Gary Chapman: Istenre hangolva (Az 5 szeretetnyelv-sorozat)

Page 1GARY CHAPMAN

Tapasztald meg és add tovább Isten szeretetét!

Harmat Budapest, 2024

chapman_istenre_hangolva_2023_repr.indd 3

2023. 12. 12. 10:07:37


This book was first published in the Unites States by Northfield Publishing, 820 N. LaSalle Blvd., Chicago, IL 60610 with the title God Speaks Your Love Language, copyright © 2002, 2009, 2018 by Gary Chapman. Translated by permission. All rights reserved. The 5 Love Languages is a registered trademark of The Moody Bible Institute of Chicago in the United States and other jurisdictions. Ezt a könyvet először a Northfield Publishing adta ki az Egyesült Államokban, 820 N. LaSalle Blvd., Chicago, IL 60610, God Speaks Your Love Language címmel. Szerzői jog © 2002, 2009, 2018, Gary Chapman. A fordítás a kiadó engedélyével készült. Minden jog fenntartva. Az 5 szeretetnyelv a Moody Bible Institute of Chicago bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más joghatóságokban. Copyright © 2024, Harmat Kiadó Minden jog fenntartva. All rights reserved. Első kiadás: 2008 Második, javított kiadás: 2015 Harmadik, átdolgozott kiadás: 2024 Kérjük, hogy a szerző jogait tiszteletben tartva a könyvet ne másolja, és a mű felhasználásához kérje a kiadó engedélyét. Ha másképp nem jeleztük, a bibliai idézeteket a Magyar Bibliatársulat revideált új fordítású Bibliájából vettük (RÚF, 2014). ISBN 978-963-288-781-4 Fordította: Szabó Ágnes A Lépjünk ki a komfortzónánkból! című fejezetet fordította: Gér-Bódiss Tímea

chapman_istenre_hangolva_2023_repr.indd 4

2023. 12. 12. 10:07:37


Tartalom

Köszönetnyilvánítás | 7 Bevezetés | 9 1. Az öt szeretetnyelv | 19 2. Isten és az első szeretetnyelv: az elismerő szavak | 29 3. Isten és a második szeretetnyelv: a minőségi idő | 43 4. Isten és a harmadik szeretetnyelv: az ajándékozás | 53 5. Isten és a negyedik szeretetnyelv: a szívességek | 69 6. Isten és az ötödik szeretetnyelv: a testi érintés | 81 7. Saját szeretetnyelvünk felismerése | 97 8. A többnyelvűség előnyei | 115 9. Lépjünk ki a komfortzónánkból! | 141 10. A szeretet győzedelmeskedik | 157 Jegyzetek | 171

chapman_istenre_hangolva_2023_repr.indd 5

2023. 12. 12. 10:07:37


Húgomnak, Sandra Lane Benfieldnek, aki mélyebben szerette Istent, mint bárki más, akit ismertem, és ezt a másokért végzett szolgálatával fejezte ki. Fiatalabb volt nálam, mégis előbb ért be a mennyei célba. Imádkozom, hogy én is tudjak olyan bátran szeretni, mint ő tudott.

chapman_istenre_hangolva_2023_repr.indd 6

2023. 12. 12. 10:07:37


Bevezetés

Isten szeretet

V

ajon elhisszük, hogy Isten szeret minket? Mindegyikünket, egyen‑egyenként, személyesen? Sokszor halljuk: „Isten szeret”, sőt „az Isten szeretet”, és vannak, akik könnyen el is fogadják ezt az igazságot, másoknak viszont nehézséget jelent. Eszembe jut Rachel, aznapi első páciensem. Amikor meghallgattam a történetét, összeszorult a szívem. Rachel tizenhárom éves volt, amikor az apja öngyilkos lett, néhány évvel később Afganisztánban meghalt a bátyja is, hat hónappal a találkozásunk előtt pedig elhagyta a férje egy másik nőért, és Rachel két kisgyermekével az édesanyjához költözött. Miközben hallgattam, alig tudtam visszatartani a könnyeimet, ő azonban nem sírt. Sőt, szinte ragyogott. Feltételeztem, hogy látszólagos kiegyensúlyozottsága mögött a fájdalom tagadása állhat, ezért így szóltam: – Bizonyára nagyon fáj önnek a férje elutasító magatartása. – Eleinte így volt – felelte Rachel. – De aztán rájöttem, hogy nem előlem menekül, hanem saját maga elől. Nagyon boldogtalan 9

