HIL Avisa

Page 1

Nummer 4, 2018. 40. årgang

Nummer 2, 2015. 37. årgang

Positiv endring

10 3

Hilsen fra Per Ravn Omdal 8

Gleder oss til å komme igang HBU avslutning 2018 HIL avisen er et samarbeidsprodukt:

6

Takk for 2018

Tom tente gløden

Fantastiske Harstad Tigers

Beste Fairplay-klubb


avisen

Leder

- Salg av Sesongkort 700,-(500,- for SeHonnør alle stillingsutly - Salg av HIL-skjerf kr. 150,Kan betales med VIPPS! - (VIPPS til: 63875)

Kjære HIL-medlemmer, fotballsupportere og Harstad-borgere!

Tekst: Trygve Bornø, leder

Kjære HIL-medlemmer, fotballsupportere og Harstad-borgere! Den offisielle fotballsesongen ble avsluttet for ca. 2 måneder siden. Da spilte A-laget og de fleste lagene i klubben sine siste terminfestede kamper.

Den sportslige målsettingen for 2019 er at A-laget skal rykke opp til 2. divisjon. Dette er krevende! Som alle vet er det slik med fotballen at vi hverken kan «drømme oss» til gode resultater eller «kjøpe oss» til resultater.

jon. Vi må tilstrebe å ligge «en divisjon» foran den sportslige utviklingen på disse områdene. Dette arbeidet vil ha høy prioritet i 2019. Det vil kreve en større mobilisering av klubbens medlemmer enn det vi har sett hittil.

I fotballen er det bare hardt arbeid på trening og i kamp, av enkeltspillere og kollektivet, som gir resultater!

Mer om dette vil bli viktige temaer når vi kommer frem til HIL’s årsmøte, som planlegges til søndag 24. februar 2019 kl. 18:00. Vi inviterer dere alle til å delta!

Vi vet at Harstad har mange og gode fotball-talenter. Vi har sett at laget har et stort potensial på sitt beste.

På vegne av styret vil jeg takke næringslivet for god støtte! Uten dere kunne ikke HIL drevet sine aktiviteter på det nivået vi gjør!

Vi kan slå fast: - A-laget endte som nr. 6 av 14 Vi har trenere og et sportslig Takk til Harstad Kommune for lag i 3. divisjon/Norsk Tipping utvalg som er kompetente og godt samarbeid i forbindelse ligaen avd 6 dedikerte. med vår hjemmearena Harstad - 5. divisjonslaget rykket opp fra Stadion! Vi ser frem til utviklin5. til 4. divisjon Derfor ser vi frem til sesongen gen av stadion for å møte fremti-M arkedsaktivitetene har vært - Juniorlaget endte som nr. 7 av 2019 med store forventninger! dige lisenskrav. godt strukturert og gjennomført 12 lag i G19 i Troms Fotballkrets på en effektiv og god måte - Aktiviteten i Barn- og UngFor å lykkes må det skapes en Takk til supporterne som trofast -A rbeidet i Barn- og Ungdomsdomsavdelingen har vært stor bred «prestasjonskultur» i klubstiller opp på våre hjemmefotballen er krevende og har med 10 lag som har gjennomben og byen, hvor alle slutter opp kamper! Dere er en uvurderlig Generalsponsorer HIL Partner blitt gjennomført på en godHovedsponsorer ført sesongen om og støtter prestasjonsgrupstøtte! Styret skulle ønske at det måte. Vi ser etter måter å pen; laget og støtteapparatet. kom flere på våre kamper! På forbedre organiseringen på. Resultatet for A-laget og laget tribunene er det plass til mange Samtidig er vi opptatt av å vårt i 5. divisjonen, ble som vi HIL skal utvikle tilbudet til barn flere. tilføre foreldretrenerne støtte på hadde satt som mål. og unge slik at alle som ønsker den faglige delen det, skal få spille fotball og ha det En stor takk til alle tillitsvalgte, -S porten er gjennomført med Juniorlaget fikk et bedre sportslig gøy med spillet. Samtidig er vi trenere og foreldre som stiller et tilfredsstillende resultat tilbud enn det vi kunne forventet bevisst på at dette er vår rekrutopp for sine barn og for HIL! ved at vi beholdt plassen i 3. oss, da laget fikk anledning til teringsarena, hvorfra vi skal divisjonen og rykket opp til 4. å delta i Troms Fotballkrets sin hente fremtidens A-lags-spillere. Til sist vil jeg som styreleder divisjon med rekruttlaget juniorserie. Dette har vært en god Utvikling av gode trenere er takke styremedlemmene for en -Ø konomien har vært under utviklingsarena for spillerne. derfor en viktig del av arbeidet stor, god og utrettelig innsats for god kontroll og vi styrer mot et og tilretteleggingen i B/U. Sist, HIL! Det er kanskje ikke alle som overskudd Aktiviteten i Barn- og Ungmen ikke minst, er det viktig at vi er klar over det, men situasjonen -O rganisasjonsutvikling er et domsavdelingen har vært på et kan legge til rette for at barna får i HIL p.t. er at vi ikke har adminområde hvor vi skulle ønske vi godt og tilfredsstillende nivå. spille mye fotball, gjerne uoristrative ressurser. Det betyr at kunne ta større steg. Dette krevganisert. All erfaring viser at det alle styremedlemmene er «arbeier oppslutning fra medlemmene Men selv om den «offisielle» er det som før ble kalt «løkkefotdende styremedlemmer». Dette slik at flere involverer seg i sesongen ble avsluttet for 2 ball» som er det viktigste grunner i perioder meget krevende. En klubbens oppgaver. Styret vil måneder siden, har aktivitetene i laget for å bli en god fotballspillstor takk til dere! fokusere ytterligere på dette klubben fortsatt for fullt. er. Og det er morsomt! området i 2019 For A-laget kom et nytt Sportslig Utvalg (SU) raskt på plass etter at siste kamp var spilt. Etter et intensivt arbeid har de fått på plass trenere for A-laget, Jostein Kajander og Thomas Bergland, som presenteres i egen artikkel i avisen. Trenerne, i samarbeid med SU, jobber nå for å få på plass spillergruppene for neste sesong. Og treningene er i full gang! Styret sier seg fornøyd med gjennomføringen av sesongen 2018!

Styret takker alle som har bidratt til det gode arbeidet, ingen nevnt – ingen glemt! Det er takket være den innsatsen hver og en av dere gjør at klubben lever, leverer og er en institusjon i Harstad, slik den har vært i 115 år, og som den skal fortsatt være! Denne tiden av året er ikke bare til for å se seg tilbake. Mulighetene ligger foran oss!

