Page 1

BENNIKSGAARD NYT NR. 1 • A PRIL 2007 • MEDLEMSBLAD

FOR

BENNIKSGAARD GOLF KLUB

Til lykke til KLUBMESTRENE 2006


B ENNIKSGAARD Benniksgaard Golfcenter Sejrsvej 109-113, 6300 Gråsten Tlf.: +45 7465 2268 – fax +45 7465 2909 www.benniksgaardgolfcenter.dk info@benniksgaard.dk

Åbningstider i receptionen og proshoppen: Hverdage: 8.30 - 17.30 Week-end: 8.00 - 16.00

Restaurant Rasmus: Åben alle dage 7.00 - 21.00

Benniksgaard Nyt Bladudvalg: Inge Lise Holme (redaktør) Peter Mathies (oversættelser) Andreas Thomsen (annoncer) Uwe Johns (fotograf) Tove Sommer Juhl

2

Oplag: 1000 Produktion: Dansk Transport Forlag A/S Tlf. 70 10 05 06 Trykkeri: Toptryk Grafisk ApS, Gråsten Tlf. 74 65 01 01 Bladet optager artikler fra medlemmer, bestyrelse og udvalg i Benniksgaard Golf Klub. Bladets synspunkter og meninger dækker ikke nødvendigvis klubbens officielle synspunkter. Die Klubzeitung nimmt Artikel von Mitgliedern,Vorstand u. Ausschüssen des BGK entgegen. Die Meinung der Zeitung deckt sich nicht notwendigerweise mit den offiziellen Meinungen des Klubs. Benniksgaard Nyt Udkommer: 1. november 2007

Deadline: 1. oktober 2007

Foto forside: Klubmestrene 2006 (fotograf Uwe Johns) Fra venstre: Herrer Jørn Jessen, Junior drenge Per Fogh, Damer Simone von Appen, Junior piger Pernille Hansen, Senior damer Jenny Knoth, Senior herrer Hans Jürgen Siebert

Nyt fra Bladudvalget Vi ønsker de nye ejere af Benniksgaard Golf Center hjertelig velkommen. Klubben har nu fået nogle ejere, der ved noget om - og ikke mindst føler for vores sport - og medlemmerne ser derfor fremtiden i møde med store forventninger. Mads Friis har igen overtaget golfrestauranten. Vi har spurgt ham, hvordan han vil gribe det an. Dette kan du læse mere om inde i bladet. Benniksgaard har i lighed med mange andre golfbaner i Danmark i den regnfulde vinter haft store problemer med masser af vand. I år har det været så slemt, at vi, der ellers også er vintergolfere ikke kunne nyde det dejlige spil – idet banen har været lukket i en længere periode. Et ønske til de nye ejere kunne være, at de ville se velvilligt på at få drænet de værste af hullerne, så vi ikke skal lade køllerne hvile alt for længe. Wir heißen die neuen Eigentümer vom Benniksgaard Golf Center herzlich Willkommen. Der Klub hat nun Eigentümer erhalten die um unseren Sport wissen und fühlen. Die Mitglieder setzen deshalb große Erwartungen in die zukünftige Entwicklung. Mads Friis hat das Restaurant wieder übernommen, mehr darüber ist in dieser Ausgabe zu erfahren. Wie viele andere Klubs so hatte auch Benniksgaard große Probleme mit dem regenreichen Winter. In diesem Jahr war es so schlimm, dass die Bahn nicht bespielt werden konnte. Wir hoffen, dass der neue Eigentümer die schlimmsten Löcher mit einer besseren Drainage versehen kann, so dass auch ein Spiel im Winter möglich ist.

Green-fee aftalen mellem Aabenraa Golfklub Alssund Golfklub Benniksgaard Golfklub Haderslev Golfklub Nordborg Golfklub Sønderjyllands Golfklub Tolflund Golf Club Tønder Golf Klub fortsætter uændret i 2007


Ivar Knoth

Formanden har ordet Benniksgaard Golfs hidtidige ejere, Fleggaard-koncernen, har solgt anlægget til Whole In One-gruppen med blandt andet Golf Management A/S. Overtagelsen finder sted med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2007, og er gennemført ved køb af Dangolf A/S, som ejer Benniksgaard Golf A/S og derigennem Benniksgaard Golf Driftsselskab ApS. Der er den 22. marts afholdt informationsmøde for klubbens medlemmerne. Golf Management arbejder bl.a. med forretningsudvikling og drift af golfbaner samt med golfbanedesign og har for nylig ligeledes overtaget Mensalgård Golf, som er en ni-hullers DGU-certificeret bane med mulighed for Pay-and-Play i Odsherred. Derudover er de også involveret i etableringen af en international golfbane med wellnesscenter omkring Broholm Gods på Fyn. Steen Tinning er bestyrelsesformand og Jørgen Almberg administrerende direktør for Golf Management og selskaberne omkring Benniksgaard Golf. Bestyrelsen i Benniksgaard Golf Klub er blevet grundigt orienteret af Steen Tinning og Jørgen Almberg omkring Golf Managements planer og forventninger til driften af anlægget. Der er fra starten lagt op til et tæt og åbent samarbejde med klubben og dens medlemmer omkring såvel den fremtidige

udvikling af anlægget som af de sportslige aktiviteter. I bestyrelsen ser vi ændringen i ejerforholdene som en stor fordel for klubbens medlemmer, idet vi nu har en baneejer, som har en betydelig kompetence indenfor drift og udvikling af golfbaner og de elementer, som er knyttet hertil. Golf Management har golf som kerneforretning, og har valgt at bruge det første år til at sætte sig grundigt ind i tingene og skabe sig et solidt kendskab til forholdene på Benniksgaard, for derigennem at stå bedre rustet til senere at træffe større og mere fremadrettede beslutninger. Det betyder også, at der ikke umiddelbart foretages ændringer blandt personalet i driftsselskabet, hvor Frank Lundsberg fortsat ”står ved roret”. Én væsentlig ændring vil dog blive gennemført omgående, idet det er besluttet ikke at videreføre egen drift af restauranten, men derimod indgå en forpagtningsaftale med Benniksgaard Hotel, og på denne måde skabe en synergieffekt ved at samle samlet driften af de to enheder. Den gode nyhed er derfor, at Restaurant Rasmus fortsat vil bestå, og at den – med sin hyggelige indretning, gode atmosfære, og fantastiske udsigt - samtidig er udpeget til det naturlige samlingssted for medlemmer og gæstespillere. En anden væsentlig opgave, som er højt prioriteret af vor nye baneejer, og som skal

3


løses i tæt samarbejde med klubben og dens medlemmer, er at sikre tilgangen af nye medlemmer. Golfsporten er i fortsat fremgang, og der vil derfor blive iværksat nogle meget målrettede tiltag med det formål at sikre, at Benniksgaard får sin del af de nye medlemmer, som i de kommende år søger optagelse i områdets klubber. Til slut ”lidt malurt i bægeret”: I skrivende stund – primo marts – er der ca. 150 medlemmer, som ikke har betalt det kontingent, som forfaldt til betaling den 15. februar. Så

4

til alle Jer, som lader hånt om, at der også om vinteren er store løbende driftsudgifter som skal betales, kan jeg meddele, at I for det første bliver pålagt rykkergebyr, og at I ved fortsat restance med kontingent og/eller rykkergebyr risikerer eksklusion fra klubben. Så derfor til disse medlemmer en kraftig opfordring til at betale kontingentet omgående. Jeg ønsker alle vore medlemmer en god golfsæson 2007, og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde mellem klubben og den nye baneejer Golf Management. Ivar Knoth

Die bisherigen Eigentümer des Golfklubs Benniksgaard, der Fleggaard Konzern, hat die Anlage an die Whole in One Gruppe verkauft u.a mit dem Golf Management A/S. Die Übernahme findet rückwirkend zum 1. Januar 2007 statt, und die Durchführung ist durch den Kauf der Dangolf A/S, zu welcher Benniksgaard A/S und die Benniksgaard Golf Betreibergesellschaft ApS gehören, realisiert worden. Am 22. März wurde in Informationsmeeting für die Mitglieder arrangiert. Golf Management beschäftigt sich u.a. mit der Geschäftsentwicklung und des Betriebs von Golfklubs als auch der Konzipierung und dem Design von Golfplätzen, und hat vor kurzem Mensalgaard Golf bei Odsherred, einen 9-Loch DGU zertifizierten Golfplatz mit Pay and Play Möglickeit Fortsetzung


5


übernommen. Darüberhinaus arbeiten sie an der Etablierung eines internationalen Golfclubs mit angeknüpftem Wellness Center bei Gut Broholm auf Fünen. Steen Tinning ist Aufsichtsratsvorsitzender und Jørgen Almberg zeichnet den Posten als Geschäftsführers des Golf Management und den Gesellschaften der auch Benniksgaard Golf angehören. Der Aufsichtsrat des Benniksgaard Golfclub ist von Steen Tinning und Jørgen Almberg ausgiebig zu den Plänen des Golf Management und den Erwartungen des Betriebes der Anlage informiert worden. Von Beginn an hat man eine offene Linie im Zusammenspiel mit dem Klub und den Mitgliedern zur Entwicklung der Anlage und den sportlichen Aktivitäten gelegt. Der Vorstand beurteilt die Änderungen als sehr positiv für die Mitglieder, als dass wir

nun einen Eigentümer bekommen haben, der bedeutende Kompetenzen im Betrieb und der Entwicklung von Golfplätzen und angedockte Elementen besitzt. Golf Management hat Golf als ihre Kernkompetenz, und hat sich vorgenommen sich in diesem ersten Jahr gründlich in die Dinge in und herum Benniksgaard hineinzusetzen um dann die grossen und zukunftsweisenden Entscheidungen besser treffen zu können. Das bedeutet auch, dass es innerhalb der Betreibergesellschaft, der Frank Lundsberg vorsteht, unmittelbar zu keinen Personalveränderungen kommen wird. Zu einer wesentlichen Veränderung wird es jedoch kommen, zumal es beschlossen wurde, den Betrieb des Restaurants nicht weiterzuführen, sondern den Betrieb an das Benniksgaard Hotel zu verpachten, um somit Synergien zwischen den beiden

Verbessern Sie Ihr Handicap!