chapman_istenre_hangolva_2023_repr.indd 9

2023. 12. 12. 10:07:37


I s t e n r e h a ng olva

ember. Azt várta a házasságunktól, hogy az majd boldoggá teszi, pedig csak Isten tehet egy embert igazán boldoggá. Ekkor arra gondoltam, hogy Rachel a hitébe próbál menekülni a szenvedés elől, ezért megkérdeztem: – Sok fájdalom érte önt, édesapját fiatalon elvesztette, a bátyját megölték, a férje elhagyta. Hogy lehet mégis ilyen erős a hite? – Ennek egyetlen oka van – válaszolta. – Tudom, hogy Isten szeret engem, bármi is történjék. Hozzá mindig fordulhatok. – Hogy lehet ebben ennyire biztos? – kérdeztem. – Ez személyes ügy. Minden reggel Istenre bízom a napomat, és arra kérem őt, hogy vezessen. Elolvasok egy fejezetet a Bibliából, és meghallgatom, mit mond nekem. Nagyon közel érzem magam hozzá. Ez az egyetlen módja annak, hogy meg tudjak küzdeni a nehézségeimmel. Aznap délután három órára Regina volt bejelentkezve hozzám. Ő tízéves volt, amikor a szülei elváltak, azután már csak kétszer találkozott az apjával, először a ballagásán, másodszor pedig a húga temetésén, aki huszonegy évesen autóbaleset áldozata lett. Regina háromszor ment férjhez, de mindhárom házassága válással végződött, a leghosszabb kapcsolata mindössze két és fél évig tartott. Azért keresett fel, mert egy negyedik házasság tervét fontolgatta, és az anyja megkérte, előtte beszéljen velem. – Nem tudom, belevágjak‑e vagy sem – mondta Regina. – Nem akarok egyedül megöregedni, de egyik házasságom sem volt sikertörténet. Egy nagy csődtömegnek érzem magam. Anyám mindig azt hajtogatja, hogy Isten szeret engem, és terve van az életemmel, de én nem érzem Isten szeretetét, és azt hiszem, a tervéről is lecsúsztam. Még abban sem vagyok biztos, hogy létezik‑e Isten egyáltalán. Itt van tehát két fiatal nő, akik mindketten annyi fájdalmat éltek át, amennyi egy egész életre elosztva is sok lenne. Egyikük tudatában van annak, hogy Isten mélységesen szereti őt, másikuk viszont üresnek érzi magát. 10

chapman_istenre_hangolva_2023_repr.indd 10

2023. 12. 12. 10:07:37


B e v e z e t é s : I s t e n sz e r e t e t

Miért van az, hogy míg az egyik ember mélyen átéli Isten szeretetét, a másik olyan messze érzi magát tőle, hogy még a létezésében sem biztos? Természetesen legtöbbünk ebben a tekintetben valahová Rachel és Regina érzései közé helyezné magát. Vannak alkalmak, amikor Isten szeretete nagyon valóságosnak és közelinek érződik számunkra, máskor „Isten szeretete” üres szavakat jelent csupán, nem egy megélt, értékes igazságot. Ráadásul sokan vannak még olyanok is, akik a mennyei Atyát egy zord és távoli apának látják, aki örömét leli gyermekei megbüntetésében. Miért küzdenek annyian Isten szeretetének átélésével? Azt hiszem, a válasz a szeretet természetében rejlik, az ugyanis nem egyoldalú folyamat. Legalább két személy kell hozzá: az egyik, aki szeret, és a másik, aki erre válaszol. Ha Isten szereti az embereket, miért nem érzi ezt minden teremtménye? Talán azért, mert sokan rossz helyen keresik. Sok tényező befolyásolhatja, hogyan reagálunk Istenre: a kulturális és családi hátterünk, élettapasztalataink (jó és rossz egyaránt), és a felekezetünk tanítása is. A szeretet azonban a szív és a lélek dolga, nem pedig rituálé, vallás vagy családi szokások kérdése. Mindannyian másként fejezzük ki és fogadjuk a szeretetet – beleértve Isten szeretetét is. Meggyőződésem, hogy mindenkinek van egy elsődleges szeretetnyelve, amely a szívünkhöz szól, és ha ezen a nyelven hallgatjuk Istent, akkor fogjuk a legszemélyesebben megtapasztalni a szeretetét. Arról is meg vagyok győződve, hogy az Úr folyékonyan beszéli mindannyiunk sze­retet­nyelvét. Végül is ő alkotott minket, ő formálta egyedi személyiségünket, miért is ne a saját nyelvünkön szólítana meg minket? Hogyan működik ez? Talán érthetőbbé válik, ha először megvizsgáljuk, hogyan működik a szeretet az emberi kapcsolatokban. 11