HIL har allerede etablert et godt samarbeid med «Byskolen». Vi har felles barnegruppe, de fleste av spillerne våre går på «Byskolen». Dette samarbeidet ønsker vi å fortsette og videreutvikle med fotballaktiviteter knyttet til SFO, leksehjelp og integrering. Gjennom arbeidet som ble gjort i forbindelse med Strategiplanen, er styret seg bevisst at for å nå målene som er satt, kreves det hardt arbeid og fokus for å skape en robust økonomi og organisas-

God jul! Godt nytt HIL-år! Vennlig hilsen Trygve Bornø, Styreleder


avisen

Særpreg og tradisjoner I løpet av 2018 har jeg hatt gleden av å bli litt bedre kjent med fotballen i HIL.

ning HIL og samarbeidspartnerne har for byens identitet, oppvekstmiljø og attraksjon som bosted. Det er bare vinnere innenfor et samarbeid som blir enda sterkere!!!!!

Tekst: Per Ravn Omdal

Tidligere besøk har vært mer sporadisk opp gjennom årene, stort sett alltid i de samme, intime klubblokalene som også byr på klubbens særpreg og tradisjoner. Klubbhistorie som er et fint referansegrunnlag for det som nå oppleves som en drivende prosess for å forsterke grunnmuren i klubben, aldersbestemt rekruttering, senior Herrer og utallige dugnadsårsverk på en rekke områder som er med og gir HIL identitet og kraft i et mangfoldig aktivitetsmønster.

Andreas har i høst ledet 2 weekend samlinger for trenere i HILs aldersbestemte klasser. Såvidt jeg har fått vite, er dette blitt godt mottatt av de impliserte. Jeg kan ikke understreke nok hvor viktig det er med stadig bedret kvalitet på trenergjerningen blant de yngste. Vi kan vel si at dette er alfa og omega for klubbens fremtid. Jeg tenker naturligvis på alt det som skjer i selve treningssituasjonen er av en slik standard at barn og ungdom opplever at de lærer noe, at det er progresjon i læringen og at dette skjer i en ramme hvor barn trives, har det gøy sammen og lærer de grunnleggende elementene i oppførsel og Fair Play. Tenk hvilket vidunderlig redskap fotballen er for å lære oss på en inspirerende og morsom måte å omgås andre, respektere hverandre og inkludere alle som vil og har lyst til å spille fotball.

Ved et par anledninger har jeg sammen med styret fått et innblikk i HILs partnergruppe, i vår på et møte i Klubblokalene og sist 6. september på Ullevaal Stadion på et sponsortreff for HIL før kampen mellom Norge og Kypros. Sammen med Andreas Morisbak og Kjell Kaspersen tok undertegnede del i debatter og diskusjoner om samarbeidskonsepter og erfaringer mellom fotballen og næringslivet med flotte innslag fra ulike bedrifter i Harstad, bl.a. usvikelige Harstad Tidende. Vi hadde også et tankevekkende og inspirerende innslag fra en av Norges største suksessklubber de siste årene, nemlig Sarpsborg 08 først og fremst på deres målrettede arbeid på markedssiden, men også som pioner med sportslig suksess på spillerlogistikk.

Forresten, Kjell Kaspersen er tidligere Skeidspiller og mangeårig lagkompis med Harstads egen Trygve Bornø. “Kasper” fikk 34 landskamper, ifølge ham selv burde han hatt langt flere, han er forøvrig den eneste keeper i landslagshistorien som har scoret for Norge, på straffe mot Thailand i 1965. Vi vant 7 - 0.

Tilbakemeldingene fra de som var med på Ullevaal, reflekterte i store trekk en aktiv og engasjert sponsorgruppe i HIL som var fotballopptatt og ikke minst bevisst den betyd-

Andreas Morisbak er tidligere Lyn og landslagsspiller og mangeårig utdanningssjef i Norges Fotballforbund. Sentral også i UEFAs utiklingsprogrammer på trenersiden.

Jeg kan ikke forstå annet enn at HIL er på vei til å bygge en enda bedre klubb som Harstad by er stolt av og som tar sitt samfunnsansvar alvorlig. Tiden har bare tillatt to A-kamper iår, mot Korsvoll og Grei i Oslo, i godt selskap med ihuga Oslo bosatte HIL supportere. Jeg håper det blir flere i 2019.

En riktig god jul og et godt HIL Nyttår 2019. Per Ravn Omdal

Juletrær, rettsak og sangbøker! Opp gjennom årene har HIL arrangert utallige dugnader for å skaffe inntekter til klubben. Denne handler om å hugge og selge juletrær på 70-tallet. Tekst: Harald Martin Berg

HIL fikk nemlig tilbud fra en grunneier om å hugge juletrær i Skånland kommune, og pris ble avtalt. Klubben styre, med Rolf «Loffen» Simonsen som formann, mente dette kunne bli et fint tilskudd til klubbkassa. Derfor ble et stort apparat i HIL ble satt i sving. Vel 200 juletrær ble hentet fra skogen og fraktet til en egnet lagringsplass før de ble lagt ut til salg på Sama.

Forlangte dobbel betaling Alt så greit ut, men sjokket kom da grunneieren forlangte betaling for over 400 trær – over dobbelt så mange som dugnadsgjengen hadde hentet. Forhandlingene mellom partene førte ikke frem. HIL-styret nektet å betale det grunneieren forlangte, og dermed stevnet han HIL for retten. Det hører med til historien at grunneieren tidligere hadde vært involvert i flere tvilsomme episoder som også havnet i rettsapparatet.

Sangbøker Om mer latter ble det senere. Motparten var flere ganger uenig med det «Loffen» forklarte til dommeren. Han avbrøt HIL-formannens forklaring ved flere anledninger. Til slutt sprakk det for «Loffen». Han henvendte seg til dommeren med følgende utsagn; -Dommer, enten må de stoppe kjeften hans, eller så kan vi like godt dele ut sangbøker! Da ble det latter i rettsalen og selv den alvorlige dommeren måtte trekke på smilebåndet.

Og akkurat dette utnyttet «Loffen» senere i saka. Da skulle forklare seg for dommeren innledet han med følgende utsagt; -Jeg er ikke så vant å være i retten som han, sa han med klar adresse til grunneieren – et utsagn som skapte munterhet i retten.

