Jubileumkrant 100 jaar Hellendoornse Harmonie 2024

Page 1

JUBILEUMKRANT 100 jaar Hellendoornse Harmonie De Hellendoornse Harmonie is een vereniging die diep verweven is met het dorp Hellendoorn. Samen plezier maken tijdens het spelen van muziek is waar het bij de vereniging om draait. En zij hebben natuurlijk ook een maatschappelijk doel om door middel van optredens evenementen muzikaal op te luisteren, zoals bij de sinterklaasintocht, koningsdag, de lampionoptocht, de avondvierdaagse en het Helders Fees. Zo draagt de vereniging haar steentje bij aan de leefbaarheid van het dorp Hellendoorn en is de doelstelling anno 1924 na 100 jaar nog steeds actueel.

Bloas der mar in, dan geet 't wè good! Hechte vriendenclub Wie de geschiedenis van de Hellendoornse Harmonie bestudeert, komt al snel tot de conclusie dat een aantal vaste gebeurtenissen zich voortdurend herhalen. De jacht op nieuwe leden, de oproep van de voorzitter om de repetities trouw te bezoeken, de strenge woorden van de dirigent om thuis te oefenen en de broodnodige acties om de financiën rond te krijgen. Ondanks tegenslagen waren er ook vele hoogtepunten en bleven 'de jongs bloaz'n'. Pas in 1950 werden de eerste vrouwen toegelaten en vandaag de dag bestaat de harmonie uit een mix van dames en heren, van jong tot oud en is het al 100 jaar een hechte vriendenclub!

Het verhaal van de Hellendoornse Harmonie begon in 1924 toen een groep gepassioneerde muziekliefhebbers van twee noodlijdende clubs zich verenigde om één lokale muziekkorps op te richten, de Hellendoornse Harmonie, die de gemeenschap zou verrijken met vrolijke marsen en harmonieuze melodieën. Geleid door een gedeelde liefde voor muziek en een visie om de culturele weefsels van Hellendoorn te versterken, begonnen de oprichters met vastberadenheid en enthousiasme aan hun missie. Gedurende de daaropvolgende decennia groeide de Hellendoornse Harmonie gestaag, waarbij het orkest niet

alleen een essentiële rol speelde in het culturele leven van Hellendoorn, maar ook een bron van vermaak en inspiratie werd voor de inwoners van de gemeenschap. Met optredens op lokale evenementen, festivals en feesten, en met regelmatige concerten in het dorp, werd de Hellendoornse Harmonie al snel een symbool van trots en verbondenheid voor de mensen van Hellendoorn.

In het eerste reglement anno 1924 stond in artikel 1 geschreven: De muziekvereniging stelt zich ten doel ten eerste: om onder bekwame directie de kunst tot het hoogste op te voeren.

Ten tweede: om de beginselen van de leden onderling niet te kwetsen en ten derde: om door gezellig samenzijn en werken de goede geest van het korps onderling zoveel mogelijk te bevorderen. Tijdens de turbulente tijden van de oorlog en economische veranderingen slaagde de Hellendoornse Harmonie erin om al een eeuw lang muziek te maken voor de gemeenschap. De passie voor muziek en de toewijding aan de vereniging bleven de kern vormen van de harmonie, die generatie op generatie werd doorgegeven, en zo ontstond een hechte band tussen de leden, de muziek en

de lokale bevolking. Met de overgang naar de moderne tijd heeft de Hellendoornse Harmonie haar erfgoed en tradities gekoesterd, terwijl ze ook heeft geïnnoveerd en aangepast aan de veranderende behoeften en smaken van de samenleving. Met de integratie van hedendaagse muziekstijlen heeft de harmonie een brug geslagen tussen het verleden en het heden, waardoor ze relevant blijft en aantrekkelijk voor een breed publiek.