chapman_istenre_hangolva_2023_repr.indd 11

2023. 12. 12. 10:07:37


I s t e n r e h a ng olva

Hogyan halljuk meg a szeretet nyelvét? A szeretet hatékony kommunikációjának lehetséges módjait vizsgálva azzal a problémával találkozom a leggyakrabban, hogy mivel a szeretet kifejezése és befogadása két különböző folyamat, ha a kettő nincs összhangban, a szeretet sok esetben nem ér célba. Kutatásaim során arra a felismerésre jutottam, hogy mindenki más szeretetnyelven ért. Ebből következik, hogy ha a szülők nem beszélik gyermekük elsődleges szeretetnyelvét, a kicsi nem érzi szülei szeretetét, hiába próbálják azt a többi nyelven kifejezni. A megoldás az, hogy megtanuljuk és rendszeresen használjuk gyermekünk szeretetnyelvét. Ugyanez vonatkozik a házasságra is. Ha a házastársak nem beszélik egymás szeretetnyelvét, érzelmi igényeik betöltetlenek maradnak. Az Egymásra hangolva című könyvem abban kíván segíteni a házaspároknak, hogy miként fejezhetik ki hatékonyan a szeretetüket egymás iránt. A Gyerekekre hangolva című könyvben – melyet Ross Campbell pszichiáterrel közösen írtunk – a szülő-gyerek kapcsolat szempontjából vizsgáljuk meg a szeretetközlés hatékony, azaz érezhető módjait. A Kamaszokra hangolva című könyv a serdülők szüleinek ad kapaszkodót ahhoz, hogy ebben a nehéz időszakban is ki tudják fejezni gyermekük iránti szeretetüket. Az 5 szeretetnyelv – Szólóban című könyvem pedig az egyedülállókat segíti a szeretet megértésére és megtapasztalására minden kapcsolatukban. Ezek a könyvek azonban csupán bizonyos ismeretekkel vértezhetik fel az olvasókat, az akarati döntést mindenkinek magának kell meghoznia. Életünk egyes időszakaiban valószínűleg mindannyian tapasztaltuk már, hogy a tudás önmagában nem segít, hiába igaz, hogy pontosan tudjuk, mit kellene tennünk, ha nincs meg hozzá az akaratunk. Egy férj a következőt mondta, amikor azt javasoltam neki, hogy tanulja meg felesége elsődleges szeretetnyelvét: „Szeretném leszö12

