Page 1

Sugaracska A 2014-es Fénysugár Gyemektábor összefoglaló lapja Kassai Magyar Református Gyülekezet, 2014. július 7-13.


CsoporTsugár Engedelmesség csoport Fleming Dávid Duncsák Noémi Majláth Julcsi Ujonc Nelka Pollag Ádám Óvári Misa Pollag Gergő Pollag Illés

Csoportvezetők: Majláth Dakos Denisza, Écsi Judit és Faber Levente

Imádság csoport Straňovsky Eszti Fülöp Etus Labuda Dusi Ádám Eszterke Pásztor Kriszti Hlavács Eszterke Leinveber Fülöp Óvári Gergő Barta Flórián Göőz Lilla

Csoportvezetők: Fülöp Éva és Hanesz Júlia

Tisztelet csoport Orémus Ágota Lukács Viktor Pásztor Noémi Tóth Kilián Varga Norbert Tarcali Domonkos Ádám Levi Pándy Maxi

Csoportvezetők: Kristóf Marika és Orémus Péter

2

Fénysugár gyermektábor


KEZDŐSUGÁR Több mint csoportnév Dániel, Hananjá, Misáel és Azarjá négy nemesi származású, mindenféle bölcsességre fogékony, tudományban jártas, művelt és széparcú fiatal. Őket választotta ki a babiloni király udvarmestere, hogy a nagy Nebukadneccar király udvarában szolgáljanak. A Babiloni Birodalom terjeszkedése által, kényszerűségből kerültek új otthonukba. Mielőtt azonban a király szolgálatába léptek volna, részt kellett venniük egy hároméves képzésen. Ez a képzés három részből állt. 1. Meg kellett tanulniuk a babiloniak nyelvét és írását. 2. Abból az ételből kellett enniük, és abból az italból kellett inniuk, ami a király asztalára került. 3. Új nevet kaptak, ami azt jelentette, hogy a babiloniak vallását is meg kellett ismerniük. Dániel a három júdeai fiúval együtt elhatározta, hogy a képzésnek a második részét nem teljesítik. Nem szeretnének enni abból az ételből, és inni abból a borból amit a király fogyaszt. Ők csak a tiszta állatok húsából ehetnek, a király asztalára pedig mindenféle más étel és ital is odakerül. Honnan van bennük ez a tudatos viselkedés? Ez a törvényismeret, és ennek a kompromisszum nélküli megtartása? Dániel naponta háromszor imádkozik Istenéhez, még akkor is, amikor ezért kiéheztetett oroszlánok elé akarják vetni őt. Hananjá, Misáel és Azarjá a három fiatal júdeai nem borul le a bálványszobor előtt még akkor sem, amikor a tüzeskemence már nyitva áll előttük. Honnan van bennük ez a hűség népük

Istene felé? Ez a töretlen bizalom az Úrban? Honnan van bennük ez az engedelmesség? Imádság, bölcsesség, istenfélelem, tisztelet, alázat, bizalom, engedelmesség. Mindezek mélyen ott voltak Dániel Hananjá, Misáel és Azarjá szívében. Nem halványodtak el az új otthonukban, nem koptak ki az idő múltával, nem cserélték le más értékekkel az átképzés során. Nevüket megváltoztathatták, házukat elvehették, idegen nyelvű iskolába írathatták őket, de szívükben ezeket az értékeket nem tudták megváltoztatni, nem tudták átformálni, nem voltak képesek eltüntetni. Ezek ott voltak mélyen és biztosan a szívükben. Imádság, bölcsesség, istenfélelem, tisztelet, alázat, bizalom, engedelmesség. A tábor hét csoportjának a neve. Ott szerepel a gyermekek névjegykártyáján, ott van a munkafüzetük első lapján és ott van felírva néhány csoportnak a zászlóján is. Viszont ez több mint csoportnév. Mi azon munkálkodtunk, azért imádkozunk, és azt kérjük, hogy ott legyen felírva a gyermekek szívében is. Bárhová mennek, bármilyen körülmények között élnek, Istenhez, egyházunkhoz, magyar reformátusságukhoz való tartozásuk azt jelentse, hogy szívük mélyén kitörölhetetlenül ott van felírva az imádság, bölcsesség, istenfélelem, tisztelet, alázat, bizalom és engedelmesség. Úgy mint Dánielnek. Isten segítse őket ebben! Orémus Zoltán a kassai gyülekezet lelkipásztora, esperes

