Page 1

Hedemølle-Nyt Julen 2005


Hedemølle-Nyt udgives af

Hedemølle Efterskole

Hedemølle Efterskole Hedemøllevej 31 8850 Bjerringbro

Hedemølle Efterskole er en selvejende institution, oprettet af Evangelisk Luthersk Missionsforening, der er en missionsforening indenfor folkekirken.

Tlf.: 86 68 50 21 Fax: 86 68 51 22

Skolen har i år fejret 25 års jubilæum og har i skoleåret 2005/06 91 elever fordelt på 8., 9. og 10. klassetrin. Foruden forstander, sekretær og to pedeller er der 12 lærere. I køkkenet er der 6 ansatte.

E-mail: hedemoelle@hedemoelle.dk Hjemmeside: www.hedemoelle.dk

2

Redaktion: Vita Kristensen Jens Dam (ansvarshavende) Fotos: Skolens elever og lærere ISSN: 0109-5765 Tryk: Øko-Tryk

Grundlag:  Bibelen  Den evangelisk-lutherske kirkes bekendelsesskrifter Mål:  At forkynde evangeliet for eleverne  At give almendannende undervisning  At give almen opdragelse Uddrag af skolens vedtægter


I lørdags havde vi forældredag. Her sang vi bl.a. ”Dybt hælder året i sin gang”. Og sådan er det. Om få uger tager eleverne på juleferie, og så er jubilæumsåret 2005 snart afsluttet. 91 elever Endnu en gang kan vi se tilbage på første halvdel af et skoleår, og endnu en gang fyldes vi af taknemmelighed. Vi har haft et efterår sammen med en meget stor flok unge – 91 elever fylder skolens ramme! Det er en stor glæde. Vi er meget glade for elevholdet. Det er fantastisk dejligt, at vi for anden gang har over 90 elever på skolen. De har fundet sammen i et positivt fællesskab i dagligdagen. Eleverne kommer fra hele landet, og igen er vi glade for også at have færinger med på holdet. I år er der fem færøske elever!

Første weekend I skoleårets første weekend var der forskellige programpunkter for eleverne. Om

lørdagen var eleverne i grupper på en social gåtur. Om søndagen tog vi med bus til Himmelbjerget, og så hvordan lyngen blomstrede!

Fem klasser Eleverne er inddelt i fem klasser: Tre 8.-9. klasser og to 10. klasser. Pga. usikkerheden om 10. klasses fremtid er der flere skoler, der overvejer også at have 8. klasse i de kommende år Vi har i alle skolens 25 år været glade for også at have elever i 8. klasse. Den enkelte Selvom vi har fået rigtig mange elever, håber vi, at skolen fortsat kan få betydning for den enkelte. Vi vil gerne være medarbejdere på den enkelte elevs liv! Vi ønsker at forkynde, undervise og opdrage. Vi tror, at det bedste grundlag for livet er det kristne grundlag. Derfor vil vi gerne undervise og arbejde med Bibelen som grundlag. Vi er fortsat overbevist om, at Bibelens ord er den bedste vejleder, vi kan få.

3


Nogle benyttede chancen til en tur op i tårnet for at nyde udsigten, og senere spenderede mange lommepenge på en stor isvaffel!

Søndagen sluttede med velkomstaften i missionshuset. Det er en god tradition, der er med til at holde forbindelse mellem skole og missionshus! Cykeltur Den anden skoleuge afsluttede vi med en to dages cykeltur. Elever og lærere tog af sted torsdag morgen i retning mod Thorsø. De forskellige grupper fandt hver sin rute og alle mødtes i Thorsø til aftensmad. Cykelturen begyndte netop på skoleårets første regnvejrsdag, så grupperne blev mere eller mindre våde. Men inden aftensmaden var vejret klaret op! Herefter var der åbent i friluftsbadet og rigtig mange nød at slutte dagen af med en aftendukkert.

4

Overlevelsestur Først i september var alle elever med på årets ”overlevelsestur”. Vi begyndte med bueskydning og rapelling. Det var herligt at se, hvordan flere elever overvandt sig selv for at gå ”ud over kanten” fra rapellingstårnet.

De næste dage foregik turen i området ved Hjarbæk Fjord. Overnatningen fandt sted i selvbyggede bivuakker eller i shelters. I en fantastisk flot natur var eleverne på vandretur for at løse opgaver. Der var mange forskellige opgaver og grupperne fik behov for at vise udholdenhed og sammenhold.

Om eftermiddagen den anden dag skulle alle elever ud at sejle. De, der havde valgt den hårdeste tur, sejlede i kano. Pga. blæsten måtte vi nøjes med at sejle på Jordbro Mølle å og undlade at sejle ud i selve Hjarbæk Fjord. De andre fik en rundtur på Hjarbæk Fjord med det lokale både laug. De sejlede i ”sjekter-både”, som er en fladbundet bådtype speciel for netop Hjarbæk-området.


