Contrast

Page 1

Holding A/SDenne bog er lavet i samarbejde mellem Presse chef Claus Baden - tekst kreativ af ausWAHL v/Henrik Elkjær fotos af Henrik Elkjær og ?? kunstbilleder af Henrik Elkjær og Brian GadeTovholder og idemand

V


Velkommen til Contrast Holding A/S Contrast Holding A/S er en ung og dynamisk virksomhed der beskæftiger sig med forskellige forretningsområder. Virksomheden arbejder ud fra en filosofi om hele tiden at finde nye markeder og udfordre sig selv. Vi ønsker ikke at begrænse os, ved på forhånd at sætte virksomheden i en bås. Vi ønsker at være forandringsparate, så vi hele tiden kan overveje nye veje og muligheder.

Når Contrast Holding A/S vælger at gå ind i et projekt, er det ud fra tanken om hvis noget er værd at gøre, så er det værd at gøre godt. Virksomheden er hele tiden på jagt efter nye ideer, der kan være med til at præge fremtiden. Contrast Holding A/S ejer Contrast Ejendomme A/S, er medejer i Bryggerigaarden A/S, Villa Mayday A/S og er hovedaktionær i Dansk Koncept Huse A/S Brian GADE Direktør.

VV


Indholdsfortegnelse: Præsentation af Contrast Holding A/S Medarbejder præsentation Dansk Koncept Huse GmbH Contrast Ejendomme A/S Udlejning filosofi og politik Projekter filosofi og politik Bogense sygehus Møllebo Allé Ribe Landevej Brande Projekter liebhaverboliger. Filosofi og politik. Marsvej Droshoved Jørgen Sørensensvej Villa Mayday præsentation Villa Mayday folder Villa Mayday folder Bryggerigaarden præsentation Mølleåens Bryghus Contrast domicil


Contrast Holding A/S Contrast Holding A/S er et visionært firma, der målrettet arbejder på at være markedsledende indenfor de brancher, virksomheden vælger at beskæftige sig med. Contrast Holding A/S ønsker gennem forskellige projekter at sprede sig over forskellige brancher og kan ikke kategoriseres indenfor nogen fast branche. Virksomhedens filosofi er at have en åben og positiv tilgang til nye ideer og forretningsområder. Derfor er Contrast Holding A/S konstant på jagt efter nye ideer, og brancheområder at beskæftige sig med. Brian Gade ønsker at hans personlige ambitioner om at skabe noget anderledes, og hele tiden være et skridt foran, skal afspejle sig i de forretningsområder han involverer sig i. Derfor vil udgangspunktet altid være at idégrundlaget skal være i orden og godt gennemarbejdet. Contrast Holding A/S arbejder hele tiden på selv at opdrive nye forretningsområder og Brian Gade arbejder sammen med staben af medarbejdere på at virksomheden hele tiden skal udfordre sig selv og finde nye ideer og området at beskæftige sig med.

Brian Gade egne visioner går på hele tiden at være åben for nye ideer, hvad end han selv finder på dem eller han præsenteres for dem af udefrakommende idémænd. Det gør direktøren ekstrem fleksibel og omstillingsparat. Brian Gade omgiver sig derfor med kompetente folk enten som en del af medarbejderstaben, men også som anpartshavere og samarbejdspartnere i en af de virksomheder der hører under Contrast Holding A/S. Det umulige skal være muligt, er nærmest blevet slogan for Brian Gade, han ønsker ikke at begrænse mulighederne og derfor fortsætter han ofte der hvor andre investorer eller developere opgiver, eller ikke kan finde den rigtige idé, fortsætter Brian Gade med at udvikle og arbejde på ideen indtil den er helt rigtig. Contrast Holding A/S ejer blandt andet Contrast Ejendomme A/S, er medejer i Bryggerigaarden A/S og er hovedaktionær i Villa Mayday A/S og Dansk Koncept Huse A/S.

V


Brian

100%

Contrast H

60%

Dansk Koncepthus GMBH

52,2%

Villa Mayday A/S


Anno januar 2008

Gade

%

Holding A/S

50%

100%

Bryggerigaarden A/S

62%

Mølleüens Bryghus A/S

Contrast Ejendomme A/S


V
Contrast Holding A/S beskæftiger en række medarbejdere, med mange forskellige kompetencer, alle medarbejdere beskæftiges i større eller mindre grad indenfor de forskellige virksomheder der hører under Contrast Holding A/S. Vi søger hele tiden at udvikle medarbejderstaben, så alle bliver udfordret og føler glæde ved arbejdet. Contrast Holding A/S er en ung virksomhed og vi holder fast i tanken om et uformelt arbejdsmiljø, hvor der skal være plads til sociale relationer og flad struktur, hvor der ikke er langt fra tanke til handling. Medarbejderne skal være med til at idé udvikle og se tingene ske.

