Hibin Experttafels nov 2019 - okt 2020

Page 1

HIBIN EXPERT TAFELS RESULTATEN NOVEMBER 2019 / OKTOBER 2020


PRAAT MEE. DENK MEE. DOE MEE. VOORWOORD In 2019 is Hibin een nieuwe richting ingeslagen. Met het strategiedocument Netwerk van de bouwtoelevering 2025 als basis hebben we gekozen voor een nieuwe, eigentijdse werkwijze met Experttafels op een aantal bouwgerelateerde maatschappelijke thema’s. Dat is verrassend goed uitgepakt. Tijdens het Hibin-evenement Samen aan de Slag op 4 juni 2019 gaven meteen al tachtig mensen aan deel te willen nemen. Ruim zeventig daarvan hebben zich actief ingezet tijdens Experttafelbijeenkomsten, meegewerkt aan onderzoeken en in subgroepjes informatie vergaard en rapportages gemaakt. In de zomer van 2019 meldden we dat Koninklijke Hibin wilde opereren als bracheorganisatie nieuw stijl, dynamisch, interactief en nog meer dan voorheen gericht op concrete toegevoegde waarde voor de leden. De resultaten van de Experttafels laten zien dat dat gelukt is. We kunnen concrete resultaten melden; inzichten en instrumenten die leden en andere partners binnen de bouwtoelevering actief kunnen gebruiken in hun bedrijfsvoering. Net zo belangrijk is dat we met de Experttafel nieuw elan hebben gebracht. Experts herkennen de toegevoegde waarde van de Experttafels

2

HIBIN EXPERTTAFELS

voor de branche, hun bedrijf ĂŠn hun eigen ontwikkeling en kennispositie. Dat smaakt naar meer. Het zal niemand verbazen dat we doorgaan met de Hibin Experttafels. Sommige projecten worden voortgezet, terwijl andere een nieuwe fase ingaan. Tegelijkertijd is en blijft er oog voor nieuwe ontwikkelingen. Bestaande Experttafels pakken nieuwe onderwerpen op en nieuwe Experttafels worden in de steigers gezet. Herkent u zich in de uitdagingen van het Netwerk van de bouwtoelevering? Wilt u vanuit eigenbelang meepraten, meedenken en meedoen? Lees op pagina 10/11 wat dit u oplevert en neem contact op. Hibin gaat graag samen met u aan de slag. Pieter van Leusden Voorzitter

Peter van Heijgen Directeur


INHOUD

10 WERKEN MET HET NETWERK VAN DE BOUWTOELEVERING

DANK AAN DE EXPERTS

04

RESULTATEN EXPERTTAFELS

12

HIBIN EXPERTTAFELS 2021 EN VERDER

19

En verder 18 20 24 28

Versnelling bouw- en renovatieopgave Achtergronden De rol van de Koninklijke Hibin Bijlagen

HIBIN EXPERTTAFELS

3


DANK AAN DE EXPERTS De Hibin Experttafels zijn vanuit Hibin ondersteund door Peter van Heijgen, Hedy van Opzeeland en Harry Bijl.

4

HIBIN EXPERTTAFELS

Ruim zeventig experts hebben in het seizoen november 2019 - oktober 2020 deelgenomen aan de Hibin Experttafels ‘Data voor stroomlijning van de bouwsector’, ‘Minder primaire grondstoffen’ en ‘Hindervrije bouwlogistiek’. De experts leveren een ‘in kind’-bijdrage aan het algemeen belang van de bouwtoelevering. In retour krijgen zij toegang tot een netwerk van experts van binnen en buiten Hibin. En er worden - buiten coronatijd - bijeenkomsten op inspirerende locaties georganiseerd, vaak met een rondleiding of presentatie van een externe deskundige. Hibin wil hier nogmaals dank uitspreken aan de experts die zich het afgelopen jaar hebben ingespannen.


MINDER PRIMAIRE GRONDSTOFFEN

DEELNEMERS EXPERTTAFEL

Ronald Bal VELUX Nederland Joseph de Bondt Hibin Opleidingen Pablo van den Bosch Madaster Sjaak van der Geer TABS Holland Frank van der Hoeven IsoBouw Systems Rob Klifman Bouwmaat Nederland Peter Kreukniet Stichting Insert Hans Meelker Forbo Flooring Systems Nederland Eric de Munck Centrum Hout Jan Jacob Rab Bouwcenter RAB Sanne Raggers Buro Boot Marjet Rutten Constructief Inge Schlebaum TABS Holland Cock Sierhuis Bouwcenter Floris John Spork John Spork Bouwprodukten Frank Stuffers Ubbink Kim Tjoa Floow2 Petran Verhoef BMN Bouwmaterialen Coen van der Werf Van der Werf’s Bouwstoffen Helmer Weterings Centrum Hout Arie van Zadelhoff Wienerberger Remco Zuidema Stichting BRIQS Laury Zwart Floow2

HIBIN EXPERTTAFELS

5


DATA VOOR STROOMLIJNING VAN DE BOUWSECTOR

DEELNEMERS EXPERTTAFEL 6

HIBIN EXPERTTAFELS

Ruben Beukema BMN Bouwmaterialen Tanja Bongers Wienerberger Hein Brunsveld Skantrae Luuk d’Hooghe Ketenstandaard Bouw en Techniek Dennis Duffels VBI Paul Geurtsen Verdouw Bouwproducten Cor den Hartog BMI (Monier/Icopal) Ceriel van Heusden MOSA Hans Hilbrands Reesink Staal/Staalfederatie Jeroen van Holst Ketenstandaard Bouw en Techniek Ron Kessels Saint-Gobain Distribution Ben Kruseman Calduran Kalkzandsteen Paul Kuijpers Balance & Result Robert Landsman Veris Bouwmaterialengroep Peter Lummen Saint-Gobain Distribution Dirk Mulder ING Willem Pel Balance & Result Remko Pottinga TABS Holland Erik Rickelman Empuls Adviesgroep Dennis van Straalen BMN Bouwmaterialen Ibrahim Turan 4 Plus Hans Verkleij Calduran Kalkzandsteen Jaap van den Vijver TABS Holland Leendert van der Waal Wienerberger