Aftensmaden på andendagen blev en herlig oplevelse! Hver elev fik en ørred – en levende ørred naturligvis! Og så skulle eleven selv rense og ordne fisken, inden den skulle steges på bålet sammen med kartofler og grøntsager. Der blev råbt og skreget, før fisken var gjort klar, men det blev en succes! Det er fantastisk som aftensmad kan smage godt ved bålet efter en lang dags strabadser! To af drengene

kom bagefter hen til lærerne og sagde tak for mad – ”Det smagte himmelsk”, var deres kommentar, efter at de havde spist fisk! Alt i alt blev overlevelsesturen også i år en stor succes! Tak til Vita og Morten, der sammen har stået for planlægningen! 25 års jubilæum Midt i september fejrede vi skolens 25 års jubilæum. Det blev et par gode og indholdsrige dage. Fredag aften samledes alle medarbejdere, bestyrelse og det oprindelige skoleudvalg på Hedemølle Efterskole. Under spisningen blev der holdt taler og set tilbage på den første tid. Sidst på aftenen så vi film, der var optaget ifm. sko-

lens indvielse d. 20. september 1980. Det er glædeligt at nogle af de nye medarbejdere har sagt, at aftenen for dem var med til ”at skabe rødder”. Det har givet dem en sammenhæng at se og høre fra skolens start. Om lørdagen foregik selve festen i den meget flot pyntede Bjerringbrohal.

Kry Herholdt indledte, skolens kor sang og Per Munch talte over Esajas 46,3-4. Versene og talen handlede om, at Gud er den, der bærer! Sådan har det også været i skolens historie. Efter kaffen var det samme tone. I min skolehilsen kunne jeg med taknemmelighed se tilbage, og det var herligt at kunne slutte hilsenen med, at vi alle (elever og medarbejdere) sang velsignelsen! For er der noget, der har været bærende, så er det netop Guds velsignelse. Og sådan er det stadig. Det blev vi også mindet om gennem de forskellige hilsner fra missionsforeningen, elevforældre og fra andre skoler! Dagen sluttede med festspisning hjemme på skolen i telt og i spisesal. Køkkenet havde anrettet en flot festmiddag, og det var dejligt på den måde at slutte festdagen på selve skolen! Tak til alle, der var med til at gøre skolens jubilæum til en fest! På en særlig måde glædede det os, at flere elever har sagt, at det var dejligt at være med. ”Det var et godt jubilæum, vi havde” sådan sagde I – og udtrykte dermed, at det også var jeres jubilæum. Og det var det. Tak for jeres medvirken i det praktiske og med sang! Åbent hus Sidst i september havde vi åbent hus ifm. Efterskolernes dag (Altid den sidste søndag i september). Vi fik en rigtig god ef-

5


termiddag med mange gæster – i alt godt 150 gæster. Eleverne stod både for rundvisning og for aktiviteter i valgfagene. Terminsprøver I oktober var alle elever til terminsprøver inden efterårsferien. Vi vil gerne nå så langt som overhovedet muligt med den enkelte elev. Terminsprøverne kan være en rigtig god anledning til at se, hvor den enkelte elev står og her ud fra forsøge at vejlede den enkelte! Elevstævne Første weekend efter efterårsferien var traditionen tro elevstævneweekend. Godt 150 nuværende og gamle elever var samlede. Fredag aften var det sidste års elever, der mødtes! Og lørdag kom andre gamle elever til. Vi havde i jubilæumsåret valgt temaet: Fest! Jan Fredensborg talte om festen for den fortabte søn og Anders Storgaard talte om den store fest i Himlen! Lørdag aften var der også koncert med Bursting Bubble. Det er rigtig meningsfyldt at samle gamle elever om et gensyn og et indholdsrigt program.

6

Forældredag I november havde vi forældredag. Her var der samtaler mellem eleven, forældrene og skolen. Disse samtaler skal netop sigte på en evaluering af skoleforløbet indtil nu og her ud fra en aftale om, hvor der særlig skal satses i fremtiden! Vi tror, at det er uendelig vigtigt, at eleven selv er realistisk over for sine evner og sin arbejdsindsats! Foruden samtaler indeholder forældredagen en fælles del, med skolekor og skole-

hilsen samt glimt fra skolelivet. I år fik vi nogle spændende glimt fra 10. klasses selvvalgte opgave. Vi hørte om mulighederne med brint energi og om smart anvendelse af billigt genbrugstøj. Fra 8.-9. klasses projektopgave fik vi gode og tankevækkende glimt vedr. abort, Cuba-krisen og incest! Endelig så vi en fin video fra årets overlevelsestur! Erhvervspraktik Sidst i november (mens dette skrives) er alle elever i erhvervspraktik. I en uge får hver elev lejlighed til at være ude på arbejdsmarkedet! De skal selv komme op og møde til tiden. Det er en spændende uge. Det er meget forskelligt, hvad de har fået af erfaringer i ugens løb. Noget har været kedeligt andet meget spændende – men generelt får eleverne en rigtig god erfaring ved at komme alene ud ”i det virkelige liv”. Og nogle bliver mere afklarede mhp. senere erhvervsvalg. Volleykurser I fire weekender her i efteråret har vi kørt volleykurser for de interesserede elever. Vi får to instruktører fra DGI ud på skolen, og de kører et intensivt kursus en fredaglørdag med 12-14 timers volley. Det er dejligt, at så mange elever gerne vil satse på sporten. 35 piger og 25 drenge – i alt 60 af skolens 91 elever har deltaget i disse ekstra kurser! Sportsstævner Når vi kommer hen efter jul bliver der en række sportsstævner i de forskellige boldspil. I januar er det fodbold-, i februar er det håndbold-, og i marts er det volley-