V


Brian Gade Direktør

Køb & Salg Finansiering Projektudvikling Overvågning af ejendomsmarkedet¨ Bestyrelsesarbejde

Bernd Johansen Økonomichef Revisions arbejde Budgetter Finansierings oversigt Rapportering Løn admin. Bankrelationer Bestyrelses arbejde

n ee A/S r g

rg en Be ard

rs ig a La er Br

yg

g

Markedsføring Forpagtningsaftaler Indretning Bestyrelsesarbejde

rd aa g er /S

ed y A l N da

ae a ch a M

y

Mi Vill

Kundehenvendelser Salgsarbejde Design

k bæ t s g n

a te Dr ssis e

nt ora Be nt Ko

Løn administration Betale fakturaer Udarbejdelse af referater Kundekontakt & møder Diverse korrespondance Bogføring Bistå Økonomichef Telefonpasning (2) AdHoc

en

s en

J sk ne Ra coli

na ic An P

Frokost og anretninger Telefonpasning Digital arkivering Køb af kontorudstyr Mødeforberedelse Katalogudsendelse Vedligeholdelse af databaser Oprydning / renlighold Post håndtering Div. AdHoc

en

s en

t ris der/ r K e . l tø

S e k n ygg stru h Jo B on K

Projektudvikling Tegnearbejde Ansøgning af byggetilladelser Renovering Indhentning af tilbud Byggestyring

S. en ygg b r B

To

ko

Projektudvi Tegnearbejd Ansøgning a byggetillade Renovering Indhentning tilbud Byggestyrin


Anno januar 2008

Jacob Wissum Jurist

Allan Johansen Projektleder

IT/Telefoni Koncern arbejde Projektstyring Personaleansvarlig Samarbejdsaftaler Indkøb af div. Materialer Opfølgning af leverandører Indhentning af tilbud Kontor ansvarlig Bestyrelsesarbejde

Bistå ved ejendomshandel Entreprisekontrakter Samarbejdsaftaler Kontraktoplæg Villa Mayday Koncernarbejde Samarbejdsaftaler Selskabsret

n

se en r ø /

S der r le tø ge truk s on

ikling de af elser

g af

ng

ing m-

m s Fla om ator

a d r ny jen ist To E min ad

Indkøring af nye ejendomme Opdatering af Unik Huslejeindbetalinger ”Bestille” rykkere Udlejning/ Fremvisning Udfærdigelse af lejekontrakt Flytteforretning og opgørelser Håndværkere i forb. lejere. Rapportering vedr. udlejning -Antal lejemål & Tomgang - Huslejeindtægt & tomgang Forbrugsregnskab

en r rs onæ e nd kti

y A fun rd ms a H o d

en

Ej

Malearbejde Oprydning Generelt vedligehold Havearbejde Viceværtsfunktion Koordinering af Håndværkere Istandsættelser

en t ns isten e J s

er as sp oms e J d en

Ej

Annoncering Udlejning Fremvisning Bistå ved istandsættelser Flyttesyn Oprydning Viceværtsforpligitleser

en ad / on B s se ati

au s ik Cl Pre un m m Ko

Pressemateriale www. bryggerigaarden.dk www. contrastholding.dk Pressemøder Markedsføring


Vnår du holder op med at se det smukke omkring dig begynder du at blive gammel! linier i dit ansigt er kort til din sjæl! når du holder op med at tage chancer bliver du hvor du er! du vil ikke leve længere men det vil føles som om du har levet evigt! det er ikke det at du løber men hvor du løber hen! det er ikke hvor du kommer fra men hvor du hørere til! det er ikke hvad du drømmer om men hvad du vil gøre! det handler ikke om hvad det er der gør dig svag men hvad der vil gøre dig stærk! Henrik Elkjær


Dansk Koncept Huse GmbH Contrast Holding A/S har indledt et meget spændende samarbejde med det tyske træhus firma Dansk Koncept Huse GmbH. Aftalen betyder at Contrast Holding A/S køber 60 % af aktierne i virksomheden. Det nye samarbejde skal ses i lyset af at det er to meget innovative virksomheder, der i fremtiden vil bruge hinanden som sparringspartnere. Virksomhederne vil arbejde tæt sammen og udnytte hinandens kompetencer, så samarbejdet fremover vil styrke og optimere begge virksomheder. Målet for begge virksomheder, er fortsat at være markedsledende indenfor de respektive forretningsområder. Virksomhederne vil i det daglige fortsætte uden et egentligt fælles samarbejde, men der vil konstant være en tæt kontakt, ligesom virksomhederne vil arbejde med fælles strategier for fremtiden.

VSweet Home på det europæiske marked Dansk Koncept Huse GmbH, startede i 1999 og er en dynamisk virksomhed, der har leveret træhuse til store dele af det europæiske marked blandt andre: Sverige, Spanien, Østrig, Schweiz, Frankrig, Letland, England og Holland under navnet Sweet Home. Virksomheden er også blandt de stærkeste aktører på det tyske marked. Sweet Home samarbejder med de bedste og største leverandører på markedet. Sammen med virksomhedens egen stærke organisation, brochuremateriale, veludviklede hjemmeside og attraktive hovedsæde, gør at Sweet Home står stærkt på markedet og er godt rustet til fremtiden. Virksomheden producerer årligt mere end 250 huse. Husene er bjælkehuse, der sikrer et godt indeklima og et lavt energiforbrug. Virksomheden har en klar målsætning om at være trendsættere på isoleringsområdet, virksomheden arbejder hele tiden på at forbedre og fastholde denne position og målsætning.