HINDERVRIJE BOUWLOGISTIEK

DEELNEMERS EXPERTTAFEL

Said Arslan Bouwhub Amsterdam Mathieu van de Beek Verdouw Bouwproducten Ernest Boer KCBT / Management Centrum Fred Bouwmeester BMN Bouwmaterialen Kees Branderhorst Goedkoop Bouwmaterialen Janneke van den Broek TABS Holland Gert Bruggers TABS Holland Karin van Dijk De Verkeersonderneming Bob Floris Bouwcenter Floris Gerrit Jonker Omnicol Cees Ketting Hogeschool Rotterdam Thijs Kortmann Bouwcenter Filippo Paul van der Linde TLN Peter Lokerse Stiho Siem van Merrienboer TNO Wim Pranger Saint-Gobain Distribution Erik Rickelman Empuls Adviesgroep Marjet Rutten Constructief Edwin Schoon BQ Duiker Tarik Sebbar TABS Holland Stefan Sels Provincie Noord-Brabant Wout Sieben BPG Sieben Han van der Steen Gemeente Rotterdam Willem Jan van Vorstenbos Transportbedrijf Maters Huissen Alexander de Vries Hogeschool Rotterdam Mighael Vroom De Verkeersonderneming

HIBIN EXPERTTAFELS

7


NOVEMBER 2019 - OKTOBER 2020 >1.200 UUR IN KIND 15 BIJEENKOMSTEN: 6 BIJEENKOMSTEN OP LOCATIE 9 ONLINEBIJEENKOMSTEN

3 EXPERTTAFELS. 6 PROJECTEN. >70 EXPERTS “Deelname aan de Experttafel biedt een mooie kans om je netwerk te vergroten. Daarbij krijg je een enorme hoeveelheid kennis tot je beschikking.” Dennis van Straalen, BMN

“Het bestaan van de Hibin Experttafel onderstreept de hunker om vanuit de branche te willen innoveren en te anticiperen op een veranderende wereld, wetgeving en een veranderende markt. Het zijn tijden van grote veranderingen op alle facetten van een handelsbedrijf. Er komt heel veel op deze ondernemers af.” Arie van Zadelhof, Wienerberger

8

HIBIN EXPERTTAFELS

“Circulariteit en duurzaamheid zullen door overheid en opdrachtgevers steeds meer en vaker opgelegd worden. Ik denk dat wij zeker een kennisbijdrage aan de Hibin Experttafel kunnen geven.” Frank van der Hoeven, IsoBouw Systems

“De waarde van de Hibin Experttafels zie ik in de diversiteit van de samenstelling ervan. Beleid, wetenschappelijk onderzoek, praktijkervaring en ondernemerschap worden bijeengebracht op het terrein van de complexe en ingrijpende veranderingen waar de bouw(toelevering) in Nederland voor staat.” Wim Pranger, Saint Gobain Distributions

“Door deelname aan de Hibin Experttafel ben ik beter bekend geworden met de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, actuele trends in de bouwketen en activiteiten die partijen als logistiek dienstverleners en onderzoeksinstellingen ontplooien. Interessant, nuttig en nog leuk ook.” Ernest Boer, KennisCentrum BouwToelevering

“Deelname aan de Hibin Experttafel is en verrijking van mijn netwerk met logistieke specialisten uit de branche.” Mathieu van de Beek, Verdouw Bouwproducten

“Samenwerken aan de Hibin Experttafel opent makkelijker de deuren voor innovatieve oplossingen.” Edwin Schoon, BQ Duiker


“Het geeft energie om met collega’s te spreken die een vergelijkbare ambitie hebben, en kunnen meedenken over de eigen bedrijfsgrenzen heen. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde, namelijk meer verantwoordelijkheid als sector pakken voor de uitdagingen rondom duurzaamheid.” Ronald Bal, VELUX Nederland “De Hibin Experttafel-sessies hebben mij de mogelijkheid gegeven om mijn netwerk uit te breiden in de bouwwereld.” Jeroen van der Holst, Ketenstandaard Bouw en Techniek

“Deelname aan de Hibin Experttafel leidt tot uitwisseling van kennis en ervaring met experts in het beroepenveld en biedt een moment om te verdiepen in thema’s die actueel zijn.” Cees Ketting, Hogeschool Rotterdam

“Deelname aan de Hibin Experttafels biedt inzicht in de (nabije) toekomst van de bouwmaterialengroothandel. Door nu na te denken over onze veranderende rol in de bouwketen, kunnen we ons voorbereiden om de overgang van een lineaire naar een circulaire bouweconomie zo goed mogelijk te faciliteren.” Coen van der Werf,

“Door op korte termijn intensiever samen te werken aan branchegenerieke zaken, kunnen we op lange termijn meer ruimte maken voor bedrijfseigen waardecreatie.” Peter Lummen,

Marjet Rutten, Constructief

Saint-Gobain Distribution The Netherlands B.V.

“Een betere duurzame minder verspillende bouwwereld, kennisverbreding, netwerken en inzicht in de rol van de handel, dragen bij aan de doelstelling om duurzaamheid op de kaart te zetten binnen Hibin. Dat is voor mij motivatie om deel te nemen aan de Hibin Experttafel.” Sjaak van de Geer, TABS Holland

“De Hibin Experttafels hebben mij verder inzicht gegeven in de complexiteit waarin de bedrijven moeten werken en de complexiteit van de oplossingen vanuit het bedrijfsperspectief.”

“Aan de Hibin Experttafels zoom je in op een probleem en kijk je ernaar vanuit de verschillende vakgebieden. Op deze manier kijk je er heel integraal tegenaan en ondervang je de meeste problemen.” Bob Floris, Bouwcenter Floris

“De gezamenlijke aanpak met Hibin Experttafels werkt beter dan iedereen apart. Alle neuzen staan dan meer dezelfde richting op.” Hans Verkleij , Calduran Kalkzandsteen

“De Hibin Experttafel legt contacten met partijen die worstelen met de dezelfde uitdagingen.” Robert Landsman,

Alexander de Vries, Hogeschool Rotterdam

Veris Bouwmaterialengroep BV

“De Hibin Experttafel brengt partijen samen, daagt ze uit en zorgt voor harmonie.” Said Arslan, Bouwhub Amsterdam

“Als je iets wil veranderen dan heb je de hele branche nodig, deelname aan de Hibin Experttafels is een manier om je input te delen.” Frank Stuffers, Ubbink

“Aan de Hibin Experttafel werken we samen met de Hibin-leden aan een gezamenlijke basis voor verdere vernieuwingen in de sector.” Willem Pel,

“Deelname aan de Hibin Experttafel heeft mij een beter inzicht gegeven in de digitaliseringsstatus van de bouwmaterialenbranche, een breder netwerk binnen de bouwsector en daarnaast vind ik het persoonlijk erg waardevol om mee te werken aan de digitaliseringsstrategie binnen de bouwmaterialenbranche.” Ruben Beukema,

Balance & Result

BMN Bouwmaterialen

Van der Werf’s Bouwstoffen

“Aan de Hibin Experttafel verkennen we relevante thema’s. Wat gebeurt er in de wereld en wat betekent dat voor de bouwmaterialenhandel in het bijzonder.”