stævne! Vi vil gerne være med i alle boldspil og glæder os til de forskellige stævnedage! Ikke mindst er lørdagen med indefodboldstævne en god dag både for spillere og tilskuere. I år deltager vi i Skjernhallen lørdag d. 21. januar. Efterskolernes betydning I disse måneder er der stor debat om efterskolernes betydning. Ikke mindst går drøftelserne på betydningen af 10. klasse. Regeringen har lagt op til at 10. klasse skal erstattes med en bred vifte af moduler, der indebærer brobygning til ungdomsuddannelserne. Men det er ikke alle, der er enige i den holdning. Britta Schall Holberg har udtalt sig modsat: ”Det er jo grundlæggende ikke 10. klasse, der er problemet… Enhver, der har med unge at gøre, kan se, at der sker umådeligt meget med de unge, der går på efterskole. Man kan simpelthen se det på blikket. De udvikler sig. Både fagligt, men også socialt.” siger hun i et indlæg i Kristeligt Dagblad d. 9. marts 2005, hvor hun går imod afskaffelse af 10. klasse. Efterskoleforeningen har i slutningen af november kørt en kampagne for bevarelse af 10. klasse. Tal fra Danmarks Statistik viser, at elever fra efterskolernes 10. klasse får højere karakterer, har mindre frafald og kommer hurtigere igennem deres ungdomsuddannelse. (Se: www.efterskole.dk/statistik). Det er selvfølgelig informationer, der er vigtige at få frem. Regeringen har sagt, at der til januar 2006 kommer en ny lov om 10. klasse. Det er med stor spænding at landets efterskoler ser frem til indholdet af den lov! Medarbejderflokken I medarbejderflokken har vi fortsat et rigtigt godt fællesskab. Ved begyndelsen af dette skoleår ansatte vi ikke nogen nye medarbejdere. De fire ”nye” kom alle tilbage efter orlov. Erna Nicolajsen og Vita Kristensen er tilbage efter et års barselsorlov. Erik Østergaard er tilbage efter et år i USA og Erika Østergaard er igen på banen som vikar for Kathrine Kofod, der holder barselsorlov i 05/06.

Rigtig mange tilmeldte elever Til de kommende skoleår har vi rigtig mange tilmeldte elever. Vi har skolen fyldt op til 2006/07. Vi kan kun finde plads til nye, når der kommer afmeldelser. Også til de næstfølgende år ser det rigtig godt ud. Den største usikkerhedsfaktor er regeringens overvejelser om ny lov for 10. klasse. Vi er meget taknemmelige for den meget store søgning, vi oplever på skolen! Vi håber og beder om, at skoleopholdet virkelig kan blive til glæde og velsignelse for den enkelte! Tak Tak for forbøn, engagement og medleven i skolearbejdet i 2005! Tak for fortsat forbøn også i 2006! Vi vil slutte med en hilsen fra Lukas 2,1011: ”Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus Herren.” Så enkelt og så herligt! Og det gælder for os alle! Olga & Jens Dam

7


Børn Det kan være godt nok at høre om en barnefødsel i Betlehem for o. 2000 år siden, men der bliver jo født så mange børn. En dag kom en lykkelig far op til præsten for at melde, at han og hans kone havde fået en lille pige. For dem var børn ikke bare børn. Noget af dem selv var født ind i deres liv. Med barnet Jesus var der noget særligt, han bragte noget med sig. Han var barn af Gud. Hvordan Gud kunne gøre sin søn til et spædbarn er et mysterium. Men hele det Nye Testamente handler netop om dette. Det er på den måde, Gud viser os, hvor meget han holder af os. For Maria og de få andre i Betlehem, som havde hørt om Jesus og hvem han var, og hvad han var, var han bestemt ikke et almindeligt barn. Og dog blev hans liv fyldt med vanskelig-