Gør noget ved dit handicap!

Wir unterstützen Sie dabei, mit den neuen kontraststeigernden Brillengläsern von Rodenstock

med nye kontrastforstærkende briller/brilleglas fra Rodenstock

6

Die Golfbrille bietet

· · · · ·

Schutz vor Wind und Blendung ermöglicht Ihnen so, sich optimal auf Ihr Spiel zu konzentrieren ein großes Sichtfeld für die Übersicht auf dem Platz und beim Schwung kontraststeigernde Gläser, die das optimale Lesen des Grüns ermöglichen hohe Tiefenschärfe, um die Entfernung zum Green perfekt einschätzen zu können im Stärkenbereich +/- 4 dpt. schon ab

339,- EUR komplett

Golfbrillerne byder på:

· · ·

beskyttelse mod vind og blænding med optimal mulighed for koncentration et udvidet udsyn til forbedret oversigt på banen og svinget mere kontrast i brilleglassene mulig gør optimal læsning af green

· ·

forbedret afstandsbedømmelse ved indspil til greens indenfor styrken +/- 4 dpt.

i alt kun EUR 339,-


7

Peter Jürgensen • Grosse Str. 45-47 • 24937 Flensburg •Tel +49 (0)461 171810 • www.peterjuergensen.de


Einheiten zu schaffen. Erfreulich also, dass das Restaurant Rasmus bestehen bleiben wird, und dass es gleichzeitig in Zukunft als ein bedeutendes Element im Klubs als Sammlungspunkt für die Mitglieder und Besucher mit allen Vorteilen wie der Aussicht und der gemütlichen Atmosphäre, auserkoren worden ist. Eine andere wesentliche Aufgabe, welche der neue Eigentümer prioritiert, und welche in Zusammenarbeit mit dem Klub und den Mitgliedern geläost werden muss, ist die Sicherung von neuen Mitgliedern. Der Golf-

ne s eg e e r De hvil Lad nsler llere pe g he e - rin er Ihl eft

sport ist immer noch im Vormarsch und es werden einige sehr Zielgerechte Massnahmen mit der Zielsetzung der Anteiligen Sicherung von neuen Mitgliedern die in den kommenden Jahren in unserem Einzugsgebiet Mitgliedschaft i einem Golfklub suchen. Zuletzt ein Paar Wehrmutstropfen: Per Anfang März gibt es in etwa 150 Mitglieder, die ihr Kontingent mit dem Zahlungsziel 15. Februar nicht bezahlt haben. An alle euch, die es offensichtlich nicht wahrhaben wollen, dass es auch im Winter viele Ausgaben gibt, die zu decken sind, kann ich mitteilen, dass Gebühren erhoben werden, und bei bleibender nicht Zahlung des Kontingents und/oder der Gebühr man eine Ausmeldung riskiert. Ich fordere daher alle diejenigen auf umgehend ihr Kontingent zu zahlen.

Maler Ihle Alt malerarbejde udføres v/malermester

Ich wünsche allen Mitgliedern eine prächtige Golfsaison 2007, und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Klub und den neuen Eigentümer der Anlage Golf Management. Ivar Knoth

Per Møller Ihle Havremarken 85, Holbøl

Tlf./fax 8

74 60 86 61 Mobil 40 50 86 61 bedst efter kl. 17.00 Jeg giver gerne et uforbindende tilbud.

Benniksgaard Nyt er på nettet

www.benniksgaard.dk

Sand grus og containerudlejning Kranarbejde rendegraver Kurerkørsel i hele Europa DAGRENOVATION

Planetvej 1-3 • 6300 Gråsten • Tlf. +45 7465 2120 • Fax +45 7465 2598 e-mail: knud.erik@heissel.dk


9


Turneringsudvalget

10

Selv om golfsæsonen endnu ikke er gået i gang for alvor, er der længe blevet arbejdet på at få Turneringskalenderen for 2007 klar. Vi har igen i år kunnet sammensætte en spændende turneringskalender takket være både vore faste sponsorer og de nye sponsorer, der er kommet til. Som tidligere vil al tilmelding kunne foregå elektronisk, dog via et nyt system, idet vi pr. 1.april skifter fra Golf Organizer (Gobook) til Golfbox. Selve proceduren omkring tilmelding til turneringer/tidsbestilling vil, ud over en anden internetadresse og et ændret skærmbillede, være stort set den samme som før. Man logger stadig på med sit DGU nr. og bruger sit password, bare i stedet nu på www.Golfbox.dk. Der vil blive åbnet for tilmelding 3 uger før turneringsdatoen og lukket for tilmelding onsdagen før turneringen afvikles.

Tilmelding foregår efter ”først til mølle princippet”, så husk at holde øje med datoerne for de enkelte turneringer. I udvalget glæder vi os til at komme i gang med sæsonen og håber at se rigtig mange deltagere i turneringerne. Turneringsudvalget

Auch wenn die Golfsaison noch nicht so richtig begonnen hat, haben wir schon lange an dem Turnierkalender für 2007 gearbeitet. Dank der treuen alten und auch neuen Sponsoren ist es uns wieder möglich gewesen, ein spannendes Turnierprogramm zu mustern. Wie immer findet die Anmeldung elektronisch statt, jedoch nicht wie bisher via


Gobook/Golforganizer, sondern ab 1.April via „Golfbox“. Die eigentliche Prozedur ist – abgesehen von einem geänderten Bildschirmbild und einer anderen Internetadresse – die gleiche. Man logt sich wie gehabt mit seiner DGU Nummer und seinem Password ein, jedoch jetzt via www.Golfbox.dk . Ab 3 Wochen vor Turnierbeginn kann man sich einloggen und buchen bis zum Mittwoch vor dem Tunierstart.

ten. Wir vom Ausschuss freuen uns auf den Saisonstart und hoffen auf viele Teilnehmer bei den Turnieren. Der Turnierausschuss

Die Anmeldung folgt dem „wer zuerst....“ Prinzip, daher bitte auf die Turnierdaten ach-

erkunden wie man sich anmeldet.

Neuigkeiten Abo vom Klub Bitte daran denken, dass man nur Newsletter vom Klub erhält, wenn man mit korrekter E-Mail Adresse angemeldet ist. Auf der Homepage unter „Nyhedsbreve“ kan man sich

11


Juniorudvalget

12

I juniorudvalget ønsker vi at holde et højt aktivitetsniveau og fagligt niveau. Derfor har vi brugt vinteren på at forberede den kommende sæson og fastlægge den røde tråd i arbejdet med juniorerne. I sæsonen 2006 var alle aktiviteter i juniorarbejdet rettet mod bredden. I 2007 vil vi fortsat tilgodese bredden, men vi vil også have tilbud til de juniorer, som vil yde lidt ekstra for at blive bedre. For at holde på de unge spillere, er det vigtigt at der går en rød tråd gennem arbejdet fra den uøvede juniorspiller, som starter træningen og op til førsteholdet/Sønderjyske Eagels. Hvis juniorspillerne ikke kan se en rød tråd i golfen, er der fare for, at de falder fra og koncentrerer indsatsen omkring andre sportsgrene. I juniorudvalget har vi valgt at starte en boblertrup, hvor juniorer, som har flair for spillet og en vilje til at yde noget ekstra, får tilbudt ekstra træningen. For at boblerne kan samle erfaring, har vi

allerede i år tilmeldt en pigeflight og en drengeflight i Thomas Bjørn Cup. På sigt er hensigten at starte et danmarksseriehold op, så vi får en naturlig fødekæde til klubbens førstehold og Sønderjyske Eagels. René har allerede valgt de 10 spillere, som i første omgang får tilbudet. Men, det forpligter: hvis man ikke arbejder seriøst med sit spil, risikerer man at blive sat af holdet igen. Parallelt med boblerteuppen er der mulighed for at deltage i fællesarrangementer med Sønderjyske Eagels. Initiativet er forbeholdt de mere talentfulde spillere, som samtidig er parat til at yde en indsats. BGK har 2 juniorer med i dette arbejde. Alle juniorer vil blive tilbudt træning mandag eller tirsdag, og vi fortsætter med mandagsmatch for juniorer og juniorflights på ællingmatchen. Der ud over deltager vi i den løbende G8 match, hvor juniorerne kan komme ud og spille på andre baner i området. Tilbudet


gælder for alle, også juniorer uden banetilladelse kan deltage. Der er også Kids Cup og den årlige udflugt med juniorerne, så der vil være noget for alle. Et højt aktivitetsniveau kræver mange hænder. Derfor har vi en bøn til forældre og andre, der har lyst til at hjælpe, f.eks. ved at tage med juniorerne ud til turneringer eller som flightfører ved mandagsmatch eller ællingematch. Kontakt en fra juniorudvalget – vi har brug for din hjælp, også selv om du ikke selv spiller golf! Juniorudvalget

