En smugtitt på Hedda Hytter

Page 1

T E NG T I U

SM

TT E NG T I U

SM

T

God helg. ..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 Den originale. .......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Norske leverandører. ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Ti gode grunner. ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Ut i det fri.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Prosessen..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Hyttetomter. .............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Skreddersydd interiør. .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Historien. ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Hytteeksempler fra 6-150 m2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Referanser. ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Teknisk spesifikasjon. ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Kontakt oss. .............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58


GOD HELG

Vi ønsker deg en god helg. Uansett når i

venner kan komme enda litt nærmere. Eller

uka, eller når i livet den måtte komme. For

et sted der du kan komme deg litt lenger

med helg mener vi det stedet du drar for å

unna folk, hvis det er det som kjennetegner

trekke pusten dypt inn, og så rolig ut igjen.

en god helg for deg. En god hytte er den perfekte flukt fra hverdagen. Et pusterom

NÆRMERE NATUREN

der man kan komme i kontakt med elemen-

Vi som står bak Hedda Hytter kan ikke

tene, med sesongene, med naturen, med

tenke oss et bedre sted å slappe av eller

tiden, med seg selv.

komme til hektene igjen etter en hektisk uke enn en hytte som er i nærkontakt med

Her har man mulighet til å være akkurat

naturen. Derfor vil vi at våre hytter skal føles

så sosial – eller usosial – som man måtte

så naturnære som mulig. Valg av tomt, de

ønske. Dyrke de enkle gledene. Lade batte-

lave ytterveggene og de store vindusflatene

riene. Komme til seg selv igjen, men gjerne

er elementer som er med på å gi denne nærheten. Plasseringen av vinduene gir en hytte som ligger godt i terrenget, men de er også med på å gi deg panoramautsikt når du sitter i hytta.

V I GJØ R V EIEN F R E M T IL EN G OD H EL G I DIN EGEN H EDDA-H Y T T E L I T T KORT ER E .

sammen med andre. Når du kjøper en hytte som er skreddersydd til deg, vet du at du får akkurat det du ønsker deg.

NÆRMERE DEG

– Veien fram til en GOD HELG på din egen

En hytte bør være et sted der både kropp og

Hedda-hytte er ikke så lang. La oss gjøre den

sjel kan få påfyll. Der nær familie og nære

litt kortere. ◆


T E NG T I U

SM

GOD HELG

T


G ODE GRU N N E R

Den er tilpasset tomten din

Den gir flere typer trygghet

Plasseringen av en Hedda-hytte bør

Våre tre tiår med vellykket hyttebygging

skje i nært samarbeid med naturen. Hytta

gir trygghet. Det å få en fast kontaktperson

tilpasses tomten og havner på rett plass

gjennom hele byggeprosessen

i landskapet.

gir personlig trygghet.

" EN H Y T T E ER EN H Y T T E OM DU BL IR S A L IG I DE T DU Å PN ER D Ø R A ." Tore Sagen, Radiovert NRK P3 Skrevet på Twitter

Den er skreddersydd

Den gir stor valgfrihet

Den er unik, men forutsigbar Når de valgene som gjør dette til akkurat din hytte er foretatt, er Hedda hytter meget forutsigbare når det gjelder levering og totalpris.

Den er tidløs og tidsriktig

I løpet av 30 år har vi ikke bygget to helt

De arkitekttegnede modulene er et

En ekte klassiker fungerer til enhver

like hytter, men så har vi da heller ikke

byggesystem som gir en tidsriktig fleksibili-

tid slik den skal. Hyttelegenden Jon Haug

truffet to helt like hyttekjøpere.

tet som harmonerer godt med den moderne

la det arkitektoniske grunnlaget, KIMA

hyttekjøpers behov, enten det handler om

arkitektur videreforedler det.

hyttas størrelse, utseende eller interiør.


T E NG T I U

SM

T

V I SE N DE R DEG KOM PL ET T K ATA L O G O G PR ISL IS T E H E R : Fyll ut skjemaet p책: www.hedda.no/kontakt


Plantegningene du ser på de neste sidene er kun eksempler på hvordan elementene kan settes sammen. Byggesystemet Hedda er så fleksibelt at det ikke bygges to like hytter. Arkitekten tegner et uforpliktende skisseforslag ut fra dine ønsker til romprogram, størrelse på hytta og tomtas beliggenhet. ◆


T E NG T I U

SM

T


H Y T TE EK SE M PL ER FR A 6 –150 M 2

LA-form har et utbygd inngangsparti med bod og overbygget tak på en av langsidene på hytta. Dette eksemplet kan inneholde: overbygget inngang, vindfang, gang, kjøkken med spisestue, 2 soverom, bad, bod, stue med dagseng og overbygget terrasse. B YG G: Bindingsverk i elementer BE BE YGD A R E A L : 71,6 m2 | BRU K S A R E A L : 58,1 m2 S OV E ROM : 2 | S OV E P L A S SE R : 5–7 T E R R A S SE R : 8,3 m2


T E NG T I U

SM

H Y T TE EK SE M PL ER FR A 6 –150 M 2

T L I T EN HEDDA M ED U T BYGD IN NGANGSPA RT I Spesialtilpasses etter dine ønsker


H Y T TE EK SE M PL ER FR A 6 –150 M 2

Hovedhytte som Hedda LU 47 satt sammen med Hedda L22 som bod og Hedda L23 som badstue. Hedda LU47: overbygd inngang, vindfang/garderobe, kjøkken, stue, 2 soverom, bad med vask og dusj og bod. B YG G: Bindingsverk i elementer BE BE YGD A R E A L : 49,7 m2 | BRU K S A R E A L : 42,3 m2 S OV E ROM : 2 | S OV E P L A S SE R : 4-6


T E NG T I U

SM

H Y T TE EK SE M PL ER FR A 6 –150 M 2

T

H E D DA L 2 2

H E D DA L 2 3

BE BE YGD A R E A L : 7,4 m2

BE BE YGD A R E A L : 10, m2 | BRU K S A R E A L : 8,4 m2

BRU K S A R E A L : 5,8 m2

B A D S T U E M / D U S J: 1 | B OD : 1


H Y T TE EK SE M PL ER FR A 6 –150 M 2

DET T E VA R K U N 4 E K SE M PL E R

I den komplette katalogen finner du en rekke spennende modeller og mulige romløsninger. Få den tilsendt ved å skrive til oss på: www.hedda.no/kontakt


T E NG T I U

SM

H Y T TE EK SE M PL ER FR A 6 –150 M 2

T


Besøk oss på Norsk Hyttesenter utenfor Oslo, åpent for visning og en hyggelig prat hver torsdag, fredag og lørdag. Å P N I NG S T I DE R Torsdag & fredag kl 11:00 til 18:00 // Lørdag kl 11:00 til 15:00T E NG T I U

SM

KON TA K T OSS

T

Kontakt oss om du vil ta med venner og familie for å teste en av våre hytter eller ønsker komplett katalog:

H E DA L E N I VA L DR E S Hedda Hytter AS Hedalsvegen 1165, 3528 Hedalen Tlf: 61 34 97 80 E-post: hedalen@hedda.no SK JÅ K I GU DBR A N D SDA L E N Skjåk Hedda Hytter AS Bismo, 2690 Skjåk Tlf: 61 21 46 30 E-post: skjak@hedda.no S U L DA L I RY F Y L K E Suldal Hyttebygg AS Garaneset 30, 4230 Sand Tlf: 52 79 63 00 E-post: suldal@hedda.no

R E GE L M E S SIGE OP P DAT E R I NGE R www.hedda.no www.facebook.com/heddahytter


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.