Page 1


02

STUDENT

hsf

Innhald 14 I skuddet: intervju med Ane Foldøy, bachelorstudent i idrett og kroppsøving 22 Læring som lidenskap: intervju med lærarstudent Bente Mossige Ask 34 Katastrofeforskarane: intervju med studentar som forskar 36 Frå scene til lesesal: intervju med sosiologi- student Ketil Thorbjørnsen 40 Studietilbod ved Høgskulen i Sogn og Fjordane

08

Førsteinntrykket: fem studentar om det første møtet med Høgskulen i Sogn og Fjordane

04

Mål og meining: intervju med Odd Helge Løyning, bachelorstudent i landskapsplanlegging med landskapsarkitektur

41 Studiestadane Sogndal og Førde 42 Viktig informasjon for deg som er studiesøkjar

10

Bygderap: intervju med Tobias Otnes Brattebø, bachelorstudent i økonomi og administrasjon

30 Henriette sin anatomi: intervju med sjukepleie- student Henriette Sørbøe


hsf

18

STUDENT

03

For fulle mugger: Meieriet – eit av dei mest vitale studenthus og konsertstadar i landet

26 Fri flyt: episenteret for friluftsopplevingar ligg i Sogndal og Førde


04

STUDENT

hsf


hsf

STUDENT

fornybar energi – geologi – landskap – ingeniørfag

Mål og mening Odd Helge Løyning (28) hadde jobbet i reklamebransjen noen år, men ville egentlig noe annet. – Jeg har alltid vært interessert i naturfag og ønsket å dyrke den interessen samtidig som jeg ønsket å gjøre noe kreativt, sier han. Løsningen ble utdanning i landskapsplanlegging med landskapsarkitektur.

Odd Helge er født i Odda, men har bodd det meste av livet på Øvre Romerike nord for Oslo. Han har både bodd på bygda og i byen og har reflektert en del rundt hvordan omgivelsene påvirker menneskers livskvalitet.

for å ta vare på det biologiske mangfoldet, og undersøke hvordan man kan ta vare på og konservere det biologiske mangfoldet i gårdens omgivelser, sier Odd Helge som har valgt å bo litt utenfor sentrum av Sogndal.

- Det er viktigere enn noen gang å ha et bevisst forhold til hvordan man kan utvikle landskap og byrom. Det er viktig å ha fokus på bærekraftig utvikling og ta vare på det biologiske mangfoldet. På studiet lærer vi veldig mye som har med det å gjøre. For eksempel økologi, botanikk, geologi og kulturarv. Det som er fint med å studere dette i Sogndal er at ”laboratoriet” vårt er rett utenfor forelesningssalen. Det er mye og svært variert natur her. Det er veldig inspirerende å studere naturfag på en sånn plass, sier Odd Helge.

- Mange bor i kollektiv, men for meg er det deilig å ha muligheten til å bo alene. Men det betyr ikke at jeg ikke har kontakt med studiemiljøet. Jeg trives godt i Sogndal og deltar når det skjer spennende ting. Det er mange gode konserter på Meieriet, og folk er åpne og inkluderende her, sier Odd Helge.

I disse dager skriver han på en bacheloroppgave med utgangspunkt i en nedlagt gård i Selje i Sogn og Fjordane.

- Prosjektet tar utgangspunkt i denne gården og går ut på å undersøke hvordan man kan gjenskape og skjøtte området

Han setter særlig stor pris på de mulig-

hetene han har for gode naturopplevelser. - Jeg liker å fiske og gå turer og har alle muligheter til å dyrke de interessene her. I tillegg er jeg veldig opptatt av musikk. Det hender jeg kjører meg en tur til Lærdal for å kjøpe plater i en fantastisk platebutikk som heter Lite nytt, sier Odd Helge.

Fakta om landskapsplanlegging med landskapsarkitektur bachelor Studiet gir en tverrfaglig utdanning som kombinerer naturfaglige og yrkesrettede emner som er aktuelle i forbindelse med planlegging og forvaltning. Du lærer å bruke praktisk problemløsning i studiehverdagen. Les mer på hisf.no.

05


06

STUDENT

hsf

fornybar energi – geologi – landskap – ingeniørfag

Fornybar energi bachelor Mariann Hegg, 21 år. Kvifor studerer du fornybar energi?

– Det verka som eit spennande studium, eit studium for framtida. Menneskeskapte klimaendringar gir større behov for produksjon og bruk av fornybar energi. Med denne utdanninga kan eg ta del i samfunnsutviklinga og påverke kva konsekvensar denne har for miljøet. Då eg skulle velje utdanning vurderte eg alt frå ingeniør og lærar til økonomi. Men ved å studere fornybar energi får eg ei blanding av alt; teknikk, planlegging, miljø og økonomi. – I studiet er vi på mange ekskursjonar for å få sjå korleis teorien fungerer i praksis. Det er turar til bioanlegg, vasskraftverk, og vi skal også klatre i vindmøller. Faglærarane er veldig dyktige og entusiastiske på sine område, noko som smittar over på studentane. – Gjennom studiet får eg ein tverrfagleg kompetanse som opnar mange moglegheiter i jobbmarknaden. Kvifor ville du studere i Sogndal?

– Det er passe stort her. Miljøet er heilt fantastisk, og du får lett kontakt med studentar også på andre studium. Eg set stor pris på den storslotte naturen som er like utanfor forelesingssalen. Lurkarlaget, Studentspretten og Studentsamfunnet har eit breitt tilbod av aktivitetar som gjer at du får gode vener frå ulike miljø.

Fakta om fornybar energi bachelor Du lærer om energiteknologi, økonomi, miljø og arealplanlegging. Utdanninga gir bakgrunn for jobb i energibedrifter, konsulentselskap, organisasjonar og offentleg forvaltning med oppgåver innan fornybar energi. Du kan byggje på bachelorgraden med ein master ved NTNU, NHH eller UMB. Les meir på hisf.no.


hsf

STUDENT

07

Fakta om ingeniør elektro bachelor, spesialisering i automatiseringsteknikk Automatiseringsteknikk plasserer deg midt i skjeringspunktet mellom data og elektro. Du får kompetanse i elektronikk, data, styrings- og regulerings-teknikk, instrumentering og måleteknikk. Data er sentralt både som hjelpemiddel i dei fleste faga i studiet og som eigne emne i form av programmering, regulering, datainnsamling og datalagring. Les meir på hisf.no.

Geologi og geofare bachelor Erik Brenne, 27 år Hva synes du om å studere geologi i Sogndal?

– Ved å studere geologi ved HSF får man en bred tilnærming til hele faget, i tillegg til en ekstra fordypning innen geologisk risiko og skred. Det er et lite, men veldig kompetent fagmiljø her på høgskolen. Studentene får tett og god veiledning. Det blir undervist i blokker, så vi jobber med ett og ett fag. Det er veldig intensivt mens det står på, men det gjør at man får satt seg grundig inn i hvert enkelt fag. Det er også en fordel at eksamenene blir fordelt utover året. – Det fine med å studere geologi i Sogndal, er at vi har storslagne landskapsformer rett utenfor klasserommet! Spor etter tidligere geologiske prosesser er synlige flere steder, og det gjør at vi kan dra på mange lærerike ekskursjoner uten å måtte reise langt.

Ingeniørfag elektro, spesialisering i automatiseringsteknikk bachelor Ingunn Vassbotten, 21 år

Fakta om geologi og geofare bachelor Du lærer blant annet om geologiske prosesser, om geofarer og om geologiske ressurser som mineral, vann og olje. Studiet gjør deg kvalifisert til praktisk orienterte geofaglige yrker. Du kan bruke bachelorgraden som plattform for videre studier mot mastergrad ved andre høgskoler eller universitet. Les mer på hisf.no.

kvifor studerer du elektrofag?

– Fagvalet var eigentleg tilfeldig. Eg ønskte eit yrke der eg kan få jobb i framtida. Eg visste ikkje kva eg skulle bli, men eg hadde høyrd mykje positivt om faget. Vi er berre tre jenter i klassen, men vi har det veldig kjekt. Eg kjem frå Naustdal, så Førde er nært vener og familie. Det er ein liten skule, med høve til tettare oppfølging, sidan vi har undervisning i klasserom. Eg er veldig nøgd med studiet. Kva vil du bruke utdanninga til?

– Eg tenkjer å søkje jobb når eg er ferdig med bachelorstudiet, innan data eller elektronikk. Eg ønskjer ein jobb der eg kan trivst, og der eg kan få utfordringar, men eg har ikkje tenkt på noko spesielt.


Førsteinntrykket Var det fjorden eller fjellet? Dialekten eller hybelkaninene? Hva var den første tanken som slo deg da du kom til HSF for første gang? Vi har spurt fem studenter om det ene ordet som beskriver den helt spesielle følelsen.