HIBIN EXPERTTAFELS

9


WERKEN MET HET

NETWERK VAN DE BOUWTOELEVERING

10

HIBIN EXPERTTAFELS


Werken aan de vier maatschappelijke opgaven is per definitie een gezamenlijke activiteit van iedereen in het Netwerk van de bouwtoelevering. Hibin doet een beroep op iedereen in dat netwerk om zijn/haar expertise in te zetten.

Hibin wil samenwerking bevorderen en faciliteren. Proactief, maar vooral ook praktisch. Uitgangspunt is dat samenwerking voor alle betrokkenen is gebaseerd op welbegrepen eigenbelang. Met andere woorden: participeren moet de experts ook iets opleveren. Hibin wil ervoor zorgen dat experts:

- hun netwerk kunnen vergroten; - k unnen deelnemen aan inspirerende bijeenkomsten en kennissessies (bij voorkeur op locatie); - k unnen participeren in themagerichte digitale netwerken; - z ich vakinhoudelijk en persoonlijk kunnen ontwikkelen; - h un inzichten en ideeën kunnen delen; - e en belangrijke bijdrage kunnen leveren aan enkele essentiële maatschappelijke opgaven.

Netwerkpartners kunnen deelnemen aan de Experttafels van Hibin. Hiervoor is geen lidmaatschap vereist. Netwerkpartners kunnen op basis van hun expertise en/of belangstelling voor een specifiek onderwerp besluiten of zij een bijeenkomst al dan niet willen bijwonen. Hibin nodigt per bijeenkomst van een Experttafel steeds een aantal experts uit het netwerk uit. Hierbij zal Hibin onder andere een beroep doen op branche- en belangenorganisaties uit het netwerk. Daarnaast krijgen deskundigen individueel de gelegenheid zichzelf aan te melden. Experttafels kunnen uitmonden in voorstellen voor concrete projecten. De Hibin-projectmanager zal in zo’n geval een projectplan uitwerken en op zoek gaan naar de bijbehorende middelen (financieel en ‘in kind’).

HIBIN EXPERTTAFELS

11


HIBIN EXPERTTAFEL

DATA VOOR STROOMLIJNING VAN DE BOUWSECTOR • Convenant voor de sector • 19 productgroepen gedefinieerd • Klaar voor opschaling ETIM-classificatie Bevorderen en versnellen ETIM-classificatie De Experttafel Data voor stroomlijning van de bouwsector heeft zich met enthousiasme op de noodzakelijke verdere digitalisering van de bouwtoelevering gestort. De Experts hebben gekozen voor ETIM als de best passende classificatie voor de bouwtoelevering. Binnen het project Bevorderen en versnellen ETIM-classificatie heeft een groep inhoudelijke experts negentien productgroepen gedefinieerd. Per productgroep wordt geïnventariseerd wat er binnen ETIM al beschikbaar is. Een vaste werkgroep is gestart met uitwerking van de eerste productgroep. Daar worden ad hoc fabrikanten en eventuele externe ondersteuning bij betrokken. Daarnaast gaat een projectgroep aan de slag met bewustwording en informatievoorziening.

12

HIBIN EXPERTTAFELS

Op basis van onder meer enquêtes onder fabrikanten en binnendienstmedewerkers van groothandelsbedrijven wordt in het vierde kwartaal van 2020 een communicatieaanpak ontwikkeld. Ondersteunend aan het project is met behulp van een groot aantal partijen en de Experttafel een convenant opgesteld. Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk bedrijven in de bouwtoelevering (fabrikanten en bouwgroothandelsbedrijven) zich daarmee committeren aan het aanleveren en toepassen van ETIM. Koninklijke Hibin en Ketenstandaard Bouw en Techniek hebben concrete ondersteuning toegezegd bij het invoeringsproces, onder meer met een quickscan. In het vierde kwartaal van 2020 worden bedrijven benaderd met de vraag om aan te sluiten.


Digitalisering

In onderstaande illustratie is weergegeven hoe de Experttafelprojecten bijdragen aan de doelen van de bouwtoelevering en welke activiteiten daarbij horen.

Betrouwbare, uniforme,gekwalificeerde, actuele data, aansluitend aan de bouwthema’s in de bouwtoelevering voor en door IT-systemen

ETIM-geclassificeerde artikeldata uit assortiment

Gedragen implementatie en toegepast in de praktijk

Aantal geclassificeerde producten vergroten

Project: Bevorderen en versnellen gebruik ETIM-classificatie

“Doordat we allemaal op onze eigen manier proberen productinformatie zo goed mogelijk te organiseren is het voor fabrikanten onbegonnen werk om aan alle verschillende vragen te voldoen. Commerciële derden maken er vandaag een verdienmodel van om alles te vertalen. De kwaliteit van informatie laat daardoor te wensen over en de efficiëntie is ver te zoeken. Iedere partij doet dezelfde klus opnieuw. De Hibin Experttafel brengt ons afspraken over werkbare standaarden voor onder andere productinformatie, door duidelijkheid en eenduidigheid komen er praktisch werkbare oplossingen voor alle partijen in de keten. Door met elkaar dezelfde keuzes te maken, kunnen we de keten stroomlijnen en brengt het ons betere (product)data tegen een lagere inspanning. Dat is niet alleen goed voor de informatie die nodig is voor onze eigen bedrijfsprocessen, maar met die informatie kunnen we ook onze klanten beter helpen met hun uitdagingen ten aanzien van BIM, duurzaamheid, kwaliteitsborging, materialenpaspoort etc.” Robert Landsman, IT & Supplychain manager, Veris Bouwmaterialengroep BV

HIBIN EXPERTTAFELS

13


HIBIN EXPERTTAFEL

MINDER PRIMAIRE GRONDSTOFFEN • • • •

E-learningmodule Duurzaam Bouwen Inspiratiedossier circulair bouwen Onderzoek circulaire doelen van opdrachtgevers Onderzoek restmateriaal op de bouwplaats

Bewustwording en scholing voor circulariteit voor de bouwtoelevering De Experttafel Minder primaire grondstoffen heeft al een aantal concrete resultaten kunnen presenteren. Het project Bewustwording en scholing voor circulariteit voor de bouwtoelevering heeft al geleid tot een e-learningmodule Duurzaam Bouwen binnen het aanbod van Hibin Opleidingen en een inspiratiedossier op de website van Hibin. Verder is een onderzoeksvoorstel opgesteld dat moet leiden tot concreet inzicht in beweegredenen en circulaire doelen van opdrachtgevers op basis waarvan groothandelsbedrijven beter kunnen gaan inspelen op vragen uit de markt. Met deze drie inhoudelijke bouwstenen (basiskennis, inspiratie en inzicht in beweegredenen opdrachtgevers) gaat de Experttafel de komende tijd verder werken aan bewustwording en kennisontwikkeling binnen de bouwtoelevering.