8

heder, glæder og sorger, som vores er. Han mødte modtagelse og forkastelse langt dybere, end vi fatter. Alt sammen for at vise os vejen tilbage til Gud, ja, følge med os på den. Det er, hvad vi får at vide denne jul: ”I dag er der født jer en frelser.” For at frelse os, så vi ikke kommer uden for ”vejen” så vi ikke skal gå tabt for Gud. Det forfærdeligste, som kan overgå et menneske, er, at det lever uden Gud og ikke vil have med ham at gøre. Modsat er det vigtigste, største og bedste at leve under Guds nåde. Her har vi baggrunden for julens glæde. Lige ind til barnet Jesus er Gud, som kommer til os. Og når de simple hyrder kunne vandre lige ind til kongebarnet i stalden, og lang tid senere en forbryder kunne vandre lige ind i Paradis, blot ved at bede Jesu på korset ved siden af om tilgivelse, hvem af os kan så


ikke gå lige hen til Gud og bede: ”Forbarm dig over mig.” Det kan vi alle, små og store, fromme og ikke fromme, for det var netop for os, for dig og mig, at disse begivenheder fandt sted. Ja, for vel var det noget, som skete engang, men betydningen af begivenhederne gælder også denne jul. Jesu lever også nu. Hver jul, når vi læser i Bibelen, så synger englene for os mennesker: ”Jeg vil fortæller dig noget glædeligt: Jesus frelseren er her for at frelse dig.” Ikke snydt Men fordi Jesus første gang kom på så fattig en måde, og fordi han stadigvæk kommer til os på en enkel måde, så kan vi nok tit have det som drengen, der følte sig snydt juleaften. Han havde af sin bedstefar ønsket sig en bil, og så fik han bare en lap papir i en konvolut. Han syntes, at de voksne var mærkelige. De blev så begejstrede for det papir. Det forstod han ikke. Men han fik at vide, hvad papiret var og blev meget glad, da de voksne fortalte ham, hvor mange biler han kunne få for det. Vi har nok mange ønsker til julen og til tilværelsen i det hele taget. Nogle bliver opfyldt, andre ikke. Men større og uden sammenligning er Guds gave, Jesu Kristus, Frelseren. Han er Herren. Så har vi fået det allermest værdifulde.

Tage imod uden helt at forstå. Hyrderne rakte hænderne ud og tog imod med glæde uden helt at forstå. Det meste af folk i Israel blev rørt i deres hjerter over Jesus - mange forkastede og nogle tog i mod gaven med glæde uden helt at forstå. I denne uge har vi kunnet læse om drengen Roy på 15 år, som boede på øen Ambo i Indonesien. Han havde forstået, at Jesus var hans frelser, og han bekendte det: ”Jeg er en Guds soldat”. Selvom han af nogle muslimer grotesk først fik den ene arm hugget af og derefter den anden, for at få ham til at sige nej til Jesus, så blev han ved med at sige: ”Jeg er en Guds soldat.” Det sidste han råbte, før han blev dræbt var navnet "Jesus." - Her har vi svært ved at forstå. Mange rundt i verden har taget imod Jesus som deres frelser uden helt at forstå. Men de har forstået, hvor forunderligt stort og vigtigt det er at gøre det. Lad os også huske dem, som må lide for deres tro, når vi ønsker hinanden en god og af Gud velsignet jul! Johannes Østerlund Nielsen

9


10


20 ”stærke” og bagagetjek Det hele startede egentlig med, at vi sad stille og roligt og skar små hedemøllelogoer ud til skolens 25 års jubilæum. Men det var kun fredeligt indtil Morten og Vita kom og satte overlevelsesturen i gang. Vi skulle alle mødes i ny hall og blev da inddelt i hold. Der var de strengeste regler om at vi ikke måtte sige en lyd til hinanden. Det var også strengt forbudt at kommunikere med andre hold. Ellers stod der en lærer og åndede en i nakken: ”20 STÆRKE!” Efter holdinddelingen blev vi sendt op på værelserne, hvor vi fik 20 minutter til at pakke alt, hvad vi skulle bruge i de næste tre dage. Så blev der delt madrationer ud, og der var rigeligt af det (specielt når man selv skal slæbe rundt på det!) Bagefter skulle vores bagage tjekkes. Vi skulle stille op i hold og så kom lærerne ellers rundt og vendte bunden i vejret på taskerne og rullede soveposer ud… Dvs. de hold som blev tjekket, for lærerne glemt at tjekke et helt hold. Bueskydning og majs Men vejret var da godt, så der var ikke noget at brokke sig over. Vi fik udleveret kort og begyndte så at gå. Det varede ikke længe, før vi nåede den første post. Det var bueskydning. Her stod vi overfor den første udfordring. Det var svært, men

selvfølgelig klarer hold grøn sig! Vi gik videre og faldt da også over et par majsmarker. Da det jo var en overlevelsestur gælder alle kneb jo, selvom det måtte gå lidt ud over bondemandens mark. Senere fandt vi så ud af, at de var sprøjtede…..