V


Danmark

England Holland Tyskland Frankrig Schweiz Ă˜strig Spanien

Letland

SverigePeter Hin

Geschäf

Michaela Blumenberg Buchhalterin

Hans Jürgen Thode Stellvertretender GF Verkaufsleiter

René Lamotte

Projekt Manager

Dirk Behrens

Vertriebsassistent

Dietmar Ermert Verkäufer

Meike Ohlsen Grossu Aussenhandelskauffrau

Holm Walther

Verkäufer/Händler

Torsten Krohn

Verkaufssekretär

Gaby Thill Verkäuferin/Händler

V


nrichsen

ftsfürer

Sandra Hatt

GF Sekretärin

Andreas Sens Bauleiter

Mona Bernatzky

Call - Center Agent

Maik levsen Statiker

Matthias Daulacksteiner Zeichner

Susanne Schöne

Service Mitarbeiter

Andreas Jöhnk Zeichner

Sandra Hatt

Zeichnerin/GF Sekretärin

Bernd Höfges

Service MitarbeiterContrast Ejendomme A/S Contrast Ejendomme A/S er virksomheden der indenfor ejendomsbranchen arbejder visionært med at tilbyde et bredt udsnit af bopæle. Virksomheden beskæftiger sig med udlejning af private boliger og erhvervslejemål, projektudvikling af større og mindre byggerier, køb og salg af ejendomme. Med disse forskellige områder sikrer virksomheden hele tiden at den er konstant udvikling og ikke står fast i kun et forretningsområde.

VDet er ikke for at provokere. det er for at gøre verden større - for hver gang man går over en grænse, er det ligesom at rejse ind i et nyt land. Så bliver verden større Poul Nesgaard

VBogense Nordstrand Adresse, bygstart forventet fĂŚrdigt antal kvm. etc.

V


Med købet af Bogense Sygehus har Contrast Ejendomme A/S samtidig markeret sig som en stærk spiller når det kommer til projektudvikling. Bogense Sygehus har en af de mest attraktive adresser på Fyn, med beliggenhed direkte ud til Kattegat i den skønne havneby. Hospitalet der blev nedlagt i starten af det nye årtusind, har fået lov at forfalde, men dette ændrer ikke ved at bygningerne rummer helt igennem fantastiske muligheder. Contrast Ejendomme A/S har sammen med Creo arkitekterne i Odense indledt et spændende samarbejde om at projektudvikle den store renovation af Bogense Sygehus. De første ideer til ombygningen går på at kombinere luksuslejligheder med lokaler til


Bogense Nordstrand Adresse, bygstart forventet fĂŚrdigt antal kvm. etc.

V


liberalt erhverv. De første planer med sygehuset er forelagt for Nordfyns kommune, og Contrast Ejendomme A/S er i en positiv dialog med kommunen om at gennemføre det ambitiøse projekt. Med opførelsen af både luksuslejligheder og erhvervslejemål, vil Bogense som by også blive en central spiller i forhold til hele Fyn, det vil uden tvivl blive attraktivt at få bopæl direkte ned til Kattegat. Der er helt sikkert mange der måske vil søge mod Bogense for få en ny og spændende adresse med havudsigt. Det var naturligt også være interessant for virksomheder at slå sig ned i Bogense, med de signaler det vil sende at have et så smukt beliggende hovedkvarter er der ingen tvivl om at det vil blive særdeles attraktivt.


Bogense Nordstrand Adresse, bygstart forventet fĂŚrdigt antal kvm. etc.

VV


Bogense sygehus gør gavn i Litauen. Tilbage i maj 2007 overtog Vejle firmaet Contrast Ejendomme A/S Bogense sygehus. Sygehuset har været ubenyttet i mange år, men der har dog stadig været en del inventar tilbage på sygehuset.

”Vi er meget glade for at det aflagte hospitalsudstyr, kan gøre gavn i Litauen og vi er meget glade for det initiativ Rotary har taget” udtaler direktør i Contrast Ejendomme A/S Brian Gade.

I samarbejde med Rotary i Vejle har Contrast Ejendomme A/S fået kontakt til hospitalet i Ukmerge i Litauen, som gerne vil overtage dele af hospitalsudstyret. Ukmerge ligger 60 kilometer fra hovedstaden Vilnius og er en by med cirka 25.000 indbyggere. Rotary i Vejle har gennem mange år været meget engageret i Litauen, blandt andet med at forbedre forholdene på skoler, hospitaler og børnehjem.

Det er planen at repræsentanter fra hospitalet i Ukmerge kommer til Bogense i løbet af efteråret, for ved selvsyn at se hvilke dele af udstyret de vil overtage. Der arbejdes på flere løsninger med at fragte udstyret til Litauen, men også her har Rotary været klar med en løsning. Det ender formentlig ud med at udstyret samles i en container og sejles tilbage til Litauen.

Det inventar som er blevet efterladt i Bogense, kan nu gøre gavn i Litauen hvor Rotary gennem besøg på Bogense sygehus har dokumenteret hvilke materialer det drejer sig om, og har skabt kontakten til hospitalet i Ukmerge, der gerne vil overtage dele af inventaret, blandt andet røntgen udstyr, omklædningsfaciliteter, stålborde, skabe, vaske og teknisk udstyr.

