Herredsvang.dk nr. 4 2009

Page 1

HERREDSVANG.DK Herredsvang.dk

Nr. 4 1. årgang

december 2009

Beboerblad nr. 4 - December 2009 - 1. årgang

NYT for børn og unge. www.westcity.dk, en helt ny portal. Børn og unge fra Århus Vest fortæller om Århus Vest Du finder rundt ved at gå ind i husene i byen. Tilbage via byskiltet. Tjek den ud.


Herredsvang.dk

Nr. 4 1. årgang

december 2009

Redaktionen: Islam møder kristendommen side 3 Cykelkursus

side 4

Frivillig cykelsmed søges side 4 Gæstekok i cafeen side 5 Rådgivning i Kulturhus Herredsvang side 6 & 7 Herredsvang cyklede mod sult side 7 Hvorfor er vi så bange for Natteravne side 8 & 9 Kommunalvalg 2009 -lokale beboere i byrådet side 10 & 11 Hasle Skole glad for skak side 12 Ny multiboldbane med lys side 13 Sundhedscafé side 14 Spillecafé

side 14

Nye kurser

side 14

Butik Herredsvang.dk side 15 Frivillige søges side 15 Kalender side 16

2

Ansvarshavende journalist: Ole Christensen Journalist: Birger Agergaard Fotograf & borgerjournalist: Knud Henrik Sørensen Tegner: Knud Henrik Sørensen Hasle Bibliotek: Anne Skipper Boligforeningerne: Flemming Jensen Boligsocial medarbejder: Anne Dalsgaard Boligsocial medarbejder: Susanne Bøgelund

DEADLINE til nr. 1, 2010 30. januar 2010

Kontakt redaktionen: TLF: 42 26 09 16 eller på e-mail: oc@olechristensen.de HERREDSVANG.DK udgives af boligforeningerne i Herredsvang med støtte fra de boligsociale midler. Bladets formål er at højne informationsniveauet i området og gøre opmærksom på de muligheder, der findes i KULTURHUS HERREDSVANG og andre lokale institutioner. Underskrevne læser indlæg modtages meget gerne, mærket “Herredsvang”. Indlæg kan også lægges i brevsprækken i Kulturhuset. Udkommer i 3000 eksemplarer og husstandsomdeles i Herredsvang og Kalenderkvarteret. Redaktionelt samarbejde med borgerportalen www.aarhusvest.dk Trykt på Book Print A/S

Vi modtager gerne stof til bladet, men lægger vægt på, at der skal være tale om info, som vedrører alle boligafdelingerne og beboerne i Kalenderkvarteret. Læserbreve, der ønskes medtaget i bladet, skal være underskrevne og må max. fylde 800 tegn inklusiv mellemrum. Har du en historie at fortælle, eller er der spørgsmål, du synes vi skal skrive om, kan du kontakte redaktionen. Vi påskønner ideer, ris og ros. Vi vil gerne vide hvad der rører sig. Det kan DU fortælle os.


Herredsvang.dk

Nr. 4 1. årgang

december 2009

DIALOGCAFÈ - Islam møder kristendommen Billederne er fra arrangementet i Rindum Sogn og lånt fra kirkebladet Af Knud Henrik Sørensen

Den 19. januar 2010 kl. 19.00 - 21.30 afholder Kulturhus Herredsvang i samarbejde med Helligåndskirken & ”Folkekirke & Religionsmøde” en Dialogcafé. ”Folkekirke & Religionsmøde” er et folkekirkeligt stiftssamarbejde, der har som mål at ”med udgangspunkt i evangeliets forkyndelse, at styrke den danske folkekirkes møde med andre religioner og livstydninger.” Der lægges op til et liberalt bibelsyn, hvor man regner med alle menneskers frelse, og hvor man har et meget imødekommende syn på islam. En forudsætning for et godt religionsmøde er ifølge Karen M. Larsen, Teologinet, at vi selv bliver os selv bevidst om, hvad vi tror på. Man kommer let til at nægte

muslimerne deres ret til, på mange måder at tro anderledes end de kristne i folkekirken. Det er måske, fordi man ikke rigtig ved hvordan man skal tackle angsten for muslimerne, eller angsten for angsten for muslimerne, til trods for at de bliver i periferien mens de kristne hovedsageligt kredser om sig selv. Dette interessante møde mellem borgerne i området, en præst fra Helligånds Sogn, en imam fra Brabrand, en kristen studerende og en muslimsk studerende og en konsulent fra ”Folkekirke & Religionsmøde”, sker under uformelle former. Alle får først mulighed for at samtale ved små caféborde, hvor man samtidig kan læske ganen med kaffe/the. Derefter er det meningen at man forsætter i større grupper med de 4 eksperter som panel.

