Chapman: A harag

Page 1

Gary Chapman A HARAG

Hogyan uralkodjunk az indulatainkon, és használjuk azokat jó célra

HARMAT

Gary Chapman

A HARAG

Hogyan uralkodjunk az indulatainkon, és használjuk azokat jó célra

HARMAT

Budapest, 2023

This work was first published in the United States by Northfield Publishing with the title Anger, copyright © 1999, 2007, 2015 by Gary D. Chapman Translated by permission.

Magyar kiadás – Hungarian edition: © Harmat Kiadó, 2005, 2019 All rights reserved. Minden jog fenntartva.

Korábban megjelent A szeretet másik arca a harag címmel. Első kiadás 2005, második kiadás 2013

Fordította: Kárpátiné Smidróczky Éva

ISBN 978-963-288-749-4

Hányszor megbántuk már, amit haragunk hevében mondtunk vagy tettünk! Gary Chapman könyve mindenkinek szól, aki szeretné, hogy a harag ne romboló erőként nyilvánuljon meg az életében, hanem – a szeretet szolgálatába állítva – pozitív szerepet játsszon: orvosolja az igazságtalanságot, kiigazítsa a rosszat, és helyreállítsa a megromlott kapcsolatot.

• Mikor jogos a harag?

• Miért éppolyan káros a harag elfojtása, mint szabadjára eresztése?

• Miként lehetünk úrrá indulatainkon?

• Hogyan taníthatjuk meg gyermekeinket haragjuk pozitív kifejezésére?

Gary Chapman a tőle megszokott gyakorlati megközelítéssel, valós esetek bemutatásán keresztül

vezeti az olvasót e sokak által félreértett érzés helyes kezelése felé.

3990 Ft
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.