUJKF TV TUWBS QSP‘MPTUJ B WJTPLB DJKFOB OF [OB¸J J WFMJLJ WPMVNFO LVUJKF %BOB‘OKJ LVQDJ )JHI &OE QSPJ [WPEB TV SB[NB”FOJ [BIUJKFWBKV J EJ[BKOJJ[WFECV/PWJ4POVT'BCFS QSPJ[WPE [PWF TF &MJQTB J OVEJ TWF UP ;WV¸OJ¸LB LVUJKB [B LPKV CJP TF QSJKF SFLMP EB KF V QJUBOKV OFPCJ¸OJ J WSJKFEOJ LPNBE OPWP WKFLPH OBNKF‘UBKB OFHP MJ PCJ¸OB [WV¸OJ¸LB LVUJKB 'JOJ‘ KF CFTQSJ KFLPSBO B TQPNJOKBOJ PTKF¶BK [B NKFSV EFUBMK J TLMBE WJEMKJW TWVEB 1SPWKFSJUF PEOPTF WFMJ¸JOB ‘QJDB OB LPKJNB [WV¸OJL TUPKJ J QPEMP‘LJ

28

IJGJNFEJB

XXXIJGJNFEJBIS
XXXIJGJNFEJBIS

NB " PWJ [WV¸OJDJ NPHV HMBTOP J UP T UBLWPN TUSB‘¶V J TOBHPN EB KF QSBWB ‘UFUB UP OF ¸VUJ 0WEKF NPSBN TQPNFOVUJ LBLP KF 1BTT CJPQSBWBNKFSB KFSOJQPKB ¸BMP OJ [WV¸OJDJ OJTV OJUJ KFEOPN QPLB[BMJ EB TV OB SVCV TB TOB HPN JMJ LPOUSPMPN ‘UP TF [B NPKF

TSFUOP TVTKFETUWP OF CJ NPHMP SF¶J %JOBNJ¸LJ TQFLUBLMJ QPQVU ‰¸FESJOPWF³,BSNFOTVJUF¥¶FWBT [BMJKFQJUJ [B TUPMBD J PTUBWJUJ T QJUB OKFNJ[OBEHMBWF³B[B‘UPUPJESVHJ OFNPHVPWBLPPETWJSBUJ ¥ 0TKF¶BKV DKFMPWJUPTUJ EPQSJOPTJ J MBLP¶B T LPKPN [WV¸OJDJ J[MB[F OBKBTOPLPMJLJKFQSPCMFNSFQSPEVLDJKB TUSVLJN UPSPJEBMOJN WBMPWPEPN NBUFSJKBMB V LPKFN ¶F WJTPLPUPO 4SFEOKPUPOBD KF NN LPOVTOB TLB TSFEOKPUPOTLB J CBT KFEJOJDB KFEJOJDB LPKB LPSJTUJ ³4ZNFUSJD TUBSUBUJJ[BVTUBWJUJTFVJTUPWSJKFNF %SJWF .PUPS 4ZTUFN¥ TJNFUSJ¸ 7SFNFOTLJSBTQPSLPKJOBTUBKFKFTUF OP QPLSFUBOJ QPHPOTLJ TVTUBW J NBMFO BMJ ¸VKBO QB SFQSPEVDJSBOB TFMFLUJSBOB WMBLOB DSOPH NBO [WV¸OBTMJLBQBUJPENBOKLBLPIF HSPWPH ESWFUB WJTPLF SF[PMVDJKF SFODJKF ‘UP TF V LPOB¸OJDJ SBTQP PEHPWBSBKV¶F USFUJSBOB [B TQSF [OBKF LBP ³OFWKFSBO¥ [WVL ;BEOKF ¸BWBOKF EFGPSNBDJKB %JOBNJ¸LPH ‘UP TBN P¸FLJWBP PE &MJQTF KF MJOFBSOPH PWKFTB 4JOFSHJKTLJ QSP LBLP¶FNFQPEV¸JUJEBJEJOBNJ¸LJ KFLUJSBOB TB TWPKPN WFOUJMJSBOPN [WV¸OJDJNPHVEPTFHOVUJUVSB[JOV BLVTUJ¸LPN LVUJKPN 1SPJ[WFEFOP LPIFSFODJKFLPKBWPEJSBWOPV³WKFS TBNP[B4POVT'BCFS#BTKFEJOJ OV¥SFQSPEVLDJKV1SFEWBNBTVUSJ DB QSPNKFSB NN KF LPOVTOB [WV¸OJ¸LF KFEJOJDF B ¸VKFUF TBNP VMUSBMBLB BMVNJOJKTLPNBHOF[JK KFEOV ,BLP TV UP J[WFMJ OFNBN TLB TMJUJOB 6MUSBEJOBNJ¸LF LBSBL JEFKV BMJ QPUWSÀVKFN TWKFEPLF EB UFSJTUJLF J MJOFSBOPTUJ ,PSJ‘UFO KF OFTQPNJOKFN LBLPTWFUSJKFEJOJDF TQFDJKBMOJTVPTOJQSPUVTUKF‘OKJWB¸ OFQPLB[VKVOJUJOBKNBOKVSB[MJLVV QSPKFLUJSBO LBLP CJ PULMPOJP SF[P PE[JWV UF¶FUBJTUPWKFUOPTULSFUB OJSBOKF ‘VQMKJOB J QPTMKFEJ¸OB J[P OKBTMBLP¶PNQSFWBSJUJVIPJQSFE CMJ¸FOKB¥ TUBWJUJ TF LBP KFEOB TBTWJN ¸VE /BLPO‘UPTUFQSF”JWKFMJPWBKCBSP OPWBUB NFNCSBOBLPKBUJUSB,BLP LOJPQJT OBEBMKFTFQPTUBWMKBWFMJ TBN TBNP PTUBP CF[ [SBLB LBEB LP J TUSB‘OP QJUBOKF BLP TV WJTP KF .BKTUPS [BHVEJP QP TWPN ¸FMV LPUPOBD J CBT ³VMUSBEJOBNJ¸OJ¥ B /F TBNP EB PWEKF TSFEOKFUPOBD OJKF OFNB HPWPSB P PLJ¶FO UJN FQJUF UPN LBLP UP POEB I dinamički zvučnici OFLBLWPN ¸VKOPN QSJKFMB[V J[NFÀV [WV¸J ;B‘UP J UB mogu dosegnuti CBTB TSFEOKPUPODB KFEJOJDB OJKF ³VMUSB JWJTPLPUPODB OFHP EJOBNJ¸OB¥ ;OB¸J TV TF V TPCJ VQSJ MJ UP EB KF TSFEOKP visoku koheren[PSJMJ:P:P.BTPMP UPOBD TQPS JMJ CPMKF ¸FMP DJKFMP * EPL SF¸FOP OFEPTUBUOP ciju. Pred vama su tri J¸FMP NP”EB OF¶F CS[EBTUJHOFTUSFMP OBUKFSBUJ LVUJKV EB WJUF TVTKFEF .P”F MJHBJ[WV¶J4ZNFUSJD zvučničke jedinice, a ³QSP[CPSJ¥ ‘UPHPE UV QSJMJLV OF QSP %SJWF.PUPS4ZTUFN ‘UP[WV¸JLBPTUBO čujete samo jednu QV‘UBKV TJNGPOJKTLJ PSLFTUBS J ”JWBIOJ EBSEOJ EJP PQJTB UJNQBOJTU*PQFUOJ‘UB,VUJKFOFNB BVUBTQPHPOPNOBTWB¸FUJSJ *MJ J¸JOJTFLBPEBKFUBKCBTTMPCPEOP KF V QJUBOKV OFLB WFMJLB UBKOB LPKV PWKF‘FOV[SBLVJNP”F‘UPHPEUSB 4POVT'BCFSOF”FMJPULSJUJ ”JUFPEOKFHB4SFEOKPUPOBDKFJTUB QSJ¸B KFS FOFSHJ¸OB $FDJMJB #BSUPMJ Slušni test ¶FGVSJP[OPPUQKFWBUJLPKV(MVDLPWV 4MV‘BOKFKFQPLB[BMPLBLPKFJTSFE BSJKV B&MJQTB¶FTFPQFUVTQKF‘OP OKPUPOBD³VMUSBEJOBNJ¸BO¥ ‘UPHPE V¸JOJUJOFWJEMKJWB$FDJMJBKFCJMBJPUJ‘ UP [OB¸JMP /P OJKF J[WSTUBO EJOB MB NPMJNP TMKFEF¶F $PVOU #BTJF NJ¸LJ PE[JW POP ‘UP ¶F CJUJ HMBWOB NP”FTUWBSOPEPCSBOPQVIOVUJ BMJ LWBMJUFUB PWPHB [WV¸OJLB ,BLP TV OJ PO OJ "M %J .FPMB OJUJ TWJ ESVHJ NJVIBVHPÀFOBOB2VBEFMFLUSP LPKJ TV QPLV‘BWBMJ J EBWBMJ TWF PE TUBUJLF OBSBWOP EB ¶V T WFTFMKFN TFCFOJTVVTQKFMJOBUKFSBUJUBK[WV¸ EP¸FLBUJ POJI OFLPMJLP EFDJCFMB OJLEBQPLMFLOFJQSJ[OBLBLPOF‘UP EJOBNJLFLPKF2VBEPWJOFNBKV BMJ OF NP”F 7JTPLPUPOBD KF TBNP JTUPUBLP¶VVQSBWJMVTB”BMKFOKFN MPHJ¸BOOBTUBWBL KFSTWJIBSNPOJDJ LPOTUBUJSBUJ LBLP EJOBNJ¸LJ PEMJ¸OJ LPKJ TV V OKFHPWPK [POJ PEHPWPS LBOEJEBUOFTUPKJOBKCPMKFQPQJUBOKV OPTUJ CJWBKV JTQPSV¸FOJ UP¸OP OB LPIFSFOUOPTUJ TMJLF LPKV QSPJ[WPEF WSJKFNF J LBLP WBMKB /J‘UB EBLMF KFEJOJDF [OB¸BKOP SB[MJ¸JUJI WFMJ¸J PE TVQFS CS[JI WJTPLJI LPKJ NPHV OB NFNCSBOF ,BEB QPHMFEBUF [WV¸BUJ V[CVEMKJWP BMJ V LPOB¸OJDJ KFEBOWJTPLPUPOBDJQPNJTMJUFTBNP LSJWP KFSUPNTFCS[JOPNPTUBMJOF LBLP KF MBLP QPLSFOVUJ J [BVTUBWJUJ NPHVLSFUBUJ%BMJKFPWEKFWJTPLP UV NBMFOV J MBHBOV NFNCSBOV UPOBDOBNKFSOP³VTQPSFO¥LBLPCJ B LBLP KF UP JTUPWSFNFOP QSBL TFQPUQVOPJOUFHSJSBPTPTUBULPNJMJ UJ¸OP OFNPHV¶F T WFMJLPN J UF‘ KFV¸FNVESVHPNFUSJL OF[OBN LPN NFNCSBOPN CBTB J[B LPKF +FEOPTUBWP TWF TUJ”F JTUP¸BTOP J KF [BWPKOJDB FQPIBMOJI SB[NKFSB V QSBWP¸BTOPJUPQSJTWJNHMBTOP¶B PEOPTVOBPOVWJTLPUPODB QPTUBKF

IJGJNFEJB

29


       LSBK T LPNQMFLTOJN NBUFSJKBMPN .KFTUB JNB [B DJKFMB EWB TJNGPOJK TLB PSLFTUSB B OF TBNP KFEBO .P”FUFTBNPEPEBWBUJJLBEBV[B TWFHVEB¸FVQVOPNQPHPOVTUJ”V MJNFOJ QVIB¸J J LBEB P¸FLVKFUF EB ¶F UP JQBL CJUJ QSFWJ‘F PQFU OJ‘UB 4WJ PTUBKV OB TWPN NKFTUV KBTOJ J V QVOPNF TKBKV ,BEB KF [WV¸ OJL PWBLP ³WKFSBO¥ [B P¸FLJWBUJ KF EB J QSPTUPSOB EFGJOJDJKB PEHPWBSB UPNF5P¸OPJTMPKFWJUPLBLPKFJTOJ NMKFOP TPOPNVHPEOPNEJNFO[J KPNEVCJOTLFEFGJOJDJKFLPKVEP”JW MKBWBUFVOBSBWJ4WFUSJEJNFO[JKVTV SBWOPQSBWOP[BTUVQMKFOF QB¶FQP ‘JSJOJ WJTJOJJEVCJOJTWJCJUTNKF‘UFOJ TBEPWPMKOP³[SBLB¥J[NFÀV ,BEBCJJ[WSTOBEJOBNJLBJUBGBTDJ OBOUOBLPIFSFODJKBCJMJTWF‘UPPWBK [WV¸OJLJNB CJMPCJEPWPMKOP/PUP OJKF TWF ° JNB KP‘ *NB UPMJLP CPKF EB¶FTWBLJQVUBLBEBJHMBMFHOFV CSB[EV CJUJ TBTWJN TVWJ‘OP QPTF HOVUJ[BEPCSPN¸PLPMBEPN KFS KF [WVLLPKJEPMB[JKFEOBLPHVTU SBGJOJ SBO EFMJLBUBOJPQPKBO;BPOFLPKJ OF WPMF KBLF ¸PLPMBEF CPKF ¶F CJUJ [BOJKBOTVQSFWJ‘F.P”EBUFLNBMP WJ‘FOFHPMJKFUPVTUWBSOPTUJ BMJPWP ¶VTUBWJUJVLBUFHPSJKVPTPCOJIQSF GFSFODJKB 3PNBOUJ¸OJKF EV‘F ¶F UP TNBUSBUJQSBWPNNKFSPNSFQSPEVL DJKFIBSNPOJLB EPLPOJNBESVHJNB PTUBKFEBQSJNKF¶VKVLBLPKFTWFHB NBMPWJ‘FOFHPMJVJTUJOVUSFCB

Zaključak %BMJKFPWPTBWS‘FO[WV¸OJL /JKF ;B UP NV OFEPTUBKF KFEOB NBMB BMJ OF[BPCJMB[OB NKFSB USBOTQB SFOUOPTUJ 4WF KF NBMP ³TGVNBUP¥ 5FIOJÇLJQPEBDJ 0TKFUMKJWPTU E#41- 7N

'SFLWFODJKTLJPE[JW )[L)[ 4VTSFUOFGSFLWFODJKF )[L)[ *NQFEBDJKB PINB 1SFQPSVÇFOBTOBHBQPKBÇBMB 8 %JNFO[JKF 7Y‰Y%  YYNN .BTB  LHQBS $JKFOB  LVOB */'0  .FEJB"VEJP 5FM XXXNFEJBBVEJPIS

30

IJGJNFEJB

QB OJLBEB OF¶FUF TKFTUJ TBTWJN CMJ[V J[WPÀB¸B QPTFCOP OF POP MJLP CMJ[V LPMJLP ¶F WBT 2VBEPWJ NP¶J QSJCMJ”JUJ 4WF KF UV BMJ TWKF UMP KF CMBHP QSJHV‘FOP QB UBLP OB /PWPHPEJ‘OKFN LPODFSUV OF TKFEJUF V QSFEOKJN SFEPWJNB QBS UFSBWF¶OBCBMLPOV/JKFUPTBNP [BUP ‘UP ¸VKFUF EB TV NJLSPGPOJ CJMJ QSJ TOJNBOKV QPTUBWMKFOJ J[OBE PSLFTUSB J OJKF EB OFEPTUBKF EWP SBOF J PQ¶F TFO[BDJKF BNCJKFOUB WF¶KFEOPTUBWOPOFNP”FUFCMJ”F FMJUF MJ CB‘ OB NJLSPGPO OF¶F J¶J 4WF KF UBLP TUWBSOP BMJ UFL [B OJKBOTV OFEPIWBUMKJWP /FLBLP WKFSVKFN EB TF OF QFUMKBN V UFI OJ¸LBQPKB‘OKFOKBQSFWJ‘F LBLPKF &MJQTB EPTFHOVMB MJNJUF EBOB‘OKJI EJOBNJ¸LJI [WV¸OJLB V TWPN DKF OPWOPN SB[SFEV .P”F TF CS”F J EFUBMKOJKF T WJ‘F [SBLB BMJ OF V DJKFMPN TQFLUSV 0WP KF WKFSPKBUOP DJKFOBLPKVTFNPSBQMBUJUJ[BPWB LWVWKFSOPTUSFQSPEVLDJKF4ESVHF TUSBOF TMV‘BOKF CBSPLOF HMB[CF J[WFEFOF OB J[WPSOJN JOTUSVNFOUJ NBJTOJNMKFOFTNBMFVEBMKFOPTUJ QP‘UFEKFU ¶F WBT EJKFMB ‘LSJQF J TUSVHBOKB QB ¶F CMBHJ ³TGVNBUP¥ EKFMPWBUJCMBHPUWPSOP 6 OFEPTUBULF ¶V VCSPKJUJ J [BIUJ KFWBOV QP[JDJKV [WV¸OJLB V TPCJ 6QVUFKBTOPLB”VLBLPTMV‘BPOJDV USFCBQPEJKFMJUJVUSF¶JOFUF[WV¸OJLF J TFCF QPTUBWJUJ V ESVHV USF¶JOV 6¸JOJUF MJ ESVHB¸JKF CJUJ ¶F WJ‘LB CBTB J NBOKLB WJTPLJI ,BLP TBN QSWP JTQSPCBP ³QPHSF‘OV¥ WBSJKBO UV QPUWSÀVKFN EB TV BVUPSJ VQVUB QPTWFVQSBWV*WJJ[WV¸OJDJOBTSFE TPCF JMJ OJ‘UB PE V”JULB ;B‘UJUOB NBTLB J[WFEFOB V TUBOEBSEOPK 4POVT ³TUSVOF¥ NBOJSJ TMV”J EPCSP LBPEFLPSBDJKB BMJLBEB”FMJUFWJ‘F PE OFPCBWF[OPH UJ‘FH TMV‘BOKB JTUB NPSB EPMKF 7JTPLJ UBLP FWJ EFOUOPTUSBEBWBKVEBDJKFMBQSJ¸BP LPIFSFOUOPTUJ[WVLBQBEBVWPEV *TUJOJ[BWPMKV KP‘OJTBN¸VPNBTLV LPKBOFNBOFHBUJWOJIFGFLBUB 6CSPKJUJ MJ J DJKFOV V OFEPTUBULF 5V KF TWBLJ PEHPWPS JTQSBWBO $JKFOBKFTUFUBLWBEB¶FPWJ[WV¸ OJDJ OB”BMPTU CJUJEPTUVQOJTBNP NBMPCSPKOJN MKVCJUFMKJNB EPCSPH [WVLB‰UFUB KFSVQJUBOKVKF[WV¸ OJLLPKJKFUP¸BO LPKFNOJ‘UBOJKF UF‘LP LPKJ OFNB UJQ HMB[CF LPKJ QSFGFSJSB LPKFN KF QPQJT WSMJOB J[V[FUOPEVHB¸BLJLPKJKFOFVQJU OP UFIOPMP‘LJ OB TBNPNF WSIV "LPNP”FUF QSJV‘UJUFTFCJUPSJKFU LP[BEPWPMKTUWP ;BLSBK 0QFUOBQP¸FUBL4POVT 'BCFS KF KFEOB PE POJI GJSNJ LPKF [OBKVLBLPTFUPSBEJ

3";(070343";-0(0.(*07"//*#.&/"50 %*3&,503130%"+&40/64'"#&3"

Elipsa donosi zaokret u zvuku Sonus Fabera QJ‘F"OESJKBšVSLPWJ¶

Kad se uzme da je Elipsa kao projekt razvijan 5-6 godina i da na njemu nije radio samo Franco, logično je da su i rješenja bolja nego u vrijeme kad se razvijala Cremona 'SBODP 4FSCMJO KF TUPNBUPMPH LPKJ KF [CPH MKVCBWJ QSFNB HMB[CJ QPTUBPWSIVOTLJHSBEJUFMK[WV¸OJLB6TQKFIOKFHPWJIQSPKFLBUBJ EBOBTJ[B[JWBPTKF¶BKF[BWJTUJLPELPOLVSFODJKF QPHPUPWPLPE OKJIPWJIUFIOJ¸BSB [CPHUPHB‘UP'SBODPOJKFFEVDJSBOJFMFLUSP UFIOJ¸LJ JO”FOKFS 5P TBNP QPLB[VKF EB KF QPOFLBE [B VTQKFI QSFTVEOPJNBUJUBMFOUBJTMVIB %BOBT KF WF¶ CMJ[V UJN J OB QSBHV [B PEMB[BL V NJSPWJOV 'SBODP UWSULV TWF WJ‘F QSFQV‘UB NMBÀJN MKVEJNB LPKJ PESBÀVKV WF¶JOVQPTMBVSB[WPKVOPWJINPEFMB0EVWJKFLKFUJKFTOPTVSB ÀJWBP T SB[WPKOJN JO”FOKFSJNB QSPJ[WPÀB¸B [WV¸OJ¸LJI KFEJOJDB KFS KF WSMP ¸FTUP NPEJGJDJSBP QPTUPKF¶B SKF‘FOKB JMJ LBE KF UWSULB NBMPPKB¸BMB SB[WJKBP[BKFEOPTOKJNBWMBTUJUFWBSJKBOUF%BOBT UWSULBJNB[BQPTMFOJLBPELPKJISBEJOBQSPJ[WPEOPKMJOJKJ HEKF TF [WV¸OJDJ TBNP TBTUBWMKBKV ;WV¸OJ¸LF KFEJOJDF EPMB[F J[ /PSWF‘LF J %BOTLF [WV¸OJ¸LF LVUJKF TF QSPJ[WPEF V EWJKF UBMJKBOTLFTUPMBSJKFEPLKFTBNPMBLJSBOKFQPWKFSFOPUSF¶PK5WSULB EBOBTOVEJUSJTFSJKF%PNVT $SFNPOBJ)PNBHF /BLPO QSFETUBWMKBOKB &MJQTF OPWPH NPEFMB [WV¸OJLB J[ TFSJKF $SFNPOB V [BHSFCB¸LPN IPUFMV 5IF 3FHFOU ° &TQMBOBEF SB[HPWBSBMJ TNP T OKJIPWJN EJSFLUPSPN QSPEBKF (JPWBOOJKFN #.FOBUPN ",BLPTFCPSJUFQSPUJWLPOLVSFODJKFLPKBQPQSJMJÇOPLPQJSBJ[HMFE WB™JI[WVÇOJLB LPSJTUJWSMPTMJÇOF[WVÇOJÇLFKFEJOJDFJQSPEBKFJI QPWSMPQSJIWBUMKJWJNDJKFOBNB

XXXIJGJNFEJBIS
.&/"50/B”BMPTU UVTFOFNP”FOJ‘UBV¸JOJUJ.J[OBNPEB OJKFJTUBSB[JOBLWBMJUFUFJQPLV‘BWBNPUPQPKBTOJUJJOB‘JNLVQ DJNB"LPOJ‘UB CBS[OBNPEBTNPOBEPCSPNQVUVEBSBEJNP EPCSFQSPJ[WPEF5PQPUWSÀVKFJQPEBUBLEBUSFOVUOPJNBNPPLP EJTUSJCVUFSBVTWJKFUV/B‘FOBKKB¸FUS”J‘UFJEBMKFTV4KFEJOKFOF "NFSJ¸LF%S”BWF [BUJN3VTJKB *UBMJKB /KFNB¸LB "3FLMJTUFNBMPQSJKFVJ[MBHBOKVEBTFUWSULBTWFWJ‘FPSJKFOUJSB OBWB‘VTSFEOKVJUPQTFSJKV[WV¸OJLB;OB¸JMJUPEB¶FTF%PNVT TFSJKBVTLPSPVLJOVUJ .&/"50;BEPWPMKOJTNPTOB‘PNQP¸FUOPNTFSJKPNLPKBTF JBLP KF OF‘UP TLVQMKB PE LPOLVSFODJKF J EBMKF TPMJEOP QSPEBKF 1PLWBMJUFUJJ[SBEFJ[WVLVNJTMJNPEBTNPVUPKLMBTJLPOLVSFO UOJ CJMP LPKFN QSPJ[WPÀB¸V [WV¸OJLB NFÀVUJN V [BEOKF EWJKF HPEJOF [BNKFUBO KF QBE QPUSB”OKF UPH TFHNFOUB QSPJ[WPEB OB HMPCBMOPNUS”J‘UV0TJNUPHB LPOLVSFODJKBKFTWFCPMKBB[CPH QSFCBDJWBOKB QSPJ[WPEOKF V ,JOV V NPHV¶OPTUJ TV JNBUJ J WSMP LPOLVSFOUOFDJKFOFOBUS”J‘UV6OBUP¸UPNF TUBWOB‘FUWSULFKF EBPTUBKFNPTQSPJ[WPEOKPNV*UBMJKJ/BUBKOB¸JOJNBNPJEBMKF QPUQVOV LPOUSPMV OBE LWBMJUFUPN LPOB¸OPH QSPJ[WPEB *NBNP EPTUBJEFKB[BOPWVQP¸FUOVTFSJKVVCVEV¶OPTUJ/BKWJ‘F[CPH UPHBKFSKFUBKEJPUS”J‘UBKP‘VWJKFLEPTUB[OB¸BKBOOB‘JNEJTUSJCV UFSJNB4UPNLBUFHPSJKPNQSPJ[WPEBKFEBMFLPMBL‘FV¶JVCPMKF USHPWB¸LFMBODFLPKJJNPNPHV¶VKV[BSBEJUJEPEBUOJQSPGJU .PHVWBNSF¶JEBTF$SFNPOBJ)PNBHFMJOJKBEPCSPQSPEBKF VOBUP¸ UPNF ‘UP TV MVLTV[OJ NPEFMJ [WV¸OJLB 7J‘F PE 4USBEJWBSJ J "NBUJ [WV¸OJLB TNP QSPEBMJ V TWJKFUV "LP UPNF QSJEPEBNP (VBSOFSJB EPMB[JUF EP PEMJ¸OJI QPLB[B UFMKBVLPKFNTNKFSV4POVT'BCFSUSFCBJ¶J.P”FUFMJ[BNJTMJUJ LPMJLP CJ USFCBMJ QSPEBUJ NBMJI $PODFSUJOP [WV¸OJLB EB EPTF HOFNPJTUJQSPGJU "4MV™BKVÅJ&MJQTV[BNKFUOPKFEBTF[WVLQPQSJMJÇOPQSPNJKFOJP QPNFOJOBCPMKF PEPTUBMJINPEFMBJ[TFSJKF+FMJUPQPLB[BUFMKEB TF4POVT'BCFSNJKFOKBJTPOJÇOP .&/"50 %B [WVL TNP NJKFOKBMJ 1PLB[BMP TF KF EB KF $SFNPOB WSMP [BIUKFWOB J EB KV KF CJMP WSMP UF‘LP EPWFTUJ V PQUJNBMOV QP[JDJKV [B SBE 5BLPÀFS CJMP KF OFLJI QSPCMFNB T CBTQPESV¸KFN,BETFV[NFEBKF&MJQTBLBPQSPKFLUSB[WJKBO HPEJOB J EB OB OKFNV OJKF SBEJP TBNP 'SBODP MPHJ¸OP KF EBTVJSKF‘FOKBCPMKBOFHPVWSJKFNFLBETFSB[WJKBMB$SFNPOB 0TJN UPHB OPWF HFOFSBDJKF [WV¸OJLB OJTV QSPJ[WPE TBNP KFEOPH¸PWKFLBOFHPKFUPUJNTLJSBELPKJUSQJJWJ‘FVUKFDBKBOB LPOB¸OJ [WVL 0TJN MKVEJ J[ WMBTUJUF UWSULF ¸FTUP TF BOHB”JSBKV TUSV¸OKBDJLPKJTVSBÀVKVTOBNBTBNPOBPESFÀFOPNQSPKFLUV 5BLPKFCJMPJQSJMJLPNSB[WPKB&MJQTF6TVSBEOKJTBTUSV¸OKBDJNB J[ 4DBO4QFBLB SB[WJMJ TNP OPWV TSFEOKPUPOTLV KFEJOJDV LPKB KF HPUPWP [B‘UJUOJ [OBL &MJQTF ;CPH PEMJ¸OJI TPOJ¸OJI SF[VM UBUB PEMV¸JMJ TNP VOBQSJKFEJUJ J ESVHB EWB NPEFMB J[ PWF TFSJKF $SFNPOBJ$SFNPOB"VEJUPSTPWJNESJWFSPN/B”BMPTU QSBWP OBFLTLMV[JWJUFUJNBNPTBNPKFEOVHPEJOVOBLPOLPKF¶FKVJ PTUBMJQSPJ[WPÀB¸J[WV¸OJLBNP¶JLPSJTUJUJ "5PNPžEBJOJKFMP™FKFSÅFWBTUPUKFSBUJOBEBMKOKJSB[WPKJTUWB SBOKFOPWJIQSPJ[WPEB .&/"50 6 QSBWV TUF 5WSULB LPKB OF VMB”F V EBMKOKJ SB[WPK UFIOPMPHJKFJQSPJ[WPEBVCS[P¶FQP¸FUJHVCJUJQP[JDJKVOBUS”J‘UV 1PNP¶OB‘FHUBMJKBOTLPHGJOBODJKTLPHQBSUOFSBJWFMJLBMPKBMOPTU OB‘JIEJTUSJCVUFSBEBKFOBNTOBHV[BEBMKOKJSB[WPKUWSULFJOBTUVQ OBOPWJNUS”J‘UJNB6WKFSBWBNWBTEB¶FUFJEBMKFTMV‘BUJEPCSF WJKFTUJJ[4POVT'BCFSB

XXXIJGJNFEJBIS

IJGJNFEJB

31


          

Izvanredan primjer inŞenjeringa u funkciji glazbe QJ‘F (PSEBO (B”J

Simpatije skandinavski team iz Coplanda zasluĹžuje zbog smjelosti s kojom su priĹĄli promjenama u zvuku playera, ne prezajući od doista velikih rezova u odnosu na starije modele. Copland je tijekom sluĹĄnog testa demonstrirao neoÄ?ekivanu svjeĹžinu, zanimljivost i nepredvidivost

32

IJGJNFEJB

4

EFTFULJMPHSBNBNBTFJVQVU OJDPN TLBOEJOBWTLJI BVEJP TQFDJKBMJTUBUWSULF$PQMBOE OB NBMJ PENPS J SFIBCJMJUBDJKV PE TUSFTOPH”JWPUBVUSHPWJOJWSIVOTLJN BVEJP VSFĂ€BKJNB TUJHBP KF OBKOPWJKJ NPEFM$%SFQSPEVLUPSB $%" $PQMBOE KF VUFNFMKFO QP¸FULPN UJI HPEJOB B OKFHPW PTOJWB¸ 0MF .zMMFS PE TBNPH QP¸FULB QSPJ[WPEOKF UWSULPN KF VQSBWMKBP V DJMKV QPTUJ[BOKB J P¸VWBOKB USBEJDJKF QSPJ[WPĂ€B¸B WSIVOTLJI VSFĂ€BKB ,BUBMPHUWSULFKFTBTWJNTLSPNBOV LWBOUJUBUJWOPN TNJTMV OP T ESVHF

TUSBOF WSMP QSPNJ‘MKFO J TBTUBW MKFO PE VSFĂ€BKB LPKJ TV QSFQVOJ QPUFODJKBMB J TWPKFN QSPJ[WPĂ€B¸V ¸JOF OBKCPMKV SFLMBNV $%" V OBKWFÂśPK NKFSJ QPUWSĂ€VKF PWBL WV UF[V ÂœWSTUB EVCPLB LVUJKB T SPCVTOPN BMVNJOJKTLPN QSFEOKPN QMP¸PNJ QSF [FMFOPNJMVNJOBDJKPN QSWJ KF WJ[VBMOJ EPKBN 7BOK‘UJOB SFQSPEVLUPSB TWPKJN LMBTJ¸OJN J[HMFEPN J SBTQPSFEPN HPUPWP J EB OF PTUBWMKB NOPHP NKFTUB [B J[EWPKJUJ QPOFLJ OFTWBLJEB‘OKJ TFH NFOU4QPNFOJNPJQBLEPUNBUSJY QSFEP¸OJL LPKJ QSJHPEPN QBMKFOKB

XXXIJGJNFEJBIS
PCBWKF‘UBWBPWFS[JKJJOUFSOPHTPGU XBSFB OBUFTUOPNVSFÀBKVVWFS[JKJ J¸JKBUJNFMJOFTLBMBHSBGJ¸LJQSBUJ QSPUPLWSFNFOBUSFOVUOFTLMBECF 6SFÀBK TF OB QSFUQPKB¸BMP NP”F TQPKJUJ 3$" JMJ CBMBOTJSBOJN LBCF MJNB B QSJMP”FOJ VOJWFS[BMOJ EBMKJO TLJ VQSBWMKB¸ VPQ¶F OFNB TNJTMB LPNFOUJSBUJ 1PTFCOP LBEB HB TF VTQPSFEJ T LWBMJUFUPN J[SBEF TBNPHSFQSPEVLUPSB6MPHVUSBOT QPSUB PCBWMKB 5PTIJCB %7%30. LPKJ V[ SB[NKFSOP UJI SBE QPNBMP OFSWJSB EVHJN V¸JUBWBOKFN EJTLB 1SPTKF¸OPWSJKFNF[BUBLWVSBEOKV KF J[NFÀV J TFLVOEJ ‘UP KF EPJTUB QSFEVHP 6 USFOVULV LBE KFEJTLKFEOPNP¸JUBOLSFUBOKFQP OKFHPWPKTUSVLUVSJJTWFESVHFSBE OKFWSMPTVQSPNQUOFJUJIF;BQJTT EJTLB¸JUBTFEWPTUSVLPNCS[JOPN SFTBNQMJSB EWB QVUB J TNKF‘UB V CVGGFS 4VTUBW LPKJ V QPTMKFEOKF WSJKFNF TWF WJ‘F QPTUBKF OF[BP CJMB[OJNEKFMPNPCSBEFEJHJUBMOPH TJHOBMBQPLB[BPTFWSMPLWBMJUFUOJN SKF‘FOKFNJVLPOLSFUOPNQSJNKFSV UFQSFETUBWMKBOPWJUFUVPEOPTVOB NPEFM *[ CVGGFSB TJHOBM EBMKF QVUVKF V ¥EVBMEJGFSFOUJBM¦ %"$ T VQTBNQMJOHPN OB L)[ J CJUOPN SF[PMVDJKPN ,POTUSVLUPS KF QPTFCOP QPOPTBO OB J[OJNOP QSFDJ[BO ¥NBTUFSDMPDL¦ J EJTLSFU OV BOBMPHOV TFLDJKV QPEF‘FOV [BSBEV¥"¦LMBTJLPKBWPEJPWBLP QSFDJ[OP EFGJOJSBO TJHOBM OB WF¶ TQPNFOVUF 3$" JMJ CBMBOTJSBOF J[MB[F *[PTUBOBL PQFSBDJPOJI QPKB¸BMB V BOBMPHOPN J[MB[OPN

Slušni test $PQMBOE T LBUBMPHPN TUFSFP J WJ‘FLBOBMOJI NPEFMB LSP[ TWPKV QPWJKFTU OJKF QSJQBEBP HSVQJ POJI LPKJTV[WVLTWPKJIVSFÀBKBSFWP MVDJPOBSOP NJKFOKBMJ JMJ TOB”OJKF SFEFGJOJSBMJ %BQB¸F OKJIPWB TPOJ¸OB WJ[JKB JNBMB KF KBTOV OBTMKFEOPTUJOFQSJKFQPSOVQSFQP [OBUMKJWPTU PE TBNPH OBTUBOLB UWSULF .PEFM $%" QSFUIPE OJL SFQSPEVLUPSB LPKJN TF PWEKF CBWJNPJNBPTBNQSJHPEVQPTMV ‘BUJ V WMBTUJUPN TVTUBWV QSJKF OFLPMJLP NKFTFDJ J NP”F TF SF¶J EB KF TBES”BWBP TWF FMFNFOUF $PQMBOEPWPH WJÀFOKB TPOJ¸OJI SKF‘FOKB VSFÀBKB V WJ‘PK LMBTJ /KFHPWB GJOB QPNBMP QPWV¸FOB QSJSPEB EPCSP J[CBMBOTJSBO [WVL OFTLMPOWFMJLJNEJOBNJ¸LJNVEBSJ NB J NBMB SFTUSJLDJKB WJTPLPUPO TLJIFLTUSFNBCJMFTVUSBOTQBSFO UOF OP J P¸FLJWBOF PTPCJOF /BLPOOFLPMJLPEBOBVSFÀBKVTQS LPT OFPTQPSOPN CPHBUTUWV WSIVOTLJI PTPCJOB OJKF EPLSBKB VTQJP OBNFUOVUJ TWPK [WVL [CPH J[SB[JUJKF EJOBNJ¸LF QPWV¸FOPTUJ LPKBKFVPESFÀFOFTOJNLFVCSJ[ HBMBEP[VNPOPUPOPTUJJUSPNPTUJ UF TF OJLBLP TF OJKF TMBHBMB T LBSBLUFSPN PTUBULB TVTUBWB 4 UBLWJN QSFNJTBNB LSFOVP TBN VLMKV¸JUJUFTUJSBOJ$%SFQSPEVLUPSJ PCBWJUJ PCBWF[OP VTWJSBWBOKF 1SWJN QSJUJTLPN OB UJQLV [B QPLSFUBOKF SFQSPEVLDJKF $PQMBOE QP¸FP KF QPNBMP OBHSJ[BUJ KFEOVQPKFEOVLPNQPOFOUVVOB

QSJKFE QPTUBWMKFOF WJ[JKF TPOJ¸OF QSJSPEF 7F¶ QSJHPEPN JTQJUJWBOKB JTQSBWOPTUJ LBOBMB [B LPKJ TF WF¶ VPCJ¸BKFOP LPSJTUJ OBSBDJKB PTV QOVP NF J[WBOSFEOPN QSJSPEOP ‘¶V UPQMJOPN J OBHMB‘FOJN QSF [FOTPN HMBTB LPKJ QP[OBKFN J V”JWP (MB[CB LPKB KF TMJKFEJMB LPOB¸OP KF OB QP¸FUOV QP[JDJKV WSBUJMB TWB P¸FLJWBOKB J KBTOP [BUSB”JMBEBTFEPKNPWJTBLVQMKFOJ TB TUBSJKJN NPEFMJNBBSIJWJ SBKV J JTQP¸FULB [BQJ‘V JNQSFTJKF OPWPH TWKF”FH $PQMBOEB LPKJ KF UJKFLPN TMV‘OPH UFTUBEFNPOTUSJ SBPOFP¸FLJWBOV TWKF”JOV [BOJ NMKJWPTUJOFQSFE WJEJWPTU 5P OBSBWOPOF[OB¸J EB ¶F OKFHPWF L B S B L U F S J T U J L F PEHPWBSBUJ TWB LPN VLVTV J ”FMKJ QB OJUJ PTUBULV BVEJP TVTUBWB OPUB¸JOKFOJDBOFVNB OKVKFPHSPNBOQPNBLLPKJKFUWSU LB PTUWBSJMB V EFGJOJSBOKV [WVLB NPEFMB $%" 1PUQVOP QSP NJKFOKFOB TPOJ¸OB BSIJUFLUVSB PTMBOKB TF OB EJOBNJLV CS[JOV PEMJ¸OP EFGJOJSBOF FLTUSFNF EVCJOTLJ J WFSUJLBMOP OBHMB‘FO QSPTUPS B PE TUBSJKJI NPEFMB OBTMKFÀVKF LWBMJUFUV TSFEOKPUPO TLPHTQFLUSB UFOBHMB‘FOPUBNOV QP[BEJOV NP”F QPTUBUJ BEVU LPNQBUJCJMOPTUJ [B SB[OPMJLF TVTUBWF 5PNF V QSJMPH HPWPSJ J VNKFSFOB PTKFUMKJWPTU OB BVEJP J OBQPOTLFLBCMPWF$PQMBOE[WV LPNQSJTUPKOP[BIWBMJOBLWBMJUFU OJN LBCFMJNB OP OJUJ T OF‘UP TLSPNOJKJNJ[CPSPN[WVLOFHVCJ GVOEBNFOUBMOFLWBMJUFUF4MJ¸OPKF J T J[CPSPN HMB[CF $%" T QPEKFEOBLPN EJOBNJLPN TOB HPN J TUSQMKJWP‘¶V SFQSPEVDJSB TWBLV WSTUV HMB[CF B T EPJTUB LWBMJUFUOJN TOJNLBNB QPUQVOP SFBMJ[JSB TWPK QPUFODJKBM 5BLP OB TOJNLBNB LMBTJLF LPKF QPUQJTVKF MFHFOEBSOJQSPG,FJUI0+PIOTPO VSFÀBK EFGJOJSB PHSPNBO QSPTUPS J BNCJKFOUBMOP UF NJLSPEJOBNJ¸LJ PTMJLBWB BUNPTGFSV V LPKPK KF TOJNLB OBTUBMB ,BE TF V UBLP QPUJDBKOPN PLSV”FOKV OBÀF OBEBIOVUJ PSLFTUBS J[ .JOOFTPUF OB ¸FMV T KBQBOTLJN HFOJKFN &JKJ 0VPN QPNBMP EJTPOBUOJ J OFV HPEOJ UPOPWJ ¥1PTWF¶FOKB QSPMKF ¶B¦ 4USBWJOTLZ 3FGFSFODF

3FDPSEJOHT 33 $% EPCJWBKV TOBHV UF”JOV J [BNBI LPKJ QSBUF HMB[CFOVTUSVLUVSVJQSFETMV‘BUF MKB J[WMB¸F NOPHP FNPDJKB BMJ J BVUPSJUFUB 4LSPNOJKF PESBÀFOF TOJNLF [BES”BWBKV EJNBOJLV FLTQSFTJWOPTU UF TIPEOP QPOV ÀFOPNNBUFSJKBMVTMJLBVPEHPWB SBKV¶JN TFHNFOUJNB QPTUBKF NBOKF SBTLP‘OB 6 EJKFMV UFTUJSB OKBHEKFTVPTOPWJDV¸JOJMFTOJNLF TUBOEBSEOFLWB MJUFUF PSLFTUSBM OJI J[WFECJ LMB TJ¸OF HMB[CF OBNFUBMB TF OBHMB‘FOBEJOB NJ¸LB UFO[JKB GJO WJTPLPUPOTLJ TQFLUBS J LWBMJ UFUOP BSUJLVMJSB OP CS[P ¸WSTUP J [BWJEOP EVCP LP OJTLPUPOTLP QPESV¸KF ;WVL V DKFMJOJ V UJN U S F O V D J N B NP”FNP EFGJOJ SBUJ QSJSPEOJN QB¸BLJEPQBE MKJWJN [BIWBMKVKV¶J NBMPK EP[J UPQMJOFJOBHMB‘FOPKUSBOTQBSFO DJKJ V TSFEOKPUPOTLPN QPESV¸KV %PEBKNP UPNF J WSMP QSJSPEBO [WVLJOTUSVNFOBUB OKJIPWFTUBCJM OFNFÀVTPCOFPEOPTFJQSFDJ[BO UJNJOH QB [BLMKV¸OP PTUBKF NBMP [OB¸BKOJKJI QSJHPWPSB VSFÀBKV V PWPN TFHNFOUV UFTUJSBOKB ;B QP”FMKFUJKFNP”EBNBMPJ[SB[JUJKFH PTKF¶BKBBNCJKFOUBJMJKP‘OBHMB‘F OJKFNJLSPEJOBNJLF/P CF[WF¶JI EWPKCJ$PQMBOEKFJWJ‘FPEPEMJ¸ OPH J[WPSB [WVLB J QSJQBEB POPK HSVQJ VSFÀBKB LPKJ QPUJ¸V OB TMV ‘BOKF HMB[CF UF CF[ OBHMB‘FOPH JO[JTUJSBOKBOBQPOFLPNTFHNFO UV [WV¸OF TMJLF QSV”B TBTWJN EPWPMKOPEFUBMKBJVWJEBVTUSVLUV SVHMB[CF/J‘UBSFMFWBOUOPVTMJDJ OJKFQSJLSJWFOP BMJOJUJOFQPUSFCOP QSFOBHMB‘FOP 6SFÀBK KF QPUQVOP QPTWF¶FO HMB[CFOJN EKFMJNB V DJKFMPTUJ OPBVEJPGJMJLPKJPTJNUPH TFHNFOUB ”FMF QSPOJLOVUJ EVCMKF QSFNB QPMP”BKV HMB[CFOJLB IBS NPOJ¸LPK TUSVLUVSJ EFUBMKJNB JMJ QPOFLPN ESVHPN FMFNFOUV V TOJNDJ OJUJ OBKNBOKF OF¶F CJUJ [BLJOVUJJMJSB[P¸BSBOJ,PNCJOBDJKB HJUBSF J WPLBMB .BHOB $BSUB 4FBTPOT 7FSUJHP 3&16,  PULSJWBKP‘QPOFLVPTPCJOVWF[B OV V[ WJ‘V QPMPWJDV TQFLUSB #PHBUTUWPWJTPLPUPOTLPHQPESV¸ KB OBHMB‘FOB KF J OB PWPN QSFE MP‘LV OP PULSJWB TF J [BOJNMKJWB LBSBLUFSJTUJLB WF[BOB V[ OKFHPWF

CDA 823 s podjednakom dinamikom i snagom reproducira svaku vrstu glazbe, a s doista kvalitetnim snimkama potpuno realizira svoj potencijal

IJGJNFEJB

33XXXIJGJNFEJBIS

TUVQOKV VLB[VKF OB ”FMKV EB TF V LPOB¸OPEFGJOJSBOKF[WVLBVSFÀBKB LSFOF ‘UP TMPCPEOJKF CF[ MJNJUB LPKFCJFWFOUVBMOPEPOJKFMBOKJIPWB VHSBEOKB.OPHJVHMFEOJLPOTUSVL UPSJ LPSJTUF PQFSBDJPOB QPKB¸BMB ES”F¶JJIPEMJ¸OJNJ[CPSPNOBUPN NKFTUV 0MF .PMMFS QBL TNBUSB EB KF V EJHJUBMOPK TFLDJKJ $PQMBOE V¸JOJPTWF‘UPNPEFSOBLPOTUSVL DJKTLB SKF‘FOKB J QPTUVMBUJ OVEF J EP[WPMKBWBKV BEBKFCB‘BOBMPHOJ J[MB[ POB UP¸LB OB LPKPK $%" NP”F QSV”JUJ WJ‘F ;CPH UPHB KF OB UPN LSVDJKBMOPN NKFTUV TWP KJN TVSBEOJDJNB QPLV‘BP QSV”JUJ OBKWF¶V NPHV¶OPTU LSFBDJKF V USB”FOKV QSBWF TPOJ¸OF GPSNVMF /BQBKBOKF EJHJUBMOF J BOBMPHOF TFLDJKF J[WFEFOP KF QSFLP EWB [BTFCOB USBOTGPSNBUPSB J TUSPHP KF NVMUJSFHVMJSBOP V BVEJP TFLDJKJ 0TUBUBLFMFLUSPOJLF¸JOFVHMBWOPN MPHJTUJ¸LJ TLMPQPWJ [BEV”FOJ [B LPOUSPMV USBOTQPSUOPH NFIBOJ[ NB GVOLDJKB EBMKJOTLPH VQSBWMKB¸B JQSFEP¸OJLB


           OBKWJ‘F WSIPWF *[WBOSFEOP KF UBK EJP TQFLUSB VHPEBO TKBKBO J QSJ TVUBO /P KBTOP TF PTKF¶B EB TV OKFHPWJLSBKOKJWSIPWJTBTWJNNBMP PCMJ 6 TVTUBWV ¸JKJ [WV¸OJDJ OPTF SF[PMVUOJKV WJTPLPUPOTLV KFEJOJDV PWB LBSBLUFSJTUJLB OPTJ NOPHP EPCSPH1PLV‘BPTBNJTBOF‘UP TUBSJKJN NPEFMPN [WV¸OJLB &QPT ¸JKJWJTPLPUPOBDPULSJWB[OBU OP NBOKF EFUB MKB OPJPWEKFTF PTJNSJKFULJIUSF OVUBLB V LPKFN TF USB”J EPEBUOJ VCPE UBK EJP TQFLUSB QPLB [BP J[WBOSFEOP EFUBMKOJN FOFS HJ¸OJN EFGJOJSB OJN J VHPEOJN 4OJNLF WPLBMB TV OKF”OF QSP [SB¸OF PCPHB ¶FOF QPOFLPN LBQMKJDPN UPQMJ OF OP CFTLSBK OP MJLWJEOF NV[JLBMOF J QSJKF TWFHB CPHBUF TUSVLUVSPN J WSMP LWBMJUFUOPH PEOPTB J[NFÀV QSJ SPEOPTUJJVHPEF.BOKJOFEPTUBDJ V EPUBE OFQSJKFQPSOPK FLTQSFTJW OPTUJNPHMJTVTF¸VUJOBOFLPMJLP TOJNBLB SPDL BOUPMPHJKF %PCBS QSJNKFS QSFETUBWMKB SFNFL EKFMP #SJBOB %BWJTPOB &WFSZ 8JDI 8BZ -POH )BJS  ;WVL KF J EBMKF PEMJLPWBMB EJOBNJ¸LB UFO[J KB TOBHB CS[JOB OPTSFEOKPUPO TLP QPESV¸KF KF PTUBMP VOVUBS LVUJKF J OJKF J[HSBEJMP P¸FLJWBOV QP[PSOJDV PEOPTOPOJKFTFSFBMJ [JSBMP V VLVQOPN QPUFODJKBMV OB LPKJ TNP V EPUBEB‘OKFN EKFMV UFTUJSBOKB CJMJ OBWJLMJ *OTUSVNFOUJ TV [CPH UPHB CJMJ J QPNBMP TMJKF QMKFOJ OP BUNPTGFSB J EJOBNJLB LPKBKFQSBUJMBSFQSPEVLDJKVPTJHV SBMB KF PEMJ¸BO EPKBN J PULMPOJMB NPHV¶J PTKF¶BK OFEPWPMKOPH SB[VNJKFWBOKB TMJ¸OJI OBTMPWB 3FQSPEVLDJKB FMFLUSPOTLF HMB[CF ,SBGUXFSL .JOJNVN .BYJNVN &.* QP[JDJPOJSBMB TF LBP KFEBO PE OBK[BOJNMKJWJKJI USFOVUBLB V EPJTUB EVHPN UFTUJSBOKV SFQSP EVLUPSB 0TOPWJDB CS[JOF HSP NPWJUPH J[WBOSFEOP EVCPLPH CBTB LPKJ OB TWPKJN SVCPWJNB V PWBLWJN USFOVDJNB OPTJ QPNBMP TVI LBSBLUFS J OF[BVTUBWMKJWB EJOBNJLB V[ PHSPNOV LPMJ¸JOV FOFSHJKF QSPQJTOP KF QSPUSFTMB [WV¸OJ¸LFKFEJOJDF BMJJDJKFMVTMV ‘BPOJDV +B[[ HMB[CB PTUBMB KF LBP ‘F¶FS OB LSBKV PULSJUJ KP‘ QPOFLV QPTFCOPTU [WVLB $PQMBOEB $%" J V UPNF KF

QPUQVOP VTQKFMB /FLPMJLP QSFE MP”BLB LPKJ V[ PEMJ¸OV HMB[CV QPTKFEVKV J [BWJEOV EP[V FNPDJ POBMOPTUJ J EVIPWOPTUJ QPLB[BMF TV EB KF POBK NFLBOJ OKF”OJ LBSBLUFS[WVLBLPKJKFLSBTJPTUBSJ KFNPEFMFUWSULFKP‘VWJKFLQSJTV UBO %PEV‘F QPNBMP TLSJWFO J[B QSPNJOFOUOJKJI J MBL‘F VP¸MKJWJI LBSBLUFSJTUJLB OPEPWPMKOPQSJTV UBO EB HMB[CV $IBU #BLFSB JMJ $IBSMFTB -PZEB QSFUWPSJ V LPN CJOBDJKV QSFDJ [OF J EJOBNJ¸OF JOTUSVNFOUBMOF LVMJTF PLP LPKF S F Q S P E V L U P S TUWBSB TBTWJN ESVHV SB[JOV LPNVOJLBDJKF TB T M V ‘ B U F M K F N (MB[CB KF UBEB QVOB FNPDJKB QPSVLB J UBK TFHNFOU OKF[JOF QPKBWOPTUJ[OBUOJKFQPUJTLVKFTUSP HPTPOJ¸OPBVEJPGJMTLFLBUFHPSJKF 6UPNQPTMKFEOKFNEKFMVESV”FOKB T VSFÀBKFN QPTUBMP KF J WJ‘F OP KBTOP EB KF NPEFM $%" J[WBOSFEBO QSJNKFS JO”FOKFSJOHB V GVOLDJKJHMB[CF0OP‘UPKFVSFÀBK QPLB[JWBP LSP[ DJKFMJ UJKFL UFTUJSB OKB SFMBUJWOP TSBNF”MKJWP OB UPN NKFTUVQPTUBMBKFOKFHPWBOBKCPMKB LBSBLUFSJTUJLB(PUPWPOFWKFSVKV ¶JEBTFSBEJPJTUPNSFQSPEVLUPSV QPTFHOVP TBN [B KP‘ OFLPMJLP TOJNLJ 4PGU.BDIJOF 5IJSE 4POZ SFNBTUFS 'JOV BVSFPMV QVIB¸LJI JOTUSVNFOUB JHSVOBQP[PSOJDJJOKF”BOTPOJ¸OJ QF¸BUOFLPHWSFNFOBVLPKFNTV TOJNLF 3VEZ 7BO (FMEFSB JMJ .JDIFMB $BTDVOF QSPHMB‘BWBOF QSFUKFSBOP TNKFMJNB [BNJKFOJMB KF VIJQVVQPUQVOPESVHB¸JKFOJKBO TJSBOB HVTUB NBTB IBSNPOJLB J HSVCB QPNBMP OFVNJWFOB LPN CJOBDJKBCMVFTB TPVMBJSPDLBLPKV KF $PQMBOE SFQSPEVDJSBP UP¸OP POBLP LBLP HMB[CB J [BIUJKFWB OVEF¶J TMPCPEV QSPHSFTJWOPH NV[JDJSBOKB J OKFHPWV FOFSHJKV OB QPUQVOP QSJSPEBO J OFTQVUBO

Radije bih Copland definirao fleksibilnim, dobro odrađenim komadom tehnike koji služi na ponos svojim konstruktorima

34

IJGJNFEJB

OB¸JO /BLPO TLPSP EWB UKFEOB NFÀVTPCOPHVQP[OBWBOKBSFQSP EVLUPS OJTBN NPHBP V[ESNBUJ OJLBLWJNHMB[CFOJNQSFEMP‘LPN B NFOF T ESVHF TUSBOF OJ‘UB OJKF NPHMPJ[OFOBEJUJVOKFHPWPN[WVLV JQSJSPEJ6QP[OBPTBNTUSPKLPKJKF V JTUP WSJKFNF EJOBNJ¸BO J OKF”BO TOB”BO J CS[ TUSQMKJW J SB[JHSBO V GPSNJSBOKV [WVLB SB[MJ¸JUJI WSTUB HMB[CF6”FMKJEB‘UPKFEOPTUBWOJKF EFGJOJSBNQSJSPEV[WVLBLPKJTMV‘B UFMK NP”F P¸FLJWBUJ TKFEBKV¶J QSFE $%"SJKF¸³OFVUSBMBO¦¸JOJMBNJ TF EPOFLMF JTQSBWOPN /P EFGJOJ SBKV¶J[WVLUJNQPKNPNJQBLOFCJ CJMJQPUQVOPVQSBWV$PQMBOE$%" JNBTVQUJMBO OPQBNUMKJWLBSBL UFS [WVLB LBP J OKFHPWF QSPTUPSOF QSPKFLDJKF3BEJKFCJIHBJQBLEFGJOJ SBP GMFLTJCJMOJN EPCSP PESBÀFOJN LPNBEPN UFIOJLF LPKJ TMV”J OB QPOPT TWPKJN LPOTUSVLUPSJNB 4JNQBUJKF UBK TLBOEJOBWTLJ UFBN [BTMV”VKF [CPH TNKFMPTUJ T LPKPN TV QSJ‘MJ QSPNKFOBNB V [WVLV QMBZFSB OF QSF[BKV¶J PE EPJTUB WFMJLJI SF[PWB V PEOPTV OB TUBSJKF NPEFMF 4UWPSJMJ TV VSFÀBK LPKJ JNB NOPHP TJNQBUJ¸OJI WSJKFEOJI PTP CJOBJLPKJCJTFNPSBMJEPQBTUJTUB SJN LPO[VNFOUJNB $PQMBOE QSPJ [WPEBLBPJPOJNBLPKJUPUFLNJTMF QPTUBUJ +FEOJ J ESVHJ ¶F V LVUJKJ EPCJUJ EPCSP J[CBMBOTJSBOV QPSDJKV ¥TUBSPH¦ J ¥OPWPH¦ [WVLB NOPHP SBSJUFUOJIBVEJPPTPCJOBJVSFÀBKLPKJ TFCF[PQBTOPTUJPE¥IJQFSBVEJPGJMJ P[F¦ NP”F LPO[VNJSBUJ J OFLPMJLP QVUBEOFWOP

Umjesto zaključka 6NKFTUP[BLMKV¸LBTBWKFU$PQMBOE $%" EPJTUB OJKF QSFUKFSBOP PTKFUMKJWVPEOPTVOBVQPUSJKFCMKF OF LBCFMF J OJ[ ESVHJI QPOFLBE WSMP WB”OJI QSFEVWKFUB [B TWPKF GVOLDJPOJSBOKF*QBL USFCBSF¶JEB J UFTUJSBOJ SFQSPEVLUPS JNB TWPKF BGJOJUFUF 1SWJ KF TWBLBLP OFP CJ¸BO TFO[JCJMJUFU QSPNKFOB V PEOPTV OB QPEMPHV OB LPKV KF TNKF‘UFO*TQMBUJTFQPJHSBUJTNKF ‘UBKFN OB ‘QFSQMP¸V NSBNPS TUBLMP JMJ ESVHJ NBUFSJKBM J QSBUJUJ NBMF BMJ J KBTOP ¸VKOF EJTUJOLDJKF V [WVLV 6 UPLV UFTUJSBOKB QPLV

‘BP TBN PTJN SB[OJI NBUFSJKBMB VQPUSJKFCJUJ J OFLPMJLP WSTUB QPE MP”BLB J JTLVTUWB TV EPJTUB WSMP [BOJNMKJWB 1PESPCOJKF PQJTJWBOKF PEV[FMP CJ PHSPNBO QSPTUPS OP WMBTOJDJ UFTUJSBOPH NPEFMB NPHV VTWPNBSBO”NBOVQPLV‘BUJOB¶J PQUJNBMOV LPNCJOBDJKV NBUFSJKBMB J QPEMP”BLB [B SFQSPEVLUPS 5SVE TF TWBLBLP NP”F JTQMBUJUJ %SVHB TUWBS KF OB¸JO TQBKBOKB VSFÀBKB ,BP J WF¶JOJ P[CJMKOJKF SBOHJSBOJI SFQSPEVLUPSB CBMBOTJSBOB LPOFL DJKB USFCB CJUJ QSJNBSOJ J[CPS LBE HPE KF UP NPHV¶F %PKNPWJ V TVTUBWV SFDFO[FOUB LPKJ NP”F UF WJEKFUJ V[ UFLTU UPNF KBTOP HPWPSF V QSJMPH 4MV‘OJ UFTU KF PCBWMKFOVCBMBOTJSBOPKJOFCBMBO TJSBOPKLPOGJHVSBDJKJ BUFLTUHPWPSJ P JNQSFTJKBNB V CBMBOTJSBOPN VTUSPKV*[BTBNLSBK QSJKFTBNPH WSB¶BOKB VSFÀBKB V POBK BVEJP EV¶BO T QP¸FULB QSJ¸F QPTMV‘BP TBN KP‘ KFEBO OBTMPW 3BEJ TF P MFHFOEBSOPK TOJNDJ V”JWP HSVQF )BXLXJOE 4QBDF 3JUVBM &.* V OPWPN [OBUOP CPMKF [WV¸F¶FN SFNBTUFSJSBOPN J[EBOKV /F CJI EV”JP T PQJTPN TPOJ¸OJI QPTUJ HOV¶B LPKB TV V UFLTUV JTDSQOJKF FMBCPSJSBOB OP UF‘LB BQPLB MJQUJ¸OB BUNPTGFSB JTQSFTJKFDBOB TB TDJGJ NPUJWJNB LPKV KF HSVQB J”FMKFMBLSFJSBUJOBPWPNOBTMPWV CJMB KF QSFOFTFOB V TWPKPK VLV QOPTUJ 6”JWBODJKV V [OB¸BKOPN USFOVULV SPDL QPWJKFTUJ OBQPLPO KF QSFLJOVMB TQP[OBKB EB SFQSP EVLUPS LPOB¸OP NPSBN WSBUJUJ /P QSJKF UPHB KP‘ TBNP KFEBO $%OBTMPW 5FIOJÇLJQPEBDJ

'SFLWFODJKTLJSBTQPO )[L)[ E#

0EOPTTJHOBM™VN CPMKJPEE#

%JOBNJÇLJSBTQPOCPMKJPEE#

%"QSFUWBSBÇCJU%VBM%JGFSFOUJBM

1PUSP™OKB8

.BTB

LH

4VTUBWVLPKFNKFVSFÏBKUFTUJSBO

%JNFO[JKF ‰7% .FSJEJBO( $%QMBZFS 1IJMJQT4" 4"$% ,V[NB44UPHJ(SBEP 1MBUJOVN3FGFSFODF -1 &"3 QSFEQPKB¸BMP 1BTT0T QPKB¸BMP TOBHF #FUB4ZTUFNT$ [WV¸OJDJ 8JSF8PSME&DMJQTF [WV¸OJ¸LJ LBCFM 8JSF8PSME&DMJQTF9-3 /PSEPTU2VBUUSP'JM 8JSF8PSME&RVJOPY 4VNJ¶ JOUFSLPOFLDJKTLJLBCFMJ 8JSF8PSME"VSPSB $PMMJCSJ-BCT (VSV3FGFSFODF -"5"$ TUSVKOJLBCFMJ 4*% 3".5VCFEBNQFST TUSVKOJGJMUFSTBNPHSBEOKB ¸BTPQJT)*'*

YYNN $JKFOB LO*/'0 4POVT"SU 5FM XXXTPOVTBSUDPN

XXXIJGJNFEJBIS


 

Veliki povratak Yamahe u svijet vrhunskih zvučnika Soavo sa svim glazbenim materijalom zvuči – isto. Znači li to da sve vrste glazbe zvuče jednako? Ne baš, ali znači kako se zvučnik jednako dobro snalazi s bilo kojom vrstom glazbe QJ‘F/FWFO,PT 4PBWP TFSJKBLPKBKFUSFCBMBPTWKF ”JUJTKF¶BOKBOBTUBSVTMBWV4BTUPKJ PENPEFMB4PBWPJ .J$ UFTVCXPPGFSB4PBWP48

Opis

5

BNP OFHEKF TSFEJOPN JI HPEJOB QSP‘MPH TUPMKF¶B :BNBIB KF QPMV¸JMB EPTUB VTQKFIB NPEFMPN [WV¸OJLB /4 . #JMB KF SJKF¸ P QPMVQSPGF TJPOBMOPN NPEFMV ¸JKB KF TMKFECB CJMB CBSFN KFEOBLP CSPKOB LBP J POB ##$FWJI NPOJUPSB JBLP TF NP”F SF¶J EB TV QP[JDJKF T LPKJI TVOBTUVQBMJLBPJ‘LPMFJ[LPKJITV [WV¸OJDJQSPJ[B‘MJ CJMFEJKBNFUSBMOP TVQSPUOJI TWKFUPOB[PSB :BNBIB /4. CJP KF [WV¸OJL LPKFHB TV WPMKFMJ JMJ NS[JMJ B OFLBLBW LPO TFO[VT KF CJP EB OBKCPMKF SBEJ T DJKFWOPN BNQMJGJLBDJKPN ;WV¸OJL KF CJP [OBNFOJU QP EFUBMKOPN 

36

IJGJNFEJB

CS[PNJUWPSFOPN[WVLV[BLPKFHB TV CJMJ [BTMV”OJ PEMJ¸OJLBCJOFUJ BMJ J ¸BL J [B EBOB‘OF TUBOKF UFIOJ LF OFPCJ¸OJJBWBOHBSEOJ CFSJMJKTLJ WJTPLPUPODJJTSFEOKPUPODJ:BNBIB KF UBLP EPTUB HPEJOB QSJKF PTUBMJI VWFMBCFSJMJKVIJGJTWJKFUJJTLPSJTUJMB OKFHPWBQP[JUJWOBTWPKTUWB°NBMV NBTV J WFMJLV ¸WSTUP¶V 5BLP KF TUWPSFO [WV¸OJL LPKFHB NOPHJ KP‘ J EBOBT TNBUSBKV KFEOJN PE CPMKJI NPOJUPSTLJI [WV¸OJLB œFNV PWB QSJ¸B 1B PENPEFMB/4.:BNBIB OJKFVMB[JMBVTWJKFUWJTPLPLWBMJUFUOJI [WV¸OJLB TWF EP QSP‘MF HPEJOF LBEBKFUS”J‘UVQSFETUBWMKFOBTFSJKB

6PWPNTMV¸BKV CBWJNPTFOBKWF ¶JNB V TFSJKJ 4PBWP /J‘UB OJKF QSFQV‘UFOP TMV¸BKV [B WBOKTLJ EJ[BKOQPCSJOVPTF5PTIJZVLJ,JUB KBQBOTLJ EJ[BKOFS LPKJ KF J[NF ÀV PTUBMPHB OBDSUBP J 4IBSQPWV MJOJKV UBOLJI 57B "RVPT EPL KF LPOB¸OJ [WVL VHBÀBO V OKFNB¸ LJN J FOHMFTLJN MBCPSBUPSJKJNB :BNBIF4WFPOP‘UPOBCJMPLPKJ OB¸JO VUKF¸F OB [WVL QSP‘MP KF EFUBMKBO USFUNBO B LPOB¸BO KF SF[VMUBU VTVEJN TF SF¶J ° JNQSF TJWBO 1PTFCOP TF UP PEOPTJ OB ESWFOJOV4BNNBUFSJKBMPELPKF HB KF LVUJKB J[SBÀFOB KF J[OJNOP LWBMJUFUBOJOFVPCJ¸BKFO OFTBNP V PWPK LBUFHPSJKJ DJKFOF /BJNF SJKF¸KFPCSF[JOPNESWV PELPKF HB TV J[SBÀFOJ J :BNBIJOJ LMBWJSJ ;BOJNMKJWP KF V PWPK LMBTJ [WV¸ OJLB QSPOB¶J J CBTSFGMFLTOJ PUWPS J[SBÀFO PE JTUPH NBUFSJKBMB LBP J TBN[WV¸OJL,BLPKFNSUWBLVUJKB OBKCPMKB LVUJKB VOVUBS OKF OFNB QSBWJI LVUPWB  TUSBOJDF KPK OJTV QBSBMFMOF B J[OVUSB TV EPEBUOP PKB¸BOF VLSJ”FOJN VQPSOJDBNB

7JEMKJWPKFLBLPTFQSJPTNJ‘MKBWB OKVJJ[SBEJ4PBWPBOJKF‘UFEKFMPJ EB KF V LPOB¸OJ QSPJ[WPE JOWFTUJ SBOPNOPHP[OBOKBJUSVEB %WBCBT[WV¸OJLB QSPNKFSBDN "1.% "EWBODFE 1PMZNFSJOKFD UFE .JDB %JBQISBHN  UFIOPMPHJKF TNKF‘UFOB TV V PEWPKFOV CBTSF GMFLTOV LPNPSV B [B NFNCSBOF LPSJTUF U[W 1.1 1PMZ.FUIZM 1FOUFOF LPNQPOFOUV ° NBUFSJKBM LPKJKFJ[V[FUOPMBHBOJ¸WSTUUFJNB PEMJ¸OP PEOPTOP WSJKFNF QPSBTUB 4SFEOKPUPOBDKFPEJTUPHNBUFSJKBMB BMJQSPNKFSBDNTOF‘UPNBOKJN NBHOFUPN*[PMJSBOPEVUKFDBKBEWB CBTB T WJTPLPUPODFN TWPKV VMPHV JHSB TNKF‘UFO V [BTFCOPK [BUWP SFOPKLVUJKJ 7JTPLPUPOBDJNBBMVNJOJKTLVLVQP MV PE NN ,BLP CJ TF J[CKFHBP OFHBUJWBO VUKFDBK OB OKFHPW [WVL LPKJ QSPJ[WPEJ LVUJKB TNKF‘FUFO KF OB J[PMBDJKTLV BMVNJOJKTLV QMP¸V LPKB HB PEWBKB PE PTUBULB LVUJKF .FNCSBOVQPHPOJTOB”BO BMJSFMB UJWOP NBMFO OFPEJNJKTLJ NBHOFU EPL HB PE WBOKTLJI VUKFDBKB ‘UJUJ USBOTQBSFOUOBNSF”JDB [B EJTUSJCVDJKV TJHOBMB CSJOF TF KFEOPTUBWOB TLSFUOJDB TQPKFOB ¥V [SBLV¦ B V OKPK TF OBMB[F 4PMFO QSPQJMFOTLJ LPOEFO[BUPSJ J [BWPK OJDF NPUBOF OB [SB¸OPK KF[HSJ

XXXIJGJNFEJBIS


 6LVQOP HMFEBKV¶J :BNBIB KF T PWJNNPEFMPNQPTFHOVMBEVCPLP VMBEJDV[OBOKBJJTLVTUWB JCBSFN QPWS‘OP HMFEBKV¶J OBQSBWJMB PEMJ ¸BOQSPJ[WPE6[[WV¸OJLTFJTQP SV¸VKV TSFCSOF BMVNJOJKTLF OPHF ¸JKB GVOLDJPOBMOPTU EPQV‘UB EB [WV¸OJLTUBCJMOPJ¸WSTUPTUPKJ CJMP OB QSJMP”FOJN ‘JMKDJNBJMJOBHVNF OJN QPEMP‘LBNB ;B J[WFECV EP TBEB NJOVTQFU

Slušni test ;BSB[MJLVPENOPHJI[WV¸OJLBLPKJ TVTFQSPUFLMJIHPEJOBOB‘MJVNPKPK TMV‘BPOJDJ :BNBIV 4PBWP VPQ¶F OJKF CJMP UF‘LP PQUJNBMOP TNKFTUJ UJ V QSPTUPSV 1SJ UPN OBSBWOP NJTMJNOBBLVTUJ¸LJTNKF‘UBKUPKFTU JOUFSBLDJKV [WV¸OJLB J QSPTUPSJKF :BNBIB TF V[ TJUOF NPEJGJLBDJKF PEMJ¸OP TOB‘MB OB VPCJ¸BKFOPN NKFTUV [B NPKF [WV¸OJLF B UP [OB¸J EPCBS NFUBS PE TUSB”OKFH [JEB T NFÀVTPCOJN SB[NBLPN NFÀV[WV¸OJDJNBPEPLPNFUSB ;B EBMKOKF SB[VNJKFWBOKF EPKNPWB LPKFTBNQSJLVQJPTMV‘BKV¶J4PBWP  WB”OP KF OBQPNFOVUJ LBLP KF NPKB TMV‘BPOJDB QPQSJMJ¸OP WFMJLF [BQSFNJOF OFQSBWJMOJI KF [JEPWB TB TUSPQPN WJTJOF DN OB OBKWJ‘FN EJKFMV 6LVQOJ WPMVNFO PEHPWBSBVPCJ¸BKFOPKQSPTUPSJKJPE BL LWBESBUB ‘UP KF [OB¸BKBO [BMPHBK [B WF¶JOV TBNPTUPKF¶JI [WV¸OJLBJOKJIPWJICBTNFNCSBOB .FÀVUJN :BNBIB 4PBWP OJUJ V KFEOPNUSFOVULVOJKFJNBMBQSPCMF NB T SFQSPEVLDJKPN CBTB 4PCB KF VWJKFL CJMB VHPEOP QPQVOKFOB CBTPN LPKJ NP”EB J OJKF CJP OBK EVCMKJ BMJKFTULPOUSPMJSBOJQSFDJ[BO 5FIOJÇLJQPEBDJ 'SFLWFODJKTLJPQTFH )[L)[

0TKFUMKJWPTU E#7N

/PNJOBMOBJNQFEBODJKB 0IN

.BLTJNBMOBTOBHB 8

4UBWJUF SFDJNP V $% QMBZFS #FMV 'MFDLB J VTUBOPWJUFEBLPMJ¸JOB [SBLBLPKFTVVTUBOKV QPLSFOVUJ ¸FUJSJ NFN CSBOF QSPNKFSB DN VPQ¶F OJKF [BOFNBSJ WB EWB CBTB QSPNKFSB DN JNBKV QPWS‘JOV LBP KFEBO CBT QSPNKFSB DN /F P¸FLVKUF EB TF [JEPWJ USFTV B VUSP CB QPNJ¸F BMJ [B [WV¸OJL PWF WFMJ¸JOF VUKFDBK J VEBS CBTB TBTWJN TV LPSFLUOJ %B TBN CJP ISBCBS JMJ MVE NPHBP TBN [WV¸OJL QSJCMJ”J UJ TUSB”OKFN [JEV J V”JWBUJ V KP‘ WF¶JN UFLUPOTLJN QPNB DJNB "MJ UBEB CJI WKFSPKBUOP OBSV‘JP KFEOV PE QPOBKCPMKJI LBSBLUFSJTUJLB PWPH [WV¸OJLB BUPKFSFLSFBDJKBQSPTUPSBJWF TOJNLF 1BDBEF-VDJF OBQSJNKFS SFQSPEVDJSBOFTVJ[SB[JUPQSJSPEOP J VWKFSMKJWP TB TNKF‘UBKFN HMB[CF OJLBVQSPTUPSVLPKJWBNPEV[JNB EBI 1P[PSOJDB KF WSMP EVCPLB 1POFLBE J QSFEVCPLB KFS TF [OB EPHPEJUJJEBHMB[CFOJDJOFQSJSPEOP JTQBEBKVJ[WBOHBCBSJUBTPCF PNF ÀFOF[JEPNJ[B[WV¸OJLB4ESVHF TUSBOF LBE KF TWF PTUBMP UBLP EPCSP LPHBCSJHB[BSFBMOPTU+FS 4PBWP KF VQF¸BUMKJW V MBUFSBMOPN TNKF‘UBKV HMB[CFOJLB TB ‘JSPLPN JTUBCJMOPNQP[PSOJDPN,BETNP WF¶LPE1BDBEF-VDJF PENBIEB PULSJKFNP J OBKWF¶V NBOV PWPH [WV¸OJLB  ¥[FSJDV¦ OB[BMBO [WVL T QSJNKFTBNB LPMPSBDJKB LPKF V [WVL VOPTF LVUJKF *BLP KF LBCJ OFU WJ‘FTUSVLP PTOB”FO VQPSOJDB NB V VOVUSB‘OKPTUJ QPOPWOP TF QPLB[VKFLBLPKFVQSBWP[WV¸OJ¸LJ LBCJOFUOBKLSJUJ¸OJKBWBSJKBCMBVKFE OBE”CJ J[SBEF LMBTJ¸OJI EJOBNJ¸ LJI [WV¸OJ¸LJI LVUJKB T PHSPNOJN VUKFDBKFN OB LPOB¸OJ V¸JOBL /B TSF¶V PWB LBSBLUFSJTUJLB OJKF [BNPSOB BMJ KF OFQSFTUBOP CJMB QSJTVUOB J EBWBMB KF [WV¸OJDJNB LBSBLUFSJTUJ¸OV UPQMJKV OPUV LBP QPTMKFEJDV PCPKBOPH TSFEOKPUPO

4VTSFUOFGSFLWFODJKF )[L)[

[B

%JNFO[JKF ‰Y7Y%

;WVL ,WBMJUFUBJ[SBEF %J[BKO %FUBMKJ 1SPTUPSOB[WV¸OBTMJLB .V[JLBMOPTU 6KFEOB¸FOPTU

YYNN

.BTB LH

$JKFOB LO

*/'0 /PWFCPKF[WVLB 5FM XXXCPKF[WVLBIS

XXXIJGJNFEJBIS

QSPUJW ,PMPSBDJKFLVUJKFV TSFEOKFUPOTLPNQPESV¸KV

T L P H QPESV¸KB ‘UP KF JPESFÀFOBTNKFSOJ DB[BPEBCJSQPKB¸BMBJ [WV¸OJ¸LJILBCFMB6[1BTT 9 QPKB¸BMPOFTVNOKJWP MJOFBSBOPJUSBOTQBSFOUOP PWB TF LBSBLUFSJTUJLB [WVLB KBWMKBMB SJKFULP EPLCJTQPKB¸BMJNBJ[SB ”FOJKFH TSFEOKPUPOTLPH QPESV¸KB NPHMB QPTUBUJ EPNJOBOUOB *BLP NFUBMOF NFNCSBOF WJTPLPUPOBD QPUQVOP KF OF[BNKFUOP NP”FNP MJSF¶JOF¸VKOP PESBÀJWBPTWPK EJPQPTMB4OB[OBLBNBMPNMKFOKB NFNCSBOF TWFEFOJNB OB BQTP MVUOJNJOJNVN OJLBEBOJKF[WV¸BP P‘USPJMJOBQPSOP/BQSPUJW PEMJ¸OP TF VLMBQBP V DKFMPLVQOV [WV¸OV TMJLV 4PBWP [WV¸OJLB QSFV[JNB KV¶J [BTMVHF [B EFUBMKOPTU QSJSPE OPTU J PEMJ¸OV FLTUFO[JKV #JMP EB TF SBEJ P USBO[JKFOUJNB JMJ [WVLV ¸JOFMB 4PBWP WJTPLPUPOBD NJSOF EV‘F NPHV QSPHMBTJUJ KFEOJN PE CPMKJI NFUBMOJI WJTPLPUPOBDB LPKF TBNJNBPQSJMJLVQPTMV‘BUJ ;BLSBK LBPKP‘KFEOVLBSBLUFSJTUJLV ¸BLJPEMJLVPWPH[WV¸OJLB TQPNF

OVU¶VLBLP 4PBWP TB TWJN HMB[CF OJN NBUFSJKBMPN [WV¸J ° JTUP *BLP TF T PWPN LPOTUB UBDJKPN OFLJ OF¶F TMP ”JUJ NPK KF EPKBN LBLP KF PWP KFEOB PE OBKQP[J UJWOJKJILBSBLUFSJTUJLB:BNBIF 4PBWP;OB¸JMJUPEBTWFWSTUF HMB[CF[WV¸FKFEOBLP /FCB‘ BMJ[OB¸JLBLPTF[WV¸OJLKFEOB LP EPCSP TOBMB[J T CJMP LPKPN WSTUPNHMB[CF OFQSFGFSJSBKV¶J JTUPWSFNFOP CPMKF TOJNLF OBE MP‘JKJNB JMJ PCSBUOP 4PBWP KF QPU QVOP OFPTKFUMKJW OB WSTUV VMB[OPH TJHOBMB J HMB[CFOJ ”BOS UF NV[JLBM OP EFUBMKOPJTPEMJ¸OPNSFLSFBDJ KPNQSPTUPSB TMV‘BUFMKVQSV”BVWJE VTBES”BKJMJFNPDJKFHMB[CF

Zaključak 4WFVTWFNV:BNBIB4PBWP KF PEMJ¸OP J[CBMBOTJSBO [WV¸OJL LPKJ PTJN PEMJ¸OPH [WVLB QSV”B J EPCBS J[HMFE J LWBMJUFUOV J[SB EV *BLP OF NPHV UWSEJUJ LBLP CJ TF PWB VOJWFS[BMOPTU J J[CB MBOTJSBOPTU PES”BMF J V ESVHJN TVTUBWJNB JMJ V TPCBNB ESVHJI HBCBSJUB UFNFMKFNJTLVTUWBLPKF HBTBNTUFLBPTMV‘BKV¶J4PBWP VNPNTVTUBWV QSFQPSV¸BNEB :BNBIV 4PBWP CBSFN QPLV‘BUF QPTMV‘BUJ

IJGJNFEJB

37


   

Odijelo (ne) čini zvučnika Gallo je uspio doskočiti kritikama na račun svojevrsne „distanciranosti“ ranijih Reference modela u prezentaciji glazbenog materijala. Ovim modelom dokazuje da je itekako sposoban odgovoriti na zahtjeve kritičara Q J ‘ F  + P T J Q 7S B ¸ B S

/

FQVOJIEWJKFHPEJOFOBLPO [B OKFHB TKFUJP TF TQPNFOVUPH ‘UP KF (BMMP /VDMFVT 4PMP [OBOTUWFOPH¸MBOLBJPEMV¸JPJ[OP TWPKFEPCOP WJ‘FHPEJ‘ WB LPOTUSVJSBUJ WMBTUJUJ [WV¸OJL ;B OKV PTPCOV SFGFSFODV [BNJKFOJMB OKFHPW SB[WPK OBKQSJKF KF LSFOVP T TBEB‘OKB OB UFTU KF TUJHBP OPWJ J[SBEPN UXFFUFSB LPKJ KF V QSP [WV¸OJL OFPSUPEPLTOPH EJ[BK UPUJQV KFEWB TUBP V WFMJLJ EOFWOJ OB NBKTUPSB ³LVHMBTUPH [WVLB¥ CPSBWBL BMJ KF UWSEJ "( [WV¸BP "OUIPOZ (BMMP BLP J‘UB EP TBEB PEMJ¸OP 1PUPNKFTMKFEF¶JIOFLP TF OJKF NPHBP QPUV”JUJ EB NV KF MJLP HPEJOB OBTUPKBP CF[ WF¶JI QPMKVMKBOB WKFSB V PTOPWOB EJ[BK HVCJUBLB V LWBMJUFUJ [WVLB OBQSB OFSTLB OB¸FMB QPHMBWJUP POP QP WJUJ LPNFSDJKBMOP VQPUSFCMKJWV J QP LPKFNVGPSNBTMJKFEJ[BEBOVGVOL NPHV¶OPTUJJQBLOF‘UPNBOKVJOB DJKV J UP VWJKFL CF[ [BES‘LF 0 ¸JDV6UPNFKFVTQJP°CJP QPWJKFTUJ UWSULF NP”F TF EPTUB KFUPQSWJ$%5UXFFUFS $ZMJOESJDBM QSPOB¶JOBXFCTUSBOJDBNB BTWB %JBQISBHN 5SBOTEVDFS  1PUPN LBLPKFEOBPE[BOJNMKJWPTUJPEOP KF QP J[PTUBOLV TWBLF GJOBODJKTLF TJ TF OB WSMP TQFDJGJ¸BO QSJTUVQ QPES‘LFJVTMJKFEOFNPHV¶OPTUJEB SB[WPKV OPWPH QSPJ[WPEB V PWPN TF J[ ESVHJI J[WPSB LSFEJUJSB EBMKOKJ TMV¸BKVVOBKNBOKVSVLVOFQSJNKF SB[WPK CJP QSJTJMKFO SBTQSPEBUJ ‘UP SFOPKFHPWPSJUJPQSJMJ¸OPQPUSP‘F KFJNBPJQSFTFMJUJVHBSB”V OBTUBW OPK GSB[J ³CFTLPN MKBKV¶J [BQP¸FUP V QSPNJTOPH EJ[BK Kabineta zapravo u SB[WPKVTWPH³JEFBM OB¥ WF¶JSBEJUPHB OPH¥ [WV¸OJLB ‘UP TQPNFOJNP ‘UP KFQPUSBKBMPWF¶JEJP klasičnom smislu TMKFEF¶F EFLBEF KF [B SB[WPK QSPUP UJQB WJTPLPUPODB 6 ESVHPK QPMPWJDJ "( VUSP‘JP HPUPWP nema, već zaštitna EFWFEFTFUJI UBEB‘ QVOP EFTFUMKF¶F OKJ JOPWBUJWOJ EJ[BKO TBNPTUBMOPH SBEB QSWJI QSPUPUJQPWB maska skriva /BJNF WBMKB SF¶J /VDMFVT4PMP[WV¸ LBLP KF QP TWPKF OJLB QPMBLP QP¸J uski aluminijski EPCOPK JOJDJKBMOPK OKF CVEJUJ SBTUV¶F GBTDJOBDJKJ GJ[JLBMOJN [BOJNBOKF KBWOPTUJ 1JF[PFMFLUSJ¸OJN kosi nosač i četiri B VNKFTUP BMVNJ FGFLUPN [B LPKJ KF OJKTLJI LVHMJ QSPJ EP[OBP V OFLPN zvučničke jedinice [WPEOKVLPKJIKFUFL ¸MBOLV J CJP TJHV USFCBMP VTBWS‘JUJ SBOEB¶FTFOFLBE JTQSWB TV LPSJ‘UF LBTOJKF UJNF ³EVCMKF QP[BCBWJUJ¥ OF MBHBOF J UBOLF QPMJQSPQJMFOTLF OBTUVQJPQFSJPEVLPKFNVTFOFTV PQOF SB[MJ¸JUJI CPKB œJOJMP TF EB ÀFOJ ³LPOTUSVLUPS¥ CBWJP SB[MJ¸J TF VMP”FOJ USVE JTQMBUJP HPUPWP UJN QPLV‘BKJNB VOBQSFÀFOKB UBEB QVOJITUVQOKFWB[SB¸JPKF$%5 OBQSFEOJKJI EJ[BKOFSTLJI SKF‘FOKB V IPSJ[POUBMOPK SBWOJOJ QPTBÀFO *TLSFOPQSJ[OBKFEBNVUPCB‘OJKF OB MBHBOJ TGFSJ¸OJ ³LBCJOFU¥ WJTP J‘MP ³TQBMJP¥KFWJ‘FEFTFUBLBSB[MJ LF BLVTUJ¸LF JOFSUOPTUJ TUWBSBKV ¸JUJI[WV¸OJLB EJOBNJ¸LJIKFEJOJDB ¶J HPUPWP OFTUWBSOV IPMPHSBGJKV JQBOFMB QBLBEKFWJEJPEBUVCB‘ TUFSFPQSPKFLDJKF/FTWBLJEB‘OKFN OFNB OJ‘UB ³EPWPMKOP JOPWBUJWOP¥ J[HMFEV QPNPHMJ TV J TUBMDJ J[WF

38

IJGJNFEJB

EFOJ UBOLJN WBMKLBTUJN OPTB¸JNB LPKJTVQSJMJ¸OPOFVQBEMKJWPES”BMJ [WV¸OJLF OB PLP DN PE QPEB7F¶TBNWJ[VBMOJFGFLU CJP KF V OBKNBOKV SVLV WSMP VQF¸BUMKJW ;WV¸OP CJMP KF UP OF‘UP TBTWJN OPWP V FSJGBTDJOBDJKFKBWOPTUJ[WV LPN QMBOBSOJI [WV¸OJLB OBKFEOPNTFQPLB[BMPEB KF J LPNCJOBDJKPN LMBTJ¸ OJI EJOBNJ¸LJI [WV¸OJ¸LJI KFEJOJDB NPHV¶F QPTUJ¶J J[OJ NOB BLVTUJ¸LB QPTUJHOV¶B 6 NFÀVWSFNFOVTFQBMFUBQSP J[WPEB PWPH EP EBOBT WSMP KBTOP QSPGJMJSBOPH US”J‘OPH JNFOB [OB¸BKOP QSP‘J SJMB SKF‘FOKJNB [B WJ‘FLBOBMOF TVTUB WF NBOKJN NPEF MJNB BLBTOJKFJOB ¸JDF /VDMFVT [WV¸ OJLB 3FGFSFODF  T QPEWJKF 6MUJNBUFT¸FUJSJLVHMFQP LBOBMV TWKFEP¸F OF TBNP P WFMJ LPN JOUFSFTV KBWOPTUJ J VTQKF‘OPN EJ[BKOV WF¶ P JOJDJKBMOPN USVEV LPOTUSVLUPSB LPKJ OJKF TMJKFEJP VTUB MKFOV QSBLTV UF WFMJLPK VMP”FOPK FOFSHJKJ LPKB TF OB LSBKV QPLB[BMB LWBMJUFUOPVUSP‘FOPNCF[PC[JSBOB QP¸FUOFQSPCMFNF

Opis ,BLPTNPWF¶PCKBTOJMJ°³SPEPTMPW MKF¥3FGFSFODF[WV¸OJLBQSFQP [OBUMKJWPKFJ³J[BWJPOB¥JVQSBWPKF $%5** UXFFUFS CB[JSBO OB 1JF[P GPMJKJ V TWPKPK OBKOPWJKPK WFS[JKJ OBK [BTMV”OJKJ [B PWV QSFQP[OBUMKJWPTU 1PKFEOPTUBWMKFOP $%5** UXFFUFS KF WSMP V¸JOLPWJUB JNQMFNFOUBDJ KB PWPH GJ[JLBMOPH FGFLUB UBOLPN NFNCSBOPN VPLWJSFOPN LPODFO USJ¸OPN VOVUBSOKPN J WBOKTLPN QPSP[OPN PEOPTOP SF‘FULBTUPN WBMKLBTUPNPTOPWPNNFÀVLPKJNB

TF‘JSJJWJCSJSB -BHBOB LZOBSTLB NFNCSBOB KF SBEJ CPMKF WPEMKJWPTUJ J WF¶F J[ES”MKJWP TUJ MBLJSBOB UBOLJN TSFCSOJN TMPKFN %SVHB HFOFSBDJKB PWPH PEMJ¸OPH WJTPLPUPODB JNB SBEJKVT EJTQFS[JKF PE J EBMKF WSMP JNQSFTJW OJI TUVQOKFWB V IPSJ[POUBMOPK SBWOJOJ OFNB[BWPKOJDF QBOJQSP CMFNB WF[BOJI V[ LMBTJ¸OF LBMPUF QPHPOKFOFNBHOFUPN BQPWS‘JOB JTJKBWBOKB USJEFTFUBL KF QVUB WF¶B PEPOFVLMBTJ¸OJIEJOBNJ¸LJIWJTP LPUPOBDB ,SFOJNP SFEPN NBOKF PE NFUSB WJTPL SFMBUJWOP VTLJ ³LBCJOFU¥ [BQSBWP UP VPQ¶F OJKF °LBLPJTQBEB LBCJOFUB[BQSBWPV LMBTJ¸OPNTNJTMVOFNB WF¶[B‘UJU OBNBTLB QSJMJ¸OPNBTJWOB¸FMJ¸OB LPOTUSVLDJKBTB[B‘UJUOPNNSF”PN TLSJWBVTLJBMVNJOJKTLJLPTJOPTB¸J ¸FUJSJ[WV¸OJ¸LFKFEJOJDF4WBLBPE KFEJOJDB OBMB[J TF V TWPNF [BTFC OPN TGFSJ¸OPN JMJ WBMKLBTUPN LV¶J ‘UV%WBTSFEOKFUPODBV%"QQPMJUP LPOGJHVSBDJKJ TUPKF EV” TQPNFOV

XXXIJGJNFEJBIS
UPH TUVQB T BLVTUJ¸LJ JOFSUOPN JTQVOPN TJNFUSJ¸OP QPTUBWMKFOB GSPOUBMOP PLP TQPNFOVUF SF‘FU LBTUF WBMKLBTUF MJNFOLF LPKB TLSJ WB UXFFUFS 0WJ DN LMBTJ¸OJ EJOBNJ¸LJ TSFEOKFUPODJ QPHPOKFOJ OFPEJNJKTLJN NBHOFUPN TNKF ‘UFOJTVTWBLJVTWPKFOFSF[POBO UOP LVHMBTUP BMVNJOJKTLP LV¶J‘UF B NFNCSBOB JN KF OB¸JOKFOB PE LBSCPOTLJI WMBLBOB *TQPE EPOKF TSFEOKFUPOTLF KFEJOJDF OBMB[J TF [BTFCBO EJP LPKJ QPCVÀVKF TOB” OF BTPDJKBDJKF OB WFMJLV PLSVHMV LPO[FSWV CF[ QPLMPQDB OB KFEOPK TUSBOJ0WBKCP¸OPQPTUBWMKFOJQMJULJ DJMJOESJ¸OJ ¸FMJ¸OJ LBOJTUBS V TFCJ OPTJ QPTFCOP J[PMJSBO DFOUJ NFUBSTLJCBTTNKF‘UFOVVQV‘UFOJ QSP‘JSFOJ EJP QBUFOUJSBOPH OPTB ¸B,PSJ‘UFOBKF%ZOBVEJPKFEJOJDB EVHPH IPEB B QPTFCBO EPOKJ QBS QSJLMKV¸BLB TB TUSB”OKF TUSBOF LPTPH OPTB¸B LPSJTUJ TF [B OKFOV EJSFLUOVBNQMJGJLBDJKVQVUFNESVHF OFPWJTOF [BWPKOJDFTOB”OPH EWP TUSVLPH NPUPSB ¸JNF TF EPOKB HSBOJDB SBTQPOB TQV‘UB EP WSMP JNQSFTJWOJI)[0WEKFPQJTBOB QBUFOUJSBOB4UFIOPMPHJKBQSFEWJ ÀB LPSJ‘UFOKF QPTFCOP TUBCJMOPH QPKB¸BMB J WBOKTLF TLSFUOJDF JMJ [B UP QSFEWJÀFOPH (BMMP 4" TUFSFP QPKB¸BMBTLSFUOJDF&2 T NPHV¶ OP‘¶VQPEF‘BWBOKBGSFLWFODJKTLPH

SF[B KFS ESVHB NPHV¶OPTU SFHV MBDJKF OJKF QSFEWJÀFOB V TBNPN [WV¸OJLV 4QPNFOVUB EWB QBSB QSJLMKV¸BLB TB TUSB”OKF TUSBOF EBLMF OJTV [B CJXJSF WF¶ JTLMKV¸J WP[B³QSBWJ¥CJBNQJOHJMPXQBTT GJMUFS PWPH [WV¸OJ¸LPH TVTUBWB .P”FNPLPOTUBUJSBUJEBQPSFETWJI OFTWBLJEB‘OKJI SKF‘FOKB /VDMFVT 3FGFSFODF[BQSBWPQSFETUBWMKB USPTUB[OJ VTUSPK J[WFEFO T ¸FUJSJ KFEJOJDF B PC[JSPN OB LPSJ‘UFOF KFEJOJDF LPKF JNBKV TUSNJ QBE OB PLP L)[ J TWPKTUWP LPSJ‘UFOPH $%5** WJTPLPUPODB EB TF QSJSPE OPHV‘JGSFLWFODJKBNBJTQPEUPHB JTQBEB EB J[OBE )[ OFNB OJLBLWF TLSFUOJDF 4MJ¸OB TWPKTUWB LPSJ‘UFOJI ESJWFSB JTLPSJ‘UFOB TV TWPKFEPCOP LPE TUBSJKFH EWPTUB [OPH /VDMFVT 4PMP NPEFMB BMJ UBEBV[NBMVQPNP¶NFIBOJ¸LPH QSJHV‘FOKB JTUJUSBWBOKB %ZOBVEJP JO¸OPH NJECBTB OB PLP L)[ QPSP[OJN TQV”WBTUJN NBUF SJKBMPN * PWEKF PEBCJS [WV¸OJ¸ LJI KFEJOJDB PNPHV¶VKF LSBKOKF KFEOPTUBWOV TLSFUOJDV [B TUB [OJ VTUSPK QSWPH KF SFEB J OKPNF KF SFHVMJSBO SBE JTLMKV¸JWP CP¸OP QPTUBWMKFOF CBT KFEJOJDF LPKB CF[ EPEBUOF BNQMJGJLBDJKF JNB TUSNJ QBEOBPLP)[,PTJBMVNJOJKTLJ OPTB¸ QPTUBWMKFO KF OB QPTUPMKF PENFEJBQBOBOBLPKFTFTEPOKF

XXXIJGJNFEJBIS

QSFETUBWMKBUJWKF¸JUVUFNVLBEWBN TUJHOF QPTKFUB BMJ PTUBKF VWJKFL J[CPSJMJ¶FUFJIQSJIWBUJUJLBLWJKFTV QSJUPN NJTMJN OB [WV¸OJLF  ° B OFVTQPSFEJWP TV OKF”OJKJ [B PLPMOJ BNCJKFOU V PEOPTV OB SBEJLBMOF 4PMP JMJ QSPTKF¸OP WFMJLF QMBOBSF J T WSFNFOPN TF OBWJLOVUJ OB OKJ IPWJ[HMFE JMJ¶FUFKBWOPEFLMBSJSBUJ ³.FOJ TV MJKFQJ J TWJÀBKV OBN TF V PWPN QSPTUPSV¥ .PHV TF ES”BUJ J QSFLSJWFOJ [B‘UJUOPN NBTLPN J UBLP J[CKF¶J EBMKOKF OBTSUBKF OB JOUJNV QSPTUPSB BMJ ES”JN EB TWP KPNSFMBUJWOPNBMFOPNGSPOUBMOPN QPWS‘JOPNJQSJMJ¸OP¸JTUJNMJOJKBNB QSFETUBWMKBKVKFEBOPEOBKCPMKJIQSJ NKFSBJOEVTUSJKTLPHEJ[BKOB[WV¸OJ LB°QBTVTUPHBQSJIWBUMKJWJIMJOJKB VTWBLPNTVWSFNFOPNJOUFSJKFSVJ CF[[B‘UJUFLPKBJITLSJWB

Slušni test %BLMF ° J[HMFEBKV OFPCJ¸OP B LBLP[WV¸F /BLPO‘UPKFVTMJKFE WFMJLPH OFTUSQMKFOKB SFDFO[FOUB QSWJI EBOB SBEB V TVTUBWV LPO TUBUJSBOB QPMBHBOB BMJ [BNKFUOB QSPNKFOB [WVLB [WV¸OJL KF J[OP WB QSP‘BP QFSJPE PLP TBUJ VTWJSBWBOKB J TUBCJMJ[JSBP TF OB SB[JOJ OB LPKPK WJ‘F OJKF CJMP [OB

IJGJNFEJB

39TUSBOF NPOUJSBKV LPOVTOJ ‘JMKDJ 0WBLBW QPNBMP SBEJLBMBO EJ[BKO CF[ SBWOF HPSOKF QMPIF PCMP”F OF ESWFOJN GVSOJSPN OB LPKV CJ TF OFNBMJ CSPK TWBLBLP TUSQMKJWJKJI BVEJPGJMTLJIESV”JDBPEWB”JPTUBWJUJ IFLMBOJ ³UBCMFUJ¶¥ JMJ UFHMV T USBKOJ DPN NP”EB[BTMV”VKFJOF‘UPWJ‘F LPNFOUBSB PLP TNKF‘UBKB J TUB QBOKB TB TWBLPEOFWOJN ”JWPUOJN QSPTUPSPN /P OBLPO ‘UP TBN CF[ WF¶F VHSP[F TWPH EV‘FWOPH NJSB OFLPMJLP HPEJOB EP”JWMKBWBP EB NF J[ EVCJOF TPCF TWBLPE OFWOP V ³TXFFU TQPUV¥ HMFEBKV EWBNPOTUSVP[OPWFMJLBCSPO¸BOB PLSVHMB PLB T OFNPHV¶JN ‘F‘J SJ¶JNB /VDMFVT 4PMP [WV¸OJLB OB [NJKPMJLP JTLSJWMKFOJN QSJQBEBKV¶JN TUBMDJNB WKFSVKFNEB[BJTUBOJTBN NKFSPEBWBO J[OPTJUJ OFLJ VOJWFS [BMOJTVEPWJ[VBMOPKFTUFUJDJPWPH QSPJ[WPEB ;BUP CJI TBNP SFLBP [B TUB[OJ [WV¸OJL SBEJ TF P J[OJNOP LPNQBLUOPK LPOTUSVLDJKJ LPKBTFWSMPKFEOPTUBWOPVLMBQBV HPUPWPTWBLJ”JWPUOJQSPTUPSHPUP WPTWBLPHVPCJ¸BKFOPUPMFSBOUOPH BVEJPGJMB " FWFOUVBMOF ”JWPUOF TVQVUOJDF ;B POF LPKJ KP‘ OJTV TIWBUJMJ ° NP”EB ¶F TWPKJN J[HMF EPN J[B[WBUJ QSJKFQPS EJTLVTJKV JMJ


   ¸BKOJKJI QSPNKFOB 5BLPÀFS QSJ NJKF¶FOPKFEB[BPCKFLUJWOJKJTVE V OFLJN TMV¸BKFWJNB WBMKB TLJOVUJ ¸FMJ¸OV LPOTUSVLDJKV T NSF”PN QB TF PTUBUBL QSJLB[B PEOPTJ OB UFTU VTWJSBOJI [WV¸OJLB CF[ [B‘UJUOF NBTLF %BLMF OB QSWJ EPKBN [WV¸OJL PTWBKB QPWF[BOP ‘¶V J QPTUPKBOP‘¶V [WV¸OF TMJLF 1PUPN OB SFE EPMB[F JNQSFTJKF P WSMP QSJSPEOP PDSUBOPN BLV TUJ¸LPN QSPTUPSV SFQSPEVDJSBOF TOJNLF B [BUJN OF CF[ WFMJLPH J[OFOBÀFOKB TMV‘BUFMKB OBQSPTUP [BQMKVTOF PCJMKF JOGPSNBDJKB LPKF KFWSMPQSJSPEOPVLMPQMKFOPVDKFMJOJ [WV¸OPH [CJWBOKB ‘UP HB OB WSMP QJUBL OFOBNFUMKJWJLSBKOKFQSJTUV QB¸BO OB¸JO [WV¸OJL J[ EVCJOF QSPTUPSB QSF[FOUJSB CF[ PC[J SB OB USFOVUOV SB[JOV [WV¸OPH UMBLB (SBOJDB [WV¸OF QP[PSOJDF [CJWBOKB V QSPTUPSV OBMB[J TF QPNBMP J[OFOBÀVKV¶F OFUPN J[B MJOJKF[WV¸OJLB BJQPSFEWSMP”JWP QJTOF PUWPSFOPTUJ [WV¸OV TMJLV LSBTJBVUPSJUBUJWOBNJSOP¶BJOFV USBMOPTU *OJDJKBMOP QPQVOKBWBOKF UJKFMBJUFLTUVSFTSFEOKFHJHPSOKFH 5FIOJÇLJQPEBDJ 5JQ

TUB[OJVTUSPK [WV¸OJ¸LF KFEJOJDF 'SFLWFODJKTLJPE[JW

)[°L)[E# OBNKFSOPKPTJ

'SFLWFODJKTLJPE[JW

E#OB)[ V[EPQVOTLVBNQMJGJLBDJKV

0TKFUMKJWPTUE#8 *NQFEBODJKB

TSFEOKFH EJKFMB TMJLF UFL QPEJ [BOKFN SB[JOF HMBTOP¶F OBJNF OBLPO TQPNFOVUPH VTWJSBWBOKB UFTUOPHQBSB[BNKFOKVKFQPUQVOB TUBCJMJ[BDJKB 5BLP JOJDJKBMOV UMBQ OKV EB ³PWEKF OF‘UP USB”J DJKFWOJ J[MB[¥ VCS[P [BNKFOKVKF OBQSP TUPPHSPNOBLPMJ¸JOBHMB[CFLPKB CF[ LSJUJ¸LPH TVEB QSPMB[J LSP[ LPSJ‘UFOJ UFTUOJ TVTUBW J P UPNF OBQSPTUP QSFTUBKFNP SB[NJ‘MKBUJ +F MJ UP TWF #JMP CJ LBEB CJ TF J[ PWPH PQJTB ³QPESB[VNJKFWB MB¥ TWB PQ¶B NKFTUB J HPUPWP PCBWF[OJ FMFNFOUJ KFEOF BVEJP SFDFO[JKF 6EPWPMKJNP JQBL [OBUJ ”FMKJ [WV¸OJL LSBTJ WSMP QSJSPEOB J QJULB TSFEJOB ‘UP KF OFEWPKCFOJ LPSBLOBQSJKFEVPEOPTVOBSBOJKJ /VDMFVT 4PMP "( KF ¸JOJ TF CJP OB EPCSPN QVUV PDJKFOJW‘J EB ¶F CS[JOV QSPUP¸OPTU J PEMJ¸ OV QPWF[BOPTU TSFEOKFUPOTLPH QPESV¸KBTQSJSPEOPNEJOBNJLPN J PEMJ¸OPN JOGPSNBUJWOP‘¶V KFE OPH PE QPOBKCPMKJI WJTPLPUPOBDB GJOJKF VTQKFUJ VHPEJUJ LPSJ‘UFOKFN EWJKV NBOKJI J TUPHB ³CS”JI¥ EFEJ DJSBOJI TSFEOKFUPOTLJI KFEJOJDB V %"QQPMJUV OFHPVSBOJKJNNPEF MJNBLPSJ‘UFOKFNWF¶FH%ZOBVEJP NJECBTB 7SMP KF MBLP VWKFSJUJ TF EB KF WF[B J[NFÀV PWJI KFEJOJDB OBKOFQPTSFEOJKB NPHV¶B ° FMF NFOBUB TLSFUOJDF OBJNF PWEKF VPQ¶F OFNB QB KF KBTOP PULVE UBLBW EPKBN 1PTMKFEJ¸OP NP”F NPTWKFEP¸JUJKFEOPKPEOBKQJULJKJI J OBKOFQPTSFEOJKJI TSFEOKFUPOTLJI QSF[FOUBDJKB CF[ PC[JSB OB LPO TUSVLDJKV J QSJODJQ SBEB [WV¸OJLB VPQ¶F4UPHBEJKBHOP[BGBOUB,PSJ™UFOJTVTUBW ;WVÇOJDJ 0IN

#FUB4ZTUFNT"VEJP$

1SFQPSVÇFOBTOBHB

°80IN

"NQMJGJLBDJKB1BTT9 QPKBÇBMPTOBHF

;WVÇOJÇLFKFEJOJDF

&"3QSFUQPKB¸BMP

NN QPMJQSPQJMFOTLJCBT NNLBSCPOTLJTSFEOKFUPOBD 1JF[PFMFLUSJ¸OJWJTPLPUPOBD

%JHJUBMOJJ[WPSJ

4VTSFUOFGSFLWFODJKF

)[ L)[

71*"SJFT+.8.FNPSJBM ;ZY"JSZ

%JNFO[JKF 7Y‰Y% 

;WVÇOJÇLJLBCFM

YYNN

.BHOBO4JHOBUVSF

.BTB*OUFSLPOFLDJKTLJLBCFMJ

/PSEPTU7BMLZSKBJ2VBUUSPGJM 8JSF8PSME&DMJQTF7 71* QIPOP 9-04JHOBUVSF/BQPOTLJLBCFMJ4POVT"SU 5FM XXXTPOVTBSUDPN

40

LO */'0

"OBMPHOJJ[WPSLH $JKFOB(BNVU$%

IJGJNFEJB

4IVOZBUB,JOH$PCSB /PSEPTU7JTIOV 453""% $POEJDJP3FGFSFODFGJMUBS

TUJ¸OP PUWPSFOB LPNVOJLBUJWOB J NFLB TSFEJOB QSJSPEOP TUPQMKFOB T HPSOKJN EJKFMPN 7F¶ [CPH PWF PLPMOPTUJ NP”FNP SF¶J (BMMP KF VTQJPEPTLP¸JUJLSJUJLBNBOBSB¸VO TWPKFWSTOF ³EJTUBODJSBOPTUJ¥ SBOJ KJI 3FGFSFODF NPEFMB V QSF[FO UBDJKJ HMB[CFOPH NBUFSJKBMB 0WJN NPEFMPN EPLB[VKF EB KF JUFLBLP TQPTPCBO PEHPWPSJUJ OB OKJIPWF [BIUKFWF QSFHS‘U NBMJI NJLSPEJ OBNJ¸LJI EFUBMKB QPTFCOP NJOV DJP[OFCSBWVSFVQPHMFEVUPOTLJI QSPQPSDJKB OFLPMJLP JTUPWSFNFOP TV¸FMKFOJI JOTUSVNFOBUB QSFE TUBWMKB KP‘ KFEOV TLSJWFOV ESB” V QSF[FOUBDJKJ PWJI OFPCJ¸OJI [WV¸ OJLB6NKFTUP³TMPKFWJUFEVCJOTLF QFSTQFLUJWF¥ QSPTUPS KF LPOUJOVJ SBOP JTQVOKFO V TWJN TNKFSPWJNB QSJNKFSOPTUWBSOJNQPKFEJOPTUJNB J[”JWPUOPHWJKFLBLPOLSFUOPHUPOB OFLPHPEJOTUSVNFOBUBVQSPTUP SVJUSBKBOKV‰UPWJ‘F OKJIPWJPEKFDJ OJTV UFL OBTVNJDF QPSB[CBDBOJ V QSPTUPSV WF¶ J[OJNOP WKFSOP SFQSPEVDJSBOJ V TWPKPK EJOBNJDJ CPKJ J USBKBOKV B UP KF POP ‘UP [WVL PWJI [WV¸OJLB ¸JOJ [BOJNMKJ

WJN ”JWJNJ”JWPUOJN5BLPTSFEJOV J ¸VKOJ CFTLSBK HPSOKFH FLTUSFNB [WV¸OPH SBTQPOB 3FGFSFODF NPEFMB LSBTF PEMJLF WSIVOTLF [SB¸OPTUJ QSJSPEOF EJOBNJLF J EFUBMKOPTUJ UFOFQSJNKFUOFWF[FT SBEPNLSJTUBMOPCJTUSPHUXFFUFSB "CBT /FNBSB[MPHBTUSBIV°UV KF QP¸JOKF PE TWPKJI OFQSJNKFUOJI )[ JJBLPQSJMJ¸OPTUSNPQBEB JTQPE )[ WSMP KF LPIFSFOUBO TBTWJN EPTUBUOPH WPMVNFOB CF[ PC[JSB‘UPKFNBOKFNBTFPEUSF OVUOF LV¶OF SFGFSFOD 1SJUPN KF J[OJNOPEPCSPGPLVTJSBO UFQSBWF CS[JOF UJNJOHBJPEMJ¸OPHBUUBDLB ;WV¸OJLKFVDKFMJOJWSMPVSBWOPUF ”FOP PEHPWBSBP OB TWF J[NKFOF HMBTOP¶F B PQ¶FN EPKNV J[CB MBOTJSBOPTUJ [WVLB TOB”OP QPNB ”F J P¸VWBOKF SFBMOJI EJOBNJ¸LJI QSPQPSDJKBVTWJNEJKFMPWJNB[WV¸ OFTMJLF JUPTBTWBLJNHMB[CFOJN QSFEMP‘LPN J QSJ TWJN HMBTOP¶B NB * QPSFE TWPKF QSJMJ¸OP QSP TKF¸OF PTKFUMKJWPTUJ [WV¸OJL OVEJ PCJMKF JOGPSNBDJKB WF¶ J QSJ WSMP OJTLJN HMBTOP¶BNB OP VOBUP¸ UPNF QSFETUBWMKB QSBWP WFTFMKF

XXXIJGJNFEJBIS
QPTMV‘BUJ HB HMBTOJKF QB J WSMP HMBTOP * QPSFE TWJI NPKJI OBTUP KBOKB OJTBN HB VTQJP EPWFTUJ V OFMBHPEV OJUJHBESVHB¸JKFQPTSB NJUJFLTUSFNOJNHMBTOP¶BNB0WP QSFETUBWMKB SJKFULV PEMJLV J QVOP ³P[CJMKOJKJI¥QSPJ[WPEB OPPWEKFKF [BES”BO J TWPKFWSTBO ³GVO GBLUPS¥ 5FLTUVSJ J EFGJOJDJKJ UJKFMB EPOKFH EJKFMB TMJLF VWFMJLF KF QPNPHBP J OF‘UP QB”MKJWJKJ TNKF‘UBK OF‘UP NBOKJ UPFJO B QPUPN J VTNKF SFOPTU CBTKFEJOJDB QSFNB WBO VNKFTUP TV¸FMJDF KFEOB ESVHPK B QSFDJ[OJKF QPTUBWMKBOKF V QSPTUP SV LV¶OF TMV‘BPOJDF EPEBUOP KF OBHSBEJMP [BNKFUOJN PUWBSBOKFN TSFEJOF J HPSOKJI FLTUSFNB [WV¸ OF TMJLF 4 LPNQMFLTOJKJN TOJN LBNB BLVTUJ¸LJI J BNQMJGJDJSBOJI JOTUSVNFOBUB QSPTUPS KF ° PWJTOP P TOJNDJ ° OBSBTUBP J[WBO GJ[J¸ LJI HSBOJDB TMV‘BPOJDF QSJNKFSJDF TNKF‘UBKQSBUF¶JIHVEB¸BOBPEMJ¸ OPN BMCVNV ³4VOGMPXFS¥ .JMUB +BDLTPOBT'SFEEJFN)VCCBSEPN J 3POPN $BSUFSPN J[  QB KF ¸BL J V[ OF‘UP NBOKF ‘JSPLP [SB¸FOKF OPWPH $%5 WJTPLPUPODB EPKBN QSPTUPSOPTUJ T LWBMJUFUOJ KJN TOJNLBNB CJP JNQSFTJWBO 6 LPOB¸OJDJ KFEJOB EJNFO[JKB OF‘UP NBOKF J[SB”FOB OFHP LPE TUBSJ

