Page 1

ESCOLA de PASQUA 2014 Benvolgudes famílies, La Junta de l'AMPA del CEIP Vicente Gaos ha preparat l'Escola de Pasqua que es celebrarà en el Col·legi els dies 22, 23, 24 i 25 d'Abril.

Enguany ens anem a la Illa de Pasqua... Preparats per al viatge?

FICHA de INSCRIPCIÓN Nº de socio/a __________

Nº del registro ___________

DATOS PERSONALES: Nombre del niño/a _____ Edad ____________

Apellidos _______________________  Infantil

 Primaria

Curso _____

Tenim els bitllets preparats i amb vosaltres/as anirem construint una apassionant aventura. Algunes de les activitats que realitzarem serà:

Dirección _______________________________________________________

Construir el nostre tren pasqüer Realitzación de Moais comestibles! Elaboració de vestits típics de l'Illa Aprendrem els seus balls Gynkana i recerca d'ous de pasqua Elaboració de la nostra "foto record" del viatge I, per descomptat, sense perdre ocasió de jugar als jocs tradicionals del lloc! Ah! I amb una mona per esmorzar de "Fi de festa" per a l'últim dia de viatge!

DATOS MÉDICOS:

      

Com sempre seguim oferint la possibilitat d'assistir dies solts triant entre 1, 2, 3 o els 4 dies i preus reduïts per a les famílies amb 2, ( per a 3 o més fills consultar AMPA). L'Escola Matinera serà gratuïta!

Contactar con: ______________

Telf contacto _____ _______ ______

Alergias ________________________________________________________ Grupo sanguíneo __________

RH ______________ Medicación _______________________

Enfermedades __________________

_______________________________ _.

____________________________ _.

Otros datos de ______________________________________________.

interés

Nº de SIP (aportar fotocopia)

AUTORIZACIONES: (marcar con una ”X” si se autoriza)  Autorizo a mi hijo/a a participar en todas las actividades incluidas en las opciones que he elegido.  Autorizo al personal a realizar fotos a mi hijo/a en las actividades que se realizarán y a utilizarlas solamente en el ámbito del AMPA.

Valéncia, a ____ de ________ de 2014 SIGNAT ____________________ FORMES DE PAGAMENT: (marcar la realitzada)  TRANSFERÈNCIA 3159 0058 06 2154884023 -Concepte «Escola de Pasqua 2014» -Ingrés al nom del fill/a.  DOMICILIACIÓ (només socis de l’AMPA)  METÀLIC (despatx de l’AMPA)


ESCUELA de PASCUA 2014 Queridas familias, La Junta del AMPA del CEIP Vicente Gaos ha preparado la Escuela de Pascua que se celebrará en el Colegio los días 22, 23, 24 i 25 de Abril.

Este año nos vamos a la Isla de Pascua... ¿Listos para al viaje?

FITXA d’INSCRIPCIÓ Nº de soci/a __________

Nº del registre ___________

DADES PERSONALS: Nom del xiquet/a _____

Cognoms _______________________

Tenemos los billetes preparados y con vosotros/as iremos construyendo una apasionante aventura. Algunas de las actividades que realizaremos será:

Edat ____________

Construir nuestro tren pascuero Realización de Moais comestibles! Elaboración de vestidos típicos de la Isla Aprenderemos sus bailes Gynkana y búsqueda de huevos de pascua Elaboración de nuestra "foto recuerdo" del viaje Y, por descontado, sin perder ocasión de jugar los juegos tradicionales del lugar! Ah! Y con una mona para almorzar de "Fin de fiesta" para el último día de viaje!

Contactar amb: ______________

      

Como siempre seguimos ofreciendo la posibilidades de asistir días sueltos eligiendo entre 1, 2, 3 o los 4 días a precios reducidos para las familias con 2, (para 3 o más hijos consultar en el AMPA). La Escuela Matinera será gratuïta!

 Infantil

 Primària

Curs _____

Direcció _______________________________________________________ Telf contacte _____ _______ ______

DADES MÉDICS: Al·lèrgies ______________________________________________________. Grup sanguini __________

RH ______________

Enfermetats __________________

Medicació _______________________

___________________________.

_______________________________.

Altres dades d’interés _____________________________________________. Nº de SIP (aportar fotocopia)

AUTORITZACIONS: (marcar amb una ”X” si s’autoritza)  Autoritze al meu fill/a a participar en totes les activitats incloses en les opciones que he triat.  Autoritze al personal a realitzar fotos al meu fill/a en les activitats que es realitzarán i a utilizar-les solament en l’àmbit de l’AMPA.

València, a ____ de ________ de 2014 FIRMA ____________________ FORMAS DE PAGO: (marcar la realizada)  TRANSFERENCIA 3159 0058 06 2154884023 -Concepto «Escuela de Pascua 2014» -Ingreso al nombre del hijo/a.  DOMICILIACIÓN (solo socios de l’AMPA)  METÁLICO (despacho de l’AMPA)

Escola de pasqua 2014  
Escola de pasqua 2014  
Advertisement