Sugaracska 2014

3


Napsugár

1. nap

A jó barátság kulcsa: Isten igéjének megtartása A gyors hétfő reggeli regisztráció után, mikor már mindenki trikóján ott függött a kis névjegykártya, csoportonként elindultunk a templomba, és nem sokkal később fel is csendültek a régi kedvenc dalocskák. Az első bibliai történet négy jóbarátról szólt, akik már az első napi történetben is az Isten igéjéhez való hűségükről tettek bizonyságot (Dániel 1. könyve). A közös mesélést, éneklést, imádkozást követően csoportonként folytattuk a beszélgetést, és minden csoport elkészítette aranyigés csapatzászlóját.

Gyerekek, ki szokott lefekvés előtt imádkozni?

A zászlókészítésben mindenkinek benne volt a keze. A zászló szövege: LEGYETEK JÓZANOK, VIGYÁZZATOK, MERT ELLENSÉGETEK AZ ÖRDÖG, MINT ORDÍTÓ OROSZLÁN JÁR SZERTE, KERESVE, KIT NYELJEN EL: ÁLLJATOK ELLENE A HITBEN SZILÁRDAN. (1PÉTER 5, 8-9)

Délelőtt még beindult néhány foglalkozás: zöldségek, gyümölcsök neveit lehetett megtanulni angolul Judittal és Deniszával, Orémus Zoltán esperes úr héberül tanítgatta az érdeklődőket, és Csilla nénivel zoknibábokat készíthettek az ügyeskezűek.

4

Fénysugár gyermektábor


Napsugár

A képen a fiúk a héber nyelvet tanulmányozzák. Mindenki megtanulhatta, hogy ezen a nyelven íródott eredetileg a Biblia. Egy kedves dalt is megtanultunk: Shalom, chaverim, Shalom, chaverim, Shalom, shalom; L’hitra’ot, L’hitra’ot. Shalom, shalom.

A finom paradicsomleves és rántottkarfiol után következett az ünnepélyes zászlófelvonás és fogadalomtétel. (A fogadalomtétel szövege a 14. oldalom). Együttműködésünket, ügyességünket a csipeszes-néma játékban mérhettük föl, amit Drenkó Zoltán bácsi most még csak dícséretesre, azaz 2 értékelt.

Én .... a .... csoport tagja fogadom, ...

A délután folyamán Marikával zsiráfokat lehetett készíteni, és sor került a várva-várt számháborúra is. Négykor a istentisztelettel fejeztük be első valóban fénysugárral teli napunkat, ahol a Tisztelet csapat tajgai megtanították nekünk a következő igét:

Cssss....!!!! Hangtalanul is tudunk ám játszani!

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, ha megtartja ígédet. (Zsolt. 119,9) Végezetül pedig megismerkedtünk idei missziós történetünk főszereplőjével, Larsszal, és elénekeltük a hagyományos Ó, terjeszd ki kezdetű esti dalt.

Elkezdődött már a játék?

Sugaracska 2014

5


Napsugár

2. nap

A jó barátság kulcsa: Istenbe vetett bizalom A tábor második napját Dániel második könyvvével kezdtük, ahol olyan komoly fogalmakkal talákozhattunk, mint az alázat és a bizalom. Bizony, Dániel alázatos volt és minden hitét Istenbe vetette, így tudta elmondani és megfejteni Nabukadneccar álmát. Később a parókiáról átsétáltunk a Mesterségek utcájára meglesni a kovács bácsit munkája közben. Mivel ismét gyönyörű napsütéssel lettünk megáldva, megtölthet- A kicsik el is játszották a történetet. tük a vizeslufikat és kezdődhetett a luficsata, ahol, mint mindig, most is a legjobb harcosok lettek a legvizesebbek. Éhes bendőinket zöldséglevessel és szalonnás, paradicsomos csirkemellel töltöttük meg, majd újra elővettük a csipeszeket és némán, egyhelyben állva adogattuk őket tovább a megfelelő csipeszházakig házakig. Ám talán nagy meleg nem tett jót mindenkinek, s a keddi játék csak jóra, Messziról figyelve is érdekes volt a kovácsműhely. azaz 3 sikerült. Uzsonnáig fel lehetett mondani mutogatással az előző napi igéket, amit Dóra néni matricákkal jutalmazott, kézműveskedni lehetett Deniszával és Marikával, viking sakkot játszani Mikivel, és egy állomásos játékot is játszottunk csoportonként Csilla néni vezetésével. Meg kellett keresni a helyes utat a mocsáron keresztül,

6

Fénysugár gyermektábor

Ki tudja jobban átdobni a lufikat?