KF WFS[JKF FWFOUVBMOP KF EVCJOTLB PEMVLF V EJ[BKOV WBMKB QP[ESB QSPTUPSOB QFSTQFLUJWB /P J UP WJUJ KFS KF [WV¸OJL V QP[OBUPN WBMKB V[FUJ T SF[FSWPN ° PC[JSPN TVTUBWV QPLB[JWBP TWF [OB¸BKLF OB EPTUB VTUBKBMP ³BVSBMOP QBN TOJNLF TB TWJN OKFOJN PTPCJ UPTUJNB LWBMJUFUB ¶FOKF¥ BVUPSB LBEB NB JMJ FWFOUVBMOJN KF P /VDMFVT 4PMP Kvalitete poput OFEPTUBDJNB OB NPEFMV SJKF¸ LPKJ QSBWJ OB¸JO QPNJ KF V PWPN QPHMFEV J[OJNBO QPUPOKJSBEJ čistoće i brzine sred- SVKV¶JEP”JWMKBKQJULF OFQPTSFEOPTUJLSP[ UPHB OF CJ OJQP‘UP USFCBP QSFETUBWMKB njeg i gornjeg dijela EFUBMKOPTUJWSMPQSJ SPEOVQSF[FOUBDJKV UJ BQTPMVUOV NKFSV * QPSFE PHSPNOF TWJI PTUBMJI [WV¸OJ LB 3F¶J TUPHB EB rijetko imamo prilike TLFQTF QSJ QPHMF EVOBLPSJ‘UFOCSPK 3FG UFL NBMP [BPTUBKF[BUBLWPN čuti i iz puno manjih [WV¸OJ¸LJIKFEJOJDB OFNB OJ OBKNBOKJI QSPTUPSOPN FLTQMJ LBDJKPN J UP UFL V dvostaznih zvučnika OB[OBLB EJTLPOUJ OVJUFUB V SBEV PWJI KFEOPK EJNFO[JKJ PEMJ¸OJI [WV¸OJ [BQSBWPQSFETUBWMKB TWPKFWSTOV QPIWBMV V BQTPMVUOJN LB ‰UPWJ‘F ° UJKFLPN VHPEOPH ESV”FOKB T 3FGFSFODF  VP¸FO SB[NKFSJNB KF J WFMJL CSPK QSFEOPTUJ PWBLWPH Zaključak QPTUBWMKBOKB KFEJOJDB VKFEOB¸F /FPCJ¸BO EJ[BKO OB VUFNFMKFO OB WFSUJLBMOB EJTQFS[JKB WSFNFO OB¸FMJNB JOPWBUJWOPTUJ J J[WSTOPTUJ TLB VTLMBÀFOPTU VKFEOB¸FOPTU V LPOB¸OJDJ V PWPN TMV¸BKV J[ CPMKF EJOBNJ¸LF QSPQPSDJKF GJOJKF GJ[J¸LJWSMPNBMJI[WV¸OJLBEBKFJ[OJ OJKBOTJSBOKF V NJLSPEJOBNJ¸LPN NBO [WVL MJ‘FO LPMPSBDJKB J J[PCMJ QPESV¸KV /B”BMPTU [WV¸OJL OJTBNVTQJPJTQSPCBUJTEPEBUOPN ¸FOKBQSPCMFNBLPKFOPTFLMBTJ¸ OJLBCJOFUJ;WVLQSJUPNOJNBMPOF BNQMJGJLBDJKPNLPKBQPTFCOPBLUJ HVCJOB”JWPTUJ OJUJKFOBQPSBOSBEJ WJSB EPEBUOJ QPHPO CBT KFEJOJDF OFVNKFSFOF BUSBLUJWOPTUJ 0WBLWF OP J PWBLP TBN CJP WJ‘F OFHP

VHPEOPJ[OFOBÀFOLWBMJUFUPNCBT QPESV¸KB ,WBMJUFUF QPQVU ¸JTUP¶F J CS[JOF TSFEOKFH J HPSOKFH EJKFMB SJKFULPJNBNPQSJMJLF¸VUJJJ[QVOP NBOKJI EWPTUB[OJI [WV¸OJLB BMJ J J[ QVOP WF¶JI QBOFMB 3FGFSFODF TF PEMJ¸OP VLMPQJP V SFMBUJW OP NBMPK TMV‘BPOJDJ B SBEJ TWPKF WSMPVSBWOPUF”FOFQSF[FOUBDJKF V[ FWFOUVBMOP EPEBUOJN BNQMJGJDJSB OKFNCBTBJQPWF¶BOKFNPE[JWBV EPOKFNEJKFMV MBLP¶PNCJOBQVOJP J QVOP WF¶J QSPTUPS ;WV¸OJL USB”J QB”MKJWJKJ TNKF‘UBK V QSPTUPSV OP UP WJ‘FTUSVLP OBHSBÀVKF * UBLP [BQSBWP LPMJLP HPE TBN TF USV EJP OFEPTUBUBLB PWJN [WV¸OJDJ NB OJTBN VTQJP QSPOB¶J J UP OF UFL PC[JSPN [B OKJIPWV OPW¸BOV QSPUVWSJKFEOPTU 4UPHB TWJNB LPKJ USB”F [WV¸OJL V PWPN DKFOPWOPN SB[SFEV NPHV TBNP CF[SF[FS WOP QSFQPSV¸JUJ OFLB HB TWBLBLP QPTMV‘BKV +FEJOJ OFEPTUBUBL KF UBK J UP PUWPSFOP QSJ[OBKFN ‘UP [WV¸OJLNP”FJ[B[WBUJP[CJMKOVPWJ TOPTU KFS TBN TF V OFLPMJLP USF OVUBLBOB‘BPVJ[NJ‘MKBOKVSB[MPHB LPKJCJNJPTJHVSBMJKP‘OFLPMJLPTBUJ ESV”FOKB T PWJN J[OJNOJN J WSMP QSPNJ‘MKFOJN QSPJ[WPEPN /P [B KP‘ NBMP PEMJ¸OPH [WVLB ° UP OJKF OJNBMPUF‘LPPQSPTUJUJ

MJTUPQBEB 4IFSBUPO;BHSFC)PUFM  

XXXIJGJNFEJBIS

IJGJNFEJB

41
LEIF SCHMUECKER, DIREKTOR PRODAJE U LYNGDORF AUDIU

Za bolji zvuk nisu potrebni veći zvučnici već tehnologija korekcije akustike prostora Bez pretjerivanja možemo reći da na konačni doživljaj zvuka, čak i na današnjoj razini kvalitete snimki i studijskih uvjeta, i dalje najznačajniji utjecaj nosi akustika prostora u interakciji s radom zvučnika. No, stvari za nas ne završavaju tehnologijom za korekciju akustike prostora, to je tek početak. Samo smo počeli tamo gdje su učinci najzamjetni S B [ H P W B S B P  + P T J Q 7S B ¸ B S

1

FUFS -ZOHEPSG TWBLBLP KF KFEOB PE PTFCVKOJKJI QPKBWB BVEJPTDFOF 0WBK OFVNPSOJ UFIOPMP‘LJWJ[JPOBSKFQSJKFTWFHBKFEBO PEOBKVTQKF‘OJKJIFWSPQTLJIQPEV[FU OJLB V PWPN US”J‘OPN TFHNFOUV 6TUP CJPKFQPLSFUB¸OFLJIPELMKV¸ OJIJEFKBPWFJOEVTUSJKFQSPUFLMJIUSJEF TFU HPEJOB NFÀV PTUBMJN J [B¸FUOJL POFPUFIOPMPHJKJLPKPNTFPEHPWBSB OBQPUSFCVLPSFLDJKFBLVTUJLFSFBMOPH QSPTUPSBWF¶JVLV¶OJNTUFSFPTVTUB WJNB/KFHPWBOPWBUWSULB -ZOHEPSG "VEJP EBOBTKFMJEFSVUFIOPMP‘LPN SB[WPKV J KFEOB PE OBKCS”F SBTUV¶JI NMBEJILPNQBOJKBJ[TFHNFOUBIJHI QFSGPSNBODF EJHJUBMOJI BVEJPTVTUB WB 0WBK JOWFOUJWOJ WFUFSBO PTOPWBP KV KF HPEJOF JBLP KPK LPSJKFOJ TF”V J[  EBLMF QSFETUBWMKB QSJ SPEOJ OBTUBWBL WSMP VTQKF‘OPH 5BDU "VEJP "Q4 TWBLBLP V[ [BES”BOV

42

IJGJNFEJB

SB[JOV UFIOPMP‘LF JOPWBDJKF .FÀV PTUBMJN UWSULB EBOBT SBTQPMB”F KFE OJN PE OBKWF¶JI J OBKTVWSFNFOJKJI SB[WPKOPJTUSB”JWB¸LJI LPNQMFLTB TLBOEJOBWTLPH IJHIFOEB 1FUFS -ZOHEPSG J[WPSOJ KF QPLSFUB¸ J HMBWOJ GJOBODJKFS 5PDDBUB 5FDIOPMPHZ "Q4 [B NBOKF VQV¶FOF UWSULF [BTMV”OF [B EJ[BKO J J[SBEV QSWPHB OB TWJKFUV QPUQVOP EJHJUBMOPH QPKB¸BMB MFHFO EBSOPH .JMMFOJVN NPEFMB [B LPKJ KF QBUFOUJSBOB UFIOPMPHJKB LBTOJKF QSP EBOB 5FYBT *OTUSVNFOUT LPSQPSBDJKJ -ZOHEPSGUBLPÀFSKFPTOJWB¸JWF¶JOTLJ EJPOJ¸BS"VEJP/PSE*OUFSOBUJPOBM OBK VTQKF‘OJKFJKFEOFPEOBKEVHPWKF¸OJKJI BVEJPHSVQBDJKB J EBMKF V FWSPQTLPN WMBTOJ‘UWV V ¸JKFN PLSJMKV TV TUBTBMF UWSULF QPQVU )J'J ,MVCCFO WPEF¶J MBOBD TLBOEJOBWTLJI IJGJ VWP[OJLB J EJTUSJCVUFSB [BUJN %BMJ "4 KFEOP PE OBKDKFOKFOJKJI JNFOB V QSPJ[WPE

OKJ IJHIFOE [WV¸OJLB .FÀV SBOJ KJN JOWFTUJDJKBNB J QSPKFLUJNB PWPH OFVNPSOPH QPEV[FUOJLB TQPNFOJ NP TWBLBLP /"% (SZQIPO J 5B$5 /BLPO[BHSFCB¸LFQSF[FOUBDJKF$% QMBZFSBJ5%"*JOUFHSJSBOPHEJHJ UBMOPHQPKB¸BMBTVHSBÀFOJNNPEV MJNB "% $POWFSUFS J 3PPN1FSGFDU SKF‘FOKFN SB[HPWBSBMJTNPTHPTQP EJOPN-JFGPN4DINVFDLFSPN SFHJ POBMOJNQSPEVDUJTBMFTNBOBHFSPN )'..PžFUFMJOBN[BQPÇFUBLJTQSJ ÇBUJPQPÇFDJNB-ZOHEPSG"VEJPLPN QBOJKF ,BLPKF-"QPÇFP KFMJJOJDJ KBMOP[BNJ™MKFOEBTFLBPUWSULBCBWJ BQMJLBDJKPN OBQSFEOJI UFIOPMPHJKB V QSPGFTJPOBMOJN TVTUBWJNB JMJ BVEJP TVTUBWJNB[BLVÅOVVQPUSFCV -4 .P”F TF SF¶J EB KF -" [B¸FU T JEFKPN EB ”JWJ J SB[WJKB TF LBP TWBLB NPEFSOBBVEJPUWSULBPLSFOVUBQPUSF CBNB QPUSP‘B¸B J BVEJPTVTUBWB V OKJIPWJN EPNPWJNB 4 WSFNFOPN TIWBUJMJ TNP EB POP ‘UP SBEJNP WJ‘F OFQSFETUBWMKBVPCJ¸BKFOVLPODFQDJKV IJHIFOEBVEJPQSPJ[WPEBUFL[BPOF OBKSBEJLBMOJKFNFÀVEPTBEB‘OKJNLPSJ

TOJDJNBVPWPNTFHNFOUV WF¶TFPE UBLWPH IJHIFOE LPODFQUB QPMBHBOP PLSF¶FNP IJHIUFDI J IJHIQFSGPS NBODF LPODFQUV 0WP QSJKF TWFHB [OB¸JEBKF-ZOHEPSGTWPKJNV¸JODJNBJ UFIOPMP‘LJNSKF‘FOKJNBEBOBTVPWPN TFHNFOUVMJEFSEJHJUBMOPHBVEJBVSFBM OPN QSPTUPSV QB KF UBLP QSJSPEOP QP¸FP ‘JSJUJ TWPKF QPESV¸KF QSJNKFOF J[WBO TGFSF LV¶OPH TUFSFP TVTUBWB 5BLP NP”FNP QSP‘JSJUJ TWPKF VUKFDBKF J[WBO VPCJ¸BKFOPH QPESV¸KB QSJNKF OFPESFÀFOFUFIOPMPHJKFJ[PESFÀFOF HSVQFQSPJ[WPEBBVEJPJOEVTUSJKF7F¶ JNBNP QSWF 0&. VHPWPSF J[ TGFSF QSPGFTJPOBMOPHBVEJB QBCJIOBQJUB OKF PEHPWPSJP PWBLP OBSBWOP EB KF OB‘BUFIOPMPHJKBVQPUSFCMKJWBJJUFLBLP LPSJTOBJ[BQPTFCOFQPUSFCFQSPGFTJ POBMOJIUPOTLJITUVEJKB.OPHJ OBJNF UPOTLJ TUVEJKJ OFNBKV NPHV¶OPTUJ VQSBWMKBUJVWKFUJNBVTOJNBOKVJBLVTUJ DJQSPTUPSB CBSOFOBPWPKSB[JOJLPKV PNPHV¶VKV OB‘B SKF‘FOKB .P”FNP SF¶J VQJUOPKFLPMJLPTVTOJNLF[BQSB WP EPCSF LBE WF¶ QSJMJLPN TOJNBOKB J TUVEJKTLPH NPOJUPSJOHB UFIOJ¸BSJ OF [OBKV QSPDJKFOJUJ LPMJLP KF EBMFLP JMJ CMJ[V ”FMKFOPH DJMKB POP ‘UP ¸VKV B

XXXIJGJNFEJBIS


 LPMJLP KF PE UPHB ‘UP ¸VKV [BQSBWP VUKFDBK QSPTUPSB V[ OFJ[WKFTOV NKFSV UPHVUKFDBKBLPKVOFNPHVLPOUSPMJSBUJ TWPKJNUSBEJDJPOBMOJNSKF‘FOKJNB )'.,PKFTVCJMFQPMB[OFJEFKF1FUFSB -ZOHEPSGBLBPQPLSFUBÇBLPNQBOJKF .PžFUFMJ PC[JSPNOBQP[JDJKVTUSVÇ OKBLBQSPEBKF SFÅJVLPMJLPKTFNKFSJ POF SB[MJLVKV PE POPHB ™UP TV CJMF WPEJMKF QSFUIPEOF 5BDU LPNQBOJKF JMJKFPUQPÇFULBDJMKJBNCJDJKBLPKPN TFWPEJ-"TBTWJNESVHBÇJKJ 5BDU KF LBLP [OBNP UBLPÏFS CJP TWPKF EPCOP MJEFS V TGFSJ EJHJUBMOPH BVEJB B OKFHPW KF TWPKFWSFNFOJ QPLSFUBÇ J WMBTOJLCJP1FUFS-ZOHEPSG -4 /JTBN TBTWJN TJHVSBO NPHV MJ V EPWPMKOPK NKFSJ J[ WMBTUJUF QFS TQFLUJWFTVEJUJP1FUFSPWJNJEFKBNB QSPGFTJPOBMOJN UF”OKBNB J LPSQPSB UJWOJN BNCJDJKBNB /P ¸JOJ NJ TF EB KF OKFHPWB JEFKB PEVWJKFL CJMB JTQPSV¸JUJ OFLB WSMP OBQSFEOB UFI OJ¸LB J UFIOPMP‘LB SKF‘FOKB SFDJNP QSPTKF¸OP PTWJKF‘UFOPN BVEJPGJMV QPSB[VNOJNDJKFOBNB1SJNKFSUPHB KF 5BD5 .JMMFOJVN [BNJ‘MKFO LBP ³QPXFS%"$¥JWSMPVTQKF‘BOVTWJN TWPKJN EPTBEB‘OKJN JOLBSOBDJKBNB *OJDJKBMOB JEFKB J EBMKF KF PWEKF BMJKFTVSBEOKBT5BD5PNQSF LJOVUB KFS KF 1FUFSV QPTUBMP WSMPUF‘LPVQSBWMKBUJBNFSJ¸LJN FWSPQTLJN J TWJN PTUBMJN US”J ‘UJNB V[ OBQPSF LPKF VMB”F V SB[WPKV OPWJI UFIOPMPHJKB J OKJIPWV JNQMFNFOUBDJKV J QSJ NKFOV V OPWJN MJOJKBNB QSPJ [WPEB0WPUBLPÀFSSBTWKFUMKBWB QPOF‘UPJWB‘FQSWPQJUBOKF UF EBKF PEHPWPS OB QJUBOKF [B‘UP KF PEMV¸JP QSFLJOVUJ TVSBEOKV T 5BDUPN J QPLSFOVUJ -" /BEBN TF EBKFKBTOPEBUJN¸JOPNOJKFOBNKFSB TUWPSJUJ LPOLVSFODJKV J J[HVSBUJ 5BD5 J[ QPTMPWBOKB OP 1FUFS J BNFSJ¸ LJ EJTUSJCVUFS KFEOPTUBWOP WJ‘F OJTV OBMB[JMJ [BKFEOJ¸LJ KF[JL QPHPUPWV TF OJTV TMBHBMJ PLP 1FUFSPWJI JEFKB PLP EBMKOKFH SB[WPKB EJHJUBMOF BNQMJGJLB DJKF J OB‘JI ³DPSOFSXPPGFSB¥ LPKF KF OBNKFSB EBMKF VOBQSFÀJWBUJ ,BLP TV 5BD5PWBSKF‘FOKB[BLPSFLDJKVBLVTUJ LFQSPTUPSBCJMBSB[WJKFOBVUPKLPN QBOJKJ 1FUFSKF ”FMF¶JOBTUBWJUJSB[WPK J V PWPN TFHNFOUV J UB SKF‘FOKB JOUFHSJSBUJ V OPWF QSPJ[WPEF PEMV¸JP QPLSFOVUJOPWVLPNQBOJKV

Nismo mesije audio-industrije )'..PžFUFMJOBNSFÅJWJ™FPQPMB [J™UJNB J DJMKFWJNB LPNQBOJKF KFS ÇJUBKVÅJ EPTUVQOF J[WPSF P -" OF NPžFNPTFQPUVžJUJOBNBOKBLBNCJ

XXXIJGJNFEJBIS

DJKBVTJOUBHNJÂ$JMKKFQPUQVOBLPO USPMBTWJIFMFNFOBUBBVEJPTVTUBWBV DKFMJOJ²/F[WVÇJMJPWPJQBLQSFBNCJ DJP[OP CF[PC[JSBOBUSFOVUOVSB[JOV UFIOPMP™LPHSB[WPKB -4 7KFSVKFN EB OFLPNF J[WBOB UBLWB LPSQPSBUJWOB WJ[JKB NP”F EKF MPWBUJ QSFBNCJDJP[OP BMJ [OBUF LBLP KF ° QPOFLBE NPSBUF TUSFNJUJ OFEP TUJ”OPN EB CJTUF QPTUJHMJ POP ‘UP KF SFBMOP NPHV¶F BNCJDJKB T QPLSJ¶FN TWBLBLPKFQP”FMKOBJVOB‘FNQPTMV QPUSFCOB1B NPSBNQSJ[OBUJEBQSP NKFOB PWBLWF VPCJ¸BKFOF QFSDFQDJKF OB US”J‘UV QSPMB[J WSMP UF‘LP J EB JEF WSMPQPMBHBOP/P QSWJSF[VMUBUJWSMPTV PISBCSVKV¶J(MFEBKUF°LBEBCJMPULP QBJ-"J[MB[JTOPWPNUFIOPMPHJKPN LPKBWSMPLPSKFOJUPNJKFOKBOB‘FOBWJLF J QPTUBWMKB TVTUBW WSJKFEOPTUJ V USB EJDJPOBMOPN TUFSFPTVTUBWV QPOF‘UP ESVHB¸JKFPEPOPHBOB‘UPKFQSPTKF ¸BO LPSJTOJL OBWJLBP JMJ TV HB UPNF WSFNFOJNB ³OBWJLBWBMJ¥ OF PTUBKF ESVHP OFHP [BQJUBUJ TF LPNF ¸JUBW TVTUBW [BQSBWP TMV”J 1SPJ[WPÀB¸V ‘UP TBTWJN TJHVSOP OJKF [BOFNBSJWP BLP SB[NJTMJUF EJTUSJCVUFSV QSPEB WB¸V JMJ LSBKOKFN LPSJTOJLV 6 UPN

TNJTMVUSFCBJOUFSQSFUJSBUJJOB‘V³WJ[J KV¥ CF[ QSFUKFSJWBOKB NP”FNP SF¶J EB OB LPOB¸OJ EP”JWMKBK [WVLB ¸BL J OB EBOB‘OKPK SB[JOJ LWBMJUFUF TOJNLJ J TUVEJKTLJI VWKFUB J EBMKF OBK[OB¸BKOJKJ VUKFDBK OPTJ BLVTUJLB QSPTUPSB V JOUF SBLDJKJTSBEPN[WV¸OJLB+BTOPKFEB KF TUPHB NPHV¶OPTU VQSBWMKBOKB OB NKFTUJNBHEKFKFUPNPHV¶FCF[WF¶JI HVCJUBLB J CF[ PHSPNOJI VMBHBOKB B UP TV QSJNBSOP BNQMJGJLBDJKB PCSBEB TJHOBMB J LPSFLDJKB BLVTUJLF QSPTUPSB POP ‘UP V ¸JUBWPK QSJ¸J WSJKFEJ 0TUBKF J[B[PW LPOUSPMF J POPHB ‘UP ³VMB[J¥ V BVEJPTVTUBW OP CF[ V”F TVSBEOKF T QSPGFTJPOBMOJN TFHNFOUPN P UPNF NP”FNP [B TBEB TBNP SB[NJ‘MKBUJ * KP‘ OF‘UP J[ HPSOKF SF¸FOJDF OFEP TUBKFQBTJWOJTVCKFLU°OBJNFLPSJTOJL TBN VUPNFKF[BQSBWPLMKV¸JPTOPW OPUVNB¸FOKF/JTNPNJOJLBLWJOPWJ NFTJKF BVEJPJOEVTUSJKF ¸BL TNP WSMP PQSF[OJ EB TF UBLP TUWBSJ OF QP¸OV

UVNB¸JUJ .J OBQSPTUP OVEJNP OFLF OPWFJTBTWJNESVHB¸JKFNPHV¶OPTUJV SFBMOJN”JWPUOJNVWKFUJNB JOBSBWOPEB KFUPOF‘UPTBTWJNESVHB¸JKFPEEPTB EB‘OKJIQPLV‘BKB³VHPEJUFSBETVTUBWB LBCFMPN ESVL¸JKFH LBSBLUFSB¥ 0, NBMP QSFUKFSVKFN BMJ SB[VNJKFUF OB ‘UPDJMKBN1PTUPKFJEFKF [OBNPLPKJN QVUFN LSFOVUJ EBMKF B OB‘B JOJDJKBM OBBNCJDJKBTWBLJNOPWJNQSPKFLUPN QPLB[VKF TF JUFLBLP VUFNFMKFOPN "MJ CBS JNBNP KBTOP BSUJLVMJSBO TWPK QSPGFTJPOBMOJJEFBMJDJMK%BLMF TUWBSJOF [BWS‘BWBKV UFIOPMPHJKPN [B LPSFLDJKV BLVTUJLF QSPTUPSB UP NPHV SF¶J WF¶ TBEB°UPKFUFLQP¸FUBL BQP¸FMJTNP UBNPHEKFTVV¸JODJOBK[BNKFUOJKJ

U high-endu nema apsolutne istine )'. .PžFNP MJ VTUWSEJUJ EB TUF OB TBEB™OKPKSB[JOJSB[WPKBQPTUBMJTWKF TOJPWPHJ[B[PWBJNPžFUFLBPNMBEB LPNQBOJKBKBTOJKFTBHMFEBUJLPOLSFU OF QSPCMFNF T LPKJNB TF TVTSFÅFUF QSJ EBMKOKFN SB[WPKV J JTUSBžJWBOKV 5BLPÏFS SBEJUFMJOBSB[WPKVNFUPEB J UFIOJLB LPKJNB ÅFUF PEHPWPSJUJ OB PWF LPNQMFLTOF QSPCMFNF V PTUWB SJWBOKVTWPKJIBNCJDJKB

-46PQ¶JNSB[NKFSJNBWSJKFEJQSB WJMPEBBLPTFOBMB[JUFVTWPKFNSBEV V PESFÀFOPN TFHNFOUV JMJ EJTDJQMJOJ QVOP JTQSFE TWPKFH WSFNFOB OJLBE OF¶FUFCJUJVTQKF‘OJVKFEOPNPQ¶FOJ UJKFN ‘JSFNLPOUFLTUV BPWPKFPQFU QSFTVEOP [B VTQKFI OB US”J‘UV 0WP [OB¸J KFEOV QSFQPSVLV LPKB TF QSF WJ‘F ¸FTUP [BOFNBSVKF QPUSFCOP KF J¶J NFUPEPN NBMJI LPSBLB PEOPTOP LPSBL QP LPSBL 7F¶ OB TBEB‘OKFN TUVQOKV UFIOPMP‘LPH SB[WPKB [BLMKV¸JMJ TNP EB OFLJN TWPKJN JEFKBNB QSF WJ‘F ³QSPWPDJSBNP¥ US”J‘UF OF OV”OP LPSJTOJLB LBP QPKFEJODB OJTV TWJ OB KFEOBLPNTUVQOKV[SFMPTUJ¸BLOJUJLBP QPUSP‘B¸J.JOF”FMJNPTWPKBSKF‘FOKB QSFUWPSJUJ V SFMJHJKV LPSJTOJDJ OB‘JI SKF ‘FOKBOJQP‘UPOJTVUFLTMKFECBOFLPH LVMUB +FEOPTUBWOP EPCSPEP‘MJ TV TWJLPKJVOB‘JNQPTUJHOV¶JNBOBMB[F OB¸JOF J NPHV¶OPTUJ [B VOBQSFÀF OKF TWPKJI TVTUBWB J LWBMJUFUOJKF [BEP

WPMKBWBOKF TWPKJI QPUSFCB [B EPCSJN [WVLPN V TWPNF QSPTUPSV * UP KF TWF ° WKFSVKFNP EB KF WF¶ EPWPMKOP SFMJHJKB J LVMUPWB V TGFSJ IJHIFOEB J EB KP‘ KFEOB OF CJ [OB¸BKOP VUKFDBMB OB TUWBSJ .PHV MJ LPSJTOJDJ TQP[OBUJ QSFEOPTUJ VQPUSFCF OFLJI OB‘JI QSPJ [WPEB°UPKFVSFEV QP[ESBWMKBNPUP BMJ OF NP”FNP KFEBO OB¸JO V”JWBOKB V [WVLV QSPHMBTJUJ QP”FMKOJKJN PE CJMP LPKFH ESVHPH 4WBULP KF NKFSB TWPKF TUWBSOPTUJ ° WJ LBWV WPMJUF QPQJUJ T NMJKFLPN KB TWPKV QJKFN CF[ NMJKFLB TNBMP‘F¶FSB BMJULPKFPEOBTEWP KJDF V QSBWV 5P QJUBOKF KF [BQSBWP CFTQSFENFUOP°BUBLPKFVQPHMFEV CJMPLPKFBVEJUJWOFTQP[OBKF KFSLBLP VPTKFUVPLVTBOJTNPTWJKFEOBLJ UBLP OJUJTWJOF¸VKFNPKFEOBLP QBCJCJMP QPHSF‘OPCSBOJUJTBNP³BQTPMVUOVJTUJ OV¥ KFSKFVIJHIFOEVOJKFOJULPVTQJP KBTOPEFGJOJSBUJ )'. 0ÇJUP TF SBEJ J P QJUBOKV OBWJ LB OF TBNP P VLVTJNB -" PÇJUP [BEJSFVTGFSVLPKBJNBQVOPWF[FT OBWJLBNB¿OFLJPEQSPJ[WPEBNPHMJ CJ TOBžOP VUKFDBUJ OB OBWJLF LPKF JNBKV BVEJPGJMJ J TWJ PTUBMJ LPSJTOJDJ LVÅOJIBVEJPTVTUBWB*NBUFMJKBTOJ KJI QSFEPEžCJ EB MJ -" [BJTUB OF™UP NJKFOKBVUPNQPHMFEV EBMJTV UF QSPNKFOF [OBÇBKOF JMJ TF UPEF™BWBWSMPQPMBHBOP -4/BKUF”FKFQSPNJKFOJUJOF¸JKF OBWJLF UPKFKFEOBTUWBS BMJTWF LPSQPSBDJKFLPKFQSFLSBTOP”JWF PE QSPEBKF TWPKJI ³USBEJDJPOBM OJI¥ QSPJ[WPEB VOBQSFÀFOKB UXFBLPWB OF¶F PEVTUBUJ UFL TUPHB‘UPTNPQSFETUBWJMJKFEOV ESVL¸JKVNPHV¶OPTU*UPHBTNP UBLPÀFSWSMPTWKFTOJV-"0OP‘UPNJ EPOPTJNPTVOFLFNPHV¶OPTUJ OFLB SKF‘FOKB°OFLB”FNPEBKFUPPOP‘UP USFCBUF QSJNJKFOJUJ VQPUSJKFCJUJ BMJ UV NPHV¶OPTU PTUBWMKBNP OB J[CPS LBP J TWJ ESVHJ FMJNP PNPHV¶JUJ VOBQSF ÀFOKF LWBMJUFUF SFQSPEVLDJKF TOJNMKF OPH [WVLB V SFBMOPK BLVTUJDJ SFBMOPH QSPTUPSB ‘UPOJKFOJNBMPKFEOPTUBWOP /B QSJNKFS TJOP¶ TNP CJMJ OB OFLPN LPODFSUV J LBE ¸VKFUF J[ OFQPTSFEOF CMJ[JOF LBLP [WV¸J TBLTPGPO TJHVSOJ TUFEBKFEPKBNWSMPEBMFLPPEPOPHB LBE ¸VKFUF TOJNLV TBLTPGPOB LPE TFCF TB TWPKFH TVTUBWB 6 ¸FNV KF TUWBS ;BQP¸FUBL°OJKFJTUJQSPTUPS OJUJ KFJTUJUSFOVUBL"MJ BLPTFQP[BCBWJNP OFLJNBPEQSPCMFNBLBP‘UPKFQJUBOKF SFGMFLTJKB QSPTUPSB EJSFLUOPH TJHOBMB UJNJOHB GB[OFLPIFSFODJKF QPNBMPTF QSJNKF¶VKVLWBMJUFUFLPKFQSFQP[OBKFNP LPE”JWJIJ[WFECJ JUFLWBMJUFUFTWBLBLP [OB¸BKOPQSJEPOPTFJLWBMJUFUBNBSBEB J SFQSPEVLDJKF LSP[ QSJMBHPECF J VOB

IJGJNFEJB

43


 QSFÀFOKBLV¶OPHTVTUBWBVDKFMJOJ/P PWP[OB¸JKP‘KFEOVTUWBSLPKV[BQSBWP ¸FTUP[BOFNBSVKFNP°TBEBOBQPLPO JNBNP OB¸JOB TNKFTUJUJ IJGJ TVTUBW V TWPK QSPTUPS /JKF OFPQIPEOP JNBUJ OV”OP WFMJLF [WV¸OJLF LPKJ ¶F TUBKBUJ VTSFETPCFEBCJTFTUWPSJP[WV¸OJUMBL JTJHOBMJV[[BOFNBSJWFSFGMFLTJKF UPKFTU [WVL VTQPSFEJW T POJN V LPODFSUOPK EWPSBOJ°NPHV¶FKFV¸JOJUJUPESVHB ¸JKF JUPKFNPHV¶OPTULPKVEPOPTJNP OBUS”J‘UF.PHV¶FKFQPTUJ¶JJ[OJNOP EPCSFSF[VMUBUFVQPUSFCPNNBMJIJWSMP NBMJI TBUFMJUB NPOJUPSB JMJ CPPLTIFMG [WV¸OJLB J QBSPN ³CPVOEBSZ XPP GFSB¥ ‘UP KF LPODFQU LPKJ VWPEJ -" * [BCPSBWJUJ OB PHSPNOF GMPPSTUBOEFSF %BKFNP UV NPHV¶OPTU J NJTMJNP EB KF UP UF‘LP QSJIWBUJUJ BMJ FEVLBDJKB KF OF‘UP‘UPUSBKF1SJNKFSJDF TVCXPPGFSJ JNBKV EPTUB MP‘V SFQVUBDJKV V TWJKFUV IJGJ TVTUBWB BMJ QSPNKFOPN LPODFQ

QPKB¸BMP KP‘J[MJOJKF5BD5BPQB KF [BNJ‘MKFOLBP³QPXFS%"$¥ ESVHJN SJKF¸JNB %" LPOWFSUFS LPKJ NP”F QPLSFUBUJ [WV¸OJLF ;B SB[MJLV PE .JMMFOJVNB 5%"* EJ[BKOJSBO KF T NJ‘MKV P OBQSFEOPN %41V LPKJ CJ VLMKV¸JP J NPHV¶OPTU LPSFLDJKF TPCFBLVTUJLFQVUFN³3PPNQFSGFDU¥ NPEVMBPETBNPHQP¸FULB5BLPÀFS PWBK JOUFHSJSBD KF QSWJ QSPJ[WPE OPWF UWSULF OBLPO QSFTUBOLB SB[WPKB [B 5BDU UBLPEBLBEKFQV‘UFOVEJT USJCVDJKVJNBPKFNPHV¶OPTUOBQSFE OPH QPEF‘BWBOKB J LPSFLDJKF TPCOF BLVTUJLF V EJHJUBMOPK EPNFOJ %BLMF OJKFTFSBEJMPUFLPOBKBWJ WF¶PQSJMJ¸ OPWJTPLPKSB[JOJEPWS‘FOPTUJEJ[BKOB OP OJTNP CJMJ [BEPWPMKOJ NPHV¶OP TUJNB QB TNP UBLP WF¶ V TMKFEF ¶PK QSPEVLDJKTLPK WFS[JKJ VWFMJ LBP NPHV¶OPTUVHSBEOKV³3PPN1FSGFDU¥ NPEVMB LBLP CJTNP JTLPSJTUJMJ TWF

Sve kontroliramo rigorozno )'.;OBÇBKOVTUBWLVVJTQPSVDJWFÅFLPMJÇJOFQSFETUBWMKBKVEPCBWMKBÇJ LPNQPOFOUJ EJKFMPWB NBUFSJKBMBJFMFNFOBUB[BTLMBQBOKFQSPJ[WPEB/B LPKJOBÇJOVQSBWMKBUFLWBMJUFUPN ,BLWFTVQSPJ[WPEOFUPMFSBODJKFJOB LPKJOBÇJOTFPWPQPESVÇKFVOBQSFÏVKF -4+BTOPKFEBTNPEJPQSPJ[WPEOKFQPWVLMJOBUSBHV%BOTLV VQSBWP[CPHWFMJLJI[BIUKFWBQSFNBLWBMJUFUJLPOB¸OJIQSPJ[WPEB ,POUSPMJSBNPWSMPSJHPSP[OPTWF PETBNPHJ[HMFEBEPFMFLUSJ¸LJI TWPKTUBWBLPNQPOFOUJJNBUFSJKBMB ‘UPCJSFDJNPQBSUOFSTLJNUWSULB NBQSFETUBWMKBMPPHSPNOPGJOBODJKTLPPQUFSF¶FOKF4ESVHFTUSBOF OB‘JEPCBWMKB¸JJQBSUOFSJV5BJXBOV 47* JNBKVWSMPSB[SBÀFOTVTUBW QSB¶FOKBJVOBQSFÀFOKBLWBMJUFUFLPNQPOFOUJLPKJNBOBTTOBCEJKFWB KV UFJ[SB[JUPWJTPLFTUBOEBSEFLWBMJUFUFQSFNBLPKJNBTVQPTUBWMKFOJ OKJIPWJQPHPOJ V¸FNVTV¸BLJSJHPSP[OJKJPEOB‘JIEBOTLJIQBSUOFSB TLPKJNBQPTMVKFNP5BLP[BQSBWP[BOBTPESBÀVKVWFMJLEJPQPTMB WF¶JQSJKFTLMBQBOKBNPEVMB ‘UP[OB¸BKOPPMBL‘BWBVMB[OVLPOUSPMV VQPHPOJNBV%BOTLPK/BSBWOP EBMKOKJNSB[WPKFNJSBTUPNQSP J[WPEOKF P¸FLVKFNPEB¶F-ZOHEPSGKFEOPTUBWOJKFVHSBEJUJTWPKF QSPJ[WPEOFTUBOEBSEFVQSPDFTFQBSUOFSB ¸JNFTFVLPOB¸OJDJPQFU EPCJWBOBLWBMJUFUJ UB VWPÀFOKFN CPVOEBSZ XPPGFSB T WSMP WJTPLJN SF[PN PWP TF UBLPÀFS QPNBMPNJKFOKB

Zaokret prema višekanalnim sustavima )'.+FMJ[BNJTBPPLPSJ™UFOKV%41J TSPEOJIUFIOPMPHJKBCJMBEJKFMPNEJ[BK OBTWBLPHJ[USFOVUOFMJOJKFQSPJ[WPEB JMJKFSB[WPKJ™BPESVHJNUPLPN +FTUF MJ OBKQSJKF PEMVÇJMJ OBQSBWJUJ EJHJUBMOJ JOUFHSJSBD BQPUPNHBPQSFNJMJ%41 PN J SPPN DPSSFDUJPO TPGUWFSPN JMJ TUFOBQSPTUPKFEOPNLBETUFTIWBUJMJ EB JNBUF NPEVMBSOV QMBUGPSNV LPKB SBEJ V EJHJUBMOPK EPNFOJ J LPKB TF KFEOPTUBWOPOBEPHSBÏVKF PEMVÇJMJEB KFNPHVÅOPTUJWSMPKFEOPTUBWOPJTLP SJTUJUJUBLWJNVOBQSFÏFOKJNB -4 .JMMFOJVN EJHJUBMOP JOUFHSJSBOP

44

IJGJNFEJB

OBQSFEOFNPHV¶OPTUJPWFQMBUGPSNF ,PSJTOJDJNBQSWJINPEFMBQPOVÀFOB KF EBLBLP OBEPHSBEOKB [BNKFOPN NPEVMB [B %41 OPWJN LPKJ KF TBES ”BP TBEB‘OKJ 3PPN 1FSGFDU LBLBW KFQSF[FOUJSBOPWEKF0WPKFNPHV¶F QSJKFTWFHBSBEJNPEVMBSOPHQSJTUVQB V SB[WPKV J JOEVTUSJKTLPH EJ[BKOB UF QB”MKJWPH QMBOJSBOKB QSPJ[WPEOJI MJOJKB -" ¸JNFTFPTJHVSBWBEVHPWKF¸OPTU OB‘JIQSPJ[WPEBV[KFEOPTUBWOBVOB QSFÀFOKBJP¸VWBOKFJOJDJKBMOFJOWFTUJ DJKFVVSFÀBK )'.3B[VNMKJWPKFOBTUPKBOKFEBTFV PLWJSJNBNPHVÅFHB[BESžJUFOBNPEV MBSOPNJOEVTUSJKTLPNEJ[BKOV BMJSFDJ UF LBLP KF T VQHSBEFPN TPGUWFSTLJI WFS[JKB /B LPKJ OBÇJO VQSBWMKBUF TPG UWFSTLJN WFS[JKBNB J QSPNKFOBNB OB

TPGUWFSTLJNNPEVMJNB *NBUFMJJ[BUF QPUSFCFUBLPÏFSSB[WJKFOOFLJTUBOEBSE LPKJCJNPHBPQPTUBUJ™JSFQSJIWBÅFO[B PWBKTFHNFOUBVEJPJOEVTUSJKF -4,BETNPLPELPSJ‘UFOKBOB‘JI UFIOPMPHJKBVQSPJ[WPEJNBESVHJIUWSULJ QSJNBSOPTFPWEKFNJTMJOBTPGUWFS[B LPSFLDJKVBLVTUJLFQSPTUPSB LPKJNP”F CJUJ EJKFMPN OFLPH ESVHPH QSPJ[WPEB J[WBO -ZOHEPSG "VEJB JMJ TF LPSJTUJ V UPOTLPN TUVEJKV /P OFLJ TUBOEBS EOJ GJSNXBSF LPKJN CJ TF VQSBWMKBMP TPGUWFSTLJN QSPNKFOBNB J NPEVMJNB UFL TF PEOFEBWOP SB[WJKB LBP ‘JSJ SB[WPKOJ GSBNFXPSL V -" *BLP NJ OJKFQP[OBUPLPKBKFPTOPWB[BSB[WPK PWBLWPHTPGUWFSB SBEJTFPWMBTUJUPN LPEV UBLPEBKP‘VPWPKGB[J[BTBEB OF NP”F CJUJ HPWPSB P TUBOEBSEOPN LPNVOJLBDJKTLPN JMJ VQSBWMKB¸LPN LPEV 5BLPÀFS KF SB[WJKFO J LPE LPKJ TUBOEBSEOP LPSJTUJNP V LPNVOJLBDJKJ NFÀVSB[MJ¸JUJNTPGUWFSTLJNNPEVMJNB V OB‘JN QSPJ[WPEJNB J UP KF UBLPÀFS QBUFOUJSBOPLBPWMBTUJUJLPE/BEBNP TFEB¶FTFVTLPSPVTQPTUBWJUJKFEJO TUWFO TUBOEBSE [B PWBLWF QMBUGPSNF BMJ LBLPTBNSFLBP PC[JSPNEBTNP TWPKFWSTOJ QJPOJSJ OB PWPN QPESV¸KV [BTBEBTFSFMBUJWOPEPCSPTOBMB[JNP WMBTUJUJNTOBHBNB

%BLMF [B TBEB OF QPTUPKJ OB PWPN QPESV¸KV TUBOEBSEJ[JSBOB SB[WPKOB TPGUWFSTLB QMBUGPSNB OJUJ GSBNFXPSL LPKJ CJ TF JTLPSJTUJP"LPBVEJPJOEVTUSJKBVTLP SJKF WSJKFNF FWFOUVBMOP J OF QSPQJ‘F SB[WPKOJ TUBOEBSE [B LPNVOJLBDJKV GVOLDJKF PES”BWBOKFJPTUBMFQPUSFCF PWPHEJKFMB TJHVSOP¶FNPSJKF‘JUJQSP CMFNTBNPTUBMOP JMJTOFLJNPEKB¸JI MKVEJQBSUOFSTLJISB¸VOBMOJILPNQBOJKB TLPKJNBSBEJNP )'.,BLPCJTUFPQJTBMJPTOPWOJTNJTBP -ZOHEPSGPWB Â3PPN 1FSGFDU² SKF™FOKB EBOBT ‰UP NJTMJUF LBLP ÅF J[HMFEBUJ EBMKOKJ OKFHPW SB[WPK QPTFCOP OB LPKJ ÅFOBÇJOCJUJJTLPSJ™UFOLBLPCJTFEBMKF VOBQSJKFEJMJCVEVÅJQSPJ[WPEJ-" -4+FEOBPEJ[WKFTOJITUWBSJKFEBOB QMBOVSB[WPKBTBTWJNTJHVSOPOF¶FNP TUBUJ T QSJMBHPECPN 3PPN 1FSGFDU UFIOPMPHJKF OB TUFSFPTVTUBWJNB KFS WKFSVKFNPEBKFQSJSPEBOSB[WPKVTNKF SFOWJ‘FLBOBMOJNTVTUBWJNB1SJNKFOV PWPHSKF‘FOKBVUBLWJNTVTUBWJNBWJEJ

NPQSJKFTWFHBLBPEPQVOVSFHVMBDJKF GSFLWFODJKTLPHPE[JWB EFMBZBPC[JSPN OB VEBMKFOPTU QPKFEJOPH [WV¸OJLB V QSPTUPSV UFSF[OJIGSFLWFODJKBPQUJNJ SBOJI[BLPOLSFUOV[WV¸OJ¸LVLPNCJ OBDJKV V LPOLSFUOPN QSPTUPSV 0WP TV LSBULPSP¸OF BNCJDJKF B JNBNP J POJIEVHPSP¸OJI1PUPOKFTFPEOPTF OB LBLPTNPTQPNFOVMJVQP¸FULV LPOUSPMV TWJI LPNQPOFOUJ VLVQOPH BVEJPMBODB BWJ‘FPEPWPHBVPWPN USFOVOJTBNPWMB‘UFOQVTUJUJVKBWOPTU

Ekstremni high-end sustav )'. #JTUF MJ OBN JQBL EBMJ LBLWV TNKFSOJDV JMJOBQVUBLVTNJTMV™UPPÇF LJWBUJ %WB QJUBOKB LPKB TV NFÏVTPC OP QPWF[BOB LBLBW KF USFOVUOJ PEOPT J[NFÏV -" J 5BD5 $P /BJNF T XFC TUSBOJDBOJKFUF™LPEPÅJEPJOGPSNBDJKB PUPNFEBQPTUPKFJESVHFLPNQBOJKFT LPKJNBTUFVQBSUOFSTUWVLBEBTFSBEJ PJTUSBžJWBOKVJSB[WPKV UFPLPSJ™UFOKV WB™JI UFIOPMPHJKB JNQMFNFOUJSBOJI V QSPJ[WPEJNB USFÅJI TUSBOB .PžFUF MJ JIJNFOPWBUJJHEKFWJEJUFWB™FQSJSPE OF QBSUOFSF V PWPN TFHNFOUV +F MJ UPBVUPJOEVTUSJKB SB[WPKJQSPJ[WPEOKB OPWJI[WVÇOJLB OF™UPUSFÅF -4.PHVPEHPWPSJUJEBJ[NFÀV5BD5 J-"OFNBBQTP

MVUOPOJLBLWJIWF[BEBOBT OJUJQMB OPWBVEBMKOKFNSB[WPKV-"QSPJ[WPEB 5P OJKF CJMP TSFUOP SB[EPCMKF [B OFLF PE OBT QB TNP PEVTUBMJ PE EBMKOKFH SBEBOBUPNQSPKFLUVQPEUJNUS”J‘OJN JNFOPN .PHV SF¶J EB KF KFEBO PE OB‘JI WSMP WB”OJI QBSUOFSB V SB[WP KV 4UFJOXBZ V TVSBEOKJ T -" SB[WJP FLTUSFNOJ IJHIFOE TVTUBW 4VTUBW TFUFNFMKJOBLMBTJ¸OPNEWPLBOBMOPN TUFSFP QBSV [WV¸OJLB BNQMJGJLBDJKJ 3PPN 1FSGFDU UFIOPMPHJKJ OB LPKPK KF [BTOPWBONPEVM[BBLVTUJ¸LVLPSFL DJKVQSPTUPSB4VTUBWKFVDKFMJOJPTNJ TMJP SB[WJPJJ[HSBEJP-ZOHEPSG"VEJP QSPJ[WPEOKB ¶F TF PCBWMKBUJ V QPHP OJNB-" BCJU¶FEJTUSJCVJSBOJQSPEB WBO QPE US”J‘OJN JNFOPN -ZOHEPSG 4UFJOXBZ 0WJN QSJNKFSPN [BQSBWP TBNIUJPJMVTUSJSBUJEBTFUFIOPMPHJKFJ UFIOJ¸LBSKF‘FOKBLPKF-"SB[WJKBNPHV OB¶JJVQSPJ[WPEJNBLPKJVVTQPSFECJ T OB‘JNB NPHV JNBUJ BTUSPOPNTLF DJKFOF QBJVUPNTNJTMVQSFETUBWMKBKV QSBWJ WSI EBOB‘OKFH IJHIFOE BVEJP QSPJ[WPEOKF

XXXIJGJNFEJBIS


 )'. 3B[WPKOPJTUSBžJWBÇLJ UJN -" EBOBTCSPKJEFTFUBLWSIVOTLJIJOžF OKFSB ™UPKFWFMJLCSPK[BUBLPNMBEV UWSULV .PžFUF MJ OBN SFÅJ LBLWJ TV SB[WPKOJ QMBOPWJ J LBLP EBOBT J[HMFEBJTUSBžJWBÇLJSBEJEBMKOKJQMBO SB[WPKB PWPH WSMP BLUJWOPH EJKFMB -ZOHEPSG"VEJB -4 *NBNP WMBTUJUF LPOTUSVLUPSF J JO”FOKFSF [B TWB QPESV¸KB LPKJNB TF CBWJNP IBSEXBSF TPGUXBSF TUSPKBS TUWP FMFLUSPOJLB J FMFLUSPBLVTUJLB JUE 5SFOVUOJCSPKQSFNB‘VKFUSJEFTFUTUSV¸ OKBLB OPKP‘OPWJIMKVEJEPMB[JTSFEJOPN HPEJOF J[ WF¶JI UWSULJ KFS TV J[OJNOP [BJOUFSFTJSBOJ [B OB‘F WSMP J[B[PWOF SB[WPKOFQSPKFLUF/FLJPE0&.QSPKF LBUBLPSJTUFV[JOUFSOF EPEBUOPJWBOK TLFTUSV¸OKBLF BOFLJPEEBOBT[BQP TMFOJIVOB‘PKLPNQBOJKJQP[BWS‘FULV QSPKFLBUB PEMV¸VKV PTUBUJ SBEJUJ [B -" /KJIPWBJTLVTUWBJJEFKFWSJKFEBOTVJ[WPS [OBOKBJEBMKOKJQPLSFUB¸SB[WPKBUWSULF BOFSJKFULP[OB¸FJOFQPTSFEOJLPOUBLU TOBKOPWJKJNUFIOPMP‘LJNEPTUJHOV¶JNB OBQPESV¸KV%41B0TJNUPHB NMBEJ TUSV¸OKBDJ V UBLWPN PLSV”KV WSMP CS[P TF SB[WJKBKV V EJOBNJ¸OPN J J[B[PW OPN SBEV ‘UP TV P¸JUF QSFEOPTUJ [B UBLPNMBEVUWSULVVVTQPOV4BTWJN

S F B M O P OB PWBK OB¸JO V[ UFIOPMPHJKF QSPKFLUJ EPOPTFJOPWBJTLVTUWB BKFEOJNEJKF MPN TVGJOBODJSBKV J SB[WPK LPNQBOJKF ;B BNCJDJP[OPH QPEV[FUOJLB QPQVU 1FUFSB -ZOHEPSGB UP QSFETUBWMKB QSBWJ QSJNKFS³8JO8JO¥OB¸FMB )'.0EOPTJMJTFSB[WPKOPWJIUFIOP MPHJKB J QSPJ[WPEB LPKJ TF UFNFMKJ OB OKJNBVQFSTQFLUJWJJTLMKVÇJWPOBIJHI FOETFHNFOU OBLPO[VNOVLMBTVVSF ÏBKB JMJJNBUFBTQJSBDJKBJQSFNBQSP GFTJPOBMOPKEPNFOJ ,BLWFTVSFDJNP QFSTQFLUJWF QSFNB BVUPBLVTUJDJ ™UP KFQPUFODJKBMOPJOUFSFTBOUOPQPESVÇKF QSJNKFOFSKF™FOKB -46PTOPWJHMFEBNPVTWFUFNPHV¶ OPTUJ LBP QPUFODJKBMOF SB[WPKOF QFS TQFLUJWF BMJLBPLPNQBOJKBTWSMPCS[JN SB[WPKFN J SBTUPN [B TBEB OJTNP JTUSB”JMJTWFPWFNPHV¶OPTUJJLSP[LPO LSFUOF QSPKFLUF J QSPJ[WPEF ;BUP CJ OBN V TBEB‘OKFN USFOVULV CJMP WSMP UF‘LP [BES”BUJ GPLVT J DJMKBOP TF JTUP WSFNFOPSB[WJKBUJVTWJNPWJNQPESV¸

XXXIJGJNFEJBIS

KJNB[BUPCJNPSBMJCJUJWJ‘FTUSVLPWF¶J JJNBUJQVOPWF¶JSB[WPKOJUJN0TPCOP NJTMJN EB CJ TNKFS SB[WPKB PLSFOVU BVUPNPCJMTLPK JOEVTUSJKJ CJP PEMJ¸BO EVHPSP¸OJ QPUF[ OF TBNP [CPH TUB CJMOPHQMBTNBOB WF¶J[CPHWSMPCS[PH SB[WPKBTBNJIQPUSFCB UFJOPWBUJWOPTUJ OBPWPNTFHNFOUV7F¶TBEBNP”FUF [BNJTMJUJ ‘UP CJ [OB¸JMB JNQMFNFOUBDJKB BVEJPTVTUBWB TBWS‘FOP QSJMBHPÀFOPH PESFÀFOPN UJQV BVUPNPCJMB +BTOP PWBLWF QSPJ[WPEOF QPUSFCF UF‘LP CJ CJMP [BEPWPMKJUJ OP T ESVHF TUSBOF OB UBLBW OB¸JO CJ TF J DJKFOB OB‘JI QSPJ [WPEBNPHMBWSMP[OB¸BKOPQSPNJKFOJUJ BOB‘FUS”J‘OPJNFQPTUBUJHMPCBMOPKP‘ QSJTUVQB¸OJKF‘JSFNLSVHVLSBKOKJILPSJ TOJLB /BSBWOP TWPKFWSTOV QSFQSFLV [OB¸J J JNQMFNFOUBDJKB SFMBUJWOP OPWF UFIOPMPHJKF [BLPKVKP‘OFQPTUPKJ‘JSF QSJIWB¶FOJTUBOEBSE

Uloga razvojnih inženjera )'.+FEOBPEOBKJNQSFTJWOJKJI[OB ÇBKLJ V -" [BQSBWP KF KFEOPTUBWOPTU J JOUVJUJWOPTU LPSJTOJÇLPH TVÇFMKB LSP[LPKFTFPCBWMKBWSMPLPNQMFLTOB GVOLDJKB QSJMBHPECF J LPSFLDJKF BLV TUJLF QSPTUPSB 0ÇJUP KF EB KF TUWBS PCBWJP OFULP T QVOP JTLVTUWB ¿ V ÇFNVKFUBKOB

-40EMJ¸OPTUFUPQSJ NJKFUJMJ KBTOPKFEBKFUPCJPKFEBOPE [BIUKFWBVPCMJLPWBOKVQSPJ[WPEB KFS OBNKFUPCJMPJ[OJNOPWB”OP4QSJKB‘ OKJNWFS[JKBNBLPOLVSFOUOJITVTUBWBJ SKF‘FOKBOBUS”J‘UVLPKJTVOVEJMJKFEBO EJP PWBLWF GVOLDJPOBMOPTUJ QSJNKF SJDF TUWBSJ OJTV CJMF KFEOPTUBWOF OJUJ JOUVJUJWOF ‰UPWJ‘F J[HMFEBMP KF LBP EBTFOBKUF”JEJP°TOBMB”FOKFVWSMP LPNQMJDJSBOJN LPSJTOJ¸LJN VQVUBNB °PTUBWMKBSFMBUJWOPOFTUSV¸OPKPTPCJ UPKFTULSBKOKFNLPSJTOJLVQSPJ[WPEB /BSBWOP PC[JSPNOBUBLWVPLPMOPTU QFSDFQDJKB QSPJ[WPEB OV”OP KF ESV HB¸JKB 1P‘MJ TNP PE QSFUQPTUBWLF EB CJ [BJTUB TWBULP NPSBP CJUJ V TUBOKV LPSJTUJUJ OB‘F QSPJ[WPEF OB [BEPWPMKBWBKV¶J J QSJTUVQB¸BO OB¸JO B QVOP TV OBN QPNPHMB JTLVTUWB OB‘JISB[WPKOJIJO”FOKFSBLPKJTVJNBMJ TMJ¸OF J[B[PWF V #0 OKJIPWPK CJW ‘PK LPNQBOJKJ 4UPHB TNP OBQVTUJMJ QSJTUVQ LPKJ KF EP UBEB LPSJ‘UFO +BO "CJEHBBSE WF¶ KF SBEJP OB SB[WPKV #0 #FP-BC BLUJWOJI [WV¸OJLB J TVTUBWV OKJIPWF QSJMBHPECF CJMJ TNP V QSJMJDJ EBUJ NV QPUQVOP OB WPMKV

LBLP ¶F J[HMFEBUJ SKF‘FOKF JTLPSJTUJP KF UP J [BUSB”JP PE OBT POP ‘UP TV NVVTNJTMVLPSJTOJ¸LPHBOHB”NBOB V #0 J[SJ¸JUP [BCSBOKJWBMJ 0C[JSPN EB KF UP¸OP [OBP ‘UP NP”F EPCJUJ V KFEOPTUBWOPTUJ LPSJ‘UFOKB TVTUBWB EP[WPMJNP MJ NV EB LPSJTOJL OBQSBWJ UJI OFLPMJLP LMKV¸OJI NKFSFOKB V QSP TUPSV JTLPSJTUJPKFUPOBWSMPQSBLUJ¸BO OB¸JOJLSBKOKJTUFV¸JOBLWJEKFMJVQSBWP OBQSF[FOUBDJKJ/P SB[MJLBVQSJTUVQV V #0 KF ‘UP TF BLUJWOJ [WV¸OJDJ OF QSJMBHPÀVKV BLVTUJDJ QSPTUPSB QSFNB PESFÀFOPK QP[JDJKJ TMV‘BUFMKB WF¶ LBP TWPKFWSTOB ³BLVTUJ¸LB TSFEOKB WSJKFEOPTU¥LPKB¶FVLPOB¸OJDJJNBUJ OBKNBOKFVUKFDBKBOBQSPTUPSVDKFMJOJ 0WEKF TNP [BIWBMKVKV¶J +BOV NPHMJ PUJ¶JLPSBLEBMKF JV[OFLPMJLPNKFSF OKB EBUJ QVOP QSJNKFSFOJKJ GJMUBS DJMKBOP QSFNBUP¸OPPESFÀFOJNQP[JDJKBNBV QSPTUPSV/BSBWOP JNBKP‘NKFTUB[B

NKFOKJWBQPMJUJLBQSPEBKF[BPCBUBLWB QBSUOFSB LPKB OBTUVQBKV [BKFEOJ¸LJ ‰UP [OB¸J EB ¶FNP J V CVEV¶OPTUJ TB¸VWBUJOB‘VQPMJUJLVQSPJ[WPEB QSP EBKFJQPMJUJLVDJKFOB UBLPÀFSEB¶FNP SB[WJKBUJ OB‘V WMBTUJUV UFIOPMPHJKV J OF¶FNPKFTBNPQSFEBUJOFLPNF KFS V UPN TMV¸BKV OF NP”FNP VQSBWMKBUJ OKFOPN QSJNKFOPN JMJ SB[WPKFN QB V LPOB¸OJDJJOFNP”FUFCJUJQSBWJ0&. /P KFEOBLPUBLPPEMV¸OJTNPJTUSB”J WBUJOPWFNPHV¶OPTUJOKFOFQSJNKFOF JQJUBOKFVLPKPKNKFSJ¶FNPTVSBÀJWBUJ QSJNKFSJDF T QSPJ[WPÀB¸JNB [WV¸OJ LB PEOPTJ TF OB PEBCJS QSPJ[WPÀB¸B BLUJWOJI [WV¸OJLB LPKJNB OF CJTNP OV”OPQSFETUBWMKBMJLPOLVSFODJKV;BUP KF PWP QSBLUJ¸OP WSMP UF‘LP QJUBOKF 0EMV¸OJTNP[BUPJTLPSJTUJUJQSFEOPTUJ WMBTUJUF UFIOPMPHJKF QB OF NJTMJN EB TVVQSBWPWFMJLBJNFOBLBEBTFSBEJ P QSPJ[WPEOKJ [WV¸OJLB OB‘J TUSBUF‘LJ

I programeri iz Nokije kreiraju softver za akustiku )'.*NBUFVTWPKFNSB[WPKOPNUJNV)FOSJLB.PSUFOTFOB FY+BNP +BOB "CJEHBBSEB1FEFSTFOB FY#0 EBLMFQSJMJÇOPKBLFTOBHF‰UPKFTMKFEFÅF ‰UPÅFUFVÇJOJUJLBEWJ™FOFCVEFOJULPLPHBCJTUFBOHBžJSBMJVWB™UJN -4 4NJKFTF .P”FTFSF¶JEBTNPJNBMJ³PEMJ¸BOVMPW¥TPWPNEWP KJDPN,BEJNBUFUBLWFMKVEFVUJNVLSJWVMKBSBTUB[OBOKBQPTUBKFWSMP TUSNB[BUJNVDKFMJOJ;BPWBLPNMBEVUWSULVLPKBKFTOB”OPPSJKFOUJSB OBSB[WPKVUPKFKFEBOPEOBKTOB”OJKJI[BIUKFWB*PTUBMJNMBEJJO”FOKFSJ UBEBV¸FQVOPCS”F BOFLJPEOKJI QSJNKFSJDFVSB[WPKVTPGUWFSB JNBKV WF¶QVOPJTLVTUWBJ[BOPWBSKF‘FOKBLPSJTUFUBEBJ[OBOKBLPKBOJTV ¸BLOJUJTSPEOB5BLWB[OBOKBJJTLVTUWBEPMB[FOFTBNPJ[UWSULJQPQVU #0 WF¶JJ[QPUQVOPSB[MJ¸JUJIQSPHSBNBLPKJOFNBKVTBLVTUJLPN OJLBLWJIEPEJSOJIUP¸BLB1SJNKFSJDF KFEBOPEOBKKB¸JIQSPHSBNFSB EP‘BPOBNKFJ[/PLJF ‘UPKFTBTWJNESVHPQPESV¸KFQSJNKFOF OP[B SB[WPKTPGUWFSBUPKFWSMPEPCSBQPEMPHBJPEMJ¸OPJTLVTUWP/JKFOV”OP [OBUJQVOPPBLVTUJDJQSPTUPSBLBLPCJTUFOBQSBWJMJTPGUWFSQSFNBOFLPK TQFDJGJLBDJKJ°[BUPTFPWEKFPLSF¶FNPQSWFOTUWFOPUJNTLPNSBEV LBLPCJTNPQPLSJMJSB[MJ¸JUFBTQFLUFOB‘FHSB[WPKBQSPJ[WPEB0WPKF KFEBOPESB[MPHB[B‘UPHMFEBNPJJ[WBOPWPHEJKFMBJOEVTUSJKFJQSJNKF OF5POJKFKFEOPTUBWOP BMJOBN[BTBEBEPTUBEPCSPJEF QPCPMK‘BOKF BMJPWBKFPTOPWBEPWPMKOP EPCSB[BEBMKOKBVOBQSFÀFOKB )'..JTMJUFMJEBÅFUFVCVEVÅOPTUJ KP™ WJ™F TVSBÏJWBUJ T EBOTLJN LPN QBOJKBNB +BNP %ZOBVEJP JLBLWF TVWBNEBMKOKFBNCJDJKFPC[JSPNOB TSPEOFUWSULF -4,BEBJNBUFWMBTUJUVQSPJ[WPEOKV KFEBOUF”BLJ[B[PWQSFETUBWMKB0&. 0SJHJOBM &RVJQNFOU .BOVGBDUVSF PQB QPHPUPWV LBEB SBEJUF V QBS UOFSTUWVTWFMJLPNUWSULPNTSPEOPHJMJ TMJ¸OPHDJMKBOPHUS”J‘UB6UPNTMV¸BKV OF NP”FUF J¶J LBP [BTFCOP US”J‘OP JNF KFSTUFKFEOJESVHJNBLPOLVSFODJ KB ‘UPQPUFODJKBMOP[OB¸JWFMJLVOFSBW OPUF”V 0TJN UPHB PEBWEF TMJKFEJ J ESVHJ[BIUKFW BUPKFTUBCJMOBJOFQSP

QBSUOFSJ 6NKFTUP OBJ[HMFE ³QSJSPE OPH¥ QBSUOFSTUWB T QSPJ[WPÀB¸JNB [WV¸OJLB WKFSVKFNEBOBNKFQSJSPEOJ US”J‘OJQBSUOFSQSJKFOFULPULPTFCBWJ QSPDFTJSBOKFN [WVLB JMJ TMJLF OB QSJ NKFS-FYJDPO(MFEBNPQSFNBUBLWJN UWSULBNBLPKFCJNPHMFJTLPSJTUJUJOB‘B SKF‘FOKB[BEBMKOKFVOBQSFÀFOKFTWPKJI GVOLDJKB J NPHV¶OPTUJ TWPKJI QSPJ[WP EB+BTOPKFEB¶FNPOBLPOEWPLB OBMOPH WSMP TLPSP JNBUJ J SKF‘FOKB [B PCSBEV WJ‘FLBOBMOPH [WVLB ‘UP KF MPHJ¸BOOBTUBWBLOB‘FHEPTBEB‘OKFH SB[WPKB J OVEJ CSPKOF OPWF NPHV¶ OPTUJ QSJNKFOF *BLP TNP TQPNFOVMJ -FYJDPO NPSBN SF¶J EB [B TBEB KP‘ OFNBNP OJLBLWJI LPOLSFUOJI QPUF[B J QMBOPWB V UPN TNKFSV OP US”J‘OB JNFOBQPQVUOKJIPWPHQPUFODJKBMOPTV OBNJOUFSFTBOUOB

IJGJNFEJB

45


  

Sve snažniji i prestižniji sajam QJ‘F (PSEBO (B”J  GPUP (PSEBO (B”J J "OESJKB šVSLPWJ¶

4

MV”CFOJ QPEBDJ LB”V LBLP KF PWPHPEJ‘OKJ NJOIFOTLJ IJHI FOE TBKBN PE EP TWJCOKBQPIPEJMPOF‘UPNBOKFPEUSJ OBFTUUJTV¶BMKVEJ‘UPKFMBHBOJQPSBTU VPEOPTVOBQSP‘MVHPEJOV/BTQSBN OFLJI ESVHJI EPHBÀBKB TMJ¸OPH UJQB NPHMF CJ TF UF CSPKLF UVNB¸JUJ LBP SFMBUJWOP TLSPNOF OP VTQKF‘OPTU PWPHTBKNBOFNKFSJTFUPMJLPCSPKFN QPTKFUJUFMKB LPMJLP V TBTWJN ESVHJN KFEJOJDBNBVWB”OPTUJPWPHTBKNB (PUPWPTWJQSPJ[WPÀB¸J EJTUSJCVUFSJJ MKVEJWF[BOJV[BVEJPWJEFPTFHNFOU FMFLUSPOJ¸LF JOEVTUSJKF TMB”V TF EB TBKBN¥)JHI&OE.ODIFO¦QPTUBKF [OB¸BKOP NKFTUP [B QSFETUBWMKBOKF OPWJI QSPJ[WPEB VHPWBSBOKF QPTMP WB BJTUPUBLPJ[BQSB¶FOKFJBOBMJ[V USFOEPWBVPWPKJOEVTUSJKJ

Spontani pljesak *BLP TF UF‘LP QPUQVOP PUSHOVUJ TKF¶BOKJNBOBBVEJPGJMTLFHPEJOFV LPKJNB TF TIPX PEJHSBWBP V QSF LSBTOPNIPUFMV¥,FNQJOTLJ¦OFEB MFLP 'SBOLGVSUB NPSB TF QSJ[OBUJ EBOPWBMPLBDJKBJLPODFQDJKBTBKNB WF¶ EBKF QP[JUJWOF SF[VMUBUF /B QPTMPWOPN QMBOV QPTUBKF MPLBDJKB

46

IJGJNFEJB

OB LPKFN SFOPNJSBOJ QSPJ[WPÀB¸J QSFETUBWMKBKVTWPKFOPWFQSPJ[WPEF ¸JNF QSJWMB¸F WF¶J CSPK OPWJOBSB J QPTMPWOJI QBSUOFSB B TBNB NFEJK TLB QP[PSOPTU QPWF¶BMB KF CSPK QPTKFUJUFMKB 0WBHPEJOBQPOJ¸FNOJKFCJMBTQF DJGJ¸OB J EPCSP VIPEBOB FLJQB PCB WJMB KF TWF QSJQSFNF OB SB[JOJ LPKV TV TJ PWJI HPEJOB TBNJ [BEBMJ ,SP[ SFQPSUB”V TB TIPXB WPEJU ¶F WBT VHMBWOPNGPUPHSBGJKF/P QSJKFTWFHB OFLPMJLP SJKF¸J P OBKQSPNJOFOUOJKJN OPWJUFUJNBJTVTUBWJNBLPKJTVPTUBWJMJ TOB”BOEPKBNTWPKJNTPOJ¸OJNPTP CJUPTUJNB/JKFCJMPKFEOPTUBWOPPEMV ¸JUJ P OBKCPMKFN [WVLV OB TBKNV BMJ USJTVTUBWBTVTFEPJTUBJ[EWPKJMB/P QSJKF UPHB NBMP P OBKTJNQBUJ¸OJKFN LPOTUSVLUPSVLPKJKFTWPKTVTUBWOVEJP TOFQBUWPSFOJNFOUV[JKB[NPN FOFS HJKPNJEPCSPIPUOPTUJ¸PWKFLBLPKJKF VTQJP PULSJUJ OF‘UP SFWPMVDJPOBSOP J JTUP ”FMJ QPEJKFMJUJ TB PLPMJOPN 3BEJ TFPUWSULJ)BOJXB,VCPUFLJOKJIP WPN HMBWOPN LPOTUSVLUPSV J QSFE TKFEOJLV5FUTPV,VCV LPKJKFQSJNJKF UJW‘JOFLPMJLPOPWJOBSTLJIBLSFEJUBDJKB QSWP JO[JTUJSBP EB VÀFNP V OKFHPW

QSPTUPS [BUJN KF EJSJHJSBP V[ HMB[CV J V JTUP WSJKFNF EF”VSBP OB WSBUJNB LBLP OJULP OF CJ QPLWBSJP EP”JWMKBK J OB TWF OB¸JOF ”FMJP V OBKMKFQ‘FN QSFETUBWJUJTWPK V[HSFECVEJSF¸FOP WSIVOTLJ )BOJXB "DVTUJD $SFBUJPO 4ZTUFN /BLPO [BWS‘FULB LPNQP [JDJKF TQPOUBOP TNP [BQMKFTLBMJ B 5FUTVP,VCPKF[BIWBMKJWBPTWBLPN QPOBPTPC *[B‘BW‘J J[ QSPTUPSJKF WFMJ ¸JOF TMV”JOTLF TPCJDF PEMV¸JP TBN TF KBWOP [BIWBMJUJ OB HPTUPQSJNTUWV 1SWJPEUSJEPJTUBJ[WBOSFEOBTVTUBWB CJP KF POBK TBTUBWMKFO PE [WV¸OJLB ,IBSNB&YRVJTJUF3FGFSFODFJ8 J[MB[OJI NPOPCMPLPWB 8BWBD NPEFM )&W

KEF od 100.000 eura 6USFOVULVQPTKFUBJ[WPS[WVLBKFCJP BOBMPHOJHSBNPGPO(PUPWPEBTFOF NPHVTKFUJUJVTQPSFEJWPH[WVLBVFMF NFOUJNB UPQMJOF CPHBUTUWB EFUBMKB MBLP¶F LPOUSPMF NFNCSBOB J VQF ¸BUMKJWF QSFQP[OBUMKJWPTUJ %PKNMKJW KF CF[TVNOKFCJPJTVTUBWUFNFMKFOOB "DDVQIBTF FMFLUSPOJDJ TQSFHOVU T 5BOOPZ 8FTUNJOTUFS 3PZBM [WV¸ OJDJNB J[ LPKJI KF J[MB[JMB NBTB QSF [FOUOPH [WVLB %JOBNJLB CS[JOB J

QPUQVOB VOJWFS[BMOPTU V PEOPTV OB HMB[CFOJ QSFEMP”BL OBKLSB¶J TV PQJT OKJIPWB [WVLB 0E SPDLB CBMBEB EP TPMP JOTUSVNFOUB V[ UJIP JMJ HMBTOP TMV‘BOKF TVTUBWVKFTBTWJNTWFKFEOP /KFHPWBNV[JLBMOPTUOJLBEOFEPMB[J VQJUBOKF5SF¶JTVTUBWLPKJJ[EWBKBNKF LPNCJOBDJKB [WV¸OJLB "VSVN 5JUBO 7** J "VEJPOFU FMFLUSPOJLF 4VTUBW LSBTJ CBT LPKJ TF EPJTUB SJKFULP ¸VKF J ¸JKB EVCJOB J LPOUSPMB EP TBNPH EOB [BTMV”VKV PWJI OFLPMJLP SJKF¸J *NQSFTJWOP TV J[HMFEBMJ J [B[WV¸BMJ %ZOBVEJP .BTUFS &WJEFODF [WV¸OJ DJ V LPNCJOBDJKJ TB NPOPCMPLPWJNB J QSFUQPKB¸BMJNB LPKJ UWSULB LPSJTUJ V UWPSOJDJ [B TMV‘OV FWBMVBDJKV 7SMP MJKFQP KF [B[WV¸BP J NBOKF QP[OBUJ 5SJHPO LBP J "43 /PWJUFUB KF CJMP NOPHP B OBKJNQSFTJWOJKJ KF TWBLBLP CJP,&'.VPO [WV¸OJL¸JKBKFDJKFOB PLP FVSB B ¸JKJ EJ[BKO QPU QJTVKF MFHFOEBSOJ 3PTT -PWFHSPWF 1PWSBUBLUWSULF-VYNBOTBQBMFUPN J[WBOSFEOP LWBMJUFUOJI DJKFWOJI BMJ J TPMJE TUBUF VSFÀBKB OPWJ #VSNFTUFS CFMU ESJWF $% SFQSPEVLUPS ¥¦ (SZQIPO"UMBOUJT[WV¸OJDJKP‘VQSP UPUJQ GB[J J$MFBSBVEJP 1FSGPSNBODF HSBNPGPO [BOJNBU ¶F [BIUKFWOF

XXXIJGJNFEJBIS


 

%FOPO"73

)BOJXB,VCPUFL

.BSUJ-PHBO LPSJTOJLF ;B POF ESVHF 1SP+FDU KF QSFETUBWJP KP‘ KFGUJOJKJ HSBNPGPO PE NPEFMB %FCVU %FCVU &TQJSJU ¶F OBJNF TUBKBUJ NBOKF PE &VSB #FZFSEZOBNJD KF EFNPOTUSJSBP OFLPMJLPOPWJINPEFMBV%5TFSJKJ OP QB”OKVKFJQBLOBKWJ‘FQSJWMB¸JMPQSFU QPKB¸BMP [B TMV‘BMJDF NPEFM " &VSB PEMJ¸OPH [WVLB ,POLVSFODJKB OJKF NJSPWBMB OJUJ V 4UBYV QB KF J OKJIPW QSPTUPS CJP QVO J[OFOBÀFOKB J OPWJUFUB PE LPKJI J[EWBKBN NPEFM .L** ;BOJNMKJWP KF CJMP WJEKFUJ J &TPUFSJD J[MB[OP QPKB¸BMP NPEFM "5 QSFQVOP PEMJ¸OJI SKF‘FOKB P LPKFN ¶F TF WKFSVKFN KP‘ NOPHP ¸VUJ6WFMJLPNQSPTUPSVVLPKFNTV J[MBHBMJ#8 3PUFMJ$MBTTFVWJKFL JNBNOPHPOPWJUFUB OPOBK[OB¸BKOJKJ KFTWBLBLPQPKBWBTFSJKFJ[#8 BTLPKPNUWSULBQPOPWPTOB”OPVMB[J OB US”J‘UF V TSFEOKPK LMBTJ 7SV¶F KF CJMPJOB[BUWPSFOPKQSF[FOUBDJKJOPWJI NPEFMB .BSUJO -PHBO 1PUQVOP BLUJWOJ IJCSJEOJ FMFLUSPTUBU 1VSJUZ 64% JOKFHPWNBOKJLMBTJ¸OJKF VTUSPKFOJCSBU4PVSDF 64% UF OPWBNPEFMBTVCXPPGFSBJ[BLSBK QSPUPUJQNPEFMB$-9LPKJVPWPKGB[J SB[WPKB OJTNP TNKFMJ GPUPHSBGJSBUJ 6 NPEJTVVOJWFS[BMOJBVEJPSFQSPEVL UPSJTFSWFSJPELPKJIJ[EWBKBN"SDBN NPEFM .4 J 5 " &4FSJF #JMJ TV UV J WSMP P[CJMKOJ NJOJ TVTUBWJ LPKF TV QSJLB[BMJ 3FTUFL V TPMJE TUBUF J (SFBUUFDI V TVQFSTJNQBUJ¸OPK

XXXIJGJNFEJBIS

1JPOFFS"TFSJKB

1BTT-BCT "WBMPO )PWMBOE

#8J3PUFM

&TPUFSJD DJKFWOPK WBSJKBOUJ $BCBTTF T OFWKF SPKBUOPN ¸FUWFSPTUB[OPN TGFSPN $POTPOBODF T PHSPNOJN CSPKFN QSPJ[WPEB +VOHTPO 7JODFOU 0DUBWFJNPSFESVHJIUWSULJQSJLB[BMP KFOBKCPMKFJOBKSFDFOUOJKFJ[QPOVEF 1PNBMP J[ QSJLSBKLB PWBLWV SBTLP‘ QSPNBUSBMB TV EWB NBMB 1JPOFFS VSFÀBKB /PWJ $% SFQSPEVLUPS J TUF SFPQPKB¸BMP NPEFMJ"J%/P POJ TV QPTUBMJ QSFLSFUOJDB V SB[NJ‘MKBOKV WFMJLJI UWSULJ ¸JKJN LBUBMP[JNB TUFSFP PQFUQPTUBKFUS”J‘OP[BOJNMKJWJLWBMJ UFUOP[BTUVQMKFO¸JNFQSJ[OBKVEBTV P¸JHMFEOPQSFSBOPVQPOVEJPTUBWJMF QPLPKJ QPUQVOP CF[MJ¸BO LPNBEJ¶ TUFSFP PQSFNF #SBWP [B 1JPOFFS 4WBLPN BVEJPGJMV LPKJ KF V NPHV¶ OPTUJ QSFWBMJUJ OFLPMJLP TUPUJOB LJMP NFUBSBEP.ODIFOBPETWFHTSDB QSFQPSV¸BNQPTKFUTBKNVEPHPEJOF *TQMBUJTFVQPUQVOPTUJ1SPTU

,&'.VPO

0WFHPEJOFTBKBNKFQPTKFUJPOBKWF¶JCSPKQPTKFUJUFMKBPEHPEJOFLBEKFJPTOP WBO"LPPWPHPEJ‘OKJTBKBNVTQPSFEJNPTHPEJOPNWJEMKJWKFQPSBTUQPTMPWOJI QPTKFUJUFMKB[BPLP PEUPHBTVQSPGFTJPOBMOJIQPTKFUJUFMKBQPSJKFLMPNJ[WBO UFSJUPSJKB/KFNB¸LF J[[FNBMKB JVHMBWOPNTQPESV¸KB&VSPQF"LPTFV[NFV PC[JSEBKFKFEBOCSPKQPTKFUJUFMKBQSJTUJHMPJ["[JKF +V”OF"GSJLF "VTUSBMJKFJ"NFSJLF PWPN TBKNV EBKF EPEBUOV WB”OPTU UF HB V¸WS‘¶VKF LBP KFEOPH PE OBKVTQKF‘OJKJI TBKNPWBV&VSPQJ[BWJTPLPLWBMJUFUOVQPUSP‘B¸LVFMFLUSPOJLV/BQPWF¸BOPKQPWS‘JOJ J[MBHBOKBCSPKJ[MBHB¸BKFCJPVQPSBTUV[BPLPVLPKFNTVTUSBOJJ[MBHB¸JJNBMJ QPSBTUPEJ¸JOFVLVQOPHCSPKBJ[MBHB¸BOBTBKNV "š

 1PWS‘JOBTBKNB 6LVQOPJ[MBHB¸B 6LVQOPOPWJOBSB 6LVQOPQPTKFUJUFMKB

 N  

 N  

QPWF¶BOKF

IJGJNFEJB

47


     

Kinezi na korak do Japanaca i Europljana 5SJPEBKF[BEV”FOB[BFVGPOJ¸OPTU[WVLB

Oba uređaja predstavljaju odličnu alternativu japanskim ili zapadnim playerima, jer za istu cijenu nude barem toliko dobar zvuk, uz vrlo kvalitetnu mehaničku i elektroničku izvedbu QJ‘F/FWFO,PT

1

SPUFLMJI HPEJOB TWKFEP DJ TNP ”FTUPLF J OFNJMP TSEOF FLTQBO[JKF LJOFTLJI BVEJP QSPJ[WPEB /JTLPN DJKFOPN QSPJ[WPEOKF OJTLPN QSPEBKOPN DJKFOPN BMJ J TWF CPMKPN LWBMJUF UPN [WVLB LJOFTLJ BVEJP QSPJ[WPEJ QPMBLP BMJ TJHVSOP HOJKF[EF TF J UBCPSFNFÀVSFOPNJSBOJNQSPJ[WP ÀB¸JNBBVEJPQSPJ[WPEB4KFUJUFTF TBNP 4IBOMJOHB UWSULF LPKB KF EP QSJKFOFLPMJLPHPEJOBCJMBTBNPKP‘ KFEOB PE CF[CSPK LJOFTLJI BVEJP QSPJ[WPÀB¸B LPKB KF VHMBWOPN [BSBÀJWBMB LPQJSBOKFN [BQBEOJI VSFÀBKB%BOBTCJNBMPULPNPHBP SF¶JLBLPLPELV¶FCB‘OFCJWPMJP JNBUJ OFLP PE OKJIPWJI QPKB¸BMB JMJ $%4"$% QMBZFSB %PCSP ,JOF[J TF VHMBWOPN OF [BNBSBKV TLVQJN VSFÀBKJNB KFS [B WSIVOTLF BVEJP EPTFHF JN KP‘ VWJKFL OFEPTUBKF [OBOKBJUFIOPMPHJKF UBLPEBTFOKJ IPWJBVEJPVSFÀBKJVHMBWOPNQPLV ‘BWBKV TNKFTUJUJ V OJ”JN J TSFEOKJN LBUFHPSJKBNB VLPKJNBQPLV‘BWBKV QPOVEJUJCPMKJ[WVLPEPOPHBLPKJ[B JTUJ OPWBD OVEJ LPOLVSFODJKB %WB $% QMBZFSB J[ PWF EPOKF TSFEOKF LMBTF VTQPSFEJMJ TNP OB LSBULPN UFTUV*ISWBUTLJTVEJTUSJCVUFSJ JBLP OFVUPMJLPKNKFSJLBPPOJOBSB[WJKF OJKJNUS”J‘UJNB OBNBMBWSBUBQP¸FMJ OVEJUJLJOFTLFBVEJPQSPJ[WPEF/B UFTUV UBLP JNBNP EWB $% QMBZFSB DJKFOF PLP LVOB ° 9JOEBL .64&J7JODFOU$%40CB V J[MB[OPN TUVQOKV LPSJTUF DJKFW UF JNBKVVHSBÀFOFCBMBOTJSBOFJ[MB[F

48

IJGJNFEJB

4MJ¸OPTUJ JNB KP‘ ¸BL J WJ‘F OFHP SB[MJLB/P LSFOJNPSFEPN

Vincent 7JODFOU KF UWSULB LPKB TF SFLMBNJ SB LBP OKFNB¸LJ OB¸JO SB[NJ‘MKB OKB VESV”FO T KFGUJOPN LJOFTLPN QSPJ[WPEOKPN ‘UP SF[VMUJSB WSIVO TLJN[WVLPNQPQSJTUVQB¸OPKDJKFOJ 7JODFOU V TWPN QSPHSBNV JNB J DJKFWOFVSFÀBKFQPEOB[JWPN5"$ ¸JKFTBNQPKB¸BMPJNBPQSJMJLFUFTUJ SBUJ QSJKF HPEJOF J LPKF NJ KF PTUBMPVKBLPMJKFQPNTKF¶BOKV 4BN $% QMBZFS SFTQFLUBCJMOF KF NBTF PE QSFLP PTBN LJMB ‘UP KF [B PWV LMBTV LSBKOKF OFVPCJ¸BKF OPœJN[BWJSJUFQPEIBVCV KBTOP KF J PULVE UPMJLB NBTB OBQBKB¸LJ TLMPQ ¸JOJ WFMJLJ USBOTGPSNBUPS UF QSJQBEBKV¶J JTQSBWMKB¸LJ EJP LPKJ KFSBEJEPEBUOFJ[PMBDJKFTNKF‘UFO V [BTFCOV LVUJKV VOVUBS LV¶J‘UB 4BNP LV¶J‘UF OBQSBWMKFOP KF PE EFCFMPH MJNB B EPEBUOP KF PKB ¸BOPTEWJKFQPQSF¸OF‘JQLF LPKF TFQSPUF”VPEQSFEOKFEPTUSB”OKF

TUSBOF VSFÀBKB 6 7JODFOUV TV PEMV¸JMJ LPSJTUJUJ 1IJMJQTPW QSPWKF SFOJ J QPV[EBOJ USBOTQPSU 7". -% LPKFHB V PWPN JMJ POPN PCMJLV WF¶ HPEJOBNB LPSJ TUF NOPHJ QSPJ[WPÀB¸J *[B USBO TQPSUBTNKF‘UFOPKFOBQBKBOKFGPS NJSBOPPLPEPEBUOPIMBÀFOJI-. SFHVMBUPSB V[ QPES‘LV CSPKOJI GPMJKTLJI LPOEFO[BUPSB ° EPTUBOFVPCJ¸BKFOBTMJLBVVSFÀB KJNB PWF DJKFOF /FVPCJ¸BKFOB KF J VQPUSFCB SFMBUJWOP WFMJLPH CSPKB PQFSBDJKTLJIQPKB¸BMB JUP/& J DJKFOKFOJI #VSS#SPXO ## ,PSJ‘UFOJ %" QSFUWBSB¸ KF 5FYBT *OTUSVNFOUT 1$. 0WBK ¸JQ OBNJKFOKFO KF TSFEOKPK J WJTPLPK LMBTJEJHJUBMOJISFQSPEVLUPSBJPNP HV¶BWBEFLPEJSBOKFJSFQSPEVLDJKV TJHOBMB GPSNBUB CJUL)[ B LPNQBUJCJMBOKFJT)JHI%FGJOJUJPO $PNQBUJCMF %JHJUBM )%$% GPS NBUPN 1$. KF ³NVMUJMFWFM EFMUBTJHNB¥QSFUWBSB¸TJOUFHSJSB OJN PTNFSPTUSVLJN PWFSTBNQMJO HPN 4JHOBM J[ OBQPOTLJI J[MB[B

%"$B QSPMB[J LSP[ UFNFMKJUP LPO EJDJPOJSBOKF J GJMUSBDJKV [B LPKF TV [BEV”FOJ HPSF TQPNFOVUJ J PQBNQPWJ ,BLP KF PQBN QPWB [BCBMBOTJSBOFJ[MB[F BVEJP ¸JTUVODJ J POJ T QSFESBTV EBNB QSFNB [WVLV PQFSBDJKTLJI QPKB¸BMB CJ NPHMJ V PWPN EJKFMV JNBUJQPLPKJQSJHPWPS5P¸OJKF ‘FTU ;B EPEBUOJ DJKFWOJ ‘UJI FVGPOJ¸ OPTU V [WVLV 7JODFOUB [BEV”FOB KF KFEOB NJOJKBUVSOB O PEOP TOPIEVQMBUSJPEB/BLPO‘UP KFTJHOBM¦DJKFWOPPCPKBO¦EJTLSFUOJ CVGGFSPEWBKBHBTQBKBTWBOKTLJN TWJKFUPN QSFLP TJOHMF FOEFE J[MB [B 6LPMJLP OBNKFSBWBUF 7JODFOUB LPSJTUJUJ V CBMBOTJSBOPN VTUSPKV UBEB[OBKUFEB¶FTJHOBMQSJKFPEMB TLB V JOUFSLPOFLDJKTLJ LBCFM QSP¶J KP‘ J LSP[ 01" PQFSBDJKTLP QPKB¸BMP LPKFTMV”JLBPCBMBOTJSB OJ CVGGFS [B 9-3 LPOFLUPSF QJO KF QP[JUJWBO 6OVUSB‘OKPTU TBNPH VSFÀBKB EPTUB KF OB¸J¸LBOB LWBMJ UFUOJN BVEJPGJMTLJN LPNQPOFOUB NB QB UBLP DSWFOLBTUJ UPO VOV

XXXIJGJNFEJBIS


 PWBLBW OF‘UP OBHMB‘FOJKJ EPNJ USB‘OKPTUJ EBKV CSPKOJ ¥GPS BVEJP¦ OBOUOJKJCBT OJLBEB BMJOJLBEBOJKF .,1 LPOEFO[BUPSJ ;HPEOP KF [WV¸BP OBQPSOP /BQSPUJW VHPE WJEKFUJ LBLP ,JOF[J VPQ¶F OF OP KF QPQVOJP [WV¸OV TMJLV PE ‘UFEFUFTVPCJMBUPLPSJTUJMJJCSPK OB IMBEJMB OB TWJN NKFTUJNB LPKB EOB UFKFJPTUBULVTQFLUSBEBWBP OF‘UPUPQMJKVOPUV0OP‘UPKFLPE TVTNBUSBMJOFPQIPEOJN/BTUSB ”OKPKTUSBOJ PTJNWF¶TQPNFOVUJI 7JODFOUB KBLP EPCSP KFTU SFQSP EVLDJKB TSFEOKP EWBQBSB3$"J9-3 LPOFLUPSB[BBVEJP UPOTLPH QPESV¸KB TJHOBM OBMB[JNP J Zvuk Vincenta može 6”JWBP TBN TMV EJHJUBMOJJ[MB[ 3$" ‘BKV¶J OB QSJNKFS J *&$ LPOFLUPS [B se opisati kao ugo- $% ,SVTIFWP NSF”OJLBCFM 4UFGBOPWTLPH J 5BEJ¶B OB LPKFNV dan, uz naznake 1SFEOKB QMP¸B KF TV HJUBSF TOJNBUF KFEOPTUBWOB T CPHBUP J T NOPHP ¸JUMKJWJN EJTQMFKPN finoće, obično vezane UPQMJOF J BNCJKFOUB J OF CB‘ MPHJ¸OP PLP OKJI 7JODFOU uz skuplje playere KF PWEKF PEJHSBP SBTQPSFÀFOJN UJQ LBNB [B VQSBWMKB TVWFSFOP EPEBKV¶J OKF PTOPWOJN GVOLDJKBNB VSFÀBKB UFL QSTUPIWBU FVGPOJ¸OPTUJ J UPQMJ ° UBNP HEKF CJ ¸PWKFL P¸FLJWBP OF LBLP CJ HMB[CB QPQSJNJMB POV PQFODMPTF UJQLV OBMB[J TF UJQLB [BWPEMKJWV OPUV 7JTPLPUPOTLP SFQFBU %BMKJOTLJ KF OF‘UP CPHB QPESV¸KF OJKF OB SB[JOJ OJ”JI SFHJ UJKJ J PNPHV¶BWB LPSJ‘UFOKF KP‘ TUBSB J PTJN ‘UP OJKF UBLP JOGPS OFLJI EPEBUOJI GVOLDJKB LBP OB NBUJWOP OFNB UPMJLP QPUSFCOV QSJNKFS [BUBNOKFOKF EJTQMFKB JMJ QSJSPEOPTU LBLP CJ TF V OKFNV LPOUSPMV J[MB[OF SB[JOF *[MB[ [B NPHMPOFTNFUBOPV”JWBUJ4ESVHF TMV‘BMJDF KF  NN B LPOUSPMB TUSBOF 7JODFOU EPCSP PESBÀVKF HMBTOP¶F J[WFEFOB KF LMBTJ¸OJN QPTBPVSFQSPEVLDJKJQSPTUPSB LPKJ QPUFODJPNFUSPN 4WF V TWFNV KF WSMP EVCPL J QSFDJ[BO 7PLBMOB QMBZFS PTUBWMKB J[WBOSFEBO EPKBN HMB[CB UBLPÀFS KF OF‘UP V ¸FNV T PC[JSPN OB UFIOJ¸LV J[WFECV TF 7JODFOU EPCSP TOBMB[J KFS TV 4WF KF ¸WSTUP EPCSP EBNQJSB ”FOTLJWPLBMJ QSJNKFSJDF SFQSPEV OP J QSFEJNFO[JPOJSBOP V NFIB DJSBOJ WSMP VHPEOP "MJ J QPOF‘UP OJ¸LPN J FMFLUSPOJ¸LPN TNJTMV J TMBULBTUP ‘UPJOFNPSBQSFETUBW QPETKF¶B OB BVEJP VSFÀBKF LBLWJ MKBUJOFLVNBOV*QBL VLVQOPHMF TVCJMJOFLBE EBKV¶J QPOFLJ EPEBUOJ EFUBMK [B LPKFHB[OBNEBTFOBTOJNDJOBMB [J JQBLCJJ[PTUBP PEOPTOPPTUBP Zvuk [BNBTLJSBOVQSJ[PSVLPKFHKFPWBK ;WVL 7JODFOUPWPH QMBZFSB NP”F TFPQJTBUJLBPVHPEBOJTNJSFO V[ VSFÀBK PTMJLBWBP 6TQPSFÀVKV¶J OB[OBLFGJOP¶F LPKFPCJ¸OPWF”F TJOHMFFOEFE J CBMBOTJSBOF J[MB[F NP V[ TLVQMKF QMBZFSF .FÀVUJN V[ TWB PHSBOJ¸FOKB LPKB FLTUFSOJ GBLUPSJ VTUSPK QSFUQPKB¸BMB JOUFS PWB TNJSFOPTU OJKF EPNJOBOUOB LPOFLDJKTLJLBCFMJ VPWBLWVVTQP LBSBLUFSJTUJLBKFSQMBZFS[OBJNP”F SFECV VOPTF NPHV TBNP LSBULP CJUJJCS[JBHSFTJWBOVLPMJLPUPPE [BLMKV¸JUJLBLPQVUFNCBMBOTJSBOJI OKFHBHMB[CFOJNBUFSJKBM[BIUJKFWB WF[B 7JODFOU [WV¸OJ NBMP ¸J‘¶F 0ENBI QP VLMKV¸JWBOKV V TVTUBW QSP[SB¸OJKFJEFUBMKOJKF3B[MJLBOJKF QSFUQPKB¸BMP1BTT"MFQI1J[MB[OP WFMJLB BMJ KF [OB¸BKOB UF VLPMJLP QPKB¸BMP 1BTT Y UF [WV¸OJDJ WBN PTUBUBL TVTUBW EP[WPMKBWB .BHOFQMBOBS.( CJMPKFKBTOP TWBLBLP QSFQPSV¸BN PWV PQDJ LBLP[WVLPNPWPHQMBZFSBEPNJ KV ;B SB[MJLV PE 9JOEBLB TJHOBM OJSB CBT QPESV¸KF /B TSF¶V J

QSPMB[J LSP[ FMFLUSPOTLV DJKFW CF[ PC[JSBQVUFNLPKJIJ[MB[BKFTQPKFO OB QPKB¸BMP UBLP EB TV PLVT CPKB J NJSJT [WVLB [BES”BOJ CF[ PC[JSBLPKFJ[MB[FLPSJTUJNP

Xindak ;B SB[MJLV PE 7JODFOUB $IFOHEV 9JOEBL &MFDUSPOJD $P -UE WMB TOJL 9JOEBLB KF UWSULB T LJOFTLJN [OBOKFN OB LJOFTLPN SBNFOV 6[EBKVTFVWMBTUJUJSB[WPK PTMV‘LV KV¶J[CJWBOKBOBTWKFUTLJNUS”J‘UJNB 4FSJKB$%QMBZFSB.VTF PCVIWB¶B USJ NPEFMB NPEFM  TB ³TPMJE TUBUF¥ J[MB[OJN TUVQOKFN NPEFM T DJKFWOJN J QSFENFU OB‘FH UFTUB NPEFM T IJCSJEOJN J[MB [OJN TUVQOKFN 5P¸OJKF .VTF SBTQPMB”F T EWB PEWPKFOB J[MB[B JEFOUJ¸OB POJNB V NPEFMJNB J 0WBLBWQSJTUVQJNBOFTVNOKJWF QSFEOPTUJKFSLPSJTOJLVTWPKPNGMFL TJCJMOP‘¶VPNPHV¶BWBEBWJ‘FTUSV LPVUKF¸FOB[WVLJ[WPSB PEBCJSPN

QSJNKFSFOJKFHBVEJPJ[MB[B,BEBKP‘ UPNFQSJEPEBNPJNPHV¶OPTULPSJ ‘UFOKBSB[MJ¸JUJIJ[MB[OJIDJKFWJ * 9JOEBL KF TMJ¸OP LBP J 7JODFOU WSMPTPMJEOPOBQSBWMKFO‘UPTFP¸J UVKF J LSP[ NBTV PE LJMPHSBNB 6OVUSB‘OKPTU QMBZFSB QPLB[V KF PTNJ‘MKFO QSJTUVQ QPTFCJDF V OBQBKB¸LPN EJKFMV LPKJN EPNJOJSB WFMJLJ PLMPQMKFOJUPSPJEBMOJUSBOTGPS NBUPSJIMBEOKBLVPCJ¸BKFO SFDJNP [B JOUFHSJSBOB QPKB¸BMB PE TWPKJI QFEFTFUBL WBUB J[MB[OF TOBHF QP LBOBMV .SF”OJ OBQPO ¸JTUJ $-$ "$ GJMUSBDJKB T NBTJWOPN J TOB” OPN [BWPKOJDPN 3FHVMBDJKB EJHJ UBMOJIJBOBMPHOJITLMPQPWBQMBZFSB KF LBP J LPE 7JODFOUB CB[JSBOB OB -. SFHVMBUPSJNB T UJNFEBKFLPE9JOEBLBOBQBKBOKF PEWPKFOP[BMJKFWJJEFTOJLBOBM KFS TV [B LPOWFS[JKV EJHJUBMOJI TJHOBMB V BOBMPHOF [BEV”FOJ 1IJMJQT 5%" QSFUWBSB¸J [BTWBLJLBOBMQPKFEBO V 9JOEBLV UP [PWV &YBDU %JHJUBM 1SPDFTTJOH 5FDIOPMPHZ %"$PWJ EJHJUBMOV JOGPSNBDJKV EPCJWBKV J[ 4POZ USBOTQPSUB B QP QSFUWPSCJ TJHOBM J[ %"$PWB PCSBÀFO KF J GJMUSJSBO V LWBMJUFUOJN PQFSBDJKTLJN QPKB¸BMJNB ##01"J01 ,BLP ‘UP KF WF¶ SF¸FOP .VTF SBTQPMB”F T EWJKF WSTUF J[MB [OJI TUVQOKFWB ° KFEBO DJKFWOJ LPKJ LBP J[MB[OJ CVGGFS LPSJTUJ &MFDUSP IBSNPOJY &) EVQMV USJPEV J ESVHJ CB[JSBO OB PQFSBDJKTLPN QPKB¸BMV ## 01 #BMBOTJSBOJ J[MB[J QJO QP[JUJWBO J[WFEFOJ TV

IJGJNFEJB

49XXXIJGJNFEJBIS

9JOEBLKFTWFTUSBO‘UPTFUJ¸FJ[MB[B


     

TBNP OB PWPN ESVHPN TPMJE TUBUFJ[MB[V1VUFNEWBQBSBJ[MB [OJI3$"LPOFLUPSBLPSJTOJLNP”F CJSBUJIP¶FMJLPSJTUJUJDJKFWOJJMJTPMJE TUBUF J[MB[OJ TUVQBOK 4WFTUSBOP OFNB‘UP 69JOEBLVTVSBEJLWBMJUFUFSFQSP EVLDJKF J TNBOKJWBOKB KJUUFSB J EJHJUBMOJI BOPNBMJKB OB NJOJNVN QPTFCOV QB”OKV QPTWFUJMJ QSFDJ [OPTUJDMPDLB LPKFHB,JOF[J[PWV .BTUFS $MPDL 5BLU [B $% TFSWP J %" EFLPEFS QSPJ[MB[F J[ KFE OPH J[WPSB GSFLWFODJKF ‘UP JI ¸JOJ NFÀVTPCOPTJOLSPOJNBJTNBOKVKF J[PCMJ¸FOKBLPKBNPHVOBTUBUJSBEJ NFÀVTPCOJI SB[MJLB V GSFLWFO DJKBNB QSJ VQPUSFCJ WJ‘F J[WPSB UBLUPWB ,BLP CJ TWF CJMP PUQPS OJKF J OB WBOKTLF VUKFDBKF .BTUFS $MPDLOBMB[JTFEPEBUOP[B‘UJ¶FO QPLMPQDFN OB HMBWOPK QMP¸JDJ * LPE9JOEBLB LBPJLPE7JODFOUB JBLPVOF‘UPNBOKPKNKFSJ OBMB[J NP CSPKOF GPMJKTLF LPOEFO[BUPSF QBTVUBLP OBQSJNKFS VDJKFWOPN J[MB[OPN TUVQOKV LPSJ‘UFOJ 8JNB .,4LPOEFO[BUPSJ 7JODFOU$%4 [B .FIBOJ¸LBJFMFLUSPOJ¸LB J[WFECB #BMBOTJSBOJJ[MB[J $JKFOB ;WVLQSFLPCBMBOTJSBOJIJ[MB[B .V[JLBMOPTU

QSPUJW 1FEJHSF 4QPSP¸JUBOKFEJTLPWB /FMPHJ¸BOSBTQPSFEUJQLJOB QSFEOKPKQMP¸J /BHMB‘FOCBT .BOKBLEFUBMKB

50

IJGJNFEJB

/BTUSB”OKPKTUSBOJ PTJNEWBQBSB 3$"LPOFLUPSBTP[OBLBNB³5VCF¥ J³5SBOTJTUPS¥UF9-3LPOFLUPSB[B CBMBOTJSBOJBVEJPTJHOBM OBMB[JNPJ EJHJUBMOJLPBLTJKBMOJ 3$" UFPQUJ¸LJ 5PTMJOL J[MB[ LBP J *&$ LPOFLUPS [BNSF”OJLBCFM 1SFEOKB QMP¸B TBES”J TBNP OBK OV”OJKFUJQLFJQSFLJEB¸FUF¸JUMKJWJ VQPUSFCMKJWEJTQMFKQMBWJIP[OBLB* 9JOEBLJNBVHSBÀFOJ[MB[[BTMV‘B MJDFTQSJQBEBKV¶PNFMFLUSPOTLPN LPOUSPMPNWPMVNFOB 1VUFNEBMKJOTLPHKF PTJNQSPHSB NJSBOKB NPHV¶FKP‘JQPEF‘BWBUJ HMBTOP¶V UF [BUBNOJUJ JMJ VHBTJUJ EJTQMFK

Zvuk 9JOEBL.VTFVTUWBSJKFOBKNB OKFEWBQMBZFSBVKFEOPNF.P”EB J USJ /BJNF LPSJTOJLV KF QSFQV ‘UFOP OB PEBCJS IP¶F MJ LPSJTUJUJ DJKFWOJJMJUSBO[JTUPSTLJJ[MB[6LPMJLP LPSJTUJUF PWBK QPUPOKJ NPHV¶F KF QMBZFSTQPKJUJJCBMBOTJSBOPNWF[PN T QSFU QPKB¸BMPN4MV‘BKV¶JQMBZFS VTJOHMFFOEFEVTUSPKVQSFLP USJPEF ¸PWKFL TF OF NP”F PUFUJ EPKNVLBLPTMV‘BUJQJ¸OJQSJNKFSBL DJKFWOPHVSFÀBKB/BHMB‘FOPFVGP OJ¸BO T CPHBUJN TSFEOKPUPOTLJN QPESV¸KFN PDSUBOJN QPOF‘UP

NBTOJNJEFCFMJNQPUF[JNBLJTUB MKVCJUFMKJNBDJKFWJPWBK¶FTFQMBZFS [BDJKFMP EPQBTUJ #BT KF QPOF‘UP PULWB¸FO J UV J UBNP [OB [BQMJWBUJ J QPNBMP J[HVCJUJ EFGJOJDJKV JBLP OJUJKFEOVPEPWJILBSBLUFSJTUJLBOF CJI PTPCOP QSPNBUSBP LBP WFMJLV NBOV /B LSBKV LSBKFWB DJKFWOJ QMBZFS J LVQVKFUF KFS WPMJUF UBLBW [WVL OF /B”BMPTU WJTPLPUPOTLP QPESV¸KF TMJ¸OP KF 7JODFOUPWPN J OF NP”F TF QPIWBMJUJ DJKFWOPN SBTLP‘J EFUBMKOPTUJ J NV[JLBMOPTUJ ;WVL ¸JOFMB SFDJNP LBP J LPE 7JODFOUB QPNBMP KF VNKFUBO QMB TUJ¸BO HSVC OB OFLJ FMFLUSPOJ¸LJ OB¸JO PHSBOJ¸FO J VEBMKFO PE TMV ‘BUFMKB6TQPSFÀVKV¶JDJKFWOJTJOHMF FOEFEJ[MB[TUSBO[JTUPSTLJN DJKFW MBLP QPCKFÀVKF ° [WVL KF NV[J LBMOJKJ CJTUSJKJ ¸J‘¶J J QSJSPEOJKJ T CPMKPN SFLSFBDJKPN QSPTUPSB +FTU EBCBTQPOF‘UPMVUBJOJKFEFGJOJSBO LBP LPE USBO[JTUPSTLPH J[MB[B BMJ VTWJNPTUBMJNTFHNFOUJNBDJKFWOJ J[MB[EPWPMKOPKFCPMKJEBOFPTUBWMKB NKFTUBOFEPVNJDBNB$JKFWOJJ[MB[ JNB POV OPUV QSJSPEOPTUJ J EPEBU OPH[SBLBPLPJOTUSVNFOBUB LPKF HB OF OBMB[JNP LPE TPMJE TUBUF J[MB[B0WEKFDJKFWQPCKFÀVKF ;BSB[MJLVPE7JODFOUB CBMBOTJSBOJ J[MB[J OF[BCPSBWJUF POJTVTBNP USBO[JTUPSTLJ UBLPÀFSTVJOGFSJPSOJ QP [WVLV DJKFWOPN TJOHMF FOEFE J[MB[V6OBUP¸OF‘UPLWBMJUFUOJKFN JOUFSLPOFLUV LPE TMV‘BOKB CBMBO TJSBOPH TQPKB DJKFWOJ J[MB[ PEOJP KFQPCKFEVVQPHMFEVNV[JLBMOP TUJ VSBWOPUF”FOPTUJ EFUBMKOPTUJ J QSJSPEOPTUJ [WVLB ,PE 9JOEBLB VLPMJLP OFNBUF NPHV¶OPTU LPSJ ‘UFOKBCBMBOTJSBOJIJ[MB[B OFNBUF [B¸JN”BMJUJ$JKFWOJJ[MB[EPCJUOB KFLPNCJOBDJKB

Zaključak 6TQPSFÀVKV¶J PWB EWB LJOFTLB $% QMBZFSB NFÀVTPCOP TMP CPEBO TBN [BLMKV¸JUJ LBLP KF VOBUP¸OFLJN[BKFEOJ¸LJNNBOB NB V SFQSPEVLDJKJ WJTLPUPOTLPH QPESV¸KB 7JODFOU JQBL [B EV”J OV OPTB JTQSFE 9JOEBLB ;WV¸J OFVUSBMOJKF QSFDJ[OJKF QSJSPEOJ KF J GJOJKF PE 9JOEBLB T OF‘UP CPHBUJKJN J TMPKFWJUJKJN TSFEOKP UPOTLJN QPESV¸KFN *BLP SVLV OB TSDF OJUJ 7JODFOU OJKF CF[ TWPKJI NBOB QPTFCJDF V CBT QPESV¸KV 1SJQB[JUF T 7JODFOUPN VLPMJLP JNBUF QSPCMFNB T SFQSP EVLDJKPN CBTB V TPCJ KFS PWBK QMBZFS [BDJKFMP OF¶F QSJEPOJKF UJ OKJIPWPN SKF‘BWBOKV 4 ESVHF TUSBOF 9JOEBL .VTF QMBZFS KF LPKFNV OFNBNP OJ‘UB PTP CJUP [B QSJHPWPSJUJ PTJN NP”EB OFEPSF¸FOPH WJTPLPUPOTLPH QPESV¸KB BMJ LPKJ OJUJ V KFEOPN QBSBNFUSV OF CSJMKJSB 0CB VSF ÀBKB QSFETUBWMKBKV PEMJ¸OV BMUFS OBUJWV KBQBOTLJN JMJ [BQBEOJN QMBZFSJNB KFS[BJTUVDJKFOVOVEF CBSFNUPMJLPEPCBS[WVL V[WSMP LWBMJUFUOV NFIBOJ¸LV J FMFLUSP OJ¸LVJ[WFECV/FQSJNKFSFOJ[WPS PWJ VSFÀBKJ NPHMJ CJ CJUJ TBNP POJNB LPKJ PE $% QMBZFSB USB”F EB JTLPQB J JTQPSV¸J TWBLJ EFUBMK OB TOJNDJ J QSV”J NJLSPTLPQTLJ VWJE V TOJNLV ;B UP PWJ QMBZFSJ OJTV TQPTPCOJ ;B V”JWBOKF V HMB[CJ WF¶ EB 7KFSVKFN LBLP ¶F V WSMP TLPSPK CVEV¶OPTUJ WF¶ V TMJKFEF¶JN HFOFSBDJKBNB ,JOF[J QPQSBWJUJ POP NBMP QSFPTUBMJI TJUOJI NBOB LBP ‘UP KF OB QSJ NKFS WJTPLPUPOTLP QPESV¸KF 4 PC[JSPNOBCS[JOVLPKPNV¸F OF USFCBTVNOKBUJVUP

5FIOJÇLJQPEBDJ

7JODFOU$%4

1SFUWBSBÇ

)%$%CJUL)[#VSS#SPXO 1IJMJQT5%"

9JOEBL.64&

*[MB[OJOBQPO

7 E#

7

'SFLWFODJKTLJPQTFH )[°L)[ E#

)[°L)[ E#

%JOBNJLB

E#

E#

0EOPT4‰

E#

$PBYE# 

$PBYE# 

9JOEBL.64& [B

#BME#

5)% 

.FIBOJ¸LBJFMFLUSPOJ¸LB J[WFECB #BMBOTJSBOJJ[MB[J ;WVLTPC[JSPNOBDJKFOV +BNTUWPNKFTFDB

*[MB[J

Y3$" Y9-3 YDPBY 

Y3$" Y9-3 YDPBY YTMV‘BMJDF NN

PQUJ¸LJYTMV‘BMJDF NN

%JNFO[JKF ‰Y7Y% 

YYNN

YYNN

.BTB

 LH

LH

$JKFW

Y/

Y

QSPUJW

$JKFOB

LO

LO

1FEJHSF 7JTPLPUPOTLPQPESV¸KF .BOKBLEFUBMKB

*/'0

%BDDP

4PQIPT-BC5FM

5FMXXXEBDDPIS

XXXTPQIPTMBCIS

XXXIJGJNFEJBIS


5SJOBFTUJQVUQPSFEV+P—WFÁJQSPTUPSVFLTLMV[JWOPNBNCJKFOUV4IFSBUPOIPUFMB+P—LWBM JUFUOJKJ"VEJP7JEFP4IPXTQPTMKFEOKJNEPTUJHOVÁJNBLVÁOFFMFLUSPOJLF7PEFÁJQSPJ[WPËBÃJ QSFETUBWJUÁFOPWFNPEFMF)%SFBEZ-$%JQMB[NB57BOB—FTUTUPUJOBLWBESBUOJINF UBSBWFMJLFEWPSBOFIPUFMB BVTPCBNBJNBOKJNEWPSBOBNBÃFLBKV7BTIJæV[CVËFOKB EFNPOTUSBDJKFNPHVÁOPTUJLVÁOJILJOBJWJTPLPWKFSOJ[WVLIJHIFOETUFSFPTVTUBWB /FQSPQVTUJUFOBKWFÁJ"7TBKBNVPWPNEJKFMV&VSPQF

MJTUPQBEB4IFSBUPO;BHSFC)PUFM  


   

Obiteljsko srebro Koherentan, dinamičan, brz, precizan i soničnom idejom na tragu popularnih adekvatno pozicioniranih prethodnika iz serije “600” skica je osnovnih kontura modela “685”

4

FSJKB ¥¦ PE TBNJI KF QP¸FUBLB CJMB [BNJ‘MKFOB LBP QPWF[OJDB J[NFÀV WSIVOTLJI NPEFMB UWSULF PE LPKJI KF QPTVÀJWBMB OBQSFEOV UFIOPMPHJKV J WF¶ QSPWKFSFOB LPOTUSVLUPSTLB SKF‘FOKB UF TLSPNOJKJI MJOJKB QSPJ[ WPEB QSFNB LPKJNB KF TUSFNJMB DJKFOPN%PTBEB‘OKFMJOJKFVTQKFMFTV [BJOUFSFTJSBUJWFMJLCSPKLPO[VNFOBUB J V¸JOJMF DJKFMV TFSJKV [OB¸BKOPN V LPNQMFUOPK MFQF[J QSPJ[WPEB UWSULF 5PNF V QSJMPH HPWPSJ J OFPCJ¸OP EVHBQSFQBSBDJKBOPWFTFSJKF¥¦ BMJ J UFIOPMP‘LB QP[BEJOB DJKFMPH QSPKFLUB #8 KF PEMV¸JP LPSJTUJUJ TWVTJMVOPWJUFUBJUFIOPMPHJKB [OBU OJKFPTWKF”JUJEJ[BKO BMJJ[BES”BUJOFLF PEWJ[VBMOJI[OB¸BKLJLPKFKBTOPVLB [VKV OB LPOUJOVJUFU TFSJKF .PEFM

52

IJGJNFEJB

¥¦KFEWPTUB[OJCBTSFGMFLTTVT UBWQSFEWJÀFO[BTNKF‘UBKOBTUBMLF VUB LFWMBSTLB CBTTSFEOKFUPOTLB KFEJOJDBOBLPKVTNPTFOBWJLMJLBE TVVQJUBOKV¥#8¦NPEFMJJPWPHB QVUB TWPKPN CPKPN J QMFUFOKFN SB[CJKB NPOPUPOJKV LV¶J‘UB ;B PWV QSJHPEV TNKF‘UFOB KF V WFO UJMJSBOV SJHJEOV NFUBMOV LP‘BSV B QSJEPEBO KPK KF J WSMP QSFDJ[BO MJO FBSOJPWKFT UFEPSBÀFOJGB[OJJQPMOJ OBTUBWDJ 7JTPLPUPOTLB KFEJOJDB BMVNJOJKTLF LVQPMF PQSFNMKFOB KF ¥/BVUJMVT5VCF-PBEFE¦UFIOPMPHJ KPN QP[OBUPN J[ OBKQSFTUJ”OJKJI NPEFMB UWSULF 0OB ¥VQJKB¦ TUSB”OKF JTUJUSBWBOKF NFNCSBOF UF QPUQVOP PQTUSVJSB QBSB[JUTLV SF[POBODJKV J VUKFDBKOBQP”FMKOBBLVTUJ¸LBTWPKTU WBLPOTUSVLDJKF+FEJOJDBKFPQSFN