Og da dommen falt noe senere var det ingen tvil. Grunneieren tapte på alle punkter og måtte i tillegg betale saksomkostninger.


avisen

TO WEEKEND SAMLINGER FOR FORELDRETRENERE I FOTBALL I HILS B/U En faglig oppsummering og et viktig bidrag til de trenerne som ikke hadde anledning til å delta på samlingene. Da styreleder Trygve Bornø, fotballkollega og venn, spurte meg om å holde disse samlingene i HIL regi, tok jeg det som en hyggelig utfordring og en fin anledning til å presentere den kunnskap og forståelse for fotball og fotballopplæring som er den aller viktigste for utvikling. Gjennom å sette fokus på selve kjernen i fotballspillet, og hvilke enkle konsekvenser det har for fotballaktivitet og læring, var jeg opptatt av at deltakerne skulle forstå og akseptere den som bakgrunn for å følge opp med riktig aktivitet i praksis. Teorien bak dette kan uttrykkes både kortfattet og enkelt: 1. Fotballferdighet vil si hva spilleren velger å gjøre i enhver situasjon som oppstår i en fotballkamp (taktikk) for deretter å utføre valgene (teknisk utførelse), For hver gang ballen skifter eier i spillet oppstår det en ny situasjon der den enkelte spiller må foreta nye valg med etterfølgende utførelse. Dersom vi tenker oss at den enkelte spiller foretar 10 valg i hvert minutt, og ballen er i spill ca. 60 minutter i en seniorkamp, vil det altså si 600 valg i løpet av en kamp. Ganger vi dette opp med antall spillere på laget, snakker vi altså om hele 6600 valg! Dette er altså virkeligheten i fotball- og må øves og læres! 2. Spesifisitetsprinsippet er det

viktigste læringsprinsippet i all ferdighetslæring! Det innebærer at det må være størst mulig likhet mellom det en driver med på trening og den idretten en trener for. For fotball betyr dette at fotballkampen og dens iboende spillsituasjoner med stadig gjentakelse av sammenhengen valg – utførelse om og om igjen! Ferdighetsutvikling må derfor ta utgangspunkt i akkurat det. Hjernen bør få samme type stimuli i treningssituasjonen som i kampsituasjonen/spillesituasjonene. Dermed skulle hovedbudskapet være klinkende klart: Mest mulig spillesentrert fotballaktivitet i fotballopplæring for barn og unge! Alle spillere som vi vurderer som gode spillere på seniornivå har alle den samme bakgrunnen, nemlig en stor mengde fotballaktivitet i unge år. Mye av denne var på eget initiativ sammen med kammerater der de spilte smålagsspill dag ut og dag inn. Der la de hovedgrunnlaget for sin dyktighet i senere år.

året. Egen hall ligger der og bare venter. Det er en ren administreringssak der spillere inviteres til faste tidspunkter til inndelte baner, baller og vester. Det inndeles i lag, spilles et visst antall minutter, så bytter en motstandere og spiller videre.

Den som vil bli god må derfor opp i en stor mengde gunstig fotballaktivitet tidlig.

Et samarbeid med skolen i tilknytning til skole- /fritidsordningen kan gi et lignende tilbud.

Tidligere var det færre oppmerksomhetsfaktorer som forstyrret eller konkurrerte med fotballaktiviteten. De unge tar også i dag i mindre grad initiativ til egenaktivitet, fordi de er vant til å bli organisert av de voksne i stor grad.

Dessverre er det litt for ofte slik at det er rene tekniske øvelser som dominerer i for stor grad i de obligatoriske treningene, uten motstand og uten retning i forhold til mål – og dermed manglende virkelighet i og hensikt med fotballspillet. Man synder mot spesifisitetsprinsippet fordi man trener bare på halvdelen av ferdighetsbegrepet, teknikken, utelukker valgdelen og dermed helheten valg – utførelse som spesifisitetsbegrepet krever for at det

Derfor bør HIL bidra til at det blir organisert opp fotballtilbud som supplerer den vanlige klubbtreningen med frivillig smålagspill et par ganger ekstra i uka gjennom hele

skal bli læring i fotballspill. Jeg sier ikke at det er galt å trene teknikk – og jo yngre spillerne er bør de bevisstgjøres hvordan de skal behandle og forholde seg til ballen – men selv de aller yngste bør i større grad enn tilfellet er bli introdusert til avgrensede spillformer slik at de må løfte blikket, ta et valg. For eksempel 2 mot 1 mot et mål med keeper. Driver vi for mye isolerte tekniske øvelser, utdanner vi «ballkikkere» som ikke observerer omgivelsene rundt seg og som dermed ikke lærer seg samspill. Derfor: Sørg for at mesteparten av tiden på treningene benyttes til spillformer i en eller flere varianter! Spørsmålet blir da hvordan vi kan få utøverne til å ta del i spillet uten at oppgaven blir for vanskelig. For

- Vi heier på HIL!


avisen

å klare det må vi legge til rette for spillsituasjoner som får utøverne til å føle seg som fotballspillere, samtidig som situasjonene gir dem muligheter til å lære. Dermed må vi være bevisst på hvilke situasjoner som er karakteristiske for fotball, situasjoner som utøverne må være fotballspillere for å lykkes i. Ledemotivet for ethvert spill er kampen mot motstanderen. Kampen går ut på å lage mål (angrep) og på å hindre mål (forsvar). Deltakelsen i spillet betyr en stadig utfordring innenfor angreps-/ forsvarssituasjonene. Betrakter vi spillerne i angreps og forsvarshandlinger ser vi at de tar del i tre klart atskilte grunnsituasjoner: a) M ot den tydeligste angrepshandlingen, skuddet, som er spillets dramatiske høydepunkt, står den direkte redningen. Første grunnsituasjon: Skudd – redning. Aktivitet: Varianter av skudd-påmål-spill. b) Et godt forsvar vil ved riktig oppdekking og avskjerming av målet kunne hindre motparten i å komme i skuddposisjoner. Motparten vil på sin side forsøke å finne åpninger i forsvaret for dermed å oppnå skuddmulighet. Andre grunnsituasjon: Skape målsjanser – hindre målsjanser. (Spille seg til skuddmulighet – avskjerming av målet). Aktivitet: Varianter av mot –ettmål-spill. c) Når det forsvarende laget overtar ballen, bygger det opp et angrep fra eget mål. Motparten forsøker allerede i starten å forstyrre denne oppbygningen. Tredje grunnsituasjon: Oppbygging av angrep – forstyrring av angrepsoppbyggingen. Aktivitet: Varianter av mot-to-mål spill. Varianter i a) vil være avslutninger mot mål på død ball fra forskjellige hold og vinkler, etter føring/dribling, etter pasning fra forskjellige vinkler etc.