Rappeling og ”Av min arm..” På den anden side af Bjerring ventede der os så de næste udfordringer. Vi skulle bl.a. rapelle, lære førstehjælp, landskabstegning i målestoksforhold, løse sudukoer og løbe på tid enten med eller uden bagage. Der var også en smart elev, som skulle hoppe over en kæde, men i stedet for at lande på sine ben landede på armen. Av av! Her endte turen desværre for hende.. Den første nat Vi gik lidt videre men blev så hentet af en bus, som kørte os lidt vest for Hjarbæk. Der lavede vi bivuakker, men vi måtte stadig ikke snakke på tværs af holdene. (”Handicapholdet” sov i shelters.) Men vi kunne ikke bare lægge os til at sove, for der skulle hele tiden være mindst én fra hvert hold vågent, for at vente på at signal. Jeg sad oppe sammen med Elisabeth i mindst 2 timer, men så kom signalet også. Vi skulle på ”natløb” eller i hvert fald på en slags orienteringsløb i mørke, vi havde kun 1 lygte til 8 mand. Men vi var jo hold grøn, så det klarede vi snildt…

11


Tidlig næste dag Selvom vi havde været oppe det halve af natten ændrede det dog ikke på, hvornår vi skulle op. Tidligt! Det startede med et par rugbrødsskriver og nogle æbler, vi fandt. Derefter skulle vi i gang med opgaverne igen. Vi skulle bl.a. kravle, krybe eller løbe over nogle trillende olietønder. Det var rimelig svært, men som hold grøn var der jo selvfølgelig nogle, som kom over. Vi skulle løftes igennem et trådnet

12

uden at røre snorene og styre en blind makker kun vha. ord. Det kan man kalde morgengymnastik. Derefter traskede vi videre igennem Dalgas Plantage hvor nye spændende og udfordrende opgaver ventede os. Vi skulle bl.a. lave en ”stridsvogn” eller en båre og så skulle vi bære en person til næste post, svare på spørgsmål om Dalgas og fange sild på Island, hvilket vi var rimelig gode til. Da vi så havde gået lidt videre, skulle vi også lave en risbåd af gran og en presen-

ning, men det var ret svært, fordi der var så meget blæst, da de skulle ud på deres jomfrurejse. Vi skulle også gætte nogle blomster og hold grøn var så heldige at have en blomsterekspert – Astrid - med.

Kanosejlads og fisk Derefter kom vi ned til noget vand, hvor vi skulle sejle i kano, det var rart med afslapning i benene. Men pga. kraftig blæst skulle vi gå de sidste 5-7 km. til campingpladsen, hvor vi skulle sætte bivuakkerne op. Det var alle-


rede blevet mørkt, men aftensmad skule vi nu have, så der skulle laves et bål. Menuen stod på kartofler og fisk, vi selv skulle partere. Godnat! Sidste dag Den sidste dag startede afslappende med, at vi bagte brød. Desværre skulle vi hurtigt videre for at lave en katapult af rafter og reb. Vores virkede ikke helt efter hensigten, men vi fik da kastet en sten 9 meter. Så skulle vi også få benene i gang. Vi skulle hente vand fra fjorden vha. svampe, og det blev da også til en pæn sjat. Efter vi havde gået lidt frem og tilbage ude ved vandet, blev vi endelig hentet af bussen

med kursen mod Hedemølle Efterskole. Jubii hjemme ved Ernas flæskesteg og rødkål! Vinderhold Efter et par uger blev vinderne så endelig fundet. Det blev det lilla pigehold, selvom det grønne hold nu også havde gjort det godt. De fik som præmie hver en lille pose slik. Tak for oplevelser! Det var en rigtig hyggelig tur, hvor vi lærte hinanden lidt bedre at kende. Jeg vil faktisk ikke bare kalde det for en overlevelsestur men også en oplevelsestur og jeg er sikker på de fleste var godt trætte. Vil bare lige sige tak til lærerne for alt deres slid med at arrangere sådan en tur!!

13 Anne Dideriksen, 10. klasse


Forventning Det var med spænding, vi kørte til den flotte midtjyske natur d. 17.september for at fejre Hedemølle´s 25 års jubilæum. Nogle tanker havde der været inden. Hvem mon kommer? Har vi forandret os meget? Forinden var vi nogle, der havde skrevet mails og breve sammen og opsøgt elever fra vores årgang. Kontakten på denne måde har været rigtig god. Festligt Festsamværet i Bjerringbro hallen blev en festlig, opbyggende og minderig dag. Festligt, at vi var så mange gamle og nuværende elever, forældre og andre interesserede i skolens liv, der kunne være sammen. Opbyggeligt Opbyggende, at Guds Ord stadig er det samme, og at det forkyndes klart. Det der står tilbage fra dagen er, at det er Gud der al æren skal have. Det prægede både sang og ord.

14

Minderigt Minderigt, at møde gamle efterskolekammerater og lærere. Der er oplevet og erfaret meget, siden vi var sammen på skolen. Trods det, at det var mange år siden, vi havde været sammen, var det utroligt nemt at snakke igen! Tilbage på ”Møllen” Det var dejligt at være på ”Møllen” til aftensmad. Der er godt nok lavet meget om på bygningen i årenes løb! Men trods det er skolen genkendelig. Stemningen og atmosfæren, som hører til efterskolelivet, er der stadig! Tak for en god dag på Hedemølle! Anette Linde Kristensen Elev årgang 85/86 og 87/88


