Page 1

Vanja Hudoletnjak Deni Dabo

ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - Zagreb Katedra: Informatika Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Dr. sc. Božidar Jakovid JMBAG autora: 0067451524 0067458803

Zagreb, siječanj 2013


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad

SADRŽAJ 1.

UVOD ......................................................................................................................................... 4 1.1. PREDMET I CILJ RADA.......................................................................................................................................4 1.2. IZVORI PODATAKA I METODE PRIKUPLJANJA .......................................................................................4 1.3. SADRŽAJ I STRUKTURA RADA .......................................................................................................................4

2.

OPIS WEB SERVISA ............................................................................................................... 6 2.1. KRATKI OPIS WEB SERVISA ...........................................................................................................................6 2.2. POVEZNICA I LOGO WEB SERVISA...............................................................................................................6 2.3. EKRANSKI PRIKAZ POČETNE WEB STRANICE .......................................................................................7

3.

TEHNOLOŠKI OKVIR ............................................................................................................ 8

4.

KRATAK RAZVOJ ................................................................................................................... 9

5.

OPIS PROBLEMA ................................................................................................................. 10

6.

DETALJNA RAZRADA TEME ............................................................................................ 11 6.1. FUNKCIJE WEB SERVISA EPUBBUD.COM................................................................................................ 11 6.1.1. PRETRAGA OBJAVLJENIH E-KNJIGA ................................................................................................ 11 6.1.2. IZRADA E-KNJIGA..................................................................................................................................... 12 6.1.3. PRODAJA E-KNJIGA ................................................................................................................................. 14 6.1.4. „UPLOADANJE“ I PRETVORBA VEĆ GOTOVIH KNJIGA U OBLIK E-KNJIGE .................... 15 6.1.5. KREACIJA GRUPA ..................................................................................................................................... 16 6.1.6. KUPNJA ISBN-a .......................................................................................................................................... 17 6.2.

PRIMJER KORIŠTENJA WEB APLIKACIJE .......................................................................................... 18

6.2.1.

Pretraživanje e-knjiga ...................................................................................................................... 18

6.2.2.

čitanje e-knjiga .................................................................................................................................... 19

6.3.

DESKTOP APLIKACIJE ISTIH ILI SLIČNIH FUNKCIJA.................................................................... 20

6.3.1.

EBOOK MAKER 2.1 ............................................................................................................................ 20

6.3.2.

PDF TO EPUB ....................................................................................................................................... 20

6.3.3.

COOL READER ..................................................................................................................................... 21

7.

KREIRANJE PROFILA ......................................................................................................... 22

8.

POSLOVNA PRIMJENA....................................................................................................... 26

9.

KONKURENCIJA .................................................................................................................. 27 9.1. Web servis za čitanje i objavu e-knjiga

bookglutton.com......................................................... 27

9.2. Web servis za objavu i skidanje dječjih e-knjiga childrenslibrary.org ....................................... 28 9.3. Web servis za skidanje dječjih e-knjiga childrensbooksonline.org.............................................. 29

2


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad 9.4. Web servis za čitanje i učenje oxfordowl.co.uk .................................................................................... 30 9.5. Web servis za čitanje i skidanje e-knjiga worldlibrary.net ............................................................. 31

10.

POZITIVNE vs. NEGATIVNE STRANE WEB SERVISA EPUBBUD.COM ................ 33

11.

SWOT ANALIZA ................................................................................................................... 34

12.

TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST ......................................... 35

13.

MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI ................. 36

14.

ZAKLJUČAK........................................................................................................................... 37

15.

LITERATURA........................................................................................................................ 38

16.

POPIS SLIKA ......................................................................................................................... 39

17.

POPIS TABELA ..................................................................................................................... 40

18.

ŽIVOTOPIS ............................................................................................................................ 41

19.

SAŽETAK ............................................................................................................................... 45

20.

DODATAK ............................................................................................................................. 46

3


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad

1. UVOD

1.1. PREDMET I CILJ RADA Tema ovog seminarskog rada je web servis pod nazivom “ePub Bud.“ Taj web servis omoguduje distribuciju dječjih e-knjiga. Cilj ovog seminarskog rada je upoznati zainteresirane kolegice, kolege i širu publiku sa navedenim web servisom, načinom registracije te njegovim funkcijama.

1.2. IZVORI PODATAKA I METODE PRIKUPLJANJA Tema ovog seminarskog rada je Web servis pa je logično da de najviše podataka biti upotrijebljeno upravo sa toga Web servisa- www.epubbud.com . Također, ne postoje nikakvi stručni radovi ni publikacije vezane uz taj Web servis pa je izvor naših podataka vrlo ograničen.

1.3. SADRŽAJ I STRUKTURA RADA 1) UVOD – kratak osvrt na temu i ciljeve ovog seminarskog rada te izvore prikupljanja podataka 2) OPIS WEB SERVISA – kratak opis mogudnosti koje taj Web servis nudi, prikaz linka, odnosno poveznice na taj Web servis te ekranski prikaz početne Web stranice 3) TEHNOLOŠKI OKVIR – nabrojene su tehnologije koje su se koristile u izradi ovog Web servisa 4) KRATAK RAZVOJ – navodi se razlog osnivanja odnosno pokretanja ovog Web servisa te slijed događaja koji su doveli do današnjeg izgleda Web servisa 5) OPIS PROBLEMA – navode se problemi koji se rješavaju e-izdavaštvom te distribucijom e-knjiga

4


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad 6) DETALJNA RAZRADA TEME – detaljan opis svih funkcija web servisa 7) KREIRANJE PROFILA – objašnjava se korak po korak proces registracije na ovom Web servisu te se prikazuju mogudnosti uređivanja profila 8) POSLOVNA PRIMJENA – navode se mogudnosti koje se mogu koristiti u poslovanju 9) KONKURENCIJA – opis nekih od konkurenata te utvrđivanje razlika između konkurenata i Web servisa epubbud.com 10) POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE - identifikacija i navođenje pozitivnih i negativnih strana Web servisa epubbud.com 11) SWOT ANALIZA - analizira unutarnjih i vanjskih te pozitivnih i negativnih čimbenika koji utječu na poslovanje web servisa 12) TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST - analiziranje uspješnosti poslovanja 13) MOGUDNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUDNOSTI - moguda nadogradnja i tržišna desegmentacija 14) ZAKLJUČAK – završni osvrt na seminarski rad 15) LITERATURA - popis korištene literature za seminarski rad 16) POPIS SLIKA – redni broj slike i stranica na kojoj se nalazi 17) ŽIVOTOPIS – kratak životopis autora 18) SAŽETAK – kratak pregled cijelog seminarskog rada 19) DODATAK – handout prezentacije na istu temu

5


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad

2. OPIS WEB SERVISA

2.1. KRATKI OPIS WEB SERVISA Web servis “ePub Bud“ je neprofitna organizacija koja omogudava distribuciju dječjih e-knjiga na način da je svakome omogudeno besplatno uploadanje i downloadanje e-knjiga. Postoji i aplikacija za izradu vlastite e-knjige te mogudnost da se bilo koji format dokumenta pretvori u ePub format kojim taj dokument postaje e-knjiga čitljiva na bilo kojem e-čitaču. Također, nude mogudnost besplatne prodaje e-knjige preko svojeg Web servisa i mogudnost kupnje ISBN-a (međunarodnog standardnog broj za identifikaciju knjige) za 5$. Nazivaju ga i “YouTube za dječje knjige.“

2.2. POVEZNICA I LOGO WEB SERVISA Poveznica, odnosno eng. link na Web stranicu je http://www.epubbud.com/ .

SLIKA 1: LOGO WEB SERVISA

Izvor: http://www.epubbud.com

6


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad

2.3. EKRANSKI PRIKAZ POČETNE WEB STRANICE Ekranski prikaz ili engl. screenshot obrađenog Web servisa.

SLIKA 2: EKRANSKI PRIKAZ

Izvor: http://www.epubbud.com

7


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad

3. TEHNOLOŠKI OKVIR Prilikom izrade ovog Web servisa korištena je kombinacija html+css. Unutar html-a je korištena java script. U css-u je definiran izgled Web stranice, a u html fajlu je korištenjem html-a 5.0 i java scripta implementirana funkcionalnost. Pod negativne strane naveden je „nezanimljiv i monoton dizajn Web servisa“, što je povezano i sa tehnologijama koje su korištene u izradi ovog Web servisa. Web servis “ePub Bud“ je vrlo jednostavno napravljena Web stranica jer u izradi nisu korišteni ni php-a, ni asp-a, ni sql-a, ni flasha.