Varianter i b) kan f. eks. være 2 mot 1, 3 mot 1, 3 mot 2, 4 mot 2. etc. Varianter i c) kan være 2 mot 2, 3 mot 3, 4 mot 4, 5 mot 5, 7 mot 7 etc. med keepere. Valg av spill aktiviteter må selvfølgelig forsøkes avpasset etter spillernes modning og ferdigheter, som oftest innebærer det få spillere involvert for de yngste, mens flere spillere involveres i spillet med stigende alder. I tillegg til at disse smålagsspillene er den rette aktivitet til å påvirke læringen av fotballspillet, har de noe tilleggseffekter som forsterker læringen: - Ofte ballkontakt og lærer teknikk under press. - Ofte valg og handling i forhold til med- og motspillere. - Alle spillere involvert hele tiden. - Engasjement og intensitet i aktiviteten. - Flere avslutninger mot mål – flere mål. Det inspirerer. - Spillerne synes det er moro! Avvikingen av samlingene. På den første samlingen hadde jeg først en teorisekvens der jeg argumenterte fram forståelsen for hva som er selve kjernen i fotballspillet og som en begrunnelse for at mye smålagsspill er svært viktig, for ikke å si avgjørende, for å utvikle fotballspillere. I tillegg til kunnskapsformidlingen, synes jeg også det ble en fin dialog mellom deltakerne og meg og mellom deltakere som bidro med interesse, synspunkter og engasjement. Etter teorien var det praksis i hallen der vi hadde 12 års gamle gutter til rådighet som objekter. Her satte jeg i gang forskjellige aktiviteter som nevnt tidligere i denne artikkelen. For hver aktivitet ble deltakerne bedt om hvilket inntrykk de hadde av det som foregikk av plussfaktorer eventuelt minusfaktorer. Så gikk vi videre med nye aktiviteter på samme måte. Dette for å få et inntrykk av hvordan aktiviteten fungerte og få fram eventuelle tips til endring

eller rettledning i aktiviteten. Objektene fungerte utmerket med både iver og innsats – og flere av dem hadde også gode ferdigheter, spesielt dribleferdigheter. Det er jo i utgangspunktet gunstig og bra, men som et videre utviklingsmål for disse spillerne, vil det være å se opp i situasjonene, orientere seg og velge en fornuftig pasning.

å se hvor intenst de aller yngste opptrådde i spillet. Spillerne var så engasjert i dette at de ville ha flere kamper da vår tid var ute – og da er vi virkelig på rett vei når reaksjonen er slik! Da det måtte bli nei for flere kamper, ga ikke spillerne seg med det – de ville ha straffekonkurranse!

I den andre samlingen skulle deltakerne selv forberede to spill aktiviteter hver, et spill-mot-et-målspill og et spill-mot-to-mål-spill, som de skulle sette opp banestørrelse til, klargjøre reglene for spillet og eventuelle viktige holdepunkter i gjennomføringen.

Det var jo ikke mulig å si nei til det også. Og for en konkurranse det ble! Det sto uavgjort etter de 5 første straffene - og spenningen var på bristepunktet da 1 mot 1 duellene startet, med påfølgende jubel da en av de yngste satte det avgjørende straffesparket.

Etter hver gjennomføring kom trenerdeltakerne med synspunkter på hvordan de syntes aktiviteten fungerte og om enkelte detaljer i den kunne ført til en enda bedre gjennomføring. På denne måten fikk den enkelte deltaker prøve seg i praksis på hva de bør drive mye med i sin trening med eget lag, samtidig som vi fikk gode dialoger i trenergruppen om det vi observerte.

Evaluering Fra mitt utgangspunkt var det viktig å understreke kjernepunktet i fotballspillet og få fram hvor enkle konsekvensene er for hva slags aktivitet man bør drive med. Aktivitetene er så enkle at hvem som helst kan sette dem i gang i en utøvergruppe. Spillerne lærer ved erfaring ved å gjennomføre spillene. Har man i tillegg litt fotballforståelse som grunnlag for rettledning er det fint selvfølgelig, men rett aktivitet er det viktigste!

I den siste praksissekvensen i den avsluttende samlingen var det meningen at vi enten skulle kunne stille med minst seks 3-erlag eller fire 5-erlag for å spille en rulleringsturnering, slik det er omtalt tidligere i artikkelen HIL bør sette i gang snarest mulig. Av ulike årsaker fikk vi imidlertid ikke det ønskelige antall spillere til disposisjon. Vi sto der med ti spillere med noe forskjellig alder. Og da var det bare å improvisere et nytt opplegg som ofte må gjøres i frivillig idrett. I stedet for rulleringsturnering ble det gjentatte 10-minutterskamper mellom de to femmerlagene, og der to interesserte HIL- juniorer ble introduserte som lagledere for hvert sitt lag. De ga enkle og fornuftige instrukser til sine lag ett er hver kamp mens de øvrige trenere overhørte det og diskuterte kampinntrykkene.

Mitt inntrykk var at deltakere hadde et godt utbytte av samlingene, noe de ga uttrykk for. De var interesserte og aktive, kom med fine innspill som skapte god dialog. Jeg håper deltakerne kan bidra til at flere trenere i HIL kan erverve seg eller bli bevisst på disse grunnlagsforutsetningene for god fotballaktivitet. Det fortjener de entusiastiske, og flere av dem ganske talentfulle, spillerne jeg kom i kontakt med i løpet av samlingene – og sikkert mange flere som ikke var med ved denne anledningen. Jeg ønsker HIL lykke til med den videre utviklingen av unge spillere – med spill-sentrert-fotballaktivitet!

Det fungerte utmerket. Spillerne gikk inn i kampene med innsats, liv og lyst. Spesielt var det morsomt

- Vi støtter opp om det gode utviklingsarbeidet som gjøres i HIL

Andreas Morisbak


avisen

Barn og unge - HILSs fremtid

"Sa sa sa bra bra bra Hil Hil Hil" fiķk nesten taket i Nordic Hall til å løfte seg når HIL Barn og Ungdom (HBU) forleden markerte sesongavslutningen. Rekrutteringen til HIL er meget god med mange lag i aldersbestemte klasser. Det lover godt for fremtiden.Basis er elevene ved Harstad skole. HIL samarbeider godt med skolen. - Harstad skole og HIL har en stor gruppe barn/ unge som tilbringer dagen på skolen og ettermiddagen i HIL. Vi har startet et positivt samarbeid for å legge til rette for god aktivitet for våre felles barn/ unge også i tiden mellom skole og trening, sier HILs leder Trygve Bornø. Styremedlem Kjell Arthur Helmersen med spesielt ansvar for HBU, roser foreldre-engasjementet og understreker at deres fantastiske innsats er helt avgjørende for klubben. En spesiell takk til foreldrene på HIL 06 som var ansvarlig for årets avslutning i Nordic Hall.

Dette er HIL barn og ungdom (HBU): • 10 lag • Fa førskolealder til ungom

• 150 spillere • Ulik bakgrunn

• Engasjerte foreldre og foresatte


avisen


avisen

HIL-trenerne Jostein Kajander (til venstre) og Thomas Strand Bergland skal ledet A-laget kommende sesong. Målet er seriegull og opprykk. -Vi er klare og gleder oss, sier de.