15


Nye muligheder Sporten på Hedemølle Efterskole har fået nye muligheder i år. Det begyndte torsdag d. 27. oktober klokken 13.00 - torsdagen efter efterårsferien. Halvtreds efterskoleelever fra Hedemølle er på vej til Bjerringbro hallerne for at spille fodbold og håndbold. Og sådan har det været hver torsdag siden! Det er en smule koldt, men de fleste glæder sig til at komme ned og spille fodbold, håndbold eller begge dele. To store haller Skolen har simpelthen lejet begge haller i Bjerringbro, for at vi kan træne på store baner. De øvrige dage kan vi bruge skolens egen hal, men da den er en lille hal, er det skønt en gang om ugen også at kunne spille i Bjerringbro i de store haller. Det er rigtig godt, at vi får lov at komme ned i Bjerringbro hallen og spille fodbold og håndbold. De tidligere år er vi blevet meget trætte og udmattede til kampene og turneringerne, fordi vi ikke havde prøvet at spille på en stor bane. Men nu har vi en rigtig god mulighed for at komme til at prøve det og vænne os til det. Vi bliver udviklet meget mere som spillere og har det sjovt. Der er samtidig plads til flere på holdene.

16

En god løsning Pga. af usikkerheden om 10. klasse i fremtiden har skolen i første omgang stoppet et byggeri af en ny stor hal. Det var selvfølgelig ærgerligt for os elever, men da vi nu kan spille i Bjerringbro i en rigtig god hal, mener jeg i hvert fald ikke, at det er noget større problem. Den korte cykeltur på tre kilometer er vel kun godt for os teenagere. Jeg håber meget, at vi fortsætter med at leje Bjerringbrohallen, for det er ikke kun en større hal, men også et større fællesskab vi får. Kristian Morre Pedersen


17


Træklatring, kajaktur og mad i det fri…. Det lyder måske mest som den årlige otur, men det er faktisk et valgfag. Vi er et lille hold elever, som samles hver torsdag eftermiddag og har natur- og friluftsliv. Kort og kompas Der laver vi forskellige ting. F.eks. har vi haft orienteringsløb med kort og kompas. Først lærte vi lidt om at bruge kompasset og at forstå et kort og bagefter prøvede vi det i praksis. Indimellem har vi også lavet mad over bål og hygget os med det.

træklatring. Der kom en mand ud og besøgte os. Med sig havde han alt muligt udstyr, så vi havde mulighed for at klatre 15 meter op i et træ uden fare for at falde ned og slå os. Det var utrolig spændende. Prøve grænser Alt i alt har valgfaget været spændende, hyggeligt, og for nogle af os også lidt grænseoverskridende. Mette G. Knudsen

18

Kajaktur Noget af det sjoveste var vores kajaktur. Skolen lejede nogle havkajakker, og Morten Mortensen lærte os, hvordan man kommer ud af dem under vand. Det viste sig at være en kold fornøjelse, men alle gennemførte. Derefter sejlede vi alle sammen ud på Tange sø og sejlede fra Tange til Ans. Det var ret hårdt, men en god naturoplevelse bare at glide gennem vandet og høre pagajens plasken, imens man kigger på naturen. Træklatring En anden aktivitet, vi har prøvet er


En tradition Det er efterhånden blevet en tradition at Djurslands Efterskole kommer på besøg og spiller imod os i forskellige sportsgrene i løbet af efteråret. Efter sport er der mad, hygge og til sidst en lovsangsafdeling. Sport og lovsang Det hele begynder efter middag, hvor vi tager til Bjerringbro hallerne og venter på, at Djursland ankommer. Så spilles der pige og drenge fodbold, volley og håndbold. Mens pigerne spiller håndbold spiller drengene fodbold og omvendt. Derefter spilles der volley for 2.- og 3. hold både piger og drenge. Derefter tager vi hjem til Hedemølle hvor 1. hold volley piger og drenge fra hver efterskole spiller mod hin-

anden, og derefter er der aftensmad. Efter aftensmaden er der en lille smule fritid og til sidst er der så lovsangsaften og derefter er dagen slut og Djursland tager hjem. En kanon dag Personligt elsker jeg denne dag, for jeg synes det er helt kanon med alt den sport. Også det at man kan få testet, hvor ens niveau er i forhold til en anden efterskole, og så er det også god træning i de forskellige sportsgrene. Det er også fedt at være sammen med de andre både socialt og åndeligt. Det er en rigtig god dag. Jeg glæder mig! Mathias Lind

19


Fra efterårsferien til jul har vi haft tre lærerstuderende i praktik: Torben M. Schmidt, Ålborg og Camilla & Allan Poulsen, Silkeborg Et privilegium Hvilket privilegium – at møde så meget liv i en så koncentreret udgave. Alle disse fantastiske unge mennesker, som man får lov til at omgås og undervise. Det er for mig en kilde til stor inspiration og livsglæde. En udfordring Samtidig er det en udfordring, der ved nærmere eftertanke, vanskelig kan betegnes som andet end overvældende. For hvorledes skal man håndtere disse unikke individer? - og hvad skal man give dem med i deres rygsæk, så de er stand til (over)leve i en stadig mere kompleks, forvirrende og mærkelig verden, hvor alt der blot minder om tradition og overlevering fra hensvundne tider viskes bort af tidens og udviklingens rivende strøm? Et ansvar Denne opgave er jeg blevet konfronteret med og skal forsøge at løse på bedst mulig måde i 8 uger (uge 43-50). I sandhed et ansvar der indgyder en vis ærefrygt i forhold til lærerens rolle i en postmoderne og værdipluralistisk verden. En egen verden Det som gør efterskolelivet og arbejdet der