chapman_istenre_hangolva_2023_repr.indd 12

2023. 12. 12. 10:07:37


B e v e z e t é s : I s t e n sz e r e t e t

gezni rögtön az elején: ha arról van szó, hogy mosogatnom, porszívóznom és mosnom kell ahhoz, hogy a feleségem érezze a szeretetemet, akkor felejtsük el az egészet!” Nyilvánvaló, hogy az ő esetében nem a tudás hiányzott, hanem az akarat, hogy szeresse a feleségét. Szomorú tény, hogy azok az emberek, akik lemondanak arról, hogy szeressenek másokat, sohasem lesznek boldogok. A szeretet hiánya nemcsak a körülöttük élőket sebzi meg, de saját lelküket is elsorvasztja. Ezek az emberek a kétségbeesés szakadékának a szélén élnek. Én egész életemet arra tettem fel, hogy megpróbáljak segíteni azoknak az embereknek, akik – Oscar Hammerstein szavaival élve – „belefáradtak az életbe, és rettegnek a haláltól”. Ez a könyv azzal a céllal íródott, hogy közelebb vigye az olvasókat Istenhez, és az ő határtalan szeretetét megismerve megtanuljanak hatékonyabban szeretni másokat. Így segíthetünk a körülöttünk élőknek, hogy örüljenek az életnek, és megbékéljenek a halál gondolatával. Mert mi lehet fontosabb annál, mint hogy szeressünk és szeretetet kapjunk? Hiszem, hogy a szeretet melletti döntésnek és a szeretet tanulásának a kulcsa az isteni szeretet megismerésében rejlik. Nem vallásos könyvet tart azonban kezében az olvasó. Ha valamely vallási rendszer meg tudná oldani egy szeretethiányos társadalom problémáját, már régen megtette volna. Arra teszek kísérletet könyvemben, hogy az emberek által kreált istenek helyett „a mindig jelen lévő Istennel” segítsek kapcsolatot teremteni. Szándékosan nem a pszichológia vagy a teológia nyelvén írok, hanem köznapi nyelven, hogy Isten nyelvét saját szívünk nyelvén hallhassuk. Azoknak is szól ez a könyv, akik hisznek Istenben, és szerető emberekké akarnak válni, és azoknak is, akik ugyan nem vallják magukat hívőnek, de szívesen részt vesznek ezen a felfedezőúton. Induljunk együtt erre az utazásra! Minden igyekezetemmel azon 13

chapman_istenre_hangolva_2023_repr.indd 13

2023. 12. 12. 10:07:37


I s t e n r e h a ng olva

leszek, hogy tiszteletben tartsam mások hitét, és olyan világosan mutassam be a sajátomat, amennyire csak tudom. Ha Isten a saját képére teremtett, és gyermekeinek tekint minket, akkor természetes, hogy számítunk a szeretetére, és ezt viszonozni akarjuk. A legjobb példa erre a szülő-gyermek kapcsolat.

A szülői szeretet A szülők számára éppen annyira természetes, hogy szeretik a gyermekeiket, ahogyan a gyermek számára természetes például az evés. Az apa és az anya szeretnek, mert vérségi kapcsolat fűzi őket gyerekeikhez, akik bizonyos értelemben a szüleik teremtményei, hiszen testükben és lelkükben hordoznak valamit mind az édesapjuk, mind az édesanyjuk vonásaiból. Teljesen természetellenes lenne, ha a szülő nem szeretné gyermekét. Azt hiszem, méltán állíthatjuk tehát, hogy a szülői szeretet az emberi természet szerves része. Nem olyasmi, aminek a megvalósításáért küzdenünk kell, hanem emberlétünkhöz tartozik. A szülők saját gyermekük iránti szeretete (és a nagyszülők szeretete unokáik iránt) mélyebb, mint a szomszéd gyerek vagy a legjobb barát gyermeke iránti szeretetük. Ez az érzés azonban nem egyszerűen genetikai kötődésből fakad, hiszen az örökbe fogadó szülők és nagyszülők is sajátjukként szeretik adoptált gyermekeiket, unokáikat, sokkal inkább érzelmi és lelki kötődés kapcsol minket a sajátunknak tekintett gyermekekhez. Sem időt, sem energiát, sem pénzt nem sajnálunk arra fordítani, hogy jó életet biztosítsunk számukra. Azt akarjuk, hogy tanuljanak és kibontakoztassák a képességeiket. Szeretnénk, ha nagy dolgokat vinnének véghez az életükben. Hajlandóak vagyunk sokat áldozni azért, hogy gazdagabbá tegyük az életüket. Szeretjük őket. Ilyen a normális érzelmi kapcsolat szülő és gyermek, nagyszülő és unoka között. Még szembetűnőbb a szülői szeretet természetes volta, ha olyan 14

chapman_istenre_hangolva_2023_repr.indd 14

2023. 12. 12. 10:07:37


B e v e z e t é s : I s t e n sz e r e t e t

szülőkkel vagy nagyszülőkkel találkozunk, akik nem érzik ezt a szeretetet gyermekeik és unokáik iránt. Ez a jelenség annyira eltér a normálistól, hogy az ilyen szülőket rendellenesnek tartjuk, és úgy gondoljuk, pszichológiai és lelki segítségre szorulnak. A gyermekeink iránti szeretet tehát olyan természetes, mint az, hogy szeretjük magunkat, hiszen ők saját magunk kiterjesztései.

