Hart van Nijmegen - december 2018

Page 1

VAN

HE RT NIJMEGEN HART Magazine voor de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden

verschijnt 6x per jaar – 3e jaargang nr. 6 - www.hartvannijmegen.nu

WAT DOET U MET KERST? pagina 6 - 7

En verder:

'Dementievriendelijk Hazenkamp-St. Anna' werkt aan oog en oor voor buurtbewoners met dementie p. 4-5 ❤ Stoomgroep tekent voor aankoop treintje Rollecate p. 11 ❤ Door schooltuinen gezonder eten p.15 ❤ Dromen najagen in de Franse Ardennen p. 18 ❤ Volg een vak op de vavo en haal een diploma p. 23 ❤ 'Je maakt nooit twee keer hetzelfde bier' p. 26-28 ❤ Bewonersverenigingen in Park Heyendaal maken samen een gezellige buurt p. 34-35


2

Hart van Nijmegen - december 2018

Arbeidscontracten voor onbepaalde tijd zijn niet populair Gijs van Mierlo woont in de wijk Hazenkamp en is advocaat arbeidsrecht. Hij schrijft graag over wat hij in zijn werk zoal meemaakt. Een arbeidscontract voor bepaalde tijd kan op een gegeven moment van kleur verschieten en veranderen in een contract voor onbepaalde tijd. Bijvoorbeeld als er in een periode van twee jaar met een medewerker meer dan drie arbeidscontracten voor bepaalde tijd afgesloten worden. Het vierde contract is dan een contract voor onbepaalde tijd. Zo'n contract kan in beginsel enkel via de kantonrechter dan wel met toestemming van UWV worden beëindigd. Toch wordt regelmatig geprobeerd om deze duidelijke regel te omzeilen. Enige tijd geleden had een werkgever wel iets heel creatiefs bedacht. Hij bood de medewerker een (vierde) contract voor onbepaalde tijd aan onder de voorwaarde dat de werknemer ook een vaststellingsovereenkomst tekende waarin werd

ALLES HEERLIJK VERS VOOR DE FEESTDAGEN! Wij zijn ook op 24 en 31 december geopend

a­ fgesproken dat deze vierde arbeidsovereenkomst na een jaar met wederzijds goedvinden zou eindigen. De werkgever kwam bedrogen uit. Inderdaad kunnen in een vaststellingsovereenkomst zaken worden afgesproken die in strijd zijn met de wet. Echter, die moeten dan wel gaan over het oplossen van een bestaand probleem en niet over het voorkomen van een probleem. De hierboven beschreven vaststellingsovereenkomst werd gesloten toen er tussen werkgever en werknemer nog geen probleem was. Dat probleem zou pas bij de einddatum van het contract kunnen ontstaan. De Hoge Raad, onze hoogste arbeidsrechter, haalde een streep door deze creatieve oplossing. De vaststellingsovereenkomst werd vernietigd, waardoor de werknemer toch voor onbepaalde tijd in dienst was.

Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden en ­onmogelijkheden van het verlengen van arbeidsovereenkomsten, dan staan de arbeidsrechtspecialisten van Brunet Advocaten u graag te woord, ook in 2019. Voor meer informatie zie www.brunet.nl Dit artikel is tot stand gekomen op initiatief van, en in ­samen­­werking met Brunet Advocaten.

Rijk gevulde kerststol, spelt en tarwe Kerstlekkers: taart, tulband, cake, amandelstaaf En natuurlijk heerlijke oliebollen en beignets Alle producten worden gebakken in onze eigen bakkerij Bestelformulieren op www.streekbakkerjorrit.nl/waar-te-koop www.streekbakkerjorrit.nl

Thijmstraat 119

024 737 04 83


Hart van Nijmegen - december 2018

Redactie

Vaste medewerkers

Elvi van Wijk

Huberdien Hornikx

Ypie Veenstra bureauheyendaal.nl

Floor Luiten

Dirk Jan Burgersdijk

Sabine Terheggen

Tefke van Dijk schrijfzolder.nl

Leonie Valckx

Fotografen

Beste lezer, Wat doet u met kerst? Wij vroegen het mensen in de Groenestraat. H ­ erkent u zich in hun verhalen? Of is het voor u heel anders? Hoe het ook zij; Hart van Nijmegen wenst u hele fijne dagen en we hopen dat ons kerstnummer bijdraagt aan een mooie tijd. In dit nummer onder andere aandacht voor dementie, schooltuinen en het najagen van dromen. Daarnaast interviews met wijkbewoners die vertellen over hun passie. Voor de één is dat de wetenschap of de journalistiek, bij een ander ligt het hart bij bierbrouwen of taal. Voor de vierde keer ontvangt u samen met ons blad het Kolpingkrantje. Hierin verhalen over de renovatie van de Kolping die zijn einde nadert. Dit keer zijn de twee items verpakt in biologisch afbreekbaar plastic. Dit betekent dat u het hoesje bij het gft-afval mag doen. Een duurzamere verpakking dus. Zoals ieder jaar gaan onze bezorgers tegen kerst langs de deuren met de Hart van Nijmegen-kerstkaart. Over hen gesproken: we zoeken nog jongens en meiden die willen bezorgen. Vandaar de volgende oproep: Ben je tussen de 13 en 17 jaar oud? Woon je in ons verspreidingsgebied en verdien je graag iets bij? Word dan bezorger van Hart van Nijmegen! Je bent er op zes zaterdagen of zondagen per jaar enkele uren mee kwijt, en het levert je ongeveer zes euro per uur op. Interesse? Mail dan je gegevens naar info@hartvannijmegen.nu Rest mij u alvast alle goeds voor 2019 te wensen namens de redactie. En heel graag tot in het nieuwe jaar! Vriendelijke groet, Elvi van Wijk, hoofdredacteur Hart van Nijmegen

Piet Hieltjes Vincent Moll vincentmollfotografie.nl

COLOFON E-mail: info@hartvannnijmegen.nu Web: www.hartvannijmegen.nu Volg ons ook op Hart van Nijmegen

Eef van Hout Els Baltjes eb-fotoart.nl

Roeland Loosen Willem Melssen wm-f.nl

Hart van Nijmegen is het magazine voor de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden, het stadsdeel dat bestaat uit de wijken Hazenkamp, St. Anna, Heijendaal, Nije Veld en Goffert. Hart van Nijmegen verschijnt zes keer per jaar in een oplage van 8.000 exemplaren. Het blad wordt huis-aan-huis bezorgd en op vrijwillige basis gemaakt door professionele journalisten, tekstschrijvers en fotografen uit Nijmegen-Midden. Hart van Nijmegen ontvangt een bijdrage uit het budget wijkactiviteiten/ bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen. Hoofdredacteur: Elvi van Wijk, Hazenkampseweg 21 6531 NB Nijmegen (tevens correspondentieadres Hart van Nijmegen), tel: 06 553 400 08, info@hartvannijmegen.nu Adverteren: Huberdien Hornikx: 024 356 61 09 / huberdien@hartvannijmegen.nu

Ronald Spaak

Eindredactie: Ypie Veenstra. Vormgeving: Wilke Zomerveld. Redactie: Dirk-Jan Burgersdijk, Tefke van Dijk, Piet Hieltjes, Eef van Hout, Roeland Loosen, Ypie Veenstra, Henk Verhagen, Ronald Spaak en Elvi van Wijk. Financiën: Floor Luiten, Administratiekantoor Luiten. Drukker: Drukker Hendrix in Peer, België. Klachten over de bezorging kunnen worden doorgegeven aan bezorging@hartvannijmegen.nu Foto voorkant: De mensen in... Foto: Vincent Moll. Volgende nummer: kopij vόόr vrijdag 11 januari 2019, verspreiding 2 en 3 februari 2019.

Henk Verhagen

3


4

Hart van Nijmegen - december 2018

Initiatief ‘Dementievriendelijk Hazenkamp-St. Anna’ werkt aan oog en oor voor buurtbewoners met dementie

'We willen iedereen in de wijk

Eric Dirkx, voorzitter van de regio Nijmegen van Alzheimer Nederland, overhandigt het certificaat en de bijbehorende sticker aan supermarktmanager Hans Wieleman van de Coop aan de Steenbokstraat. Foto: Anne-Mieke Penders

D

at zegt Hans Hermes (67), voorzitter van de Werkgroep Kwiek Hazenkamp-Sint Anna en initiatiefnemer van Dementievriendelijk Hazenkamp-Sint Anna. “Om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te laten wonen is het van belang dat hun directe omgeving, en dus ook de wijk waarin ze wonen, dementievriendelijker wordt. Een dementievriendelijke buurt is een buurt waar oog en oor is voor buurtbewoners met dementie en hun mantelzorgers,” zegt Hermes. Half miljoen Het aantal mensen met dementie zal naar verwachting de komende jaren fors toenemen. Logisch gevolg van de vergrijzing. Anne-Mieke Penders (65) is bestuurslid van de regio Nijmegen van

Alzheimer Nederland: “In 2015 waren er in Nederland 270.000 mensen met dementie en naar verwachting zullen dat er in 2040 ruim een half miljoen zijn. Zeventig procent van de mensen met dementie woont gewoon thuis, dus nog veel meer mensen in hun directe omgeving krijgen er mee te maken.” En hoewel dementie steeds meer in de belangstelling staat – via allerlei publiekscampagnes bijvoorbeeld – rust er nog altijd een taboe op. We vinden het moeilijk om ermee om te gaan, voelen ons er wat ongemakkelijk bij. “Wat wij zien is dat mensen in eerste instantie niet aan dementie denken als iemand ‘raar’ doet, maar vervolgens ook niet weten of en hoe ze hulp moeten bieden. ‘Zou hij of zij dat niet vervelend vinden, is het niet betuttelend,’ denken we al gauw,” zegt Penders.

“Wat wij willen bereiken,” zegt Hermes, “is dat de mensen weer naar buiten gaan en niet bij die spreekwoordelijke kachel blijven zitten. Dat ze zich veilig voelen en vooral: dat ze er gewoon bij horen. En inderdaad, er is meer belangstelling voor dementie en het wordt ook steeds meer bespreekbaar, maar er is nog een lange weg te gaan.” Weer naar buiten Op wijkniveau een dementievriendelijke sfeer creëren. Waarom is dat zo belangrijk? Hermes: “Als je wilt dat mensen weer naar buiten gaan dan moet je ze niet in een auto hoeven stoppen om ergens anders een kop koffie te gaan drinken. Dan moeten de mensen, misschien eerst onder begeleiding, zélf hun weg naar die kop koffie zien te vinden.”


Hart van Nijmegen - december 2018

5

erbij laten horen' “Mensen met beginnende, lichte dementie moeten en willen steeds langer thuis blijven wonen. Probleem is, dat ze vaak niet op de juiste manier worden benaderd. Dat ligt voor een deel aan henzelf, maar vooral de omgeving weet zich er vaak slecht raad mee: ‘Laat opa maar in de hoek zitten, lekker bij de kachel. Hij hoeft toch niet meer naar buiten’. Daar willen we op wijkniveau verandering in brengen.” Cruciaal bij het dementievriendelijk maken van de buurt is de betrokkenheid en inzet van de ‘gewone’ inwoners van de wijk. Door als vrijwilliger mee te helpen bij de dagopvang voor dementiepatiënten, bijvoorbeeld. Ook heel belangrijk is dat de bestaande netwerken in de wijk – denk aan buren, winkels, scholen of sportverenigingen – ‘dementiebewuster’ worden. “Mooi voorbeeld: een tennisvereniging waar we een dementietraining hebben gegeven. Daardoor konden mensen heel lang mee blijven doen op hun eigen sportclub. Bewegen is van belang, goed voor de sociale contacten: dat levert heel veel op,” zegt Anne-Mieke Penders. Zelf je boodschappen kunnen blijven doen is zeker ook een belangrijke factor om ervoor te zorgen dat iemand met dementie erbij blijft horen. En dat valt vaak niet mee: mensen raken in de winkel de weg kwijt en een enkele keer verdwijnt een artikel onbedoeld in de tas zonder af te rekenen. Daarom zijn ook de winkels in de wijk benaderd met de vraag of ze mee wilden doen aan een dementietraining. Inmiddels heeft de Coop aan de Steenbokstraat het voltallige personeel zo’n cursus laten volgen. Meer oog Hans Wieleman is de supermarktmanager van de Coop: “Natuurlijk hebben we gelijk ‘ja’ gezegd toen ons werd gevraagd om mee te doen. Dementie is een maatschap-

pelijk probleem en dus ook hier. Niet dat we er elke dag mee te maken hebben, maar het komt zeker voor. En dan is het mooi dat je dat nu beter herkent en er ook beter mee om kan gaan. Heel belangrijk dat ons personeel daar meer oog voor krijgt.” De reacties van de medewerkers waren zonder uitzondering positief. “Fijn dat we die informatie gekregen hebben en ons nu bewuster zijn van het fenomeen, was het algemene gevoel. We herkennen het sneller als iemand in de war is en we kunnen er ook beter mee omgaan. Dat is prettig voor de mensen zelf, maar dat geldt zeker ook voor ons. Een win-win-situatie, zeg maar.”

Waar krijgt het winkelpersoneel zoal mee te maken als iemand in de supermarkt het ‘even niet meer weet?’ Wieleman: “Een klant rekent af bij de kassa, maar weet bijvoorbeeld vervolgens de uitgang niet meer te vinden. En loopt daarna de winkel weer in. Wat relatief vaak gebeurt, is dat de klant niet meer weet wat hij eigenlijk wilde kopen, of waar het in de winkel te vinden is. Die mensen kunnen we nu sneller en plezieriger helpen zonder dat het voor hen vervelend is.” ❤ Tekst en foto: Ronald Spaak (ronald@hartvannijmegen.nu)

Anne-Mieke Penders en Hans Hermes: 'Mensen met dementie moeten weer naar buiten gaan en zich veilig voelen in de wijk'.


6

Hart van Nijmegen - december 2018

Mensen in de…

M ALLEEN, NIET EENZAA

n (86) woont al Gerrie Stoffelen-van Wiche enestraat. Ze ruim vijftig jaar aan de Gro ar werd daarna is geboren in Wijchen, ma internaat in Limburg. ‘weggebracht’ naar een voor haar vooral De kerstdagen betekenen kbij in de Laan van rust. Haar zoon woont vla jnlijk op eerste of Scheut en komt waarschi r een kop koffie tweede kerstdag langs voo druk, net als mijn of lunch. “Hij is altijd heel n ik verder alleen, dochter.” Waarschijnlijk be ” Eenzaam zijn wel maar niet eenzaam hoor. ere week op bezoek de kennissen waar ze ied njelaan bijvoorbeeld, gaat. Fientje in de Kasta . “Meestal neem ik of Miep in de Vossenlaan gsga. Ik bak veel wat voor ze mee als ik lan vindt iedereen het taarten. Mijn appeltaart allerlekkerst.”

FEEST VAN DONKER Bernardine Beenackers (65+) is duidelijk over kerst: het zegt haar helemaal niks. “Ik houd me rustig en doe leuke dingen met de familie. Dat is traditie. Mijn kinderen en kleinkinderen wonen allemaal in de buurt. Bij elkaar zijn we met z’n tienen. Meestal brunchen we samen en maken een wandeling van tien kilometer of meer, vrij veel voor een familiewandeling. We gaan vaak naar de Hatertse vennen of het bos achter de Sophiaweg. Het heeft allemaal weinig met kerst te maken. Als het geen kerst was, zouden we het ook doen. Kerst betekent voor mij vooral de donkerste dagen van het jaar, in januari is het weer lichter overdag. Dat vind ik mooi. Het is een feest van donker zijn en daarna licht.”

X-GANGENDINER

Niek Edeling (66) of “Niek Muziek” is fulltime met muziek bezig. Zijn hele bus ligt vol met muziekinstrumenten, maar kerstliedjes speelt hij nooit. “Kerst betekent voor mij vooral ‘Weg wachten tot het over is. Op mijn koelkast hangt de tekst dagen met de feestdagen’, uit een reisgids. Voor mij zijn het de ik moest er Vroeg kan. arkt waarop ik niet naar de superm tijdens kerst verplicht naar Billy Smart kijken. De hele familie nu genoot, maar ik vond het verschrikkelijk. Ik heb daardoor doen ook een hekel aan circussen.” Gaat hij dan helemaal niets voor iner kerstd een naar jaar ieder ga met kerst? “Zeker wel. Ik n zoude thuis alleen s alleenstaanden. Zestig mensen die ander vijf zo’n zijn krijgen dan in een café een x-gangendiner voor euro. Dat is fantastisch.”


Hart van Nijmegen - december 2018

Opvallende ontmoetingen en spontane straatinterviews. Verslaggevers Dirk-Jan Burgersdijk, Tefke van Dijk en fotograaf Vincent Moll trekken de wijk in en stellen zomaar een paar vragen aan toevallige voorbijgangers. Deze keer is de vraag: wat doet u met kerst?