Wir vom Juniorenausschuss wünschen ein hohes Aktivitätsniveau und einen hohen Standard zu pflegen. Deshalb haben wir im laufe des Winters die kommende Saison stringent vorbereitet. Die Saison 2006 stand im Zeichen der Breite im Zusammenhang mit den Aktivitäten im Junioren Bereich. 2007 wollen wir dieses weiterhin fortsetzen, wollen aber gleichzeitig auch den Junioren, die etwas mehr leisten möchten, Angebote machen. Um gerade die jüngeren Spieler kontinuierlich zu halten und zu begeistern, ist es wichtig, dass es eine Art roten Faden gibt, der sowohl die ungeübten Junioren als auch die erste Mannschaft / Sønderjyske Eagles berücksichtigt. Wenn die Junioren kein durchgängiges Konzept erkennen, laufen wir Gefahr, dass wir sie zugunsten anderer Sportarten verlieren respektive ihren Einsatz dort

konzentrieren. In dem Zusammenhang haben wir beschlossen, ein „Aspirationsteam“ für Junioren, die Flair für das Spiel haben und etwas mehr leisten möchten, zu etablieren, die dann extra Training erhalten. Damit die Aspiranten Erfahrung sammeln können, haben wir je einen Jungen und Mädchen Flight im Thomas Bjørn Cup jetzt zur Saison angemeldet. Langfristig ist es geplant, dass wir eine DK Serienmannschaft starten wollen, damit wir auf Sicht die erste Mannschaft und die Sønderjyske Eagles mit „neuem Blut“ versehen können. René hat bereits die 10 Spieler nominiert, die in der ersten Runde das Angebot erhalten. Doch das verpflichtet: wenn man nicht seriös

13


Se aktuelle tilbud på www.elis.dk Alt i e/salg servic

Reparationer • Køl • Frys Vaskemaskiner • Opvaskemaskiner Tørretumblere • Strygeruller Komfurer • Emhætter Storkøkkenudstyr • Grilludstyr

14

Kollund • tlf. 74 67 87 99

mit an seinem Spiel arbeitet, riskiert man aus der Mannschaft genommen zu werden. Parallel mit dem Aspirantenteam gibt es die Möglichkeit mit den Sønderjyske Eagles an gemeinsamen Arrangements teilzunehmen. Dieses ist denjenigen vorbehalten, die sich durch Talent und Einsatz hervorheben. BGK hat hier 2 Teilnehmer. Alle Junioren erhalten das Angebot Montag oder Dienstag zu trainieren, und wir setzen die Montagsmatches für Junioren als auch Juniorenflights der Kükenmatches fort. Darüber hinaus laufen die durchgängigen G8 Matches, an dem die Junioren auf anderen Plätzen in der Umgebung spielen können. Das Angebot gilt für alle – auch Junioren ohne Platzreife. Und es gibt den Kids Cup sowie den jährlichen Ausflug für Junioren. Es wird somit für alle etwas dabei sein. Ein hohes Aktivitätsniveau setzt viele Helfer voraus. Wir appellieren daher an alle Eltern und sonstige Helfer, mit der Bitte um Unterstützung, z.B. in der Logistik bei Auswärtsarrangements , als Flightführer der Montagsmatches oder Kükenmatches – auch wenn ihr selbst kein Golf spielt! Der Juniorenausschuss


15


Begynderudvalget Velkommen til Ællingeturneringer 2007 Sæsonen starter onsdag 25. april, og som sædvanligt er der gunstart kl. 18.00 - absolut sidste fremmøde er kl. 17.00!! Turneringen på den store bane er for alle, der 1. er medlem i Benniksgaard 2. har handicap 37-50 3. eller har banetilladelse (gennemgået uddannelse ved træneren). TILMELDING sker på listerne på begynderudvalgets opslagstavle - husk medlemsnummer og evt. hcp. Bliver du forhindret, så ring venligst afbud! Prisen er uændret kr. 30,00 / • 4,00

16

Der spilles hver onsdag om præmier til de bedste samt om TOP-TI point . Vi laver startlister og sørger så vidt muligt for en erfaren spiller som flightfører. Efter spillet samles vi i klubhuset og der vil her være mulighed for at drøfte interessante

situationer/problemstillinger fra runden inden præmieoverrækkelse. I samarbejde med træneren er udvalget i år med til at gennemføre den praktiske prøve for begyndere. Prøven afholdes efter behov, og vi glæder os til at lære de nye spillere at kende! Begynderudvalget

Willkommen zu den Kükenturnieren 2007! Die Saison beginnt am Mittwoch den 25. April 2007, und wie immer gibt es einen Gunstart um 18.00 Uhr – Ankunft spätestens um 17.00 Uhr! Das Turnier ist für alle die: 1. Mitglied im Benniks Golf Klub sind 2. Ein Hcp zwischen 37-50 haben 3. Oder Platzreife erworben haben (eine Ausbildung beim Pro haben). Anmeldung über das schwarze Brett des

Gråsten Apotek

Broager Apotek

Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Fax 74 65 24 89

Allégade 5 6310 Broager Tlf. 74 44 11 04 Fax 74 44 11 07


Anfängerausschusses – bitte auch Mitgliedsnummer und evtl. Hcp erwähnen. Bei Verspätung/Abmeldung bitte anrufen! Der Preis ist unverändert DKK 30,- / • 4,Jeden Mittwoch wird um Preise sowie Top Ten Punkte gespielt. Wir arrangieren Startlisten und sorgen weitestes möglich für einen Flightführer. Nach dem Spiel versammeln wir uns im Klubhaus und können über interesante Situationen oder Problematiken des Tages diskutieren bevor wir zur Preisverleihung kommen. In Zusammenarbeit mit dem Pro wird der Ausschuss in diesem Jahr die praktischen Prüfungen begleiten. Die Prüfungen finden nach bedarf statt. Wir freuen und die neuen Spieler kennen zu lernen! Der Anfängerausschuss

NYHEDSBREVE FRA KLUBBEN Husk at du kun får tilsendt nyhedsbrev fra golfklubben, hvis du er tilmeldt med korrekt email adresse. Se på hjemmesiden under nyhedsbreve, hvordan man kan tilmelde sig.

17


Aktivitetsudvalget

18

Vi starter på en ny sæson med mange udfordringer, og jeg er glad for, at Carlo Jensen er trådt ind i udvalget – vi håber så på, at det er muligt for os at opfylde det, man forventer af os, så klublivet bliver endnu bedre, og vi får samlet både tyske som danske medlemmer til fælles aktiviteter. Vi har planlagt at fortsætte med baneservicen som sidste år – den blev jo fint modtaget af såvel greenfee gæster som vore egne medlemmer. Her håber vi på, at vi år kan få en del flere frivillige til at melde sig til dette arbejde. Vi forventer at gennemføre baneservice fra 1. juni til 30. oktober i alle weekends, der ikke er optaget af turneringer eller Company Days. I maj måned, når begynderne er færdige med det første kursus hos Rene, vil der igen blive gennemført en baneaften med Rene og Just, hvor der bliver belyst fra alle sider, hvordan banen taktisk er bedst at spille. I Begyndelsen af Juni har vi planlagt klubfe-

sten efter nogenlunde samme skema som sidste år, og vi har været så heldige, at Five True kan spille for os igen i år. De bragte stemningen i vejret ved klubfesten i august sidste år og medvirkede hermed til, at festen var så vellykket. Vi håber at deltagerantallet bliver lidt højere end sidste år, hvor vi var 50 personer. I oktober vil vi igen afholde nat turnering med lysende bolde, og her kan vi kun berette, at vi sidste år havde en dejlig aften, der afsluttedes med aspargessuppe i restaurant Rasmus. Vi arbejder på, at få terrassen bragt lidt i en bedre stand, så man rigtig får lyst til at opholde sig der, og vi ved allerede nu, at Golf Management A/S er enig med os i, at en fornyelse her, vil medvirke til at skabe rammen om et bedre klubliv. Den 12. marts tog 19 forventningsfulde spillere til Djerba på en kombineret golf- og træningsrejse, og vi er glade for at Rene og


Frank ledsager os, for at give os en god forberedelse til den kommende sæson. Desværre kan vi ikke nå at få en beretning af rejsen med i dette klubblad, men den vil komme på hjemmesiden. Det er bestemt ikke sidste gang, at vi tager et sådant initiativ. Alle de ovennævnte terminer har turneringsudvalget været venlige at tage med i deres turneringsplan, så ingen datoer bliver meddelt for sent. Så er det kun tilbage at ønske alle vore medlemmer en rigtig god golfsæson med dejligt vejr og mange gode timer i Benniksgaard Golfklub. Merete Fischer, Aktivitetsudvalget

Info til alle: Tavlen med turneringsopslag hænger nu i forhallen ved touchskærmen