Samtidig er der indgået et samarbejde mellem Rotary i Vejle og den lokale Rotary klub i Bogense, samarbejdet betyder at arbejdet med at tømme hospitalet gøres nemmere, det er et stort projekt at få alt udstyret frigjort og fjernet fra hospitalet. Det er dog intet imod den glæde det er når aflagt udstyr kan gøre gavn for andre der har behov for det.


Mod til kontraster giver symmetri og skønhed

V


Et af Contrasts filosofier er at bruge smukke materialer - sammen Virksomheden ønsker hele tiden at kombinere de bedste materialer, så hver enkelt løsning bliver både smuk og funktionel. Contrast Ejendomme A/S går indenfor dette område ikke af vejen for at bruge utraditionelle materialer og finde samarbejdspartnere der kan løse opgaven, præcis som virksomheden ønsker det. Vi stiller hele tiden store krav til at vore samarbejdspartnere yder deres bedste for at skabe et flot resultat.


Ribe Landevej Adresse, bygstart forventet fĂŚrdigt antal kvm. etc.

VRibe Landevej Adresse, bygstart forventet fĂŚrdigt antal kvm. etc.

V


Vejle er en by i stor vækst og der efterspørges attraktive boliger i et stort omfang. Contrast Ejendomme A/S har med det spændende projekt på Ribe Landevej 3-5 åbnet for at få adresse centralt i Vejle, men med naturen som nærmeste nabo. Contrast Ejendomme A/S arbejder på at udvikle et projekt hvor luksuslejlighederne alle får en fantastisk udsigt over Vejle Ådal, hvor mulighederne for dejlige natur oplevelser er ubegrænsede. Når man samtidig er ganske få minutters gang fra gode indkøbsmuligheder, ligesom Vejles gågade er få minutter væk, så er der ingen tvivl om at disse boliger alle vil blive eftertragtede. Lejlighederne opføres med store glaspartier, der gør alle lejlighederne lyse og åbne. Med de store altaner, er der mulighed for at beboerne kan være tæt på naturen, med alle de bekvemmeligheder det giver ved at være hjemme. Med lejlighederne ønsker Contrast Ejendomme A/S også at opføre moderne lejligheder hvor der er stor fokus på lys og åbne rum. Det skal være smukke lejligheder, med alt hvad det moderne menneske kan kræve af funktionalitet.


V


Smukke detaljer ĂŚndre rum


Møllebo Allé Adresse, bygstart forventet færdigt antal kvm. etc.

Møllebo Allé 56-100, 7000 Fredericia. 32 ungdomsboliger beliggende for enden af en blind parcelhusvej i Erritsø, Fredericia. Udviklingsvisionen med området er at højne kvaliteten af det udendørs areal og udnytte at det ligger for sig selv, hvor man kan skabe et trygt og privat område. Området vil blive renoveret og der vil blive lavet nogle tiltag i form af swimmingpool eller lignende fællesbrugsmidler. Lejlighederne vil også blive renoveret udvendig så de får et tidssvarende og mere moderne udtryk.

V


Formålet med lejlighederne er at sammenbygge dem, så man får nogle attraktive ejerboliger i nogle fornuftige størrelser. Dette gøres indenfor de rammer bygningsmassen har i forvejen. Målet er at tilbyde spændende og nyistandsatte boliger til den kvalitetsbevidste beboer, der ikke ønsker at gå på kompromis med kvalitet og stil, når der skal vælges bopæl.


Møllebo Allé Adresse, bygstart forventet færdigt antal kvm. etc.

VDet kræver visioner AT BYGGE En stor og meget vigtig del af Contrast Ejendommes arbejde ligger i at udvikle projekter og finde den helt rigtige idé i hvert enkelt tilfælde. Uanset om det forestående projekt er et byggeri med flere lejligheder, eller det er et enfamilieshus, så kræver det at ideen er den helt rigtige, så der hver gang kan skabes de bedste rammer for de kommende beboere. En af virksomhedens filosofier er hele tiden at udfordre sig selv, derfor bliver der gjort et stort stykke arbejde i den indledende fase af et byggeri. Contrast Ejendomme A/S bruger en række forskellige samarbejdspartnere til hvert eneste af vores projekter. For at virksomheden hele tiden kan være i udvikling kræver det at hver enkel medarbejdere får input og inspiration fra udefrakommende kilder.

V


En vigtig ting for Contrast Ejendomme A/S er altid at forsøge at være et skridt foran og tage de chancer som andre anser for at være umulige. Samarbejdet med dygtige partnere er hele tiden med at give nye vinkler og ideer og derfor sætter virksomheden stor pris på disse væsentlige samarbejdspartnere. Når virksomheden samtidig søger at sprede sig over en så stor del af ejendomsmarkedet som muligt, så kræver det dygtige medarbejdere og stærke visioner at gøre hvert enkelt projekt til noget særligt. Med virksomhedens store fleksibilitet skaber medarbejderne på egen hånd mange projekter, derfor kan direktør Brian Gade virke som inspirator i de enkelte projekter, men medarbejderne sammen eller hver for sig skaber ideerne til det næste projekt.