8


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad

4. KRATAK RAZVOJ Web servis “ePub Bud“ je neprofitna organizacija sa sjedištem u Santa Monici u Kaliforniji. Osnovan je u travnju 2010. godine u čast Wrena Jonesa. Naime, samo mjesec dana ranije, točnije 09. ožujka 2010. godine, rođen je dječak pod imenom Wren. Svega 12 sati nakon rođenja dječak je prestao disati i nažalost nije mu bilo spasa. Nakon ove velike tragedije, obitelj malog Wrena odlučila je da u sjedanje na njegov kratki život napišu i objave dječju knjigu. Kako se u to vrijeme iščekivao Apple-ov iPad uređaj, od kojeg se očekivalo da bude vrlo dobar e-čitač za slikovnice, odlučili su da naprave i besplatnu verziju e-knjige. Naposljetku su shvatili da bi, osim stvaranja samo jedne dječje knjige te objavljivanja besplatne elektroničke verzije te knjige, bilo bolje stvoriti Web stranicu po uzoru na YouTube gdje svatko može besplatno stvoriti i podijeliti vlastitu e-knjigu. Trenutno je Web servis “ePub Bud“ u vlasništvu Josha Jonesa, oca malog Wrena, a koji je ujedno i suosnivač DreamHost Web Hostinga.

9


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad

5. OPIS PROBLEMA Tehnologije u svijetu napreduju iz sekunde u sekundu. Internetska tehnologija promijenila je način na koji danas živimo i radimo. Sve se to postepeno odražava i na e-izdavaštvo od kojeg se očekuje da u bližoj bududnosti gotovo potpuno zamijeni tradicionalno izdavaštvo. Elektroničko izdavaštvo sve je raširenije u svijetu, a Web servis “ePub Bud“ je vjerojatno jedan od rijetkih besplatnih, što je zasigurno njegova velika prednost jer omoguduje još neafirmiranim i mladim piscima i autorima da gotovo besplatno objavljuju i prodaju knjige preko njihovog servisa. Plada se jedino za transakciju preko nekog Web servisa za internetsko pladanje.

U

Hrvatskoj

se

za

e-izdavaštvo

još

nema

sluha

iako

su

e-knjige čak do 60% jeftinije od “papirnatih“ verzija.1 Prednosti e-izdavaštva i e-knjiga:2 

poduzeda se ponašaju sve više društveno odgovorno pa se sve više koriste elektroničkim zapisima

spašavaju se stabla i čuva se okoliš

e-knjiga je nekoliko puta jeftinija od “papirnate“ verzije

lako se ispravljaju i reizdaju

lako su pretražive

ne zastarijevaju i ne mogu se uništiti

vrlo su mobilne jer praktički u jedan uređaj može stati cijela biblioteka

vrlo često su i besplatne – projekt Gutenberg

slabovidnim osobama olakšavaju čitanje jer se veličina fonta može vrlo lako promijeniti

1 2

oči nam se umaraju jednako kao i kod čitanja “papirnate“ verzije

također se mogu posuđivati i rezervirati što je u ovom mogude obaviti od kude

omoguduje anonimcima da se vrlo lako i gotovo besplatno probiju

značenje nepoznatih riječi mogude je pronadi vrlo brzo

http://www.novilist.hr/Kultura/Knjizevnost/Hrvatski-izdavaci-jos-uvijek-slijepi-za-e-knjigu (listopad 2012) http://www.novilist.hr/Kultura/Knjizevnost/Hrvatski-izdavaci-jos-uvijek-slijepi-za-e-knjigu (listopad 2012)

10


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad

6. DETALJNA RAZRADA TEME 6.1. FUNKCIJE WEB SERVISA EPUBBUD.COM Web servis za objavu dječjih e-knjiga epubbud.com ima nekoliko funkcija kao što su pretraga objavljenih e-knjiga, izrada e-knjiga, prodaja, odnosno distribucija e-knjiga, uploadanje ved postojedih e-knjiga, kreacija grupa i kupnja ISBN koda.

SLIKA 3: EKRANSKI PRIKAZ FUNKCIJA WEB SERVISA EPUBBUD.COM

Izvor: http://www.epubbud.com/

6.1.1. PRETRAGA OBJAVLJENIH E-KNJIGA Kako bi se olakšala pretraga objavljenih e-knjiga na web servisu epubbud.com korisnicima je omogudena pretraga e-knjiga na dva načina. Prvi način predstavlja klasičnu tražilicu pomodu koje jednostavno može dodi do tražene e-knjige (slika 4). SLIKA 4: EKRANSKI PRIKAZ FUNKCIJA WEB SERVISA EPUBBUD.COM

Izvor: http://www.epubbud.com/browse.php

11


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad Drugi način pretrage e-knjiga na web servisu epubbud.com je način preko zadanih kriterija koji su postavljeni od strane autora web servisa (slika 5). Neki od kriterija su:  Pretraga najpopularnijih knjiga  Pretraga knjiga za početnike  Pretraga knjiga za stariju djecu 

Pretraga knjiga za tinejdžere itd.

SLIKA 5: EKRANSKI PRIKAZ PRETRAŽIVANJA KNJIGA PREMA ZADANOM KRITERIJU

Izvor: http://www.epubbud.com/browse.php

6.1.2. IZRADA E-KNJIGA Izrada e-knjiga predstavlja jednu od osnovnih funkcija ovog web servisa, te je izuzetno jednostavna. Nakon upisivanja osnovnih podataka o bududoj e-knjizi, kao što je naziv e-knjige, autor, ilustrator, nadnevak objave, jezik, odabir kategorije uzrasta za koji je e-knjiga namijenjena te kratak sadržaj (slika 6), prelazi se na unošenje sadržaja (teksta i slika) e-knjige, čije funkcije podsjedaju na MS Word (slika 7).

12


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad SLIKA 6: EKRANSKI PRIKAZ UPISIVANJA OSNOVNIH PODATAKA O E-KNJIZI

Izvor: http://www.epubbud.com/new.php

SLIKA 7: EKRANSKI PRIKAZ UNOŠENJA SADRŽAJA E-KNJIGE

Izvor: http://www.epubbud.com/new.php

13


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad 6.1.3. PRODAJA E-KNJIGA Web servis epubbud.com usprkos tome što je specijaliziran za besplatne dječje e-knjige omogudava svojim korisnicima da napladuju usluge skidanja i čitanja e-knjiga kojih su autori. Bududi da je epubbud.com neprofitan web servis, ne napladuju nikakve naknade nikome, pa tako niti onim autorima koji se odluče na prodaju knjiga. Dakle, korisnici koji se odluče za e-knjigu koju je potrebno platiti, transakciju obavljaju preko web servisa PayPal.