Wir beginnen die Saison mit einer Reihe von Herausforderungen, daher freue ich mich, dass Carlo Jensen dem Ausschuss beigetreten ist, um den Anforderungen, das Klubleben weiter auszubauen, und sowohl die dänischen als auch die deutschen Mitglieder zu gemeinsamen Aktivitätn zu begeistern, zu unterstützen. Wir haben vor die Platzaufsicht fortzusetzen, welche ja sowohl von unseren Mitgliedern als auch den Greenfee Gästen empfangen wurde. Wir hoffen, dass sich hierfür einige Freiwillige melden um uns und den Klub zu unterstützen. Wir haben vor, den Service vom 1. Juni bis 30. Oktober an allen Wochenenden wo keine Turniere oder Company Days statt finden, durchzuführen. Im Monat Mai, wenn die Anfänger mit ihren ersten Kursen bei René fertig sind, wird wieder ein praktischer „Platzabend“ mit Rene und Just durchgeführt, an dem von allen Seiten beleuchtet wird, wie der Platz taktisch

19


am besten zu spielen ist. Anfang Juni planen wir eine Klubfete, in etwa wie im letzten Jahr, und wir freuen uns, dass die Band ”Five True” wieder gerne für uns auftreten wird. Sie heizten die Stimmung richtig ein im letzten Jahr im August und trugen zu einem gelungenen Abend mit dazu. Wir hoffen und wünschen, dass die Teilnehmeranzahl des letzten Jahres mit 50 Personen übertroffen wird. Im Oktober werden wir wieder ein Nachtturnier mit leuchtenden Bällen arrangieren, ein gelungener Abend der mit einer leckeren Spargelsuppe im Restaurant Rasmus endete. Wir arbeiten daran, die Terasse etwas besser in Schuss zu bringen, sodass man Lust hat sich dort aufzuhalten.Wir wissen bereits jetzt, dass das Golf Management A/ S mit uns einer Meinung ist, dass Verbesserungen hier zu einem Rahmen um ein besseres Klubleben führen wird. Vom 12-19. März werden 19 erwartungsvolle Spieler nach Djerba zu einer kombierten Golf- und Trainigstour abreisen, und wir

sind froh, dass Rene und Frank uns begleiten, um uns für die kommende Saison gut vorzubereiten. Leider werden wir es in dieser Ausgabe nicht schaffen, über die Reise zu berichten, aber wir werden ihn ins Netz stellen, wenn wir zurück kehren. Es wird bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass wir eine solche Initiative ergreifen werden. Die oben erwähnten Termine hat der Turnierausschuss mit in ihren Turnierplan aufgenommen, sodass keine Termine zu spät mitgeteilt werden. Schliesslich bleibt uns nur übrig allen Mitgliedern eine tolle Golfsaison mit viel gutem Wetter und vielen schönen Stunden im Golfklub Benniksgaard zu wünschen. Merete Fischer, Der Aktivitätsausschuss

www.gobook.dk hedder nu

www.golfbox.dk

20

24955 Harrislee • Norderholm 3 Tel 0461 / 78453 • Fax 1602930

STECKHAN & PETERS - LOGISTIK GmbH Logistikzentrum mit 63.000 qm Halle eigenes Kühllager Gleisanschluss, Bahnumschlag in der Halle Lager- und Distributionslogistik Spezialist in Lebensmittellogistik tägliche Sylt-Verkehre incl. Lager in Westerland Partner der ONLINE Systemlogistik

Verteilung/Beschaftung: BRD in 24 Stunden Expressverkehre Paketdienst Europäische Verkehre Luft- und Seefracht Import/Export Zoll und Intrastat

Informationslogistik und Sendungsverfolgung per Internet Steckhan & Peters Logistik GmbH • Husumer Strasse 200 • 24941 Flensburg Telefon: (04 61) 9 57 00-0 • Telefax: (04 61) 9 57 00-12 • Email: info-box@steckhan.de Besuchen Sie uns auf unserer Webseite: http://www.steckhan.de


21


Eliteudvalget Sæsonen 2007 står for døren. Klubbens elitespiller er så småt ved, at gøre klar til endnu en sæson i 3. division, efter det har glippet med oprykningen de sidste 2 år. Sæsonen i år byder på lidt andre baner end dem, vi tidligere har spillet på, hvilket vi selvfølgelig ser frem til. Puljen, som vi er havnet i, består af Gyttegård, Kolding og Haderslev. Igen i år ser truppen lidt anderledes ud end den tidligere har gjort. Nye i truppen er Jon Hansen og Henning Jessen. Ellers består den af følgende personer: Per Strandbygaard, Rene Klausen, Søren Nordentoft, Frank Lundsberg, Thomas Christiansen, Jørn Jessen, Dirk Jäger, Ole Rasmussen og Rasmus Mortensen. Første match dag er den 28 april, hvor vi hjemme tager imod Gyttegård. Ellers ser programmet ud som skitseret. 22

Igen i år spilles matcherne som hulspil. 5 singer som her giver 2 point for en sejr og 1 point for uagjort samt en foresome som giver 4 point for en sejr og 2 point for uafgjort. Søren Nordentoft

Die Saison 2007 steht vor der Tür Die Elitetruppe bereitet sich langsam auf noch eine Saison in der 3. Liga vor,

PROGRAM 29. april 19. maj 20. maj 11. aug. 12. aug.

Mod Kolding i Kolding Mod Haderslev på Bennniksgaard Mod Gyttegård i Gyttegård Mod Kolding på Benniksgård Mod Haderslev i Haderslev


nachdem es im letzten Jahr nicht ganz für den Aufstieg in die 2. Liga gereicht hat. Die Saison beinhaltet etwas andere Plätze als wir kennen, und darauf freuen wir uns. Unsere Gruppe besteht aus Gyttegaard, Kolding und Hadersleben. Unsere Mannschaft sieht in diesem Jahr wieder etwas anders aus als zuletzt: Neu dazu gekommen sind Jon Hansen und Henning Jessen. Sonst wieder: Per Strandbygaard, Rene Klausen, Søren Nordentoft, Frank Lundsberg Thomas Christiansen, Jørn Jessen, Dirk Jäger, Ole Rasmussen und Rasmus Mortensen. Erstes Match ist am 28. April – ein Heimspiel gegen Gyttegaard. Ansonsten sieht das Programm wie folgt aus. Die Matches werden wieder als Lochspiel ausgetragen. 5 Singles, die je 2 Punkte geben und 1 Punkt je Unentschieden sowie ein Foursome, welcher 4 Punkte für Sieg und 2 Punkte für Unentschieden gibt. Søren Nordentoft

Spil golf på Læsø

80 m² stort sommerhus til leje på solskinsøen Læsø Alle hvidevarer, sauna, spabad, cykler m.m. Roligt beliggende på lynggrund, 500 m til indkøb, 400 m til vandet og 4 km til en af Danmarks bedste golfbaner! 20% rabat til Benniksgaard-medlemmer! Frit udenfor skoleferierne. Fra 1200,- kr/165,- • pr. uge. Send en mail til flem_bang@hotmail.com eller ring på +49 461 1695150 23


Jysk Holdturnering – Royal Unibrew Golf 2007 I år igen har Benniksgaard Golf Klub tilmeldt hold i Jysk Holdturnering – Royal Unibrew Golf 2007. Der er tilmeldt et hold i henholdsvis A- og B-rækken. Holdkaptajn-jobbet for A-rækken deles mellem Vivian Hansen og Susanne Schubert og for B-rækken er det Aage Jensen som har opgaven. Indtil videre er vi orienteret om, at de indledende runder spilles om mandagen på følgende datoer: 7., 14. og 21. maj samt 4., 11. og 18. juni. Vi kender dog ikke vores modstander endnu. Hvis du har lyst til en udfordring med spændende golfdyster både på hjemmebane og hos modstanderne, så meld dig til en af holdkaptajnerne: 24

Vivian Hansen tlf. 23 99 75 51 mail: vivian@bhi.dk Susanne Schubert tlf. 25 44 08 03 mail: ssu@fleggaard.dk Aage Jensen tlf. +49 460 6500 mail: aage-jensen@t-online.de Du kan følge holdenes resultater på www.sitecenter.dk/jyskholdturnering. Susanne Schubert

NYHEDSBREVE FRA KLUBBEN Husk at du kun får tilsendt nyhedsbrev fra golfklubben, hvis du er tilmeldt med korrekt e-mail adresse. Se på hjemmesiden under nyhedsbreve, hvordan man kan tilmelde sig


Jysk Mannschaftsturnier – Royal Unibrew Golf 2007 Auch in diesem hat der Benniksgaard Golf Klub Mannschaften zum Royal Unibrew Golf 2007 angemeldet. Gemeldet wurden ein Mannschaft in der AGruppe und eine Mannschaft in der B-Gruppe. Die Kapitänsrolle der A-Mannschaft teilen sich Vivian Hansen und Susanne Schubert, in der B-Mannschaft hat Aage Jensen diese Aufgabe übernommen.