Trygt! Sosialt! Det var så enkelt å bli kjent med folk, det var så lett å få nye venner, sier Ruth Linda Lerøy (23).

Selv om det var mange nye folk, så tok det kort tid å bli kjent. Jeg liker små plasser. Derfor var dette perfekt for meg, sier Ane Foldøy (21).


Inkluderende! Fantastisk! Det var så mange glade mennesker. Alle var så fornøyd med å være her. Det første jeg tenkte var at dette måtte være et fantastisk sted å studere, sier Kjell-Arne Presthaug (22).

Det tok bare noen dager å komme inn i et miljø. Fadderordningen gjorde det enkelt å bli kjent med mange folk, sier Andreas Macsik (21).

Gøy! Jeg var litt redd til å begynne med, men det gikk fort over. Fadderuken var utrolig artig! Vi fant på masse kjekt. Fellesskapet og samholdet er veldig bra her, sier Malene Aasheim (21).


10

STUDENT

Hsf

økonomi – ledelse – reiseliv

Bygderap Tobias Otnes Brattebø (20) gikk på folkehøyskole på Gol da friluftsgruppa Lurkarlaget fra HSF kom på besøk. – Jeg liker å stå på ski, så da var valget enkelt. Jeg måtte til Sogndal! Dessuten kjente jeg mange som fortalte fine ting om studentmiljøet her oppe. Alt innfridde. Det tok av fra første stund, sier Tobias.

Fakta om økonomi og administrasjon bachleor Du skal øves opp i grunnleggende økonomiforståelse og få faglig innsikt og analytisk trening. Studiet inneholder alle obligatoriske emner inenfor bedriftsøkonomisk ananlyse, administrasjonsfag, samfunnsøkonomi og metode som blir anbefalt i det nasjonale fagmiljøet. Studiet skal utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som er kvalifiserte til å ivareta spesialst- og rådgivningsoppgaver innenfor private og offentlige organisasjoner. Les mer på hisf.no.

- Jeg har fått kjørt meg, smiler Tobias. Siden han kom til Sogndal sist høst, har han blitt tillitsvalgt i Studentparlamentet, meldt seg inn i bar- og vaktgruppa samt i DJ-gruppa på studenthuset Meieriet. - Jeg liker å spille plater. Jeg er frelst av house og hip hop. Det er mange som brenner for musikk her i Sogndal, sier Tobias. Tobias søkte i utgangspunktet på HSF

fordi han hadde hørt om Lurkarlaget.

- Det er rågøy å henge med dem. Studentmiljøet er dessuten veldig inkluderende. Her har vi én samlingsplass, nemlig Meieriet, og det gjør at studentene blir sammensveiset og godt kjent med hverandre, sier han. Da Tobias kom til Sogndal ville han studere økonomi. Det falt seg naturlig for en som har vokst opp med en pappa i næringslivet. - Jeg synes det er et fascinerende fag. Jeg har på mange måter fått det inn fra jeg var liten. Samtalene rundt middagsbordet handlet mye om næringsliv og økonomi, sier Tobias.

Økonomifaget er godt egnet for å forstå

viktige sammenhenger i samfunnet. Faget skal gi studentene grunnleggende økonomiforståelse, faglig innsikt og analytisk trening. Tobias går første året på studiet, og er så langt fornøyd med det faglige opplegget.

- Jeg er svært fornøyd med foreleserne, og læringsmiljøet er veldig bra, sier Tobias. Han er engasjert når han snakker, et

engasjement han har tatt med seg fra da han gikk på videregående. Tobias var elevrådsleder på videregående skole og medlem av fylkesstyret til Elevorganisasjonen i Hordaland. - Hvis du har en sak du er opptatt av og hvis du ønsker å få ting gjort, så nytter det ikke bare å klage. Engasjer deg! Det er viktig å delta i de foraene som finnes, både for å kunne forbedre egen og andres studiehverdag, men også for å ha noe på CV-en som man kan vise til seinere, sier Tobias.


12

STUDENT

Hsf

økonomi – ledelse – reiseliv

Reiselivsledelse bachelor Geir Bjarte Hjetland, 39 år

beskyttet yrkestittel Visste du at eiendomsmegler og regnskapsfører er yrkestitler som bare kan brukes av de som har bestemte kvalifikasjoner? Vi tilbyr deg utdanninger som gjør at du kan få disse titlene etter fullført utdanning og praksis: bachelor i eiendomsmegling eller bachelor i økonomi og administrasjon.

Kvifor studerer du reiseliv ?

– Reiseliv er ei spennande og viktig næring, og eg vil gjerne jobbe med prosjektleiing eller utviklingsarbeid. Norske fjordar vart nyleg kåra til verdas vakraste reisemål, så her er vi midt i kjernen av næringa. Studiet har ei tilnærming til reiseliv frå mange vinklar, med ein god kombinasjon av samfunnsvitskap, økonomi og marknadsføring. Det er obligatoriske studieturar, og i løpet av studiet møter vi mange som jobbar i bransjen.

Eiendomsmegling bachelor Ida Christine Nymoen, 19 år, Hvorfor studerer du eiendomsmegling i Sogndal?

– Det var av økonomiske grunner! Jeg lette etter hybel i Oslo og hadde egentlig tenkt å studere på BI, men det gikk et lys opp for meg da jeg kom inn her. I Sogndal er det billig å bo, det er gangavstand til alt, og du trenger ikke bruke penger på verken bil eller buss. Her kan jeg bruke pengene mine på helt andre ting. – Vi er færre enn 20 stykker i klassen, så det er utrolig godt samhold. Du kan ringe læreren til alle døgnets tider for å få hjelp. På BI aner ikke lærerne hvem du er. Så jeg synes det er helt genialt med en liten høgskole. Dessuten er det en annen stemning i Sogndal enn i en by. Det er ikke noe som er firkantet. Du kan enkelt påvirke både studiene og fritiden din ved å vise litt engasjement. Jeg føler at personligheten min har vokst mye her i Sogndal.

– Det er ikkje noko i vegen for å studere sjølv om ein ikkje er 18 år. Eg har tidlegare jobba som journalist og tekstforfattar, men eg hoppa av for eg hadde lyst å gjere noko nytt. Eg synest ikkje det gjer noko å vere eldre enn snittet, for eg er på ingen måte den einaste. Eg kjenner mange i Sogndal som har byrja å studere i vaksen alder.

Fakta om eiendomsmegling bachelor Du lærer å arbeide med formidling, salg og utleie av fast eiendom både på bedriftsog privatmarkedet. Du lærer å praktisere lover og regler som er pålagt av myndighetene. Du kan bruke utdanningen i jobber som krever en økonomisk-administrativ utdanning. Les mer på hisf.no.

Fakta om reiselivsledelse bachelor Studiet består av grunnleggjande reiselivskunnskap, marknadsføringsfag og økonomisk-administrative fag. Studiet gir deg innsikt i å bruke fagkunnskap i realistiske arbeidssituasjonar. Det gir også høve til å samarbeide med aktørar innan reiselivsnæringa. Les meir på hisf.no.

For de med ambisjoner om å bli leder Høgskulen i Sogn og Fjordane har et sterkt fagmiljø innen organisasjon og ledelse. Derfor tilbyr vi et masterstudium med samme navn spesielt rettet inn mot skoleledere, for eksempel rektorer eller ledere i barnehager, og ledere innen helse- og sosialsektoren. Master i organisasjon og ledelse er en deltidsutdanning over fire år for de som allerede har fullført en grunnutdanning og har vært i jobb noen år.


hsf

STUDENT

27

INTERNASJONALT MILJØ VED HSF Fleire studium tilbyr emne på engelsk, og her er både norske og internasjonale studentar. Dette gjer at du, i tillegg til å knytte vennskapsband, får høve til å bli kjent med andre kulturar, språk og faglege vinklingar.

Once in a lifetime Drøymer du om å studere i utlandet? Vil du følgje reiselysta di? Som student har du mulegheit til å oppleve nye kulturar, lære nye språk, og ikkje minst: få minne og venner for livet. Global knowledge er eit fordjupingsemne der du får teoriundervisning i Sogndal før praksis, prosjekt- eller feltarbeid i Zambia. Dette emnet er relevant i førskulelærar-, sjukepleie-, barnevern-, vernepleie- og sosionomutdanninga.

er eksotiske stader som Bali, Cape Town, Playa del Carmen og Brasil.

GATEWAY COLLEGE

Tek du internasjonalt sosialt arbeid i Cape Town, kan du søkje om å få halde fram med studiet i vårsemesteret i Sogndal.

Høgskulen i Sogn og Fjordane samarbeider med Gateway College AS om å tilby emne på 30 studiepoeng i idrett, internasjonalt sosialt arbeid og sjukepleie. Reisemåla

Tek du første del av idrett årsstudium på Bali, Playa del Carmen eller i Brasil, kan du søkje om å få fullføre års-/bachelorstudiet i Sogndal.