14


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad 6.1.4. „UPLOADANJE“ I PRETVORBA VED GOTOVIH KNJIGA U OBLIK E-KNJIGE Jedna od funkcionalnosti ovog web servisa je i uploadanje i pretvaranje ved gotovih knjiga u raznim oblicima (Microsoft Word .doc, Adobe PDF .pdf, Plain text .txt, RTF .rtf i drugi) u e-knjige. Ovo je izrazito jednostavna funkcija, koja započinje na način da se knjiga u informatičkom obliku učita na epubbud.com, nakon čega je potrebno dati još neke informacije o knjizi kao što su tko posjeduje autorsko pravo i za koje je čitatelje prema starosnoj dobi e-knjiga namijenjena (slika 8) .

SLIKA 8: EKRANSKI PRIKAZ „UPLOADANJA“ I PRETVARANJE VEĆ GOTOVIH KNJIGA U E-KNJIGE

Izvor: http://www.epubbud.com/upload.php

15


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad 6.1.5. KREACIJA GRUPA Kreacija grupa na web servisu epubbud.com je funkcija namijenjena svakom korisniku web servisa. Grupe se mogu osnivati na različitim razinama privatnosti. Sukladno tome, mogu se kreirati grupe u koju de kreator grupe sam dodati članove za koje smatra da bi trebali biti članovi interesne grupe, ili može kreirati javnu grupu u koju de se modi učlaniti bilo koji član web servisa (slika 9). Ova funkcija omogudava djeci i roditeljima istih ili sličnih afiniteta da komentiraju i preporučaju različite knjige.

SLIKA 9: EKRANSKI PRIKAZ KREACIJE GRUPE NA WEB SERVISU EPUBBUD.COM

Izvor: http://www.epubbud.com/groups.php

16


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad 6.1.6. KUPNJA ISBN-A ISBN (engl. International Standard Book Number) jedinstveni je identifikator knjiga i drugih omeđenih publikacija bez obzira na medij na kojem se objavljuju.3 Bududi da je kupnja ISBN-a obvezna za sve publikacije, tako i za one na epubbud.com, Web servis za dječje e-knjige epubbud.com omogudava svojim korisnicima da jednostavno i preko Web servisa kupe ovaj jedinstveni i obvezni kod. Cijena ISBN-a iznosi 5 dolara, a transakcija se odvija preko Web servisa PayPal.

SLIKA 10: EKRANSKI PRIKAZ MOGUĆNOSTI KUPNJE ISBN-A PREKO WEB SERVISA EPUBBUD.COM

Izvor: http://www.epubbud.com/isbn.php

3

http://www.knjiznice.info/index.php/knjiznice/informacije/750?task=view (studeni 2012)

17


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad

6.2. PRIMJER KORIŠTENJA WEB APLIKACIJE U prethodnom poglavlju, detaljno su objašnjene sve funkcionalnosti Web servisa epubbud.com, dok de u ovom poglavlju seminarskog rada biti opisane one koje se najvjerojatnije najčešde koriste, a to su pretraživanje i čitanje e-knjiga. 6.2.1. PRETRAŽIVANJE E-KNJIGA Pretraživanje e-knjiga na Web servisu epubbud.com je iznimno jednostavno i lako za sve korisnike. Upisivanjem ključne riječi u tražilicu, Web servis „izbacuje“ sve e-knjige objavljene na tom Web servisu, uz uvjet da sadrže jednu od upisanih ključnih riječi. U ovom slučaju, u tražilicu je upisan pojam „epubbud“, nakon čega su prikazani rezultati pretrage (slika 11).

SLIKA 11: EKRANSKI PRIKAZ REZULTATA PRETRAGE POJMA „EPUBBUD“ NA WEB SERVISU EPUBBUD.COM

Izvor: http://www.epubbud.com

18


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad 6.2.2. ČITANJE E-KNJIGA Nakon obavljene pretrage e-knjiga i pregledanih rezultata, bududi čitatelj e-knjiga odabire jednu od e-knjiga i može ju čitati na dva načina. Prvi način (slika 12-crveni okvir) predstavlja čitanje e-knjige na ved otvorenom pretraživaču korisnika, dok drugi način (slika 12- plavi okvir) podrazumijeva „skidanje“ e-knjige na čitač.

SLIKA 12: EKRANSKI PRIKAZ MOGUČNOSTI ČITANJA E-KNJIGE NA WEB SERVISU EPUBBUD.COM

Izvor: http://www.epubbud.com

U slučaju kada čitatelj odluči čitati e-knjigu na vlastitom pretraživaču, klikom na e-knjigu, Web servis sam otvara knjigu, te korisnik može početi sa čitanjem ili podešavanjem određenih karakteristika knjige prema svojim željama kao što su veličina slova ili korištenje opcije označavanja, odnosno engl. Bookmark (slika 13).

19


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad

SLIKA 13: EKRANSKI PRIKAZ ČITANJA E-KNJIGE NA WEB SERVISU EPUBBUD.COM

Izvor: http://www.epubbud.com

6.3. DESKTOP APLIKACIJE ISTIH ILI SLIČNIH FUNKCIJA

6.3.1. EBOOK MAKER 2.1 Desktop aplikacija ebook maker 2.1 predstavlja jednu od mogudnosti za izradu e-knjiga. Predstavlja izrazito jednostavan način izrade e-knjiga sa najjednostavnijim alatima, što se navodi kao negativna karakteristika ovog rješenja, jer ima ograničene funkcije. Cijena ove aplikacije iznosi 7,99$4. 6.3.2. PDF TO EPUB Korištenjem ove desktop aplikacije korisnik može pdf datoteku „pretvoriti“ u ePub format u samo šest jednostavnih koraka, što u prosjeku traje 2-6 minuta. Desktop aplikacija pdf to epub je besplatna i jednostavna te ne zahtjeva komplicirana softverska rješenja.

4

http://www.e-wholesale-club.com/SHOP/index.php?dispatch=products.view&product_id=185 (siječanj 2013)

20


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad 6.3.3. COOL READER Ova desktop aplikacija predstavlja čitač za e-knjige. Podržava gotovo sve oblike e-knjige (FB2, TXT, RTF, DOC, TCR, HTML,EPUB,CHM,PDB i MOBI), besplatna je i iznimno jednostavna te ne zahtjeva nikakva posebna softverska rješenja.

21


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad

7. KREIRANJE PROFILA Proces registracije započinje se na način da se na početnoj Web stranici, u gornjem desnom kutu prozora, pritisne opcija engl. Create Account, odnosno „Kreiraj račun/profil“ (slika 11). SLIKA 14: EKRANSKI PRIKAZ GORNJEG DJELA POČETNE WEB STRANICE

Izvor: http://www.epubbud.com

Nakon prethodno obavljene radnje otvara se novi prozor. Korisnici koji ved posjeduju profil, odnosno račun na ovom Web servisu, prijavljuju se na postojedi račun na lijevoj strani ovog prozora unošenjem e-mail adrese ili korisničkog imena i lozinke te pritiskom na gumb engl. Sign In ili „Prijavi se“ (slika 12) ostvaruju mogudnost korištenja web servisa. SLIKA 15: EKRANSKI PRIKAZ PROZORA ZA PRIJAVLJIVANJE – POSTOJEĆI KORISNIK

Izvor: http://www.epubbud.com/login.php

22


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad Međutim, ukoliko osoba koja želi koristiti usluge ovog Web servisa još nema otvoren profil/račun, kreaciju korisničkog profila može započeti na desnoj strani ovog prozora (slika 13). Prije nego što je registracija gotova, potrebno je unijeti određene podatke, pa tako u prazninu pod engl. Choose Username se unosi korisničko ime koje mislimo koristiti na ovom Web servisu. U sljededu prazninu pod engl. Your Real Name unosi se pravo ime i prezime bududeg korisnika. U tredu prazninu pod engl. Your Email Address upisuje se aktivnu e-mail adresu. Posljednja praznina pod engl. Choose Password namijenjena je za unos lozinke. Registracija se završava pritiskom na opciju engl. Create Account.