Vivian Hansen Tlf. 0045 23 99 75 51 Mail: vivian@bhi.dk Susanne Schubert Tlf. 0045 25 44 08 03 Mail: ssu@fleggaard.dk Aage Jensen Tlf. 04606500 Mail: aage-jensen@t-online.de Resultate können unter: www.sitecenter.dk/ jyskholdturnering verfolgt werden. Susanne Schubert

Der letzte Stand der Information ist, dass die einleitenden Runden jeweils am Montag an folgenden Tagen gespielt werden: 7., 14., und 21. Mai sowie 4., 11. und 18. Juni. Unsere Gegner sind noch nicht bekannt. Wer Lust hat, an diesen sicherlich spannenden Spielen auf gegnerischen Plätzen und bei uns auf eigenem Platz teilzunehmen, kann sich bei den Mannschaftsführern melden.

Neuigkeiten Abo vom Klub Bitte daran denken, dass man nur Newsletter vom Klub erhält, wenn man mit korrekter E-Mail Adresse angemeldet ist. Auf der Homepage unter „Nyhedsbreve“ kan man sich erkunden wie man sich anmeldet.

25


Trænerhjørnet Så er det ved at blive varmere i vejret, og græsset bliver grønnere, nu starter golfsæsonen. Først vil jeg benytte lejligheden til at præsentere det nyeste medlem af trænerteamet på Benniksgaard. Jon Koch Hansen starter som elev pr. 1 april, han er 24 år gammel og stammer fra Alnor, som ligger meget tæt ved Benniksgaard.

26

Jon har tidligere arbejdet i køkkenet på restaurant Rasmus, både som kok og tjener. Han har spillet i Benniksgaard Golf Klub i hele sit karriereforløbet. Jons opgaver i sæsonen bliver primært undervisning, samt at hjælpe til i butikken. Han er en meget udadvendt og åben person, som er meget interesseret i golfsporten, og han glæder sig meget til at komme i gang. Træningen har jo længe været i gang, dog har det mest været de indendørs faciliteter, der er blevet benyttet. De nye tiltag, som er blevet lavet ved simulatorerne, med spejle og huller til puttetræning, er blevet rigtig godt modtaget. Det bliver dejligt at komme ud igen og kunne se bolden flyve i virkeligheden i stedet for kun på skærmene. Sidste år havde vi stor succes med holdtræning om formiddagen, og det vil vi naturligvis føre videre i år. Vi vil også oprette nogle hold om eftermiddagen, så alle har en mulighed for at nå med til træningen. I efteråret afholdte vi nogle 1 dags golfskoler med en rigtig pæn tilslutning til. Derfor vil vi naturligvis gentage disse. Vi er i skrivende stund på vej til Tunesien. Det er en træningstur for nogle af klubbens medlemmer og andre ivrige golfspillere. På den måde er vi sikker på at få den helt rigtige start på golf-året, og fyre på alle cylindre, når sæsonen for alvor tager fat.


Vi ser frem til endnu en travl sæson, med masser af gode timer på træningsbanen og i butikken. OBS. Husk at tjekke opslag om de forskellige arrangementer på hjemmesiden og på opslagstavlerne. Med venlig hilsen Jon og René

Es wird endlich wärmer, das Gras wird grüner und die Golfsaison beginnt bald. Ich möchte zunächst gerne das neueste Mitglied im Trainerstab Benniksgaard vorstellen: Jon Koch Hansen fängt per 1 April als Azubi an, er ist 24 Jahre alt und kommt aus Alnor, nicht weit von Benniksgaard. Jon hat früher im Restaurant Rasmus sowohl als Koch und in der Bedienung gearbeitet. Er hat von Anfang an in Benniksgaard seinen Verlauf gehabt. Jons Aufgaben in der Saison werden vorwiegend im Unterricht aber auch im Assistieren des Pro Shops sein. Er ist sehr offen und zuvorkommend und brennt fürs Golfen, sodass er sich sehr auf den Start freut. Das Training hat ja schon lange begonnen, doch meistens im Inneren. Die Verbesserungen am Simulator mit Spiegeln und Puttinggreen sind sehr positiv aufgenommen

worden. Es wird aber jedoch schön sein, die Bälle in Wirklichkeit fliegen zu sehen. Im letzten Jahr haben wir Gruppentraining Sessions an Vormittagen durchgeführt und das wollen wir in diesem Jahr gerne fortsetzen. Ausserdem werden wir einige Gruppentraining Durchgänge an Nachmittagen durchführen, sodass jeder dabei sein kann. Im Herbst werden wir einige 1-Tageskurse durchführen, welche auch sehr gut besucht waren – diese wiedrholen wir auch. Momentan sind wir in Tunesien – eine Tour für einige Mitglieder und Gold Enthusiasten. Auf diese Weise sind wir perfekt für die Saisonbeginn gerüstet. Wir freuen uns auf noch eine hektische Saison mit vielen guten Stunden auf der Trainigsbahn als auch im Pro Shop. NB: Bitte Informationen am schwarzen Brett und/oder auf der homepage beachten. Mit freundlichen Grüssen Jon und René

27


Mads brænder fo Efter, at Whole in One konsortiet med Steen Tinning som garant for, at det er professionelle golf-folk, har købt Benniksgaard Golf Center, er der atter optimisme at spore for Benniksgaards medlemmer. De nye ejere har sikret sig – for overhovedet at indgå købsaftalen – at Mads Friis med Benniksgaard Hotel ville overtage driften af restaurant Rasmus. Rasmus vil fremover være åbent fra kl. 7-21 alle dage.

28

Vi har spurgt Mads Friis, hvordan han har forestillet sig, at driften skulle være fremover. Først og fremmest understreger Mads Friis, at Rasmus, som bibeholder det navn, skal være en forretning. Men samtidig bedyrer han, at han vil gøre alt for, at både Benniksgaards medlemmer og green-fee spillere skal få en god kulinarisk oplevelse til en fornuftig pris. Jeg spurgte om de ville have det samme tilbud, som der var mange, der benyttede sig af sidste år, hvor man kunne købe ”spis og drik for 1000 kr. og betal 800 kr.” Mads siger, at han vil tilbyde rabat til medlemmer og green-fee spillere på 20% af den normale på spisekortet. Hvis spillere – også green fee spillere - bestiller et måltid inden de går ud og læg-

ger en seddel med medlemsnummer får de rabat på 20%, dette gælder også for drikkevarer. Benniksgaard Hotels gæster skal fremover indtage deres morgenmad i Rasmus. Her vil der hver morgen blive stillet en buffet op fra kl. 7-9,30 – som spillerne naturligvis også kan købe enten for de, der har været tidligt ude, eller for de, der vil have morgenmad inden en runde – igen til en reduceret pris. De seneste års lidt uheldige oplevelser omkring køkkenet har Mads lovet, at vi ikke vil opleve med ham ved roret. Han siger da også, at erfaringen fra da han drev golfrestauranten tidligere gør, at han ved, hvad der dur og hvad der ikke dur – og han har gennem årene lært, hvad gæsterne vil have. Der vil udover en dagens ret være mulighed for at købe håndmadder, sildetallerken på ”almindeligt rugbrød” m.m.. Desuden har han lovet, at der vil blive ”børneretter” som pasta og kødsovs til lave priser. Der bliver dog ikke mulighed for at købe pølser og pommes frites. På mit spørgsmål, om han skulle være opdrager på børnenes kostvaner, udtrykker han ganske klart, at han ikke vil servere usunde ting fra sit køkken, ligesom der i øvrigt er rygeforbud i alle lokalerne.


or Benniksgaard På spørgsmålet om lukning af Rasmus for andre udefra kommende selskaber siger Mads, at han kontraktligt har lov til at have 10-12 arrangementer igennem sæsonen. I disse tilfælde, vil der blive stillet et telt op, så spillerne altid ville kunne få serveret mad eller drikke. Der vil i øvrigt også være mulighed for at benytte Pejsestuen inde i selve hotellet. Alternativt vil der blive åbnet på første sal. Her er det meningen, at rummet skal deles op, så det bliver mere intimt og hyggeligt, ligesom der vil blive ”støjdæmpet” ned til reception og Rasmus. Der bliver ydermere dekoreret med bl.a. vekslende maleriudstillinger, så spillerne udover at få den sportslige aktivitet også får lidt kultur med på vejen. ”Muren” borte Når vejret tillader det vil der selvfølgelig være mulighed for at sidde på terrassen – og ikke kun den terrasse, der ligge lige ud for Rasmus, også den terrasse foran hotellet står til alle gæsternes rådighed. Dette giver også mulighed for at få serveringen fra Pejsestuen. I det hele taget giver Mads udtryk for, at han vil gøre, hvad der står i hans magt for at få samarbejdet med både de nye ejere og medlemmer til at fungere optimalt. Det er for hans vedkommende ”sidste skud i bøssen” – som han udtrykker det. Hvis ikke det fungerer i år, vil han ikke være med mere. Dette til trods for, at hans hjerte brænder for hele Benniksgaard. Han siger også, at han fra medlemmerne – i

og med han yder en kæmpe indsats – og giver os nogle gode priser – også modsat forventer en vis loyalitet. Hvorfor kan medlemmerne ikke ligeså godt holde deres familiefester, firmaarrangementer o.l. på Benniksgaard. Rammerne er der til det. Desuden siger han, at han har nogle meget dygtige kokke, som nok skal vide at kæle for gæsternes ganer, ligesom serveringspersonalet (hele personalet er i øvrigt ansat efter overenskomst mellem 3F og Horesta) – vil gøre deres bedste for at forkæle os. Nu må vi så bare alle være positive så vi ikke skal til at have ny restauratør om et år.