14

HIBIN EXPERTTAFELS

Een tweede groep experts is aan de slag gegaan met het project Terugdringen restmateriaal op de bouwplaats. De veronderstelling was dat bedrijven klanten beter kunnen bedienen, milieuwinst kunnen boeken en kosten kunnen besparen. Onderzoek door experts en een externe partij heeft dat bevestigd. Vervolgens is met behulp van Stichting Insert en een aantal bij Hibin aangesloten bedrijven een praktijkonderzoek opgezet dat inzicht moet geven in omvang en aard van rest- en verpakkingsmaterialen op de bouwplaats. Dat moet leiden tot mogelijke oplossingen en een aanpak die groothandelsbedrijven kunnen gebruiken om samen met klanten effectieve oplossingen te ontwikkelen. Nieuw voor de komende periode is de mogelijke ontwikkeling van een database voor circulaire producten. De Experttafel heeft opdracht gegeven voor een eerste oriënterend onderzoek naar haalbaarheid en wenselijkheid van zo’n database.


Primaire grondstoffen

Bouwtoelevering in staat stellen een rol te spelen in de circulaire bouweconomie.

Bewustwording

Project: Inzicht beweegredenen doelgroep

Goede basis bieden voor het maken van strategische keuzes met betrekking tot circulaire bouweconomie.

Voorkomen van verspilling materiaal en terugdringen van verpakkingen

Inzicht in mogelijke nieuwe businessmodellen

Inzichtelijk maken welke rol bouwtoelevering kan spelen

Beperken van emissies

Duurzaam hergebruik van (bouw)materialen

Bewustwording en scholing voor circulariteit voor bouwtoelevering

Project: Terugdringen restmateriaal op de bouwplaats

Kengetallen en inzicht

“De Hibin Experttafelaanpak geeft inzicht in de noodzaak om kennis te ontwikkelen ten behoeve van de commercieel medewerkers. Het helpt directies in de bouwmaterialengroothandel om hun strategie te bepalen vanuit de vraag naar een duurzamer bouwwereld en helpt om bedreigingen om te zetten in kansen. Het geeft ook het inzicht dat duurzaamheid niet meer iets is van de geitenwollensokkengeneratie, maar een serieus businessmodel.� Sjaak van de Geer, Strategisch Inkoper Bouwproducten, TABS Holland

HIBIN EXPERTTAFELS

15


HIBIN EXPERTTAFEL

HINDERVRIJE BOUWLOGISTIEK • • • •

Inzicht in eisen en gevolgen zero-emissie stadslogistiek Verbinding en afstemming overheden, onderwijs en logistieke partijen Onderzoek optimalisatie logistiek kleinschalige bouwprojecten Bouwlogistieke Game

Inzichten en oplossingen voor efficiëntere en duurzamere bouwlogistiek De Experttafel Hindervrije bouwlogistiek heeft veel energie gestoken in het verzamelen van informatie over zero-emissie bouwlogistiek. Voor het project Inzicht in actuele en toekomstige eisen logistiek heeft de Experttafel verbinding gelegd met overheden, onderwijs, logistieke partijen en brancheorganisaties. Met behulp van deze partners is steeds meer informatie verzameld over onder andere (aangekondigde) wet- en regelgeving, ontwikkeling in elektrisch vervoer en laadinfrastructuur, subsidiemogelijkheden en standpunten van logistieke partijen met betrekking tot samenwerking. De volgende stap is een analyse vanuit het perspectief van de bouwtoelevering waarmee individuele bedrijven zich beter kunnen voorbereiden en bijvoorbeeld hun investeringen in materieel gerichter kunnen plannen.

16

HIBIN EXPERTTAFELS

Kleinschalige projecten Omdat veel Hibin-leden te maken hebben met kleinschalige nieuwbouw- en renovatieprojecten, is daarvoor een apart project opgezet: Optimalisatie logistiek kleinschalige bouwprojecten. Samen met de Hogeschool Rotterdam, TU Delft en TNO wordt gewerkt aan een aantal elkaar opvolgende en versterkende onderzoeken die moeten leiden tot inzicht in mogelijke oplossingen voor efficiëntere en duurzamere bouwlogistiek voor kleinschalige projecten. Dit moet leiden tot een overzicht van mogelijke oplossingen die bedrijven kunnen afzetten tegen hun eigen aanpak/strategie om zo tot de voor hen best passende aanpak te komen. Hibin-leden zijn actief betrokken bij deze onderzoeken. De eerstvolgende stap is een uitgebreid kwantitatief onderzoek door studenten van de Hogeschool Rotterdam.


Hindervrije bouwlogistiek

Bouwlogistieke Game Parallel aan de Experttafelprojecten heeft Hibin geparticipeerd in de ontwikkeling van de Bouwlogistieke Game. De serious game Bouwlogistiek@Work, waarin de bouwlogistiek voor een binnenstedelijke bouwplaats wordt gesimuleerd, is gepresenteerd aan de leden van de Experttafel en is sinds het najaar van 2020 beschikbaar. Bouwlogistiek@Work is ontwikkeld door TNO in samenwerking met Bouwend Nederland, Transport Logistiek Nederland, Koninklijke Hibin, Dura Vermeer, Volker Wessels Bouwmaterieel, Hogeschool Utrecht en Hogeschool van Amsterdam.

Nieuwe info verzamelen Nieuwe businessmodellen voor logistiek in 2025

Overzichtelijke infoverzameling Bestaande info analyseren

Minder: emissie, zware ritten, aantal ritten, hinder bij kleinschalige projecten

Inzicht in actuele en toekomstige eisen logistiek

Generieke handvatten om logistiek te optimaliseren

Project: Inzicht in nieuwe businessmodellen voor kleinschalige projecten

Diverse scenario’s voor kleinschalige projecten

Project:

Optimalisatie logistiek kleinschalige projecten

Klant ziet toegevoegde waarde

“Met de Hibin Exprtafel hebben we een eenduidige en breed gedragen aanpak voor de toekomstige uitdagingen waar wij allemaal mee te maken krijgen, maar die we alleen gezamenlijk vorm kunnen geven en niet afzonderlijk.” Mathieu van de Beek, Manager Logistiek Verdouw Bouwproducten

HIBIN EXPERTTAFELS

17


EXPERTTAFEL VERSNELLING VAN DE BOUW- EN RENOVATIEOPGAVE Na de presentatie van de strategie Netwerk van de bouwtoelevering 2025 werd al snel geconcludeerd dat de opgave ‘Versnelling van de bouw- en renovatieopgave’ voornamelijk afhankelijk is van grote landelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld krapte op de arbeidsmarkt, de stikstofdiscussie ten aanzien van nieuwbouw en de (onzekerheden rondom de uitvoering van de) energietransitie voor renovatie. Om die reden is geen concreet project gestart. Wel heeft Koninklijke Hibin in de gremia waarin directie en/of bestuur deelnemen, bijgedragen aan de discussie over het oplossen van het woningtekort en die over de renovatieopgave die volgt uit de afspraken uit het Klimaatakkoord. Door de recente ontwikkelingen, waarbij de vergunningverlening voor nieuwbouw opkrabbelt en ook vanuit de Europese Unie wordt ingezet op versnelling van renovatie (i.c. verduurzaming) van woningen, is er geen aanleiding om de komende periode alsnog een concreet project te starten. Omdat de uitgangspunten van de drie andere Experttafels een relatie hebben met versnelling van de bouw- en renovatieopgave, wil Hibin de komende periode de resultaten van de projecten van die Experttafels spiegelen aan de versnellingsopgave.