Kirkegade Adresse, bygstart forventet fĂŚrdigt antal kvm. etc.

V


Kirkegade i Brande På Kirkegade i Brande opføres dette meget spændende lejlighedsprojekt. Der opføres 9 lejligheder, tilsammen er lejlighederne 978 m2. Der vil være stor fokus på at disse lejligheder skal være af høj kvalitet og meget funktionelle. Lejlighederne får store grønne områder, hvor der er mulighed for at børn kan nyde den friske luft, mens lejlighedernes øvrige beboere kan bruge områderne til at nyde et måltid mad i det fri. Byggeriet tilføres desuden carporte og der er handicapvenlige tiltag, eksempelvis er der elevatorer, så kørestolsbrugere også kan benytte ejendommen. Alle ejendommene opføres med altaner, så beboerne kan få glæde af naturen og samtidig gør det lejlighederne lyse og venlige. Lejlighedernes beliggenhed er centralt i Brande, så der er rigtig gode muligheder for indkøb, ligesom lejlighederne ligger centralt i forhold til offentlig transport. Det samlede indtryk af bebyggelsen vil være at det er særdeles attraktive lejligheder med et smukt udseende og en funktionel indretning.


Kirkegade Adresse, bygstart forventet fĂŚrdigt antal kvm. etc.

VKirkegade Adresse, bygstart forventet fĂŚrdigt antal kvm. etc.

VVEnggårdstoften Villa Parma Adresse, bygstart forventet færdigt antal kvm. etc.

Contrast Ejendomme A/S har opkøbt og projektudviklet en byggegrund på Enggårdstoften i Bredal udenfor Vejle. I samarbejde med Bentzen og Zederkof har Contrast Ejendomme A/S skabt et område med boliger, der tilfredsstiller mange forskellige behov. Bentzen og Zederkof har udviklet typehusene Villa Parma og Villa Verona, der er henholdsvis et og 1 ½ plans huse. Husene bliver en smuk sammenhæng, men alligevel med individuelle kvaliteter, alle husene har et smukt design udvendig med mange flotte detaljer og en gennemtænkt konstruktionsopbygning. Et af kodeordene i det indvendige design har været lys. Derfor har alle husene store vinduespartier, der sikrer dejlige lyse huse, med rig mulighed for at nyde naturen udenfor. De huse der er i halvandet plan, har åben forbindelse mellem stue og første sal, det sikrer at husene virker åbne, venlige og de vil føles ekstra rummelige.

VEnggĂĽrdstoften Villa Parma Adresse, bygstart forventet fĂŚrdigt antal kvm. etc.

VV


Projektudvikling Contrast Ejendomme A/S arbejder hele tiden med at udvikle nye boligprojekter. Således står virksomheden lige nu bag flere spændende projekter, der alle vil sætte nye standarder for spændende og funktionel indretning og arkitektur. Virksomheden har netop overtaget Bogense Hospital, som har stået tomt i flere år. Virksomheden har i samarbejde med Creo arkitekter Odense lavet en spændende vision for det gamle hospital. Målet her er at bygge attraktive private boliger med udsigt direkte ud over Kattegat. Boligerne vil i indretning og udseende blive særdeles attraktive og Contrast Ejendomme A/S har allerede oplevet stor interesse for boligerne. Contrast Ejendomme A/S har netop præsenteret endnu et ambitiøst byggeprojekt, denne gang i Vejle, hvor virksomheden, har præsenteret planen om 20 spændende luksuslejligheder på Ribe Landevej. Contrast Ejendomme A/S ønsker hele tiden at udvikle nye projekter og har konstant nye tiltag på tegnebrættet. Der arbejdes i øjeblikket på at realisere yderligere to spændende ejendomsprojekter i Brande og Fredericia. Tanken om at udfordre sig selv og sine medarbejdere har gennem tiden bragt direktør Brian Gade frem til udviklingen af nogle unikke byggerier. Blandt de afsluttede projekter, skal nævnes ejendommen på Droshoved, med udsigt over Vejle Fjord. Huset ved fjorden har for sin ind og udvendige skønhed vakt berettiget opsigt. Huset er et studie i smuk arkitektur og uden tvivl et af de byggeprojekter, Brian Gade ser tilbage på med stolthed.


Marsvej Adresse, bygstart forventet fĂŚrdigt antal kvm. etc.

V


Det flotte og funktionelle hus beliggende på Marsvej i Løsning mellem Vejle og Horsens, er et hus som Contrast Ejendomme A/S har tegnet og bygget for en privatkunde. Virksomheden har i tæt samråd med kunden udviklet et hus, der opfylder alle kundens behov og som er skabt ud fra de ønsker der er fremsat før byggeriets start.


Marsvej Adresse, bygstart forventet fĂŚrdigt antal kvm. etc.

VMarsvej Adresse, bygstart forventet fĂŚrdigt antal kvm. etc.

VMarsvej Adresse, bygstart forventet fĂŚrdigt antal kvm. etc.

VV


“The only real obligation you have in life, is to bring out your best�.