QJ‘F (PSEBO (B”J

MKFOB TOB”OJN OFPEJNJKVNTLJN NBHOFUPN J VOBQSJKFÀFOJN PWKF TPN B GJ[J¸LJ KF QPNBLOVUB QSFNB CBTTSFEOKFUPOTLPN ESJWFSV LBLP CJ TF QPTUJHMB PQUJNBMOB TPOJ¸OB JOUFHSBDJKB J VOBQSJKFEJMB WFSUJLBMOB EJTQFS[JKB [WVLB /KF[JOF LBSBLUFS JTUJLF USBOTQBSFODJKF QSFDJ[OPTUJ J OJTLF SF[POBOUOF PTPCJOF EP[WPMJMJ TVJWF¶VTMPCPEVLPOTUSVLUPSTLPN UJNVVJ[SBEJTLSFUOJDF1PQSWJQVUB V QPWJKFTUJ TFSJKF ¥¦ [BIWBMKVKV¶J EPTUVQOJN UFIOPMPHJKBNB BMJ J WMBT UJUPK QSPJ[WPEOKJ [WV¸OJ¸LJI KFEJOJ DB ¥#8¦ TF NPHBP PEMV¸JUJ [B NJOJNBMJTUJ¸LVTLSFUOJDVQSWPHSFEB .BOKJ CSPK FMFNFOBUB TLSFUOJDF V[ NBMF UPMFSBODJKF TQFDJGJDJSBOJI LBSB LUFSJTUJLBESJWFSBVWFMJLFTVPMBL‘BMF QPTBP OB [BWS‘OPN VHBÀBOKV [WV¸OJLB BMJ J EJSFLUOP VUKFDBMF OB CJUOF PESFEOJDF OKFHPWPH [WVLB #BTSFGMFLTOJPUWPSOBQSFEOKPKTUSBOJ PQSFNMKFO KF ¥'MPXQPSU¦ UFIOPMPHJ KPN LPKB QPNB”F KFEOPMJLPN QSP UPLV[SBLBLSP[QPSU,V¶J‘UFNPE

FMB ¥¦ TWPKPN SJHJEOP‘¶V LWBM JUFUPN[BWS‘OFPCSBEF UFQB”OKPN LPKBKFQPLMPOKFOBOKFHPWPKUBLUJMOPK LBSBLUFSJTUJDJQPUQVOPLPSFTQPOEJSB SB[JOJ PTUBMJI TFHNFOBUB LPOTUSVL DJKF5BLPKFNPEFM¥¦EFGJOJUJWOP [WV¸OJLLPOUJOVJUFUBTFSJKFOPQSFE TUBWMKBJ[OB¸BKOJKJUFIOPMP‘LJPENBL PE TWPKF TUBSJKF CSB¶F J LBP UBLBW TVHFSJSB WFMJLV QB”OKV LPKV ¥#8¦ LPOUJOVJSBOPQPLMBOKBUPNTFHNFO UVQPOVEF

Slušni test ,PIFSFOUBO EJOBNJ¸BO CS[ QSF DJ[BO J TPOJ¸OPN JEFKPN OB USBHV QPQVMBSOJIBEFLWBUOPQP[JDJPOJSBOJI QSFUIPEOJLBJ[TFSJKF¥¦ TLJDBKF PTOPWOJI LPOUVSB NPEFMB ¥¦ 6 PEOPTV OB DKFOPWOV LMBTV V LPKPK TF OBMB[J PEMJLVKF HB J[V [FUOP QSJSPEBO UJNCBS JOTUSVNFOB UB V[ NOPHP EFUBMKB J [SBLB UF ‘JSPLB [WV¸OB TMJLB "NQMJGJDJSBOB HMB[CB [WV¸J QSJWMB¸OP EJOBNJ¸ OP OP WJTPLPUPOTLP QPESV¸KF TF

XXXIJGJNFEJBIS
V UBLWJN TOJNLBNB TBTWJN NBMP PEWPKJ J PTUBWMKB EPKBN OF‘UP WF¶F LPMJ¸JOF FOFSHJKF LPKB UF¸F OFPEJ NJKVNTLJN NBHOFUPN ;WV¸OJL TF LWBMJUFUOP OPTJ T EJOBNJ¸LJ [BIUKFW OJKJN NBUFSJKBMPN B QPTFCOP V”JWB V NV[JDJSBOKV WF¶JI KB[[ TBTUBWB LPKFSFQSPEVDJSBQSFDJ[OPJQSJSPEOP T NOPHP FOFSHJKF J WJTPLPUPOTLJI USBO[JKFOBUB 0SLFTUSBMOB LMBTJ¸OB HMB[CBOBSB[VNOJNHMBTOP¶BNBOF QSFETUBWMKBWF¶FJTLV‘FOKF[B¥¦ %BQB¸F USFCB JTUBLOVUJ EJOBNJLV PEMJ¸OV‘JSJOTLVQFSTQFLUJWVJMBLP¶V LPKPN[WV¸OJLQPEOPTJQSJUJTBL#BT QPESV¸KFKFVPEOPTVOBVTUSPKTUWPJ GJ[J¸LFEJNFO[JKF[WV¸OJLBQSPKJDJSB OP TB [BEPWPMKBWBKV¶PN EVCJOPN TOBHPNJGPLVTPNUBLPEBKFTMV ‘BPOJDBWFMJ¸JOFBLLWBESBUBCJMB TPMJEOP QPQVOKFOB OJ”JN GSFLWFODJ KBNBVUPLVDJKFMPHUFTUJSBOKB1SFNB EOV GSFLWFODJKTLPH SBTQPOB LPKFH [WV¸OJL NP”F SFQSPEVDJSBUJ PTKFUJP TFMBHBOHVCJUBLLPOUSPMFOBWF¶JN HMBTOP¶BNB OPVHMBWOPNTFNP”F HPWPSJUJ P WSMP EPCSP QPHPÀFOPK EVCJOJ GPLVTVJLPOUSPMJCBTQPESV¸ KB,POUJOVJSBOPWF¶BSB[JOBHMBTOP ¶F J HMB[CFOJDJ V [BNBIV TLMPOJ TVQPSFNFUJUJQP”FMKOPTUSVLUVSJSBOV TPOJ¸OV TMJLV UF [BQSJKFUJUJ SFEV V WSIPWJNB WJTPLPUPOTLPH QPESV¸KB GPLVTV UF LPMPSJUV OBKOJ”JI CBT EJP OJDB 7PLBM TBTWJN NBMP OBHJOKF UPQMJKPK TUSBOJ V[ PEMJ¸BO QSF[FOT J LWBMJUFUOPQP[JDJPOJSBOKF4BNBOKJN KB[[ TBTUBWJNB [WV¸OJL VTQPTUBW MKB PEMJ¸OV LPNVOJLBDJKV J GPSNJSB EJOBNJ¸BO [WVL V[ NBMP EPEBUOF UPQMJOF J VHPEF BMJ J TB [BWJEOPN SB[JOPNQSFDJ[OPTUJJSF[PMVDJKFLPKB EP[WPMKBWB EVCMKJ QPHMFE V HMB[CF OVTUSVLUVSV,POTUSVLDJKBTFEPCSP PTKF¶BMB TQPKFOB OB DJKFOPN OF‘UP QSJTUVQB¸OJKV FMFLUSPOJLV QPKB¸BMP $ZSVT 0OF 1IJMJQT $%4"$% SFQSPEVLUPS J KFGUJOJKJ TFU LBCFMB OP OJNBMP TF OJKF QPCVOJMB OBLPO VLMKV¸JWBOKB TLVQMKFH J NOPHP LWB MJUFUOJKFH TVTUBWB 6 [WVLV TF UBEB QPKBWJMB EPEBUOB LPMJ¸JOB EFUBMKB J NJLSPEJOBNJ¸LF TUSVLUVSF B DJKFMJ

[WVL KF J[SB[JUJKF QSPGJUJSBP WF¶PN SB[JOPN FOFSHJKF J QPWF¶BOPN EP[PN BSUJLVMBDJKF FLTUSFNB /P NPEFM¥¦VTWPKPKCJUJJOJKFNFEJK QSFLPLPKFHUSFCBUSBHBUJ[BKFEWB ¸VKOJN EFUBMKJNB TFDJSBUJ TWBLJ EJPTQFLUSB NJMJNFUBSTLJNKF SJUJ FLTUSFNF J P¸FLJWBUJ HSP NPWJUV EJOBNJLV J HMB[CFOV ESBNBUJLV/BQSPUJW ¥¦KF [WV¸OJL LPKJ JNB OBKWJ‘F [B QPOVEJUJ LBE HMB[CV QSPNB USBNP V OKF[JOPK VLVQOPTUJ 1PUSFCOJITBTUPKBLB[BUBLWV QP”FMKOV QSFETUBWV [WV¸OJL QPTKFEVKFVEPWPMKOJNLPMJ¸J OBNBJPEHPWBSBKV¶JNPNKFSJ NB BQSPJ[WPÀB¸KF TVEF¶JQP UFTUJSBOPNNPEFMV PCBWJPWFMJL J LWBMJUFUBO QPTBP V EFGJOJSBOKV [WVLBOPWJINPEFMB/PWBTFSJKB ¥¦UBLPQPTWFNVQSFETUBWMKB FLTUFO[JKVVPEOPTVOBQSFUIPEOJ LF OPVTWBLPNTFHNFOUVPEMB[J J LPKJ LPSBL EBMKF 4WPKPN QPKBW OP‘¶V UFIOPMP‘LJN VTUSPKTUWPN J [WVLPN NPEFM¥¦DJKFMVKFTFSJKV QSFETUBWJPSFQSF[FOUBUJWOP

Usporedni slušni test “DM601 S3” i “685” ,BLPPWBKEJPLPNQBSBDJKFTBTUB SJKJNNPEFMJNBLPKJTVOFLBEOPTJMJ TFSJKV ¥¦ OF CVEF OB SB[JOJ QSJTKF¶BOKB QPCSJOVP TF EPNB¶J [BTUVQOJL #PXFST8JMLJOTB UWSU LB ¥5% &MFLUSPOJLB¦ J[ ;BHSFCB LPKJ KF QP‘JMKDJ UFTUJSBOPH NPEFMB QSJEPEBPJLVUJKVLPKBKFTBES”B WBMB NPEFM ¥%. 4¦ 4BEB KF CJMP NPHV¶F EJSFLUOP TV¸FMJUJ NPEFMF ¥%. 4¦ J ¥¦ UF QSFDJ[OJKF BOBMJ[JSBUJ TMJ¸OPTUJ J SB[MJLFV[WVLVEWBKVNPEFMB1SWJ EPKBNLPKJ[OBUOJKVQSFEOPTUTUBW MKB OB TUSBOV OPWPH NPEFMB GJOJKF KF EFGJOJSBO WJTPLPUPOTLJ TQFL UBS /B NKFTUJNB HEKF ¥ 4¦ UFOEJSB CJUJ QPNBMP HSVC ¥¦ KF EFUBMKBO UF [OBUOP BSUJLVMJSBOJ KJ V HPSOKJN FLTUSFNJNB %PKBN QSP[SB¸OPTUJ VOBQSJKFÀFOF SF[P MVDJKF J EJOBNJLF OBTUBWMKBKV MJTUV

[OB¸BKOJKJI VOBQSKFÀF OKB ;OBUOP KFE OPTUBWOJKF QBSJSBOKF EJOBNJ¸LJ J IBSNPOJ¸LJ LPN QMFLTOJKFN NBUFSJKBMV UF OBHMB ‘FOJKB NV[JLBMOPTU J QPTUPKBOJKB NJLSPEJOBNJLBQSFETUBWMKBKVOBKWF ¶VEPCJUJVOBQSKFÀFOKF,SP[TWF HMB[CFOF QSFEMP‘LF OPWJ NPEFM QSPMB[J TB [OBUOP NBOKF OBQPSB ¸VWBKV¶J TPOJ¸OF LBSBLUFSJTUJLF 4UBSJKJ NPEFM TF V UBLWPK VTQP SFECJ ¸JOJ QPNBMP HS¸FWJU J NBOKF TLMPOUF‘LJNEJPOJDBNB5PQPWJJ[ UF 5DIBJLPWTLPHB 5FMBST $%/FX %4% TOJNMKFOJ ¥/FVNBO,6#JOBVSBMIFBE¦ NJLSPGPOJNBQSFETUBWMKBKVPEMJ¸BO QSJNKFS/KJIPWBEJOBNJLBJTOBHB NPEFM¥%.4¦QPNBMPJ[OF OBEJJ[OBUOJKFSFGPSNJSBDJKFMVTMJLV LPKBHVCJQP”FMKBOUPOTLJCBMBOT QPTUBOF CMJKFÀB J NBOKF VQF¸BU MKJWB ¥¦ T ESVHF TUSBOF EBMF LP CPMKF LPNQFO[JSB EJOBNJ¸LJ QSPMPN J VTQJKFWB PES”BUJ SB[JOV

#8

#8%.4

/BNKFTUJNB HEKF¥4¦ UFOEJSBCJUJ QPNBMPHSVC ¥¦KFEFUBMKBO UF[OBUOPBSUJLV MJSBOJKJVHPSOKJN FLTUSFNJNB

XXXIJGJNFEJBIS

OBKCJU OJKJI QBSB NFUBSB FLTQMJDJUOF TUFSFP TMJLF /B LSBKV USFCB [BNJKFUJUJ J VOBQSJKFÀFOV LPIFSFODJKV J QSFDJ [OJKVTMJLVQSJHPEPNTMV‘BOKBOB NBOKJN HMBTOP¶BNB /P PTOPW OFLBSBLUFSJTUJLF[WVLBOJTVSBEJ LBMOP J[NJKFOKFOF ¥¦ KF JQBL ¥#PXFST8JMLJOT¦ CFCB J TJMOP OBMJLVKF TWPKPK PCJUFMKJ 4SF¶PN LWBMJUFUOPH OBTMKFEOPH NBUFSJKBMB CJMPKFOBQSFUFL UFIOJÇLJQPEBDJ 0TKFUMKJWPTU E# 'SFLWFODJKTLJPE[JW )[L)[ E# *NQFEBDJKB PINB 1SFQPSVÇFOBTOBHBQPKBÇBMB 8 %JNFO[JKF ‰Y%Y7  NNYNNYNN .BTB LH $JKFOB LVOB */'0 4POVT"SU 5FM XXXTPOVTBSUDPN

IJGJNFEJB

53


   

NAD i Arcam škola zvuka

Pokretač Myryada Chris Evans je prije bio jedan od ključnih ljudi u NAD-u i Arcamu, te sudjelovao u razvoju nekih od najpoznatiji uređaja tih firmi poput NAD 3020 i Arcam A60 pojačala. To se iskustvo ovdje čuje QJ‘F+BHPSœBLNBL

1

SPJ[WPEJ .ZSZBEB NMBEF UWSULFVUFFOBHFSTLPNEPCV PE HPEJOB OF EPMB[F CB‘ ¸FTUP OB BESFTV OB‘F UJTLP WJOF TUPHB KF PWB LPNCJOBDJKB $%QMBZFSBJQPKB¸BMBKBLP[BJOUSJ HJSBMBQJTDBPWJISFEBLB1PLSFUB¸ .ZSZBEB $ISJT &WBOT KF CJP QSJKF PTOJWBOKB KFEBO PE LMKV¸OJI MKVEJ V /"%V J "SDBNV UF TVEKFMPWBP V SB[WPKV OFLJI PE OBKQP[OBUJKJ VSFÀBKBUJIGJSNJQPQVU/"%J "SDBN " QPKB¸BMB 6 )SWBUTLPK KF.ZSZBESFMBUJWOPOFQP[OBU ‘JSB QVCMJLB CB‘ J OJKF VQP[OBUB TB SBEPNPWFNBOKFFOHMFTLFGJSNF 1SFETUBWMKFOJ QSPJ[WPEJ ; $% QMBZFS J; QPKB¸BMP TVOBKKFG UJOJKJQSPJ[WPEJPWFUWSULF QSJQBEBKV NJEFOE TFHNFOUV J LBP UBLWJ QSFETUBWMKBKVWSMPJOUFSFTBOUBOQBS [BEPNB¶FUS”J‘UF

‰UP TF TBNPH WBOKTLPH EJ[B KOB UJ¸F NJOJNBMJTUJ¸LJ QSJTUVQ V TWBLPN QPHMFEV /B TSFEJ OJ QSFEOKF QMP¸F QPKB¸BMB OBMB [J TF QPUFODJPNFUBS HMBTOP¶F [BOJNMKJWPH LPOVTOPH PCMJLB UF KP‘ USJ HVNCB 4UBOECZ TFMFL UPS VMB[B J UBQF 6MB[B JNB  J [B WMBTOJLF HSBNPGPOB LPSJ TOB JOGPSNBDJKB EB KF KFEBO PE OKJIQIPOP..VMB[4BTUSB”OKF TUSBOF OBMB[JNP QP[MB¶FOF 3$" LPOFLUPSF UF KFEBO HVNC LPKJ V TMV¸BKV QPUSFCF QIPOP VMB[ QSFUWBSB V KP‘ KFEBO TUBOEBSEOJ MJOJKTLJ VMB[ ,POFLUPSJ [B [WV¸ OJLF TV WSMP TPMJEOP OBQSBWMKFOJ NFUBMOJ J QP[MB¶FOJ [B SB[MJLV PE QMBTUJ¸OJI ‘UP ¸FTUP WJÀB NP OB LPOLVSFOUTLJN QSPJ[WP EJNB ‰UP TF UJ¸F VOVUSB‘OKPTUJ .ZSZBE OBWPEJ 8 TOBHF QSJ

 0INB QP LBOBMV 6 .ZSZBEV TV WSMP QPOPTOJ OB TWPK %$ VMB[OJ LSVH 4MJ¸OB JEFKB TF LPSJ TUJMBV/"%QPKB¸BMV B%$ KF OBEPHSBEOKB UF JEFKF 1SFNB UWSEOKBNB .ZSZBEPWJI JO”FOKFSB UBLWBLPOGJHVSBDJKBOVEJWSMPNBMV SB[JOV‘VNB WJTPLVVMB[OVJNQF EBODVJWFMJLVCS[JOV $%1MBZFSTMJKFEJEJ[BKOFSTLFDSUF QPKB¸BMB /B TSFEJOJ TF OBMB[J EJTQMBZ B J[OBE OKFHB MBEJDB 4B EFTOF TUSBOF OBMB[JNP PTOPWOF LPOUSPMF V WJEV NBMJI J EJTLSFU OJI HVNCJ¶B 4B TUSB”OKF TUSBOF OBMB[JNP QBS 3$" LPOFLUPSB [B BOBMPHOJ J[MB[ UF KFEBO LPOFL UPS [B LPBLTJKBMOJ EJHJUBMOJ J[MB[ ,PSJ‘UFOJ LPOWFSUFS KF CJUOJ LI[ EFMUB TJHNB 5BLPÀFS KF [BOJNMKJWP OBQPNFOVUJ EB TF QSFNB TQFDJGJLBDJKJ VOVUBS $% 1MBZFSB OBMB[J TFEBN PEWPKF OJI OBQBKBOKB  TWBLP EJ[BKOJSB OP QPTFCOP [B TWPK EJP QPTMB

%JNFO[JKFQPKB¸BMBTVYY NN NBTB KF TPMJEOJI LH EJNFO[JKF $%1MBZFSB TV Y Y NN NBTB  LH 4WF TLVQB PWBK QBS LPNQPOFOBUB PEBKF EPKBN VSFÀBKB PLP LPKFH TV JO”FOKFSJ TUWBSOP QPUSVEJMJ V TWBLPN TNJTMV /F EKFMVKF LBP KP‘ KFEBO LPOGFLDJKTLJ VSFÀBK TWPKF LMBTF LPKJ TMV”J EB JTQVOJP OFLBLBWP¸FLJWBOJDKFOPWOJSBOH %BMKJOTLJ [B $%QMBZFS J QPKB¸B MP KF JEFOUJ¸BO BMJ JTUP UBLP KF JEFOUJ¸BO POPN PE "SDBNPWPH "MUP $%QMBZFSQPKB¸BMB /BJNF OJKF OFVPCJ¸BKFOP EB NBOKJ QSP J[WPÀB¸J LPSJTUF EJP FMFLUSPOJLF OFLPHWF¶FHQSPJ[WPÀB¸B

Slušni test 4MV‘OJ UFTU KF PESBÀFO QSWP TB TWBLPNLPNQPOFOUPNQPTFCOP [BUJNKFQSPWKFSFOPLBLPPWBEWB VSFÀBKBSBEFLBPQBS1SJKFTBNPH UFTUB TMV‘BP TBN OFLP WSJKFNF

"

036,

13&1

54

IJGJNFEJB

XXXIJGJNFEJBIS


 PWVLPNCJOBDJKVLBPTWPKQSJNBSOJTJTUFNUF TBNTFOBWJLBPOBOKFHPW[WVL CJMPKFWSMP [BOJNMKJWP TQPKJUJ OB[BE TWPKF LPNQPOFOUF UF WJEKFUJ ‘UP QSJEPOPTJ OFLPN BTQFLUV [WVLBPEPWBEWBVSFÀBKB ,BP VWPE V UFTU KF LPSJ‘UFO $% .JTB $SJPMMB VJ[WFECJ+PTF$BSSFTSBTBVJ[EBOKV 1IJMJQTB WSMP EPCSB TOJNLB LPKB PNPHV ¶VKF WSMP CS[ VWJE V TQPTPCOPTU SFLSFBDJKF QSPTUPSB KFEOPH VSFÀBKB LBP J EPCBS UFTU TSFEOKPUPOTLPH TQFLUSB V TGFSJ WPLBMB1SWJ UBLUPWJ QSFLP .ZSZBEPWPH QMBZFSB VQV¶VKV OB QSJMJ¸OP WSMP ‘JSPLV QP[PSOJDV LPKB KF NBMPQPNBLOVUBVOB[BE‰JSJOBQP[PSOJDF JEFOBV‘USCEVCJOFLPKBOBTQSBNOFLJILPO LVSFOBUB NBOKB 1PMP”BK QP[PSOJDF T OF‘UP NFL‘JN CBTPN EBKF EPKBN WSMP PQV‘UFOF QSF[FOUBDJKF %FUBMKOPTU V TSFEOKFN EJKFMV TQFLUSB KF J[WSTOB TWF POF VEBSBMKLF WSMP TV EPCSP QSPTUPSOP QP[JDJPOJSBOF J KBTOP SFQSPEVDJSBOF7PEF¶JWPLBMKFUBLPÀFSLBP J DJKFMB QP[PSOJDB QPNBLOVU NBMP QSFNB VOB[BE * LPE .BIMFSPWF TJNGPOJKF ¸JKJ KF VWPEOJ TUBWBL PEMJ¸BO UFTU EJOBNJ¸LJI NPHV¶OPTUJ°PQFUTFQSWPVP¸BWBWSMP‘JSP LB QP[PSOJDB 1SJ TBNPN V[MFUV PSLFTUSB ES”BOKFUFQP[PSOJDFKFWSMPEPCSP UFPTUBKF LPIFSFOUOB1SJHPWPSCJJ‘BPOB¸WSTUJOVUPH EJOBNJ¸LPH VEBSB QSFNEB JNB EPWPMKOP GVOEBNFOUB OFEPTUBKF NBMP UWSEP¶F ;B QSJNKFS KB[[ WPLBMOF J[WFECF QPTMV”JP KF -PWF 4DFOFT PE %JBOF ,SBMM UV TF QMBZFS TOB‘BP J[WSTOP TWPKPN NFLP¶PN EBP KF VQSBWP POBK FMFNFOU EB HMBT CVEF CBS‘V OBTUJUPQBPBOF‘UPNFL‘J[WVDJLPOUSBCBTB TV UP J[WSTOP VQPUQVOKBWBMJ ;B TBN LSBK PWPH EJKFMB UFTUB PEBCJS KF QBP OB )FBWZ 8FBUIFS PE 8FBUIFS 3FQPSUB ¸JKB TOJNLB TBNBQPTFCJJNBEP[VUWSEP¶F0OP‘UPKF J[MB[JMPJ[NPKJI[WV¸OJLBQSFLP;QMBZF SB KF CJMP PEMJ¸OP 1SPTUPS J QSFHS‘U EFUBMKB CF[POPHFMFNFOUB[BNPSBLPKJTF[OBKBWJUJ LBEBTMV‘BNUBKEJTLOBTWPNTJTUFNV 0ENBI QSJ VLMKV¸FOKV QPKB¸BMB ; V TJTUFNCJMPKFKBTOPEBEJKFMJNOPHF[WV¸OF LBSBLUFSJTUJLFTQSJQBEBKV¶JN$%QMBZFSPN ,PSJ‘UFO NBUFSJKBM KF CJP WSMP TMJ¸BO NBUFSJ KBMV POPN [B $%QMBZFS V[ QBS EPEBUBLB 1PKB¸BMP KF VQBSFOP T QSPWKFSFOJN "SDBN $% QMBZFSPN LPKFH TBN JNBP QSJMJLF ¸VUJTBOFLPMJLPQPKB¸BMBLMBTFJ[LPKFEPMB [J .ZSZBE 0TOPWOB LBSBLUFSOB DSUB LPKV

EJKFMJ TB QMBZFSPN KF OJWP EFUBMKB J MBLP¶B QSFEP¸BWBOKBJOGPSNBDJKB.JTB$SJPMMBPWBK QVUBKF[WV¸BMBQVOP¸WS‘¶FTOF‘UPV”PN QP[PSOJDPN BMJ JTUP UBLP EVCMKPN QP[PS OJDPN UF TPMJEOPN EFGJOJDJKPN V CBTV 7PEF¶J WPLBM KF JNBP WSMP KBTOV QP[JDJKV JTQSFE PTUBULB [CPSB PTKFUOP QPNBLOVUJN VOB[BE EBKV¶J WSMP EPCBS EPKBN QSPTUPSB J[NFÀV.BIMFSPWBTJNGPOJKBKFPWBKQVUCJMB J[WSTOP EFGJOJSBOB J WSIVOBD V[MFUB KF CJP WSMPLPOUSPMJSBOJPESKF‘JU TWSMPKBTOJNVEBS DJNB UJNQBOB OBTQSBN PTUBULB PSLFTUSB .PHV¶OPTUJ LPOUSPMF CBT QPESV¸KB TV QSP WKFSFOF TB J[WSTOPN CBT HJUBSPN TLVQJOF .PSQIJOFOBBMCVNV/JHIU3FQSPEVLDJKBKF CJMBEPWPMKOPHWPMVNFOBJQPKB¸BMPKFVTQJ KFWBMP [BES”BUJ LPOUSPMV OBE [WV¸OJDJNB CF[EBCBTJ[HVCJOBEFGJOJDJKJJUPOBTPMJE OPK HMBTOP¶J %FLMBSJSBOJI 8 QPLB[BMJ TF TBTWJN EPWPMKOP [B UKFSBOKF NBOKJI LVUJKB OB [BWJEOPK HMBTOP¶J CF[ WF¶F EFHSBEBDJKF [WV¸OF TMJLF J EFGJOJDJKF QPKFEJOPH JOTUSV NFOUB ;B LSBK SBE PWJI VSFÀBKB V QBSV ;WVL KF WSMP QSFQP[OBUMKJW 7SMP WFMJLF QP[PSOJDF T QSFHS‘U EFUBMKB LSP[ DJKFMJ TQFLUBS 3B[JOB JOGPSNBDJKB LPKV TVTUBW QSV”B KF PEMJ¸OB J OBQSBWMKFOF CF[ QPNBLBLBOFQSJSPEOPTWJKFUMPN[WVLV ‘UPTF [OBQPKBWJUJLPEOFLJIVSFÀBKB.BMPNFL‘JCBT J CF[ P‘USJOF V WJTPLJNB T PEMJ¸OJN TSFEOKJN QPESV¸KFNKFSFDFQU[BVHPEOPESV”FOKFTSB[MJ ¸JUPNNV[JLPNOBEVHFTUB[FCF[[BNPSB

Zaključak /BLPOQPEV”FHESV”FOKBTPWJNQBSPN TWFV LVQOJEPKNPWJTVWSMPQP[JUJWOJ1P¸FW‘JPEWSMP FMFHBOUOPHJOFOBNFUMKJWPHWBOKTLPHJ[HMFEBEP PTKF¶BKBMBHPEOPTUJLPKJNTVTUBWCBSBUBEBOJN NV[J¸LJN NBUFSJKBMPN 1PKB¸BMP KF EPWPMKOP TOB”OP EB UKFSB WF¶JOV EBOB‘OKJI [WV¸OJLB TSFEOKFLMBTFCF[OFLPHWFMJLPHOBQPSB,BP [BTFCOF LPNQPOFOUF GVOLDJPOJSBKV UBLPÀFS WSMPEPCSP BMJVQSBWPV[BKFEOJ¸LPNSBEVEBKV POBKLBSBLUFSJ[WSTOPTUJLPKJJIJTUJ¸FPELPOLV SFOUTLJIQSPJ[WPEBTMJ¸OFDJKFOF .:3:"%;

*[MB[OBTOBHB 8QSJ0INB

4JHOBM‰VN E#

#SPKVMB[B

.:3:"%;%"1SFUWBSBÇ

1IPOP

CJU ,)[%FMUB4JHNB

EB ..

%JHJUBMOJJ[MB[

%JNFO[JKB ™WE 

,PBLTJKBMOJ

YYNN

4JHOBM‰VN

.BTB

E#

 LH

%JNFO[JKF ™WE 

$JKFOB

YYNN

LO

.BTB

*/'0

 LH

/PWF#PKF;WVLB 5FM XXXCPKF[WVLBIS

$JKFOB LO

XXXIJGJNFEJBIS

IJGJNFEJB

55


  

Fiat u svijetu zvučnika Indiana Line posjeduje taj neodoljivi, nimalo diskretni šarm talijanskog dizajna. Da sadržaj prati formu, dokaz je i model pristigao na test, Arbour 5.06 QJ‘F5JIPNJS*WLB

,

BLP OBKCPMKF EP¸BSBUJ UWSU LVJ[UPSJOTLFPLPMJDFLPKB WF¶ HPEJOB J[SBÀVKF [WV¸OJLF TSFEOKF LMBTF T QVOP VTQKFIB ‘UP TF EPNB¶FH US”J ‘UB UJ¸F 3FDJNP PWBLP BLP KF V[NJNP 4POVT 'BCFS 'FSSBSJ JMJ "SNBOJ UBMJKBOTLPH BVEJP TWJKFUB POEB KF *OEJBOB -JOF UPN TWJKFUV 'JBU JMJ 1JBHHJP %SVHJN SJKF¸J NB WSIVOTLJ EJ[BKO LWBMJUFUOB J[SBEB J QSJTUVQB¸OB DJKFOB 4WJ HPSF QPCSPKBOJ CSFOEPWJ JOUFSOB DJPOBMOFTVWFMJ¸JOF *OEJBOB-JOF LBPEBHPEJOBNBOJKFQPLB[JWBMB WPMKVEBJ[BÀFOBTWKFUTLPUS”J‘UF V TJUVBDJKJ LBE KF OB UBMJKBOTLPN US”J‘UV EPCJUOPN LPNCJOBDJKPN DJKFOF J LWBMJUFUF ES”BMB TBN WSI V TNJTMV QSPEBKF ,BP NPHV¶B [BQSFLB TOB”OJKFN QSPEPSV OB TWKFUTLV TDFOV NPHMB CJ CJUJ J ¸JOKFOJDB EB PWB UWSULB OF QSPJ [WPEJSFGFSFOUOFNPEFMFPE¸JKFH CJ [WVLB J WJTPLF DJKFOF BVEJP GJMJ QBEBMJ V OFTWJKFTU B QP¸FUOJDJ QPOFTFOJQBOFHJSJDJNBWSIVOTLJI NPEFMB LVQPWBMJ NBTPWOP POF TMBCJKF /BKTLVQMKJ TUFSFP [WV¸OJL J[ *OEJBOB -JOF QPOVEF TBNP TUPKF¶J USPTJTUFNBD "SCPVS LP‘UB LPE EPNB¶FH [BTUVQOJLB 0LUBWF NBOKF PE USJ UJTV¶F J QFUTUP LVOB QBS ;B OKJN OF‘UP NBOKJ KFEWB USJ UJTV¶F 0WBK QPUPOKJ CJP KF J[MP”FO OB QSP‘MP HPEJ‘OKFN "VEJP WJEFP TIPXV V ;BHSFCV J NOPHJ TV QPTKFUJ PDJ WJEKFW‘J HB POBLP FMFHBO

56

IJGJNFEJB

UOP UBOLPH J TVQFSGJOJ‘JSBOPH B KFGUJOPH WKFSPKBUOP QP”FMKFMJ HB JNBUJQPSFELSFWFUBSBEJKFOFHPMJ 4PQIJV -PSFO J[ NMBÀJI EBOB V LSFWFUV %PCSP OF CB‘ BMJ *OEJBOB -JOF QPTKFEVKF UBK OFP EPMKJWJ OJNBMPEJTLSFUOJ‘BSNUBMJ KBOTLPHEJ[BKOB%BTBES”BKQSBUJ GPSNV EPLB[KFJNPEFMQSJTUJHBP OBUFTU "SCPVS

Opis 3JKF¸ KF P NBMPN ³CPPLTIFMG¥ [WV¸OJLV TB TWJN QSFQP[OBUMKJ WJN LBSBLUFSJTUJLBNB *OEJBOB -JOF GJMP[PGJKF J[SBEF CBT SFGMFLT [WV¸OJLB 1PTUBWMKFO KF OB QSJ MJ¸OP NBTJWOF NFUBMOF ‘JMKLF J[ QSBLUJ¸OPH SB[MPHB ,BP J PTUBMJ *- NPEFMJ CBT SFGMFLT SVQB PE QSJMJ¸OJI ‘FTU DFOUJNFUBSB QSP NKFSB PLSFOVUB KF QSFNB QPEV ‘UP PMBL‘BWB TNKF‘UBK [WV¸OJLB V QSPTUPSV 1SJIWBUOJ UFSNJOBMJ NFUBMOJ TV ³QP[MB¶FOJ¥ ‘UP CJ TF SFLMP OB PTOPWV CPKF J WSMP QSBLUJ¸OJ *OTUBMJSBOKF WJMKV‘LJ OB JOUFSLPOFLDJKTLF”JDFOFQPUSFCOP KF ”JDBJEFVSVQVVWJKLV J[BUF [BOKFNPLSVHMFNBUJDFPTJHVSBWB TF ¸WSTUB WF[B 1SBLUJ¸OP BMJ UFIOJ¸LJ OF CB‘ JEFBMOP SKF‘FOKF [CPH PQBTOPTUJ PLTJEBDJKF ”JDF 6 SFE TQFDJGJ¸OPTUJ *OEJBOB -JOF [WV¸OJLB JEF SBTQPSFE KFEJOJDB PCSOVU PE VPCJ¸BKFOPH #BT TSFEOKFUPOTLBKFEJOJDBQPMJQSPQJ MFOTLF JMJUJ QMBTUJ¸OF NFNCSBOF PE NJMJNFUBSB TNKF‘UFOB

KF HPSF B WJTPLPUPOBD TB TWJMF OPNNJMJNFUBSTLPNLVQPMPN EPMKF /FPCJ¸OP [B PWV LMBTV VSFÀBKB "SCPVS LP‘UB KFEWBEWJKFUJTV¶FLVOBQBSLVUJ KF TV J[SBÀFOF PE QVOPH ESWB TVQFS GJOJ‘JSBOPH TB [BPCMKFOJN QSFEOKJN SVCPWJNB SBEJ TNBOKF OKB MPNB WJTPLJI UPOPWB 4WF V TWFNV QSFE OBNB KF QSFDJ[OP J[SBÀFO MJKFQ [WV¸OJL QSBWJ TMBU LJ‘ QSJV‘UJWJPOJNBQMJ¶FHE”FQB /JKF [B PECBDJUJ J ¸JOKFOJDB OF CB‘ VPCJ¸BKFOF PTKFUMKJWPTUJ PE E# [B PWV LMBTV VSFÀBKB ‘UP KF VWJKFL QSFEOPTU T PC[JSPN EB OJKF QPUSFCOP TOB”OP QPKB¸BMP [B OKJIPWP QPLSFUBOKF *TUP UBLP OKJIPWB WFMJ¸JOB TVHFSJSB EB JI TF NP”F LPSJTUJUJ LBP TBUFMJUF V TVSSPVOETVTUBWVJMJ¸BLLBPQFSJ GFSJKB LPNQKVUPSV [B WSMP BNCJDJ P[OF LPSJTOJLF ;B UV OBNKFOV

WB”BOKFQPEBUBLEBTVNBHOFUJ PLMPQMKFOJ UBLP EB ¸BL J LBE TV WSMP CMJ[V FLSBOB OF¶F LWBSJUJ CPKFJTMJLV

Slušni test 1BS [WV¸OJLB OB‘BP TF LBLP J QSJMJ¸J V ESV‘UWV LPNQPOFOB UB QPEKFEOBLF LMBTF $% QMBZFS %FOPO J HSBNPGPO 1SPKFDU 31. VQSBWP TV UV OFHEKF QP DJKFOJ EPL KF WSJKFEOPTU WJOUBHF QPKB¸BMB .BSBOU[ 1. J[ HPEJOF TB TWKF”F QSPNJKF OKFOJN FMFLUSPMJUJNB OFQSPDJKFOKJ WB %BLBLP WJ‘F V TFOUJNFOUBM OPN TNJTMV SJKF¸J OFHPMJ TUWBSOP BMJ J UP KF PCKFLUJWOP UV OFHEKF ,PSJ‘UFOJ TV JOUFSLPOFLDJKTLJ LBCMPWJ ,MBSB 5BSB -BCT 4 PC[J SPNOBTLSPNOFEJNFO[JKF Y YNN OJKFCJMP[HPSFHB PENBI SJKF‘JUJ EJMFNV LPE WF¶JOF

XXXIJGJNFEJBIS
CPPLTIFMG[WV¸OJLBLBLPJ[NBMF LVUJKF EPCJUJ ³WFMJLJ¥ [WVL 6 CMB HPOBLMPOPN TUBSUV "SCPVS EPCJMJ TV QSJMJLV T KFEOJN PE OBK CPMKJIEJTLPJEOJIBMCVNBVTFEBN HPEJOBPWPHTUPMKF¶B³%JTDPWFSZ¥ 'SBODV[B %BGU 1VOL ³OBGJMBO¥ KF UBLP NBTOJN CBT QPESV¸KFN EB OB WFMJLJN TJTUFNJNB NP”F J[B[WBUJ UFLUPOTLF QPSFNF¶BKF /B‘F NBMF LVUJKJDF QSF”JWKFMF TV PWBKUFTUJ[OBEP¸FLJWBOKB1SBUF %BGU 1VOL V QSJMJ¸OF EVCJOF EB TF QPTMV”JNP GMPTLVMPN EPCJKB TFPTKF¶BKEBKFJTQSFEWBTCBSFN EWPTUSVLP WF¶B LVUJKB *QBL EB [BLMKV¸JNP [BTBE T CBTPWJNB WJ‘F GBTDJOJSB OB¸JO OB LPKJ PWBK [WV¸OJLLPOUSPMJSBOBKOJ”FUPOTLP QPESV¸KF/JUJVKFEOPNUSFOVULV CBTTFOFSB[MJKFJMJSBTQBEOFQPE QSJUJTLPNNBMJIEJNFO[JKBJTOBHF QPKB¸BMBœBLOJLPE[BIUKFWOJKFH NBUFSJKBMBSFDJNP CBTHJUBSBOB JOB¸F LPSFLUOP TOJNMKFOPN ³5IF #PBUNBOT $BMM¥ SFNFL EKFMV /JDLB $BWFB UPMJLP KF OFEFGJOJ SBOPNSMKBWBEBKF[WV¸OJDJJOB¸F QPTUBWMKFOJ V HPSF OBWFEFOPN TJTUFNV TBNPTUPKF¶J $IBSJP 4ZOUBS 5 OF NPHV OJLBLP [BV[EBUJ 1B T $BWFPWJN CBTJ TUPN .JDLPN )BSWFZFN TWJSB DJKFMB LV¶B TVTKFEPWJ QSP[P SJWBMKEB J LSUJDBNB JTQPE EPÀF TMBCP PE TVC[WVLPWB *OEJBOB OFNB UJI QSPCMFNB -JKFQP PNF ÀFO CS[CBTQSWJKFWFMJLJQMVTOB TUSBOJPWPH[WV¸OJLB6KP‘KFEOPK QPQQSPEVLDJKJ BMJSFQSPEVDJSBOPK TWJOJMBTFQPOBKCPMKFTOBMB [J %PCSP PUJTOVUB QMP¸B 5BMLJOH )FBETB³-JUUMF$SFBUVSFT¥VJ[EB OKV+VHPUPOBJNBGJOJCBMBOTUPO TLJI QPESV¸KB ‘UP KF OB WF¶JOJ ESVHJIUFTUOJITOJNLJT$%BCJP TUBOPWJUJ QSPCMFN /BJNF QSJMJ¸ OP QSFDJ[BO CBT J HMBULJ OFP‘USJ J OF[SOBUJ WJTPLJ UPOPWJ OJTV QSB ¶FOJ KFEOBLP LWBMJUFUOJN TSFE OKPUPOTLJN QPESV¸KFN 1PTFCOP TF UP PEOPTJ OB WPLBMF LPKJ TV QPWV¸FOJ NBMP VOB[BE NSWJDV TV QSFEJTLSFUOJ 5BK TF EFGJDJU OF PTKF¶B KFEJOP LPE $BWFB VQSB WP [CPH EVCJOF OKFHPWPH HMBTB JOB¸FQPTUBWMKFOPHEPNJOBOUOPV [WV¸OPKTMJDJ/BTOJNLBNBUWSÀFH [WVLB "NFSJDBO *EJPU LBMJGPSOJK TLJI QVOLFSB (SFFO %BZ OFTUB ‘JDB TSFEOKJI UPOPWB TNBOKVKF EJOBNJLVJ[BNJ‘MKFOVBHSFTJWOPTU NBUFSJKBMB 4 ESVHF TUSBOF  TVKFEOJPEPOJISJKFULJI[WV¸OJLB J[ OJ”F LMBTF HEKF KF P‘USV HJUBS TLV HMB[CV NPHV¶F TMV‘BUJ CF[ [BNPSB %B TF WSBUJNP 5BMLJOH )FBETJNB *OEJBOB-JOFKFUVLBP

XXXIJGJNFEJBIS

SJCB V WPEJ GJOJ EFUBMKJ EPCSB QSPTUPSOPTU EJOBNJLB OB WJTJOJ ,PE LMBTJ¸OF HMB[CF QPTFCJDF WFMJLJI PSLFTUBSB 8BMUFS 1JTUPO ³1PMLB'JOBMF¥TUFTU$%BOB‘FH ¸BTPQJTB P¸FLJWBOP [CPH WFMJ ¸JOF LVUJKF [WV¸OJL TF UF”F OPTJ T SB[MV¸JWPTUJ JOTUSVNFOBUB BMJ [BUP CSJMKJSB LPE MPVOHF KB[[B 1BUB $PJMB 4JFSSB )JHIXBZT JMJ TMJ¸OPH VHPÀBKB BMCVNB .BHJD 5JNF7BOB.PSSJTPOB*NPEFSOB QSPEVLDJKB T MPVEOFTT CBTPN OBTVQSPU GJOJN PSHBOTLJN HJUBS TLJN EJPOJDBNB J J[V[FUOJN HMB TPN OVTPVM QKFWB¸B #SJBOB .D,OJHIUB BMCVN 6 5VSO QSJ SPEOJ KF TBWF[OJL PWJI UPQMJI J PUWPSFOJIUBMJKBOTLJI[WV¸OJLB

Zaključak -JKFQJ [B PLP VHPEOJ [B VIP 0¸JUP LPOTUSVJSBOJ [B ‘JSF US”J ‘UF PWJ [WV¸OJDJ OF [BIUJKFWB KV GJMJHSBOTLJ SBE PLP TNKF‘UB OKB V QSPTUPS OJUJ QPTFCOP KBLV BNQMJGJLBDJKVTPC[JSPNOBWJTPLV PTKFUMKJWPTU /BSBWOP TQFLUBLV MBSOFSF[VMUBUFOFUSFCBP¸FLJWBUJ V SBTQPSFEV JOTUSVNFOUB V QSP TUPSV QPHPUPWP LPE [BIUKFWOJ KJI NVMUJOTUSVNFOUBMOJI EJPOJDB #JUOJKF PE UPHB [WV¸OJL OJLBE OFNB POBK [B UV LMBTV SBTQSP TUSBOKFO OFVHPEOP LVUJKBTUJ [WVL *OEJBOB -JOF "SCPVS TV [WV¸OJDJ UPQMPH OFOBNFUMKJWP CBS‘VOBTUPH [WVLB T OBKCPMKJN SF[VMUBUJNB V SFQSPEVLDJKJ QPQ HMB[CF * OF QPTUBKV OBQPSOJ OJ OBLPOWJ‘FTBUOPHTMV‘BOKB 'SFLWFODJKTLJPQTFH )[ 1SFQPSVÇFOBTOBHBQPKBÇBMB 8BUU *NQFEBODJKB 0IN 0TKFUMKJWPTU 7N E# 4VTSFUOBGSFLWFODJKB )[ 4LSFUOJDB E#PLU %JNFO[JKF ™YWYE  YYNN .BTB  ,H $JKFOB  LOQBS */'0  0LUBWB 5FM XXXPLUBWBIS

IJGJNFEJB

57
Muke po mrežnim kabelima QJ‘F;PSBO3BEFOLPWJ¶

1

SJ¸BPNSF”OJNLBCFMJNB LBPJTWFESVHFQSJ¸F JNBEWJKFTUSBOF/BKFEOPKTVOFTSFUOJBVEJPGJMJLPKJNPSBKV J[CSPKBUJOFNBMFOPW¸J¶FLBLPCJTF OBPSV”BOJOBKOPWJKJNJOBKNP¶OJKJNJLBEBWJÀFOJNTSFETUWJNB ISBCSP JPEMV¸OPCPSJMJQSPUJWTWJIPOJICF[CSPKOJIOBQBTUJLPKFQVUVKVNSF”PNJOFNJMJDFQPULPQBWBKVQMFNFOJUV JEFKV³WJTPLFWKFSOPTUJ¥SFQSPEVLDJKF/BESVHPKTVPOJLPKJUFJTUFLBCFMFQSPJ[WPEFJTJMOPTFVQJSVOFCJMJOBT VWKFSJMJLBLPKFCB‘OKJIPWOBKOPWJKJQSPJ[WPEPOP‘UPTNP¸FLBMJDJKFMPHB”JWPUBJLBLPTWFPWPQSJKFJOJKFUBLPMP‘F BMJVLPMJLP”FMJUFEBWB‘TBOQSF”JWJVEBOB‘OKJN HPUPWPOFTOP‘MKJWJNVWKFUJNBTWFLPMJLPH[BHBÀFOKBJ”FMJUFMJ¸VUJ POP‘UPOJLBEBQSJKFOJTUF¸VMJ OFNBUFJ[CPSBOFHPMJPENBIQPIJUBUJJLVQJUJOPWP5FSJUPSJKOBLPKFNTFJKFEOJJ ESVHJLSF¶V OBKQSJNKFSFOJKFKFP[OB¸JUJLBP³UFSSBJODPHOJUB¥1SJ¸BJ[”JWPUBTMJKFEJ ,BLPTWPKFWSFNFOPOJTBNWKFSPWBPVUPEBNSF”OJLBCFMJLPKJOBQBKBKV2VBEFMFLUSPTUBUJLFJNBKVJLBLWFWF[FT LWBMJUFUPN[WVLB TBTWJNP¸FLJWBOPKFOBLPO‘UPTBN¸VPSB[MJLVVTMJKFEJMPQSFPCSB¶FOKF'B[BJTLV‘BWBOKB SB[OJI OJTLPCVE”FUOJI WBSJKBOUJ OJKF EVHP USBKBMB UF KF QBMB PEMVLB EB WBMKB J[CSPKBUJ [BOJNMKJWV TVNV [B QSBWJ IJHIFOEQSPJ[WPE

Metri i zvuk ;WV¸OJDJTV[BIUJKFWBMJOF‘UPEV”FLBCFMF QBTVTFUBLPVTJTUFNVQPKBWJMJQSWJUSPNFUSB‘J#VEV¶JTVTWJESVHJ LBCFMJCJMJEWPNFUBSTLFJ[WFECF OJTBNNPHBPPEPMKFUJBEBOF¸VKFNJNBMJUVJLBLWFSB[MJLF3B[MJLFKF TVQSPUOP NPKJNP¸FLJWBOKJNB CJMPJUPOFNBMP+P‘KF[BOJNMKJWJKFCJMP‘UPKFSB[MJLPWOJGBLUPSNJKFOKBPWSJKFEOPTUPWJTOPP LPNQPOFOUJ0E2VBE[WV¸OJLB QSFLPJOUFHSJSBOJIQPKB¸BMB QSFUQPKB¸BMBJJ[MB[BUSBO[JTUPSTLJIJDJKFWOJIEP$% QMBZFSB SB[MJLBKFCJMBWF¶BJMJNBOKB BMJVTWJNTMV¸BKFWJNBMBLPVP¸MKJWB.PKQSJKBUFMK#BMUB[BSCJPKFQSPNQUOP PCBWJKF‘UFOPOBMB[V/BLPO‘UPKFTEV”OPNQB”OKPNTBTMV‘BPDJKFMJITFLVOEJNPHVWPEOPHFLTQP[FB OJKF J[ES”BP TQSBWPN BEBNJOFTLSFOFQB”OKVOB¸JOKFOJDVLBLPWF¶EV”FWSJKFNFHPWPSJEBJTUJNSF”OKBDJSB[MJ¸JUJI EV”JOBSB[MJ¸JUPTWJSBKVJQPWSITWFHBEBKFJSF[VMUBUPWJTBOPLPNQPOFOUJOBLPKVTFLBCFMQSJLMKV¸VKFJLBLPTF UP¸VKFCF[PC[JSBOBUPEBMJKFTJTUFNQP¸FUOJ¸LJJMJIJHIFOE 0TJN#BMUB[BSB PCBWJKFTUJPTBNJEJTUSJCVUFSBPUPNFEBJTUJLBCFMVSB[MJ¸JUPKEV”JOJOFTWJSBJTUP,BLPKFUB WJKFTUEP¸FLBOBTOFNBMJNOFSB[VNJKFWBOKFNJCSJHPN[BNPKF[ESBWMKF PENBITBNQSPTMJKFÀFOEBTFEJSFLUOP PCSBUJN QSPJ[WPÀB¸V 3F¸FOP ° V¸JOKFOP .S %BWJE 4BM[ J[ 8JSFXPSMEB QSPNQUOP KF PEHPWPSJP OB NPK VQJU LBLP CJ SB[MJLB J[NFÀV EWB J USJ NFUSB JTUPH NSF”OKBLB USFCBMB CJUJ NJOJNBMOB UF EB ¶F PO UP JTUSB”JUJ 1VTUJP TBN.S4BM[BEBJTUSB”VKF

Što je bolje – kratko ili dugo? 4UWBSCJNP”EBJQBMBV[BCPSBWEBTFVLV¶OPNTJTUFNVOJKFQPKBWJMBNBHJ¸OB):%3",BLPKFVEBMKFOPTUJ[NF ÀVUFNBHJ¸OFLVUJKFJOBQBKBOKB[B1BTT9J9POPCJMBNBOKFPEDFOUJNFUBSB ‘UPNJKFESVHPQSFPTUBMPOFHP QJUBUJQSPJ[WPÀB¸BKFMJWPMKBO TBNP[BNFOF OBQSBWJUJEWBUBLPLSBULBLBCFMB0EHPWPSKFTUJHBPCS[PJWSJKFEJHB DJUJSBUJ³/BKLSB¶JLBCFMJLPKFQSFQPSV¸BNPJMJQSPJ[WPEJNPTVPEKFEBONFUBSEV”JOF#JMP‘UPLSB¶FPEUPHBOF¶F EBUJEPCBSSF[VMUBU¥;B‘UPLSBULJLBCFMJOJTVEPCSJJ‘UPKFTPOJNBEV”JNPENFUSB OJUJSJKF¸J 0EMV¸JPTBNQSFLJOVUJJTUSB”JWB¸LJQPEVIWBU.S4BM[BUFNVVQVUJPJTUPQJUBOKF0EHPWPSJPKFTMKFEF¶F DJUJSBN ³/B‘JNSF”OJLBCFMJEKFMVKVLBPWSMPVTQKF‘BONSF”OJGJMUBSJUJTFFGFLUJKFEOBLPEBKV¸VUJJJ[NKFSJUJ1POBSVE”CJ JI QSPJ[WPEJNP V ”FMKFOPK EV”JOJ BMJ TLSB¶JWBOKF ¶F EFGJOJUJWOP VNBOKJUJ OKJIPWV FGJLBTOPTU 6 TUWBSJ V OFLJN BQMJLBDJKBNB USPNFUBSTLJ LBCFMJ [WV¸F [OB¸BKOP CPMKF PE EWPNFUBSTLJI ;CPH UPH SB[MPHB OF QSFQPSV¸BN EV”JOFLSB¶FPEEWBNFUSB¥ 0EHPWPSKF[BOJNMKJWJPQFUTFOBEBKVJTUBQJUBOKB"[B‘UPLSB¶FPEEWBNFUSBOJKFEPCSPJ[B‘UPKFUSJNFUSBOFHEKF QVOPCPMKFJ‘UPKFTBEV”JOBNBWF¶JNPEUSJNFUSB 4QSFNBOTBNQPUQJTBUJEBOJ.S4BM[OJKFTBTWJNTJHVSBO EB[OB[B‘UPKFUPNFUBLP BMJOJKFPOKFEJOJ;OBEFUFMJWJ


  

Sretna obitelj žica za napajanje QJ‘F (PSEBO (B”J

/

BQPOTLJLBCFMJJBVEJPTVTUBW V LPKFN TF OBMB[F ¸FTUP UFOEJSBKV CJUJ OFQSFEWJEMKJWJ V JOUFSBLDJKJ(PUPWPEBJOFNBQSBWJMB V OKJIPWPN NFÀVTPCOPN PEOPTV BLBEUPNFQSJEPEBNPWFMJLFSB[MJLF LPKF JEFOUJ¸OF ”JDF EFNPOTUSJSBKV V SB[OJNTVTUBWJNB QB¸BLJVPWJTOP TUJPLBSBLUFSJTUJLBNBJLWBMJUFUJTUSVK OPHQSJLMKV¸LBVTUBOV EPMB[JNPEP [BLMKV¸LBLBLPKFQSBWVLPNCJOBDJKV ³TUSVKB‘B¥ QPQSJMJ¸OP UF‘LP TFMFLUJ SBUJ 1SJTUVQ JOEJWJEVBMOPH UFTUJSBOKB ”JDB TBNP KF QPMPWJ¸BO QVU QSFNB ”FMKFOPNPEBCJSV KFSJTLMKV¸VKF¸JN CFOJLLPNQBUJCJMOPTUJJ[NFÀVNPEF MB 4IPEOP UJN TB[OBOKJNB V PWPN PTWSUV QPLV‘BU ¶FNP LPNCJOJSBUJ QPKFEJOB¸OJJHSVQOJQSJTUVQUFNBUJDJ 5BLP ¶F TWBLJ PE ¸FUJSJ LBCFMB OB UFTUV CJUJ PQJTBO TBNPTUBMOP B OB LSBKV¶FNPQPLV‘BUJQSPBOBMJ[JSBUJOKJ IPWVNFÀVTPCOVLPNQBUJCJMOPTU UF EFGJOJSBUJEPNJOBOUOFTPOJ¸OFPESFE OJDFDJKFMPHTFUVQB;BQP¸FUBLTV J[TVTUBWBVLMPOKFOJTWJTUSPHPBVEJ PGJMTLJLBCFMJ BOBOKJIPWBTVNKFTUB QPTUBWMKFOJTUBOEBSEOJOBQPODJLBLWF QP[OBKFNP LBP EJKFMPWF LPNQMFUB NOPHJIFMFLUSJ¸OJIVSFÀBKB QPTFCOP SB¸VOBMB4VTUBWKFUBLPP”J¸FOTWJ SBPOFLPMJLPEBOB OBLPO¸FHBTVOB SFEEP‘MJUFTUJSBOJLBCFMJ4WBLJPEOKJI CJPKFTQPKFOOBTWBLJEJPTVTUBWBJ OBKEV”F[BES”BOOBPOPNNKFTUVOB LPKFNTVOKFHPWFLBSBLUFSJTUJLFCJMF OBKTOB”OJKF J[SB”FOF /BLPO UPHB KF VLMPOKFO J[ TVTUBWB J JTUJ QPTUVQBL KF QPOBWMKBO ¸FUJSJ QVUB /B LSBKV TV TWJ LBCFMJ V JTUP WSJKFNF VLMKV ¸FOJ OB OKJIPWF V QSJKB‘OKFN EKFMV UFTUJSBOKB QSFEFTUJOJSBOF MPLBDJKF J UFTUJSBOJLBPLPNQMFU4NBUSBNPEB KF PWBLBW OB¸JO JTQJUJWBOKB LBSBLUF SJTUJLB LBCFMB MPHJ¸OJKJ BMJ OB UBLWV PEMVLVBVUPSTFPEMV¸JPHPUPWPTMV

60

IJGJNFEJB

Strah od supremacije i dominacije jednog kabela u odnosu na druge, kao i sukobljavanja različitih koncepcija određenog segmenta u zvuku je elegantno zaobiđen, a 4 različita modela naponskih kabela djelovali su unisono ¸BKOP6QPTMKFEOKJIOFLPMJLPNKFTFDJ LSP[ TVTUBW KF QSPNBS‘JSBMP NOPHP LWBMJUFUOJI NPEFMB OP QP OF¸FN KF LPNCJOBDJKB VWJKFL CJMB QPNBMP NBOKLBWB 5FTUJSBKV¶J J EBMKF VQPSOP TUSVKOF LBCFMF [B WMBTUJUF QPUSFCF QSJKF TBNPH QP¸FULB UFTUB LPKJ KF USFCBP CJUJ QSJ¸B P QPMPWJDJ PWEKF TQPNJOKBOJI NPEFMB QPLV‘BP TBN VLMKV¸JUJOFLPMJLP”JDBLPKFTVVUPN USFOVULVCJMFOBSBTQPMBHBOKV.JTMJN EB TBN V TWPKFN TVTUBWV QSPOB ‘BP PEHPWBSBKV¶V GPSNVMV PEOPTB J[NFÀV TOBHF J SBGJOJSBOPTUJ  LBE TBNOBKNBOKFP¸FLJWBP;CPHUPHB ”FMJNP QSFETUBWJUJ NPEFMF LPKJ TV TVTUBWV QPEBSJMJ LWBMJUFUV B WB‘FN SFDF[FOUV VLB[BMJ OB QVU V LPKFN WBMKBLSFOVUJQSJLPNQMFUJSBOKVTVTUB WB/BSBWOP JEBMKFWSJKFEJPQSF[QSJMJ LPNPQSFNBOKBWMBTUJUPHTVTUBWB OP OBKJ[SB[JUJKF LBSBLUFSJTUJLF PESFÀFOPH LBCFMBLPKF¸JOFPLPTOJDV[WVLBLPKJ NP”FQPOVEJUJ BOBLPKF¶FVUFTUV CJUJ TUBWMKFOP UF”J‘UF JQBL CJ USFCBMF CJUJ VOJWFS[BMOF J LBP UBLWF TF USBO TQPOJSBUJV”FMKFOJBVEJPTVTUBW

Tehnički opis Colibri labs- Guru Reference 7F¶ QPWS‘OJN QSFHMFEPN WBOK‘UJOF NPEFMB ¥(VSV3FGFSFODF¦ PTUBKF VHPEBOEPKBNQSPJ[WPEBLPKJJ[WBOB QPTKFEVKFTWFLBSBLUFSJTUJLFLPKFHB TQSBWPNTUBWMKBKVVESV‘UWPVLPKFN TFOB‘BPOBPWPNUFTUV,POTUSVLUPS 4JOJ‘B ,SBMKJ¶ J[ 3JKFLF GJOJ‘JSBP KF LBCFM V DSOV CPKV VLSBTOPN NSF ”JDPN B [B LPOFLDJKV KF PEBCSBP WSIVOTLF¥'VSVUFDI¦LPOFLUPSF 4BN LBCFM KF J[SBÀFO V ¥%/,¦ HFPNFUSJKJ LPSJ‘UFOKFN LPNCJOBDJKF TSFCSOF J QPTSFCSFOF ”JDF SB[MJ¸JUJI QSFTKFLB6LPOTUSVLDJKVKFVHSBÀFOP ¸BLNFUBSBWPEJ¸B5FGMPOJ17$ HVNB TV PEBCSBOJ [B EJFMFLUSJLF

[CPH WSIVOTLJI J[PMBDJKTLJI J GJ[J¸LJI TWPKTUBWB 17$ HVNB TWPKPKPN FMB TUJ¸OP‘¶V TQSKF¸BWB WJCSBDJKF J UBLP EPEBUOP PEV[JNB QSPTUPS TNFUOKB NB6LPOFLUPSJNBVMPHVEJFMFLUSJLB QSFV[JNB UFGMPOTLJ QSBI B BLUJWOJ PLMPQKFJ[SBÀFOPEBMVNJOJKTLFNSF”F J CBLSFOJI PCVKNJDB LPKF TV WF[BOF [BNBTVJ‘UJUFLPOTUSVLDJKVPEFMFL USPNBHOFUTLJITNFUOKJ+FEJOBNBOB PWBLWF LPOTUSVLDJKF KF OF‘UP NBOKB FMBTUJ¸OPTUHVSVB OPUPKFQSFNBSJKF ¸JNB QSPJ[WPÀB¸B SJKF‘FOP V OPWJKJN JOLBSOBDJKBNBJTUPHLBCFMB

Oyaide -Tunami GPX ¥5VOBNJ (19¦ KF [BQSBWP [BKFEOJ¸ LJ QSPJ[WPE EWJKF QP[OBUF UWSULF ¥0ZBJEF¦ TQFDJKBMJTU [B QSPJ[WPEOKV LWBMJUFUOJI LPOFLUSPSB [B PWBK NPEFM KFQSPJ[WFPNBTJWOFJJ[WBOSFEOPLWB MJUFUOF LPOFLUPSF NPEFM 4& LPKJTFKBSLPDSWFOPNCPKPNSB[MJLVKV PE JEFOUJ¸OJI QSJLMKV¸BLB OBCBWMKJWJI QPTFCOP BLPKFLSBTJKP‘EFDFOUOJKB QSP[JSOB QMBTUJLB V SB[MJ¸JUJN CPKBNB PWJTOP P NPEFMV ,WBMJUFUB J KFE OPTUBWOPTU LPOFLDJKF [B LPKV OJKF QPUSFCOP MFNMKFOKF QP[MB¶FOF QPWS ‘JOF LPOUBLBUB EPEBUOP PCPHB¶FOF QBMBEJKVNPN J WSIVOTLJ GJOJ‘ JEFO UJ¸OJ TV OB VHSBÀFOJN LPOFL UPSJNBLBPJOBPOJNBLPKJ TF OBCBWMKBKV QPTFCOP J TQBEBKV V TBN WSI QPOVEF OBNJKFOKF OF OBK[BIUKFWOJKJN LPSJTOJDJNB 0OJ ¶F TJHVSOPCJUJ[BEPWPMK OJJJ[CPSPNWPEJ¸B[B PWBK NPEFM QSPJ[WFEF OJN V UWSULJ ¥'VSVLBXB¦ 3BEJ TF P NBTJWOPN ¥1$0$$"¦LBCFMV¸JKJEJ[BKOQPU QJTVKFMFHFOEBSOJQSPGFTPS 0IOP #BLSFOJ WPEJ¸J V

¥1¦ HFPNFUSJKJ UJKFLPN QSPJ[WPEOKF QPEWSHOVUJ TV LPOUSPMJSBOPN HSJKBOKV JIMBÀFOKV BQPWS‘JOBJNKFQPTFCOP QPMJSBOB6[FNMKFOKFKFJ[WFEFOP0'$ WPEJ¸FN 6OVUSB‘OKB J[PMBDJKB KF PE QPMJPMFGJOTLPH QPMJNFSB EPL KF [B WBOKTLV PEBCSBO QPMJVSFUBO 0LMPQ KFUSPTMPKOJJTBTUPKJTFPEBMVNJOJKTLF GPMJKF 1& LBSCPOB B V QSWPN TMPKV TNFUOKFPECJKB¥&MFDUPNBHOFUJD'JFME 'PSNBUJPO¦ 4MJLV VQPUQVOKVKF ESBJO ”JDBEFCMKJOF NN%V”JOBUFTUJ SBOPHLBCFMBJ[OPTJMBKF N

Wireworld-Aurora 5.2 i Wireworld-Electra 5.2 5BOLJ QMPTOBUJEJ[BKOPCBLBCFMBKFEOB KFPEQPTFCOPTUJ[BLPKVTFLSFJSBKV¶J DJKFMV TFSJKV OBQPOTLJI LBCFMB PEMV ¸JP QP[OBUJ LPOTUSVLUPS %BWJE 4BMU[ 1PTSFCSFOJ LPOFLUPSJ SFMBUJWOP NBMF NBTFJTLSPNOJIEJNFO[JKBLPNQBL UOJ TV J LWBMJUFUOJ 7PEJ¸J V "VSPSJ TV OB¸JOKFOJPEQPTSFCSFOPHCBLSB EPL TV[BTLVQMKJNPEFMPEBCSBOJ¥0$$¦ 0IOP $POUJOPVT $BTUJOH TSFCSOJ WPEJ¸J6OKFHPWPKHFPNFUSJKJVOFQP TSFEOPK CMJ[JOJ WPEJ¸B KF CBMBOTJSBOJ PLMPQOJTLFJNQFEBODF¸JKBKF[BEB¶B TQSJKF¸JUJJOUFSGFSFODJKVTOF”FMKF

XXXIJGJNFEJBIS
OJNTJHOBMJNB5PKFKFEOBPELBSBL UFSJTUJLB QP TWFNV [BOJNMKJWF J PSJHJ OBMOF LPOTUSVLDJKF %SVHB NOPHP QPTFCOJKB TFP¸JUVKFVTUSVLUVSJLPKB [BIWBMKVKV¶JVQPUSJKFCMKFOPKLPNQP[JU OPK J[PMBDJKJ TQFDJGJ¸OPK HFPNFUSJKJ J TUSVLUVSJ V¸JOLPWJUP GJMUSJSB GSFLWFODJKF J[WBO QPESV¸KB PE )[ J OB UBK OB¸JO PULMBOKB ‘VN J TNFUOKF LPKFNPHVEFHSBEJSBUJVLVQBO[WVL TVTUBWB %V”JOB UFTUJSBOJI LBCFMB KF CJMBTBTWJNEPWPMKOJINFUSB

Slušni test Colibri labs- Guru Reference 0E WSIB EP EOB TQFLUSB ¥(VSV 3FGFSFODF¦ KF TVTUBWV QSV”JP EP[V QMFNFOJUPTUJ GJOP¶F B QP[PSOJDV OBQVOJP [SBLPN 7JTPLPUPOTLP QPESV¸KFKFQVOP EFUBMKOP OPEFDFO UOPJOKF”OP EPLKFLPOUSPMBJEVCJOB CBTQPESV¸KBCFTQSJKFLPSOB,BCFMKF VTVTUBWPTJNPQJTBOJILBSBLUFSJTUJLB EPOJP J J[B[JUV EJOBNJLV BMJ J EPJTUB OFP¸FLJWBOV EP[V LPOUSPMF J BSUJLV MBDJKF 7PLBMOF EJPOJDF TV UP¸LB OB (VSV3FGFSFODF $JKFOB

LO */'0

$PMJCSJ-BCT  XXXBVEJPDPMJCSJDPN 0ZBJEF5VOBNJ(19 $JKFOB

LO */'0

.FEJB"VEJP UFM XXXNFEJBBEJPIS 8JSFXPSME"VSPSB $JKFOB

LO 8JSFXPSME&MFLUSB $JKFOB

LO */'0

"VEJP$FOUBS  XXXBVEJPDFOUBSIS

XXXIJGJNFEJBIS

LPKPK TF WF¶JOB LBSBL UFSJTUJLB J OBKTOB”OJKF PTKF¶B #F[ USVO¸J DF TMBEVOKBWPTUJ JMJ OFQSJSPEOF UPQMJOF LBCFM PUWBSB QSP TUPS QPNBMP J[WMB¸J WPLBM JTQSFE MJOJKF [WV¸OJLB J PEMJ¸ OPN LPOUSPMPN ES”J OKFHPWV UFO[JKV OF TQV UBWBKV¶J QSJSPEOV MJLWJEPTU.KFTUPV TVTUBWV HEKF EFGJ OJUJWOP QSV”B OBKWJ‘F KF BNQMJGJLBDJKB *[NFÀV QSFU QPKB¸BMBJJ[MB[B JQBLCJINBMVQSFE OPTUEBPQSFUQPKB¸BMVTLPKJNLBSBL UFSJTUJLF GJOP¶F QSP[SB¸OPTUJ J KFEWB QSJNKFUOPHQF¸BUBLPOTUSVLUPSBLPKF TFP¸JUVKFVNBMPKEP[JUPQMJOFOBQSJ KFMB[V J[NFÀV TSFEOKPUPOTLPH J CBT QPESV¸KB TSFUOP TJOFSHJ[JSBKV LBSBL UFS VSFÀBKB /P ¥(VSV3FGFSFODF¦ NP”FTMV”JUJJLBPOBQPOTLJLBCFMOB EJHJUBMOPN SFQSPEVLUPSV LBP J OB CJMP LPKFN ESVHPN EKFMV TVTUBWB (PUPWP VOJWFS[BMBO LBCFM PEMJ¸OJI LBSBLUFSJTUJLB

Oyaide-Tunami GPX ¥5VOBNJ (19¦ KF UBLPÀFS QPUQVOP VOJWFS[BMBOLBCFM¸JKJLBSBLUFSNP”F NPPQJTBUJLBPCS[ TOB”BO PEMJ¸OF LPOUSPMFVCBTV UFOBHMB‘FOFEJOBNJ LF,BCFMKFUPLPKJJ[V[FUOPWPMJWFMJLF QPUSP‘B¸F UBLPEBKFVQSWPNEJKFMV UFTUJSBOKBTVSBÀJWBPTBJ[MB[OJNQPKB ¸BMPNEBCJQSPDFT[BWS‘JPEJSFLUOP VLMKV¸FOV[JEOVVUJ¸OJDV OBQBKBKV¶J DJKFMJTVTUBW(PUPWPKFOFNPHV¶FCJMP EPWFTUJVQJUBOKFOKFHPWLBQBDJUFU6[ TOBHVJPESKF‘JUPTU ¥5VOBNJ(19¦KF PENKFSFOJVSFQSPEVLDJKJFLTUSFNBJ WSMPOBLMPOKFOLSFBDJKJ‘JSPLFJEVCPLF [WV¸OFTMJLF3FQSPEVLDJKBLMBTJLFJMJ ¥GVMM GPSDF¦ EJPOJDB KB[[ HMB[CF OKF HPWB KF EPNFOB 0SLFTUBS KF J OB OBKWF¶JN HMBTOP¶BNB OFQPNJ¸BO J TNKF‘UFOVWFMJLQSPTUPSV[OBHMB‘F OV NJLSPEJOBNJLV UF ¸WSTU J J[WBO SFEOP EVCPL GVOEBNFOU $JKFMJ [WVL KF TBTWJN NBMP QPNBLOVU QSFNB UBNOJKFNQPMV UFJ[SB[JUPQSF[FOUBO ¥5VOBNJ (19¦ KF LBCFM KFEOPTUBWOF GPSNVMF[WVLBLPKVLPSJTOJLNP”FPDJ KFOJUJLSP[OFLPMJLPNJOVUBESV”FOKBT LBCFMPN OP UB KFEOPTUBWOPTU NV QSV”B J HPUPWP VMUJNBUJWOV VQPSBCMKJ WPTU V SB[OJN TVTUBWJNB %JOBNJLV TOBHV CS[JOV QSPTUPSJWSMPLWBMJUFUOP PESBÀFOFFLTUSFNFNBMPLPKJTVTUBW OF¶FHMBTOPQP[ESBWJUJ

UFSJTUJLB [WVLB EWB NPEFMB UWSULF ¥8JSFXPSME¦TVHFSJSBEBPCBLBCFMB EJKFMFPTOPWOFLBSBLUFSJTUJLF%PJTUB PCBNPEFMBTVVTWPKPK‘FUOKJTVTUB WPN EFNPOTUSJSBMB LBSBLUFS [WVLB LPKJQP¸JWBOBPEMJ¸OPEFGJOJSBOPN TSFEOKPUPOTLPN QPESV¸KV ‘JSPLPN J TUBCJMOPN QSPTUPSV UF WSIVOTLPK NJLPSEJOBNJDJ 7JTPLPUPOTLJ TQFL UBS KF OKF”BO J QSP[SB¸BO TB [BWJE OPNLPMJ¸JOPN[SBLB QPTFCOPLPE NPEFMB ¦&MFDUSB ¦ /P POP ‘UP PWBEWBNPEFMB¸JOJPEMJ¸OJNJ[CP SPNKFEFGJOJSBOKFQP[PSOJDF/BJNF USPEJNFO[JPOBMBOQSPTUPSKFQSJMJLPN OKJIPWBLPSJ‘UFOKBPNFÀFOUBNOPN J HVTUPN QP[BEJOPN J[NFÀV LPKF KF GJOP PTMJLBO BNCJKFOU J NJLSP EJOBNJ¸LB TUSVLUVSB HMB[CF ,BE UPNF EPEBNP PEMJ¸OV EJOBNJLV J GJOP QPWF[BO TQFLUBS PUQSJMJLF KF KBTOP[BLPKVGPSNVMVTVTFPEMV¸JMJ ¥8JSFXPSME¦ LPOTUSVLUPSJ 3B[MJLF J[NFÀV EWB NPEFMB LBCFMB TOB” OJKFTFP¸JUVKVVUSFOVDJNBVLPKJNB KF QPUSFCB [B TUSVKPN WF¶B 5BEB ¥"VSPSB¦HVCJNBMPFOFSHJKFVCBTV J QPTUBKF NBOKF GJOB V EFGJOJSBOKV WJTPLPUPOTLPH QPESV¸KB 5BK EJP TQFLUSBQPTUBKFVNKFSFOJKFQSP[SB ¸BO OP QSFLSBTOP TBNP NSWJDV UPQMPTSFEOKPUPOTLPQPESV¸KFPTUBKF OFUBLOVUP4ESVHFTUSBOF ¥&MFDUSB¦ HPUPWPV”JWBLBELSP[OKF[JOFWPEJ ¸FUF¸FWF¶BLPMJ¸JOBTUSVKF EBQB¸F OB WFMJLJN QPUSP‘B¸JNB QP[PSOJ DB QPTUBKF KP‘ UBNOJKB OB TWPKJN SVCPWJNB B WJTPLPUPOTLJ TQFLUBS J[SB[JUJKF QSJTVUBO J QSP[SB¸BO /JKF QSFPTUBMPESVHPOFHPTLVQMKJNPEFM EPEJKFMJUJJ[MB[OPNQPKB¸BMV BKFGUJOJKJ QSJLMKV¸JUJOBEJHJUBMOJSFQSPEVLUPS5F QP[JDJKFPEMJ¸OPJTLPSJ‘UBWBKVOKJIPWF QPUFODJKBMF PEOPTOPOBKV¸JOLPWJUJKF EFNPOTUSJSBKVOKJIPWFLWBMJUFUF

A sad svi zajedno 6PWPKGB[JUFTUJSBOKBTWJLBCFMJTVJNBMJ QSJHPEVQPLB[BUJTWPKFLBSBLUFSJTUJLF J EPCJMJ TV TWPKF NKFTUP V TVTUBWV ¥(VSV3FGFSFODF¦KFEPEJKFMKFODJKFW OPN QSFUQPKB¸BMV ¥0ZBJEF5VOBNJ (19¦ VLMKV¸FO KF V TUSVKOJ GJMUBS J CSJOFTF[BOBQBKBOKFDJKFMPH TVTUBWB ¥8JSFXPSME &MFDUSB¦ TQSF HOVUB KF

T J[MB[OJN QPKB¸BMPN V ¥"¦ LMBTJ B ¥8JSFXPSME"VSPSB¦EPCJMBKF[BEBUBL PTJHVSBUJ EPWPMKOP LWBMJUFUOF TUSVKF EJHJUBMOPN SFQSPEVLUPSV *HSB EPNJ OBOUOPHJSFDFTJWOPHV[WVLV PEOP TOP LPNCJOBDJKB LBSBLUFSJTUJLB LPKF TVQPLB[JWBMJLBCFMJOBTBNPTUBMOPN UFTUJSBOKV QPLB[BMB TF [BOJNMKJWPN BMJ J QPHPÀFOPN /BJNF TUSBI PE TVQSFNBDJKF J EPNJOBDJKF KFEOPH LBCFMB V PEOPTV OB ESVHF LBP J TVLPCMKBWBOKB SB[MJ¸JUJI LPODFQDJKB PESFÀFOPH TFHNFOUB V [WVLV KF FMFHBOUOP [BPCJÀFO B SB[MJ¸JUB NPEFMB OBQPOTLJI LBCFMB EKFMPWBMJ TV VOJTPOP ,MBTJ¸OB HMB[CB QPTKF EPWBMB KF CS[JOV TOBHV TVTUBW KF VLVQOPEJTBPWSMPMBHBOPJCF[¸VKOJI OBQPSBJ[MB[JPOBLSBKTB[BIUKFWOJKJN NBUFSJKBMPN1P[PSOJDBKF[BES”BWBMB QSPTUSBOPTU NJSOVJUBNOVQP[BEJOV J LPOB¸OP OBKJ[SB[JUJKV LBSBLUFSJTUJLV NOPHP [SBLB ;BOJNMKJWP KF CJMP V UBLWJN EJPOJDBNB PTKFUJUJ [OBUOP VOBQSJKFÀFOV LPOUSPMV J BSUJLVMBDJKV LSP[ DJKFMJ TQFLUBS LBP J OFVTQPSF EJWV EJOBNJ¸LV LPOUSPMV /BJNF V PSLFTUSBMOPNLMJNBLTVV¸JOJMPTFLBP KF TVTUBW OF‘UP UJ‘J J QPWV¸FOJKJ /P NBMP QB”MKJWJKB BOBMJ[B OVEJMB KF KFE OPTUBWBO[BLMKV¸BL*OTUSVNFOUJOJTV JTLBLBMJJ[QP”FMKOPHTPOJ¸OPHPLWJSB J[HVCJMP TF QPWSFNFOP JTLSFOKF V FLTUSFNJNBJTJCJMBODJKB QBKFOBQSWP TMV‘BOKF J TMV‘OJ BQBSBU SFHJTUSJSBP NBOKJ QSJUJTBL OB TWPKF NFNCSBOF 4MJLBKF[CPHUPHB[BEPCJMBLBSBLUFSJ TUJLFQSJSPEOPTUJ BTVTUBWKFEKFMPWBP [OBUOPNBOKFBOHB”JSBOJTWPKQPTBP KFPESBÀJWBPNJSOJKF TUBMP”FOJKF UFKF PTUBWMKBPEPKBNTOB”OJKFHJEJOBNJ¸ OJKFH V PEOPTV OB LPNCJOBDJKV TB TUBOEBSEOJN ³TUSVKB‘JNB¥ #PHBUJKB TUSVLUVSB HMB[CFOPH ULJWB [OBUOP VOBQSJKFÀFOUJNCBSBLVTUJ¸OJIJOTUSV NFOUB J NBMP EJTLSFUOP TBLSJWFOF UPQMJOF J QMFNFOJUPTUJ V TSFEOKFUPO TLPN QPESV¸KV QPMBLP [BUWBSBKV OPUFT T EPKNPWJNB LPKJ TV V OBWF EFOPK LPNCJOBDJKJ LBCFMB CJMJ QPTWF KBTOJ ¸VKOJJVNOPHPNFVOBQSJKFEJMJ [WVL TVTUBWB

Wireworld Aurora i Wireworld Electra 5.2 ;BKFEOJ¸LP QSFETUBWMKBOKF LBSBL

IJGJNFEJB

61


GEVRI[W

JVC KD-AVX33 - novi DVD/CD receiver /PWJ%7%$%SFDFJWFSJ[+7$BOVEJNOPHP[BCBWFVBVUPNPCJMV SFQSPEVDJSBHMB[CVJGJMNPWFSB[OJIGPSNBUB VLMKV¸VKV¶J.1J%JW9*NB VHSBÀFOV#MVFUPPUIUFIOPMPHJKV ‘UP¶FSF¶JEBTFOBOKFHBCF”J¸OP NPHVQSFOJKFUJJOGPSNBDJKFTNPCJUFMB TMV‘BUJHMB[CB ¸JUBUJ4.4QPSVLF HMFEBUJTMJLFJQSFCBDJUJUFMFGPOTLJJNFOJLOBNPOJUPSWFMJ¸JOFJQPMJO¸B 6TWBLPNTMV¸BKVPMBL‘BWBVQPSBCVNPCJUFMBVBVUPNPCJMVJCBSFNNBMP QPWF¶BWBTJHVSOPTUVQSPNFUV64#VMB[PNPHV¶BWBEBTFJTEJHJUBM OJIQMBZFSB QSJKFOPTOJIUWSEJIEJTLPWBJTUJDLPWBQSFOPTFJOGPSNBDJKFJ TMV‘BHMB[CBVBVUPNPCJMV6[,41%EPEBUBLPWBKKF%7%SFDFJWFS TQSFNBOJ[BQSJLMKV¸JWBOKFJ1PEB.BLTJNBMOBJ[MB[OBTOBHBKFY8 .04'&5 Y3.4 .BMPQSPEBKOBDJKFOBJ[OPTJ LVOB */'01SPN.BU UFM XXXQSPNBUIS

Pioneer TS-Q131C – odvojeni dvosistemski sustav auto-zvučnika /PWJ1JPOFFS[WV¸OJDJ[BBVUPNPCJMFSB[WFTFMJU¶FQSJKFTWFHBWMBTOJLF3FOBVMUBVUPNPCJMB/BJNF FLTLMV[JWOPOKJIPWJNNPEFMJNBOBNJKFOKFOKF EWPTJTUFNTLJTVTUBWPEWPKFOJI[WV¸OJLBEPCSPH[WVLBJMBLFJOTUBMBDJKF[BIWBMKVKV¶JTJTUFNVOPTB¸BTUFLEWBWJKLB3JKF¸KFPUBOLJNDFOUJNF UBSTLJNXPPGFSJNBPEWPKFOJNPEWJTPLPUPOTLJIKFEJOJDB#BTPWJTVLFWMBSTLJ EPLNJMJNFUBSTLJWJTPLPUPODJTOFPEJNJKTLJNNBHOFUJNBJNBKV NFLBOFUFLTUJMOFLVQPMF‘UPCJUSFCBMPPTJHVSBUJ›HMBULJ¯JQSJSPEOJ[WVL5FIOJ¸LJQPEBDJGSFLWFODJKTLJSBTQPO)[ PTKFUMKJWPTUE# NBLTJNBMOBTOBHB8 OPNJOBMOBTOBHB8$JKFOBLPNQMFUBKFLVOB*/'0)FMJLPQ UFM XXXIFMJLPQIS

62

IJGJNFEJB

XXXIJGJNFEJBIS


Clarion DXZ778RUSB – rješenje za sve audio formate 5PQNPEFM$MBSJPOPWFQPOVEFBVUPSFDFJWFSBKP‘KFEOPNOBHMB‘BWBPQ¶VQSJIWB¶FOPTU64#UFIOPMPHJKF OVEJLPNCJOBDJKVNPEFSOPHEJ[BKOBJWJTPLPHTUBOEBSEBSFQSPEVLDJKF[WVLB4WJSB$%.18."GPSNBUF BMJNP”FTWJSBUJHMB[CVTQSJLMKV¸FOPHNFNPSJKTLPHTUJDLB ¸JUBUJJ""$EBUPUFLFLPSJ‘UFOFOBQSPHSBNJNB LBP‘UPKFJ5VOFT/JKFQPUSFCOBJOTUBMBDJKB WF¶¶FTWBLJQMBZFS[BTWJSBUJQSFLPPWPHSFDFJWFSBQSJLMKV¸FO QSWJQVU VLMKV¸VKV¶JJJ1PE6[TWPKPHSPNBOLBQBDJUFUPE QKFTNBVGPMEFSB OF¶FCJUJ OF[BEPWPMKOJILPSJTOJLBHMB[CFVBVUPNPCJMV CJU%"$POWFSUFSPCF¶BWBWKFSOVSFQSPEVL DJKV 5JNF"MJHONFOU$POUSPM %JHJUBM;&OIBODFS [BQSJMBHPÀBWBOKF[WVLB UFPEWPKFOBLPOUSPMB [WVLBTVCXPPGFSBTBNPQPKB¸BWBKVEPKBNP UFIOPMP‘LPKTVQFSJPSOPTUJOPWPH$MBSJPONPEFMB %PCSBWJKFTUJ[BPOFLPKJTMV‘BKVHMB[CVVHMBWOPN OB.1QMBZFSJNB4PVOE3FTUPSFSUFIOPMPHJKB PCPHB¶VKFJEJ”F[WVLLPNQSJNJSBOJIGPSNBUB .BLTJNBMOBTOBHBPEXBUUBOB¸FUJSJLBOBMB VPLWJSVKFTMJLVEJOBNJ¸LF EPCSPCBMBOTJSBOF BVEJPSFQSPEVLDJKF6[KFEOPTUBWOPVQSBWMKB OKFPWJNVSFÀBKFN QSFHMFEOJ-$%LPMPSEJTQMFK EPEBUOPPMBL‘BWBVQPSBCVLPSJTOJLV$JKFOBOB ISWBUTLPNUS”J‘UVPWPHNPEFMBKFLVOB */'07*3FMFLUSPOJLB UFM XXXWJSFMFLUSPOJLBDPN

Sony predstavio nove modele auto navigacije /PWJOBWJHBDJKTLJVSFÀBKJJ[4POZBEPTUVQOJPEMJQOKB /765J/76T DFOUJNF UBSTLJNFLSBOPNJVQSBWMKBOKFNQPNP¶VUPVDITDSFFOUFIOPMPHJKF PNPHV¶BWBKVQSPOBMB”FOKB QVUB¸BLJVWKFUJNBLBETVTBUFMJUTLJTJHOBMJWSMPTMBCJ NPTUPWJ ‘VNF UVOFMJ V[QPNP¶4POZFWF 1PTJUJPO1MVTUFIOPMPHJKF0WFOBWJHBDJKFOVEFKBTOVTMJLV LMBTJ¸OFLBSUF[BKFEOPT%ZOBNJD SPVUJOHJOGPSNBDJKBNB TP[OB¸FOJNUP¸LBNBJOUFSFTBOBQVUV CFO[JOTLJNQPTUBKBNBJTMJ¸OJN PESFEJ‘UJNBLPKFNPHVCJUJPEQSFTVEOFWB”OPTUJOBOFQP[OBUJNSVUBNB1SPOBMB”FOKVQSBWPH QVUBTWBLBLPQPNB”FJMBLPSB[VNMKJWTJTUFNTMJLB›‘UPEPMB[JTMJKFEF¶F¯ UF(FTUVSF$PNNBOE TVTUBWHEKFKFEPWPMKBOMBHBOJEPEJS”FMKFOFEFTUJOBDJKFQPKNBOBFLSBOV LBP›IPNF¯JMJ›OFBSFTU GJMMJOHTUBUJPO¯ EBCJWBTOBWJHBDJKBWPEJMBV”FMKFOPNQSBWDV/BWJHBDJKTLJVSFÀBKJTFJTQPSV¸VKV ›OBQVOKFOJ¯NBQBNBPESFÀFOF[FNMKFOBVHSBÀFOJN'MBTINFNPSJKBNBPE.# /76 EPLKFKB¸JNPEFM/765OBNFNPSJKJPE(#QPLSJWFOSVUBNBDJKFMF&VSPQF0CBNPEFMB JNBKVVUJ¸OJDV[BNFNPSJKTLJTUJDLLBLPCJTFVVSFÀBKNPHMFVCBDJUJOPWFNBQFJUP¸LFJOUFSFTB 6SFÀBKJTFMBLPNPHVTLJOVUJJUBLP[B‘UJUJUJPENPHV¶FLSBÀF4OBWJHBDJKBNBEPMB[JJBEBQUFS[B CBUFSJKV 64#LBCFM QSPHSBNTLJEJTLJNFLBOBSV¸OBUPSCJDB[BTQSFNBOKFVSFÀBKB$JKFOB[B/7 6KFFVSB EPLKF/765KF[BFVSBTLVQMKJ*/'0XXXTPOZIS

XXXIJGJNFEJBIS

IJGJNFEJB

63


HomeVision j

l

i

i

f

l

e

[›[

m

[›m

`

[

\

f

Denon predstavlja novi high-end 1080p DVD upscaler

/PWJ %7% Y Y NN  LH SBCJ QSPGFTJPOBMOP WJEFP QSPDFTJSBOKF J[ %FOPOPWJI WSIVOTLJINPEFMB %7%"97"%7%VSFÀBKB LVOB BQSPEBKFTFQPDJKFOJPE LVOB 1SPDFTPSKFVCJUJ4JMJDPO0QUJY3&0/79TVTUBWLPKJWKF‘UPQSJNKFOKVKFTWPKFNPHV¶OPTUJOB%7%QSJKF OFHP‘UPJIVQTDBMJSBOBQPUQVOJQ)%J[MB[ 0ENOP‘UWB3&0/79PWJINPHV¶OPTUJJ[EWBKBTFOKFHPWBNPHV¶OPTUJ[WPÀFOKBUSJMJKVOBSBEOKJVTFLVOEJ ‘UP [OB¸J QSPDFTJSBOKF TWBLPH QJLTFMB V TUWBSOPN WSFNFOV QSPWPÀFOKF SVUJOB [B TNBOKFOKF ‘VNB QPCPMK‘BOKF P‘USJOFJSF[PMVDJKF0WBKTVTUBWKFEPEBUOPQPES”BOPETUSBOF1JYFM*NBHF$PSSFDUJPOGVOLDJKF[BTWFVLVQOP QPCPMK‘BOKFTMJLF"VEJPKFUBLPÀFSKFEOBLPSBTLP‘OPQPES”BOLBPJWJEFP,MKV¸OF[OB¸BKLFVLMKV¸VKV"EWBODFE "-1MVTEJHJUBMOPBVEJPQSPDFTJSBOKF %FOPOPWV(JHBCJU%FOPO-JOLPQDJKVQSJLMKV¸JWBOKB[BQPTUJ[BOKFOBK CPMKF LWBMJUFUF EJHJUBMOPH [WVLB LSP[ %FOPOPWF LPNQPOFOUF UF CFTLPNQSPNJTOV EPCSV VHSBÀFOV LWBMJUFUV VLMKV¸VKV¶JLPOTUSVLDJKVQSPUJWWJCSBDJKB EWPTMPKOJQPLMPQBDJ USPTUSVLPEOP ¸WSTUVTUSVLUVSV UFPEWBKBOKFTWJI BVEJPJWJEFPQMP¸BTWJ‘FTUSVLJNOBQBKBOKJNB5VKFJ#VSS#SPXOEJHJUBMOPBOBMPHOJQSFUWBSB¸[BKFE OBLVLWBMJUFUV[WVLBTWJILBOBMBJ¸JTUJTUFSFP[WVL UFBVEJPGJMTLJLPOEFO[BUPSJ[BBOBMPHOPOBQBKBOKF/FUSFCB OBHMB‘BWBUJEBKFPWPVOJWFS[BMOJ%7%LPKJCF[QSPCMFNBSFQSPEVDJSBWJ‘FLBOBMOF%7%"VEJPJ4"$%EJTLPWF LBPJLPNQSJNJSBOFGPSNBUF .1 8." %JW9 */'0,PNUFI 5FM XXXLPNUFIIS

XXXIJGJNFEJBIS

IJGJNFEJB

65


ZMHISRI[W Harman/Kardon AVR 347 /PWJ)BSNBOPW"7SFDFJWFSTBES”J'BSPVEKB%$%J WJEFPQSPDFTTJOH )%.*QSPDFTTJOHBMJJ&[4FU &2HSBGJ¸LPTV¸FMKFLPKJNTFCS”FJMBL‘FTJTUFN TUBWMKBVGVOLDJKV6PWBKVSFÀBKQSFQP[OBUMKJWPH), EJ[BKOBPEPTUBMJIUFIOJ¸LJIQSFEOPTUJJNBVHSBÀFO %54&4 %PMCZ1SP-PHJD**Y -PHJD J )%.*QSJLMKV¸BLLSP[LPKJQSPQV‘UBCF[QSPDFTJSB OKBQTJHOBM NVMUJSPPNBVEJP L)[CJU %"$T0EQSJLMKV¸BLBUVTVEWB)%.*VMB[BJ KFEBOJ[MB[ EWB‘JSPLPQPKBTOB .)[ )%57SFBEZLPNQPOFO UOBWJEFPVMB[BJKFEBOJ[MB[ ),5IF#SJEHFQSJLMKV¸BL[BJ1PE SFQSPEVLDJKV LPOUSPMVJQVOKFOKF J[MB[[BEJSFLUBOTQPKOBTVCXP PGFS QFU"7VMB[BT4WJEFPN QMVTEWBBVEJPVMB[B QSFBNQ J[MB[F[BLPSJ‘UFOKFWBOKTLJIQPKB¸BMB PTBNEJHJUBMOJIVMB[B PE

¸FHBTVUSJPQUJ¸LBJUSJLPBLTJKBMOBOB[BEOKPKTUSBOJJQPKFEBOOB QSFEOKPKTUSBOJSFDFJWFSB EWBEJHJUBMOBJ[MB[B 34LPOFLUPS[B TPGUWFSOBEPHSBEOKV 0WBKSBTLP‘OPPQSFNMKFOJ)BSNBO,BSEPOEJNFO[JKBYY NN UF”BL LJMPHSBNB JNBTOBHV8YOB0INB */'0.FEJB"VEJP UFM XXXNFEJBBVEJPIS

Projecta HomeScreen High Contrast Sound Onkyo predstavlja novi receiver TX-SR 605 0OLZPTFP¸JHMFEOPWSMPEPCSPQSJQSFNJP[BOPWVTF[POV TPC[JSPN OBOBKBWMKFOVOPWVTFSJKVSFDFJWFSB,SBKFNMKFUBCJTWKFUMPEBOBUSFCBP VHMFEBUJOKJIPWOPWJSFDFJWFSP[OBLF5943 YYNN LH TQVOPOPWJUFUBLPKJCJNPHBPCJUJSFGFSFODB[BTWFPTUBMF UWSULF5943QPUQVOPKFTQSFNBOQPES”BUJOPWFWJ‘FLBOBMOF BVEJPGPSNBUFLPKFTFSFQSPEVDJSBKVTB)%%7%J#MVSBZVSFÀBKB 6HSBÀFOJTV%PMCZ5SVF)%J%54)%.BTUFSEFLPEFSJJPCPKFCJUSFCBMJ EBWBUJJEFOUJ¸OFJOGPSNBDJKFLBPJOBTUVEJKTLJNTOJNLBNB CF[JNBMP LPNQSPNJTBVLSBKOKFN[WVLV5VKFQPES‘LB[BOBKOPWJKV)%.*WFS[JKV B VMB[BJJ[MB[ BSFDFJWFS¶FNP¶JSBEJUJLPWFS[JKVWJEFPTJHOBMB ¸BLJJ[BOBMPHOJIJ[WPSB LSP[)%.*JMJLPNQPOFOUOJJ[MB[VWJTPLPK )%SF[PMVDJKJ,BLPCJTMJLBCJMBPEMJ¸OJIQFSGPSNBOTJ VTWBLPNUSF OVULVOB)%SF[PMVDJKJ UVKFQPES‘LB'BSPVEKB%$%J&EHF %JSFDUJPOBM $PSSFMBUJPOBM%FJOUFSMBDJOH UFIOPMPHJKF;B‘UPCPMKFQPEF‘BWBOKBTVSSP VOEQBSBNFUBSB OFPWJTOPVLPKFNTFQSPTUPSVOBMB[JTVTUBW VHSBÀFO KFJ"VEZTTFZ&2LBMJCSBDJKTLJTVTUBW LPKBSKF‘BWBWF¶JOVQSPCMFNF BLVTUJLFQSPTUPSB/JUJPTUBMFLBSBLUFSJTUJLFSFDFJWFSBOF[BPTUBKVQP LBSBLUFSJTUJLBNBY8QPLBOBMVOB0INB )$14 )JHI $VSSFOU1PXFS4VQQMZ NBTJWOJWJTPLPLWBMJUFUOJUSBOTGPSNBUPS TWJVPCJ ¸BKFOJLBOBMOJTVSSPVOEEFLPEFSJPE%PMCZ%JHJUBMBJ%54B L)[CJUEJHJUBMOPBOBMPHOJBVEJPQSFUWBSB¸ LPOUSPMB[POF TUFSFP [WVL CJU%41¸JQ DJOFNBGJMUBS SF[OJIGSFLWFODJKB[BJ[MB[TVCXP PGFSBJQSFEOKJI- $ %[WV¸OJLB EVQMBCBTGVOLDJKB */'0"VEJP$JOFNB"SU UFM XXXBVEJPDJOFNBBSUIS

66

IJGJNFEJB

1SPKFDUB#7 OBKWF¶JFVSPQTLJQSPJ[WPÀB¸QSPKFLDJKTLJIQMBUOB QSP‘JSJP KFTWPKVQPOVEVTQFDJKBMJ[JSBOJIQMBUOB[BLV¶OPLJOP6[TUBOEBSEOF J[WFECFQMBUOBVUBLP[WBOPKSPMMJ[WFECJHEKFKFQMBUOPKFEOPTUBW OPOBNPUBOPVPEHPWBSBKV¶FNLV¶J‘UVUFTFQPQPUSFCJPENPUB JUJNFQSJQSFNJ[BQSPKFLDJKV 1SPKFDUBQSFQPSV¸BLPSJ‘UFOKFGJLTOJI QMBUOBJ[WFEFOJIQPNP¶V¸WSTUPHPLWJSBHEKFKFNBUFSJKBM[BQSPKFL DJKVSB[BQFUJQSJ¸WS‘¶FOOBPLWJS1SFEOPTUJPWBLWFJ[WFECFTVFMF HBOUOJKJJ[HMFE [OBUOPCPMKJEPKBNWFMJLPHFLSBOB QPWS‘JOBCF[JLBLWJI OFSBWOJOBJWBMPWB UFWF¶JJ[CPSNBUFSJKBMB[BQSPKFLDJKV5BLPKFV[ VPCJ¸BKFOJ.BUU8IJUF UF)JHI$POUSBTUTBEBEPTUVQBOJNBUFSJKBM[B QP[BEJOTLVQSPKFLDJKV %B5FY UF)JHI$POUSBTU4PVOENBUFSJKBMT QFSGPSBDJKBNBLPKFPNPHV¶BWBKVQSPMB[BL[WVLBLSP[QMBUOP ‘UPVWFMJ LFPMBL‘BWBTNKF‘UBKQMBUOBVPEOPTVOB[WV¸OJLF BQPTFCOPDFOUSBM OJ[WV¸OJL¸JKBKFJEFBMOBQP[JDJKBVQSBWPJ[BTBNPHQMBUOB .PEFMJTLPKJNBTVEPTUVQOJOPWJNBUFSJKBMJTV)PNF4DSFFOJ)PNF4DSFFO %FMVYF BPEMJLVKFJIDN‘JSPLJDNEFCFMJBMVNJOJKTLJPLWJSLPKJKF LPE%FMVYFJ[WFECFPCV¸FOVDSOJCBS‘VOSBEJ‘UPNBOKFSFGMFLTJKF */'0)4.JOGPSNBUJLB 5FM XXXITNIS

XXXIJGJNFEJBIS


DMP na hrvatskom tržištu %JTQMBZ.PVOU1SPKFWPEF¶JLJOFTLJQSPJ[WPÀB¸-$% 1-"4."JQSPKFLUPSTLJI[JEOJIJTUSPQOJITUBMBLBTQSFLP EFTFUHPEJOBJTLVTUWBVQSPJ[WPEOKJNFUBMOJIQSPJ[WP EB[BJOEVTUSJKVQPUSP‘B¸LFFMFLUSPOJLF%.1TUBMDJTF PEMJLVKVPEMJ¸OPNLWBMJUFUPN QSPGJOKFOJNEJ[BKOPNJ J[V[FUOPNGVOLDJPOBMOP‘¶VBVKFEOPJOBKCPMKPNDJKFOPN OBUS”J‘UV/KJIPWVLWBMJUFUVEPLB[VKVJ*40 $&J (4TUBOEBSEJLPKJTFQSJNKFOKVKVVQSPJ[WPEOKJ0EQSP‘MF HPEJOFVQSPJ[WPEOPNBTPSUJNBOV%.1BOBMB[FTFJ CSPKOJBSUJLMJJ[TFHNFOUB57OBNKF‘UBKBUPKFTUQPMJDF LPNCJOBDJKBBMVNJOJKBJTUBMLB [B57JMJ1MBTNB-$% FLSBOFJQSBUF¶F"7VSFÀBKF0EKFTFOJQSP‘MFHPEJOF ‰NJUFMFDUSPOJDKFFLTLMV[JWOJVWP[OJL%.1QSPJ[WP EB[BQPESV¸KFFY+VHPTMBWJKF/BQPESV¸KV)SWBUTLF %.1QSPJ[WPEJTFNPHVLVQJUJVWF¶JOJUSHPWJOBUFIOJ¸ LPNSPCPNUFVNFHBNBSLFUJNB .FSDBUPOOF 4QBS .FSDBUPS */'0‰NJU&MFDUSPOJD UFM XXXTNJUFMFDUSPOJDIS

Početni receiver iz Yamahe :BNBIBKFOBUS”J‘UFQVTUJMBOPWJQP¸FUOJSFDFJWFSP[OBLB39 7*BLPKFOBNJKFOKFONBOKF[BIUKFWOJNLPSJTOJDJNB TBTWP KJNOPWJNLBSBLUFSJTUJLBNBJQSJLMKV¸DJNBOFJ[HMFEBCB‘UBLP Y8OB0INBKFTOBHBLPKFTFEPOFEBWOPNPHMP OB¶JTBNPOBTLVQMKJNNPEFMJNBSFDFJWFSB4UBLPWFMJLPN TOBHPNSFDFJWFS¶FNP¶JCF[WF¶JIQSPCMFNBQPHPOJUJJWF¶F [WV¸OJ¸LFLVUJKF1POVÀFOPKFEFWFUSB[MJ¸JUJISF[OJIGSFLWFODJKB [BTVCXPPGFS    J)[ UBLPEBTFTBEBNP”FCPMKFVQSBWMKBUJOJTLJNGSFLWFODJKBNB B EPEBOBKFJNPHV¶OPTUPLSFUBOKFGB[FTVCXPPGFSB1PWF¶BO KFJCSPK%41NPEPWB OBTWFVLVQOPPTBN%41NPEB[B)J'J J$JOFNB%41NPEPWB[BTVSSPVOE/BQSFEOKPKTUSBOJQBOFMB OBMB[FTF"7QSJLMKV¸OJDFJ NNQSJLMKV¸BL[BTWFQSJTVUOF.1 QSJKFOPTOFQMFKFSF/BQSBWMKFOKFJOPWJEBMKJOTLJVQSBWMKB¸ TBLPKJN CJTFTBEBUSFCBMPQVOPKFEOPTUBWOJKFVQSBWMKBUJTBNJNSFDFJWFSPN ;BES”BOFTVJOFLFTUBSFEPCSFLBSBLUFSJTUJLFLBPGVOLDJKB4JMFOU

XXXIJGJNFEJBIS

$JOFNB LPKPNTFPNPHV¶VKFTMV‘BOKFTVSSPVOEBLSP[TMV‘BMJDF L)[CJUEJHJUBMOPBOBMPHOJQSFUWBSB¸ VMB[OBJJ[MB[OJLPNQP OFOUOJQSJLMKV¸BL TLPKJNKFPNPHV¶FOPQSJLMKV¸JWBOKFJJTQPSV¸JWBOKF WJTPLPLWBMJUFUOPHWJEFPTJHOBMB WFS[JKBTVSSPVOEEFLPEFSB%PMCZ %JHJUBMB%54B JUE$JKFOB:BNBIJOPHSFDFJWFSB397LPE EPNB¶FH[BTUVQOJLBKFLVOB */'0/PWFCPKF[WVLB XXXCPKF[WVLBIS

IJGJNFEJB

67


ZMHISRI[W Novi DALI Phantom Vokal spreman za tržište *BLPTFV)SWBUTLPKVHSBECFOJ[WV¸OJDJOFLPSJTUFQSFWJ‘F[CPHTQFDJGJ¸OJI[BIUKFWB[BOKJIPWV VHSBEOKV TBWS‘FOPTFVHSBÀVKVV[JEPWFPEHJQTBOJIQMP¸B UFMP‘JKFLWBMJUFUF[WVLBPELMB TJ¸OJI[WV¸OJLB TWBLJNEBOPNKFJOUFSFT[BOKJIJQBLTWFWF¶J/PWJ%BMJKFWJ1IBOUPN[WV¸OJDJ NPHMJCJQSPNJKFOJUJOFEPTUBUBLLWBMJUFUF[WVLB KFSTWPKJN[OB¸BKLBNBJ[OFOBÀVKV¶FTMJ¸FVPCJ ¸BKFOJN‘JSPLPQPKBTOJN[BUWPSFOJN[WV¸OJDJNB4WJ%"-*1IBOUPNNPEFMJTVTWKFUTLJ IJHIFOE [WV¸OJDJ J[SBÀFOJEB[BEPWPMKFBVEJPGJMTLF[BIUKFWFQBOJUJ%"-*1IBOUPN7PLBMOFCJUSFCBPCJUJ J[OJNLB/PWJVHSBECFOJ[WV¸OJDJJNBKVKFEJOTUWFOPNBTJWOPNFUBMOPMJKFWBOPLV¶J‘UF TLPNCJ OBDJKPNSJCPOTLPH Y JXPPEQVMQ Y [WV¸OJ¸LJIKFEJOJDB;BCBTTVQSFEWJÀFOFYDN MBHBOFVMUSBCS[F[WV¸OJ¸LFKFEJOJDF EPLSJCPOTLB[WV¸OJ¸LBKFEJOJDBQPLSJWBTSFEOKPUPOTLP QPESV¸KF UBLPÀFSTQPTPCOB[BJ[WBOSFEOFCS[JOF5VKFJKFEBO%"-*KFWLMBTJ¸OJTWJMFOJLVQP MBTUJWJTPLPUPOBD LPKJJNBPEMJ¸OVSF[PMVDJKV4BYDNEVCPLPUPODFN 1IBOUPN7PLBMKF TQPTPCBO[B[BTUSB‘VKV¶J[WV¸OJQSJUJTBLJMBLPNP”FJTQVOJUJWF¶JOVTSFEOKJI EPTSFEOKFWFMJLJI QSPTUPSJKB%"-*1IBOUPN[WV¸OJDJOBNJKFOKFOJTVEBTFSBCFTBTVCXPPGFSPNJUPUSFCBJNBUJ OBVNV JBLPNPHVJCF[OKFHB BMJTVUBEBSF[VMUBUJVCBTQPESV¸KVNBOKFJNQSFTJWOJ1IBOUPN 7PLBM[B‘UJUOJ%"-*ESJWFSTVTUBW¶FTFEPCSPVLMPQJUJTCJMPLPKJN%"-**LPO .FOUPS )FMJDPO JMJ&VQIPOJDBNPEFMPN LBPTUSB”OKJNTVSSPVOE[WV¸OJLPN1SFEWJÀFOBDJKFOB[WV¸OJLBCJUJ¶F CMJ[V‘FTUUJTV¶BLVOB*/'0/PWFCPKF[WVLB XXXCPKF[WVLBIS

Prvi NAD DVD player sa HDMI sučeljem /BKOPWJKJ%7%QMBZFSUWSULF/"%OPTJP[OBLV5JOVEJTMJLVWJTPLFSF[PMVDJKF )% LPKB TFOFPWJTOPPGPSNBUVEJTLBVMBEJDJVSFÀBKBQPTFCOJNQSPHSBNTLJNBMHPSJUNJNBQPEJ”F ³6QTDBMJOH¥ VJSB[MV¸JWPTUQVUFNEJHJUBMOPH)%.*TV¸FMKB6SFÀBKKFPTJN%7%3 8 J %7% 3 8 GPSNBUB UBLPÀFSLPNQBUJCJMBOTB$%3 8 7$% %JW9 .1 %7%"VEJP 8." [BQJTJNB6HSBÀFOJTV%PMCZ%JHJUBMJ%54EFLPEFSJ1SPHSFTJWOPTLFOJSBOKFTMJLFQSPDFTJSBTF QPQSJODJQV³QJYFMQPQJYFM¥ B¸BL‘FTU.)[CJUWJEFP%"$PWBJL)[CJUBVEJP PTJHVSBWBKVWSIVOTLVSFQSPEVLDJKVTMJLFJ[WVLB0TJN)%.*B OBSBTQPMBHBOKVTVJTWFPTUBMF WJEFPJBVEJPWF[F(PUPWJOTLBDJKFOBKFQSJTUVQB¸OJILVOB */'0"VEJP$JOFNB"SU UFM XXXBVEJPDJOFNBBSUIS

68

IJGJNFEJB

Nova Philipsova tehnologija poboljšanja slike 1FSGFDU1JYFM)%&OHJOFKF1IJMJQTPWBOPWB HFOFSBDJKBUFIOPMPHJKFQPCPMK‘BOKBTMJLFJ[HSB ÀFOBOBQMBUGPSNJ1JYFM1MVT)%LPKPNTF QPWF¶BWBSF[PMVDJKBJEFUBMKJ[JSBOPTU5VUFI OPMPHJKV¶FQSJNKFOKJWBUJCSPKOJ1IJMJQTPWJSBWOJ 'MBU 57JOBKBWMKFOJ[BPWVHPEJOV QP¸FW‘J TDNNPEFMPNP[OBLF1'-% 1FSGFDU1JYFM)%&OHJOFKFVQPUQVOKFOBTB TMJKFEF¶JNUFIOPMPHJKBNB)[$MFBS-$% %JHJUBM/BUVSBM.PUJPO QSJSPEOFEJHJUBMOFLSFU OKF )PSJ[POUBM7FSUJDBM-VNJOBODF5SBOTJFOU *NQSPWFNFOU -5* QPCPMK‘BOKFWPEPSBWOPHJ PLPNJUPHQSPMB[BTWKFUMPTUJ UF$PMPS#PPTUFS QPKB¸JWB¸CPKB TCJUOJNQSPDFTJSBOKFN );$MFBS-$%TNBOKVKFWF¶JOVPHSBOJ¸F OKBLPKBTFNP”FOB¶JOBWF¶JOJEPTBEB‘OKJI -$%57B°QSJNKFUOFBSUFGBLUFLPECS[JI QPLSFUBVTMJDJ.JKFOKBOKFNGJ[J¸LPHPE[JWB UFLV¶JILSJTUBMBVQPSBCPN0WFSESJWF$POUSPM UFIOPMPHJKF $MFBS-$%TNBOKVKFWSJKFNFPE[J WBOBTBNPUSJNJMJTFLVOEF7SJKFNFPE[JWBKF EPEBUOPQPCPMK‘BOPVEWPTUSV¸FOKFNCS[JOF PTWKF”BWBOKBOB)[ QSJLB[VKV¶JCS[F LSFUOKFCF[QPESIUBWBOKBLPKFTVTFNPHMF WJEKFUJOBSBOJKJNNPEFMJNB-$%57B+FEBO PEOBKTPGJTUJDJSBOJKJIBTQFLBUB1FSGFDU1JYFM )%&OHJOFKF1IJMJQTPW)PUJ[POUBM7FSUJDBM -5*QSPDFT0WBQPEQJLTFMOBBQMJLBDJKBQPWF ¶BWBCSPKMJOJKBJCSPKQJLTFMBQPMJOJKJLBLPCJ TFQSJMBHPEJMBSF[PMVDJKJQSJLB[BOPHFLSBOB /PUPOJKFTWF PWBUFIOPMPHJKBJEFKP‘LPSBL EBMKFNJKFOKBOKFNJ[OPTBPTWKFUMKFOKB[BTWBLJ [BTFCOJQJLTFM4WBLJQJLTFMKFQPCPMK‘BOLBLP CJTFQSJMBHPEJPQJLTFMJNBLPKJHBPLSV”VKV B SF[VMUBUKFP‘USJKBJEBMFLPQSJSPEOJKBTMJLB/PWJ $PMPVS#PPTUFSTVTUBWQPWF¶BWB[BTJ¶FOPTU CPKB ¸JOF¶JJIUBLP”JWBIOJNB;BKFEOPT CJUOJNQSPDFTJSBOKFN TUWBSBQBMFUVPE¸FUJSJ USJMJKVOBCPKB1FSGFDU1JYFM)%&OHJOFKFQPES ”BOT"DUJWF$POUSPMEJOBNJ¸LJNQSPDFTPN LPKJOFQSFLJEOPNKFSJJJTQSBWMKBEPMB[OFTJHOB MFLBLPCJPTJHVSBPOBKCPMKVJOFQSPNKFOKJWV LWBMJUFUVTMJLF.KFSJTFP‘USJOB ‘VN LPOUSBTU CPKFJPTWKFUMKFOKFPLSV”FOKBEPMB[OJITJHOBMB 3F[VMUBUTWJIVLMKV¸FOJIFMFNFOBUBV1IJMJQT 1FSGFDU1JYFM&OHJOFKFQPUQVOJ)%QQSJ LB[TSF[PMVDJKPNPENJMJKVOBQJLTFMB */'0XXXQIJMJQTIS