SLIKA 16: EKRANSKI PRIKAZ PROZORA ZA PRIJAVLJIVANJE – NOVI KORISNIK

Izvor: http://www.epubbud.com/login.php

Ukoliko su svi uneseni podaci za registraciju u redu, Web servis direktno vrada korisnika na početnu Web stranicu. Mogude je vidjeti da je korisnik web servisa registriran istog trenutka (slika 14) i nije potrebno potvrditi prethodno registraciju na svojoj e-mail adresi. Dakle, profil je mogude pregledati odmah i urediti ga na način na koji to odgovara svakome korisniku.

23


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad SLIKA 17: EKRANSKI PRIKAZ GORNJEG DJELA POČETNE WEB STRANICE NAKON REGISTRACIJE

Izvor: http://www.epubbud.com

Korisnički profil može se pregledati klikom na vlastito korisničko ime koje se nalazi u gornjem desnom kutu početne Web stranice (slika 14). Otvara se novi prozor. Ukoliko korisnik želi urediti svoj profil može to učiniti unutar drugog (2.) okvira (slika 15). Kao što je vidljivo mogude je mijenjati svoje ime, e-mail adresu, te se može napisati nešto o sebi, odabrati neku sličicu za svoj profil, mijenjati lozinku te obrisati profil. SLIKA 18: EKRANSKI PRIKAZ PROZORA ZA UREĐIVANJE PROFILA

Izvor: http://www.epubbud.com/login.php

24


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad Klikom na svoje korisničko ime unutar prvog (1.) okvira (slika 15), otvara se novi prozor. Unutar ovog prozora (slika 16) mogu se vidjeti sve knjige koje je korisnik prethodno označio kao omiljene, zatim knjige koje je objavio te knjige koje je korisnik čitao online. SLIKA 19: EKRANSKI PRIKAZ PROZORA SA KNJIGAMA KOJE SU KORISNIKU OMILJENE, KOJE JE ČITAO I KOJE JE OBJAVIO

Izvor: http://www.epubbud.com/

25


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad

8. POSLOVNA PRIMJENA Web servis “ePub Bud“ je relativno ograničen u pogledu broja mogudnosti za poslovnu namjenu u odnosu na neke druge slične Web servise. Na početnoj Web stranici se ustvari nalaze sve mogudnosti ovog Web servisa. Dakle, postoji mogudnost pretraživanja e-knjiga iz njihove baze (iako je to mogude i preko googla, samo se ubaci riječ „ePub“). Prednost ovog Web servisa je što omoguduje nekom znatiželjniku, entuzijastu i anonimcu da besplatno napravi knjigu na tom Web servisu te je bez nekih vedih troškova prodaje preko tog istog servisa. Jedini troškovi su mu nevezani uz ovaj Web servis i to su troškovi transakcija koji se pladaju nekom servisu za obavljanje novčanih transakcija preko interneta. Isto tako može se besplatno učitati ili uploadati e-knjiga u bilo kojem formatu te se ona automatski prebacuje u ePub format koji je čitljiv. Jedina stvar koja se napladuje je izrada ISBN-a koja košta 5$ te oni navode na stranici da jeftinija ne postoji. ISBN (engl. International Standard Book Number) je jedinstven identifikator knjiga i drugih publikacija bez obzira na medija na kojem se objavljuju. Primjena ISBN sustava olakšava olakšava poslovanje u knjižničarskoj, knjižarskoj i nakladničkoj djelatnosti.5 SLIKA 20: PRIMJER ISBN-A

Izvor: http://www.epubbud.com/isbn.php 5

http://www.nsk.hr/isbn/ (listopad 2012)

26


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad

9. KONKURENCIJA

9.1. WEB SERVIS ZA ČITANJE I OBJAVU E-KNJIGA BOOKGLUTTON.COM Bookglutton.com je web platforma koja spaja knjige i zajednicu. Naime, svaka osoba sa otvorenim korisničkim računom, može čitati i komentirati određene e-knjige, poglavlja i dijelove različitih e-knjiga. Grupno komentiranje, odnosno čitanje je mogude na dva načina. Prvi način omogudava stvaranje grupa u koju se dodaju određeni ljudi, a drugi način predstavlja javno komentiranja i bilo tko se može priključiti diskusiji o određenoj knjizi. Ovaj web servis je namijenjen autorima e-knjiga, učenicima i razredima, ljubiteljima književnosti i izdavačima. 6 Pristup ovom

web servisu

i korištenje usluga istog mogude je preko

http://www.bookglutton.com/. SLIKA 21: EKRANSKI PRIKAZ WEB SERVISA ZA ČITANJE I OBJAVU E-KNJIGA BOOKGLUTTON.COM

Izvor: http//:www.bookglutton.com/ 6

http://www.bookglutton.com/about/how.html (studeni 2012)

27

linka


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad Web servis za čitanje i objavu e-knjiga bookglutton.com se u odnosu na epubbud.com razlikuje u tome što ne omogudava skidanje knjige i nije specijaliziran isključivo za dječje knjige. Međutim omogudava komentiranje knjiga i poglavlja i to na dva različita načina.

9.2. WEB SERVIS ZA OBJAVU I SKIDANJE DJEČJIH E-KNJIGA CHILDRENSLIBRARY.ORG Childrenslibrary.org je web servis dječjih e-knjiga na mnogo jezika iz različitih zemalja, te je njegovo korištenje besplatno. Web servis je dizajniran i prilagođen za korištenje od strane djece starosti od 3 do 13 godina. Djeca mogu pretraživati knjige prema lokaciji, sadržaju, jeziku i ostalim parametrima. Cilj ovog projekta je širiti toleranciju među djecom te im usaditi ljubav prema čitanju. Web servis, odnosno projekt virtualne dječje knjižnice pokrenut je od strane Fakulteta informatičkih znanosti , Sveučilišta u Marylandu.7 Korištenje

ovog

web

servisa

mogude

je

preko

sljededeg

linka

http://en.childrenslibrary.org/index.shtml. SLIKA 22: EKRANSKI PRIKAZ WEB SERVISA ZA OBJAVU I SKIDANJE DJEČJIH E-KNJIGA CHILDRENSLIBRARY.ORG

Izvor: http://en.childrenslibrary.org/index.shtml

7

http://en.childrenslibrary.org/about/mission.shtml (studeni 2012)

28


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad Razlika ovog Web servisa u odnosu na Web servis epubbud.com je u tome što childrenslibrary.org ne omoguduje kreiranje e-knjiga, ved samo njihovo objavljivanje

i

čitanje, a epubbud.com omogudava i kreiranje, distribuiranje i skidanje dječjih e-knjiga, te je Web servis childrenslibrary.org prilagođen korištenju od strane djece, dok epubbud.com nije ponudio takav dizajn web stranice.

9.3. WEB SERVIS ZA SKIDANJE DJEČJIH E-KNJIGA CHILDRENSBOOKSONLINE.ORG Childrensbooksonline.org je najveda svjetska kolekcija ilustriranih starih knjiga u digitalnim oblicima. Knjige objavljene na ovom Web servisu predviđene su za djecu predškolske dobi, pa sve do knjiga predviđenih čak i za odrasle. Ovaj Web servis osnovan je 1996. godine, kada je sadržavao i nudio svega par knjiga, a danas se knjige u kolekciji broje u stotinama, na različitim jezicima. E-knjige na ovom Web servisu ponuđene su i u drugim oblicima, odnosno u ponudi ima i multimedijalne e-knjige, što njenu ponudu čini atraktivnijom.8 Ovaj Web servis mogude je pronadi na sljededem linku http://www.childrensbooksonline.org/. SLIKA 23: EKRANSKI PRIKAZ WEB SERVISA ZA SKIDANJE DJEČJIH KNJIGA CHILDRENSBOOKONLINE.ORG

Izvor: http://www.childrensbooksonline.org/

8

http://www.childrensbooksonline.org/About_Rosetta.htm (studeni 2012)

29


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad Razlika između Web servisa za skidanje dječjih e-knjiga childrensbooksonline.org i Web servisa koji je predmet ovog rada, epubbud.com je u tome što ovaj servis nudi isključivo starije e-knjige, te ih nudi u multimedijalnim oblicima.