Ahogyan Isten szeret minket Azt hiszem, a szülői szeretet az isteni szeretet visszatükröződése. Isten a gyermekeinek tekint bennünket, és szeret minket, éppen úgy, ahogyan mi is szeretjük a gyermekeinket. A dictionary.com definíciója szerint Isten „a legfőbb lény, a világegyetem teremtője és irányítója”. Az emberiség története során, faji és kulturális hovatartozástól függetlenül emberek milliói hittek és ma is hisznek egy ilyen Isten létezésében. Az ősi, héber nyelven íródott Szentírás minden könyve a mindenható Isten létének a feltételezésén alapul, aki megteremtette az eget és a földet, majd a növényeket és az állatokat, végül pedig az embert – önmaga képmására (1Mózes 1,27). Ha pedig Isten saját képmására teremtette az embert, akkor az irántunk való szeretete bizonyára minőségileg különbözik a többi teremtménye iránti szeretetétől, és ebből az is következik, hogy az ember képes viszonozni is Isten szeretetét. Sőt, nemcsak hogy képes erre, de az Istennel való szeretetkapcsolat nélkül nem is érzi teljesnek az életét. Hadd említsek itt meg egy sokak számára kellemetlen szót: fegyelem. Ahogyan egy bölcs szülő szerető határokat állít fel gyermekének, úgy Isten is fegyelmez minket, mindig szeretetben, hogy azzá válhassunk, akiknek alkotott minket. Egy ismerősöm így fogalmazta meg ezt: „Hosszú ideje vagyok Jézus követője, de még mindig küzdök azzal a kérdéssel, hogy miért engedi meg Isten a 15

chapman_istenre_hangolva_2023_repr.indd 15

2023. 12. 12. 10:07:37


I s t e n r e h a ng olva

szenvedést. Ugyanakkor próbálok nyitott lenni arra, hogy az Úr valami módon formál a próbákon keresztül.” Bármi is legyen a szeretetnyelvünk, biztosak lehetünk benne, hogy Isten szeretete nagyobb annál, semmint kérhetnénk vagy elképzelhetnénk, és fegyelmezése mindig a mi érdekünkben van. Bárhogyan is tapasztaljuk meg a mennyei Atya szeretetét, az az iránt való vágyakozásunk univerzális.

Isten szeretete és az élet értelme Victor Frankl, aki négy náci koncentrációs tábor, köztük Dachau és Auschwitz túlélője volt, hangsúlyozza, hogy az ember létének lényege az értelem keresése. Szent Ágoston pedig azt vallotta, hogy az ember nem találhat rá élete végső értelmére, ha nem viszonozza Isten szeretetét. Amikor a nagyszerű evangélista, Billy Graham elhunyt, számos történetet hallottam kelet‑európai utazásairól, arról, hogyan közvetítette Isten szeretetét az akkor hivatalosan ateista kommunista országokban. Egy barátom, Brian elsőkézből figyelhette meg az ott történt változásokat, amikor a kommunizmus összeomlása utáni időkben Oroszországban járt. Feltűnt neki, hogy vasárnaponként megteltek a templomok. Tudta, hogy az orosz társadalom hetven éven át ateista elveket vallott, és egy egész generációt tanítottak arra az iskolákban, hogy Isten nem létezik, ezért érdekelte őt, hogy miért jár olyan sok fiatal templomba. Megkérdezte kísérőnőjétől, aki korábban a KGB tagja volt, hogy az emberek vajon rögtön tömegesen özönlöttek‑e a templomokba, amint már büntetlenül tehették. – Nem. Először csak az idősebbek mentek, a fiatalok csak később csatlakoztak hozzájuk. De ma már minden templom tele van – válaszolta a fiatal lány. – Hogyan lehetséges ez? – érdeklődött Brian. 16