Tek du sjukepleie i Cape Town, kan du søkje om å få halde fram med studiet i Førde. Lurer du på korleis det er å ta eit studieopphald i utlandet? På hisf.no finn du meir informasjon. Der finn du også bloggar og reisebrev frå studentar som har vore ute og reist. Ver modig - studér i utlandet!


14

STUDENT

hsf

idrett og friluftsliv

I skuddet Då Ane Foldøy (21) kom til Sogndal fyrste gongen, hadde ho eigentleg tenkt å bli her i eitt år. – Eg fann raskt ut at det måtte bli to år til. Eg har fått nokre veldig gode venner her og trivst utruleg godt, seier ho.

Ane kjem frå ein liten plass som heiter

Sand i Rogaland. Der har ho jobba som journalist og brukt mykje av fritida si til å spele volleyball. Etter å ha gått på folkehøgskule utanfor Molde, fann ho ut at ho ville bli lærar.

- Eg hadde lyst til å ta ei utdanning der eg kan jobbe med folk. Og når eg kan kombinere læraryrket med idrettsinteressene mine, var det greitt å ta bachelorstudiet idrett med kroppsøving. Då vert eg kroppsøvingslærar om eg også tek PPU, praktiskpedagogisk utdanning. - Mange av dei eg hadde gått på folkehøgskule med, hadde søkt seg til Sogndal. Sidan eg ikkje er ei typisk storbyjente, fann eg ut at dette nok passa godt for meg òg. Det viste seg å stemme. Sogndal er ein fantastisk plass, spesielt viss du likar idrett og friluftsliv, seier Ane. Ho skryt i tillegg av lærarane på studiet. - Vi er berre 18 studentar i klassen dette året, og vi har eit veldig godt forhold til lærarane. Her i Sogndal kan lærarane namnet til studentane. Det betyr ein del for meg. Det trur eg ikkje er vanleg på større studiestader, seier Ane. Ane fortel med stort engasjement om

studentlivet i Sogndal. På fritida nyttar ho mykje tid på studenthuset Meieriet, og ho er med i idrettslaget Studentspretten.

- Det er så mange kjekke tilbod her at det er vanskeleg å seie nei til ting. Når eg har vore heime eller på reise, er eg redd for at det er så mykje eg har gått glipp av, seier Ane. Og ho trivst veldig godt med å bu i kollektiv: - Vi er fire venninner som bur saman, og vi har det så kjekt! Vi har felles middagar og finn på mykje artig i lag. Ane har med andre ord ingen problem

med å fylle timeplanen. Ein gong i veka er ho trenar for eit jentelag i volleyball i Sogndal Idrettslag. - Det er kjekt å gjere ein innsats for lokalsamfunnet, seier Ane som gler seg til å bli ferdig kroppsøvingslærar. Kva er viktige eigenskapar for ein kroppsøvingslærar? - Ein må ha mykje kunnskap om helse og idrett og ha ein evne til å sjå kvar elev. Det er viktig å setja fokus på at aktivitet er noko positivt. Me er forskjellige. Ikkje alle likar å trene og drive med idrett. Det eg kan tilføre, og som eg trur er viktig, er at dei unge får eit positivt forhold til det å vere i fysisk aktivitet, seier Ane.

Idrett og kroppsøving bachelor Du lærer korleis idrettsaktivitetar er bygde opp. Du lærer å leggje tilrette for og leie læringsprosesser. Du lærer å planlegge, gjennomføre og analysere ulike idrettar. Les meir på hisf.no.


hsf

STUDENT

15


16

STUDENT

hsf

idrett og friluftsliv

Idrett årsstudium Gaute Heggvold, 21 år Hvorfor studerer du idrett?

– Jeg vil gjerne jobbe med rehabilitering og opptrening. Jeg vil undervise, men jeg har ikke bestemt meg for om det skal være i eller utenfor skoleverket. Når du velger idrett, kan du jobbe på et veldig bredt felt, for faget kan brukes til nesten alt. Det trengs fysisk aktivitet på alle arbeidsplasser, så man kan for eksempel bidra til å legge til rette for trening og aktiviteter. Idrettsfag vil aldri være bortkastet. Hvorfor ville du studere i Sogndal?

Idrett, fysisk aktivitet og helse bachelor Tale Irgens Birkeland, 21 år Hva synes du om å studere idrett i Sogndal?

– Jeg trives godt på idrett, og jeg liker spesielt at helse er en del av studiet. Vi har sykdomslære og lærer om hva fysisk aktivitet kan gjøre for kroppen med tanke på forebygging av sykdommer og rehabilitering. Jeg har lyst å ta master ved Norges idrettshøgskole og studere fysisk aktivitet og kreft, slik at jeg kan jobbe med det.

– Tilbudet innen friluftsliv gjorde at Sogndal var et veldig naturlig valg. Du trenger bare å gå ut døren for å være midt i naturen. Jeg kommer fra Oppdal, så jeg står mye på ski og har allerede vært noen turer på Sognefjellet. Jeg kjenner det kribler i beina nå som vinteren nærmer seg. Det er gode muligheter for toppturer her i nærheten.

– Det er mange friluftslivsfolk her, og når de skal fortelle om Sogndal nevner de alltid friluftslivet og at du kan gå på ski hele tiden. Men de nevner ofte ikke studiet. Folk kommer hit på grunn av mye annet. Men det er først og fremst skolen som gjør at jeg liker å være her. Det er flinke lærere, og alt er godt tilrettelagt, det er bedre enn å studere i en stor by der folk blir spredd.

Fakta om idrett, fysisk aktivitet og helse bachelor

Fakta om idrett årsstudium

Du lærer å planlegge, legge til rette, lede og gjennomføre fysisk aktivitet.

Du lærer ballspill, friidrett, orientering, ski, svømming, dans, turn, friluftsliv og andre tidsaktuelle aktiviteter.

Du lærer å kjenne til behov i ulike målgrupper: idrettsutøvere, mosjonister og personer med ulike alders- og funksjonsnivå. Du får kunnskap om fysisk aktivitet som forebygging og opptrening på det fysiske, psykiske og sosiale planet. Les mer på hisf.no.

Studiet gir deg innsikt i teori innenfor anatomi, motorikk, treningslære og idrettens plass i samfunnet. Du lærer å lede, organisere og tilpasse aktiviteter for små og store grupper. Les mer på hisf.no.


hsf

STUDENT

17

Friluftsliv bachelor Asbjørn Daniel Davis, 27 år Kvifor valde du å studere friluftsliv?

Fakta om friluftsliv bachelor Studiet lærer deg å bli ein god og kompetent rettleiar innan friluftsliv. Du lærer å gjennomføre toppturar, vinterturar, breføring og klatring på ein trygg måte. Les meir på hisf.no.

– Eg vil gjerne arbeide med arrangementsplanlegging retta mot naturbasert reiseliv og naturopplevingar. Studiet opner òg dører til undervisning ved folkehøgskule eller institusjonar for vanskelegstilt ungdom. Det var mest naturleg for meg å studere friluftsliv på Vestlandet, med alt naturen her har å by på. I Sogndal kan du dra på enkle turar rett utanfor døra, eller du kan få ekstremopplevingar berre halvannan time unna i Vest-Jotunheimen. – Ved sidan av studiet er eg guide på rundreiser på Vestlandet der vi drar til brear og fjordar og ser på korleis naturen har skapt dei fantastiske landformasjonane. Eg deltek også i eit entreprenørprogram hos Innovasjon Norge som heiter Alkymisten. Her får unge hjelp til å utforme forretningsplanar og lære å starte for seg sjølv. Det er morosamt at dei satsar på at folk skal klare å etablere seg.

Master i idrettsvitenskap Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF) starter opp master i idrettsvitenskap fra høsten 2011. Utdanningen er et samarbeid mellom Norges idrettshøgskole (NIH) og HSF. Hva vil det si å lære i bevegelse, og hvorfor bør man være fysisk aktiv? Master i idrettsvitenskap utforsker betydningen av bevegelseslæring i skole, idrett og friluftsliv, samt fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. I studiet får du fordype deg i ett av emnene bevegelseslæring eller fysisk aktivitet og folkehelse. Andre studieår skal du skrive masteroppgave.

En masterutdanning i idrettsvitenskap fra HSF kan brukes i yrker som lærer, trener og leder, folkehelsekoordinator, konsulent- og rådgivingsarbeid innenfor kommunal, fylkeskommunal og statlig forvaltning, forsking og utdanning med mer. Les mer på hisf.no.


hsf

STUDENT

19

For fulle mugger Før snakket man om pasteurisering og homogenisering på Meieriet i Sogndal. Men det er historie. De siste årene har Meieriet vokst til å bli en av landets mest vitale studenthus og et konsertsted i norgeseliten.