Gleder oss til å komme igang Her er HIL-trenerne Jostein Kajander og Thomas Strand Bergland som forhåpentligvis skal føre laget et trinn opp i divisjonssystemet. -Målet er klart og vi gleder oss til å komme ordentlig i gang tidlig på nyåret, sier de to med glød i stemmen. Tekst: Harald Martin Berg

Da HIL-avisen var innom treningen i Hålogalandshallen for noen dager siden var det bare «kosetrening», men snart blir det mer alvor. -Et overordnet mål for oss som trenere er å skape en stabil og god treningsgruppe som ønsker å bli gode i lag. Vet hva som kreves Begge to vet godt hva som kreves for å heve laget. Hovedtrener Jostein har mange sesonger bak som A-lagsspiller i HIL og var siste sesong en av A-lagstrenerne. Thomas har også erfaring fra HILs A-lag som spiller, og var sist sesong trener for Medkilas 4.divisjonslag. -Vi har lagt en slagplan og tror vi to kommer til å utfylle hverandre

på en god måte. Vi kan sikker være uenige om enkelte ting, men det tar vi eventuelt på kammerset. Utad skal vi stå sammen. -Vi må bli enda bedre på det vi var gode på i fjor. Det innebærer bedre samspill, bedre treninger og tøffere i duellene. Vi kommer ikke videre dersom vi sier oss fornøyde med det som skjedde i fjorårssesongen. Sånn er det i all idrett – ikke minst i fotball. Om vi lykkes gjenstår å se, men vi er oppglødde og gleder oss, sier HIL-trenerne. Nye spillere? Det største samtaleemnet blant stort sett alle fotballsupporterne på denne tiden er om klubbene klarer å fylle opp med nye gode spillere. Akkurat det preger ikke de nye HIL-trenerne. -De viktigste spillerne i klubben er de som bidro og kjempet om viktige seriepoeng i fjor. Det er et stort potensial i fjorårets spillegruppe, men vi sier selvsagt ikke nei takk om vi klarer å forsterke stallen med to-tre nye spillere. Om så skjer er det bra. Vi vet at det arbeider godt med dette i sportslig utvalg, men status i dag er ingen nye og ingen har forlatt. Vi får se hva som skjer. Uansett går vi en spennende tid i møte. Sønn og bror i troppen Det blir tre bla Kajander i HIL-stallen kom-

mende sesong. Trener Josteins sønn Emil kjemper om en plass på laget. Det samme er tilfelle broren Marchus. -Jeg tror ikke det blir noe problem. Både Emil og broren min vet utmerket godt at de må prestere på banen. Tett slektskap teller ikke i denne sammenheng, sier Jostein. -Og merker jeg noen antydning skal de få klar melding fra meg. Jeg hadde sammenlignbare tilfeller som Medkila-trener, men det gikk helt fint. Og vi hadde noe lignende da Stein Berg Johansen var HIL-trener da sønnen Birk var i troppen. Nei, dette ser jeg ikke som noe problem, sier Thomas. Mer fysisk trening Etter nyttår blir det slutt på «kosetreninga», for da begynner alvoret. -Vi legger opp til fire fotballtreninger i uka pluss en gang styrke eller kondisjon. Etter hvert kommer flere treningskamper i tillegg. Skal vi heve oss må vi forbedre oss. Ikke så å forstå at vi trente dårlig sist sesong, men klubbens mål for 2019-sesongen er nivåheving, seriegull og opprykk. Det er et tøft mål. Skal vi klare det er det bare en ting å gjøre – nemlig å trene godt og stabilt gjennom hele sesongen. Så får alt annet komme etter hvert, sier HIL-trenerne.


avisen

HIL har etablert et meget kompetent og operativt Sportslig Utvalg!

Fotball og jobb? Ny samarbeidsavtale med HIL kan bli gull for laget – vår oppgave er å finne jobben som passer for hver enkelt spiller. Heia HIL!

Adecco Hålogaland 77 00 05 90

Utvalget består av: Frode Henriksen, leder – erfaring som spiller, trener og leder Bjørn Ludvigsen – erfaring som spiller på høyt nasjonalt nivå, cupmester, lang trenererfaring, senest som trener for HIL 2018, erfaring som sportslig leder Bjørn Bakke – erfaring som spiller og trener, både på klubb- og kretsnivå Dag-Jøran Olsen – erfaring som spiller, trener og lederw Hans Julius Edvardsen – erfaring som spiller med landskamper aldersbestemte klasser for Norge Svein Arild Aarestad – erfaring som spiller, trener og leder Etter at SU ble etablert for ca. 6 uker siden, har aktiviteten vært særdeles høy. Første presserende oppgave var å få ansatt trenere for A-laget. Som vel de fleste kjenner til ble Jostein Kajander og Thomas Bergland presentert som nye trenere 1. desember. Jostein var med i trenerteamet til HIL 2018. Thomas kommer fra trenerjobben i Medkila herrer, som spilte i 4. div 2018. Neste oppgave for SU er å få etablert spillerstallen for 2019. Der går arbeidet for fullt. Samtidig er spillerne som allerede er klare i full gang med treninger i Hålogalands-/Seaworks-hallene. Så skal det på plass trenere til 4. divisjons-laget vårt og juniorlaget. Oppgaver som krever innsikt, kunnskap, kompetanse, tempo og utholdenhet! SU er en viktig støttespiller for trenerteamet og spillergruppen. Organisering av samspillet er derfor en særdeles viktig oppgave. HIL er meget godt fornøyd med å ha på plass et så sterkt og kompetent Sportslig Utvalg. Dette er en viktig del av grunnlaget for å lykkes med å nå våre mål.

Presentasjon av avdelingsoppsettet for HIL Norsk Tipping ligaen avdeling 6: Klubbene:

Reiser:

Harstad Melbo Leknes Fløya Finnsnes Skjervøy Tromsø 2 Junkeren Bodø/Glimt 2 Gjelleråsen Lillestrøm 2 Skjetten Ull/Kisa 2 Hønefoss

2 turer til Vesterålen/ Lofoten, 2 turer til Tromsø, 1 tur til NordTroms, 1 tur til MidtTroms, 2 turer til Bodø, 5 turer til Gardermoen/ Østlandet

Sportslig: Melbo, Skjervøy, Fløya, Finnsnes og Junkeren kjenner vi fra årets avdeling. 4 andrelag, 3 fra Eliteserien, er en utfordring både med hensyn til variasjon i styrken på laget de mønstrer til den enkelte kamp, men også termin-/reise-messig, da kampdag ofte bestemmes i forhold til når førstelaget deres spiller.