18

HIBIN EXPERTTAFELS


HIBIN EXPERTTAFELS 2021 EN VERDER Met de strategie Netwerk van de bouwtoelevering 2025 en de daaraan gekoppelde Experttafelaanpak heeft Koninklijke Hibin zich in 2019 willen profileren als brancheorganisatie van de toekomst, midden in de branche en de samenleving. Een jaar na de start van de Experttafels kunnen we concluderen dat Hibin belangrijke stappen heeft gemaakt. De aanpak is zeer goed ontvangen, ook buiten de eigen achterban. Met gedeelde maatschappelijke opgaven als basis is er een podium ontstaan waar betrokken experts willen delen en bereid zijn om op pre-concurrentiële basis met elkaar samen te werken. De dynamiek die daarbij ontstaat, is inspirerend en heeft een sterk rimpelin-de-vijvereffect. Hibin wordt vaker dan voorheen benaderd door andere partijen om in gezamenlijkheid aan opgaven te werken. Het feit dat een aantal Experttafelbijeenkomsten als gevolg van covid-19 online moest plaatsvinden,

heeft het enthousiasme voor de aanpak niet ondermijnd. Het aantal betrokken experts is gedurende het eerste jaar zelfs nog iets toegenomen. Nieuwe projectmanager Per 1 september 2020 is in de persoon van Hedy van Opzeeland een projectmanager aangetrokken. Haar komst maakt het mogelijk om meer structuur aan te brengen, intensiever met het netwerk samen te werken, procescommunicatie en terugkoppeling te verbeteren en vooruit te kijken naar nieuwe kansen. Een van de conclusies na een jaar Experttafels is dat we – over de thema’s van de Experttafels heen – ook experts op het gebied van (interne) communicatie/marketing en hrm met elkaar willen verbinden. Deze experts zijn de sleutelfiguren in het vertalen van de resultaten van de Experttafels naar de individuele bedrijven.

HIBIN EXPERTTAFELS

19


20

HIBIN EXPERTTAFELS


ACHTERGRONDEN BIJ DE HIBIN EXPERTTAFELS De Hibin Experttafels komen voort uit de bouwgerelateerde maatschappelijke opgaven die het fundament vormen van de Hibinstrategie Netwerk van de bouwtoelevering 2025. Het Netwerk van de bouwtoelevering heeft een belangrijke rol in verduurzaming/circulariteit, de digitalisering, de versnelling van de bouwopgave en het beter stroomlijnen van de bouwlogistiek in Nederland. Koninklijke Hibin wil ondernemers in de bouwtoelevering ook in de toekomst blijven ondersteunen bij de invulling van die rol en daarmee een bijdrage leveren aan landelijke ambities voor de gebouwde omgeving. De handels- en kennisfunctie is voor Hibin de verbindende factor, zonder onderscheid te maken ten aanzien van producten. Uitgangspunt voor de Hibin-strategie zijn de rol en de toegevoegde waarde van de bouwtoelevering gedurende de gehele levenscyclus van bouwwerken. Gedurende die levenscyclus wisselt de rol van de bouwtoelevering en vindt interactie plaats met steeds andere (combinaties van) klantgroepen in het bouwproces. Hibin wil met al deze betrokken belanghebbenden samenwerken. Hibin doet dat op basis van de eigen strategische keuzes.

Voorgeschiedenis In de zomer van 2018 heeft Hibin een toekomstverkenning gepubliceerd, waarin de betekenis van ontwikkelingen voor de bouwtoelevering gedetailleerd in kaart is gebracht. Aan de hand van vier door de sector zelf opgestelde scenario’s (zie bijlage 1) hebben ondernemers instrumenten gekregen om invulling te geven aan hun bedrijfsstrategie. De reacties vanuit de leden zijn mede gebruikt om de Hibin-strategie vorm te geven.

HIBIN EXPERTTAFELS

21


Traditionele scharnierfunctie De Hibin-achterban heeft van oudsher een scharnierfunctie in de bouwketen. Vraag en aanbod komen er samen, niet alleen op productniveau, maar ook ten aanzien van logistiek, kennis en financiering. Ambities en ontwikkelingen bij fabrikanten en de uitvoerende bouw hebben per definitie invloed op het functioneren van de bouwtoelevering. De afgelopen decennia is de manier waarop de bouwtoelevering met die positie is omgegaan, veranderd. De ontwikkelingen aan beide zijden van de keten zijn door bij Hibin aangesloten groothandelsbedrijven aangegrepen om zich te onderscheiden. De traditionele rol van ‘doorgeefluik’ die we in de vorige eeuw nog bij het grootste deel van de bedrijven zagen, bestaat niet of nauwelijks meer. Hibin-leden zijn zich bewust van de toegevoegde waarde die zij kunnen leveren. Zij hebben hun aanbod en rol dienovereenkomstig aangepast en hebben zo hun eigen ‘plekje in de wei’ veroverd. Gevarieerd speelveld De van oorsprong betrekkelijk eenvormige branche is veranderd in een zeer gevarieerd speelveld met internationaal opererende concerns en mkbbedrijven (voor een belangrijk deel georganiseerd via inkooporganisaties), met breedassortimentbedrijven en specialisten. Daaronder zijn bedrijven die zich primair richten op grote aannemers of juist zzp’ers en klusbedrijven willen bedienen. Bedrijven onderscheiden zich bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, digitalisering of het aanbieden van

22

HIBIN EXPERTTAFELS

extra diensten om de klant te ontzorgen. Heel vaak passen bedrijven in meer dan één van de genoemde profielen. Versnelling diversificatie Onder invloed van nieuwe ontwikkelingen versnelt bovengenoemde diversificatie binnen de bouwtoelevering. De bouwtoelevering schuift op naar (ook) prefabricage en assemblage en anderzijds naar de rol van uitvoerder/aannemer. In die rol nemen bedrijven volwaardig deel in aanbestedingen of bieden ze producten aan inclusief plaatsing/ montage. Deze bewegingen naar voren en/of naar achteren in de keten betekenen vaak dat de pure handelsrol van bij Hibin aangesloten bedrijven relatief kleiner wordt. Deze ontwikkelingen staan ook aan de basis van de transitie van Hibin als brancheorganisatie voor de bouwmaterialengroothandel naar Netwerk van de bouwtoelevering. Met uitzondering van een enkel bedrijf dat volledig kiest voor bijvoorbeeld prefabricage, blijft de groothandelsfunctie (kennis, financiering en logistiek) overigens wel de kern van de activiteiten. Daarmee is het de verbindende factor tussen leden onderling. De veranderende rol betekent een toename van de potentiële impact van de bouwtoelevering op de gehele bouwsector en de daaraan verbonden maatschappelijke belangen. Met de strategie Netwerk van de bouwtoelevering 2025 neemt de branche de verantwoordelijkheid die daarbij hoort.