20

interessant, er bl.a. det faktum, at eleverne her lever i deres egen helt pseudoverden. Vi har med andre ord mulighed for her at opbyg ge et modstykke til den kultur, der findes udenfor. Ikke forstået sådan, at eleverne skal afskæres fra den virkelige verden, men at de ved mødet med en anden virkelighed inden for efterskolens mure, forhåbentligt kan få et redskab til at håndtere det hyperkomplekse samfund udenfor. Det samfund, der omgiver os, er jo blot en konstruktion, og hvem siger, at vi behøver acceptere de vilkår, mennesket er sat til leve under i dag? Hedemølle Mere specifikt om Hedemølle Efterskole, må jeg tilkendegive min store fascination af den gode omgangstone, der hersker på efterskolen – ikke kun blandt medarbejderne men også mellem lærere og elever indbyrdes (og dette skal ikke opfattes som et forsøg på at smigre forstanderen). Personligt fornemmer jeg, at der er højt til loftet, og at man, på trods af sin manglende erfaring, respekteres. Vi er i Danmark kendte for vores udprægede humoristiske sans, og anestedet for dette omdømme kunne meget vel være det lille idylliske hul i Midtjylland – kaldet Hedemølle. Et digt Sluttelig vil jeg med digteren, Henry David Thoreau, konkludere: Jeg gik til skoven for at leve bevidst og suge marven ud af livet jeg vil ikke, når jeg skal dø opdage, at jeg ikke har levet. Blot valgte jeg - i stedet for skoven – Efterskolen. Allan Poulsen


Bagerst: Filip Nielsen, Erik Østergaard, Morten Mortensen, Knud W. Skov, Mogens Jensen, Thomas S. Pedersen, Jens Dam. 2. række: Anders Storgaard Andersen, Simon Ambrosen, Morten Kjeldsen. Laila Lauridsen, Vita Kristensen, Lone Jacobsen, Esther Pedersen, Pia Jørgensen, Forreste række: Helene Sejergaard Sørensen, Eva Asferg, Erika B. Østergaard, Inge Ravnsbæk, Edith Laursen, Erna Nicolajsen, Olga Dam, Helene Mikkelsen

21


8. klasse Lise L. Bitsch, Klitfyrren 12, 8620 Kjellerup Kristian H. S. Frederiksen, Kirkevej 1, Ørum, 8830 Tjele Laura F. Grønvall, Storegade 79, 8765 Klovborg Simon Holm, Guldagervej 23, 9620 Aalestrup Lasse Jensen, Næringen 86, st. th., 8240 Risskov Ester Knudsen, Lundmosevej 6, Hinge, 8620 Kjellerup Kamilla B. Knudsen, Bækgaardsvej 7, 9620 Aalestrup Katrine Kofod, Eriksholmparken 238, 9400 Nr. Sundby Thomas Lange, Pederstrupvej 80, 8620 Kjellerup Simon Skytte, Majsvænget 126, 8340 Malling

22

9. klasse Anders L. Bitsch, Klitfyrren 12, 8620 Kjellerup Anna N. Christensen, Oddermarksvej 2, 8620 Kjellerup Jonas G. Christensen, Kvisten 36, 9260 Gistrup Patrick S. Felletoft, Pedersgårdvej 91, 7400 Herning Enok V. Fredensborg, Kirketoftvej 32, 8850 Bjerringbro Lena B. Frølund, Krokusvej 2, Vinderslev, 8620 Kjellerup Mads Futtrup, Gøttrupvej 3, 9220 Aalborg Ø Linda B. Haahr, Frederiksberggade 12, 6640 Lunderskov Tobias Hougaard, Kirkevænget 1, 9850 Hirtshals Iben Ibsen, Skrevej 1, Sinding, 7400 Herning Benjamin J.Iversen, Dagmarvej 26, Snejbjerg, 7400 Herning Jonas E. Jensen, Ledavej 9, 9210 Aalborg SØ Berit Kirkegaard, Brorsonsvej 69, 8850 Bjerringbro Sara G. Knudsen, Nybovej 11, 8600 Silkeborg Heidi B. B. Kristensen, Pederstrupvej 32, 8620 Kjellerup Anita Laursen, Tusbækvej 53, 7540 Haderup Jørgen V. Lind, Enggade 6, 7080 Børkop Kenneth Ø. Madsen, Nedertoften 4, 7400 Herning Signe A. Madsen, Gabelsparken 31, 6740 Bramming Astrid R. Mikkelsen, Århusvej 17, 8840 Rødkærsbro Dorthe Mikkelsen, Brandstrupvej 41, 8840 Rødkærsbro Espen Th. Munk, Præstevejen 40, 6900 Skjern Anne L. Z. Nielsen, Janesvej 33, 3. – 4, 8220 Brabrand Daniel E. Nielsen, Lykkegårdsvej 5, 9210 Aalborg SØ Majbrit Nielsen, Tåstrupvej 13, Stjær, 8464 Galten Susanna L. Nielsen, Frellesvigvej 17, 5953 Tranekær Eva I. Nissan, Resedavej 73, 2., 8600 Silkeborg Mathias L. Pedersen, Rebildparken 78, 9220 Aalborg Ø Elisabeth Poulsen, Charlottenlundvej 30, 8620 Kjellerup Louise Rosendal, Dalsvinget 182, 8600 Silkeborg Malene B. Sivebæk, Lyngens Kvarter 122, 7400 Herning Jens Sohn, Hvirpgade 51, 7884 Fur Dan G. Sørensen, Helmsvej 32, 8870 Langå Debora Sørensen, Præstevejen 61, Rønbjerg, 7800 Skive