- Vi støtter opp om det gode utviklingsarbeidet som gjøres i HIL

- Sammen får vi ting til å skje i Harstad


avisen

Sesongavslutning juniorer

Disse 4 juniorgutta fikk hver sine fortjente priser på sesongavslutningen for HIL Junior.

SESONGAVSLUTNINGA FOR HIL JUNIOR ble en kjempehyggelig sammenkomst på HIL huset. Nesten tre timer med god mat, quiz, taler og prisutdeling. 99,5 % oppmøte av spillerstallen og 100% oppmøte av trenere og støtteapparat. UTVIKLINGSPRIS 2018 Til Keb Bluh som har utviklet seg gjennom hele sesongen til å bli en solid venstreback for junior og 5. div. laget. ÅRETS KOMMENTAR Til midtbanesliteren YL Messie når han fikk beskjed om at skulle hospitere opp til A-lags treninger. «F.....DEILIG!» ÅRETS TOPPSCORER Til måltyven Joakim Istad Larsen som vet hvor ballen skal settes inn når muligheten er der.

ÅRETS SPILLER Til Markus Steinheim med best treningsoppmøte, lojal, gir alt for laget, og med gode ferdigheter som vil gi ha A-lags spill i fremtiden. GAVE TIL TRENERE OG STØTTEAPPARAT Fra spillerne og foreldregruppa fikk alle ponduskalender, blomster og et fint bilde fra årets sesong. Tusen takk til Kenneth Mågo som var vertskap og servitør denne hyggelige kvelden, og til foreldre som bidro med kaker og pizza. Tusen takk til trener og fotograf Einar BrinckHansen for flotte bilder.

Stor takk til dere alle på og rundt HIL JUNIOR for god innsats i 2018 sesongen.

Trenere og støtteapparat fikk gaver fra spillerne på juniorlaget


avisen

Inkludering, vennskap og samhold I kalenderluke nr 13 skal æ gi dokker ei varm, fin og samtidig trist historie om inkludering, vennskap og fellesskap. Og historia har foreløpig en trist slutt, men gir samtidig håp om at en dag, en vakker dag i Harstad så kan den få en gledelig slutt. Æ har i alle fall et sterkt håp om det. Tekst: Hugo Magne Kjelseth

Idretten generelt og fotballen spesielt som æ kjenne ekstra godt e med på å knytte vennskap og fellesskap på tvers av landegrensa, religion og hudfarge. Det ser vi utallige eksempler på og min klubb Harstad Idrettslag, HIL, har i mange år vært god på å inkludere alle. Og de siste 10-15 åran spesielt god med veldig mange barn og unge spillera med innvandrerbakgrunn som har kommet til vår by som flyktninga. Her e det mange ildsjeler, foreldre og barn som har gjort en super innsats og fortjene stor takk for det. Sånn va det også med han John Ndikumana som kom tell Kvæfjord Mottak i 2008 som flyktning fra Burundi. Han hadde klart å rømme fra borgerkrig, sterke politiske motsetninger, drap og tortur heilt tell oss her i fredelige nord. Hans far og bror var drept og John rømte fra kone, ett barn og mor med drøm og håp om å skape ei ny framtid i våres land. På mottaket i Kvæfjord blei det spilt fotball og

John utmerka sæ som en god spiller. Ryktan nådde HIL og Trond Rogde som var trener for HILs B-lag, og Trond oppretta kontakt med John som var interessert i å prøve sæ på treninger og kanskje i kamp. Trener Trond gjorde en super jobb med kjøring og bringing av John fra mottaket på Borkenes til treninger og kampa på Harstad stadion. Der ble John svært godt mottatt av alle lagkamerater og støtteapparat, til tross for litt språkutfordringer. John snakka bare fransk og ikke engelsk, men lærte sæ fort litt norsk. Og fotballspråket e internasjonalt nåkka som sammen med Johns lune og rolige væremåte og forsiktige smil, gjorde han til bestevenn med alle. I løpet av et par år haddeJohn etablert sæ som en god spiller på HILs A-lag og var flytta på hybel i byen.

venna med og veldig glad i John. Fotballen hadde bidratt tell alt detta og vår kjære «sorte perle» som noen kalte John, va blitt sendt heim til det utrygge hjemlandet Burundi.. Heldigvis fikk vi etterhvert kontakt med John etter hjemsendelsen og har beholdt den siden. Han har det etter forholdan bra, har funnet igjen si mor, kone og barn. Det e fortsatt politisk uro i Burundi og John fortell at mange bli drept hver uka og han e utrygg for sitt og familiens liv. Gode venna i Harstad har samla inn penga sånn at John har fått kjøpt sæ ei salgsbod på markedet i hjembyen Bujunbura i Burundi. Der selg han litt dagligvara og har åpent så ofte urolighetan tillate handel på markedet.

Vennskapsbånd blei knytta, spillet på banen gikk veldig bra for John, men det va likevel nåkka som plaga han. Søknaden om opphold i Norge va blitt avslått, anken va skrevet men John frykta det verste.. Utsendelse fra Norge. Med tvang.. Og ei hustrig vinternatt i 2012 skjedde det som John og alle vi i HIL va redd før. Alle ankemuligheter va avvist og Politiet henta John på mottaket i Kvæfjord og han blei sendt hjem tell Burundi. Uten at han fikk anledning til å si farvel tell alle sine venna i HIL og Harstad.

Når det nu går mot jul igjen gir John uttrykk for sitt store håp og ønske. Vennskap, fellesskap og varmen han opplevde i Harstad glemme han aldri. Kjærligheten til hans «hjemby» her i Norge og i laget i sitt hjerte HIL e veldig sterkt. Drømmen og håpet for det nye året e å få komme tellbake hit, med kone og barn og få møte alle sine venna igjen. Og såklart å få ta på sæ den gule og sorte HIL-drakten igjen for å spelle kamp på stadion. Da vet æ mange som bli å komme å se på, med klump i halsen og gledeståra. Det e fotball, vennskap og fellesskap på sitt aller beste.

Mange tåra blei felt men ingenting hjalp. Myndighetene hadde vurdert både asylsøknaden til John og forholdan i Burundi slik at han ikke fikk være her lenger. Det va ei veldig trasig tid førr alle oss som va blitt gode

Æ håpe at John får sitt største ønske oppfylt og at Harstad og HIL får oppleve han i HILdrakta igjen. Da ville denna julekalenderhistorien få den fine og glade avslutninga den fortjene.. æ håpe veldig på det


avisen

Takk for støtten dere har gitt oss gjennom sesongen 2018! Hilsen A-laget

Startellever første kamp 2018

Med hjerte i lokalsamfunnet


avisen

BÆST ILAG!