20

STUDENT

Hsf

Fakta om Meieriet Åpnet i 1998 1000 kvadratmeter stort Konsertsal med kapasitet på 550 personer Bygget inneholder barer, kontorer og øvingslokale Har status som et av Norges beste konsertsteder Mer informasjon på meieriet.no

Datarock om Meieriet – Meieriet er selveste Vestlandsfanden i positiv forstand - fest, galskap og en kanonfeit avenue innerst i Sognefjorden. Meieriet er og var et must for ethvert turnerende band med noe som helst respekt for seg selv. Det er alltid en sann glede å få komme tilbake hit.

Det som tidligere var en sentral for

melkeproduksjon i Sogn og Fjordane har nemlig for lengst fått nytt innhold. Laboratoriet er blitt bar, og tanken er blitt en konsertsal med en stemning som overgår de aller fleste konsertsteder i Norge.

studentsamfunnet heter organisa-

sjonen som tilrettelegger aktivitetene på Meieriet. Der er Jon Vold leder. Hvorfor bør man engasjere seg i Meieriet? - Å engasjere seg i Studentsamfunnet betyr at du kan forme din egen studietid slik du selv ønsker at den skal være. Hvis man engasjerer seg, har en medbestemmelsesrett som gjør at en kan være med og forandre Studentsamfunnet og studenthuset til det bedre. Det er også en fantastisk måte

å bli kjent med nye mennesker på, få nye erfaringer og få en fantastisk studietid! Jon trekker frem VEKA, som arrangeres i februar hvert år, som årets høydepunkt. Da kommer noen av landets største artister til Meieriet, men også internasjonalt kjente navn. - VEKA er fantastisk! Det er et av de største kulturarrangementene i Sogn og Fjordane og går over 10 dager. Dagene er proppfulle med gode konserter, utearrangementer, quizer og annet både for studenter og lokalmiljøet. VEKA blir bare større og mer populær for hvert år som går. Men vi har også andre arrangementer gjennom året. Slik at studentene får den studietiden de drømmer om, og vil huske i lang, lang tid, sier Jon.

Men intet studenthus uten frivillige

arbeidere. Meieriproduksjonen holdes i gang av et imponerende antall studenter. Veldig mange av de som studerer på HSF, har et verv på Meieriet. - Det er 21 undergrupper som holder til på Meieriet, og til sammen er det 250 studenter engasjert på huset. Disse studentene er med på å lage aktiviteter slik at huset er åpent hver dag, både på dagtid og kveldstid. Disse gruppene organiserer og gjennomfører alle arrangementer som skjer på Meieriet, enten det er kafèdrift eller konsertavvikling, forteller Jon.


Karin Park om Meieriet – Jeg hadde turnéstart på min aller første Norgesturné noensinne på Meieriet, så det kommer jeg alltid til å huske. Meieriet er en av Norges beste scener. Det var overveldende bra respons.

Postgirobygget om Meieriet – Meieriet er en svært kul scene å spille på. Den er en knakende bra klubbscene, hvor scene og lokale gir en perfekt intimsfære. Vi som band kommer meget tett på publikum, og opplever derfor responsen sterkere enn på en større scene med lenger avstand. Og når i tillegg publikummet på Meieriet er en fryd å spille for, blir det så bra som det bare kan være. Alltid stapp fullt (takk skal dere ha!) og enorm stemning. I tillegg har jo Meieriet en veldig ålreit backstage hvor det er hyggelig å sitte både før og etter show. Og vi får alltid bra oppvartning fra de snille studentene der!


hsf

STUDENT

23

lærarutdanningar og språk

Fakta om grunnskulelærarutdanning Du lærer å lese og handtere ulike utgangspunkt og behov hos barn og unge. Du får øvd deg i å tenkje og handle kreativt. Det er to ulike utdanningar: ei retta inn mot 1. - 7. klasse og ei mot 5. - 10. klasse. Les meir på hisf.no.

Læring som lidenskap Det å hjelpe andre til å forstå, slik at det går opp eit lys for dei. Det er inspirerande, seier Bente Mossige Ask (22). Ho er lærarstudent og vikarlærar med eit brennande engasjement for å lære bort. bente er trygg på at det er lærar ho skal

bli. Det har ho visst heilt sidan ho var ei lita jente. Så ivrig er Bente at ho har meldt seg på i Formel 1-klassen, blant dei som jafsar i seg meir studiepoeng enn normert. Dette året tek Bente 90 studiepoeng. I tillegg har ho to tillitsverv ved høgskulen og jobbar som vikarlærar på si. Kor går grensa, spør vi.

– Det går ikkje an å engasjere seg for mykje. Ein går ikkje tom for engasjement, meiner Bente. Skuleklokka ringjer. Me er på Flatbygdi

skule i Vik i Sogn, halvannan times tur med bil og ferje frå Sogndal sentrum. Inne i eitt av klasseromma sit Bente. Rundt ho er veggane fylte med ark og lappar med ulikt innhald.

Bokstavane i alfabetet, ein engelsk barnesong og nokre teikningar.

Kvifor valde du å utdanne deg til lærar? -Heilt sidan eg var lita, har eg likt å læra vekk og hjelpe andre med å skjøna ting. Dessutan likar eg å vere leiar og løyse problem. Eg har hatt mange gode lærarar sjølv, og eg synest det er spanande å finne


24

STUDENT

Hsf

STORT BEHOV FOR LÆRARAR Vil du bli lærar må du bestemme deg for ei utdanning retta inn mot 1. – 7. klasse eller 5. – 10. klasse. Grunnskulelærarutdanninga er fireårig. Det vil vere stort behov for lærarar i landet vårt om få år.

nye måtar å forklara ting på. Det å hjelpe andre til å forstå, slik at det går opp eit lys for dei. Det er inspirerande, seier Bente.

ville eg fått problem. Det er vanskeleg å velje. Eg vil gjerne gjere begge delar, seier Bente.

oppfatte skuletida som noko meiningsfullt og positivt. Slik vil dei også få større utbytte av skuletida si.

Lærarstudenten Bente jobba som lærar i eitt år før ho begynte på lærarutdanninga ved HSF. No jobbar ho som vikar på fritida og steppar inn viss nokon av dei faste lærarane er sjuke.

Ho fortel om dei ulike utfordringane

- Eg hadde alltid den kjensla då eg var lita; at matte var kjekt, og at det å gå på skulen var kjekt. Eg trur at grunnen til det var at eg fekk til ting. Kjensla av å meistre noko, det rushet og den gleda ein får ved å forstå noko, er så viktig for å lukkast på skulen. Den kjensla vil eg at alle skal få kjenne på , seier Bente.

- Eg kan undervise i alt, men matte er yndlingsfaget. Eg er òg veldig interessert i spesialpedagogikk og likar å undervise få elevar i grupper. Då har ein meir tid til kvar enkelt elev, seier Bente. Kven likar du best å undervise? Små eller større barn? - Eg likar begge delar. Eg likar entusiasmen til dei små. Det er ingenting som er så forfriskande som å vere i ein fyrsteklasse. Dei er så glade for å lære nye ting! Men viss eg skulle velje mellom klassetrinna,

ein møter som lærar. Om at alle barn har forskjellige føresetnader for å ta kunnskap til seg, og at ein som lærar må vere flink til å utvikle strategiar for å kunne lære bort til dei ulike elevane. -Du har elevar som ikkje les norsk i det heile, andre som brukar veldig lang tid på å lære, mens nokon jobbar veldig raskt. Som lærar er det di oppgåve å sørgje for at alle elevane får med seg det viktigaste, fortel Bente. Kva har lærarstudiet gitt av erfaringar?

Gjennom praksisen får eg prøve ut

teoriane i det verkelege livet. Dersom eg greier å overføre mine gode erfaringar med skulen til elevane, kan elevane


hsf

STUDENT

25

lærarutdanningar og språk

Engelsk årsstudium Laila Kristin Sande, 23 år, Kvifor studerer du engelsk?

– Eg har alltid likt engelsk språk, litteratur og historie. Engelsk er nyttig i nesten alle situasjonar. Eg var veldig spent på studiet, for eg hadde høyrd at det var vanskeleg. Mange trur det er lett med engelsk sidan dei har hatt det i mange år på skulen. Lærarane er veldig kjekke og flinke, dei kan mykje. Eg trivst godt med undervisninga. Du får ei klassekjensle, og du får god oppfølging av lærarane. Det er ein del arbeid, men om du er innstilt på det, er faget heilt supert. – Eg vurderer å studere meir engelsk etterpå. Eg vil gjerne til utlandet, men om eg skal studere meir i Noreg, vil eg bli i Sogndal. Eg prøver å setje saman ein bachelorgrad. Etter studia kan eg godt tenkje meg å undervise i vidaregåande skule. Eller på ein høgskule, men då må eg ta mastergrad.

