Page 1

Velkommen til 2014 - hvor vi udvikler fremtidens folkeskole og skaber større sammenhÌng mellem daginstitutioner og skoler


August 2014 Kære forældre. Til august 2014 møder børnene op til en anderledes og mere sammenhængende folkeskole. En folkeskole, hvor vi får vi en unik mulighed for at fokusere på det enkelte barns trivsel og læring gennem mange former for undervisning, bevægelse og praktiske aktiviteter. Måske skal dit barn begynde som den første generation i den nye folkeskole? Måske er der et par år endnu? Uanset, så er daginstitutionerne allerede med i planlægningen af fremtidens folkeskole, idet børns læring fra 0 til 16 år fremover skal ses i en større sammenhæng for at stimulere nysgerrigheden og sikre en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole. Selvom fremtidens folkeskole begynder til august, skal nye skolebørn begynde i SFO til maj ligesom tidligere år.


KÆRE TILFLYTTER


På vej mod fremtidens folkeskole I Helsingør Kommune har grupper af lærere, pædagoger, forældre og flere andre med indsigt i børne- og ungeområdet i 2013 arbejdet på at beskrive en model for fremtidens folkeskole. Med byrådets godkendelse den 16. december 2013 tager vi nu hul på den egentlige planlægning i kommunens skoler, SFO’er og klubber frem mod august 2014. Nogle af de største ændringer på tegnebrættet er: • hvordan lærere, pædagoger og andre fagprofessionelle skal arbejde sammen om børnenes læring • hvordan skolerne mere vil bruge hele skolens område og lokalsamfundet som læringsrum • hvordan den gode skoledag nu kan planlægges på en mere fleksibel måde • hvordan forældre og andre omkring barnet i endnu højere grad kan inddrages for at skabe trivsel.


Trivsel er en forudsætning for læring Med en mere sammenhængende skoledag kan vi bedre udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan – uanset hvilken social baggrund, de kommer fra. Ved også at knytte pædagoger og andre faggrupper til skolen, kan vi tage hånd om hele barnets faglige og sociale udvikling og sikre, at barnet trives. Vi ved, at høj trivsel er en forudsætning for læring, og derfor er trivsel netop et af kerneområderne i hele folkeskolereformen.


Fremtidens folkeskole er mere inkluderende Vores målsætning om at skabe større trivsel for det enkelte barn fører også til, at flere børn og unge i kommunen - som enten deltager i et specialtilbud eller på en anden måde føler sig udenfor, skal være en del af det store fællesskab (også kaldet inklusion). Hvis børn og unge føler sig udenfor, kan det medvirke til at hæmme udviklingen af deres sociale og faglige kompetencer. Omvendt styrker alle børn deres læringspotentiale, tolerance, empati og bliver klogere på egne værdier i mødet med det, der er anderledes end dem selv. Kommunens plan ”Inklusion 2016” er vedtaget i september 2013, og indsatserne er en del af arbejdet med fremtidens folkeskole.


duusfinsen.dk

2014 bliver et år, hvor der sker gode forandringer i vores børns og unges hverdag. Målet er, at de skal lære endnu mere og trives i deres hverdag – og at vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at de bliver dygtige og kloge på livet. For at det skal lykkes, er der en lang række ledere og medarbejdere, der i foråret 2014 arbejder intenst på at gøre målene til virkelighed. Vi glæder os til at tage hul på fremtidens folkeskole sammen med jer og ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Marianne Hoff Andersen Direktør

Besøg www.helsingor.dk/fremtidensfolkeskole og læs mere om arbejdet med fremtidens folkeskole.

2014 daginstitution  
2014 daginstitution  
Advertisement