Det ser ud til at blive Torben Tramm fra Helligånds Sogn, men ved redaktionens slutning er det ikke endeligt afgjort. Imamen bliver Radwan Mansour fra Gellerup. Der lægges op til et meget interessant møde hvor alle religionsspørgsmål er velkomne, lige fra tørklædedebat, over sharialovgivning, ytringsfrihed, hævn til konvertering. Eller noget helt sjette, kom bare og spørg løs.

Kristen Skriver Frandsen, - konsulent for ”Folkekirke & religionsmøde.”

3


Herredsvang.dk

Nr. 4 1. årgang

december 2009

CYKELKURSUS...for kvinder som ikke har lært at cykle Af Knud Henrik Sørensen

Hver uge holder Kulturhus Herredsvang, cykel& trafikkursus for kvinder, der ikke har lært at cykle som barn. Det kan være svært at få startet, men hvis man har både modet og viljen til at lære det, så vil vores erfarne frivillige, guide kursisterne under den basale træning rundt på områdets stier. Når øvelsen har gjort cyklisterne mere sikre begynder vi at tage på små korte cykelture. For at vi kan hjælpe endnu flere i gang med at lære at cykle, mangler vi nogle pige eller damecykler. Har du en gammel pige eller damecykel stående som ikke er helt faldefærdig, og vil du donere den til projektet? Så vil vi meget gerne tage imod den. Vi kan godt lave mindre reperationsarbejde for at få en funktionel cykel ud af det. Skulle du nu have en drenge eller herrecykel i stedet du vil donere, kan vi også godt tage mod nogle stykker af dem. Fortrinvis vil vi helst have dame eller pigecykler.

4

De cykler vi ikke umiddelbart kan anvende, sætter vi i stand og sælger. Overskudet går til projektet, til indkøb af reservedele så vi kan vedligeholde kursuscyklerne. Hvis der skulle blive mange istandsatte cykler til salg, giver det den fordel, at de der har lært at cykle på kurserne, selv kan erhverve sig en cykel for et rimeligt beløb.

Vil du donere en cykel kan du henvende dig til Anne Dalsgaard

eller Knud H. Sørensen Telefon: 61 55 75 86 e-mail: ada@aabnet.dk Telefon: 53 55 07 54 e-mail: knudh@bydele.dk - der trænes flittigt udi cyklingens vanskelige kunst.

Fotograf Lene Arentsen

Frivillig cykelsmed søges Vi søger en frivillig ”cykelsmed”, der er fiks på fingrene og kan lave småreperationer, lapninger og justeringer af cyklerne. Du skal gerne have så megen erfaring, at du kan tage dele fra halve eller kvarte cykler og samle til hele brugbare cykler. Har du lyst til at hjælpe os med det, kan du henvende dig til Knud Henrik Sørensen på tlf: 53 55 07 54 eller på email: knudh@bydele.dk


Herredsvang.dk

Nr. 4 1. årgang

december 2009

Gæstekok..i Cafeen i Kulturhus Herredsvang om onsdagen

Af Ole Christensen

Bliv gæstekok i Kulturhus Herredsvang Siden oktober har der hver onsdag været gæstekokke i cafeen i Kulturhus Herredsvang. Det har vist sig at være en stor og meget velsmagende succes. Det gamle ord om, at for mange kokke fordærver maden, er blevet grundigt modbevist, både på syn, smag og duft. Ganske vist er det ikke alle kokke, der har været til stede samtidig, for så kunne det måske have udviklet sig til røg i køkkenet. Ikke desto mindre har der hver onsdag været en gæstekok i Kulturhusets køkken. Du er ikke alene, der er nogen der hjælper dig Det er ikke sådan, at man skal stå med det hele selv. Der er hjælp at hente hos personalet både til indkøb og madlavning. Man bidrager selv med en opskrift og en onsdag formiddag. Måske er det for stor en mundfuld at have en