Bli lærar ved å ta fag og PPU Ei rekkje av våre fagstudium kan brukast i lag med PPU – praktisk pedagogisk utdanning - og på den måten kvalifisere deg til å bli lærar. Du vil då kunne undervise frå 5. klasse og oppover, på vidaregåande skule eller folkehøgskule avhengig av kva for fag du har. Kravet for å bli lærar er at du har tre år med skulefag eller skulerelevante fag. I studiumoversikten kan du sjå kva for fag hos oss som eignar seg til denne kombinasjonen. PPU er eittårig, men går også på deltid over to år. Du kan ta PPU etter å ha studert fag i minst tre år eller har yrkesfagleg bakgrunn.

Fakta om førskolelærerutdanning bachelor Studiet gir deg kunnskap om hvilke arbeidsoppgaver som inngår i yrket som førskolelærer. Det gir forståelse av hva det vil si å være kompetent i møte med barn i barnehagen. Du får kompetanse til å skape en hverdag som både barna og de ansatte opplever som meningsfull og interessant. Les mer på hisf.no.

Førskolelærerutdanning bachelor Robert Mowatt Haugland, 23 år Hvorfor har du valgt dette studiet?

– Jeg jobbet på en barneskole i to år som ringevikar, lærer og assistent og fant ut at yrket passer for meg. Jeg dro til Sogndal fordi jeg hadde hørt at det var god oppfølging på studiet, og det stemte. Faglærerne er dyktige, og samarbeidet med lærerne i felten har vært veldig inspirerende. Studiet har åpnet mange muligheter. Jeg har vært fem uker i praksis i Danmark, og i februar skal jeg til Zambia for å skrive bacheloroppgave. Hvordan er det å bo og studere i Sogndal?

– Hvis du er litt på hugget, så er mulighetene uendelige. Du må utnytte tilbudene som finnes! Jeg er undergruppeleder for Bar og vakt på Meieriet, og det har gitt gode muligheter til å bli kjent med folk, i tillegg til alle de nyttige erfaringene med drift, konserter og det å skape et godt studentmiljø.

Fakta om engelsk årsstudium Du lærer god engelsk språkbruk i skrift og tale. Du lærer mykje om engelsk og amerikansk samfunnsliv og får lesa og diskutera god engelskspråkleg litteratur. Les meir på hisf.no.

masterstudium Som ferdig utdanna lærar eller førskulelærar kan du gå vidare på masterstudium. Hos oss kan du spesialisere deg i: – spesialpedagogikk med vekt på lærevanskar eller logopedi – organisasjon og leiing med vekt på utdanningsleiing – læring og undervisning


26

STUDENT

Hsf

Fri flyt

Foto: Finn Loftesnes

Episentret for friluftsopplevingar ligg i Sogndal og Førde. Herfrå kan du reise på surfing i høge bølgjer eller køyre offpiste i rikelege mengder med pudder. Studentane sin friluftsforkjempar heiter Lurkarlaget.


28

STUDENT

Hsf

Fakta om Lurkarlaget Stifta i 1991. Tilbyr ei rekkje ulike aktivitetar, blant anna bli-kjent-tur, toppturar til fots og med ski, elvepadling, klatresamling, fisketur, surfeturar, brattkortkurs og breturar. 300 medlemmar. Lurkarlaget disponerer utstyr som medlemmane vederlagsfritt kan låne. Meir informasjon på: lurkarlaget.no.

Det tar ikkje meir enn nokon minutt

så har du det meste innan rekkevidde. Skikøyring i Sogn skisenter, toppturar med perfekt pudder på Blåfjell og Togga eller klatring på Kvam. –Friluftsmoglegheitene er nesten uendelege. Samstundes er vi opptatt av at det ikkje treng å vere så ekstremt. Vi vil at fleire skal ha moglegheit til å vere med på turane. Gjennom Lurkarlaget kan studentane få nye venner på tvers av miljøa. Vi arrangerer måndagsturar, som er korte fotturar ein kan være med på sjølv om ein ikkje er hardbarka friluftsentusiastar, seier leiar for Lurkarlaget, Tor-Erik Moen.

Studentane si eiga friluftsgruppe

har over 300 medlemmar som deltek på aktivitetar i regi av Lurkarlaget. - Vi arrangerer mange turar, men også festar, julebord og kveldar der vi ser skifilmar, fortel Tor-Erik. Kvart år arrangerer Lurkarlaget Noregs høgaste 17. mai-tog i 2000 meters høgde. Dei siste åra har Fjellsportfestivalen blitt arrangert i Sogndal. Den er eit viktig supplement til Lurkarlaget sine aktivitetar. Festivalen kan by på hundekøyring, isklatring og andre friske utfordringar.


hsf

STUDENT

sprettent tilbod For dei av studentane som heller vil drive inneaktivitetar er studentidrettslaget Studentspretten ideelt. Sogndal har ein stor idrettshall med mange moglegheiter, men er du av typen som stadig vekk hamnar på djupt vatn, kan dette også være noko for deg. Studentspretten har nemleg ei undergruppe som heiter Sjøspretten som driv med dykking. Andre aktivitetar i Studentspretten er friidrett, basketball, fotball, volleyball og innebandy. Meir informasjon på: studentspretten.hisf.no.

Fakta om Fjellsportfestivalen Kallast også ”Bratt moro”. Vert arrangert 17. – 20. februar. Tilbyr alt frå foredrag via filmvisningar til hundekøyring, isklatring og frikøyring på ski. Les meir på fjellsportfestivalen.no.

29


30

STUDENT

Hs f

HELSE- OG SOSIALFAG

Henriettes anatomi Det begynte med en flaske vann på en utdanningsmesse. Nå går Hortenjenta Henriette Sørbøe (20) andreåret på sykepleiestudiet i Førde.

Ja, det var sånn jeg ble oppmerksom

på HSF. Jeg var på utdanningsmessen på Lillestrøm og ble møtt av noen hyggelige ambassadører med vannflasker. Jeg kom i snakk med en av ambassadørene og plutselig ville jeg reise til Førde, sier Henriette. - Foreldrene mine syntes det var en bra mulighet. Det å pakke kofferten og flytte så langt hjemmefra gir verdifull livserfaring. - Det var litt skummelt å komme til en ukjent plass, men det gikk fort over. Jeg ble fort kjent med de andre studentene. Før studiestart var jeg allerede blitt kjent med fem jenter på kullet, sier Henriette.

Hun hadde egentlig tenkt å gå på lege-

studiet, men fant ut at sykepleieryrket nok passer henne best. - Jeg vil ha et yrke der jeg kan jobbe med folk. Som sykepleier får du mye og nær kontakt med folk, mer enn det du har anledning til som lege, mener Henriette.

Sykepleierstudiet i Førde er kjent for

Det betyr at vi får prøvd ut mange ulike situasjoner der sykepleiere jobber. Før jeg begynte på studiene, hadde jeg sommerjobb på en demensavdeling på et sykehjem. Det var en stor overgang for meg som aldri hadde vært på et sykehjem før, sier Henriette, som har hatt en bratt læringskurve det siste ett og et halvt året.

innstilling du har. Det å hjelpe folk gir også energi, sier Henriette. HSF er kjent for et godt læringsmiljø og nærhet mellom lærere og studenter. Dette er også noe som Henriette verdsetter.

- Hvis du trenger hjelp, kan du bare banke på døra til en av lærerne. De er veldig tilgjengelige, sier Henriette.

Horten-jenta har allerede blinket seg

ut et område hun særlig kunne tenke seg å jobbe på.

- Akkurat nå kunne jeg tenkt meg å bli jordmor eller helsesøster. Jeg har alltid vært opptatt av barn. Foreløpig er det de to jobbene som frister mest. Men det kan endre seg i løpet av studiene, sier hun. Det er et godt miljø i Førde. Det er lite, men vi er en godt sammensveiset gjeng, sier Henriette som er engasjert i studentmiljøet på fritiden. Jeg tror nøkkelen til å bli kjent med folk er å engasjere seg. Jeg jobber på studentpuben Akutten utenom forelesningene.

å holde svært høy faglig kvalitet, og Henriette har oppdaget at faget også gir mange muligheter.

Å være sykepleier er givende, men det er også et krevende yrke. Hvordan ser du på det?

-Det er en veldig anvendelig utdanning. Halvparten av studiet er praksis.