GEEN GEHARREWAR

Margriet Bosma (41) mocht helaas geen bloed geven bij de Bloedbank omdat haar Hb-waarde te laag was. Op weg naar huis heeft ze een korte stop gemaakt bij Kaashuys Koning Willem voor nootjes, kaas en ‘die lekkere Italiaanse dessertwijn’. “Ik wilde eigenlijk alleen nootjes kopen en zei nog zo dat ze niet moesten vragen of ik ‘anders nog iets’ wilde. Hahaha.” Ze heeft nog geen idee wat ze met kerst doet. “We zijn geen kerstfamilie, willen geen verplichtingen en geen geharrewar. In december hebben we een familiediner, maar tijdens kerst is iedereen vrij. Geen verwachtingen, dat maakt het leuk.” Zelf heeft ze wel ideeën voor de kerstdagen. “Een luie kerstochtend­film in Lux en uit eten, eventueel bij anderen, plus uitslapen. Gewoon relaxen. Ja, dat zou het zomaar kunnen worden.”

BÛCHE DE NÖEL

Eveline Zwikker (46) is opg egroeid met internationale kersttradities in ver schillende landen. “Ik heb altijd Christmas gev ierd met cadeautjes onder de kerstboom en Ch ristmas Carols.” Met kerst mag zoon Max van zes kiezen wat ze eten. “Afgelopen jaar was dat pizza. We eten dan ook op de bank, dat ma akt het bijzonder. Dit jaar zou het weleens pas ta met tonijn kunnen worden, dat is nu fav oriet. Ik kleed het dan wel feestelijk aan me t servetjes.” Kerst draait voor haar om sfeer en lichtjes in huis. “Op kerstavond lees ik Max alti jd het verhaal voor van Bethlehem en de heilige ster. Mijn moeder maakte altijd bûche de No ël, cake in de vorm van een boomstam. Ik weet nog niet of ik dat dit jaar ga doen, want je ben t er wel twee dagen mee bezig.” Ook op de foto: Lady (11).

FOUTE-VRIENDENCLUB

Siegbert Greiser (63) is net klaa r met ramenwassen. Oorspronke lijk komt hij uit Thüringen in Oost-Duitsla nd en woont nu bijna twintig jaar aan de ­Groenestraat. Hij viert de kerstda gen altijd thuis. “Familie en vrie nden komen naar ons. Dat begint op 24 decemb er, heiligenavond, met familie en een hapje en een drankje. Op eerste en twe ede kerstdag krijgen we vriende n te eten. Meestal maken we een driegan gendiner, met ossobuco en lam ssch ouder bijvoorbeeld. En goede wijn. Die bes tel ik bij een wijndealer in Stuttga rt. De wijn komt uit Noord-Italië, bij het Gar dameer. Vroeger gingen we daa r op vakantie, nu drinken we wijn van daar.” Op derde kerstdag volgt de traditio nele afsluiting met zestien feestbeesten van de ‘foute-vriendenclub’. “Al twintig jaar zijn we hele goede vrienden. Met kerst heeft iedereen afspraken met fam ilie en vrienden, maar die laatste dag is al jaren van ons.”

7


8

Hart van Nijmegen - december 2018

Hazenkampbewoner Kees van den Bosch stopt na 20 jaar bij Argos

'Deze wijk vertegenwoordigt maar

Kees van den Bosch in zijn tuin aan de Hertstraat. Foto: Vincent Moll

Vorig jaar won ie, als bekroning van een omvangrijk oeuvre, nog de ­Zilveren Reissmicrofoon, de prijs voor het beste radioprogramma. Het was voor wijkbewoner Kees van den Bosch (Helmond, 1952) een soort einde van een tijdperk. Want na twintig jaar onderzoeksjournalistiek op hoog niveau te hebben bedreven, geniet hij sinds kort van z'n pensioen. Dat hoge niveau was Argos, het radioprogramma van de VPRO dat meermaals tot Kamerdebatten leidde en daardoor vaak zelf spraakmakend werd.

O

ok om even bij te komen van die intensieve Argosjaren, ondernam Van den Bosch onlangs een pelgrimstocht door Portugal, de Camino Portugues, die hem uiteindelijk van Lissabon naar Santiago de Compostella in Noord-Spanje voerde. "Met pensioen gaan betekent toch een breuk in je leven," aldus Van den Bosch. "En dit was een mooi moment om een oud plan uit te voeren." Wat heeft die pelgrimage jou gebracht? "Moeilijk om nu al te zeggen. Het was in elk geval een heel fijne ervaring. Je stapt echt in een traditie. Er ligt daar een geplaveid pad voor je, als pelgrim. Uit de hele wereld komen de pelgrims. Het is een soort massatoerisme voor individuen." Van 'aksievoerder' uit de krakerstijd via een afgeronde studie Bedrijfspsychologie in de no future-jaren 80 tot een meer dan gerespecteerd onderzoeksjournalist; daar zit een heel duidelijke lijn in‌ "Zeker wel! In die wilde jaren tachtig streden wij, bij Stichting Overal, onder andere tegen kernenergie en voor een basisin-


Hart van Nijmegen - december 2018

een dun laagje uit de maatschappij' komen. Iedereen was werkloos; Ik heb tien jaar in de uitkering gezeten. En daarvóór tien jaar gestudeerd. In '84 ben ik afgestudeerd. Maar eind jaren tachtig trok de economie weer aan en toen moest ik wat. Ik heb journalistiek altijd interessant gevonden. Als freelancer ben ik toen begonnen met schrijven voor o.a. De Groene Amsterdammer.­ Later belandde ik bij Argos. Veertien jaar was ik daar de stem van de documentaire, het hoofdonderdeel van het programma. Ik, met mijn Brabantse tongval! Dat leverde heerlijke reacties op, zoals: 'Argos is een mooi programma, maar kan die stem niet weg?' Uit de Randstad kwam die, dat snap je."

Aanvankelijk als gezin met jullie twee kinderen, woon je met je vrouw inmiddels ruim 25 jaar aan de Hertstraat. Naar tevredenheid? "Het is een leuke straat in een leuke wijk. Maar de Hazenkamp is vooral een woonwijk, waarin slechts een dun laagje uit de maatschappij vertegenwoordigd is. Voordeel is wel dat dat leuke mensen zijn! Maar ik heb soms heimwee naar Bottendaal, waar het minder aangeharkt is met meer leven in de brouwerij."

‘Mijn grote angst was a ­ ltijd dat we zouden moeten rectificeren. Want: hoe ­groter je onthulling, hoe dieper je kunt vallen’

In deze verwarrende tijden van fake news en nep-accounts zijn programma's als Argos, Zembla en Tegenlicht toch broodnodig? "Helemaal waar. De 'gewone' kranten hebben het moeilijk, waar onderzoeksjournalistiek de wind mee heeft. Ik juich het dan ook alleen maar toe dat de regering daar vijf miljoen insteekt en dat ook de publieke omroep zelf daar bijna drie miljoen in investeert."

Tot slot: wat vindt de doorgewinterde journalist, maar vooral de wijkbewoner Kees van den Bosch van ons Hart van Nijmegen? "Te gelikt, te mooi. Maar beschouw dat vooral als kritiek in een compliment verpakt. Want ik zie ook dat er tijd en aandacht aan het blad worden gegeven. En inhoudelijk: ik lees er altijd in. Wat mij het meeste aanspreekt zijn de interviews en de ontwikkelingen in de wijk, die jullie goed volgen. Nadeel vind ik wel dat het blad inmiddels wijkoverstijgend is en bijna over de halve stad gaat." ❤ Tekst: Roeland Loosen (roeland@hartvannijmegen.nu)

Wat was jouw mooiste Argos-moment? "De prijs die wij vorig jaar kregen voor het beste radioprogramma, de Zilveren Reissmicrofoon. Op dat moment speelde net de discussie over de bezuinigingen op journalistieke programma's en zat ik in mijn laatste jaar als eindredacteur van Argos, best een zware baan. Ik zag die prijs echt als een bekroning." En wat was je vervelendste ervaring in twintig jaar Argos? "Die was er voor mij eigenlijk niet. Mijn grote angst was altijd dat we zouden moeten rectificeren. Want: hoe groter je onthulling, hoe dieper je kunt vallen. Maar dat heb ik gelukkig niet meegemaakt." Wat ga je doen nu, in deze nieuwe fase van je leven? "Ik ben eigenlijk weer freelancer, nu. Net zoals ik ooit begonnen ben. En met m'n AOW en pensioen heb ik nu eindelijk m'n basis-inkomen! Ik verricht nog wat hand- en spandiensten voor Argos en ga wat doen bij journalistieke opleidingen. En ik zou wel weer voor De Groene willen schrijven. Voor de rest kijk ik wel wat op m'n pad komt." Argos-'commandante' Kees van den Bosch (r.) en vaste technicus Alfred Koster met de Zilveren Reissmicrofoon. Foto: VPRO

9


10

Hart van Nijmegen - december 2018

Stichting Glazenkamp GLAZENKAMP START PROJECT ‘HANDIG IN HAZENKAMP’

Als senior zo lang mogelijk thuis blijven wonen; het is de wens van de meeste mensen en een streven van de overheid. Veilig, comfortabel, met vertrouwde contacten en zo zelfstandig mogelijk. Geheugenproblemen en beginnende dementie kunnen dit gaan beperken. Gelukkig zijn er tal van hulpmiddelen om de gevolgen gedeeltelijk op te vangen. Stichting Glazenkamp, die het glasvezelnetwerk in de Hazenkamp en Park Heyendaal heeft laten aanleggen en de belangen van de deelnemers behartigt, start nu het project ‘Handig in Hazenkamp’. Kerndoel: uitproberen welke technische hulpmiddelen mogelijk geschikt zijn om aan te bieden aan mensen in de wijk die last hebben van toenemende vergeetachtigheid en/of een verminderd oriëntatievermogen. Eerst in een pilot met kosteloze bruikleen van proefapparatuur, abonnementen op diensten en met steun van getrainde vrijwilligers. Later mogelijk via een blijvende voorziening, bijvoorbeeld een uitleencentrum in de wijk.

Technische hulpmiddelen uitproberen met steun van Glazenkamp In het project kiezen de deelnemers een proefapparaat, samen met een bekende of mantelzorger en een vrijwilliger van Glazenkamp. Die kan hen ook helpen bij het leren gebruiken ervan. Zo kunnen zij experimenteren zonder het risico van een verkeerd gekocht apparaat of een maar gedeeltelijk gebruikt jaarabonnement. Na de pilot volgt een evaluatie, daarna mogelijk een vervolgproject. De gemeente Nijmegen ondersteunt het project, zorgverleners en welzijnswerkers uit de wijk zijn geïnformeerd en kunnen deelnemers eventueel doorverwijzen. Andere partners in het project zijn K&E Advies, HAN-lectoraat Innovatie in de Care, Dementienetwerk Hazenkamp en Stichting RCOAK.

Voorlichting over het project Op 5 februari 2019 van 14:30 tot 16:30 uur organiseert Glazenkamp in de Goffertboerderij (Goffertweg 17, 6532 AA Nijmegen) een voorlichtingsbijeenkomst voor belangstellende wijkbewoners, bekenden en mantelzorgers. Meld u aan via info@glazenkamp.nl onder vermelding van uw naam en ‘Handig in Hazenkamp’. Meer info op www.glazenkamp.nl. Vanaf 12 januari 2019 bent u met vragen ook welkom op het Glazenkamp Honk, elke zaterdag van 11:00 tot 13:00 uur, Basisschool NSV2, Lamastraat 67. Tekst en beeld: Stichting Glazenkamp

TARIEFCOMPENSATIE 2019 Elk jaar keert de eigenaar van het Glazenkampnetwerk (KPN) aan Stichting Glazenkamp een bedrag uit op grond van tariefafspraken die Glazenkamp in 2008 met KPN/Reggefiber heeft gemaakt. Glazenkamp gebruikt een deel van dit bedrag voor activiteiten als ‘Handig in Hazenkamp’. Minimaal 80% wordt uitbetaald aan de deelnemers als tariefcompensatie. In 2017 bedroeg die € 50,in 2018 was dat € 56,-. Iedereen die in het Glazenkampgebied woont (Hazenkamp en Park Heyendaal), daar glasvezel gebruikt en geregistreerd staat als deelnemer heeft recht op de compensatie. Niet iedereen heeft zich echter al geregistreerd. Wie zich voor 31 december 2018 alsnog registreert en aan de voorwaarden voldoet, deelt mee in de uitkering van 2019. Registratiemogelijkheid en meer info over de tariefcompensatie en het glasvezelnetwerk op onze site www.glazenkamp.nl

Dit artikel kwam tot stand op initiatief van, en in samenwerking met Stichting Glazenkamp


Hart van Nijmegen - december 2018

11

Stoomgroep tekent voor aankoop van treintje Rollecate

Jordi Wouters (links) en Rob Quint bij Rollecate in Zweden. Rechts: Stoomgroep De Goffert heeft in Zweden de rails gesorteerd

Met een reis naar Zweden heeft Stoomgroep De Goffert treintje Rollecate teruggekocht. De drie bestuursleden en eigenaar Peter-Anner Hendrix hebben hun handtekeningen gezet. De Stoomgroep haalt de rails voor het spoortraject van alle kanten: uit Zweden, maar ook uit Nijmegen zelf. En wel uit speeltuin De Leemkuil.

M

et een reis naar Zweden heeft Stoomgroep De Goffert treintje Rollecate teruggekocht. De drie bestuursleden en eigenaar Peter-Anner Hendrix hebben hun handtekeningen gezet. De Stoomgroep haalt de rails voor het spoortraject van alle kanten: uit Zweden, maar ook uit Nijmegen zelf. En wel uit speeltuin De Leemkuil. Sightseeing of een ontmoeting met ABBA zat er in Zweden niet in de voor Nijmeegse drie musketiers. "Het was geen snoepreisje, maar daar was het ook absoluut niet om te doen," klinkt het eensgezind. Integendeel, de mannen hebben zich van vroeg tot laat afgebeuld. "We voelen het nu nog." Ze hadden de koopovereenkomst schriftelijk kunnen afdoen via de post, maar grepen deze gelegenheid aan om meteen ook een inspectie te doen naar treintje en onderdelen. Stapelen Het Niels Holgersson Park in Zweden wil van het treintje af omdat het niet langer past bij de opzet van het park. De trein, rails en diverse onderdelen lagen inmiddels verdeeld over het terrein. Pim Egbertzen, Jordi Wouters en Rob Quint hebben er hun handjes laten wapperen. "Als we de rails zelf zouden stapelen, waren we veel goedkoper uit dan wanneer de transporteur dat had moeten doen." Ze zijn er dagenlang in de

weer geweest met lange rails van 180 kilo per stuk en kleinere delen van 80 tot 100 kilo. En dat ging soms maar net goed. Pim: "De ondergrond veerde nogal vanwege het mos en lange gras. Daardoor stond je niet stabiel." Ze brachten het ervanaf met "wat krasjes en blauwe plekken." Nadat eigenaar Hendrix een shovel had opgetrommeld, werden de rails machinaal afgevoerd en opgestapeld. Maar ook daar lag gevaar op de loer. "Net op het moment dat Rob iets opraapte, zwiepte een zeven meter lange rail over zijn hoofd. Toen hij overeind kwam, was de rail net weg. Het leek net slapstick." Rails De Stoomgroep heeft voor het Goffertpark 850 strekkende meter rails nodig. Aan oude rails bij de Kinderboerderij en in Zweden samen is er zo’n 550 meter. "Verrassend nieuws voor ons was dat we de spoorrails kunnen krijgen die nu in speeltuin De Leemkuil liggen. Die zijn te breed, maar kunnen we versmallen." De heren zijn er erg blij mee. De financiële thermometer gaat richting € 36.000. Eind november kreeg de Stoomgroep te horen dat de provincie de aangevraagde subsidie van € 25.000 verleent. Die subsidie is een flinke stap vooruit richting einddoel, maar ze zijn er nog niet. De treinmannen zeggen dat in mei in elk geval het Kidsfeest rond de Kinderboerderij weer op stapel staat. In januari hopen ze te kunnen melden hoe het verdergaat. Ze gaan fondsen benaderen om bij te dragen, en richten zich dan tevens op bedrijven in en rond Nijmegen. ❤ Tekst: Henk Verhagen (henk@hartvannijmegen.nu) Foto’s: Stoomgroep De Goffert www.stoomgroepdegoffert.nl


12

Hart van Nijmegen - december 2018

Drs. Bea Pieters Pedagoog & Leerkracht

Binnen mijn praktijk begeleid ik kinderen van de basisschool die een steuntje in de rug nodig hebben. Heeft uw kind hulp nodig bij • rekenen, lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen, schrijven • dyslexie en dyscalculie • het bijbenen van niveau of tempo van de leerstof • het trainen voor de Cito • studievaardigheden Wilt u graag zien dat uw kind • betere leerprestaties behaalt • hernieuwd vertrouwen in zichzelf ontwikkelt • weer in de opwaartse spiraal terecht komt Ik bied uw kind graag hulp op maat. Dit doe ik in nauwe samenwerking met ouders en school. Mijn praktijk ligt in de wijk De Hazenkamp.

Dromedarisstraat 15, Nijmegen 06 4976 6889 beapieters@glazenkamp.net www.leerlingbegeleidingbeapieters.nl

Richt uw woning mooier in met

Wennekers Nijmegen

Groenestraat 2A Nijmegen (hoek St. Annastraat) T: (024) 356 01 04 E: info@wennekers-nijmegen.nl

Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

www.wennekers-nijmegen.nl


Hart van Nijmegen - december 2018

Neem een kijkje in het groen(t)e ­paradijs Hof van Heden

Wie vanaf de Hatertseweg rechts van de ­Lourdeskerk en links langs de Lourdesgrot loopt, komt bij de Hof van Heden. Het is een klein groen(t)e paradijs. De helft van deze hof is omgetoverd tot een moestuin waar vrijwilligers in de tuin werken, groente oogsten en daar in de pastorie af en toe een maaltijd van koken voor buurtbewoners.