ambition om at nå hele kloden rundt, rent gastronomisk - og så endda uden at bevæge sig længere væk end Kulturhus Herredsvang. Mindre kan også gøre det. Ganerne har været vidt omkring Indtil nu har ganerne allerede været vidt omkring. Der er blevet serveret mad fra Somalia, Tyrkiet, Iran, Irak, Cuba og ikke mindst

gamle Danmark. Kan du tænke dig at være gæstekok....... Vil man selv være gæstekok, er det ganske enkelt. Man går ind i Kulturhuset og henvender sig til personalet i Cafeen, så får man praktisk information om, hvordan man skal forholde sig og hvornår der er plads på menukortet. Det er også muligt at ringe til Cafeen på tlf: 87 37 66 22

Bahar Kilic laver velsmagende tyrkisk mad som gæstekok i Cafeen Fotograf: Knud Henrik Sørensen

5


Herredsvang.dk

Nr. 4 1. årgang

december 2009

RÅ D G I V N IN G i

KULTURHUS Herredsvang Idræts- og integrations

konsulenterne

Kontaktoplysninger: Heidi Lytje Oehlers tlf. 51 57 53 48 hlo@aarhus.dk Henriette Gaardbo Tlf. 29 20 40 10 henga@aarhus.dk Idræts- og integrationskonsulenterne i Århus Vi har til opgave gratis at hjælpe borgere og foreninger i Århus med at finde hinanden. Vi kan hjælpe, hvis du gerne vil stifte en forening eller skal have hjælp til at udvikle din forening. Det kan være hjælp til kommunale støtteordninger, bestyrelsesarbejdet, rekruttering af frivillige eller generel foreningsudvikling. Vi træffes efter aftale i Kulturhus Herredsvang.

6

Rådgivning og vejledning. Hjælp til at få bedre kendskab til dine muligheder, pligter og rettigheder i det danske samfund. Sproglig støtte i forbindelse med kontakten med offentlige myndigheder. Hjælp til at skrive ansøgninger og udfylde blanketter og skemaer. Formålet er at bygge bro mellem brugerne og systemet. Rådgivningen er anonym, og kan gives på flere sprog herunder dansk, arabisk, persisk, tyrkisk, somalisk, engelsk og fransk. Alle medarbejdere har tavshedspligt. Vi kan træffes på kontoret i Kulturhus Herredsvang ma & to 12.00 - 15.00 ti & on 10.00 - 15.00 TLF: 89 40 14 60 Hovedkontor Gellerup TLF: 8940 1466 /1467 /1468 /1469

Hver tirsdag tilbyder Kulturhus Herredsvang i samarbejde med Østjysk Kompetencecenter vejledning om uddannelse og beskæftigelse. Her kan du møde tre forskellige rådgivere, som kan hjælpe dig på vej med din uddannelse eller dit næste job. Alle er velkomne til at henvende sig i infoboden i foyeren og få råd og vejledning. Østjysk kompetencecenter samarbejder med syv forskellige skoler i Århus og Skanderborg Træffes i Kulturhus Herredsvang tirs. 14.00 - 16.00

Lokalpsykiatri Centrum Vi kan træffes i: KULTURHUS Herredsvang Tor. i ulige uger fra Klokken 13.00 - 15.00


Herredsvang.dk

Åben Rådgivning Hver onsdag på biblioteket KL 14.00 - 16.00 Vil du gerne have en uddannelse eller et arbejde? Vil du gerne igang med en uddannelse? Har du svært ved at gøre den uddannelse færdig, som du er igang med? Eller vil du gerne i arbejde? Så kom forbi Vejlederne i Kulturhus Herrredsvang. Vejlederen kan støtte dig, og du kan spørge om alt muligt vedrørende uddannelse & arbejde. Sammen finder vi ud af hvordan du bedst finder en aktiv fremtid på arbejdsmarkedet, og hvilket arbejde du vil befinde dig bedst i, udfra dine evner Mere info hos projektleder Ahmad El-Ahmad mobil 28 34 25 48

december 2009

Herredsvang Cykler Mod Sult indbragte over 3000 kr. til Folkekirkens Nødhjælps arbejde i Congo. Lørdag den 26. september blev der afholdt et cykelløb i Herredsvang. Det var cykelløbet, ”Herredsvang Cykler Mod Sult” En stor tak skal lyde, til alle vore sponsorer, cykelryttere og frivillige for deres bidrag og deltagelse. Der blev indsamlet mere end 3000 kr. til Folkekirkens Nødhjælps arbejde i Congo. © alle cykelløbsfotos, Knud H. Sørensen