Boven: eerste vaandel ontvangen in 1925 Links: orkest in 1934 tijdens 10-jarig jubileum Rechts: artikel 1 uit het reglement

Verantwoordelijke uitgever: Jubileumcommissie, Hellendoornse Harmonie, 2024 Hellendoorn


ENKELE HOOGTEPUNTEN Oprichting Hellendoornse Harmonie

1924 1937 Gebouw De Tente - Park de Geuren

Promotie naar Ere-afdeling

1953 1961 Oprichting Tamboerkorps

50 jarig jubileum - nieuwe uniformen

1974 1978 Oprichting Boerenkapel

Opening verbouwde muziektent

1989

1996 Oprichting Helderse Klepperbloazers

Concoursprijs met onderscheiding

2001

2024 100 jaar Hellendoornse Harmonie!

2


100 100 jaar jaar Hellendoornse Hellendoornse Harmonie Harmonie in in beeld! beeld!

3


OPTREDENS Concerten, concoursen en sernades In 1924 ging een samenraapsel van de muziekkorpsen Excelsior en Soli Deo Gloria van start onder de naam Hellendoornse Harmonie. Het klikte al snel tussen de muzikanten onderling en de toenmalige secretaris H. Vokkert schreef in zijn jaarverslag dat er ‘geen enkele wanklank meer is gehoord’.

De nieuwe vereniging moest in 1925 op wedstrijdniveau starten in de onderste klasse, de derde afdeling en schreef zich in voor het concours in Meppel. Ze sleepten meteen een eerste prijs met promotie in de wacht. Deelname aan concoursen vergde veel voorbereiding en was altijd spannend. Tijdens één van de concoursen in de jaren dertig sprak de dirigent Louis Sommer de bloednerveuze muzikanten toe met de legendarische woorden ‘Bloas der mar in jongs, dan geet ’t wè good! Uit de jaarverslagen blijkt dat de

club bijna jaarlijks op concours ging. Zelfs tijdens de oorlogsjaren gingen de eerste jaren de concoursen nog door en werd er in 1942 nog deelgenomen aan het concours in Zuidlaren. In 1953 volgde een hoogtepunt met promotie naar de Ereafdeling. Onder barre omstandigheden, waarbij een storm over het concoursterrein de bladmuziek van de lessenaars waaide, behaalde de harmonie 100 punten met promotie naar de Ere-afdeling. Op alle concoursen presteerde de harmonie altijd goed en in 2001 behaalde zij onder leiding

van de huidige dirigent Egbert van Groningen een eerste prijs met onderscheiding. Naast het bezoeken van concoursen nam de vereniging vanaf de jaren zeventig ook deel aan taptoes. Tijdens de viering van 900 jaar Hellendoorn, organiseerde de club zelf een grote taptoe op het sportpark De Voordam. In de wintertijden gaf de harmonie vaak concerten in de ‘Schouwburgzaal’ van de Kroon, De Tonne of in het parochiehuis ’t Schoap. In 1979 nam toenmalig voorzitter Anton van Dam het voortouw voor een actie-comité voor een grote zaal in Hellendoorn, hetgeen

mede hierdoor resulteerde in de sporthal De Voordam. Tot op de dag van vandaag maakt ook de Hellendoornse Harmonie dankbaar gebruik van deze ruimte. In al die 100 jaar van haar bestaan heeft de Hellendoornse Harmonie vele optredens verzorgd en vervult hiermee een belangrijke culturele functie. Zij verlenen medewerking aan optochten, treden op in verzorgingstehuizen en brengen serenades aan hen die iets te vieren hebben. En dit wordt nog altijd zeer gewaardeerd, gezien de sympathie en steun van de bevolking.