D

e Hof is een initiatief van Paul Menting, diaken van de Lourdeskerk en Marian Mondria van Bindkracht 10. Doel is meer ‘mensen/bezoekers’ bij de kerk te betrekken en zo wat meer ‘reuring’ te creëren en bij te dragen aan de gemeenschapszin in de parochie en in de buurt. Afgelopen jaar is er hard gewerkt om de grond in cultuur te brengen. De meer dan tien vrijwilligers maakten gezamenlijk een plan voor de inrichting, verdeelden het werk en tuinierden gezellig samen. Eenieder doet wat ie kan. Het tuingereedschap kreeg men van mensen uit de buurt (er zijn nog kruiwagens nodig). De werkers in de moestuin benadrukken de geweldige medewerking van de gemeente. Zo is de bovenlaag weggehaald en compost geleverd en zal er volgend jaar door de gemeente een put worden geslagen. Volgend jaar wordt ook het tweede deel van het terrein bij de tuin betrokken. Dit stuk grond zal bewerkt worden volgens de principes van de permacultuur waarbij het ecosysteem het uitgangspunt is en voor mens, plant en dier wordt ingezet.

Eten in de pastorie Met de opbrengsten van de tuin worden in de pastorie maaltijden gekookt voor buurtbewoners die graag met anderen in contact willen komen. Afgelopen jaar is dat bij wijze van proef al een paar keer met succes gedaan. Vanaf volgend jaar zal er regelmatig gekookt worden en kunnen buurtbewoners tegen een kleine vergoeding komen eten in de pastorie. In de parochiekrant Triptiek en in Hart van Nijmegen zal dit te zijner tijd bekend gemaakt worden. De groente uit de Hof van Heden die over is, wordt voor een klein prijsje verkocht op zondagen om 12:30 uur, na de mis. Het is niet de bedoeling om met de middenstand te concurreren! Het is echter zonde om mooie groente weg te gooien. Belangrijk voor de kerk en de buurtbewoners is om een plek te maken waar mensen langs kunnen komen om de tuin te bekijken, elkaar te ontmoeten, een kopje koffie te drinken en af en toe een hapje te eten. Komend jaar hoopt de Hof van Heden veel gasten te ontvangen! ❤ Tekst: Piet Hieltjes (piet@hartvannijmegen.nu) Foto: Vincent Moll

Vrijwilligers gezocht Vanwege de uitbreiding volgend seizoen zijn er nog vrijwilligers nodig. Graag aanmelden bij Marian Brenninkmeijer: 06 236 870 96

13


14

Hart van Nijmegen - december 2018

Zienswijze

Voor aspirine naar de opticien Naar aanleiding van een persbericht van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO), waarin zorgen worden geuit over de kwaliteit van de oogmetingen in Nederland, is ons vak de afgelopen tijd meer dan normaal in het nieuws geweest. Het beroep van opticien is onbeschermd, iedereen mag hier oogmetingen doen, gediplomeerd of niet. Daarom kunt u nu nog net niet in een bouwmarkt een bril kopen. Maar wel bij de drogist! Maar pas op! Bij de drogist worden uw ogen gemeten met een computer die bij ons alléén gebruikt wordt om een indicatie van de sterkte te krijgen. En dat is écht onvoldoende om een goed oogadvies te kunnen geven. Een opticien onderzoekt namelijk vervolgens uw ogen, doet een subjectieve meting, kijkt ook naar de samenwerking tussen beide ogen en bepaalt met behulp van moderne apparatuur hoe de glazen in uw montuur gezet moeten worden. Allemaal zaken die van essentieel belang zijn voor het uiteindelijke kijkplezier. Ook het monteren van de glazen is specialistisch werk dat wij bij Van den Bergh opticiens dan ook zelf én in onze eigen werkplaats uitvoeren. Mensen zijn zich niet altijd bewust van één van de mooiste geschenken die ze bij geboorte gekregen hebben, de ogen. Goed zien is een groot goed waar we heel zuinig op moeten zijn. En daarom verricht bij ons een gediplomeerde en deskundige opticien de oogmetingen. Dit zou volgens de NUVO én ons de standaard moeten worden die, net als in de rest van Europa, wettelijk geregeld zou moeten zijn, zodat u zeker weet dat er op een verantwoorde manier wordt omgegaan met uw ogen. U bepaalt na ons advies vervolgens zelf wat u wil uitgeven aan een nieuwe bril. Van den Bergh Opticiens biedt u daarom brillen en glazen in alle prijsklassen. Maar dus pas ná een gedegen oogmeting. Op deze manier worden eventuele problemen in een vroeg stadium opgemerkt en bent ú verzekerd van goed en optimaal zicht.

U bent van harte welkom! Van den Bergh opticiens - audiciens Hatertseweg 825, Nijmegen 024 350 2814 opticienvandenbergh.nl

Thuis in het Rijk van Nijmegen Met meer dan 30 jaar ervaring in het Rijk van Nijmegen kennen we zo’n beetje iedere straat, steegje en laan. Uw garantie voor een zorgvuldig advies over welke woning aansluit bij uw persoonlijke woonwens. Door lokale markt- en mediakennis weten wij precies hoe wij uw woning bij verkoop in het juiste daglicht moeten zetten. Meer weten? Neem dan contact op met Juliëtte van Anken of Onno Disveld.

Pontanusstraat 1 | 6524 HA Nijmegen | 024 - 322 36 26 info@vananken.nl | www.vananken.nl


Hart van Nijmegen - december 2018

15

Door schooltuinen gezonder eten

Oogst door kinderen St. Nicolaasschool. Foto: Annerie Rutenfrans Rechts: Annerie Rutenfrans. Foto: Eef van Hout

In ons stadsdeel wordt van alles ondernomen op het gebied van gezonder leven. Eén van die projecten is het schooltuinproject dat georganiseerd wordt door Annerie Rutenfrans – bewoonster van de Hazenkamp - in samenwerking met Helicon VMBO, de gemeente en een aantal basisscholen.

A

nnerie is al jaren actief op het gebied van schooltuinen in de overtuiging dat kinderen betrekken bij hoe de planten die we eten groeien, helpt bij gezonder leven later. Eerst bij de basisschool waar haar eigen kinderen op zaten (de Hazesprong), later bij de oprichting van schooltuin De Wielewaal in de Ooijpolder en ook bij schooltuinenproject Het Hatertshofje bij Helicon. Helicon stelt daarbij de grond beschikbaar en een docent om te begeleiden. In Nijmegen-Midden doet de St. Nicolaasschool mee aan het project. De gemeente betaalt mee aan de materialen en de coördinatie, tenminste tot nu toe. Het project begint elk voorjaar met een kennismakingsles over de groenten die dat jaar verbouwd gaan worden, gevolgd door een kookworkshop bij NEC. Daarna gaan de kinderen van groep 6 elke week aan de slag met poten, zaaien, planten en wieden. En elk schooljaar is er vlak voor de zomervakantie een oogstfeest waarbij de oogst door de kinderen verwerkt wordt tot heerlijk eten voor henzelf en belangstellende ouders.

Onderzoek Omdat Annerie regelmatig opmerkingen kreeg van ouders dat hun kind nu meer groenten lustte, was ze benieuwd naar wat daarover bekend was. Er bleek in Nederland nog helemaal geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan te zijn. Annerie besloot daarom haar eigen onderzoek op te zetten. Met hulp van wetenschappers van de universiteiten in Nijmegen en Utrecht heeft ze onderzocht wat het effect op korte en langere termijn is van deelname aan schooltuintjes op de kennis van groenten bij kinderen en op het eten ervan. Alle leerlingen van de schooltuintjes bij Het Hatertshofje hebben hieraan deelgenomen. De uitkomst van het onderzoek is dat de kinderen meer weten over groenten en ook meer groenten eten dan kinderen die niet aan zo’n project hebben deelgenomen. Toekomst De gemeente Nijmegen heeft aangegeven het project bij Helicon niet meer te willen financieren. Ze willen het geld aan nieuw op te zetten schooltuinen besteden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er komt best veel kijken bij de organisatie ervan. Het Hatertshofje gaat komend jaar in ieder geval door. Wel zal gekeken moeten worden hoe op de lange termijn dit project georganiseerd kan worden. ❤ Tekst: Eef van Hout (eef@hartvannijmegen.nu)


16

Hart van Nijmegen - december 2018


Hart van Nijmegen - december 2018

17

Hanneke Dijkstra begint elke dag ­opnieuw. ‘Als ik creëer, kan ik alles’

De dagelijkse discipline van het noodgedwongen bewust moeten

leven voelt voor Hanneke Dijkstra allesbehalve een strak keurslijf. Het geeft de geboren Nijmeegse juist alle ruimte om haar creativiteit te laten stromen, zoals in de door haar bedachte combinatie ‘vers in beeld’.

'D

rink je thee of wil je liever koffie?" vraagt Hanneke Dijkstra (54) terwijl ze haar laptop dichtklapt. Het is iets na tweeën deze middag. Om drie uur moet ze even naar buiten om een rondje te rijden op haar aangepaste driewieler. "Leven met een dwarslaesie is topsport. In gedachten doe ik alles in een handomdraai, maar in de praktijk heb ik een heel kwetsbaar lijf dat niet vanzelf meewerkt. Veel van mijn tijd gaat dan ook zitten in de dagelijkse dingen, in het alles doseren en bewust leven om in conditie te blijven. Elke dag weer. Ik vraag veel zorg, ben er vaak mee bezig, maar wil voorkomen dat het altijd over mij en mijn beperking gaat. Daarom ben ik ook zo blij dat ik kan creëren." Helemaal vrij En dat creëren doet Hanneke op allerlei manieren. Zo zingt ze in verschillende koren, maakt ze liedjes op bestaande partituren en ontwerpt ze veel van haar kleding zelf. Toch is taal zeg maar, écht haar ding. "Als taalfreak vind ik het heerlijk om met woorden te knutselen, gedichten en korte verhalen te schrijven. Zo is ‘Haar’ ontstaan, mijn eerste expositie met acht van mijn verzen, waarbij kunstenares Marlieke Overmeer graag de tekeningen wilde maken. Echt een enorme eer." Van lieverlee ging Hanneke steeds meer zelf ontwerpen. Toen ze genoeg materiaal had, maakte ze een tweede expositie: ‘Zijn’. "Zo is ook ‘vers in beeld’ ontstaan, een combinatie van korte teksten en beelden. Bezig zijn met ‘vers

in beeld’ is voor mij een vorm van mentaal bewegen. Een wereld waarin ik letterlijk nergens aan vastzit. Als ik creëer, kan ik alles. Dan ben ik helemaal vrij." ‘Ont’ Intussen heeft Hanneke een collectie van haar mooiste ‘v.i.b.’s’, zoals ze deze zelf noemt, in eigen beheer uitgegeven. "Ik werd wakker op de dag van mijn verjaardag met het woord ‘Ont’ in mijn hoofd. Dat was in Domburg, tijdens een vakantie met mijn zoon . Het voelde als een cadeautje, iets wat ik moest bewaren. ‘Ont’ had een opera kunnen zijn, een ballet of een musical. Het is een boek geworden." Het mooie aan Ont volgens Hanneke is dat iedereen iets anders in de tekstjes en beelden ziet. "Dat is de magie van het met verschillende ogen naar iets kijken. Er zit een bepaalde laag in die mensen op zielsniveau raakt. Echt contact maken gaat vaak niet over woorden, maar meer over wat eronder zit. Over dat wat juist niet wordt gezegd. Doen door niet te doen. ‘Vers in beeld’ is wat dat betreft een soort coach-kunst waar mensen inspiratie uithalen. Elke dag, elk moment, elke adem opnieuw ben je vers in beeld, mag je opnieuw beginnen en ontdekken wat er bij jezelf leeft van binnen." De geur van schone was Op de vraag naar haar favoriete ‘vers in beeld’ tovert Hanneke een grote glimlach tevoorschijn. "Dat is ‘Was’, een gedicht over een liefde die groter is dan voor maar één iemand. Voor mij is niets zo

lekker als de geur van schone was die overdag in de wind is gedroogd en zich ‘s avonds na het douchen zacht over je heen plooit. De tekst heeft heel veel laagjes. Je kan het op 100 manieren lezen. Stiekem hoop ik dat het gedicht ooit op de zijkant van een gebouw terechtkomt. Of op een groot laken, wapperend in een weiland in de Ooijpolder." Met de uitgave van Ont (2018) sluit Hanneke een periode van twee jaar af waarin ze bijna dagelijks met haar boek bezig was. "Ik heb Ont gemaakt met het idee ‘goed is goed genoeg’. Anders blijf je bezig met schaven, passen en meten. Van mezelf mag ik nu een tijdje uitbollen, wat niet betekent dat ik ben gestopt om op een creatieve manier naar de wereld om me heen te kijken. Ik zie kunst in alles. Of dat nu een wolkenlucht is of een doucheputje. Doodvermoeiend soms, maar tegelijkertijd heel rijk." Vaststaat wél dat er op termijn een nieuw project komt; volgens Hanneke iets met zang, dans en contact. "Het woord heb ik al. Waar Ont stond voor loslaten, gaat deze term juist over ‘ja’ zeggen. Over waar ik voor durf te gaan. Over de ware moed om mijn diepste verlangens groter te laten worden dan de angst die ze oproepen. De naam van het project? Die hou ik nog even voor me." ❤ Tekst: Pieter Matthijssen (pieter@hartvannijmegen.nu) Foto: Els Baltjes


18

Hart van Nijmegen - december 2018

Dromen najagen in de Franse Ardennen

Gerrit Jan Mulder en Nel Bruil kochten elf jaar geleden een tweede huis in de Fransen Ardennen. Ze merkten dat hoewel er aardig wat Nederlanders wonen, dit gebied niet echt bekend is onder onze landgenoten. Gerrit Jan en Nel schreven daarom een reisgids over de onontdekte plekken daar. Hart van Nijmegen vroeg hen: hoe zijn de Franse Ardennen en hoe kwam de reisgids tot stand?

N

a de spitstijd van hun opgroeiende kinderen, stelden Gerrit Jan en Nel elkaar de vraag: hebben we nog dromen? Ze woonden destijds dertien jaar aan de Slotemaker de Bruïneweg in de Hazenkamp. “We wilden een tweede huis met een tuin en kleine camping waar we wandelaars, familie en vrienden konden ontvangen,” vertelt Nel. Ze kiezen voor de Franse Ardennen. "Het is een prachtig natuurgebied, heerlijk rustig en je bent er in vier uur.” “Leuk, wel een grote zorg” en “je moet er dan wel vaak heen” waren reacties op hun plannen. Het deed hen twijfelen. Tot zij de voormalig eigenaar van eetcafé Jan Klaassen spraken die op het punt stond permanent naar Oostenrijk te vertrekken om daar een B&B te beginnen. “Volg je hart, jaag je dromen na,” zei hij. “Dat was ons zetje,” zegt Nel.

Reisgids Ze vonden hun huis en camping in het dorpje Lalobbe, nabij Charleville-Mezières. Het ligt op de route naar Santiago de Compostella. Ze ontvangen hier dan ook pelgrims. Driewekelijks vertrekken ze op donderdagavond naar Frankrijk. De beloning komt de volgende ochtend: wakker worden in het Franse land, stilte om je heen en verse croissants van de bakker in een zak bij de voordeur. Het huis is geen zorg gebleken, wel een aaneenschakeling van geluksmomenten. Gerrit Jan wilde hun Franse belevenissen opschrijven. “Alleen al de aanleg van onze septic tank was spannend. Het keukentafelgesprek met de loodgieter en de boer van het naastgelegen land verliep met Frans temperament.”Uiteindelijk schrijft hij een reisgids op verzoek van een uitgever. Veel mooie plekken en plaatsen in de Franse Ardennen zijn onbekend, zoals het kasteel-fort in Sedan waar het gezin heeft overnacht. “Het boek is een gezamenlijk product. Nel heeft de foto’s gemaakt en alles wat ik heb geschreven, hebben we samen gezien en beleefd.” ❤ Tekst: Miriam Heijmerink (miriam@hartvannijmegen.nu) Foto: Eigen foto De reisgids Franse Ardennen is verkrijgbaar bij boekhandel Dekker van de Vegt in Nijmegen en bij bol.com


Hart van Nijmegen - december 2018

19

Stenen vervangen door planten Door de verandering van het klimaat neemt de hitte toe en ook de hoosbuien; buien waarbij in korte tijd veel water valt. Dat kan het riool niet allemaal verwerken. Met minder tegels en meer groen kan het water beter in de grond zakken. Daarom is de gemeente Nijmegen gestart met Operatie Steenbreek. Ook in de Landbouwbuurt.