Seniorklubben Starter sæson 2007 med en åbningsturnering over 9 huller fredag den 13.april. Tilmelding via opslagstavlen senest 11.april kl.12.00, hvor vi laver startliste. Efter spillet spiser vi sammen og bestyrelsen informerer om sæsonens aktiviteter. Det almindelige ugentlige spil starter mandag den 16.april og der bestilles starttid som sædvanligt. I år starter ALLE seniorer fra hul 1 og vore tider er fra kl.8.00 til 9.30, de sidste tider bedes brugt af spillere der kun ønsker at gå 9 huller! Som bekendt tager vi på tre dages golftur i maj ,denne gang sydpå til Segeberg – og vi har her mulighed for at spille på 3 forskellige baner. Der vil i år blive venskabsturneringer med Åbenrå golfklub , de besøger os, og vi besøger dem i Løjt, begge kampe i august måned.

Derudover arrangeres en tur til Haderslev, og der planlægges 2 serieafslutninger udover den store afslutningsturnering med generalforsamling den 5. oktober, men det er der jo heldigvis længe til! På snarligt gensyn! Bestyrelsen

Die Saison 2007 startet am 13. April mit einem Eröffnungsturnier über 9 Löcher. Anmeldung über das schwarze Brett bis spätestens 11. April 12.00 Uhr, wir fertigen dann die Startliste an. Nach dem Match treffen wir uns zum Essen wo der Vorstand über die Aktivitäten der kommenden saison infomieren wird.

SENIORKLUBBENS ARRANGEMENTER 2007

30

Husk kontingent kr. 200,00 på konto SydBank 8065-0184593 Husk medl.nr. og navn

Dato

Kl.

Bemærkning

Sponsor

13. april 9 huller

09.30-13.00

Åbningsmatch Spisning og møde

Super Brugsen

20-21-22 maj 10.30-12.30 3x18 huller

Turen går til Schleswig-Holstein

9. juli 18 huller

09.30

Udflugt til Haderslev Golfklub

6. august 18 huller

08.00 Gunstart

Venskabsmatch mod Aabenraa-Golfklub På Benniksgaard golf

Med spisning og præmie

26. august Returkamp 18 huller

09.30

Til Aabenraa -Golfklub

Med spisning og præmie

8. oktober huller

08.00

Afslutning og generalforsamling

Sponsor

En -køllematch

Sponsor

26. november 13.00 9 huller

Med spisning og præmie

De ordinære spilledage fra mandag den. 16 april - Starttider: 08.00 -09.30 tilmelding over nettet de 2 sidste tider fortrinsvis til 9 huller. Der kommer besked på hjemmesiden i god tid inden udflugter. Tilmelding på opslagstavlen til alle arrangementer+ startliste.


Das wöchentliche Turnier fängt am Montag den 16. April an und die Buchung der Starts ist wie gehabt.In diesem Jahr starten alle Senioren auf Loch 1 und unsere Zeiten sind von 08.00-09.30. Die letzten Starts mögen von den Spielern in Anspruchgenommen werden, die nur 9 Löcher gehen wollen! Bekannterweise fahren wir im Mai Richtung Süden zu einer 3-Tages Tour nach Segeberg – wo wir auf 3 verschiedenen Plätzen spielen werden. Auch findet in diesem Jahr ein Freundschaftsspiel gegen Apenrade statt, sie werden uns zuerst beehren, und wir werden dann nach Løjt fahren – beides im August. Ausserdem planen wir eine Tour nach Hadersleben, sowie 2 Serienabschlüsse zusätzlich zum grossen Saisonschlussturnier am 5. Oktober – bis dahin ist es aber glücklicherweise lang! Auf bald! Der Vorstand

- det lille hotel med de mange muligheder...

31

www.benniksgaardhotel.dk Benniksgaard Hotel / Sejrsvej 79 Rinkenæs / DK-6300 Gråsten Tlf.: +45 - 7465 0949


Herre Så er sæsonen kommet i gang og første spilledag var torsdag den 29. marts. I vinterens løb har vi kun haft et arrangement, kegling og grønlangkålspisning på Skt.Knudsborg i Flensborg den 12. januar. Vi var 15 deltagere, hvor de fleste kom fra Flensborg og omegn. Det er et hyggeligt arrangement, så det er synd, der ikke kommer flere fra den danske side. I år har vi igen planlagt et indholdsrigt sæson program , med udflugt til en tysk bane den 2. juni og en dansk bane den 8. september. Weekendudflugten går i år til Himmerland Golf & Country Club i weekenden 30. juni - 1. juli. Lørdag aften er der her jazzkoncert i klubhuset, så det forventer vi bliver en virkelig god weekend.

Vi skal også spille mod damerne 24. maj, og så får vi besøg af Förde GC den 14. juni. Desuden har vi igen i år den traditionelle Grænse Cup / Ryder Cup, som finder sted den 28. juni. Ellers er forløbet som de andre år torsdag aften, vi spiller og hygger os. Herreklubben optager gerne nye medlemmer, så hvis du er 21 år og derover med et max. Hcp. på 36, så er du velkommen i vores klub. Sæt allerede nu x i kalenderen ved de mange aktive dage i herreklubben. Bestyrelsen

www.benniksgaard.dk 32

- der finder du mange informationer


eklubben Und die Saison ist im Gang – erster Spieltag ist Donnerstag der 29. März. Im laufe des Winters hatten wir nur ein Arrangement, Kegeln und Grünkohlessen im Sankt Knudsborg in Flensburg am 12. Januar. Wir waren 15 Teilnehmer, die meisten aus Flensburg und Umgebung. Ein wirklich gemütliches Happening, schade, dass nicht mehr von der dänischen Seite kommen. In dieser Saison planen wir wieder ein reichhaltiges Programm, mit Ausflügen zu einem deutschen Klub am 2. Juni und einem dänischen Klub am 8. September. Der Wochenendausflug führt uns in den Golf Country Klub Himmerland am Wochenende des 30.6-

1.7. Am Samstag Abend ist dort ein Jazz Konzert im Klubhaus so dass wir ein lustiges Wochenende erwarten. Am 24. Mai geht es wieder gegen die Damen, und am 14. Juni bekommen wir vom Förde GC besuch. Der traditionelle Ryder/Grenz Cup findet am 28. Juni statt. Ansonsten sind die Donnerstagabende wie gehabt. Der Herrenklub nimmt gerne neue Mitglieder auf, Vorraussetzung ist das Alter 21 Jahre und ein max. Hcp. 36 – dann herzlich Willkommen. Die obigen Termine bitte im Kalender vormerken! Der Vorstand

33

Tryksager - så....

Dansk Transport Forlag A/S Jernbanegade 18 • 6330 Padborg Tel +45 70 10 05 06 • Fax +45 74 67 40 47 www.transinform.com • info@transinform.com


Nu får vi alle Whole In One 1. marts præsterede Steen Tinning og hans kolleger et særligt mesterslag ved at sætte endelig underskrift på en købsaftale om Benniksgaard Golf Center Benniksgaard Golf Center har skiftet ejer. Fleggaard Holding har solgt golfbanen til Whole In One-gruppen, der også tæller Golf Management A/S, hvor den tidligere professionelle tourspiller Steen Tinning er bestyrelsesformand. Med købet af Benniksgaard Golf Center ejer det hurtigt ekspanderende golfselskab nu to danske golfbaner, da man for kort tid siden overtog Mensalgård Golf i Odsherred. Gruppen er desuden medejer af det nye og internationale golfprojekt, der er i gang ved Broholm Gods på Fyn. 34

”Hvad kommer handelen til at betyde for os, der spiller på banen i det daglige?” ”Vi har mange idéer og store ambitioner for Benniksgaard Golf Center. Men det er vigtigt

for os at få en solid indsigt i, hvordan tingene fungerer og få input fra medarbejdere, klubben og dermed fra medlemmerne, samarbejdspartnerne og de mange greenfee gæster, før vi kaster os ud i alt for store forandringer. Når vi er færdige med vores analyser og samtaler, vil vi udarbejde en visionsplan for området. Når den har været behandlet af de offentlige myndigheder og fredningsmyndighederne, går vi i gang med føre planen ud i livet”, siger adm. direktør Jørgen Almberg, Golf Management A/S. De nye ejere har dog allerede ændret lidt ved de eksisterende forhold. Der er således indgået en ny samarbejdsaftale med Benniksgaard Hotel, og den giver helt nye muligheder for både medlemmerne af golfklubben, greenfee spillerne og for selve lokalområdet. Fokus på forretningen ”Salget af Benniksgaard Golf Center falder helt i tråd med Fleggaards strategi, der skal optimere og fremtidssikre Koncernen. Vi har derfor valgt at koncentrere os om vores kernekompetencer”, siger adm. direktør i Fleggaard Holding, Jens Klavsen, der glæder sig over salget til Golf Management. ”Det har været afgørende for os, at finde en køber, der har spændende idéer og visioner for Benniksgaard Golf Center, og som ønsker at udvikle golfcentret til gavn for såvel medlemmer og medarbejdere som for hele lokalområdet. Det har vi fundet i Golf Management”, under-


streger Jens Klavsen. Whole In Onegruppen blev sammen med Golf Management A/S stiftet i 2005. Mens Whole In One skal investere i golfbaner og projekter, er det Golf Managements formål at drive og udvikle golfbaner i Danmark og i udlandet. Ejerkredsen udgør en stærk enhed med bred erfaring indenfor erhvervslivet. Derudover arbejder de to selskaber også tæt sammen med den engelske virksomhed European Golf Design. Fortsættes næste side

Fra venstre ses Holger Pedersen, Jens Klavsen og Rikke Clausen fra Fleggaard sammen med to af de nye ejere Steen Tinning og Jørgen Almberg

e og lotto Du kan tipp hver dag!