1953- Krantenknipsels concours met promotie naar de Ere-afdeling

1942 - Verslag van concours in Zuidlaren

1974 - Demonstratie gemeentehuis voor grote zaal in dorp Hellendoorn

4


TROUWE LEDEN Hechte vriendenclub

Marinus Dijsselhof - lid sinds 1946

Een hechte vriendenclub, zo omschrijft de Hellendoornse Harmonie zichzelf. En dit blijkt ook wel uit het groot aantal leden, de harde kern die al ruim een halve eeuw lid is. Het verenigingsgevoel is enorm en dat moet ook wel als je wekelijks met elkaar repeteert en jaarlijks ruim 15 tot 20 optredens hebt.

Bloas der mar in jongens!

Vrienden voor het leven! Het mooie van een harmonie is dat je samen muziek maakt. Van jong tot oud, van verschillende niveaus en op allerlei instrumenten die elk hun eigen techniek vergen. Samen moet je een prestatie leveren en moet het goed klinken, in balans

zijn. Dat vraagt een kundige dirigent en gezien de verblijftijden van de dirigenten hebben zij het altijd goed naar hun zin gehad bij de Hellendoornse Harmonie. Naast het orkest werd in 1962 het tamboerkorps opgericht en is nu een slagwerkgroep die met moderne percussie-

instrumenten mooie shows organiseren en bij de straatoptredens voorop lopen in de stoet. Vele leden van de harmonie zijn ook nog actief in andere subgroepen, zoals de succesvolle Eschländerkapel en de alom bekende Helderse Klepperbloazers.

De Hellendoornse Harmonie telt nu in totaliteit 110 leden. Hiervan spelen er zo'n 50 in het orkest en 15 bij de slagwerkgroep. Via de muziekschool hebben 20 leerlingen les en leren 15 kinderen blokfluit spelen via de AMV (algemene muzikale vorming) lessen.

Ereleden

Voorzitters

Anton van Dam † Henk Dijsselhof † Marinus Dijsselhof, lid sinds 1946 Ineke Twilhaar-Kemper, lid sinds 1971 Hans Piguillet, lid sinds 1975

1924 - 1928 D.J. Aalders 1928 - 1963 L. Bouwer 1963 - 1970 G. Valk 1970 - 1987 Anton van Dam 1987 - 2012 Hans Piguillet 2012 - 2016 Patrick Wolterink 2016 - heden Jeroen Tijhuis

50+ jaar lid Jan Dijsselhof, Rineke Dijsselhof-Dijsselhof, Rein Dubbink, Bertus Gottemaker, Jan Grooters, Gerard Scheurs, Jo Stegeman, Patrick Wolterink 40+ jaar lid Marco Blom, Alfons Brandwacht, Marcel Brandwacht, Jan Hagen, Marien Heetkamp, Ellen van der Linde-Priem, Heidi Nahuis-Viet, Froukje Stegeman-de Jonge, Wim Tromp, Jeroen Tijhuis, Rob Valk 25+ jaar lid Marieke Bargboer, Christian Brandwacht, Ingrid Brandwacht-Kampman, Nathalie Brouwer, Jessica Brouwer, Lydian Butink, Priscilla Evers, Daniëlle Haarhuis, Otto ter Haar, Carla Piguillet, Eduard Piguillet, Annemiek Evers-Wermink, Jan Valk, Wim Valk

Dirigenten 1924 - 1926 Louis Sommer 1926 - 1927 Albert Sommer 1927 - 1928 L. Grooters 1928 - 1958 Louis Sommer 1958 - 1959 A. Eshuis 1959 - 1966 J. ter Borg 1966 - 1968 H. Alders 1968 - 1975 G. Neurink 1975 - 1980 Eduard Meester 1980 - 2000 Hans Hilgerink 2000 - heden Egbert van Groningen