- Det kan være tøft, men hvordan du takler yrket avhenger også av hvilken

Fakta om sykepleie bachelor Treårig utdanning i Førde. Du lærer hvordan hverdagen til en sykepleier er både i kommunehelstjeneste, på sykehus og i andre institusjoner. Du lærer å møte pasienter, pårørende og medarbeidere på en kompetent måte. Du lærer å utføre sykepleieyrket ut fra gjeldende lover, regler og yrkesetiske retningslinjer. Det er opptak til både ordinær studiestart om høsten og til studiestart i januar. I 2011 er det også opptak til deltidsstudium i sykepleie. Les mer på hisf.no


hsf

STUDENT

31


32

STUDENT

Hsf

helse- og sosialfag

Starte på sjukepleie i august eller januar eller ta deltidsstudium? Til bachelor i sjukepleie kan du søke opptak til ordinær studiestart om hausten eller til studiestart i januar. Annakvart år går det også an å starte på sjukepleie som deltids-studium. Då tek studiet fire år i staden for tre. Deltidsstudiet startar opp hausten 2011.

Vernepleie bachelor Fredrik Wigum, 24 år Hvorfor studerer du vernepleie?

– Jeg har lyst til å jobbe med mennesker. Jeg har tidligere arbeidet på sykehjem og på dagsenter for psykisk utviklingshemmede, og jeg synes det er spennende. Akkurat nå er jeg i praksis på et sykehjem i Leikanger. Det er tre praksisperioder i studiet, hver på 11 uker. I det tredje året har vi også mulighet til å reise ut, blant annet for å ha praksis i Afrika. Det kan jeg godt tenke meg å gjøre. – Etter studiene har jeg lyst til å jobbe innenfor psykiatri, men jeg har ikke helt bestemt meg. Det er fint med praksis i studiet, for da kan du se hvilke muligheter du har.

Barnevern - barnevernspedagogutdanning bachelor

– Å studere i Sogndal kan jeg anbefale sterkt. Det virker som det beste stedet jeg kunne havne! Vi er bare 12 på studiet nå, så det er jo en fin gjeng.

Ane Ulrikke Herfjord, 26 år Hvorfor valgte du å studere barnevern?

– Jeg tror jeg har visst det hele livet! Familien min har hatt en del med barnevernet å gjøre, siden jeg har vokst opp med en fostersøster. Etter at jeg begynte på studiet her, ser jeg hvor viktig det er å lære teori og måter å forstå ting på. Vi lærer også om de ulike etatene og deres forhold til hverandre, og det er veldig nyttig. Hva vil du bruke utdanningen din til?

– Før tenkte jeg alltid at jeg ville bli saksbehandler, men nå har jeg mer lyst på en jobb der jeg kan gjøre en forskjell. For eksempel i et departement, der jeg kan være med på å gjøre lovverket bedre. Det er irriterende å være ute i felten og se ting som ikke fungerer!

Fakta om vernepleie bachelor Du lærer å arbeide med folk som trenger spesiell tilrettelegging: psykisk utviklingshemmete, personer innen rusomsorg, psykiatri, barnevern, eldreomsorg m.m. Du lærer å se og forstå brukernes behov. I praksisperiodene blir du utfordret både på det faglige og etiske i møte med mennesker som trenger pleie og omsorg. Les mer på hisf.no.

Fakta om barnevern - barnevernspedagogutdanning bachelor Studiet gir innføring i teoretiske begrep som du skal gjøre om til praktiske handlinger i barnevernsfaglig arbeid. Du lærer å planlegge og bruke ulike aktiviteter og hjelpetiltak. Du lærer å ta vanskelige avgjørelser i forhold til andre personer. Les mer på hisf.no.


hsf

STUDENT

33

Sosialt arbeid - sosionomutdanning bachelor Maria Cecilie Kalstad, 23 år Kvifor har du valt dette studiet? Fakta om sosialt arbeid – sosionomutdanning bachelor Du lærer kva som skaper og opprettheld sosiale problem. Du lærer kva for rettar ein har i vanskelege livssituasjonar. Du lærer om kommunikasjon og samhandling. Les meir på hisf.no.

– Eg gjekk eigentleg på marknadskommunikasjon på BI, men eg fann ut at eg har personlege eigenskapar som passer betre til å arbeide med menneske. Eg har tenkt på både familieterapi og kriminalomsorg, men det er mange vegar å gå. – Studentsamfunnet er alt for meg, eg er verkeleg blitt bitt av basillen. Der er ei heilt utruleg stemning! No er eg bookingansvarleg på Meieriet, og eg ser at eg kan nytte faget mitt her òg. Du blir ein menneskekjennar, og du blir flink til å jobbe saman med andre. Eg trur faget vil ha nytte i ein slik bransje også, og eg har lyst å jobbe med musikk og management. No har aldri eg hatt vanskeleg for å kome i kontakt med folk, men eg kan godt tenkje meg at om du er fersk student som kjem rett frå vidaregåande, så vil du synest det er heilt mega å vere her.

Opplev Afrika!

Har du ambisjonar om å bli leiar?

Bli kjend med ein ny kultur, nytt språk og nye menneske. Global Knowledge er relevant som fordjupingsemne i førskulelærarutdanninga, men også i sjukepleie, barnevern, vernepleie og sosionomutdanning. Du får teoriundervisning i Sogndal før praksis, prosjekt- eller feltarbeid i Zambia. Dette er ei populær ordning som mange har prøvd ut.

Dersom du likar å ta ansvar og ta på deg leiaroppgåver, kan du plusse på utdanninga di som sjukepleiar, sosionom, barnevernspedagog eller vernepleiar med ein mastergrad i organisasjon og leiing. Men først må du ha vore i jobb eit par år. Studiet er samlingsbasert og går på deltid over fire år slik at ein kan ta det ved sida av jobb.


34

STUDENT

Hsf

Studentar som forskar

Katastrofeforskarane Djupe fjordar, bratte fjell, isbrear som smeltar og vêrtilhøve som berre vil bli meir ustabile når klimaendringane tek tak for alvor. Julie Heggdal Velle (21) og Geir Magne Tyssebotn (36) har valt å forske på den farlege geologien

Dei to tredjeårsstudentane skriv no bacheloroppgåva si med utgangspunkt i ei skredutsett dalside. - Me vil prøve å finne samanhengen mellom nedbør, endra klima og det som heiter poretrykk. Å måla poretrykket handlar om å kartleggja fastheita i underlaget. I oppgåva vil me analysere dette komplekset, og forhåpentleg utvikle parameter som kan fortelje oss når eit eventuelt skred kan bli utløyst, seier Geir Magne. geologistudentane på HSF kan

i sitt siste semester på bachelor ta spesialisering innanfor det som har fått namnet Geohazards and climate change. På norsk heiter det geofare. Studiet tek for seg naturkatastrofar og søkjer å problematisere korleis dei oppstår, og kva ein kan gjere for å førebyggje.

vakte særleg interesse utanfor akademia før flodbølgjekatastrofen råka Asia i romjula 2004. Sidan har fokuset på ekstremvêr tatt av. -geofare er eit omgrep som vert brukt

når dei geologiske tilhøva vert farlege for folk, forklarar professoren.

– Me veit at klimaendringane vil føre til fleire ras og meir ustabil geologi. Derfor treng me fleire geologar med kompetanse. vestlandet var åstad for heile tre

tsunamikatastrofar i førre hundreår. – Det er berre eit tidsspørsmål kva tid det skjer igjen. Derfor er det viktig å kartleggje ustabile fjellsider. Me må finne dei, forstå dei og tolke om dei er farlege eller ikkje, seier professoren og viser til beredskapen rundt det risikoutsette Åkneset på Sunnmøre. Korleis ein studerer slike risikoområde, er ein del av studieprogrammet.

– Sogndal ligg svært godt plassert for å studere geofare. Skred er ei aktuell problemstilling på Vestlandet, seier Stein Bondevik. Han er professor i geologi ved HSF.

professoren håpar han kan vere med

stein har forska på tsunamiar sidan tidleg på 90-talet, eit fenomen som ikkje

- Dei funna som studentane gjer i bacheloroppgåver, vil vere verdifulle

på å utdanna geologar som kan vurdere skredfare i framtida.

for forskarane. Vi brukar materiale frå studentane sine arbeid som underlag for å forstå meir. - Me treng folk som kan bistå med kunnskap om skred og fare knytt til nedbør, seier han. Det vil alltid oppstå naturkatastrofar. Me må berre finne måtar som gjer at me kan leve med dei, seier professoren. julie og geir magne seier at faget er spanande, og at ein medverknad til det er førelesarane.

-Me har enno ikkje møtt på ein førelesar som ikkje brenn for faget. Det er vanskeleg å ikkje bli smitta av engasjementet, seier dei to og legg til: - Det er ei allsidig utdanning. Me kan reise kor me vil. Jobbar er å finne både i det offentlege og i private konsulentselskap.


hsf

STUDENT

37

jus – samfunnsfag – historie – sosiologi

Fakta om sosiologi – ungdomssosiologi bachelor Studiet gir innsikt i ungdom sine oppvekstvilkår i eit samfunn som er prega av raske endringar både kulturelt, sosialt og materielt. Ein lærer sosiologisk-/samfunnsvitskapleg tenkjemåte og metode. Faget gir kunnskap til å utforme eit større, skriftleg arbeid der ei sosiologisk problemstilling blir drøfta og analysert. Les mer på hisf.no.