I

n het kader van operatie Steenbreek zal de gemeente In de Landbouwbuurt plantenbakken plaatsen. Bewoner Jeroen Boskma nam hierin het initiatief. Jeroen is 45 jaar en woont samen met Elize en hun zoon Tobias in de Sikkelstraat. Op een woensdagavond in oktober heeft Hart van Nijmegen een gesprek over het groenplan. Jeroen zag op Facebook foto’s van plantenbakken in het Willemskwartier en zocht contact met Inge van den Hoogen, toen nog wijkregisseur van o.a. de Landbouwbuurt. “Samen met haar en iemand van de Dar zijn we door de Landbouwbuurt gelopen en hebben we locaties gezocht voor de plantenbakken.” Zachtere aanblik “Onze buurt heeft veel stenen en weinig groen,” vertelt Jeroen. “Ik wilde meer groen in de wijk, want dat geeft een vriendelijkere en zachtere aanblik. Vervolgens ben ik door de

H Jeroen Boskma, rechts van hem komen plantenbakken

wijk gelopen en heb mensen gevraagd om zich te verbinden aan een bak en samen met andere bewoners de bakken te verzorgen. De vrijwilligers staan genoemd in een participatieovereenkomst die met de gemeente is opgesteld.” De gemeente plaatst en betaalt de bakken, daarna is de zorg voor de bakken aan de bewoners zelf. Bij de keuze van de planten moet erop gelet worden of het groen tegen droogte kan en geschikt is om op zandgrond te groeien. De gemeente heeft bij de plaatsing van de bakken gekeken naar voldoende ruimte voor parkeerplaatsen en voor een goede doorloop op de stoepen. Meer voordelen Jeroen hoopt dat mensen het groen in de wijk meer gaan waarderen en dat het een stimulans is om de tuinen in de Landbouwbuurt een groener karakter te geven. Maar hij ziet meer voordelen. “Doordat de buurtbewoners samen voor het onderhoud zorgen, is er meer onderling contact. Mensen werken samen en voelen zich verantwoordelijk. Hierdoor is er meer verbinding met het groen en met elkaar.” ❤ Tekst: Mariska Bouw (mariska@hartvannijmegen.nu) Foto: ­Willem Melssen

Operatie Steenbreek

In samenwerking met het centrum voor natuur en cultuurhistorie De Bastei is de gemeente NIjmegen ­Operatie Steenbreek gestart. De Bastei neemt de voorlichtingscampagne voor haar rekening. Concrete projecten voor vergroening kunnen bewoners indienen via www.nijmegen.mijnwijkplan.nl of via wijkregisseur Anne-Marie Cobussen (a.cobussen@nijmegen.nl). Is er voldoende draagvlak in de wijk, dan gebruikt de gemeente het wijkbudget om het initiatief te ondersteunen.


20

Hart van Nijmegen - december 2018

Wetenschapper in de wijk

‘Je maakt automatisch een plan

In het hart van Nijmegen staan drie toonaangevende instellingen die zich met onderwijs en onderzoek bezighouden: de Radboud Universiteit, het Radboudumc en de Hogeschool van Arnhem Nijmegen (HAN). In Nijmegen-Midden ­wonen heel wat wetenschappers die ­verbonden zijn aan een van deze instellingen. In deze rubriek komen zij aan het woord.

D

eze keer vertelt prof. dr. Bert Steenbergen uit de Hertstraat over zijn vakgebied. Sinds 2009 is hij als hoogleraar verbonden aan de afdeling Orthopedagogiek: Leren & Ontwikkeling van de Radboud Universiteit. Zijn leeropdracht luidt in het Engels (een ‘must’ aan een universiteit) ‘perception and action problems’. Bert Steenbergen studeerde in 1992 af en kwam in 1993 als onderzoeker terecht bij Werkenrode in Groesbeek. Hier promoveerde hij op het onderzoek naar de coördinatie van beweging bij jongeren met een hersenbeschadiging. Van 2000 tot 2009 werkte hij op het Donders Centre for Cognition. Hoe en waarom ben je in dit vakgebied terechtgekomen? “Oorspronkelijk kom ik uit het Groningse Musselkanaal. Na de middelbare school wilde ik niet in de stad Groningen studeren, dus koos ik voor een studie die je daar in ieder geval niet kon doen: hts-confectie. Daarvoor moest ik naar Amsterdam. Na twee maanden hield ik het voor gezien met die opleiding. Van een fysiotherapeut, die mij behandelde voor een hardloopblessure, kreeg ik de tip om bewegingswetenschappen te gaan doen, jaren tachtig een spiksplinternieuwe studie. Ik stapte over en raakte binnen de kortste keren zeer gegrepen door met name de psychologie van het bewegen.”


Hart van Nijmegen - december 2018

welke bewegingen nodig zijn' Wat moet de lezer zich voorstellen bij de psychologie van het bewegen? “Met de psychologie van het bewegen bedoel ik de manier waarop – soms verstoorde – processen in de hersenen leiden tot bewegingen van het lichaam. Zo doe ik onderzoek met mijn team naar de vraag waarom kinderen met DCD onhandig zijn. DCD staat voor Developmental Coordination Disorder, een coördinatie-ontwikkelingsstoornis. Deze kinderen worden vaak als ‘onhandig’ omschreven. Zo’n vijf procent van de kinderen heeft DCD. Uit onze onderzoeken werd steeds duidelijker dat deze kinderen een incompleet bewegingsplan hebben. Bij handelingen maken mensen namelijk een bewegingsplan. Voorbeeld: je moet een kopje pakken dat op zijn kop staat en dat kopje moet je verderop omgedraaid neerzetten. Het is bijna onvoorstelbaar, maar voor zo’n actie maak je in je hersenen razendsnel een plan. Kinderen met DCD hebben een incompleet bewegingsplan, waardoor ze dit minder goed kunnen. Ze pakken het kopje wel goed vast, maar houden niet altijd rekening met de afloop van de beweging, waardoor ze bijvoorbeeld onhandig eindigen.” Wat voegt jouw onderzoek toe en wie heeft er wat aan? “Voor mij zijn onderzoek en toepassing onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus de kennis die mijn onderzoeksteam opdoet, bijvoorbeeld zo’n bewegingsplan waar ik het over had, moet toegepast kunnen worden in de praktijk. Dit nieuwe inzicht moet kinderen met DCD helpen hun onhandigheid te overwinnen.” Hoe kwam je in de Hazenkamp terecht? “Wij woonden aan de Hatertseveldweg mooi, maar wel klein. We hadden meer ruimte nodig. Op weg naar mijn werk op de universiteit fietste ik vaak door de Hazenkamp. Een mooie rustige buurt. Vrienden uit de Hertstraat wilden verhuizen. Dat vond ik precies zo’n mooie, rustige straat. Lekker dichtbij mijn werk en dat van mijn vrouw, en ook nog dichtbij de stad. Dus namen we het huis van die vrienden over en zijn er zeer tevreden mee.” Ik zet me ook in voor een mooie woonomgeving. Zo vorm ik met Paul Bongers en Pim Ketelaar het bestuur van de Stichting Theeschenkerij de Goffert. Wij misten een gezellige uitspanning in het Goffertpark. Ooit was er een theeschenkerij in een markant gebouw. Wij willen deze theeschenkerij herbouwen en we zijn er bijna. Nog twee hobbels te gaan, maar een prachtig ontwerp en een geschikte uitbater zijn er al.” ❤ Tekst: Piet Hieltjes (piet@hartvannijmegen.nu) Foto: Eigen foto

Handboek Iedereen Sport op Maat Een goed voorbeeld van de verbinding tussen onderzoek en toepassing is Steenbergens project ‘Meedoen met Sport’. Het doel van dit project is om het sportklimaat voor kinderen met een motorische beperking te verbeteren. Er is een handboek Iedereen Sport op Maat ontwikkeld. Een boek met methodes waardoor kinderen met beperkingen of onhandige kinderen beter kunnen meedoen met sport. De rol van de sportdocent is hierbij van groot belang. Sportdocenten hebben in hun opleiding vooral geleerd hoe je kinderen traint met expliciet leren. Je legt een techniek uit, laat het zien en laat het de kinderen dan doen. Dat is voor kinderen met motorische beperkingen niet de meest optimale manier, mede omdat het werkgeheugen in de hersenen daardoor aan de slag moet. Instructies moeten worden onthouden en vervolgens worden gebruikt voor de beweging. Juist dit werkgeheugen (een soort geheugenplan) functioneert bij kinderen met een motorische beperking niet altijd optimaal. In het handboek wordt daarom vooral gefocust op impliciet leren. Er wordt een scala aan beschrijvingen en tips gegeven hoe kinderen ingewikkelde (gym) oefeningen kunnen leren. De uitleg van een vrije worp bij het basketbal is dan bijvoorbeeld: doe alsof je een koekje van de bovenste plank pakt. Het kind zal dan automatisch de armen strekken en de hand naar voren klappen.

21


22

Hart van Nijmegen - december 2018

EMMA APOTHEEK Groenestraat 209A, 6531 HG Nijmegen Telefoon:024-3557006 www.emma-apotheek.nl HKZ gecertificeerd

U bent van harte welkom bij Emma Apotheek (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur) of bij ­Apotheek Servicepunt Medisch Centrum Sint Anna, St. Annastraat 178, 6525GW Nijmegen (maandag t/m vrijdag van 16.00 tot 17.30 uur). Herhaalrecepten aangevraagd vóór 11 uur ’s ochtends, kunnen de volgende werkdag worden opgehaald. Geeft u alstublieft aan bij welke locatie het op wilt halen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website.

Groenestraat 294 | 6531 JC Nijmegen

Tuinplannen maken? Begin dan nu! WIJ KUNNEN U HELPEN! ONTWERP | ADVIES | BEPLANTINGSPLANNEN | UITVOERINGSBEGELEIDING

Kijk voor meer informatie op www.jensontwerpers.nl


Hart van Nijmegen - december 2018

Volg een vak op de vavo... en haal een diploma

Pauline van der Meer, teammanager en conrector van de vavo aan de Marterstraat

In de Marterstraat staat – wat onopvallend – een middelbare school met circa 450 leerlingen. De vavo: voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Op de vavo kun je een diploma halen voor mavo (=vmbo-t), havo of vwo, maar ook deelcertificaten. Een deelcertificaat krijgt een leerling als hij of zij voor een examenvak slaagt. Bijvoorbeeld het deelcertificaat Engels of wiskunde. Hoe zit een vavo in elkaar?

D

e vavo is een combinatie van de avondschool en de moedermavo, vertelt Pauline van der Meer, teammanager en conrector van de vavo. De avondscholen waren een mogelijkheid voor mensen om hogerop te komen. Naar de moedermavo gingen vanaf de vrouwenemancipatie in de jaren zeventig veel vrouwen die een lage opleiding hadden, omdat ze als meisje geen uitgebreide opleiding nodig hadden. Ze werden immers moeder en huisvrouw.

Drie groepen Nu wordt de vavo globaal bevolkt door drie groepen leerlingen. Ten eerste de ‘net gezakten’. Dat zijn leerlingen van de middelbare scholen die gezakt zijn voor het eindexamen, of dat nu mavo/vmbo-t, havo of vwo is. Door deelcertificaten te behalen voor de vakken die onvoldoende waren, kunnen ze hun diploma alsnog halen. Op de vavo zit, ten tweede, een groep leerlingen met een ‘verhaal’. Deze leerlingen hebben meestal nog geen examen gedaan. Bijvoorbeeld topsporters of leerlingen met psychische

problemen. Deze leerlingen hebben dan op hun eigen school bijvoorbeeld vakken gemist en halen op de vavo voor die vakken deelcertificaten. De derde groep bestaat uit herprofileerders. Dat zijn leerlingen met een vakkenpakket waarmee ze niet de studie kunnen doen die ze willen. Om door te studeren hebben ze bijvoorbeeld biologie nodig. Voor dat vak kunnen ze dan een deelcertificaat halen. Diploma halen Op de vavo krijg je alleen les in de vakken die je nodig hebt. Dat is, volgens Pauline, enerzijds gunstig: je komt op school voor wat je nodig hebt. Anderzijds is het ook risicovol. Een leerling hoeft maar weinig op school te zijn en afhaken dreigt dan snel. Daarom heeft de vavo een uitgebreid begeleidingssysteem: een verzuimcoördinator die belt als je er niet bent en een zorgcoördinator die je welzijn in de gaten houdt. Allemaal manieren om de leerlingen te ondersteunen bij hun weg naar het diploma! Paulien heeft nog een tip voor de lezers: volg eens een vak op de vavo. Het is toch heel leuk om een jaar geschiedenis te volgen of bijvoorbeeld Duits op te halen en … dan ook nog een diploma te krijgen! De kosten voor een vak zijn ongeveer € 150 plus de kosten voor de boeken. ❤ Tekst: Piet Hieltjes (piet@hartvannijmegen.nu) Foto: Vincent Moll

Meer weten? Ga voor meer informatie naar www.roc-nijmegen.nl/ student/opleidingen/vavo

23


24

Hart van Nijmegen - december 2018

Een overheerlijk & biologisch kerstfeest Ontdek onze feestelijke & smaakvolle producten voor een (h)eerlijk Kerstfeest: • Dry aged Côte du Boeuf • Vers Hollands lamsvlees • Vers Hollands rundvlees • Vers Hollands kalfsvlees • Kemper landhoen etc. • Hele kalkoenen, filet, bouten, • Mooi fondue en gourmetvlees • Vers Hollands wild van de Veluwe En nog veel meer! Komt gerust langs in de winkel of kijk op nijmegen.degroeneweg.nl. Graag tot ziens in onze winkel!

De Groene Weg slagerij Bas Derksen Groenestraat 189 | 6531 HE Nijmegen tel: 024 355 50 60 | fax: 024 350 11 20 e-mail: nijmegen@degroeneweg.nl www.nijmegen.degroeneweg.nl


Hart van Nijmegen - december 2018

25

Senioren Hazenkamp al vijf jaar actief met Hazenlunch en Hazenontmoeting

Hazenlunch bij Jan Klaassen

Dankzij een initiatief van het Gezondheidscentrum Hazenkamp, een afstudeeropdracht van SPH-studenten van de HAN en de enorme inzet en enthousiasme van maatschappelijk werker Erik Derks, ontstonden vijf jaar geleden de Hazenlunch en de Hazenontmoeting. Afgelopen oktober werd het eerste lustrum gevierd en keek men terug op vijf jaar ‘lunchen en ontmoeten’ in de Hazenkamp. Hoe is het zo gekomen?

V

ijf jaar geleden voerde een aantal SPH-studenten van de HAN een onderzoek uit naar mogelijkheden om de eenzaamheid onder de oudere wijkbewoners van de Hazenkamp terug te dringen. De studenten bedachten ‘Té samen’, waarin de ouderen van de wijk elkaar onder het genot van een kopje thee in een informele setting konden ontmoeten. Hazenlunch en Hazenontmoeting Dit bracht Erik Derks op een idee toen hij in de zomervakantie in 2013 op het terras van Jan Klaassen een hapje zat te eten. Waarom niet Daniëlle van Loon, de eigenaresse van Jan Klaassen, vragen of zij iets voelde voor een eetproject voor zestigplussers in de wijk? Iedereen moet tenslotte elke dag eten. En Daniëlle zei ‘ja’! Zo werd de ‘Hazenlunch’ – elke eerste woensdag van de maand – een feit.

Tijdens een van eerste lunchbijeenkomsten waren ook Leonoor en Ria aanwezig. Beide dames lieten weten dat zij het samen lunchen wel leuk vonden, maar dat wat hun betrof ‘ontmoeten’ ook op een andere manier zou kunnen. De dames deelden hun ideeën en zo ontstond er een samenwerking met koster Willem van Tilburg van de Maranathakerk. Elke vierde donderdag van de maand is er nu een ‘Hazenontmoeting’ waarbij zestigplussers uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten in de Maranathakerk. Het eerste uur is er een gastspreker, daarna een gezamenlijke afsluiting met koffie en thee. Lustrum Afgelopen oktober vierden beide initiatieven hun vijfjarig bestaan. Op 3 oktober was er een heerlijke ‘Hazenlunch’ bij Jan Klaassen en een toost op de komende vijf jaar. Op de laatste donderdag van oktober werd het lustrum van de ‘Hazenontmoeting’ in de Maranathak­erk gevierd. Er was thee en koffie, en ook heerlijke soesjes en chocolaatjes. Erik Derks speechte prachtig en daarna was er een optreden van Alice Pleiter en Tineke Elbers met veel mooie liedjes van vroeger en nu. De wens van alle initiatiefnemers van Hazenlunch en -ontmoeting is om alle ouderen in de wijk mee te laten doen. Meedoen is zingeving, zingeving is ergens bij horen en ergens bij horen voedt welzijn en gezondheid. ❤ Tekst en foto: Erik Derks en Gerty Vierwinden


26

Hart van Nijmegen - december 2018

Op een hoppig kerstfeest en een


Hart van Nijmegen - december 2018

27

bitter 2019!

>>

Lees het artikel op pagina 28

Van links naar rechts: Hein, Mathijs, Sweeder, Dion, Paul, Roel en Froukje


28

Hart van Nijmegen - december 2018

vervolg van pagina 26-27

>> ‘Je maakt nooit twee keer hetzelfde bier’

Zet vijf buren bij elkaar en laat ze samen bierbrouwen. Dat worden gegarandeerd vrienden voor het leven. Zet er enkele wijkbewoners bij om het bier te proeven en je hebt gegarandeerd een gezellige avond. Een verslag van een onvergetelijk biergelag. Gewoon in ‘t Hert aan de Thijmstraat.