Vejledningscentret vejen til uddannelse og arbejde

Nr. 4 1. årgang

Herredsvang har på den måde bidraget til landsindsamlingen, der gav et samlet resultat på 300.000 kr. Det lidt kølige vejr passede fint, der var flere ryttere, der deltog på begge ruter. Ruterne bestod af en motionsrute og en mere udfordrende mountainrute.

7


Herredsvang.dk

Nr. 4 1. årgang

december 2009

Hvorfor er vi så bang Af Ole Chrisensen

Katrine Callesen, - Jeg vil gerne have en fornemmelse af, hvilke aktiviteter, der er igang i lokalområdet. Fotograf: Ole Christensen

En god ide ”Ikke fordi jeg synes det er en god ide, men kun hvis folk i lokalområdet synes det er en god ide.” Det siger projektkoordinator Katrine Callesen. Vi sidder på hendes kontor, og hun tænker højt. Det er ikke nogen hemmelighed, at det har knebet med at få en natteravne-gruppe etableret i Herredsvang. Forsøget har været gjort, men uden held. Kun få mødte op til hvervemødet i marts Da der tidligere på året blev holdt et møde, kom kun den daværende projektleder Jabbar Yazdani,

8

nogle hjælpe-ravne fra en velfungerende gruppe i Tilst, et par gamle ravneveteraner, der gerne ville være med igen, hvis det kunne lade sig gøre at etablere en gruppe. Så var der en journaliststuderende der, i lighed med undertegnede, var kommet for at få en historie med hjem. Et par dage senere fik jeg historien som kan læses på aarhusvest.dk. ”Møder er ikke vejen frem” hed den. Alligevel bliver der holdt et idemøde løbet af denne måned. Vi er alle bange for at blive draget til ansvar I første omgang vil projektleder Katrine Callesen vide mere om, hvilke netværk der findes i Herredsvang: ”Jeg vil gerne have en fornemmelse af, hvilke aktiviteter, der er i gang i lokalområdet. Hvis jeg eller en frivillig må bruge bare fem minutter på at fortælle lidt om Natteravnene er det helt i orden,” siger hun. Tryghed betyder noget Når man møder naboer og genboer på gaden, når man handler eller lufter

hunden, skal vejret være meget dårligt før det bliver et samtale-emne. Noget af det, der betyder allermest, er at beboerne i Herredsvang har en fornemmelse af, at der er trygt i området. Er der roligt? Det snakkes der om. Ingen gider være andre menneskers ”projekter” Her kommer Natteravnene ind i billedet. Det er veldokumenteret, at voksenkontakt betyder utrolig meget for, hvordan børn og unge opfører sig og oplever sig selv – også når de en gang bliver voksne. Der skal være nogen at spejle sig i – også når man ”hænger ud” med kammeraterne i det offentlige rum om aftenen. De gule jakker skal ikke forveksles med politiuniformer. Natteravnene er ikke et fritidstilbud og det ville også være helt forkert, hvis ikke der var anden voksenkontakt end den man kan få i de etablerede fritidstilbud. De karakteristiske gule jakker skal heller ikke forveksles med politiuniformer. Natteravnene kontrollerer ikke.


Herredsvang.dk

Nr. 4 1. årgang

december 2009

nge for Natteravne... De er til stede man kan kontakte dem eller lade være. Ingen siger, at det behøver at foregå i nattetimerne, ingen siger, at man skal gå et vist antal timer, pointerer Katrine Callesen.

Giv Natteravnene nogle minutter Hvis du deltager i foreningsarbejde, kursusaktivitet eller andet i Herredsvang, så giv Natteravnene nogle minutter til at fortælle om deres arbejde. Husk hvordan det var, da du selv var barn og ung. Var der ikke en eller flere situationer, hvor en venlig og indfølende voksen som du ikke kendte i særlig godt i forvejen gav sig lidt tid til dig?