Viktor IV


Droshoved Adresse, bygstart forventet færdigt antal kvm. etc.

Med byggeriet af huset ved fjorden har direktør Brian Gade afsluttet et af de mest prestigefyldte projekter i karrieren. Huset der på alle områder er en arkitektonisk perle, har med den smukke beliggenhed vakt berettiget opsigt over hele landet. Villaen er på 330 m2 og er på alle måder et hus der lever op til betegnelsen et drømmehus. Med de kæmpestore lyse rum, er der mulighed for at nyde udsigten over Vejle fjord flere steder i huset. Med et hus med denne pragtfulde beliggenhed, er det et krav at huset også indvendigt kan give beboerne følelsen af kontakt med fjorden. Med blot 20 meter fra huset til vandkanten, er naturen den perfekte dekoration for huset. Alligevel har huset utrolig mange flotte indvendige detaljer, der giver en følelse af luksus uanset hvilket af de mange rum man befinder sig i. Hvem ville ikke gerne nyde et afslappet spabad, mens man kigger ud på Vejle fjord og Vejle fjord broen? Da Brian Gade gik i gang med projektet besluttede han at der skulle være fokus på detaljerne og at materialerne skulle være nøje afstemt med hinanden, resultatet efterlader ikke nogen tvivl, valget af materialer er sammen med de mange detaljer passer perfekt sammen.

VDroshoved Adresse, bygstart forventet fĂŚrdigt antal kvm. etc.

VDroshoved Adresse, bygstart forventet fĂŚrdigt antal kvm. etc.

VDroshoved Adresse, bygstart forventet fĂŚrdigt antal kvm. etc.

VNogle gange er kunsten at have mod til kontrast

VJørgen Sørensensvej Adresse, bygstart forventet færdigt antal kvm. etc.

Jørgen Sørensensvej Det smukke hus beliggende på en stille villavej i Mølholm i Vejle. Huset er både indvendig og udvendig utrolig smukt og her er brugt mange ressourcer på at skabe et hus, der ikke efterlader noget til fantasien. Fra køkkenet i stueetagen til vinkælderen er der skabt en bolig, der sætter nye standarder for hvad man kan forvente af et nyt topmoderne hus. De mange smukke detaljer skaber en rød tråd gennem hele huset, så man på en tur rundt i huset, kan nyde indretningen.

VJørgen Sørensensvej Adresse, bygstart forventet færdigt antal kvm. etc.

VJørgen Sørensensvej Adresse, bygstart forventet færdigt antal kvm. etc.

VJørgen Sørensensvej Adresse, bygstart forventet færdigt antal kvm. etc.

VKunst skal provokere, gå nye veje - flytte grænser, vække nysgerrighed , bevæge os inspirere

V


Design skal vĂŚre smukt, funktionelt - utraditionel, sĂŚtter nye standarder inspirere


Villa Mayday Villa Mayday A/S Brian Gade er medejer af Villa Mayday A/S. Virksomheden bygger huse til folk, der ønsker at signalere noget andet og mere end blot et typehus. Villa Mayday er for dem der vil gå imod strømmen og være sikker på at bopælen signalerer kvalitet og funktionalitet. Det er ikke kun hensigten at skabe noget anderledes, men også at skabe en bolig der giver en helhedsoplevelse. Tanken er at skabe noget unikt, men stadig med vægten lagt på at huset skal være funktionelt og opfylde alle ønsker til hvordan ens bolig skal fungere. Det er ikke hensigten at skabe et hus der kun er flot, det skal være et hjem, med plads til alle de udfoldelser der kræves. Et atypisk typehus, så kort kan præsentationen af Villa Mayday gøres, boligerne er gennemtænkt hele vejen igennem og idémændene bag Villa Mayday, arkitekt Michael Nedergaard og direktør Brian Gade, har fra virksomhedens start ønsket at der skal være plads til købernes ønsker og rummelighed til at gøre drømme til virkelighed. Hele tanken på Villa Mayday bygger på oplevelsen af et hus i en klasse for sig.

V


Villa Mayday Villa Mayday A/S Villa Mayday husene udviklet i 3 versioner, så man derved sikrer optimal valgfrihed for brugeren. Version 1.45 og version 1.90 er begge etplanshuse med en indretning der afspejler kvalitet i alt fra valg af køkken til de materiale hele byggeriet er opført i. Version 2.25 er et 2planshus, med højt til loftet, her åbnes virkelig op for en visuel drøm. Huset har store glaspartier og giver en unik udsigt, man føler en tæt kontakt med naturen, til trods for man har al den komfort det giver at være indendørs. Et Villa Mayday hus kan opføres præcis hvor forbrugeren ønsker det, det er vigtigt at kunderne hele tiden får den optimale vejledning, så det endelige resultat bliver præcis den drøm af en bolig, som køberne fortjener. For nærmere information om Villa Mayday, kan du besøge www.villa-mayday.dk