'U

iteindelijk wordt het altijd bier.” Een uitspraak die je direct op een tegeltje wil zetten en ophangen op het toilet. Bier is fantastisch, maar het gaat natuurlijk om het proces. Bierbrouwen, liefst met elkaar. Samen bierbrouwen kan mensen samenbrengen in een wijk, bedacht Roel Willems vier jaar geleden toen hij een berichtje in de buurtapp-groep gooide met de vraag wie het leuk vindt om samen bier te brouwen. “Uiteindelijk blijkt dat helemaal niet zo leuk te zijn,” zegt hij nu. “Het brouwproces is niet leuk om met veel mensen samen te doen. Vijf is eigenlijk al teveel. Daarna samenkomen en proeven, dat is wel leuk.” Dat is dan ook precies wat buurtbewoners en bierliefhebbers Hein, Mathijs, Roel, Sweeder, Froukje, Paul en Dion (plus rosé-drinkster Leonie) doen op een gezellige novemberavond. Allemaal wonen ze ergens in het Willemskwartier, van Jacob Catsstraat en Schonckstraat tot Ruusbroecstraat en Hofdijkstraat. En allemaal houden ze van bier, dus dat vloeit direct rijkelijk. “Wat een hoppig bier is dit, dat moet een IPA zijn!” roept Hein opgewonden. Het is een bier van Sweeder, die al zijn biertjes een naam geeft. “Dit is de IPA Lauret style, naar een recept van Mathijs.” “Mijn lekkerste biertje tot nu toe,”

vertelt die trots. “Een zomers biertje. Goed in balans met een lekkere bitterheid en een geurig aroma, een mooi kleurtje en body.” Alsof hij zijn ideale vrouw omschrijft, maar nee, het gaat vanavond over bier. Brouwen is zen Hoe begon dat zo als buren onder elkaar? Ze startten met één set voor twintig liter, tot Mathijs anderhalf jaar geleden een eigen ketel aanschafte. “Elektrisch en programmeerbaar. Die neemt heel wat werk uit handen.” Sweeder volgde onmiddellijk zijn voorbeeld. “Ik maak nu 45 liter per keer, daarmee kan ik zo’n drie kratjes bottelen.” Ieder bier is een miniproject, en de twee buurmannen hebben samen zo’n 25 brouwsels gemaakt. Bij Mathijs staat de teller nu op een totaal van 35, Sweeder is met zijn 46ste biertje bezig. Hij geeft inmiddels verjaardagsfeesten met enkel eigen bier. “Iedere maand wil ik iets nieuws brouwen. Het is een tijdrovende hobby, want een brouwdag duurt al snel zes uur. Daarmee gaat het wel sneller dan wijn. Dat kan ook maar één keer per jaar. Bierbrouwen kan altijd.” Roel vindt brouwen een zen-achtig proces. “Dat vind ik het leuke, je kunt het niet versnellen. Het is bovendien ambachtelijk. Je maakt nooit twee keer hetzelfde bier.” Dat is ook de reden waarom thuisbrouwer Dion van zijn brouwsels altijd een of twee flesjes bewaart. Ook hij neemt graag de tijd voor het proces en maakt bovendien zijn eigen etiketten. Dat is nog eens echte bierliefde. ❤

Tekst: Dirk-Jan Burgersdijk (dirkjan@hartvannijmegen.nu) en Tefke van Dijk (tefke@hartvannijmegen.nu) Foto: Vincent Moll Hoe smaakt Willemskwartier-bier Hert op de tong? Een goede vraag voor het aanwezige proefpanel. Enkele genoemde steekwoorden zijn: pils, makkelijk drinkbaar, af en toe vinnig of een beetje pittig met een bite en ook wat bitter. Tegelijkertijd is het een biertje voor iedereen, een niet al te krachtige allemansvriend, toegankelijk en vriendelijk geprijsd. Wie durft het aan om dit bier te brouwen?


Hart van Nijmegen - december 2018

Gestart in 't Hart

Marieke Sustronk helpt als opruimen een probleem is

Marieke Sustronk achter haar geheel opgeruimde bureau: “Zelf ervaar ik elke dag wat een geordende omgeving mij oplevert."

Opgeruimd staat netjes. Dat vinden we bijna allemaal. En dus ruimen we op, zetten we de spulletjes weer op hun plaats, gooien we overbodige rommel weg en zorgen we ervoor het er thuis allemaal een beetje fatsoenlijk blijft uitzien.

M

aar wat als dat niet meer goed lukt? Als je moeite hebt om afscheid te nemen van overbodige oude spullen? Als zolder, schuur en garage inmiddels onbegaanbaar zijn geworden en ook de woonvertrekken langzaam dichtslibben met prullaria, rommel en rotzooi? Dan kun je wel wat hulp gebruiken. Die hulp kan Marieke Sustronk je bieden. Zij is, naast haar vaste baan als lerares klassieke talen, professional organizer. Zij helpt met praktische tips mensen om stapje voor stapje weer rust en ruimte in hun bestaan te scheppen. “Zelf ervaar ik elke dag wat een geordende omgeving mij oplevert en ik vind het een uitdaging om andere mensen te helpen om dat ook te bereiken.” Lesgeven in klassieke talen en professional organizer: dat lijken twee heel verschillende bezigheden. Marieke: “Toch zijn er wel degelijk overeenkomsten. Bij het vertalen van klassieke teksten ben je ook bezig met ordenen: wat is het onderwerp, wat is het gezegde? Structuur aanbrengen, en daar draait het bij opruimen ook om.”

Japanse opruimgoeroe Het gebeurt steeds vaker dat mensen een beroep doen op een professional organizer. “De belangstelling voor het vak is de laatste jaren gegroeid onder invloed van Marie Kondo, de bekende Japanse opruimgoeroe. In Nederland is er inmiddels een beroepsvereniging voor professional organizers en daar heb ik een cursus gevolgd.” Als professional organizer ondersteunt Marieke Sustronk mensen in heel verschillende situaties. “Dat kan bijvoorbeeld adviseren bij een verhuizing zijn, of bij het bijhouden van de agenda. Maar laatst had ik ook een vrouw die lang bij haar vriend had gewoond. Haar eigen woning werd in die tijd een soort dumpplek van allerlei spullen. Relatie ging uit en toen bleek natuurlijk dat ze in haar eigen huis haar draai niet meer kon vinden door de enorme rotzooi die er was ontstaan. Haar heb ik kunnen helpen haar huis weer op orde te krijgen.” In het eerste gesprek dat Marieke Sustronk met haar cliënten heeft, probeert ze erachter te komen waar de schoen wringt en wat de verwachtingen zijn. “Mensen moeten echt wíllen en bereid zijn om over de horde heen te stappen om te beginnen met opruimen. Vaak lukt dat, maar soms kun je ze ook niet helpen omdat er bijvoorbeeld een psychisch probleem aan ten grondslag ligt. Dan is eerst andere hulp nodig.” ❤ Tekst en foto: Ronald Spaak (ronald@hartvannijmegen.nu) Voor meer informatie en contact: mariekesustronk.nl

29


30

Hart van Nijmegen - december 2018

Zuider Apotheek Jacobslaan-Hazenkamp-Brakkenstein-Malvert Wij hebben in 2018 een gemiddeld klanttevredenheidscijfer van 8.2 van u gekregen! Hartelijk dank voor uw vertrouwen. Ook in 2019 streven wij weer naar dit serviceniveau. Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2019!

Kijk op www.zuiderapotheek.nl en lees over onze uitgebreide diensten en services. Volg ons ook via Facebook!

Gedreven door gezondheid Zuider Apotheek Jacobslaan St. Jacobslaan 339 6533 VD Nijmegen T 024 - 355 03 00

Zuider Apotheek Hazenkamp Vossenlaan 90 6531 SP Nijmegen T 024 - 359 25 35

Zuider Apotheek Brakkenstein Heijendaalsweg 288 6525 SM Nijmegen T 024 - 208 22 88

Zuider Apotheek Malvert Malvert 51-33 6538 DG Nijmegen T 024 - 344 37 38

INTERIEURADVIES Schakel ons in voor frisse en haalbare interieur-ideeën. Bel:

---------

kijk op www.duo-interieur.nl of mail info@duo-interieur.nl

Op zoek naar zinvol en inspirerend vrijwilligerswerk? Word dan vrijwilliger bij School’s Cool Nijmegen en begeleid een scholier in het Voortgezet Onderwijs! Voor meer informatie: www.schoolscoolnijmegen.nl / info@schoolscoolnijmegen.nl of kom naar één van onze infobijeenkomsten dinsdag 27 maart of 24 april


Hart van Nijmegen - december 2018

In de minibieb kun je boeken halen én brengen

Ook kinderen zijn welkom om boeken te brengen en mee te nemen

Sinds enkele weken staat er een minibieb voor het huis aan de Dingostraat 56: de Dingobieb. Joke Feenstra en Thijs Ruland namen het initiatief. De officiële opening vond plaats op 27 oktober, uiteraard met buurtbewoners. Joke Feenstra – van Dingostraat 56 – doet verslag.

O

ndanks het vochtige weer, waren er veel mensen. Onze buurman Koen van Rossum plaatste het allereerste boek in de minibieb: De eeuw van mijn vader van Geert Mak. Koen was in zijn werkzame leven uitgever bij Dekker & Van de Vegt en dus helemaal in z’n element bij deze nieuwe ontwikkeling in de straat. We hadden het niet durven dromen, maar er waren wel een stuk of dertig buurtbewoners gekomen, met allemaal één of meerdere boeken. Onder het genot van een drankje werden de boeken één voor één van een persoonlijke noot voorzien. De diversiteit was groot: van historische romans tot luchtige vakantieliteratuur, van kinderboeken tot bibliografieën. En daarna was het voor ons de vraag: gaat dit kastje ‘leven’? Gaan mensen daadwerkelijk boeken meenemen uit de minibieb en brengen ze af en toe een eigen boek mee terug? Want dat is onze bedoeling: dat boeken in de buurt rouleren. Je kan een boek meenemen, ruilen of brengen. Het maakt ons niet uit.

Groeiende stapel boeken De aanleiding voor de minibieb was de groeiende stapel boeken in huis. Het is zo jammer als boeken na een keer lezen in de kast belanden. Daarom leek het Thijs leuk om de overtollige boeken te delen via een minibieb voor de deur. Wij zouden het fijn vinden als we met name eigentijdse literatuur, bibliografieën en kinderboeken in de bieb kunnen delen. Dat zijn namelijk boeken die we zelf ook graag lezen. We hebben nu al veel plezier van de reacties van de straatbewoners. Meermalen per dag staan er mensen in het kastje te neuzen, worden er boeken meegenomen, plaatst iemand een of meerdere boeken en/of krijgen we hele dozen met boeken aangeboden. Dat laatste is natuurlijk erg grappig, maar niet onze bedoeling. Het is juist het aardigst als iedereen die dat wil, zelf af en toe een boek plaatst of meeneemt. Dan houden we de interactie ook gaande en dat vinden we een belangrijke bijvangst van onze vrolijke Dingobieb. ❤ Tekst: Thijs Ruland en Joke Feenstra. Foto’s: Levien Lockefeer

Meer weten? De minibieb aan de Dingostraat is gemaakt door Hout en Meubel (RIBW) en op maat beschilderd met ‘Dingo’illustraties. Meer informatie over minibiebs is te vinden op www.minibieb.nl

31


32

Hart van Nijmegen - december 2018

Het Verleden in Verhalen

Sint-Nicolaas: kindervriend in

1953. De kinderen worden door Pietermannen verwend in het ziekenhuis

Sint-Nicolaas of Sinterklaas, zoals we hem in Nederland meestal noemen, heeft altijd al bijzondere dingen gedaan. Vroeger en nu. In deze aflevering van Verleden in Verhalen de geschiedenis van Sinterklaas in verre streken maar ook (en vooral) in onze eigen wijken.

V

olgens een legende strooide Sint-Nicolaas bij de drie dochters van een arme edelman in zijn geboortestreek LyciĂŤ in Turkije elk een buideltje goudstukken in hun schoentjes: als bruidsschat, zodat zij eervol konden trouwen. Misschien is deze legende wel de oorzaak dat kinderen nog steeds hun schoen blijven zetten, vol verwachting dat deze door de Sint met iets heerlijks wordt gevuld. Na het overlijden van bisschop Nicolaas van Myra, dat waarschijnlijk op 6 december 342 plaatsvond, werd hij in heel het Byzantijnse Rijk als heilige vereerd. Vanaf de tiende eeuw werd zijn faam ook in het westen verspreid.

Magere tijden In tijden van crisis kan Sinterklaas alle hulp gebruiken om kinderen blij te maken. Zo spande het Nijmeegse SinterklaascomitĂŠ zich in 1930 extra in om het Sinterklaasfeest voor armere kinderen mogelijk te maken. In de novembermaand werden er door heel Nijmegen in winkels en koffiehuizen klompjes opgehangen, waarin het publiek een bijdrage kon doen voor de arme kleintjes. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden producten en levensmiddelen alsmaar schaarser. Voedsel, kleding en brandstof: vrijwel alles was op de bon. Tijdens de operatie Market Garden kwam Nijmegen na een dagenlange strijd tegen de Duitse bezetter op 20 september 1944 in handen van de geallieerden, maar tijdens de maandenlange frontstadperiode die erop volgde, bleven de Duitsers de stad met granaten vanuit de OverBetuwe en het Reichswald bestoken. Terwijl Engelse soldaten in de Sint Jansschool werden ingekwartierd, trokken de Amerikanen in bij het zusterklooster aan de Dobbelmannweg.

'Thuis vierden we ook Sinterklaas. Dan werd er flink op het raam geklopt en kwam mijn vader even later met een grote zak cadeaus binnen'


Hart van Nijmegen - december 2018

33

voor- en tegenspoed ‘Blacksoldiers’ het buurthuis als kind nog De Afro-Amerikaanse gebouwd zien worden. Er werd soldaten, ’blacksoldiers’ daar van alles georganiseerd. genoemd, woonden achEen heilige mis op zondag door ter het heidepark op de de paters van de Fatimakerk. Goffert in ondergrondse Per leeftijdsgroep werden verblijven. Twee van die er spelen gedaan en voor de soldaten, Samuel Hicks oudere jeugd was er eens in de en Hosea Wingfield, veertien dagen een dansavond waren regelmatig bij met een bandje, zoals The Mir1953. Cadeautjes in het ziek enhuis. Een pop was toen voo r het gezin van Keeken in rors. vee l meisjes een hartewens de Feithstraat te gast. Er waren speciale vader- en Het gezin was eind november door moederclubs en er werd Sinaanvallen van splinterbommen en granaten naar de kelders terklaas gevierd. Het maatschappelijk werk van Don Bosco van het klooster aan de Dobbelmannweg gevlucht. Toen het en de Stichting De Haard en de Valkhorst hielpen met het later rustiger werd, keerde het gezin terug naar de woning aan organiseren van cadeautjes.“En daar stonden wij dan voor de Feithstraat. Mijn moeder, de oudste dochter van het gezin, het Don Boscohuis Sinterklaas op te wachten. En wij maar noteerde toen in haar dagboek: “ ‘s Nachts blijft ’t dikwijls rustig zingen ‘Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht’. De hele en we besluiten thuis te blijven. Vader en Moeder slapen nu zaal vol met kinderen, de moeders achterin. De belhamels in de voorkamer in een heus ledikant, wat nog behouden was moesten natuurlijk bij Sinterklaas komen. Meisjes kregen gebleven. De rest sliep in de kelder. Na ’n week van afwezigheid een popje, de jongens een klapperpistooltje of zo, want we komt Samuel weer eens boven water. Hij lacht zoals altijd, en leefden toen nog in het Cowboy-tijdperk. Na afloop kregen zijn zakken puilen uit. Voor ieder een pakket. Hij pakt maar uit: we allemaal een sinaasappel. En snoepgoed, zoals speculaas breakfast, lunch en dinner. Wat ‘n feest! Echte biscuien borstplaatjes. Die waren tjes, kaas of worst, zuurtjes of toen nog niet zo duur.” ’n stukje chocola, limonade Helaas is het Don Bosof koffie. Alles in zakformaat. cohuis in 1975 door brand Dit was iets voor St. Nicoverwoest. Toen werd het laas! Zo gezegd, zo gedaan. Sinterklaasfeest in wijkZo vierden wij samen met gebouw De Vrijbuiter aan de familie Klaassen het St. de Ten Katestraat gevierd. Nicolaasfeest en we hebben Daar is Looman later zelf heerlijk gesmuld.” nog Sinterklaas geweest. Ook Kerstman trouwens. Het Sinterklaasfeest is Sint-Canisius Ziekenhuis in het Don Boscohuis Sint-Nicolaas is er natuurlijk begonnen, daarna naar ook voor kinderen die extra 2015 de Vrijbuiter gegaan en zorg nodig hebben en tijdelijk Sinterklaas in 't Hert in uiteindelijk naar ’t Hert, in het ziekenhuis verblijven, waar het nog steeds gevierd wordt. waardoor ze het SinterklaasBij Looman thuis vierden ze ook Sinterklaas. Dan werd er feest niet thuis kunnen vieren. Zo werd er in december 1953 in flink op het raam geklopt en kwam zijn vader even later met het Sint-Canisius Ziekenhuis een Sinterklaasviering voor de zieke een grote zak cadeaus binnen. Afhankelijk van de financiën kinderen gehouden. De Sinterklaasmijters op de kinderhoofdjes werden de cadeaus groter. Een hamerspel, auto, of pistool. waren toen erg populair. “Daar waren we heel blij mee. Ik heb ’n nachts wel eens met zo’n pistool op m’n buik in bed gelegen.” ❤ Don Bosco Als er in 1957 op het Potgieterplein een Don Boscohuis voor de buurt is verrezen, wordt daar ook het Sinterklaasfeest gevierd. Tekst: Henny Fransen (henny@hartvannijmegen.nu) Geboren en getogen Willemskwartierder Gerrie Looman heeft Foto’s: Persbureau Gelderland


34

Hart van Nijmegen - december 2018

Dick Arts: 'Met leuke activiteiten versterk je de onderlinge contacten'

Bewonersverenigingen in Park Heyendaal

St. Maarten 2018: met lampionnen door de buurt. Foto: Titia Taken

Park Heyendaal, de nieuwbouwwijk op het terrein van het ‘oude CWZ’, bestaat zo’n 23 jaar. Aan de oostkant begrensd door de gebouwen van de HAN, aan de westkant door ­verkeersader St. Annastraat. Het is een rustige wijk waar het plezierig wonen is.