Vil du invitere Natteravnene indenfor i din forening eller kender du til en forening eller aktivitet i Herredsvang som du mener kunne være relevant, hører vi gerne fra dig. Du kan kontakte Katrine Callesen på tlf: 51 14 13 51 eller kc@natteravnene.dk

En Natteravn går aldrig alene. Man er tre sammen og begge køn er repræsenteret

Der skal 12 frivillige til for at danne en Natteravnegruppe

Gruppen skal gerne være ”bredt” sammensat med hensyn til alder, køn, etnisk baggrund etc.

Der er opbakning i form af eksempelvis støtte og kurser i konfliktløsning og førstehjælp.

Vi vil gerne have at alle borgerne i Herredsvang føler det er trygt at færdes der, siger Bente Nielsen, Knud Henrik Sørensen og Katrine Callesen. Nateravnene blander sig ikke i evt. ballade, men observerer...... Fotograf: Ole Christensen

9


Herredsvang.dk

Nr. 4 1. årgang

december 2009

Hanne Vinter, er nu i det nye byråd fra januar 2010 Billederne stammer fra Hanne Vinters reception hos 3F, Rymarken Fotograf - Knud Henrik Sørensen Af Ole Christensen

Hanne Vinter ”hang ud” på Herredsvej I tiden op til den kommunale valgkamp i sidste måned kunne man se biblioteksassistent, Hanne Vinter, hænge på Herredsvej. Det plejer normalt at betyde problemer, hvis folk ”hænger ud”, men ikke denne gang. Hanne Vinter stillede op til Byrådsvalget for Socialdemokratiet og kom ind. Det samme gjorde der i oktober blev ny leder for Folkeinformation under Socialcenter Vest.

Folkeinformation rådgiver borgere af anden etnisk herkomst end dansk. Hüseyin Arac har tidligere været i Folketinget og byrådet for Socialdemokratiet og han har kontortid på bibliotekerne i Hasle og Gellerup.

Azad-Amad (R) og Kate Runge (V). Kate Runge er bosat i kalenderkvarteret, ikke langt fra Herredsvang. Læs også borgerjournalist Katja Lundh’s stemningsreportage fra det velbesøgte valgmøde herunder

Fire af de syv paneldeltagere fra valgmødet nu i det nye byråd fra 2010 Fire af paneldeltagerne ved valgmødet i Herredsvang endte i byrådet. Foruden de to allerede nævnt er det Lone Norlander Smith (SF), Rabih

Kommunalvalget

2009

Livlig og god debat på valgmødet 27. oktober i Kulturhus Herredsvang Af Katja Lundh

Det var god stemning og livlig deltagelse, der kendetegnede tirsdag aftens valgmøde i Herredsvang Kulturhus. Og der var stor enighed om fremtidig politik. Syv politikere, der alle

10

stiller op til det kommende kommunalvalg, sad i aftenens panel og gav respons på mødeleder, Birger Agergaards, små appetitvækkere omkring forskellige emner og publikums kommentarer og spørgsmål.

God “forbrugeroplysning” Syv partier havde sendt en repræsentant for deres parti. Det gav publikum en god mulighed for at vurdere de enkelte politikere og betydningen af deres politiske tilhørsforhold,


Herredsvang.dk

Nr. 4 1. årgang

december 2009

Paneldeltagerne fra valgmødet, (fra venstre): Niels Christian Selchau-Mark (C), Solveig Munk(Ø), Lone Norlander Smith(F), Rabih Azad-Amad(B), Kate Runge(V), Anders Primdahl Vistisen(O), Hanne Vinter(A) Fotograf: Knud Henrik Sørensen

i forhold til den politik de fremover vil føre. Stor enighed Faktisk var der påfaldende stor enighed blandt paneldeltagerne, hvilket de selv kommenterede flere gange. For eksempel gav Lone Norlander Smith fra SF udtryk for, at det var utroligt med den store enighed på tværs af partierne, når det gjaldt kommende tiltag og almindelig ret og rimelighed. Samtidig kom hun med et forsigtigt ønske om, at enigheden holdt efter valget. Politikerne lyttede Til trods for politikernes generelle enighed var debatten god, og mange emner blev bragt på banen. Dette skyldtes ikke mindst et engageret publikum med lyst til at markere sig og stille kritiske spørgsmål. Det var gode konkrete spørgsmål med