XXXIJGJNFEJBIS


ZMHISRI[W Novi Panasonicovi LCD TV-i 1BOBTPOJDKFQPCPMK‘BPTWPKFOPWFNPEFMF-$%57TNOP HJNOBQSFEOJNUFIOPMPHJKBNB/PWJ-$%JOPTFP[OBLF 59-9% -9%J-9%7SIVOTLJNPEFMKF59 -9% DNNPEFMLPKJKFQPUQVOPPQSFNMKFOTOBKOPWJKPN 1BOBTPOJDPWPNUFIOPMPHJKPNTMJLF0QSFNMKFOKFOPWJN*14 "MQIBEJ[BKOPNLPKJPNPHV¶BWBEBTFFLSBONP”FHMFEBUJJ[ CJMPLPKFHBLVUBCF[VUKFDBKBOBTMJLV5FIOPMPHJKBQSPDFTJSBOKB TMJLF7SFBMQSFETUBWMKBOBEPHSBEOKVOBJ[WPSOV7SFBMUFIOPMPHJKV 7JFSB7SFBMVLMKV¸VKFUFIOPMPHJKV$MFBS1JDUVSF LPKBQSV”BCPMKV JJTUBO¸BOJKVWJEFPLPOUSPMVTWBLPHTMJLPWOPHV[PSLB0WBOPWB 1BOBTPOJDPWBUFIOPMPHJKBUBLPÀFSQPCPMK‘BWBSFQSPEVLDJKV³¸JTUF DSWFOFÂ¥J³¸JTUFQMBWFÂ¥CPKF EPL4VC1JYFM$POUSPMMFSUFIOPMPHJKB J[P‘USBWBTMJLVJTQSBWMKBOKFNLPOUVSFTWBLFUP¸LF5VKF)[ .PUJPO1JDUVSF1SPUFIOPMPHJKB LPKBNJOJNJ[JSB[BNV¶FOPTUJ QSV”BNFL‘VUFP‘USJKVSFQSPEVLDJKVCS[JILSFUOKJ0WBUFIOPMP HJKBVWFMJLFQPCPMK‘BWBQSJKFOPTTQPSUTLJIEPHBÀBKBJTNBOKVKF OFEPTUBULFLPKJTVCJMJWJEMKJWJLPEQSFUIPEOJINPEFMB-$%57B 1BOBTPOJDPWOPWJQSPDFTPS Q%JHJUBM1SPDFTTJOH$IJQTFU QSPDFTJSBWJTPLPSB[MV¸JWFQWJEFPTJHOBMBT#MVSBZEJTLPWB JMJESVHJIQJ[WPSB PES”BWBKV¶JOKJIPWVJ[WPSOVY SF[PMVDJKVCF[QSFUWBSBOKB'VOLDJKB³Q%JHJUBM3FNBTUFSJOH 1SPDFTPSÂ¥QSFUWBSBFNJTJKVTUBOEBSEOFEFGJOJDJKFJ%7%WJEFP TJHOBMBVWJTPLPSB[MV¸JWJQWJEFPTJHOBM LBLPCJPES”BP

TMJLVPQUJNBMOPN[BQSJLB[OBWFMJLJNFLSBOJNB-9%JNBUSJ )%.*QSJLMKV¸LB VQPUQVOKFOBTOPWJNQPCPMK‘BOJNTVTUBWPN -JOLLPOUSPMFUBLPEBTFNP”FVQSBWMKBUJCSPKOJNVSFÀBKJNBJ[ 1BOBTPOJDPWFSBEJPOJDFQPNP¶VKFEOPHEBMKJOTLPHVQSBWMKB¸B *NBJVUPS[B4%NFNPSJKTLVLSBUJDV[BJ[SBWOVSFQSPEVLDJKVEJHJ UBMOJITMJLB0TUBMBEWBNPEFMBJNBKVJTUPWKFUOFTMJLPWOF[OB¸BKLF LBPJ-9% BMJOF‘UPTMBCJKJ[WV¸OJ¸LJTVTUBW OFNBVUPSB[B 4%LBSUJDV UFEWBVNKFTUPUSJ)%.*QSJLMKV¸LB */'03". UFM XXXSBNIS

Renoprom otvorio novi TechnoMax megacentar u Beogradu 5WSULB3FOPQSPNEPPQSP‘JSVKFTWPKF QPTMPWBOKFJOBTVTKFEOFES”BWF/BJNF TSFEJOPNTWJCOKBPUWPSJMJTVQPTMPWOJDV UWSULFUFVKFEOPJ5FDIOP.BYNFHBDFOUBS OBNFUBSBLWBESBUOJIV#FPHSBEVV CMJ[JOJOBKWF¶FUBNP‘OKFEWPSBOF³"SFOF¥ VOPWPNEJKFMVHSBEB #VEV¶JEBKF3FOPQSPNKFEBOPEOBKWF¶JI EJTUSJCVUFSBOFLPMJLPTWKFUTLJQP[OBUJI NBSLJUFIOJ¸LFSPCF‘JSPLFQPUSP‘OKFV SFHJKJ PWJNQPTMPWOJNQPUF[PNUWSULB OBTUBWMKB[BDSUBOJQVU‘JSFOKBUWSULFJTUWB SBOKBKBLPHMBODBNBMPQSPEBKOJIUSHPWJOB VGPSNJNFHBDFOUBSB 5FDIOP.BY¶FOBTSQTLPNUS”J‘UVJNBUJ OBK‘JSVQPOVEVQSPJ[WPEB OBSP¸JUPV BVEJPWJEFPTFLUPSV%PCSPQP[OBUJ CSBOEPWJBVEJPJWJEFPVSFÀBKBJPQSFNF .BSBOU[ .PSEBVOU4IPSU 4USBJHIU8JSF "DPVTUJD&OFSHZ OBLPOEVHPHQFSJPEB QPOPWPTV [BIWBMKVKV¶J5FDIOP.BYVV EPTUVQOJ[BQSPEBKVOBTSQTLPNUS”J‘UV */'0XXXUFDIOPNBYIS

70

IJGJNFEJB

XXXIJGJNFEJBIS


Predstavljen Pioneer Blu-ray player za europsko tržište Važniji audio/video 1JPOFFSKFOBKBWJPJ[MB[BLTWPKFHWSIVOTLPH QMBZFSB#MVSBZEJTLPWB #%1-9 OB FVSPQTLPUS”J‘UF#%1-9PNPHV¶VKFPOP ‘UP1JPOFFS[PWFNBTUFSLWBMJUFUB°[WVL JTMJLVVQSBWPPOBLWFLBLWJNBJIKFSF”JTFS [BNJTMJP TBWS‘FOPSFQSPEVDJSBOFOBQ J)[%SVHJNSJKF¸JNB JTUPNCS[JOPNPE GSBNFBVTFLVOEJLPKPNKFGJMNJTOJNBO QPISBOKFO NBTUFSJSBOJQSJLB[JWBOVLJOJ NB1MBZFSTNKF‘UFOVSPCVTOPEWPTMPKOP DSOPLV¶J‘UFNTQP[MB¶FOJNLPOFLUPSJNB QPES”BWB%PMCZ5SVF)% ‘UP[OB¸JEBKF [BKBN¸FO)%[WVL BUBLPÀFSJMPTTMFTT BVEJP QPISBOKFOCF[HVCJUBLB[WVLCF[ JTLSJWMKFOKB JOUFSGFSFODJKFJMJ‘VNB#%1-9 NP”FQSJNBUJLPNQSJNJSBOJ[WVL GJMNPWFJMJ

TMJLPWOFEBUPUFLFQSFLPLV¶OF*1NSF”F 1MBZFSKFLPNQBUJCJMBOTBTUBOEBSEPN %-/"Š QSFLP&UIFSOFUB ‘UP[OB¸JEBTF QSJNKFSJDFTBES”BKJVGPSNBUJNB.1&( 8.7 8."1SP .1J+1&(NPHVQSF OJKFUJTLV¶OPHSB¸VOBMBJMJTFSWFSBOBQMBZFS #%1-9KFVKFEOPVOJWFS[BMOJQMBZFSLPKJ OFFMJNJOJSBLPSJTOJLPWVLPMFLDJKV%7%B SFQSPEVDJSBOKJIJUPV1"-J/54$GPSNB UV5BLPÀFSNP”FSFQSPEVDJSBUJJHMB[CFOF $%PWF1MBZFSKFUBLPÀFSLPNQBUJCJMBOT 8JOEPXT.FEJBŠ1MBZFSPNUFOVEJDJKFMJ OJ[NPHV¶OPTUJSFQSPEVLDJKFNVMUJNFEJKTLJI EBUPUFLBJ[SBWOPTLV¶OPHSB¸VOBMB */'0)FMJLPQ 5FM XXXIFMJLPQIS

sajmovi u svijetu

*'" #FSMJO /KFNB¸LB LPMPWP[°SVKBO XXXJGBCFSMJOEF $&%*"&910 %FOWFS 4"% $PMPSBEP $POWFOUJPO SVKBO XXXDFEJBOFUFYQP )*'*/&844)08 -POEPO 7FMJLB#SJUBOJKB 3FOBJTTBODFIPUFM )FBUISPX SVKOB XXXIJGJOFXTDPN 501"6%*07*%&04)08 .JMBOP *UBMJKB "UBIPUFM2VBSL SVKOB XXXUPQBVEJPJU 803-%0')*'* )BOOPWFS /KFNB¸LB $POHSFTT $FOUFS JSVKOB XXXIJHIFOETPDJFUZEF )0.&&/5&35"*/.&/54)08 .BODIFTUFS 7FMJLB#SJUBOJKB 3FOBJTTBODFIPUFM JMJTUPQBE

Onkyo TX-SR505E AV receiver 1P¸FUOJNPEFMOBKOPWJKFMJOJKF0OLZP "7SFDFJWFSBOPTJP[OBLV5943& 0QSFNMKFOKFTBJ[MB[OPNLPOGJHVSB DJKVV[8TOBHFQPTWBLPNLBOBMV VMB[OBJJ[MB[OJN)%.*TV¸FMKFN TPGJTUJDJSBOJN"VEZTTFZ&2TVTUBWPN LBMJCSJSBOKB[WV¸OJ¸LPHTVTUBWBVTLMBEV TBTPCOPNBLVTUJLPNQVUFNNKFSOPH NJLSPGPOB UFTWJNBLUVBMOJNEFLPEFSJNB

%PCBS[WVLKBN¸F[BTFCOJL)[CJU %"$PWJ[BTWBLJLBOBMQPKFEJOB¸OP LBPJ ³1VSF"VEJP¥NPEOBNJKFOKFOBVEJPGJMJNB 4UBCJMBOSBETB[WV¸OJDJNBSB[MJ¸JUJILBSBL UFSJTUJLBPTJHVSBWBPCJMOPEJNFO[JPOJSBOJ )$14TVTUBWOBQBKBOKB*UPTWFQP QPWPMKOPKHPUPWJOTLPKDJKFOJPELVOB */'0"VEJP$JOFNB"SU UFM XXXBVEJPDJOFNBBSUIS

XXXIPNFFOUFSUBJONFOUTIPXDPVL

$&"*/%6453:'036. 4BO%JFHP 4"% MJTUPQBE XXXDFPSH ;"(3&#"6%*07*%&04)08 ;BHSFC )SWBUTLB 4IFSBUPO IPUFM °-JTUPQBE XXXIJGJNFEJBISTBKBN "/"-0('036.4)08 ,SFGFME /KFNB¸LB /PWPUFM IPUFM JMJTUPQBE XXXBOBMPHGPSVNEF 8)"5)*'* 4)08 /PWPUFM-POEPO8FTU)PUFM -POEPO 7FMJLB#SJUBOJKB TUVEFOJ XXXXIBUIJGJTIPXDPVL */5&3/"5*0/"-$&4 -BT7FHBT 4"% TJKF¸OKB XXXDFTXFCPSH 406/%7*4*0/5)&#3*450-4)08 .BSSJPUU$JUZ$FOUSF)PUFM #SJTUPM 7FMJLB#SJUBOJKB WFMKB¸F XXXCSJTUPMTIPXDPVL

XXXIJGJNFEJBIS

IJGJNFEJB

71


       

Surround receiveri za svakoga Q J ‘ F  % V C S B W L P 5P Q M B L

/

JNBMP MBHBO [BEBUBL [B LPSJTOJLB EBOBT QSFETUBWMKB LVQOKBSFDFJWFSBEPCSJIQFS GPSNBOTJ .P”EB KF MBL‘F PEBCSBUJ OFLJTLVQMKJNPEFMJOFLFQSFEOPTUJ J LWBMJUFUF TF QPESB[VNJKFWBKV BMJ LVQOKB SFDFJWFSB V OJ”FN DKFOPW OPNSB[SFEVCJMPLPKFUWSULFHSBOJ¸J T BWBOUVSPN /B TSF¶V EBOBT TF ¸BLJVUJN¥TLSPNOJN¥JQSJTUVQB¸ OJN SFDFJWFSJNB TLSJWBKV PHSPNOJ QPUFODJKBMJ TVSSPVOE [WVLB LV¶OPH LJOB/BSBWOP POJOFEBKV[WVLLBP OKJIPWBTLVQMKBCSB¶B BMJOFLJJNBKV JUFLBLP [HPEOF VHSBÀFOF ³TUWBS ¸JDF¥ QSFV[FUF JI CPMKJI NPEFMB 7SB¶BKV¶J TF TBNP HPEJOF V QSP‘MPTU TMPCPEOP TF NP”F SF¶J EBTVHPUPWPTWJSFDFJWFSJOBUFTUV TB TWPKJN LBSBLUFSJTUJLBNB EP”JWKFMJ NBMV SFWPMVDJKV 5SJ SFDFJWFSB J[ UF LMBTF SB[MJ¸JUJI UWSULJ EPCSP QSFE TUBWMKBKV ‘UP UP EPJTUB QSV”BKV PWJ ³NBMJ TVSSPVOE EJWPWJ¥ 5FTUJSBOJ TV SFDFJWFSJ 0OLZP 59  1JPOFFS 749J:BNBIB397

OnkyoTX-SR 304 0OLZP KF WSMP VTQKF‘OP QSJNJKFOJP TWPKEJ[BKOTLVQMKJINPEFMBSFDFJWFSB OBPOFJ[OJ”FHSBOHB5VOFNBPOF WJ[VBMOF SBTLP‘J J[ HPSOKFH DKFOPW OPH SB[SFEB BMJ ³USJL¥ T JTQVQ¸BOJN EJKFMPN OB EPOKFN EJKFMV QSFEOKF BMVNJOJKTLF QMP¸F GJOP SB[CJKB KFE OPMJ¸OPTU ,BP ‘UP KF UP PCJ¸BK LPE 0OLZB TSFCSOJSFDFJWFSJJNBKVEJTQMFK

72

IJGJNFEJB

V”V¶LBTUPKCPKJ LBPJNPEFMEPCJWF OJOBUFTU BDSOJV[FMFOPK4USB”OKB TUSBOB SFDFJWFSB PEV‘FWMKBWB VHSB ÀFOJNWJEFPLPNQPOFOUOJNVMB[OJN JJ[MB[OJNQSJLMKV¸LPN ¸JNFTFEPQSJ OJKFMPLWBMJUFUOPNWJEFPTQBKBOKV/B ”BMPTU SFDFJWFSOFNB47)4QSJLMKV ¸BL‘UPKFTUWBSOP¸VEOP BJQSJLMKV¸ OJDF [B TQBKBOKF [WV¸OJ¸LJI LBCFMB TV OB QSJODJQV PQSVHBTUJI IWBUBMKLJ /JKFUP¸VEOPTPC[JSPNEBKFSJKF¸P 0OLZFWPN QP¸FU OPN SFDFJWFSV J[ QPOVEF BMJ OFLJ LPOLVSFOUJVPWPN TFHNFOUV JQBL TV CPMKF PQSFNMKFOJ QSJLMKV¸DJNB 6NJOVTFNP”FNP VCSPKJUJOFQPTUPKBOKF LBOBMOPHTVSSP VOE EFLPEFSB JNB TBNP  ‘UP KF UBLPÀFS QPTMKFEJDB QP¸FUOPH SBOHB 0OLZFWPH SFDFJWFSB 3FDFJWFS JNB WSMPEPCSPPTNJ‘MKFOVMPHJLVQPEF‘B WBOKB TWJI QBSBNFUBSB 6QVUTUWB [B VQPSBCVTVVWFMJLFEPQSJOJKFMBUBLWPN EPKNV KFSKFTWFEPCSPTMJLPWJUPPCKB‘ OKFOP*EFBMOP[BQP¸FUOJLFLPKJOJTV JNBMJQSJKB‘OKJIJTLVTUBWBTSFDFJWFSJNB ,PEQPEF‘BWBOKBTVSSPVOEEFLPEF SBOBQP¸FLVKFKBTOPEBOPEP[OBOKB ‘UPTFTNBUSBWFMJLJN[WV¸OJDJNB DNNFNCSBOB[WV¸OJLB B‘UPNBMJN JTQPEDN /BSBWOP UBKQPEBUBL

¶FUF OB¶J V VQVUTUWV [B VQPSBCV B OF OB TBNPN EJTQMFKV SFDFJWFSB ‘UP KF WSMP CJUOB JOGPSNBDJKB [B LPSJTOJLB J OFTSF¶FTFCB‘¸FTUP¸BLJLPEKB¸JI SFDFJWFSB ,PE QPEF‘BWBOKB KB¸JOF J[MB[OFSB[JOF[WVLBTWBLPHQPKFEJOPH LBOBMB OBQSBWMKFO KF WFMJLJ SBTQPO PE

 E# B [B TVCXPPGFS ¸BL EP

E#1SJMJLPNVLMKV¸FOKBLBMJCSB DJKF[WVLB PENBITFOBUPNFLBOBMV PHMB‘BWB J UFTU UPO QB KF NPHV¶F WSMP CS[P QPEFTJUJ J[MB[OVSB[JOV[WVLB 6EBMKFOPTUTMV‘BUFMKB PE [WV¸OJLB NPHV ¶B KF V SBTQPOV PE N EP N V LPSBDJNBQPN 0EMJ¸OPKFVLPNQP OJSBOB J PCKB‘OKFOB SF[OBGSFLWFODJKB PE LPKF¶FTF¸VUJOJTLF GSFLWFODJKF QB¶FTF UBLPWF¶JN[WV¸OJDJ NBLPKJJNBKVNFN CSBOF QSFLP DN CJUJ EPEJKFMKFOB KFEOBPEUSJSF[OFGSFLWFODJKF )[ B POJN T NBOKJN NFNCSBOBNB CJUJ¶FQPWF¶BOBGSFLWFODJKBOB)[ DN NFNCSBOB +P‘ KFEOB V OJ[V WSMP QSBLUJ¸OJI TUWBSJ [B TBNPH LPSJTOJLB ,PE %PMCZ 1SP -PHJD ** NPHV¶FKFEPEBUOPQPEFTJUJVPCJ¸BKF OVGVOLDJKV[B³1BOPSBNV¥ VLMKV¸FOB JMJJTLMKV¸FOB ³EJNFOTJPO¥ J‘JSJOB DFOUSB $FOUFS 8JEUI PE %54 /FP HMB[CFOJ NPE UBLPÀFS QSV”B

Stražnja strana receivera oduševljava video komponentnim ulaznim i izlaznim priključkom

SBTQPO ‘JSJOF DFOUSBMOPH LBOBMB PE 1PTUPKJJEVQMBCBTGVOLDJKBLPKPN TF TWF EVCPLF GSFLWFODJKF NPHV ³QPTMBUJ¥ J V QSFEOKF J V TVCXPPGFS LBOBM'VOLDJKB¶FSBEJUJKFEJOPBLPKF VLMKV¸FOBGVOLDJKB³:&4¥[BTVCXPP GFSJBLPTVQSFEOKJMJKFWJJEFTOJLBOBM OB³MBSHF¥GVOLDJKJ5VKFJOFJ[PTUBWOJJ WSMP GVOLDJPOBMOJ $JOFNB GJMUBS QSFQP SV¸MKJW [B PCBWF[OP VLMKV¸JWBOKF LPE HMFEBOKBGJMNTLJI[WV¸OJINBUFSJKBMB6 TMV¸BKVLBEBKFQSJNKFUBONBMJOFTLMBE J[NFÀVTMJLFOBFLSBOVJ[WVLB ‘UPTF WSMPSJKFULPEPHBÀB QPNP¶J¶FGVOLDJKB ³"7 4ZOD¥ LPKB PNPHV¶VKF LPSFLDJKV T JNT;BTMV‘BMJDFKFEPEB OP QPIWBMOP QPTFCOP QPEF‘BWBOKF [WVLB J UP V SBTQPOV PE  E# ,BEB TV VLMKV¸FOF TMV‘BMJDF NPHV ¶F KF [WVL QSBUJUJ V NPOP TUFSFP JMJ EJSFLUOPN[WVLV BTVSSPVOEBOFNB LBP ‘UP KF UP TMV¸BK LPE :BNBIJOPH SFDFJWFSB %BMKJOTLJVQSBWMKB¸KFEJNFO[JKBNBCJP OBKWF¶J OB UFTUV HMFEBKV¶J WJTJOV BMJ EPCSP MF”J V SVDJ *BLP KF OB J[HMFE QSFUSQBOGVOLDJKTLJNUJQLBNB WSMPTF KF KFEOPTUBWOP TOBMB[JUJ NFÀV OKJNB 5JQLFLPKJNBTFPEBCJSFQPKFEJOJVSF ÀBK OBQSJNKFSSFDFJWFSJMJ%7% TWJKFUMF DSWFOPN CPKPN J OBLPO TFLVOEJ TF JTLMKV¸F .PHV¶F KF QPLSFUBUJ EP VSFÀBKB BMJTBNPBLPTVJ[0OLZB 0OLZFWKFEBMKJOTLJVQSBWMKB¸QPLB[BP TFOBKCPMKJNPETWJIOBUFTUV 0OLZPKFJNBPOBKCPMKJPEOPTJ[NFÀV USJ UPOTLB TQFLUSB #F[ EPNJOBDJKF

XXXIJGJNFEJBIS
JKFEOPH PWBK VSFÀBK JTQPSV¸VKF WSMP OFOBNFUMKJW [WVL 4SFEOKJ J WJTPLJ UPOPWJCJMJTVWSMPSB[HPWJKFUOJJUF¸OJ EPL KF CBT QPESV¸KF KF CJMP OF‘UP NVUOJKF J OFEPSF¸FOJKF %VCJOTLB [WV¸OBTMJLBKFNBMB BUPTFNP”F SF¶J J [B OKF[JOV ‘JSJOV ;WVL KF CJP QPNBLOVU OF‘UP WJ‘F V SBWOJOV TBNJI [WV¸OJLB QB KF [CPH UPHB QSPTUPSOBJOGPSNBDJKBCJMBUBLPNBMB J VTLB 6 TVSSPVOEV KF PEWBKBOKF QSFEOKJILBOBMBCJMPKBLPEPCSP BMJKF OFEPTUBKBMP QSBWPH J ¸WSTUPH CBTB 4SFEOKF J WJTPLP UPOTLP QPESV¸KF JHSBKV LBPJOBTUFSFV WB”OVVMPHV TKBTOJNJ¸JTUJN[WVLPWJNB*BLPTV [BEOKJ LBOBMJ WSMP EPCSP QSBUJMJ TWB [WV¸OB [CJWBOKB J EP¸BSBWBMJ DJKFMV TVSSPVOE[WV¸OVLVMJTV JQBLKFJUV QSJNKFUOBTLV¸FOPTUQSPTUPSB

Pioneer VSX 516

XXXIJGJNFEJBIS

OF¶F J[PTUBUJ 0OJ LPKJ TF WPMF NBMP JHSBUJ [WVLPN UV TV %41 NPEPWJ BEWBODFE NPWJF BWBODFE NVTJD 57TVSSPVOE TQPSUT BWBODFEHBNF FYQBOEFE TUFSFP WJSUVBMTVSSPVOE ,SP[ TMV‘BMJDF KF UBLPÀFS NPHV¶F TMV‘BUJTVSSPVOE[WVL %BMKJOTLJVQSBWMKB¸JNBNOP‘UWPNBMJI UJQLJ LPKFTVWSMPTUJTOVUFJHPUPWP TV TWF JTUJI EJNFO[JKB ‘UP PUF”BWB LPSJ‘UFOKF5BLPTFMBLPEPHPEJEBTF VNKFTUP”FMKFOJILVSTPSTLJIUJQLJ TMV ¸BKOPQSJUJTOFUJQLB[BJ[MB[OVLPOUSPMV [WVLB BLPTF OBSBWOP CB‘OFHMFEB VTBNVQSBWMKB¸5PTJHVSOPOJKFQMVT 4SFEOKPUPOTLP QPESV¸KF 1JPOFFSPW SFDFJWFS TBTWJN LPSFLUOP TWJSB CF[ OFLJI WFMJLJI [BNKFSLJ 7JTPLJ TV TF QPNBMP TBLSJMJ V DKFMPLVQOPK [WV¸ OPK TMJDJ V ¸FNV KF VWFMJLF TWPKV VMPHVPEJHSBMPJCBT QPESV¸KF 0OP KF OFEFGJOJSBOP J JNB HBQSFWJ‘FVPEOP TV OB PTUBMB EWB UPOTLB TQFLUSB QB TWPKPN ³WFMJ¸JOPN¥ QSFLSJWB PTUBMF 7FMJ¸JOB [WV¸OF QP[PSOJDF OJKF WFMJ LB LBLP QP EVCJOJ UBLP J QP ‘JSJOJ JBLP KF TUFSFP FGFLU TBTWJN EPCBS 4LV¸FOPTU QSPTUPSB KF UBLPÀFS QSJ NKFUOBJVTVSSPVOEV CF[PC[JSB‘UP TV TVSSPVOE EFLPEFSJ PEWBKBMJ TWBLJ QPKFEJOJ LBOBM EPCSP 6 PEOPTV OB PTUBMF UFTUJSBOF NPEFMF 1JPOFFS KF CJP J OF‘UP NBOKF EJOBNJ¸BO UF TF TWFOFLBLP¸JOJMPNBMPTQPSJKFOFHP ‘UPCJUPUSFCBMPCJUJ4MV‘BOKFTVSSP VOE[WVLBLSP[TMV‘BMJDFOBSBWOPOJKF JTUPWKFUOP TMV‘BOKV LSP[ TWF [WV¸OJ LF V QSPTUPSV BMJ NP”F QSJWSFNFOP QPTMV”JUJTWSTJ;WVLKFLSP[TMV‘BMJDF

Najinteresantnija funkcija na VSX 516 je automatska kalibracija zvuka iz jačih Pioneerovih modela

VTVSSPVOEV‘JSJJOF‘UPEVCMKJ OFHP LBEBTFTMV‘BTBNPVTUFSFV

Yamaha RX-V 459 :BNBIJOJSFDFJWFSJTVWF¶HPEJOBNB PTUBMJWKFSOJTWPKFNQSFQP[OBUMKJWPN EJ[BKOV T KFEJOTUWFOJN OBSBO¸BTUJN EJQMFKFN/FLJNB¶FTF¸JOJUJOFQSJ NKFSBO J OF[HPEBO BMJ WSMP MBLP TF QSJWJLOVUJ CVEV¶J KF WSMP JOGPSNBUJ WBO J KFEOPTUBWBO [B QSB¶FOKF TWJI JOGPSNBDJKB OB OKFNV 5P KF J TMV¸BK LPE 397 SFDFJWFSB +P‘ TF KFEOB TQFDJGJ¸OPTU OBMB[J LPE PWPH SFDFJWFSB OB QSFEOKPK TUSBOJ 0TJN QSFEOKJI"7QSJLMKV¸BLB UVKFJUBLP [WBOJ³QPSUBCMF¥QSJLMKV¸BL NN 4MV”J[BQSJLMKV¸BLQSJKFOPTOJIBVEJP USFOVUOP QPNPEOJI .1 QMBZFSB 0OP ‘UP QPTUBKF TUBOEBSE LPE QSJ LMKV¸BLB OB [BEOKPK TUSBOJ SFDFJWFSB ¸BLJVPWPKLMBTJ P¸JHMFEOPKFWJEFP LPNQPOFOUOJQSJLMKV¸BL5PTWBLBLP USFCB QPIWBMJUJ KFS TBEB KF NPHV¶F LSP[ SFDFJWFS QSPQVTUJUJ J QSJLMKV¸JUJ LWBMJUFUBO WJEFP TJHOBM EP FLSBOB ‘UP EPOFEBWOP OJKF CJMP NPHV¶F V PWPNSBOHVSFDFJWFSB 0ENBI LPE QSWPH VLMKV¸FOKB SFDF JWFSB EPCSP KF QPEFTJUJ JNQFEBODJKV [WV¸OJLB LSP[ J[CPSOJL OB EJTQMFKV /VEJTFTUBOEBSEOP JNQFEBODJKBPE JMJ0INB1PEF‘BWBOKBTVSSPVOE EFLPEFSB J TWJI PTUBMJI QBSBNFUBSB OBPWPNSFDFJWFSVTVWSMPJTDSQOB B LSBKOKJSF[VMUBUJLPEJTQSBWOPHQPEF ‘BWBOKBTV[BJTUBEPCSJ4WBQPEF‘B WBOKBQSBUFTFOBQSFEOKFNEJTQMFKV SFDFJWFSB TWFTFPEWJKBKFEOPTUBWOP J CF[ QVOP NVLF (MBWOJ J[CPSOJL KF QPEJKFMKFO V EWJKF DKFMJOF ³CBTJD TFUVQ¥ J ³NBOVBMOJ TFUVQ¥ 1SWJ TF LPSJTUJTBNP[BQPEF‘BWBOKBWFMJ¸JOF TPCF JN JNPHV¶FHBKF QPEFTJUJEBTWJSBT  JMJ[WV¸ OJLB *BLP KF TWBLB QPTUBWLB JTQPE

IJGJNFEJB

73/B QSFEOKPK QMP¸J 1JPOFFSPWPH SFDF JWFSB PENBI V P¸J VQBEBKV EWB WSMP JOUFSFTBOUOBQSJLMKV¸LB1SWJKFNBMJ NN VMB[ [B LBMJCSBDJKTLJ NJLSPGPOTLJ QSJLMKV¸BL TLPKJNTFQPEF‘BWBKVTWJ QPUSFCOJQBSBNFUSJTVSSPVOESFDFJWF SB /B PWPN UFTUV UP KF JNBP TBNP 1JPOFFSPWSFDFJWFS ‘UPNVEBKFPESF ÀFOV QSFEOPTU [CPH KFEOPTUBWOPTUJ QPEF‘BWBOKB TVSSPVOE EFLPEFSB %SVHJ QSJLMKV¸BL KF 64# [B TMV‘BOKF EWPLBOBMOPH[WVLBJ[WBOKTLPH.1 VSFÀBKB/JKFNPHV¶FEJSFLUOPQSJLMKV ¸JUJ64#J[SB¸VOBMBVSFDFJWFSJTMV‘BUJ [WVL 1PNP¶V EBMKJOTLPH VQSBWMKB ¸B SFDFJWFSB NPHV¶F KF LPOUSPMJSBUJ PTOPWOFGVOLDJKF.1QMBZFSB 0TWKFUMKFOKF EJTQMFKB JNB NPEB PEKB¸FHQSFNBQPUQVOPN[BNSB ¸FOKV BMJ KFEBO EJP VWJKFL PTUBOF NBMP PTWJKFUMKFO USFOVUB¸OB J[MB[OB SB[JOB[WVLB/BTUSB”OKPKTUSBOJOF QPTUPKJOJUJKFEOB47)4QSJLMKV¸OJDB J P¸JHMFEOP TF OB UPN EJKFMV IUKFMP

V‘UFEKFUJ SFLMPCJTF JQBLOFQPUSFC OP /FNB ¸BL OJUJ LPNQPOFOUOPH VMB[BJJ[MB[B QBTFTQSBWPNNP”F QPTUBWJUJQJUBOKF‘UPTVLPOTUSVLUPSJ ”FMKFMJ QPTUJ¶J PWJN NPEFMPN KFS LPOLVSFODJKB QP PWPN QJUBOKV JNB EBMFLPCPMKVPQSFNMKFOPTU /BKJOUFSFTBOUOJKBGVOLDJKBOBPWPNF SFDFJWFSV KF BVUPNBUTLB LBMJCSBDJKB [WVLB J[ KB¸JI 1JPOFFSPWJI NPEFMB QP[OBUB LBP .$"$$ USBKF PLP NJOVUB LPKBQPEF‘BWBTWFQPUSFC OF QBSBNFUSF V TVSSPVOEV 6[ EPCJWFOJ NJLSPGPO LPKJ TF VLMKV¸J V SFDFJWFSJQPTUBWJUBNPHEKFTMV‘BUFMK TKFEJ TMJKFEJ OJ[ PEHPWBSBKV¶JI UFTU UPOPWB J[ TWBLPH LBOBMB QPEF‘B WBKV TF OB QSJNKFS WFMJ¸JOB [WV¸OF LVUJKF VEBMKFOPTU TMV‘BUFMKBPE[WV¸ OJLB ;B OFJTLV TOF LPSJTOJLF UP KF OBKCPMKJ OB¸JO QPEF‘BWBOKB JBLP QPTUPKJJSV¸OBLBMJ CSBDJKBTLPKPNTF VWJKFL NP”F KP‘ CPMKFJGJOJKFQPEFTJ UJTVTUBW BMJ[BOKVUSFCBJNBUJOF‘UP JTLVTUWB %PCSP KF ‘UP TF QSJMJLPN BVUPNBUTLF LBMJCSBDJKF QPEF‘BWB J &2 BLVTUJLB TBNPH QSPTUPSB V LPKFNTFTVTUBWOBMB[J LPSJTUJTF TUVQBOKTLJFRVBMJ[FSPE )[ J L)[ 1PTUPKF ¸BL J EWJKF LPSJTOJ¸LFNFNPSJKF BLPTFLPSJTOJL ”FMJNBMPQPJHSBUJJQPLV‘BUJQPEFTJ UJ OFLF WSJKFEOPTUJ LPKF PEHPWBSBKV TBNPN LPSJTOJLV 0WJN TF JQBL USFCBKV³JHSBUJ¥POJLPKJ[OBKVLBLBWCJ [WVL”FMKFMJJNBUJVTWPNFQSPTUPSV /BKCPMKF KF QSWP QPLSFOVUJ BVUP NBUTLVLBMJCSBDJKV BQPTMJKFKP‘GJOP QPEFTJUJTWFSV¸OPJSF[VMUBUJTJHVSOP


       

"

036,

13&1

 [WV¸OJLB CF[ OFLJI ¸WSTUJI PTOP WB JQBL OFLJ NPEPWJ NPHV EPCSP QPTMV”JUJ/BQSJNKFS BLPLPSJTOJLOB TBNPN QP¸FULV TBTUBWMKBOKB TVTUB WB JNB TBNP [WV¸OJLB 5V KF KP‘ J LPSJ‘UFOKF BVUPNBUTLPH UFTU UPOB ¸JNF TF QSPWKFSBWB KFTV MJ TWJ [WV¸ OJDJ JTQSBWOP TQPKFOJ ;B TWB PTUBMB OBQSFEOJKBQPEF‘BWBOKBNPSBTFJ¶J V ESVHJ J[CPSOJL 6 OKFNV TV WF¶ VPCJ¸BKFOF QPTUBWLF LPKF TF TSF¶V 0OLZP5943 [B ,PNQPOFOUOJWJEFPQSJLMKV¸BL %BMKJOTLJVQSBWMKB¸ 0EMJ¸BOPEOPTTWBUSJUPOTLB TQFLUSB

QSPUJW /FNB47)4QSJLMKV¸LB /FNBTVSSPVOEEFLPEFS

1JPOFFS749 [B 1SJLMKV¸BL[BQSJKFOPTOJ.1QMFKFS ,PNQPOFOUOJWJEFPQSJLMKV¸DJ 4MV‘BOKFTVSSPVOEBLSP[J[MB[ [BTMV‘BMJDF

QSPUJW /F‘UPTMBCJKFOBHMB‘FOJOUFO[JUFU CBTGSFLWFODJKBVTVSSPVOEV

:BNBIB397 [B "VUPNBUTLBLBMJCSBDJKB[WVLB .$"$$ 64#QSJLMKV¸BL

QSPUJW /FQPTUPKBOKF47)4J LPNQPOFOUOPHWJEFPQSJLMKV¸LB 1SFOBQV¸FOPTUNBMJN GVOLDJKTLJNUJQLBNBOB EBMKJOTLPNVQSBWMKB¸V

74

IJGJNFEJB

LPE WF¶JOF TVSSPVOE EFLPEFSB 4QPNJOKFNP POF OBKJOUFSFTBOUOJKF ,PEGVOLDJKF³TQFBLFSTFU¥PTJNWFMJ ¸JOF[WV¸OJILVUJKBNP”FTFJ[BCSBUJ EPOKB CBT GSFLWFODJKB )[ J PLSFOVUJGB[V[BTVCXPPGFS BLPKFUP QPUSFCOP ,PE QPEF‘BWBOKB J[MB[OF SB[JOF [WVLB E# V LPSBDJNB QP E# TWF KF EPCSP OBQSBWMKFOP PTJNVPCJ¸BKFOPH:BNBIJOPHQPEF ‘BWBOKB [B - % LBOBM HEKF TF OF NP”F[BTFCOPQPEFTJUJJ[MB[OBSB[J OB[WVLB OFHPTFEPEBWBOKFNKFE OPN LBOBMV ESVHPN LBOBMV TNB OKVKF JOUFO[JUFU [WVLB 0WP :BNBIB WF¶DJKFMJOJ[HPEJOBVQPSOPPTUBWMKB V TWPKJN SFDFJWFSJNB CF[ JLBLWPH SB[MPHB 0EMJ¸OP KF ‘UP TF [B DFO USBMOJLBOBMNP”FQPEFTJUJ&2JUPT QBSBNFUBSB )[ )[ L)[ L)[JL)[ VSBTQPOV E# 

UF V LPSBDJNB QP  E# 5V KF J QPTFCBOEJPLPKJNTFPESFÀVKFKB¸JOB -'&LBOBMB E# LPETVCXPPGFSB JQPTFCOP[BTMV‘BMJDF1PEF‘BWBOKF VEBMKFOPTUJPETMV‘BUFMKBEP[WV¸OJLB UBLPÀFSKFEPCSPOBQSBWMKFOB SBTQPO KFPE EPN VLPSBDJNBQP DN 0EMJ¸OP 0TUBMB QPEF‘BWB OKB LPKB TF OF PEOPTF OB TVSSPVOE EFLPEFS TVUBLPÀFSEPCSB3FDJNP TWBLPN TQPKFOPN VSFÀBKV NP”F TF QPEFTJUJVMB[OBLPOUSPMB[WVLB $%JMJ %7%OBQSJNKFS LBLPTFOFCJNPSBMP TUBMOPQPTF[BUJ[BHMBWOPNLPOUSPMPN [WVLB LBEBLPSJTOJLQSFCBDVKFVMB[F OBSFDFJWFSV J[VSFÀBKBOBVSFÀBK :BNBIJOEBMKJOTLJVQSBWMKB¸KFTJHVSOP KFEBOPECPMKJIOBUFTUV PC[JSPNEB TFOBOKFNVOBMB[JNOP‘UWPGVOLDJK TLJIUJQLJ LPKFTFOFSB[MJLVKVTBNP QPTWPKFNPCMJLVOFHPJCPKJ PWJTOP

POBNKFOJ/KJNFKFNPHV¶FVQSBWMKB UJJESVHJNVSFÀBKJNBVTVTUBWV¸BLJ POJNBLPKJOJTV:BNBIB VUJQLBWBKV¶J PESFÀFOFLPEPWF :BNBIJOSFDFJWFSJNBPKFOBKBUSBLUJW OJKJ [WVL PE TWJI UFTUJSBOJI SFDFJWFSB 7SMP NV[JLBMBO J QSFDJ[BO T OF‘UP UWSÀJNCBTPNJKBTOPNEFGJOJDJKPNV TSFEOKFNJWJTPLPUPOTLPNQPESV¸KV 4UFSFPTMJLBKFUBLPÀFSCJMBPEMJ¸OB T KBTOPNQP[JDJKPNJ[WPÀB¸BVTSFEJOJ %VCJOBQP[PSOJDFKFQSJTUPKOB BMJJQBL KF ‘JSJOB QSPTUPSB CJMB CPMKF OBHMB ‘FOB J QSJTVUOB ;WVL KF CJP EPWPMK OP CS[ J EJOBNJ¸BO QB TF EPCSP OPTJPTBTWJNHMB[CFOJNNBUFSJKBMJNB CF[ QVOP QSPCMFNB 6 TVSSPVOEV KF JQBL VTMJKFEJMP NBMP SB[P¸BSBOKF CBTQPESV¸KFKFKFEOPTUBWOPJ[HVCJMP TWPKV WFMJ¸JOV /B WF¶JN [WV¸OJDJNB UPOF¶FCJUJWF¶JQSPCMFN BLPENBMJI KF PCBWF[OB VQPSBCB TVCXPPGFSB 0DSUBWBOKFQSPTUPSBVTVSSPVOEVEFGJ OJUJWOP KF KFEOB PE :BNBIJOJ EPCSJI PEMJLB UBLP EB ¶F V”JUBL CJUJ TMV‘B UJ WJ‘FLBOBMOF NBUFSJKBMF * TVSSPVOE [WVLLSP[TMV‘BMJDFCJPKFWSMPEPCBS OBKCPMKJOBUFTUV BMJPEOKFHBOFUSFCB JQBLP¸FLJWBUJ¸VEB 

Zaključak

,BP LPNQMFUBO VSFÀBK OBKCPMKF KF QSP‘BP :BNBIJO NPEFM 397  LPKJ V[ PEMJ¸BO TUFSFP J TVSSPVOE [WVL JNB CPHBUF J[CPSOJLF J WSMP EPCSFNPHV¶OPTUJQPEF‘BWBOKBTWJI QBSBNFUBSB SFDFJWFSB 0OLZP 59  JBLP LBOBMOJ SFDFJWFS OVEJ KFEOPTUBWOPTU VQSBWMKBOKB J QPEF ‘BWBOKB SFDFJWFSB T OBKCPMKF SJKF‘F OJNEBMKJOTLJNVQSBWMKB¸FN1JPOFFS 749 KF V PWPK LMBTJ SFDFJWFSB EPOJP OF‘UP TBTWJN OFP¸FLJWBOP BVUPNBUTLV LBMJCSBDJKV [WVLB T LPKPNKFLSBKOKJLPSJTOJLHPUPWPMJ‘FO JLBLWJIQPEF‘BWBOKBTVSSPVOEEFLP EFSB BMJTOF‘UPMP‘JKJN[WVLPN

XXXIJGJNFEJBIS


 1SPJ[WPÏBÇ .PEFM $JKFOB 4VSPVOENPEPWJ 5)94FMFDU5)94VSSPVOE&9 %54%54&4%JTDSFUF .BUSJY/FP %PMCZ%JHJUBM%PMCZ%JHJUBM&9 %PMCZ1SP-PHJD**%PMCZ1SP-PHJD**Y -PHJD7."Y $JSDMF4VSSPVOEM** 3FQSPEVLDJKBTVSSPVOEBLSP[TMV™BMJDF .VMUJLBOBMOJTUFSFP 8." 8JOEPXT.FEJB"VEJP1SPGFTTJPOBM 7JEFPQSJLMKVÇDJ 1SFEOKJ ,PNQP[JUOJVMB[ 47JEFPVMB[ %JHJUBMOJPQUJÇLJ5PTMJOLVMB[ %JHJUBMLPBLTJKBMOJVMB[ 6MB[[BTMV™BMJDF "OBMPHOJTUFSFPBVEJPVMB[ 64# .JLSPGPOTLJLBMJCSBDJKTLJVMB[ ;BEOKJ ,PNQP[JUOJVMB[J[MB[ 47JEFPVMB[J[MB[ ,PNQPOFOUOJ 1S 1C : VMB[J[MB[ "VEJPQSJLMKVÇDJ "OBMPHOJTUFSFPBVEJPVMB[J[MB[ %JHJUBMOJPQUJÇLJ5PTMJOLVMB[J[MB[ %JHJUBMLPBLTJKBMOJVMB[J[MB[ (SBNPGPOTLJVMB[ 0TMBMJQSJLMKVÇDJ 1SFEJ[MB[J[SFDFJWFSB 4VCXPPGFSJ[MB[ 7J™FLBOBMOJVMB[J[MB[ ;WVÇOJÇLJQSJLMKVÇDJ QBS #TFU 7STUB[WVÇOJÇLJIQSJLMKVÇBLB #PKB[WVÇOJÇLJIQSJLMKVÇOJDB "$TUSVKOJQSJLMKVÇBL %BMKJOTLBLPOUSPMBVMB[OPJ[MB[OB "OBMPHOJTUFSFPBVEJPJ[MB[[BTPCV ,PNQP[JUOJWJEFPJ[MB[[BTPCV 7PLJEBÇ *3VMB[J[MB[ ;WVÇOJÇLJQSJLMKVÇBL[BTPCV %BMKJOTLJVQSBWMKBÇ 6ÇFÅJWFÇVQSPHSBNJSBO -$%PTWKFUMKFOKF 0TWKFUMKFOKFUJQLJ QP[BEJOTLPGMVPSFTDFOUOP .BLSPQSPHSBNJSBOKF 1PTFCOPTUJ %"QSFUWBSBÇ %41%JHJUBM4JHOBM1SPDFTTJOH 1PEFTJWBGSFLWFODJKBTLSFUOJDF #SPKVHSBÏFOJIQPKBÇBMB 4OBHBQPKBÇBMB)[¿L);OB0INB TWJLBOBMJ "VUPNBUTLBLBMJCSBDJKBTVSSPVOE[WVLB 0TUBMP 0O4DSFFOHSBGJLB %PU.BUSJYEJTQMFK 0TWKFUMKFOKF[BUBNMKFOKFEJTQMFKB %JSFLUBO[WVL .FNPSJKBSBEJKTLPHQSJKBNOJLB %JNFO[JKF ™JSJOBYWJTJOBYEVCJOB 5FžJOB %JTUSJCVUFS 

0OLZP 5943 LVOB

 

ææ ……

 

…… ææ ææ LBOBMOJTUFSFP 

  

  …  

   

 

  

  

 … LBOBMOJ … PQSVHBTUFIWBUBMKLF

  

DSOBDSWFOBQMBWB[FMFOBCJKFMB …   

   

æ… æ …TBNPOFLF 

  

L)[CJU CJU 

 

Y8  … … NPEB … YYNN LH "VEJP"SU UFM XXXBVEJPDJOFNBBSUIS

   :BNBIB 397 LVOB

 

1JPOFFS 749 LVOB

ææ …………

    

ææ ………… ………… ææ ææ … LBOBMOJTUFSFP …

    

  … … …

………… ææ ææ … 4JMFOU$JOFNB LBOBMOJTUFSFP 

 …    … QBS3$"JNJOJ NNTUFSFP 

 VLMKV¸VKV¶JVUPNPOJUPSTLJJ[MB[

 NPOJUPSTLJJ[MB[       

 VLMKV¸VKV¶JVUPNPOJUPSTLJJ[MB[

  NPOJUPSTLJJ[MB[     æ 

 VLMKV¸VKV¶JVUPNPOJUPSTLJJ[MB[

      æ 

       

 … LBOBMOJ … WJKJ¸BTUJ°NPHV¸OPTUQSJIWBUB CBOBOBQSJLMKV¸LB DSOBDSWFOB NBLTJNBMOP8  æ æ æ æ æ

      

æ… æ  L)[CJU CJU 

     

 … … NPEB … YYNN LH /PWFCPKF[WVLB UFM XXXCPKF[WVLBIS

                   

Y8  … 4- 4% $ 46# WJKJ¸BTUJ°NPHV¸OPTUQSJIWBUB CBOBOBQSJLMKV¸LB DSOBDSWFOB  æ æ æ æ æ æ… æ  L)[CJU CJU  Y8 … .$"$$  … … NPEB … YY NN LH 4WJKFU.FEJKB UFM XXXTWJKFUNFEJKBIS 

;WVL TUFSFP

;WVL TVSSPVOE

0QSFNMKFOPTU %BMKJOTLJVQSBWMKBÇ +FEOPTUBWOPTUVQSBWMKBOKB

XXXIJGJNFEJBIS

IJGJNFEJB

75


      

Smooth operator Prikazana HD slika je bila detaljna, puna, zasićena kolorom i bez ikakvih zamjetnih video smetnji. Slika je bila oštra i kontrastna s kvalitetno reproduciranom crnom QJ‘F"OESJKBšVSLPWJ¶

+

FEOB PE OBK¸F‘¶JI QSJUV”CJ OB -$% UFIOPMPHJKV KF QPUF‘LP ¶BQSJLB[JWBOKBSFBMJTUJ¸OFTMJLF J QPWF[BOP QSJLB[JWBOKF QPLSFUB LBP ‘UP UP ¸JOJ QMB[NB UFIOPMPHJKB 0EOFEBWOB QSJNKFOB )[ UFIOP MPHJKF SKF‘BWB QSPCMFN QSJLB[JWBOKB QPLSFUB ¸JOF¶J UBLP -$% UFMFWJ[P SF KB¸JN LPOLVSFOUPN OB US”J‘UV /PWB 4IBSQ TFSJKB -$% UFMFWJ[PSB "RVPT 3%& KF EPCBS QSJNKFS QSJ NKFOF PWF UFIOPMPHJKF 4FSJKB TBES”J USJ -$% )%57 NPEFMB V EJNFO[JKB NBEJKBHPOBMFDN JODI DN

JODI J DN JODI ;B PWBK UFTUTNPV[FMJTSFEOKJNPEFMP[OBLF -$3%&

Opis 4IBSQ -$3%& [BNKFOKVKF QSFU IPEOVJOB¸JDVP[OBLF3%/BQSWJ QPHMFE TF VP¸BWB WJTPLP QPMJSBOP DSOP LV¶J‘UF LPKF EKFMVKF QPQSJMJ¸OP FMFHBOUOP /P PWF TF[POF TMJ¸BO EJ[BKO OVEF HPUPWP TWJ QSPJ[WPÀB¸J QB TF J OF JTUJ¸F QPTFCOP OB QPMJ DBNB V QSPEBWBPOJDBNB UFIOJ¸LF SPCF %PCSP KF SJKF‘FOP TNKF‘UBOKF

[WV¸OJLBVQSPSF[JTQPEFLSBOBUBLP EB TF HPUPWP J OF QSJNKF¶VKF 4WJ QSJLMKV¸DJ TV JOTUBMJSBOJ TB TUSB”OKF TUSBOFFLSBOB/BHPSOKPKQMPIJUFMFWJ [PSBTNKF‘UFOFTVPTOPWOFUJQLF[B VQSBWMKBOKF 0O0GG PEBCJS VMB[OPH TJHOBMB PEBCJS QSPHSBNB J SFHVMBUPS HMBTOP¶F UBLPEBEBMKJOTLJVQSBWMKB¸ OJKF OFPQIPEBO [B BLUJWJSBOKF ”FMKF OPH QSPHSBNB 4BN EBMKJOTLJ EPCSP MF”JVSVDJ OF‘UPKF‘JSJOBWSIVOFHP QSJEOV5JQLFTVLWBMJUFUOPJ[SBÀFOF JTPMJEOPSFBHJSBKVOBEPEJS;BNKFSLB JEFOBJ[PTUBOBLQP[BEJOTLPHPTWKFU

MKFOKB UBLP EB KF V [BNSB¸FOPK TPCJ HPUPWP OFVQPUSFCMKJW 4IBSQ LPSJTUJ OBKOPWJKJ#MBDL5'5QBOFMWMBTUJUFQSP J[WPEOKF T SF[PMVDJKPN Y QJLTFMB 89(" OBWFEFOKFLPOUSBTU PE J TWKFUMJOB PE DEN /BWFEFOB SF[PMVDJKB QPLB[VKF EB KF -$3%& ¥)% SFBEZ¦ QBOFM UF NP”FQSJLB[BUJ)%57TJHOBM QV DJKFMPTUJ BJTQV‘UBOBSF[PMVDJKV FLSBOB Y QJLTFMB -$% QBOFM KF WSMP NBMF SFGMFLTJKF B LVU HMFEBOKB KF QPWF¶BO V PEOPTV OB QSFUIPEOV WFS[JKV J TBE J[OPTJ 

"

036,

13&1

76

IJGJNFEJB

XXXIJGJNFEJBIS


IPSJ[POUBMOJJWFSUJLBMOJ 7SJKFNFPE[J WBQBOFMBKFPEMJ¸OJINT6HSBÀFO KF[FNBMKTLJEJHJUBMOJQSJKFNOJL %7# 5 BOBMPLBDJKBNBHEKFOFNBEJHJ UBMOPHTJHOBMBPNPHV¶FOKFQSJKFNJ BOBMPHOPHTNFNPSJKTLJINKFTUB 0EQSJLMKV¸BLBOBMB[JNPTUBOEBSEOF WJEFP VMB[F Y )%.* QPES”BWB )%$1 Y 4$"35 47JEFP LPN QP[JUOJ J 1$ VMB[ BOBMPH %4VC  QJO [B TQBKBOKF NVMUJNFEJKF 34$ TUFSFP BVEJP J[MB[ J QSJ LMKV¸BL[BTMV‘BMJDF57OFNBLPN QPOFOUOJVMB[ BMJTFEPEBUOJVSFÀBK NP”F QSJLMKV¸JUJ QPNP¶V QSJMP”FOPH LPNQPOFOU7("BEBQUFSB%PEBUOJ VMB[J Y47JEFP YLPNQP[JUOJ Y BVEJP VMB[J[MB[ TF OBMB[F CP¸OP OB QPMFÀJOJ UFMFWJ[PSB LPKJ NPHV QPTMV”JUJ [B KFEOPTUBWOJ QSJLMKV¸BL WJEFPVSFÀBKBLPKJTFOFLPSJTUJ¸FTUP OB QSJNKFS LBNLPSEFSB 1PSFE OBWFEFOPH QPTUPKJ J VUPS [B TQB KBOKF EPEBUOPH NPEVMB $PNNPO *OUFSGBDF .PEVMF QSFLP LPKFH TF NP”FQSJLMKV¸JUJTBUFMJUTLJEFLPEFS[B HMFEBOKFLBOBMBLPKJTVLPEJSBOJ 4BNP QPEF‘BWBOKF UFMFWJ[PSB OJKF [BIUKFWOPKFSQPSFESV¸OPHQPTUPKJJ BVUPNBUTLP USB”FOKF LBOBMB /BLPO ‘UPNFNPSJSBTWF‘UPKFVTQJPQSPOB ¶JVBVUPNBUTLPNQSFUSB”JWBOKV TUB OJDFMP‘JKFLWBMJUFUFTFNPHVPCSJTBUJ BEPCSFQPSFEBUJQPWMBTUJUPNSFEP TMJKFEV V[ QPNP¶ EBMKJOTLPH VQSBW MKB¸B HEKF TV UJQLF LPNBOEJ MPHJ¸LJ QPTUBWMKFOF 4QBKBOKF BOBMPHOPH TJHOBMBOBQBOFMOJKFJ[B[WBMBLWBMJUF UPNPEV‘FWMKFOKF‘UPJOJKFOFPCJ¸OP [BEBOB‘OKF-$%UFMFWJ[PSF1PNBL V LWBMJUFUJ TMJLF KF OBTUBP PEBCJSPN %7#5TJHOBMB*BLPOJKFCJMBOBSB[JOJ EPCSPH $35B [BEPWPMKJU ¶F WF¶JOV LPSJTOJLB/KFOBLWBMJUFUBEPTUBPWJTJ PUPNFLBLWVLWBMJUFUV%7#5TJHOB MBTUFVNPHV¶OPTUJQSJNJUJ

Mogućnosti ,BP‘UPKFWF¶OBWFEFOP LPE3% TFSJKF4IBSQKFQSJNJKFOJP)[UFI OPMPHJKV[BQSJLB[TMJLFOB-$%QBOF MV %VQMJDJSBOKFN CS[JOF JTQJTB TMJLF OBFLSBOVT)[OB)[TUWBSB KBTOJKVTMJLVTQSFDJ[OJKJNJUF¸OJKJNQSJ LB[PN QPLSFUB %POFEBWOP KF PWB UFIOPMPHJKBCJMBSF[FSWJSBOBTBNP[B OBKTLVQMKF NPEFMF V QPOVEJ 4IBSQ V PWPN NPEFMV QSJNKFOKVKF J TWPKV ¥USV%¦ UFIOPMPHJKV LPKB EPEBUOJN QSPDFTJSBOKFN WJEFP TJHOBMB QPWF ¶BWBKBTOP¶V P‘USJOVJLPOUSBTUTMJLF 6 J[CPSOJLV QPTUPKJ QFU "7 NPEB %ZOBNJD 6TFS 4UBOEBSE &DP BOE 4PGU 1SFQPSV¸VKFN LPSJ‘UFOKF &DP JMJ 4PGU NPEB [B HMFEBOKF V TPCOJN VWKFUJNB QSJ OPSNBMOPN PTWKFUMKF OKV .PHV¶F KF NFNPSJSBUJ WMBTUJUF QPTUBWLF PWJTOP LPKJ TF WJEFP J[WPS

XXXIJGJNFEJBIS

HMFEB6J[CPSOJLVOBQSFEOJIQPEF ‘BWBOKB NP”F TF QPEFTJUJ UFNQFSB UVSB CPKF V QFU SB[MJ¸JUJI WSJKFEOPTUJ 4WBLBLPQSFEMB”FNEBLPSJTUJUF¥'JMN NPEF¦ QSJ HMFEBOKV GJMNPWB LBLP CJ TF VNBOKJMB QPKBWB TNFUOKJ V WJEFP TJHOBMVQSJQSPDFTVSBTQMJUBOKB EFJO UFSMBDJOH *BLP UFMFWJ[PS JNB ¥%JHJUBM /PJTF3FEVDUJPO %/3 ¦NFOJKFWJ‘F PEHPWBSBMP EB KF JTLMKV¸FO B EB KF V GVOLDJKJ TBNP ¥USV%¦ 7SMP FGFLUOB EFNPOTUSBDJKB PWF UFIOPMPHJKF TF QPTUJ”F QSJUJTLPN OB UJQLV ¥%FNP¦ OB EBMKJOTLPN VQSBWMKB¸V &LSBO TF SBTQPEJKFMJ V EWB EJKFMB HEKF TF OB KFEOPNEJKFMVQSJLB[VKFOFQSPDFTJSBOJ BOBESVHPNQSPDFTJSBOJWJEFPTJHOBM USV% 3B[MJLF TF EPCSP VP¸MKJWF QSJ QV‘UBOKVGJMNBTBLDJKTLJNTDFOBNB 7F¶ J LPE HMFEBOKB TQPSUTLPH QSP HSBNBTEPNB¶JI57TUBOJDBVP¸BWB TFNBOKF[BNV¶FOPTUSVCBLPOUVSF JHSB¸B J OKFHPWP UF¸OJKF QPNJDBOKF QPFLSBOV4UBSBCPMKLB-$%FLSBOB QSJLB[ DSOF LPE PWPH NPEFMB OJKF UPMJLP J[SB”BKOB V[ NPHV¶OPTU OKFOF EPEBUOF LPSFLDJKF QPNP¶V EPEJKFMKFOF GVOLDJKF J[ J[CPSOJLB UF TNBOKJWBOKFN KB¸JOF QP[BEJOTLPH PTWKFUMKFOKB 3FQSPEVLDJKPN %7% GJM NPWB V LPKJNB JNB WJ‘F TDFOB T UBNOJN LBESPWJNB WJEMKJWP KF EB KF SB[JOB DSOF PEMJ¸OB B UFMFWJ[PS KF V NPHV¶OPTUJPDSUBWBUJTJUOFEFUBMKFV OBKUBNOJKJN QPESV¸KJNB LBESB 0WB PTPCJOB HB TWBLBLP J[EJ”F V PEOP TV OB OFLF USFOVUOF LPOLVSFOUF OB US”J‘UV 4DFOB TWFNJSTLF CJULF WJ‘F CSPEPWB J[ GJMNB 4FSFOJUZ QSJLB[BO KFCF[JLBLWPHUS[BOKB UF¸OP TQSJ SPEOPN SFQSPEVLDJKPN EPWPMKOP [BTJ¶FOJI CPKB 1SBWP V”JWBOKF [B P¸J EPMB[J UFL T )% WJEFP NBUFSJ KBMPN 1P‘UP [B WSJKFNF UFTUJSBOKB OJTBN JNBP OB SBTQPMBHBOKV #MV SBZ JMJ )%%7% QMBZFS LPSJTUJP TBN USFOVUOP KFEBO PE OBKCPMKJI WJEFP VQTDBMFSB OB US”J‘UV %7%0 J4DBO 71 T EPEBUOPN EFJOUFSFMBDJOH LBSUJDPN1PNP¶VOKFHBTBNQPEJ HBPSF[PMVDJKV%7%NBUFSJKBMBOBQSJ SPEOV SF[PMVDJKV 4IBSQ -$% QBOFMB YQJLTFMB 4IBSQKFPWPN JOUFSWFODJKPN QPLB[BP ‘UP TUWBSOP NP”F 1SJLB[BOB )% TMJLB KF CJMB EFUBMKOB QVOB [BTJ¶FOB LPMPSPN J CF[JLBLWJI[BNKFUOJIWJEFPTNFUOKJ 4MJLB KF CJMB P‘USB J LPOUSBTUOB T LWBMJUFUOP SFQSPEVDJSBOPN DSOPN (MFEBOKF%7%GJMNBKFWJ‘FTMJ¸JMPGJMN TLPK QSPKFLDJKJ OFHP OB SFQSPEVLDJKV 57 TFSJKF 1SJMJLPN LPSJ‘UFOKB J4DBOB 71 JTLMKV¸JP TBN ¥USV%¦ )[ NPE KFS KF QSFLP WBOKTLPH WJEFP TLBMFSB TMJLB CJMB LWBMJUFUOJKB 0WB PQBTLBJOFUSFCBWBTQPTFCOPCSJ OVUJKFS71LP‘UBHPUPWPLBPJTBN UFMFWJ[PS1SJNKFECBLPKBTFPEOPTJ

4IBSQ-$3%& 

4MJLB ;WVL 0QSFNMKFOPTU %BMKJOTLJVQSBWMKB¸ +FEOPTUBWOPTUVQSBWMKBOKB

OB -$3%& KF OF‘UP JTUBLOVUJKB DSWFOBCPKB NP”FTFNBMPLPSJHJSBUJ V J[CPSOJLV J OF CB‘ JEFBMOP PDSUB WBOKFSVCPWBPCKFLBUBOBTMJDJ;WVL LPKJ EPMB[J J[ VHSBÀFOJI [WV¸OJLB KF UBOBLJCF[EVCJOFVCBTQPESV¸KV *BLP NPHV QPTMV”JUJ [B JOGPSNBUJWOP HMFEBOKF 57 QSPHSBNB [B HMFEBOKF GJMNTLPHNBUFSJKBMBTWBLBLPCJIQSF QPSV¸JPPEWPKFOJ[WV¸OJ¸LJTVTUBW

Zaključak 4IBSQ KF T NPEFMPN -$3%& OBQSBWJP QPNBL V LWBMJUFUJ TWPKJI -$% QBOFMB OB LPKFN TF QSJNKFOB ¥USV%¦UFIOPMPHJKFJUFLBLPQSJNKF¶VKF 0EMJ¸OBLWBMJUFUBQSJLB[B)%NBUFSJ KBMB FMJNJOJSBOKF TNFUOKJ J US[BOKB QSJ CS[JNQPLSFUJNBJTUJ¸VPWBKNPEFMV LBUFHPSJKJ DJKFOF LPKB WJ‘F J OJKF UBLP OFEPTUVQOB ‘JSFN LSVHV LVQBDB "LPTFUPNFQSJEPEBWJTPLBLWBMJUFUB QSJLB[B LPMPSB DSOJI OJKBOTJ J P‘USF J EFUBMKOF TMJLF EPCJWBNP NPEFM LPKJ [BTMV”VKFQSFQPSVLV 1SJNKFOV )[ UFIOPMPHJKF TWB LBLP QSFQPSV¸BN LPE BOBMPHOPH J %7#5 QSJKFNB ,PE SFQSPEVL DJKF %7% JMJ TBUFMJUTLPH )% TJHOBMB LPSJTUJUF TWBLBLP ¥USV%¦ EPL TF V TMV¸BKV QSJNKFOF )[ UFIOPMPHJKF PEMV¸JUFTBNJ‘UPWBNKFCPMKF

5FIOJÇLJQPEBDJ %JKBHPOBMBFLSBOB DN JODI

'PSNBUQBOFMB  3F[PMVDJKB Y )%SFBEZ  QJ 7SJKFNFPE[JWB NT 4WKFUMJOB  DEN ,POUSBTU  ,VUHMFEBOKB Ê IPSJ[POUBMOPWFSUJLBMOP

1SPHSFTTJWF4DBO %B %JHJUBMUVOFS %7#5 %BMKJOTLJ  %B 0O4DSFFO %B 6HSBÏFOJ[WVÇOJDJ 4UFSFP8 6MB[[BTMV™BMJDF %B %JNFO[JKFCF[QPTUPMKB ‰Y7Y% YYNN 5FžJOB  LH $JKFOB  LVOB */'0  6UFNB UFM XXXVUFNBIS

IJGJNFEJB

77


     

"

036,

13&1

Univerzalni DVD Yamaha je svojim novim univerzalnim DVD-om 2700 pokazala što sve treba imati jedan kvalitetan DVD u višoj srednjoj klasi Q J ‘ F  % V C S B W L P 5P Q M B L

*

BLP TV OPWJ )%%7% J #MVSBZ VSFÀBKJ [B SFQSPEVLDJKV TMJLF J [WVLB WF¶ QSJTVUOJ OB US”J‘UV ³TUBSB¥ %7% UFIOPMPHJKB KP‘ P¸J HMFEOP OJKF [B PECBDJUJ :BNBIB KF TWPKJN OPWJN NPEFMPN %7%B P[OBLF %7%4 KBTOP EBMB EP [OBOKB EB OJKF TWF KP‘ HPUP WP /B SB¸VO TMJLF TUBSPH NPEFMB P[OBLF %7%4 :BNBIB KF EPCJWBMB OFLF OFHBUJWOF LSJUJLF QBTVTFOBOPWPNNPEFMVEPCSP QPUSVEJMJ EB JTQSBWF TWF OFEP TUBULF %PCSF TUWBSJ TV [BES”BOF OB OPWPN NPEFMV TQPNFOJNP TBNP QPUQVOV VOJWFS[BMOPTU SFQSPEVLDJKF "7 NBUFSJKBMB 5BLP PWBK %7% NP”F SFQSPEVDJSBUJ OF TBNP VPCJ¸BKFOF %7%F J $%F WF¶ %7%"VEJP J 4VQFS "VEJP $%%7% EJTLPWF .1 8." J %JW9NBUFSJKBMF LBPJQSFHMFEBWBUJ +1&( TMJLPWOF NBUFSJKBMF KFEJOP OFEPTUBKF NPHV¶OPTU SFQSPEVL DJKF %7%3". EJTLPWB /B UFTUV OJTV [BNJKF¶FOJ OJLBLWJ QSPCMFNJ

78

IJGJNFEJB

OJUJ T SFQSPEVLDJKPN OBTOJNMKFOJI %7%338 J%-EJTLPWB

Opis 0C[JSPNOBGJOP¶VMJOJKBJKFEOPTUBW OPTU QSFEOKF QMP¸F CF[ OFQPUSFC OJI GVOLDJKTLJ UJQLJ PWBK :BNBIJO %7% WF¶ OB QSWJ QPHMFE PEBKF QSPGJOKFOPTUJEPKBNNP¶OPH%7% B .P”EB TF TWJNB OF¶F EPQBTUJ :BNBIJO QSFQP[OBUMKJWJ OBSBO¸BTUJ EJTQMFK BMJ CF[ JLBLWPH WFMJ¸BOKB KFEBOKFPEOBK¸JUMKJWJIJTBES”JCPHBU TUWP JOGPSNBDJKB /FVPCJ¸BKFOP KF EB TV OB HPSOKPK TUSBOJ QPLMPQDB %7%B OBQSBWMKFOF SVQF [B PEWP ÀFOKF WJ‘LB UPQMJOF J[ VSFÀBKB KFS OJKF QSJNJKF¶FOP EB TF VSFÀBK HSJKF ¸BL J OBLPO EFTFUBL TBUJ CFTQSF LJEOF VQPSBCF BMJ PQSF[B OJLBEB EPTUB CPMKF EB TV UV OFHP EB OJTV /B TUSB”OKPK TUSBOJ TWF WSTUF QSJLMKV¸BLB TV QP[MB¶FOF ‘UP KB¸B VWKFSFOKFLBLPTFOBTWFQB[JMPOB PWPN VSFÀBKV 5PNF V QSJMPH JEF J ¸JOKFOJDB EB TF OB %7%V OBMB[J

WFMJLJ NV‘LJ TUSVKOJ QSJLMKV¸BL T USJ ³QJOB¥ GB[B OVMB J V[FNMKFOKF ¸JNFTFEPEBUOPLPSJTOJDJNBPNP HV¶JMPFLTQFSJNFOUJSBOKFTBTUSVKOJN LBCFMJNB [B QPTUJ[BOKF KP‘ LWBMJ UFUOJKF SFQSPEVLDJKF [WVLB J TMJLF *[NFÀVTWJIVPCJ¸BKFOJIQSJLMKV¸BLB OB TUSB”OKPK TUSBOJ VSFÀBKB TQPNJ OKFNPEWPTUSVLFJ-JOLQSJLMKV¸OJDF KFEBO)%.*J[MB[ QPUQVOP)%$1 J WJEFPQSPHSFTJWOJLPNQPOFO UOJQSJLMKV¸BL 6OVUSB‘OKPTU %7%B TLSJ WB KF[HSV WJEFP %"$B PE .)[ CJUOV VLPNQPOJSBOV T OPWJN /PJTF 4IBQFSE 7JEFPN J 'BSPVEKJOJN %$%JFN LPKJ CJ USFCBMJ EBUJ J[V [FUOV LPOUSPMV J QSJSPE OPTU TMJLF UF TNBOKJUJ ‘VN V TMJDJ LPE LSFUOKJ 6HSBÀFOJ KF QPTFCBO WFMJLJ USBOTGPSNBUPS [B BVEJPTFLDJKV TB¸JNF CJLWBMJUFUB[WVLBUSF CBMB CJUJ CPMKB B UV KF J L)[ CJUOJ BVEJP EJHJUBMOPBOB MPHOJQSFUWBSB¸ ,BLP CJ LPSJTOJL ‘UP KFEOPTUBWOJKF QPEFTJP NOP‘UWP QBSBNFUSB %7%B :BNBIB KF QPOV EJMB WSMP EPCBS 0O TDSFFOHSBGJ¸LJQSJ LB[J[CPSOJLB#F[ PC[JSBOBUP OFLF TUWBSJJQBLOJTVOB SB[JOJLPKVCJLPSJ TOJL P¸FLJWBP LPE PWBLWPH%7%B,PE QPEF‘BWBOKB TVSSPVOE EFLPEFSB OB J[CPSV TV VPCJ¸BKFOF QPTUBWLF PEBCJSWFMJ¸JOB[WV¸OJ¸LJILVUJKBWFMJ LFNBMF VEBMKFOPTUJ TMV‘BUFMKB PE [WV¸OJLBVSBTQPOVPE NEP NFUBSBVLPSBDJNBQP N BMJOF QPTUPKF [BTFCOF LPOUSPMF [B QSFE OKF - % J[BEOKFTVSSPVOE[WV¸OJLF

4- 4% OFHP TF POJ QPEF‘BWBKV [BKFEOP 1PHSF‘LB OJKF QPOPWMKFOB JLPEJ[MB[OFLPOUSPMF[WVLB QBTF TWBLJ LBOBM NP”F QPEFTJUJ OF[BWJ TOP PE POPH ESVHPH E# V LPSBDJNBQPE# /B”BMPTU LBEB TF QPEF‘BWB J[MB[OB SB[JOB [WVLB [B TWBLJ QPKFEJOJ LBOBM OF UF¸F TWF CB‘ HMBULP 1PTUPKJ BVUPNBUJLB LPKB QSFCS[P TWBLJI QBS TFLVOEJ QSFMB[J T LBOBMB OB LBOBM J V UPN LSBULPN WSFNFOV UF‘LP KF JTQSBWOP QPEFTJUJ KB¸JOV [WVLB ,PE SV¸OF QPTUBWLF HEKF CJTWFUSFCBMPCJUJJEF BMOP LPE TWBLPH TF LBOBMB NPSB KP‘ KFE OPNEPEBUOPQSJUJTOVUJ UJQLB EB CJ TF PHMBTJP UFTU UPO 1SFMBTLPN OB ESVHJ LBOBM QPTUVQBL TF QPOBWMKB ‘UP KF WSMP OF[HPEOPJOFQSBLUJ¸OP KFSOJKFNPHV¶FOBCS[JOV QSPWKFSJUJ PEOPT OB TWJN LBOBMJNB *QBL LBEB TF QSPÀV TWB PWB QPEF‘B WBOKB J TWF QPEFTJ LBLP USFCB WJ‘F OJKF QPUSFCOP OJLBEB QPOPWJUJ QPTUVQBL ,PE 4"$% WJ‘FLBOBMOPH EFLPEFSB QPTUPKF USJ WF¶ [BEBOF QPTUBWLF B TWBLB PE OKJI JNB ESVHB¸JKJ PEBCJS WFMJ¸JOB [WV¸OJ¸LJI LVUJKB 5V KF J SF[OB GSFLWFODJKB OBKEV CMKJI UPOPWB PE   J )[ *[CPSOJLEPEBUOPHQPEF‘BWBOKB QPTUBWLJ TMJLF KF WSMP CPHBU J TBTUPKJTFPESB[MJ¸JUJIQPTUBW LJ TWKFUMJOB   LPOUSBTU  IVF ° SBWOPUF”B DSWFOF J [FMFOF CPKF  P‘USJOB IJHI  J P‘USJOB NJE  %/3  HBNNB DISPNB MFWFM ° [BTJ¶FOKF CPKB  DISPNB EFMBZ  J 5SVF -JGF  6HSBÀFOJ WJEFP TLBMFS QSV”B LSP[ LPNQPOFOUOJ J

XXXIJGJNFEJBIS


 )%.* QSJLMKV¸BL  SF[PMVDJKB TMJLF Q Q J Q ,PE BVUPNBUTLPH QPEF‘BWBOKB %7% VTLMBÀVKF J QPEF‘BWB LSP[ )%.* J[MB[ WJEFP TJHOBM OB OBKQSJ LMBEOJKVSF[PMVDJKVFLSBOBOBLPKFN KFQSJLMKV¸FO%7% %BMKJOTLJ VQSBWMKB¸ OB QSWJ QPHMFE OF PEBKF OJ‘UB TQFLUBLVMBSOP BMJ UFLOKFHPWPNVQPSBCPNEPMB[JTF EP QSBWF TMJLF (MFEBKV¶J TB TUSB OF EBMKJOTLJ KF NBMP [BPLSV”FO J J[CP¸FOQSFNBHPSF ‘UPEPQSJOPTJ PEMJ¸OPKQSJMBHPEMKJWPTUJ‘BDJ/BWF¶ QP[OBU :BNBIJO OB¸JO OBK¸F‘¶F TV UJQLF NBMP [BLP‘FOF ¸JNF KF EPEBUOPQPTQKF‘FOBQSJMBHPEMKJWPTU QSTUJNB3BTQPSFEUJQLJKFJOUVJUJWBO J MPHJ¸OP QPSFEBO QB TF LPSJTOJL CF[ JNBMP NVLF PENBI TOBMB[J OB OKFNV 0E GVOLDJKTLJI UJQLJ TBNPKFKFEOBGMVPSFTDFOUOB MJHIU LPKPN TF QBMJ [FMFOP QP[BEJOTLP PTWKFUMKFOKFTWJIPTUBMJIUJQLJ

Slika i zvuk ,PE 47)4 J LPNQP[JUOPH WJEFP J[MB[B J[OFOBÀVKFTMJLBTQSPTKF¸OJN PEOPTPN CPKB J QSJMJ¸OP NVUOPN TMJLPN6QSWJUSFOTF QPNJTMJ EB KF OF‘UPLSJWPQSJLMKV¸FOPJMJQPEF‘FOP BMJ TMJLB KF KFEOPTUBWOP CJMB QSP TKF¸OBJOJKFTQBEBMBVSBOH%7%B LPKJQSFUFOEJSBCJUJHPSOKPNLMBTPN 0MBL‘BOKF TMJKFEJ T LPNQPOFOUOJN J )%.*WJEFPJ[MB[PN3B[MJLBKFWF¶ CJMB WJEMKJWB J OB OPSNBMOPK SFQSP EVLDJKJ T MJOJKB 4MJLB KF EPCJMB P¸FLJWBOJTKBKJEFGJOJDJKV1PEJ[BOKFN SF[PMVDJKF TMJLF OB WJ‘F TUWBS TF EPEBUOP QPQSBWMKB 4MJLB OB Q WSMP KF ”JWPUPQJTOB J KBTOB T J[SB[JUP EPCSPEFGJOJSBOJNJP‘USJNVHMPWJNB #PKF TV EPCSP [BTJ¶FOF T EJWOJN UPOPWJNB B EJOBNJ¸LB TLBMB CPKB J[NFÀV DSWFOF [FMFOF J QMBWF KF PEMJ¸OB*BLPCJOBKWF¶BSF[PMVDJKBPE Q USFCBMB CJUJ OBKCPMKB JQBL TV CJMJ WJEMKJWJ OFLJ OFEPTUBUDJ BMJ TBNP LPE)%.*J[MB[B,PECS[JIQPLSFUB TMJLBHVCJTWPKTKBK BP‘USJOBOJKFUBLP QSFDJ[OB LBP OB NBOKPK SF[PMVDJKJ

XXXIJGJNFEJBIS

FMJ MJ LPSJTOJL HMFEBUJ OB OBKWF¶PK SF[PMVDJKJ OBKCPMKF TF UBEB LPSJTUJUJ T LPNQPOFOUOJNJ[MB[PN6UPNFTMV ¸BKV HVCJ TF OB PEMJ¸OPN SBTQPOV CPKB BMJTMJLBKFUBEBNFL‘BJUPQMJKB ,PSJTOJDJ PWPH %7%B ¶F TF NPSBUJ OBWJLOVUJ OB KP‘ KFEOV TUWBS LPKB CJ NPHMB [BTNFUBUJ ,PE VCS[BOPH QSFHMFEBWBOKBTMJLF QPTUPKJSB[MJ¸J UJI CS[JOB TBNP QSWJ NPE VCS[BWB TMJLV OPSNBMOP PEOPTOP KFEOPMJ¸ OP EPLTWJPTUBMJNPEPWJQSFTLB¸V TMJLVQPQBSTFLVOEJJOFVCS[BWBKV LPOUJOVJSBOP ‘UP ¸JOJ TMJLV QSJMJ¸OP USPNPNJUS[BWPN5LPTFOFLPSJTUJ GVOLDJKPN VCS[BOPH QSFNPUBWBOKB TMJLFHPSFTQPNFOVUJ³QSPCMFN¥TMP CPEOPNP”F[BCPSBWJUJ 7F¶ OB TBNPN QP¸FULV UFTUJSBOKB [WVLB CJMP KF KBTOP EB TF UV SBEJ PWSMPLWBMJUFUOPNVSFÀBKVLPKJ[OB EPCSP QSFOPTJUJ HMB[CFOF NBUFSJ KBMF 0EMJ¸OB EFGJOJSBOPTU QSPTUPSB QP EVCJOJ J ‘JSJOJ T PEMJ¸OJN TNKF ‘UBKFN J[WPÀB¸B V OKPK PQSBWEBWB DJKFOVPWPHVSFÀBKB7JTPLPUPOTLP QPESV¸KF ¸JOJ TF NBMP OBHMB‘FOP BMJ UBLBW TF EPKBN TUKF¸F TBNP LBEB TF QB”MKJWP OF TBHMFEB TWF VLVQOJ EPKBN [WVLB PWPH %7%B 7JTPLJ TV ¸JTUJ J PUWPSFOPH LBSBL UFSB QB UP NP”F OB QP¸FULV TMV ‘BOKB QPNBMP [CVOJUJ LPSJTOJLB 4SFEOKPUPOTLP QPESV¸KF KF QJULP J SB[HPWJKFUOP B CBT GSFLWFODJKF TV OF‘UP UWSÀFH LBSBLUFSB T WSMP EPCSPN LPOUSPMPN 6LMKV¸FOKFN ³BVEJPEJSFDU¥GVOLDJKF LPKBJTLMKV¸J TWF OFQPUSFCOF FMFLUSPOJ¸LF QSF QSFLF OB QVUV TJHOBMB QB ¸BL J TBN EJTQMFK OB %7%V [WVL EPCJ WB KP‘ KFEOV GJOV TUBCJMOPTU DJKFMF [WV¸OF TMJLF B J GPLVT KF EPEBU OP QPCPMK‘BO 4"$% J %7%"VEJP NBUFSJKBMJ PEMJ¸OP TV SFQSF[FOUJSBOJ J EP¸BSBWBKV TWV NBHJ¸OPTU WJ‘F LBOBMOPH [WVLB #PHBU J UPQBP [WVLTPEMJ¸OPNLPOUSPMPNJGPLV TJSBOPTUJ TBNP EPEBUOP QSJWMB¸F TMV‘BUFMKBEBV%7%³VCBDJ¥KP‘LPKJ WJ‘FLBOBMOJ%7%EJTL/BSBWOP OJUJ TVSSPVOE [WVL GJMNPWB OJKF OJ‘UB

MP‘JKJ 0EMJ¸OB LPOUSPMB CBTB EBKF QPUSFCOV FLTQMP[JWOPTU J ESBNBUJ¸ OPTU BCS[JOB[WVLBLPKPNTFQPKF EJOF TDFOF QSFOPTF OB TMV‘BUFMKB KF JNQSFTJWOB 6 TWBLPN QPHMFEV %7%4 KF PEMJ¸BO QSFOPTJUFMK [WVLBOBTMV‘BUFMKB BTWBLJFWFOUV BMOJ OFEPTUBUBL PTUBMJI LPNQPOFOUJ VTVTUBWV CJUJ¶FWSMPCS[PVP¸FO

Zaključak :BNBIBKFTWPKJNOPWJNVOJWFS[BM OJN %7%PN QPLB[BMB ‘UP TWF USFCB JNBUJ KFEBO LWBMJUFUBO %7% V WJ‘PK TSFEOKPK LMBTJ 7SMP EPCSBTMJLBTPEMJ¸OJNNPHV¶OPTUJ NBOBLOBEOPHQPEF‘BWBOKBTMJLF QSBWBTVTUWBS#SJMKBOUBOJQSJSPEBO [WVL TWJI HMB[CFOJIGPSNBUBTBNP KF EPEBUOJ NBNBD [B QPUFODJKBMOF LPSJTOJLFVOJWFS[BMOJI%7%B [B

(MBWOJJ[CPSOJL

VOJWFS[BMOPTU¸JUBOKBTWJI "7NBUFSJKBMB TUFSFPJTVSSPVOE[WVL TMJLB NPHV¶OPTUOBLOBEOPH QPEF‘BWBOKBTMJLF

QSPUJW NVUOJKBTMJLBLPE47)4 JLPNQP[JUOPHWJEFPJ[MB[B

:BNBIBEWE4 

%PEBUOFLPOUSPMF[B QPEF‘BWBOKFLWBMJUFUFTMJLF

4MJLB ;WVL TUFSFP

;WVL TVSSPVOE

0QSFNMKFOPTU %BMKJOTLJVQSBWMKB¸

*[CPSOJLPEBCJSBQSJLB[B SF[PMVDJKFTMJLF PQUJÇLJEJHJUBMOJJ[MB[ 5PT-JOL LPBLTJKBMOJEJHJUBMOJJ[MB[ TUFSFPBVEJPJ[MB[ LPNQP[JUOJWJEFPJ[MB[ LPNQPOFOUOJWJEFPJ[MB[ 1S 1C : 47)4J[MB[ 4$"35J[MB[ )%.* 34$$ *3EBMKJOTLBLPOUSPMB BVEJPJ[MB[JJ[TVSSPVOEEFLPEFSB SFQSPEVLDJKB%7%338 %- SFQSPEVLDJKB%JW9 SFQSPEVLDJKB.1 SFQSPEVLDJKB+1&( SFQSPEVLDJKB8." SFQSPEVLDJKB%7%"4"$% EPEBUOJQSJCPS WJEFPEJHJUBMOPBOBMPHOJQSFUWBSBÇ BVEJPEJHJUBMOPBOBMPHOJQSFUWBSBÇ QSPHSFTTJWBOTDBO WJEFPTDBMFS NPHVÅOPTUQPEF™BWBOKFTMJLF EJNFO[JKF ‰Y7Y% UFžJOB DJKFOB */'0 

+FEOPTUBWOPTUVQSBWMKBOKB

:".")"%7%4 … … … … … … … … WFS[JKB … … … … … TWFTUBSJKFJ … … Y

… … … .)[CJU L)[CJU … 1"-/54$ … QQ … QBSBNFUBSB YYNN LH LVOB /PWFCPKF[WVLB UFM XXXCPKF[WVLBIS

IJGJNFEJB

   

     

79


DIGITAL I

M

A

G

E

TIPA nagrade 2007. 4WBLF HPEJOF 5*1" 5FDIOJDBM *NBHF 1SFTT "TTPDJBUJPO VESV”FOKF PHSBOJ[JSB USPEOFWOJ TLVQ OB LPKFN TF SBTQSBWMKB P QSPKFLUJNB OPWPTUJNB OBQSFULV UFIOPMPHJKF JOPWBDJKBNB J USFOEPWJNB V QPESV¸KV GPUPHSBGJKF J WJEFB *[NFÀV PTUBMPH EPEKFMKVKV OBHSBEF V SB[OJN LBUFHPSJKBNB EJHJUBMOJI GPUPBQBSBUB EPEBUOF PQSFNF PCKFLUJWB NPOJUPSB QSPKFLUPSB WJEFP LBNFSB QJTB¸B J TM 0E [BOJNMKJWJKJI EPCJU OJLB PWF OBHSBEF TQPNFOVU ¶FNP /JLPO %Y QP¸FUOB%4-3LBUFHPSJKB 1FOUBY,% OBQSFEOJ %4-3 $BOPO &04% .BSL *** %4-3 [B QSPGFTJPOBMDF 6 VMUSBLPNQBLUOPK LBUFHPSJKJOBHSBEVKF[BTMV”JP'VKJ'JOF1JY;GE LPNQBLUOF EJHJUBMDF QSFEWPEJ /JLPO $PPM1JY 1B1BOBTPOJD-VNJY%.$5;VTVQFS [PPNLBUFHPSJKJ/BKCPMKJNVMUJNFEJKBMOJEJHJUBMOJ GPUPBQBSBU KF 4BNTVOH J .1 GPUPBQBSBU TOJNBOKF WJEFB .1 J NVMUJNFEJKBMOJ SFQSP EVLUPS QSFHMFEOJL UFLTUPWB TOJNB¸ [WVLB J QPISBOB QPEBUBLB V[ QPNJ¸OJ -$% FLSBO PTKFUMKJW OB EPEJS EJKBHPOBMF DN LPKFN GBMJ TBNPOFLPMJLPTUWBSJ (4. (14 EB[BNJKFOJ TWF NPCJMOF VSFÀBKF LPKF NP”FNP OPTJUJ TB TPCPN &140/ 1 KF VSFÀBK [B QSJKFOPT J QSFCBDJWBOKF GPUPHSBGJKB WFMJLPH LBQBDJUFUB (# FLSBOB EJKBHPOBMF DN V[ QSJLB[ NJMJPOBCPKBV[LPNQBUJCJMOPTUTBT3(# J"EPCF3(#TUBOEBSEPN0TJN+1&(J3"8 GPSNBUB QPES”BO KF WFMJL CSPK BVEJP J WJEFP 4% J $' VUPS [B NFNPSJKTLF LBSUJDF J 64# QSJLMKV¸BL [B QSFCBDJWBOKF QPEBUBLB /BKCPMKB NFNPSJKTLBLBSUJDBKF-&9"31SPGFTTJPOBMY 6%."$PNQBDU'MBTILBSUJDB¸JKBCS[JOB¸JUBOKB J QJTBOKB EPTUJ”F GBTDJOBOUOJI .#T +P‘ ¶FNPTBNPTQPNFOVUJ.BOGSPUUP9130# TUBUJWLBPOBKCPMKJEPEBUBL7J‘FJOGPSNBDJKBNB PPTUBMJNMBVSFBUJNBOBXXXUJQBDPN XXXIJGJNFEJBIS

IJGJNFEJB

81


HMKMXEPRI[W Sony Cyber-shot S800 ;BMKFUP4POZKFQSFETUBWJPOPWJ$ZCFS4IPUNPEFMLPKJLPNCJOJSB MJKFQEJ[BKOJY[PPNVNBMPNJMBHBOPNUJKFMV HCF[CBUFSJ KF .FUBMOP UBOLPUJKFMPTLSJWB .QJLTFMB4VQFS)"%$$% TF[PSLPKJPCF¶BWBCPMKVLWBMJUFUVTMJLF,BLPKF4QSJKF TWFHBOBNJKFOKFOQP¸FUOJDJNB VOKFNVTFOBMB[JQPNP¶ JTBWKFUJ[BMBL‘FJLWBMJUFUOJKFTOJNBOKFGPUPHSBGJKBVTWJN VWKFUJNB6HSBÀFOPKFJ[EB‘OJI.#NFNPSJKF BQPISBOB TOJNBLBNPHV¶BKFOB.FNPSZ4UJDL%60J.FNPSZ4UJDL %60130LBSUJDF6[OKFHBEPMB[F/J.)""CBUFSJKFLPKF PCF¶BWBKVEPTOJNBLBJ[NFÀVQVOKFOKB‘UPWSMPEPCBS SF[VMUBUBLPTFV[NFVPC[JSEBTF[CPHOFEPTUBULBPQUJ¸ LPHUSB”JMBQP[BEJOTLJFLSBO EJKBHPOBMF DNJTBTUBWMKFO PEQJLTFMB LPSJTUJDJKFMPWSJKFNF 7J‘FJOGPSNBDJKBXXXTPOZIS

Canon PowerShot S5 IS $BOPOPWBTFSJKBVMUSB[PPNEJHJUBMOJIGPUPBQBSBUBOBLPOVTQKF‘OJI4 4J4NPEFMB EPCJMBKFOPWPH¸MBOB*BLPTNPP¸FLJWBMJ4 V$BOPOVTVHBPEMV¸JMJQSFTLP¸JUJJQSFE TUBWJUJ1PXFS4IPU4*40EOPWPTUJUVKF.1TFO[PSVQBSFOTB%*(*$***QSPDFTPSPN TBJ4"14UFIOPMPHJKPN3BTQPO[PPNBOJKFTFNJKFOKBPJPTUBPKFVSBTQPOVPE NN FLWJWBMFOUOPNNGPSNBUV JBLPCJNVVQPUSFCMKJWPTUCJMBOBWJ‘PKSB[JOJVLP MJLPCJLSFUBPPE‘JSFHLVUB.BLTJNBMBOPUWPSCMFOEFKFPE'°'V[PQUJ¸LVTUB CJMJ[BDJKVTMJLFJVMUSBTPOJ¸OJNPUPSLPKJPNPHV¶VKFTLPSPCF‘VNBOSBEPCKFLUJWB/PWPTU KFJVTBEB‘OKFWSJKFNFTWF¸F‘¶BGVOLDJKBQSFQP[OBWBOKBMJDBJCPMKFQSJMBHPÀBWBOKF PTWKFUMKFOKB[BGPUPHSBGJSBOKFQPSUSFUB,PETOJNBOKBWJEFB PTJNTUBOEBSEOFCS[JOFPE TMTVSF[PMVDJKJPEYQJLTFMB NPHV¶FKFTOJNBUJJVNBOKPK27(" Y QJLTFMB SF[PMVDJKJCS[JOPNPETMTV[TUFSFP[WVL1PES”BOJNFEJKJ[BQPISBOVQPEB UBLBTV4% 4%)$JMJ..$NFNPSJKTLFLBSUJDF.BTBGPUPBQBSBUBKFH BOBQBKB TFJ[LMBTJ¸OF""CBUFSJKF,BSBLUFSJTUJLFJ NPHV¶OPTUSV¸OPHQPEF‘BWBOKBTWJIQPTUBW LJTOJNBOKB PWBKNPEFMTWSTUBWBKVOB MJTUV”FMKB[BIUKFWOJILPSJTOJLBLPN QBLUOJIEJHJUBMOJIGPUPBQBSBUBLPKJ ”FMFWF¶JSBTQPO[PPNB JLSFBUJWOVTMPCPEV */'0,PEBLDFOUBS 5FM XXXLPEBLDFOUBSIS

82

IJGJNFEJB

Sony pojačao memory stick obitelj /FUSFCBTF¸VEJUJEBTVTWBLJNEBOPN NFNPSJKTLFLBSUJDFTWFWF¶FHLBQBDJUFUB JCS[JOF PC[JSPNOBQPWF¶BOKFSF[PMVDJKF EJHJUBMOJIGPUPBQBSBUBJOKJIPWJIJOB¸JDB VTBNJNLBNLPSEFSJNB4POZ¶FUBLP EPL¸JUBUFPWBKCSPK WF¶OBUS”J‘UVJNBUJ TWPKFOPWFCS[FNFNPSJKTLFLBSUJDFOB[JWB .FNPSZ4UJDL130)(%VP;BSB[MJLVPE TUBSJKFHFOFSBDJKF.FNPSZ4UJDL%VPLBS UJDB OPWFLBSUJDFOVEFWF¶FCS[JOFJCPMKF QFSGPSNBOTF.FNPSZ4UJDL130)(%VP JNBTBEBCS[JOVQSJKFOPTBQPEBUBLBPE .#T .CQT ‘UPNVPNPHV¶VKF OPWPCJUOPQBSBMFMOPTV¸FMKF#F[PC[JSB OBUP LBSUJDBKFJEBMKFLPNQBUJCJMOBTB TUBSJKJNCJUOJNTV¸FMKFN BMJOBSBWOPT VQPMBNBOKPNCS[JOPN7FMJLBSF[PMVDJKB EBOB‘OKJIEJHJUBMOJIGPUPBQBSBUBLPKJTBES”F WFMJLFLPMJ¸JOFQPEBUBLB OF¶FQSFETUBWMKBUJ HPUPWPOJLBLWVQSFQSFLV[BOPWB4POZFWV NFNPSJKTLVLBSUJDV.FNPSZ4UJDL130 )(%VPEPMB[JVUSJSB[MJ¸JUBLBQBDJUFUB LBSUJDFJUPKFEOPH EWBJ¸FUJSJHJHBCBKUB $JKFOF[BLBQBDJUFUPE(#B .4&9( J[OPTJEPMBSB (#B .4&9( J (#B .4&9( EPMBSB */'0XXXTPOZDPN

XXXIJGJNFEJBIS


JVC HD Everio GZ-HD7 5IF+7$&WFSJP(;)%KF)JHI%FGJOJUJPO$$%LBNLPSEFSJ[QPUSP‘B¸LF LMBTFTQPTPCBO[BTOJNBOKF¥QVOJI¦)%[BQJTB YJ ;BUP‘UP+7$ JKFWQJYFMTIJGUTJTUFNLPSJTUJQSPHSFTTJWFTDBO$$%T TJHOBMTFQSWPQSPDFTJSB LBPYQQSPHSFTTJWFTJHOBM QBQSFUWBSBOBYJ5PSF[VMUJSB TOJNBOKFNWJ‘F)%SF[PMVDJKFPEPOFQPTUJHOVUFJOUFSMJOF *- $$%TJTUFNPN %BOBHMBTJLWBMJUFUVTMJLFUVKF(;)%'VKJOPOPCKFLUJW JOB¸FLPSJ‘UFOVQSPGFTJP OBMOJNLBNFSBNBJPWPKFQSWJTMV¸BKLPSJ‘UFOKBUBLWFWSTUFPCKFLUJWBVKFEOPNDBN DPSEFSVQPUSP‘B¸LFLMBTF,BNFSBVTFCJTBES”JUWSEJEJTLTB(#NFNPSJKF‘UPPNPHV¶BWB TOJNBOKFQFUTBUJNBUFSJKBMBVQVOPK)%UFIOJDJ6[PWBKSFWPMVDJPOBSOJVSFÀBK+7$KFUS”J‘UVQPOVEJP%7%QS”JMJDVWJTPLF EFGJOJDJKF$67% LPKPN TF[BQJTTLBNFSFQSFCBDVKFOB%7%EJTLPWF OBSBWOPVQVOPK)%SF[PMVDJKJ CF[VQPUSFCFLPNQKVUPSB/BKFEBOEWPTMPKOJ%7%3EJTLPE (#B TUBOFBLNJOVUB[BQJTBV)%SF[PMVDJKJ*TUPUBLP PWBKVSFÀBKPNPHV¶BWBQSFHMFEBWBOKFTQSFNMKFOJI[BQJTBQSFLP)%.*B4WF[BKFEOP TPWBEWB VSFÀBKB+7$[BPLSV”VKFTWPK³'VMM)%%7%8PSME¥LPKJPCVIWB¶BLSVHTOJNBOKB HMFEBOKB QPISBOKJWBOKBJTUWBSBOKB)%WJEFB 6TJUOJKJN BMJOFNBOKFWB”OJNUFIOJ¸LJNEFUBMKJNB +7$)%%7%LBNFSBOVEJOPWPSB[WJKFOVPQUJ¸LVTUBCJMJ[BDJKV 0*4 LPKBPNPHV¶BWBTOJNBOKFGJOJI LBESPWBJ[SVLF [BUJN³)%(JHBCSJE¥WJEFPNB‘JOVLPKBQSPDFTJSBVQVOPN9QQSPHSFTTJWFWJEFV0WEKFTFLPSJTUJQFUEJHJUBMOJIBMHPSJUBNB [BTNBOKFOKF³‘VNB¥JQSPDFTJSBOKBTJHOBMB[BQPCPMK‘BOKFSF[PMVDJKF‘UPEBKFFLTUSFNOPKBTOVTMJLV‰UPTFUJ¸FNPHV¶OPTUJTOJNBOKFOBLBSUJDF NP”FTFJ)%WJEFP V41NPEV9J JGPUPHSBGJKFUSBOTGFSJSBUJOB4%LBSUJDV.PHV¶FKFJEJSFLUOPTOJNBUJOBOKV V[OBQPNFOVEBKFQPUSFC OPLPSJTUJUJ4%)$UJQLBSUJDFLPKJQPES”BWB$-"44.BUFSJKBMQPISBOKFOOBUWSEJEJTLNP”FTFKFEOPTUBWOPQSFCBDJUJOBLPNQKVUPSQSFLP64#LBCMB QSJUJTLPNUFLKFEOPHHVNCB³EJSFDUCBDLVQ¥0TUBUBL¶FPCBWJUJTBNVSFÀBK,BNFSBOBTFCJ[BQSFHMFEBWBOKFNBUFSJKBMBJNB-$%EJTQMFKPE JO¸B OFNBFLTUFSOJNJLSPGPOBMJTFTUFSFP[WVLNP”FTOJNJUJVHSBEOKPN.;7TUFSFPNJLSPGPOBLPKJTFQSPEBKFPEWPKFOP$JKFOBOPWPH+7$PWPH LBNLPSEFSBKF LVOBEPL%7%QS”JMJDB$67%LP‘UBLVOB*/'01SPN.BU UFM XXXQSPNBUIS

Olympus predstavio nova podvodna kućišta 1SJCMJ”BWBOKFNMKFUBQPWF¶BWBTFJOUFSFT[BQPEWPEOBLV¶J‘UBLBLPCJTFNPHBPTOJNBUJ P¸BSBWBKV¶JTWJKFUJTQPEQPWS‘JOFWPEF0MZNQVTKFQSFQP[OBP[BIUKFWFUS”J‘UBJ[BPWP MKFUPQSJQSFNJPWFMJLJ[CPSQPEWPEOJILV¶J‘UB[BBNBUFSFJQSPGFTJPOBMDFLPKJLPSJTUF&TFSJKV %4-3GPUPBQBSBUB.PEFMJ15EP15OBNJKFOKFOJTVLPNQBLUOJNGPUPBQBSBUJNBJ UPNPEFMJNBJ 48  416; '&JOPWPN4WBLV¶J ‘UB[BLPNQBLUOFGPUPBQBSBUFWPEPPUQPSOBTVEPEVCJOFNJOFVUSBMOPQMVUBKVLBLP CJSVLPWBOKFJTQPEQPWS‘JOFWPEFCJMPKFEOPTUBWOJKF/BLV¶J‘UVTFOBMB[JJTKFOJMP[BTMPOB LPKFTFNP”FTLJOVUJ BOBMB[JTFJ[OBE-$%[BTMPOBLBLPCJTFPTJHVSBPCPMKJQSJLB[OFP WJTOPPTWKFUMPTOJNVWKFUJNB6OVUBSLV¶J‘UBKFNPHV¶FLPSJTUJUJTWFGVOLDJKFGPUPBQBSBUB B [BWF¶VGMFLTJCJMOPTUPQSFNMKFOBTVJOBWPKFN[BEPEBUOVPQSFNV#JU¶FEPTUVQOBJ55- QPEWPEOBCMKFTLBMJDBTJOLSPOJ[JSBOBTVHSBÀFOPNCMKFTLBMJDPNLPKBQPLSJWBLVUPE“[B KP‘CPMKVFLTQPOJSBOPTUQPEWPEOJITDFOB/JTV[BQPTUBWMKFOJOJUJLPSJTOJDJ& & & J&%4-3GPUPBQBSBUB[BLPKFPTJNLV¶J‘UB[BUJKFMPJ'-CMKFTLBMJDV NPHVCJSBUJJLV¶J‘UB[BSB[MJ¸JUFPCKFLUJWF1PES”BOJTV;6*,0 %*(*5"-PCKFLUJWJNN NN.BDSP NN NN &%NN.BDSP NN &%NN'JTIFZFJNN1PEWPEOPLV¶J ‘UFNP”FPTJHVSBUJOF[BCPSBWOPMKFUPJGPUPHSBGJKFQSFEJWOPHQPEWPEOPHTWJKFUB*/'00MZNQVT 5FM XXXPMZNQVTIS

Sony omogućuje video snimanje na memory stick 64POZVUWSEFEBTVPQFUVTQKFMJOBQSBWJUJOBKNBOKVJOBKMBL‘V)%EJHJUBMOVWJEFP LBNFSVOBTWJKFUV YYNN%Y7Y‰HCF[CBUFSJKB 0WBLWB NBMBEJHJUBMOBLBNFSBCF[QSPCMFNB¶FTUBUJVTWBLV‘BLV ‘UP¶FWF¶JOV LPSJTOJLBPCSBEPWBUJ0[OBLBNPEFMBKF)%3$9&,JOBOKPKTFOFTOJNB OB%7%EJTLPWF %7LBTFUFJMJTWFQPQVMBSOJKJ)%%EJTL OFHPOBNFNPSJKTLV LBSUJDV.FNPSZ4UJDL1SP%VP0C[JSPNEBKFPWP)%LBNFSBPOBLPSJTUJ JO¸OJ$MFBS7JE$.04TFO[PS ¸JNFKPKKFPNPHV¶FOPTOJNBOKF)%TMJLF VSF[PMVDJKJJ "7$)%TUBOEBSE 4UBUJ¸OFTMJLFNPHVTFTOJNBUJVWJTPLPK SF[PMVDJKJ ¸BLNFHBQJLTFMOF ‘UP¶FTWBLBLPCJUJEPWPMKOPJ[BOBQSFEOJKFH GPUPLPSJTOJLB.PHV¶FKFOB(#.FNPSZ4UJDLNFNPSJKTLVLBSUJDVQPISBOJUJ ¸BLTBUBJNJOVUBQPLSFUOFTMJLFVWJTPLPKSF[PMVDJKJ/BWFMJLPN JO¸OPN‘JSP LPN[BTMPOV $MFBS1IPUP-$%1MVT PTKFUMKJWPNOBEPEJS QSBUFTFTWB[CJWBOKBJQPEF‘BWBOKBLBNFSF5V KFJNPHV¶OPTUTOJNBOKB%PMCZ%JHJUBMTVSSPVOE[WVLB LBLPCJTFEPCJPTWFPCVIWBUOJJQSBWJEPKBN[WVLBPLPLBNFSF+FEOBPEWB”OJKJITUWBSJOB CJMPLPKPKEJHJUBMOPKWJEFPLBNFSJKFWSJKFNFBVUPOPNJKFSBEB B)%3$9&,QSV”B¸BLTBUJJNJOVUBTB45".*/"EPEBUOPNCBUFSJKPNJJTLMKV¸FOJN QP[BEJOTLJN-$%EJTQMFKPN0TUBMF[OB¸BKLFVLMKV¸VKV$BSM;FJTT7BSJP4POOBS5MF¶F YPQUJ¸LJJYEJHJUBMOJ[PPN PQUJ¸LJTUBCJMJ[BUPSTMJLF4VQFS 4UFBEZ4IPU NJOJNBMOPPTWKFUMKFOKFPE-VYB )%.*J[MB[[BUFMFWJ[PSTQPES‘LPN[B)%SF[PMVDJKV CS[J64# JUE*/'0XXXTPOZIS

XXXIJGJNFEJBIS

IJGJNFEJB

83


    QJ‘F*HPS+BEBO

#&45#6:

Objektiv snažniji, dimenzije smanjene 6

WJKFLJOUFSFTBOUOBVMUSB[PPN LBUFHPSJKB CS[P TF SB[WJKB J TWBLPNBMPOFULPQSFETUBWJ OPWJNPEFMTBTWFWF¶JN[PPNPN 4POZ KF QSFETUBWJP $ZCFSTIPU ) J ) NPEFMF LPKJ TF SB[MJLVKV QP QP[BEJOTLPN FLSBOV ) ° OFQP NJ¸BO EJKBHPOBMF DN J OJ”F SF[PMVDJKF /JHIU4IPUPQDJKPN ) J OBSBWOP DJKFOPN

84

IJGJNFEJB

1SFQPSVLB KF EBUJ USJTUP LVOB WJ‘F J V[FUJ ) [CPH QPNJ¸OPH FLSBOB WJ‘FSF[PMVDJKF 6 PEOPTV OB QSFUIPEOJLB ) EJNFO[JKFTVNBMPTNBOKFOFJGPUP BQBSBU KF MBL‘J V[ TOB”OJKJ PCKFLUJW *BLPNBMFOJMBHBO )OJKFMBLPLPSJ TUJUJTBKFEOPNSVLPN[CPHQMJULPH HSJQBLPKJOFPTUBWMKBEPWPMKOPNKF TUB[BQSTUFNV‘LFSVLF;BLPSJ‘UF OKF J[CPSOJLB J QSJUJTLBOKF QPKFEJOJI NBMJI J QSFWJ‘F VWV¸FOJI UJQLJ QPUSFC OPKFLPSJTUJUJPCKFSVLF *[CPSOJL KF SB[EPWKFO OB EJKFMB UJQLB .&/6 J )0.& %P QPEF‘BWBOKB TOJNB OKBNPHV¶FKFEP¶JJ[ PCB J[CPSOJLB V EWB LPSBLB BMJBLPTFJEF

Pozadinski ekran dijagonale 7,5cm i 230.000 piksela svijetla je točka ovog fotoaparata. Kombinacija kvalitete slike i pokretljivosti po vertikali (180º) daje odličnu funkcionalnost i vidljivost slike u svim uvjetima

QSFLP )0.& UJQLF PO KF CPHBUJKJ [B PTOPWOB QPEF‘BWBOKB GPUPBQB SBUB ‘UP NP”F [CVOKJWBUJ LPSJTOJLF .JKFOKBOKF QPTUBWLJ CF[ VMBTLB V J[CPSOJL NPHV¶F KF PWJTOP P NPEV TOJNBOKB J WS‘J TF LPNCJOBDJKPN UJQLF 4&5 ¸FUWFSPTNKFSOF OBWJHB DJKTLF UJQLF J QPNJ¸OJN QSTUFOPN LPKJKVPLSV”VKFB[BNKFOKVKFGVOLDJ KV LPUB¸J¶B 1P[BEJOTLJ FLSBO EJKB HPOBMF DN J QJLTFMB

TWJKFUMB KF UP¸LB PWPH GPUPBQBSBUB ,PNCJOBDJKBLWBMJUFUFTMJLFJQPLSFU MKJWPTUJ QP WFSUJLBMJ “ EBKF PEMJ¸ OV GVOLDJPOBMOPTU J WJEMKJWPTU TMJLF V TWJNVWKFUJNB ‰JSPLPLVUOJ EJP SBTQPOB QP¸JOKF PE NBMPOFVPCJ¸BKFOJINN OBK¸F‘¶B WSJKFEOPTUKFNN ‘UPKFJQBLQVOP CPMKFPELMBTJ¸OJIJMJNN B[BWS ‘BWBTBSFTQFLUBCJMOJINN‰JSPLJ

XXXIJGJNFEJBIS


 40/:$ZCFSTIPU%4$) 

&SHPOPNJKB .PHV¶OPTUJ ,WBMJUFUBTMJLF

#B¸WBTUPJ[PCMJ¸FOKF LPELVUB TOJNBOKBPENN ° 

+BTUV¸BTUPJ[PCMJ¸FOKF LPELVUB TOJNBOKBPENN ° 

.BLSPTOJNLB

LVU QSV”B QVOP WF¶V GMFLTJCJMOPTU LPE TOJNBOKB V [BUWPSFOJN QSPTUP SJNB KFS PCVIWB¶B WF¶V QPWS‘JOV OB JTUPK VEBMKFOPTUJ 0EMJ¸BO SBTQPO [PPNBQPEJKFMKFOKFOBQVOPLPSBLB OB QP¸FULV TV NPHV¶J QPNBDJ [B  BUJQLFSFBHJSBKVOBKB¸JOVQSJUJ TLBUFKFDJKFMJSBTQPONPHV¶FQSP¶J [BPUQSJMJLFTFLVOEJ;BIWBMKVKV¶J #JPO[QSPDFTPSVQSFV[FUPNJ[ %4-3 NPEFMB CS[JOB QSPDFTJSBOKB J GPLVTJSBOKB KF J[OBE LPOLVSFODJKF .BLSP NPE TOJNBOKB TQPTPCBO KF GPLVTJSBUJOBVEBMKFOPTUJWF¶PEDN V[ PEMJ¸OV SB[JOV EFUBMKB J EBKF WSMP EPCSFTOJNLFV[EPCSPPTWKFUMKFOKF 7F¶ TUBOEBSEOF WJEFP NPHV¶OPTUJ LPE 4POZ GPUPBQBSBUB EPEBUOP TV QPCPMK‘BOF NPHV¶OP‘¶V LPSJ‘UFOKB PQUJ¸LPH [PPNB [B WSJKFNF TOJNB OKB B‘VNLPKJTUWBSBNPUPSQSJNKF ¶VKFTFTBNPLPEOJTLFSB[JOFCVLF #S[JOB [PPNJSBOKB TFLVOEJ PE OBK‘JSFH LVUB EP NBLTJNBMOPH VWF ¶BOKB JGPLVTJSBOKBKFVTQPSFOBLBLP CJTFJ[CKFHMJKB¸J‘VNPWJJOBHMJQPNB DJ [PPNB 0QUJ¸LB TUBCJMJ[BDJKB TMJLF QVOP QPNB”F QSJ TOJNBOKV WJEFB J GPUPHSBGJKB BMJ OBSBWOP OJKF TWFNP HV¶BQSJNBLTJNBMOPN[PPNVHEKF KF QP”FMKOP LPSJTUJUJ TUBUJW BLP SB[JOB PTWKFUMKFOKBOJKFEPWPMKOPWJTPLB

KFOJUJ QPNP¶V QSJMP”FOPH 1JDUVSF 1BDLBHF.VTJD5SBOTGFSQSPHSBNB 1PES”BOP KF QSFCBDJWBOKF T BVEJP $%B J .1 EBUPUFLB 1SJMP”FOB -J *POCBUFSJKBKFNBMJIEJNFO[JKBJUF”JOF QB TBNJN UJNF J OF NP”F QSV”JUJ EPWPMKOP TUSVKF [B EVHPUSBKOP TOJ NBOKF 1P TQFDJGJLBDJKBNB NPHV¶F KFTOJNJUJEPOFCB‘JNQSFTJWOJI GPUPHSBGJKB T QVOPN CBUFSJKPN ‘UP TF QPLB[BMP J OB UFTUJSBOKV PE ° TOJNLF 6[ UP QPTUPKJ J QSP CMFN T USBKBOKFN QVOKFOKB CBUFSJKF 4POZKFPEMV¸JPVQBLFUTUBWJUJTQPSJKV WFS[JKVQVOKB¸B NPHV¶FKFEPEBUOP LVQJUJCS”J LPKFNKFQPUSFCOPPLP TBUJ EB QPUQVOP OBQVOJ CBUFSJKV ‘UP KFVEBOB‘OKFWSJKFNFOFPQSPTUJWP[B CBUFSJKV UBLP NBMPH LBQBDJUFUB ;B QPTUJ[BOKF CPMKF BVUPOPNJKF QSFQP SVLBCJCJMBLVQOKBKP‘KFEOFCBUFSJKF JCS[PHQVOKB¸B BMJUPQPEJ”FDJKFOV DJKFMFJOWFTUJDJKFVEJHJUBMOJGPUPBQBSBU