10. klasse Maria L. Alemu, Titangade 5 E, 2. th, 2200 København N Nanna M. Biegel, Gistrupparken 12, 9260 Gistrup Helena Christiansen, Tradagøta 16, FO-700 Klaksvik, Færøerne Anne M. Dideriksen, Røgindvej 16, Højmark, 6940 Lem st. Marie Eriksen, Løvfaldsvej 15, 8600 Silkeborg Ole Graversen, Nørrebro 56, 9881 Bindslev Mads B. Hansen, Bjerringbrovej 19, Tange, 8850 Bjerringbro Sine B. Kok Hansen, Vindumvej 178, 8840 Rødkærsbro Tina M. Hansen, Remmevej 21, Tjørring, 7400 Herning Silke Henriksen, Nyringen 14, 8240 Risskov Katrin F. Joensen, FO-210 Sandur, Færøerne Therese H. Jørgensen, Lyngvej 6, 8850 Bjerringbro Maria E. Keller, Kumlehøjvej 23, 3790 Hasle Morten Kirkegaard, Brandstrupvej 92, 8840 Rødkærsbro Bastian L. Kjøller, Kirkebroen 72, 2650 Hvidovre Mette G. Knudsen, Nybovej 11, 8600 Silkeborg Daniel M. Kongshavn, Tvedvangen 240, 2730 Herlev Danni F. S. Kristensen, Sikjærvej 10, Tjørring, 7400 Herning Enok H. Kristensen, Hedegaardsvej 16, Biersted, 9440 Aabybro Heidi Kristensen, Bækkegårdsvej 46, Gammelstrup, 7850 Stoholm Maria Lange, Pederstrupvej 80, 8620 Kjellerup Jeppe R. Larsen, Koldkildevej 10, 7884 Fur Miki Laursen, Hvirpgade 24, 7884 Fur Mary Leivsgard, Hamarssnidid 18, FO-700 Klaksvik, Færøerne Mathias B. Lind, Bjerrevej 124, 8850 Bjerringbro Anja J. Lodahl, Vestervænget 4, Tjørring, 7400 Herning Niels M. Madsen, Bøgevænget 3, 4293 Dianalund Thomas A. Maksten, Kanneshøjvej 55, Fjellerup, 8585 Glesborg Maja Nex, Husbondvej 22, Tange, 8850 Bjerringbro Johanna B. Nielsen, Husbondvej 40, Tange, 8850 Bjerringbro Lars B. Nielsen, Skiverenvej 1, 9220 Aalborg Ø Maria K. Nielsen, Kærvej 49, Onsild, 9500 Hobro Rune B. Nielsen, Sir Kirkevej 20, 7500 Holstebro Simeon Ø. Nielsen, Storhedevejen 6, 8850 Bjerringbro Bjørg Olsen, Undir Halsi 7, FO-700 Klaksvik, Færøerne Kristian M. Pedersen, Donstedvej 82, Albæk, 9330 Dronninglund Ann Marie E. Petersen, Torvgøta 29, FO-700 Klaksvik, Færøerne Maria R. Poulsen, Torpager 1, Durup, 7870 Roslev Helene Rasmussen, Fænøvej 34, 9990 Skagen Mette Rasmussen, Smedeløkken 22, Tejn, 3770 Allinge Mikkel Rasmussen, I Bakkerne 16 C, 3740 Svaneke Rebecca Schrøder-Thomsen, Vindumvej 166, 8840 Rødkærsbro Mona K. Skipper, Kirkebyvej 32, Hvam, 9620 Ålestrup Anne Louise N. Skoven, Fjordvænget 14, 8832 Skals David Skytte, Majsvænget 126, 8340 Malling Jan M. Sønderby, Storhedevejen 16, 8850 Bjerringbro Mathilde B. Vindum, Husbondvej 37, Tange, 8850 Bjerringbro

23


HedemølleNyt - Vinter 2005  

Skolens blad som udkommer 2 gange om året

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you