NYT-NYT-NYT

Håndkøbsudsalg fra Padborg Apotek

Post-butik Åben mandag - fredag kl. 12.00 - 17.00

- dit lokale supermarked med kundevenlige åbningstider: Mandag - Lørdag kl. 8.00 - 18.00 Søndag kl. 10.00 - 18.00

Metro Supermarked Kruså A/S Sønderborgvej 2 • 6340 Kruså Tel 74 67 12 26

35


Whole In One-gruppen ejes foruden af Steen Tinning også af Jørgen Almberg, Allan Pettersson, Lars Hesseldahl og Christian Kyhlensø.

Am 1. März haben Steen Tinning und seine Kollegen bei der endgültigen Unterschrift des Kaufvertrages von Benniksgaard Golf Center einen besonderen Meisterschlag gemacht Benniksgaard Golf Center hat Besitzer gewechselt. Fleggaard Holding hat den Golfplatz an die Whole In One-Gruppe verkauft, zu der auch Golf Management A/S zählt, und wo der ehemalige professionelle Tourspieler Steen Tinning Aufsichtsratsvorsitzender ist. Mit dem Kauf von Benniksgaard Golf Center ist die schnell expandieren-

de Golfgesellschaft jetzt Besitzer von zwei dänischen Golfplätzen, da man vor kurzer Zeit Mensalgaard Golf in Odsherred übernahm. Die Gruppe ist außerdem Miteigentümer von dem neuen und internationalen Golfprojekt, das bei dem Gut Broholm auf Fünen im Gang ist. ”Was bedeutet dieses Geschäft für uns, die täglich den Platz benutzen?” ”Wir haben viele Ideen und große Ambitionen für Benniksgaard Golf Center. Jedoch ist es wichtig für uns, eine solide Einsicht darin zu bekommen, wie die Dinge funktionieren. Gleichzeitig möchten wir Input von den Mitarbeitern, dem Klub und damit den Mitgliedern, Kooperationspartnern und den vielen Greenfee Gästen bekommen, bevor wir zu viele Veränderungen vornehmen. Sobald wir unsere Analysen und Gespräche beendigt haben, fertigen wir einen Visionsplan für den Bereich aus. Wenn die Behörden den Plan dann

36

Imerco Gråsten Borggade 2

• 6300 Gråsten • T: 74652985 • F: 74654285 • E: K23740@imerco.dk Åbningstider Man-tor: 9.00-17.30

• Fre: 9.00-18.00 • Lør: 9.00-13.00


37


überprüft haben, fangen wir damit an, den Plan ins Leben zu führen“, sagt Jørgen Almberg, geschäftsführender Direktor, Golf Management A/S. Die neuen Besitzer haben jedoch schon kleine Veränderungen an den bestehenden Verhältnissen vorgenommen. Man hat einen neuen Kooperationsvertrag mit Benniksgaard Hotel abgeschlossen, was ganz neue Möglichkeiten für die Mitglieder des Golfklubs, den Greenfee Spielern und den Nahbereich mit sich führt. Blickpunkt auf das Geschäft ”Der Verkauf von Benniksgaard Golf Center stimmt mit Fleggaards Strategie überein, den Konzern zu optimieren und für die Zukunft zu sichern, deshalb haben wir es vorgezogen, uns auf unsere Kernkompetenz zu konzentrieren”, sagt Jens Klavsen, geschäftsführender Direktor, Fleggaard Holding, der sich über den Verkauf an Golf Management freut. 38

”Es war für uns entscheidend einen Käufer zu finden, der spannende Ideen und Visionen für Benniksgaard Golf Center hat, und der das Golf Center in eine Richtung leitet, die sowohl die Mitglieder, die Mitarbeiter und den ganzen Nahbereich begünstigt. Das haben wir mit Golf Management erreicht“, hebt Jens Klavsen hervor. Die Whole In One-Gruppe wurde zusammen mit Golf Management A/S in 2005 gegründet. Während Whole In One in Golfplätzen und –Projekten investieren soll, ist es für Golf Managements das Ziel, Golfplätze in Dänemark und im Ausland zu betreiben. Die Besitzer mit einer breiten Erfahrung aus dem Geschäftsleben machen eine starke Einheit aus. Darüber hinaus arbeiten die zwei Gesellschaften mit dem englischen Unternehmen Golf Design dicht zusammen. Außer Steen Tinning, sind die Besitzer der Whole in One-Gruppe Jørgen Almberg, Allan Pettersson, Lars Hesseldahl og Christian Kyhlensø.


39


Mads „brennt“ auf Benniksgaard

40

Nachdem das Hole-In-One-Konsortium Benniksgaard gekauft hat, macht sich der Optimismus unter den Mitgliedern von Benniksgaard breit. Steen Tinning steht als Garant dafür, dass es sich um professionelle Golffachleute handelt. Der neue Eigentümer hatte vor dem Kauf zur Bedingung gemacht, dass Mads Friis mit dem Benniksgaard Hotel auch die Betreibung vom Restaurant Rasmus übernimmt. Das Restaurant Rasmus wird in der Zukunft an allen Tagen von 7.00 – 21.00 Uhr geöffnet sein. Wir haben Mads gefragt, wie seine Vorstellungen für die Zukunft sind. Zu allererst gibt Mads zu verstehen, dass das Restaurant Rasmus ein Geschäft ist. Gleichzeitig aber betont er, dass er alles dafür tun wird, damit die Mitglieder von Benniksgaard und die Greenfeegäste ein gutes kulinarisches Erlebnis zu vernünftigen Preisen haben sollen. Auf die Frage, ob es das gleiche Angebot wie im letzten Jahr geben wird, wo man Essen

und Trinken für 1000,— Kr. kaufen konnte, jedoch nur 800,— Kr. bezahlte, erwiderte Mads, dass es einen Rabatt von 20 % auf die normale Preisliste geben wird. Die Spieler, auch Greenfeespieler müssen, bevor sie auf die Bahn gehen, das Essen auf einem Bestellschein mit der Mitgliedsnummer bestellen, dann erhalten sie den Rabatt – das gilt auch für Getränke. Die Gäste des Benniksgaard Hotel werden in der Zukunft ihr Frühstück im Restaurant einnehmen. Es wird hier ein Büfett in der Zeit von 7.00 – 9.30 Uhr geben. Die Spieler können davon natürlich auch Gebrauch machen, z. B. wenn man schon sehr früh gespielt hat, oder wenn man vor der Runde ein Frühstück verzehren möchte – dann auch zu reduzierten Preisen. Mads verspricht,

Ulsnæscentret • 6300 Gråsten Tlf. 74 65 44 22 • 74 65 44 11 e-mail: 4890@bogpost.dk


dass die gemachten schlechten Erfahrungen mit dem Restaurant im letzten Jahr nicht unter seiner Führung vorkommen werden. Mads bemerkt jedoch auch, dass die Erfahrung aus den früheren Jahren ihn zu der Erkenntnis gebracht haben, was geht und was nicht geht. Er sagt, dass er aus diesen Jahren gelernt hat, was die Gäste bevorzugen. Außer einem Tagesgericht wird es die Möglichkeit geben, handgerechte „Stullen“, Sildteller auf Schwarzbrot usw. zu bestellen. Ferner verspricht er, dass es Kindergerichte, wie z. B. Nudeln mit Fleischsoße, zu kleinen Preisen geben wird. Es wird jedoch keine Möglichkeit geben, Pommes mit Wurst zu bestellen. Auf meine Frage, ob er Kinder und Jugendliche zu gesundem Essen erziehen möchte, antwortete er sehr klar, dass er keine ungesunden Gerichte aus seiner Küche verkaufen wird. Gleichfalls herrscht Rauchverbot in allen Räumlichkeiten. Auf die Frage von geschlossenen Gesellschaften, aufgrund von Gästen außerhalb, im Restaurant Rasmus antwortete Mads, dass vertraglich vereinbart ist, im Laufe der Saison 10 – 12 Veranstaltungen durchzuführen. In diesen Situationen wird ein Zelt für die Spieler aufgestellt, so dass Spieler dort Essen und Getränke serviert bekommen können. Darüber hinaus wird es auch die Möglichkeit geben, die Kaminstube im Hotel zu benutzen. Alternativ wird in der 1. Etage geöffnet werden. Für den oberen Bereich ist daran gedacht, den Raum aufzuteilen, so dass eine etwas intimere und gemütlichere Atmosphäre entsteht. Auch die Akustik würde sich dadurch verbessern. Es wird in Zukunft auch wechselnde Dekorationen –