9.4. WEB SERVIS ZA ČITANJE I UČENJE OXFORDOWL.CO.UK Oxfordowl.co.uk je u potpunosti besplatna internetska stranica dizajnirana kako bi se roditeljima olakšao proces učenja sa djecom. Korisnici usluga ovog Web servisa imaju pristup preko 250 knjiga prilagođenih različitim starosnim razredima između 3 i 11 godina starosti. Osim knjiga Web servis oxfordowl.co.uk nudi i interaktivne aplikacije za lakše učenje matematike, te igre za razonodu i opuštanje. Sadržaj Web servisa oxfordowl.co.uk povjeren je na izradu najkvalitetnijim i najpriznatijim svjetskim pedagozima. Isto tako djeca imaju pristup videima gdje su dodatno objašnjeno određeno gradivo od strane eksperata iz toga područja. Usluge

ovoga

Web

servisa

mogude

je

koristiti

http://www.oxfordowl.co.uk/Reading/. SLIKA 24: EKRANSKI PRIKAZ WEB SERVISA ZA ČITANJE I UČENJE OXFORDOWL.CO.UK

Izvor: http://www.oxfordowl.co.uk/Reading/

30

na

web

adresi


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad U odnosu na epubbud.com, Web servis za čitanje i učenje oxfordowl.co.uk osim čitanja, nudi razne načine kako bi se djeci omogudilo lakše i zabavnije učenje na pedagoški najpravilniji način. Isto tako bitno je napomenuti da knjige ne može objavljivati bilo tko kao što je slučaj na Web servisu epubbud.com, ved su knjige pomno odabrane.

9.5. WEB SERVIS ZA ČITANJE I SKIDANJE E-KNJIGA WORLDLIBRARY.NET Worldlibrary.net je Web servis za besplatno čitanje i skidanje e-knjiga. Autori ovog Web servisa naglasak stavljaju na stručnu literaturu kao što su znanstveni radovi, enciklopedije, rječnici, bibliografije i druge publikacije na mnogim stranim jezicima u elektroničkom obliku. Korištenje usluga Web servisa worldlibrary.net namijenjeno je široj javnosti, studentima, profesorima i znanstvenicima u svrhu što bolje edukacije.9 Usluge

ovoga

Web

servisa

mogude

je

http://worldlibrary.net/default.aspx. SLIKA 25: EKRANSKI PRIKAZ WEB SERVISA WORLDLIBRARY.NET

Izvor: http://worldlibrary.net/default.aspx

9

http://worldlibrary.net/ebooks/view/about-us.aspx (studeni 2012)

31

koristiti

na

web

adresi


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad Osnovna razlika između Web servisa epubbud.com i servisa worldlibrary.net je u tome što su specijalizirani za različit tip knjiga. Dok epubbud.com prvenstveno cilja na djecu, dječjom literaturom, Web servis worldlibrary.net je namijenjen akademskim građanima, te im omoguduje lakše informiranje o različitim znanstvenim temama.

32


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad

10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE WEB SERVISA EPUBBUD.COM TABELA 1: PRIKAZ POZITIVNIH I NEGATIVNIH STRANA WEB SERVISA EPUBBUD.COM

POZITIVNE STRANE I.

II.

NEGATIVNE STRANE

Web servis epubbud.com je izuzetno

I.

jednostavan za korištenje

tehnološke

Nema potrebe za instalacijom raznih

korištenje i čitanje e-knjiga

programa na računalo III.

IV.

V.

Potrebno je zadovoljiti određene

II.

prilagođavanje

e-knjige

izmjenama III.

Autori knjiga dužni su kupiti ISBN

potpunosti besplatno

IV.

Prije korištenja ovog Web servisa

Korištenje ovog Web servisa, kao i

potrebna je registracija V.

Dizajn Web servisa je nezanimljiv i monoton

VI.

Razlozi postojanja su humanitarni

VII.

Postoji mogudnost raznih grupa, koje

premalen

omoguduju komunikaciju roditelja i

mogudnosti

djece istih ili sličnih afiniteta

konkurenciju

VI.

U odnosu na tradicionalne knjige, e-knjige

predstavljaju

VII.

ekološki

VIII.

e-knjiga da ih besplatno distribuiraju, im

na

taj

način

servis

u

usluga odnosu

i na

Komunikacija korisnika odvija se

omogudava

epubbud.com

Vedina e-knjiga je na engleskom jeziku

IX.

neovisnost od raznih izdavača Web

broj

stvaraju

Ovaj web servis nudi autorima dječjih

te

Web servis epubbud.com nudi

isključivo preko grupa koje sami

osvještenije rješenje

X.

tehnološkim

Korištenje ovog Web servisa je u

vremena i prostora

IX.

za

Potrebno je konstantno pradenje i

U ponudi Web servisa se nalaze razne

korištenje e-knjiga omogudava uštedu

VIII.

preduvjete

Ne postoji nadzor stručnjaka za dječju literaturu i pedagoga

je

X.

Korištenjem

e-knjiga

gubi

specijaliziran za dječje e-knjige, no ne

kontakt

sa

knjigama

isključuje objavu knjiga i za druge

tradicionalnog oblika

uzraste

33

se


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad

11. SWOT ANALIZA TABELA 2: PRIKAZ SWOT ANALIZE WEB SERVISA EPUBBUD.COM

POZITIVNO

NEGATIVNO

UNUTARNJI FAKTORI

SNAGE

SLABOSTI

-

Jednostavno i besplatno korištenje

-

-

Ušteda na vremenu i prostoru

-

Humanitarni razlozi postojanja

-

Distribucijski kanal je izrazito kratak,

servisa -

nema posrednika -

Dosadan i monoton dizajn Web

Malobrojne usluge koje Web servis nudi

-

Tržišno orijentirani na djecu

Marketinške aktivnosti gotovo i ne postoje

-

Ne postoji nadzor kompetentnih osoba za dječju literaturu

-

Potrebno zadovoljavanje određenih tehnoloških preduvjeta za korištenje i čitanje e-knjiga

PRILIKE

-

PRIJETNJE

Stvaranje slike kao Web servisa za sve

-

knjige, a ne samo dječje, odnosno

novih usluga od strane konkurencije

širenje i na druga tržišta VANJSKI FAKTORI

-

-

Stvaranje i omogudavanje novih i

Ulazak novih konkurenata na tržište je izgledan

boljih usluga u odnosu na

-

Rastom konkurencije, raste

konkurenciju, ali i na sadašnje usluge

pregovaračka mod kupaca, odnosno

Web servisa

korisnika

-

Poboljšanje web dizajna

-

Sve vede korištenje tehnološke opreme

-

predstavlja izuzetnu priliku za autore eknjiga -

Konstantno poboljšanje i nuđenje

Sve niže cijene knjiga u tradicionalnom obliku

-

Drugi oblici razonode i informiranja postaju sve popularniji i pristupačniji

Širenje poslovanja na neke druge aspekte, koji ne uključuju kreiranje i objavljivanje e-knjiga