chapman_istenre_hangolva_2023_repr.indd 16

2023. 12. 12. 10:07:37


B e v e z e t é s : I s t e n sz e r e t e t

– Korábban istenítettük a politikai vezetőinket. Ma már tudjuk, hogy tévedtünk. Megtanultuk, hogy az ember ember, és Isten az Isten, ezért szeretnénk többet tudni róla. Ebből is látszik, hogy ha az ember valóban Isten képmását hordozza, akkor hiába minden tiltás, szívünk olthatatlanul vágyódik az Atya szeretete után, egyszerűen szükségünk van mennyei Atyánk szeretetének megtapasztalására! Meggyőződésem, hogy az emberi szeretetkapcsolatokban is Isten lénye tükröződik vissza, aki maga a szeretet. Ha megértjük az emberi szeretet működését, az isteni szeretet megértéséhez is közelebb kerülhetünk. Utunk során, melyre olvasóimat hívom, sokak életébe nyerhetünk bepillantást. Személyük védelme érdekében a nevüket megváltoztattam néhány egyéb részlettel együtt. Mindannyiukat a barátaimnak tekintem, akik közül egyeseket hosszú évek óta ismerek, másokkal csak nemrégiben ismerkedtem meg, de egy közös bennük: mindegyikük mélyen tapasztalja Isten szeretetét, és keresik a lehetőségeket ennek a szeretetnek a továbbadására. Ezen kívül pedig megvizsgáljuk még számos híres ember szeretetnyelvét is, Dávid királytól Luther Mártonon át Teréz anyáig.

17

chapman_istenre_hangolva_2023_repr.indd 17

2023. 12. 12. 10:07:37


chapman_istenre_hangolva_2023_repr.indd 18

2023. 12. 12. 10:07:37


1

Az öt szeretetnyelv

M

ielőtt mélyebben megvizsgálnánk, hogyan tud a mindenható Isten mindenkivel a saját szeretetnyelvén kommunikálni – és hogyan tapasztalhatjuk meg őt ezen keresztül –, szeretném megismertetni olvasóimat magukkal a szeretetnyelvekkel. Néhányuknak ez a korábban olvasottak felfrissítése lesz, másoknak azonban egy teljesen új koncepció. Az öt nyelv közül mindannyiunknak van egy elsődleges szeretetnyelve, amely érzelmileg mélyebben érint minket, mint a másik négy, és amelyet a legkifejezőbbnek érzünk. Ahhoz a személyhez, aki beszéli az elsődleges szeretetnyelvünket, általában vonzódunk, mert betölti érzelmi szükségletünket. Ám ha a másik fél nem használja ezt a nyelvet, nem vagyunk biztosak abban, hogy szeret minket, mert érzelmileg nem értjük egymást. Sok kapcsolatban jelent problémát, hogy mindkét fél csupán a saját szeretetnyelvét beszéli, és csodálkoznak, hogy vajon miért 19

chapman_istenre_hangolva_2023_repr.indd 19

2023. 12. 12. 10:07:37


I s t e n r e h a ng olva

nincs megértés közöttük. Olyan ez, mintha angolul szólnánk valakihez, aki csak kínaiul ért, és meg lennénk lepve, hogy nem érti, amit közölni szeretnénk vele. Sokkal gazdagabbá válnak az emberi kapcsolataink, ha megtanulunk mások szeretetnyelvén kommunikálni.