2014: 20-jarig jubileum van bewonersvereniging 'Zuid'. Foto: Dick Arts

O

Buurtfeest 2018 van bewonersvereniging 'Zuid'. Foto: Dick Arts

udere Nijmegenaren hebben goede herinneringen aan het oude CanisiusWilhelmina Ziekenhuis aan de St. Annastraat. In de jaren tachtig van de vorige eeuw groeide het uit zijn voegen en uitbreiding op die plek was niet mogelijk. Het ziekenhuis verhuisde begin 1992 naar de Weg door Jonkerbos. In de jaren daarna is de woonwijk Park Heyendaal verrezen. Bijzonder is dat de toekomstige huiseigenaren zich al vóór de bouw van de wijk verenigden in twee kopersverenigingen. Eerst in het zuidelijke deel van de wijk dat als eerste werd gebouwd, daarna in het noordelijke deel. De verenigingen behar-


Hart van Nijmegen - december 2018

35

maken samen een gezellige buurt tigden de belangen van de kopers tijdens de bouw. Dit was nodig, omdat afspraken niet altijd werden nageleefd door de projectontwikkelaars. Voor de appartementsgebouwen die in het midden verrezen, bestond zo’n betrokkenheid van toekomstige bewoners niet. Het waren vooral huurappartementen en de toekomstige bewoners trokken er pas later in. Na de bouw kwam de nadruk bij de kopersverenigingen meer te liggen op activiteiten en gezelligheid en werden het bewonersverenigingen. Anno 2018 zijn bijna alle huizen nog steeds lid. De tweedeling in ‘Noord’ en ‘Zuid’ is gebleven. De verenigingen organiseren vooral activiteiten voor hun eigen deel. Zuid Dick Arts is sinds twee jaar voorzitter van bewonersvereniging Park Heyendaal Zuid. Dick: “Ik was net met pensioen na mijn werk als huisarts en die plek kwam vrij. Het is leuk, ik heb nu veel contacten in de buurt en voel me daardoor meer verbonden.” Zuid is het kleinere deel van Park Heyendaal met 77 woningen, waar nog veel mensen vanaf het begin wonen en elkaar kennen. Dick: “We hebben als bestuur twee jaar geleden een enquête gehouden onder de bewoners om te checken wat er wordt georganiseerd en waar behoefte aan is.” De enquête was een succes. Dick: “We hebben de uitkomsten besproken met de bewoners. Daar zijn nieuwe activiteiten uit voortgekomen, zoals het stimuleren van nabuurschap (onderlinge hulp voor en door bewoners) en de aanstelling van twee ‘straat-contactpersonen’. Dit zijn bewoners die ingeschakeld kunnen worden als men het vermoeden heeft dat iemand vereenzaamt of hulp nodig heeft, maar de drempel te hoog is om dat te vragen. Daarnaast ondersteunen we de activiteiten voor de buurtkinderen. Oude activiteiten blijven bestaan, zoals de leesclubs, de bridgeclub en natuurlijk het zomerfeest, afgelopen keer met een lekker buffet en een popkwis. Er kwamen toen zo’n 80 mensen!” Kinderen uit de wijk laten zich niet indelen in Noord en Zuid, maar voetballen en spelen samen in het groene park. Een groepje moeders van beide kanten is activiteiten gaan organiseren voor de jeugd en wordt hierin financieel ondersteund door de buurtverenigingen. De Sint Maarten-lampionnenoptocht en een Zeskamp in de zomer zijn inmiddels terugkerende en succesvolle activiteiten geworden, waaraan ook bewoners uit de appartementsgebouwen meedoen. Noord Karin Rheiter is al zes jaar secretaris van bewonersvereniging Park Heyendaal Noord. Afkomstig uit Zuid, is ze in 2004 verhuisd naar een vrijstaande woning aan de overkant. Om meer bekend te raken met Noord is ze in het bestuur gegaan. Karin: “Noord is een stuk groter (130 woningen) dan Zuid, er is meer wisseling van bewoners en meer verjonging. Als bestuur coördineren we

bouwtechnische zaken waaronder collectieve onderhoudscontracten en ook de zogeheten Groengroepjes die zelf de perkjes in de wijk onderhouden tegen een vergoeding van de gemeente (zijn er ook in Zuid). Daarnaast behartigen we de belangen van de wijk en zijn we gesprekspartner voor de gemeente en andere organisaties. Natuurlijk ondersteunen we initiatieven van wijkbewoners, zoals die voor de jeugd, daar zijn we blij mee. En ook hier organiseren we een zomerborrel en een nieuwjaarsborrel voor de buurt.”

Groenploeg 'Noord' in 2018. Foto: Jos Wehrens Een nieuw initiatief in Noord is de commissie Duurzaamheid, die zich verdiept in de mogelijkheden van duurzaam energieverbruik in Park Heyendaal. Karin: “Binnenkort houdt deze commissie een presentatie voor de wijk. Ik heb begrepen dat ze daar in Zuid ook mee bezig zijn.” De buurtverenigingen verschillen weinig van elkaar, vindt ze: “We wisselen informatie uit en werken af en toe samen. Nu bijvoorbeeld willen we borden in het park plaatsen om honden aangelijnd te houden. Aanleiding is een bijtincident bij een kind uit de buurt.” Buurtmail Beide buurtverenigingen hebben via een Buurtmail contact met de leden. Dick: “In een nieuwsbrief informeren we hen regelmatig over activiteiten en wat er gaande is in de wijk. Ook over lief en leed van bewoners als mensen dat willen delen. Dat vergroot de onderlinge betrokkenheid.” Karin beaamt de meerwaarde van de buurtmail: “Via een korte enquête peilen we nu bijvoorbeeld de behoefte aan betaald parkeren in Noord.” Ze sluit af: “we zoeken een nieuwe voorzitter. Dus wie meer betrokken wil raken bij de buurt, is van harte welkom!” ❤ Tekst: Jacqueline van der Jagt (jacqueline@hartvan­nijmegen.nu)


36

Hart van Nijmegen - december 2018

Wethouder Bert Velthuis 'opende' de muurschildering op 30 november

Twee onderdelen van de muurschildering: bouw en opening Canisius-ziekenhuis. Foto's: Ypie Veenstra


Hart van Nijmegen - december 2018

Kunst in de wijk

Vincent William tovert kunst in de openbare ruimte

In stadsdeel Nijmegen-Midden wonen en werken kunstenaars

van divers pluimage. In de serie 'Kunst in de wijk' zoekt Hart van ­Nijmegen ze op en vraagt waarmee ze bezig zijn en wat hun drijft. Deze keer aandacht voor streetartkunstenaar Vincent William.

W

aar vroeger de oprit naar het oude Canisius-ziekenhuis was aan de St. Annastraat, staat al ruim twintig jaar het appartementsgebouw ‘Bellevue’. Vanaf de St. Annastraat kun je op de fiets en lopend onder het flatgebouw door naar de daarachter gelegen buurt Park Heyendaal. Al jaren hebben de bewoners van Bellevue last van ongewenste graffiti in de onderdoorgang en zij vonden in samenwerking met de gemeente een oplossing in streetartkunstenaar Vincent William. Hart van Nijmegen interviewde hem. Street art en graffiti Wat is het verschil tussen street art en graffiti? Heel kort door de bocht: beide bevinden zich in de openbare ruimte, maar bij graffiti ligt de focus op letters en bij street art gaat het meer om afbeeldingen en creatief omgaan met de omgeving waarin een kunstenaar werkt. Van jongs af aan kon Vincent zich helemaal verliezen in tekenen, maar werken met een kwast was nooit echt zijn ding. “Ik ben met spuitbussen gaan experimenteren en ontdekte zo dat street art heel goed bij mij paste. De spuitbus geeft me de mogelijkheid om snel en groot te werken, vooral dat spreekt mij aan.” Zijn eerste muurschildering maakte hij op zijn kamer thuis, toen hij een jaar of veertien was. “Ik had alles netjes opgemeten en met

potlood uitgetekend, maar toen ik begon met spuiten kwam ik er al snel achter dat ik nog geen vaste hand had en dat ik aan die schetslijnen dus niets had!” Bellevue en het oude Canisius-­ ziekenhuis Vincent kreeg van de Bellevue-bewoners de opdracht een ontwerp te maken met de focus op het Canisius-ziekenhuis dat vroeger op de plek stond waar in de jaren negentig de woonwijk Park Heyendaal is verrezen. Hij is in de archieven gedoken en heeft foto's van het ziekenhuis geselecteerd die hij interessant vond. Deze foto's heeft hij in chronologische volgorde gezet en er vervolgens teksten aan toegevoegd. Uiteindelijk is het een zwart- witstripverhaal geworden waarin bepaalde onderdelen in kleur zijn uitgelicht. In september heeft Vincent de binnenmuren van de onderdoorgang in een stripverhaal omgetoverd, in november heeft hij de buitenste muren samen met street artist ESFP onder handen genomen. De hele onderdoor-

Meer weten? Vincent William werkt onder de artiestennaam Combolution. Meer over zijn werk is te vinden op www.combolution.com gang is nu ‘hufterproof’; alle schilderingen zijn van een coating voorzien die gemakkelijk schoon te maken is. Ongewenste graffiti kunnen zo snel verwijderd worden. ❤ Tekst: Ypie Veenstra (ypie@hartvannijmegen.nu) Foto’s: Jos Wehrens

37


38

Hart van Nijmegen - december 2018

LET OP! MAANDAG 24 DECEMBER ZIJN WIJ OOK GEOPEND VAN 9.00 TOT 15.00 UUR BESTELLEN?? DAT KAN!! GRAAG T/M VRIJDAG 21 DECEMBER

BELANGRIJK NIEUWS!!

Geef uw stoel of bank een 2e leven

van 08.30 tot 12.00 uur Nijmegen Sint Jacobslaan 277 Tel. (024) 355 07 08

Wijchen Lepelaarstraat 6a Tel. (024) 641 26 90

Hatertseweg 469 6533 GH Nijmegen 024 - 356 47 55

www.bakkerij-holland.nl Huidverzorging / Huidverbetering / Ontspanning Acne Microdermabrasie PMU Micro-Blading TCA Peeling Bindweefselmassage Lymfedrainage Verwijderen van: *Gesprongen adertjes *Fibromen *Wratjes *Pigmentvlekken

Van Peltlaan 144 6533 ZR Nijmegen 06 24 90 39 14 info@sanjasteen.nl Sanja op facebook www.sanjasteen.nl

FYSIOTHERAPIE MICHEL TEN BOKUM

>>>>>>>>>> PER 1 MAART 2018 IS MIJN PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE EN MANUELE THERAPIE VERHUISD VAN SINT ANNASTRAAT 282 NAAR SINT ANNASTRAAT 288 IK BEN NOG STEEDS BEREIKBAAR VIA: T: 024 3565960 I: www.tenbokum.nl M: 06 51792621 E: michel@tenbokum.nl

‘t Hoen Therapie

Groenestraat 199 6531 HE Nijmegen tel: 024 3553492

• Natuurvoedingsmiddelen

Nijmegen Elst

•Uitgebreid assortiment

T. W. E.

•Ook glutenvrij •Goede parkeergelegenheid

Met eigen kaarsenmakerij www.bijenkaars.nl Bruine, witte en gekleurde bijenwaskaarsen Kinderfeestjes Workshops Gelegenheidskaarsen tel: 06-81472151 024 3553492 of 45302171 tel: of 06 024-3553492

Leeuwstraat 1 Bachstraat 1a 06-28895489 www.thoentherapie.nl welkom@thoentherapie.nl

Fysio-, oedeemfysio- en meridiaantherapie Op 2 januari 2019 open ik mijn praktijk. Meridiaantherapie is nog relatief onbekend in Nederland. In het buitenland worden met deze therapie al langer goede resultaten behaald bij o.a. vermoeidheidsklachten, slapeloosheid en koude voeten. Neemt u gerust contact met mij op voor een vrijblijvend consult.


Hart van Nijmegen - december 2018

Vrijwilliger in ’t zonnetje

Theo Heskes bezorgt mensen graag een gezellige praat- en dansavond

Seniorencafé Burgerlust organiseert al ruim vierentwintig jaar, om de twee weken een dansavond voor ouderen uit Nijmegen en omgeving. Theo Heskes (86) uit Heijendaal is één van de vrijwilligers, die zich inzet om deze avonden tot een succes te maken.

Wat houdt je werk in? “Het plannen en organiseren van de avonden. Contact met de muzikanten, de programma’s maken en de vrijwilligers aansturen. We hebben een hapjesploeg, een ploeg die de bediening doet en een barploeg. Ik controleer altijd van tevoren of alles in orde is op die avonden. Gerard en ik zitten ook nog in de vrijwilligersraad van het OBG.”

Hoe is ‘Seniorencafé Burgerlust’ ontstaan? “Het Oud Burgeren Gasthuis (OBG) was vroeger een verzorgingshuis. De voormalige directeur merkte dat veel ouderen vaak eenzaam waren. Met name in de zomervakantie, als de familie op vakantie was. Hij heeft toen wat vrijwilligers gezocht en deze zijn op zijn verzoek in 1994 met Seniorencafé Burgerlust 1994 begonnen. De mensen konden gezellig een avond in de week samen komen om te praten en te dansen bij ‘levende’ muziek.”

Wat vind je leuk aan het werk? “Ik heb jaren in het onderwijs gezeten en dan zit je in een bepaalde onderwijssfeer. Ik wilde wel eens iets anders en met andere mensen kennismaken. We zijn hier met twintig vrijwilligers en zes hebben er dienst op zo’n avond. We werken in gemengde samenstelling en zijn een hechte groep.”

Hoe ben je bij ‘Seniorencafé Burgerlust’ terecht gekomen? “Na zeven jaar hielden de oprichters er mee op en zochten nieuwe mensen om het over te nemen. Dat was in 2002. Ik zag een stukje in De Gelderlander en ik heb daarna samen met ­Gerard Schouten de boel overgenomen. Wij zijn toen begonnen om beroepsmuzikanten in te huren voor de dansavonden.”

Wil je verder nog iets kwijt? “Op 31 december hebben we een Silvesteravond van 20:30 tot 00:30 uur. Dat doen we nu voor het vijfde jaar op rij. Dan is er € 12,50 entree, maar dat is inclusief drie consumpties en hapjes en om twaalf uur champagne. Kaarten zijn vooraf te koop bij het OBG tijdens kantooruren. Kijk voor meer informatie op: www.obg.nu/events/lijst Tekst en foto: Leonie Valckx (leonie@hartvannijmegen.nu)

Waar vinden deze dansavonden plaats? “Om de twee weken op dinsdagavond van 19:30 tot 22:30 uur, in Grand Café de Borger van het OBG aan de Prof. Cornelissenstraat 2. De entree is gratis en iedereen boven de veertig is van harte welkom.”

Vrijwilligers die volgend jaar ook eens in het zonnetje gezet willen worden, kunnen hierover contact opnemen met Leonie Valckx, de redacteur van deze rubriek.

39


40

Hart van Nijmegen - december 2018

Vacature accommodatie manager

Voetbalclub rksv Brakkenstein rksv Brakkenstein is op zoek naar een vrijwillige accommodatie manager Taken en verantwoordelijkheden accommodatiemanager: • Uitgifte, inname en controle materialen (vlaggen,­­ballen, goaltjes etc.) • Openen en sluiten van de accommodatie (poorten, kleedkamers etc.) • Toezicht houden • Diverse lichte onderhoudswerkzaamheden (trekken van lijnen op de velden, repareren netten, opruimen van rommel, prullenbakken leegmaken, etc.) Werktijden: in overleg • Door de weeks op maandag en vrijdag laat in de middag en avond vanaf 17.00 – 22.30 uur • Woensdag vanaf 15.15–22.30 uur • Op zondag overdag 8.30–17.00 uur Wij bieden • Een vrijwilligersbijdrage • Een inspirerende functie waarbij je het leuk vindt om jouw competenties in te zetten om kinderen en volwassenen met plezier bij onze club te laten voetballen • Mogelijkheid om ervaringen op te doen die extra vaardigheden en contacten opleveren die je ook buiten rksv Brakkenstein ten goede komen • Lidmaatschap van rksv Brakkenstein • Een ontzettend leuk, actief en samenwerkend team Interesse? Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Neem contact met ons op: secretaris@rksvbrakkenstein.nl

De schilder is de beste vriend van uw huis! Binnen en buitenwerk | Houtrotreparatie Diverse wandafwerking

www.somonschilderwerken.nl 06-206 505 65

De vertrouwde naam in uitvaartzorg Klopper & Kramer is de vertrouwde naam in uitvaartzorg in Nijmegen en omgeving en staat garant voor persoonlijke dienstverlening op het hoogste niveau. Met grote zorgvuldigheid en toewijding zijn wij betrokken bij iedere uitvaart die wij begeleiden en nemen daar graag alle tijd voor. In ons eigen kleinschalige rouwcentrum OudMariënboom aan de Groesbeekseweg bieden wij de mogelijkheid om in een stijlvolle, informele omgeving in alle rust en beslotenheid afscheid te nemen. Groesbeekseweg 424 | Nijmegen | www.kk.nl

(024) 323 44 44


Hart van Nijmegen - december 2018

41

Oor voor ouderen in Willemskwartier Meer ouderen vanaf zestig jaar uit het Willems­kwartier kunnen hun (levens)verhaal kwijt. Er start woensdag 23 januari 2019 een tweede gespreksgroep in Voorzien­ ingen­hart ‘t Hert.