QJDBPTWKFUMKBWBLBEBS BDSOP°CJKFMF TMJLFTBQVOP‘VNBJ[HMFEBKVLBPTB OBE[PSOJILBNFSBšVEMKJWBVUPNBU TLJCBMBOTCJKFMFCPKFJNBPKFQSPCMF NFQSJMP‘JKFNVNKFUOPNPTWKFUMKFOKV J TMJLF TV CJMF OFSFBMOJI CPKB J QVOF ‘VNB 6[ VLMKV¸FOV CMKFTLBMJDV J CBMBOT CJKFMF CPKF QPEF‘FO [B OKV TMJLF TV EPCJMF OPSNBMOV CPKV 1SJ WBOKTLPNPTWKFUMKFOKVOJTVTFQPKBW MKJWBMJUBLWJQSPCMFNJJQSJ*40JMJ WSJKFEOPTUJ GPUPHSBGJKF TV CJMF SFBMOJI [BTJ¶FOJI CPKB T WJTPLPN SB[JOPN EFUBMKB /FEPTUBKF OFLPNQSJNJSBOJ 3"8 GPSNBU [BQJTB TB LPKJN CJ TF EPCJMP OB LWBMJUFUJ J ¸JTUP¶J TMJLF KFS TFSB[JOB+1&(LPNQSFTJKFOFNP”F NJKFOKBUJ'BDF%FUFDUJPOPQDJKBQSP OBMB”FOKBMJDBVLBESVJQSJMBHPÀBWB OKVTMJLFQPSUSFUVCS[PQSPOBMB[JMJDF BMJQSJWF¶FNCSPKVPTPCBOBTMJDJOF QSPOBMB[JJITWF/PVOBUP¸UPNV V LPNCJOBDJKJTB%30UFIOPMPHJKPN[B BVUPNBUTLP JTQSBWMKBOKF LPOUSBTUB J FLTQP[JDJKF QPSUSFUJJHSVQOFTOJNLF JTQBEBKVWSMPEPCSP

Mogućnosti 6 CPHBUPN QBLFUV PTJN GPUPBQB SBUB EPMB[J QVOKJWB CBUFSJKB QVOKB¸ "7 J 64# LBCFM KFEBO [B TWF EBMKJOTLJ VQSBWMKB¸ BEBQUFSTLJ QSTUFOPN [B PCKFLUJW TKFOJMP QPLMPQBD [B PCKFLUJW USBLB [B OP‘FOKF QSFLP SBNFOB J TPGUWFS EPCBS 1JDUVSF .PUJPO#SPXTFS[BQSF HMFEBWBOKFJHSVQJSBOKF TOJNBLB QP LBMFOEB SV .BMFOJ J QSBLUJ¸OJ EBMKJOTLJ VQSBWMKB¸ WFMJLB KF QPNP¶ QSJ QSFHMFEBWBOKV TMJLB OB UFMFWJ[PSV LBEB GJOP TNKF‘UFOJ V GPUFMKJ QPLB[VKFUFTOJNLFTPCJ UFMKTLPH MKFUPWBOKB ;HPEBO EFUBMKKFNV[JLBTGPUPBQBSBUB [B WSJKFNF BVUPNBUTLPH QSFHMF EBWBOKB B NPHV¶F KV KF QSPNJ

XXXIJGJNFEJBIS

,WBMJUFUB TMJLF QBUJ [CPH QPKBWF ‘VNB WF¶ LPE *40 WSJKFEOPTUJ UF KF QSFQPSV¸MKJWP SV¸OP QPEFTJUJ OJ”V *40 WSJKFEOPTU OBSBWOP BLP UP VWKFUJ PTWKFUMKFOKB EP[WPMKBWBKV *BLP KF EPTUVQOB ¸BL J *40 PQDJKB POB KF QPUQVOP OFVQPUSFCMKJWB [B OPSNBMOF TOJNLF ,PSJTUJ TF LPE /JHIU4IPU NPEB LPKJ NP”F TOJNBUJ VQPUQVOPNNSBLV JOGSBDSWFOBMBN

4POZ ) KF GPUPBQBSBU LPKJ ¶F CJUJ JOUFSFTBOUBO POJNB LPKJNB KF CJUOB CS[JOB WFMJLJ QPNJ¸OJ -$% J PQUJ¸LJ TUBCJMJ[JSBOY[PPN BOFTNFUBJN QPKBWB‘VNBOB*40WSJKFEOPTUJJ CBUFSJKBTMBCJKFHLBQBDJUFUB0C[JSPN OBDJKFOVJNPHV¶OPTUJ 4POZ$ZCFS TIPU%4$)VTWPKPKLBUFHPSJKJQSPJ [WPEB[BTMV”VKF#FTU#VZUJUVMV

[B Y[PPNTBTUBCJMJ[BDJKPN 7FMJLQPNJ¸OJQP[BEJOTLJ-$% /JHIU4IPU°TOJNBOKFVNSBLV #S[PGPLVTJSBOKF

QSPUJW ‰VN 3B[EJKFMKFOJ[CPSOJL 5SBKBOKFCBUFSJKF JQVOKFOKBTB QSJMP”FOJNQVOKB¸FN

5FIOJÇLJQPEBDJ 4FO[PS .14VQFS)"%$$% ;PPN PQUJÇLJ Y 'PLVT °NN .BLTJNBMOJPUWPSCMFOEF ' °' 'PLVT"VUP.BOVBMOJNBLSP %"%"DN 5SBKBOKFFLTQP[JDJKF NJONBY °T 4OJNBOKFWJEFB %"EPYQJLTFMB TMTTB[WVLPN /BKWFÅBSB[MVÇJWPTUJ Y *40 ;BQJT +1&( 5SBžJMP %" FMFLUSPOTLP -$% QPNJ¸OJ DNQJLTFMB 4QBKBOKFTBSBÇVOBMPN 64# .FEJKJ[BQPISBOV .FNPSZ4UJDL%60 130%60 #BUFSJKB1VOKBÇ -J*PO/1#(%" .BTB H H CF[CBUFSJKFJLBSUJDF

%JNFO[JKF ‰Y7Y%NN  Y Y NN $JKFOB LO */'0  4WJKFU.FEJKB5FM XXXTWJKFUNFEJKBIS

IJGJNFEJB

85


 Veliki 18x zoom u kompaktnom tijelu Sveukupna kvaliteta slike je niža od DSLR fotoaparata koji kombiniranjem raznih objektiva jedini mogu postići takav raspon zooma. Ali taj korak u kvaliteti povlači i nekoliko puta veću investiciju u opremu

QJ‘F*HPS+BEBO

4

B416;EJHJUBMOJNGPUP BQBSBUPN0MZNQVTKFQPNB LOVP HSBOJDV NBLTJNBMOPH [PPNBVLPNQBLUOPKLBUFHPSJKJGPUP BQBSBUBJLPOLVSFODJKJCBDJPSVLBWJ DVVMJDFYSBTQPO[PPNBQSV”B NPHV¶OPTU TOJNBOKB UF”F EPTUV QOJI MPLBDJKB JMJ QMB‘MKJWJI ”JWPUJOKB LPKJNBKF[CPHQSJSPEFUFSFOBJMJESV HJI PLPMOPTUJ UF‘LP QSJ¶J 1PIWBMOP KFEBSBTQPO[PPNBLSF¶FPE‘JSP LPH LVUB NN ¸JNF KF VWFMJLF QPWF¶BOB JTLPSJTUJWPTU GPUPBQBSBUB V [BUWPSFOJN QSPTUPSJKBNB LBEB KF WFMJLPVWF¶BOKFOFVQPUSFCMKJWP ,WBMJUFUOP ¸WSTUP J WF¶JN EJKF MPN HVNJSBOP LV¶J‘UF FSHPOPN TLJ KF PCMJLPWBOP J EPCSP MF”J V SVDJ 5JQLF TF EPCSP SB[NKF‘UFOF J KBTOP P[OB¸FOF B LPUB¸J¶ [B QSPNKFOV NPEB TOJNBOKB J LPO USPMB [PPNB TV NBMP WF¶J J UJNF

86

IJGJNFEJB

VHPEOJKJ [B LPSJ‘UFOKF 0CKFLUJW OF [BV[JNB QVOP NKFTUB LBEB KF BQBSBUJTLMKV¸FOJUJNFKF[BES”BOB LPNQBLUOPTU TBNPH GPUPBQBSBUB 1SJUJTLPNOBUJQLV[BVLMKV¸JWBOKF GPUPBQBSBU KF TQSFNBO [B TOJNB OKFOBLPOPUQSJMJLFTFLVOEF‘UP JOJKFOFLBCS[JOB/FPEV‘FWMKBWB OJUJ CS[JOB JTLMKV¸JWBOKB LBEB KF QPUSFCOP PE USJ EP QFU TFLVOEJ PWJTOPPUSFOVUOPK”BSJ‘OPKEVMKJOJ EB TF PCKFLUJW VWV¸F J GPUPBQBSBU VHBTJ %B CJ TF QSP‘BP DJKFMJ SBT QPO [PPNB QPUSFCOF TV PLP TFLVOEF BQPEJKFMKFOKFOBPUQSJMJ LFLPSBLBQBKFNPHV¶FWSMP QSFDJ[OP PEBCSBUJ ”FMKFOV SB[JOV VWF¶BOKB 'PLVTJSBOKF QSJ ‘JSFN LVUV KF QSJMJ¸OP CS[P BMJ QSJCMJ ”BWBOKFN NBLTJNBMOPN VWF¶BOKV TUWBSJ TF NJKFOKBKV J GPLVTJSBOKF QPTUBKF TQPSJKF PE LPOLVSFODJKF 6TQPSFOKF TF QSJNJKFUJ J QSJ OJTLPK

XXXIJGJNFEJBIS


 SB[JOJ PTWKFUMKFOKB V LPNCJOBDJKJ TB V”JN LVUPN TOJNBOKB 1PTUPKJ NPHV¶OPTU SV¸OPH J[P‘USBWBOKB BMJ KF J[WFECB VQJUOB [CPH JTQJL TFMJ[JSBOPH VWF¶BOPH EJKFMB TMJLF OB LPKFN KF UF‘LP WJEKFUJ EB MJ KF TMJLB J[P‘USFOB #S[JOB TMJKFEOPH TOJNBOKBQSJQVOPKSF[PMVDJKJKF TMT BMJ TB PHSBOJ¸FOKFN PE TMJLB )2°NBLTJNBMOBSF[PMVDJKB T WF¶PN SB[JOPN LPNQSFTJKF  JMJ TBNPTMJLF 42°OBKNBOKBLPN QSFTJKB EP QPQVOKFOKB NFNPSJK TLPH NFÀVTQSFNOJLB LPSJ‘UFOB 0MZNQVT Y% UJQ ) NFNPSJKTLB LBSUJDB LBQBDJUFUB .# /F CB‘ JNQSFTJWBO SF[VMUBU 1PTUPKJ KP‘ PQDJKB TMJKFEOPH TOJNBOKB PE LPKJI OBKCS”B QSJ SF[PMVDJKJ PE Y QJLTFMB NP”F TOJNBUJ CS[JOPNPEJNQSFTJWOJITMT

Mogućnosti 6 QBLFUV PTJN OBSBWOP GPUPB QBSBUB EPMB[J QPLMPQBD PCKFLUJ WB USBLJDB[BOP‘FOKFPLPWSBUB Y"" CBUFSJKF 64# LBCFM "7 LBCFM VQVUF [B SVLPWBOKF J $% TB 0MZNQVT .BTUFS BQMJLB DJKPN ,BLP TV QSJMP”FOF TBNP BMLBMOF CBUFSJKF QPUSFCOP KF LVQJUJ QVOKB¸ J /*.) CBUFSJKF ‘UPWF¶FHLBQBDJUFUB4BUFTUOJN CBUFSJKBNBLBQBDJUFUBN"I TOJNMKFOP KF GPUPHSBGJKB J OFLPMJLP LSB¶JI GJMNJ¶B ‘UP KF PEMJ¸BO SF[VMUBU 1SJLMKV¸JWBOKFN GPUPBQBSBUBOBSB¸VOBMPOBGPUP BQBSBUV TF QPKBWMKVKF J[CPSOJL HEKF CJSBNP PQDJKV 1$ TQBKB OKF OB SB¸VOBMP LBP QSJKFOPTOJ EJTL KFEOPTUBWBO JTQJT QPEF ‘BWBOKF JTQJTB JMJ J[MB[ QPKBWMKVKF TF QPSVLB EB PETQPKJNP 64# LBCFM "LP OF QPUWSEJNP J[CPS 1$ GPUPBQBSBU TF OF QSJKBWMKVKF OB SB¸VOBMP J ¸FLB J[CPS KFEOF PE PQDJKB ‘UP QPNBMP ”JWDJSB KFS TF MBLP [BCPSBWJ 0TJN UPHB 64# QSJLMKV¸BL OF QPES”BWB NBLTJNBMOV CS[JOV OFHP TBNP TQPSJI .CQT [CPH ¸FHB KF [B .# QPEBUBLB CJMP QPUSFCOP QSFLPEFWFUNJOVUBEBTFQSFCB DF OB SB¸VOBMP /B TSF¶V KFGUJOJ 64# ¸JUB¸J LBSUJDB ¶F PCBWJUJ UBK QPTBP QVOP CS”F BMJ JQBL UP OJKF OBKQSBLUJ¸OJKF SKF‘FOKF KFS TF TWBLJ QVUB NPSB WBEJUJ LBSUJDB J[ GPUPBQBSBUB 0TJN J[CPSOJLB MPLBMJ[JSBOKFJ0MZNQVT.BTUFS QSPHSBN [B QSFHMFEBWBOKF J VSF ÀJWBOKFGPUPHSBGJKB¸JNFKFVWFMJLF PMBL‘BOB VQPSBCB LPSJTOJDJNB LPKJ OJTV WJ¸OJ FOHMFTLPN KF[JLV 0TJNTUBOEBSEOJINPHV¶OPTUJTB OKJNF TF QSFCBDVKV GPUPHSBGJKF J[ 3"8 GPSNBUB V +1&( V[ QPEF

XXXIJGJNFEJBIS

‘BWBOKF OBQSFEOF QPTUBWLJ TOJ NBOKB OQS VLMKV¸JWBOKFJTLMKV¸J WBOKFSFEVLDJKF‘VNB UPOB MJUFUCPKF  'PUPHSBGJKF TOJNMKF OF TB 41 TV V WFMJLPK WF¶JOJ TMV¸BKFWB CJMF EPCSP FLTQPOJSBOF NBMPNFL‘JISVCPWBJV[ QPWSFNFOV QPKBWV LSP NBUTLJI BCFSBDJKB #PKF TV PWJTOP P VLVTV QSJ OPSNBMOJN QPTUBWLBNB QPNBMP JTQSBOF ‘UP TF NP”F LPSJHJSBUJ OB GPUPB QBSBUV JMJ LBTOJKPN PCSB EPN OB SB¸VOBMV ‰VN OBTMJDJTF[OBPQPKBWMKJWBUJ LPE *40 WSJKFEOPTUJ BMJ V NBOKPKNKFSJ BWF¶QSJ*40 CJP KF [BNKFUBO 3FLMBNJSBOB *40 WSJKFEOPTU NPHV¶B KF TBNP V[ NBLTJNBMOV WFMJ¸JOV TMJLF PEYQJLTFMB BMJOJUJUPKPK OFQPNB”FEBJNBTBNPNBSLFUJO‘ LVBOFJQSBWVVQPSBCOVWSJKFEOPTU ,PNCJOBDJKB VMUSB[PPN PCKFLUJWB J NBMFOPHTFO[PSBWJTPLFSB[MV¸JWPTUJ HMBWOJ KF SB[MPH WF¶F QPKBWF ‘VNB LPETWJIGPUPBQBSBUBTBWFMJLJNSBT QPOPN [PPNB 7JEFP NPHV¶OPTUJ TVTUBOEBSEOJIYQJLTFMBTB [WVLPN BMJ V[ OFPCJ¸OP PHSBOJ¸F OKF 0QUJ¸LJ [PPN NPHV¶F KF LPSJ TUJUJLPETOJNBOKB BMJTBNPLBEBKF JTLMKV¸FOP TOJNBOKF [WVLB 6LPMJLP ”FMJNP WJEFP TOJNLV TB [WVLPN NPSBU¶FNPPTJN[PPNB”SUWPWBUJJ PQUJ¸LVTUBCJMJ[BDJKVTMJLF*[HMFEBEB TVNPUPSJPQUJ¸LBTUBCJMJ[BDJKBLPKB QPNJ¸F$$%TFO[PSTUWBSBMJQSFWJ‘F CVLFQBTVTFV0MZNQVTVPEMV¸JMJ [BLPNQSPNJT 0MZNQVT 41 QSV”B EPTUB [B OFWFMJLVDJKFOVJ[BTMV”VKFQSFQPSV

LVTWJNBLPKJNBUSFCBJMJ”FMFJNBUJ OBKWF¶JSBTQPO[PPNB4WFVLVQOB LWBMJUFUBTMJLFKFOJ”BPE%4-3GPUP BQBSBUB LPKJ LPNCJOJSBOKFN SB[OJI PCKFLUJWBKFEJOJNPHVQPTUJ¶JUBLBW SBTQPO[PPNB"MJUBKLPSBLVLWB MJUFUJ QPWMB¸J J OFLPMJLP QVUB WF¶V JOWFTUJDJKV V PQSFNV LBP J QPUSF CV EB TF OPTJ QVOB UPSCB SB[OF PQSFNF ‘UP NPHV QSJIWBUJUJ TBNP OBKWF¶J FOUV[JKBTUJ J QSPGFTJPOBMDJ LPKJ”JWFPEGPUPHSBGJKB

,SPNBUTLFBCFSBDJKF

0MZNQVT416; 

&SHPOPNJKB .PHV¶OPTUJ ,WBMJUFUBTMJLF

[B

+BTUV¸BTUPJ[PCMJ¸FOKF LPELVUB TOJNBOKBPENN ° 

Y[PPNTBTUBCJMJ[BDJKPN )SWBUTLJJ[CPSOJL ,WBMJUFUBJ[SBEF

QSPUJW 4QPSJKJ64# .CQT

#S[JOBGPLVTJSBOKBQSJNBLT [PPNVJTMBCPNPTWKFUMKFOKV #S[JOBJNPHV¶OPTUJTMJKFEOPH TOJNBOKB

#B¸WBTUPJ[PCMJ¸FOKF LPELVUB TOJNBOKBPENN ° 

5FIOJÇLJQPEBDJ 4FO[PS .1 ;PPN PQUJÇLJ Y 'PLVT °NN .BLTJNBMOJPUWPSCMFOEF ' °' 'PLVT"VUP.BOVBMOJNBLSP %"%"DN 5SBKBOKFFLTQP[JDJKF NJONBY °T 4OJNBOKFWJEFB %"EPYQJLTFMBTMT TB[WVLPN /BKWFÅBSB[MVÇJWPTUJ Y *40 ° ;BQJT +1&( 3"8 5SBžJMP %" FMFLUSPOTLP -$% DNQJLTFMB 4QBKBOKFTBSBÇVOBMPN 64# .FEJKJ[BQPISBOV Y% #BUFSJKB1VOKBÇ Y""/& .BTB H H CF[CBUFSJKFJLBSUJDF

%JNFO[JKF ‰Y7Y%NN YYNN $JKFOB LO */'0 0MZNQVT5FM XXXPMZNQVTIS

IJGJNFEJB

87


Više megapiksela, bolje slike: stvarnost i l i fi k ci j a ? Dio stručnjaka tvrdi da kvaliteta nije

poboljšana, dapače, moglo bi se dogoditi da

previše megapiksela počne štetiti kvaliteti, posebno u uvjetima s manje svjetla

1

SPJ[WPÀB¸JEJHJUBMOJIGPUPBQB SBUB³HVSBKV¥TWFWJ‘FNFHB QJLTFMB V TWPKF VSFÀBKF /P HBSBOUJSBMJUPCPMKFGPUPHSBGJKF %JP TUSV¸OKBLB UWSEJ EB OF ,B”V LBLPLWBMJUFUBOJKFQPCPMK‘BOB EBQB ¸F NPHMPCJTFEPHPEJUJEBQSFWJ‘F NFHBQJLTFMBQP¸OF‘UFUJUJLWBMJUFUJ %FGJOJUJWOPEPMB[JEPTNBOKFOKBLWB MJUFUFTMJLB LB”F%BWF&UDIFMMT VSFE OJL XFC QPSUBMB *NBHJOH 3FTPVSDF LPKJPCKBWMKVKFUFTUPWFGPUPBQBSBUB

Teža slika, više šuma

SBWOJI UFMFWJ[PSB ³3JKF¸ NFHBQJL TFM KF TBO QSPEBWB¸B 4WBLJ QPUSP ‘B¸ TNBUSB EB KF WJ‘F CPMKF¥ LB”F $ISJT .BD"TLJMM J[WS‘OJ EJSFLUPS 4NVH.VHB KP‘ KFEOF XFC TUSBOJ DF WF[BOF V[ GPUPHSBGJKV 0O UWSEJ LBLP KF QSPCMFN V UPNF ‘UP TV NFHBQJLTFMJQSFTUBMJCJUJGBLUPSEPCSF GPUPHSBGJKFLBETVQSF‘MJCSPKLV‘FTU ,B”F EB ¶F KFEOB PE NJMJKVO GPUP HSBGJKB JNBUJ QSFEOPTUJ T WJ‘F PE ‘FTU NFHBQJLFMB BMJ ¶F [BUP TWBLB TMJLBOBV[BUWPSFOPNQSPTUPSVJNBUJ WJ‘F‘VNB

³1PTUPKF PESFÀFOB QPCPMK‘BOKB V UFIOPMPHJKJ QPMVWPEJ¸B [B TFO[PSF JUPVCMB”BWBQSPCMFNEKFMPNJ¸OP OPVLVQOPHMFEBOP³‘VNPWJ¥TMJLB TFQPWF¶BWBKV¥ UWSEJ&UDIFMMT 7J‘FQJYFMBVGPUPTFO[PSVHFOFSBM OP[OB¸JNBOKVPTKFUMKJWPTUOBTWKF UMP MP‘ SBE V UBNOJKFN BNCJKFOUV J HVCJUBL GJOJI UPOBMOJI HSBEBDJKB LBP‘UPKF SFDJNP TKFOBOBOBCP SJNBCJKFMFIBMKJOF 1SPJ[WPÀB¸J BQBSBUB TNBUSBKV EB TBNPEPHPWBSBKVOB[BIUKFWFUS”J ‘UB J QSPTKF¸OJ LPO[VNFOU ”FMJ TMJLF‘UPWF¶FSF[PMVDJKF J NPHV¶ OPTUEBTFWJEFPESFÀFOJEFUBMKJ œJOKFOJDB KFTU EB QPUSP‘B¸J LBP NKFSJMP LWBMJUFUF V[JNBKV LPMJ¸JOV NFHBQJYFMB JTUPLBP‘UP[BNKFSJMP LPE1$BV[JNBKVCSPKNFHBIFSU[B OB QSPDFTPSJNB JMJ EJNFO[JKB LPE

6 $BOPOV LPKJ KF QSPEBP EWBEFTFU QPTUP PE TWFVLVQOP  NJMJKVOB GPUPBQBSBUB QSP‘MF HPEJOF QPSJ¸V NPHV¶OPTU CJMP LBLWF EFHSBEBDJKF LWBMJUFUF TMJLF T QPWF¶BOKFN NFHB QJLTFMB V OKJIPWJN BQBSBUJNB ³/B‘J BQBSBUJ T EFTFU NFHBQJLTFMB EBKV WJ‘F EFUBMKB OFHP POF T NBOKPN SF[PMVDJKPN QPTFCOPLBETFQSJOUBKV OB WFMJ¸JOF Y JO¸B J WF¶F¥ LB”F $IVDL 8FTUGBMM EJSFLUPS [B NFEJKF J PEOPTFTQPUSP‘B¸JNBVV$BOPOV 1SFEOPTUJWF¶FHCSPKBNFHBQJLTFMB LSJKVTFVUPNFEBTFNPHVJTQSJO UBUJ WF¶F TMJLF CPMKF LWBMJUFUF JMJ EB LPSJTOJL NP”F J[SF[BUJ EFUBMKF B EB TMJLB J EBMKF CVEF LWBMJUFUOB .BOF TVVUPNFEB¸JQPWJ[BQSPDFTJSBOKF VGPUPBQSBUJNBJNBKVWJ‘F³QPTMB¥V QSFSBEJQSJNMKFOJIQPEBUBLB NFNP

88

IJGJNFEJB

SJKTLF LBSUJDF TF CS”F QVOF LBP J IBSE EJTLPWJ VSFÀJWBOKF TMJLB USB”J WJ‘FQSPTUPSBJTWFTLVQBGVOLDJPOJSB TQPSJKF[CPH³UF”JOF¥TMJLB 1SPCMFNKFJUPNF‘UPTFCSPKQJYFMB QPWF¶BWB BMJTFO[PSJPTUBKVJTUFWFMJ ¸JOF ‘UP[OB¸JEBKFTWBLJQJYFMTWF NBOKJ6FMFLUSPOTLPKJOEVTUSJKJGJ[J¸ LP TNBOKJWBOKF EJKFMPWB KF QP”FMKOP BMJLPEGPUPBQBSBUBSF[VMUJSBTNBOKF TWKFUMBQPQJYFMV1PTMKFEJDFTVMBLP SB[VNMKJWF TMJLF QBUF PE NSMKBWJI CPKBJGPUPBQSBUJSBEFMP‘FV[BUWP SFOJN UBNOJKJNQSPTUPSJNB 6 1BOBTPOJDV QSJEP‘MJDJ V TWJKFU EJHJUBMOJIBQBSBUBNOPHPSB[NJ‘MKB KVPSFEVLDJKJ‘VNPWBOBTMJDJ ³.PSBUF TF PEMV¸JUJ J[NFÀV EWJKF TUWBSJ SFEVLDJKF‘VNPWBJ[BES”BWB OKB ‘UP WJ‘F EFUBMKB¥ LB”F 3JDIBSE $BNQCFMM 1BOBTPOJDPW QPUQSFE TKFEOJL 1BOTPOJDPWPH TFLUPSB [B TMJLPWOF NFEJKF J UWSEJ EB TV POJ VTQKFMJ TNBOKJUJ ‘VNPWF CF[ ”SUWP WBOKBEFUBMKBOBTMJLBNB QPTFCJDF [BIWBMKVKV¶J7FOVT&OHJOFQSPDF TPSV[BNPEFMF

Dva senzora po pixelu ,BLP CJ V[ QPWF¶BOKF NFHBQJLTF MB ‘VN TMJLB [BES”BMJ OB ‘UP OJ”PK NPHV¶PKNKFSJ QSPJ[WPÀB¸JTVQP¸FMJ QSJNKFOKJWBUJ OPWF UFIOPMPHJKF 5BLP 0MZNQVTVHSBÀVKF/.04TFO[PS TLF¸JQPWFLPKJNBTNBOKVKFQSPTUPS

LPKJ [BV[JNB FMFLUSPOJLB V BQBSBUV QSPJ[WPÀB¸ TFO[PSB .JDSPO LPSJTUJ UFIOPMPHJKV LPKPN WJ‘F QJYFMB EJKFMJ JTUF TUSVKOF LSVHPWF UBLP EB JI KF NBOKFQPUSFCOP 'VKJKFW4VQFS$$% TFO[PSTLBNSF”BKF[BSPUJSBOB[B TUVQOKFWB V PEOPTV OB VPCJ¸BKFOF TFO[PSF LBLP CJ PTUBWJMB WJ‘F NKF TUB[BIWBUBOKFTWKFUMB 'VKJ KF ¸BL SB[WJP UFIOPMPHJKV LPKB LPSJTUJEWBTFO[PSB[BTWBLJQJLTFM KFEOJSBEFVTJUVBDJKBNBTMBCFTWKF UMPTUJ B ESVHJ V TWKFUMJKJN VWKFUJNB 5BK KF QPUF[ QSPDJKFOKFO V TUSV¸ OJN LSVHPWJNB LBP LPSBL WSJKFEBO QB”OKF BMJ UF‘LP EB ¶F JNBUJ VUKF DBKBOBUS”J‘UV *BLP NOPHJ LVQDJ WF¶ JNBKV JTLV TUWB J OF LVQVKV QSWJ BQBSBU V ”JWPUV NFHBQJLTFMJ ¶F J EBMKF CJUJ WSMPWB”OJ/P QSPDKFOKVKFTFEB¶F TJTLVTUWPNLVQBDBEP¶JWSFNFOB LBE ¶F LPSJTOJDJ KFEOBLV QB”OKV PCSB¶BUJ J OB LWBMJUFUV PCKFLUJWB LWBMJUFUV QSPDFTPSB J UFIOPMPHJKF TUBCJMJ[BDJKFTMJLF %PL T UP OF EPHPEJ NBSLFUJO‘ LB VUSLB QJLTFMJNB TF OBTUBWMKB 6 QSP‘MPK HPEJOJ QSPTKF¸OP KF V EJHJUBMOJ GPUPBQBSBU CJP VHSBÀFO TFO[PSPE NFHBQJLTFMB VPWPK CJU ¶F  B TF P¸FLVKF EB ¶F QSPTKF¸OP BQBSBU JNBUJ ¸BL NFHBQJLTFMB

XXXIJGJNFEJBIS


          

Ako niste prezahtjevni i želite solidne fotografije s godišnjeg odmora, širok je izbor aparata ispod tisuću kuna. Kvalitetom su podjednaki pa se u toj klasi teško može pogriješiti

Slatke brige za ljubitelje fotografiranja QJ‘F*HPS+BEBO

*

BLP [B QSBWF [BMKVCMKFOJLF V GPUPHSBGJSBOKF OJKF CJUOP HPEJ‘ OKF EPCB WF¶JOB SFLSFBUJWOJI LPSJTOJLB QP”FMJ LVQJUJ GPUPBQBSBU VQSBWPQSFEMKFUPLBLPCJ[BCJMKF”JMJ OF[BCPSBWOF USFOVULF TB HPEJ‘ OKFHPENPSB.PSF QMBOJOF SJKFLF KF[FSB J TWB PTUBMB NKFTUB HEKF ¶FUF QPUSB”JUJ PTWKF”FOKF PE MKFUOJI WSV¶JOBQSV”BKVQVOPQSJMJLB[BJOUF SFTBOUOF GPUPHSBGJKF ,BLP CJ PMBL ‘BMJPEBCJSJQSV”JMJQSFHMFEUSFOVUOF QPOVEF PWPHPEJ‘OKJI OPWJUFUB V EPNB¶JN EV¶BOJNB TBTUBWJMJ TNP QPWF¶VUBCMJDVTPTOPWOJNQPEBDJ NBJQSPTKF¸OPNDJKFOPNVUSHPWJOJ PEBCSBOP KF QFU WFMJLJI USHPWBDB FMFLUSPOJLPNJGPUPBQBSBUJNB 

Teško je pogriješiti

,PE OBKKFGUJOJKJI NPEFMB LWBMJUFUB KF WJ‘FNBOKFOBJTUPKSB[JOJOFPWJTOPP QSPJ[WPÀB¸V BLP OF SB¸VOBNP OB OFLV QPUQVOP CF[JNFOV LJOFTLV QSPEVLDJKV J V[ EPCSP PTWKFUMKFOKF QSV”BKV [BEPWPMKBWBKV¶V LWBMJUFUV "LPTUF[BCPSBWOJ OF”FMJUFSJTLJSBUJ

 $"/0/4*4 .FHBQJLTFMB 0QUJ¸LJ[PPN 0QUJ¸LBTUBCJMJ[BDJKB Y%" 3BTQPO”BSJ‘OFEVMKJOF NN .BLTJNBMBOPUWPSCMFOEF '' #S[JOBPLJEB¸B T *40PTKFUMKJWPTU 4OJNBOKFWJEFP[BQJTB NBLTSF[PMVDJKB YQJLTFMB!TMT %JKBHPOBMB-$%B QJLTFMB QPNJ¸OJ DN  .PEPWJTOJNBOKB "4NBOVBMOPGPLVTJSBOKF %"%"%" .FEJK[BQPISBOV VQBLFUV 4%4%)$..$ .# #BUFSJKF Y"" %JNFO[JKF YYNN 5F”JOBCF[CBUFSJKFJLBSUJDF H 1SPTKF¸OB.1$DJKFOB LO *OGP XXXDBOPOIS ,BUFHPSJKB 6MUSB[PPN 

XXXIJGJNFEJBIS

HVCJUBL WSJKFEOPH GPUPBQBSBUB OF JO[JTUJSBUFOBWSIVOTLPKLWBMJUFUJ LPKB JEF V[ DJKFOV LBP J LPE TWJI ESVHJI TUWBSJ J PCJMKV NPHV¶OPTUJ NP”FUF QPUSB”JUJ OFLJ PE OBKKFGUJOJKJI NPEFMB LPKJ TV DJKFOPN QBMJ J JTQPE UJTV¶V LVOB5SFCBPEBCSBUJPOBKLPKJWBN TFOBKWJ‘FTWJÀBUF‘LPEBNP”FUF QPHSJKF‘JUJ ;BPOFOFTQSFUOFLPKJNBTWFJTQB EB J[ SVLF QSFQPSVLB KF V[FUJ OFLJ PEWPEPPUQPSOJIJ¸WS‘¶JINPEFMB SFDJNP 0MZNQVT NKV 48 T PQUJ¸LPN TUBCJMJ[BDJKPN JMJ KFGUJOJKJ 1FOUBY 8 CF[ OKF 1JKFTBL J WPEBJIOF¶FVOJ‘UJUJ BNPHVQSF ”JWKFUJJ[BMJKFWBOKFIMBEOJNQJWPNJMJ OFLJN ESVHJN PTWKF”BWBKV¶JN J V QSBWJMV [B GPUPBQBSBUF QPHVCOJN UFLV¶JOBNB "LP MKFUP V WBNB CVEJ TLSJWFOPH WPBKFSBVQPUSB[J[B‘UPWF¶JNGBLUP SPN TVODFKFPQBTOPQBQSFQPSVLB EBJLSFNB[BTVO¸BOKFJNB‘UPWF¶J GBLUPS [PPNB QPLV‘BWBUF TOJNJUJ EPNB¶V FTUSBEOV [WJKF[EV V LPN QSPNJUJSBKV¶PK TJUVBDJKJ V[ ‘UP NBOKJ

$"/0/*964*4 

SJ[JLPEOBQBEBHPSJMB UPKFTUPTPCOJI ¸VWBSB WSFCBUF MBWB OB GPUPTBGBSJKV QSFQPSV¸MKJWP T WF¶F VEBMKFOPTUJ JMJ KFEOPTUBWOP”FMJUFJNBUJWF¶VTMPCPEV QSJ LBESJSBOKV QSFLSBTOJI QFK[B”B [B WBTKFTUWPSFOBVMUSB[PPNLBUFHPSJKB " JNBUF J TSF¶F KFS V PWPN CSPKV EPOPTJNP UFTU EWB QSFETUBWOJLB J[ WSIBUFLBUFHPSJKF4POZ)J0MZNQVT 41$BOPOKFUBLPÀFSQSFETUBWJP TWPH LBOEJEBUB LPKJ VLPMJLP TMJKFEJ LWBMJUFUV QSFUIPEOJLB LPOLVSJSB OBK CPMKJNB 

Modni detalj koji slika

;BPOFLPKJUF”FQSJTUBKVOBLPNQSP NJTF V LWBMJUFUJ J TQSFNOJ TV KFEOV UPSCVOBUSQBUJPCKFLUJWJNB LBSUJDBNBJ SB[OJNEPEBDJNB UVKF%4-3LBUFHP SJKBGPUPBQBSBUB5SFOVUOPKFUPOBKCS”F SBTUV¶B LBUFHPSJKB TB QPWF¶BOKFN TLPSP ¸FUSEFTFU QPTUP V PEOPTV OB HPEJOV [BIWBMKVKV¶J TOJ”FOKV DJKFOBJWFMJLPNJ[CPSVNPEFMB/JLPO KFVOBQSJKFEJP%JQSFETUBWJP%Y 0MZNQVTOPWF&J&NPEFMF TB -JWF7JFX NPHV¶OPTUJ LBESJSBOKB

$"/0/1PXFS4IPU"*4 $"/0/1PXFS4IPU" 

 Y%" NN '' T 

Y%" NN '' T 

YQJLTFMB!TMT DN 

YQJLTFMB!TMT DN 

/&/&/& 4%4%)$..$ .# -JUIJVN*PO/#- YYNN H LO XXXDBOPOIS 6MUSBLPNQBLUOJ 

%"%"%" 4%4%)$ .# Y"" YYNN H LO XXXDBOPOIS ,PNQBLUOJ 

Y/& NN '' T 

EJSFLUOPOBQP[BEJOTLPNFLSBOV‘UP QSJCMJ”BWB%4-3GPUPBQBSBUFPCJ¸OJN LPSJTOJDJNB OBWJLOVUJN OB LPNQBL UOFEJHJUBMOFGPUPBQBSBUF6WSIVOTLPK LBUFHPSJKJ $BOPO KF KP‘ VWJKFL OBKKB¸J OB US”J‘UV J QSFETUBWMKBOKFN &04% .BSL***TBNPQPUWSÀVKFTWPKTUBUVT /FTNJKFNPOBSBWOP[BCPSBWJUJPOBK EJP LVQBDB LPKJ QSJKF TWFHB HMFEBKV OBLPNQBLUOPTUVSFÀBKBJKFMJGPUPB QBSBUVTLMBEVTKBQBOLBNBJLVQB ¶JN HB¶JDBNB 'PUPBQBSBUJ WFMJ¸JOF LSFEJUOF LBSUJDF V[ TWPKV GVOLDJP OBMOV WSJKFEOPTU NPHV CJUJ J WB”BO NPEOJEFUBMKLPKJJTUJ¸FOFLVPTPCV 4UBOEBSEOJNTSFCSOJNJDSOJNCPKB NB QSJESV”JMF TV TF J SB[OF OJKBOTF QMBWF DSWFOF CJKFMF SP[B CPKF LPKF TV QSJWMB¸OJKF NMBÀJN PTPCBNB B QPTFCJDF”FOTLPNEJKFMVQPQVMBDJKF 6LPMJLP TUF TF OB‘MJ V OFLPK PE PWJI LBUFHPSJKB B J BLP TF OJTUF QSFHMFEBKUF QSJMP”FOV UBCMJDV J TMJLF GPUPBQBSBUBUFUSLVPCMJ”OKVUSHPWJOV LBLP WBN OF CJ QSPNBLMF VTQP NFOF T KP‘ KFEOPH OF[BCPSBWOPH MKFUPWBOKB

'6+*'JOF1JY" 

'6+*'JOF1JY'GE 

/*,0/$PPM1JY- 

/*,0/$PPM1JY- 

Y/& NN '' T 

Y/& NN '' T 

Y/&  NN '' 

Y%" NN '' 

YQJLTFMB!TMT YQJLTFMB!TMT YQJLTFMB!TMT YQJLTFMB!TMT DN  DN  DN  DN  /&/&/& 4%4%)$ .# Y"" YYNN H LO XXXDBOPOIS ,PNQBLUOJ 

/&/&/& Y%4% .#JOUFSOP Y"" YYNN H LO XXXGVKJÝMNIS ,PNQBLUOJ 

/&/&/& Y%4% .#JOUFSOP -JUIJVN*PO /1 YYNN H LO XXXGVKJÝMNIS ,PNQBLUOJ 8*'*

/&/&/& 4%..$ .#JOUFSOP Y"" YYNN H LO XXXGPUPUFIIS ,PNQBLUOJ 8*'*

YQJLTFMB!TMT DN  /&/&/& 4%..$ .#JOUFSOP Y"" YYNN H LO XXXGPUPUFIIS ,PNQBLUOJ 8*'*

IJGJNFEJB

89


          

CANON S5 IS

5SFOVUOPOBKWF¶JTWKFUTLJQSPJ[WPÀB¸EJHJUBMOJIGPUPBQBSBUBOJKFTBNPQSWJJ[CPSPCJ¸ OJNLPSJTOJDJNB OFHPKFPTWPKJPTLPSPQPMB%4-3US”J‘UBOBNJKFOKFOPHOBQSFEOJNJQSPGFTJPOBM OJNLPSJTOJDJNB0EEFTFUBLPWPHPEJ‘OKJIOPWPTUJUSFCBTWBLBLPJ[EWPKJUJ$BOPO1PXFS4IPU 4*4LPKJOBTMKFÀVKF4NPEFMJDJMKBOBWSIVMUSB[PPNLBUFHPSJKF6[OFJ[PTUBWOVPQUJ¸LV TUBCJMJ[BDJKVVHSBÀFOKF6MUSB4POJDUJIJNPUPS NPHV¶OPTUQSFQP[OBWBOKBMJDBJQPUQVOB SV¸OBLPOUSPMBTWJIQPTUBWLJ1PNJ¸OJQP[BEJOTLJ FLSBOEJKBHPOBMF DNWFMJLBKFQPNP¶QSJ LBESJSBOKV,PSJ‘UFOKFTUBOEBSEOJI""CBUFSJKB V[SPLKFWF¶FNBTFGPUPBQBSBUB BMJUPTF[BCP SBWMKBBLPTFV[NFVPC[JSWF¶BGMFLTJCJMOPTUJ KFGUJOJKBOBCBWLBSF[FSWOJICBUFSJKB4WJNPEFMJ J[B‘MJVLPNQBUJCJMOJTVT.JDSPTPGU7JTUB PQFSBUJWOJNTVTUBWPNCF[QPUSFCFJOTUBMBDJKF JLBLWJIVQSBWMKB¸LJIQSPHSBNB,BLPQSPGFTJP OBMDJOFCJCJMJ[BLJOVUJ OBUS”J‘UFKFJ[CB¸FO&04 %.BSL***NPEFMLPKJKFFWPMVDJKTLJOBQSFEBLV PEOPTVOBQSFUIPEOJLB.BSL**/QSFETUBWMKFOPHQSJKF TLPSPHPEJOF7J‘FJOGPSNBDJKBXXXTPOZIS

FUJI 'VKJKFQPNBMPSB[P¸BSBPLPMJ¸JOPNOPWJUFUBJOKJIPWPN NIKON P5000

1SWJQSBUJUFMK WPEF¶FH$BOPOBVLBUFHPSJKJ EJHJUBMOJI4-3GPUPBQBSBUB OJKFUBLPEPCSPQP[JDJPOJSBO OBVLVQOPNUS”J‘UVTVEKF MPNPE 6PEOPTVOB 4BNTVOHKFQSFV[FP QP[JDJKV B/JLPOKFQBPOB NKFTUP/PWJNPEFMJLSF¶V PEQP¸FUOPH-NPEFMBLPKJ TQBEBVLBUFHPSJKVOBKKFGUJOJKJI LPNQBLUOJINPEFMBTBDJKFOPN OJ”PNPEUJTV¶VLVOB%B/JLPO NP”FQPOVEJUJJLWBMJUFUOFLPNQBLUOFGPUPBQBSBUF PTJNWSIVOTLJI%4-3NPEFMB EPLB[KFJ5*1"OBHSBEB[BNPEFM1 -JKFQEJ[BKOQSBUJJLWBMJUFUBTUBCJMJ[JSBOPHPCKFLUJWB Y[PPNB UPKFTU SBTQPO”BSJ‘OFEVMKJOFPENN FLWJWBMFOUOPNNGPSNBUV 6[ LPOWFSUFSFNPHV¶FKFQPWF¶BUJ”BSJ‘OVEBMKJOVEPNNJMJSB‘JSJUJLVU TOJNBOKBEPNN/BVHSB ÀFOJQSJLMKV¸BL[BCMKFTLBMJDV NPHV¶FKFQSJLMKV¸JUJJ4# 4#J4#CMKFTLBMJDF 0TJNOKFHB LSVOVKFQPOJP J%YVLBUFHPSJKJQP¸FUOJI %4-3GPUPBQBSBUB/BTMKFEOJL KF%NPEFMBJOPWJLPOLV SFOUV[BEOKFNWBMVKFGUJOJKJI NFHBQJLTFMOJI%4-3B

EPTUVQOPTUJOBOB‘FNUS”J‘UV-BL‘FKFCJMPQSPOB¶JTUBSJKF JQSPWKFSFOPEPCSFNPEFMF OQS4 OFHP¸FUJSJOPWJ UFUBQSFETUBWMKFOBPWFHPEJOF/KJIPWOBK[BOJNMKJWJKJOPWJUFU KFLPNQBLUOJNPEFM'GEEPTUVQBOVTSFCSOPK QMBWPK JNFUBMJLTJWPKCPKJTDSOPNTUSB”OKPNTUSBOPN'JNB VHSBÀFOJOGSBDSWFOJQPSUQVUFNLPKFHTFNPHVSB[NKFOKJWBUJ GPUPHSBGJKFTB*S4JNQMFLPNQBUJCJMOJNVSFÀBKJNB/BQBQJSV [HPEOBPQDJKBBMJQPNBMPVQJUOFGVOLDJPOBMOPTUJTPC[JSPN EBKF[BQSJKFOPTJOGSBDSWFOJNQPSUPNQPUSFCOPPCBVSFÀBKB VTNKFSJUJKFEBOQSFNBESVHPN TFO[PSJ B[BIUKFW[B*S4JNQMF LPNQBUJCJMOPԦVOBKWKFSPKBUOJKFQPWMB¸JNPHV¶OPTULPSJ‘UFOKB TBNPT'VKJVSFÀBKJNB#PMKFSKF‘FOKFKF#MVFUPPUIQPES‘LB 6[Y%LBSUJDFNPHV¶FKFLPSJTUJUJJ4%LBSUJDF¸JNFTFNP”F QPOF‘UPV‘UFEKFUJKFSTVPOFQSJMJ¸OPKFGUJOF4VQFS$$%NP”F TOJNBUJVNBLTJNBMOPKSF[PMVDJKJPEYQJLTFMB BQP[BEJOTLJFLSBOEJKBHPOBMF DNKFTBTUBWMKFOPE QJLTFMB,BPQPNP¶QSJTOJNBOKVQPSUSFUBJHSVQOJI GPUPHSBGJKBVHSBÀFOBKFPQDJKFQSFQP[OBWBOKBMJDB GBDF EFUFDUJPO LPKBTFTWF¸FԦF QPKBWMKVKFVTWJN LBUFHPSJKBNB LPNQBLUOJI EJHJUBMOJIGPUP BQBSBUB

 /*,0/$PPM1JY4D /*,0/$PPM1JY4 /*,0/$PPM1JY1 /*,0/%Y 0-:.164'& 0-:.164'& 0-:.164'& .FHBQJLTFMB    0QUJ¸LJ[PPN 0QUJ¸LBTUBCJMJ[BDJKB Y%" Y%" Y%" CF[PCKFLUJWB Y/& Y/& Y/& 3BTQPO”BSJ‘OFEVMKJOF NN NN NN /JLLPS"''NPVOU %5ZQF NN NN NN .BLTJNBMBOPUWPSCMFOEF '' '' '' CF[PCKFLUJWB '' '' '' #S[JOBPLJEB¸B  T T T T T *40PTKFUMKJWPTU    4OJNBOKFWJEFP[BQJTB NBLTSF[PMVDJKB YQJLTFMB!TMT YQJLTFMB!TMT YQJLTFMB!TMT /& YQJLTFMB!TMT YQJLTFMB!TMT YQJLTFMB!TMT %JKBHPOBMB-$%B QJLTFMB  DN  DN  DN  DN  DN  DN  DN  .PEPWJTOJNBOKB "4NBOVBMOPGPLVTJSBOKF /&/&%" /&/&%" %"%"%" %"%"%" /&/&/& /&/&/& /&/&/& .FEJK[BQPISBOV VQBLFUV 4%4%)$ .#JOUFSOP 4%4%)$ .#JOUFSOP 4%4%)$ .#JOUFSOP 4%4%)$ Y% .#JOUFSOP Y% .#JOUFSOP Y% .#JOUFSOP #BUFSJKF /JLPO&/&--JUIJVN*PO /JLPO&/&--JUIJVN*PO /JLPO&/&--JUIJVN*PO /JLPO&/&--JUIJVN*PO Y"" -JUIJVN*PO -JUIJVN*PO %JNFO[JKF YYNN YYNN YYNN YYNN YYNN YYNN YYNN 5F”JOBCF[CBUFSJKFJLBSUJDF H H H H H H H 1SPTKF¸OB.1$DJKFOB LO LO LO LO LO LO LO *OGP XXXGPUPUFIIS XXXGPUPUFIIS XXXGPUPUFIIS XXXGPUPUFIIS XXXPMZNQVTIS XXXPMZNQVTIS XXXPMZNQVTIS ,BUFHPSJKB 6MUSBLPNQBLUOJ 6MUSBLPNQBLUOJ ,PNQBLUOJ %4-3 ,PNQBLUOJ 6MUSBLPNQBLUOJ 6MUSBLPNQBLUOJ 8*'*   

90

IJGJNFEJB

0-:.164NKV48 Y/& NN ''  YQJLTFMB!TMT DN 

/&/&/& Y% .#JOUFSOP

-JUIJVN*PO YYNN H LO XXXPMZNQVTIS 6MUSBLPNQBLUOJ 7PEPPUQPSBOEPN

XXXIJGJNFEJBIS


OLYMPUS 770SW

0MZNQVTTFPWFHPEJOFEPCSPQSJQSF NJP[BMKFUOFEBOFJPTJNQVOPOPWJUFUBQPOVEJPKFJWFMJL CSPKQPEWPEOJILV¶J‘UB[BLPNQBLUOFJ%4-3GPUPBQBSBUF 1SP‘MFHPEJOFES”BPKFNKFTUPV%4-3  JVLVQOPN US”J‘UVEJHJUBMOJIGPUPBQBSBUB QBET V /PWJ%4-3NPEFMJ&J&VTNKFSFOJTVQSFNB LPSJTOJDJNBLPKJ”FMFOBQSFEPWBUJTLPNQBLUOJIEJHJUBMBDB B[BES”BUJNPHV¶OPTULPSJ‘UFOKBQP[BEJOTLPHFLSBOB[B LBESJSBOKFJ”FMF‘UPNBOKFUJKFMPGPUPBQBSBUB;BBWBOUVSJTUF OBNJKFOKFOKFNKV48LPKJTFNP”FQPIWBMJUJPUQPSOP ‘¶VOBQBEPWFEPWJTJOF N WPEPPUQPSOP‘¶VEPN EVCJOF SBEJJOB“$JUSQJUFSFUFEPLHœWSTUPNFUBMOP LV¶J‘UFEPTUVQOPKFVUSJCPKFUBNOPQMBWPK UJUBOTJWPKJCPKJLBWF 4QBEBVLBUFHPSJKVVMUSBLPNQBLUOJIGPUPBQBSBUBJEPCJUOJLKF5*1"OBHSB EF[BOBKCPMKJJOPWBUJWBOEJ[BKO/KFHPWJIQSFEFGJOJSBOJITDFOBTOJNBOKB OP¶ QPSUSFU NV[FK ISBOB  QPNP¶J¶FQSJEPCJWBOKVCPMKJISF[VMUBUBKFSTVQPLSJWFOF TLPSPTWFTJUVBDJKFVLPKJNBTFQSPTKF¸OJLPSJTOJLNP”FOB¶J0EMJ¸OBQSBLTBVHSBEOKF J[CPSOJLBOBISWBUTLJKF[JLOBTUBWMKFOBKFVOPWJNNPEFMJNBJUJNFJNKFEPEBUOPQPWF¶B OBWSJKFEOPTUOBOB‘FNUS”J‘UV

PANASONIC TZ3

PENTAX W30

1FOUBYKFQSFETUBWJPTWPKVOPWVHFOF SBDJKVLPNQBLUOJIEJHJUBMOJIGPUPBQBSBUB " & . 5J8 /KJIPWFGPUPBQBSBUFLBSBLUFSJ[JSBKV QSJWMB¸OBUBOLBJNFUBMOBVMUSBLPNQBLUOBLV¶J‘UB PTJNOBKKFGUJOJKFH& .PLSJNJMKFUOJNEPHPEPW ‘UJOBNBKFOBNJKFOKFO8NPEFM,V¶J‘UFNVKF WPEPPUQPSOPJTBOKJNTFNP”FTOJNBUJEPTBUBOB EVCJOJNBOKPKPEN1SFCBDJWBOKFNVQPEWPEOJNPE TOJNBOKB 8¶FBVUPNBUTLJQPEFTJUJCBMBOTCJKFMF CPKFJLPNQFO[JSBUJESVHB¸JKJMPNTWJKFUMBJQPNBLF VCPKBNB"NPEFMKFOBKKB¸JPEQSFETUBWMKFOJIJ PTJN$$%TFO[PSBPENFHBQJLTFMB J[EWBKBHB NPHV¶OPTUTOJNBOKBWJEFPNBUFSJKBMBV%JW9GPSNBUV 1SFEOPTU%JW9 .1&( GPSNBUBKFVWJTPLPNTUVQOKV LPNQSFTJKFV[NBOKJHVCJUBLLWBMJUFUFJQPES”BOPTUJPE TLPSPTWJIMJOJKTLJI%7%VSFÀBKB

 0MZNQVT416; .FHBQJLTFMB 0QUJ¸LJ[PPN 0QUJ¸LBTUBCJMJ[BDJKB Y%" 3BTQPO”BSJ‘OFEVMKJOF NN .BLTJNBMBOPUWPSCMFOEF '' #S[JOBPLJEB¸B T *40PTKFUMKJWPTU 4OJNBOKFWJEFP[BQJTB NBLTSF[PMVDJKB YQJLTFMB!TMT %JKBHPOBMB-$%B QJLTFMB  DN  .PEPWJTOJNBOKB "4NBOVBMOPGPLVTJSBOKF %"%"%" .FEJK[BQPISBOV Y% .#JOUFSOP VQBLFUV  #BUFSJKF Y"" %JNFO[JKF YYNN 5F”JOBCF[CBUFSJKFJLBSUJDF H 1SPTKF¸OB.1$DJKFOB LO *OGP XXXPMZNQVTIS ,BUFHPSJKB 6MUSB[PPN

XXXIJGJNFEJBIS

0-:.164NKV 

(MBWOBLBSBLUFSJTUJLBLPKBLSBTJTWF1BOBTPOJDPWFEJHJUBMOFGPUP BQBSBUF PEOBKKFGUJOJKJIJOBKNBOKJI KFVHSBÀFOBPQUJ¸LBTUBCJMJ[BDJKB6UPCJTF NPHMJVHMFEBUJJPTUBMJQSPJ[WPÀB¸JEJHJUBMOJIGPUPBQBSBUB5;TFSJKB1BOBTPOJDPWJI EJHJUBMOJIGPUPBQBSBUBOBNJKFOKFOBKFPOJNBLPKJUSB”FWFMJLSBTQPO[PPNBVLPN QBLUOPNLV¶J‘UV5;KFQPOJPUJUVMVOBKCPMKFHTVQFS[PPNEJHJUBMOPHGPUPBQBSBUB QSFNB5*1"VESV”FOKV6LPNQBLUOPLV¶J‘UFVHSBÀFOKF-FJDBPCKFLUJWY[PPNB PE‘JSPLPLVUOJINN TWF¶QP[OBUPN1BOBTPOJDPWPN.FHB0*4PQUJ¸ LPNTUBCJMJ[BDJKPNTMJLFLPKBQPNB”FVEPCJWBOKVP‘USJKJITMJLB5PKFUSFOVUOPOBK NBOKJPCKFLUJWY[PPNB1P¸FUOJ‘JSPLJLVUEBKFNVNPHV¶OPTUMBL‘FHTOJNBOKB WF¶FHSVQFMKVEJ WFMJLJIBSIJUFLUPOTLJHSBÀFWJOBJTMJ¸OP;BSB[MJLVPETMBCJKFH5; NPEFMB 5;JNB$$%TFO[PSWJ‘FSB[MV¸JWPTUJ OBQSFNB.1LPE5; JWF¶J QP[BEJOTLJFLSBO DN DN ‘UPKFEPWPMKOPEBTFJTQMBUJVMP”JUJEPEBUOJI USJTUPLVOB0CBNPEFMBEPTUVQOBTVVDSOPKJTSFCSOPKCPKJ

0-:.164&,*5 0-:.164&,*5 

Y%" NN '' 

Y%" NN '' T 

Y%" NN '' T 

YQJLTFMB!TMT DN 

/& DN 

/& DN 

/&/&/& Y% .#JOUFSOP  -JUIJVN*PO YYNN H LO XXXPMZNQVTIS 6MUSBLPNQBLUOJ

%"%"%" $'Y% -JUIJVN*PO YYNN H LO XXXPMZNQVTIS %4-3

%"%"%" $'Y% -JUIJVN*PO YYNN H LO XXXPMZNQVTIS %4-3

1"/"40/*$-VNJY-4 

1"/"40/*$-VNJY-; 

1"/"40/*$'9 

1"/"40/*$'9 

Y%" NN '' T 

Y%" NN '' T 

Y%" NN '' T 

Y%" NN '' T 

YQJLTFMB!TMT YQJLTFMB!TMT YQJLTFMB!TMT DN  DN  DN  /&/&/& 4%..$4%)$ .#JOUFSOP Y"" YYNN H LO XXXQBOBTPOJDIS ,PNQBLUOJ

/&/&/& 4%..$4%)$ .#JOUFSOP Y"" YYNN H LO XXXQBOBTPOJDIS ,PNQBLUOJ

/&/&/& 4%..$4%)$ .#JOUFSOP -JUIJVN*PO YYNN H LO XXXQBOBTPOJDIS 6MUSBLPNQBLUOJ

YQJLTFMB!TMT DN 

/&/&/& 4%..$4%)$ .#JOUFSOP

-JUIJVN*PO YYNN H LO XXXQBOBTPOJDIS 6MUSBLPNQBLUOJ

IJGJNFEJB

91


           1"/"40/*$-VNJY'9 1"/"40/*$-VNJY5;5; 1"/"40/*$-VNJY'; 1&/5"90QUJP& 1&/5"90QUJP8 1&/5"90QUJP" 1&/5"90QUJP. 40/:4 .FHBQJLTFMB     0QUJ¸LJ[PPN 0QUJ¸LBTUBCJMJ[BDJKB Y%" Y%" Y%" Y/& Y/& Y%" Y/& Y/& 3BTQPO”BSJ‘OFEVMKJOF NN NN NN NN NN NN NN NN .BLTJNBMBOPUWPSCMFOEF '' '' '' '' '' '' '' '' #S[JOBPLJEB¸B T T T T T T T T *40PTKFUMKJWPTU     4OJNBOKFWJEFP[BQJTB YQJLTFMB!TMT YQJLTFMB!TMT YQJLTFMB!TMT YQJLTFMB!TMT YQJLTFMB!TMT YQJLTFMB!TMT YQJLTFMB!TMT YQJLTFMB!TMT NBLTSF[PMVDJKB    .1&( %JKBHPOBMB-$%B QJLTFMB  DN    DN  DN  DN  DN  DN  DN  DN 

.PEPWJTOJNBOKB "4NBOVBMOPGPLVTJSBOKF /&/&/& /&/&/& %"%"%" /&/&%" /&/&%" /&%"%" /&/&%" /&/&/& .FEJK[BQPISBOV VQBLFUV 4%..$4%)$ 4%..$4%)$ 4%..$4%)$ 4%..$ .#JOUFSOP 4%4%)$ .#JOUFSOP 4%4%)$ .#JOUFSOP 4%..$ .#JOUFSOP .4%VP130%VP .#JOUFSOP .#JOUFSOP .#JOUFSOP   .#JOUFSOP

#BUFSJKF -JUIJVN*PO -JUIJVN*PO -JUIJVN*PO Y"" -JUIJVN*PO -JUIJVN*PO -JUIJVN*PO Y"" %JNFO[JKF YYNN YYNN YYNN YYNN YYNN YYNN YYNN YYNN 5F”JOBCF[CBUFSJKFJLBSUJDF H H H H H H H H 1SPTKF¸OB.1$DJKFOB LO LO LO LO LO LO LO LO *OGP XXXQBOBTPOJDIS XXXQBOBTPOJDIS XXXQBOBTPOJDIS XXXQFOUBYIS XXXQFOUBYIS XXXQFOUBYIS XXXQFOUBYIS XXXTPOZIS ,BUFHPSJKB 6MUSBLPNQBLUOJ ,PNQBLUOJ 6MUSB[PPN ,PNQBLUOJ 6MUSBLPNQBLUOJ 6MUSBLPNQBLUOJ 6MUSBLPNQBLUOJ ,PNQBLUOJ   7PEPPUQPSBONEPTBUB

SONY T100

92

  

Canon

Y/& NN '' T YQJLTFMB!79 TMT .1&( DN 

Y%" NN '' T YQJLTFMB!79 TMT .1&( DN 

Y%" NN '' T YQJLTFMB!79 TMT .1&( DN 

Y%" NN '' T YQJLTFMB!79 TMT .1&( DN 

Y%" NN '' T YQJLTFMB! TMT .1&(79 QPNJ¸OJ DN 

/&/&/& .4%VP130%VP .#JOUFSOP -JUIJVN*PO/1#( YYNN H LO XXXTPOZIS 6MUSBLPNQBLUOJ

/&/&/& .4%VP130%VP .#JOUFSOP -JUIJVN*PO/1#( YYNN H LO XXXTPOZIS 6MUSBLPNQBLUOJ

/&/&/& .4%VP130%VP .#JOUFSOP -JUIJVN*PO/1#( YYNN H LO XXXTPOZIS 6MUSBLPNQBLUOJ

/&/&/& .4%VP130%VP .#JOUFSOP -JUIJVN*PO/1#( YYNN H LO XXXTPOZIS 6MUSBLPNQBLUOJ

%"%"%" .4%VP130%VP .#JOUFSOP

-JUIJVN*PO/1#( YYNN H LO XXXTPOZIS 6MUSB[PPN

IJGJNFEJB

Udio tržišta u 2006 Izvor IDC (Podaci se odnose na svjetsko tržište)

40/:) 40/:5 40/:8 40/:8 

Sony Olympus Pentax40/:8 

Nikon .FHBQJLTFMB 0QUJ¸LJ[PPN 0QUJ¸LBTUBCJMJ[BDJKB 3BTQPO”BSJ‘OFEVMKJOF .BLTJNBMBOPUWPSCMFOEF #S[JOBPLJEB¸B *40PTKFUMKJWPTU 4OJNBOKFWJEFP[BQJTB NBLTSF[PMVDJKB %JKBHPOBMB-$%B QJLTFMB .PEPWJTOJNBOKB "4NBOVBMOPGPLVTJSBOKF .FEJK[BQPISBOV VQBLFUV #BUFSJKF %JNFO[JKF 5F”JOBCF[CBUFSJKFJLBSUJDF 1SPTKF¸OB.1$DJKFOB *OGP ,BUFHPSJKB

Udio DSLR tržišta u 2006%SVHJTWKFUTLJQSPJ[WPÀB¸EJHJUBMOJIGPUPBQBSBUBEPQSP‘MFHPEJOF KFVWJKFLJNBP‘JSPLJ[CPSTBNPVLPNQBLUOPKLBUFHPSJKJ1SFV[JNBOKFN,POJDB .JOPMUBPEKFMBEJHJUBMOJIGPUPBQBSBUBOBQSBWJMJTVWFMJLJLPSBLQSFNBQSPGFTJPOBM DJNB6TBNPOFLPMJLPNKFTFDJQSP‘MFHPEJOF4POZKFVTQJPVHSBCJUJ US”J ‘UBJ[BV[FUJNKFTUPV%4-3LBUFHPSJKJTBTWPKJNKFEJOJNNPEFMPN! ‘UP KFIWBMFWSJKFEBOSF[VMUBU;BPWVHPEJOVQSJQSFNJMJTVNOP‘UWPOPWJIVMUSBLPN QBLUOJIGPUPBQBSBUB8TFSJKF  J EWBOPWB4NPEFMB J TUJMTLB5J5 UFTUJSBOJVMUSB[PPN)JOKFHPWTMBCJKJCSBU)1SWJ NPEFMLPKJ¶F[BQFUJ[BPLPKFNBMFOJ5EPTUVQBOVTSFCSOPK DSOPKJMJDSWFOPK CPKJ6NBMFOPBMVNJOJKTLPLV¶J‘UFTNKF‘UFOKF4VQFS)"%$$%TBTUBWMKFOPE NJMJPOBQJLTFMBJ$BSM;FJTT7BSJP5FTTBSPCKFLUJWSBTQPOB[PPNBPE NN YPQUJ¸LJTUBCJMJ[JSBO[PPN 4USB”OKPN TUSBOPNEPNJOJSBWFMJLJ -$%EJKBHPOBMF DNTBTUBWMKFOPE QJLTFMB 4POZKF[B5 QPOVEJPNOP‘UWP EPEBUOFPQSFNF VWJEVQPEWPEOPH LV¶J‘UBJGJMUFSB[B CPKF NPSTLPHTWJ KFUMBPE8 ‘JSP LPLVUOPHLPOWFSUFS TLPHPCKFLUJWB TOJ NB¸B(14MPLBDJKF 5JNFQPTUBKFKFEBO PEOBKJOUFSFTBOUOJKJI TUJMTLJIVMUSBLPN QBLUOJINPEFMBOB US”J‘UV

Canon

Sony

Kodak Olympus Samsung Nikon

XXXIJGJNFEJBIS


Lucinda Williams, rodonačelnica „drugačije“ country glazbe

Bob Dylan u haljini

Iz naizgled jednostavnih pjesama uspjela je stvoriti minuciozne dragulje osobne intime koje krasi bogatstvo detalja, u rasponu od poetske imaginacije do nepotpunih, suprotstavljenih glavnih protagonista očito skiciranih po predlošku vlastitog doživljaja Q J ‘ F  + P T J Q 7S B ¸ B S

SJDB V OFEPTUBULV CPMKFH QSJKFWPEB VPCJ¸BKFOPH ³TJOHFSTPOHXSJUFS¥ UFSNJOB QPEKFEOBLP KF VWB”BWB OBJNFÀVLPMFHBNBHMB[CFOJDJNB J NFÀV LSJUJ¸BSJNB OP OFSJKFULP J TBNB QSJ[OBKF EB KF QSPUFLMP EPTUB WSFNFOB EPL KF VTQKFMB QPCVEJUJ OBLMPOPTU ‘JSF QVCMJLF 6QSBWP KF OKFO LSFBUJWOJ QFSGFLDJPOJ[BN J‘BP PWPK PLPMOPTUJ V QSJMPH OFSFEPWJ UP PCKBWMKJWBOKF SFHVMBSOJI J[EBOKB V[ WSJKFNF QPUSFCOP EB NBUFSJKBM

[B QMP¸V [BJTUB EP[PSJ OFSJKFULP KF JTQSFLJEBOEVMKJNQFSJPEJNBLPODFS UOFBLUJWOPTUJJKBWOJIOBTUVQB LBPJ QPUQVOF PETVUOPTUJ T KBWOF TDFOF 3BOJKJ SBEPWJ PCKBWMKJWBOJ TV NBIPN [B NBOKF QP[OBUF FUJLFUF PE LPKJI [B PWBLBW BVUPSTLJ QSJTUVQ OJKF CJMP QSPCMFNEPCJUJQSJTUBOBL[BPQJTBOV EJOBNJLVPCKBWMKJWBOKB OJUJBQTPMVUOV BVUPSTLV LPOUSPMV LPOB¸OPH J[EB OKB/FEPTUBUBL OB”BMPTU PWBLWPH TQPSB[VNBKF‘UPTVJTUFUBLWBNBMF

EJTLPHSBGTLF LV¶F SJKFULP V QSJMJDJ SBTQPMBHBUJ SFTVSTJNB QPUSFCOJNB [BEVMKJPQTUBOBLOBUS”J‘UV JMJTOB” OJKVQSPNPDJKVOKFOFHMB[CF

Glas kao sugestivni instrument ,BLP CJMP QB”OKB VTSFEPUP¸FOB OB EFUBMKF BVUPSTLB TBNPTWPKOPTU J KFEJOTUWFOJPTKF¶BK[BTUJI V[HPUPWP OFWKFSPKBUOV UWSEPHMBWPTU QPNPHMJ TV J[HSBEJUJ SFQVUBDJKV LPKB KF QSBUJ J EBOBT6OKFOJNOBKCPMKJNUSFOVDJNB IJGJNFEJB 930LPMOPTU EB TF BMCVNJ -VDJOEF 8JMMJBNT PCKBWMKVKV QSJMJ¸OP TQPSJN UFNQPN OF TUPKJ V TVQSPUOPTUJ T PQ¶PN BEPSBDJKPN QPLMPOJLB J LSJ UJLF HPUPWP PE TBNJI QP¸FUBLB T QSWJN QPKBWMKJWBOKJNB V KBWOPTUJ PWV EBOBT [SFMV BVUPSJDV QSBUJ HMBT CFTLPNQSPNJTOFJQFEBOUOFVNKFU OJDF CF[ FNPDJPOBMOF SF[FSWF V J[WFECJ J CF[ [BES‘LF V UFLTUV 0E TBNJIQP¸FUBLBQSFENFUPNHPUPWP XXXIJGJNFEJBIS LVMUOPHPCP”BWBOKB QKFWB¸JDBBVUP


VSGOVIGIR^MNI

8JMMJBNT KF J[ OBJ[HMFE KFEOPTUBWOJI QKFTBNB VTQKFMB TUWPSJUJ NJOVDJP[OF ESBHVMKF PTPCOF JOUJNF LPKF LSBTJ CPHBUTUWP EFUBMKB V SBTQPOV PE QPFUTLF JNBHJOBDJKF EP OFQPUQVOJI TVQSPUTUBWMKFOJI HMBWOJI QSPUBHPOJTUB P¸JUPTLJDJSBOJIQPQSFEMP‘LVWMBTUJUPH EP”JWMKBKB&LPOPNJKBTUJIB LBPKFEOB PE UFNFMKOJI PEMJLB OKFOPH TUWBSBOKB UBLWB KF EB KF WSMP SJKFULP NPHV¶F V OKFOJN UFLTUPWJNB PEWPKJUJ GBLUP HSBGTLF PE FNPDJPOBMOJI FMFNFOBUB QB QKFTNB HPUPWP V QSBWJMV LPOB¸OJ QF¸BUEPCJWBOKFOPNPTFCVKOPN WSMP JTLSFOPN J WSMP ¸WSTUPN J[WFECPN LPKBQPUPOKV³FMFNFOUBSOVPHPMKFMPTU¥ TUJIB KP‘ WJ‘F OBHMB‘BWB /KFO HMBT J QKFWB¸LBUFIOJLBLBPEBPUWPSFOPQSJ [OBKVPHSBOJ¸FOKBWPLBMOJINPHV¶OP TUJ OPUJNFKFFLTQSFTJKBKP‘TOB”OJKBJ GPLVTJSBOJKB 5BLP TF PWBK KFEJOTUWFOJ OFSJKFULP OBQVLMJ HMBT T WSFNFOPN SB[WJKB V TVHFTUJWBO JOTUSVNFOU LPKJ TUPKJ V HPUPWP TBWS‘FOPN TVHMBTKV T NBUFSJKBMPN PEOPTOP UFLTUVBM OJN QSFEMP‘LPN 6 PWPNF ¸JOJ TF MF”J HMBWOJ V[SPL CSPKOJI VTQPSFECJ T QP[OBUJKJN QKFWB¸JNBBVUPSJNB B VTQPSFECFLPKFKPKEPOPTFUJUVMV³”FO TLPH %ZMBOB¥ QSFNEB QSFETUBWMKBKV OFEWPKCFOP QMJULP QPKFEOPTUBWMKFOKF TUWBSOPTUJ WKFSVKFNP EB CJ OB PWPN NKFTUV$PIFOJMJ7BO;BOEUQSFETUBW MKBMJQSJNKFSFOJKFSFGFSFODF TWBLBLPTV QSFJ[SB”FOFEBCJTNPJI[BOFNBSJMJV QPUQVOPTUJ -VDJOEB 8JMMJBNT SPÀFOB KF V -BLF $IBSMFTV HSBEV PE QFEFTFUBL UJTV¶B TUBOPWOJLB V KVHPJTUP¸OPK -VJTJBOJHPEJOF BSBOVJ[MP”F OPTUTOB”OJNVUKFDBKJNB%FMUBCMVF TB )BOLB 8JMMJBNTB J P¸JUPK MKVCBWJ QSFNB KF[JLV J TUJIV NP”F [BIWBMJUJ

94

IJGJNFEJB

PDV.JMMFS8JMMJBNT OBJNF DJKFOKFOJ KF J PCKBWMKJWBOJ TWFV¸JMJ‘OJ QSPGFTPS LOKJ”FWOPTUJJQKFTOJL BSBEJOKFHPWJI ¸FTUJI BOHB”NBOB OB GBLVMUFUJNB PE (FPSHJF "SLBOTBTB -PVJTJBOF TWF EP .FYJDP $JUZB J 4BOUJBHB œJMF PCJUFMKTF¸FTUPTFMJMB6[NBKLV PULSJMBKFGPML QPTFCOP+PBO#BF[ ‘UP KF CJP HMBWOJN QPWPEPN SBOJN QPLV‘BKJNB EB TF PLV‘B V WMBTUP SV¸OPNQJTBOKV UFQKFWBOKV

Sudbonosni susret s Dylanom 1SFNB OFLJN JOUFSWJFXJNB J[ LBTOJ KFHQFSJPEB OBLPO‘UPKFQPQSWJQVUB ¸VMB%ZMBOPW)JHIXBZ3FWJTJUFE PWF BTQJSBDJKF QPQSJNBKV HPUPWP PQTFTJWBO LBSBLUFS B J[MP”FOPTU SPDLVUJIJOPWPPULSJWFOBTMPCPEB UJKFLPN DPMMFHF HPEJOB QPTFCOP TV KF[BJOUFSFTJSBMJ[BOF‘UPJOUSJHBOUOJKF TMPKFWJUF SBEPWF -FPOBSEB $PIFOB J +POJ .JUDIFMM 1SWJ OBTUVQJ PCJMKF”FOJ TV KBWOJN J[WFECBNB GPML QKFTBNB V /FX 0SMFBOTV UF V UP WSJKFNF V .FYJDP $JUZKV UJKFLPN PCJUFMKTLJI PLVQMKBOKBJ[CB¸FOBKFJ[TSFE OKF‘LPMFSBEJPECJKBOKBTVEKFMPWBOKB V[BKFEOJ¸LPKEFLMBNBDJKJ³1MFEHFPG "MMFHJBODF¥ TWPKFWSTOPK [BLMFUWJ OB WKFSOPTU ES”BWJ ‘UP KF OBEPLOBEJMB TBNPTUBMOJN QSPCJKBOKFN LSP[ PCB WF[OVMJTUVMJUFSBUVSFLPKPNKVKFPISB CSJPPUBDQSJKFOFHPKFPUJ‘MBPELV¶F 6 PLPMJDJ /FX 0SMFBOTB 8JMMJBNT OBTUVQB V UP WSJKFNF T NKF‘PWJUPN QSPHSBNPN PCSBEB J J[WPSOJI USBEJ DJPOBMOJI QKFTBNB EB CJ TF QSFTFMJMB V "VTUJO 5FYBT (MB[CFOB SPPUTTDFOBPWPHHSBEBVUPWSJKFNF QP¸JOKFTFCVEJUJ B8JMMJBNTQPTUBKF KFEOB PE HMBWOJI BLUFSB SPPUT WBMB LPKJ TF LBTOJKF ‘JSJ J OB )PVTUPO V

LPKFNKFQP¸FMB”JWKFUJQSJKFPEMBTLBV /FX:PSL%FNPLPKJKFQSJQSFNJMB[B 4NJUITPOJBO¨T'PMLXBZTPTJHVSBWBKPK TOJNBOKF QSWF QMP¸F V .BMBDP TUV EJKV "MCVN ³3BNCMJO¨ PO .Z .JOE¥ PCKBWMKFO EPOPTJ HMB[CV QPE TOB”OJN VUKFDBKJNB USBEJDJPOBMOPH CMVFTB DPVOUSZHMB[CF GPMLBJDBKV OB 1P QPWSBULV V )PVTUPO  TOJNB ³)BQQZ 8PNBO #MVFT¥ OKFO QSWJ BMCVN BVUPSTLJI TLMBECJ ‘UP QSFETUBWMKB [OB¸BKBO LPSBL JBLP KF J EBMKF CJP TOB”OP PCPKFO WSMP USBEJ DJPOBMOJN VUKFDBKJNB [B SB[MJLV PE OKFOJI LBTOJKJI SBEPWB LPKJ QPNJSVKV SB[MJ¸JUF TUJMPWF J VUKFDBKF /P PTF CVKBO UBMFOU OJKF CJP CB‘ PENBI QSJNJKF¶FO QB QSWB QPMPWJDB UJI QSPMB[JVOBTUVQJNBVPLPMJDJ"VTUJOB J)PVTUPOB EBCJTFQSFTFMJMB V -PT "OHFMFT J TWPKJN OBTUVQJNB QP¸FMB QSJWMB¸JUJ QB”OKV WFMJLJI J[EB WB¸LJILPNQBOJKB4LMBQBVHPWPSTB $#4PNSBEJEBMKOKFHSB[WPKBNBUF SJKBMB OPPOKFOBLPODVLSBULPHWJKF LB0CKFTUSBOFPEVTUBKVPEUPHBKFS NBUFSJKBMOFPEMJLVKFTUJMTLBIPNPHF OPTU UFOFNBEPWPMKOVUF”JOVOJUJ[B SPDL OJ [B DPVOUSZ PEKFM LPNQBOJKF LPKB KF V OFEPVNJDJ PLP NBSLFUJO‘ LPH QSJTUVQB 6 JTUP WSJKFNF QFSJPE PCJMKF”BWB J LSBI LSBULPH OFVTQKFMPH CSBLB VCS[P OBLPO ¸FHB QSPOBMB[J QSJMJ¸OP OFPCJ¸OPH QPTMPWOPH QBS UOFSB 3BEJ TF P OF[BWJTOPK CSJUBO TLPK JOEJFFUJLFUJ 3PVHI 5SBEF LPKB KF QP[OBUJKB V QPWJKFTUJ TVWSFNFOF HMB[CF QP TWPKJN QVOL J OFXXBWF J[EBOKJNB QSJKF TWFHB QP J[EBOKJNB HSVQF5IF4NJUIT

Slijeđenje vlastite strasti ,BLP CJMP KFEOPTUBWOP OBTMPW MKFO BMCVN ³-VDJOEB 8JMMJBNT¥J[MB[J HPEJOF J QSFNEB OF [BMB[J V NBJOTUSFBN TWJ LPKJ TV NPHMJ TWKFEP¸JUJ P OKFNV QP TWPKJN QSWJN JNQSFTJKBNB JNBMJ TV WSMP QP[JUJWOP NJ‘MKFOKF 7FMJLV QPNP¶ PWBLWPN KF EP”JWMKBKV ³OFQPNJSMKJWJI¥ TUJMPWB QPNPHBPEBUJHJUBSJTUJLPQSPEVDFOU BMCVNB (VSG .PSMJY [WVL QKFTB NB -VDJOEF 8JMMJBNT OBKFEOPN TF SB[WJPVKFEJOTUWFOJBNBMHBNDPVO USZ CMVFT GPMLJSPDLHMB[CF‘UPKF CJMPTBTWJNEPWPMKOPEBTUFLOF‘JSV OBLMPOPTUJ SPPUT QVCMJLF 3BEJKTLJ VSFEOJDJ CJMJ TV J EBMKF WSMP TV[ES ”BOJ QP QJUBOKV ‘JSF FLTQMPBUBDJKF PWBLWPH ”BOSPWTLPH DSPTTPWFSB ;B 8JMMJBNTPWV KF CJMP WB”OP OF‘UP ESVHP QP QSWJ QVUB QSPOB‘MB KF

TWPK BVUPSTLJ J[SB[ J PTKF¶BMB TF V TWPNTUWBSBOKVTJHVSOP [BEPWPMKOP J TMPCPEOP *TUP WSJKFEJ J [B TBNP QPV[EBOKF MJLPWB J[ OKFOJI QKFTBNB T BMCVNB ¸JOJMP TF EB TV KFEJOP EV”OJ TMJKFEJUJ TWPKF PTPCOF TUSBTUJ J JOUJNV %POFLMF TV TUPHB SB[VNMKJWJ JQSWFQPIWBMFLPKFTV[BCSPKOFLSJ UJ¸BSF QSFETUBWMKBMF MPHJ¸OV SFBLDJKV QPEVHPQSJ”FMKLJWBOPNPULSJ¶VOPWF ³[OB¸BKOF NMBEF BVUPSTLF OBEF¥ 1PIWBMFLPKFTUJ”VOBSB¸VOBMCVNB ³-VDJOEB 8JMMJBNT¥ LBP [OB¸BKBO J[SB[ TOB”OF OPWF BVUPSTLF MJ¸OP TUJ 3PVHI 5SBEF TQSFUOP LPSJTUJ 6 SFMBUJWOPLSBULPNQFSJPEVPCKBWMKVKF JOFLPMJLP&1BLPKJEPOPTFTOJNLF ”JWJI J[WFECJ T BMCVNB UF PCSBEV ³5IF /JHIU¨T 5PP -POH¥ V PCSBEJ 1BUUZ-PWFMFTTLPKBKFQSWJ[OB¸BKBO VTQKFI OB 5PQ DPVOUSZ MKFTUWJDJ 4MJKFEJWJ‘FHPEJ‘OKBTUBOLBQSJKFTMKF EF¶FHPGJDJKFMOPHBMCVNBQPUQJTBMB KFVHPWPSTWFMJLPNLV¶PN3$" OP SBTLJOVMBHBKF¸JNKFPTKFUJMBQSJUJTBL LPNQBOJKF EB PCKBWJ NBUFSJKBM [B LPKJ KF UWSEJMB EB OJKF KP‘ TQSFNBO [B ‘JSV KBWOPTU ;B NBMV FUJLFUV $IBNFMFPO V EJTUSJCVDJKJ &MFLUSB 3FDPSETJ[MB[J³4XFFU0ME8PSME¥ HPEJOB KF  B VLVQOJ EPKBN KF QPOPWOP WJ‘F OB USBHV DPVOUSZ J GPMLHMB[CFPEQSFUIPEOPHBMCVNB 1SFWMBEBWBKV¶F UVSPCOF UFNF QSP NJ‘MKBKVTNSU HVCJUBL LBKBOKF UBLP EB ¸BL J V ”JWMKJN USFOVDJNB LPKF OPTJ BMCVN TUPKF [BNKFUOJ PEKFDJ NFMBOLPMJKFJP¸BKB0WBKQVUB OBQP LPO BMCVN OBJMB[J OB PQ¶F PEP CSBWBOKF LSJUJLF B 8JMMJBNT LSF¶F OB UVSOFKV QP "VTUSBMJKJ T 3PTBOOF $BTI J .BSZ $IBQJO $BSQFOUFS -VDJOEJOB ³1BTTJPOBUF ,JTTFT¥ V J[WFECJ .$ $BSQFOUFS QPLB[VKF TFPEMJ¸OJNJ[CPSPNEPTUJ”F5PQ  B 8JMMJBNT EPCJWB (SBNNZ OBHSBEV[BDPVOUSZQKFTNVHPEJOF 6TLPSPJPTUBMJHMB[CFOJDJQPTF”V[B -VDJOEJOJN NBUFSJKBMPN &NNZMPV )BSSJT $SFTDFOU $JUZ 4XFFU 0ME 8PSME 5PN 1FUUZ $IBOHFE UIF -PDLT *OUFO[JUFUBVUPSTLPHVUKFDBKB ‘JSJ TF J NFÀV HMB[CFOJDJNB QB TUPHBQPHB‘FOKV$IBNFMFPOFUJLF UF OF ¸VEJ QPUQJTJWBOKF [B 3VCJOPW "NFSJDBO3FDPSEJOHT

Od blata do Grammya 6TMJKFEJMB KF OPWB TVSBEOKB T .PSMJYPN V VMP[J LPQSPEVDFOUB "MJ OF[BEPWPMKOB JTIPEJNB SBEB TWPKFHMBWB 8JMMJBNT JTIPEJMB KF OKF

XXXIJGJNFEJBIS


HPW PEMB[BL T QSPKFLUB J  OBLPO ‘UP TF EPTFMJMB V PLPMJDV /BTIWJMMFB QP¸JOKF TVSBEOKV TB 4UFWFPN&BSMPNJOKFHPWJNQSPEV DFOUPN 3BZ ,FOOFEZKFN .BUFSJKBM OB LPODV EPMB[J 3JDLV 3VCJOV OB [BWS‘OPNJLTBOKF OPUPKP‘OJKFLSBK J[MB[BL QMP¸F PEHBÀBKV QSFHPWPSJ PLP QSPEBKF "NFSJDBO FUJLFUF OB ‘UP TF KBWMKB .FSDVSZ T QPOVEPN PULVQB QSBWB OB PCKBWMKJWBOKF BMCV NB 6TQSLPT PWJN PLPMOPTUJNB 8JMMJBNT LPOB¸OP PCKBWMKVKF ³$BS 8IFFMT 0O B (SBWFM 3PBE¥ .BUFSJKBM KF OB USBHV ¸WSTUPH SPPUT SPDLBTKBLJNCMVFTJDPVOUSZVUKFDB KJNB B[BIWBMKVKV¶JTOB”OPKQSPNP DJKJ WFMJLF EJTLPHSBGTLF LPNQBOJKF QMP¸B KF [BTMV”JMB PQ¶F BLPMBEF UF KF QP NOPHJN LSJUJ¸BSJNB [BTMV”JMB NKFTUP OB MKFTUWJDJ OBKCPMKJI J[EBOKB HPEJOF UF GPSNBMOP QSJ[OBOKF 5IF 7JMMBHF 7PJDFB QSFTUJ”OV 1B[[+PQ OBHSBEV 5BLPÀFS EPOPTJ (SBNNZ [BOBKCPMKFTVWSFNFOPGPMLPTUWBSF OKF QSFNEBKFOBKNBOKFGPMLPETWJI OKFOJIEPUBEB‘OKJIBMCVNB JQSWBKF OKFOB [MBUOB QMP¸B 0WJN OBHSBEB NBOFTBNPEBSB[OJNTVNOKJ¸BW DJNBEPLB[VKFEBKFWSTOBBVUPSJDB WF¶ J HMB[CFOJDB J[OJNOP TOBMB”MKJ WB V TUVEJKTLJN VWKFUJNB /BLPO TWJI QPUSFTB J QSPNKFOB WMBTOJ‘UWB V.FSDVSZFUJLFUJ 8JMMJBNTTFOB‘MB OB NBMPK BMU DPVOUSZ FUJLFUJ -PTU )JHIXBZ LPKV EJTUSJCVJSB 6OJWFSTBM .VTJD HSVQB 4B TMKFEF¶JN BMCV NPN OBTMPWMKFOJN &TTFODF  HPEJOF OBLPO KFEWB USPHPEJ‘OKF QBV[F OBMB[JNP -VDJOEV 8JMMJBNT V KFEOPN TBTWJN ESVHB¸JKFN JOUJ NOJKFN J NJOJNBMJTUJ¸LPN MJSJ¸LPN VHPÀBKV ‘UPKFQPQSB¶FOPEPUBEB OF[BNJTMJWP QPIWBMOJN PDKFOBNB J OPWJN OBHSBEBNB USF¶J (SBNNZ TUJHBPKF[BPEMJ¸OV³(FU3JHIU8JUI (PE¥ PWBK QVUB [B OBKCPMKV ”FO TLV SPDL WPLBMOV TOJNLV ¸JNF TF FUBCMJSB OBQPLPO J LBP QKFWB¸JDB 4LSB¶VKV¶J WSJKFNF QBV[F J[NFÀV OPWJI BMCVNB  J[MB[J PEMJ¸BO ³8PSME 8JUIPVU 5FBST¥ ‘UP KF OKFO OBKVTQKF‘OJKJBMCVNVPQ¶F WF¶JQP UPNF ‘UP PENBI QP PCKBWMKJWBOKV EPMB[JOB5PQEPOPTJ EWBJ[EBOKBV”JWP PEMJ¸BO%7%³-JWF GSPN "VTUJO 59¥ PCKBWMKFO [B /FX 8FTU UFEWPTUSVLPDEJ[EBOKF³-JWF ! 5IF 'JMMNPSF¥ [B -PTU )JHIXBZ "MCVN 8FTU J[MB[J HPEJOF J QSFETUBWMKB EFWFUV OKFOV QP SFEV TUVEJKTLVQMP¸V

XXXIJGJNFEJBIS

West je prije svega toplo, pristupačno i krajnje intimno svjedočanstvo o životnim nesavršenostima i tamnoj strani osobne drame, to jest točno ono što je suvremenoj pop-glazbi neophodno: stvarno djelo kreacije temeljeno na suvremenoj formi i recentnim osjećajima.

-VDJOEB8JMMJBNT 8FTU -PTU)JHIXBZ"RVBSJVT

)BM 8JMMOFS QSPEVDFOU QMP¸F JNF T BMCVNB-PV3FFEBJ.BSJBOOF'BJUIGVMM QPUSVEJP TF PLP FLJQF TLVQJP #JMMB 'SJFTFMMB LPKJ KF TWPK QPTBP OB HJUBSJ PESBEJPNBFTUSBMOP #PCB#VSHFSBOB LMBWJKBUVSBNB +FOOZ 4DIFJONBO OB WJPMJOJ [BKFEOP TB (BSZ -PVSJTPN FY +BZIBXLT BVUPSPNWF¶JOFBSBO”NB OB;BIWBMKVKV¶JOKJNB[WVLQSFETUBWMKB CPHBUJ TLMBE HVTUP ULBOF UBQJTFSJKF BLVTUJ¸OJI J BNQMJGJDJSBOJI JOTUSVNFOB UB 4KBKOPK FLJQJ VOBUP¸ UF‘LP CJ TF J‘UB PTJN OPWJI USJOBFTU QKFTBNB OB OPWPNBMCVNVBVUPSJDFVQFEFTFUJNB NPHMPOB[WBUJOPWJNBMUDPVOUSZLSB MKJDBVNPSOJKBKFPETWJKFUBOPJLBE OP ¸JOKFOJDBKFEBKPKJVQSJWBUOPN”JWPUV CSPKOFPLPMOPTUJOJTVCB‘J‘MFOBSVLV /PWB WF[B OPWJ SBTLJE TNSU NBKLF TFMJECBV-" PLPMOPTUJTVLPKFOFLB LPOFCVEFQSFWJ‘FOBEFVCPMKFTBNF QP TFCJ OJUJ EBKV [B QSBWP UBLP [WB OJN ”JWPUOJN PQUJNJTUJNB ,BLP CJMP 8JMMJBNT KF TNPHMB ISBCSPTUJ J WPMKF J BMCVNKFQSFEQVCMJLPN/BLPOPEMJ¸ OPH TUVEJKTLPH 8PSME 8JUIPVU 5FBST J WSMP EPCSP QSJIWB¶FOPH EWPTUSVLPH -JWF"U'JMMNPSF ¸JOJTFEBKFOBTUVQJP QFSJPE CMBHPH TNJSJWBOKB "LP TUF J OB USFOVUBL QPNJTMJMJ LBLP KF 8PSME 8JUIPVU5FBSTOFCSV‘FOJESBHVMKPCP KFOCPMPNHPUPWPEPPUVQMKFOKBLPKJN 8JMMJBNT PTMJLBWB TWPK FNPDJPOBMOJ QFK[B” 8FTU CJ TF NPHBP V¸JOJUJ OB QSWJEPKBNLBPOBTUBWBLVJTUPNUPOV /B TSF¶V BVUPSJDV LSBTJ OFQPSFDJW EBSQSFEBOPHLSPOJ¸BSBWMBTUJUFJOUJNF OP PEBCJS UFNB KF UBLBW EB TF UF‘LP NP”F V¸JOJUJ [BCBWOJN 8FTU KF QSJKF

TWFHBUPQMP QSJTUVQB¸OPJLSBKOKFJOUJ NOP TWKFEP¸BOTUWP P ”JWPUOJN OFTB WS‘FOPTUJNB J UBNOPK TUSBOJ PTPCOF ESBNF UPKFTUUP¸OPPOP‘UPKFTVWSF NFOPKQPQHMB[CJOFPQIPEOPTUWBSOP EKFMPLSFBDJKFUFNFMKFOPOBTVWSFNFOPK GPSNJ J SFDFOUOJN PTKF¶BKJNB 0Q¶J UPOLPKJLSBTJ³8FTU¥CMBHPKFTFEJSBO ”JWPU QPOPWP J[HMFEB LBP LPMPUF¸JOB LPKV¶FWSFNFOPN OBEBUJTF QPMBLP JQBL JTQVOJUJ EP[B PQSF[OPH PQUJNJ[ NB0TJNWKF¸JUJIKBEJLPWLJ PWF[BNB JSBTLJEV PQTFHUFNBCMBHPQSP‘JSVKF J SBDJPOBMJ[JSBOKFN QSPDFTB ”BMPWBOKB V WSMP KFULPN PENBLV PE DJWJMJ[JSBOJI SJUVBMBTNSUJVPEMJ¸OPK³'BODZ'VOFSBM¥ OF EWPKF¶J QSJUPN P OKJIPWPK GVOLDJKJ VQSBWP LBLP UP EPMJLVKF OFLPNF ULP TF OBMB[J VTSFE QSPDFTB 0Q¶J UPO J[EB‘OP VQPUQVOKFO EWKFNB VWPEOJ NB ³.BNB :PV 4XFFU¥ J ³"SF :PV "MSJHIU ¥ QSJ¸FNVTFEKFUJOKBJTLSFOPTU QPWSFNFOP OF SB[B[OBKF PE QPCSB KBOKB TUBSJI J OPWJI P”JMKBLB QPUPOKB KF NPOPMPHTBTBNPNTPCPN /P TWF TF OBKFEOPN ¸JOJ CF[OB¸BKOJKJN PE J[WKFTOPTUJOPWPHTVTSFUB QSJNKFSJDFV ³6OTVGGFS.F¥ JMJOFP¸FLJWBOPHOPWPH PTPCOPHHVCJULB*LBEBTFJ[SFEPWB LSJUJ¸BSB ¸VKF VQSBWP UVQBWP QSPGBOJ SBOBJ[KBWBPUPNFLBLP8JMMJBNTPWPK J OB PWPK QMP¸J ³OKFOB QBUOKB J[WSTOP QSJTUBKF¥ UF‘LPKFOFPUFUJTFEPKNV J VOBUP¸ WSMP TMBCJN BSHVNFOUJNB QSJHPWPSB OB SB[JOJ FWFOUVBMOP OPWJI LSFBUJWOJI EPTFHB BVUPSTLF QMP¸F OF QSFQP[OBUJ KP‘ OF‘UP ‘UP TF EP TBEB J[SBOJKJIOKFOJIBMCVNBWSMPUF‘LPSB[B CJSBMP 6[ WF¶ QPTMPWJ¸OV FLPOPNJKV TUJIB OKFO OFEWPKCFOJ UPVS EF GPSDF -VDJOEB 8JMMJBNT QP QSWJ TF QVUB OF MJCJQPTUVQLBEBMKOKFSFEVLDJKFTUJIBEP SFQFUJUJWOPTUJ JMJ‘VUOKF J[¸FHB [B¸V EP OF J[CJKB OFJOWFOUJWOPTU OFNP¶ WF¶ J[CJKB MBWMKB SJLB UJ‘JOF LSBKOKF J OBKTOB”OJKF QPSVLF P TVP¸FOPTUJ T CF[EBOPN WMBTUJUJI PTKF¶BKB 1PUPOKV HPUPWP JTUPWSFNFOP QSBUJ QPNJSFOPTU J [ESBWB QSFEBOPTU ”JWPUV CF[ JNBMP SF[JHOBDJKF [B¸VEPPWPKFQSWJNFÀV OKFOJI PTBN EPTBEB‘OKJI BMCVNB OB LPKFNVOFJ[OPTJOBKNBOKFEWJKFTUSBOF QSJ¸F,SP[OBTMV¶FOJPTKF¶BKTMPCPEF VJEV¶JIOFLPMJLPQKFTBNB ³&WFSZUIJOH )BT $IBOHFE¥ J ³$PNF 0O¥ PULSJWB OBN QSBWF LPSJKFOF GSVTUSBDJKF KF[HSP PTPCOPH SFWPMUB J MKVUOKF BMJ J WJ‘F

PE UPHB OB[JSFNP NPHV¶OPTU QSP NKFOF ³3FTDVF¥ QSFETUBWMKB HPUPWP QPUQVOQPQJTSFDJQSPDJUFUBLPKJNBTFV TUWBSCJOQBSUOFSVOFWBMKBOBEBUJLBLP TFOFCJEP”JWKFMJOPWJQPSB[J* QSFNEB UP OJTNP TNKFMJ P¸FLJWBUJ JNBKV¶J OBVNVPLPMOPTUJVWSJKFNFOBTUBOLB PWJI TOJNLJ QP QSWJ QVUB TMV‘BKV¶J CSJULV-VDJOEVV”FMVDVOFPTUBKFUF”J OB PUVÀFOKB TBNP¶F QSFQV‘UFOPTUJ TFCJ OJUJOPWPHPTPCOPHQPSB[B WF¶ TKFNFPTPCOFTOBHF OBUSBHVQSJSPE OF OFQPHPEF JMJ OFPCPSJWP ”FOTLPH OB¸FMBJ[LPKFHBTWFQP¸JOKFJVLPKFNV TWF[BWS‘BWB*BLPKFNPHV¶FQSPOB¶J HB WKFSVKFN EB VQSBWP OKFO PTPCOJ ³HSPVOE[FSP¥LBPOBKOJ”BSB[JOBTWJI ”JWPUOJI BTQJSBDJKB LPKPK TWKFEP¸JNP OB8FTU QPTFCOPNKFTUPOBLPKFNV TWBLJFNPDJPOBMOJQPNBL QBJPOBKLPKJ TFOB[SJKFWBOBPC[PSVOPWJIJOUJNOJI TUSBEBOKB QSFTUBKFQSFEOBNB[WV¸BUJ LBPWBQBKCSPEPMPNOJLBJQP¸JOKFWSMP PQJQMKJWP EP LSBKB [BWS‘OF OBTMPWOF QKFTNFQPQSJNBUJPCMJLFHPUPWPTMVUOKF OBEF /P ¸BL J PWEKF V §§&WFSZUIJOH )BT $IBOHFE ¨¨ 8JMMJBNT JSPOJ¸OP [BLMKV¸VKF LBLP TF J TBNB HFPHSBGJKB NJKFOKB PWJTOP P OKFOJN SPNBOUJ¸OJN QPUSFTJNB7FMJ¸JOVPWEKF[BCJMKF”FOPH BVUPSTLPHJTLB[BEBLMFOFUSFCBUSB”JUJ VJOPWBUJWOPTUJ WF¶VTUSB‘OPKPTPCOPK SBOKJWPTUJ LPKPK TF SB[PULSJWBKV¶J QSFE QVCMJLPNVHFOF[JQSFEPTKF¶BKBOPWF OBEFJUBLPQPUSFCOPHQPWKFSFOKB CF[ LPKFH TBTWJN OF[B‘UJ¶FOB BVUPSJDB KP‘KFEOPNEPLB[VKFTQPTPCOBQSF”J WKFUJJJ¶JEBMKF4WF¸BOPTUUPHUSFOVULB [BCPSBWJMJTNP J[HMFEB JTLSFOPDJKFOJUJ TQPTPCOJ TNP SB[VNKFUJ J TVPTKF ¶BUJ HPUPWP JTLMKV¸JWP UFL LSP[ WMBTUJUV FNPDJPOBMOV ESBNV CF[ PC[JSB OB OKFOFJ[WPSFJQPESJKFUMP1BQSFNEBTF OBTMPWOB³8FTU¥OBNF¶FLBPTVCMJNBU DJMKBJOBNKFSFPWPHBMCVNB QSBWBTF QPSVLBOBMB[JTFTLSJWFOBV³-FBSOJOH )PX5P-JWF¥ J[WV¸OPDJOJ¸OPPCPKFOB )BNNPOEPSHVMKBNBJNBMPPGVDBOPH NBSHJOBMOPH VOKLBWPH DPVOUSZ IJUB MPLBMOF SBEJPQPTUBKF QSB‘OPH +VHB JMJNP”EB.JOOFBQPMJTB BMJ[BQSBWPOJKF WB”OPQSPWJODJKBJPOBLPOJKFOF‘UP‘UP TF JTQJSF UFL KFEOPTUBWOPN TFPCPN OB;BQBE,BPOJUJOFQPSFDJWPPTPCOP EPTUPKBOTUWPLPKFJ[CJKBJ[TWBLFQPSF PWFQMP¸F VPTUBMPN   +7

IJGJNFEJB

95


VSGOVIGIR^MNI

JIMMY DALE GILMORE - DOBRO ČUVANA TAJNA COUNTRY GLAZBE

Ne zanima me karijera, nego glazbeno iskustvo Obožavam glazbu, ali nikada nisam bio fokusiran na to da budem country ili bilo kakva druga pop ili rock zvijezda. Mojem bendu se gadi svaka pomisao na to da izigravamo zvijezde SB[HPWBSBP"MFLTBOEBS%SBHB‘

1

SFNEB KF SPÀFO V "NBSJMMV B‘LPMVQPIBÀBP V -VCCPDLV J[ LPKFH KF CJP J #VEEZ )PMMZ KFEBO PE OBKOFPCJ¸OJKJI LBOUBVUPSB DPVO USZKB+JNNJF%BMF(JMNPSFOFPE WPKJWJKFEJPDPVOUSZJSPDLTDFOF "VTUJOB 1PE VUKFDBKFN GPML QKFWB¸B QP¸FPKFTWJSBUJJQKFWBUJ LSBKFNJI OP[B(JMNPSFBTF UFL ¸VMP V QSWPK QPMPWJOJ JI J UP[BIWBMKVKV¶JDPVOUSZSPDLUSJKV 5IF 'MBUMBOEFST V LPKFN TV CJMJ KP‘ +PF &MZ J #VUDI )BODPDL 5IF 'MBUMBOEFST TV QPTUPKB MJ TBNP KFEOV HPEJOV J TOJNJMJ

96

IJGJNFEJB

TBNPKFEBOBMCVNLPKJKFPCKBW MKFOUFLVQPE[OBLPWJUJN JNFOPN .PSF " -FHFOE 5IBO "#BOE OPEBOBT'MBUMBOEFSTF BNFSJDBOB CFOEPWJ QPQVU +BZIBXLTBJMJ8JMDBOBWPEFLBP KFEBO PE HMBWOJI V[PSB /KJIPWB TJNCJP[BDPVOUSZKBJSPDLBEPJT UB KF CJMB VOJLBUOB +JNNJF %BMF (JMNPSF UFL KF TSFEJOPN JI [BQP¸FPTPMPLBSJKFSV0E EP ”JWJP KF V %FOWFSV V TQJSJUVBMOPK LPNVOJ LPE J[WKFT OPH UFFOBHF HVSVB .BIIBSBKB +JB /KFHPWJ QSJKBUFMKJ )BODPDL J &MZ V NFÀVWSFNFOV TV TUFLMJ

LVMUOJ TUBUVT OB DPVOUSZSPDL TDFOJ B LSBKFN JI EP LBEB KF (JMNPSF OJTLPN TKBKOJI BMCV NB J[KFEOB¸JP TWPK TUBUVT T )BODPDLPN J &MZKFN QB ¸BL JI J OBENB‘JP 5IF 'MBUMBOEFST TFQPOPWPPLVQMKBKVLSBKFN JI (JMNPSFB KF NBHB[JO 3PMMJOH 4UPOF J HPEJOF J[BCSBP [B OBKCPMKFH DPVOUSZ J[WPÀB¸B HPEJOF J EPJTUB ¶FUF UF‘LP V TWJKFUV DPVOUSZ HMB[CF OB¶J ¸VEOJKFH QKFWB¸B J TLMB EBUFMKB(JMNPSFKFWSMPEVIPWOB PTPCB J[HMFEB QPQVU TUBSPH JOEJKBODB B OKFHPW UFOPS OFVT

QPSFEJW KF T CJMP LPKJN HMBTPN VDPVOUSZHMB[CJ PTJNNP”EBT KFEOJNPEQSWJIPOJN+JNNJFKB 3PEHFSTB ;B BMCVN #SBWFS /FX 8PSME J[ KFEBO KF BVTUJOTLJ LSJUJ¸BS [BQJTBP EB CJ UBLP WKFSPKBUOP [WV¸BP )BOL 8JMMJBNT EB KF QSJKF OFHP ‘UP KF TOJNJP :PVS $IFBUJOH )FBSU QSFTMV‘BP BMCVN 3FWPMWFS PE #FBUMFTB 3PMMJOH 4UPOF KF (JMNPSFPWVHMB[CVOB[JWBP;FO MJLF CMVFTPN (JMNPSF TQSFNB OPWJ BMCVN OB LPKFN ¶F TF OB¶JPCSBEFOKFHPWPNQSFNJOV MPN PDV OBKESB”JI TUBSJI DPVO USZ QKFTBNB 4FCF TNBUSB GPML NV[J¸BSFN J USBEJDJPOBMJTUPN ;BOJNMKJWPKFSNOPHJTVHB[CPH QPTMKFEOKJIBMCVNBQP¸FMJTNBU SBUJ BWBOHBSEPN DPVOUSZKB UJN WJ‘F KFS HFOFSBDJKTLJ J EVIPWOP QSJQBEBJ[WPÀB¸JNBQPQVU-ZMFB -PWFUUB [BKFEOP TV [BQP¸FMJ TPMP LBSJKFSV QP BVTUJOTLJN LMVCPWJNB J -VDJOEF 8JMMJBNT UF &NNZMPV )BSSJT ,BLP CJMP +JNNJF %BMF (JMNPSF KFEBO KF PEWFMJLJISFGPSNBUPSBDPVOUSZKB GPMLBJCMVFTB CB‘LBPJ5PXOFT 7BO;BOEUQSJKFOKFHB "% +F MJ JTUJOB EB TUF LSBKFN JITUPQJSBMJJEBWBTKFVOFLPK UFLTB‘LPK WVLPKFCJOJ QPLVQJP 5PXOFT7BO;BOEU +%( /JKF BMJ JTQSJ¸BU ¶V UJ UV QSJ¸V #JP KF UP +PF &MZ J PO KF QPWF[BP 5PXOFTB 7BO ;BOEUB B OF 5PXOFT OKFHB JMJ NFOF 6 UP WSJKFNF +PF &MZ J KB TNPCJMJQP[OBOJDJJEPMB[JMJTNP KFEBOESVHPHB¸VUJLBLPQKFWB BMJ KP‘ OJTNP OBTUVQBMJ [BKFE OP T #VUDIPN )BODPDLPN V 'MBUMBOEFSTJNB*NBPTBNJMJ HPEJOB +PFKFCJP¸BLJOF‘UP NMBÀJ BMJQSFTUBPKFJ¶JVTSFE OKV‘LPMV/P JNBPKFWP[B¸LV J BVUP 5BLP TNP TF KFEOPH EBOB WP[JMJ J VHMFEBMJ OFLPH UJQBLPKJTUPQJSB;BVTUBWJMJTNP TF EB HB QPLVQJNP KFS UP OJKF CB‘ CJP QSFEJP V LPKFN KF CJMP QBNFUOP TUPQJSBUJ #JP KF UP 5PXOFT 7BO ;BOEU T SVLTBLPN V LPKFN OJKF CJMP OJ¸FHB PTJN QSJNKFSBLBBMCVNB0VS.PUIFS 5IF .PVOUBJO TUPQJSBP KF PE )PVTUPOB OFLBLP KF EPTQJP EP TKFWFSP[BQBEB 5FYBTB B OBVNJP KF EP 4BO 'SBODJTDP ,BE KF +PF EP‘BP LV¶J QVTUJP KF QMP¸V LPKV NV KF PTUBWJP 5PXOFT J OKFHPWF TV NV TF

XXXIJGJNFEJBIS


QKFTNF KBLP EPQBMF /BWSBUJP TBN EP +PFB J PCPKJDB TNP TF [BMKVCJMJ V 5PXOFTPWV HMB[CV /FCJISFLBPEBKF5PXOFTJ[WS ‘JP QSFTVEBO VUKFDBK OB OBT KFS WF¶ TNP TWJSBMJ TWBLJ [B TFCF J OFLBLP CJMJ HMB[CFOP GPSNJ SBOJ /P [CPH UF QMP¸F +PF J KB TNP TF QP¸FMJ JOUFO[JWOJKF ESV”JUJ J LBE TNP TF QPWF[BMJ T #VUDIPN)BODPDLPN PTOPWBMJ TNP'MBUMBOEFSTF "% ,BLP CJTUF PQJTBMJ VMPHV 'MBUMBOEFSTB V DPVOUSZ HMB[CJ JI +%( )N NJTMJN EB OJTNP JNBMJ OJLBLWV VMPHV BMJ TV OB OFLJN SB[CBDBOJN NKFTUJNB J UP WSMP ¸VEOJN OFLJ MKVEJ JNBMJ OB‘V QMP¸V 5BLWJ TV MKVEJ ¸FTUP LBTOJKF PTOJWBMJ CFOEPWF J SFLBP CJI EB TV UFL POEB 'MBUMBOEFSTJ QPTUBMJCJUOJ "%/JKFMJQSJ¸BP'MBUMBOEFSTJNB V OFLV SVLV TMJ¸OB QSJ¸J P #JH 4UBS CFOEV LPKFH V JNB OJTV CB‘QSFQP[OBMJ BLPKFHTVLBTOJ KF NOPHJ VLMKV¸VKV¶J J 3&. OBWPEJMJ LBP KFEBO PE HMBWOJI VUKFDBKB %BOBT QBL JNBNP J CFOEPWFQPQVU8JMDBLPKJTVVWF MJLF QPE VUKFDBKFN J #JH 4UBS J 'MBUMBOEFSTB +%( 1B OJTBN OJLBEB P UPNF SB[NJ‘MKBP P UPNF OB UBK OB¸JO BMJ¸JOJNJTFEBTJVQSBWV/P ¸F‘¶FTVQSJ¸VPOB‘FNVUKFDBKV V DPVOUSZ HMB[CJ VTQPSFÀJWB MJ T QSJ¸PN P VUKFDBKV 7FMWFU 6OEFSHSPVOEB V SPDL HMB[CJ /BSBWOP NJOJTNPJNBMJOJLBLWJI EPEJSOJI UP¸BLB V HMB[CFOPN TNJTMV BMJ PCSB[BD P OB¸JOV OB LPKJTNPVUKFDBMJOBLBTOJKFCFO EPWFKFVWFMJLFTMJ¸BO "%%B UPTVCFOEPWJ¸JKJBMCVNJ TFOJTVQSPEBWBMJVWFMJLJNLPMJ

XXXIJGJNFEJBIS

¸JOBNB BMJLBPEBTVJIVQSBWJMV LVQPWBMJ LMJODJ LPKJ TV LBTOJKF PTOJWBMJCFOEPWF +%(%B NPHMPCJTFUBLPSF¶J IB IB IB "% +F MJ SB[MPH [CPH LPKFH TUF WSMP CS[P SBTGPSNJSBMJ 'MBUMBOEFSTF UBK ‘UP TV V UPN WB‘FN CFOEV CJMB USJ QSFKBLB BVUPSB &MZ )BODPDLJWJ +%( *[ OB‘F QFSTQFLUJWF 5IF 'MBUMBOEFST TF OJLBEB OJTV OJ SBTQBMJ$JKFMPUPWSJKFNFJ[NFÀV QSWPH J ESVHPH BMCVNB NJ TNP TF WJÀBMJ ESV”JMJ ¸FTUP J TWJSBMJ OBJTUJNQP[PSOJDBNB;BQSBWP KFEJOP OJTNP [BKFEOP TOJNBMJ OFHP TNP OB OFLJ OB¸JO WPEJMJ [BTFCOF TPMP LBSJKFSF BMJ OJ V UPNF OJTNP QPEMJKFHBMJ LPNFS DJKBMJ[BDJKJ "%,BLPTUFVUPNFVTQJKFWBMJV WSFNFOJNB V LPKJNB KF TWF WJ‘F HMB[CF QPTUBMP JOEVTUSJKBMJ[JSBOP JPSJKFOUJSBOPKFEJOPLB.57V +%( 0EVWJKFL NF WJ‘F JOUF SFTJSBMP TUKFDBOKF JTLVTUWB LSP[ HMB[CV OFHP QSBWB HMB[CFOB LBSJKFSB 0CP”BWBN HMB[CV BMJ OJLBEB OJTBN CJP GPLVTJSBO OB UP EB CVEFN DPVOUSZ JMJ CJMP LBLWB ESVHB QPQ JMJ SPDL [WJKF[ EB 3BEP CJI DJUJSBP BVTUJOTLV QKFWB¸JDV .BSDJKV #BMM LPKB KF KFEOPNQSJHPEPNLBLPTFOJLB EB OJKF TNBUSBMB [WJKF[EPN QB OF [OB OJ ‘UP KF UP DPNFCBDL /BNB TF HBEJ TWBLB QPNJTBP OB UP EB J[JHSBWBNP [WJKF[EF JMJ EB CVEFNP GPLVTJSBOJ OB UBLP [WBOJ TUBSNBLJOH NBDIJOF " EBOBT QVCMJLB QBEB TBNP OB [WJKF[EF JOTUBMJSBOF QVUFN NFEJKB "% "MJ [BS OJKF EBOBT MBL‘F EP¶J EP QSBWF HMB[CF OP JLBEB QSJKF *[WSTOB NV[JLB TBNP KF KFEBO LMJL NJ‘FN EBMFLP PE TMV‘BUF MKB QB JQBL WF¶JOB MKVEJKBLPKFQPEMP” OBUFMFWJ[JKJJNV[JDJ LPKV WJEF J ¸VKV OB UFMFWJ[JKJ /FLBEB KF CJMP QPUSFCOP EPJTUB LPQBUJ EB CJ TF EP‘MP EP EPCSF HMB[CF +%( %B B SB[MPH KFUBK‘UPQSPQBHBO

EB TUSBIPWJUP EKFMVKF OB MKVEF 4WF KF WJ‘F EJTLPHSBGTLJI LV¶B J SBEJP QPTUBKB V WMBTOJ‘UWV TWF NBOKFHCSPKBMKVEJJTJ[WPÀB¸LF TUSBOF HMFEBOP UP KF LBUBTUSP GBMOP 5BLWP TUBOKF V EPHMFEOP ¶F WSJKFNF WKFSPKBUOP QSPJ[WF TUJ LPOUSBFGFLU J EJP MKVEJ QP¸FU ¶F PULSJWBUJ HMB[CV LPKV EBOBT QSPQBHBOEB OF GBWPSJ[JSB /P UBLWBTJUVBDJKBQPTUPKBMBKFJSBOJ KF 5BLP KF CJMP J LBE TBN LBP UJOFKE”FS V JNB PULSJWBP GPML HMB[CV 5BEB KF LPNFSDJKBMOB HMB[CB CJMBQPQJMJSPDL UBLPÀFS WF¶KFEOJNEJKFMPNCJMBJOEVTUSJ KBMJ[JSBOB "% 4NBUSBUF MJ TF TQJSJUVBMOPN PTPCPN +%(%BOBTKFQPKBNTQJSJUVBMJ[ NBKBLPQSPGBOJSBO J[MJ[BOJQPU QVOP KF J[HVCJP J[WPSOP [OB¸F OKF LBP J SFMJHJKB QB J[CKFHBWBN UBK QPKBN /FX BHF KF OB UPN QPMKVOBQSBWJPQVOPMP‘FHB