7

DE

STAPPEN VAN KONINKLIJKE HIBIN TOEKOMSTVERKENNING Wat komt er op ons af en wat is relevant voor onze branche?

SCENARIODENKEN Wat is de invloed van die ontwikkelingen in vier verschillende scenario’s?

BIJDRAGEN Concrete projecten vanuit Experttafels uitwerken tot breed gedragen, werkbare oplossingen.

TRECHTEREN Hoe denken leden en partners over de waarschijnlijkheid en het tijdpad van ontwikkelingen?

BOUWSTENEN OPHALEN AANSLUITEN

Waaraan wordt al gewerkt en welke (deel)oplossingen kunnen je verder brengen?

Strategie op basis van vier bouwgerelateerde maatschappelijke thema’s.

VERBINDEN Aan Experttafels maatschappelijke doelen samen met het complete bouwwerkveld verkennen.

HIBIN EXPERTTAFELS

23


DE ROL VAN KONINKLIJKE HIBIN Hibin ontwikkelt zich meer en meer tot netwerk. Binnen dat netwerk wordt, onder meer aan de Experttafels, in steeds wisselende coalities gewerkt. Onderwerpen worden zowel rechtstreeks vanuit de achterban geagendeerd als vanuit de interactie van die achterban met klantgroepen en andere partijen in de bouw. Dat resulteert in activiteiten die op initiatief van de eigen achterban in gang worden gezet, én in activiteiten die in overleg met netwerkpartners worden geïnitieerd, gedefinieerd, gefinancierd en uitgevoerd.

24

Hibin doet dit vanuit een heldere eigen visie en ambitie op de thema’s waarop Hibin actief wil zijn. Deze thema’s zijn:

De eerste twee zijn in hoofdzaak gerelateerd aan interne processen. De laatste drie hebben een sterke relatie met de genoemde maatschappelijke ontwikkelingen.

• • • • •

Signaleren en kennis delen, een kerntaak van Hibin, overstijgen de genoemde thema’s. Hibin signaleert en ondersteunt leden op het gebied van wet- en regelgeving, subsidies en marktinformatie. Ten aanzien van caoarbeidsvoorwaarden onderhoudt Hibin contacten met sociale partners en onderhandelt namens de werkgevers over de cao. Ten aanzien van kennis/hrm heeft Hibin een ondersteunende en ontwikkelende rol (Hibin Opleidingen).

arbeidsvoorwaarden/cao kennis/hrm duurzaamheid/circulariteit digitalisering en informatisering logistiek

HIBIN EXPERTTAFELS


O

ND

W ER

IJS

RETAIL

IT RITE

ON DE RH OU D IN MA F OR RKT MA TI E

ULA

VE RS N R E DE B EL L NO O ING VA U W VA T IE - E N OP N GA VE

VOO RBER EIDIN G

TIE LISA REA

UST RIE

G IN ER NE GI EN

CIRC

M IN GR DE ON R P DS R IM TO A IR FFE E N

IND

K ISTIE

IN IT IA TI EF

EL AND OTH

LOG

BRUIK HERGE

H IN LO D ER G IS V R T IE IJ E K

G

DI

ONTWERP

Zichtbare autoriteit Individuele bouwtoeleveringsbedrijven hebben een rol in de genoemde vier maatschappelijke opgaven. Koninklijke Hibin heeft een rol in het signaleren en delen van ontwikkelingen en het coördineren van (brancheoverstijgende) pre-concurrentiële samenwerking op deze dossiers. Aanvullend kan Koninklijke Hibin aangesloten bedrijven ondersteunen en/of het initiatief nemen voor bouwbranchebreed overleg en samenwerking, kennisontwikkeling, lobby en belangenbehartiging. Om die rol goed te kunnen vervullen, is het essentieel dat Hibin herkend en erkend wordt als partij die een wezenlijke bijdrage kan leveren.

W VE OO RT RD EG IG EN IN GE N

SE

I AL IT

DA TA VA VOO N R D E B STR OU OO WS ML EC IJ N TO ING R

Randvoorwaarden voor de Hibin-organisatie De organisatie van Koninklijke Hibin is flexibel ingericht, zodat snel en adequaat kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. Om een effectieve rol te kunnen spelen met betrekking tot deze thema’s, zijn randvoorwaarden geformuleerd die bepalend zijn voor de inrichting van de organisatie van Hibin.

KLANTGROEPEN G

N RI

GRO

Wisselende partijen Uit de afbeelding blijkt dat de bouwtoelevering in de zeven fases van een bouwwerk steeds met een andere deelverzameling van partijen/belangen te maken heeft. Daaruit volgt dat Hibin, afhankelijk van het beleidsthema, te maken heeft met wisselende groepen van partijen met gedeelde belangen per thema.

HIBIN EXPERTTAFELS

25


Proactieve netwerkpartner Vanuit de scharnierfunctie die de bouwtoelevering heeft, is Hibin van oudsher een brancheorganisatie die de samenwerking opzoekt. De branchevereniging wil namens de aangesloten leden functioneren als netwerkorganisatie die op deelterreinen effectief in gelegenheidscoalities wil werken aan het verwezenlijken van de eigen doelen. Hibin zoekt potentiĂŤle partners op om vanuit een gezamenlijk belang verder te werken. Daarbij streeft Hibin niet alleen naar samenwerking op het niveau van brancheverenigingen/belangenbehartigers, maar juist ook tussen ondernemers onderling. Deler van kennis en ervaring Effectief samenwerken is gebaseerd op vertrouwen, op geven en nemen. Zoals de bouwtoelevering de verbindende schakel is tussen producenten en uitvoerders in de bouw, zo wil Hibin de verbindende schakel zijn in de samenwerking. Hibin wil in dat proces op basis van wederkerigheid kennis en ervaringen delen. Uitgangspunt in het denken is dat elke partij altijd een eigen belangenafweging zal maken. Waar belangen samenvallen, kunnen oplossingen tot stand komen die verdergaan dan de som der delen.

