Hart van Nijmegen ─ juli 2020

Page 12

12

Hart van Nijmegen - juli 2020

‘Je treft hier andere mensen, wroet met je handen in de aarde én je wordt er vrolijk van’

Moestuinieren op de vierkante meter

Nijmegen ‘moestuiniert’ als nooit tevoren, mede ingegeven door stadsinitiatief Operatie Steenbreek. Een van de verse loten aan de groene-handen-uit-demouwen-stam heeft begin dit jaar wortel geschoten in de Hazenkamp, op het terrein van Stichting Hubert. Alle reden voor een gesprek met Gijs, Annemay en Jos: warme pleitbezorgers van de Hubert-moestuin.

H

et oorspronkelijke plan van broers Gijs en Jop Teeuwissen was om ‘ergens’ in Nijmegen een loods te huren voor het opknappen van hun camper. En oké, als het meezat, verder te timmeren aan de creatieve weg. De loods kwam er, samen met heel veel ruimte om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Locatie: het voormalige industrieterrein, aan de Hubertusstraat in de Hazenkamp, sinds ruim een jaar beter bekend als culturele broedplaats Stichting Hubert.

“Met zijn expositieruimte, filmvoorstellingen, muziekoptredens, dancefeesten, vuurplaats, horecagelegenheid, ateliers en geluidsstudio is Hubert de perfecte speeltuin voor volwassenen, vertelt Gijs, zittend aan een cafétafel. “Al hebben we ook een kids- en familyprogramma. Want dat is het toffe aan deze plek: alles kan. Enige uitdaging is welke draai we er aan geven. Maar daar zijn oplossingen voor. En een grote groep vrijwilligers.”

Natuur integreren Die vrijwilligers verzorgen projecten op onder meer het gebied van kunst en cultuur, (af en toe) wetenschap en sinds begin dit jaar: natuur. Gijs: “Achter op het terrein ligt een grasveld. Het leek ons gaaf om dat ministukje natuur te integreren in de industriële setting die Hubert eigenlijk is, dus hebben we laten onderzoeken wat een mooie bestemming zou zijn. Liefst iets in het verlengde van de buurt.” Uiteindelijk kwam onder meer An-


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.