For andre gang er Tore og Mona Kristine i gang med besøk til næringslivet for sponsoravtaler. Arbeidet for 2019 og årene framover er i god gjenge. Strategiplanen som var vedtatt på årsmøte 2018 er fulgt og det skjer mange positive ting i og rundt klubben. Ikke bare for A-laget, men for juniorer så vel som for barn og unge. Vel 150 barn er aktive i HIL. HIL huset, hallene og stadion er ofte fylt både på dag, ettermiddag og kveld. Med så mange barn og unge er det mange foreldre og foresatte i sving med ulike gjøremål. I tillegg nevnes arbeidet med Harstad Tigers og integreringsarbeidet. Oppgaver som er nyttige for å bygge by og lage gode samfunn. Dette ser næringslivet og kommunen og vi er svært takknemlige for at flere og flere spiller på lag med HIL. For å utvikle klubben i tråd med strategiplanen, er dette helt nødvendig. Flere må med og de som er med må være langsiktige. Flere av sponsorene har møtt på våre sponsortreff og dette skal videreutvikles i 2019. Vi er god aleina – men bæst ilag.

Styremedlemmene Mona Kristine Rosvold og Tore Kulseng har ansvaret for sponsorarbeidet og utgjør sammen med Vivi-Ann Pettersen kjernen i markedsutvalget i HIL.

Takk for 2018, god jul og vi ser fram til spennende treffpunkt i 2019.

Mona Kristine og Tore

GENERALSPONSORER

Sjefredaktør Kjell Rune Henriksen og markedssjef Ramona Hegrenes

Harstad Tidende (HT)

HT har vært lagspiller med HIL siden oppstart for 116 år siden. De siste årene har mediehuset vært generalsponsor. HT er stolt over gjennom sponsoratet å kunne støtte opp om den samfunnsrollen som Harstad IL har for bolyst og byutvikling. Det at så mange har meningsfylte hverdager med aktivitetsbasert samvær er veldig viktig. Derfor er vi langsiktig i vårt samarbeid med klubben.

Leder Eiendomsmegler1 Runar Bjørklund, banksjef Mona Slåtto Olsen og avd. leder Regnskapshuset Trond Harila støtter og heier på HIL. EM1 og regnskapshuset er døtre av SNN.

Sparebank 1 Nord-Norge har gjennom mange år vært sponsor/hovedsponsor til HIL. Vi er imponert over det arbeidet som gjøres i klubben og vi har tro på strategiplanen fram mot 2023. Vi takker for samarbeidet i 2018 og ønsker et glødende og utviklende nytt år. SNN har en viktig rolle i lokalsamfunnene i Nord-Norge, og gjennom samfunnsløftet vil vi støtte ulike gode utviklingsprosjekt i Harstad. Og selvfølgelig er Sparebank 1 med på HIL-laget videre.

Frank Kulseng, ass banksjef

Harstad Sparebank fra 2019

Sparebank 68 grader nord Sammen med klubbens øvrige samarbeidspartnere skal lokalbanken gjøre vårt til å videreutvikle Harstad Idrettslag som samfunnsinstitusjon i byen. Vi har stor tro på «Bæst i lag». Skal vi lykkes må byens krefter forenes og jobbe i fellesskap for å spille klubben bedre. Vi er stolt over å kunne fornye vår avtale med klubben etter at de har levert på alle punkter i 2018. I avtalen for 2019 er det også øremerket midler til klubbens utmerkede integreringsprosjekt.


avisen GENERALSPONSORER Ørjan Kvåle – leder HLK Kraftsalg

HLK er spesielt opptatt av å støtte og samarbeide med aktiviteter og prosjekter rettet mot barn og unge. Samtidig ønsker HLK å bidra mot frivillige som bruker mye tid og krefter på å legge forholdene til rette for egne og andres barn. HLK bidrar også mot «toppen» i visshet om at topp og bredde henger nøye sammen. Denne filosofien har ført til et langt samarbeid med HIL. Takk for samarbeidet i 2018 og det er gledelig at dere støtter det videre arbeidet med ny avtale i 2019.

BILTREND

Biltrend ga bil til HILs billotteri og er en stor avtale som bidrar stort til HILs drift. Vi er svært takknemlig for gaven, for alle som stilte opp som loddselgere og ikke minst til publikum som kjøpte lodd. Biltrend har vært en sterk HIL-ambassadør i en årrekke.

Nordic Eiendom er en stor nord-

SEAWORKS har spesialisert seg innen sjøbårne tjenester som bulktransport, sjøkabeltjenester, oljevernberedskap, slipp- og verkstedtjenester, anleggsvirksomhet og akva bio. Seaworks er og har vært samarbeidspartner med HIL i mange år og har som kjent bidratt sterkt til at Seaworkshallen ble bygd og senere til drift. I tillegg har de vært hovedsponsor siden 2018 og har en flerårig avtale. Gjennom avtalen med HIL tar Seaworks et sterkt samfunnsansvar for at barn og unge og videre seniorer har meningsfylt fritid. Dette er viktige elementer i utvikling av byen, sier daglig leder Jan Paulsen.

HIL Partnere Flere og flere bedrifter inngår avtaler som HIL Partner eller Med hjerte for HIL. Vi trenger enda flere og takker for tilliten til alle som bidrar.

Consto – ny fra 2019 Scandic Harstad DnB Harstad Montèr Harstad Equinor Harstad Elektro Amfi Kanebogen Accountor Vizuelli G-sport Stamina

norsk aktør innen eiendom. Nordic har vært en trofast medspiller for Harstad IL og verdien av sponsoratet er viktig for klubben. HIL er svært glad for å ha Nordic Eiendom som trofast og langsiktig partner for utvikling av klubben.

Diadora

Italienske Diadora ble stiftet i 1948 og er et anerkjent sportsbrand verden over. I Norge eies Diadora av Ultimate Nordic as som er en stor aktør i sportsbransjen med flere verdenskjente brands. Når sesongen 2019 er i gang har vi i Harstad IL hatt Diadora som en av våre hovedsponsorer i 10 år. Vi som klubb er veldig fornøyd med produktene og samarbeidet, og vi er sammen med Bodø/Glimt og Viking FK i Eliteserien en av de klubbene i Norge med lengst avtale med Diadora.

