Page 1

2 KOLOMS KOPPEN

MOEIZAAM OVERLEG BELANGHEBBENDEN

Stuurgroep Oosterhof heeft meer tijd nodig DOOR HENK VAN WEERT

De onvrede over het uitblijven van resultaten door de stuurgroep die zich over de toekomst van winkelcentrum Oosterhof buigt, beperkt zich niet tot de winkeliers. De fractie van Balans vroeg dinsdagavond in de raadsvergadering ook hoe het overleg vordert. Burgemeester Frank van Beers gaf aan dat meer tijd nodig is voor oplossingen. Vorig jaar juni organiseerden de gezamenlijke raadsfracties een bijeenkomst in de raadzaal om uit de impasse rond Oosterhof te komen. Onder leiding van Luc Broos als onafhankelijk voorzitter schoven alle partijen aan tafel om oplossingen te zoeken. Er werd besloten een stuurgroep in te stellen waarin naast de gemeente Boxtel en projectontwikkelaar Hurks Vastgoedontwikkeling, ook winkeliers, eigenaren en omwonenden zijn vertegenwoordigd. Fractievoorzitter Wim van der Zanden van Balans reageerde dinsdag op de uitlatingen van supermarktondernemer Ad Schellekens tijdens een verkiezingsdebat dat onlangs werd georganiseerd door de Ondernemersvereniging Boxtel. Schellekens zou daar hebben gezegd dat het overleg in de stuurgroep ’muurvast’ zit. Burgemeester Van Beers ontkende dat, maar gaf aan dat het proces wel moeizaam verloopt, met name vanwege de complexe structuur van het winkelcentrum. DRAAGVLAK

Desalniettemin houdt Van Beers hoop dat er binnen nu en een paar maanden duidelijkheid komt over de wijze waarop de toekomst van Oosterhof invulling moet krijgen. ,,We kijken naar álle oplossingsmogelijkheden en willen een zo breed mogelijk draagvlak creëren. Ik denk dat er een goede kans is dat we er samen uit komen, maar daar is veel creativiteit voor nodig. In de stuurgroep is een goede verstandhouding en wordt stevig gedebatteerd. Maar we hebben meer tijd nodig dan het halfjaar waar we in eerste instantie aan dachten. Ik hoop dat de raad ons die tijd gunt”, aldus de burgemeester. Fractievoorzitter Jos van Ooijen van PvdA/GroenLinks, die in juni samen met zijn collega Willie van de Langenberg (Democratische Partij Boxtel-Liempde) de startbijeenkomst opzette, toonde zich teleurgesteld door de vragen van Balans. ,,In juni hebben we al


gesproken over een periode van een jaar die nodig zou zijn voor het overleg en dus vind ik het niet erg als er nog enkele maanden nodig zijn. Bovendien overdrijft collega Van der Zanden met de opmerking dat gezegd is dat het overleg muurvast zou zitten. Supermarktondernemer Schellekens zei dat het ’moeilijk’ was.” Burgemeester Van Beers wilde niet inhoudelijk ingaan op de vorderingen in de stuurgroep. Of bouwproject Princenlant 3 in de planontwikkeling voor Oosterhof wordt betrokken, zoals Balans-voorman Van der Zanden wilde weten, is daardoor nog onduidelijk. Eerder werd gezegd dat alle opties open waren, later trok de burgemeester die woorden in en werd Princenlant 3 uitgesloten van een koppeling met Oosterhof.

Stuurgroep Oosterhofheeft meer tijd nodig  
Stuurgroep Oosterhofheeft meer tijd nodig  

De onvrede over het uitblijven van resultaten door de stuurgroep die zich over de toekomst van winkelcentrum Oosterhof buigt, beperkt zich n...

Advertisement