A

De gespreksgroep, met de begeleiders Sonja en Ank (staand)

nk Robben begeleidt de gespreksgroep waarin ouderen met anderen kunnen praten over de mooie en lastige kanten van hun leven. Ze kunnen er ook voor kiezen om vooral te luisteren naar het levensverhaal van een ander. Al twee jaar is er zo’n gespreksgroep waarin ouderen elkaar vertellen hoe het met ze gaat en waarin ze praten over de kleine en grote dingen van het leven. Deze groep wil met elkaar blijven doorgaan. Om ook anderen de gelegenheid te geven om bij te

praten, begint Robben een tweede gespreksgroep voor acht bijeenkomsten. Er kunnen maximaal acht ouderen aan deel­ nemen. De bijeenkomst is elke veertien dagen op de woensdag, van 14:00-15:30 uur in ‘t Hert. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wie interesse heeft en zich wil opgeven kan bij Stip Midden in Voorzieningenhart 't Hert terecht (openingstijden onderaan deze pagina) of bellen met Ank Robben: 06 460 081 73. ❤

Met financieel expert ‘de schaamte voorbij’ Wie in de rode cijfers zit, heeft behalve geldzorgen vaak een ander probleem: schaamte om erover te praten. Met de komst van de ‘financieel expert’ biedt de gemeente aan onder meer stadsdeel Nijmegen-Midden de helpende hand om uit de sores te komen of ze te voorkomen.

'J

e maakt rare keuzes als je in de problemen zit,” zo licht een vrouw uit Nijmegen-Midden toe wat geldzorgen met haar hebben gedaan. “Je sluit leningen af en komt daardoor nog dieper in de schulden.” En in een sociaal isolement, weten ze bij Stip Midden in Voorzieningenhart ‘t Hert. Een isolement, omdat mensen met schulden zich schamen, contact vermijden, schuldeisers uit de weg gaan en hun schuld vergroten. “De financieel expert gaf me vertrouwen,” vervolgt de vrouw. Haar tip: “Hoe eerder je over je schaamte heenstapt, hoe beter.” De dame doet haar verhaal ten overstaan van tientallen welzijnswerkers en lotgenoten in ‘t Hert. Wethouder Renske Helmer geeft een formeel tintje aan de bijeenkomst over de financieel experts die voortaan ook in het stadsdeel Nijmegen-Midden aan

het werk zijn. Net als in diverse andere stadsdelen. In januari krijgen ook Nijmegen-Noord, Nijmegen-Centrum en Lindenholt deze hulp in huis. In februari wordt Nijmegen-West als laatste aan de rij toegevoegd. Helmer: ‘We knopen Wethouder Renske Helmer introduceert de alle stadsdelen aan elkaar.’ ❤ financieel expert in Nijmegen-Midden

Stip Midden Stip Midden houdt spreekuur in Voorzieningenhart ‘t Hert, Thijmstraat 40, op dinsdag en donderdag van 13:00 tot 16:00 uur en woensdag van 09:00 tot 12:00 uur. www.stipnijmegen.nl


42

Hart van Nijmegen - december 2018

Hart voor Thuis brengt vraag en aanbod in de thuiszorg slim bij elkaar

Langer zelfstandig thuis blijven wonen, gecombineerd met een stevige inzet van thuiszorgverleners én mantelzorgers. Vooral op die manier moeten we de toenemende vergrijzing van de samenleving het hoofd bieden. Het klassieke bejaardenhuis bestaat niet meer, het verpleeghuis is er voor steeds minder mensen en alleen als het écht niet anders kan. Gelukkig kunnen steeds meer mensen zich tot op hoge leeftijd prima zelfstandig redden. Maar voor anderen lukt dat zelfstandig thuis blijven wonen alleen als er structureel hulp wordt geboden. Door kinderen, buren en kennissen of door professionele zorgverleners. En daar gaat het maar al te vaak mis. Ouderen krijgen net niet de hulp die ze echt nodig hebben, mantelzorgers raken overbelast – of zijn er eenvoudigweg niet – en thuiszorghulpen krijgen te maken met steeds ingewikkelder regelgeving en administratieve rompslomp. Daar wil het jonge Nijmeegse bedrijf Hart voor Thuis wat aan doen. Door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, door de cliënt centraal te stellen en door de zorgaanbieders het werk gemakkelijker te maken. Willem-Jan de Bloois is eigenaar/directeur van Hart voor Thuis: “Ik heb nogal Willem-Jan de Bloois wat ervaring met thuiszorg opgedaan. Niet voor mezelf, maar voor anderen om me heen. En dan zie je dat je toch heel vaak niet meer bent dan een nummertje. Soms moest je zo hard vechten om dingen voor elkaar te krijgen, dat ik dacht: dat moet gewoon beter kunnen.”

Technologie En dus ging hij samen met zijn mede-initiatiefnemers kijken hoe de zaken efficiënter geregeld konden worden, zodat de kosten ‘aan de achterkant’ beperkt konden blijven. “Dat heeft een paar jaar geduurd, maar we zijn daarin geslaagd. Door slim om te gaan met technologie bijvoorbeeld. Met ons softwarepakket kunnen we de zorgverleners nu heel veel werk uit handen nemen. Denk aan facturering, afspraken maken, administratie bijhouden. Onze zorgverleners kunnen zich daardoor helemaal richten op waar ze goed in zijn: de cliënt helpen.” Die cliënt staat sowieso centraal in het doen en denken van Hart voor Thuis. “Alles is er bij ons op gericht, dat de cliënt zoveel mogelijk de regie in eigen hand blijft houden. We zoeken de mensen thuis op en bespreken eerst met de cliënt wat de individuele wensen en behoeften zijn. Daar zoeken we dan de passende hulp bij.” Zonder winstoogmerk Hart voor Thuis is een bedrijf zonder winstoogmerk. Al het geld dat wordt verdiend wordt weer geïnvesteerd in de organisatie. “Ik hoef er geen geld aan te verdienen. Mijn inkomsten haal ik uit mijn andere activiteiten als consultant. Met Hart voor Thuis ben ik vooral begonnen omdat ik naast mijn werk nog iets maatschappelijks wilde doen.” Tekst: Ronald Spaak. Foto’s: Hart voor thuis Dit artikel is tot stand gekomen op initiatief van, en in samenwerking met Hart voor thuis Voor meer informatie en contact: hartvoorthuis.nl


Hart van Nijmegen - december 2018

#wattedoen Iedere dag is er wel iets te doen in de wijk. Maar wat allemaal? En wie tref je daar? Verslaggever Tefke van Dijk en fotograaf Vincent Moll zoeken het uit. Kinderkoor Emmaus Door de kou komen de kinderen een voor een binnen in een warme kerk. “Koster Wim komt ’s middags speciaal langs om de kachel aan te zetten voor de kinderen,” vertelt Dianne van Houdt, 29 jaar en zwanger van een mogelijk kerstkindje. Na een korte sessie bij de piano begint haar man Jelle Roosen (30) aan de repetitie. Vanavond met dertien kinderen, er zijn vier afmeldingen. Dianne en Hedi zijn de ‘regeltantes’ van het koor. “Wij zorgen voor het contact met de ouders en de limonade voor de kinderen, hihi.” Het kinderkoor bestaat al sinds jaar en dag, maar was tien jaar geleden volledig leeggebloed, vertelt Dianne, die zelf op haar zesde bij het koor zong. De parochie vroeg Jelle als dirigent en zo namen ze het koor over. Vorig jaar hadden ze nog maar vier kinderen. Is het klaar, vroegen ze zich af. “Is er geen doelgroep meer voor een kinderkoor? Dat kan toch niet! We organiseerden een speciaal kerstproject en dat heeft veel nieuwe aanwas opgeleverd. Zingen is heel makkelijk en het verbindt, je kunt het meteen samen doen. We willen ook dat het voor iedereen toegankelijk is en vragen daarom geen contributie. En we kunnen altijd nieuwe leden gebruiken. Met veertig kinderen zingen is nog leuker dan met twintig.” Jelle doet het allemaal vrijwillig,

Jutten in het

terwijl hij inmiddels professioneel dirigent is. “Het kinderkoor was zijn eerste koor. Hij heeft er veel van geleerd en gemerkt dat dit zijn roeping is.” ❤

Meezingen Kinderen tussen 6 en 12 jaar die ‘drie kwartier kunnen stilstaan en meedoen’ mogen het een keer vrijblijvend komen proberen. Iedere vrijdagavond zingt het koor tussen 18:45 en 19:30 uur in de Lourdeskerk aan de Hatertseweg. Alleen kijken kan ook: op kerstavond zingen de kinderen om 19:00 uur in de Groenestraatkerk. Meer info: dianne@jokolo.nl

E

r wordt flink gebouwd in de Kolpingbuurt. De buurt is veranderd in een bouwplaats. Vervelend voor de bewoners, maar dit terrein is momenteel wel een perfecte plek om ‘Wie is de mol’ te spelen, een escape-bouwplaats te maken en natuurlijk te paintballen. Hoe leuk zou het zijn om al deze uitjes die je gewoonlijk op een vaste locatie doet, telkens te verplaatsen naar een nieuwe bouwplaats. In het weekend ligt de bouw toch stil. En hoe leuk voor de bewoners die overlast hebben, zij mogen dan natuurlijk gratis paintballen, mollen of escapen! De jeugd in de Kolpingbuurt heeft deze mogelijkheden allang ontdekt, want er ligt een Nerfpijltje in de goot. Het ronde bord vormt op zondag een mooi doel. Ben benieuwd of de bouwvakkers doordeweeks het doel zijn. Zou het pijltje daarom daar zo zijn verloren/achtergelaten? Want een pijltje schieten is leuk, maar met een boze bouwvakker achter je aan, is je leven je liever dan een pijltje.

Doctor Poelsstraat, zondagochtend

Tekst en foto: Sabine Terheggen (sabine@hartvannijmegen.nu)

43


44

Hart van Nijmegen - december 2018

Wat mag niet door wc of gootsteen?

Door vezeldoekjes gaan pompen kapot

Wist u dat als u vezeldoekjes, luiers of maandverband door de wc spoelt, dit gevolgen heeft voor het riool? Pompen gaan kapot, het riool raakt verstopt en zuiveringsinstallaties krijgen storingen. Dat zijn dure reparaties die wij allemaal van belastinggeld betalen. Als u te maken krijgt met een verstopping op uw eigen terrein, kan u het veel geld kosten om dit te laten repareren. Dan moet er waarschijnlijk gegraven worden om het probleem te verhelpen. Spoel daarom niets door de gootsteen of wc, wat niet in het riool thuishoort.

GRATIS INLOOPSPREEKUUR SPORTBLESSURES Elke maandag van 17.00-17.30 uur T: 024 – 833 00 22 E: fysiotherapie@fysiotherapiehazenkamp.nl Voor informatie zie T, E, W. W: www.fysiotherapiehazenkamp.nl

Niet door wc of gootsteen gooien: • Luiers, vezeldoekjes of maandverband: gooi ze bij het restafval • Etensresten, koffieprut en thee graag in de Gft-container • Kattenbakkorrels mogen niet in de wc, maar moeten bij het restafval • Kleine resten jus, olie en (frituur)vet gooit u in een gesloten verpakking bij het restafval. Is het veel, dan moet u dit naar de milieustraat brengen • Verfresten levert u in bij de milieustraat • Heeft u nog oude medicijnen? Breng deze dan terug naar de apotheek Tekst en foto: gemeente Nijmegen

Meer weten? Kijk op www.nietinhetriool.nl en op www.nijmegen.nl/diensten/melden-aan-de-gemeente/ rioolverstopping-melden Dit artikel is tot stand gekomen op initiatief van, en in samenwerking met de gemeente Nijmegen.

nieuwe en gebruikte fietsen, reparatie-renovatie-restauratie

Willemsweg 98 024-3558854 www.williewillemsefietsen.nl


Hart van Nijmegen - december 2018

Straatnamen verklaard

Twee straten in de wijk Heijendaal Bronnen: Rob Essers (www.gaypnt.demon.nl/straatnamen), http://resources.huygens.knaw.nl en www.heiligen.net

Geert Grooteplein Geert Groote (1340-1384) of Gerardus Magnus, was een Nederlands theoloog, schrijver en prediker binnen de katholieke kerk. Hij is bekend als grondlegger van de laatmiddeleeuwse kerkelijke vernieuwingsbeweging, de Moderne Devotie, die het eigen geweten belangrijker achtte dan de wetten van de kerk. Uit deze beweging ontstonden de Zusters- en Broeders des Gemenen Levens en de Congregatie van Windesheim. In 1379 werd hij in Utrecht tot Diaken ­gewijd. Hij schreef zowel voor de geestelijken als voor het gewone volk. Hij stierf op 43-jarige leeftijd aan de pest, na het bezoeken van een besmette vriend.

Geert Groote, grondlegger van de Moderne Devotie (www.omroepnoos.nl)

Column: Uit eten “Belachelijk!” roept de oudste en rolt verontwaardigd met z’n ogen. “Jullie gaan gewoon alweer uit eten.”“Jullie zijn echt altijd weg.” Zuslief staat erbij, armen over elkaar en is het er helemaal mee eens. Ik kan mij niet herinneren wanneer we voor het laatst weg zijn geweest, maar de urgentie is hoog. Leuke dingen samen blijven doen is een must als koppel. En waar een bevriend stel van ons de oppas gewoon standaard elke drie weken laat komen voor een sauna, film, shop of kroegavond, verdampt ons goede voornemen steevast maandelijks op de kalender. Maar... nu zijn wij aan de beurt. Making memories, dat is wat we gaan doen vanavond. Ondertussen volgt er een hele discussie welke oppas leuk, minder leuk, toch wel aardig en ook een beetje streng is. Welk spelletje ze gaan spelen en of er een chipsavond aan onze afwezigheid gekoppeld kan worden, immers wij gaan toch ook wat leuks doen? “En waarom mogen we eigenlijk niet mee?” vervolgt Schatje. “We zijn toch oud genoeg? We kunnen echt wel netjes eten?” “Hoe laat zijn jullie eigenlijk terug vraagt Scheetje? Toch niet te laat hè?” Alsof we onze vaders horen praten. “En..een kinderfeestje duurt ook gewoon tot zes uur dus waarom gaan jullie dan nu in de avond?” En zo gaat het door tot de oppas er is, de chips in de bakjes zitten, een spelletje gekozen is en ze het

Het Bisschop Hamerhuis aan de Verlengde Groenestraat in 1988 (RAN 229944.1) Laan van Scheut Genoemd naar de Missionarissen van Scheut, oftewel De Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria. Deze kloostergemeenschap werd gesticht in 1862 door de Vlaamse priester Theophiel Verbist (1823-1868) in het Belgische plaatsje Scheut. De missiecongregatie was vooral actief in China. Bisschop Hamer was een van de bekendste missionarissen. In Nijmegen vonden ze onderdak in het door de Nijmeegse architect Charles Estourgie ontworpen markante Bisschop Hamerhuis. De Congregatie is nog steeds actief. ❤ Tekst: Leonie Valckx (leonie@hartvannijmegen.nu)

door Anna Wolfs

eigenlijk allemaal best gezellig vinden. We trekken gauw de jassen aan, geven een knuffel en kus en lopen de deur uit. Zowaar krijgen we een ‘veel plezier’ toegeworpen en pakken de fietsen. Dan roept de oudste in de deuropening ons nog na: “Ga anders bij de snackbar uit eten, dan ben je ook wat sneller terug!” ❤

45


Hart van Nijmegen - december 2018

Fysiotherapie Sint Anna

Samenwerkende Fysiotherapeuten Theunissen Fysiotherapeuten Groenestraat 217 Y 6531 HH Nijmegen tel: 024-3550386 www.theunissen-fysiotherapeuten.nl

Fysiotherapie de Goffert Dobbelmannweg 118 6531 KZ Nijmegen tel: 024-3552268 www.fysiotherapiedegoffert.nl

Fysiotherapie Sint Anna Medisch Centrum Sint Anna Sint Annastraat 180 6525 GW Nijmegen Tel: 024 -3505892 www.fysiotherapiesintanna.nl

Avalon Fitcentre

In samenwerking met St. Hubertusstraat 2 6531 LB Nijmegen tel: 024-6635173

VAKANTIE IS... GRATIS ADVERTENTIE

46

...HET BESTE IN HEM NAAR BOVEN HALEN

VAKANTIE IS WIELEWAAL Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. Maak jij het mogelijk? www.wielewaal.nl/vrijwilligers


Hart van Nijmegen - december 2018

HET RIJKS IS KLAAR VOOR DE VERBOUWING

De fabriekshal van het voormalige Alva Laval aan de Hubertusstraat

Het Rijks aan de Goffertweg is leeggeruimd. Een ingrijpende verbouwing kan na de kerst gaan beginnen.