Házasságok átalakulása Scott és Anna története házaspárok ezrei számára lehet ismerős. Ez a középkorú pár négyszáz mérföldet utazott azért, hogy részt vegyen egy hétvégi Szeretetnyelv-szemináriumon Atlantában. A péntek esti alkalom után Scott megkeresett és ezt mondta nekem: – Chapman doktor, szeretnénk megköszönni önnek, hogy megmentette a házasságunkat. Nem értettem, hiszen éppen csak elkezdődött a hétvégi kurzus. Csodálkozásomat látva Scott így folytatta: – Isten a szeretetnyelveken keresztül megváltoztatta a kapcsolatunkat. Harminchárom éve vagyunk házasok, és az elmúlt húsz évünk borzalmas volt. Egy fedél alatt éltünk, és látszólag jól kijöttünk egymással, de a húsz év alatt egyszer sem nyaraltunk együtt. Egyszerűen nem szerettünk együtt lenni. Egy barátom, aki ismerte a helyzetünket, azt javasolta, hogy olvassam el az Egymásra hangolva című könyvet. Mikor megtettem, azt kérdeztem magamtól: „Miért csak most került ez a könyv a kezembe? ” Megértettem, hogy a feleségem és én éveken át nem beszéltük egymás szeretetnyelvét. Odaadtam a könyvet Annának is, és megkértem, hogy ő is olvassa el, és mondja el a véleményét. Néhány nappal később elbeszélgettünk róla, és egyetértettünk abban, hogy ha húsz évvel korábban olvastuk volna, talán másként alakul az életünk. Mikor megkérdeztem tőle, szerinte érdemes‑e változtatnunk, azt felelte: „Vágjunk bele!” 20

chapman_istenre_hangolva_2023_repr.indd 20

2023. 12. 12. 10:07:37


A z öt sz e r e t e t n y e lv

– Nem gondoltam, hogy a kapcsolatunk valóban megváltozik – tette hozzá Anna –, de hajlandó voltam egy próbát tenni, most pedig még mindig alig tudom elhinni, hogy újra élvezzük egymás társaságát. Két hónappal ezelőtt együtt nyaraltunk, és nagyszerűen éreztük magunkat. Beszélgetésünk során kiderült, hogy Scott az elismerő szavak szeretetnyelvét beszélte, míg Anna az ajándékozásét. A férfi természetéből eredendően nem volt ajándékozó típus, alig tulajdonított jelentőséget ennek a gesztusnak. Nem érzett különösebb örömet, ha ajándékot kapott, és mások megajándékozása sem villanyozta fel. Felesége vele ellentétben nem a szavak embere volt. Nem lehetett bókokkal levenni a lábáról, és maga is elismerte, hogy gyakran kritizálta Scottot. A férfinak nem kis erőfeszítésébe került, hogy megtanuljon ajándékot vásárolni, de a nővére segítségével aztán hamar belejött. Anna eleinte átmeneti felbuzdulásnak tartotta férje változását, és kezdetben abban állapodtak meg, hogy három hónapon át legalább hetente egyszer alkalmazzák a szeretetnyelvekről tanultakat. – A második hónapban aztán újra melegséget éreztem Anna iránt, és benne is feléledtek a régi érzelmek – mondta Scott. – Álmomban sem gondoltam volna, hogy újra képes leszek azt mondani Scottnak, hogy „Szeretlek” – tette hozzá Anna. Ha a házastársak felfedezik egymás szeretetnyelvét, és rendszeresen azon a nyelven fejezik ki magukat, amelyik a társuk számára a legkifejezőbb, hamarosan újjáéled az egymás iránti szeretetük.

Egyedülálló emberek kapcsolatainak átalakulása De nemcsak a házaspárok veszik hasznát az öt szeretetnyelv megismerésének. Megan, aki egyedül él, ezt írta nekem Japánból: 21

