Hart van Nijmegen oktober 2016

Page 34

34

Hart van Nijmegen - oktober 2016

Domus Nijmegen is een thuis

door Elvi van Wijk

Domus Nijmegen, gelegen aan de Tarweweg, is een van de vierentwintig Domussen van het Leger des Heils. In een Domus wonen mensen die sociaal uitgesloten zijn vanwege complexe problemen. Het zijn mensen zonder helpers. Mensen zoals Jan. De geur van hachee. In de pan met rodekool en appeltjes pruttelt het al een tijdje. Alleen de aardappels moeten nog worden gepureerd. Tien minuten later staan de pannen op tafel. Er is gedekt voor vijf en naast de borden ligt plastic bestek. De ruimte is licht dankzij een glazen pui. Aan tafel is zicht op de elektronisch vergrendelde toegangsdeur en de twee volledig glazen kantoorruimtes van de medewerkers. Voor het eten wordt gebeden door de 27-jarige Pim, pedagogisch medewerker bij Domus Nijmegen. Domus Nijmegen is een van de 24 Domussen van het Leger des Heils in Nederland. In een Domus, latijn voor ‘huis’, wonen mensen die sociaal uitgesloten zijn als gevolg van complexe problemen, mensen zonder helpers. “Dankzij een Domus hoeven zij niet op straat te leven,” aldus de eigen website. “Bij ons komen de mensen die te psychiatrisch zijn voor de verslavingszorg en te verslaafd voor de psychiatrie,” zegt Pim. “De mensen hier zijn beide. Die twee gaan ook heel vaak

samen.” Het nieuwe gebouw aan de Tarweweg is in juli 2012 opgeleverd. Het gebouw telt drie verdiepingen en biedt een thuis aan 24 mannen en vrouwen, in principe voor onbepaalde tijd. De bewoners hebben allemaal een eigen kamer van ongeveer twintig vierkante meter met douche, wc, koelkast, tv en wifi. Op elke verdieping is een gemeenschappelijke ruimte waar ’s avonds gezamenlijk kan worden gegeten. Maar dat mag ook op de kamer. Vanavond schuiven beneden alleen Jan en René aan.

Domus Nijmegen bestaat dit jaar vijf jaar. In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan Domus in Beweging. Domus in Beweging helpt bewoners van Domus, onder begeleiding, de weg naar zelfstandigheid te vinden. Er is al een aantal bewoners uitgestroomd. Zij wonen zelfstandig en krijgen ambulante begeleiding vanuit Domus Nijmegen.

Gebruik Jan, donker haar, grote snor, geboren in Rotterdam, woont hier nu vier maanden. “Ik zit eindelijk op de goede plek, ben namelijk een mens van vrijheid, in Den Haag hebben ze niet over mij te beslissen.” Hiermee doelt Jan onder andere op de


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.