5


DE GEUREN Het woord ‘geuren’ is een Nedersaksische variant van gaarde, zoals we dat tegenkomen in boomgaard en wijngaard. Vroeger waren dit soort ‘gaarden’ vaak kerkelijk bezit, zoals ook hier het geval is. De Hellendoornse Geuren wordt al in de zestiende eeuw vermeld als ‘de gaerden aan den Brinck’. Het bijzondere van de Geuren zit ’m in de paadjes die er naartoe leiden en het gebied kriskras doorsnijden. Omdat die paden eeuwenoud zijn, werden ze als gemeenschappelijk bezit beschouwd. Een plek om even een praatje te maken. Men komt niet “op stroate”, men kan in zijn gewone kleeren gaan.’ Het privékarakter is het kenmerk van de Geuren in ons oude boerendorp. In 1937 kreeg de Hellendoornse Harmonie de beschikking over een charmante muziektent, die in eerste instantie gedeeld moest worden met zangverenigingen. Het zal in die tijd geweest zijn dat er een parkachtige aanleg verscheen. Tot dan toe was het gebied in gebruik als moestuin en werd er rogge verbouwd. Het parkje was vanaf die tijd regelmatig het toneel voor allerlei

activiteiten. De Geuren is tenslotte ‘van ons’, vinden de Hellendoorners. Vanaf 1963 kreeg de harmonie het alleenrecht van de muziekkoepel 'De Tente' en al gauw volgden diverse verbouwingen. Er was in het gebouw namelijk geen sanitair en na afloop van de repetities werd bij toerbeurt een plaatselijke kroeg bezocht voor een welverdiende borrel. Wellicht dat de zin 'En Mollink schenkt klaren' uit het Helders Volkslied hier zijn oorsprong kent. In 1989 was er een grote verbouwing met nieuwe toiletten, uitbreiding van de bar, bestuurskamer en ruimte voor muzieklessen. De harmonie streeft ernaar om de opleidingen voor de jeugd zoveel mogelijk in de eigen Tente te houden, zodat zij zich snel thuis voelen bij de vereniging. De verbouwingen werden veelal door de leden zelf uitgevoerd en bekostigd middels acties en subsidies. Vandaag de dag vindt jong en oud de weg naar de Geuren voor allerlei activiteiten, zoals buitenconcert van de harmonie en de Eschländerkapel, Geurenpop en Hellendoorn Open Air.

6


CENTENKWESTIE Om een harmonie draaiende te houden is er veel geld nodig. Instrumenten en uniformen zijn duur en het streven is altijd om de vereniging voor jan en alleman toegankelijk te houden. Dit betekent dat men niet zonder donateurs kan en er ook via acties geld in kas moet komen. En hierbij blijkt de bevolking van Hellendoorn gelukkig een hele trouwe, gulle gever. Oud papier Eén van de actie was jarenlang het inzamelen van oud papier. De jongens Dijsselhof fietsten door de wijken met een grote bel op het stuur, zodat de bewoners wisten dat er die ochtend bij hen in de wijk papier werd opgehaald. Alle

dozen aan de kant van de weg werden met de vrachtwagen van 'Van Buren' opgehaald. Later kon men het papier inleveren bij de schuur aan de Bibenstraat en daarna op de Hofmansweide waar maandelijks op zaterdagochtenden containers stonden. In 2015 werd de inzameling door de gemeente overgenomen middels de blauwe containers en moest de harmonie op zoek naar een andere bron van inkomsten. De jaarlijkse plantjesmarkt rond Moederdag en de speculaasverkoop in november zijn nu enkele acties om de kas te spekken.

Commissie van bijstand In 1956 kreeg de Harmonie haar eerste uniform. Bij het 50-jarig bestaan was er een grote inzamelingsactie in het dorp voor nieuwe uniformen, die tot op de dag van vandaag worden gedragen. Enkele gerenommeerde Hellendoornsers vormen een 'commissie van bijstand' en wisten 15.000 gulden bij elkaar te halen voor de uniformen met de slogan:

Loat ze in 't oale pakkien neet stoan, maar in nieje uniformen de stroate op goan!