34


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad

12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST Web servis epubbud.com je neprofitna organizacija i nema za cilj ostvarivanje profita, ved humanitarno djelovanje. Bududi da autori posluju, odnosno vode ovaj Web servis prema načelima kojima se vode gotovo sve neprofitne organizacije, vedi troškovi poput promocije, održavanja Web servisa, uvođenja novih tehnologija i mogudnosti ne postoje, a samim time pati i kvaliteta Web servisa. Jedini troškovi su troškovi hostinga. Sukladno tome, ali i motivima osnivanja Web servisa epubbud.com autori ne ostvaruju nikakve prihode, a samim time niti profit. Autorima koji svoj rad žele naplatiti, Web servis omogudava da napladuju čitanje e-knjiga, a pladanje se odvija isključivo preko Web servisa PayPal, a vlasnici Web servisa ne ostvaruju proviziju ili bilo kakav udio u ostvarenoj transakciji za čitanje e-knjiga autora koji svoj rad imaju potrebu naplatiti. Broj posjetitelja na dnevnoj razini procjenjuje se na nekih 25 000 do 30 000. Bududi da nisu dostupni podaci o broju objavljenih e-knjiga na Web servisu, broju pročitanih i skinutih e-knjiga te ostali pokazatelji uspješnosti, samim time nemogude je detaljnije analizirati uspješnost Web servisa.

35


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad

13. MOGUDNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUDNOSTI Iako je Web servis za objavu dječjih e-knjiga epubbud.com funkcionalan i omogudava korisnicima gotovo sve za što je i namijenjen, odnosno ispunjava sve mogudnosti zbog kojih je pokrenut, mjesta za napredak i nadogradnju funkcionalnosti ima mnogo. Prvenstveno, potrebno je ukloniti percepciju i naglasak na to da je Web servis namijenjen za dječje e-knjige, te je potrebno u prvi plan osim dječjih staviti i ostale e-knjige, kako bi se približili širem rasponu potencijalnih korisnika. Također, bilo bi pozitivno kada bi popularnost ovog Web servisa bila veda u zemljama koje ne spadaju u zemlje engleskog govornog područja, kako bi što više e-knjiga bilo dostupno i korisnicima koji žele čitati na drugim jezicima. S ciljem približavanja širem krugu korisnika, potrebno je poduzeti neke predradnje, kao što su redizajn Web servisa koji je nužan, jer je postojedi nezanimljiv i monoton, isto tako potrebno je uvesti nove usluge i mogudnosti za korisnike, bududi da ih konkurencija nudi u mnogo vedoj mjeri. Neki servisi nude usluge za djecu kao što su učenje, gledanje animiranih filmova i igranje igara kroz koje djeca uče i spremaju se za školske aktivnosti. Bilo bi dobro kada bi Web servis epubbud.com omogudio svojim korisnicima lakšu međusobnu komunikaciju u vidu mogudnosti slanja privatnih poruka kao i javno komentiranje i ocjenjivanje e-knjiga.

36


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad

14. ZAKLJUČAK Web servis “ePub Bud” osnovan je od strane obitelji koja se susrela sa jednom teškom životnom situacijom. Osnovali su web stranicu u sjedanje na svog preminulog sina i vjerujem da nisu očekivali da de imati do 60 000 tisuda posjetitelja dnevno. Isto tako ova web stranica je potpuno besplatna, odnosno obitelj se odriče bilo kakvog novca stečenog preko njihovog Web servisa. Smatramo da bi, u cilju povedanja broja posjetitelja i rasta reputacije ovog Web servisa među konkurencijom, bilo potrebno uskladiti dizajn web stranice i funkcionalnost sa trenutnim trendovima i tehnologijama. Također, bilo bi korisno da se u cilju daljnjeg rasta autori Web servisa okrenutu i distribuciji svih ostalih vrsta knjiga, za sve dobne skupine. Međutim, kako je ved više puta naglašeno, obitelj od tog Web servisa ne želi imati velike financijske koristi ved ga koristi u sjedanje na svog sina Wrena pa je samim time u startu stopiran daljnji razvoj ovog Web servisa koji ima potencijala da postane konkurentan ostalim sličnim Web servisima u ovoj branši. Pred e-knjigama i ovakvim Web servisima za distribuciju e-knjiga je definitivno bududnost. U inozemstvu je sve to na puno vedoj razini nego kod nas. Primjerice, prema nekim istraživanjima provedenim u Hrvatskoj kod samo 2% populacije postoji interes za kupnju e-knjige,10 iako su i do 60% jeftinije od “papirnatog“ izdanja. Također, zbog sve vede društvene odgovornosti poduzeda, ali i stanovništva upotreba e-računa, e-novina, e-pladanja itd. sve je češda pa vjerujem da de ljudi početi s vremenom prihvadati i takav oblik knjiga.

10

http://www.novilist.hr/Kultura/Knjizevnost/Hrvatski-izdavaci-jos-uvijek-slijepi-za-e-knjigu (studeni 2012)

37


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad

15. LITERATURA 

http://epubbud.com/ (studeni 2012)

http://www.wrenjones.com/ (listopad 2012)

http://www.bookglutton.com/ (studeni 2012)

http://en.childrenslibrary.org/index.shtml (studeni 2012)

http://www.childrensbooksonline.org/ (studeni 2012)

http://www.oxfordowl.co.uk/Reading/ (studeni 2012)

http://worldlibrary.net/default.aspx (studeni 2012)

Hrgovid, Maja (2012): Hrvatski izdavači (još uvijek) slijepi za e-knjigu. Dostupno na: http://www.novilist.hr/Kultura/Knjizevnost/Hrvatski-izdavaci-jos-uvijek-slijepi-za-eknjigu (21.11.2012.)

http://www.nsk.hr/isbn/ (studeni 2012)

Edvards, Hazel (2000): Epubbing children’s books. Dostupno na: http://www.writerswrite.com/journal/oct00/edwards.htm (07.11.2012)

Papanek Stork, Paul (2000): The problems of e-book publishing. Dostupno na: http://www.writerswrite.com/journal/oct00/stork.htm (07.11.2012.)

Papanek Stork, Paul (2000): The problems of e-book publishing: Part 2. Dostupno na: http://www.writerswrite.com/journal/dec00/stork2.htm (07.11.2012.)

članak nepoznatog autora: Will e-publishing replace traditional publishing in the future? Dostupno na: http://www.ukessays.com/essays/information-technology/epublishing.php ( 07.11.2012.)

Pollack, Neal (2011): The case for self-publishing. Dostupno na: http://www.nytimes.com/2011/05/22/books/review/the-case-for-selfpublishing.html?_r=2&adxnnl=1&pagewanted=all&adxnnlx=1353416614gQ2+4ITS8gBruqE25+IRtw& (listopad 2012)

Gartenstein, Devra (2011): Advantages and disadvantages of electronic books. Dostupno na: http://www.ehow.com/list_6157579_advantages-disadvantageselectronic-books.html (listopad 2012)