chapman_istenre_hangolva_2023_repr.indd 21

2023. 12. 12. 10:07:38


I s t e n r e h a ng olva

Kedves Chapman doktor! Azért írok önnek, hogy elmondjam, milyen sokat jelentett nekem az Egymásra hangolva című könyve. Tudom, hogy házaspárok számára írta, de egy barátomtól megkaptam, és rám is nagy hatással volt. Jelenleg Japánban élek, ahol angol nyelvet tanítok. Azért jöttem ide, hogy távol legyek anyámtól, akivel éveken át feszült volt a kapcsolatunk. Úgy éreztem, nem szeret, és irányítani akarja az életemet. Amikor elolvastam az ön könyvét, kinyílt a szemem. Rájöttem, hogy az elismerő szavak a szeretetnyelvem, de anyámtól mindig kritikus és bántó szavakat kaptam. Azt is megértettem, hogy anyám a szívességek nyelvét beszéli. Örökké segíteni akart nekem. Amikor már saját lakásom volt, akkor is mindig át akart jönni, hogy kiporszívózzon. Kabátkát kötött a tacskómnak, süteményt sütött, ha tudta, hogy átjönnek hozzám a barátaim. Mivel nem éreztem, hogy szeret, ezeket az erőfeszítéseit úgy értékeltem, hogy irányítani próbál. Azóta rájöttem, hogy így fejezte ki a szeretetét. A saját nyelvét beszélte, és tudom, hogy őszinte volt. Elküldtem neki a könyvet, ő is elolvasta, és e-mailben beszélgettünk róla. Bocsánatot kértem tőle, amiért éveken át félreértettem őt. Mikor elmondtam neki, mennyire rosszulestek nekem a bíráló megjegyzései, ő is bocsánatot kért tőlem. A levelei azóta tele vannak elismerő szavakkal, én pedig gyakran azon töprengek, hogy mit is tehetnék érte, amikor majd hazamegyek. Felajánlottam neki, hogy kifestem a hálószobáját. Ő nem tudja egyedül megcsinálni, és nem engedheti meg magának, hogy festőt fogadjon. Biztos vagyok abban, hogy meg fog javulni a kapcsolatunk. Örülök, hogy segíthetek a diákoknak, hogy jobban beszéljenek egy másik nyelven, angolul, de a legnagyszerűbb dolog az, hogy felfedeztem a szeretet nyelveit. 22

chapman_istenre_hangolva_2023_repr.indd 22

2023. 12. 12. 10:07:38


A z öt sz e r e t e t n y e lv

A szeretetnyelvek hatása a gyerekekre A szülőknek is meg kell tanulniuk gyermekeik szeretetnyelvét, ha azt akarják, hogy a szeretetük érezhető legyen. A harminchárom éves Martha egy öt és fél éves kisfiú és egy hat hónapos kislány édesanyja. Nagyobbik gyermeke, Sam viselkedése hirtelen megváltozott nem sokkal azután, hogy megszületett a testvére, Isabella. – Azelőtt nagyon jó gyerek volt, soha nem volt gondunk vele – mondta Martha. – Majd szinte egyik percről a másikra mintha kicserélték volna, olyan dolgokat csinált, amikről tudta, hogy nem szabad, aztán mindent letagadott. Észrevettük például, hogy szándékosan durván bánt Isabellával. Egyszer a takarót a kiságyban fekvő baba fejére húzta. Ha valamire megkértem, ellenkezett. Emlékszem, egyszer azt mondta: „Nem hallgatok rád, és nem is tudsz rákényszeríteni!” Éppen kapóra jött, hogy Marthát ekkoriban egy kismamakörbe hívták, ahol a Gyerekekre hangolva című könyv volt a téma. – Amikor a minőségi időről szóló fejezethez értem, rájöttem, mi történt Sammel – mesélte Martha. – Azelőtt nem gondoltam erre, de most megértettem, hogy a kisfiam elsődleges szeretetnyelve a minőségi idő. Mielőtt megszületett a testvére, sok időt töltöttünk együtt, és ő ebből érezte, hogy szeretem, a baba születése után viszont alig maradt időm számára. Mikor erre rájöttem, elhatároztam, hogy mindenképpen szakítok időt arra, hogy kettesben legyünk. Mikor Bellát napközben lefektettem, nem fogtam bele a házimunkába, hanem leültem Sammel játszani. Elképesztő változást tapasztaltam. Négy vagy öt nap múlva a kisfiam újra az a boldog és kiegyensúlyozott gyerek lett, aki azelőtt volt. El sem tudtam hinni, hogy ilyen hirtelen megváltozott. A szeretet iránti vágyunk a legmélyebb érzelmi szükségletünk mind gyermek-, mind felnőttkorunkban. Ha érezzük a számunkra fontos emberek szeretetét, a világ ragyogónak tűnik, és szabadon 23

chapman_istenre_hangolva_2023_repr.indd 23

2023. 12. 12. 10:07:38Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.