Villa Mayday

Michael Nedergaard | Arkitekt For arkitekt og medejer af Villa Mayday handler det om at se muligheder som rækker langt ud i fremtiden. Hvad der er godt i dag skal også være godt om mange år. Det handler primært om at skabe et hus der vækker begejstring ved første øjekast, men som også kan begejstre når øjet har set på det mange gange. Det handler om at vælge materialer der har en visuel tiltrækningskraft, men som også har den rette funktionelle kvalitet og kan vise sit værd gennem mange år. Et Villa Mayday hus skal begejstre køberne med det samme, det skal føles som et hus der er fuldstændig tilpasset kundens behov i indretning og valg af materialer. Det er et typehus, men der skal være plads til den lille forskel, der tilfredsstiller hver enkel bruger af huset. Villa Mayday arbejder hele tiden på skabe stort set vedligeholdesfrie betonhuse, set i den sammenhæng er det noget helt unikt på boligmarkedet at virksomheden har indgået et samarbejde med Nanno Cover, som betyder at husene nu udvendigt bliver helt fri for vedligehold. Dette samarbejde betyder for slutbrugeren at man er sikret et hus der altid vil fremstå med en flot og velholdt facade.

VVilla Mayday

Michael Nedergaard | Arkitekt At bo i beton Beton er modsat mange folks overbevisning, et materiale der giver et rigtigt godt indeklima. Dette er dokumenteret i miljøministeriets arbejdsrapport nr. 18 - 2006, som via forskellige prøver, bekræfter at beton rent faktisk er sundt og rart at bo i . Det består af naturlige, organiske materialer, som ikke angribes af nedbrydende fugt, råd og svamp. Beton har utrolig gode egenskaber, hvad angår lyd, da det tunge materiale er yderst støjdæmpende. Dette giver stor fleksibilitet for placering af boligen. Sikkerhedsmæssigt er betonelementerne ubrændbare og kan ikke antændes af ild, som giver ejeren stor tryghed. Betonelementer har også en positiv effekt på enten høje eller lave temperaturer. Dvs. at det er temperaturregulerende på en hed sommerdag, hvor huset stadig vil være behageligt at opholde sig i.

VContrast går nye veje Contrast Holding A/S der står som moderselskab for de aktiviteter som Brian Gade involverer sig i. For direktøren er det alt afgørende ikke at ligge sig fast på en enkelt branche, men derimod have en åben tilgang til mange forskellige brancher. Det er med til at styrke virksomheden at man hele vælger at gå nye veje enten med en ny idé indenfor ejendomsbranchen eller som eksempel i Bryggerigaarden, hvor man kaster sig over en helt ny branche. Når Brian Gade vælger den åbne tilgang til nye ideer og arbejde på tværs af forskellige brancher, betyder det også at medarbejderstaben hele tiden udfordres og kan finde nye opgaver langt fra deres vante arbejdsområder. Det kræver stort mod at turde tage springet ind i et projekt der befinder sig indenfor en branche hvor kendskabet på forhånd er meget lille, det kræver et stort forarbejde, for at man kan gå ind i et projekt og være med til at udviklet det til en succes.

VBryggerigaarden Adresse, bygstart forventet fĂŚrdigt antal kvm. etc.

V


Fra tanke til handling I efteråret 2006 begyndte tegningen til en fælles drøm at vise sig, Brian Gade fandt sammen med restauratør Lars Berggreen om at danne forlystelseskonceptet Bryggerigaarden. Navnet dækker over et forlystelsessted, med noget for enhver smag, hvad end man ønsker et glas hjemmebrygget øl, en gourmet oplevelse eller en drink i godt selskab i de sene nattetimer. Bryggerigaarden er dannet af allerede eksisterende barer og restauranter, hvor der i løbet af 2007 og 2008 bliver tilført 3 nye etablissementer, herunder vejles første mikrobryggeri. Mølleåens Bryghus bliver en central del af Bryggerigaarden. Bryggeriet skal blandt andet servicere de øvrige steder med frisktappet øl. Fælles for Bryggerigaarden bliver et trygt mødested for folk i alle aldre, med forskellige ønsker. Bryggerigaarden bliver med konference og selskabslokaler også en aktiv medspiller for erhvervslivet, her kan afholdes alle tænkelig former for arrangementer, lige fra den mindre kundeaften til store firmafester og præsentationer. Målsætningen er at tilføre Vejle et nyt kulturmidtpunkt, der kan skabe noget ekstraordinært. De mange forskellige restaurationer giver

den enkelte bruger unikke muligheder for at sammensætte et besøg, så dette passer præcis til ens behov. Tanken er ligeledes at erhvervslivet skal kunne vælge frit mellem de mange muligheder, så eksempelvis en rundvisning i bryggeriet, kan afsluttes med en middag på en af restauranterne, for at slutte med et besøg på en af Bryggerigaardens mange barer og diskoteker. Bryggerigaarden vil dagligt kunne tilbyde et bredt udsnit af de behov den enkelte ønsker for at en tur i byen skal være en god oplevelse. Foruden ved mikrobryggeri, café, restauranter og barer vil Bryggerigaarden byde på en række forskellige arrangementer eksempelvis koncerter, foredrag og temaarrangementer. Brian Gade er medejer af Bryggerigaarden A/S hvor han også er direktør. Brian Gade arbejder tæt sammen med staben af medarbejdere og kompagnon Lars Berggreen på at fuldføre dette nye kulturcentrum i Vejle. Det forventes at samtlige restaurationer er færdigbyggede og klar til åbning til påske 2008. Du kan altid finde seneste nyt om byggeriet og Bryggerigaarden ved at besøge www.bryggerigaarden.dk

Bryggerigaarden er;

Seven Oaks, Den Knæhøje bar, Krokowski, Tortilla Flats, Natgrillen, Mølleåens Bryghus, Bryghus Restauranten og Café Humlehaven.