26

HIBIN EXPERTTAFELS

Aantrekkelijk werkgever De bouwtoelevering is een aantrekkelijk werkgever en wil zich als zodanig profileren. Individuele bedrijven hebben hun eigen verantwoordelijkheid in werving en selectie. Hibin kan als branchevereniging een rol spelen in het zichtbaar maken van de branche als geheel en in de contacten met het (beroeps)onderwijs. In het aantrekkelijker maken van techniek/bouw als opleidingsrichting ziet Hibin een gezamenlijk belang met andere partijen in de bouwsector, waaronder ook de vakbonden en het beroepsonderwijs. Inspirerend samenwerker Het effectief opereren als netwerkorganisatie vergt een mensgerichte aanpak. Actieve participatie van leden, in welke vorm dan ook, moet gebaseerd zijn op welbegrepen eigenbelang. Actieve participatie moet niet alleen de netwerkorganisatie, maar ook de mensen zelf iets opleveren in de vorm van kennis, ervaring en contacten. Uitgangspunt is dat participatie wordt bereikt door middel van inspiratie. Dit geldt niet alleen binnen Hibin zelf, maar ook in door Hibin geĂŻnitieerde samenwerking met andere partijen. Hibin wil zich presenteren als inspirerend samenwerker,


onder andere naar de (vertegenwoordigers van) verschillende klantgroepen van de bouwtoelevering waarmee Hibin wil samenwerken aan de genoemde vier maatschappelijke opgaven. Werken op projectbasis Hibin kiest waar mogelijk – zowel intern als extern – voor kortdurende (projectgebonden) verplichtingen. In plaats van lidmaatschap van bijvoorbeeld een commissie voor een vaste periode ziet Hibin meer in betrokkenheid op projectbasis in bijvoorbeeld een tijdelijke werkgroep. Waar mogelijk kiest Hibin hierbij voor interactieve vormen, zoals rondetafelconferenties en workshops, bij voorkeur gecombineerd met een voor het onderwerp relevante rondleiding, presentatie of workshop. In de uitwerking wil Hibin vanuit de belangen van potentiële experts naar een werkbare en zinvolle invulling komen.

HIBIN EXPERTTAFELS

27


NETWERK VAN DE BOUWTOELEVERING 2025

BIJLAGEN 28

NETWERK VAN DE BOUWTOELEVERING 2025 HIBIN EXPERTTAFELS


BIJLAGE 1

VIER TOEKOMSTSCENARIO’S Basis voor scenario’s De ontwikkelingen die groothandelsbedrijven doormaken, zijn te herleiden naar de vier scenario’s. Deze toekomstscenario’s zijn ontwikkeld op basis van twee drijvende krachten: De ontwikkeling in de bouw Van traditioneel bouwen (waarbij de bouwmaterialen op de bouwplaats worden bewerkt tot een bouwwerk) naar prefab of 3D-printing (waarbij voorgefabriceerde onderdelen op de bouwplaats worden samengevoegd tot een bouwwerk of waarbij ter plekke een bouwwerk met een 3D-printer wordt gemaakt).

De ontwikkeling van de bouwmaterialengroothandel Van een traditionele groothandel die ‘spil van de bouw’ is, omdat hij voorraden beheert en de logistiek verzorgt naar de bouwplaats, naar een groothandel die alleen een platformfunctie vervult (en geen voorraden beheert en/of de logistiek verzorgt).

Traditioneel / spil van de bouw PERFECTE HANDEL

BOUWMONTAGE

Eigen logistiek Voorraad houdend Voorfinanciering Bouwkennis en -advies door vakmensen Bouwhubs

Eigen fabricage Just-in-time Meedoen met aanbiedingen Tweedeling tussen kleinschalige en grootschalige bouw

Traditioneel bouwen

Prefab 3D printing BOUW-AS-A-SERVICE

SMART BOUWPLATFORM

Verhuur i.p.v. verkoop Uitbesteden van de logistiek Klimaatneutraal en circulair bouwen One-stop-shop Groot- en detailhandel

Logistiek op maat uitbesteed Geen voorraad of geautomatiseerd magazijn ICT is leidend: big data Geen behoefte aan financiering

Platforming

NETWERK VAN DE BOUWTOELEVERING 2025 HIBIN EXPERTTAFELS

29


SCENARIO 1:

PERFECTE HANDEL De groothandel in bouwmaterialen is in 2025 flink door ICT beïnvloed. De kern van de groothandel is niet langer de voorraad, maar de geautomatiseerde datahuishouding. Papier is taboe. Zoeken-vinden-bestellen-leveren en factureren - alles gebeurt papierloos. Personeel geeft op basis van data een perfect bouwadvies: Past dit product in het profiel van de klant? Zijn er betere alternatieven? Voldoen de producten wel aan de eisen van duurzaamheid en circulariteit? Ook worden de data gebruikt om de vraag te voorspellen. Wanneer heeft een klant een product nodig? Zo draagt de groothandel bij aan het optimaliseren en verduurzamen van de logistiek. De bouwmaterialengroothandel is 24/7 in bedrijf, want op de bouwplaatsen wordt zeven dagen in de week gewerkt. De bouwmaterialengroothandel heeft bouwhubs geopend: locaties net buiten de stad waar alle bouwmaterialen samenkomen en zo nodig geassembleerd/prefab worden voorbereid. In de juiste hoeveelheid voor een

dag werk worden producten vaak ’s nachts naar de bouwplaats getransporteerd. Afval komt via dezelfde weg terug. Ook de bouwvakkers komen op de bouwhub samen, ze parkeren hun auto, drinken hun koffie, schaften in de horecafaciliteiten en worden in busjes naar de bouwplaats vervoerd. Bouwhubs zijn niet alleen de logistieke centra van de bouw, maar ook de kenniscentra van de bouwgroothandel. Dit mag wel iets uitgebreider/duidelijker. Hoezo kenniscentra van de bouw? De bouwhubs zijn belangrijk voor grootschalige renovatiebouw; waarom niet ook nieuwbouw? Niet alles komt prefab van de fabriek, toch, of hub als printfaciliteit? Om de klimaatdoelstellingen te halen, maken grote partijen als corporaties op grote schaal hun woningen energieneutraal. Hele wijken gaan door de molen. Voor kleinschalige nieuwbouw en renovatie heeft de groothandel verkooppunten verspreid in de stad. Kleine aannemers en zzp’ers halen daar hun materialen en krijgen persoonlijk advies.