Frå scene til lesesal Ketil Thorbjørnsen (30) gjekk frå Pink Floyd og Bob Dylan til studiar i ungdomssosiologi ved HSF. – Studiane har gitt meirsmak. No kan eg tenke meg å forske, seier Ketil. Ketil sit ved eit bord utanfor ei av

førelesningssalane på HSF. Han fortel om ein barndom flaska opp på blues, Pink Floyd og Bob Dylan. Noko som igjen påverka han til å velje ein karriere som musikar. Men så sa det stopp. - Eg hadde jobba som musikar i mange år. Så fekk eg ei dotter og følte behov for litt meir stabilitet. Eg tenkte at eg måtte få meg eit liv, smiler Ketil.

Løysinga blei bachelorstudiet i sosiologi

ved HSF. Ketil, som er frå industribygda Høyanger og som til dagleg bur i Årdal, pendlar kvar dag og følgjer førelesningane i Sogndal. - Eg har alltid lest mykje bøker, så det var eigentleg ei naturleg utvikling det å begynne å studere. Korleis var overgangen til studenttilværet?

- Det har vore heilt supert. Det er mykje å setje seg inn i, men eg er kjempeinteressert så eg les ein del på eiga hand. Det har rett og slett gitt meg utruleg mykje, seier Ketil. Han går no tredjeåret og er travelt oppteken med å skrive på bacheloroppgåva.

- Eg skriv om på kva måte sosial bakgrunn verkar i møte med utdanningsinstitusjonen. Sidan eg er frå ei industribygd, er eg oppteken av på kva måte bakgrunn har noko å seie for korleis ein får innpass på ulike arenaer, seier Ketil, som flyttar til Bergen til hausten for å ta mastergrad. - Det er veldig bra fagleg oppfølging her i Sogndal. Det er ein liten og tilgjengeleg institusjon, og ein uhøgtidleg tone mellom studentar og førelesarar. Eg har hatt

veldig god nytte av faglege diskusjonar med lærarane, seier Ketil. Sosiologistudiet har i seg mange

ulike retningar. Organisasjonssosiologi og politisk sosiologi er nokre av dei fagfelta ein kan dykke ned i. - Veldig mange av desse retningane er interessante, men eg er mest oppteken av avvik, og det å sjå kva som gjer at nokon fell utanfor i ulike samanhenger, og kva som gjer at mange ikkje klarar å tilpassa seg velferdssamfunnet sine normer. Dette er òg ei stor utfordring for det norske samfunnet, ikkje minst i forhold til integrering, meiner Ketil.


38

STUDENT

Hsf

jus – samfunnsfag – historie – sosiologi

Historie bachelor Katrine Henden, 21 år Kva synest du om å studere historie?

– Historie er kjempekjekt. Vi er veldig få på studiet, så vi har utruleg god kontakt med lærarane. Før eksamen var det ein lærar som sa ”berre ring meg heime om du har spørsmål, det gjer ikkje noko om det er laurdag eller søndag”. Eg trur eg er blitt løfta fleire karakterar fordi eg heile tida kan spørje og få ei grundig forklaring. Det vert òg mykje meir forpliktande når vi er så få, enn om det hadde vore 200 på faget. Du må førebu deg til timane, for du kan vere sikker på at du blir spurd!

Jus årsstudium Emil August Fjellvang, 21 år

– Målet mitt er å bli lærar, men eg synest det er greiare å ikkje ta profesjonsstudiet og heller setje graden saman av fag. Då kan eg framleis velje noko anna seinare. Dessutan blir eg samstundes kvalifisert til å undervise i vidaregåande skule.

Kva synest du om å studere jus i Sogndal?

Eg fekk ein god start med ei kjekk og inkluderande fadderveke. Dette gjorde at miljøet i klassen er veldig godt. I studiet er det mykje førelesingar og seminaroppgåver der vi diskuterer problemstillingar og får fagleg rettleiing. Lærarane stiller opp og svarar på spørsmål til ei kvar tid.

Fakta om historie bachelor

Grunnen til at eg valde Sogndal, var at eg ville oppleve noko heilt anna enn Oslo, der eg har vakse opp. Sogndal viste seg å vere ein studiestad med eitt av dei beste samhalda i Noreg , omkransa av ein fantastisk natur - ei sjarmerande perle.

Faget gir deg kunnskap om og innsikt i viktige sider av den historiske utviklinga i og utanfor vårt eige land.

Kva skal du bruke studiet til?

Studiet skaper auka forståing for mennesket sin situasjon under skiftande samfunnstilhøve.

Eg vil bli advokat. Dette årsstudiet kan eg bruke som første året av masterstudiet ved UiB. Grunnen til at eg vil bli advokat er noko tilfeldig. Eg var på ei back-packerreise i Asia og las ein del romanar på togturane. Nesten alle handla om advokatar, og dette vekte interessa mi for yrket.

Fakta om jus årsstudium Studiet gir deg kunnskap om korleis rettssystemet er oppbygd , og korleis juristar tenkjer når dei løyser rettsspørsmål. Årsstudiet kan inngå som første år ved masterstudiet i jus ved Universitetet i Bergen. Les meir på hisf.no.

Les meir på hisf.no.


hsf

STUDENT

39

Samfunnsfag årsstudium Tord Magnus Mikkelsen, 19 år Kvifor studerer du samfunnsfag?

– Samfunnsfag er mitt sterke fag, så det var eit enkelt val. Eg tenkjer litt på å bli lærar, i alle fall no. Eg kom rett frå vidaregåande skule, så dette er det første faget mitt. Samanlikna med vidaregåande er alt mykje friare. Du kan organisere tida di slik du vil, og styre di eiga verd. Lærarane er dyktige, og eg har funne meg godt til rette i klassemiljøet. No tek eg didaktikk med tanke på å bruke faget i læraryrket. På dette kurset er vi ni studentar, medan på det førre kurset i eldre historie var vi 20-30. Det er fint at vi tek eksamen etter kvart og gjer oss ferdige med eitt fag om gongen. – Det er veldig greitt at det er gangavstand til alt her i Sogndal. Du slepp å tenkje på bil eller buss eller sykkel!

Ungdomssosiologi årsstudium Hege Moen, 20 år Hvorfor studerer du ungdomssosiologi?

– Målet mitt er å komme inn på Politihøgskolen, men jeg er bare 20 år og har god tid, så jeg hadde lyst til å finne på noe annet først. Jeg hadde hørt gode ord om Sogndal fra andre, og studiet virket veldig relevant. Akkurat nå er det mest generell innføring i sosiologi, og så blir det siktet mer inn mot ungdom og ungdomsproblematikk etter hvert. Det er et bra studium, og jeg har inntrykk av at det passer bra i forhold til målet mitt.

Fakta om samfunnsfag årsstudium Studiet er sett saman av fire emne: eldre og nyare historie, globalisering og forskingsmetode. Du kan ta kvart emne separat eller kombinere det med andre studium. Første semester har ei veke frivillig ekskursjon til Estland. Les meir på hisf.no.

– Planen min var egentlig bare å ta et årsstudium, men nå trives jeg så godt i Sogndal at jeg vurderer å bli her ett eller to år til. Det er på grunn av det gode studentmiljøet. Det er et veldig inkluderende miljø her. Du blir fort kjent med mange andre og blir del av en gjeng.

Fakta om ungdomssosiologi årsstudium Studiet gir økt kunnskap om ungdom sine oppvekstvilkår i et samfunn preget av raske endringer i både kulturelle, sosiale og materielle forhold. Sentrale tema er ungdom sett i forhold til utdanning, arbeidsmarked, kjønnsroller og ungdomskulturer. Du får grunnleggende innføring i sosiologisk/samfunnsvitenskapelig tenkemåte og metode. Les mer på hisf.no.

Smake på studiet ved å ta eit emne? Bachelorstudia i historie og sosiologi består av ei rekkje emne som det går an å ta einskildvis. Det inneber at du kan søkje om å bli sokalla ”emnestudent” og følgje undervisninga på eitt eller fleire emne som du tykkjer verkar interessante. Kvart emne vert undervist i periodar, slik at du vert ferdig i løpet av nokre veker.