Tilsammen danner disse restaurationer Bryggerigaarden. Det er stærke og veletablerede restaurationer der er gået med i Bryggerigaarden. Sammen med disse etablerede restaurationer, kommer 3 nye til. Café Humlehaven og Bryghus Restauranten bliver sammen med de øvrige en vigtig del af Bryggerigaarden. Det er dog ønsket om at skabe et mikrobryggeri i Vejle, der har skabt hele tanken bag Bryggerigaarden, derfor bliver mikrobryggeriet Mølleåens Bryghus også den helt centrale del af Bryggerigaarden.


Bryggerigaarden Adresse, bygstart forventet fĂŚrdigt antal kvm. etc.

VVMølleåens Bryghus Adresse, bygstart forventet færdigt antal kvm. etc.

V


Et moderne bryghus på en gammel humlemark

Dæmningen

Vejle mistede det sidste bryggeri tilbage i 1970’erne og vi mener at, det er på tide, at Veile-øllen kommer tilbage. Øl er heldigvis igen blevet folkets drik, og vi har lavet en øl på stolte traditioner. Bryggerigaarden giver dig oplevelser for alle sanser. Miljøetopstår omkring Vejles nye bryghus og madsted i hjertet af byen. Et mikrobryggeri, der fremstiller øl i meget høj kvalitet og med fokus på håndværket og de gode råvarer. Hensigten er, at Mølleåens Bryghus lægger ud med at producere 4-5 typer øl, herunder en herlig lokal pilsner – Veile-øllen – som lige fra starten vil blive forhandlet hos udskænkningsstederne i og omkring Bryggerigaarden. I Bryggerigaarden er der en stor gårdhavecafé (Café Humlehaven), restauranter (Bryghus Restauranten, Tortilla Flats), pubber og klubber. Hvad der i dag er et populært centrum for nattelivet, bliver fremover også et populært samlingspunkt for alle i dag- og aftentimerne. For at udvide kendskabet til ølbrygning og Vejles nye bryghus, arrangeres der rundvisninger med foredrag under ledelse af brygmesteren. Foreninger/grupper får mulighed for at bestille lukkede arrangementer, foredrag og ølsmagning.

Vejle 1627

T E G N I N G S B RY G e t var det første bryg Designet på Veile-øllens etiket er stærkt inspireret af et gammelt kort over Veile fra 1677. Det cirkulære segl illustrerer Mølleåen, der bugter sig gennem Veiles humlemarker. Den historiske og dog alligevel tidssvarende streg illustrerer hele ånden, der ligger til grund for den nye Veile-øl, og dermed stemningen i Bryggerigaarden. Set i det historiske lys synes vi, at det er oplagt at placere Vejles nye bryghus i hjertet af byen og tæt på Mølleåen. På grund af beliggenheden er navnet også faldet på Mølleåens Bryghus. Vi har samlet inspiration fra ølbrygning i Vejle, og ønsker at videreføre en del af traditionerne og det fine håndværk. Der vil blive produceret 4-5 forskellige ølsorter lige fra pilsner til specialøl.

omkring

Mølleåens Bryghus Humle marker

ca.


Mølleåens Bryghus Adresse, bygstart forventet færdigt antal kvm. etc.

”Når du går ud, så kommer du hjem!” Sådan lød overskriften i prospektet til Mølleåens Bryghus. Tænk dig at eje en del af et bryghus. En fantastisk oase midt i Vejle, hvor god øl, lækker mad og hyggelig atmosfære smelter sammen og bliver til dit samlingssted. Vi håber det vil føles som at være hjemme, når du nyder en kvalitetsøl i gårdhaven, afholder forretningsmøde i cafeen eller inviterer på romantisk middag i restauranten. Derfor tilbyder vi dig at anskaffe en aktie i Mølleåens Bryghus A/S, så du med stolthed kan kundgøre, at du er medejer, og at det – med rette – er dit sted.

V


Bryghuset rummer alle oplevelses muligheder Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse molestaie cillum. Tia non ob ea soluad incommod quae egen ium improb fugiend. Officia deserunt mollit anim id est laborum Et harumd dereud facilis est er expedit distinct. Nam liber te conscient to factor tum poen legum odioque civiuda et tam. Neque pecun modut est neque nonor et imper ned libidig met, consectetur adipiscing elit, sed ut labore et dolore magna aliquam is nostrud exercitation ullam mmodo consequet. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse molestaie cillum. Tia non ob ea soluad incommod quae egen ium improb fugiend. Officia deserunt mollit anim id est laborum Et harumd dereud facilis est er expedit distinct. Nam liber te conscient to factor tum poen legum odioque civiuda et tam. Neque pecun modut est neque nonor et imper ned libidig met, consectetur adipiscing elit, sed ut labore


VVVIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.