Ausstellungen – geben, so dass die Spieler neben ihrer sportlichen Aktivität auch ein wenig Kultur genießen können. Wenn das Wetter es zulässt, wird es natürlich auch die Möglichkeit geben, auf der Terrasse zu sitzen. Auch die Terrasse des Hotels kann dann in Anspruch genommen werden. Mads gibt zu verstehen, dass er alles in seiner Macht stehende tun wird, um die Zusammenarbeit mit den neuen Eigentümern und den Mitgliedern optimal zu gestalten. Für Mads ist es „der letzte Versuch“ und wenn es nicht funktionieren sollte, dann will er auch nicht mehr - obwohl sein Herz für Benniksgaard schlägt. Mads erwähnt, dass er von den Mitgliedern auch Loyalität erwartet, da er einen großen Einsatz zeigen wird und gute Preise anbietet. Warum können Mitglieder nicht auch ihre Familienfeste, Firmenarrangements etc. auf Benniksgaard abhalten? Der Rahmen ist dafür gegeben. Er erzählt, dass er einige sehr gute Köche hat, die den Gaumen der Gäste verwöhnen können. Auch das Restaurantpersonal wird alles dafür tun, uns und die Gäste zu verwöhnen. Jetzt sollten wir nur noch positiv denken, so dass wir nicht schon im nächsten Jahr einen neuen Restaurateur vor uns haben. tsj

www.benniksgaard.dk - der finder du mange informationer

41


Kender du nogen? I forbindelse med Golfens Dag 5. maj slår Benniksgaard Golfklub dørene op for alle de mennesker, som af uransagelige grunde endnu ikke har stiftet bekendtskab med golfsporten. Så kender du nogen, der kunne tænke sig at få et indblik i golfens forunderlige univers, så husk endelig at fortælle familie, venner og bekendte om denne unikke mulighed. Din klub er en af 94 golfklubber, som over hele landet deltager i Golfens Dag, der er arrangeret af DGU og Foreningen Private Baneejere med det formål at åbne folks øjne

42

for de værdier som ligger indbygget i golfspillet og foreningskulturen. Kontaktperson: Frank Lundsberg, tlf. 7465 2268 mail: flu@benniksgaard.dk

In Verbindung mit dem Tag des Golfs, am 5. Mai, öffnet der Benniksgaard Golfklub alle Türen für die Menschen, die aus uns nicht verständlichen Gründen noch keine Bekanntschaft mit dem Golfsport gemacht haben. Solltest du jemanden kennen, der gern einen Einblick haben möchte in das wundersame Universum Golf, dann denkt bitte daran, diese Personen über diese einzigartige Möglichkeit zu unterrichten. Unser Klub ist einer von 94 über das Land verteilten Klubs, die an diesem Tag des Golfsports teilnehmen. Arrangiert wird dieser Tag von der DGU (Dansk Golfunion) und dem Verein privater Bahneigentümer. Ziel ist es, den Menschen die Werte des Golfspiels und der Vereinskultur näher zu bringen und die Augen dafür zu öffnen. Kontaktperson: Frank Lundsberg,

Benniksgaard Nyt er på nettet

www.benniksgaard.dk

Bomhusvej 17 • 6300 Gråsten • Tlf. 7465 1948 • Fax 7365 1948 • dit@a-center.dk


43


Dameklubben Velkommen til en ny sæson i dameklubben. Endelig kom lyset tilbage, så vi kan glæde os til en dejlig lang sommer. Vi vil i år gerne have, at alle medlemmerne tager lidt mere aktivt del i arbejdet omkring klubben, så man bl.a. selv er ansvarlig for, at de scorekort, der afleveres er korrekte, samt at de spillere der er først færdige begynder at samle scorekortene for at aflevere dem til bestyrelsen. Yderligere ønsker vi i bestyrelsen at nedsætte hjælpeudvalg f.eks i forbindelsen med afholdelsen af Pink Cup, som i år

44

vil være et større arrangement. Der bliver efter ønske udleveret præmier efter hver spilledag, så disse dage skal gerne prioriteres til samvær og hyggesnak i ventetiden. Sidste år har jo vist, at snakken går fint i vores lille klub, og mange venskaber er knyttet her. Vi har plads til alle, og det er vores mål, at blive en klub, der måske også kan danne basis for andre ikke kun golfmæssige oplevelser. Vi har jo mange piger med gode ideer, og kun manglende tid kan sætte en begrænsning for fantasien. Bestyrelsen kan dog kun tage sig af den golfmæssige del, og du kan på hjemmesiden og i det udleverede program se, at vi allerede nu har mange planer. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret , så du kan se resultaterne her. Alle vore nuværende medlemmer har nu E.mail, og hvis du ønsker det, kan du få udleveret en opdateret liste af mig, når vi har registreret nye medlemmer. Hilsen Inge Lise Holme

Herzlich Willkommen zu einer neuen Saison. Endlich kehrt das Licht zurück und wir freuen uns auf einen schönen langen Sommer. In diesem Jahr wünschen wir uns, dass wir uns alle etwas aktiver in der Arbeit rund um den Klub engagieren, sodass man zum Beispiel die Verantwortung für die korrekte Ausfüllung der Scorecards übernimmt, als auch bei der Einsammlung dergleichen mithilft, wenn man mit seiner Runde fertig ist. Außerdem ersucht der Vorstand


eure Unterstützung für Arrangements wie dem Pink Cup, welcher in diesem Jahr größer sein wird. Nach Wunsch wird es nach jedem Spieltag eine Preisverleihung geben, sodass diese Tage genutzt werden sollten um in der Wartezeit gemütlich zu plaudern. Das letzte Jahr hat ja bereits gezeigt, dass viel geplaudert und viele Freundschaften geschlossen wurden. Wir haben für viele Platz, und es ist unser erklärtes Ziel, ein Klub zu werden, der nicht nur für golfmässige Erlebnisse offen ist. Wir haben viele Damen mit vielen guten Ideen, sodass nur fehlende Zeit eine Begrenzung der Phantasie setzt. Der Vorstand kann sich jedoch nur den Golf-relatierten Themen annehmen; auf der Homepage und im Programm kann man bereits die vielen Pläne begutachten. Die Homepage wird regelmäßig aktualisiert, und Ergebnisse sind hier zu ersehen. All unsere jetzigen Mitglieder haben eine EMailadresse, die auf Wunsch bei mir zu erhalten ist nachdem wir neue Mitglieder registriert haben. Gruss Inge-Lise Holme 45


En epoke er slut og vores fotograf var på pletten....

46

Velkommen til nye medlemmer: Stig Andersen Sebastian Becher Kent Toftegaard Christiansen Kell Hach Clausen Brian Kenneth Hansen Tine Koudal Hansen Anders Nørrelund Jessen Line Johansen

Kai Eberhard Lueg Ralf Steinert Søren Wegge Maansson Lis Mohr Gitte Rohde Nielsen Medlemsguide: Ib Funder Nielsen Ny opdateret medlemsguide 2007 Philip Rohde Nielsen kan afhentes i klubben. Maria Juhl Pedersen Palle Petersen


Adresseliste www.benniksgaard.dk Bestyrelse: Formand

Ivar Knoth

knoth@post12.tele.dk

Kasserer

Nils Olsen

nils@olsen.tdcadsl.dk

74650797

Søren Nordentoft

sn@mirekexport.dk

74673530 74678508

UDVALG Turneringsog hcp.udvalg

74654050

Leif Hansen

leif@hansen.mail.dk

Niels Aage Pedersen

malthe@post.tele.dk

74440660

Susanne Schubert

ssu@fleggaard.dk

22440803

Merete Fischer

merete-fischer@versanet.de

+494631407100

Lone Linnebjerg

fam.linnebjerg@adslhome.dk

74440769

malthep@post.tele.dk

74440660

Begynderudvalg Ingrid Jensen

Niels Aage Pedersen

ingrid_jensen@mail.tele.dk

74650276

Bladudvalg

Inge Lise Holme (dansk)

nachri@post12.tele.dk

74673602

Annoncer

Andreas Thomsen

andreas_thomsen@thomsen.mail.dk

74650647

Peter Mathies (tysk)

pma@dangaard.dk

73303040

Eliteudvalg

Søren Nordentoft

sm@mirekesport.dk

74673530

Juniorudvalg

Susanne Petersen

Aktivitetsudvalg Merete Fischer

skaks@worldonline.dk merete-fischer@versanet.de

74675774 +494631407100

IT/kommunikationsudvalg Susanne Schubert ssu@fleggaard.dk

25440803

Øvrige: Dameklub Herreklub

74489199 74424055

Esther Truelsegaard Finn Rask Pedersen

truelse@stofanet.dk finnrask@stofanet.dk

Seniorklub

Ingrid Jensen

ingrid_jensen@mail.tele.dk

Fotograf

Uwe Johns

IngeundUweJohns@aol.com

Pro

Renè Klausen

info@benniksgaard.dk

74652268

Chef Greenkeeper Niels Chr. Just

justkraag@c.dk

74654509

Forretningsfører Frank Lundsberg

flu@benniksgaard.dk

74652268

Sekretariatet

info@benniksgaard.dk

74652268

Turneringstelefonen

74650276 +4946138728

51366009

47


Sponsor-annonce

http://www.benniksgaardgolfcenter.dk/files/golfklubben/udvalg/blad/2007/2007  

http://www.benniksgaardgolfcenter.dk/files/golfklubben/udvalg/blad/2007/2007.pdf