Dichteres Johanna van Buren schreef regelmatig gedichtjes over de Hellendoornse Harmonie, waarbij ze de bevolking opriep gul te geven. 7


DE TOEKOMST Hellendoornse Harmonie 100 jaar! Een muziekvereniging in het hart van Hellendoorn. Natuurlijk, ons gebouw staat in de Geuren, in het hart van Hellendoorn, maar wij voelen ons ook centraal in de Hellendoornse samenleving.

Als vereniging bieden wij muzieklessen aan om een instrument te leren bespelen. En heeft de leerling de basisvaardigheden onder de knie, dan stroomt hij/zij al snel in bij het Helders Klein Orkest. Zo wordt onze jeugd direct betrokken bij de club.

Denk hierbij ook aan onze instrumenten, dirigenten, uniformen en dergelijke. Daarnaast vergt ons clubgebouw de Tente ook de nodige (financiële) inspanningen. De diverse jaarlijkse acties blijven noodzakelijk om gezond te blijven.

Als voorzitter ben ik bijzonder trots op onze vereniging. Het orkest, de slagwerkgroep, de Eschländerkapel, het dweilorkest De Helderse Klepperbloazers, maar vooral ook onze jeugd. Een groot deel van ons ledenbestand is jeugd en dat is onze toekomst. In deze tijd is het een uitdaging om de jeugd betrokken te houden bij een muziekvereniging, maar ik ben van mening dat wij daar goed in slagen.

Wij staan middenin de Hellendoornse samenleving. We verlenen onze medewerking aan optochten zoals in de intocht van Sinterklaas, we luisteren koningsdag op, brengen serenades en geven concerten. Daarnaast werken wij intensief samen met de andere Helderse verenigingen, bijvoorbeeld tijdens het Helders Fees. Door onze rol als duurzaamheidsambassadeur is dit midden in de samenleving staan de laatste jaren alleen nog maar versterkt.

Het lidmaatschap van de Hellendoornse Harmonie is niet het muziek maken alleen. Het is een hechte club, die als familie voelt. Na repetities, optredens en concerten is de “derde” helft ook een belangrijk gegeven. De leden van de Hellendoornse Harmonie zijn ook trouw, gezien de lange lijst van jubilarissen, tot 75 jaar toe!

Sinds een aantal jaren zijn we betrokken bij het project Tact, waarbij leerlingen van de basisscholen een Klasse(n)Orkest vormen en zo in aanraking komen met muziek maken.

De Hellendoornse Harmonie is ook een gezonde vereniging. Muziek maken is mooi, maar kost ook geld.

De komende 100 jaar zullen gezelligheid én mooie muzikale prestaties centraal blijven staan. Hellendoorn zal nog lang van ons blijven horen! ‘Bloas der mar in, jongs!’

Bestuur Hellendoornse Harmonie Voorzitter: Jeroen Tijhuis Penningmeester: Froukje Stegeman-de Jonge Secretaris: Martijn Dijkman Ellen van der Linde-Priem Nathalie Brouwer Jory Oosterbroek

