December 2022

Page 1

De Vier Sinten

DECEMBER 2022
NIEUW ADRES: Wilrijkstraat 45 2140 Antwerpen (hoek Plantin en Moretuslei)

Sint Paulus Gilde

Kapoenen Sint Hiëronymus

Kapoenen Sint-Martinus

Kapoenen Sint-Raphaël

Kabouters Sint-Martinus

Wouters Sint-Raphaël

Welpen Sint Hiëronymus

Wojo’s Sint Raphaël

Jong Gidsen Sint Martinus

Jong-Givers Sint-Raphaël

Jong-Verkenners Sint-Hiëronymus

Gidsen Sint-Martinus

Givers Sint-Raphaël

Verkenners Sint Hiëronymus

......................................................................................
5
.........................................................................
6
.............................................................................
7
..............................................................................
8
.............................................................................
9
..............................................................................
10
..........................................................................
11
...............................................
Error! Bookmark not defined.
........................................................................
12
..........................................................................
13
.............................................................. 14
...............................................................................
15
.................................................................................
16
.....................................................................
17 JIN...................................................................................................... 18

Sint-Paulus Gilde

De Vier Sinten – pagina 5

Kapoenen Sint-Hiëronymus

De Vier Sinten – pagina 6

Kapoenen Sint-Martinus

De Vier Sinten – pagina 7

Kapoenen Sint-Raphaël

De Vier Sinten – pagina
8

Kabouters Sint-Martinus

9
De Vier Sinten –
pagina

Wouters Sint-Raphaël

De Vier Sinten – pagina 10

Welpen Sint-Hiëronymus

De Vier
– pagina 11
Sinten

Jong-Gidsen Sint-Martinus

De Vier Sinten – pagina 12

Jong-Givers Sint-Raphaël

De Vier Sinten – pagina 13

Jong-Verkenners Sint-Hiëronymus

De
14
Vier Sinten – pagina

Gidsen Sint-Martinus

De Vier Sinten – pagina
15

Givers Sint-Raphaël

De Vier Sinten – pagina 16

Verkenners Sint-Hiëronymus

De
Vier Sinten – pagina 17
De Vier Sinten – pagina 18
JIN

Scouts Beveren - De Vier Sintenjanuari 2014 viersinten@scoutsbeveren.be www.scoutsbeveren.be/4-sinten

Scouts Beveren De Vier Sinten – december 2022 viersinten@scoutsbeveren.be www.scoutsbeveren.be/4-sinten

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.