Page 1

Solutions

KUNDUNIKA LÖSNINGAR

HBA Fordonsteknik AB

Tel. 08-880 900 - info@hba.nu - www.hba.nu


Foto: Postnord

”Vi ser oss som lösningsorienterade experter” HBA SOLUTIONS

Vår vision är att underlätta din arbetsdag och det vill vi göra genom att förenkla din hantering och montering. För oss innebär HBA Solutions att vi tillsammans med dig hittar effektivare lösningar som underlättar din arbetsdag. Vi erbjuder branschens djupaste sortiment inom belysning och fordonselektronik och för att garantera hög kvalitet bygger vi det på starka varumärken. Vi lägger stor energi på vår produktutveckling där fokus är kund- och modellanpassningar. Det vet vi i slutändan sparar tid och pengar för dig som kund. Här presenterar vi några exempel där vi utifrån en kundförfrågan har varit med genom hela kedjan från idé till färdig produktlösning.

TILLVERKNING

Vi följer hela produktionsprocessen för att du ska känna dig trygg med kvaliteten.

KUNDUNIKA LÖSNINGAR

Tillsammans med en av våra större importhamnar har vi hjälpt en tidningsdistributör att ta fram en automatisk arbetsbelysning som förbättrar förarens arbetsmiljö. Projektets utmaning var att göra minimal åverkan på bilens elsystem och skapa en lösning som biltillverkaren godkände. Resultatet blev ett paket av automatiserad inneroch ytterbelysning integrerat med bilens originalsystem. Lösningen anpassades även i distributionsledet och levereras som ett komplett produktpaket med en kartong per bil. För att underlätta montörens arbete medföljer även en detaljerad monterings- och installationsanvisning.

DISTRIBUTION

LAGERHÅLLNING

Produkterna når dig tryggt, säkert och i rätt tid.

Självklart kan vi även ta hand om din lagerhållning.

IDÉ

Tillsammans med dig hittar vi lösningar som underlättar och effektiviserar din arbetsdag.

PACKNING

Vi packar produkterna efter ditt behov av smarta lösningar.

SUPPORT

Under hela processen får du proffesionellt stöd.


CSR OCH HÅLLBARHET

Vi är noga med att vårt erbjudande är långsiktigt hållbart i alla led och att vi efterföljer vår kvalitets- och miljöpolicy. Våra produkter ska ha minimal påverkan på omgivning, miljö och klimat under sin livscykel. Vi jobbar hårt med CSR och tar ett socialt ansvar för våra produkter och lösningar i hela kedjan från leverantör till slutkund. Vi ser på vårt hållbarhetsarbete utifrån tre aspekter; socialt ansvar, ekonomiskt ansvar och miljömässigt ansvar.

CODE OF CONDUCT

Vi samarbetar med leverantörer i Sverige, Europa och Asien, och en stor del av vårt engagemang ligger i att ta ett ansvar för våra leverantörers anställda. Vi besöker våra produktleverantörer minst en gång per år och och väljer att i första hand samarbeta med leverantörer, entreprenörer och transportörer som förbundit sig till vår Code of Conduct. Genom vår Code of Conduct ställer vi krav som måste uppfyllas för ett fortsatt samarbete.

HBA STANDARD ELLER HBA PREMIUM

Vi vill att du ska känna dig trygg när du köper en produkt eller lösning från oss. För att du ska snabbt hitta den produkt som uppfyller dina behov har vi delat in sortimentet i två segment: HBA Standard och HBA Premium. Båda segmenten lever upp till våra högt ställda krav på kvalitet och hållbarhet.

HBA STANDARD

HBA PREMIUM

Produkter för dig som ställer krav på kvalitet och innovation. De har god prestanda och är avsedda för Professionellt bruk. Väljer du en produkt från HBA Standard kan du vara säker på att den minst uppfyller följande kvalitetskrav: IP-klass 67, EMC R10 och självklart alltid 3 års garanti.

Produkter för dig med de tuffast ställda kraven på tålighet och funktionalitet. De är avsedda för krävande förhållanden och påfrestande arbetsmiljöer. Här återfinns produkter med högsta skydds- och avstörningsklass och de har alltid 5 års garanti.

C EM

VAR UM ÄR KE

GARANTI

S AS KL P I

INN O VA TIO N

ANPASSNING


Solutions KUNDCASE

Vi fick en förfrågan från en stor svensk maskinimportör om vi kunde hjälpa dom med en motorrumsbelysning som tänds automatiskt när motorhuven öppnas. Syftet med belysningen är att underlätta arbetet för servicetekniker när de utför service och reparationer i fält. Kravet var att belysningen skulle styras utan knappar eller brytare samt dra ytterst lite ström.

VÅRA SÄLJARE

Håkan Nirstedt

Mattias Fredriksson

Peter Hörnberg

Niclas Salomonsson

Reidar Grimstad

Torbjörn Johansson

Helen Lindgren

Anders Freij

Distriktschef Värmland reidar.grimstad@hba.nu 08-519 290 22

KAM, Distriktschef Mälardalen mattias.fredriksson@hba.nu 08-519 290 24

Distriktschef Södra Norrland torbjorn.johansson@hba.nu 08-519 290 23

Distriktschef Sydvästra Sverige peter.hornberg@hba.nu 08-519 290 26

Distriktschef Norra Norrland helen.lindgren@hba.nu 08-519 290 27

HBA Fordonsteknik AB

Tel. 08-880 900 - info@hba.nu - www.hba.nu

Distriktschef Sydöstra Sverige niclas.salomonsson@hba.nu 08-519 290 28

Industri och export anders.freij@hba.nu 08-519 290 19

1905-100

Försäljningschef hakan.nirstedt@hba.nu 08-519 290 25

Profile for HBA Fordonsteknik

HBA Solutions - Kundunika lösningar  

HBA Solutions - Kundunika lösningar