38


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad

16. POPIS SLIKA SLIKA 1: LOGO WEB SERVISA.......................................................................................................................6 SLIKA 2: EKRANSKI PRIKAZ..........................................................................................................................7 SLIKA 3: EKRANSKI PRIKAZ FUNKCIJA WEB SERVISA EPUBBUD.COM.............................................................11 SLIKA 4: EKRANSKI PRIKAZ FUNKCIJA WEB SERVISA EPUBBUD.COM.............................................................11 SLIKA 5: EKRANSKI PRIKAZ PRETRAŽIVANJA KNJIGA PREMA ZADANOM KRITERIJU...................................................................................................................12 SLIKA 6: EKRANSKI PRIKAZ UPISIVANJA OSNOVNIH PODATAKA O E-KNJIZI....................................................13 SLIKA 7: EKRANSKI PRIKAZ UNOŠENJA SADRŽAJA E-KNJIGE..........................................................................13 SLIKA 8: EKRANSKI PRIKAZ „UPLOADANJA“ I PRETVARANJE VED GOTOVIH KNJIGA U E-KNJIGE......................................................................................................................15 SLIKA 9: EKRANSKI PRIKAZ KREACIJE GRUPE NA WEB SERVISU EPUBBUD.COM..............................................16 SLIKA 10: EKRANSKI PRIKAZ MOGUDNOSTI KUPNJE ISBN-A PREKO WEB SERVISA EPUBBUD.COM...................17 SLIKA 11: EKRANSKI PRIKAZ REZULTATA PRETRAGE POJMA „EPUBBUD“ NA WEB SERVISU EPUBBUD.COM......18 SLIKA 12: EKRANSKI PRIKAZ MOGUČNOSTI ČITANJA E-KNJIGE NA WEB SERVISU EPUBBUD.COM....................19 SLIKA 13: EKRANSKI PRIKAZ ČITANJA E-KNJIGE NA WEB SERVISU EPUBBUD.COM .........................................20 SLIKA 14: EKRANSKI PRIKAZ GORNJEG DJELA POČETNE WEB STRANICE.........................................................22 SLIKA 15: EKRANSKI PRIKAZ PROZORA ZA PRIJAVLJIVANJE – POSTOJEDI KORISNIK.........................................22 SLIKA 16: EKRANSKI PRIKAZ PROZORA ZA PRIJAVLJIVANJE – NOVI KORISNIK.................................................23 SLIKA 17: EKRANSKI PRIKAZ GORNJEG DJELA POČETNE WEB STRANICE NAKON REGISTRACIJE........................24 SLIKA 18: EKRANSKI PRIKAZ PROZORA ZA UREĐIVANJE PROFILA...................................................................24 SLIKA 19: EKRANSKI PRIKAZ PROZORA SA KNJIGAMA KOJE SU NAM OMILJENE, KOJE SMO.............................25 ČITALI I KOJE SMO OBJAVILI SLIKA 20: PRIMJER ISBN-A.........................................................................................................................26 SLIKA 21: EKRANSKI PRIKAZ WEB SERVISA ZA ČITANJE I OBJAVU E-KNJIGA BOOKGLUTTON.COM....................27 SLIKA 22: EKRANSKI PRIKAZ WEB SERVISA ZA OBJAVU I SKIDANJE DJEČJIH E-KNJIGA CHILDRENSLIBRARY.ORG............................................................................................................28 SLIKA 23: EKRANSKI PRIKAZ WEB SERVISA ZA SKIDANJE DJEČJIH KNJIGA CHILDRENSBOOKONLINE.ORG............................................................................29 SLIKA 24: EKRANSKI PRIKAZ WEB SERVISA ZA ČITANJE I UČENJE OXFORDOWL.CO.UK....................................30 SLIKA 25: EKRANSKI PRIKAZ WEB SERVISA WORLDLIBRARY.NET...................................................................31

39


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad

17. POPIS TABELA TABELA 1: PRIKAZ POZITIVNIH I NEGATIVNIH STRANA WEB SERVISA EPUBBUD.COM…...................................33 TABELA 2: PRIKAZ SWOT ANALIZE WEB SERVISA EPUBBUD.COM..................................................................34

40


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad

18. ŽIVOTOPIS

Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na)

Dabo, Deni

Adresa(e)

Frana Kušana 9/1, 10090, Zagreb, Hrvatska

Telefonski broj(evi)

Fiksni telefon: 01/ 2442 854

E-mail

deni.gw@gmail.com

Državljanstvo

hrvatsko

Datum roĎenja

29.01.1991

Spol

muško

Željeno zaposlenje/zanimanje

Hotelski menadžer

Broj mobilnog telefona:

091 2901 201

Radno iskustvo Datumi

Od 01. srpnja 2012 do 01. rujna 2012 Od 01. srpnja 2011 do 01. rujna 2011 Od 01. srpnja 2010 do 01. rujna 2010 Od 01. srpnja 2009 do 01. rujna 2009

Zanimanje ili radno mjesto

Recepcioner

Ime i adresa poslodavca

HADRIA d.o.o., Trg Loža 1, 53291 Novalja, otok Pag, Hrvatska Hotel Loža

Vrsta djelatnosti ili sektor

Hotelijerstvo i ugostiteljstvo

Radno iskustvo Datumi

Od 01. srpnja 2008 do 01. rujna 2008 Od 01. srpnja 2007 do 01. rujna 2007

Zanimanje ili radno mjesto

Konobar

Ime i adresa poslodavca

CISSA d.o.o., Novaljsko polje 1, 53291 Novalja, otok Pag, Hrvatska Hotel Boškinac

Vrsta djelatnosti ili sektor

Hotelijerstvo i ugostiteljstvo

41


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad Obrazovanje i osposobljavanje Od rujna 2005. do svaki lipnja 2009 Zasebno unesite važnijigodine program obrazovanja ili osposobljavanja koji ste završili, počevši s posljednjim. (ukloni ako nije primjenjivo, vidi upute)

Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Glavni predmeti profesionalne vještine

/

Hotelijersko- turistički tehničar stečene

Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Engleski jezik, Njemački jezik, Talijanski jezik, Stručna praksa Hotelijersko- turistička škola u Zagrebu, Frankopanska ulica 6, 10000, Zagreb

Osobne vještine i kompetencije Materinski jezik(ci)

Hrvatski

Drugi jezik(ci)

Engleski, Njemački, Talijanski

Samoprocjena Europska razina (*) Engleski

Razumijevanje Slušanje

C1

Govor Čitanje

Govorna interakcija Samostalni korisnik

Pisanje Govorna produkcija

Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik

B2

B2

Samostalni korisnik Samostalni korisnik

B2

Samostalni korisnik

Njemački

B1

Samostalni korisnik

B1

Samostalni korisnik

A2 Temeljni korisnik A2 Temeljni korisnik B1

Talijanski

B1

Samostalni korisnik

B1

Samostalni korisnik

B2

Samostalni korisnik

B2

Samostalni korisnik

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Društvene vještine i kompetencije

Stručne vještine i znanja stečena kroz stručnu praksu i sezonski rad

Računalne vještine i kompetencije

Korištenje MS Office

Vozačka dozvola

Kategorija B

42

A2 Temeljni korisnik


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad

Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na)

Hudoletnjak, Vanja

Adresa(e)

Ljudevita Gaja 20, 42240 Ivanec, Hrvatska

Telefonski broj(evi)

Fiksni telefon: 042/ 781 648

E-mail

heliko7@yahoo.com – privatna e-mail adresa

Državljanstvo

hrvatsko

Datum roĎenja

14.04.1990.