40

STUDENT

Hsf

studietilbod ved Høgskulen i Sogn og Fjordane

HELSE- OG SOSIALFAG Sjukepleie, studiestart både august og januar, bachelor i Førde Sjukepleie, samlingsbasert deltid, bachelor i Førde Barnevern – barnevernspedagog, bachelor Sosialt arbeid – sosionom, bachelor Vernepleie, bachelor Lærarutdanningar og språk Grunnskulelærar 1 – 7, 4-årig yrkesutdaning Grunnskulelærar 1 – 7, samlingsbasert deltid, 4-årig yrkesutdaning over 5 år Grunnskulelærar 5 – 10, 4-årig yrkesutdaning Førskulelærar, bachelor Førskulelærar, samlingsbasert deltid, bachelor over 4 år Praktisk-pedagogisk utdanning – PPU, årsstudium Engelsk, årsstudium Idrett og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og helse, bachelor Idrett og kroppsøving, bachelor Friluftsliv, bachelor Idrett, årsstudium Økonomi – leiing – reiseliv Eigedomsmekling, bachelor Økonomi og administrasjon, bachelor Reiselivsleiing, bachelor Reiseliv, årsstudium Bedriftsøkonomi, årsstudium jus – samfunnsfag – historie – sosiologi Historie, bachelor Sosiologi – ungdomssosiologi, bachelor Ungdomssosiologi, årsstudium Samfunnsfag, årsstudium Jus, årsstudium Fornybar energi - geologi – landskap – ingeniørfag Ingeniør, elektro, bachelor i Førde Ingeniør forkurs, eittårig i Førde Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur, bachelor Geologi og geofare, bachelor Fornybar energi, bachelor Naturfag, årsstudium masterstudium Idrettsvitenskap Læring og undervisning Organisasjon og leiing, med spesialisering i utdanningsleiing eller helse- og velferdsleiing Spesialpedagogikk I tillegg har vi vidareutdanningar innan skule- og barnehagesektoren og helse- og sosialsektoren. Der ikkje anna står oppført, går studiet i Sogndal. Du finn meir informasjon om studietilbodet på hisf.no.


hsf

STUDENT

41

StudiestadanE Sogndal OG FØRDE

Sogndal

til og frå sogn og fjordane

Sogndal er sentrum for utdanning og forsking i Sogn og Fjordane. Bortimot 2000 studentar saman med 7000 fastbuande gjer Sogndal til ein bygdeby med svært ungdommeleg befolkning.

Ekspressbuss

Du vil fort oppdage at dette er ein vel tilrettelagt studiestad med korte avstandar mellom utdanningsinstitusjonar, butikkar, treningssenter, studentaktivitetar og studenthuset Meieriet.

Fleire daglege bussavgangar til og frå Bergen, Ålesund, Oslo og Lillehammer. Studentrabatt 25-50%. Trådlaust internett ombord. Plassgaranti – førehandsreservasjon berre for grupper over 9 personar. Ekspressbåt

Studentmiljøet er mangfaldig. Du vil møte medstudentar med mange ulike interessefelt.

Dagleg forbindelse mellom Bergen og Sogn og Fjordane med ekspressbåt som har 50% studentrabatt.

Utfordrande natur byr på spennande opplevingar for dei som likar fjell, fjord og bre. Etter berre éin time i bil når du 40 fjelltoppar på over 2000 moh i Vest-Jotunheimen. I slutten av februar samlar Fjellsportfestivalen skientusiastar til skileik, tøffe turar og kunnskapsformidling.

fly

Med fly kjem du kjapt fram. Flyplass i Sogndal, Førde, Florø og Sandane. Fleire daglege avgangar til og frå Oslo og Bergen. Studentrabatt.

Det er ingen grunn til å sitte med nasen i bøkene heile året. Det er mange aktivitetar du kan drive med i tillegg – sunt for kroppen og godt for hovudet! førde Førde er fylkessenteret med 11000 innbyggjarar. Studentane ved sjukepleieutdanninga og ingeniørutdanninga plussar på innbyggjartalet med om lag 550. Samarbeid mellom næringslivet, det offentlege og Helse Førde med Førde Sentralsjukehus skaper gode faglege miljø. Høgskulen har moderne lokale på Vie. Her er framifrå arbeidsforhold med velutstyrt sjukepleiesenter og eige nettverkslaboratorium. Kantina og studentkroa ”Akutten” skaper gode sosiale rammer for deg og dine medstudentar. Studiemiljøa er små, noko som gjer det lett å knytte vennskap mellom studentar frå dei to fagmiljøa.

FØRDE SOGNDAL Bergen Oslo


42

STUDENT

Hsf

Viktig informasjon for deg som er studiesøkjar

Studieår – studiepoeng – gradar

KOMME GODT I GANG – OG FULLFØRE STUDIET

I samsvar med det internasjonale gradssystemet utgjer eit fulltids studieår 60 studiepoeng.

Vi ønskjer at du skal få mest mogleg ut av studietida di og legg vekt på å skape ein god studiestart. Gjennom fadderordninga håper vi du finn deg til rette frå første dag. Fadrane dine vil hjelpe deg godt i gang med dei faglege og sosiale aktivitetane.

Bachelorstudium - er normert til tre år og tilsvarar 180 studiepoeng. Fullført bachelorstudium gir ein bachelorgrad. Årsstudium - tilsvarar 60 studiepoeng. Eit årsstudium gir ingen grad, men kan i mange tilfelle bli brukt for å byggje ein bachelorgrad.

Alle får kurs i studieteknikk, og du kan melde deg på forkurs i matematikk om du ønskjer det. Du får tidleg i studiet orientering om HSF sitt læringsmiljø og om bibliotekog datatenestene våre.

Masterstudium - er eit toårig fordjupingsstudium som byggjer på ein bachelorgrad og fører fram til ein mastergrad.

Du skal til ei kvar tid vite kva som er opplegget for deg framover. Og blir du i tvil om noko undervegs i studiet, tilbyr vi deg studierettleiing.

Opptakskrav

Tilrettelegging i studiet

Dei fleste bachelorstudia og årsstudia har generell studiekompetanse som opptakskrav. Generell studiekompetanse får du på grunnlag av fullført vidaregåande opplæring eller ein kombinasjon av utdanning og praksis.

Mange har særskilte behov av ulik karakter. Ved HSF har vi lang erfaring i å finne fram til ordningar som kan hjelpe dei som treng ekstra tilrettelegging for å kunne gjennomføre eit studium. I nokre tilfelle kan det vere snakk om forlenga tid på eksamen eller hjelpemiddel i form av pensum på lydbok eller pc. Vi har også ”Studier med støtte (SMS)”, eit lågterskeltilbod til studentar med psykiske problem.

Realkompetanse gjeld søkjarar som har fylt 25 år, og som ikkje har generell studiekompetanse. Realkompetanse er individuell vurdering av søkjaren sine samla kvalifikasjonar ut frå utdanning og arbeidspraksis vurdert opp mot aktuelle studium. Ein del studium har definerte opptakskrav. Sjekk alltid nøye kva som gjeld for det studiet du er interessert i. SØKNAD OG SØKNADSFRIST Dei aller fleste studia søkjer du gjennom Samordna opptak. Nokre få studium søkjer du direkte til Høgskulen i Sogn og Fjordane. Kva for søknadsmåte du skal bruke, står i alle studieomtalane på hisf.no. Søknadsfristen er 15. april. Søkjarar som skal bli vurdert på anna grunnlag enn ordinært opptaksgrunnlag, til dømes på grunnlag av realkompetanse eller utanlandsk utdanning, må søkje innan 1. mars. STUDERE I UTLANDET Drøymer du om å studere i utlandet? Vil du følgje reiselysta di samstundes som du studerer? Då skal du vite at alle våre bachelorutdanningar har lagt til rette for at du kan ta delar av studiet eller eventuell praksis i utlandet. DU SKAL HA DET BRA SOM STUDENT Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane - SISOF tilbyr bustader, kantiner, barnehagar, kro, bokhandel og psykososial rådgjevingsteneste. Dei har fleire typar hyblar og leilegheiter av høg standard med internett inkludert i husleiga. Både studentbustader og andre husvære er rimelegare i Sogndal og Førde enn i dei større byane. Det er fullt mogeleg å bu godt og sentralt for under 2500 kroner. Dei fleste bur så nær skulen at dei ikkje treng bruke pengar på å komme seg frå bustaden til skulen. Du kan søkje om bustad før du har fått studieplass.

Du finn meir informasjon om alt dette på hisf.no og sisof.no Er det noko du lurer på, bør du ringe HSF på telefon 57 67 60 00


utgjevar i Sogn og Fj ordane Postboks 13 3, 6851 So gndal Tlf: 57 67 60 00, E-p ost: post@hi sf.no Høgskulen

ansvarleg

redaktø r Åse Neraa s, HSF

redaksjo

nelt ko nsept Nor PR

design

og produks

jon Orangerie t

foto Magne Sa ndnes (forsid e), Oskar And ersen (stude ntportrett) trykk Norprint Ro tasjon opplag 47 000

Magasinet_2011  

Student magasin for Høgskulen i Sogn og Fjordane. Pdf til flash