Egbert van Groningen - 'Mijn' Hellendoornse Harmonie De Hellendoornse Harmonie is een speciale club, een échte vereniging, een hechte vriendenclub. Een club waar ik al 23 jaar dirigent van mag zijn. Ik voelde mij er vanaf het begin meteen thuis en dat gevoel is eigenlijk nooit weggegaan! De Hellendoornse Harmonie had toen, en heeft nog steeds, een speciale plek in mijn hart! “Mijn” Hellendoornse Harmonie heeft ook in mijn ontwikkeling als dirigent een belangrijke rol gespeeld. Dat kwam voornamelijk door ons eerste gezamenlijke concours-optreden in november 2001. Waarbij we met een geweldig resultaat (91 punten!) promoveerden naar de Vaandelafdeling (tegenwoordig 1e divisie). Wat een feest was dat! Door deze prestatie kwamen er aanbiedingen van andere verenigingen (o.a. “Symfonisch Blaasorkest Enschede” en “Excelsior Eibergen”) waardoor ik weer meer ervaring opdeed, ervaring die ook weer de Hellendoornse Harmonie ten goede kwam. Samen hebben we veel mooie dingen gedaan. Grootse showconcerten in de sporthal met artiesten, concoursdeelnames, jeugdprojecten, nieuwjaarsconcerten, kerstconcerten. Elke keer weer zoekend naar een spannend stuk, een bijzondere samenwerking, uitwisselingspartner of concertlocatie. Het is lastig om de bezetting van de harmonie op peil te houden. We mogen nog niet klagen maar je ziet bijvoorbeeld dat kinderen steeds minder snel voor muziekles kiezen. Toch moeten we mijns inziens daar veel in blijven investeren, zodat met deze aanwas de toekomst van de harmonie wordt behouden! Een landelijke trend is ook dat veel volwassenen ervoor kiezen om “toch nog” en instrument te willen leren bespelen. Misschien denk je als je dit leest: “hey, waarom ook niet?” … meld je aan bij de Harmonie. Het is nooit te laat om te leren! Ik feliciteer de “Mijn” Hellendoornse Harmonie met het 100-jarig jubileum en hoop dat we samen deze mooie club in stand houden voor zeker nog eens 100 jaar!

MET DANK AAN ONZE SPONSOREN

GOUD Olthof Beplating, Ross Salland, Total Control & Management ZILVER Auto Aaltink, Akro, BP Classics, Metal Machinebouw, Jacobs Slapen, Maaltijd Thuis Jan Dijsselhof BRONS Bie Olthof, Roelofs Metaalbewerking, Bakker aan Huis Alfons Brandwacht, Bartels Assurantien, Solarlux, Novus Forma project- & woninginrichting, Schuurs Installatietechniek, Monique Vokkert The Travel Club, Harmsen MX Service, Jeannette's Haarmode, Floortje Potgrond, Aannemingsmaatschappij Hegeman, Luminux Line, Kemper Montage VRIENDEN

DE JEUGD Het werven van nieuwe leden vormt een rode draad in het bestaan van de Harmonie. Kinderen vroegtijdig kennis te laten maken met muziek is goed voor de ontwikkeling. De grote toegevoegde, educatieve waarde in de algemene-, neurologische-, motorische- en culturele ontwikkeling van de jeugd is inmiddels wetenschappelijk bewezen. Muziekdocenten zien echter dat bij de jeugd door bijvoorbeeld het vele scrollen op de telefoon de motoriek van de handen achteruit gaat en conservatoria krijgen steeds minder studenten. De overheid moet de noodzaak van kunst en cultuur blijven inzien en een harmonie als verbinder in een dorp koesteren. De Hellendoornse Harmonie wil continuïteit in de vereniging waarborgen door leerlingen, wanneer hun speelniveau dat toelaat, te laten doorstromen naar het orkest of slagwerkgroep. Op die manier ervaren ze zo snel mogelijk het samenspelen en hopen we de jeugd vast te houden bij de vereniging. De jonge leden treden zelf ook op, zoals bij een limonadeconcert of Heldern Got Talent show.

Hellendoorners bedankt voor jullie trouwe support!

Installatiebedrijf Van Dijk, WLC Ledverlichting, P&M Timmerwerken, Gera Tromp Reisbureau, Catapult Creëert, De Wilgenweard, Eetcafé de Gezelligeit, Gerben Kamphuis Keurslager, Het Kluspunt, Jet's Kaas&Zo, Kamphuis Fietsen, Kemper Bouw en Montage, Landgoed De Uitkijk, Landgoed Schuilenburg, MD Optiek, Notariskantoor Oude Engberink, Olthof Verhuur, Schuttevaar Installatietechniek, Stegeman Groenvoorziening & Landbouw, Weidehuus, Ontwerpstudio Nova, Edwin Rutgers Rijopleidingen, Kapsalon Nienke

Meer oude krantenknipsels, foto's, affiches en historisch materiaal vind je op www.hellendoornseharmonie.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.