ERRSi Teataja Juuni 2016

Page 5

PERSOON

Omanimelise kooli rajanud Ilma Adamson: ,,Tantsuõpetaja peab olema elukestev õppija’’ Intervjueeris Ingela Virkus

Ei juhtu tihti, et üks tantsuõpetaja omanimelise kooli loob. Ometigi leidis mainekas rahvatantsujuht ning -looja Ilma Adamson üle kümne aasta küpsenud mõtte jaoks viimaks piisavalt julgust, et idee ka teostuseni jõuaks ning juba septembrist alustabki esimene kursus Ilma Adamsoni nimelises tantsukoolis oma teed. ERRSi TEATAJA

/ 5


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.