LMKV¸OJIVUKFDBKBOBOKJIPWSBE +%( ;BWPMJP TBN OKJIPWV HMB[ CVJOBJ‘BPTBNOBOKJIPWFJ[KBWF V LPKJNB 'MBUMBOEFSTF P[OB¸VKV LBP KFEBO PE HMBWOJI VUKFDBKB OB OKJI +BLP DJKFOJN J OKJIPWF J[KBWFJOKJIPWVHMB[CVLPKBNJTF EPJTUBEPQBEB "%œJOJNJTFEBTV'MBUMBOEFSTJ PLVQJMJUSJKBLB BMJQSJMJ¸OPSB[MJ ¸JUB BVUPSB #VUDI )BODPDL KF CJPOBKEVIPWJUJKJ WJOBKEVIPWOJKJ B +PF &MZ OBKCVOUPWOJKJ J OBKF OFSHJ¸OJKJ +%( .P”EB KF HMBWOJ BTQFLU OB‘FH [BKFEOJ¸LPH SBEB CJP V[BKBNOPQP‘UPWBOKFJQSP”JNB OKFOB‘FHBVUPSTUWBJUPTFJ[OP WB PTKFUJMP J OB UVSOFKJ LPKV TNP OFEBWOP QSJWFMJ LSBKV /FNBNP V QMBOV OPWJ BMCVN BMJ NJTMJN EB JNBNP QSF‘VUOJ EPHPWPS LBLP¶FNPTOJNJUJUBKBMCVN

"%,PKJCJTUFWB‘BMCVNJ[EWPKJMJ LBPWBNBOBKESB”J +%(3BEJKFCJIJ[EWPKJPQPKFEJ OF QKFTNF TB TWBLPH BMCVNB OP BLP CB‘ NPSBN CJSBUJ KFEBO BMCVN LBP DKFMJOV POEB CJI TF PEMV¸JP [B 4QJOOJOH "SPVOE 5IF 4VO 4WJÀB NJ TF J LPN QJMBDJKB LPKV KF OFEBWOP PCKBWJP )JHIUPOF3FDPSETTBTOJNLBNB T BMCVNB LPKF TBN TOJNJP [B UV LV¶V NJTMJN EB TV OBQSB WJMJ PEMJ¸BO J[CPS #SBWFS /FX 8PSME OJTBN WPMJP LBE KF CJP PCKBWMKFO BMJ LBTOJKF TBN UBK BMCVN KBLP [BWPMJP *TQSWB NJ TF¸JOJP¸VEOJN BMJLBTOJKFTBN VP¸JP EB KF 5#POF #VSOFUU UBK BMCVN J[WSTOP QSPEVDJSBP J EB NFVQPUSJKFCJPLBPJOTUSVNFOU "%‰UPNJTMJUFPQPKNPWJNBBMU DPVOUSZ J BNFSJDBOB PEOPTOP P LPWBOJDJDPTNJDBNFSJDBONVTJD LPKVKFTLPWBP(SBN1BSTPOT +%(7PMJNUVHMB[CVKFSJNBGPML LPSJKFOVTFCJ BMJLBEHPWPSJNP P UBLWPK HMB[CJ OF NPHV OF TQPNFOVUJDPVOUSZBMCVNFLPKF KFTOJNJP+FSSZ-FF-FXJTJMJPOF LPKFKFTOJNJP$IBSMJF3JDI "%%PQBEBKVMJWBNTFJ[WPÀB¸J QPQVU 8JMDB JMJ +BZIBXLTB LPKJ 'MBUMBOEFSTFTNBUSBKVKFEOJNPE

IJGJNFEJB

97


VSGOVIGIR^MNI

Buena Vista Blues Club Plavi momak, zaljubljen u blues od djetinjstva, ispisao je ovim potezom najbolji hommage ljudima koji su doslovce izmišljali blues. Nešto slično kao što je Ry Cooder iz embargom okovane Kube izvukao genijalnu glazbu Ibrahima Ferrera, Compaya Segunda i Rubena Gonzalesa QJ‘F5JIPNJS*WLB

,FOOZ8BZOF4IFQIFSE %BZT0VU#MVFT'SPN5IF #BDLSPBE 3FQSJTF%BODJOH#FBS

#MVFTKFJ[NJ‘MKFOV"NFSJDJ‰JSPN TWJKFUB HMB[CFOJDJ HB PQPOB‘BKV J QSFOPTF OP OJULP UP OF NP”F OBQSBWJUJCPMKFPEPOJILPKJTVHB J[NJTMJMJEPMKFOB+VHV PCKB‘OKBWB ,FOOZ 8BZOF 4IFQIFSE V TUP NJOVUOPNEPLVNFOUBSDVSB[MPHF [B‘UP TF VQVTUJP V EFTFUPEOFW OVBWBOUVSVQPKV”OJNES”BWBNB 4"%BLBLPCJVIWBUJPPOFLPKJTJ J[NJTMJMJCMVFT¯J[BCJMKF”JPOKJIPWV WKF‘UJOV,FOOZ8BZOF4IFQIFSE CJKFMBDUPTFV[CMVFTLBPJIJQ IPQNPSBOBQPNFOVUJLBPLVSJP [JUFUEBOBTOBQSBHVUSJEFTFUJI KF OB HMBTV LBP J[WSTUBO CMVFT HJUBSJTU OFLBEB‘OKF¸VEPPEEKF UFUB T QSWJN BMCVNPN TOJNMKF OJNVUFFOBHFSTLPNEPCV*QSJKF TWFHB WFMJLJ [BMKVCMKFOJL V CMVFT T PHSPNOJN SFTQFLUPN QSFNB OKFHPWJNVUFNFMKJUFMKJNB +FEBOPEHMBWOJINPUJWBUSB”FOKB TUBSJI CMVFTFSB CJMF TV TWBLB LP OKJIPWF HPEJOF 5P TV ”JWV¶F 

98

IJGJNFEJB

WF¶JOPN [BCPSBWMKFOF MFHFO EF MKVEJ LPKJ TV TUWBSBMJ CMVFT LBLBWQP[OBKFNPJ,FOOZ8BZOF 4IFQIFSE KF [BLMKV¸JP LBLP KF [BEOKJ ¸BT EB TF OKJIPWP HMB[CF OP [OBOKF EPLVNFOUJSB V WJ[VBM OPN J BVEJP TNJTMV *TQSBWOP KF QPNJTMJP KFS KF PE TOJNBOKB PWPH ”JWPUOPH EPLVNFOUBSDB HPEJOFEPOKFHPWPHPCKBWMKJWBOKB PWFHPEJOFWF¶JOBOBQVTUJMBPWBK TWJKFU"WBOUVSBQP¸JOKFV-VJTJBOJ T $MBSFODFPN ³(BUFNPVUI¥ #SPXOPN KFEOJN PE QP[OBUJKJI MJDB PE POJI LPKF LBTOJKF TSF¶F NP #JP KF V[PS NOPHJNB 'SBOL ;BQQB P[OB¸JP HB KF LBP TWPH PNJMKFOPH HJUBSJTUV 0TBNEFTFUJI KF TWJSBP EP USJTUPUJOKBL LPODF SBUB HPEJ‘OKF PCJ‘BP J USVTOB QPESV¸KB +V”OF "NFSJLF "GSJLF TWJSBP¸BLJVCJW‘FN4PWKFUTLPN 4BWF[V /BTUVQ V PWPN GJMNV KFEBONVKFPEQPTMKFEOKJI OFEV HP OBLPO TOJNBOKB ”JWPU NV TF QSFUWPSJP V USBHFEJKV 1SWP NV KF EJKBHOPTUJDJSBO SBL QMV¶B VCS[P [BUJN LV¶V V /FX 0SMFBOTV VOJ ‘UJMB NV KF ³,BUSJOB¥ 6NSP KF V J[CKFHMJ‘UWV V LV¶J TWPH CSBUB V 5FYBTV HEKF KF J PESBTUBP V HPEJOJ”JWPUB6GJMNVKP‘VQVOPK GPSNJ ³(BUFNPVUI¥QPLB[VKFWKF ‘UJOV TWJSBOKB J UFIOJLV TPMJSBOKB OBTWPNTUBSPN'JSFCJSE(JCTPOV LBLWBTFEBOBTWJ‘FOFWJÀB#F[ US[BMJDF OKFHPWJQSTUJSBEFNBHJ¸ OFQPLSFUF /BKNMBÀB PTPCB PE QSFETUBWMKF OJI MFHFOEJ KF HPEJ‘OKJ #SZBO -FF TMJKFQJ HJUBSJTU T QPTFCOJN NKFTUPNV”JWPUV,FOOZB8BZOFB 4IFQIFSEB /BJNF 4IFQIFSEB TV HMFEBMJ T QPETNJKFIPN LBE KF

XXXIJGJNFEJBIS


IUJP [BTWJSBUJ OB QP[PSOJDBNB T KFEWB OF‘UP WJ‘F PE EFTFU HPEJ OB TUBSPTUJ 6QSBWP HB KF #SZBO -FF LBP USJOBFTUHPEJ‘OKBLB LBE KF ¸VP LBLP TWJSB QP[WBP EB OBTUVQJTOKJN .P”EBKFUP[BUP‘UPTBNTMJKFQ /JTBN WJEJP ,FOOZB QB OJTBN NPHBP JNBUJ QSFESBTVEF œVP TBN HB LBLP TWJSB J QPNJTMJP ³WBV PWBKLMJOBDTUWBSOP[OBTWJ SBUJ¥ .JTMJN EB CJ QPOFLBE TWJ USFCBMJ [BUWPSJUJ P¸J J CF[ WJ[V BMJ[BDJKF TBNP TMV‘BUJ QSJTKF¶B TF-FF4IFQFSEPWJIQP¸FUBLB6 TLMBEVTHPEJOBNB KBNTFTTJPO 4IFQIFSEB J -FFB KF OBK”F‘¶J OB %7%V UWSEJ CMVFTSPDL LBLBW TV [OBMJ [BTWJSBUJ -PT -PCPT 3PNBOUJ¸OP QVUPWBOKF V QSP‘ MPTU WPEJ OBT J V .PPSJOTQPSU V -VJTJBOJ  OB -FBECFMMZFW HSPC HEKF V[ QPQSBUOF JTKF¸LF J[ V[CVEMKJWPH ”JWPUB WFMJLPH BVUPSB CMVFTB 4IFQIFSE J OKFHPW QSJKB UFMK HMB[CFOJL TSFEOKF HFOFSBDJKF #VEEZ 'MFUU [BTWJSBKV J [BQKFWBKV NBMP POBLPV¸BTU-FBECFMMZB 4IFQIFSE JBLPWF¶EPLB[BOJHJUB SJTU T SFTQFLUBCJMOPN LBSJKFSPN J[BTFCF OFLSJKFLBLPLBEV[NF HJUBSVVQSJTVTUWVMFHFOEJTKVHB PTKF¶B OF‘UP USFNF /BSBWOP UJ TUBSDJ HMB[CFOJDJTNBMPNBSB[B TIPXCJ[OJT OFNBKVQPKNBULPKF 4IFQIFSE J UP DJKFMPN GJMNV EBKF BUNPTGFSV OPWPH EPLB[JWBOKB NMBEPH CMVFTFSB 1SFE WF¶JOPN KFPTKF¶BPUSFNV OPQSFEKFEOJN NVTFUSFTVLPMKFOB##,JOHPN 5SF¶J HJUBSJTU TWJI WSFNFOB QPTMJ KF )FOESJYB J %VBOFB "MMNBOB QP NJ‘MKFOKV 3PMMJOH 4UPOFB ‘UP OJKF MP‘F T PC[JSPN OB WMBTUJUV

XXXIJGJNFEJBIS

UWSEOKV LBLP TF TMBCP TOBMB[J T BLPSEJNB V QSWPN UKFEOV TSQOKB WSB¶B TF OB TWPK EPNB¶J GFTUJWBM V*OEJBOPMV .JTTJTTJQQJJUBLPWF¶ ¸FUSEFTFU HPEJOB /JKF UP OJ TMJ¸ OP EBOB‘OKPK VPCJ¸BKFOPK GPSNJ GFTUJWBMB EBMFLPPEGPSNFKFEOPH 3FBEJOHB .BMJ JOUJNOJ GFTUJWBM ¸J¶ [B EPNB¶V FLJQV V USP‘OJN ESWFOPN LMVCV .JUTLP NKFTUP T PC[JSPN EB KF ## ,JOH UBNP SPÀFO CJMKF”JPTWPKFQSWFOBTUVQF JEB¶FUBNPVTLPSPCJUJPUWPSFOJ NV[FK##,JOHB 6WJKFL TF WSB¶BN PWP KF NPK EPN 7SMP KF WB”OP EB CVEFN UV EB EBOB‘OKJ LMJODJ JNBKV V[PS OF V TNJTMV PCP”BWBUFMKB WF¶ LBE NF WJEF EB QPNJTMF ³IFK BLP KF PO VTQJP V ”JWPUV NPHV J KB¥ %B OF TLSFOV OB MP‘ QVU OB QVU ESPHF QVO KF CSJHF [B HFOFSBDJKFLPKFEPMB[F##,JOH JOB¸F PTWKFEP¸FOJ GJMBOUSPQ 6[ OF‘UP HPUPWP GJMP[PGTLJI NJTMJ EPLVNFOUBSBD EPOPTJ J [BQJT T LPODFSUB V *OEJBOPMJ KFEBO PE WSIVOBDBEFTFUEBOBLPQBOKBQP LPSJKFOJNB CMVFTB J[WFECV KFE OPHPEOBKWF¶JI,JOHPWJIVTQKFIB ³5IF5ISJMM*T(POF¥ ;OBTFSF¶JLBLPKFCMVFTÀBWPMTLB HMB[CB 6[FP KF HPTQFM J V OKFHB TUBWJP TUJIPWF P HSJKFIV TFYV [MJN TUWBSJNB /P LBLP LB”F +FSSZ ³#PPHJF¥ .D$BJO LPKFH [BUJ¸FNPV(BETEFOV "MBCBNB VWJKFLKFQPTUPKBMPEPCSJISB[MPHB [BOBTUBOBLCMVFTB ³5SFCB‘ BOFEPCJKF‘ ”FMJ‘ BOF NP”F‘ JNBUJ¥ V OFLPMJLP SJKF¸J TBCJP KF TWV GJMP[PGJKV OBTUBOLB CMVFTB EPEBKV¶J EB KF OBTUBOBL CMVFTB JNBP LPSJKFOF V SPQTUWV J OF¸PWKF¸OPN ”JWPUV WF¶JOF DSOF QPQVMBDJKF *BLP WF¶ QFEFTFU HPEJOB TWJSB VTOV IBSNPOJLV J TOJNBQMP¸F ”JWJVESWFOPKLV¶JJ LB”F[BTFCFEBKFJEBMKFTJSPNB ‘BOVNBUFSJKBMOPNTNJTMV ³#MVFT KF LVMUVSB IJQIPQ OJKF 4 CMVFTPN KF UF‘LP [BSBEJUJ EPCBS OPWBD BMJ TWJSBU ¶V TBNP CMVFT EP TNSUJ¥ LB”F ¸PWKFL LPKFH TF OFSJKFULPUJUVMJSBOBKWF¶JN”JWV¶JN TWJSB¸FNVTOFIBSNPOJLF 6 4U-PVJTV 4IFQIFSE TF TBTUB KF T %BWJEPN ³)POFZCPZ¥ &EXBSETPN ¸PWKFLPN LPKJ KF CJP T 3PCFSUPN +PIOTPOPN V OP¶J LBE KF PWBK VNSP " VNSP KF HPEJOF +PIOTPO V JTUP WSJKFNF CFTLSBKOP VUKFDBKOJ

SPEPOB¸FMOJL CMVFTB JTUJOTLB KF QSFUF¸B SPDL §O¨ SPMMB J LSBKOKF LPOUSPWFS[OB PTPCB QSJKF TWFHB T MFHFOEBSOPN QSJ¸PN P UPNF LBLPKFQSPEBPEV‘VWSBHVTBNP EB CJ PQFU NPHBP TWJSBUJ 0E OKFHBQVOPUPHBQP¸JOKF J[NFÀV PTUBMPH J USBHJ¸OB USBEJDJKB P HPEJOJ ”JWPUB PQBTOPK [B HMB[ CFOJLF 1PTMJKF OKFHB EWBEFTFU J TFENV J[NFÀVPTUBMJI OJTVQSF ”JWKFMJ#SJBO+POFT )FOESJY +BOJT +PQMJO ,VSU$PCBJO;BSB[MJLVPE ³LMVCB¥ CMVFTFSB LPKJNB TF CBWJ PWBK WSMP [BOJNMKJWJ EPLVNFOUB SBD J J[B[PWOJ TPVOEUSBDL )FOSZ 5PXOTFOE JNBPKF[BWSJKFNF TOJNBOKBJ¸PWKFLNVOFCJEBPOJ &UUB#BLFS KFEJOB”FOBVGJMNV JJOB¸FVTWJKFUVCMVFTB CSPKBMBKF HPEJOV6WJEPNOBJOUFSOFU TLFFODJLMPQFEJKF KBTOPKFLPMJLP KF WSJKFEBO QPTBP OBQSBWJP ,8 4IFQIFSE /JTV EP”JWKFMJ J[MB[BL PWPHGJMNB BMJTVOKJIPWFQSJ¸FKP‘ KFEOPN [B TWBHEB [BCJMKF”FOF 'BTDJOJSB JUPOFVWJKFLVQP[JUJW OPNTNJTMV P¸JHMFEOBEJTQSPQPS DJKB J[NFÀV [OB¸FOKB PQVTB UJI MKVEJ J OKJIPWPH JNPWOPH TUBOKB 4WJ POJ ”JWF V J[OJNOP TLSPNOJN VWKFUJNB OJNBMP HMBNVSP[OP OF [BUP KFS TV SBTUSP‘OP ”JWKFMJ QB QBMJOBQSPTKB¸LJ‘UBQ/JLBEOJTV TIWB¶BMJHMB[CVLBPQPTBP OFHP LBP”JWPUOJJ[CPSJMKVCBW ³/JLBE OJTBN ”FMJP QVOP JNBN POP ‘UP NJ USFCB OFNBN POP ‘UPNJOFUSFCB¥ PCKB‘OKBWBTWPK

TWKFUPOB[PS)FOSZ5PXOTFE UPMJ LP TVQSPUBO TVMVEP VCS[BOPN QPUSP‘B¸LPN ESV‘UWV LPKJN KF PLSV”FO .P”EB VQSBWP V UPNF MF”JUBKOBOKJIPWFEVHPWKF¸OPTUJ 6MPHJ¸OPJJOUFMJHFOUOPTMP”FOPN EPLVNFOUBSDVPEFTFUEBOBSB[ HPWPSBJTWJSBOKBTCMVFTMFHFOEB NBLMJNBLTTFEPHBÀBVWFMJLPN KBN TFTTJPOV V DSLWJ V NKFTUV 4BMJOB ,BOTBT /B QP[PSOJDJ TV V[ 4IFQIFSEB J OKFHPWV SJUBN TFLDJKV %PVCMF 5SPVCMF OBTMJKF ÀFOV PE QPLPKOPH 4UFWJFB 3BZ 7BVHIOB QSF”JWKFMJ¸MBOPWJCFOEB )PXMJO 8PMGB J .VEEZB 8BUFSTB -FHFOEFOBEKFMV %BZT 0VU WJ‘F KF PE QVLPH $%B T %7% EPEBULPN 1MBWJ NPNBL [BMKVCMKFOVCMVFTPEEKF UJOKTUWB V[ USB”FOKF OPWF JOTQJ SBDJKF JTQJTBP KF PWJN QPUF[PN OBKCPMKJIPNNBHFMKVEJNBLPKJTV EPTMPWDF J[NJ‘MKBMJ CMVFT /F‘UP TMJ¸OP LBP ‘UP KF 3Z $PPEFS J[ FNCBSHPN PLPWBOF ,VCF J[WV LBP HFOJKBMOV HMB[CV *CSBIJNB 'FSSFSB $PNQBZB 4FHVOEB J 3VCFOB(PO[BMFTB*BLPT¸MBOP WJNBVHPEJOBNB ¸MBOPWJSFWJUBMJ [JSBOPH#VFOB7JTUB4PDJBM$MVCB KP‘TVJNBMJWSFNFOBPTUWBSJUJWFMJ LF NFÀVOBSPEOF LBSJKFSF J EP¶J EP MPWF ;B WF¶JOV QSPUBHPOJTUB PWF EFTFUPEOFWOF BWBOUVSF KF QSFLBTOP /P J UP ‘UP KF [BIWB MKVKV¶J CMVFTFSV NMBEF HFOFSBDJKF T OKJIPWJI JNFOB PUQVIOVU EFCFMJ TMPKQSB‘JOF WFMJLBKFTUWBS

IJGJNFEJB

99


VSGOVIGIR^MNI 1*‰6 "MFLTBOEBS%SBHB‘ (PSEBO(B”J %BSLP(MBWBO .BSJP(SEP‘J¶ %BWPS)SWPK 5JIPNJS*WLB %FOJT-FTLPWBS +VSB.BUJ¶ %VCSBWLP.BKOBSJ¶ 7FESBO1BWMPW +PTJQ7SB¸BS

"%

%(

.(

%)

5*

%-

+.

%.

71

+7

TFQPQOFWJTPLPOBUPQMKFTUWJDJ6 &OHMFTLPK KF UP LPOLSFUOP [OB¸JMP EB KF HMFEBMB V MFÀB KFEJOP EVFUV 4IBLJSF J #FZPODF J EB KF EPCSP QSJQSFNJMB UFSFO [B BMCVN LPKJ KF UBLPÀFSVMFUJPOBCSPKOBDJPOBMOF UPQ MJTUF /JKF ³:PVS MPWF¥ KFEJ OJ NPNFOU QSJCMJ”BWBOKB TSFEOKPK TUSVKJ NPHV¶J TJOHM ³* "N +VTU " 1BUTZ¥ TUBEJPOTLJ KF HMBN SPDL OB SB[NFÀJ [WVLB LBLWPH TV [OBMJ QSPJ[WFTUJ 4MBEF JMJ UP EBOBT ¸JOF 5IF %BSLOFTT +FEJOP ‘UP J V UBLWPNJ[EBOKV.BOJDTJ[BES”BWBKV BVSV P[CJMKOPH JOUFMFLUVBMJTUJ¸LPH CFOEB /B 4FOE "XBZ 5IF 5JHFST OFNB FLTQFSJNFOUB BMJJNBBUSBLUJWOPTUJ J VKFEOB¸FOPTUJ UWSEPH SPDLB JNB SBWOPUF”F³PCJ¸OJI¥”JWPUOJITUJIP WB J LSJUJDJ[NB JNQFSJKBMOF QPMJUJLF WMBTUJUF [FNMKF 4BTWJN EPWPMKOP EBTFQPMBHBOPPEVNJSBOKFQSP‘MJI HPEJOB QSFUWPSJ V SFOFTBOTV WFM‘ LPHUSJKB 

+.

.BOJD4USFFU1SFBDIFST 4FOE"XBZ5IF5JHFST $PMVNCJB.FOBSU1PTMJKF CSJMKBOUOPH 5IJT *T .Z 5SVUI 5FMM .F :PVST ¸JOJMP TF BLP EB .BOJDTF SJKFULP ULP SB[VNJKF /FLBLP TV OB ,OPX :PVS &OFNZ J -JGFCMPPE QSJKF USJ HPEJOF [WV¸BMJ VNPSOP KFEOPTNKFSOP OFJOWFO UJWOP%BTVQSP‘MFHPEJOFPCKBWJMJ LBLPTFSB[JMB[FWKFSPKBUOPOJULPOF CJ J[HVCJP TBO [CPH UPHB .PHMP CJ TF SF¶J QSP‘MJ TV TWPK QVU CJMJ TV WFMJLJ TWPKFWSFNFOP J[MJ[BMJ TF J OFTUBMJ 4FOE "XBZ 5IF 5JHFST SBWOPQFUOBFTUHPEJOBOBLPOJ[MB TLBQSWPHBMCVNBBSHVNFOUKFEB .BOJDTJ KP‘ OJTV [B TUBSP ”FMKF[P 6TQFDJGJ¸OPKNKF‘BWJOJ$MBTIBOUJ LBQJUBMJTUJ¸LF SFUPSJLF J (VOT §O¨ 3PTFT SJGPWB OBMB[JNP OPWV WBUSV WFM‘LJI WFUFSBOB 0WP KF OBKJ[SBW OJKF EKFMP PE &WFSZUIJOH .VTU (P WSMP HJUBSTLP J NFMPEJKTLJ ¸JTUP V TWPKPK HMB[CFOPK LPOTUSVLDJKJ * [B SB[MJLVPEQSFUIPEOBEWBBMCVNB JNB KBLJ IJU ³:PVS -PWF "MPOF JT /PU&OPVHI¥QKFWBKV+BNFT%FBO #SFBEGJFME/JOF1FSTTPOJ[‘WFE TLJI 5IF $BSEJHBOT J QSJCMJ”BWBKV .BOJDTF TSFEOKPK TUSVKJ WJ‘F OFHP JLBE +FEOPTUBWOB QBNUMKJWB MKV CBWOB QKFTNJDB OF CB‘ EVCPLJI TUJIPWB JNBMBKFTWFQSFEVWKFUFEB

100

IJGJNFEJB

-BVSB1BVTJOJ *P$BOUP 8BSOFS%BODJOH#FBS

5BMJKBOTLB NVMUJMJOHWBMOB QPQEJWB WMBTOJDB(SBNNZB[BOBKCPMKJ”FO TLJWPLBMOJQPQBMCVNHPEJ OF PEMV¸JMB TF QSJMJLPN TWPKFH QPWSBULB V TUVEJP [B TOJNBOKF BMCVNB PCSBEB /BLPO WFMJLPH VTQKFIB T ³3FTUB JO "TDPMUP¥ OPWJN BMCVNPN QSPNJ¸F OF‘UP ESVHB¸JKJ QSJTUVQ /BJNF TBTUPKJ TF PE OFVPCJ¸BKFOJI QSFSBEB UBMJ KBOTLJI QPQSPDL QKFTBNB UJI UJI J UJI NFÀV LPKJNB ¶F SBTUV¶FNCSPKVQPLMPOJLBTESVHF TUSBOF "UMBOUJLB CJUJ QP[OBUP OKJI UFLNP”EBOFLPMJDJOB1BVTJOJQKF TNFJ[WPEJOBOB¸JOTMJ¸BOPOPNF T BMCVNB LPKJN TF QSPTMBWJMB TWF

TOJNLF TV CPHBUP QSPEVDJSBOF V[ PCJMKF TOJNMKFOJI TMPKFWB HJUBSB CBTB CVCOKFWB V[EPEBULFHVEB ¸B J FMFLUSPOJ¸LJI JOTUSVNFOBUB *[WFECF TV OFSJKFULP ESBNBUJ¸OF V[ ¸FTUF HSPNPHMBTOF JOUFO[JUFUF UJKFLPN QSJQKFWB QSB¶FOF EVCPLP FNPDJPOBMOJN J OFSJKFULP QPFUJ¸ OJN UFLTUPWJNB ,POB¸OP TWJNB LPKJNB TF EPQBP OKFO OBHSBÀFOJ BMCVN OPWJ¶FQSFETUBWMKBUJV”JUBL KFS J V HMB[CFOPN TNJTMV QPTUP KF CSPKOF TMJ¸OPTUJ 3B[MJLF TV V OBSBWOP V QSJTUVQV QJTBOKV QKF TBNB ‘UP KF [HPEOB PLPMOPTU J SBEJ ¸FHB BMCVN V DKFMJOJ [WV¸J SB[OPMJLPJ[BCBWOP6[PWPTWBLB LP WBMKB TQPNFOVUJ J SB[OPWSTOPTU UFLTUPWB UFBSBO”NBOB SBEJ¸FHB *P $BOUP QSFETUBWMKB WKFSVKFNP OBK[BOJNMKJWJKJ BMCVN EPTBEB‘OKF LBSJKFSF -BVSF 1BVTJOJ * UP OF UFL [CPHOJTLFP¸JUPPTFCVKOJIJ[WPSOJI BVUPSTLJIQSJTUVQBLPKJTFTWBLBLP SB[B[OBKVLSP[PEBCJSQSFEMP”BLB WF¶ QPWSFNFOP J [CPH JOUJNOPH [OB¸FOKB LPKF PEBCSBOF QKFTNF [B QPQ[WJKF[EV P¸JUP JNBKV P ¸FNV HPWPSJ V QSBUF¶PK LOKJ”JDJ J[EBOKB œJOJ TF EB KF PWJN BMCV NPN 1BVTJOJ [BLPSB¸JMB V SB[EP CMKF TWPKFWSTOF HMB[CFOF [SFMPTUJ JOUFSQSFUBUJWOP NKFTUP OB LPKFNV TF PTKF¶B FNPDJPOBMOP VHPEOP J TJHVSOP J KFEJOP ‘UP NP”FNP SF¶J PC[JSPN OB QSPQPSDJKF PWF JOUFSLPOUJOFOUBMOF NFHB[WJKF[EF J TJHVSOPTU LPKPN TKFEJ OB UPN USPOV‘UFUBKF‘UPUPNKFTUPOJKFJ VBVUPSTLPNTNJTMVOKFOPWMBTUJUP 0WBLP KF POP [BTKFOKFOP NFMP ESBNPN SBOJKJI BVUPSB J JOUFSQSF UB ¸JKF J[WPSOF J[WFECF JQBL EBKV ESVHB¸JKVBVSVLPKPN[SB¸JHMB[CB PQUFSF¶FOBTBTWJNESVHJNFNPDJ POBMOJN LPOUFLTUPN /KJI NMBEB QKFWB¸JDBUFLQPLV‘BWBSB[VNKFUJ B TBNP VOJWFS[BMOJKF NFÀV QPSV LBNBJTLSFOPJOUFSQSFUJSB6WKFSFOJ TNP EB ¶F [B OPWF QPLV‘BKF OB SBEPTU TWJI QPLMPOJLB [WJKF[EF V VTQPOV CJUJ QSJMJLF V TMKFEF¶JN OKFOJNJ[EBOKJNB 

+7

+PF4USVNNFSJSB[OJ J[WPÀB¸J 5IF'VUVSFJT6OXSJUFO 0SJHJOBM4PVOEUSBDL 4POZ.FOBSU"LP TF EPJTUB PEWJKBMB

QVOL SFWPMVDJKB POEB KF OKPNF NFUBGPSJ¸LJ TSP¸FOP EPJTUB [BQPWJKFEBP +PF 4USVNNFS ³QVOLSPDL XBSMPSE¥ ¸PWKFL ¸JKJ KFVUKFDBKOBNPEFSOVSPDLTDFOV EPEBUOP QPSBTUBP OBLPO J[OF OBEOFTNSUJVQSPTJODV5P KF CS[P TIWBUJP EPWJUMKJWJ CSJUBO TLJ SFEBUFMK +VMJBO 5FNQMF WJEFP TVSBEOJL 1JTUPMTB #PXJFKB 4UPOFTB LPKJ KF P GSPOUNF OV $MBTIB TOJNJP EPLVNFOUBSBD 5IF 'VUVSF *T 6OXSJUUFO QPE MP”FO QSJNKFSFOP FLTQMP[JWOPN HMB[CPN OF OV”OP OBQJTBOPN 4USVNNFSPWPN SVLPN 6TUWBSJ HMB[CPN J[ GJMNB QPTUVQOP TF PTMJLBWBNP[BJLVUKFDBKBOBUFNF MKV LPKFHB KF ³QPEJHOVU¥ DKFMPLV QBO 4USVNNFSPW TWKFUPOB[PS J UP OF TBNP HMB[CFOJ 5IF $MBTI TV [BTUVQMKFOJ EFNP WFS[JKBNB J NJLTFWJNB QPQVU ³8IJUF 3JPU¥ JMJ³*¨N4P#PSFE8JUI5IF64"¥ 6CB¸FO KF J SJKFEBL TJOHM OKFHP WPHOBKSBOJKFHCJUOPHCFOEB5IF FST ³,FZT 5P :PVS )FBSU¥ TLMBECB³+PIOOZ"QMFTFFE¥ TOJ NMKFOB T .FTDBMFSPTJNB J ³5SBTI $JUZ¥ LPKV KF +PF J[WFP V QSBUOKJ LSBULPUSBKOPH QSBUF¶FH TBTUBWB -BUJOP 3PDLBCJMMZ 8BS /P POJ LPKJUSB”FLPSJKFOF4USVNNFSPWPH BVUPSTLPH OBEBIOV¶B PWEKF ¶F OBJ¶J OB OFJ[CKF”OF .$ &EEJFKB $PDISBOFB ³/FSWPVT #SFBLEPXO¥ BMJ J #PCB %ZMBOB ³$PSSJOB $PSSJOB¥ J[HVCMKFOPH HFOJKB5JNB)BSEJOB TKBKOB³#MBDL 4IFFQ #PZ¥ UF /JOV 4JNPOF V SFNBLFV #FF (FFT TUBOEBSEB ³5P -PWF 4PNFCPEZ¥ TWF UP QPWF[BOP 4USVNFSPWJN OBKBWB NB V TUJMV SBEJKTLPH SPDL %+B "MCVN ¶F TF QPOBKQSJKF TWJEKFUJ [BHSJ”FOJN ³TUSVNNFSPGJMJNB¥ B OF‘UP NBOKF $MBTI QP¸FUOJDJNB LPKJNB TF J EBMKF QSFQPSV¸VKF EB LSFOVPE³-POEPO$BMMJOH¥ 

%-

XXXIJGJNFEJBIS


5IF#FFT 0DUPQVT 7JSHJO%BMMBT#SJUBOTLJSPDLOJKFNSUBW BMJUF‘LP EB KF OB 0UPLV JLBEB TWJSBMP UBLP NOPHP HJUBSTLJI GBMTDITQJFMFSB EPWPMKOP TF QSJTKFUJUJ EB UBNP‘ OKV HMBWOV BUSBLDJKV USFOVUOP ¸JOF NFEJPLSJUFUJ QPQVU ,BJTFS $IJFGT JMJ KP‘ HPSF JNQPUFOUOB TVQFS HSVQB 5IF (PPE 5IF #BE "OE 5IF 2VFFO *[V[FDJ QPQVU HSVQF 5IF #FFT VHMBWOPN EPMB[F J[ FOHMFTLF QSPWJODJKF V[ NBMV JMJ OJLBLWVNFEJKTLVCVLV§1¸FMF¨TV J[7FOUOPSBTPUPLB8JHIUB USBEJ DJPOBMOP SPDLGFTUJWBMTLF EFTUJOB DJKF OB QP[OBUPN *TMF 0G 8JHIU 'FTUJWBMVOBQSJKFMB[VJ[‘F[EFTFUJI OBTFEBNEFTFUFTUBHFPNTVQSP EFGJMJSBMJEPTMPWDFTWJPECJMPLBLWPH [OB¸BKB PE+JNJKB)FOESJYBJ#PCB %ZMBOB EP -FPOBSEB $PIFOB J IJQQJF SPEPOB¸FMOJLB +FGGFSTPO "JSQMBOF 5SFCB MJ POEB ¸VEJUJ ‘UP KF BVUPSTLB GJMP[PGJKB 5IF #FFTB J OB USF¶FN J EPTBE OBKCPMKFN BMCVNV VLPSJKFOKFOB V NKF‘BWJ OJ QSPLV‘BOJI TUJMPWB 0DUPQVT PUWBSB [BSB[OJ TJOHM ³8IP $BSFT 8IBU 5IF 2VFTUJPO *T¥ PTVO¸BOJ LPNBEDPVOUSZCMVFTBOBFOHMFTLJ OB¸JO0EUBEBEPLSBKBJ[NKFOKVKV TF J[MFUJ V QTJIPEFMJKV TJYUJFTQPQ GPMLSPDL J[WSTOB ³-PWF *O 5IF )BSCPVS¥ UF SIZUIN BOE CMVFT OKF”OB CBMBEB ³-JTUFOJOH .BO¥ QSP”FUB .PUPXO VUKFDBKJNB NP”EB KF OKJIPWB OBKJNQSFTJWOJKB QKFTNBVPQ¶F 4LMBEBUFMKTLJ SBGJOJSBOJ QPWJKFTOP ³PTWJKF‘UFOJ¥BMJOFPQUFSF¶FOJSFUSP JNQFSBUJWJNB 5IF #FFT TV TF OBQPLPO QSPCJMJ V V[BL LSVH OBK [BOJNMKJWJKJI TVWSFNFOJI SPDL CFO EPWBVOVUBSJMJJ[WBO6KFEJOKFOPH LSBMKFWTUWB XXXIJGJNFEJBIS%-

.PEFTU.PVTF 8F8FSF%FBE#FGPSF5IF4IJQ &WFO4BOL 4POZ.FOBSU

,SVQOJKJ NPNBL OFVQF¸BUMKJWPH MJDB T OFNB‘UPWJUPN LSBULPN GSJ [VSPN PCV¸FO LBP QPTMPWPÀB TBNPQPTMVHF T LVHMPN V SVDJ TUPKJ JTQSFE TUB[B LVHMBOF TNKF ‘UFOF OFHEKF OB LSBKOKFN TKFWF SP[BQBEV 4"%B *[HMFE *TBBDB #SPDLB OB GPUPHSBGJKJ V[ JOUFSWKV V KFEOPNEP[BEOKJICSPKFWB3PMMJOH 4UPOFBKP‘KFKFEBOEPLB[LBLPJ[B LPOWFODJPOBMOF WBOK‘UJOF ³EF¸LB J[ TVTKFETUWB¥ NP”F ¸V¸BUJ LPN QMFLTOBMJ¸OPTU HFOJKBMBD NBTPWOJ VCPKJDB JMJSPDL [WJKF[EB #SPDL JNBOF‘UPÀBWPMTLPVTWPNHMBTV OFLV QTJIPUJ¸OV OFSWP[V OFPCJ¸ OF QSPNKFOF UFNQB J JOUFO[JUFUB TWFP¸FLVKFUFEBWMBTOJLUBLWPH HMBTB NPSB J[HMFEBUJ LBP +BHHFS J[ ³4ZNQBUIZ 'PS 5IF %FWJM¥ GB[F /FUV”JNPTF PWBKHPEJ‘OKBLKF

'SBOL#MBDL[BTUPMKF¶F BOKF HPWCFOEEPTUPKOJOBTMKFEOJLTWJKF UMF USBEJDJKF BNFSJ¸LF JOEJF HMB[CF LBLWVTVVUKFMPWMKJWBMJOF‘UPTJSPWJKJ BMJ UBLPÀFS NFMPEJKTLJ LSJTUBMOP ¸JTUJ1JYJFTJ *TBBD #SPDL JNB J NBHJ¸OF QSTUF ;OBMJ TNP UP J QSJKF BLP TVEJNP TBNP QP CP”BOTLPN OBQJLBWBOKV QPHJUBSJV³'MPBU0O¥ KFEOPNPE OBKCPMKJI TJOHMPWB QPTMKFEOKJI HPEJ OBTQSP‘MPHBMCVNB³(PPE/FXT 'PS 5IF 1FPQMF 8IP -PWF #BE /FXT¥/BOPWPNJ[EBOKV.PEFTU .PVTF KP‘ TV CJUOP QPKB¸BOJ V HJUBSJTUJ¸LPN TNJTMV EPWPÀFOKFN MFHFOEBSOPH +PIOOZB .BSSB V QVOPQSBWOP ¸MBOTUWP #SPDL NS[J SB[HPWBSBUJ T OPWJOBSJNB QB OJKF EFUBMKOP PCKB‘OKFOP LBLP KF EP‘MP EP TVSBEOKF T CJW‘JN HJUBSJTUPN 5IF 4NJUITB VHMBWOPN TQPKJMJ TV TF [BKFEOP SBEJMJ OB QKFTNBNB J EFTFUBL HPEJOB TUBSJKJ .BSS OB‘BP KFNKFTUPHEKFQPOPWOPNP”FJTLB [BUJ TWPKV OFPTQPSOV LWBMJUFUV /F USFCB QPUDJKFOKJWBUJ OKFHPWV QSJTVU OPTU JBLP OJKF MBLP SB[B[OBUJ ‘UP TWJSB #SPDL ‘UP PO *[ OFLJI QSJ KB‘OKJIJTLVTUBWBBLPWF¶4NJUITJ OJTV EPWPMKOB HBSBODJKB USFCB TF QSJTKFUJUJ TJUOJI HJUBSTLJI .BSSPWJI CSBWVSBOB³.JOE#PNC¥J³%VTL¥ LMKV¸OB EWB BMCVNB OFQSBWFEOP [BCPSBWMKFOJI 5IF 5IF LBP J OB TVSBEOKJTB#FSOBSEPN4VNOFSPN V&MFDUSPOJD,BLPHPE [BKFEOPTV OBN#SPDLJ.BSSQPEBSJMJOFLFPE OBKVQF¸BUMKJWJKJI HJUBSTLJI EJPOJDB V QPTMKFEOKF WSJKFNF .PEFTU .PVTF

TWJSBKV J[OJNOP NFMPEJ¸OV LMBTJ¸ OV NBMP J‘¸B‘FOV JOEJF HMB[CV LBLWVTNPCJMJOBV¸FOJ¸VUJPEWF¶ TQPNFOVUJI 1JYJFTB ,PLFUJSBKV J T GPMLPN BMJ OF V TNJTMV BNFSJDB OF 1BSUJOH 0G 5IF 4FOTPSZ QP¸J OKF QSJHV‘FOP V[ BLVTUJ¸OV HJUBSV B [BWS‘BWB V FLTUB[J DJHBOTLPH PSLFTUSBLPKJQSBUJQKFWBOKFHSMBUPH [MPH QPMVQJKBOPH LBQFUBOB QJSBU TLPH CSPEB /J 1PHVFTJ V OBKCP MKJN USFOVDJNB OF CJ TF QPTSBNJMJ PWF J[WFECF ³%BTICPBSE¥ KBL KF IJU EJTLPJEOPH SJUNB J PQFU HFOJ KBMOPH ³SB[HPWPSB¥ J[NFÀV EWJKV HJUBSB ³4QJUUJOH 7FOPN¥ V TWPKJI PTBNJQPMNJOVUBUSBKBOKBQPNJSVKF QP¸FUBLLPKJQPETKF¶BOB+PIOOZB $BTIB TBNP T BESFOBMJOTLPN JOKFLDJKPNVWFOJ JQVOPLSWOJDPMMF HFSPDLOBQVOKFOJ[OJNOPNFOFS HJKPN #SPDLPWF J[WFECF * POEB KP‘ KFEOPN V TNJSBK QKFTNF TUJ”F QPTUSPDL HJUBSTLB NJOJKBUVSB PE LPKFQSPMB[FUSODJ3B[SBÀFONJOV DJP[OP EP EFUBMKB 8F 8FSF %FBE #FGPSF 5IF 4IJQ &WFO 4BOL TBES”J USJLPIF[JWOBFMFNFOUBLPKBHBTUBW MKBKV V TBN WSI PWPHPEJ‘OKF J OF TBNPPWPHPEJ‘OKFSPDLQSPEVLDJKF .P¶BO EJWMKJ HMBT *TBBDB #SPDLB HJUBSTLV JOWFOUJWOPTU J OBEBIOVUF NFMPEJKF.P”F[WV¸BUJCBOBMOP OP UFL LBE TF QPTMV‘B PWBLBW BMCVN QPTUBKF KBTOP [B‘UP KF QPTMBHJWBOKF OBWFEFOB USJ KFEOPTUBWOB FMFNFOUB V NBHJ¸OV GPSNVMV QSJWJMFHJKB UFL SJKFULJIHFOJKBMBDB6¸JKJSFE.PEFTU .PVTFCF[SF[FSWOPQSJQBEBKV 

IJGJNFEJB

5*

101


VSGOVIGIR^MNI

.BSL3POTPO 7FSTJPO 4POZ.FOBSU4WBULP [BTMV”VKF TWPKJI QFUOBFTU NJOVUB TMBWF QB J .BSL 3POTPO USFOVUOPOBKUSB”FOJKJCSJUBOTLPOKV KPS‘LJQSPEVDFOUJNVMUJJOTUSVNFO UBMJTU LPKJ TF OFEBWOP QSPTMBWJP J QSFSBEPN TLMBECF 3BEJPIFBEB ³+VTU¥ VWS‘UFOF OB $% QPTWFUB &YJU .VTJD 4POHT 8JUI 3BEJP

)FBET "MCVN 7FSTJPO ESVHJ V 3POTPOPWPK TBNPTUBMOPK LBSJKF SJ MPHJ¸BO KF OBTUBWBL JTUPHB QPTMB ISBCSP LPODJQJSBOB [CJSLB WJTPLPTUJMJ[JSBOJI PCSBEB V[ EPEB UBL QPNOP PEBCSBOJI WPLBMOJI TVSBEOJLB +FEJOP ‘UP KF PWEKF QSFEWJEMKJWP KF OFVKFEOB¸FOB LWB MJUFUBPTUBUBLPCJMVKFBSBO”FSTLJN QSPEVLDJKTLJN J J[WFECFOJN J[OF OBÀFOKJNB 6WPEOB ³(PE 1VU " 4NJMF6QPO:PVS'BDF¥$PMEQMBZB EP”JWKFMB KF TWPKV JOTUSVNFOUBMOV JOLBSOBDJKV [BKFEOP T QVIB¸JNB J TJYUJFTVHPÀBKFN QSBWJ KF V”JUBL OFTMV‘BUJ$ISJT.BSUJOPWDNJ[ESBWJ QJKVL³4UPQ.F¥4NJUITBNBOKFKF VTQKFMB 3PCCJF8JMMJBNTKFPESBEJP TPMJEBO QPTBP V IJUV $IBSMBUBOTB ³5IF 0OMZ 0OF * ,OPX¥ BMJ [B LMBTV OBKCPMKB KF "NZ 8JOFIPVTF LPKB KF QPE 3POTPOPWPN QSP EVDFOUTLPBSBO”FSTLPN QBMJDPN USBOTGPSNJSBMB JPOBLP J[WSTOV ³7BMFSJF¥ HSVQF ;VUPOT V LPNBE QSWPLMBTOPH.PUPXOTPVMB 

-FPOBSE$PIFO 4POHT0G-FPOBSE$PIFO 

4POHT'SPNB3PPN 

4POHT0G-PWFBOE)BUF 4POZ.FOBSU

0LSVHMP ¸FUJSJ EFTFUMKF¶B PE J[MB TLBEFCJKB5IF4POHT0G-FPOBSE $PIFO $PMVNCJB KF JTLPSJTUJMB LBP QPWPE EB OB US”J‘UF QPOPW OP QP‘BMKF OF TBNP UBK WF¶ J TMKFEF¶B EWB BMCVNB WFMJLPH ,BOBÀBOJOB 4POHT 'SPN " 3PPN  J 4POHT 0G -PWF "OE )BUF J[  OBSBWOP V QPCPMK‘BOPN SFNBTUFSJSBOPN J QSP‘JSFOPNJ[EBOKV 0WBK SFJ[EBWB¸LJ QPEVIWBU PE

102

IJGJNFEJB

%-

OFQSPDKFOKJWF KF WB”OPTUJ SJKF¸ KF P LMKV¸OJN PTUWBSFOKJNB VNKFU OJLB LPKJ KF TWPKF QKFTOJ¸LF BNCJDJKF JTLB[BOF V QSFUIPEOP [BQB”FOPK LOKJ”FWOPK OFHMB[CF OPK LBSJKFSJ VUJTOVP V OBCVKBMJ LBOUBVUPSTLJ TFO[JCJMJUFU LPODB ‘F[EFTFUJI 1PKBWJW‘J TF OB TKF WFSOPBNFSJ¸LPN LPOUJOFOUV $PIFO KF TWPKPN BLBEFNTLPN FMFHBODJKPN J HPUPWP ‘BOTPOKFS TLJN BVUPSTLJN TLMPOPTUJNB TUS ‘JPJ[LPOUFLTUBUBEB‘OKFGPSNJSB KV¶F IJQJKFWTLF TJOHFSTPOHXSJUFS TDFOF J OJKF ¸VEOP EB KF VWJKFL JNBPKB¸VQPES‘LVV&VSPQJOFHP LPE LV¶F 0E PWB USJ BMCVNB PE LPKJI TWJ TUJ”V V GPSNJ NJOJ LOKJHB [BKFEOP T UFLTUPWJNB QKF TBNB J QPQSBUOJN FTFKFN OBK CPMKJ KF QSWJ 3FNFLEKFMP 4POHT 0G -FPOBSE $PIFO QPLB[VKF USJEFTFUUSPHPEJ‘OKFH EFCJUBOUB V WSIVOTLPN J[EBOKV 0EMJ¸OJN QKFTNBNB QPQVU ³4V[BOOF¥ J ³4P -POH .BSJBOOF¥ PTJHVSBP KF QPUQPSV ‘JSF QVCMJLF OP JTQPE PWJI OBKBUSBLUJWOJKJI TUWBSJ QSP WJSVKV EJTLSFUOP BSBO”JSBOJ ESB HVMKJ ³.BTUFS 4POH¥ J QPTFCJDF ³4USBOHFS 4POH¥ 0CKF J EBOBT JNBKV PQJKBKV¶J V¸JOBL (SBEF¶J QKFTNF OB KFEOPTUBWOJN BMJ BUSBLUJWOJN QPUF[JNB BLVTUJ¸OF

$VCJTNP TB TWPKJI TUBSJI J[EBOKB OJKF PEBWBP TWPKF QPSJKFLMP QB TF QP TUSBOJN JOUFSOFUTLJN GPSVNJ NB [OBMP OB¶J JTLSFOPH ¸VÀFOKB TUSBOJI MKVCJUFMKB LVCBOTLF HMB[CF LBLP HMB[CB UPMJLP EPCSB J TMJ¸OB PSJHJOBMOJN V[PSJNB NP”F EPMB[JUJ J[ KFEOF )SWBUTLF ‰JSJ JOUFSOBDJ POBMOJ VTQKFI JQBL KF J[PTUBP ‘UP

OJKFOJ¸VEOPTPC[JSPNEBTFSBEJ PJOB¸FVTLPN”BOSVPHSBOJ¸FOPN OB QSPGJMJSBOV QVCMJLV "VUPCVT $BMZQTPKFOBQSWJQPHMFEQSPJ[WPE OBNJKFOKFO EPNB¶PK QVCMJDJ JBLP CJ QP QSWJ QVU ‘JSPLP VQPUSJKFCMKFOJ ISWBUTLJKF[JLJHPTUPWBOKBEPNB¶JI QKFWB¸B CB‘ NPHMJ QSJEPOJKFUJ EB TF WBOJ OB $VCJTNP HMFEB LBP PSJHJOBMOJ³XPSMECFBUÂ¥BOFLBPOB CJ[BSOPTU WKF‘UJI MBUJOP HMB[CFOJLB J[UBNPOFLF)SWBUTLF 7F¶ QSJKF $VCJTNP TV OBQSBWJMJ TMJ¸OVTUWBSLBPOBPWPNBMCVNV QSWPN V ¸FUJSJ HPEJOF LBE TV OB DVCBOV QSFWFMJ (JCCPOJKFWV ³5FNQFSVÂ¥ J T +PTJQPN -JTBD PETWJSBMJ³/BOBOBÂ¥JQPLB[BMJTF LBPWSIVOTLJDPWFSCBOE"VUPCVT $BMZQTP JEF UJN QSBWDFN IPN NBHF KF UP ISWBUTLPN ‘MBHFSV J[ QFEFTFUJI J ‘F[EFTFUJI HPEJOB V[ KFEOV J[OJNLV ³%FWPKLP NBMBÂ¥ OBJNF OBQJTBOB KF [B QPUSFCF GJMNB ³-KVCBW J NPEBÂ¥ V #FPHSBEV1P¸FULPNPTBNEFTF UJIBLUVBMJ[JSBKVKFOPWPWBMOJQSWB

HJUBSF $PIFOKFVWJKFL”FMJPTUWP SJUJBTLFUTLJVHPÀBKVOVUBSLPKFHB CJ VQF¸BUMKJWP TKFUOJN WPLBMPN TFDJSBPOBKLPNQMFLTOJKFFNPDJKF /JULP QPQVU $PIFOB OB TWPKJN BMCVNJNB OB UBLBW OB¸JO OJKF JTQSFQMJUBP UFNF MKVCBWJ J TFLTB TQJSJUB J PWP[FNBMKTLJI FNPDJP OBMOJIEJMFNB QSJKBUFMKTUWBJMKVCP NPSF³'BNPVT#MVF3BJODPBU¥ T QMP¸F -PWF "OE )BUF PTUBKF WKFSPKBUOP OBKCPMKB QKFTNB JLBEB TSP¸FOB OB UFNV MKVCBWOPH USP LVUB %SVHJ BMCVN 4POHT 'SPN " 3PPN TOJNMKFO V /BTIWJMMFV V QSPEVLDJKJ %ZMBOPWPH ¸PWKFLB

#PCB+PIOTUPOB CJPKFUJ‘JJTBNP [B OJKBOTV TMBCJKJ OP TWFKFEOP [BQBN¶FOQPJ[WBOTFSJKTLJNQKF TNBNB LBMJCSB ³#JSE 0O " 8JSF¥ J ³4UPSZ 0G *TBBD¥ 4QPNFOVUB ³'BNPVT #MVF 3BJODPBU¥ OB[OB ¸VKF KP‘ EFQSFTJWOJKJ VHPÀBK USF ¶FH BMCVNB 4POHT 0G -PWF "OE )BUF %P UBEB KF $PIFO WF¶ V¸WSTUJP TWPKV SFQVUBDJKV ³QKFTOJ LB QSPLMFUJI¥ LPKJ KF PE GJMP[PGJKF NBOKF KF WJ‘F TUWPSJP VNKFUOPTU J[OKFESJW‘J VTQVU UFNFMKOB LBO UBVUPSTLB QSBWJMB LPKB QSPUPLPN WSFNFOB OJTV J[HVCJMB OJ HSBN TWPKFJ[WPSOFUF”JOF %-

$VCJTNP "VUPCVT$BMZQTP "RVBSJVT

XXXIJGJNFEJBIS


DJ 7*4 *EPMJ B OKJIPW ¸MBO 7MBEB %JWMKBO PWEKF HMBTPN QPNB”F V FGFLUOPK TBMTB PCSBEJ ,BLP V VWPEOPK SJKF¸J J[WSTOPN UFLTUV UBUFSPDLLSJUJLFV)SWBUB%SB”FOB 7SEPMKBLB TUPKJ [WVL ,BSJCB J -BUJOTLF"NFSJLFOJKFOPWBQPKBWB V)SWBUB%BQB¸F TWKFUTLBQPQV MBSOPTU MBUJOP HMB[CF PSLFTUBSB 1FSF[B 1SBEB J 9BWJFSB $VHBUB TSFEJOPN QFEFTFUJI QPEKFEOB LP KF VUKFDBMB OB OB‘F BVUPSF LBPJUBMJKBOTLBLBODPOB BNFSJ¸ LJ TXJOH J ‘MBHFSTLB QSPEVLDJKB 5BLP KF TSFEJ‘OKB UFNB ³"VUPCVT $BMZQTP¥ LBPJ³6OFEJMKV "OF¥J ³šBLVMFPTJSPNBKJNB¥ VPSJHJOBM OJNBSBO”NBOJNB;MBULBœFSOKVMB JNBMB UBK [B¸JO [WVLB LBSJQTLJI PUPLB 4WF TV POF TWPKFWSFNFOP JNBMF NOPHP VTQKFIB OB GFTUJ WBMJNB OP T HPEJOBNB J OPWJN USFOEPWJNB QPMBLP QBEBMF V [BCPSBW "LP OJ‘UB ESVHP [BTMV HB KF $VCJTNB ‘UP TF PLSFOVP WMBTUJUPK CB‘UJOJ BLUVBMJ[JSBP KF J PUSHOVP PE QPTWFNB‘OKFH [BCP SBWB /P EPCSJ BSBO”NBOJ GJOB SBWOPUF”B QKFWBOKB OB ISWBUTLPN J ‘QBOKPMTLPN TWKFUTLB QSPEVL DJKB HPTUVKV¶F MFHFOEF EPNB¶F HMB[CF TWF UP J[EJ”F PWBK QSPKFLU J[OBE QSPTKF¸OPTUJ J NPHBP CJ CJUJ VHPEOJ MKFUOJ TPVOEUSBDL ¸BL J [B POJ LPKJ [B[JSV PE LVCBOTLJI ³OBSPEOKBLB¥‰UFUB‘UP*WP3PCJ¶ OJKF ”JW QB EB PUQKFWB ³"VUPCVT $BMZQTP¥ OP WJ‘F OFHP EPTUPKOP [BNJKFOJP HB KF 4UKFQBO ³+JNNZ¥ 4UBOJ¶ TWPKJN MF”FSOJN QVSHFS TLJN HBSEPN 7MBEB %JWMKBO TF UBLPÀFS GJOP VLMPQJP V MBUJOP TWJ KFU LBP J TUBSJ NPSTLJ WVL 0MJWFS %SBHPKFWJ¶V³1JDBGFSBK¥ OP*CSJDB +VTJ¶ J 5FSF[B ,FTPWJKB OB‘MJ TV TF V QPNBMP OFLPNQBUJCJMOPN PLSV”FOKV 4BMTB KF WFTFMB MFQS ‘BWB J SBTQPKBTBOB B PWP EWPKF JOB¸F PTFCVKOJI QKFWB¸B [WV¸F QSFWJ‘F VLP¸FOP EB OF LB”FNP ³BLBEFNTLJ¥ 0E HPSF OBWFEF OJI QMVTFWB KFEBO USFCB VQVUJUJ J $VCJTNPWPK QSPNPUJWOPK TUSBUFHJ KJ*QPETBTWPKPNP[OBLPNJNBKV 6 UP J [WV¸J OFLBLP MPHJ¸OP [B QPOBKWF¶J SPDL CFOE OB TWJKF UV 4BE TV TF UPN FLTLMV[JWOPN "QQMFLMVCVQSJESV”VKVJ$VCJTNP TB TWPKJN *QPE OBOP VSFÀBKFN LPKJ KF J‘BP V MJNJUJSBOPN J[EB OKV V[ $% 0EMJ¸BO NBSLFUJO‘LJ QPUF[ XXXIJGJNFEJBIS5*

8JMDP 4LZ#MVF4LZ /POFTVDI%BODJOH#FBS(PMEFO4NPH #MPPE0O5IF4MBDLT

"MMNBO #SPUIFSTB J[ QFSJPEB #SPUIFST4JTUFST EPTWFNPHV¶JI 5IF#BOEJ[TWJIGB[B3F[VMUBUJTV JNQSFTJWOJKJ TWBLJN OPWJN TMV‘B OKFN"MCVNTFJTQSWBEPJNBMJ‘FO EJOBNJLF OP QKFTNF WSFNFOPN PULSJWBKV³EVCJOTLF¥LWBMJUFUF[BP LSV”VKV¶JDKFMJOVLPKBKFOBEBIOVUP PTNJ‘MKFOBBMJJVHPEOB[BTMV‘BOKF 4UWBSJQPQVUVWPEOF³&JUIFS8BZ¥ PEMJ¸OF OBTMPWOF ³4LZ #MVF 4LZ¥ LPKB QPETKF¶B OB ³'BS 'BS "XBZ¥ T LBQJUBMOPH EKFMB #FJOH 5IFSF BLVTUJ¸OF³8IBU-JHIU¥JMJKP‘CPMKF [BLMKV¸OF³0O"OE0O¥PULSJWBKV BLP OF NBOKF EFQSFTJWOPH POP TWBLBLPTNJSFOJKFH5XFFEZKB CMB ”FHJOKF”OJKFHOFHPJLBEQSJKF ;BPLVQMKFO NBUJ¸OJN PCBWF[BNB 5XFFEZ OJKF TVSBÀJWBP OB GSJ‘LPN NJOJBMCVNV TWPH VTQVUOPH QSP KFLUB TVQFSHSVQF (PMEFO 4NPH ¸JKVLJ¸NV¸JOFKP‘J¸MBOPWJOFQSF ”BMKFOJI +BZIBXLTB J HSVQF 4PVM "TZMVN6TWPKJINJOVUB#MPPE 0O5IF4MBDLTVLMKV¸VKFEWBDPWF SB %JOPTBVS+SJJ[WSTOV#PXJFKFWV ³4UBSNBO¥ UF OFLPMJLP MF”FSOJI DPVOUSZSPDL J TVODFN PLVQBOJI QPQUSFOVUBLB EPWPMKOJI[BVNKF SFOVQSFQPSVLV 

%-

-PTU)JHIXBZ"RVBSJVT ,BP WFUFSBO J[ QSWJI BNFSJDBOB SBUPWB HPEJ‘OKJ+FGG5XFFEZTF PEQP¸FUBLBVHSVQJ6ODMF5VQFMP EP QVOPH BVUPSTLPH [BNBIB V PLWJSVWMBTUJUJI8JMDPEPLB[BPLBP LSFBUJWOP OBKOFNJSOJKJ BVUPS TWPKF HFOFSBDJKF4WBLJBMCVNTOJNBPKF V[OPWVEP[VLSFBUJWOPHSJ[JLBQB TV TF OB ³BWBOHBSEOJKJN¥ BMCVNJ NB QPQVU :BOLFF )PUFM 'PYUSPU J QSFUQPTMKFEOKFN " (IPTU *T #PSO 8JMDPOBQPLPOSJKF‘JMJPQUFSF¶VKV¶F BMUDPVOUSZFUJLFUF 1SFNEB TV TF VWJKFL TOBMB[JMJ V TKFUOJN CBMBEBNB OB ‘FTUPN J[EBOKV 4LZ #MVF 4LZ PUWPSJMJ TV OPWPQPHMBWMKFEWBOBFTUQKFTBNB QSP”FUP KF OBHMB‘FOP NFMPEJ¸OJN J NFMBOLPMJ¸OP PCPKFOJN VHPÀB KFN (JUBSTLPFMFLUSPOTLJ QPLVTJ T QSFUIPEOB EWB BMCVNB VTUVQJMJ TV NKFTUP UPQMP QSPEVDJSBOJN J EFMJLBUOP BSBO”JSBOJN TLMBECBNB V EVIV TPGUSPPUT SPDLB J LBOUBV UPSTLFHMB[CFJI PE+BDLTPOB #SPXOFB QSFLP SBOJI &BHMFTB 

)BU 0O¥ WBMKEB TF OJKF [HBEJMB KP‘ KFEJOP HMB[CFOJN VSFEOJDJNB NBJOTUSFBN SBEJP TUBOJDB LPKJ KF J EBMKF VQPSOP GPSTJSBKV QP¸FULPN EFWFEFTFUJI TFMJ TF OB SBO¸ V OFLV OFEPÀJKV ES”BWF $PMPSBEP VOJLBUOJ HMBT USP‘J VHMBWOPN OB LSJWJ OB¸JO ³)ZNO 'PS .Z 4PVM¥ KF OF‘UP ESVHB¸JKB QSJ¸B 6 BVUPS TLPNTNJTMV[JIFSB‘LB TPC[JSPN EBTFPTMPOJPOBPCSBEFVHMBWOPN NBOKF FLTQMPBUJSBOJI QKFTBNB J[ QSP‘MPTUJ ‘UP KF QMVT J HMB[CF OP J[B[PWOJKB OFHPMJ KF UP QSJKF CJP TMV¸BK /BJNF [B QSPEVDFOUB BOHB”JSBPKF&UIBOB+POFTB ¸JKJKF PUBD(MZO VTQVUSF¸FOP NJLTBP TMBWOJ $PDLFSPW ¥.BE %PHT &OHMJTINFO¦ ¸PWKFLB [BTMV”OPH [B [WVL 3ZBOB "EBNTB J 5IF ,JOHT0G-FPO*EFKBKFWSMPQSPTUB QSPCBUJ[WV¸BUJ‘UPPSHBOTLJKF ‘UP WJ‘FMJWFVJOTUSVNFOUBMOPNTNJTMV * QVTUJUJ TUBSPH +PFB EB QKFWB " PO UP SBEJ KBLP EPCSP CF[ PC[JSB OB OBHPNJMBOF HPEJOF OB QMF ¶JNB 0E VWPEOPH GVOLZTPVMB 4UFWJFB 8POEFSB V ³:PV )BWFO¨U %POF /PUIJOH¥ QSFLP FNPUJWOF J[WFECF )BSSJTPOPWF ³#FXBSF 0G %BSLOFTT¥ J CBS‘VOBTUPH TPVMB ³+VTU1BTT*U0O¥ $PDLFSQPTUJMV TMJ¸JUJPOPN‘UP7BO.PSSJTPOSBEJ WF¶HPEJOBNB EPEV‘FVOFVTQP SFEJWP BVUPSTLJ TOB”OJKFN PCMJLV "MCVN[BVHPEOPTUBSFOKF 

+.

+PF$PDLFS )ZNO'PS.Z4PVM &.*%BMMBT0E TWPKJI WJ‘F PE HPEJOB OB TDFOJ TUBSJMBWTFOFTKF¶BCBSFN USF¶JOF 1PTMJKF QSPCPKB LSBKFN ‘F[EFTFUJI VCS[P KF [BHMBWJP V QSPCMFNF T ESPHPN J BMLPIPMPN QB QPTUBP USBHJ¸OB GJHVSB OFWKF SPKBUOPH HMBTB J KP‘ OFWKFSPKBUOJKJI ”JWPUOJI OBWJLB 0TBNEFTFUJI TF ¸VQB OB[BE TOJNB NBMP WSJKFEOF BMJLPNFSDJKBMOPJ[V[FUOPVTQKF‘OF .03IJUPWF ³:PV$BO-FBWF:PVS

.JLB -JGF*O$BSUPPO.PUJPO 6OJWFSTBM*TMBOE0I TLVQP CJ ¸PWKFL QMBUJP .JLV QP[OBWBKV¶J HB TBNP QP QSWPN TJOHMV ³(SBDF ,FMMZ¥ KF TMBULBTUJ QPQ CJTFS QSPGJOKFO CB‘ LBP J OFTSFUOBEJWBJ[OBTMPWB4BELBE KF 3PCCJF 8JMMJBNT QP TWBLV DJKF OV PEMV¸JP V SJUNV QSBUJUJ +VTUJOB

IJGJNFEJB

103


VSGOVIGIR^MNI 5JNCFSMBLFB J PE OPWPH 4JOBUSF QPTUBPMKVCJUFMK‘LPMFTJOLPQJSBOPH SJUNB5JNCBMBOEBJTMJ¸OJIQPNPE OJIIJQIPQQSPEVDFOBUB .JLBTF ¸JOJPMPHJ¸OJNOBTMKFEOJLPN 0WBK EWBEFTFU¸FUWFSPHPEJ‘ OKBL JNB CJPHSBGJKV J[ SPNBOB SPÀFOPENBKLF-JOCBOPOLFJPDB "NFSJLBODB V #FJSVUV TFMJP TF QSWPTSPEJUFMKJNBV1BSJ[ QBLBP EFWFUPHPEJ‘OKBL V -POEPO USQJP CVMMZJOHV‘LPMJ QBUJPPEEJTMFLTJ KF*DJKFMPWSJKFNFQSJNBPMFLDJKFJ[ LMBTJ¸OFHMB[CF PESVTLJIPQFSOJI QSPGFTJPOBMBDB.JLBJNBSBTQPO HMBTB PE JNQSFTJWOJI QFU PLUBWB OBTUVQBP KF ¸BL J V ,SBMKFWTLPK PQFSJ OP OF [BEVHP ,BLP KF TBN [OBP SF¶J NS[JMP HB KF EB TF LSF¶F V LSVHV MKVEJ LPKJ NJTMF EB KF HMB[CB TBNP POP ‘UP KF LPNQPOJSBOP OB QBQJSV IUJP TF VIWBUJUJVLP‘UBDTB³TWKFUPWOJKJN¥ HMB[CFOJN TUWBSJNB 1B KF QP¸FP TLMBEBUJ BNCJKFOUBMOV HMB[CV [B QPUSFCF BWJPOB #SJUJTI "JSXBZTB OBQJTBPHMB[CVJ[BSFLMBNV0SCJU ”WBLB¶JI HVNB 6 LPNFSDJKBM OJN QPQ WPEBNB .JLJO VTQKFI CJP KF TUSFMPWJU 1SP‘MF HPEJOF V[ QJMPU TJOHMPWF ³3FMBY UBLF *U &BTZ¥ J #JMMZ #SPXO PCKBWMKFOF J OB PWPN $%V QPWSFNFOP J CFTQMBUOP QV‘UBOF OB *OUFSOFUV .JLB KF PTWPKJP OBLMPOPTU SBEJP %+FWB TWPKPN QSJTUVQB¸OPN J QJULPN QPQ HMB[CPN ³(SBDF ,FMMZ¥ QP¸FULPN PWF HPEJOF TBNPKFQPUWSEJMBVTQKFIJ[BTKFMB OB TBN WSI CSJUBOTLF UPQ MKFTUWJ DF /B”BMPTU ³(SBDF ,FMMZ¥ CSPK EWBV[BMVEOPKFUSB”JUJ(MB[CFOJN CBDLHSPVOEPN TUBTPN NMBEPH .JDLB +BHHFSB J P¸JUJN ‘PVNFO TLJNTQPTPCOPTUJNB J[HMFEBMPKF EB KF OPWB QVOPLSWOB [WJKF[EB OB IPSJ[POUV /P PTUBUBL BMCV NBOVEJQSJMJ¸OPUSJWJKBMOV[BCBWV ³-PMMJQPQ¥[WV¸JLBP(XFO4UFGBOJ V TPVOEUSBDLV DSUBOPH GJMNB [B QSFE‘LPMTLVEKFDV³3FMBY 5BLF*U &BTZ¥ QP¸JOKF PCF¶BWBKV¶F LBP "IBVCPMKJNUSFOVDJNBBPOEBTF QSPNF¶FVESVHPSB[SFEOJ4DJTTPS 4JTUFS EJTDP *NB UV PESFÀFOPH QPUFODJKBMB BMJKFTWFUPMJLP[BTMB ÀFOP EBCJPEV[BTUPQOPHTMV‘B OKB ¸PWKFL NPHBP EPCJUJ ‘F¶FSOV CPMFTU .JLB J OKFHPW ³”JWPU V DSUJ¶V¥JNBKVTNJTMB BMJTBNPLBP NPHV¶J LBOEJEBUJ 7FMJLF #SJUBOJKF [B1KFTNV&VSPWJ[JKF 5*

104

IJGJNFEJB

#SJHIU&ZFT $BTTBEBHB 4BEEMF$SFFL"RVBSJVT6TQKFI $POPSB 0CFSTUB J OKFHP WJI #SJHIU &ZFT OJKF MBLP PCKBTOJUJ *TUJOB EFTFU HPEJOB TV VQPSOP HSBEJMJ TUBUVT VOEFSHSPVOE CPHP WB J LPSBL QP LPSBL ‘JSJMJ QVCMJLV /P EB ¶F OKJIPWB EWB TJOHMB V JTUPN UKFEOV [BTKFTUJ OB QSWB EWB NKFTUB )PU #JMMMCPBSE MJTUF LBP‘UPKFUPCJPTMV¸BKQP¸FULPN T ³-VB¥ J ³5BLF *U &BTZ -PWF/PUIJOH ¥UPKFJQBLNJTUFSJK 1PTFCOP [BUP ‘UP KF ³-VB¥ HPUP WP PQTLVSOB TQBSUBOTLB QKFTNB ¸JTUB TVQSPUOPTU EFGJOJDJKJ WFMJLPH IJUB B ³5BLF *U &BTZ¥ FMFLUSPOTLB BWBOHBSEB 0CFSTU KF EPTBE WF¶ EJKFMJP QP[PSOJDV T MFHFOEBNB :PVOHPNJ4QSJOHTUFFOPNJ[NFÀV PTUBMJI QSP[JWBOKF%ZMBOPN[B TUPMKF¶F OKFHB TF V OBKHMFEBOJKJN WF¸FSOKJN HPWPSOJN 57 FNJTJKBNB UJUVMJSBTB³JOEJFTFO[BDJKB¥*TWFUP TB TBNP HPEJOB ”JWPUB /FNB TVNOKF JNB V UPN NPNLV QVOP LBSJ[NF J BNCJDJKF 0 UBMFOUV OF USFCBOJUJHPWPSJUJ $BTTBEBHB SFDJNP UP UBLP KF OBKPCJ¸OJKF EKFMP V EFTFU HPEJ OB LBSJKFSF CFOEB J[ 0NBIF 6HMBWOPN GPML QSJ[WVLB TUJMTLJ QPEKFEOBLP QSJQBEB QP¸FUOPK GB[J ³FMFLUSJGJLBDJKF¥#PCB%ZMBOB CPSCJ T WMBTUJUJN EFNPOJNB QPTWF ¶FOB ³*G 5IF #SBLFNBO 5VSOT .Z 8BZ¥ J ISQJ SB[OPSPEOJI BMU DPVOUSZ QPKBWB 8JMDB "EBNTB +BZIBXLTB"MCVN KF OBTUBP OBLPO 0CFSTUPWPH UVSCVMFOUOPH SB[EPCMKB ”JWPUB ¸BL KF J UBLBW UJQ ¸PWKFLB OBP¸JHMFE JNVO OB JTLV ‘FOKB PWJTOPTUJ NPSBP QPUSB”JUJ QPNP¶VOFLPMJLPEFUPLTJLBDJKTLJI JJOJILPNVOB PELPKJIKFKFEOBV 'MPSJEJ [BTMV”JMB ¸BTU EB OPTJ JNF

BMCVNB;BQSBWP SJKF¸KFPLBNQV VLPKFNTFWF¶WJ‘FPETUPHPEJOB TUVQB V LPOUBLU T NSUWJNB J USB”J EV‘FWOJNJS /JKF UF‘LP QSJNJKFUJUJ JOUFMFLUVBMOV TOBHV BVUPSB TUJIPWJ TV EVCPLJ EWP[OB¸OJ PEBKVOB¸JUBOPTUJP¸JUV [BJOUFSFTJSBOPTU EB TF PLPMJOB J WMBTUJUJ EVI OF UVNB¸F JTLMKV¸JWP QPNP¶V JTLVTUWFOPH NPNFOUB WF¶ J J[ UFPSJKF 0CFSTU QKFWB P PTPCOJNJTLVTUWJNB MKVCBWJJQPMJUJ DJ7F¶QP[OBUQPTWPNBOHB”NB OV 7PUF'PS$IBOHFUPVS QSPUFT UOB QKFTNB ³8IFO 1SFTJEFOU 5BML 5P (PE¥ OJKF OJ CJMP [B P¸FLJWBUJ EB ¶F V WSJKFNF LBE KF QPES‘ LB SBUOJN FTLBQBEBNB (FPSHFB #VTIBQBMBOBOBKOJ”FHSBOF PTUB UJ OJKFN /F PCSV‘BWB TF TBNP OBBENJOJTUSBDJKV VTOB”OPK³'PVS 8JOET¥QKFWBLBLPCJMKVEJCJMJCMJ”J JTUJOJ LBE CJ TQBMJMJ #JCMJKV ,VSBO J 5PSVEPWPEJ V QJUBOKF TWF J TWB T NSWJDV QSFWJ‘F OJIJMJ[NB J QSFNBMP OBEF ;BUP V JOUSPTQFL UJWOJN LPNBEJNB LBE KF SBOKJWJKJ [WV¸J VWKFSMKJWJKF ³.BLF " 1MBO 5P -PWF.F¥DPIFOPWTLFBUNPTGFSF OFHPMJ LBE KF SB[MKV¶FO PCKFLUJWOP EFQSFTJWOPNQPMJUJ¸LPNTJUVBDJKPN JOFCB‘[BCBWOJNNPHV¶JNTDF OBSJKJNBCMJ”FCVEV¶OPTUJ #FOE KF PWBK QVU HMBTOJKJ PE QSP TKFLB SJUBN KF ¸FTUP V QSWPN QMBOV CPHBUF PSLFTUSBDJKF PUWB SBKV OPWF TUSBOJDF SBTLP‘J [WVLB #SJHIU &ZFT ESV”JOF $BTTBEBHB QSV”BEJPPEHPWPSB[B‘UPKF$POPS 0CFSTUWF¶OFLPWSJKFNFQPOBKWF¶J ³NBMJ¥ BNFSJ¸LJ LBOUBVUPS "MJ EB CJTFCJMP%ZMBOPN[BTUPMKF¶F USFCBTLMBEBUJOFLJLMBTJL0WEKFHB OF OBMB[JNP NFÀV QPOVÀFOJI QKFTBNB 

5*

8JMMJF/FMTPO.FSMF )BHHBSE3BZ1SJDF -BTU0G5IF#SFFE -PTU)JHIXBZ"RVBSJVT/FMTPOV TV  )BHHBSEV  1SJDFV ¸BL ;BKFEOP OKJIPWF HPEJOF PEV[FUJ PE EBOB‘OKFH EBUVNB J [OB¸J HPUPWP [BHB[JUJ V LBTOPMFEFOPEPCB4UBSJUJKFMPNJ NMBEJEVIPNVIWBUJMJTVTFOB¸BL EWB EJTLB J QKFTNF V LP‘UBD T EPCSP QP[OBUJN TUBOEBSEJNB

DPVOUSZ HMB[CF %WB TV OBTMP WB OPWPOBQJTBOB  PE LPKJI CJ )BHHBSEPWB4XFFU+FTVTUBLP ÀFS NPHMB QPTUBUJ LMBTJLPN 0E /FMTPOB LPKJQPETUBSFEBOFSBEJ TVMVEJN UFNQPN J TUJHOF USP‘JUJ WSJKFNF¸BLJOBCFEBTUFQPLV‘BKF LBP ‘UP KF OFEBWOJ SFHHBF BMCVN ³$PVOUSZNBO¥ OJKFTFOJP¸FLJWBMB MP‘BGPSNB4JHVSBOEVCPLJCBSJUPO 3BZ 1SJDFB DPVOUSZ QKFWB¸B ¸JKB KF TMBWB USBKBMB EP PTBNEFTFUJI HPEJOB BMJ LPODFSUOV BLUJWOPTU OF OBQV‘UB OJ EBOBT JQBL KF J[OFOBÀFOKF 6HPEOJ TNJSFOJ HMBT .FSMF )BHHBSEB KFEWB EB PEBKF ¸PWKFLB LPKFH CJ TF EBMP OB[WB UJ QSPUPUJQOJN $FOUPN LBP ‘UP KF QP[OBUP OBLPO QPQSBWOJI EPNPWB KP‘KFUBNPLSBKFNQFEF TFUJI [CPH QMKB¸LF PTVÀFO OB HPEJOB V 4BO 2VFOUJOV J UBNP J[ QVCMJLF HMFEBP MFHFOEBSOF OBTUV QF +PIOOZB $BTIB 5F TV TUWBSJ EBMFLP J[B OKFHB LBP J OBKCPMKJ HMB[CFOJ EBOJ EPEV‘F /F NP”F TF PE USJ TUBSDB P¸FLJWBUJ PQBTOB BWBOHBSEB QSJKF [WVL CMJ”J POPN OBTIWJMMFTLPN QSPUJW LPKFH TV TF CPSJMJ TWPKJN ³PVUMPX DPVOUSZFN¥ TFEBNEFTFUJI HPEJOB %BLMF J[B OB[JWB³-BTU0G5IF#SFFE¥QVOPH TJNCPMJLF LSJKF TF HPUPWP TMBEV OKBWJ GJOP TOJNMKFOJ VIV VHPEOJ DPVOUSZ #F[ EJTLSFEJUJSBKV¶JI J T QPOFLJN FLTUSBPSEJOBSOJN USFOVU LPN,BP‘UPKF³8IZ.F¥ HPUPWP HPTQFM VHPÀBKB HEKF CSBEPN J HMBTPN TVEKFMVKF J TBN BVUPS ,SJT ,SJTUPGGFSTPO+.

.BDZ(SBZ #JH (FGGFO"RVBSJVT1SFQP[OBUMKJWJ MPHP OB QPMFÀJOJ P[OBLB LPKB TVHFSJSB EB KF 8JMM *"N ES”BP QSPEVDFOUTLF LPODF

XXXIJGJNFEJBIS


V TWPKJN SVLBNB OJKF TMVUJMB OB EPCSP œPWKFL QSPTMBWMKFO T #MBDL &ZFE 1FBT IJQIPQ CFOEPN USF OVULB V LPNFSDJKBMOPN TNJTMV TBNP ‘UP OF JTLP¸J J[ QB‘UFUF ‘UP CJ SFLBP QSFETKFEOJL .FTJ¶ LPMJLP KF QSFQMBWJP US”J‘UF TVSBE OKBNBOBTWFTUSBOF0EFT8JMMPN EPTBEB‘OKJGJOJOVTPVM.BDZ(SBZ LWSBHV"MJ [OBPOBLPKJNQVUFN IP¶F*¸FUWSUJQPSFEVEVHPTWJSBKV ¶JVSBEBLVUBCBOBKFJEPCSP[OBOB TUB[B * QSP¶J ¶F OB US”J‘UV MP‘F LBP J QSFUIPEOB EWB 6HMBWOPN OF[BTMV”FOP 6 KFEOPN USFOVULV TB TJOHMPN ³* 5SZ¥ (SBZ KF T VOJ LBUOJNHMBTPN3PEB4UFXBSUBOB IFMJKV CJMB PTWKF”BWBKV¶B QPKBWB OBTDFOJ,BTOJKFKFP¸JUPUSFCBMPJ OF‘UPWJ‘FPEHMBTB3FDJNP GJHV SB+-PJMJMJDF#FZPODF5PKFVWKFU LBLP [BMVEJUJ NMBÀV QVCMJLV OBK ¸F‘¶F LPO[VNFOUF TWKF”JI TUWBSJ .BDZ(SBZJNBTBNPHMB[CV CB‘ LBP J OFLF ESVHF QSFETUBWOJDF OVTPVMB EB TQPNFOFNP TBNP LSJNJOBMOP QPEDJKFOKFOV "OHJF 4UPOF * UV CJ QSJ¸J P J[PTUBOLV NBTPWOPH VTQKFIB CJP LSBK ³#JH¥ KF QSJTUPKOB QJULB QMP¸B MBLP VMB[J VVIP .BDZKFVGPSNJ QVOBOPWF FOFSHJKF J TUSBTUJ 4WF OB NKFTUV CF[J[OFOBÀFOKBJQPTFCOJIV[CV ÀFOKB T QVOP TFO[JCJMJUFUB TUBSPH .PUPXOB 1PEJ[BOKF UFNQB V T CJHCFBUPN³(IFUUP-PWF¥QPEJ”F PDKFOV MKJHBWB³0OF'PS.F¥VSF”JKJ 8JMM*"NBTBUNPTGFSPNIPUFMTLF UFSBTF OFHEKF OB .FEJUFSBOV KF WSB¶B OB[BE ;BQSBWP ³#JH¥ JNB TBNP KFEBO WFMJLJ QSPCMFN /FNB IJUB  5*

"SDUJD.POLFZT 'BWPVSJUF8PSTU/JHIUNBSF %PNJOP%BODJOH#FBS%BSBTLSTUJNPOBQP¸FULVTOPWJN BMCVNPN "SDUJD .POLFZTB QSP

XXXIJGJNFEJBIS

8IJUF4USJQFT *DLZ5IVNQ 9-SFDPSEJOHT%BMMBT1VOBUSJUKFEOBUSFCBMPKFHFOJKBMOPN ¸JLB‘LPNEVVEBTOJNJ‘FTUJBMCVN V UP¸OP EFTFU HPEJOB QPTUPKBOKB 7F¶JOJ EBOB‘OKJI SPDL [WJKF[EB USJ UKFEOBKF[SOPWSFNFOB VTUVEJKJNB QSPWPEF NKFTFDF QFHMBKV [WVL OBEPTOJNBWBKV CSJ‘V CBDBKV V LP‘ NJKFOKBKV QSPEVDFOUF TFTTJ PO HMB[CFOJLF UFIOJLV;B 8IJUF 4USJQFT QSFNBEPTBEB‘OKFNJTLV TUWV USJ TV UKFEOB QBL DJKFMB WKF¸ OPTU T PC[JSPN EB TV [OBMJ V¶J V TUVEJP J J[B¶J [B TBUJ T HPUPWJN NBUFSJKBMPN%BLMF NPHBPTFP¸F LJWBUJOF‘UPVHMBÀFOJKJ[WVLJPENBL PE EPTBEB‘OKFH MPGJ GVOEBNFO UBMJ[NB *DLZ 5IVNQ KF TOJNMKFO V /BTIWJMMFV BMJ OFNPKUF OJ QPNJTMJUJ EB J[B UPHB TUPKJ OBNKFSB PTWKF”B WBOKBPQSPCBOFGPSNVMFQSJNJUJWOPH CMVFTBDPVOUSZ[B¸JOJNB/JUJEBTV MPGJ[BNJKFOJMJTUBEJPOTLJN[WVLPN "NFSJLBODJ CJ SFLMJ ³CVTJOFFTT BT VTVBM¥ OFNB J[OFOBÀFOKB OJ SBEJ LBMOJI LPSBLB 1SWP J[OFOBÀFOKF KF LBLP +BDL 8IJUF J[OJNOP UBMFOUJ SBOJBVUPS VTQJKFWBQP‘FTUJQVUCJUJ JTUJJCJUJUBLP[BCBWBO 6 USBWOKV KF V QSPEBKV QV‘UFO QJMPU TJOHM OBTMPWOB QKFTNB ³*DLZ 5IVNQ¥ TJSPWB NFMPEJKB QPHP OKFOBCV¸OJN LBSBLUFSJTUJ¸OPKFE OPTUBWOJN CVCOKFN .FH 8IJUF J IBSE SPDL SJGGPN V[ [VKBOKF OFLPH OBNKFSOP PEWSOVUPH HJUBSTLPH FGFLUB *NB [SOP QSPHSPDLB V UPK QKFTNJ T BUNPTGFSPN OF¸FH OBNBCMJTLPH/F¸FH‘UPCJ[BEOKF P¸FLJWBMJPE8IJUF4USJQFT4PMPKF PETWJSBO OB HJUBSJ BMJ EFHFOFSJSBO EPOFQSFQP[OBUMKJWPTUJJOTUSVNFOUB LSP[ FGFLUF .P”EB KF VTQPSFECB NBMP SBEJLBMOB OP V UJN USFOV

DJNB QPETKF¶BKV OB QB[J TBE -FC J 4PM JMJ #JKFMP %VHNF LBE CJ TF EPIWBUJMJ OBSPEOF PTUBW‘UJOF V TWPN QBTUJSTLPN SPDLV ,BP EB JN KF OFLJ #BMLBOBD OB TQFF EV PETWJSBP JOTUSVNFOU QP [WVLV OFHEKF J[NFÀV HBKEJ J HVTMJ +P‘ CPMKF J ESVHJ PENBL JNB QSJ[WVL PWJI LSBKFWB ³1SJDLMZ 5IPSO #VU 4XFFUMZ 8PSO¥ V VWPEV JNB JTUV NFMPEJKTLVTUSVLUVSVLBPOB‘MJOÀP KFEJOP‘UPVMPHVHVTMJJHSBNBO EPMJOB ,BTOJKF QKFTNB QPQSJNB LPOUVSFVWSOVUPH‘LPUTLPHOBSPE OPH NFMPTB 0TJN PWJI J[OJNLJ TUWBSJTUPKFQPTUBSPN³:PV%PO¨U ,OPX8IBU-PWF*T¥QVOPLSWOJKF LBSBLUFSJTUJ¸OJ 8IJUF 4USJQFT IJU OB USBHV ³%FBE -FBWFT "OE 5IF %JSUZ(SPVOE¥ TBNPOFLBLPQVOP WFTFMJKJ J SBEJPGPOJ¸OJKJ /B QSP‘ MPN J[WBOSFEOPN(FU#FIJOE.F 4BUBOBMCVNV+BDL8IJUFLPSJTUJP KF NOPHP LMBWJSB J NBSJNCF ,BP ‘UP JI KF CS[P QSJHSMJP UBLP JI KF CS[P J PECBDJP /FNB JN USBHB PWEKF V NOPHP CB[J¸OJKFN J[SJ ¸BKV LPKFH NP”FNP NJSOF EV‘F P[OB¸JUJ LBP QPWSBUBL LPSJKFOJNB %PTBE LPSBLQPLPSBL CF[PC[J SBOBPHSBOJ¸FOPTUJOTUSVNFOUBSJKB TBTUBWMKFOPH PE HJUBSF J CVCOKB [WVL KF J[ QMP¸F V QMP¸V CJP TWF ³‘JSJ¥ EFCMKJ VHMBÀFOJKJ *BLP OFP CJ¸OB EV”JOB TOJNBOKB TVHFSJSB EB KF QPUSP‘OKB TUVEJKTLJI USJLPWB FLTQBOEJSBOB UPTFOJKFEPHPEJMP /B [BEPWPMKTUWP TWJI POJI PCP”B WBUFMKB%F4UJKMBMCVNBQSFQVOPH HSVCPH J QSMKBWPH CMVFTB UP KFTU OKFHPWF NVUBDJKF LSP[ 8IJUFPWV PNJMKFOV.POUHPNFSZ"JSMJOFHJUB SVJ[‘F[EFTFUJIHPEJOBJUBKTJSPWJ QS‘UF¶J [WVL CVCOKB .FH 8IJUF

0OBJEBMKFTWJSBLBPOFULPLPNFKF QSJKF¸FUSOBFTUEBOBESVHJQP¸FUOJL QPLB[BPPTOPWOFUSJLPWF5FIOJ¸LJ EBMFLP PE TBWS‘FOTUWB BMJ UBLP OFQBUWPSFOP OKFOP KF CVCOKBOKF JEFBMOB QPES‘LB JTUPWSFNFOP EJW MKFN J LPNQFUFOUOPN CBSBUBOKV HJUBSPN+BDLB8IJUFB0OKFEBMF LP PE QFSGFLDJPOJ[NB EBOB‘OKJI HJUBSJTUJ¸LJI WJSUVP[B QFSGFLDJPOJ [BN KF JPOBLP [BEOKF ¸FNV UF”J /P KBL KF V JEFKBNB J OFTQVUBO QPQJUBOKVHSBOJDB.P”FNPNJSOF EV‘F SF¶J EB KF KFEBO PE OBKCP MKJI J OBKJOWFOUJWOJKJI SJUBN HJUBSJ TUB VPQ¶F )BSE SPDL ;FQQFMJOJ CMVFT TWF PO UP LPSJTUJ J OFNJMJDF USP‘J OB TWPK OB¸JO 1POPWJP KF UP WF¶ QFU QVUB J ‘FTUJ QVU KF J EBMKF OFPEPMKJW +BDLBJ.FH8IJUFNP”FTFWJEKFUJ TBNPVDSWFOPK CJKFMPKJDSOPKCPKJ 5BLWB KF JN KF J HMB[CB /FNB QSJKFMB[OJI UPOPWB TWF KF KBTOP PESFÀFOP J PEJKFMKFOP 'JMP[PGJKB DSOPCJKFMP PCJ¸OP OJKF QPIWBMB V QTJIPTPDJKBMOPNTNJTMV KFSBTPDJ SB OB PHSBOJ¸FOPTU UWSEPHMBWPTU KFEOPVNMKF 6 SPDL §O¨ SPMMV TUWBSJ TUPKF ESVHB¸JKF NBOKF NP”F [OB ¸JUJ WJ‘F [BUWPSFOPTU V VTLJ ”BOS J PHPMKFMPTU EP LPTUJ [OB QSPJ[WF TUJ NBHJKV KFEOPTUBWOPTUJ 4WBLP OBTOJNBWBOKF QSFQSPEVDJSBOKF LJ¶FOKF NPHMP CJ UV NBHJKV VCJUJ 5P EPCSP +BDL 8IJUF [OB .BLBS T PC[JSPN OB OKFHPW UBMFOU ¸JTUP TVNOKBNPEBCJ8IJUF4USJQFTJTB TJNGPOJKTLJN PSLFTUSPN J[B TFCF [WV¸BMJ MP‘F ³*DLZ 5IVNQ¥ KF T KFEOF TUSBOF UBQLBOKF V NKFTUV ,BE KF EFUSPJUTLJ EVP V QJUBOKV OFNBNPCB‘OJ‘UBQSPUJWUPHB 

IJGJNFEJB

+.

105


VSGOVIGIR^MNI

5IF"MJFOT "TUSPOPNZ'PS%PHT &.*%BMMBT

4KF¶BUF TF TKBKOPH BVTUSBMTLPH GJMNB ³4IJOF¥ P OBEBSFOPN QJKBOJ TUV %BWJEV )FMGHPUUV LPKJ KF EP”J WJP ”JW¸BOJ TMPN J VNKFTUP WFMJLF LBSJKFSF [BWS‘JP V MVEOJDJ OB EVHF HPEJOF QB TF NVLPUSQOP WSB¶BP V ”JWPU J QPOPWOP QP¸FP TWJSB UJ 5B SPNBOTJSBOB BMJ VHMBWOPN JTUJOJUBQSJ¸BQPEVEBSBTFTBTVE CJOPN KVOBLB PWF QSJ¸F (PSEPOB

106

IJGJNFEJB

"OEFSTPOB0OKFTSFEJOPNEFWF EFTFUJIHPEJOBCJPNFÀVPTOJWB¸J NB DJKFOKFOPH ‘LPUTLPH GPMLQPQ CFOEB5IF#FUB#BOE TOJNJPKFT OKJNBQSWJ&1 OPQP¸FMJTVNVTF EPHBÀBUJQTJIJ¸LJQSPCMFNJ%BOBT ¶F SF¶J EB TV HB PQTKFMJ EFNPOJ OP QSJ[OBKF LBLP TV V UP WSJKF NF LPSJTUJMJ NOPHP SB[OJI ESPHB -4%B J QPOBKWJ‘F IBMVDJOPHFOF HMKJWF "OEFSTPO JI KF USP‘JP  EOFWOP QVOB EWB NKFTFDB * QVLOVP 4MPN KF CJP UBLP TOB”BO EBKFQVOJIPTBNHPEJOBQSPWFPV NFOUBMOPK JOTUJUVDJKJ QSJNJP TUPUJOF FMFLUSP‘PLPWF J OFCSPKFOF LPMJ¸JOF UBCMFUB/BLSBKV LBLPLB”F J[MJKF ¸JPTFTBNTQP[OBW‘J#PHB6UJI PTBN HPEJOB #FUB CBOE QPTUJHMJ TV LVMUOJ TUBUVT QSP[JWBOJ OFLPN WSTUPN FVSPQTLPH #FDLB TOJNJ MJ OFLF PE OBKEPKNMKJWJKJI BMCVNB CSJUBOTLPH SPLB [BEOKF EFLBEF /FLBLP TF QPEVEBSJMP EB PQP SBWMKFOJ "OEFSTPO J[BÀF J[ MVE OJDF V EPCB EF[JOUFHSBDJKF #FUB #FOEB ,MBWJKBUVSJTU +PIO .D-FBO J CVCOKBS 3PCJO +POFT OJTV TF

[BTJUJMJ HMB[CF TQPKJMJ TF QPOPWOP T "OEFSTPOPN J 5IF "MJFOT TV SPÀFOJ ,BP EB TF TWJI UJI HPEJOB BLVNVMJSBMP V OKFNV "OEFSTPOPW UBMFOUKFOB³"TUSPOPNZ'PS%PHT¥ KFEOPTUBWOP FLTQMPEJSBP 1PTMJKF TWFHB OF CJ CJMP ¸VEOP EB TNP EPCJMJ [BNS‘FO SF[VMUBU NSB¸OP J UF‘LP EKFMP 6QSBWP TVQSPUOP V PTBN HPEJOB LBP EB KF ¸PWKF LV QPCSJTBO VN OKFHPWF TV QKF TNF UPMJLP ¸JTUF OFWJOF QPQVU NBMPH EKFUFUB ;WVL KF BQTPMVUOP SFUSP ¸JTUJ SPDL LBP EB KF OFULP OBQJTBP OPWJ FOFSHJ¸OJKJ J TWKF”J KJ TPVOEUSBDL [B NKV[JLM ³,PTV¥ 1SWJTJOHM³4FUUJOH4VO¥OFPEPMKJWP QPETKF¶B OB )FOESJYPWV WFS[JKV ³"MM"MPOH5IF8BUDIUPXFS¥ LFSP [JOPN ³HPOKFOV¥ 0EJ‘F PQUJNJ[ NPN JBLPKFUFNBCPMOPJTLVTUWP SB[MB[B T EKFWPKLPN LPKB NPNLV [OB¸J TWF OB TWJKFUV ³* "N 5IF 6OLOPXO¥ PQFU QSJ[JWB )FOESJYB ¸VKF TF V HJUBSJ IBSNB ³)FZ +PF¥ IJUB JBLP WPLBMOF EJPOJDF PEMB[F V TBTWJN ESVHPN TNKFSV 5IF "MJFOT QVOP LPLFUJSBKV TB QTJIP EFMJKPN  T UJN EB OJUJ KFEOPH USFOVULBOF[BCPSBWFCJUJ³HSPPWJF¥ ‘UPKFQSPCMFNISQFEBOB‘OKJICSJ UBOTLJI CFOEPWB /KJIPWF ³3PCPU .BO¥ J ³3PY¥ CBDBKV V USBOT PE SJUNB MVEP KF UP QVUPWBOKF QSFNB QSP‘MPTUJ QPETKF¶BOKF LPMJLP TV 1SJNBM4DSFBNTBTWPKPNQMFTOPN QTJIPEFMJKPN OB ³4DSFBNBEFMJDB¥ BMCVNV JTUPWSFNFOP CJMJ [BCBW OJ J JOUFMJHFOUOJ LPMJLB KF ‘UFUB ‘UP )BQQZ .POEBZT OJTV NPHMJ PCV[EBUJ TWPKF PWJTOJ¸LF TLMPOP TUJ CB‘ LBP J OFQSF”BMKFOJ 5IF 4UPOF3PTFT5IF"MJFOTNJSJ‘VOB OFLV CPMKV QSP‘MPTU J KBL TV MBIPS TWKF”JOF OB QSJMJ¸OP VOJGPSNJSBOPK JOEJF CSJUBOTLPK TDFOJ 0TWKF”FOKF KF J[NFÀVPTUBMPH QPTMJKFTBEWF¶ [BNPSOPH QSFLBQBOKB QP PTUBW ‘UJOJ QPTU QVOLB J[NFÀV SFEBLB PE KFEOPH OPWPH CFOEB J‘¸JUBUJ HMB[CFOJ TFO[JCJMJUFU LBTOJI #FBDI #PZTB ³5PNPSSPX¥ JMJ ,JOLTB V UV”OPN QPHMFEV OB QSPMB[OPTU V ³(MPWFS¥ 5IF "MJFOT TV UV”OJ EVIPWJUJ EJWMKJ EJTDJQMJOJSBOJ TQSF NOJ OB QPNJDBOKF HMB[CFOJI HSB OJDB LPO[FSWBUJWOJ NJOVDJP[OJ OFCSV‘FOJTWF UP V KFEBOBFTU QKFTBNB JTUPWSFNFOP #SJMKBOUOJ LBPT [B KFEOP PE OBKVHPEOJKJI J[OFOBÀFOKBPWFHPEJOF 

5*

TUPNSF¸FOJDPNNPNDJTVTB[SJ KFMJ'BWPVSJUF8PSTU/JHIUNBSFV WJ‘F KF QPHMFEB TMPKFWJUJKF EKFMP PE QSFUIPEOJLB %BMFLP PE UPHB EBTVPLJMBWJMJ [BSPOJMJVNFMPESB NBUTLVKBNV[WBOVESVHJBMCVN JMJ QSJUJTBL TMBWF %BQB¸F ¸JOJ TFLBPEBUFLTBEQP¸JOKVV”JWBUJ 1JMPU TJOHM #SBJOTUPSN J OBKBWF TBNPH "MFYB 5VSOFSB QMB‘JMF TV OBT QPNBMP 1P¸JOKF UVUOKBWPN CMJ”PN QSPGJMV KFEOJI 2VFFOT 0G 5IF4UPOF"HF OBTUBWMKBTSJGPN EB QPTVNOKBUF LBLP TF T USJEF TFU HPEJOB [BLB‘OKFOKB QPKBWJP OPWJ WBM CSJUBOTLPH OPWPH WBMB IFBWZ NFUBMB %PCSP OJKF CB‘ UBLP EKF¸BDJ J[ 4IFGGJFMEB J UV JNBKV POBK UF‘LJ QSJ[WVL QPTU QVOLB T GSFOFUJ¸OPN SJUBN TFL DJKPN #SBJOTUPSN J PUWBSB BMCVN B 5FEEZ 1JDLFS PENBI J[B WSB¶B TUWBSJ OB QP¸FUOF QP[JDJKF T QSF QP[OBUMKJWJN VEBSBOKFN UFNQB OB KFEOPK”JDJHJUBSFVOJ”JNSFHJTUSJNB EPL SFGSFO [WV¸J LBP WSMP QKFWOB QPEMPHB [B LBLPWV QJKBOLV OB TUVEFOUTLPK[BCBWJ %PLTF5VSOFSNBOJSPNOB¸JUBOPH LSPOJ¸BSB ESV‘UWFOJI [CJWBOKB OB EFCJKV 8IBUFWFS 1FPQMF 4BZ * "N 5IBU¨T 8IBU *¨N /PU VHMBW OPNES”BPTPDJKBMOFUFNBUJLFLPKV KF VQJKBP J[ OFQPTSFEOF PLPMJDF PWEKF KF QPNBMP [BSPOJP V WPEF SPNBOUJLF J QP¸FP QSFCJSBUJ QP WMBTUJUJNPTKF¶BKJNBQSFNBTVQSPU OPNTQPMV%PÀFJUPEPCBV”JWPUV NMBEPH ¸PWKFLB 0OMZ 0OF 8IP ,OPXT SBEJMP TF P 5VSOFSPWPK JMJ MKVCBWJ OKFNV OFLPH CMJTLPH  JMJ V %P .F " 'BWPS P OFPES”JWPTUJ KFEOF WF[F "MFY 5VSOFS QPLB[VKF OPWP NPSSJTTFZFWTLP MJDF *BLP "SDUJD.POLFZTOF[WV¸FCB‘LBP 5IF4NJUIT 4 MJSJ¸LF TUSBOF PTPCOJKJ J NFL‘J T HMB[CFOF EPSBÀFOJKJ J UWSÀJ 'BWPVSJUF 8PSTU /JHIUNBSFOJKFUP

XXXIJGJNFEJBIS


‘UP NV JNF HPWPSJ 1SJKF MPHJ¸BO LPSBLJOBQSFEBLVLBSJKFSJ+.