direkte relevans for folk i området. Politikerne på deres side svarede seriøst, og det var befriende at høre dem vedkende sig et eventuelt ukendskab til en sag, og love at undersøge tingene yderligere. Det gav en fornemmelse af, at borgerne blev taget alvorligt på mødet. Stort fremmøde Cirka 50 mennesker var mødt op, og det var flere end arrangørerne havde regnet med. To af de fremmødte var journaliststuderende, Nina Bjerglund og Lone Munkeskov. De havde fået til opgave skrive om sammensætningen i forbindelse med køn,

alder, uddannelse, erhverv og etnicitet hos politikere set forhold til vælgersammensætningen. Det er nok lidt usikkert, om politikerne på alle punkter var helt repræsentative for deres vælgere. Men det er sikkert, at der blandt de fremmødte var stor bredde i forhold til alder, køn og etnicitet i hvert fald. Borgerne kom til orde Alt i alt var det et inspirerende møde holdt i en god atmosfære. Her var det muligt for aktive medborgere at blive hørt, og føle sig som en del af et højtbesunget demokrati. Spørgelysten var stor. Fotograf Knud H. Sørensen

11


Herredsvang.dk

Nr. 4 1. årgang

- skak er populært i skolen

Fotograf Knud H. Sørensen

På H a s l e S k o l e er de gla de f o r Sk a k Af Ole Christensen

Dansk Skoleskak, Børn og Unge afdelingen ved Århus Kommune og Integrationsministeriet er enige om, at skak er godt. Pengekassen er åbnet for et utraditionelt skakprojekt. Det fascinerende spil styrker børnenes indlæringsevne og giver dem en god indgangsvinkel til foreningslivet i øvrigt. Børn på Hasle Skole er allerede klar til turneringer. I weekenden den 20. nov. deltog otte børn fra Hasle Skole i Åbyhøjmesterskabet i skoleskak. Hver onsdag spiller 30-40 børn skoleskak på Hasle Skole, men det må gerne blive til endnu flere.

12

Begejstring Mikkel Nørgaard og Lars Hansen er instruktører fra Dansk Skoleskak. De udstråler begge ro og overblik, men samtidig er begejstringen for skakspillet ikke til at tage fejl af - en begejstring, som smitter af på de børn og unge som de gennem deres arbejde kommer i kontakt med. Mønsterbrydere Det er Dansk Skoleskak, der har fået ideen til projektet, der allerede nu har vokseværk til endnu flere skoler i Århusområdet. Erfaringer fra USA viser, at skakspillet har en meget positiv effekt på børn og unge. Her viser erfaringer, at skak styrker indlæringsevnen - i nogle tilfælde har kampen om herredømmet på brættet endda skabt mønsterbrydere.

december 2009

Vokseværk Skakprojektets eksistens er sikret i en periode på tre år. I øjeblikket er der skoleskak på Hasle Skole, Ellekærskolen og Tilst Skole, men i løbet af næste år vil der blive etableret en skakklub på Tovshøjskolen i Gellerup, Sødalskolen i Brabrand og Søndervangsskolen i Viby, oplyser Mikkel Nørgaard. Flyt brikker På valgmøder, borgermøder, i artikler og rapporter er det ofte blevet nævnt som et problem, at der er for få fritidstilbud til børn og unge. Det har også vist sig, at børn og unge af anden etnisk herkomst end dansk ikke i så høj grad benytter sig af de muligheder, der findes i danske foreninger. “Skoleskakklubben kan vise sig at blive en positiv indgang til foreningslivet i øvrigt. Vi er glade for, at projektet er blevet så godt modtaget, men vi ser gerne, at mange flere børn spiller skoleskak på Hasle skole om onsdagen”, siger Mikkel Nørgaard til Herredsvang.dk