Heeft u nog geen QR-scan app? Download dan eerst een QR-scan app via de App Store (iPhone) of Google Play (Android) op uw mobiele telefoon. Richt daarna met deze app uw smartphone op deze QR-code en bekijk de video. Of bekijk de video van dit scenario op www.hibin.nl en ga naar Hibin strategie 2025.

30

NETWERK VAN DE BOUWTOELEVERING 2025 HIBIN EXPERTTAFELS


SCENARIO 2:

BOUWMONTAGE Gebrek aan personeel heeft tot versnelde industrialisatie in de bouw geleid. De bouwmaterialengroothandel heeft op deze trend ingespeeld door zich te specialiseren in het prefabriceren van bouwonderdelen. De productie is verplaatst van de bouwplaats naar de magazijnen en loodsen van de groothandel. Dat zijn fabrieken in plaats van opslagplaatsen geworden. De productie vindt just in time plaats, waardoor de prefabonderdelen op het juiste moment naar de bouwplaats vervoerd kunnen worden. Als fabrikanten doen de groothandels mee in consortia bij aanbestedingen. Ze nemen van aannemers verantwoordelijkheden - en dus risico’s - over. De bouwmaterialengroothandel vormt een belangrijk scharnierpunt in de circulaire economie, doordat ze afgedankte bouwmaterialen weer inneemt en hergebruikt. Anno 2025 is de uitdaging van grootschalige nieuwbouw om op basis van grootschalige

standaardisering toch tot individuele oplossingen te komen: mass customization. De bouwgroothandel heeft gezorgd voor de innovaties in de prefabricage en de logistiek die nodig waren om mass customization mogelijk te maken. De industrialisering van de bouw heeft tot een tweedeling in de bouwmaterialengroothandel geleid. Het ene deel heeft zich gespecialiseerd in prefabricage. Ze zijn daarmee producenten in plaats van handelaren geworden. Het andere deel van de bouwmaterialengroothandel heeft zich gericht op kleinschalige nieuwbouw en renovatie en is gevestigd op locaties verspreid over stad en land.

Heeft u nog geen QR-scan app? Download dan eerst een QR-scan app via de App Store (iPhone) of Google Play (Android) op uw mobiele telefoon. Richt daarna met deze app uw smartphone op deze QR-code en bekijk de video. Of bekijk de video van dit scenario op www.hibin.nl en ga naar Hibin strategie 2025.

NETWERK VAN DE BOUWTOELEVERING 2025 HIBIN EXPERTTAFELS

31


SCENARIO 3:

SMART BOUWPLATFORM In 2025 heeft de bouwwereld revolutionaire veranderingen doorgemaakt: volledig geprefabriceerde bouwwerken, superslimme bouwketens en bouwonderdelen met eigen digitale intelligentie die onderling verbonden zijn via het Internet of Things en zelf informatie geven over bijv. benodigd onderhoud en resterende levensduur. Smart bouwen heeft alle partijen in de keten in compleet andere posities gebracht. Traditionele aannemers bestaan niet meer. Hun rol is overgenomen door innovatieve start-ups en gespecialiseerde tech-concerns. Apparaten en machines doen het werk, productiemedewerkers worden overbodig. Hand- en denkwerk wordt geautomatiseerd door artificial intelligence en robotisering.

Equipment Manufacturers ontstaan. OEM’s fabriceren niet zelf, maar stellen een bouwproduct samen uit onderdelen die door talloze toeleveranciers worden geproduceerd. De OEM’s zijn merken en spreken daardoor hun klanten aan. Zij leveren (eind)producten met merkkarakteristieken, bijvoorbeeld de meest duurzame woning, het goedkoopste appartement, de flexibelste fabriekshal. De functie van de bouwmaterialengroothandel is overgenomen door branchevreemde techbedrijven. Zij bieden platforms die vraag en aanbod bij elkaar brengen. Administratie, financiering en levering worden via de blockchain en smart contracts volledig digitaal afgehandeld. Voorfinanciering is niet meer nodig.

Smart bouwen levert smart buildings op. Gebouwen zijn superecologisch en duurzaam. Anno 2025 rollen hele gebouwen uit de 3D-printer. Er zijn OEM’s, ofwel Original

Heeft u nog geen QR-scan app? Download dan eerst een QR-scan app via de App Store (iPhone) of Google Play (Android) op uw mobiele telefoon. Richt daarna met deze app uw smartphone op deze QR-code en bekijk de video. Of bekijk de video van dit scenario op www.hibin.nl en ga naar Hibin strategie 2025.

32

HIBIN EXPERTTAFELS NETWERK VAN DE BOUWTOELEVERING 2025


SCENARIO 4:

BOUW-AS-A-SERVICE Ontwikkelingen in de bouw zijn niet zo snel gegaan als gedacht. De bouwwereld is traditioneel gebleven. Innovatie is eerder uitzondering dan regel. De crisis ging voorbij, er werd jaren achtereen weer volop gebouwd. De hoge winstmarges maakten dat innovatie weinig urgent werd gevonden. De bouwplaats staat in 2025 nog steeds centraal. Toch hebben twee maatschappelijke trends wel degelijk grote invloed gehad op de bouw. De eerste is de noodzaak de gebouwde omgeving te verduurzamen. Al was het maar om aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen. Woningen worden in hoog tempo CO2en energieneutraal omgebouwd en nieuw gebouwd. De tweede trend was dat mensen steeds minder aan bezit hechten.

vaker als service door aannemers en projectontwikkelaars aangeboden worden. Gebruikers zijn volledig ontzorgd als het gaat om energiehuishouding, onderhoud, afvalverwerking of renovatie. Je koopt geen woning, maar je leaset hem. Bij grootschalige nieuwbouw en renovatie is de bouwmaterialengroothandel steeds meer een partner van de aannemer. De groothandel wordt mede-investeerder en blijft vaak eigenaar van de geleverde bouwmaterialen, ook al is de bouw afgerond. Bij kleinschalige nieuwbouw en renovatie is het onderscheid tussen groot- en detailhandel opgeheven. De bouwmaterialengroothandel levert aan iedereen: van aannemer tot zzp’er, van professional tot doe-het-zelver.

Deze twee trends zorgen ervoor dat woningen en bouwwerken steeds

Heeft u nog geen QR-scan app? Download dan eerst een QR-scan app via de App Store (iPhone) of Google Play (Android) op uw mobiele telefoon. Richt daarna met deze app uw smartphone op deze QR-code en bekijk de video. Of bekijk de video van dit scenario op www.hibin.nl en ga naar Hibin strategie 2025.

NETWERK VAN DE BOUWTOELEVERING HIBIN EXPERTTAFELS 2025

33


34

HIBIN EXPERTTAFELS


AANTEKENINGEN EXPERTTAFELS

HIBIN EXPERTTAFELS

35


www.hibin.nl 36

HIBIN EXPERTTAFELS


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.