&MUPO+PIO 3PDLFU.BO%FGJOJUJWF)JUT .FSDVSZ"RVBSJVT4JS +PIO V‘NSLBP KF ³CJKFMPH¥ V WSJKFEOPTUJWF¶PKPEES”BWOPHQSP SB¸VOB PNBOKF [FNMKF J QSFNB WMBTUJUPN QSJ[OBOKV TQBWBP T QPMB "NFSJLF * QSF”JWJP %BQB¸F PWBK KFEJOTUWFOJMJLOBQPMBQVUBJ[NFÀV #FOOZB )JMMB J &MWJTB 1SFTMFZB T ‘F[EFTFUHPEJOBOBQMF¶JNBJ[HMF EB”JWBIOJKFOFHPLBEKFCJPVQPMB NMBÀJ * OBEBIOVUP BLP TF [OB EB KF QSP‘MF HPEJOF KP‘ KFEOPN J[OFOBEJPTWJ‘FOFHPEPCSJN³5IF $BQUBJO5IF,JE¥ 4PC[JSPNEBKFVQSWJIEWBEFTF UBLHPEJOBEJTLPHSBGTLFBLUJWOPTUJ EP LSBKB PTBNEFTFUJI J[CBDJP USJ EFTFUBL BMCVNB JMV[PSOP KF EB ¶F KFEOBLPMFLDJKBPEIJUPWBPULSJUJ TWFEJNFO[JKFHFOJKBMOPTUJJMVEPTUJ &MUPOB+PIOBJWKFSOPHNVQSBUJUF MKB UFLTUPQJTDB #FSOJFB 5BVQJOB %BWOF TMV¸BK KF IUJP EB TF VQP[OBKV QSFLP PHMBTB V /FX .VTJDBM &YQSFTTV J UBLP [BQP¸OV KFEOVPEOBKJNQSFTJWOJKJIHMB[CFOJI QSJ¸BVPQ¶F,PMJLJTVCJMJSB[NKFSJ QPQVMBSOPTUJ J QPTUPKBOPTUJ BVUPS TLPH QBSB HPWPSJ OFWKFSPKBUBO QPEBUBL EB KF CB‘ TWBLF HPEJOF J[NFÀV J &MUPO +PIO JNBP CBSFN KFEBO IJU V 5PQ /F‘UP TF JTQVTUJUJ NPSBMP J [B OJUJ KFEOV QKFTNV PWEKF OF NP”F TF SF¶JEBQPLSJUFSJKVJMJLWBMJUFUJJMJSBEJ PGPOJ¸OPTUJOJKF[BTMV”JMBVWS‘UFOKF ,BLBWHPELMKV¸PEBCJSBCJP NPSB TF QSJ[OBUJ LBLP KF QSFETUBWMKFO NBUFSJKBM PTUBSJP PEMJ¸OP œBL J V GB[J J[ PTBNEFTFUJI J[WBOTFSJKTLB ³*¨N 4UJMM 4UBOEJOH¥ QB J ³* (VFTT 5IBU¨T8IZ5IFZ$BMM*U5IF#MVFT¥

XXXIJGJNFEJBIS

T JTUPH 5PP -PX 'PS ;FSP BMCV NB QSJNKFUOP KF LBLP TF +PIO OJKFQSJMBHPÀBWBPNPEJ,PEOKFHB OFNB OJ QSFWJ‘F TJOUFUJLF OPWPH WBMB OJ GVOLZB OJUJ IJQIPQB CJMP ¸FHB QPNPEOPH V PESFÀFOPN SB[EPCMKV TBNP KBLF NFMPEJKF T QSFQP[OBUMKJWJN TOB”OJN HMBTPN J LMBWJSTLJN EJPOJDBNB V QSWPN QMBOV *NBP KF OBSBWOP QSPNB ‘BKBVLBSJKFSJ OPPWEKFTFCBWJNP VHMBWOPN QPHPDJNB 6 USFOVDJ NB EPEJSVKF TF JOGBOUJMOPTU QB ¶F ³$SPDPEJMF3PDL¥VSFGSFOV[B[WV ¸BUJ LBP TNJKF‘OB WFS[JKB %BWJE #PXJFB BMJKF[BUP³3PDLFU.BO¥J[ JTUPHSB[EPCMKB WSMPP[CJMKOJ QBSOKBL %BWJE #PXJFV /FPEPMKJWB ³1IJMBEFMQIJB'SFFEPN¥QPTQSFNB VNBMJE”FQTWFQPLV‘BKF4DJTTPS 4JTUFSTEBEJTDPHMB[CJQSV”FOPWV LWBMJUFUV /JKF &MUPO +PIO TKBP TBNPVTFEBNEFTFUJNB WF¶TQP NFOVUJ OPWJ ³5IF $BQUBJO 5IF ,JE¥ [BTUVQMKFO KF T ³5JOEFSCPY¥ NBMJN LPNBEJ¶FN QPQ VNKFUOP TUJ OBQSBWMKFOJN T QVOP EJHOJUFUB J CF[ ”FMKF EB TF QPEJMB[J OJTLJN TUSBTUJNBOBK‘JSFQVCMJLF/FUSFCB [BCPSBWJUJEB&MUPO+PIO”JWPQSBUJ TDFOVJPEV‘FWMKBWBTFOPWJNJ[WP ÀB¸JNB EB TQPNFOFNP TBNP 3ZBOB"EBNTB.OPHJCJHFOFSB DJKTLJ CMJTLJ J[WPÀB¸J NPHMJ QP UPN QJUBOKV PE OKFHB QPEPTUB OBV¸JUJ 1SJKFQFUHPEJOBWSBUJPTFVJHSVT PEMJ¸OJN ³4POHT 'SPN 5IF 8FTU $PBTU¥ OB EFGJOJUJWOJN IJUPWJNB TMV‘BNPEJWOV³*8BOU-PWF¥LPKB T MBLP¶PN OBEJMB[J TWBLJ QPLV ‘BK KFEOPH 3PCCJFB 8JMMJBNTB JMJ (FPSHFB .JDIBFMB EB TF QP[B CBWF P[CJMKOPN QPQ HMB[CPN 6[ESNBO QSJWBUOJN QSPCMFNJNB TFLTVBMOP‘¶V SBTUSP‘OP‘¶V J PWJ TOPTUJNB KP‘ PTBNEFTFUJI &MUPO +PIO QKFWBP KF LBLP KF ³KP‘ OB OPHBNB OBLPO TWPH UPH WSFNF OB¥ %WBEFTFU HPEJOB LBTOJKF UBK TUJIJEBMKFWSJKFEJVQPUQVOPTUJ5*

;PSBO1SFEJO ;B‘BLVMKVCBWJ %BMMBT)SWBUTLB J .BSJCPS¸BOJO 1SFEJO VWJKFL TV TF EPCSP TMBHBMJ 1PE )SWBUTLPNVPWPNTMV¸BKVNJTMJNP OBPOBKNBMJTFHNFOUPCSB[PWBOF LVMUVSOF OBDJKPN OFPQUFSF¶FOF

QPQVMBDJKF 1SFEJO KF QBL POBK UJQ LP[NPQPMJUF LPKJ NS[J MKVETLV HMV QPTU OFEBTFQPMJUJ¸LJNBOJQVMJSBUJJ OFQPEMJKF”FOJTLJNTUSBTUJNBEOFW OJI QPMJUJLB HEKF TV KFEOJNB QSWJ TVTKFEJ ³ISWB‘LJ IVEJ¸J¥B ESVHJNB 4MPWFODJ ³HPSJ PE 4SCB¥ /FLJNB UP[WV¸JLBPEVIKVHPTMBWFOTUWB B USFCBMPCJHBUVNB¸JUJV1SFEJOPWPN TMV¸BKVEBMKVEFOFUSFCBWSFEOPWBUJ LPKPKOBDJKJQSJQBEB OFHPKFMJLSFUFO JMJOPSNBMBO¸PWKFL /P EPCSP WF¶ HPUPWP USJ EFTFU MKF¶B ‘UP T -B¸OJN 'SBO[PN ‘UP TBN ;PSBO 1SFEJO T PWV TUSBOV HSBOJDFV”JWBTUBUVTESBHPHSFEP WJUPH HPTUB VNKFUOJLB QPTFCOPH TFO[JCJMJUFUB /KFHPWB KF TOBHB V SJKF¸J TUJIPWJNVOJTVQVLBQPES‘ LB HMB[CJ GVOLDJPOJSBMJ CJ KFEOBLP EPCSP J V GPSNJ [CJSLF QKFTBNB 0WBKQVU V[QPNP¶ESVHPHTUBSPH NBKTUPSB SJKF¸J "STFOB %FEJ¶B V VMP[J QSFWPEJUFMKB OKFHPWJ ISWBUTLJ PCP”BWBUFMKJ J ‘JSF OB QPESV¸KV FY+VHPTMBWJKF EPCJWBKV OKFHPWF TUJIPWF ‘UP TUBSF ‘UP OPWF OB ISWBUTLPN KF[JLV %B SFUSPT QFLUJWOJ QPNBMP QSJHPEOJ¸BSTLJ VHPÀBK CVEF QPUQVO TWPKJN KF ISWBUTLJNLPMFHBNBEBPEBPUQKF WBKV OKFHPWF TUWBSJ .BTTJNP T JTLVTUWJNB TWPKJI EWBKV BMCVNB PCSBEB QPLB[VKF J PWEKF WKF‘UJ OV SFJOUFSQSFUBDJKF UVÀFH .BMP V‘UPHMKFOP BMJ QSFDJ[OP QKFWB ³-JKFQB EPL NF MKVCJ‘¥ V HMB[CF OPK QPEMP[J SB[CMB”FOPH USJQIPQB KFEOF .PSDIFFCF "STFO %FEJ¶ V [HPEOPN EVFUV T 3JKF¸BOLPN .BSUJOPN 7SCPT T 1SFEJOPWJN TUJ IPWJNB³6NPSOPH¸BSPCOKBLB¥OB TWPN KF UFSFOV ‘BOTPOKFSTUWB T SB[MPHPN 0Q¶FOJUP TUBSJKB HBSEB "LJ3BIJNPWTLJ %BEP5PQJ¶ CPMKF TF TOBMB[J T 1SFEJOPWJN QSFE MP‘LPN (JCPOOJ J[V[FU J[ TWPH TUSBTOPH NFEJUFSBOTLPH PLSV”F OKB J CB¸FO V TWJKFU ‘UPLBW‘UJOF OFQSFQP[OBUMKJW KF 4 NBMP TUSBTUJ 

USBEFNBSLPNOKFHPWPHTUWBSBMB‘ UWB 1SFEJOB V[ %FEJ¶B OBKCPMKF QKFWB TBN 1SFEJO %BI NFMBOLP MJKF [SOPIFEPOJ[NBJCPFN‘UJOF TWF TF UP ¸VKF V UPN HMBTV ¸BL J LBE TF SBEJMP P PCJ¸OPK MKVCBWOPK QKFTNJLBP‘UPKFOPWB³0TPCB"¥ 4UJMTLJ VKFEOB¸FO V LPLFUJSBOKV T FMFLUSPOTLJN QPQPN TXJOHPN J KB[[PN ³;B ‘BLV MKVCBWJ¥ MBLP TF TMV‘B /F P¸FLVKUF FLTQFSJNFOUF J J[B[PWF ;PSBO 1SFEJO KF ‘BS NBOUOJ JOUFMJHFOUOJ TJKFEJ HPTQP EJO 5BLWPK TJKFEPK J JOUFMJHFOUOPK QVCMJDJ OBNJKFOKFOB KF J OKFHPWB HMB[CB5*

+PTT4UPOF *OUSPEVDJOH+PTT4UPOF 7JSHJO%BMMBT

*NBMB KF TBNP HPEJOB J QKFWBMB LBP &UUB +BNFT #F[ PC[JSB ‘UP KF EFCJUJSBMB T BMCVNPN PCSBEB NMBEB&OHMFTLJOKBEP¸FLBOBKFLBP PTWKF”FOKF OPWBTPVMLSBMKJDB0¸JUP OF CF[ WSBHB VCS[P J[EBOJ ³.JOE #PEZ 4PVM¥ QPOVEJP KF NPEFS OJKJ [WVL BMJ J BVUPSTLJ QF¸BU UFF OBHFSLF J[ %PWFSB CMBHPTMPWMKFOF QSJWMB¸OPNWBOK‘UJOPNJSBTLP‘OJN HMBTPN ³*OUSPEVDJOH¥ QPOPWOP QSFETUBWMKB +PTT LBP UBMFOUJSBOV BVUPSJDV OP OKFOP TUWBSBMB‘UWP TWF TF WJ‘F PLSF¶F HFOFSBDJKTLJ PHSBOJ¸FOPK QVCMJDJ 1SPEVLDJKTLJ J BSBO”FSTLJ TBE KF TWF WJ‘F ³VQ UP EBUF¥‘UPKFEWPTKFLMJNB¸5F‘LPTF TUBMOPCBWJUJOF¸JNVCJUJBOBLSPOJN EPCFTWJKFTUJ BMJTESVHFTUSBOF QSJ CMJ”BWBOKF USFOVUOJN TUBOEBSEJNB BNFSJ¸LPH SCB +PTT 4UPOF TF VCBDVKF V JPOBLP QSFUSQBOJ MPOBD MJKFQJI HMBTPWOPTOB”OJIQKFWB¸JDB %B TF EJTL QSFTMV‘B ³”NJSF¸LJ¥ UF‘LP CJ TF NPHMP PULSJUJ WMBTOJDV HMBTB J HMB[CF .P”EB .BSZ + #MJEHF +JMM 4DPUU JMJ ¸BL $ISJTUJOB

IJGJNFEJB

107


VSGOVIGIR^MNI "HVJMFSB QPTFCOP V CS”FN CJH CFBUV ³5FMM .F §CPVU *U¥ /F OFEPTUBKF PWEKF LWBMJUFUOJI JEFKB OPCJU¶FQSPCMFNBEBBMCVNJ[CPSJ TWPKFNKFTUPQPETVODFNVHPNJMJ TMJ¸OJIJ[WPÀB¸JDB6HMPCBMV OPWJI QKFTBNB OBKKFEOPTUBWOJKF CJ TF NPHMPPLBSBLUFSJ[JSBUJLBPOVTPVM ‘UP ¶F SF¶J EB WF[F QSFNB QSP‘ MPTUJ TB EVIPN TUBSPH .PUPXOB OJTV TBTWJN QPQVDBMF %B UBLP CVEF LVNPWBPKFVWFMJLFJ3BQIBFM 4BBEJR QSPEVDFOULPKJKFPCMJLPWBP [WVL%¨"OHFMB 25JQB .BDZ(SBZ J5-$ J[NFÀVPTUBMJI5*

,PSO 6OQMVHHFE &.*%BMMBT*OGPSNBDJKB EB ,PSO J[CBDV KV 6OQMVHHFE J[EBOKF OB QSWV KF MPQUV ‘PLJSBMB TWBLPH VQP[OBUPH T LBSJKFSPN J LBUBMPHPN QJPOJSB OVNFUBMB#BOELPKJKFVOJPCF[P CSB[OP EVCPL ‘UJN HJUBSB V SPDL NBJOTUSFBN J ¸JKJ TF [WVL PQBTOP PTMBOKBP OB WSIVOTLV QSPEVLDJKV J FMFLUSJ¸OV TOBHV CJP KF [BEOKJ

#MBDL3FCFM.PUPSDZDMF $MVC #BCZ *TMBOE"RVBSJVT

5SJP V DSOPN J[ TVO¸BOPH 4BO 'SBODJTDB TB UNBTUJN NFMPEJKBNB LBPEBKFJ[SPOJPJ[NBHMF(MBTHPXB V QP¸FULV TWPH EKFMPWBOKB V”JWBP KF UBLWV QPES‘LV EB TF [OBMP P OKJNBQSP¸JUBUJEBTVOPWJTQBTJUFMKJ SPDL¨O¨SPMMB œFUJSJ BMCVNB LBTOJKF KBTOPKFEBKFPDKFOBCJMBQSFUKFSBOB #MBDL3FCFM.PUPSDZDMF$MVCPTUBMJ

108

IJGJNFEJB

KFEOPTUBWOP[OBUOPTMBCJKFGVOLDJ POJSBKVCF[PHSPNOJIQPKB¸BMBJ[B TFCF /P ,PSO TV PWJN J[EBOKFN TNBOKJMJ VHPWPSOV PCBWF[V [B KP‘ KFEOPJ[EBOKF .57KFOBLPOEVHP HPEJOBQBV[FWSBUJPOBTDFOVTWPK MFHFOEBSOJ 6OQMVHHFE CSBOE B GBOPWJ EPCJMJ EPTUB NBUFSJKBMB [B OPWFEFCBUF .(

J[CPS [B FWFOUVBMOP 6OQMVHHFE J[EBOKF/PJCBOEJ.57TVSJTLJSBMJ J LSFOVMJ V QSPKFLU LPKJ KF OB LSBKV P¸FLJWBOP QSJIWB¸FO T EWPKBLJN SFBLDJKBNB/FLJNBKFEPCSPTKFMB QSPNKFOB V [WVLV EPL TV IPSEF TUBSJKJI GBOPWB T QPETNJKFIPN EP¸FLBMF J‘UFLBOF WFS[JKF MFHFO EBSOJI LMVQTLJI SB[PSOJI CPNCJ *TUJOB LBP J VWJKFL KF OFHEKF OB TSFEJOJ /FLJN QKFTNBNB QPQVU ³5ISPX .F "XBZ¥ ³)PMMPX -JGF¥ J ³-PWF 4POH¥ PWB QSFPCSB[OB J OJKF QPTFCOP OB‘UFUJMB %BQB¸F OPWB TWKF”JOB EBOB KF UJN QKFTB NBN LPKF JPOBLP OF TQBEBKV V WSI,PSOLBUBMPHB/PQSPCMFNKF JQBLPTKFUBOOBOBKWF¶JNLMBTJDJNB QPQVU³#MJOE¥ ³'SFBL0O"-FBTI¥ J ³'BMMJOH "XBZ 'SPN .F¥ LPKJ TV [BTMV”FOP IWBMKFOJ NBMJ CFOE J UBLP ¶F PTUBUJ /P ULP JI OF CJ WPMJP CBSFN J[ PWF OB‘F ISWBUTLF QFSTQFLUJWF +P‘ OBN KF ”JWP V TKF¶BOKV BOFHEPUJ¸BO EPHBÀBK PE QSJKF OFLV HPEJOV LBE TV #3.$ OBTWKFUTLPKUVSOFKJ[BHSJKBWBMJQVCMJ LV QSJKF OKJIPWPH UBEB‘OKFH LPMFHF T 7JSHJO FUJLFUF -FOOZB ,SBWJU[B ,PODFSUV;BHSFCVOFTMBWOPKFQSP QBP [CPH TMV”CFOP MP‘FH TUBOKB -FOOZFWJI HMBTOJDB J OFTMV”CFOP [CPHTMBCFQSPEBKFQBQSFOPTLVQJI LBSBUB /P NPNDJ V DSOPN ”FMKOJ TWJSLF QSWP TV TB BLVTUJ¸OKBDJNB V NBOJSV VMJ¸OJI TWJSB¸B J[B‘MJ OB +FMB¸J¶ QMBD EB CJ OBWF¸FS PES”BMJ CFTQMBUOJ LPODFSU V .P¸WBSJ QSFE QVCMJLPNLPKBKFNFUPEPNPEVIB EP VIB TB[OBMB [B SJKFULJ EPHBÀBK 1PTMJKF OFLJI NJOVUB QP¸FMB KF PULB[JWBUJ UFIOJLB OB QP[PSOJDJ OP #3.$TFOJTVEBMJTNFTUJ QSFCBDJMJ TV TF OB BLVTUJ¸OF JOTUSVNFOUF J OBTUBWMKBMJQBMJUJQSJTVUOFGBOPWF1P PLPMOPTUJNB J LWBMJUFUJ UBK LPODFSU NP”FNP NJSOF EV‘F VQJTBUJ QPE SVCSJLV³MFHFOEBSOJ¥

5IF3BLFT 5FO/FX.BTTBHFT 7%BMMBT/F¶FNPSF¶JOJ‘UBOPWPLBELB”F NP EB ESVHJ BMCVN V LBSJKFSJ [OB CJUJ QSBWP QSPLMFUTUWP 6 QSWJ TF

1SFUIPEOJBMCVN)PXMCJPKFTOB”OJ [BPLSFUQSFNBSPPUTSPDLVJGPMLV ³#BCZ ¥ QPWSBUBL KF WMBTUJUJN LPSJKFOJNB4QSWJNBMCVNPNQSWB BTPDJKBDJKB [CPH TMJ¸OPTUJ HMBTB 1FUFSB)FZFTBJ³UNJOF¥[WVLBCJMJ TV‘LPUTLJ+FTVT"OE.BSZ$IBJO J[[SFMJKFGB[F TBECJNPHMJQPOPWJUJ UPJTUPBMJTQVOPNBOKFTJHVSOPTUJ "TPSUJNBO QSBWBDB KF TBEB ‘JSJ PUWPSFOJKJ QSFNB SBEJPGPOJ¸OPTUJ JBLPVWPEOFQPUWSÀVKFUBKEPKBN ³5PPL0VU"-PBO¥ OBJNF KFEOBKF PE³[MPLPCOJKJI¥QKFTBNB#3.$B TLVMNJOBDJKPNVQPTMKFEOKPKNJOV UJ LSP[ TFDLBOKF HJUBSF QP V[PSV

TBCJKF DJKFMJ ”JWPU TWB EPUBEB‘OKB JTLVTUWB V ESVHJ UFL HPEJOV EWJKF PE POPH QSWPH 4WBLBLPWJI TNP ESVHJI BMCVNB ¸VMJ CV¸OJKJI UJ‘JI KB¸JI TMBCJKJI HMVQMKJI J QBNFUOJKJI BMJ CB‘ EB TF CFOE OF NP”F QSF QP[OBUJ V PEOPTV OB QSWJ BMCVN VTQJKFWB TBNP SJKFULJNB %PHPEJMP TF UP 3BLFTJNB J EBMFLP KF PE QPIWBMF /F EB TF UPMJLP QSPNJKF OJP OKJIPW CB[J¸OJ CSJUQPQ HJUBS TLJ TWKFUPOB[PS OFHP KF TUVQBOK FOFSHJKF OFVTQPSFEJW /B QSWPN BMCVNVP‘USJ EVIPWJUJ WSDLBTUJLBP EB JI TUP WSBHPWB HPOJ OB ³%FTFU OPWJI QPSVLB¥ LBP EB JI KF OFULP J[HMBEOKJWBP VCJKBPJNWPMKV LBPEB JIKFVIWBUJMBBOFNJKB5BLPQSPTKF¸ OJ OFQBNUMKJWJI NFMPEJKB MPOEPOTLJ SPDLFSJ[WV¸FVNPSOPJOF[BJOUFSF TJSBOP 6 TMV¸BKV LBE KF SBEJP QSP EVLDJKV [B TUJMTLJ ‘BSFOJ TUSBTUWFOJ SPDL1BVMB8FMMFSBVOKFHPWPKUSF¶PK JOLBSOBDJKJTSFEPWKF¸OPH BMJOBEBI OVUPH HMB[CFOJLB #SBOEPO -ZODI KF OBQSBWJP EPCBS QPTBP TWPKPN UPQMPN QSPEVLDJKPN 3BLFTJNB KF OB¸JOJP NFEWKFÀV VTMVHV J TBNP VNSUWJPJPOBLPUBOLVEJOBNJLV*NB J[V[FUBLB ³%PXO 8JUI .PPOMJHIU¥ GJOB KF NKF‘BWJOB QPMFUOPTUJ 'SBO[ 'FSEJOBOEB J EFQSFTJWOPTUJ +PZ %JWJTJPO JNB EVIB J EVIPWJUPTUJ V OB OPJTFSF )FMNFU ³8FBQPO 0G $IPJDF¥ WF¶ NJSJ‘F OB IJU JNB UV QPOF‘UPHSVOHF[B¸JOBTSFGSFOPN LBLWPH [OBKV TMP”JUJ 'PP 'JHIUFST ³8JOEPX¥KFOBKMKFQ‘BNFMPEJKBOB BMCVNV TNJSFOJKFH TKFUOPH UPOB 7PÀFOB LMBWJSPN J KFEOPTUBWOPN SJUBNTFLDJKPN LBPEBKFJ[B‘MBJ[ -FOOPO.D$BSUOFZSBEJPOJDFQSFE OKFOP[BUWBSBOKF 0QFU V GPSNJ #3.$ TV TWF ‘UP PE OKJI [BQSBWP P¸FLVKFNP DSOJ NJTUJ¸OJ QTJIPEFMJ¸OJ QPOFLBE CV¸OJ QPOFLBE NFMBOLPMJ¸OJ J OKF”OJ7FMJLJNBMJCFOE 

5*

XXXIJGJNFEJBIS


³8IFO5PN$SVJTF$SJFT¥1SFNBMP EBQPLSJKFCF[JEFKOVDKFMJOV 

+.

TJ TWPKJN QSJTUVQPN HMB[CJ WKF SPKBUOP TWKFTOP [BUWBSBKV WSBUB NBTPWOPH TMV‘BUFMKTUWB J WFMJLJI EWPSBOBJTUBEJPOB BMJJTUPWSFNFOP [BES”BWBKV ‘BSN TWPKTUWFO TBNP UBLP[WBOJN WFMJLJN NBMJN CFOEP WJNB6HMBWOPN $MBQ:PVS)BOET TV EPCBS QPETKFUOJL OB WSFNFOB LBEB TV CFOEPWJ EJLUJSBMJ LSFUBOKB OBUS”J‘UV BOFPCSBUOP

TUJIPWJ QP NPHV¶OPTUJ BOHB”J SBOJ LBP ‘UP KF JSPOJ¸OB ³/PSU "NFSJDBO4DVN¥PQBSBOPKJJUSF OVULV EFLBEFODJKF WFMJLF OBDJKF 5PKF-$%4PVOETZTUFN OBK¸VE OJKJEJTDPVHSBEV/KJIPWPN/FX :PSLV JMJCJMPLPKFNESVHPN 

5*

71

2VFFOT0GUIF4UPOF "HF &SB7VMHBSJT *OUFSTDPQF"RVBSJVT

$MBQ:PVS)BOET4BZ :FBI 4PNF-PVE5IVOEFS 8JDIJUB%BMMBT$MBQ :PVS )BOET 4BZ :FBI TV QP¸FW‘J PE JNFOB VJTUJOV OFLPO WFODJPOBMBOCFOE0WBQFUPSLBJ[ /FX :PSLB QSFEWPÀFOB "MFDPN 0VOTXPSUIPN LPKJ QPUQJTVKF J HMB[CV J UFLTUPWF TWPK KF OPWJ BMCVN J[EBMB V "NFSJDJ QPUQVOP TBNPTUBMOP PECJW‘J QSJUPN OFLP MJLPEJTLPHSBGTLJILV¶BLPKFTVTF QPOVEJMFLBPJ[EBWB¸J EPLKFVMPHV EJTUSJCVUFSB[B7FMJLV#SJUBOJKVQSF V[FMB 8JDIJUB EJTLPHSBGTLB LV¶B ¸JKF TV QFSKBOJDF #MPD 1BSUZ BMJ UBLPÀFS MJDFODOP J[EBKV WSMP BLUV BMOF #SJHIU &ZFT .Z .PSOJOH +BDLFU J :FBI :FBI :FBIT 1PE QSPEVDFOUTLPN QBMJDPN OF[B PCJMB[OPH JOEJF NBHB %BWFB 'SJENBOOB 4PNF -PVE 5IVOEFS OBN OVEJ QPWSFNFOP OFVSP UJ¸OJI BMJ JTUPWSFNFOP NFMPEJ¸OJI JOEJFQPQSPDLTLMBECJ1SPEVLDJKB KF TJSPWB CF[ TUVEJKTLPH MJDLB OKB J VMKFQ‘BWBOKB ‘UP PWBK CFOE QSJCMJ”BWB J[WPSOPN TNJTMV SPDL HMB[CF *[SB”BKBO 0VOTXPSUIPW GBMTFUUP WPLBM [WV¸J LBP IJCSJE *TBBDB #SPDLB J[ .PEFTU .PVTF J #JMMZB $PSHBOB J[ 5IF 4NBTIJOH 1VNQLJOT ;WVLPWOP CFOE WJ‘F OBHJOKFQSWPTQPNFOVUJNB EPLOB USFOVULF [WV¸F LBP PHPMKFMJ 5IF 'MBNJOH-JQT 'SJENBOOPWQF¸BU *BLP TV TLMBECF 4BUBO 4BJE %BODF (PPECZF UP .PUIFS BOE UIF $PWF JMJ QBL QPMJUJ¸LJ PCP KFOB :BOLFF (P )PNF CSBWP NBKTUPSJ QSBWJ ESBHVMKJ BMUFSOB UJWOPH SPDLB $MBQ :PVS )BOET

XXXIJGJNFEJBIS

'&*45 -$%4PVOETZTUFN

5IF3FNJOEFS 1PMZEPS"RVBSJVT

4PVOE0G4JMWFS &.*%BMMBT

+BNFT .VSQIZ OF J[HMFEB LBP SPDL [WJKF[EB QSJKF LBP QPMJDJKTLJ TMV”CFOJL JSTLJI LPSJKFOB /P J[B UF CF[MJ¸OF GBDF LSJKF TF VN ‘UP TUWBSB OFLF PE OBKV[CVEMKJWJKJI LPNBEBQMFTOFHMB[CFQPTMKFEOKJI HPEJOB %+ QB QSPEVDFOU CFO EPWB OPWPH OKVKPS‘LPH EBODF QVOLB 3BQUVSF QSJKF TWJI J TBN TF HPEJOF PEMV¸JP OBQSB WJUJ OF‘UP TMJ¸OP "WBOHBSEOJKJN SFQFUJUJWOJKJN TQBSUBOTLJKJN J[SB ¸BKFN V[ QSPOJDMKJWF J [WV¸OF TUJIPWF ³%BGU 1VOL *T 1MBZJOH *O .Z )PVTF¥ QSJKF TWJI PTJHVSBP TJ KF LVMUOV QP[JDJKV LPE QP[OB WBUFMKB ”BOSB J TUBUVT NBMPH CP”BOTUWB LPE HMB[CFOF LSJUJLF -$% 4PVOETZTUFN OJTV VWJKFL V QPUQVOPTUJ SB[VNMKJWJ OKJIPW EJTDPQVOL CF[ HJUBSB T QVOP PCJ¸OPH CVCOKB OF‘UP TJUFTBK [FSB QVOP SJUNB J CFTLSBKOPH QPOBWMKBOKB JNBKV FGFLU NBOUSF LPKB TF QPMBLP VWMB¸J QPE LP”V JMJTFQSFUWBSBVNPOPUPOJKV PWJTJ LBLPTFV[NF³4PVOE0G4JMWFS¥ OFNBUBLPSBEJPGPOJ¸OVNFMPEJKV LBP‘UPKFT³%BGU1VOL*T1MBZJOH *O.Z)PVTF¥CJPTMV¸BK JMJGSFOF UJ¸OPTU TJOHMB ³5SJCVMBUJPOT¥ BMJ JNB LPO[JTUFOUOPTU 3JUBN SJUBN J TBNP SJUBN QMVT EWPTNJTMFOJ

‰BSN LBOBETLF LBOUBVUP SJDF -FTMJF 'FJTU QPWSFNFOF TVSBEOJDF JOEJFSPDL TVQFSHSV QF #SPLFO 4PDJBM 4DFOF LSJKF TF V BUSBLUJWOPN CBS‘VOBTUPN WPLBMV J TQPTPCOP‘¶V TOBMB”F OKB V KB[[JSBOPN QPQGPMLV LPKJ KPK KF OB QSP‘MPN BMCVNV -FU *U %JF PTJHVSBP QSJMJ¸OV QPQVMBS OPTU QPTFCJDFV&VSPQJ4LMBECB ³.BTIBCPPN¥ JTLPSJ‘UFOB KF V SFLMBNJ [B QBSGFN -BDPTUF OFEBWOP J V KFEOPN OB‘FN 57 TQPUV BBMCVNKFQMBOVPVQPMB NJMJKVOBLPQJKB1PQVUQSFUIPEOJ LB 5IF3FNJOEFSKFTUJMTLJOFLP IFSFOUOPPTUWBSFOKF³TQV‘UFOPH¥ J QPNBMP [BUBNOKFOPH VHPÀB KB PLP LPKFHB TF WBMKB J JTQMBUJ QPUSVEJUJ 1PTMJKFQPOP¶OB CBMBEB ³5IF8BUFS¥WKFSPKBUOPKFWSIVOBD BMCVNB PEMJ¸OV ³4FBMJPO¥ OPTJ HPTQFM [CPS ³1BTU *O 1SFTFOU¥ JNB TWF PTPCJOF EPCSPH DPVO USZSPDLB B JTQPMJSBOJ TJOHM ³.Z .PPO .Z .BO¥ UF PTKFUOP CPMKB ³¥ TLSPKFOF TV [B NBOKF [BIUKFWOVTSFEOKPTUSVKB‘LVQVCMJ LV #F[ PC[JSB OB NBOKBL GPLV TB V[BTUPQOJN LPO[VNJSBOKFN 5IF 3FNJOEFS TF SB[PULSJWB LBP TSB[NKFSOP LPNVOJLBUJWOP EKFMP VOJLBUOP J V EJKFMPWJNB WSMP QSF QPSV¸MKJWP 

%-

1SPNJ‘MKBUJ P OPWPN BMCVNV 2VFFOT 0G 5IF 4UPOF "HF [OB¸J CBWJUJTFNJTMJNBPQFSGFLDJKJ+FS TBTWPKBUSJQPTMKFEOKBBMCVNBVEB SJMJTVUBLWFTUBOEBSEFEBJIKFKFE OPTUBWOPUF‘LPOBENB‘JUJ.P”FMJ VPQ¶FCPMKFPEQPTUHSVOHF QPTU NFUBM NFMPEJKB TB ³4POH 'PS 5IF %FBG¥J³-VMMBCJFT5P1BSBMZ[F¥ 6 USB”FOKVPEHPWPSBOBUBLWBQJUBOKB QSJMJLPNQSFTMV‘BWBOKBQSWPHVSBU LB OBLPO EWJKF HPEJOF NP”F TF [BLMKV¸JUJ JTUPWSFNFOP EB KF ³&SB 7VMHBSJT¥ OBKJOGFSJPSOJKF EKFMP OKJ IPWPH LBUBMPHB PE QFU BMCVNB J EBKFJEBMKFLMBTB[BTFCFV”BOSV IBSE SPDLB 5F‘LP KF OBWFTUJ CJMP LPKV SFGFSFODV J[ QSP‘MPTUJ EB CJ TFQPCMJ”FPQJTBPOKJIPW[WVL ‘UP KF TWBLBLP QMVT OP LPMJLP HPE J EBMKFES”BMJUFO[JKVTWPKFHMB[CFOB WJTPLPK SB[JOJ GPSNVMB TF OBLPO ¸FUJSJBMCVNBQP¸FMBJ[MJ[BWBUJ*UP KF [B OPWF 2VFFOTF KFEJOJ P[CJMKOJ NJOVTVTBNMKFOJVTWPNTWJKFUVOF JEVOJLVEOFHPTFLSF¶VVLSVHVUB CBOJNTUB[BNB4BEKFWF¶WSJKFNF EB LBP #FBUMFTJ OBLPO QP EVIV TMJ¸OJI 3VCCFS 4PVM J 3FWPMWFS TOJNF TWPK 4HU 1FQQFS¨T -POFMZ )FBSUDMVC #BOE 0ESFÀFOJI LPSB LB JNB BMJ V TVQSPUOPN QSBWDV PE POPH V LPKFN TV TF +PTI )PNNF J ESV‘UWP EPTBE LSFUBMJ ³*OUP5IF)PMMPX¥LBPKFEOBCMBHB NFMBOLPMJ¸OB NFMPEJKB V NBOKPK NKFSJJ³.BLF*U8JU$IV¥VWF¶PK PLSF¶V 2VFFOTF QSP‘MPTUJ 0WB ESVHBJNBVTFCJCMVFTBJTPVMBT QSBUF¶JN WPLBMJNB LBSBLUFSJTUJ¸ OJKJN [B .PUPXO J[WPÀB¸F OFHPMJ SPEPOB¸FMOJLFTUPOFSSPDLB LPMJLP HPEPOJTBNJNS[JMJUVLMBTJGJLBDJKV 4WBLBLP EPCSPEP‘MPPTWKF”FOKF

IJGJNFEJB

109


VSGOVIGIR^MNI 0CKFQKFTNFQKFWB.BSL-BOFHBO VOJLBUOJISBQBWJHMBTLPKJPELBOEJ EBUB [B PEMB[BL OB WKF¸OB MPWJ‘UB ³”VUP¥ J TMJ¸OF UF‘LF ESPHF QSP LMFUTUWP TV NOPHJI HMB[CFOJLB J[ 4FBUUMFB QSFUWBSB V OBKSBEJ‘OJKFH ¸PWKFLB V CJ[OJTV T PC[JSPN OB ”JWV TPMP BLUJWOPTU J OJ[ TVSBEOKJ *BLPOBWPEOPWJ‘FOJKFQVOPQSBWOJ ¸MBOWF¶TBNPHPTU OKFHPWEPQSJ OPTKFOFNKFSMKJW*OB¸F ¸MBOTUWPV 2054" KF QSJMJ¸OP GMVJEOB LBUFHP SJKB /JTLB WJ‘F JMJ NBOKF QP[OBUJI MJLPWB KF QSPEFGJMJSBMP LSP[ CFOE CF[ JLBLWPH LPOB¸OPH VUKFDBKB OB QSPNKFOV [WVLB CFOEB 0OJ J EBMKF [WV¸F QPQVU MBWJOF LPKB TF QPMBLP WBMKB T ESVHF TUSBOF CSEB1PUNVMPJ³NBTOJI¥EFDJCFMB 2VFFOTJ TV OBKCPMKJ LBE UF NSB¸ OF UPOPWF VLSJ”F TB [BWPEMKJWJN NFMPEJKBNB%PTBEOBKWF¶JIJU³/P 0OF ,OPXT¥ [WV¸BP KF LBP ,JTT SFNJLTJSBO[BQPUSFCF.BUSJYGJMNB PWEKF QPUFODJKBMOP OBKFNUJWJKFWTLJ QPUFODJKBM JNB ³¨T¨T¥ LPKJ TF QBL EPJNMKF LBP NVUJSBOJ HSVOHF TB TWPKJN DPCBJOPWTLJN SJGGPN J QKFWBOKFN V TUJMV $ISJTB $PSOFMMB J[ VQPLPKFOJI 4PVOEHBSEFO /B USFOVULF CSVUBMOP NKFTUJNJ¸OP CSJMKBOUOP TNBMPWPMKF[BPULSJWB OKFN OPWJI IPSJ[POBUB UP KF ³&SB 7VMHBSJT¥ 

5*

KV”OKB¸LPHSPDLB,JOHT0G-FPO BLP JN J USFCB QPCMJ”J PQJT TV ³KV”OKB¸LJ4USPLFTJ¥4OFPEPMKJWPN QSJ¸PN P USJ CSBUB J CSBUJ¶V HJUBSJ TUV EKFDJ QVUVKV¶FH QSPQPWKFEOJ LB LPKB[BQSBWPOJTVJ‘MBV‘LPMV OJTV TPDJKBMJ[JSBOB J OBQVOKFOB VPCJ¸BKFOPN ESV‘UWFOPN SFUPSJ LPNJ³TPGUWFSPN¥4BTWJNMPHJ¸OP EB³#FDBVTF0G5IF5JNFT¥ OBK LPNQMFLTOJKJVEPTBEB‘OKPKUSJMPHJKJ ¸BLJLBE³TNSEJ¥NBOF‘UPJNBUBK EBIPTPCFOPTUJ UBLPQPUSFCBOEB TFJ[WJSJJ[NPSBTPMJEOJICFOEPWB 0TFCVKOJN GSJ[VSBNB PEPSBNB VPCJ¸BKFOJNVEPCB8PPETUPDLB T QPOF‘UP TNJTMB [B NPEFSOP NPNDJ PETLB¸V TBNPN TWPKPN QPKBWPN*TUJOJUBCJMBOKJIPWBQSJ¸B P EKFUJOKTUWV JMJ OF PCMB¸JMJ TF POJ QP WMBTUJUPK TBWKFTUJ JMJ QP EPCSP PTNJ‘MKFOPN LPODFQUV NPEOPH TBWKFUOJLB FGFLUOJ TV * V HMB[ CFOPN TNJTMV EBMFLP PE CBMPOB PE TBQVOJDF 6 PEOPTV OB QSMKBWJ KV”OKB¸LJ CPPHJF T QP¸FUBLB QB OPWPWBMOF[BCBWFOB³"IB4IBLF )FBSUCSFBL¥ OKJIPWBHMB[CBKFFWP MVJSBMB QSFNB TUBEJPOTLPN SPDLV %PTBEB‘OKJ PCP”BWBUFMKJ OF TUSF QJUF OFPOPN#PO+PWJJMJ6TUJMB 6[FU ¶FNP JNQSFTJWOV ³$IBSNFS¥ [BQPKB‘OKBWBOKFUFUF[F4QPKJMJTV OFTQPKJWPQBLBPEBTVTFBEBQUJ SBOJCMVFT#MBDL$SPXFTBTQPKJMJT SJUNPNQPTUQVOLQSWBLB'VHB[J* EBJNQKFWB'SBOL#MBDLJ[1JYJFTB T KV”OKB¸LJN OBHMBTLPN EBLB LP 1SPNJ‘MKFOJKJ EVCMKJ J QTJIP EFMJ¸OJKJ PE EPTBEB‘OKJI JTLPSBLB ³#FDBVTF0G5IF5JNFT¥[HPEBOKF QSJNKFSJLBLPTFPEKFEOFQSJMJ¸OP BOBLSPOFQPEMPHFNP”FOBQSBWJUJ NPEFSBOJSFMFWBOUBOBMCVN 

5*

,PTIFFO ,JOHT0G-FPO #FDBVTF0G5IF5JNFT

%BNBHF 6OJWFSTMB"RVBSJVT3$".FOBSU6TQPSFÀJWBMJTVJITB;;5PQ [WBMJ JI ³SFEOFDL 4UPOFTJNB¥ OBTMKFE OJDJNB -ZOZSE 4LZOZSE J LBE TF QPOPWOPQPTMV‘BKVQSFUIPEOBEWB BMCVNB OJ‘UB PE UPHB [BQSBWP OJKF QSFWJ‘F CMJ[V JTUJOF 0OJ TV PEMJ¸BO NPEFSBOCFOETCJ[BSOJN BMUPN$BMFCB'PMMPXJMMB OKFHPWPN 5FFOFFTFF EJLDJKPN J [B¸JOJNB

110

IJGJNFEJB

5F‘LPKFEPLV¸JUJLPKPKTFUPQVCMJ DJ ,PTIFFO OB OPWPN BMCVNV [B CS[J [BCPSBW PCSB¶BKV 1SFWJ‘F QMJULJ EB CJ QPCVEJMJ JOUFSFT MKVCJ UFMKB 1PSUJTIFBE J TMJ¸OJI USJQIPQ QPKBWB QSFIMBEOJ [B FNPUJWOPTU TLVQJOF -BNC QSFSBWOPMJOJKTLJ EB CJTFNKFSJMJT.PMPLP JCF[EPWPMK OPKBLJINFMPEJKBEBCJJITFNPHMP TUBWJUJ V[ CPL KFEOJI &WFSZUIJOH #VU " (JSM LPKJNB QPOBKWJ‘F TMJ¸F

³%BNBHF¥ JN KF USF¶J BMCVN PCPKBO FMFLUSPOJLPN CF[ KBTOPH PESFÀFOKB CJ MJ USFCBP CJUJ LPNBE P[CJMKOF UBNOF TJOUFUJ¸LF HMB[ CF TB TBOKJWJN ”FOTLJN WPLBMPN V QSWPN QMBOV JMJ CJ USFCBP CJUJ QMFTOB [BCBWB /JKF OJUJ KFEOP OJUJ ESVHP OFHP EJTUBODJSBOB NPOP LSPNBUTLB HMB[CFOB EPTBEB 5FIOJ¸LB LPNQFUFOUOPTU V BVUPS TLPN NFEJPLSJUFUTUWV #SJTUPM KF CSJUBOTLPK QMFTOPK J FMFLUSPOTLPK HMB[CJ UJKFLPN EFWFEFTFUJI QPEB SJP OJ[ OF[BCPSBWOJI USFOVUBLB J HFOJKBMOJI BMCVNB %SVHB HFOFSB DJKB BLP ¶FNP TVEJUJ QP OPWPN BMCVNV CSJTUPMTLPH USJKB ,PTIFFO KFUFLCMJKFEBTKFOB 

MP‘JKJ³:FBS;FSPÂ¥0TJNWSMPEPCSF ³5IF#FHJOOJOH0G5IF&OEÂ¥PTUB MF TUWBSJ QMF‘V OB HSBOJDJ J[NFÀV TPMJEOPH J MP‘FH B TWF [BKFEOP [WV¸JLBPISQBOBCS[JOVOBCBDB OFCVLF HMVQFFMFLUSPOJLFJPEBW OP QSF”WBLBOJI JEFKB 1SPCMFN KF ‘UP PWEKF TWF [WV¸J LBP NBUFSJKBM LPKJ CJ TF 3F[OPS TSBNJP VTUVQJUJ J OBKKBEOJKFNTPVOEUSBDLVTSFEJOPN JI BTBEBTVNVUJJTUJPUQBEDJ OPTF¶F TUWBSJ OB BMCVNV 0TUBSJP KF QPHMVQJP J JEF V UFSFUBOV %B NJ KF OFULP SFLBP EB OBT ¸FLB PWBLBWSBTQMFUEPHBÀBOKBT¸PWKF LPNLPKJKFQPUQJTBPLPNBEFLBP ‘UP TV 1FSGFDU %SVHÂ¥ ³$MPTFSÂ¥ ³4PNFXIBU %BNBHFEÂ¥ SFLBP CJI NVEBTF‘BMJ0OJNB”FMKOJNQSB WJI /JOF *ODI /BJMT OF QSFPTUBKF OJ‘UB OFHP WSBUJUJ TF TKBKOPN TUB SPN LBUBMPHV KFS BLP KF TVEJUJ QSFNB TBEB‘OKPTUJ CVEV¶OPTU OF EPOPTJOJ‘UBEPCSPHB 

.(

5*

/JOF*ODI/BJMT :FBS;FSP *OUFSTDPQF"RVBSJVT

5SFOU 3F[OPS CF[ TVNOKF KFEOB KF PE LMKV¸OJI GJHVSB BNFSJ¸LF BMUFSOBUJWOF TDFOF JI HPEJOB QSP‘MPH TUPMKF¶B J VUKFDBK LPKJ KF OKFHPWB HMB[CB J[WS‘JMB OB LBTOJKF HFOFSBDJKF EPCSJI J MP‘JI LPQJSB OBUB OFNKFSMKJW KF ;BEOKF OKFHPWP WFMJ¸BOTUWFOP EKFMP GBOUBTUJ¸BO KF EWPTUSVLJ BMCVN 'SBHJMF J[  BMCVN QP TWPKPK HSBOEJP[OPTUJ TOB[J PQSBWEBOPK NFHBMPNBOJKJ J MKFQPUJNKFSMKJWTBNPT.FMMPO$PMMJF "OE 5IF *OGJOJUF 4BEOFTT HSVQF 4NBTIJOH 1VNQLJOT /BLPO 'SBHJMF 3F[OPS TF PQFU QPKB¸BOP [BJHSBP T IFSPJOPN J PTUBMJN TMBU LJ‘JNB ‘UPKFSF[VMUJSBMPVHPEJ‘ OKPKQBV[JVP¸J8JUI5FFUIBMCVNB *LBLPUPPCJ¸OPCJWB PEVESPHF PEFJLSFBUJWOPTU3F[OPSTFWSBUJP LBP NBMJ OBCJMEBOLP [BTUSB‘VKV ¶FHQSPNKFSBWSBUBJTQSPUFJOTLJN TIBLFPN V SVDJ /JKF NPHMP CJUJ EPCSP1SPTKF¸BO8JUI5FFUITBEB KF OFP¸FLJWBOP CS[P [BNKFOJP KP‘

"JS 1PDLFU4ZNQIPOZ 4PVSDFEBMMBT0CPKJDBEPMB[FJ[7FSBJMMFTB+FEBO K TUVEJSBP BSIJUFLUVSV ESVHJNBUF NBUJLV 6 TLMBEV T UJN HPUPWP KF MPHJ¸OP EB ¶F ‘UPHPE TOJNJ MJ /JDPMBT (PEJO J +FBO #FOPJU %VODLFM [WV¸BUJPUNKFOP*1PDLFU 4ZQIPOZ V TFCJ JNB QMBW LSWJ J[WBOWSFNFOTLF NFMBOLPMJKF J CBS ‘VOBTUF GJOP¶F BMJ KF JQBL JOGFSJP SBO V PEOPTV OB QSFUIPEOJLF /F [CPH OBKJ[SB”FOJKFH NJOJNBMJ[NB EPTBE WF¶[CPHSFQFUJUJWOPTUJTMB CB‘OPSB[SBÀFOJITLJDBQKFTBNB QPHPEOJKJI [B CFTLSBKOV PEKBWOV ‘QJDV LBLWPH BSU GJMNB OFHPMJ [B LV¶OP TMV‘BOKF 3BEJPIFBE QSP EVDFOU /JHFM (PESJDI PWBK QVU OJKF NOPHP QPNPHBP QKFTNF TF

XXXIJGJNFEJBIS


PCJ¸OPCB[JSBKVOBTV”JWPUVLMBWJSB JMJBLVTUJ¸OFHJUBSFJQSJHV‘FOFFMFL USPOJLFJEPEJSVKVEFGJOJDJKVEPTBE OFDIJMMPVUHMB[CFLPKPKTV VQVOP CPMKFN J[EBOKV TB TWPKJN QSWJKFO DFN .PPO 4BGBSJ QPTUBWJMJ OPWF TUBOEBSEF(FOFSBMOP TWFPOP‘UP KFSFTJMP.PPO4BGBSJ.PPHTJOUJ ¶J 8VSMJU[FSJ WPDPEFSJ J TBOKJWF BMJ WSDLBTUFCBTMJOJKF PWEKFKFJ‘¸F[MP /FLBETV J[V[FWQSPHSPDLQPLV ‘BKB)[-FHFOETLPKJKFOB TWPKV TUSBOV CJP SFNFLEKFMDF "JS [WV¸BMJ UPQMP J TMBULBTUP TB TWPN UPN SFUSPFMFLUSPOJLPN J TBOKJWJN NFMPEJKBNB 1PDLFU 4ZNQIPOZ KF BOUJQPEIMBEBOJLJTFMLBTU 

+.

BMCVN PUQKFWBO KF OB FOHMFTLPN V[OF[BPCJMB[OJ ‘BSNBOUOJQSJ[WVL GSBODVTLPH $BSMB #SVOJ TF PWBK QVUQPJHSBMBTB[BOJNMKJWPNJEFKPN VHMB[CJUJTUJIPWFWFMJLJIQKFTOJLB ³5IFTF %BODJOH %BZT "SF (POF¥ J ³#FGPSF 5IF 8PSME 8BT .BEF¥ QKFTNFTVJSTLPHOPCFMPWDB8# :BUFTB 6HMB[CFMKFOF TV J[NFÀV PTUBMJI J QKFTNF WFMJLBOB TUJIB &NJMZ %JDLJOTPO %PSPUIZ 1BSLFS J 8 ) "VEFOB ³/P QSPNJTFT¥ V TWBLPNPCMJLV[WV¸JPUNKFOP UPQMJ KF UP BLVTUJ¸OJ GPMLQPQ V ”JWMKJN USFOVDJNB VTQPSFEJW T IBWBKTLJN USVCBEVSPN +BDLPN +PIOTPOPN .KFTUJNJ¸OP V TQPSPN SJUNV J T UWSÀJN VQBEJNB FMFLUSJ¸OF HJUBSF $BSMB #SVOJ [BJTUB [B[WV¸J LBP -VDJOEB 8JMMJBNT /KF”OJKB UPQMJKB ”FOTUWFOJKB /P 1SPNJTFT TBES”J EJTLSFUOVMKFQPUV OJLBLPQPHPEOV [B KVUBSOKF TMV‘BOKF JEFBMBO J[CPS [BLSBKEBOB 

+.

$BSMB#SVOJ /P1SPNJTFT /BJWF/JKFCB‘GFS‘UP$BSMV#SVOJ OFLBE OBKCPMKF QMB¶FOV NBOFLFOLV OB TWJKFUV [OBNPQPOBKWJ‘FQPKFUTFU SPNBOTBNBT.JDLPN+BHHFSPN &SJDPN $MBQUPOPN %POBMEPN 5SVNQPN ,FWJOPN $PTUOFSPN ,BUF .PTT OFLJI QSP‘MJI WSFNFOB EBOBTKF[SFMB”FOBOBQSBHV¸FUS EFTFUJI EPCSP PCSB[PWBOB QPMJ HMPUJHMB[CFOJL1SJKFQPETNJKFIB OB PWBK [BEOKJ OBWPE USFCB TF TKFUJUJQSJNKFSBJ[QSP‘MPTUJ*[NFÀV PTUBMJI CJW‘F NBOFLFOLF (SBDF +POFT OKFO /JHIUDMVCCJOH CJP KF BMCVN HPEJOF V /.& V J 4BEF PTUWBSJMF TV EPKNMKJWF J P[CJMKOFHMB[CFOFLBSJKFSF5BMJKBOLB PESBTMB V 'SBODVTLPK J ‰WJDBSTLPK UBLPÀFS OJKF [B CBDJUJ %PCSP OJKF CB‘ -VDJOEB 8JMMJBNT OFNB UF HPS¸JOF J CPMJ UF PQPSPTUJ JBLP KF JOKFONB[OJTFYZHMBTLPOTUBOUOP OBSVCVQVDBOKBLBPEBKFNOPHP OP¶J QSPWFMB V[ DJHBSFUF J ”FTUP LB QJ¶B 1PTMJKF EFCJKB OB GSBODV TLPNKF[JLVQSJKF¸FUJSJHPEJOF OPWJ

XXXIJGJNFEJBIS

0[PNBUMJ

#SVDF4QSJOHTUFFO8JUI 5IF4FTTJPO#BOE -JWF*O%VCMJO 4POZ.FOBSU

  ³7JEJP TBN .BSMFZB V -ZDFVNV  TWKFEP¸JP TBN LBEB KF 7BO .PSSJTPO T $BMFEPOJB 4PVM 0SDIFTUSPN SB[WBMJP EWPSBOV 3BJOCPX  PQB ¥ QSJ TVTUWPWBP TBN OBKCPMKJN OF‘WJM TLJN OBTUVQJNB &MWJTB $PTUFMMB¨ [BQJTBP KF LPODFN QSP‘MF HPEJOF CSJUBOTLJ LSJUJ¸BSTLJ WFUFSBO %BWJE )FQXPSUI V TWPKPK LPMVNOJ V NBHB[JOV8PSE/POJLBEJLBE UP LB”FN EPJTUB NJTMJN /*,"% OJTBN CJP OB CPMKFN LPODFSUV PEPOPH#SVDFB4QSJOHTUFFOB TUVEFOPH 4WJ LPKJ TV JNBMJ TSF¶V #SVDFB J OKFHPW TFEBNOBFTUFSP¸MBOJ GPML PSLFTUBS QSPWKFSJUJ OB OFLPN PE PCMJ”OKJI UBMJKBOTLJI OBTUVQB SF¶J

¶FWBNJTUP4QSJOHTUFFOUF‘LPEB KF JLBEB [WV¸BP WJUBMOJKF B EFGJOJ UJWBO BSHVNFOU OBQPLPO TUJ”F V GPSNJ TMV”CFOPH EWPTUSVLPH MJWF TVWFOJSB 4OJNMKFO QSP‘MPH TUVEF OPHUJKFLPNUSJWF¸FSJVEVCMJOTLPK EWPSBOJ 5IF 1PJOU -JWF *O %VCMJO QSFETUBWMKB USJKVNGBMOV LPODFSUOV SFLBQJUVMBDJKVQPTMKFEOKFHQPHMBWMKB #PTTPWF LBSJKFSF 'PML J[ EPCB %FQSFTJKF QSPUFTUOJLMBTJDJJ[PQVTB MFHFOEBSOPH1FUFB4FFHFSB HPT QFM ³CVEOJDF¥ LFMUTLF ³EJWFS[JKF¥ J DPVOUSZ CBMBEF QPNJKF‘BOF TV V FLTQMP[JWOV HSBÀV SFJOUFSQSFUJSB OV FOFSHJKPN TBWS‘FOP VTWJSBOJI HMB[CFOJLB 4FU MJTUB KF QSP‘BSBOB TUBOEBSEJNB J[ 4QSJOHTUFFOPWB SFQFSUPBSB QB ¶F BMCVN [BQP¸FUJ SBEJLBMOP QSFBSBO”JSBOPN UFNPN ³"UMBOUJD$JUZ¥TBMCVNB/FCSBTLB T LPKFH TV TLJOVUF KP‘ EWJKF TUWBSJ ³)JHIXBZ 1BUSPMNBO¥ J ³0QFO "MM /JHIU¥ 3FNBLF KF EP”JWKFMB J ³(SPXJO¨6Q¥UFV[PTUBMFJ CPOVT ³#MJOEFE #Z 5IF -JHIU¥ OP LJ¸NV BMCVNB ¸JOF TLMBECF T SFDFOUOPH ³8F 4IBMM 0WFSDPNF¥ J[EBOKB ³0ME%BO5VDLFS¥ ³+FTTF+BNFT¥ ³+BDPCT-BEEFS¥ ³.ST.D(SBUI¥ ³8F 4IBMM 0WFSDPNF¥ 1PUPOKV KF OFULPPQJTBPLBP³IJNOVWKFSF[B OFNJSOBWSFNFOB¥ BMJTMJ¸OPCJTF NPHMF EFGJOJSBUJ TWF PWF QKFTNF -JWF *O %VCMJO TBES”J QSWPLMBTOV J JTUJOTLJ IVNBOV HMB[CV LPKB OBEJ MB[JTUJMTLFPLWJSFJLPOUFLTUWSFNF OBVLPKFNVKFOBTUBMB%-

%PO¨U.FTT8JUI"%SBHPO $PODPSESFDPSET

0OP ‘UP TV -PT -PCPT [B SPDL¨O¨SPMM UP TV 0[PNBUMJ [B IJQIPQ.VMUJFUOJ¸LBTLVQJOBPE EFWFU ¸MBOPWB OB TWPN ¸FUWS UPN BMCVNV NJKF‘B IJQIPQ TB TBMTPN DVNCJPN J PTUBMJN USB EJDJPOBMOJN [WVLPWJNB .FLTJLB J LBSJQTLJI PUPLB #B‘ LBP J -PT -PCPT VNPEFSOJKJNBSBO”NBOJ NB IBSE SPDLDVNCJB DSPTTP WFS J[WBOSFEOP QPMFUOPH MKFUOPH IJUB ³$BO¨U 4UPQ¥ PHMFEOJ KF QSJ NKFS QKFWBKV OB FOHMFTLPN B V QKFTNBNB OF‘UP CMJ”F WMBTUJ UJN LPSJKFOJNB OB ‘QBOKPMTLPN 0[PNBUMJTVTFTLVQJMJQSJKFEFTFU HPEJOBV-PT"OHFMFTVTMV¸BKOP LSP[ BLUJWOPTU V MPTBOÀFMFTLPN $FOUSV [B NJS J QSBWEV UBLP

IJGJNFEJB

111


VSGOVIGIR^MNI EB KF OKJIPW WJTPL TUVQBOK ESV‘ UWFOF BOHB”JSBOPTUJ LSP[ HMB[CV TBNPSB[VNMKJW /FLBE TV QPNJ DBMJ HSBOJDF IJQIPQ ”BOSB MBUJO SBQ³$VU$IFNJTU4VJUF¥SFDJNP TBETVLSFOVMJQVUFN[BCBWMKB¸B TUSBTOJIJPQUJNJTUJ¸OJI TQSFNOJI [B WFMJLP WSJKFNF OB SBEJP TUBOJ DBNB /FHEKF EPEJSVKV 4BOUBOJO J[SJ¸BK WF¶JOPNQMJWBKVVWPEBNB HEKF CJ KP‘ NPHMJ OB¶J .JDIBFMB 'SBOUJKB 4FSHFOUB(BSDJKVJ.BOV $IBPB UBLPÀFS J[WPÀB¸F LPKJ J[WPEFPTVO¸BOV”JWVMBUJOPHMB[ CV V EVIV SPDLB T VHMBWOPN QSPUFTUOJN J TVCWFS[JWOJN UFL TUPWJNB BLP TF HMFEB TB TUB KBMJ‘UB QPMJUJ¸LPH NBJOTUSFBNB "MCVNKFQSPEVDJSBP,$1PSUFS ¸PWKFL [B ³QPMJSLF¥ QPTMKFEOKJI NVMUJQMBUJOBTUJI BMCVNB 4BOUBOF J 3JDLZB .BSUJOB 4UPHB CJ OB ¸BT 0[PNBUMJ NPHMJ [BNJKFOJUJ [B 4IBLJSJO QSBUF¶J CFOE BMJ V 0[PNBUMJ FLJQF JQBL NOPHP WJ‘F JOUFMJHFODJKF J PENBLB PE QVLF [BCBWF[BTUBSJKVEKFDV 

+.

&EB ³4PNFPOF5P-PWF¥QP¸JOKF POBLP PESF[BOB OB FLWJMBK[FSV OB [WVLUSBO[JTUPSBT$PMMJOHXPPEPWJN HMBTPN LSP[ UFMFGPOTLV TMV‘BMJ DV J SJGPN /JSWBOF [B EKFWPK¸JDF 6QBEBKV NBTOJ CVCOKFWJ J QVOP UWSÀB BMJ WFTFMB HJUBSB * POEB WFMJLJ TUWBSOPWFMJLJSFGSFO LBPEB 8FF[FS TSF¶V (MPSJV (BZOPS V ³* 8JMM4VSWJWF¥%PCSBKFUPEFGJOJDJKB MKFUOPH HJUBSTLPH EJTDP IJUB [B WSI #JMMCPBSE MJTUF /F V PWPNF TWJKFUV 'PVOUBJOT 0G 8BZOF TUBSB TV ‘LPMB TUWBSBOKB JOEJF NFMPEJKF QP PCSBTDV HMBTOPUJIP CS[PTQPSP V[ VIV VHPEOF SFGSFOF PTMPOKFOF OB #FBUMFTF PTWBKBKV QKFTNV QP QKFTNV*EFBMBOJ[CPS[BPOFLPKJ TV QP¸FULPN EFWFEFTFUJI WPMKFMJ 1JYJFT J MJ /JSWBOV B TBE JN UP OBLPOBLHPEJOBQSFKBLP[WPOJ V V‘JNB '08 QKFWBKV P MKVCB WJNB TJUOJN EOFWOJN TUWBSJNB BVUPNPCJMJNB J SBWOJN UFMFWJ[PSJ NB*OUFMJHFOUOJ USJEFTFUJOF‘UP HPEJ‘OKBDJLPKJTOJNBKVHMB[CV[B USJEFTFUJOF‘UPHPEJ‘OKBLF 

'PVOUBJOT0G8BZOF

5SBGGJD"OE8FBUIFS 7JSHJO%BMMBT

5*

/FJM:PVOH

-JWF"U.BTTFZ)BMM 3FQSJTF%BODJOH#FBS"LPJNB#PHB DPMMFHFSPDLHFOJ KBMDJ 'PVOUBJOT 0G 8BZOF NPSBMJ CJTOPWJNTJOHMPN³4PNFPOF5P -PWF¥ OBQMBUJUJ TWP EPTBEB‘OKF ¸BNMKFOKF V ESVHPK MJHJ BNFSJ¸LF JOEJF HMB[CF /JTV OJLBE TOJNJMJ QSPTKF¸BO BMCVN JNBKV JTUBO¸BO PTKF¶BK [B DBUDIZ NFMPEJKV BMJ OF¶F JI ‘JSJ LPNFSDJKBMOJ VTQKFI .P”EB KF QSPCMFN V UPNF ‘UP GSPOUNBO $ISJT $PMMJOHXPPE OJKF CB‘ JEFBMBO J[CPS [B OBTMPWOJDF "KNPSF¶JEBKFNBMPOFVHMFEBOJ QPWV¸FO B UP KF V TWJKFUV TIPX CJ[OJTBLSVQBOIFOEJLFQ

112

IJGJNFEJB

 /FJM:PVOHKFUWSEPHMBW¸PWKFL4WF SBEJQP¶FGVJJOTUJOLUVBOFPOBLP LBLPCJUP”FMKFMJNBOBHFSJJEJTLP HSBGTLBLV¶B3FDJNP $%NVTF OJLBEOJKFTWJEJPLBPNFEJKKFSKFQP OKFNVTPOJ¸OPJOGFSJPSBOWJOJMV QB KFTWFEPOFEBWOPCSBOJPSFJ[EBOKB OFLB PE TWPKJI LMKV¸OJI EKFMB J[ SBOPHTUBEJKBLBSJKFSF4MJ¸OPKFJT CPHBUJN CVOLFSPN OFPCKBWMKFOJI VHMBWOPN ”JWJI TOJNBLB -JWF "U .BTTFZ)BMMUSFCBPKFQSWPU OP J[B¶J QSJKF BMCVNB )BSWFTU OP :PVOHVTFUBEB”VSJMPEBOPWPTUV

+FTTF.BMJO (MJUUFS*O5IF(VUUFS 0OF-JUUMF*OEJBO"RVBSJVT

EJKTLPEKFMPVHMFEBTWKFUMPEBOBQB KF.BTTFZ)BMMQPNBLOVU[BQVOJI HPEJOB * QSBWB KF ‘UFUB ‘UP TV OKFHPWJ MKVCJUFMKJ TWF HPEJOF CJMJ VTLSB¶FOJ [B PWBK TPMP LPODFSU V 5PSPOUVTJKF¸OKBHPEJOF 3JKF¸ KF OBJNF P [BQJTV J[OJNOF LWBMJUFUF LBLPVJ[WPÀB¸LPN UBLP J V UFIOJ¸LPN TNJTMV ,PODFSU KF PETWJSBO V P¸JUPN [BOPTV J QPU QVOPKQSFEBOPTUJ :PVOHPWHMBTKF UBPQMJKJJTJHVSOJKJOFHPMJOBQSFUIPE OJN TUVEJKTLJN J[EBOKJNB .BSUJO % BLVTUJ¸OB HJUBSB )BOLB 8JMMJBNTBVOKFHPWJNSVLBNBQSP J[WPEJ IJQOPUJ¸LF UPOPWFKFEOB PEPOJIWF¸FSJLBEKFTWFOBTWPN NKFTUV*SBTQPMP”FOKFBVUPSBJUFI OJLB 0 BUNPTGFSJ KF UF‘LP QSJ¸BUJ QSJTVUOJ PEBKV TWF LBSBLUFSJTUJLF LB[BMJ‘OF QVCMJLF LPKB KF OF QKFWB T J[WPÀB¸FN QMKF‘¶F TBNP OB QP¸FULV QKFTNF WSMP LSBULP LBE QSFQP[OB TUWBS J EVHP J TOB”OJKF OB LSBKV QKFTNF 3BTQBNFUF TF KFEJOP V QP[JWBOKV OB CJT QPTMJKF ³4FF 5IF 4LZ "CPVU 5P 3BJO¥ 0TJN J[CPSB QKFTBNB T QSWB USJ BMCVNB OB TOJNDJ KF [BCJMKF”FOB J WF¶JOBNBUFSJKBMBTUBEBOBEPMB[F ¶FH)BSWFTUEKFMB KFEJOPHLPKFNV KF EPOJKFMP CSPK KFEBO OB #JMMCPBSE MJTUJ LBLP BMCVNB UBLP J TJOHMPWB )FBSU 0G (PME 6[ BMCVN EPMB[J J%7%LPODFSUKFTOJNMKFOPTFCVK OJNSFEBUFMKTLJNTUJMPNUJQJ¸OJN[B :PVOHB 4MBCB TWKFUMPTU OFNBSOB J OFNJSOB LBNFSB OFPCJ¸OJ J EVHJ LBESPWJ 0E TFEBNOBFTU TBNP USJQKFTNFOJTVPCVIWB¶FOFWJEFP [BQJTPN    5*

0CMB¸FOKFN TUBSJKFH ¸MBOB 5IF 4USPLFT J OPTJOPN VTQPSFEJWPN T POPN 3JDIBSEB "TIDSPGUB .BMJO UKFSBOBQSFESBTVEVHMB[CFOPWSMP VSCBOPH  OPWPWBMOPH NPNLB [B TUPMKF¶F /P QKFTNF T OKFHP WPH USF¶FH TPMP BMCVNB PSEJOBSOJ TVSPDL NBMPQSFQSPEVDJSBO QSF WJ‘F NBJOTUSFBN TMJLPWJUP SF¸F OP CPMKF PE #PO +PWJKB MP‘JKF PE 4QSJOHTUFFOB P¸JUPHV[PSBJVPTUB MPN HPTUBOB(MJUUFSJO5IF(VUUFS 1P¸JOKF JNQSFTJWOP ³%PO¨U -FU 5IFN 5BLF :PV %PXO¥ KF QPQVU TUSBTOFKVUBSOKFNPMJUWF[BKP‘KFE OJNMJKFQJNEBOPNV”JWPUVVTUJMV ³OJ‘UBNJOF¶FPWJEBOQPLWBSJU OJ MVQF”J CBSCBSJ OJ HMVQJ QPMJUJ¸BSJ¥ 4B TWPKJN LSBKOKF OB[BMOJN HMB TPN .BMJO PCPHB¶VKF BUNPTGFSV EBIPNDPVOUSZBQBKFQKFTNBKP‘ OFLBLP PSHBOTLJKB CMJ”B QSPTKF¸ OPN EVIV OFQBUWPSFOB J OFWJOB /BKCPMKJ USFOVUBL PWEKF KF EJSMKJW EVFU EWBKV NV‘LBSBDB V ³#SPLFO 3BEJP¥.BMJOOJKFJHSBPOBTJHVSOP J LBP HPUPWP TWBLB OBEB JNBMP WF[BOB[BBMUDPVOUSZQPTMJKFPSJ HJOBMOPH(SBIBNB1BSTPOTBVQP TMJP &NNZMPV )BSSJT WF¶ KF VTQJP QSJEPCJUJ WFMJLPH #PTTB (MBTPWOP VQBSFOJ V QKFTNJ P QSP‘MJN WSF NFOJNB J J[HVCMKFOPK EKFWPKDJ UKF SBKVOBKF”FOKFLP”F/B”BMPTU OF VTQJKFWB PWBK /KVKPS¸BOJO PES”BUJ JTUV SB[JOV EP LSBKB  QSFKFEOP MJ¸BO V QKFTNBNB KB¸FH UFNQB QSFWJ‘F QSJUJ‘¶F J JTQBEB BSUJGJDJKF MBO UBLPEBOBLPOPETMV‘BOJI QKFTNB PTUBKF EPKBN LBP EB TUF QSFTMV‘BMJ +FTTF .BMJO J EBMKF PTUBKF CPNCB LPKB CJ UFL USFCBMB FLTQMPEJSBUJ 

5*

XXXIJGJNFEJBIS


NE^^VIGIR^MNI 3BZB$IBSMFTB J[WPEJJEWJKF[BQB”F OFWMBTUJUFTLMBECF¥#MVFTBU4VOSJTF¦ J¥3PBEIPVTF#MVFT¦ TWBLVVUSBKBOKV PEEFTFUNJOVUB*BLPTFPWBKBMCVN OFNP”FQPIWBMJUJJ[OJNOPLWBMJUFUOJN UPOTLJN[BQJTPN HMB[CBEPOPTJQPUJ DBKBOVHPÀBK BVUFOUJ¸OJCMVFTGFFMJOH TQPOUBOPTU TUSBTU J OFLPMJLP TKBKOJI HJUBSTLJITPMB”B 

%)

"MCFSU,JOH #MVFT"U4VOSJTF 4UBY"RVBSJVT3FDPSET

PROSLAVLJEN VELIKI JUBILEJ NAŠEG SURADNIKA

Sedamsto „Zvjezdanih prašina“ Dubravka Majnarića 4

WF¸BOJN LPODFSUPN #JH CBOEB)35BTHPTUJNBKF TWJCOKBV4UVEJKV#BKTJ¶)35B QSPTMBWMKFOBFNJTJKB¥;WKF[EBOB QSB‘JOB¦ ‘UP KV TWBLPHB QFULB PE EP TBUB OB %SVHPN QSP HSBNV )SWBUTLPHB SBEJKB VSFÀVKF J WPEJ%VCSBWLP.BKOBSJ¶/FLBEB‘OKJ EVHPHPEJ‘OKJ VSFEOJL V +VHPUPOV J VNKFUOJ¸LJ EJSFLUPS ,% -JTJOTLJ %VCSBWLP.BKOBSJ¶KFFNJTJKVQPLSFO VPQSJKFUSJOBFTUHPEJOBTOBNKFSPN EBTUJMTLJSB[OPMJLJNSFQFSUPBSPN ¥PE #BDIB EP KB[[B¦ [BCBWJ J FEVDJSB ‘JSPLJ CSPK TMV‘BUFMKB SBEJKB %B KF V UPNFVTQJPQPUWSEJMJTVNOPHPCSPKOJ QPTKFUJUFMKJ4UVEJKB#BKTJ¶VLPKFNTF [BUVQSJHPEVUSFCBMPQPTUBWJUJOFLP MJLPOPWJISFEPWBTUPMBDB ,SP[ QSPHSBN LPKJ KF CJP PTNJ‘MKFO EBQSFETUBWJOFLFPESVCSJLBFNJT JKF QSJNKFSJDF ¥7PLBM JOTUSVNFO UBM JOUFSOBDJPOBM¦ ¥ PLSFUBKB [B EJTLPGJMF LPMFLDJPOBSF¦ ¥+B[[ #FGPSF.JEOJHIU¦JESVHF UFQPETKFUJ OBOBK[OB¸BKOJKFUSFOVULF¥;WKF[EBOF QSB‘JOF¦ WPEJMJ TV %VCSBWLP .BKOBSJ¶JTVSBEOJDBVFNJTJKJ4BCJOB +BHBOKBD #JH CBOE )35B KF QPE WPETUWPN 4JMWJKB (MPKOBSJ¶B J[WFP OFLPMJLP TLMBECJ LPKF TV PCJMKF”JMF FNJTJKV J[NFÀV PTUBMJI J POF LPKF TF FNJUJSBKV LBP ‘QJDB ¥;WKF[EBOF QSB‘JOF¦JKJOHMPWJQSJMPHB,BPHPTUJ

V[OKJITVOBTUVQJMJQSPTMBWMKFOJHMB[ CFOJDJLPKJTVPTPCOPJMJLSP[[BTUV QMKFOPTU QVUFN TOJNBLB CJMJ WF[BOJ V[ ¥;WKF[EBOV QSB‘JOV¦ J %VCSBWLB .BKOBSJ¶B QKFWB¸J ;EFOLB ,PWB¸J¶FL 3BEPKLB ‰WFSLP (BCJ /PWBL J 4UKFQBO +JNNZ 4UBOJ¶ UF JOTUSVNFOUBMOJ TPMJTUJ USVCB¸ J LSJMOJ¸BS -BEJTMBW 'JESJ J LMBSJOFUJTU #SBOLP 0W¸BSJ¶ *[WFECBNB TUBOE BSEB ¥3VCZ¦ J ¥0CMJWJPO¦ QSFETUBWJP TF J TBN TMBWMKFOJL IBSNPOJLB‘ %VCSBWLP .BKOBSJ¶ 3FQFSUPBS KF WF¶JN EJKFMPN CJP TBTUBWMKFO PE QP[OBUJI TLMBECJ J[ EPCB TXJOHB LPKF KF ¸FTUP [BTUVQMKFOP V FNJT JKJ 6WKFSMKJWJN J[WFECBNB QP[OBUJI TLMBECJ KB[[ J ‘MBHFSTLPH QSJTUVQB PEV‘FWJMJ TV CSPKOV QVCMJLV LPKB KF CVSOJN QMKFTLPN PEPCSJMB QSP HSBN UF KF ¥QSPUFTUJSBMB¦ ‘UP LPE OBTOFEPTUBKFLPODFSBUBPWBLWPHB ”BOSB 5JKFLPN LPODFSUB QPUQSFETKFE OJDB)SWBUTLFHMB[CFOFVOJKF4BOKB %PMF”BM KF %VCSBWLV .BKOBSJ¶V VSV¸JMB 1PTFCOV QMBLFUV )(6B LPKPN HB KF (MBWOJ PECPS )(6 B OBHSBEJP V QPWPEV HPEJOB EKFMPWBOKB BVSFEOJL;BCBWOPHQSP HSBNB FMKLP .FTBS J EJSFLUPS QSP HSBNB )SWBUTLPHB SBEJKB %PNBHPK 7FS‘J¶ [B EVHPHPEJ‘OKV TVSBEOKV T )SWBUTLJNSBEJKPNQSFEBMJTMBWMKFOJLV QSJHPEOJQPLMPO /BLPO LPODFSUOPH EJKFMB  KF FNJTJKB ¥;WKF[EBOF QSB‘JOF¦ OBT UBWMKFOB QSJMP[JNB ¥%J[[Z (JMMFTQJF V ;BHSFCV¦ J[KBWBNB TMV‘BUFMKB J SVCSJLPN ¥+B[[ #FGPSF .JEOJHIU¦ T J[WFECBNB'SBOLB4JOBUSF 5FLTUJGPUP%BWPS)SWPK

XXXIJGJNFEJBIS

#MVFT HJUBSJTU J QKFWB¸ "MCFSU ,JOH SPÀFO KF OB QMBOUB”J QBNVLB V*OEJBOPMJ V.JTTJTTJQQJKV VQPUJDBK OPN PLSV”KV [B QSP”JWMKBWBOKF CMVFT GFFMJOHB /BLPO ‘UP KF SBEJP LBP WP[B¸CVMEP”FSB QPQSBWMKBPBVUPNP CJMF QKFWBP V HPTQFM [CPSV J TWJSBP CVCOKFWF QPTWFUJPTFHJUBSJJQKFWBOKV CMVFTB 6CS[P KF PWBK MKFWPSVLJ HJUB SJTU QPTUBP KFEBO PE OBKVUKFDBKOJKJI CMVFT HMB[CFOJLB /B OKFHB TV TF QP[JWBMJ 4UFWJF 3BZ 7BVHIBO +JNJ )FOESJY &SJD $MBQUPO .JDL 5BZMPS J ESVHJQPQVMBSOJHJUBSJTUJ*[OJNOPLSF BUJWOPJEJTLPHSBGTLJQMPEOPSB[EPCMKF JNBPKFVESVHPKQPMPWJDJ‘F[EFTFUJIJ QSWPK TFEBNEFTFUJI LBEB KF TOJNBP [B UWSULV 4UBY 4OJNJP KF UBEB OJ[ [BQB”FOJI BMCVNB TBEB EPTUVQOJI J OB OB‘FN US”J‘UV QSJNKFSJDF MFHFO EBSOJ ¥#PSO 6OEFS " #BE 4JHO¦ UF ¥*¨MM1MBZ5IF#MVFT'PS:PV¦ ¥*8BOOB (FU 'VOLZ¦ ¥#MVTF 'PS ,JOH ,JOH %PFT5IF,JOH¨T5IJOHT¦JESVHF6[ OKJI CJ NPHMJ VWSTUJUJ J BMCVN ¥#MVFT "U 4VOSJTF¦ LPKJ KF TOJNMKFO V JTUPN SB[EPCMKV BMJKFTOJNLBQPISBOKFOBV MBEJDVJOJKFPENBIPCKBWMKFOB"MCFSU ,JOH HB KF TOJNJP TSQOKB OB OBTUVQV OB KB[[ GFTUJWBMV V ‘WJ DBSTLPN .POUSFVYV LPKJ TV LSJUJ¸BSJ QSPHMBTJMJKFEOJNPEQFUOKFHPWJIOBK CPMKJI OBTUVQB 5BEB TV V OKFHPWPN TBTUBWV TWJSBMJ HMB[CFOJDJ QP[OBUJ T SB[OJITFTTJPOB[BUWSULV4UBYUSVCB¸J /PSWJMMF )PEHFT J 8JMCVS 5PNQTPO UFOPSTBLTPGPOJTU3JDL8BUTPO PSHV MKB‘ +BNFT 8BTIJOHUPO HJUBSJTU %PO ,JOTFZ CBTJTU #JMM 3FOOJF J CVCOKBS 4BN ,JOH *[WFECB TLMBECF ¥'PS 5IF -PWF 0G " 8PNBO¦ J[WPSOP KF CJMB PCKBWMKFOB OB BMCVNV ¥.POUSFVY 'FTUJWBM"MCFSU,JOH$IJDP)BNJMUPO -JUUMF.JMUPO¦0TJNCMVFTTUBOEBSBEB NFÀVLPKJNBJ¥*#FMJFWFUP.Z4PVM¦

&SJL5SVGGB[ "SLIBOHFMTL $BQJUPM.VTJD#MVF/PUF%BMMBT3FDPSETœFUSEFTFU‘FTUPHPEJ‘OKJ GSBODVTLJ USV CB¸&SJL5SVGGB[KFEBOKFPEOBKQP[OB UJKJI HMB[CFOJLB EBOB‘OKF TVWSFNFOF FVSPQTLFKB[[JGVTJPOTDFOF,MBTJ¸OP ‘LPMPWBO HMB[CFOJL LPKJ KF TWJSBP TB TJNGPOJKTLJN PSLFTUSJNB PEMJ¸OP TF TOBMB[J V J[WFECBNB .P[BSUB J 7FSEJKB BMJ J LBP WPÀB WMBTUJUF TLVQJ OF *BLP KF OKFHPW JTLB[ EBMFLP PE NBJOTUSFBNB BMCVNF PCKBWMKVKF [B BNFSJ¸LV UWSULV #MVF /PUF WPEF¶V OB QPMKV KB[[ J[EBWB‘UWB LBP KFEBO PESJKFULJIFVSPQTLJIHMB[CFOJLBLPKJKF UBLPTUBPV[CPLOBKWF¶JNTWKFUTLJN [WJKF[EBNB KB[[B /KFHPWB KF HMB[CB QPEMP”OB QSPNKFOBNB JTUSB”JWBOKV WMBTUJUPH KF[JLB J OPWJI [WVLPWB LPKF TF[BTOJWBOBJNQSPWJ[BDJKBNBJTQB KBOKVKB[[BTFMFNFOBUJNBTVWSFNFOF LMVQTLF QMFTOF ESVN §O¨ CBTT IJQ IPQ SPDLJFUOPHMB[CF/BEBIOV¶F [B TWPK OPWJ BMCVN QSPOB‘BP KF V SVTLPN HSBEV "SLIBOHFMTLV TNKF ‘UFOPN LJMPNFUBSB TKFWFSOP PE .PTLWF OFEBMFLP #JKFMPHB NPSB V LPKFNKFWJ‘FQVUBOBTUVQJPTBTWPKJN TBTUBWPN 4OJNJP HB KF TB TUBOJN ¸MBOPWJNBTWPKFHB³UFUB¥TLPKJNBKF OFLPMJLP NKFTFDJ QPTMJKF OBTUVQJP OB PWPHPEJ‘OKFN.V[J¸LPNCJFOOBMV ;BHSFCV,JOV4UVEFOUTLPHBDFOUSB LMBWJKBUVSJTUPN 1BUSJDLPN .VMMFSPN CBTHJUBSJTUPN.BSDFMMPN(JVMJBOJKFN J CVCOKBSPN .BSDPN &SCFUUPN /P [B SB[MJLV PE UPH LPODFSUB LPKJ KF V

IJGJNFEJB

113


NE^^VIGIR^MNI QPUQVOPTUJ CJP JOTUSVNFOUBMBO OFLF J[WFECF OB BMCVNV TV QKFWBOF B V OKJNBTFLBPHPTUJQSJESV”VKVQKFWB¸J &E )BSDPVSU /ZB J $ISJTUPQIF %PL TF OKFHPWB HMB[CB OB QSFUIPEOJN BMCVNJNBVHMBWOPNSFGFSJSBMBOBGVTJ PO J[ TFEBNEFTFUJI T FMFNFOUJNB TVWSFNFOFLMVQTLFHMB[CF OBPWPN BMCVNV 5SVGGB[ UBK QSJTUVQ EKFMPNJ¸ OP QSP‘JSVKF VUKFDBKJNB QSPHSFTJWOPH SPDLBJQPQBJ[JTUPHSB[EPCMKB4WJN KFJ[WFECBNB[BKFEOJ¸LJNFMBOLPMJ¸BO VHPÀBK V LPKJ TF QSJNKFSFOP VLMBQB 5SVGGB[PW JOUPSWFUBO NJOJNBMJTUJ¸ LJ QSJTUVQ TWJSBOKV USVCF (MB[CB OB BMCVNV KF NFMPEJP[OB OFBHSFTJWOB J QSPGJOKFOB T EJTLSFUOJN LPSJ‘UFOKFN FMFLUSPOJLF V PCPHB¶JWBOKV J CPKBOKV [WVLPWB UF OFOBNFUMKJWJN JOLPSQPSJ SBOKFN FMFNFOBUB EBOB‘OKF LMVQTLF TDFOF,PSFLUOBJ[WFECB BMJQPOFLBE QSFCBOBMOB CF[ V[CVÀFOKB J FNPDJKB LPKJNBCJ[BJOUSJHJSBMJOBQPOPWMKFOPTMV ‘BOKF%)

.FUIFOZ.FIMEBV 2VBSUFU /POFTVDI%BODJOH#FBS.BUFSJKBM [B BMCVNF ¥.FUIFOZ .FIMEBIV¦ J ¥2VBSUFU¦  TOJNMKFO KF JTUPEPCOP V TUVEJKV ¥3JHIU 5SBDL¦ V /FX:PSLV'PSNVMVLPKBKFEFGJOJ SBOB J[MBTLPN QSWPH BMCVNB J LPKB KF QPUQVOP JTQVOJMB HMB[CFOJLF B QVCMJDJJLSJUJDJQSV”JMB[BOJNMKJWQPHMFE QSFNBHMB[CFOJNSB[NJ‘MKBOKJNBEWP KJDFWFMJLBOBJOJKFCJMPQPUSFCOP[OBU OJKFNPEJGJDJSBUJ7F¶JOBNBUFSJKBMBSFB MJ[JSBOBKFVGPSNJLWBSUFUBV[TVEKFMP WBOKF.FIMEBVPWFSJUBNTFLDJKF -BSSZ (SFOBEJFS OB CBTV UF +FGG #BMMBSE OB CVCOKFWJNB 5BLWB GPSNBDJKB KF V HMB[CV VOJKFMB TPMJEOV EP[V EJOBNJ LF CPKF QSF[FOUOPTUJ UFVOBQSJKFEJMB TMV‘MKJWPTUNBUFSJKBMB"MCVNWF¶TBNP QPWS‘OJNVQP[OBWBOKFNTOKFHPWPN BUNPTGFSPNPEBKF[OBUOPFNPUJWOJKJ UPQMJKJJKFEOPTUBWOJKFTUSVLUVSJSBO[WVL

114

IJGJNFEJB

LPKBHBEPOFLMFEJTUBODJSBPEQSFU IPEOJLB5FLWBMJUFUFDJKFMJQSPKFLU¸JOF JOUSJHBOUOJN J OBQSPTUP OVEF LPN QBSBDJKV TMBHBOKB TMJ¸OJI FMFNFOBUB VTBTWJNESVHB¸JKVHMB[CFOVGPSNV ¥2VBSUFU¦KFQPTWFNVQSJNKFSJ[WBO SFEOP PESBÀFOPH NPEFSOPH KB[[ QSPKFLUB LPKJ UF‘LP NP”F QPECBDJUJ 4WJSLB WSIVOTLJI HMB[CFOJLB PEMJ¸OP PESBÀFO QSPEVLDJKTLJ J TOJNBUFMKTLJ EJP QPTMB UF LWBMJUFUBO NBUFSJKBM OF OVEF QVOP TUSBOQVUJDB OB LPKJNB QSPKFLUNP”F[BTUBUJ/P QPOF‘UPKF JQBLCJMPEPQBEMKJWJKFOBQSWPNJOJDJKBM OPNBMCVNVLPKJKFPUWPSJPTVSBEOKV 1SJKF TOJNBOKB LPNQMFUOPH NBUFSJ KBMB HMB[CFOJDJ TV J[NKFOKJWBMJ JEFKF J NFMPEJKF QSFLP JOUFSOFUB LPSJTUF¶J LPNQBUJCJMOF QSPHSBNF WSMP ¸FTUP LPNVOJDJSBMJJ[BUSFOVUBLVLPKFNTV LPOB¸OP V”JWP VTQKFMJ TV¸FMJUJ TWPKF WJ[JKF'PSNBDJKBEVFUBTWPKJNKFNJOJ NBMJ[NPN QPOVEJMB JEFBMBO NFEJK LPKJ KF TOB”OP SFGMFLUJSBP PEBCSBOV HMB[CFOV GPSNV ,WBSUFU KF QPNBMP SB[SJKFEJP BUNPTGFSV OP QPOVEJP KF OPWV SB[JOV NFMPEJP[OPTUJ J MJSJDJ[BN LPKJKFQPWF[OJDBPCBHMB[CFOJLBJOBK TOB”OJKBLBSBLUFSJTUJLBLPKBTFPUWBSB QSFNB TMV‘B¸V (VTUB IBSNPOJ¸LB TUSVLUVSBTNOPHPJOGPSNBDJKBJVWJKFL QSJTVUOFOFEB¶FTVLMBQBOKFNLMBWJSB JHJUBSFVLPNQP[JDJKVSB[MPHTVTQPSB EJ¸OJI BMJJ[OB¸BKOJI QPLV‘BKBOKJIP WFTVSBEOKFVEVFUJNB4WFUPQSV”B BSHVNFOUF [B BOHB”JSBOKF EPEBUOJI HMB[CFOJLB ¸JKF QSPNKFOF UFNQB J CPHBUBQBMFUBUPOPWB QSFQP[OBUMKJWVJ TQFDJGJ¸OVBUNPTGFSVOBBMCVNV¸JOF KFEOJN PE OKFHPWJI BEVUB .FIMEBV KF TWKF”  [BOJNMKJW J QPNBMP EPNJ OBOUBO/KFHPWJOTUSVNFOUKFOKF”BO PC[JSBO QSFNB PTUBULV TBTUBWB OP QPUQVOPJOWPMWJSBOVTWJSLVJPEQSWF EP QPTMKFEOKF OPUF QSFEBO QSPKFLUV .FUIFOZTESVHFTUSBOFPTUBKFWKFSBO NFMPEJKBNB J TWJSBOKV LPKF QP[OBKF NPJ[TVSBEOKFTWMBTUJUJNTBTUBWPN .BUFSJKBM TF TBTUPKJ PE PSJHJOBMOJI TLMBECJ JBLP KF QSJKF QP¸FULB TOJNB OKB PUWPSFOB J NPHV¶OPTU LPSJ‘UFOKB TUBOEBSEB JOUFO[JUFU TVSBEOKF J LSF BUJWOPTUJ UBLWV KF NPHV¶OPTU QPUQV OP PULMPOJP ¥2VBSUFU¦ KF KP‘ KFEOPN VLB[BP OB TQPTPCOPTU J ”FMKV EB TFQPUJDBKOPNJLWBMJUFUOPNTVSBE OKPNLPKVTVPCBHMB[CFOJLBVTWPN VNKFUOJ¸LPN ”JWPUV PCJMBUP LPSJTUJMJ PCPHBUJ WMBTUJUJ J[SJ¸BK BMJ J OB ¸JOKFOJ DV EB TV [BKFEOJ¸LJN NV[JDJSBOKFN TUWPSJMJ OFLPMJLP J[WBOSFEOJI TLMBECJ *[EWPKJUJ TF NPSB .FIMEBVPWB ¥'FBS

"OE 5SFNCMJOH¦ GVTJPO OFPCJ¸OPH SJUNBJ[BOJNMKJWPHGSB[JSBOKB UFOKF”OB ¥5IF4PVOE0G8BUFS¦LPKVQPUQJTVKF .FUIFOZ 

((

$IJDL$PSFB 3FOEF[WPVT*O/FX:PSL 5IF .PWJF%7% #.(4POZ.FOBSU/BLPO ‘UP KF UWSLB 4USFUDI 3FDPSET PCKBWJMB EWPTUSVLJ LPNQBLU EJTLÂ¥3FOEF[WPVT*O/FX:PSL¦HMB TPWJUPH BNFSJ¸LPH LMBWJSJTUB $IJDLB $PSFBF UWSULB #.( PCKBWJMB KF OJ[ %7%PWBOBLPKJNBTVUBLPÀFS[BCJ MKF”FOJOBTUVQJVTMBWOPNOKVKPS‘LPN LMVCV#MVF/PUF$PSFBJIKFPTUWBSJP T SB[OJN WMBTUJUJN TBTUBWJNB UJKFLPN USJ UKFEOB OBTUVQB QSPTJODB VQSJMJ¸FOJIQPWPEPNVNKFUOJLPWB‘F[ EFTFUPHSPÀFOEBOB*[CPSJ[WFECJOB %7%VUFLTFEKFMPNJ¸OPQSFLMBQBT POJNOBLPNQBLUEJTLV BQSFETUBWMKB VWPEOJLV%7%PWFLPKJEPOPTFDKFMP WJUFTOJNLFTWBLPHTBTUBWB/BPWPN J[EBOKV $PSFB KF QSFETUBWMKFO LBP J[OJNBOLMBWJSJTU UFTWFTUSBOJVNKFUOJL J TLMBEBUFMK HMB[CFOJL TKBKOJI [BNJTMJ J JTUSB”JWB¸LPH EVIB /B OKFHB TV VWS‘UFOFJ[WFECF‘UPJIKFPTUWBSJPTB TWJNLPNCJOBDJKBNBLPKFTVTVEKFMP WBMFOBPWJNSPÀFOEBOTLJNLPODFSUJ NB JBLP KF UJNF QSFETUBWMKFO UFL EJP OKFHPWF CPHBUF LBSJKFSF 1SJNKFSJDF [BHSFCB¸LB ¶F HB QVCMJLB VQP[OBUJ VQPTWFESVL¸JKFNLPOUFLTUV VEVV T CBOE”PJTUPN #FMPN 'MFDLPN  TUVEFOPH OB ;BHSFC +B[[ 'FTUJWBMV LBEB ¶F QSPNPWJSBUJ TWPK [BKFEOJ¸LJ BMCVN %7% [BQP¸JOKF J[WFECPN T USJKPN V LPKFN V[ OKFHB TWJSBKV LPOUSBCBTJTU .JSPTMBW7JUPVTJCVCOKBS3PZ)BZOFT 4BTUBW KF OB[WBO /PX )F 4JOHT /PX )F 4PCT 5SJP QP BMCVNV ‘UP TV HB TOJNJMJ [B #MVF /PUF V SBOPNSB[EPCMKVTBNPTUBMOF$PSFBJOF

LBSJKFSF JBLP TV VTQKF‘OP EKFMPWBMJ J QP¸FULPN PTBNEFTFUJI ,BP KFEBO PE OBK[OB¸BKOJKJI LMBWJSJTUB TVWSFNFOB KB[[B $PSFB KF UJKFLPN TWPKF LBSJKFSF TVEKFMPWBP V CSPKOJN BMM TUBST TBTUB WJNBTVSBÀVKV¶JTBTMBWOJNKB[[JTUJNB +FEBOPEUBLWJITBTUBWBWPEJPKFLSB KFNTFEBNEFTFUJI6OKFNVTVTWJSBMJ LPOUSBCBTJTU &EEJF (PNF[ CVCOKBS 4UFWF (BEE J TBLTPGPOJTU +PF 'BSSFMM LPKFH KF QPTMJKF [BNJKFOJP .JDIBFM #SFDLFS 4 UJN KF LWBSUFUPN $PSFB TOJNJPBMCVNÂ¥5ISFF2VBSUFUT¦ UFHBKFQPOPWOPPLVQJP[BTMBWMKFOJ¸LJ LPODFSU ,BP ‘UP KF UP OFLBE ¸JOJP T )FSCJFN )BODPDLPN PWPN QSJHP EPN TWJSB LMBWJSTLJ EVFU T (PO[BMPN 3VCBMDBCPN 0E [BTUVQMKFOJI LPN CJOBDJKB OBKV[CVEMKJWJKJ KF EVP T KFEOJN PE OBKPTFCVKOJKJI QKFWB¸B #PCCZKFN .D'FSSJOPN /KJIPWF J[WFECF [SB¸F WJSUVP[OPԦV LPNVOJLBUJWOPԦV TQPOUBOPԦV EVIPN J IVNPSPN UF TKBKOPNJOUFSBLDJKPNTQVCMJLPN0TJN $PSFBJOPHBLVTUJ¸OPHUSJKBTLPOUSBCB TJTUPN+PIOPN1BUJUVDDJKFNJCVCOKB SPN%BWFPN8FDLMPN SPÀFOEBOTLP TMBWMKF OJKF NPHMP QSP¶J CF[ EVFUB T WJCSBGPOJTUPN (BSZKFN #VSUPOPN T LPKJN QPWSFNFOP OBTUVQB PE LSBKB TFEBNEFTFUJI $PSFB J[OJNOP DJKFOJ HMB[CV LMBWJSJTUB #VEB 1PXFMMB LPKFN KFQPTWFUJPBMCVNTOJNJW‘JHBTHMB[ CFOJDJNBPLVQMKFOJNJ[BPWVQSJHPEV CVCOKBSPN3PZPN)BZOFTPN TBLTP GPOJTUPN+PTIVPN3FENBOPN USVCB ¸FN 5FSFODFPN #MBODIBSEPN J LPO USBCBTJTUPN$ISJTUJBOPN.D#SJEFPN /BTMBWMKVKFTWJSBPJTUSJPN‘UPHBKF PTUWBSJP T ¸MBOPWJNB TBTUBWB 0SJHJO CBTJTUPN"WJTIBJKFN$PIFOPNJCVC OKBSPN +FGGPN #BMMBSEPN BMJ J T DKF MPLVQOPN QPTUBWPN V LPKPK V[ TQP NFOVUF HMB[CFOJLF TWJSBKV J LMBSJOFUJTU 4UFWF8JMTPO USPNCPOJTU4UFWF%BWJT JCBTLMBSJOFUJTU5JN(BSMBOE /B %7% TV VWS‘UFOJ J SB[HPWPSJ T $IJDLPN $PSFBPN J PTUBMJN HMB[CF OJDJNB UFESVHJNTVSBEOJDJNBLPKJTV TVEKFMPWBMJ V SFBMJ[BDJKJ PWPH [BIUKFW OPHQSPKFLUB %)

"SU#MBLFZ 1BSJT 0MZNQJB &N"SDZ6OJWFSTBM"RVBSJVT3FDPSET5WSULB 6OJWFSTBM QPOPWOP KF SFJ[EBMB VTQKF‘OV FEJDJKV +B[[ JO 1BSJT LSP[ LPKV QSFETUBWMKB HMBTPWJUF FVSPQTLF BMJ J BNFSJ¸LF HMB[CFOJLF LPKJ TV TOJNBMJ V 1BSJ[V &EJDJKB KF QPTUBMB

XXXIJGJNFEJBIS


V QBSJ‘LPN 5IFBUSF EFT $IBNQT &MZTFFT5BEBTVV[#MBLFZBOBTUVQJMJ USVCB¸ -FF .PSHBO UFOPS TBLTPGP OJTUJ 8BZOF 4IPSUFS J #BSOFZ 8JMFO LMBWJSJTUJ #VE 1PXFMM JMJ 8BMUFS %BWJT NMBÀJ UF LPOUSBCBTJTU +ZNJF .FSSJUU 6OJ‘UBNBOKFV[CVEMKJWJNJ[WFECBNB TWJSBKV1PXFMMPWFTLMBECF¥%BODF0G 5IF *OGJEFT¦ J ¥#PVODJOH 8JUI #VE¦ .PSHBOPWV¥5IF.JEHFU¦J(JMMFTQJFWV ¥"/JHIU*O5VOJTJB¦ QPQVMBSOB[BIWBMKVKV¶JQPWJKFTOJN BMJ OJLBE EPWPMKOP WSFEOPWBOJN TOJN LBNBOFLJIPEQPOBKCPMKJIFVSPQTLJI KB[[JTUB %KBOHB 3FJOIBSEUB 5PPUTB 5IJFMFNBOTB J ESVHJI BMJ J HMBTPWJ UJI BNFSJ¸LJI HMB[CFOJLB -PVJTB "SNTUSPOHB %J[[ZKB(JMMFTQJFB $IFUB #BLFSB %PO #ZBTB %POBMEB #ZSEB J ESVHJI %B KF 1BSJ[ LPKJ KF CJP VUP ¸J‘UFN SB[OJI HMB[CFOJLB J[ DJKFMPHB TWJKFUB QPTFCJDF OFLJI TMBWOJI BNF SJ¸LJI KB[[JTUB [B QPWJKFTU KB[[B WJ‘F PEVTQVUOFTUBOJDF TWKFEP¸JJBMCVN LPKJKFTMBWOJCVCOKBS"SU#MBLFZTOJNJP LSBKFN OB OBTUVQV V QBSJ‘LPK 0MZNQJKJ ;BIWBMKVKV¶JQPUJDBKOPNVHPÀBKVPES ”BPKFTKBKBOLPODFSULPKJKF[BCJMKF”FO J PCKBWMKFO OB BMCVNV B EBOBT J OB LPNQBLU EJTLV 4OJNLB J TWJSLB TV OB SB[JOJ OBKCPMKJI BMCVNB ‘UP JI KF #MBLFZ V UP OBKLSFBUJWOJKF SB[EPCMKF TWPKF LBSJKFSF TOJNBP [B UWSULV #MVF /PUF 6PTUBMPN UPN KF QSJHPEPN OBTUVQJP T KFEOPN PE CPMKJI QPTUB WB TWPKJI +B[[ .FTFOHFSTB V LPKPK TV TWJSBMJ USVCB¸ -FF .PSHBO UFOPS TBLTPGPOJTU #FOOZ (PMTPO LMBWJSJTU #PCCZ5JNNPOTJLPOUSBCBTJTU+ZNJF .FSSJUU0TJN‘UPKFPEHPKJPOJ[HMB[ CFOJLB LPKJ JHSBKV WPEF¶V VMPHV OB EBOB‘OKPKKB[[TDFOJ #MBLFZKFNMBEF HMB[CFOJLFQPUJDBPJOBTLMBEBOKF‘UP TFWJEJJOBPWPNBMCVNV6OBEBI OVUJNJ[WFECBNB PELPKJIOFLFUSBKVJ WJ‘FPEEFTFUNJOVUB TWJSBKV.POLPW TUBOEBSE ¥+VTUJDF¦ UF 5JNNPOTPWV TLMBECV ¥.PBOJO¨¦ QP LPKPK KF OB[JW EPCJP OBKQP[OBUJKJ #MBLFZFW BMCVN LBP J (PMTPOPWF ¥+VTU #F .ZTFMG¦ ¥* 3FNFNCFS $MJGGPSE¦ ¥"SF :PV 3FBM¦ ¥#MVFT.BSDI¦J¥8IJTQFS/PU¦ 1PTFCJDFKFEPKNMKJWBJ[WFECBQP[OB UF TLMBECF ¥#MVFT .BSDI¦ KFEOB PE OBKCPMKJIV#MBLFZFWPKLBSJKFSJ B¸FTUP KVKFTWJSBP ;B MKVCJUFMKF #MBLFZFWF HMB[CF J IBS ECPQB [BOJNMKJW KF QPEBUBL EB KF V JTUPK FEJDJKJ PCKBWMKFO J BMCVN ¥1BSJT +BN 4FTTJPO¦ LPKJ EPOPTJ TOJN LV PTUWBSFOV HPEJOV EBOB QPTMJKF

XXXIJGJNFEJBIS;OBEFUFMJLPKBKFQSP‘MFHPEJOFCJMB KB[[QPTUBWBTOPWB ,BECJQSPWFMJ BOLFUV NFÀV LSJUJ¸BSJNB J MKVCJUFMKJ NB KB[[B WFMJLB KF WKFSPKBUOPTU EB CJTFVBMMTUBSTLWJOUFUVOB‘MJUFOPS TBLTPGPOJTU .JDIBFM #SFDLFS HJUB SJTU 1BU .FUIFOZ LMBWJSJTUJ )FSCJF )BODPDL JMJ #SBE .FIMEBV LPO USBCBTJTU +PIO 1BUJUVDDJ J CVCOKBS +BDL %F+PIOFUUF HMB[CFOJDJ LPKJ TV J QSJKF TVEKFMPWBMJ OB TOJNB OKJNB #SFDLFSPWPJI BMCVNB 5JKFLPN LPMPWP[B QSP‘MF HPEJOF POJ TV TF PLVQJMJ OB TOJNBOKV LPKF KFOFEVHPSF[VMUJSBMPPCKBWMKJWBOKFN ¥1JMHSBNBHFB¦ KFEOPH PE OBKCP MKJI EKFMB V #SFDLFSPWPK LBSJKFSJ /B ”BMPTU CJMPKFUPOKJIPWPQPTMKFEOKF PLVQMKBOKF V JTUPK QPTUBWJ /BJNF EPCJUOJLUSJOBFTU(SBNNZKBVLBUF HPSJKBNB OBKCPMKJI KB[[ J[WPÀB¸B J TLMBEBUFMKB .JDIBFM #SFDLFS KF QP¸FULPNPWFHPEJOFOBLPOEVHF JUF‘LFCPMFTUJQSFNJOVPVQFEFTFU JTFENPKHPEJOJ”JWPUB*TLPSJTUJPKF

USFOVUBLVLPKFNNVTF[ESBWTUWF OB TJUVBDJKB LSBULPUSBKOP QPCPMK‘B MB JBLP KF CPMFTU NJFMPEJTQMBTUJ¸OJ TJOESPN WF¶ V[FMB NBIB UF KF OBLPO TWPKFH QPTMKFEOKFH LPO DFSUB T )FSCJFN )BODPDLPN V $BSOFHJF )BMMV TOJNJP KP‘ KFEBO BOUPMPHJKTLJBMCVNLPKJKFOBJ‘BPOB TKBKBO QSJKFN LPE QVCMJLF J LSJUJLF BMJ J OB EJWMKFOKF NFÀV HMB[CFOJDJ NB 1SJNKFSJDF ¸VWFOJ KF CVCOKBS 1FUFS &STLJOF QSJHPEPN OFEBWOPH HPTUPWBOKBV)SWBUTLPK LBEBKFV[ )(. KB[[ 0SLFTUSB ;BHSFC OBTUV QJP V ;BHSFCV ,S‘LPN #KFMPWBSV J -FJCOJU[V J[KBWJP EB KF UP GBOUB TUJ¸BOBMCVN BEB%F+PIOFUUFOB OKFNV TWJSB GFOPNFOBMOP OFWKF SPKBUOP 4WJ ¸MBOPWJ LWJOUFUB TWJSBKV NPUJWJSBOP TKBKOPJNQSPWJ[JSBKV¶J B LBP TBTUBW OF PEBKV EPKBN EB TF SBEJUFLPKFEOPLSBUOPNPLVQMKBOKV TBNP [B TOJNBOKF BMCVNB WF¶ EKFMVKVLBPTLVQJOBHMB[CFOJLBLPKJ TUBMOPTWJSBKV[BKFEOP OBEBIOKVKVJ QPUJ¸VKFEBOESVHPHB4KBKBOQPTBP PCBWJMJ TV J QSPEVDFOUJ .JDIBFM #SFDLFS (JM(PMETUFJO 4UFWF3PECZ J 1BU .FUIFOZ 5P KF VKFEOP QSWJ #SFDLFSPW BMCVN OB LPKFN J[WPEJ JTLMKV¸JWP WMBTUJUF TLMBECF *[WFECF [SB¸F VWKFSMKJWP‘¶V SB[JHSBOP‘¶V SBEP‘¶V NV[JDJSBOKB TOBHPN TVWSFNFOPH KB[[B T FMFNFOUJNB GVTJPOB GVOLB QPTUCPQB6J[WFECJ TLMBECF¥5VNCMFXFFE¦#SFDLFSTF WSB¶B &8*KV FMFLUSPOTLPN QVIB ¸FN HMB[CBMV LPKF HPEJOBNB OJKF TWJSBP LBLP CJ QPETKFUJP OB TUBSF EBOF LBEB KF TWJSBKV¶J UP HMB[CBMP WSBUPMPNOPJNQSPWJ[JSBPPTUWBSVKV¶J [WVLFMFLUSJ¸OFHJUBSF WJPMJOFJESV HJIHMB[CBMB %)

LPKJ PEHPWBSBKV OKFHPWV LBSBLUFSV ¥"MPOF 5PHFUIFS¦ ¥/BODZ¦ J ¥5IF 0OF * -PWF #FMPOHT UP 4PNFCPEZ &MTF ¦ UF OKFHPWPN TFO[JCJMJUFUV UBLPÀFS LPNQBUJCJMOF TLMBECF CMJ TLF CPTTB OPWB JEJPNV WMBTUJUF ¥&M 1SJODF¦J¦&NCSBDBEFSP¦ LBPJUFNV J[ GJMNB ¥$SOJ 0SGFK¦ J ¥4BNCB EF 0SGFV¦ TMBWOPH CSB[JMTLPH HJUBSJTUB J TLMBEBUFMKB -VJ[B #POGF /BJNF %FTNPOE KF CJP QSFETUBWOJL XFTU DPBTU ‘LPMF DPPM KB[[B TUJMB LPKJ KF V TQPKV TB TQPSJKPN J OKF”OJKPN JOB¸JDPN CSB[JMTLF TBNCF SF[VMUJSBP CPTTB OPWPN J[OJNOP QPQVMBSOPN V EPCB TOJNBOKB PWPH BMCVNB 6 UPN KF TUJMV %FTNPOE ¸FTUP TWJSBP UF KF JTUF HPEJOF LBE J ¥5BLF 5FO¦ 

T JTUJN TVSBEOJDJNB TOJNJP QP[OBUJ BMCVN ¥#PTTB "OUJHVB¦ 6[ OKFHB OB TOJNBOKV TV TWJSBMJ LPOUSBCBTJTU (FOF$IFSJDP VKFEOPKJ[WFECJ[BNJ KFOKFO(FOFPN8SJHIUPN BVKFEOPK (FPSHFPN %VWJWJFSPN J CVCOKB SPN $POOJFN ,BZPN UBEB ¸MBOPN ¸VWFOPH .PEFSO +B[[ 2VBSUFUB UF HJUBSJTUPN +JNPN )BMMPN HMB[CF OJLPN TMJ¸OB TFO[JCJMJUFUB T LPKJN KF %FTNPOE ¸FTUP TVSBÀJWBP B TWJSB J OB QP[OBUPK )BMMPWPK QMP¸J ¥$PODJFSUP¦ /B $% J[EBOKF VWS‘UF OF TV BMUFSOBUJWOF WFS[JKF TLMBECJ ¥&NCSBDBEFSP¦J¥&M1SJODF¦ UFJ[WFE CBTUBOEBSEB¥0VU0G/PXIFSF¦‘UP HB KF %FTNPOE TOJNJP EWJKF HPEJOF QSJKF  %)

%)

.JDIBFM#SFDLFS 1JMHSJNBHF 8"3FDPSET&N"SDZ"RVBSJVT1BVM%FTNPOE 5BLF5FO 1SFTUJHF"RVBSJVT3FDPSET

œVWFOJ BMU TBLTPGPOJTU J TLMBEBUFMK 1BVM %FTNPOE KF OBQJTBP TLMBECV¥5BLF'JWF¦[BLWBSUFULMB WJSJTUB %BWFB #SVCFDLB KFEBO PE OBKCPMKJIKB[[TBTUBWBTLSBKBQFEF TFUJIJQP¸FULB‘F[EFTFUJI VLPKFN KF HPEJOBNB TWJSBP 5B KF TLMBECB QPTUBMB IJNOB ,WBSUFUB #SVCFDL KVKFOBK¸F‘¶FTWJSBPJQPOKPKKFCJP OBKQP[OBUJKJ BMJ KF UBLPÀFS QPTUB MB J KB[[ TUBOEBSE OF[BPCJMB[BO V CJMKF”OJDJTWBLPHKB[[JTUBœVWFOJKF LMBWJSJTU PSJHJOBMOV J[WFECV PCKBWJP OB TWPKFN OBKQP[OBUJKFN BMCVNV ¥5JNF 0VU¦ QP[OBUPN QP TLMBE CBNB V LPKJNB FLTQFSJNFOUJSB T NFUSPN /B TMJ¸OPN SJUNJ¸LPN J NFMPEJKTLPN PCSBTDV [BTOJWB TF J %FTNPOEPWB TLMBECB ¥5BLF 5FO¦ PCKBWMKFOB OB OKFHPWPN JTUPJNF OPNBMCVNVJ[*BLPKFJ[WFE CB NFL‘B J PQV‘UFOJKB OF UPMJLP BUSBLUJWOB EPOPTJMJKFQ%FTNPOEPW TPMP V[ EJTLSFUOP LPLFUJSBOKF T PSJ KFOUBMOPN NFMPEJLPN /B WJTPLPK TV FTUFUTLPK SB[JOJ J PTUBMF J[WFECF OB BMCVNV 1P[OBU QP NJSOP¶J J QSPGJOKFOPTUJ V J[WFECBNB DPPMFS TLPN QSJTUVQV J TLMPOPTUJ CBMBEB NB %FTNPOE OB PWPN BMCVNV V[ OBTMPWOV TLMBECV UBLWJN QSJ TUVQPN J[WPEJ BNFSJ¸LF TUBOEBSEF

IJGJNFEJB

115


OPEWMOEVIGIR^MNI

:VBO$IVBO1BO $POUSBCBTTPEJCSBWVSB %BMMBT$MBTTJDT

6TMV¸BKVQBSUOFSTUWB$FCJ¶1BO¸JOJ TFLBLPQSJTUVQQP³KP‘WJ‘FJTUPHB¥ OF WSJKFÀB WF¶ QPEJMB[J ,PNF 1B QSJKF TWFHB VLVTV QPLMPOJLB LMBTJ¸ OF HMB[CF QPHMBWJUP SJKFULJI LPNB EB OBNJKFOKFOJI J[WFECJ LPOUSBCBTB TPMP JMJ V[ QSBUOKV LMBWJSB 1P [BQB ”FOPN J ¸FUJSJNB 1PSJO OBHSBEBNB PWKFO¸BOPN QSWPN $% J[EBOKV QSFETUBWMKFOPH V OB‘FN ¸BTPQJTV CS J[HMFEBLBLPKFP¸JUBVQV¶F OPTU VNKFUOJLB KFEOJI OB ESVHF V PWPNTMV¸BKVWJ‘FOFHPQVLBOV”EB *BLP JTQSWB OFPCJ¸OB PWB TVSBE OKB WSIVOTLF UBKWBOTLF VNKFUOJDF T ISWBUTLJN LPNQP[JUPSPN SF[VMUJSBMB KF ESVHJN QP SFEV J[EBOKFN NMBEF LPOUSBCBTJTUJDF [B %BMMBT $MBTTJDT ¸FNV KF TWBLBLP QSJEPOJKFMP J V[B KBNOP SB[VNJKFWBOKF TLMBEBUFMKB J JOUFSQSFUB 1PETKFUJNP :VBO$IVBO 1BO J[B TFCF JNB [BWJEOV LBSJKFSV J LBP EPCJUOJDB NOPHJI NFÀVOBSPE OJIOBHSBEB[BTPMPJOUFSQSFUBDJKF UF LBPCJW‘B¸MBOJDB3BEJPTJNGPOJKTLPH PSLFTUSBJ[#F¸B%BSJP$FCJ¶ NMBEJ KF[BHSFCB¸LJLPNQP[JUPSJLPOUSBCB TJTULPKJ”JWJJEKFMVKFV(SB[V%PCJUOJL KF OFLPMJLP NFÀVOBSPEOJI OBHSBEB J[ QPESV¸KB HMB[CF J VNKFUOPTUJ B TVEKFMVKF J OB OBUKFDBOKJNB J[ LPN QP[JDJKF 1SJKF EWJKF HPEJOF VQJTVKF NBHJTUFSJKV(SB[V TNKFSLPOUSBCBT BLBPHMB[CFOJLTVEKFMVKFOBLPODFS UJNBV&VSPQJ 4"%VJ,BOBEJ3BEJ P¸JUPHNBOKLBLPNQP[JDJKBTLMBEBOJI OBNKFOTLJ [B JOTUSVNFOU TPMP UF QSJMJ¸OP SJKFULJI USBOTLSJQDJKB J BSBO ”NBOB[BEVFUF TLMBEBUFMKTLJJOUFSFT [B PWBK JOTUSVNFOU PTFCVKOPH UPOB J WFMJLPH UPOTLPH SBTQPOB [BQSBWP J EBOBT QSFETUBWMKB SJKFULPTU *[EBOKF EPOPTJ OPWF USJ LPNQP[JDJKF %BSJB $FCJ¶B OB USBHV LMBTJ¸OF TPOBU OF GPSNF SPNBOUJ¸OPH VHPÀBKB J NFMPEJKTLFMJSJ¸OPTUJOFTBTWJNOFQSJ

116

IJGJNFEJB

O B Q J T B P  + P T J Q 7S B ¸ B S

NKFSFOJI QBSBMFMB TB TPMPQKFTNB NB 4DIVCFSUB JMJ LMBWJSTLJI LPNBEB .FOEIFMTTPOB J #SBINTB /P EB OF CVEF TWF CB‘ QPUQVOP JTUP LBP OB QSP‘MPN J[EBOKV QSFPTUBMB EWB LPNBEB(JPWBOOJB#PUUFTJOJKBJ[ TUPMKF¶B MJKFQP VQPUQVOKVKV J[EBOKF B V LMBWJSTLPK QSBUOKJ KBWMKB TF V[ +PBOV /JFSPSGFS J "ZVNJ 5BXBUB 5BLPÀFS UVKFJNBMJLPODFSUOBTMPW MKFO³1PNS¸JOBLPODFSUOJLPNBE[B LPOUSBCBT J NBHOFUOV USBLVÂ¥ BWBO HBSEOJHMB[CFOJLPNBELPKJQSFETUBW MKBTWPKFWSTOVOPWPTUVQPTUVQLVOP J[WSTOPLPSJTUJUFIOJ¸LVEPTKFULVLPKV KF$FCJ¶JTLPSJTUJPLBPVWKFSMKJWPTSFE TUWP V TUWBSBOKV VHPÀBKB J EPEBUOP QPNPHBP BGJSNBDJKJ TPMPQSPHSBNB [B LPOUSBCBT 0TJN QPTWFUF PWPN OFQSBWFEOP[BQPTUBWMKFOPN UFSBEJ UPHB J EBMKF FH[PUJ¸OPN JOTUSVNFO UV CMBHJ NBOJSJ[BN TBNJI TLMBECJ EPEBUOP QPEDSUBWB J PWBK QVUB J[WS TOB J[WFECB LPKV PEMJLVKF CFTQSJ KFLPSOP NFMPEJKTLP GSB[JSBOKF GJOB EJOBNJ¸LB SB[SBEB J WSMP VWKFSMKJWB BLDFOUVBDJKB 4OJNLV [B SB[MJLV PE QSFUIPEOF LPKV KF PCJMKF”JMB HPUPWP GPUPHSBGTLB EPTMPWOPTU J TWPKFWSTOB TJSPWPTU PWBK QVUB LSBTJ TWPKFWSTOB TV[ES”BOPTU NFLP¶B OP JTUP UBLP WSIVOTLBEJOBNJLB QBCF[[BES‘LJJ PWBKQVUB[BUBKBTQFLUJ[EBOKBNP”F NPEBUJNBLTJNBMOVPDKFOV *[WFECB 4OJNLB

#SBINT&JO%FVUTDIFT 3FRVJFN #FSMJOFS1IJMIBSNPOJLFSX4JS 4JNPO3BUUMF &.*$MBTTJDT%BMMBT

*BLP KF UJKFLPN TUWBSBOKB #SBINT CJWBP OFSJKFULP QSJWV¸FO UFNBNB TNSUJ HVCJULB J PQMBLJWBOKB UFL KF TNS¶V 3PCFSUB 4DIVNBOOB QSJHSMJP TOBHV PWF JOTQJSBDJKF J TLMB

EBP &JO EFVUTDIFT 3FRVJFN /P VNKFTUPVPCJ¸BKFOJISFMJHJKTLJIUPOPWB J LMBTJ¸OF TUSVLUVSF EKFMP PESB”BWB #SBINTPW IVNBOJ[BN J VOJWFS[BMOJ QSPUFTUBOUTLJEVI1PTFCOPTUJTVEB KFOKFNB¸LJKF[JLTWFQSJTVUBO BCJCMJK TLJ VMPNDJ LPKJ TF LPSJTUF JTLMKV¸VKV TWBLP SFGFSFODJSBOKF PTPCF *TVTB ,SJTUB 6 QJTNV $MBSJ 4DIVNBOO TUPHB KF SB[VNMKJW #SBINTPW PQJT EKFMB LBP ³OKFNB¸LPH SFRVJFNBÂ¥ 1SWF TLJDF [B PWP KFEJOTUWFOP J NPOVNFOUBMOP EKFMP OBTUBKV  B QSWB USJ TUBWLB QSBJ[WFEFOB TV HPEJOFV#F¸V HEKFTVEP¸F LBOB V[ QSFECBDJWBOKB J LSJUJ[JSBOKF TMJKFEPNPQ¶FHIVNBOPHEVIBEKFMB LPKF OF QSBUJ LMBTJ¸OV QSFEPE”CV LPO[FSWBUJWOF SJNPLBUPMJ¸LF QVCMJLF #F¸B UPHB WSFNFOB OP QSJKF TWFHB SBEJ TWFOKFNB¸LPH QSPUFTUBOUTLPH P[SB¸KB LPKJN PEJ‘F J[WFECB J OBTUBKV V TMKFEF¶JI EWJKF HPEJOF /B 7FMJLJ 1FUBL QSWB ¸FUJSJ UF J TUBWBL J[WFEFOJ TV V #SFNFOV 1FUJKFTUBWBLOBTUBKFVQFSJPEVPQMB LJWBOKB TLMBEBUFMKFWF NBKLF HPEJOF BOBNJKFOKFOKFJ[WFECJTPQSB OBJ[CPSB 4OPWPNJ[WFECPN³&JO%FVUTDIFT 3FRVJFNÂ¥ +PIBOOFTB #SBINTB QSFETUBWMKFOPN PWJN J[EBOKFN 4JS 4JNPO3BUUMFJ#FSMJOTLBGJMIBSNPOJKB KP‘KFEOPNQSPMB[FLSP[HFSNBOPGP OJSFQFSUPBSTUPMKF¶B¸JKBKFJ[WFE CBKFQSFETUBWMKBMB[B¸FUBLSFQVUBDJKF KFEOF PE QPOBKCPMKJI GJMIBSNPOJKB 5BNOJKJ[WVLCPHBUWFMJLJNHVEB¸JNB JTPTPCJUJNQSJ[WVLPNNPOVNFOUBM OF UF”JOF ¸JOJ TF HPEJ 3BUUMFV LPKJ VTQJKFWB QPNJSJUJ J OBHMBTJUJ GBOUBTUJ ¸BOPSLFTUSBS PEMJ¸BO[CPS UFWSIVO TLFTPMJTUF*[EWBKBTF;JNFSNBOOOB LMBWJSV LPKJ KF JTUPWSFNFOP TOB”BO TQPOUBO WSMPJ[SB”BKBOJJTUPWSFNFOP BSJTUPLSBUTLJ TV[ES”BO B ¸JOJ J[WS TOV OBEPQVOV WFMJLPN PSLFTUSV J [CPSV *[WSTOV QPTUBWV VQPUQVOKV KV 3VOEGVLDIPS #FSMJO TPQSBOJTUJDB %PSPUIFB 3zTDINBOO UF CBSJUPO 5IPNBT 2VBTUIPGG 4OJNLB EPOP TJ J[WFECV [BCJMKF”FOV V MJTUPQBEV BKFEJOTUWFOBKFQPUPNF‘UP QSFETUBWMKB QSWV QPKBWV #SBINTPWB ³3FRVJFNBÂ¥ V QPTMKFEOKJI OFLPMJLP HPEJOB 1P UPNF JEF V SFE POJI TOJNLJLPKFTVPCJMKF”JMJWFMJLBOJQPQVU 0UUB,MFNQFSFSB 4FSHJV$FMJCJEBDIF %JFUSJDI 'JTDIFS%JFTLBV  &MJTBCFUI 4DIXBS[LPQG UFESVHJWSTOJVNKFUOJDJ LPKJ TV PCKBWMKJWBMJ [B &.* 4WBLBLP KFEBOPECSPKOJICMBHPTMPWBLPKJQSBUJ SBEWKFSPKBUOPOBKWF¶FHTJNGPOJKTLPH