Herredsvang.dk

Nr. 4 1. årgang

december 2009

Klub2teket & Legepladsen i Kappelvænget får ny multiboldbane med lys. Af Knud H. Sørensen Legepladsen i Kappelvænget i Herredsvang har længe trængt til en ny multiboldbane til erstatning for den meget slidte. Arbejdet er gået i gang, og imens må børn og unge undvære banen. For en del år siden fik Legepladsen Kappelvænget 52 en multiboldbane. Den er blevet flittigt benyttet gennem årene og nu er den nedslidt. Leder af Klubtoteket og Legepladsen, Finbarr Walsh udtaler: ”Den nye bane hilses meget velkommen, fordi vi har konstateret en stor stigning i benyttelsen af banen. Den bruges også meget, når vi ikke har åbent, og det er dejligt. Arbejdet med den nye ligger stille, på grund af vejret kan den først stå færdig i det nye år. Der skal være en konstant udendørstemperatur på mindst 12 grader for at lægge den nye kunstgræsbelægning.” Handicappede får adgang Den nye bane etableres med kunstgræs,

- den nye multiboldbane færdiggøres først i 2010 Fotograf Knud H. Sørensen

nye bander, nye mål, belysning med timer og handicapindgang. Det bliver således muligt for brugerne at bruge banen til både fodbold, volleyball og basketball. ”Vi håber med den nye bane at sende det signal, at vi gerne vil give børnene og de unge nogle gode fritidsmuligheder, så vi håber de vil hjælpe med til at passe rigtig godt på den, så vi kan have den i mange år frem,” siger Finbarr Walsh.

en er så færdigt som det kan blive. Der er lagt strømkabler under sandlaget. Nu bestemmer vejret resten. Først i 2010 vil arbejdet blive færdiggjort, så børnene og de unge igen har gode og sunde udfoldelsesmuligheder.

Banen bliver færdig i starten af 2010 Arbejdet med etablering-

13


Herredsvang.dk

Sundt initiativ fra Interkulturel Kvindeforening Nu er der åbent hver tirsdag 17-19 i Kulturhusets cafe hvor Interkulturel Kvindeforening står for at sælge grøntsagsjuice og lave undervisning i sund madlavning med afsæt i forskellige etniske traditioner. Der vil være mulighed for at udveksle erfaringer om alternativ medicin. Sundhedscafeen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding foregår på foreningens hjemmeside: www.icwo. org eller på 25593404 Der er rabat på maden for foreningens medlemmer. Det er muligt for alle at blive medlem af Interkulturel Kvindeforening, som enkeltperson eller som familie. Det koster 120,for et år.

14

Nr. 4 1. årgang

Kommende aktiviteter i Interkulturel Kvindeforening (ICWO): 12.december: Fejre eidhadj 20.december: Fejre den længste nat Der er desuden arrangementer på vej om Århus Kulturby 2017 og et samarbejde med Kvinderådet om lige rettigheder. Hver mandag er foreningens repræsentanter i Kulturhuset klokken 10-12. Du kan få rådgivning om dine rettigheder og pligter i det danske samfund. Du kan få bud på samarbejde på tværs af etniske grænser og få mere viden om foreningens arbejde.

december 2009

Nye kurser på vej Hvis det kan lykkes at samle kursister nok starter Kulturhuset to nye kurser op i efter nytår. Dels et gratis tilbud om at blive bedre til hverdagsdansk – samtale, skrive og læse. Dels en mulighed for at lave gymnastik på et hold for kvinder. Gymnastikkurset vil have en mindre brugerbetaling. Kom forbi eller kontakt Anne Dalsgaard på 61 55 75 86, hvis du vil være kursist, og fortæl gerne andre om muligheden.

Spillecafé

Spillecafeen er for alle voksne der har lyst til at spille. Det foregår hver mand. i Kulturhusets Café klokken 15.30 – 17.30.

Indtil nu har vi spillet Yatzy, Backgammon, Skak, forskellige kortspil og Scrabble og med spillere fra 19 år til 80 år. Der er ingen tilmelding. Kom alene eller tag dit eget hold med.


Herredsvang.dk

Nr. 4 1. årgang

Butik Herredsvang.dk

december 2009

Kunne du tænke dig at blive frivillig arbejdskraft Har du også lyst til at være frivillig i Kulturhus Herredsvang? Du behøver ikke kunne noget særligt – måske har du bare tid og lyst.

På det yderste hjørne af Kulturhuset med udsigt til både torv, kirke og sti ligger BUTIK. Siden august har butikken haft åbent hver eftermiddag fra klokken 14-16 (torsdag til 17). Alle der har tilknytning til lokalområdet og gør sig umage med at lave ting selv kan få sine varer sat til salg i butikken i tre måneder.