H

et gebouw is in 1957 gebouwd als Katholiek Technische School dr. Poels, later locatie de Goffert van het Canisius College. Het is een gebouw in de traditie van de Bossche School. Kenmerkend voor die bouwstijl is onder meer de beslotenheid van het gebouw; je ziet van buitenaf niet wat er binnen gebeurt. Die beslotenheid is met de vorige verbouwing, een jaar of tien geleden, doorbroken door de plaatsing van een grote glazen pui aan de voorkant. In de komende verbouwing komen achter die gevel de praktijklokalen en de werkplaatsen. Daarmee wordt de functie van het gebouw, de voorbereiding op een beroep en op een beroepsopleiding, voor iedereen zichtbaar. Onderdak Over anderhalf jaar, augustus 2020, wordt de vernieuwde school opgeleverd. Tot dan moeten de leerlingen van Het Rijks op andere plekken leren en werken. Mariet van de Ven, directeur van Het Rijks, vertelt dat de klassen 1 en 2 tijdelijk verhuizen naar het vroegere kantoor van wooncoöperatie Talis, op de hoek St. Hubertusstraat/Wezenlaan. De 3e en 4e jaars Zorg, Economie, Horeca, Mediavormgeving en de vmbo-t leerlingen krijgen onderdak in het voormalige Kandinsky-gebouw aan de Hatertseweg.

De meest bijzondere plek is gereserveerd voor de 120 techniekleerlingen. Het bedrijf Alfa Laval aan de St. Hubertusstraat is verhuisd en de fabrieks- en kantoorpanden worden te zijner tijd afgebroken om plaats te maken voor woningen. De negen bedrijfshallen staan te huur voor maximaal 2 jaar. Eén van deze hallen, de grote hal aan de St. Hubertusstraat met bijbehorende kantoren, is voor anderhalf jaar door Het Rijks gehuurd. De gigantische fabriekshal, waarin een vrachtwagen een rondje kan rijden, is voor de helft ingericht met werkplaatsen voor de ‘harde’ technische profielen. Er zijn ruimtes voor onder meer metaalbewerking, autotechniek, houtbewerking en de bouw. De oude kantoren van Alfa Laval zijn getransformeerd tot theorielokalen. Op vrijdag 25 januari nodigt Het Rijks de buurtbewoners uit om een kijkje te komen nemen op de beide tijdelijke locaties. Van 16:00 – 18:00 uur bent u hier van harte welkom. Tekst: Piet Hieltjes (piet@hartvannijmegen.nu) Foto’s: ­Vincent Moll

47


48

Hart van Nijmegen - december 2018

Bedrijfshartjes Commerciële ondernemingen kunnen op een goedkope manier de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden bereiken. Voor € 15,- kopen zij een Bedrijfshartje in dit blad. Een Bedrijfshartje bevalt maximaal 50 woorden. Mail de tekst naar bedrijfshartjes@hartvannijmegen.nu. Maak € 15,- over op NL62 INGB 0005672046, t.n.v. Stichting Hazenkamp en St. Anna, onder vermelding van Bedrijfshartje. De Bedrijfshartjes voor de volgende Hart van Nijmegen (2 en 3 februari 2019), moeten uiterlijk 11 januari 2019 binnen zijn. Hetzelfde geldt voor de € 15.

GARAGEBOXEN te huur aan de Groenestr., Vossenlaan /

EEN (EXTRA) INKOMEN opbouwen van € 1500,- per maand door het

Oude M ­ olenweg, Hatertseweg, S.de Bruïneweg, Bankastr. en Malvert.

bekijken van slechts 10 advertenties per dag? Echt waar, het kan! Sluit

Ook voor verhuur kleine bedrijfsruimtes. Voor informatie kijk op:

je aan bij The Future Millionaire Club op Facebook of mail anneliesvan-

www.garagebox-nijmegen.nl

rijckevorsel@yahoo.com. Extra interessant voor ondernemers die hun advertentiekosten gegarandeerd 120% terug willen verdienen!

SONJA SOMON PEDICURE voor een fijne voetverzorging bij u aan huis. Tel: 06 206 874 66.

RESTORATIVE YOGA VOLGEN? Deze vorm van passieve yoga is meer meditatief dan actief. Het lichaam wordt ondersteund door kussens

PIANO STEMMEN? Bel of mail naar: Philestein: 06 439 224 58,

en dekens, om zo los te laten en diep te ontspannen. De focus is op de

phile.vorstermans@gmail.com. Tarief pianostemmen: € 71

ademhaling en de lichaamsgewaarwording. Deze yogavorm is geschikt

(inclusief voorrijkosten). Meer informatie, zie www.philestein.nl

bij stressgerelateerde klachten, chronische aandoeningen. www.yogavaruna.nl of info@yogavaruna.nl

GEDIPLOMEERD COUPEUSE ‘Samira’ biedt zich aan voor kleding (ver)maken, reparatie, gordijnen. Voor 65+ kom ik aan huis.

HEERLIJK UITWAAIEN AAN ZEE! Dichtbij de uitgestrekte stranden in

­Watertorstraat 24, 6533 PV Nijmegen, tel: 024 355 64 00,

Zeeuws-Vlaanderen vindt u onze comfortabel ingerichte vrijstaande

06 418 003 80. E-mail: s.shaba@hotmail.com

vakantiewoning ’t Trageltje met grote kindvriendelijke tuin. Mooie fietsroutes, verborgen kreken, pittoreske stadjes (Groede, Sluis)

seuren

24-uurs glasservice Directe schade-afhandeling met uw verzekeraar! Bel 024 - 323 10 10 Dag en nacht!

Kijk ook op www.seuren.nl

nabij de historische plaats Brugge en het mondaine Knokke. Boek nu met vroegboekkorting en kijk op www.huisjeinschoondijke.nl, 024 663 29 32/06 428 995 22, aalvanthiel@gmail.com BEELDEND COACHING VOLGEN? Praten en denken heb je meestal genoeg gedaan. Door intuïtief tekenen, kleien of schilderen word je naar inzichten geleid die onbewust vaak al aanwezig zijn. Deze inzichten kunnen een vernieuwende blik op de eigen situatie geven. Mail voor een gesprek over werkwijze en duur van de coaching naar sophiaroffel@hotmail.com PIANOLES AAN HUIS. Ik kom bij u thuis om op uw eigen muziekinstrument de nodige muzikale (vervolg)stappen te leren zetten. Zowel voor kinderen als volwassenen. Bel voor nadere inlichtingen naar 06 102 045 15 of mail naar joh11ha@hotmail.com MET PLEZIER MUZIEK LEREN MAKEN? Klarinet- en saxofoonles bij jou thuis! Voor beginners en gevorderden. Maak een afspraak voor een proefles. Kijk op www.muzimaas.nl of bel 06 448 763 69. VEGETARISCHE KOOKLESSEN in Pro College, Dennenstraat 21, Nijmegen. Voor inspiratie en meer kennis van vegetarische voeding. Samen koken en eten. Thema's als Indiaas, Koken met tofu, Turks, Syrisch, Kerst, Indisch, Gezond Gebak, Vegaburgers etc. Per keer in te schrijven. www.kokenmetdowwwwminique.nl, mail dcompanjen@yahoo.com

Ruit herstellen? Seuren bellen!

of bel 06 130 790 08.


Hart van Nijmegen - december 2018

49

Hartjes Bewoners van Nijmegen-Midden die versterking zoeken van bijvoorbeeld hun koor, gym- of leesclub, kunnen een Hartje plaatsen in dit blad. Ook mensen die gratis hulp zoeken of aanbieden, iets te koop hebben of juist zoeken, kunnen een Hartje plaatsen. Een Hartje is een bericht van maximaal 50 woorden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Mail de tekst naar hartjes@hartvannijmegen.nu. De Hartjes voor de volgende Hart van Nijmegen (2 en 3 februari), moeten uiterlijk 11 januari binnen zijn.

BEZORGERS VOOR HART VAN NIJMEGEN gezocht uit Hazenkamp, St. Anna, Willemskwartier, Muntenbuurt, Kolping of Landbouwbuurt. Leeftijd: 13-17 jaar. Bezorgers krijgen ca. € 6 per uur, plus extraatje van lezers aan het einde van het jaar. Je bent er 6 weekenden per jaar enkele uren mee kwijt. Interesse? Mail info@hartvannijmegen.nu

PIANIST OF GITARIST GEZOCHT voor een klein jazzcombo. Zij repeteren in Nijmegen op dinsdagavonden, 19:30-22:00 uur. Er is een goed uitgeruste oefenruimte. Versterker c.q. piano zijn aanwezig. Meer informatie via 06 552 911 06. TAFELGENOOT GEZOCHT door Ad Hunsche. Wie (man of vrouw) heeft zin om af en toe met hem in een restaurant een hapje te eten? Het gaat om de gezelligheid. Ad rijdt zelf auto en kan de tafelgenoot op komen halen. Belangstellenden kunnen bellen met 024 355 29 08.

DOORLOPENDE ZENMEDITATIE IN 2019. Elke eerste maandag van de maand van 20:30-22:00 uur in Voorzieningenhart ’t Hert, Thijmstraat 40. U kunt aansluiten op maandag 7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni of 1 juli. Graag per avond BADMINTONCLUB ZOEKT NIEUWE 50+ LEDEN. Iedere donaanmelden. Kosten: vrijwillige bijdrage. Info W. Robben, robderdagavond wordt tussen 20:00-21:30 uur recreatief gespeeld benwacm@gmail.com in de sportzaal van Voorzieningenhart ‘t Hert, Thijmstraat 40. Het speelseizoen loopt van september t/m juni. NIJMEEGS SCHAAKTOERNOOI VOOR BASISSCHOLEN op Info via 06 517 587 89. zaterdag 2 februari 2019, vanaf 10:30 uur. Schaakvereniging SMB organiseert het toernooi in Voorzieningencentrum ’t Hert, JEU DE BOULESVERENIGING VALKATTIES zoekt nieuwe leden. Thijmstraat 40. Scholen kunnen meerdere teams inschrijven. Belangstellenden kunnen 3x meespelen om te zien of de sport Teams van (minimaal) vier kinderen spelen zeven schaakparbevalt en dan beslissen over een lidmaatschap. Boules zijn er tijen. De prijsuitreiking is rond half vier gepland. Mail voor voorhanden. Adres: Goffertweg 20a. Wilt u meer info: inlichtingen naar hgoverde@hotmail.com valkatties@live.nl en/of www.valkatties.nl ‘VAN TUIN TOT BORD’ ZOEKT ERVAREN KOK om vrijwillige VRIJWILLIGER GEZOCHT die af en toe op zondag beschikbaar kookgroepen te begeleiden, met naleving van de hygiëneregels. Een deel van de vrijwilligers zijn mensen in een kwetsbare is om met fam. Van Drempt te rijden. Zij hebben een auto, maar kunnen er door slechtere gezondheid niet meer in rijden. Hun positie. De kookgroepen verzorgen voor (en met) buurtbewogehandicapte dochter geniet zo van de uitstapjes. Belangstelners op dinsdag en donderdag een vegetarisch en seizoens­ lenden kunnen bellen met 06 281 309 09 gebonden driegangenmenu uit eigen buurtmoestuinen. Meer informatie: romilda.vanderwal@vantuintotbord.nl KERSTVIERING JONGERENKOOR JOKOLO op kerstavond of 06 204 972 35. maandag 24 dec. Jongerenkoor Jokolo zingt de avondviering in COMPUTERCURSUSSEN VOOR BEGINNERS bij ROC Nijmegen, de Lourdeskerk, Hatertseweg 113. Bekende en minder bekende locatie Marterstraat. In principe op dinsdagmorgen, maar ande- kerstliederen wisselen elkaar af in deze sfeervolle viering. Start koor vanaf 21:15 uur, kerstviering vanaf 21.:00 uur re dagen/tijden zijn ook mogelijk. Er is altijd een intakegesprek Meer informatie: www.jokolo.nl waarin het beginniveau, behoefte van de cursist en gewenste cursustijden aan de orde komen. Bel voor meer informatie KOKEN MET DOMINIQUE. Voeding die er toe doet! Mieke Burggraaff, ROC Nijmegen, 06 458 487 12. Tel. 06 130 790 08, www.kokenmetdominique.nl GYMVERENIGING DOS (Door Oefening Sterk) zoekt nieuwe leden voor de twee damesgroepen op de maandag- en donder- HET MARIKENHUIS IN NIJMEGEN is een ontmoetingsplek voor dagavond, 19:00-20:30 uur. Geen leeftijdsgrens, huidige deelne- mensen die geconfronteerd worden (of zijn) met kanker. Op 30-31 december is er 'open huis', aansluitend op de oliebollenactie bij de mers zijn tussen 45 en 85 jaar. De sportavond wordt afgesloten buren, scouting Jan van Hoof. Loop binnen en laat u informeren over met een half uurtje vuistbal. Info Dymphie Bax, 06 496 342 90 de activiteiten van Het Marikenhuis, Slotemaker de Bruïneweg 163. of dymphiebax@hotmail.com


50

Hart van Nijmegen - december 2018

Help mee het vergissingsbombardement­ herinneren Op 22 februari 2019 is het vergissingsbombardement op Nijmegen 75 jaar geleden. Veel oudere lezers van Hart van Nijmegen hebben het bombardement meegemaakt en te maken gehad met de gevolgen ervan. Achthonderd Nijmegenaren werden gedood, duizenden raakten gewond en velen werden opgevangen in het toenmalige Canisius-ziekenhuis aan de St. Annastraat.

O

p donderdagavond 21 februari 2019 is er een herdenking op de brandgrens – de grens tot waar het oude centrum afbrandde. Het organiserend comité, een samenwerkingsverband tussen diverse organisaties, heeft in Rob Jaspers, oud-redacteur van De Gelderlander een gedreven coördinator gevonden. Hij zoekt enthousiaste deelnemers aan dit herinneringsevenement op donderdagavond 21 november 2019. Hart van Nijmegen ondersteunt dit evenement. Voor de deelnemers is de Molenstraatkerk die donderdagavond vanaf 19:00 uur het verzamelpunt. Om 20:00 uur zal er een

herdenking zijn bij de herinneringsplaatjes van de brandgrens. Verder worden er verhalen verteld, gedichten voorgedragen en muziek gemaakt. De avond eindigt bij het Museum Het Valkhof waar twee exposities over de oorlog te bezichtigen zijn. Rob Jaspers zoekt voor de herinneringsavond muzikanten en koren, vertellers en dichters, maar ook mensen die gewoon een kwartier lang met hun bijzondere gedachten stil willen staan op de brandgrens. Belangstellenden kunnen bellen met 06 536 772 85 of mailen naar robjaspers@brandgrens024.nl ❤ Tekst: Ypie Veenstra (ypie@hartvannijmegen.nu) Foto's: Rob Jaspers

Meer speel- en beweegmogelijkheden in het Goffertpark

D

Park de Omloop in Lindenholt, inspiratiebron voor de plannen

“Wij vinden het belangrijk dat er meer speelen beweegplekken komen in het Goffertpark. Daarom hebben we het initiatief genomen om op het grasveld naast de Heideparkseweg/ Muntweg mogelijkheden te bieden om te spelen, ontmoeten en bewegen, met oog voor de natuur en dieren die hier leven.” Aldus de projectgroep Spelen & bewegen in de natuur, die bestaat uit inwoners van de wijk Goffert.

e projectgroep denkt voor het grasveld aan natuurlijke speelelementen als omgevallen bomen, stapstenen en aan een speelhuisje, waterpomp en wilgenhutje. Hoog op het wensenlijstje staat ook begroeiing met meer natuurwaarde voor insecten en vogels, in combinatie met een bloemenpluktuin. Veiligheid is van groot belang voor de kinderen die hier gaan spelen. Hierdoor is o.a. een omheining (Muntweg/Heideparkseweg) noodzakelijk. De projectgroep is al met de gemeente in gesprek over veilige oversteekplaatsen. De projectgroep ziet in het Goffertpark mogelijkheden voor verschillende doelgroepen. “Onze ideeën zijn een kabouterpad, een klimbos, outdoor fitness, klanktoestellen en stapstenen in de bovenste vijver. Het uitgangspunt is dat de aanwezige fauna hierbij niet geschaad wordt.” Bent u enthousiast over deze plannen? Ga dan naar: nijmegen. mijnwijkplan.nl/project/spelen-bewegen-heideparksewegmuntweg. Alleen mensen uit de wijken Goffert en Kolping kunnen een hartje geven. Mensen uit andere wijken kunnen een bericht achterlaten als ze het plan ondersteunen. ❤ Tekst: Elvi van Wijk (info@hartvannijmegen.nu) Foto: Rianne Bassant


Hart van Nijmegen - december 2018

WINKELCENTRUMMOLUKKENSTRAAT

Wij wensen jullie warme dagen!

“Kwaliteit, service en winkelgemak in de buurt “ s Graetiren park

Kijk voor de aanbiedingen op: www.winkelcentrummolukkenstraat.nl of in de winkels.

51Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.