Med hjerte for HIL Chili – ny fra 2019 BDO Byggesystemer Haukebø Transport Berg-Hansen ServiceNor Engros

Circle K Harstad – ny fra 2019 Barents Maritim NSK Skip design Advokatfirmaet Finn Bilpeie1 Adecco

Støttespillere Bygg Engineering AS, Holmen betong, Rema 1000 Harstad Coop Obs!, RWJ Eiendom, Besikt AS, Åkerblå, Kiwi, HSI og EM1


avisen

1

2

3

4

6

5

7

8

Noen glimt fra 2018 Tekst: Mona Kristine Rosvold

Det var stor stas da HIL mottok hundre tusen kroner fra Bjørn Laukli. Pengene skal gå både til barn og unge og til klubben generelt. HIL er svært takknemlig for gaven og som var ett av de store minnene fra 2018 sesongen. (Bilde 1)

Det var også stort da HIL kunne tildele kreftforeningens «Treffpunkt for barn» deler av inntekten fra billotteriet. Treffpunkt er for barn og unge mellom 6 og 16 år som har alvorlig sykdom i familien, eller som har opplevd at noen som står dem nær er død. Her treffer de andre barn i liknende situasjon som kan skjønne følelser som skyld, angst og uro, sinne og irritasjon, som selv kanskje har hodepine eller vondt i magen. 2018 er andre gangen HIL tildeler deler av

billotteriomsetningen til en veldedig organisasjon. Hil er opptatt av samfunnsansvar på ulike måter og viser dette bl.a. med å dele med andre som også trenger midler til sitt arbeide. Styreleder HIL Trygve Bornø og Siri Anita Andersen i Treffpunkt Harstad. (Bilde 2) 1. mars 2018 fylte HIL 115 år. Ble bl.a. markert med kaffe og kake på klubbhuset samt markering i starten av cup-kampen. Generalsponsor Harstad Tidende og redaktør Henriksen hadde laget eget dikt til jubilanten. (Bilde 3) God stemning og mange folk da HIL fikk besøk av Bodø Glimt i cup-kamp. Sponsorene hadde treff på HIL huset i forkant av kampen. (Bilde 4) HILs styreleder i møte med byskolen og starten på et viktig samarbeid om integrering. (Bilde 5)

HIL er stolt over å få oppdraget med lunsj og lokaler (med påfølgende kamp) for Holmen Maskin og deres samarbeidspartnere. Tema for møtet var «Vi er god aleina – men bæst ilag». HIL stilte opp med selvlaget fiskesuppe og eplekake. (Bilde 6) Våren 2018 fikk HIL besøk av Per Ravn Omdal – bl.a. tidligere leder av NFF, og samtidig benyttet HIL anledningen til å gjennomføre et sponsortreff på Scandic Harstad. Senere på høsten traff HIL også Per Ravn Omdal da vi hadde sponsortreff i Oslo. (Bilde 7 og 8).


avisen

HIL selger

Circle K koppen De som kjøper via HIL er med på å støtte klubben vår. Vipps til HIL Cafe, eller søk nr 63875. Mrk. kaffekoppen

Nysatsningen Keeperakademiet

EN STOR SUKSESS! HIL-Akademiet har de siste årene hatt fokus på å arrangere utviklingstiltak for både spillere og trenere i regionen. Gratis foredrag på UIT med Tom Høgli og Børje Sørensen, Ajax Fotballcamp, Keeperskoler, Xtra treninger og nå sist oppstart av eget keeperakademi med faste ukentlige treninger melder HIL sin sportslige leder og ansvarlig for HIL-Akademiet Dag-Jøran Olsen. Hele 18 keepere deltar på keeperakademiet som har vært i drift i over 2 måneder og tilbakemeldingene fra klubbene, keeperne og foreldre er veldig gode. Våre keepertrenere som er ansvarlig gjør en kjempegod jobb sier Olsen som roser Drago Dumansic og Mats Rinaldo for jobben de gjør for å utvikle unge keepere i regionen. Keeperakademiet starter opp igjen på nyåret og neste utviklingstiltak fra HIL-Akademiet er torsdag 10. januar. Da er det gratis foredrag på UIT om skader og skadeforebygging med manuellterapeut Svein Kristiansen fra Fredrikstad Idrettsmedisin sier Dag-Jøran Olsen til slutt.

Kunst-auksjon for HIL Maleri gitt av kunstner Ole Viggo Walseth Tidligere HIL-spiller Ole Viggo Walseth (bildet) er en meget dyktig tegner og maler. Nå har han gitt Harstad Idrettslag, som er klubben i hans hjerte, et fantastisk flott maleri i gave. Maleriet er ferdig innrammet i størrelse 75 x 75 cm. Motivet er fra Kvasstind på Andøya. Denne gaven ønsker Ole Viggo at vi skal auksjonere bort, til inntekt for klubbkassa til videre utvikling og aktiviteter.

sesonger i Harstad IL og deretter ti sesonger i Strømsgodset IF. - Da min aktive karriere som fotballspiller var over og jeg tok opp mine tegne og maleinteresser igjen, oppdaget jeg mange paralleller mellom maling og fotball. Prinsippene er de samme, så spranget fra fotballbanen til atelieret ble ikke så langt. Det ble et spennende og interessant scene-skifte for meg.

Fotball og maling – to sider av samme sak Ole Viggo bor nå i Drammen etter at han flyttet fra Harstad i 1982. Som spiller både for HIL og for Strømsgodset ligger fotballen hans hjerte nært. Han sier:

- Innenfor kunsten er maleri min største lidenskap. Jeg jobber med både store og små formater. Når jeg maler er jeg opptatt av stemning og lyset i mine malerier» Besøk Ole Viggo Walseth på Facebook for å se mer av hans kunstverk.

- Det var spesielt to ting som fattet min interesse som ung. Det ene var tegning/maling og det andre var fotball. Jeg spilte mange

Budfrist 10. januar kl. 13:00 Dersom du vil sikre deg dette flotte maleriet kan du legge inn bud helt frem til 10. januar

kl. 13:00. Auksjonen starter på kr 5 000.- og alle bud blir offentligjort på HILs nettsider, i kommentarfelt under saken om auksjonen. Bindende bud skrives inn og registreres her: https://www.harstadil.no/p/33545/kontaktskjema


avisen

VELKOMMEN TIL

NORDNORSK FOTBALLKONFERANSE 12. OG 13. JANUAR 2019 I HARSTAD

Foredragsholdere:

Ronny Deila, Elin Nicolaisen, Gregg Brougthon, Gunnar Halle, Jørgen Ingebrigsten, Håkon Grøttland, Roger Finjord, Stig Johansen, Tommy Bang-Larssen og Trygve Bornø Kjøp billetter på:

harstadil.hoopla.no/sales

SPONSORER


avisen

- Vi støtter HIL

- Vi støtter opp om det gode utviklings-arbeidet som gjøres i HIL

- Vi støtter HIL

- Vi støtter opp om det gode utviklingsarbeidet som gjøres i HIL

- Vi støtter opp om det gode utviklingsarbeidet som gjøres i HIL


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.