I december bliver det jul i BUTIK med nisser, julepynt og dekorationer. Der er mange muligheder for at finde en unik julegave, kalendergave eller mandelgave. Vælg mellem filtede sjaler, farvestrålende sommerfugle, fantasifulde lerfigurer, flettede fade, strikkede børnetrøjer, rustikke ure, et stort udvalg af smykker og meget mere. Priser fra fire kroner til flere tusinde.

7/12, 9/12, 10/12, 14/12 & 16/12 Idébazar Café 16.00 - 20.00 12/12 Eid-Hadj Café & sal 17.00 - 21.00 ved ICWO 16/12 Solskinsunge Gult lok. 1. sal 18.00 - 21.00 Kulturhus Herredsvang, Kappelvænget 2

Det kan også være du kan noget særligt som du gerne vil bruge, måske er du pensioneret musiklærer, IT-kyndig, blomsterdekoratør, revisor, studerende i kemi eller idrætsmand, og vil stille din ekspertise til rådighed. Vi vil gerne hjælpe dig med at udfolde, disse måske skjulte talenter, og måske få endnu flere af områdets beboere med på dit specielle interesseområde. Vi kan tilbyde et hus med mange muligheder, hvor du som frivillig kan indgå på mange måder. Kom forbi, ring eller skriv til Anne Dalsgaard Tlf: 61 55 75 86 eller ada@aabnet.dk

15


Herredsvang.dk

Nr. 4 1. årgang

december 2009

Aktivitetskalender

Blå blink og gode nyheder Dette beboerblad udkommer desværre kun fem gange om året. Bladet holder dig bredt orienteret om området og de mange aktiviteter, der foregår i Kulturhuset. Men hvis du gerne vil have lokale nyheder oftere og direkte på computeren, så gå ind på borgerportalen www.aarhusvest.dk, som vi samarbejder med. Portalen skriver ikke kun om blå blink eller brændende campingvogne – men lige så gerne om de unge, der begynder at spille fodbold, eller om beboere i Herredsvang, som gør et godt stykke arbejde.

16

Mandag Hava-kursus EDB-basis 1 EDB-basis BUTIK Boksning Rapskole Spillecafé Lektiehjælp Tirsdag Hava-kursus Cykelkursus BUTIK ØKC rådg. Lektiehjælp Danskunderv. Onsdag Hava-kursus Filtning m.m. Unge & foræl. Rådgivning BUTIK Boksning Rapskole Pigeklub Solskinsunge Torsdag Hava-kursus Rapskole BUTIK Lektiehjælp Fredag Hava-kursus BUTIK Studiecafé EDB-basis 3

Orange lok. 1. sal Gult lok. 1. sal Comp. rum Butikken Salen Orange lok. 1.. sal Cafeen Gult lok. 1. sal

9.00 - 15.00 9.30 - 12.00 9.30 - 12.00 14.00 - 16.00 16.00 - 18.00 15.00 - 18.00 15.30 - 17.30 16.30 - 19.00

Orange lok. 1. sal Kulturhuset Butikken Foyeren Comp. rum Gult lok. 1. sal

9.00 - 15.00 10.00 - 12.00 14.00 - 16.00 14.00 - 16.00 14.30 - 17.00 16.30 - 19.00

Orange lok. 1. sal Cafeen

9.00 - 15.00 10.00 - 13.00

Biblioteket Butikken ABK-havnen Orange lok. 1.. sal Cafeen Gult lok. 1. sal

14.00 - 16.00 14.00 - 16.00 16.00 - 18.00 15.00 - 18.00 16.00 - 18.00 18.00 - 21.00

Orange lok. 1. sal Orange lok. 1.. sal Butikken Gult lok. 1. sal

9.00 - 15.00 15.00 - 18.00 14.00 - 17.00 16.30 - 19.00

Orange lok. 1. sal Butikken Gult lok. 1. sal Gult lok. 1. sal

9.00 - 15.00 14.00 - 16.00 16.30 - 18.00 17.00 - 19.30

Skriv til redaktion@aarhusvest.dk hvis du har en god ide til en historie – eller gå direkte til Ole Christensen eller Knud Henrik Sørensen. De er både borgerjournalister, og skribenter på beboerbladet.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.