Spol

muško

Željeno zaposlenje/zanimanje

Računovođa i revizor

Broj mobilnog telefona:

099 746 56 79

Radno iskustvo Datumi

Od 01. srpanja 2006. do 01. kolovoza 2006. godine te od 01. srpnja 2007. do 01. kolovoza 2007. godine

Zanimanje ili radno mjesto Ime i adresa poslodavca

FAGUS d.o.o., Metoda Hrga 19, 42240 Ivanec, Hrvatska

Vrsta djelatnosti ili sektor

Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

Radno iskustvo Datumi

Od 01. studenog 2011. do 15. studenog 2011. godine

Zanimanje ili radno mjesto

Berač maslina

Ime i adresa poslodavca

OLEA B.B. d.o.o., Creska 34, 52221 Rabac, Hrvatska

Vrsta djelatnosti ili sektor

Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća

Obrazovanje i osposobljavanje Od rujna 2005. do svaki lipnja 2009. Zasebno unesite važnijigodine program obrazovanja ili osposobljavanja koji ste završili, počevši s posljednjim. (ukloni ako nije primjenjivo, vidi upute)

Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Glavni predmeti profesionalne vještine

/

opća gimnazija stečene

Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

hrvatski jezik, njemački jezik,matematika Srednja škola Ivanec, Eugena Kumičića 17

43


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad Osobne vještine i kompetencije Materinski jezik(ci)

hrvatski

Drugi jezik(ci) Samoprocjena

Razumijevanje

Europska razina (*)

Slušanje

Engleski

C1

Govor Čitanje

Govorna interakcija Samostalni korisnik

Pisanje Govorna produkcija

Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik

B2

B2

Samostalni korisnik Samostalni korisnik

B2

Samostalni korisnik

Njemački

B1

Samostalni korisnik

B1

Samostalni korisnik

A2 Temeljni korisnik A2 Temeljni korisnik B1

Slovenski

B1

Samostalni korisnik

B1

Samostalni korisnik

B2

Samostalni korisnik

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Društvene vještine i kompetencije

Timski duh stečen dugogodišnjim bavljenjem rukometom

Računalne vještine i kompetencije

iskustvo sa MS Office-om

Vozačka dozvola

Kategorija B

44

B2

Samostalni korisnik

A2 Temeljni korisnik


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad

19. SAŽETAK Seminarski rad započinje uvodom kroz koji se upoznajemo sa prezentiranim web servisom te osvrtom na strukturu i sadržaj seminarskog rada koji je opisan u par riječi. Nakon toga slijedi kratki opis Web servisa u kojem se u grubim crtama objašnjavaju glavne funkcije ovog Web servisa. Unutar ovog poglavlja navodi se i poveznica odnosno eng. link na ovaj Web servis te ekranski prikaz ili eng. screenshot njegove početne stranice. Dalje u tehnološkom okviru navode se tehnologije ili bolje rečeno alati koji su korišteni prilikom izrade ove web stranice. U 4. poglavlju se kronološki ukratko obrađuje razvoj ovog Web servisa, od razloga osnivanja do okolnosti koje se dovele do današnjeg izgleda ovog Web servisa. Slijedi opis problema koji se rješavaju korištenjem ovog Web servisa odnosno korištenjem e-izdavaštva. Navode se i neke prednosti e-izdavaštva koje bi u bududnosti svakako moglo doprinijeti globalnom trendu društvene odgovornosti. U 6. poglavlju detaljno je razrađena svaka funkcija ovog Web servisa: pretraga objavljenih e-knjiga, izrada e-knjiga, prodaja, odnosno distribucija eknjiga, eng. uploadanje ved postojedih e-knjiga, kreacija grupa i kupnja ISBN koda. U sljededem poglavlju detaljno se prikazuje postupak registracije na ovom Web servisu. Unutar ovog poglavlja prikazuje se i način uređivanja korisničkog računa te sve funkcije koje su mogude sa korisničkim računom. Nadalje, objašnjeno je koje su mogudnosti poslovne primjene iako su one relativno ograničene. Taj Web servis idealan je za nekog početnika ili anonimca koji može bez prevelikih troškova objaviti svoju prvu knjigu. U slijededem poglavlju uspoređen je Web servis epubbud.com sa nekim konkurentskim web servisima kao što su www.bookglutton.com,

en.childrenslibrary.org,

www.childrensbooksonline.org,

www.oxfordowl.co.uk i worldlibrary.net. U slijededa dva poglavlja unutar preglednih tablica prikazane su najprije pozitivne i negativne strane ovog Web servisa, a zatim i SWOT analiza. U 12. poglavlju bi se trebali prikazati troškovi i pokazatelji uspješnosti poslovanja. Troškove predstavljaju samo troškovi hostinga, dok se prihodi ne mogu procijeniti jer je naglašeno da je to neprofitna organizacija. Sljedede poglavlje objašnjava koje su mogudnosti razvoja u bududnosti te neke naše preporuke kojim bi se to moglo ostvariti. Na kraju ovog seminarskog rada je kratak zaključak o ovoj temi, popis literature te slika i tablica, zatim su prikazani životopisi autora, te je na zadnje četiri stranice prikazan handout prezentacije na tu temu.

45


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad

20. DODATAK Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Zagreb

SADRŽAJ 1) 2)

Web servis za distribuciju besplatnih dječjih e-knjiga

3) 4)

Katedra: Informatika Kolegij: Upravljane poslovnim dokumentima Mentor: Dr. sc. Božidar Jakovid Autori: Deni Dabo Vanja Hudoletnjak

5) 6) 7)

Informacije o autorima Početna web stranica Opis web servisa Registracija Funkcije web stranice Zaključak Literatura

Zagreb, studeni 2012

2) POČETNA WEB STRANICA

1) INFORMACIJE O AUTORIMA Deni Dabo 29.01.1991. Hotelijersko- turistička škola u Zagrebu

www.epubbud.com

2) POČETNA WEB STRANICA

Vanja Hudoletnjak 14.04.1990. Opda gimnazija Ivanec

3) OPIS WEB SERVISA •

web servis za distribuciju dječjih e-knjiga

misija: objavljivanje i distribucija dječjih e-knjiga

masama •

neprofitna organizacija

osnovan u travnju 2010. godine u čast Wrena Jonesa

46

prvotna ideja je bila objava samo dječje knjige


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad

4) REGISTRACIJA

4) REGISTRACIJA

4) REGISTRACIJA

4) REGISTRACIJA

4) REGISTRACIJA

4) REGISTRACIJA

47


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad

4) REGISTRACIJA

5) FUNKCIJE WEB STRANICE Pretraga e-knjiga  Izrada e-knjiga  Prodaja, odnosno distribucija e-knjiga  “Uploadanje” ved postojedih e-knjiga  Kreacija grupa  Kupnja ISBN-a 

5.1. PRETRAGA E-KNJIGA

5.2. IZRADA E-KNJIGA

5.2. IZRADA E-KNJIGA

5.3. PRODAJA I DISTRIBUCIJA E-KNJIGA

48


ePub Bud – web servis za distribuciju besplatnih dječjih knjiga Seminarski rad

5.5. KREACIJA GRUPA

5.4. “UPLOADANJE” VED POSTOJEDIH E-KNJIGA

6) ZAKLJUČAK

5.6. KUPNJA ISBN- A

POZITIVNE STRANE

NEGATIVNE STRANE

I. Jednostavno korištenje II. Nema potrebe za instalacijom raznih programa na računalo III. Raznovrstan izbor e-knjiga IV. Besplatno korištenje V. Humanitarni razlozi postojanja VI. Ušteda vremena i prostora VII. Mogudnost kreiranja raznih grupa koje povezuju roditelje i djecu istih ili sličnih afiniteta VIII.U odnosu na fizičke knjige, e-knjige predstavljaju ekološki osvještenije rješenje IX. Besplatni distributer dječjih e-knjiga, omogudava neovisnost autorima X. Tržišna segmentacija i specijalizacija za dječje e-knjige

I. Potrebno zadovoljiti određene tehnološke preduvjete za korištenje i čitanje e-knjiga II. Potrebne stalno prilagođavanje tehničkim izmjenama III. Autori knjiga pladaju ISBN IV. Potrebna registracija V. Nezanimljiv i monoton dizajn web servisa VI. Premali broj usluga i funkcija za korisnike u odnosu za konkurenciju VII. Komunikacija korisnika isključivo preko grupa VIII.Vedina e-knjiga na engleskom jeziku IX. Ne postoji nadzor stručnjaka za dječju literaturu i pedagoga X. Gubljenje fizičkog kontakta sa knjigama tradicionalnog oblika

7. LITERATURA  

HVALA NA PAŽNJI 

49

www.epubbud.com http://www.ehow.com/list_6157579_advantages -disadvantages-electronic-books.html

ePub Bud  

web servis za objavu besplatnih djecjih e-knjiga

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you