PSLFTUSB EBOB‘OKJDF JTUPEPCOP V VMP[J ³LV¶OFÂ¥ CFSMJOTLF LBQFMF LPKB J[WPEJQP[OBUJSFQFSUPBS KFTUJUBKEB ‘JSPLP QP[OBUB EKFMB VTQJKFWB QSF [FOUJSBUJ OB VWJKFL TWKF” J PSJHJOBMBO OB¸JO ¸BLJLBEBTFSBEJPWSMPLPN QMFLTOPN J PCJNOPN EKFMV QPQVU 3FRVJFNB ;BIUKFWOB KF CFSMJOTLB QVCMJLB MJTUPQBEB EVHPN UJ‘J OPN OBLPO QPTMKFEOKJI OPUB OBKKB TOJKF EP¸BSBMB TOBHV PWF J[WFECF UFQPUWSEJMBPWBLWVPDKFOVLSJUJLF6 PCMJLV LPKF KF QP[OBUP EBOBT EKFMP KFQSFNJKFSOPJ[WFEFOPVMBKQDJ‘LPN (BXBOEIBVTVHPEJOF3BUUMF 3FRVJFN¸JUBOBTWKF”JOFPQUFSF¶FO OB¸JO1POKFHPWVKFTIWB¶BOKVEKFMP UF‘LP PQJTBUJ LMBTJ¸OJN 3FRVJFNPN VLPMJLP TF SB[NJ‘MKB JTLMKV¸JWP V UFS NJOJNB LMBTJ¸OJI QPKNPWB QPQVU QBLMFOPH PHOKB QPLPSF LSJWJDF J LB[OF KFSKFEKFMPQSJNBSOPPLSFOVUP NJSV J QPKNV VUKFIF 5BLPÀFS WSMP KF [CVOKVKV¶F [B QVCMJLV V WSJKFNF OBTUBOLB J QSBJ[WFECF NPSBMB CJUJ J PLPMOPTU‘UPTFVPTOPWJSBEJPOFWJ ÀFOPK NKF‘BWJOJ SPNBOUJ¸OF J VJTUJOV SBOF HMB[CF CF[ QSJNKFSB V CJMP LPKFN EP UBEB TLMBEBOPN EKFMV 3JKF¸ KF P WSMP PTPCOPN J JOUJNOPN QPJNBOKVWKFSF QBKFEKFMPJQTJIPMP‘ LPN TNJTMV JOUSJHBOUOP J [BOJNMKJWP 0OP UBLPÀFS TWKFEP¸J P #SBINTV LBP NMBEPN ¸PWKFLV LPKJ EVHP J TUSQMKJWPSBEJOBQSWPNVTWPKFNUBLP PCJNOPN HMB[CFOPN LPNBEV B LSBKOKJ KF JTIPE VQSBWP TMJKFEPN PWF PLPMOPTUJ PC[JSPN OB TLMBE TJHVS OPTU GPSNF J LPOB¸OJ PCMJL EKFMB OFTQPKJWTEKFMPNUBLPNMBEPHTLMB EBUFMKB(MBWOJQSPUBHPOJTU3FRVJFNB OFEWPKCFOP KF [CPS OKFNB¸LJ UFLTU QKFWB CFSMJOTLJ 3VOEGVOLDIPS OBK TUBSJKJSBEJKTLJOKFNB¸LJQKFWB¸LJ[CPS LPKJ WF¶ HPEJOBNB VTLP TVSBÀV KF T #FSMJOFS 1IJMIBSNPOJLFS QPE 3BUUMFPWJN SBWOBOKFN %PSPUIFB 3zTDINBOO TUFLMB KF SFQVUBDJKV JOUFSQSFUBDJKBNB WFMJLJI .P[BSUPWJI PQFSOJI VMPHB LBP J J[WFECBNB V EKFMJNB #BDIB )BOEFMB 8BHOFSB UF 4USBWJOTLPH 5IPNBT 2VBTUIPGG KFEBOKFPEOBKQPQVMBSOJKJIHPTUVKV¶JI VNKFUOJLB T GJMIBSNPOJKPN B SBOJKJ OKFHPWSBE QPETKFUJNP VTMJ¸OPNKF PLSV”KVCJP[BQPUSFCF&.*TOJNBOKB TJNGPOJKF %NJUSJKB ‰PTUBLPWJ¸B 4DIFOCFSHPWJI ³(VFSSFMJFEFSÂ¥ UF #FFUIPWFOPWB'JEFMJB *[WFECB 4OJNLB

XXXIJGJNFEJBIS


8".P[BSU7JPMJO $PODFSUPT 4JNGPOJBDPODFSUBOUF

4MV”CFOVQSPNPDJKVJ[EBOKB7FOHFSPW KF QPQSBUJP J[KBWPN ³/KFHPWB HMB[CB QP¸JOKF UBNP HEKF TWBLJ HPWPS QSF TUBKF1PTUPKJ#PH BPENBIEPOKFHB TKFEJ .P[BSU¥ .P[BSU KF V WSJKFNF LBEBTVTLMBEBOBPWBEWBLPODFSUB V%EVSV KP‘CJPUFFOBHFS QB TVNOKBNP EB KF PWBLWJN PDKFOBNB V UP WSJKFNF QSJEBWBP WF¶J [OB¸BK /P LBLP PCJ¸OP CJWB LBEB TF PWBK 6/*$&'PWHMB[CFOJBNCBTBEPSQSJ IWBUJ PHSPNOPH QSPKFLUB TOJNBOKB LPNQMFUOPH PQVTB OFLPH BVUPSB J[KBWBNBQPQVUPWFPEKFEOFHVEB¸ LF [WJKF[EF J WJSUVP[B OJLBLP TF OF USFCB ¸VEJUJ %BLMF QSFE OBNB TF OBMB[JQSWPVOJ[VJ[EBOKBUPHDJLMVTB TOJNLJ[B&.*SBEJTFP.P[BSUPWJN LPNQP[JDJKBNB [B WJPMJOV J PSLFTUBS 1SWJ EPKNPWJ LB[VKV EB TF SBEJ P J[WSTOPNJ[EBOKVLMBTJ¸OFHMB[CFJUP [CPHOFLPMJLPSB[MPHB JBLPTFOFLF PE PLPMOPTUJ ¸JOF QPNBMP FLTDFO USJ¸OJNB4JNGPOJB$PODFSUBOUFTLMB EBOB KF  UF QSFETUBWMKB [SFMJKF J OF‘UP JTUBO¸BOJKF .P[BSUPWP EKFMP [B EWB TPMP HVEB¸LB JOTUSVNFOUB PE TQPNFOVUJI EWBKV LPODFSBUB QP NOPHJNB TF VCSBKB V SFE SFNFL

EKFMB TLMBEBUFMKFWB PQVTB *[WFECB OBT P UPNF TWF¸BOP JOGPSNJSB PE TBNPH QP¸FULB KFS QP¸JOKF J[OJNOP QPNQP[OJN ³QP[JWPN OB QB”OKV¥ V PCMJLVOFLPMJLPVWPEOJIUBLUPWBWSMP PENKFSFOJI WSMP TOB”OJI UF HPUP WP NBOJSJTUJ¸LJ J[WBO J JTQSFE TWBLPH EBMKOKFHHMB[CFOPHLPOUFLTUB/BLPO ‘UP KF UP PCBWMKFOP TMJKFEJ J[WSTOB WSMPBOHB”JSBOBJWSMPTOB”OBJ[WFECB PCPKJDF TPMJTUB V LPKPK OJ V KFEOPN USFOVULV 1PXFSB OJKF VTQJP [BTKFOJ UJ WJPMJOJTU J EJSJHFOU 0EMJ¸BO QSBUF ¶J PSLFTUBS EJTDJQMJOJSBOP TMJKFEJ TWF NJHPWF 7FOHFSPWB LPKJ QPWSFNFOP ¸JOJ TF TWJSB T ³QPMB TOBHF¥ LBLP CJ JQBL QSBWPWSFNFOP JOUFSWFOJSBP V HPUPWP QPTMPWJ¸OP VSBWOPUF”FO J TOB”BO IBSNPOJKTLJ TLMBE [BQSBWP J[WSTOPH BMJ SFMBUJWOP NBMPH NMBEPH PSLFTUSB0WEKFKFKP‘KFEOBPTPCJUPTU V UPNF ‘UP TF LPODFSUOF GPSNF V QSJTUVQVUSFUJSBKVLBPLPNPSOBHMB[CB LPKPN SBWOB TPMJTU ¸JNF TF EPCJMP EPTUB OB OFQPTSFEOPTUJ J TOB[J J[SB [B 0WBLBW QSJTUVQ QSBLUJDJSBP KF V TOJNBOKV .P[BSUPWB PQVTB J *U[IBL 1FSMNBO UBLPÀFS TOJNBKV¶J [B &.* 7FOHFSPWV KF PWP QSWP UBLWP JTLV TUWP [B QPUSFCF TUVEJKTLPH TOJNB OKB B LPOB¸OPN VTQKFIV QPNPHBP KF J NKFTF¸OJ JOUFO[JWBO SBE T NMBEJN HMB[CFOJDJNB EJP LPKJI KF QSP‘BP J NBKTUPSTLF SBEJPOJDF LPE 7FOHFSPWB UJKFLPN TQPNFOVUPH QSJ QSFNOPH QFSJPEB *[ J[WFECF SB[B CJSFNP TJHVSOPTU TPMJTUB OP JTUP UBLP KF QSJTVUOB TMVUOKB [BJHSBOPTUJ J OFQSFEWJEJWPTUJ QBVNBOKPKNKFSJJV PSLFTUSV1SJNKFSJDF QPNBMPBUJQJ¸OP J V LPODFSUJNB 7FOHFSPW LBEFODF J[WPEJTBNOB‘UPCF[EWPKCJJNBQPU QVOPMFHJUJNOPQSBWP NFÀVUJN WF¶ TNP[BCPSBWJMJEBKFLPNQP[JUPSUBLP [BNJTMJP UPMJLP KF UP [BQSBWP SJKFULP ,BEFODF V PWPN TMV¸BKV OJTV OJUJ NP[BSUPWTLJ JTUBO¸BOF OJUJ TMBWFOTLJ SBTLP‘OF;BSB[MJLVPEVWPEBVTQP NFOVUVLPODFSUOVTJNGPOJKV OJTVOJUJ QSFOBQVIBOFVTWPN[OB¸BKV QBOJUJ VJ[WFECJ.PHMPCJTFSF¶JEBVQSBWP

V PWPN USFOVULV TMV‘BUJ CPKV PWPH JOTUSVNFOUB OB EPCSP VHPÀFOPN TVTUBWV QSFETUBWMKB J[OJNOP VHPEOP JTLVTUWP ‘UP EBKF QSBWJ TNJTBP WJP MJOJTUJ¸LPN VNJKF¶V BMJ J [BCJMKF”FOPK J[WFECJ*EBMKFV,PODFSUJNBJ[WFECB 7FOHFSPWBPTUBKFEPKNMKJWB GSB[JSBOKF PCPKJDF TPMJTUB KF CFTQSJKFLPSOP B PSLFTUBS HPUPWP TB”BMKJWP QPTMV‘BO V QPQVOKBWBOKV PQ¶FH EPKNB OP VOBUP¸ UPNF J[WFECB V DKFMJOJ OJKF OJUJ CF[ EVIB OJUJ VHV‘FOB EPNJOB DJKPN TPMJTUB OBQSPUJW 7F¶ QSFNB QSPNPUJWOJNOBTUVQJNB EPKBNKFEB V”JWBKV V TWBLPN USFOVULV [BKFEOJ¸ LPHNV[JDJSBOKB4UWBSKFKFEOPTUBWOP QSJQJTBUJHMB[CFOPNQSFEMP‘LVLPKJKF OBQSPTUPUBLBWEBPTWBKBTWPKPNTJMJ OPNJHPUPWPOBJWOPNKFEOPTUBWOP ‘¶V 4MJLPWJUP SF¸FOP KFEJOTUWFOPTU QSJTUVQB¸JOJTFQPEDSUBOBQSJNKFOPN SB[MJ¸JUJI PTPCOJI OB¸FMB V J[WFECJ SB[MJ¸JUJI EKFMB HPUPWP QSFNB J[KBWJ ³0WPTVNPKBOB¸FMB BMJBLPWBNTF OF TWJÀBKV JNBN J ESVHB¥ TMBWOPH (SPVDIB .BSYB * EBMKF UF‘LP TIWB ¶BN 7FOHFSPWB P[CJMKOP OF [OBN KF MJ TUWBS V UPNF ‘UP TBN HB V OFLPMJLP OBWSBUB ¸VP TWJSBUJ V”JWP JMJ JQBL V .P[BSUPWPK CF[SF[FSWOPK SBEPTUJ QSFUP¸FOPK V HMB[CFOJ QSFE MP”BL /P BNCJDJKB J QSPKFLU QSJKF TV WJ‘FTUSVLJ NBSBUPO OFHP TQSJOU OB NFUBSB UBLP EB KF QVOP UPHB PWEKF [B PQSPTUJUJ .MBEJ WJPMJTU OB PWPN J[EBOKV QVOP KF VWKFSMKJWJKJ J CBS UPMJLP WB”BO LBP TPMP WJPMJOJTU JMJ TF 7FOHFSPWVUBLPTBNPPNBLMP ,BLP TUPKF TUWBSJ -BXSFODF 1PXFS WSMP ¶F CS[P [BV[FUJ TWPKF QSBWP NKFTUP V SBOHV T :VSJ #BTINFUPN J 5BCFB ;JNNFSNBOPN LBPKFEBOPEWPEF ¶JI TWKFUTLJI WJSUVP[B WJPMF 6QSBWP SBEJ OKFHB J TKBKOPH NMBEPH PSLFTUSB NMBEPH QP HPEJOBNB  B J QP TUB”V PTOPWBO KF  B OF UFL EJSJHFOUB NBLTJNBMOB PDKFOB J UPWSMPVWKFSMKJWBœFLBNPPTUBUBL4 OFTUSQMKFOKFN *[WFECB 4OJNLB

HMBWOJ LMKV¸ VTQKFIB PWPN J[EBOKV [BQSBWP V J[WSTOPK 0LTBOJ OKFOJN TWKF”JN ¸JUBOKJNB LMBTJLB UBOHB .MBEB SVTLB WJPMJOJTUJDB J[ ,JKFWB QPCKFEOJDB KF CSPKOJI ES”BWOJI J NFÀVOBSPEOJI OBUKFDBOKB ;PJTPWB TUJQFOEJTUJDB UF OFEBWOB EPCJUOJDB TUVEFOUTLF 1SF‘FSOPWF OBHSBEF [B HMB[CFOJ SBE OP OJUJ QSPGFTJPOBMOJ VTQKFTJ PTUBMJI HMB[CFOJLB LWJOUF UB NBIPNBLBEFNTLJPCSB[PWBOJI

VNKFUOJLB TWBLBLP OJTV PENPHMJ PQ¶FNTVHMBTKV,BP"TUPSQJBTVV 4MPWFOJKJTVEPTBEBTVSBÀJWBMJTBLMB SJOFUJTUPN"OESFKFN;VQBOPN QKF WB¸JDPN7FTOPN;PSOJLJEBNTLJN LPNPSOJN PSLFTUSPN .VTJEPSB HEKF TV J LPSJKFOJ TVSBEOKF T WJPMJ OJTUJDPN ,BLP CJMP OBLPO EVHP WSFNFOB EB‘BL TWKF”JOF V UBOHV J KFEOP TBTWJN PTPCOP ¸JUBOKF PHSP NOF HMB[CFOF FOFSHJKF J FNPDJP

OBMOPH OBCPKB LBLBW OF QBNUJNP PE WSFNFOB NBKTUPSB UBOHB QPQVU 3PCFSUB (PZFOFDIFB J OKFHPWPH ,WJOUFUB 5BOHP /VFWP LPKFNV TV QPTWF¶FOF CSPKOF 1JB[[PMMJOF LPN QP[JDJKF " UP KF CJMP QSJKF WJ‘F PE QPMBTUPMKF¶B QBKFWKFSPWBUJLBLP¶F V[OPWP[BOJNBOKFNMBEJIVNKFUOJLB CVEV¶OPTU UBOHB CJUJ EJOBNJ¸OJKB SB[OPWSTOJKBJCPHBUJKB

.BYJN7FOHFSPW WJPMJOEJSFD UPS -BXSFODF1PXFS WJPMB 6#47FSCJFS'FTUJWBM$IBNCFS 0SDIFTUSB &.*$MBTTJD%BMMBT

"TUPSQJBJ0LTBOB .BSEFM1MBUB %BMMBT

;B EBOB‘OKV QPQVMBSOPTU UBOHB TWPKFEPCOP KF OBKWJ‘F V¸JOJP WFMJLJ BSHFOUJOTLJ CBOEFOPJTU J TLMBEBUFMK "TUPS 1JB[[PMMB  LPKJ HB KF J[ CJKFEF BSHFOUJOTLJI QSFE HSBÀB J CPSEFMB EPWFP OB QP[PS OJDF OBKWF¶JI LPODFSUOJI EWPSBOB J FUBCMJSBP LBP MFHJUJNOV NPEFSOV HMB[CFOVGPSNV,SP[WJ‘FPE SB[MJ¸JUJILPNBEBVSBTQPOVPEGJMN TLF HMB[CF EP PQFSFUB J TLMBECJ [B CBOEPOFPO J PSLFTUBS 1JB[[PMMJO KF EPQSJOPT QPQVMBSJ[BDJKJ UBOHB OFNKFSMKJW *NF 1JB[[PMMJOPH SPEOPH HSBEJ¶B.BSEFM1MBUBOBTMPWKFJ[EB OKB QBWF¶OBQSWJQPHMFE[OBNPP ¸FNVTFSBEJ/P J[OFOBÀFOKBJQBL QPTUPKF ,WJOUFU NMBEJI TMPWFOTLJI JOTUSVNFOUBMJTUB "TUPSQJB EKFMVKF PE OPJOUFO[JWOJKFTNMBEPNWJP MJOJTUJDPN 0LTBOPN 1F¸FOZ TVSB ÀVKV V PCOPWMKFOPN TBTUBWV PE HPEJOF /KJIPW EFCJUBOUTLJ BMCVNJOTQJSJSBOKFUBOHPN QPTFC OP HMB[CPN BSHFOUJOTLPH TLMBEB UFMKB UBOHB *[EBOKF PEJ‘F [ESBWPN JOPWBUJWOP‘¶V LPKB TF PHMFEB V JOUFSWFODJKBNBTWBLPHPEHMB[CFOJ LBLSP[JNQSPWJ[BDJKVVOVUBS QSFN EB QPQVMBSOF JTUPEPCOP [BQSBWP WSMPTUSPHFGPSNF0EBCJSPNESVHJI BVUPSB 4USFNFDLJ *NIPSTU .POUJ 4JNJ¶ QBL TWKFEP¸F P TWPN JTUSB ”JWB¸LPNJQVTUPMPWOPNEVIV,SP[ ”FMKV [B JTUSB”JWBOKFN LSBKOKJI HSB OJDB FLTQSFTJKF PWPH ”BOSB OBJNF NMBEJ TF TBTUBW [BQSBWP CBWJ QJUB OKFN SFDFOUOPTUJ GPSNF T QP¸FULB QSP‘MPH TUPMKF¶B B QPTFCOV ESB” EBKF [B PWV HMB[CV OFVPCJ¸BKFOP WJSUVP[OP NV[JDJSBOKF OB WJPMJOJ LBP KFEOBLP WSJKFEOPN HMBWOPN JOTUSV NFOUBMOPN QSPUBHPOJTUB UFNF V[ BLPSEFPO LBP V J[WPSOPN UBOHP LWJOUFUV6UPNTNJTMVUF‘LPKFSF¶J KF MJ PTOPWOJ FLTQSFTJWOJ QPLSFUB¸ J

XXXIJGJNFEJBIS

IJGJNFEJB

117
SVIH DEVET SEZONA KULTNE SERIJE CONTINENTAL FILM OBJAVLJUJE NA DVD-U

Dosjei-X ponovno među nama 

Dosjei-X više su od serijala; poput Lynchovih "Twin Peaksa" širili su se među uglavnom mladim ljudima kao virus i uzdigli se na razinu urbanog kulta. Stilski besprijekorna, nadrealna, ponekad vrlo uznemiravajuća, ponekad vrlo duhovita, ova je serija gradila mali svijet za sebe


FILM

%

BO SVKOB HPEJOF PTUBU ¶F [BQJTBO V UFMFWJ [JKTLPK QPWJKFTUJ LBP WB”BO EBUVN OFUPMJLP[BUFMFWJ[JKVTBNV LPMJLP[BNJMJKVOFMKVEJ‘JSPNTWJKFUB LPKJ TV TF OBWVLMJ OB 57TFSJKV J[WBOTFSJKTLPH QSPGJMB J QPTFCOF BUNPTGFSF %PTKFJ9 WJ‘F TV PE TFSJKBMB QPQVU -ZODIPWJI 5XJO 1FBLTB ‘JSJMJ TV TF NFÀV VHMBW OPN NMBEJN MKVEJNB LBP WJSVT J V[EJHMJTFOBSB[JOVVSCBOPHLVMUB BOSPWTLJ %PTKFF9 NPHMP CJ TF OBKKFEOPTUBWOJKF P[OB¸JUJ LBP 4' TFSJKV JBLP TV QPMKB JOUFSFTB CJMB NOPHP ‘JSB V TMBEV TB TUWBSOJN OFQPWKFSFOKFN V QPMJUJ¸LV WMBTU TFSJKB LBP TSFETUWP QPEJ[BOKB UFO [JKFLPSJTUJUFPSJKF[BWKFSF VWJKFLOB SVCV TUWBSOPH J J[NJ‘MKFOPH CBWJ TF NFUBGJ[J¸LJN TUWBSJNB J CB[JSB OB VWKFSFOKV EB MKVEJ OJTV KFEJOB JOUFMJHFOUOBCJ¶BVTWFNJSV6TQKFI TFSJKF V[ JOUSJHBOUOF UFNF UFNFMKJ TFJOBQPNOPSB[SBÀFOJNMJLPWJNB J T Q SFUOP J[BCSBOJN HMVNDJNB

120

IJGJNFEJB

XXXIJGJNFEJBIS


FILM

/BJNF J %BWJE %VDIPWOZ V VMP[J '#* BHFOUB 'PYB .VMEFSB J (JMMJBO "OEFSTPO BHFOUJDB %BOB 4DVMMZ CJMJ TV EP QPKBWF TFSJKF HPUPWP QPUQVOP OFQP[OBUJ ‘JSPK KBWOPTUJ CJMJ TV TWKF”B MJDB QB KF JTUJOTLJN GSFBLPWJNB TFSJKF J[HMFEBMP LBP EB HMFEBKV TUWBSOJ VWKFSMKJWJ EPLV NFOUBSBD B OF QSJ¸F CB[JSBOF OB J[NJ‘MKFOJN TDFOBSJKJNB 5SFCB SF¶J UBLPÀFSEBTVEWBHMBWOBMJLBWSMP JOUFMJHFOUOPTUBWMKFOJVPEOPTPOPH ULP WKFSVKF V QBSBOPSNBMOP J POPH LPKJ TWF UP QSPQJUVKF TQV‘UB OB [FNMKV J NOPHP SBDJPOBMOJKF HMFEB OB GFOPNFOF NFUBGJ[J¸LPH %BLMF .VMEFS KF [CPH VWKFSFOKB EB TV NV TFTUSV LBP NBMV PUFMJ WBO[F NBMKDJ POBK LPKJ WKFSVKF B 4DVMZ JHSB VMPHV TLFQUJLB OFLV WSTUV LPOUSPMF BHFOUB LPKJ JNB TKBKOV JOUVJDJKVJTMBCPEOPTTBTUWBSOJN6 TLMBEVTUJN POJTVVLPOTUBOUOPN TVLPCV OPTWSFNFOPNVLPNCJ OBDJKJ UFNBUTLJ QPUQVOP PEWPKFOJI FQJ[PEB J MJOJKB LPKF TF WVLV PE

XXXIJGJNFEJBIS

QSWF FQJ[PEF QPTUBKV WSMP CMJTLJ JBLP WF[B V TFSJKJ JLBE OF QSJKFÀF HSBOJDVQMBUPOTLJIPEOPTB 4UJMTLJ CFTQSJKFLPSOB OBESFBMOB QPOFLBE WSMP V[OFNJSBWBKV¶B QPOFLBEWSMPEVIPWJUB PWBKFTFSJ KB HSBEJMB NBMJ TWJKFU [B TFCF 6 OKFHBTVCJMJVWV¸FOJ LBLPKFHPSF WF¶ OBWFEFOP NJMJKVOJ %BOBT KF *OUFSOFU TBNPSB[VNMKJWB TUWBS CB‘ LBP J NPCJMOJ UFMFGPOJ 6 WSJKFNF OBTUBOLBTFSJKFUPNFOJKFCJPTMV¸BK OP.VMEFSJ4DVMMZTVVTFSJKJLPNV OJDJSBMJNPCJUFMJNBJLPSJTUJMJTFJOUFS OFUPN/BOFLJOB¸JO CJMJTVKFEBO PE LPUB¸J¶B V QSPNJDBOKV NPEFS OJIUFIOPMPHJKB/JKFOJ¸VEPEBTV TF GBOPWJ WSMP CS[P QPWF[BMJ QSFLP JOUFSOFUBJOBOFLJOB¸JOTVEKFMPWBMJ VOBTUBOLVOPWJIFQJ[PEB/BJNF HMBWOJBVUPS$ISJT$BSUFSKFPENBI ‘UP CJ FQJ[PEF V "NFSJDJ CJMF QSJ LB[BOFQFULPNOBWF¸FSPUJ‘BPOB JOUFSOFUTLF GPSVNF HEKF KF NOPHP UFIOPMP‘LJ QPULPWBOJI JOUFMJHFO UOJI LMJOBDB LPNFOUJSBMP VQSBWP

WJÀFOP J SB[NKFOKJWBMP NJTMJ OB UV UFNV $BSUFS OJLBE OJKF LSJP EB TV UJ LPNFOUBSJ VUKFDBMJ OB TBES”BK TMJKFEF¶JI FQJ[PEB +P‘ KFEOPN JOUFSOFUTLJ GPSVN EBOBT KF TWB LPEOFWOJQPKBN QSJKFEFTFUHPEJOB UPKFCJMBSFWPMVDJKBVLPKPKTVTVEKF MPWBMJTBNPJOUFSOFUTLJQJPOJSJ /B BNFSJ¸LPK UFMFWJ[JKJ %PTKFJ 9 TV TF QSJLB[JWBMJ QVOJI EFWFU HPEJOB T UJN EB TF V QPTMKFEOKF EWJKF TF[POF LBE TF WF¶ QP¸FP PTKF ¶BUJ [BNPS NBUFSJKBMB %VDIPWOZ QPKBWMKVKF TWF SKFÀF B TFSJKB TF QP¸JOKFWSUKFUJPLP(JMMJBO"OEFSTPO J OPWPVWFEFOJI MJLPWB 6 TWBLPN TMV¸BKV PWB TF TFSJKB OBLPO TFSJ KBMB 4UBSHBUF 4( LPKB KF USBKBMB EFTFU TF[POB OBKEV”F V QPWJKFTUJ PES”BMB V LBUFHPSJKJ 4' UFMFWJ[JKTLJI QSPHSBNB 5KFEOJ UFMFWJ[JKTLJ WPEJ¸ T EVHPN USBEJDJKPN J VHMFEPN 57 (VJEF %PTKFF9 QSPHMBTJP KF ESV HJN LVMUOJN TIPXPN OB UFMFWJ[JKJ TWJI WSFNFOB 4FSJKB KF V EPCB OBKWF¶F QPQVMBSOPTUJ [BSBEJMB TWF

VLVQOP OBHSBEV SB[OJI BHFO DJKB J VESV”FOKB J[NFÀV PTUBMPH &NNZB VHMBWOPNVUFIOJ¸LJN LBUFHPSJKBNB QBJ;MBUOJ(MPCVT %PTKFJ9LVMUOJTVTUBUVTNFÀVNMB ÀPNQVCMJLPNTUFLMJJV)SWBUTLPK ;B OKJI J [B POF LPKJ TV P TFSJKBMV TBNP ¸VMJ PE TUBSJKJI EPCSF WJKF TUJ 0E PWPH NKFTFDB QB TWF EP MJTUPQBEB EJTUSJCVUFS $POUJOFOUBM GJMN QP¸JOKF T J[EBWBOKFN PWPH CFTLSBKOPVUKFDBKOPHTFSJKBMB TF[P OVQPTF[POV4WBLBPEQSWF¸FUJSJ TF[POF TBES”BWBU ¶F QP TFEBN EJTLPWB EPL ¶F PTUBMF CJUJ J[EBOF OB ‘FTU EJTLPWB 4WBLB TF[POB TBES”BWBU ¶F OBSBWOP LPNQMFU OF OBTUBWLF J HPNJMV QPTFCOJI EPEBUBLBPELPKJITWBLBLPQPTFC OP USFCB J[EWPKJUJ BVEJP LPNFOUBSF QPKFEJOJIFQJ[PEB PTPCOPPTWSUB OKF LSFBUPSB TFSJKF $ISJTB $BSUFSB OB OKFNV OBKESB”F FQJ[PEF QP TF[POBNB UF EPLVNFOUBSDF ³5IF 5SVUI"CPVU¥LPKJKP‘EVCMKFVWPEF VTBNTBES”BKTF[POB

IJGJNFEJB

121


FILMTREĆI DIO NAJUSPJEŠNIJE ANIMIRANE FRANŠIZE U KINIMA

Shrek Treći ne želi postati kralj Shrek Treći u američkim kinima ponovno je obarao rekorde; 122 milijuna na blagajnama u prvom vikendu prikazivanja najbolji je rezultat za animirani film i treći u povijesti uopće. No, po prvi put reakcija kritike više nije unisona u panegiricima, Shrek je naišao na podijeljene ocjene

SHREK TREĆI 4ISFL5IF5IJSE

1BSBNPVOU#MJU[ NJO 3FEBUFMKJ$ISJT.JMMFSJ 3BNBO)VJ (MBTPWJ7FESBO.MJLPUB 3FOBUB 4BCMKBL ,SF‘JNJS.JLJ¶ 4WFO .FEWF‘FL 1FSP+VSJ¸J¶ .JSFMB #SFLBMP #P”JEBS4NJMKBOJ¶ 'SBOKP%JKBL ;BOB#VNCFS *WBOB)VTBS /JOB#FOPWJ¶

122

IJGJNFEJB

6

QSWPN EJKFMV KFEOPH PE OBKVTQKFMJKJI BOJNJSBOJI GJMNPWB V QPWJKFTUJ PHBS 4ISFL ”JWJ QPWV¸FOP J NJSOP EVCPLP V NP¸WBSJ ,BE [MJ WMB EBS %VMPDB QSPUKFSB TWF MJLPWF J[ CBKLJ V NP¸WBSV OKFHPW TF ”JWPU NJKFOKB V QPUQVOPTUJ 4 OPWJN QSJKBUFMKFN CSCMKBWJN NBHBSDFN PEMB[J LPE WMBEBSB V ”FMKJ EB TF SJKF‘J HPTUJKV J EPHPWBSB PTMPCB ÀBOKF QSJODF[F 'JPOF LPKB QSP LMFUTUWPN QP OP¶J QPTUBKF PHBS LBP J PO 0TMPCBÀB KF [BMKVCMKVKV TF J PEWPEJ TWPKV J[BCSBOJDV V

NP¸WBSV 6 ESVHPN EJKFMV PO J 'JPOB WSB¶BKV TF OKFOJN SPEJUF MKJNB LSBMKV J LSBMKJDJ J V[ NOPHP QSPCMFNB J QPLV‘BKB LSBMKB EB OKFHPWB L¶J JQBL J[BCFSF ESVHP HB OKJIPWB MKVCBW QPCKFÀVKF 5P KF V OBKLSB¶JN DSUBNB POP ‘UP TNPEPTBENPHMJWJEKFUJ5SF¶JEJP EPOPTJ OPWB V[CVÀFOKB 4ISFL EPMB[J V QSJMJLV EB PE ¸VEPWJ‘UB J[ NP¸WBSF QPTUBOF LSBMK "MJ PO TBNP ”FMJ NJSBO ”JWPU V NP¸WB SJ TB TWPKPN 'JPOPN1SWB EWB EJKFMB VSOFCFTOPH IVNPSB QSFP LSFUB WSDLBWJIEJKBMPHB GBOUBTUJ¸

OF BOJNBDJKF HBSBOUJSBKV J[WSTOV PCJUFMKTLV[BCBWVJQPUSF¶JQVU 0HSJ TV QP TWPKPK WPLBDJKJ LBP MJLPWJ J[ CBKLJ J TUBSJI QSFEBOKB PHSPNOJ PLVOFVHPEOJJ[MJIVNB OPJEJLPKJKFEVMKVEF1PKBWMKVKVTF LSBKFN TUPMKF¶B V GSBODVTLJN CBKLBNB V ESVHJN LVMUVSBNB OB[JW TF SB[MJLVKF TLBOEJOBWTLJ USPMPWJ BNFSJ¸LJ CJHGPPUPWJ  ISWBUTLJ NPHVUJ BMJ CJU KF JTUB ¸VEPWJ‘UB TV UV EB TF SBTQJSJ NB‘UBMKVEJJQMB‘FNBMBEKFDB 6EJHJUBMOPNEPCV LBETFEKFDV OF VTQBWMKVKF ¸JUBOKFN CBKLJ WF¶ EP[VOFTUWBSOPHVHMBWOPNEPCJ WBKV QSFLP FLSBOB PHSF 4ISFL QPQSJNB TBTWJN TVQSPUOF LBSBL UFSJTUJLF PE PSJHJOBMOJI ;FMFOP QPNBMP USBQBTUP J CMFOUBWP TUWP SFOKF EPCSJ KF PHBS QBNFUBO V TWPKPK KFEOPTUBWOPTUJ EPCSP ¶VEOP OBJWBO PQBTBO KFEJ OP V TJUVBDJKJ LBE TF CPSJ QSPUJW OFQSBWEF1SWPUOPHBKFOBQBQJS TUBWJP [OBNFOJUJ BNFSJ¸LJ JMVTUSB UPS 8JMMJBN 4UFJH V KFTFO ”JWPUB QP¸FULPN EFWFEFTFUJI HPEJOB B )PMMZXPPE UP KFTU 4QJFMCFSHPW %SFBNXPSLT QSFUWPSJP V GJMNTLJ

XXXIJGJNFEJBIS


FILMCMPDLCVTUFS UPMJLP WFMJL EB KF PUBE %SFBNXPSLT QPTUBP HMBWOB LPOLVSFODJKB %JTOFZFWPN TUVEJ KV OBSBWOP OB QPMKV BOJNJSBOPH GJMNB

Najprofitabilniji ogar 1SWJ 4ISFL KF CJP TFO[BDJKB PCP ”BWBO QPEKFEOBLP PE LSJUJ¸BSB PESBTMJIJEKFDF/BJNF PTJN‘UP KF JNBP UJQJ¸OJ CBKLPWJUJ SB[WPK SBEOKF SB[VNMKJW J QSFE‘LPMTLPK EKFDJ JTQVOKFOKFHFHPWJNBJ‘BMB NBLPKJCJNPHMJOB[WBUJIVNPSPN [BPESBTMF.OPHPCSPKOJNDJUBUJ NB J[ PQ¶JI NKFTUB QPQ LVMUVSF TPVOEUSBDLPNQSJMBHPÀFOJN‘JSP LPK QVCMJDJ BMJ T NKFSPN 4NBTI .PVUI +PBO +FUU 1SPDMBJNFST 3VGVT 8BJOXSJHIU 4ISFL KF KFEOPNSJKF¸KV[BEPWPMKBWBPHPUP WPTWB¸JKJVLVT*POBK"LBEFNJKJO OB LSBKV V VTUBOPWMKFOPK LBUFHP SJKJ BOJNJSBOPH GJMNB 4ISFL KFPEOJP0TDBSB /JKFCJMPSB[MPHBEBTFKFEBOTOB ”BO CMKFTBL OF QSFUWPSJ V VTQKF‘ OVGSBO‘J[V LBLPTFUPQPQVMBSOP LB”F V TWJKFUV GJMNB 0¸FLJWBOP QVCMJLBKFHSJ[MBOPLUFVJ‘¸FLJWB OKV ESVHPH EJKFMB QPISMJMB V LJOB J %SFBNXPSLTV EPOJKFMB QSPGJU PE LPKFH TF ¸PWKFLV [BWSUJ V HMBWJ 6 4ISFL KF VMP”FOP NJMJKVOB EPMBSB OB CMBHBKOBNB TBNP V 4"%V J ,BOBEJ [BSBEJP KF NJMJKVOBEPMBSB ‘UPKFUSF¶JQSJIPE VQPWJKFTUJ(MFEBKV¶JPTUBUBLTWJ KFUB 4ISFLKFTWFVLVQOPPTUWBSJP CSVUPQSJIPEPEWSUPHMBWJINJMJKBS EV EPMBSB * KP‘ HPUPWP UPMJLP OB %7%V J QPQSBUOJN QSPJ[WPEJNB WF[BOJNV[OBKQSPGJUBCJMOJKFHPHSB JLBE TWJCOKB 4ISFL 5SF¶J V BNF SJ¸LJNLJOJNBQPOPWOPKFPCBSBP SFLPSEF NJMJKVOB OB CMBHBK OBNB V QSWPN WJLFOEV QSJLB[J WBOKBOBKCPMKJKFSF[VMUBU[BBOJNJ SBOJGJMNJUSF¶JVQPWJKFTUJVPQ¶F /P QP QSWJ QVU SFBLDJKB LSJUJLF

XXXIJGJNFEJBIS

WJ‘FOJKFVOJTPOBVQBOFHJSJDJNB 4ISFL KF OBJ‘BP OB QPEJKFMKF OF PDKFOF 1SJTUVQ KF EPEV‘F QPOF‘UP QSPNJKFOKFO BLP OJ‘UB POP [CPH QSPNKFOF SF”JTFSB 1SWB EWB OBTUBWLB SF”JSBP KF QPTMJKF 1FUFSB +BDLTPOB KP‘ KFEBO OB OBESFBMOF QSJ¸F VEB SFOJ /PWP[FMBOÀBOJO "OESFX "EBNTPO 6 NFÀVWSFNFOV QPTWFUJP TF OJ‘UB NBOKF JOUSJ HBOUOJN J VTQKF‘OJN /BSOJKTLJN QSJ¸BNB ;BNJKFOJP HB KF $ISJT .JMMFS %SFBNXPSLTPWP EJKFUF HPEJOBNB V[ BOJNBDJKV OB PWBK JMJPOBKOB¸JO BMJJQBLCF[HMBWOJI SPMBEPTBE/P MJLPWJTVJTUJ BOJ NBDJKBKP‘JVWKFSMKJWJKB HMBTPWJTV WF¶ EPCSP QP[OBUJ NJ‘MKFOKB TF SB[MJLVKV VUPMJLP ‘UP EB POP ‘UP KF KFEOJNB MP‘F IVNPS SFDJ NP ESVHF PEV‘FWMKBWB 1JUBOKF VLVTB

Isti glasovi ,SJUJ¸BSJ LPKJNB OJKF OBKCPMKF TKFP QSFECBDVKV NV NBOKF FNPDJ KB OFHPMJ V QSWB EWB OBTUBWLB QPLV‘BK EB TF T WJ‘F WJD TJUVB DJKB TLSFOF QB”OKB PE OFEPTUBU LB JEFKB V QSJNBSOPK SBEOKJ EB TV MJLPWJ TMBCJKF SB[SBÀFOJ EB TV OFLJ MJLPWJ VOBUP¸ TWPKPK EPLB [BOPK OFJ[PTUBWOPTUJ QPNBLOVUJ V TUSBOV PTPCJUP NBHBSBD J[B LPKFH TUPKJ [B PWBLWF HPWPSOF VMPHF CSJMKBOUOJ &EEJF .VSQIZ 1PCPSOJDJ TNBUSBKV QBL LBLP KF USF¶J EJP J CPMKJ PE QSFUIPEOJLB /BQSFEBL V LPNQKVUFSTLPK BOJ NBDJKJ PNPHV¶JP KF EB J[SB[J MJDB MJLPWB KP‘ CPMKF PESB”BWBKV OKJIP WB TUBOKB IVNPS KF CFTQSJKFLP SBO QPQSWJQVUGJMNTFOFUSVEJ CJUJ QBNFUOJKJ OFHP ‘UP CJ NPSBP CJUJ SBEOKBKFPQV‘UFOBTJ”JWKFMJ TV [BVWJKFL TSFUOP [BWS‘FULPN

/FNBTVNOKF JTQMBUJTFQSPWKFSJUJ ULPKFCMJ”JJTUJOJ 6USF¶FNEJKFMVQPTUBWBHMVNBDB LPKJQPTVÀVKVHMBTPWFPTUBKFJTUB .JLF .ZFST KF 4ISFL T ‘LPU TLJN OBHMBTLPN OKFHPWB 'JPOB LPKB NV V QPTMKFEOKFN OBTUBWLV EPOPTJ OB TWJKFU USPKF QPUPNBLB KF J EBMKF $BNFSPO %JB[ "OUPOJP #BOEFSBTKFQPTVEJPHMBT.B¸LV V ¸J[NBNB CSCMKBWJ NBHBSBD KF &EEJF .VSQIZ/P [B EPNB¶V LJOP QVCMJLV OBV¸FOV OB TJOLSP OJ[JSBOF WFS[JKF 4ISFLB [BOJNMKJ WJKF KF TQPNFOVUJ EB J ISWBUTLB QPTUBWB PTUBKF JTUB 4ISFLB ¶F T EBMNBUJOTLJN OBHMBTLPN P”J WPUWPSJUJ 7FESBO .MJLPUB NBHB SBD LBKLBWBD J EBMKF KF ,SF‘JNJS .JLJ¶ EPNB¶J #BOEFSBT V PWPN TMV¸BKV OJKF .JMBO #BOEJ¶ WF¶ 4WFO .FEWF‘FL V VMP[J .B¸LB V ¸J[NBNB

IJGJNFEJB

123


(:( H;9;DP?@;

Povratak u budućnost DEJA VU 5PVDITUPJOF$POUJOFOUBM  NJO 3FEBUFMK5POZ4DPUU 6MPHF %FO[FM 8BTIJOHUPO 1BVMB 1BUUPO 7BM ,JMNFS +BNFT $BWJF[FM "EBN (PMECFSH &MEFO )FOTPO &SJLB "MFYBOEFS #SVDF (SFFOXPPE /PWV TVSBEOKV IPMZXPPETLPH UBOEFNB [B QSPJ[WPEOKV IJUPWB +FSSZ #SVDLIFJNFS5POZ 4DPUU TF OF TNJKF TKFTUJ QPTQBO JMJ [BCBW MKFO ESVHJN NJTMJNB %B J[ QSWF QPIWBUBUF‘UPTFUP[BQSBWPEPHB ÀB V QPUSFCBO KF CMPLJ¶ J PMPWLB [B QJTBOKF OBUVLOJDB "LP JTLVTOJ JOUFMJHFOUOJ EFUFLUJW KFEWB TIWBUJ PCKB‘OKFOKF LBLP KF NPHV¶F [BQJT TVTUBWBQSB¶FOKBTBTFEBNTBUFMJUB LBTOJKF QSJLB[BUJ LBP IPMPHSBGJKTLB TMJLV TB [WVLPN CF[ PC[JSB ‘UP TF SBEOKB EPHBÀB VOVUBS LV¶B LBLPCJUPUSFCBPTIWBUJUJQSPTKF¸OJ HMFEBUFMK ³%FKB 7V¥ PE PCJ¸OPH

124

IJGJNFEJB

USJMFSB T BLUVBMOPN UFNPN UFSP SJ[NBVQSWJINJOVUBQSFUWBSBV UFDIOPF[PUFSJKV GJMNTLJ SFCVT PE LPKFH ¶F TMJOF DVSJUJ 4DJ'J QPLMP OJDJNB/P CF[PC[JSBOBPULMJ[B WBOKFSBEOKFJ[CSVUBMOFSFBMOPTUJV UF”F SB[VNMKJWF NFUBGJ[J¸LF GPSNF 4DPUU OFEB HMFEBUFMKV EB PEBIOF PE OBQFUPTUJ %B TWF CVEF OB TWPNNKFTUV[BKFEBOCMPDLCVTUFS GJMN PE SVCB USBHFEJKF [BWS‘BWB OFP¸FLJWBOJNIBQQZFOEPN %PVH $BSMJO %FO[FM 8BTIJOHUPO KFEFUFLUJWCJSPB[BBMLPIPM EVIBO PSV”KF J FLTQMP[JWF "5' T JTLV TUWPN SKF‘BWBOKB TMV¸BKB UFSP SJTUJ¸LPH SV‘FOKB WMBEJOF [HSBEF V 0LMBIPNB $JUZV 6 OKFHPWPN /FX 0SMFBOTV UFL PQPSBWMKFOPN PEIVSJLBOB,BUSJOB NOP‘UWPMKVEJ VLSDBWB TF OB USBKFLU J V KFEOPN PE VLSDBOJI E”JQPWB EKFMBUOJL USB KFLUB PULSJWB TVNOKJWF JOTUBMBDJKF 1SFLBTOP CSPE T QSFLP QFUTUP QVUOJLBMFUJV[SBL$BSMJO KFEBOPE POJI UJQPWB LPKJ QJQBOKFN PTUBUB LB FLTQMP[JKF OKV‘LBOKFN J WJEPN TPLPMB PULSJWB NPHV¶F V[SPLF PULSJWBVCS[PEBJTUJOBPLPFLTQMP [JKFOJKFUBLPKFEOPTUBWOBLBP‘UPTF ¸JOJOBQP¸FULV0CEVLDJKPNKFEOF PE QSPOBÀFOJI ”SUBWB QSFLSBTOF NMBEF”FOF$MBJSF,VDIFWFS 1BVMB 1BUUPO QSPOBMB[JJOEJDJKFLPKFVQV ¶VKVEBKFVCJKFOBQSJKFFLTQMP[JKFJ EBKFQPWF[BOBTDJKFMJNTMV¸BKFN %PMB[J EP [BLMKV¸LB EB KF OKFO LPNCJLPKFHKFQSPEBMBOFUPNQSJKF UFSPSJTUJ¸LPH OBQBEB LBTOJKF JTLP SJ‘UFO LBP BVUPCPNCB 1P¸JOKF

HSP[OJ¸BWB QPUSBHB [B LVQDFN $BSMJO EPMB[J V LPOUBLU T FLJQPN '#*B TWF TBNJN UFIOJ¸LJN HFOJ KBMDJNB P LPKJI TB[OBKF LBLP KF [B QPUSFCF UBKOJI TMV”OJ V VQPUSFCJ UBKOB UFIOJLB TOJNBOKB TB TFEBN TBUFMJUB LPKJ EBKV USPEJNFO[JPOBMOV TMJLV TWBLPH LVULB OB [FNMKJ ¸BL J J[B [JEPWB "MJ NP”F TF HMFEBUJ TBNP ¸FUJSJ J QPM EBOB VOBUSBH CF[ NPHV¶OPTUJ QPOBWMKBOKB J QSF NPUBWBOKB VOBQSJKBE %BLMF TBNP SBEOKB PE QSJKF ¸FUJSJ EBOB UF¸F QBSBMFMOPTBTBEB‘OKJNUSFOVULPN *UBLP $BSMJO QSPWPEJTBUFHMFEBKV ¶JVWSOVUJSFBMJUZTIPX ¸FUJSJ[BEOKB EBOB ”JWPUB [BOPTOF $MBJSF 4MB”F NP[BJL J QPMBLP TF [BMKVCMKVKF V WF¶ QPLPKOV PTPCV 1SFPLSFU TF EPHBÀBPOPHUSFOVULBLBEEFUFL UJWTIWBUJEBQSJMJLPNQSFHMFEBWBOKB EPHBÀBKBPEQSJKF¸FUJSJEBOBNP”F OB OFLJ OB¸JO TVEKFMPWBUJ V OKJNB 4VTUBW QSB¶FOKB KF [BQSBWP WSF NFOTLJ TUSPK 1SWP QPNP¶V QBQJ SB QSFCB¸FOPH V QSP‘MP WSJKFNF QPLV‘BWBKV VQP[PSJUJ TVEJPOJLF OB UFSPSJTUJ¸LJ OBQBE OP UBK QPLV‘BK [BWS‘BWB USBHJ¸OP QP $BSMJOPWPH QBSUOFSB/FNBESVHF OFHPEBTF TBN $BSMJO WSFNFOTLJ UFMFQPSUJSB ¸FUJSJEBOBVOB[BEJQPLV‘BQSPNJ KFOJUJUJKFLEPHBÀBKB ³%FKB7V¥TB[JEBOOBKFEOPTUBWOPK JEFKJJ[BNS‘FOPKJ[WFECJ OJKFMBL[B SB[VNJKFWBOKF CB‘ LBP ‘UP KF UP SFDJNP T .FNFOUPN CJP TMV¸BK JMJ T OFKBTOPN HSBOJDPN J[NFÀV TUWBSOPH J OBESFBMOPH V .BUSJYV +BTOP WBN KF ‘UP TF EPHBÀB BMJ

OBLPO GJMNB PTUBKF PTKF¶BK EB TV BVUPSJ OBNKFSOP [BNSTJMJ J J[NJKF ‘BMJEPHBÀBKF LBLPCJQSJLSJMJWFMJLF MPHJ¸LFSVQF WKFSPKBUOPMBL‘FWJEMKJ WFOBLPOQPOPWOPHHMFEBOKBGJMNB /P OF USFCB UP V[JNBUJ [B [MP TFENBVNKFUOPTUOJKF[OBOPTU KP‘ NBOKFFH[BLUOB[OBOPTUVLPKPKTF QSJ[OBKV SF[VMUBUJ QPTUJHOVUJ KFEJOP SBDJPOBMOJN EPLB[JWJNFNQJSJKTLJN NFUPEBNB 'J[J¸LJ VWJKFL JTUJ HMVNB¸LJ QPTUP KBO %FO[FM 8BTIJOHUPO TWBLPN TWPN GJMNV EBKF EPEBUOV EP[V VWKFSMKJWPTUJ OPWPMJDF1BVMF1BUUPO VHPEOP KF PTWKF”FOKF EPL TF V VMP[J HMBWOF GBDF J[ '#*B NPHMP OB¶JJTVHFTUJWOJKBPTPCBPECF[MJ¸ OPH7BM,JMNFSB ³%FKB7VTFNP”FQPIWBMJUJTWPKPN TOB”OPN QSJ¸PN LPKB OF¶F CJUJ QSFLSJWFOB 4DPUUPWPN ”FMKPN [B CS[JOPNVGPSNJOBHMJISF[PWBJTWJI UJI WJ[VBMOJI QSFUBQBOKB LPKF TV QPTUBMF OKFHPW TUJMTLJ [OBL SBTQP [OBWBOKB¥.JDIBFM3FDIUTIBGGFO 5IF)PMMZXPPE3FQPSUFS ³(MFEBUFMK NPSB QSJIWBUJUJ NPHV¶ OPTU EB QPTUPKJ TVTUBW LPKJN TF WJEFP QSB¶FOKF TBUFMJUPN NP”F UBLP EFUBMKOP USPEJNFO[JPOBM OP SFQSPEVDJSBUJ * UP OJ NBOKF OJ WJ‘F TB[WVLPN3JKFULPEPTBETV #SVDLIFJNFSJ4DPUUTVUBLPPUWP SFOP WSJKFÀBMJ JOUFMJHFODJKV HMFEBUF MKB¥4DPUU5PCCJBT 5IF0OJPO 

XXXIJGJNFEJBIS


(:( H;9;DP?@;

0DKFOBLWBMJUFUFGJMNB PEEP TSFEOKBKFWSJKFEOPTUEPCJWFOBJ[SBÇVOPNPDKFOBJ[VHMFEOJIÇBTPQJTB LPKJ TF CBWF J GJMNPN )PMZXPPE 3FQPSUFS 7BSJFUZ &OUFSUBJONFOU 8FFLMZ &NQJSF $IJDBHP 4VO5JNFT 7JMMBHF7PJDF 0OJPOJ1SFNJFSF 

DEAD MAN WALKING 1BSBNPVOU$POUJOFOUBM 'JMN   NJO 3FEBUFMK 5JN 3PCCJOT 6MPHF 4VTBO 4BSBOEPO 4FBO 1FOO 3PCFSU1SPTLZ 3BZNPOE+ #BSSZ 3-FF&SNFZ $FMJB8FTUPO -PJT4NJUI 4DPUU8JMTPO 3PCFSUB .BYXFMM %FBE .BO 8BMLJOH KF GSB[B LPKV V OFLJN BNFSJ¸LJN [BUWPSJNB J[WJ LVKF ¸VWBS OBLPO ‘UP PTVÀFOJL OB TNSU LSFOF V TWPK QPTMKFEOKJ IPE OB HVCJMJ‘UF 0TVÀFOJL OB TNSU KF .BUUIFX 1PODFMFU  4FBO 1FOO NMBEJ¶ ¸JKJ KF TWJKFU QSJKF [BUWPSB CJP NB¸JTUJ¸LP XIJUF USBTI PLSV”FOKF V LPKFN KF WB”OP CJUJ NV‘LBS¸JOB CF[ PC[JSB OB QPTMKFEJDF 6 KFEOPK OP¶J POJQSJKBUFMK ESPHJSBOJEPOFV SB¸VOMKJWPTUJ VCJKBKV CSVUBMOP NMBEJ MKVCBWOJQBS6IJUFJI OKFHPWQSJKBUFMK EPCJWB EP”JWPUOV [BUWPSTLV LB[OV 

MALA MISS AMERIKE (Little Miss Sunshine) 'PY 4FBSDIMJHIU$POUJOFOUBM GJMN  NJO 3FEBUFMKJ+POBUIBO%BZUPO 7BMFSJF 'BSJT 6MPHF "CJHBJM #SFTMJO (SFH ,JOOFBS 1BVM %BOP "MBO "SLJO 5POJ $PMMFUUF 4UFWF $BSFMM .BSD 5VSUMFUBVC +JMM5BMMFZ )PPWFSTJ OJTV IJQQJF PCJUFMK LBLP CJ TVHFSJSBP 78 LPNCJ V LPKFN QVUVKV UBLP LBSBLUFSJTUJ¸OP QSJ KFWP[OPTSFETUWPEKFDFDWJKF¶B "MJ EB TV POP ‘UP TF V TPDJ KBMOPK QTJIPMPHJKJ [PWF EJTGVOL DJPOBMOB PCJUFMK UP KFTV #PMKF SF¸FOP LBPEBTVOKFOBFODJLMP

XXXIJGJNFEJBIS

EPL PO CJWB PTVÀFO OB TNSU 6 [BUWPSV OF QPLB[VKF QVOP LBKBOKB WJ‘FKFMKVU‘UPKFOKFHPWQSJKBUFMKJNBP CPMKFHPEWKFUOJLBQBHBKFJ[WVLBPPE TNSUJ OFHPMJTLSV‘FO‘UPKFTVEKFMP WBPVPEV[JNBOKVEWBNMBEB”JWPUB 5SB”F¶J OB¸JOB EB J[WV¸F ”JWV HMBWV QJ‘F ¸BTOPK TFTUSJ )FMFO 1SFKFBO 4VTBO4BSBOEPO EBHBQPTKFUJJEB QPLV‘B[BOKFHBJTIPEPWBUJQPNJMP WBOKF0OBTF[BJTUBJPEB[JWBJQP¸J OKF UF‘LB ESBNBUJ¸OB LPNVOJLBDJKB J[NFÀVEWJKFEV‘F KFEOFJ[HVCMKFOF J ESVHF TUBCJMOF HPUPWP TWFUB¸LF 4FTUSB )FMFO TF TUSPHP ES”J OBVLB EB OFNB UBLWPH HSJKFIB LPKJ #PH OF CJ ¸PWKFLV NPHBP PQSPTUJUJ J UP KF ES”J EB PTUBOF V[ .BUUIFXB ¸BL JLBETIWBUJEBOJKFOFWJO*POTBN TF LSP[ WSJKFNF QSPWFEFOP T OKPN USBOTGPSNJSB J OB LSBKV VNJSF LBP QSFPCSB¶FOB EPCSB PTPCB#F[ IBQQZ FOEB J CF[ IPMMZXPPETLJI LMJ‘FKB GJMN PTUBWMKB EVCPL EPKBN 'JMN5JNB3PCCJOTB QP[OBUPHQSJKF TWFHBQPEPKNMKJWJNHMVNB¸LJNSPMB NB 4IBXTIBOL 3FEFNQUJPO 5IF 1MBZFS 4IPSU$VUT TOB”OBKFQTJ IPMP‘LB ESBNB J FWJEFOUOP QPMJUJ¸LJ VTNKFSFO GJMN 1SJKF TWFHB KFS NPSB QPLPMFCBUJ J OBKHPSMKJWJKFH [BHPWPSOJ LBTNSUOFLB[OFVVWKFSFOKFLBLPTF [BOFLF[MP¸JOFNPSBQMBUJUJHMBWPN 4OB”OV QSJ¸V QPEVQJSV J HMVNB¸LB PTUWBSFOKB HMBWOJI HMVNBDB 4VTBO 4BSBOEPO J GJ[J¸LJ J WFSCBMOP LSBKOKF VWKFSMKJWP EP¸BSBWB EVIPWOV TOBHV J QBUOKV OB UF‘LPN [BEBULV QSFP CSB¶FOKBPTVÀFOJLBOBTNSU EPLKF 1FOOPWB QSFPCSB[CB J[ ‘J[PJEOPH TJMFE”JKFVLSILPTUSVLUVSJSBOVMJ¸OPTU QFEJKTLB EFGJOJDJKB %BLMF SBEPN J LV¶PN QSFPQUFSF¶FOB 4IFSZM NBKLB EWPKF EKFDF J OKFO NV” 3JDIBSE LPKJ QPLV‘BWB VOPW¸JUJ TWPKVGPSNVMVEPMBTLBEPVTQKFIB V EFWFU LPSBLB EBLMF QSPEBWB¸ NBHMF KP‘ TV OBKOPSNBMOJKJ EJP PCJUFMKJ 4IFSZMJO CSBU PCSB[PWB OJ IPNPTFLTVBMBD V EFQSFTJKJ T QPLV‘BKFN TBNPVCPKTUWB J[B TFCF 3JDIBSEPW PUBD LPKFH TV J[CBDJMJ J[ TUBSB¸LPH EPNB KFS KF VIWB¶FO V ‘NSLBOKV IFSPJOB UF TJOLPKJ¸JUB/JFU[TDIFBJTBOKBEB QPTUBOF UFTU QJMPU V BNFSJ¸LPN SBUOPN [SBLPQMPWTUWV TP¸OJKJ TJ EJPPWFQSJ¸F"NBMBNJTT0MJWF TFENPHPEJ‘OKJ WSB”J¶ TSFEJ‘UF KF OF QSFWJ‘F [BNS‘FOF BMJ WSMP EVIPWJUP JTQSJ¸BOF SBEOKF 0OB TFLWBMJGJDJSB[BOBUKFDBOKFMKFQPUF V ,BMJGPSOJKJ J PCJUFMK T PC[JSPN EB OFNB ESVHF BMUFSOBUJWF [B TNKF‘UBOKF TVWJ‘OJI LPE SPE CJOF J[ "MCVRVFSRVFB V /PWPN

NMBEJ¶BLPKFNDVSJWSJKFNFOBPWPN TWJKFUVKFEOPTUBWOPCSJMKBOUOB 4OB”OP UV”OP JTLVTUWP 0WP KF NP”EB OBKLPNQMFLTOJKJ TS¸BOJ GJMN T QPSVLPN JLBE OBQSBWMKFO V )PMMZXPPEV0XFO(MFJCFSNBO &OUFSUBJONFOU8FFLMZ 0WBK JOUFMJHFOUOJ CBMBOTJSBOJ SB[PSOJ GJMN QSFE OBT TUBWMKB OJ‘UB NBOKF PE CJULF EPCSB J [MB )BM )JOTPO 8BTIJOHUPO1PTU 

ASTERIX OSVAJA AMERIKU (Asterix Conquers America) UI$FOUVSZ)PNF&OUFSUFJONFOU $POUJOFOUBMGJMN   NJO .FLTJLVLSF¶FVBWBOUVSVVTUBS PNLPNCJKV 4BN QP TFCJ EPWPMKOP KF TKFUJ UJ TF [B‘UP KF EKFE J[CB¸FO J[ TUBSB¸LPH EPNB PWBK GJMN QSJ QBEB OFLPK WSTUJ VOEFSHSPVOEB 4VOEBODF QSPGJMB OJTLJ CVE”FU TBNP QPKB¸BWB UBK EPKBN /P [CPH J[CKFHBWBOKB FLTUSFNB CJMP LPKF WSTUF BVUPSJ TV OBQSBWJMJ NBMJ TJNQBUJ¸OPTNJKF‘OJ JOUFMJ HFOUOJ GJMN DFTUF T NPHV¶OP‘¶V QSPMBTLBOBWFMJLJNQP[PSOJDBNB /JKFTUPHBOJ¸VEP‘UPKFGJMNTWP KPK TWKF”JOPN PTWPKJP "LBEFNJKV OPNJOBDJKPN [B OBKCPMKJ GJMN EPCJP 0TDBSB [B TDFOBSJP J QSJTLSCJP WFUFSBOV "MBOV "SLJOV [B NBFTUSBMOP PEJHSBOV VMPHV EKFEB QSWPH 0TDBSB [B OBKCPMKV TQPSFEOVVMPHV 'JMN TF PEMJLVKF CF[HSF‘OJN J[CPSPNHMVNBDB EPCSJNEVIPN CVOUPWOJ‘UWBJQBNFUOJNTDFOBSJ KPN EFCJUBOUB .JDIBFMB "SOEUB T

3FEBUFMK(FSIBSE)BIO 5JKFLPN KFEOF PE UV¸OKBWB V HBM TLPN TFMV LPUBP T NBHJ¸OJN OBQJULPNLPKJEBKFKVOBDJNB"UFSJYV J0CFMJYVOBEMKVETLVTOBHVTFQSF WSOF1SJKFOFHPESVJE(FUBGJYVTQJ KF OBQSBWJUJ KP‘ KFEOV NKF‘BWJOV 3JNMKBOJ HB [BSPCMKBWBKV UF QMPWF TOKJNFOB[BQBEJOBSVCVTWJKFUB WKFSVKVEBKFTWJKFUSBWOBQMP¸B HB LBUBQVMUPNJ[CBDVKVVTWFNJS,BLP TF OKJIPWP TFMP OF NP”F PCSBOJUJ PE 3JNMKBOB CF[ OBQJULB "TUFSJY J 0CFMJY LSF¶V QSPOB¶J (FUBGJYB ;BWS‘F V "NFSJDJ HEKF "TUFSJYB [BSPCJ JTUP QMFNF JOEJKBOBDB LPKF ES”J (FUBGJYB [BSPCMKFOPH /BLPO OJ[BCJUBLB 0CFMJYKFUBKLPKJVTQJKF TQBTJUJ TWPKB EWB QSJKBUFMKB UF USJ (BMB LSF¶V LV¶J TB UBKOPN GPSNV MPN [B NBHJ¸OJ OBQJUBL ,BEB TF VTQJKVWSBUJUJ TFMP[BUFLOVTQBMKFOP J SB[SV‘FOP TB TWJN OKJIPWJN QSJ KBUFMKJNB V [BSPCMKFOJ‘UWV 3JNMKBOB /B‘JKVOBDJPTMPCPEFTWPKFQSJKBUF MKF UFQPUQVOPSB[SV‘FWPKOJLBNQ 3JNMKBOB J QP‘BMKV $F[BSB USLPN OBUSBHV3JN "TUFSJY KF OB PWJN QSPTUPSJNB CJP KFEBOPEOBKPNJMKFOJKJITUSJQKVOBLB UBLP TF OBTUBWJMP J T EVHPNFUSB” OJN GJMNPWJNB 1SWJ KF V GSBODV TLPK QSPEVLDJKJ TOJNMKFO KP‘ HPEJOF "TUFSJY PTWBKB "NFSJLV TFENJ KF J[ TFSJKF GJMNPWB P HBM TLJN KVOBDJNB J QSWJ OBQSBWMKFO J[WBO 'SBODVTLF V /KFNB¸LPK 6 WSJKFNF J[MBTLB GJMN KF CJP WFMJLJLJOPIJUV)SWBUTLPK/BQPLPO J[MB[JJV%7%J[EBOKV5P‘UPOFNB

PTKF¶BKFN EB OJLBE OF QSFUKFSB V IVNPSV %BWJE 3PPOFZ 7BSJFUZ 5P ‘UP KF [BCBWBO J EPWPMKOP TNJKF‘BO  NP”F [BIWBMJUJ QSJKF TWFHB HMVNDJNB ‘UP KF J PCJ¸OP TMV¸BK V LPNFEJKBNB PWBLWPH UJQB(MFO,FOOZ 1SFNJFSF 

IJGJNFEJB

125


(:( H;9;DP?@;

QPTFCOJIEPEBUBLBJOJKFOFLJQSP CMFN OPWF¶VIPEBOJTUBOEBSEEB TF BOJNJSBOJ IJUPWJ TJOLSPOJ[JSBKV VNBOKVKF WSJKFEOPTU PWPH J[EBOKB KFS TF OVEJ KFEJOP QJTBOJ UJUMPWBOJ QSJKFWPE /B ”BMPTU POJI LPKJNB KF QSJNKFSFO OBKNMBÀJNB 

6 PTUBMJN VMPHBNB EPKNMKJWV SPMV PEJHSBMBTVEWBWFUFSBOBHPEJ‘ OKJ%JDL7BO%ZLFJ HPEJ‘OKB GJMNTLB MFHFOEB .JDLFZ3PPOFZ 1PTMJKFTQPSPHQP¸FULB PWBKVHPE OJPCJUFMKTLJGJMNQSFUWBSBTFVMJKFQV SB[HMFEOJDVJ[7FMJLFKBCVLFLPKJCJ NPHBPEPOJKFUJLPSJTUJ/FX:PSLVJ UBNP‘OKFN1SJSPEPTMPWOPNNV[F KV LBP ‘UP KF EPOJP UI $FOUVSZ 'PYV-BJOF&XFO 1SFNJFSF 0WB OF‘BSNBOUOB PCJUFMKTLB GBO UB[JKBMF”JNSUWBOBQMBUOV TQPWSF NFOJNUS[BKJNBLPNJ¸OJIEJKFMPWB ,JN/FXNBO &NQJSF QSJ[OBOKJNBTQPMKBTOJNBOKBWJEFP TQPUPWB J SFLMBNB /P UP TF OFJ TLVTUWP OF WJEJ OB GJMNV SB[NKFS TUSBIBVWKFSMKJWKFVPWPKBVTUSBMTLP CSJUBOTLPKQSPEVLDJKJ1PNBMP‘VQMKJ TDFOBSJKESVHBKFQSJ¸B ¥6 TWPN SFEBUFMKTLPN EFCJKV CSJ UBOTLJ FLTQFSU [B TOJNBOKF SFLMB NB 3JOHBO -FEXJEHF QPLB[VKF LPNQFUFODJKVJTLVTOJKFHPETFCF* LBNFSBOJKFMP‘BVQSJLB[JWBOKVEJW MKJOF/P TQSFEWJEMKJWJNTDFOBSJKFN GJMNTBES”JQSFOJTLVSB[JOVOFJ[WKF TOPTUJ [B KFEBO USJMFS  3VTTFMM &EXBSET 7BSJFUZ 0DKFOB  NOĆ U MUZEJU (Night At The Museum) 3FEBUFMK4IBXO-FWZ 6MPHF 4UBSSJOH #FO 4UJMMFS $BSMB (VHJOP 3PCJO 8JMMJBNT %JDL 7BO %ZLF 4UFWF $PPHBO 1BUSJDL (BMMBHIFS 3JDLZ (FSWBJT .JDLFZ 3PPOFZ ;B EPNB¶F US”J‘UF OBK[BOJNMKJWJKJ QPEBUBLP/P¶JVNV[FKV WJTPLP CVE”FUOPK LPNFEJKJ TB [OBOTUWFOP GBOUBTUJ¸OJN QSFEMP‘LPN TWBLBLP KF ¸JOKFOJDB EB KF JEFKB CB[JSBOB OB TMJLPWOJDJ ISWBUTLPH BVUPSB .JMBOB 5SFODB LPKJKFV"NFSJDJ UFLEBTF TQPNFOF JMVTUSJSBPTUSBOJDFUBLWJI OPWJOTLJIJOTUJUVDJKBLBP‘UPTV5JNF J/FX:PSL5JNFT6HMBWOPN BVUP SJ TV OBQSBWJMJ EPCBS QPTBP PE PSJHJOBMOF TUSBOJDF TMJLPWOJDF T KFEWB EWJKF TUSBOJDF UFLTUB OBQSB WJMJ BUSBLUJWOJ GJMN T OBKWF¶JN BEV UPN TQFDJKBMOJI FGFLBUB &GFLUJ TV PTPCJUP WB”OJ V PWPN TMV¸BKV KFS TF SBEOKB WSUJ PLP OP¶OPH ¸VWB SB 1SJSPEPTMPWOPH NV[FKB V /FX :PSLV[B¸JKJITNKFOBTWJFLTQPOBUJ P”JWF PE NJOJKBUVSOJI SJNTLJI WPK TLJ .BZB LBVCPKB EP UJSPOPTBV SB /BSBWOP TWF QSB¶FOP OJ[PN LPNJ¸OJI TDFOB J WJ[VBMOJI FGFLBUB /P¶OJ ¸VWBS KF #FO 4UJMMFS NMBEJ PUBDTBTWKF”FSBTQBEOVUJNCSBLPN J[B TFCF LPKJ QPLV‘BWB QPOPWOP QPTMP”JUJTWPK”JWPUJJ[CPSJUJTF[BOB QSBWPEB¸F‘¶FWJÀBTJOB

126

IJGJNFEJB

PUSTARA STRAHA (GONE) 6OJWFSTBM QJDUVSFT$POUJOFOUBM GJMN NJO 3FEBUFMK3JOHBO-FEXJEHF 6MPHF "NFMJB 8BSOFS  4IBVO &WBOT 4DPUU.FDIMPXJD[ 4JOPQTJT ,BEB NMBEJ CSJUBOTLJ QBS 4PQIJF "NFMJB 8BSOFS J "MFY 4IBVO &WBOT TUJHOV OB PENPS V "VTUSBMJKV  TQSJKBUFMKF TF T UBKBO TUWFOJN "NFSJLBODFN 5BZMPSPN 4DPUU.FDIMPXJD[ J[BKFEOPPEMV ¸VKVOBQVTUJUJVPCJ¸BKFOFUVSJTUJ¸LF BUSBLDJKF QKF‘¸BOJI QMB”B J LSFOVUJ V QSBWV EJWMKJOV VOVUSB‘OKPTUJ /P LBEB PTKFUF WSV¶JOV BVTUSBMTLPH TVODB B BTGBMU OB DFTUBNB [BNJ KFOJ DSWFOB QSB‘JOB "MFY TF QP¸J OKF QJUBUJ LPMJLP KF CJMP QBNFUOP VQVUJUJ TF V EJWMKJOV T 5BZMPSPN QSJLSJWFOJN QTJIPQBUPN V KBOKF¶PK LP”J‰UPEVCMKFVMB[FVBVTUSBMTLV EJWMKJOV UP KF OKFHPWP QPOB‘BOKF ¸VEOJKF B UKFTLPCB NMBEPH QBSB TWFQSJTVUOJKB 1VTUBSBTUSBIBQSWJKFGJMN3JOHBOB -FEXJHFB SF”JTFSB T JTLVTUWPN J

NEKI TO VOLE VRUĆE (Some Like It Hot) 6OJUFE "SUJTUT$POUJOFOUBM  NJO 3FEBUFMK#JMMZ8JMEFS 6MPHF+BDL-FNNPO 5POZ$VSUJT .BSJMZO.POSPF "NFSJ¸LJ GJMNTLJ JOTUJUVU QSPHMBTJP KF /FLJ UP WPMF WSV¶F OBKTNKF‘OJKJN BNFSJ¸LJN GJMNPN TWJI WSFNFOB  HPEJOF OPNJOJSBO KF [B ‘FTU 0TDBSB * OKFHPWB TMBWB KFS CBSB

UB T VOJWFS[BMOJN J[WBOWSFNFOTLJN IVNPSPN OF CMJKFEJ T HPEJOBNB .BSZMJO.POSPFVVMP[J”JWPUB +BDL -FNNPO J 5POZ $VSUJT PEJHSBMJ TV QSJKF J QPTMJKF NOPHP WFMJLJI J WB”OJI VMPHB BMJ UBLPÀFS PTUBKV VQBN¶FOJ QSJKF TWFHB QP PWPK V DSOPCJKFMPN SFNFLEKFMV#JMMZB8JMEFSB 'JMN LPSJTUJ TUWBSOJ EPHBÀBK EB OB OFLJ OB¸JO JOJDJSB LBTOJKB EPHB ÀBOKB .BTBLS OB 7BMFOUJOPWP HPEJOFVTSFEFSFQSPIJCJDJKF J[NFÀV TVQSPTUBWMKFOJI UBMJKBOTLJI J JSTLPOKFNB¸LJI HBOHTUFSTLJI TLVQJOB V $IJDBHV SF[VMUJSBP KF TB TFEBN NSUWJI %WB HMB[CFOJLB LPKJNB J OF JEF CB‘ TWF HMBULP V ”JWPUVTWKFEP¸FVCPKTUWJNBJOBLPO ‘UP NBGJKB OBSFEJ OKJIPWB VCPKTUWB PWJ TF EBKV V CJKFH +FEJOJ QPTBP [B HMB[CFOJLF J[WBO HSBEB OVEJ TF V ”FOTLPK HMB[CFOPK TLVQJOJ " $VSUJT J -FNNPO EBLBLP OJTV ”FOF BMJ ¶F UP QPTUBUJ QSFSV‘BWB OKFN %PCJWBKV QPTBP J LSF¶V OB QVUPWBOKF WMBLPN V 'MPSJEV #PSF TF [B OBLMPOPTU QKFWB¸JDF 4VHBS ,BOF ,PXBMD[ZL V[ VSOFCFTOF TDFOF TLSJWBOKB QSBWPH JEFOUJUFUB 1P EPMBTLV OB 'MPSJEV +PF 5POZ $VSUJT QPLV‘BWB PTWPKJUJ 4VHBS UBLP EB TF QSFSV‘J V NJMJKVOB‘B B +FSSZ -FNPO UBLPÀFS QSP”JWMKBWB SPNBOTV BMJ UBLP ‘UP TF QSBWJ NJMJKVOB‘ [BMKVCMKVKF V OKVOKFHB 6 WFMJLPN SBTQMFUV LPKJ VLMKV¸VKF J CJKFH PE NBGJKB‘B LPKJ TF J[OFOBEB QPKBWF OB JTUPN NKFTUV 4VHBS LB”F +PFV LBLP WPMJ OKFHB B OF NJMJKVOB‘B V LPKFH TF QSFSV‘JP EPL +FSSZ EPCJWB CSB¸OV QPOVEV PE TWPH NJMJKVOB‘B ,BE NV LB”F JTUJOV EB KF NV‘LBSBD V KFEOPK PEVQF¸BUMKJWJKJITDFOB PWBKLSBULP QPFOUJSB/JULPOJKFTBWS‘FO'JMN KFCJPPHSPNOJIJUVWSJKFNFQPKBW MKJWBOKB OF TBNP [CPH IVNPSB WF¶JTNKFMFUFNFJTQSFEWSFNFOB 

XXXIJGJNFEJBIS


DOBRA GODINA - PROMAŠAJ TVORCA "GLADIJATORA"

Crowe neuvjerljiv, Ridley Scott neprepoznatljiv

DOBRA GODINA (A Good Year) 5XFOUJFUI $FOUVSZ'PY$POUJOFUBM GJMN  NJO 3FEBUFMK3JEMFZ4DPUU 6MPHF 3VTTFMM $SPXF "MCFSU 'JOOFZ .BSJPO $PUJMMBSE "CCJF $PSOJTI 5PN )PMMBOEFS 'SFEEJF )JHINPSF %JEJFS#PVSEPO 6 TVNPSOJN GVUVSJTUJ¸LJN PLSV”F OKJNB "MJFOB J #MBEF 3VOOFSB 3JEMFZ4DPUUOJLBEOJKFHVCJPSJUBN V (MBEJKBUPSV J $BSTUWV OFCF TLPN KF PES”BWBP KFEOBLV OBQF UPTUVTDFOBNBCPSCFJ[BLVMJTOJN EWPSTLJN JHSBNB V 1BEV DSOPH KBTUSFCB WKFSOP QSFOJP USBVNV BNFSJ¸LJI NBSJOBDB V SBUPN J[KF EFOPN .PHBEJTIV OB GJMNTLP QMBUOP%PCSB HPEJOB TVHFSJSB TWPKJNTBES”BKFNEBTFNPSBPLB OJUJSPNBOUJ¸OJILPNFEJKB JTUPLBP J 3VTTFMM $SPXF TB 4DPUUPN QSWJ QVU OBLPO VTQKF‘OF TVSBEOKF V (MBEJKBUPSV 1SJ¸B VUFNFMKFOB V QSP[OPN IJUV 1FUFSB .BZMFB 

XXXIJGJNFEJBIS

PCF¶BWBOBQP¸FULV6GSBODVTLPK WJOPSPEOPK1SPWBOTJFOHMFTLJCPHB UB‘ EFCFMPH ”JWPUOPH JTLVTUWB MKVCJUFMK WJOB J ”FOB QSPWPEJ ”JWPU V EPCSPWPMKOPN FH[JMV V ESB”F TOPN EWPSDV PLSV”FOPN WJOPHSB EJNB J ”JWPUOJN USJLPWJNB V¸J TWPH NBMPH OF¶BLB .BYB 0LSV”FOKF KF CBKLPWJUP WSDLBWJ SB[HPWPSJ P WJOV GJMP[PGJKJ TV”JWPUB ¸PWKFLB T QSJSPEPN VWKFSMKJWPH NBMPH .BYB J OKFHPWPH VKBLB UKFSBKV OB QSFTMB HJWBOKF J[HSBÀFOJI NJ‘MKFOKB *EJMV QSFLJEBTDFOBJ[NPEFSOPVSFÀFOF EWPSBOF CPHBUF CSPLFSTLF LV¶F HEKF V QFU NJOVUB WJEJNP LBLP TF NBMJ .BY QSFUWPSJP V CFTLSVQVMP [OPH QPTMPWOPH UJHSB TQSFNOPH OB QSMKBWF USJLPWF QPHMFEF QSF[JSB TQSPUJWOJ¸LFTUSBOF[CPHOKFHPWPH WJTP¸BOTUWBOPWDB7JKFTUEBKFNV KF VNSP VKBL EP¸FLBP KF IMBEOP LBP J ¸JOKFOJDV EB KF OBTMJKFEJP JNBOKF V 'SBODVTLPK ;CPH SKF ‘BWBOKB QSBWOJI QJUBOKB J ‘UP CS”F QSPEBKF [B ‘UP WJ‘F OPWDB QSJTUBKF PUJ¶J OB KFEBO EBO V 1SPWBOTV J POEBTFTUWBSJQP¸JOKVLPNQMJDJSBUJ 0ENBLOVU PE BTGBMUOF E”VOHMF WSB¶BKVNVTFGJMNPWJJ[EKFUJOKTUWB OPUPOFNJKFOKBVCJUOPNOKFHPWV OBLBOV EB QSPEB JNBOKF +FEJOJ NPHV¶J TDFOBSJP EB TF .BY TB TWBLPN OPWPN NJOVUPN V QSJSPEJ TNFL‘B J LPOB¸OP PEMV¸J PESF¶J TF QSFUIPEOPH ”JWPUB TF TUWBSOP J EPHPEJ OP QPTUPKJ MPHJ¸LJ QBSB EPLT ;B‘UP CJ TF [B ”JWPU OB TFMVPEMV¸JPNMBE¸PWKFLLPKJP¸JUP V”JWB V TWPN HSBETLPN ”JWPUV J VMP[J VTQKF‘OPH CFTLSVQVMP[OPH CJ[OJTNFOB 4DPUU UBK QBSBEPLT OFTQSFUOPQSFTLB¸FTMV¸BKFN .BY

V KFEOPN USFOVULV VQBEB V TUBSJ CB[FO [BLBTOJ OB BWJPO LBLP CJ TF V -POEPOV OB‘BP T HB[EPN HB[EB HB TVTQFOEJSB [CPH UPHB OB EFTFU EBOB J UV TF QSPOBMB[J QSPTUPS [B QSFPCSB”BK VCS[BOPH VSCBOPH UJQB V WJOPHSBEBSB LPKJ V OBSV¸KV WPMKFOF ”FOF V TVNSBL OB UFSBTJ JTQJKB GJOP DSWFOP WJOP J[ WMBTUJUBQPESVNB6QSBWPKFUSFOV UBL LBE $SPXF VQBEB JTQSB”OKFOJ CB[FO QVO CMBUB UP¸LB LPKJ GJMN QSFMBNBPEP[CJMKOPHLBUSJWJKBMOPN 7BMKEB QPE JNQFSBUJWPN EB CVEF TNJKF‘BO $SPXF TF V QPLV‘BKV EBJ[BÀFJ[CB[FOBCBDBLB QBEB WBMKB OB SJEJLVMP[BO OB¸JO QSFHMV NMKFOP WJ‘F V TUJMV +FSSZB -FXJTB OFHPMJ OF¸FH ‘UP JNB JOUFODJKV SPNBOUJ¸OF LPNFEJKF [B PESBTMF J JOUFMJHFOUOF (FHPWJ TF OBTUBW MKBKV J LBTOJKF  $SPXF OJKF OJNBMP TQPOUBO V OKJNB /B USFOVULF V USFOVDJNB GMF‘FWB J[ EKFUJOKTUWB GJMNTFWSB¶BVPLWJSFEPQBEMKJWPTUJ BMJ OF [BEVHP .P”EB J TSFEJ‘OKB UP¸LB .BYPWF QSFPCSB[CF J ”FMKF EB SBTLSTUJ TB TUBSJN ”JWPUPN SPNBOTB TB [BOPTOPN WMBTOJDPN MPLBM OPN SFTUPSB OB PCSB ÀFOBKF

Scott je jak u hvatanju atmosfere, kamera tako dobro koristi okružje divne mediteranske prirode da vam odmah dođe da se preselite u Provansu, no pokvari sve kad u nju stavi ljude u romantičnoj komediji QSFQMJULP OB CS[JOV$SPXF KFE OPTUBWOPOJKF[BUBLWFVMPHF QVOP CPMKF CJ TUBKBMB TNPUBOPN ‘BSNF SV )VHIV (SBOUV JMJ FMFHBOUOJKFN [BWPEOJLV+VEFV-PXFV.P”EBCJ JIVNPSJTQBPNBOKFIJOKFO3JEMFZ 4DPUU KF KBL V IWBUBOKV BUNPTGFSF LBNFSB UBLP EPCSP LPSJTUJ PLSV” KF EJWOF NFEJUFSBOTLF QSJSPEF EB WBN PENBI EPÀF EB TF QSFTFMJUF V1SPWBOTV OPQPLWBSJTWFLBEV OKVTUBWJMKVEFVSPNBOUJ¸OPKLPNF EJKJ %PL TF ES”J SPNBOUJLF EPCSP KF GJMN VCJKF OBLBOB EB GJMN CVEF [BCBWBO J TNJKF‘BO %B %PCSB HPEJOB CVEF KP‘ NBMP TBIBSJO TLJKB BVUPSJ V OKPK QPUFODJSBKV TUF SFPUJQF P EWJKF VLMKV¸FOF OBDJKF EP LSBKOKJI HSBOJDB 4WJ &OHMF[J V GJMNV TBNP HMFEBKV SBDJPOBMOP LBLP CJ [BSBEJMJ ‘UP WJ‘F OPWBDB 'SBODV[JTVQBLPOJLPKFWPEJQSJKF TWFHB TSDF QPQUQVOP PQV‘UFOJ J VTLMBÀFOJ T QSJSPEPN ”FOF TV JN TMPCPEPVNOF J LPLFUOF 1VCMJLB KF QSFQP[OBMB SVQF V PWPN GJMNV J PLSFOVMBNVMFÀB %PCSBHPEJOB KF[BQSBWPJTQBMBMP‘BCFSCBTB NJMJKVOBEPMBSBHVCJULB 


(:( H;9;DP?@;

OVOGODIŠNJI DOBITNIK OSACARA ZA NAJBOLJI DOKUMENTARNI FILM NA DVD-u

Klimatski autoput u pakao NEUGODNA ISTINA (An Inconvinient Truth) 1BSBNPVOU$MBTTJD#MJU[  NJO 3FEBUFMK%BWJT(VHHFOIFJN .PHV¶OPTU EB UPQMKFOKFN MFEB OB "OUBSUJLV JMJ (SFOMBOEV SB[JOB TWKFU TLJI NPSB QPSBTUF [B ‘FTU NFUBSB J PTUBWJ TUPUJOF NJMJKVOF MKVEJ CF[ EPNB EBTFQPSFNFUJ(PMGTLBTUSVKB J EPOFTF OPWP MFEFOP EPCB TKFWFS OPK IFNJTGFSJ [BTUSB‘VKV¶B KF TBNB QP TFCJ * QSF[FOUFS "M (PSF LSP[ PWBKEPLVNFOUBSOJUSJMFSTMV”F¶JTF IMBEOPN TOBHPN TUBUJTUJLB J [OBO TUWFOJINKFSFOKB GPUPHSBGJKBNBMFEF OKBLBQSJKF‘F[EFTFU USJEFTFUHPEJOB JPOPH‘UPKFPEOKJIPTUBMPEBOBTJ[ NJOVUF V NJOVUV V HMFEBUFMKB VOPTJ OFNJS QSFOPTJ TUSBI 0TKF¶BK LBP LBETVOBTNBMFQSFETQBWBOKFQMB ‘JMJ#BCB3PHBNB+FEJOP‘UPQSJKFJMJ LBTOJKF PEBIOFUF V VWKFSFOKV LBLP #BCB 3PHB OF QPTUPKJ B OB PWPN OB‘FN TWJKFUV KF GBLBU TWF UPQMJKF J LMJNB KF QPEJWMKBMB UP WJ‘F OJULP OF

128

IJGJNFEJB

NP”F[BOJKFLBUJ4USB‘OPKFUP LBLP SFLPTNP TBNP QP TFCJ BMJ EB OBT LSP[ EPLVNFOUBSBD WPEJP CJMP ULP ESVHJ PTJN "MB (PSB CBS CJ JNBMJ OBEVEB¶FNPV[BEOKJ¸BTTLSFOV UJ T LMJNBUTLPH BVUPQVUB V QBLBP /BJNF (PSFKFQVOJIPTBNHPEJOB CJPQPUQSFETKFEOJLOBKNP¶OJKFES”B WFOBTWJKFUV‘UPQPESB[VNJKFWBJEB KF UB ES”BWB OBKWF¶J TWKFUTLJ [BHBÀJ WB¸BUNPTGFSF*NBPKFV[EFJ[WS‘ OF WMBTUJ V SVLBNB NPHBP KF TWPKF FLPMP‘LB OB¸FMB QSPWFTUJ V EKFMP " OJKF "LP UP OJKF NPHBP V¸JOJUJ [BWSJKFNFWMBTUJOBKMJCFSBMOJKFHQSFE TKFEOJLB4"%QPTMJKF,FOOFEZB #JMMB $MJOUPOB LBLPNP”FNPP¸FLJWBUJEB ¶F OV”OF LPSBLF [B TQBT QMBOFUB QPEV[FUJQSFETKFEOJLLPKJKF[BQSBWP HMBTOPHPWPSOJLOBGUOPHMPCJKB /FVHPEOB JTUJOB EPCJMB KF 0TDBSB [BOBKCPMKJEPLVNFOUBSOJGJMN LBLPKF JSFE [CPHTWPHTBES”BKB OFJGPSNF /BJNF WF¶JOVGJMNB[BV[JNBTOJNLB QSFEBWBOKB "MB (PSFB P HMPCBMOPN [BHSJKBWBOKV JMJ LBLP PO UP [PWF LMJNBUTLPK LSJ[J  LPKFH KF ‘JSPN TWJKFUB PES”BP TUPUJOF QVUB [BEOKJI HPEJOB ,BP JTLVTOJ QPMJUJ¸BS (PSF KFPEMJ¸BOHPWPSOJL JCF[PC[JSB‘UP HPWPSJ P TNSUOP P[CJMKOPK UFNJ V

TWPKV QSJ¸V VOPTJ EJTLSFUBO IVNPS LBLPCJOBTUVQQPMJUJ¸BSBTIPXNBOB CJP [BPLSV”FO %PLB[JWBOKF LBLP OBNTFQPMBLPQSJSPEBPTWF¶VKF[B CKFTPNV¸OPJTLPSJ‘UBWBOKF QPNP¶V [OBOTUWFOJIPULSJ¶B GPUPHSBGJKB HSBGJ LPOB TOJNLJLBUBTUSPGBJTQSFQMFUFOP KF TMJ¸JDBNB J[ ”JWPUB OFTVÀFOPH OBTMKFEOJLB #JMMB $MJOUPOB /FLPMJLP USBHJ¸OJINPNFOBUBLBP‘UPKFTNSU TFTUSF PE SBLB QMV¶B JMJ TUSBEBWBOKF TJOB V QSPNFUOPK OFTSF¶J V GVOLDJ KJ TV EPLB[JWBOKB LBLP KF JHOPSJSB OKF LMJNBUTLJI QSPNKFOB J HVSBOKF QPE UFQJI EJP MKVETLF QSJSPEF ,BE OBN TF OF‘UP MP‘F QPMBLP EPHB ÀB QSJWJLBWBNP TF J VNBOKVKFNP QSPCMFN 5FL LBE OBT OF‘UP V USF OVULV ‘PLJSB LBP ‘UP KF OFJ[MKF¸JWB CPMFTUJMJTNSUCMJ”OKFH TQSFNOJTNP

QPEV[FUJ SBEJLBMOF LPSBLF %BLMF EB CJ TF TNBOKJMP HMPCBMOP [BHSJKB WBOKF OV”OP KF IJUOP TNBOKJUJ CJUOP FNJTJKV $0 V BUNPTGFSV ‘UP QBL [OB¸J EB USFCB SFEVDJSBUJ JOEVTUSJK TLV QSPJ[WPEOKV PHSBOJ¸JUJ QSPNFU WP[JMBTNPUPSJNBOBOBGUVJCFO[JO %SVHJN SJKF¸JNB USFCB JOUFSWFOJSBUJ V TWFUJOKF BNFSJ¸LPH ESV‘UWB V LPKF J TBN(PSFWKFSVKFVTGFSVTMPCPEOPH US”J‘UB J PTPCOJI TMPCPEB 5LP ¶F QSPTKF¸OPN "NFSJLBODV QSPQJTBUJ EBTWPKLPNCJPEUSJUPOF[BNJKFOJ[B OFLP NJOJKBUVSOP KBQBOTLP WP[JMP 6PTUBMPN VEPLVNFOUBSDVOJ(PSF TWPKFTUBSPJNBOKFOFPCJMB[JV'JBUV 1BOEJ OFHP V OFLPK UFSFOTLPK MBÀJ %BOFHSJKF‘JNPEV‘V NP”EBTFWP[J OBCJPEJ[FM BMJUPVGJMNVOFOBQP NJOKF (PSF V PWPN KFEOPTUBWOPN BMJ FGFLUOPN EPLVNFOUBSOPN GJMNV [BLMKV¸VKFLBLPKF[BSKF‘FOKFQSPCMF NB[BHSJKBWBOKBBUNPTGFSFQPUSFCOB QPMJUJ¸LBWPMKB OP JBLPUPEPCSP[OB J[PTPCOPHJTLVTUWB OFHPWPSJLBLP KV KF [BQSBWP OFNPHV¶F QSPWFTUJ V EKFMP V USFOVDJNB LBE KF QPMJUJ¸LB WPMKB TBNP UBMBD V SVLBNB HSBN[J WPHLSVQOPHLBQJUBMB LPKJOFLPMJDJOJ PTJHVSBWB NJMJKBSEF B ES”BWJ HPTQP EBSTLJ SBTU $JKFOB UPH SBTUB LBLP UPTQSFUOJSFUPSJ¸BS(PSFQPKB‘OKBWB NP”FCJUJTUSB‘OB.P”F[BWS‘JUJDJWJ MJ[BDJKTLPNLBUBLMJ[NPN ,BETFWF¶OFNP”FNJKFOKBUJQPMJ UJLB NP”FNPTFNJKFOKBUJTBNJ1B ¶FPEKBWOB‘QJDBQPOVEJUJOFLPMJLP TBWKFUB LBLP EB TBNJ QSJEPOFTF NP FLPMP‘LPN SBTUFSF¶FOKV /F QSPTJQBKUF FOFSHJKV V[BMVE HBTJUF BQBSBUFLBEOJTVVVQPUSFCJ WP[JUF FLPOPNJ¸OJKF BVUF LVQJUF ‘UFE MKJWF ”BSVMKFWJ NBMJ PCJ¸OJ MKVEJ " "NFSJLB ¶F J EBMKF QP TWPNF OFL¨JTWJKFUBOFTUBOF BMJOKFHPWPH CP”BOTUWB1SPGJUBNPSBCJUJ /FVHPEOBJTUJOBOJKFCPNCBTUJ¸BO VVTQPSFECJTKFEOJN'BISFOIFJUPN .JDIBFMB .PPSB WJ‘F KF LPNPSOF OBSBUJWOF QSJSPEF 1PTMP”FOUBLPEBQSWP‘PLJSBOFP CPSJWJNEPLB[JNBVWJEVGPUPHSBGJKB JHSBGJLPOB BPOEBQPMBLPVWMB¸JV TWJKFU QPMJUJ¸BSB "MB (PSFB OKFHPW ”JWPU LBSJKFSV J FLPMP‘LJ BLUJWJ[BN LPKJ EBUJSB KP‘ J[ OKFHPWJI TFOBUTLJI EBOB PTBNEFTFUJI HPEJOB 4 NBMP [MPCF NPHMPCJTFTWFQSPUVNB¸JUJ LBP QFSGJEOB SFLMBNB [B KFEOPH QPMJUJ¸BSB OP CJP V GJMNV (PSF JMJ "OUP£BQJ¶ TWFKFEOPKF"SHVNFOUJ VPWPNEPLVNFOUBSDV[OBOTUWFOP TVQSFKBLJEBCJOKJIPWVWKFSPEPTUPK OPTU VNBOKJP FHP CJMP LPKFH QPMJUJ ¸BSB1POBKNBOKF"MB(PSFB 

XXXIJGJNFEJBIS


(:( H;9;DP?@;

P ¸FNV TWKFEP¸J PTVEB WKFSTLJI VESVHB -FHJPO 0G %FDFODZ J[ UPH WSFNFOB J OFEPCJWBOKB UBEB‘ OKFH 1SPEVDUJPO $PEFB LPKJN TF HBSBOUJSBNPSBMOBJTQSBWOPTU4B TUBKBMJ‘UBEBOB‘OKFHWSFNFOB/FLJ UP WPMF WSV¶F KF OFWJOB [BCB WB BMJVNOPHP¸FNVJOUFMJHFOUOJKB PE SFDFOUOF QSPEVLDJKF PWBLWPH ”BOSB5PQMBQSFQPSVLB 8JMEFSPWB LPNFEJKB KF USBKOP CMBHPLJOFNBUPHSBGJKF GJMNJOTQJSB DJKFJLSBKOKFQFEBOUBO GJMNPOJ¸FN ESVHPNOFHPMJPTFYV TEPEBUOPN QSJ¸PNP[MP¸JOVJQPIMFQJ3PHFS &CFSU $IJDBHP4VO5JNFT CJMBLSJWB#SBUTFWSB¶B‘UPEPWPEJ EP TVLPCB J[NFÀV OKJI EWPKJDF *[ EPEBUBLB PWPN LMBTJLV J[EWBKBNP BVEJP LPNFOUBS TQPUPWF J GPUP HBMFSJKV ¥;BWF¶JOVTWPHUSBKBOKB -PWF.F 5FOEFS KF TPMJEOB 8FTUFSO NFMP ESBNB T WSIVODJNB V OFTQSFUOP VCB¸FOJN HMB[CFOJN CSPKFWJNB OFTQSFUOP VCB¸FOJN HMB[CFOJN CSPKFWJNB V[ &MWJTPW [OBL QSFQP [OBWBOKBJ[B[PWOPHJCBOKFLVLP WJNB/BUIBO3BCJO 0OJPO

SPECIJALNA POSTROJBA (The Unit) 5XFOUJFUI $FOUVSZ 'PY 5FMFWJTJPO $POUJOFOUBM'JMN ,SFBUPS%BWJE.BNFU 6MPHF %FOOJT )BZTCFSU 3FHJOB 5BZMPS 4DPUU'PMFZ 3PCFSU1BUSJDL %BWJE .BNFU TWFTUSBOJ KF BVUPS 1P WPLBDJKJ OBKQSJKF QJTBD TDFOBSJ KB [BSBEJP KF EWJKF OPNJOBDJKF [B 0TDBSBTB1SFTVEPNVLPKPK1BVM /FXNBO HMVNJ PEWKFUOJLB BMLPIP MJ¸BSB J 1SFETKFEOJ¸LJN MB”JNB IWBUB TF CF[ TUSBIB LPKF¸FHB WF[BOPH V[ GJMN /F TBNP EB ¶F V[FUJ QPE TWPKF UFMFWJ[JKTLV TFSJKV LBPLSFBUPSJQSPEVDFOU LBP‘UPKF TB 4QFDJKBOPN QPTUSPKCPN TMV ¸BK TOJNJU¶FJSFLMBNV[BQPUSFCF 'PSEB 4QFDJKBMOB QPTUSPKCB TWPKJN KF QPKBWMKJWBOKFN OB %7%V LPE OBT QSFTUJHMB UFMFWJ[JKTLF QSPEVDFOUF EPNB¶JI 57 LV¶B OP UP OF [OB¸J EB TF SBEJ P OF[BOJNMKJWPK TFSJKJ #B‘ TVQSPUOP OFLJ NFEJKJ LBP ‘UPKF3PMMJOH4UPOF QSP[WBMJTVKF OBKCPMKPNOPWPNTFSJKPNOBUFMF WJ[JKJ*NFTFSJKFKF KFEOPNSJKF¸KV OKFO QSPHSBN 4QFDJKBMOB QPTUSPK

XXXIJGJNFEJBIS

CB GVOLDJPOJSB J[WBO VPCJ¸BKFOPH [BQPWKFEOPH WPKOPH MBODB J[WS‘B WB OBKUBKOJKF [BEBULF ‘JSPN TWJKFUB ‘UJUJ BNFSJ¸LF HSBÀBOF J TUSBODF 6HMBWOPN EKFMVKF V TKFOJ OJLBE KBWOP OF QPCJSF QSJ[OBOKBPOB EF GBDUP OF QPTUPKJ "MJ KF JUFLB LPQPUSFCOBVTWJKFUVPQUFSF¶FOJN UFSPSJ[NPNJOBTJMKFNPQ¶FOJUP*[B QSWJI CPSCFOJI MJOJKB LSJKV TF PTPC OF LSJ[F TMP”FOJ PCJUFMKTLJ PEOP TJ.BNFU KF KP‘ KFEOPN QPUWSEJP ‘JSJOVTWPHUBMFOUB

VOLI ME NJEŽNO (Love Me Tender) UI $FOUVSZ 'PY$POUJOFUBM GJMN  NJO 3FEBUFMK3PCFSU%8FCC 6MPHF&MWJT1SFTMFZ 3JDIBSE&HBO %FCSB1BHFU ,BE KF WF¶ QPTUJHBP QMBOFUBSOV TMBWV QSJCMJ”JW‘JSPDL§O¨SPMMHMB[CV NBTBNB &MWJT KF LSFOVP V PTWB KBOKF )PMMZXPPEB 4 MJDFN QSFE LPKJN TV J L¶FSLF J NBNF QBEBMF VOFTWJKFTU TBWSMPSB‘JSFOPNQSP EVLDJKPN IJCSJEOJI NKV[JLBMB CJP KF NPHV¶B [MBUOB LPLB ,BTOJKF TF QPLB[BMP VOBUP¸ FLPOPNTLPK JTQMBUJWPTUJ OKFHPWJI GJMNPWB EB 1SFTMFZ HMVNBD OJKF OJ EP LPMKFOB 1SFTMFZV SPDL QKFWB¸V 7PMJ NF OKF”OPOKFHPWKFEFCJOBGJMNVJ[ EBWOFHPEJOFOBQSBWMKFOKF QP ‘QSBODJ ESBNFNKV[JLMB V LPKPK &MWJT VTQVU QSPNPWJSB TWPKF WFMJ LF IJUPWF OBTMPWOV QKFTNV LBP J ¥8F¨SF (POOB .PWF¦ ¥1PPS #PZ¦ J ¥-FU .F¦ 3BEOKB KF TNKF ‘UFOB V EPCB QPTMJKF BNFSJ¸LPH HSBÀBOTLPH SBUB 1SFTMFZFW CSBU 3JDIBSE&HBO EP[OBKFLBLPNVKF CSBU QPHJOVP V CPSCJ B PO GBSNFS J[ 5FLTBTB P”FOJ CSBUPWV MKVCBW %FCSB1BHFU /P JTQPTUBWJTFEB KF JOGPSNBDJKB P CSBUPWPK QPHJCJKJ

KRVAVI DIJAMANT (Blood Diamond) 8BSOFS #SPT$POUJOFOUBM GJMN  NJO 3FEBUFMK&EXBSE;XJDL 6MPHF-FPOBSEP%J$BQSJP +FOOJGFS $POOFMMZ %KJNPO)PVOTPV .JDIBFM 4IFFO "SOPME 7PTMPP #BTJM 8BMMBDF /UBSF .XJOF $BSVTP ,VZQFST 6 BGSJ¸LPK ES”BWJ 4JFSSB -FPOF CPHBUPK EJKBNBOUJNB CJKFTOJ HSB ÀBOTLJ SBU J[NFÀV WPKTLJ LPKF TF ”FMFEPNP¶J‘UPWF¶FLPMJ¸JOFESB HPHLBNFOKBLBLPCJJINPHMJQSP EBUJ &VSPQMKBOJNB J UBLP [BQSBWP [BNJKFOJUJ [B PSV”KF %BOOZ "SDIFS -FPOBSEP %J$BQSJP SPEPN J[

3PEF[JKF CJW‘J QMB¶FOJL V "OHPMJ [B ”JWPU [BSBÀVKF QPTSFEOJ¸LJN QPTMPN J[OP‘FOKB EJKBNBOBUB J[ [FNMKF 4PMPNPO 7BOEZ %KJNPO )PVOTPV SJCBSKF¸JKFHNBMPMKFUOPH TJOBVWJIPSVSBUBQSJTJMOPNPCJMJ[J SBKV 0O TBN QBEB V SPQTUWP J [B KFEOV PE HFSJMTLJI TLVQJOB OBUKF SBO KF EB USB”J EJKBNBOUF V SJKFDJ +FEOPN QSJMJLPN QSPOBÀF WFMJLJ SV”J¸BTUJEJKBNBOUJTBLSJKFHB%WJKF TVECJOF TF JTQSFQMJ¶V V USFOVULV LBETQMFUPNPLPMOPTUJPCPKJDB[BWS ‘BWBKV V [BUWPSV "SDIFS TF QPE TWBLVDJKFOV”FMJEPNP¶JEJKBNBOUB ‘UP CJ NV CJMB LBSUB EB [BVWJKFL PEFJ["GJLF B7BOEZVKFEJKBNBOU KFEJOP PSV”KF EB QPOPWOP PLVQJ TWPKV PCJUFMK *BLP KFEBO ESVHPN OF WKFSVKV KFEBO CF[ ESVHPH OF NPHVJ[BKFEOPQPLV‘BWBKVPTUWB SJUJ TWBULP TWPKF ”FMKF 1PNB”F JN OPWJOBSLB .BEEZ #PXFO +FOOJGFS $POOFMMZ *BLP TF EPJNMKF LBP LMBTJ¸OJ BLDJKTLPBWBOUVSJTUJ¸LJ GJMN ,SWBWJ EJKBNBOU KF NOPHP WJ‘F QPMJUJ¸LJ USJMFS P LBPTV SBUB FSP[JKJ MKVETLJI WSJKFEOPTUJ QPIMFQJ +FEBO PE GJMNPWB LPKJ OF TMV”F TBNP [BCBWJ WF¶ QPUJ¸V OB QSP NJ‘MKBOKF &EXBSE ;XJDL 0QTBEB 1PTMKFEOKJ TBNVSBK OBQSBWJP KF EPKNMKJW QPTBP HMBWOJ QSPUBHPOJTUJ KP‘ J EPKNMKJWJKJ 0 UPNF TWKFEP¸J J QPEBUBL EB KF -FPOBSEP %J$BQSJP PWPNVMPHPN[BSBEJPUSF¶VOPNJ OBDJKV[B0TDBSBVLBUFHPSJKJHMBWOF NV‘LFVMPHF ¥,SWBWJ EJKBNBOU KF V CJUJ SPNBO UJ¸OB BWBOUVSJTUJ¸LB QSJ¸B T QPMJ UJ¸LPNQP[BEJOPN4UBSPNPEOPH TUJMB BMJWSMPV[CVEMKJWJOFWKFSPKBU OP EPCSP OBQSBWMKFO¦ %BWJE %FNCZ /FX:PSLFS *[WSTOFJ[WFECF QSPWPLBUJWOFJEFKF J TOB”OF BLDJKTLF TDFOF QBEB KV QSFE IPMMZXPPETLPN MPHJLPN J WPÀFOKFNQSJ¸FV[BLMKV¸OPNTBUV GJMNB%BNPO8JTF &NQJSF 

IJGJNFEJB

129


Nagradna igra 4WJNB LPKJ TV CBS KFEOPN V ”JWPUV QP”FMKFMJ JNBUJ HSB NPGPOTLV LPNCJOBDJKV JNF 3FHB OJKF OFQP[OBUP *BLP TV EVHJ OJ[ HPEJOB QSPJ[WPEJMJ TBNP HSBNPGPOF 3FHB OJKF PTUBMB JNVOB OB [BIUKFWF WSFNFOB J LVQBDB QB KF QSJMBHPÀBWBMBKFTWPKQSPJ[WPEOJQSPHSBN%BOBT3FHBV LBUBMPHVJNB PTJNHSBNPGPOB [WV¸OJDBJSV¸LJJUVOF SF $%QMFKFSF [WV¸OJLF JQPKB¸BMB/KJIPWPJOUFHSJSBOP QPKB¸BMPWSJKFEOPLVOBQPEOB[JWPN#SJPNP”F UF [BIWBMKVKV¶JISWBUTLPN[BTUVQOJLV UWSULJ"VEJPTBO PTWPKJUJVPWPKOBHSBEOPKJHSJ 3FHB#SJPQSJQBEOJLKFEPOKFLMBTFQPKB¸BMBJJ[SBÀFOP KFVTLMBEVTNJTJKPNLPKVTVTJV3FHJ[BDSUBMJ°WJTPLB LWBMJUFUBQPQSJTUVQB¸OPKDJKFOJ6PEOPTVOBQSFUIPEOV HFOFSBDJKV QPCPMK‘BOP KF OBQBKBOKF V WJEV TOB”OJKFH J WF¶FH USBOTGPSNBUPSB J GJMUBSTLJI LPOEFO[BUPSB LBQB DJUFUB UJTV¶B NJLSPGBSBEB *[MB[OJ TUVQBOK QPKB¸B MB EJ[BKOJSBO KF PLP QBSB 4BOLFO8%BSMJOHUPO USBO[JTUPSB QP LBOBMV 6 TUBOKV KF SB[WJUJ TOBHV PE 8QPLBOBMVQSJPTBN PEOPTOP 8 QP LBOBMV QSJ PINB B V[ ¸FUJSJ MJOJKTLBPQSFNMKFOPKFJVMB [PN [B HSBNPGPO NPHV¶ QSJIWBU .. J .$ [WV¸OJDB 1PKB¸BMP KF PMJ¸FOKF NJOJNB MJ[NB ‘UP KF WJEMKJWP J QP KFE OPTUBWOPK QSFEOKPK QMP¸J J[SB ÀFOPKPEBMVNJOJKB 7J™FJOGPSNBDJKBOB "VEJPTBO 7BS‘BWTLB;BHSFC UFM XXXBVEJPESFBNIS

Osvojite integrirano pojačalo Rega Brio 3 u vrijednosti od 3.870 kuna

%BCJTVEKFMPWBMJVPWPKOBHSBEOPKJHSJ QPUSFCOPKFPEHPWPSJUJOB TMJKFEFÅBQJUBOKB  

‰UP[OBÇJ3&(" B FOHMFTLVSJKF¸[B[WVL C QP¸FUOFTMPHPWFJNFOBPTOJWB¸B D OJ‘UB

%PCJUOJDJOBHSBEBJ[CSPKB

 ,PKPKHFOFSBDJKJQSJQBEBQPKBÇBMPLPKFNPžFUFPTWPKJUJ VOBHSBEOPKJHSJ B * C *** D 7

/BQPOTLJLBCFM$PMJCSJ-BCT4ZOBQTJTEPCJMBKF 7MBULB,PTUBOKFWBD *WBOB;BKDB 7BSBžEJO *OUFSLPOFLDJKTLJLBCFM$PMJCSJ-BCT.BUSJYEPCJPKF %SBžFO‰JWBL 3PDLFGFMMFSPWB ;BHSFC

 ,BLPTF[WBPQSWJ3FHBHSBNPGPO B 1MBUPO C 1MBOFU D 1MBOBS


*",%33%2)*! :65#.)+!

:65+6)3/+%2%:/,5#)*%302/&%3)/.!,.)- 02%0/25+!-! ÁÊ«Ài`ÃÌ>ۏ>Ê -ÊÃiÀˆÕÊâÛÕ¿˜ˆŽ>]ʈ˜œÛ>̈ۘœ}Ê`ˆâ>˜>ʈÊÛÀ…՘Έ…Ê«iÀvœÀ“>˜Ãˆ°Ê >>ۏi˜>Ê Ž>œÊ˜>ύi`˜ˆŽÊ ‡œÛiÊ«ÀœÃ>ۏi˜iÊ œÀ̅Àˆ`}iÒÊ ÊÃiÀˆi]Ê«œLœÄ>˜>Ê -ÊÃiÀˆ>ÊÃ>Ã̜ˆÊÃiʜ`Ê `iÛiÌÊÃÌiÀiœÊˆÊâÛÕ¿˜ˆŽ>Êâ>ÊÃÕÃÌ>Ûʎս˜œ}ʎˆ˜>]ÊՎÕ¿ÕÕ½ˆÊ -Îäʎœ“«>ŽÌ˜ˆÊLœœŽÃ…ivÊâÛÕ¿˜ˆŽ]Ê ˆÊ -™äÊÃ>“œÃ̜i½ˆÊâÛÕ¿˜ˆŽ°Ê*ÀˆÊœLˆŽœÛ>˜ÕÊ -ÊÃiÀˆiʎœÀˆÄÌi˜iÊÃÕʘ>«Ài`˜iÊ ÊÌi…˜œœ}ˆi]Ê ÕŽÕ¿ÕÕ½ˆÊՏÌÀ>Êۈ܎œvÀiŽÛi˜VˆÃŽˆÊ­1®Êۈ܎œÌœ˜>VʎœˆÊĈÀˆÊvÀiŽÛi˜VˆÃŽˆÊœ`âˆÛÊ`œÊ{äŽâ]Ê â>Ê«ÀiVˆâ˜ÕÊÀi«Àœ`ՎVˆÕÊ>Õ`ˆœÊâ>«ˆÃ>Êۈ܎iÊÀi✏ÕVˆi°Ê<ÛÕ¿˜ˆVˆÊÃÕÊ`œÃÌÕ«˜ˆÊÕʘiŽœˆŽœÊœ«Vˆ>Ê vˆ˜ˆÄ>]ÊVÀ˜œ]ÊLՎÛ>ʈÊÌÀiʍ>]ÊÌiʘÕ`iʘˆâʓœ}Õ½˜œÃ̈Êâ>ÊÕ}À>`˜Õ]ÊLˆœÊÕÊÃÕÃÌ>Ûʎս˜œ}ʎˆ˜>ÊÊ ˆˆÊŽ>È¿˜ˆÊ>Õ`ˆœÊÃÕÃÌ>Û°Ê i}>˜Vˆ>ʈʈâÛÀ؜ÃÌ\Ê Ê -ÊÃiÀˆ>° ÜÜÜ°L°Vœ“ <>ÃÌÕ«ÃÌۜʈÊ`ˆÃÌÀˆLÕVˆ>\Ê Ê1 "Ê`°œ°œ°]Ê՘`ՏˆViÛ>ÊÓÈ>]ÊÓ£äääÊ-«ˆÌÊ°ÊÌi°ÊäÓ£ÉÎÓÎÊxxä]ÊÎÓÎÊxx£Ê°Êv>Ý°ÊäÓ£ÉΣxÊÓÓäʰʈ˜vœJ“i`ˆ>>Õ`ˆœ°…ÀÊ°ÊÜÜÜ°“i`ˆ>>Õ`ˆœ°…ÀÊ >œ«Àœ`>>\Ê " ,Ê<61Ê*ÀiÀ>`œÛˆViÛ>Ên]Ê<>}ÀiL]Êä£É{nxÊ{әÇÆÊ՘`ՏˆCiÛ>ÊÓä>]Ê-«ˆÌ]ÊäÓ£ÉÎnäÊ££Ç

^Ê ÓääÇÊ >À“>˜Ê ˜ÌiÀ˜>̈œ˜>Ê ˜`ÕÃÌÀˆiÃ]Ê ˜VœÀ«œÀ>Ìi`°Ê -Û>Ê «À>Û>Ê «Àˆ`Àã>˜>°Ê Ê iÊ â>Ä̈½i˜ˆÊ â˜>ŽÊ >À“>˜Ê ˜ÌiÀ˜>̈œ˜>Ê ˜`ÕÃÌÀˆiÃ]Ê ˜VœÀ«œÀ>Ìi`]Ê Ài}ˆÃÌÀˆÀ>˜Ê ÕÊ - ‡ÕÊ ˆÉˆˆÊ `ÀÕ}ˆ“Ê âi“>“>°Ê œÀ̅Àˆ`}iÊ iÊÊ â>Ä̈½i˜ˆÊâ˜>ŽÊ>À“>˜Ê˜ÌiÀ˜>̈œ˜>Ê˜`ÕÃÌÀˆiÃ]ʘVœÀ«œÀ>Ìi`°Ê<˜>¿>Ži]ÊëiVˆvˆŽ>Vˆiʈʈâ}i`ÊÃÕÊ«œ`œã˜ˆÊˆâ“i˜>“>°


hifimedia • 67  
hifimedia • 67  

AV multimagazine

Advertisement