Napsugár

lábakat, kezeket kellett számolnunk, ping-pong labdát kanálban hurcoltunk, ugróiskolán versenyeztünk más csapatokkal... Ezzel hamar el is szaladt az idő, s újra a négy órai záróistentiszteleten találtuk magunkat a templomban szüleinkkel. Az Istenfélelem csoport az Igéd lámpás c. kedvelt dalocskánk dallamára gyakorlta be az új igét, hogy mindenki könnyen megtanulhassa:

Pingvinhajtogatás

Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az Ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. (János első levele 5,14) Ki tud átjutni a mocsáron?

Ezután a missziós történet második felvonását láthattuk, majd Drenkó Zoltán bácsi a reggeli bibliai történetre is utalva a következő igével kívánt mindenkinek szép estét és szép álmokat:

Lars ma börtönbe került. De mi lesz ezután?

AKIT AZ ÚR SZERET, ANNAK ÁLMÁBAN IS ÁD ELEGET. (ZSOLT. 127,3B)

Sugaracska 2014

7


Napsugár

3. nap

A jó barátság kulcsa: Az igaz istentisztelet

Nabukadneccar 75 méter magas aranyszobrot építtetett, hogy borulajanak le előtte...

A csoportos beszélgetések után busszal indultunk a Čičky nevű játszótérre, ahol míg sütött a napocska röpizni, mászókázni, focizni, hintázni lehett. Mire megjött az eső behúzódtunk a fatetejű fillagória alá, ahol Dániel anyanyelvén, tehát héberül és más idegen nyelveken tanultunk meg néhány dalocskát. Ilyen nyelvek voltak a szlovák, az angol, a német, a francia és a latin dalok (15. oldal).

Ki szeretne forgatni minket?

8

Fénysugár gyermektábor

Hogyan választunk barátokat? Csak „focibarátok” és „focinéző barátok” lehetünk? Összeköthet vajon maga Isten bennünket? Biztosan, hiszen szerda reggeli történetünk három jó barátról szólt, akiket éppen igaz istentiszteletük kötött össze. Sadrak, Mésak és Abedengó bátorságát és Istenük nagyságát látva Nabukadneccar király is leborult. A tüzes kemece csodáját Dániel 3. könyvében találhatjuk meg.

A nagylányok


Napsugár

Ebéd után még esőkabátban is körbeszaladgáltuk a játszóteret, majd indultunk vissza a parókiára. Itt a csoportvezetők értékelték a csapatok munkáját 1,2 vagy 3 szalagot kötve a zászlókra. És immár haramadszor játszottuk csipeszes-néma játékot, ami most már majdnem tökéletes lett. Milyen jó, hogy ilyen sokféle nyelven tudjuk dícsérni az Urat!

Értékelésünk: 1. Az eseménydús nap egyik fénypontja pedig még csak következett: nutellás kalács uzsonnára.

A finom fürjlevest és a grillezett husit krumplival és zöldséggel még esőkabátban is mosollyal fogyasztottuk. Peti! Hát, a többieknek nem is hagysz? A záróistentiszteleten a Bizalom csoport megtanította nekünk és szüleinknek ezt az igét:

Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett és megmenti őket. (Zsoltárok könyve 34,8) Sugaracska 2014

9


Napsugár

4. nap

A jó barátság kulcsa: A tiszta lelkiismeret Az esős szerda után egy eleinte még borongós napra ébredtünk, de délutánra gyönyörűen kisütött a nap, s újra élvezhettünk a fénysugarakat. Reggeli történetünk Nabukadneccar király álmáról szólt. S már a nap elején megtanultuk az Alázat csoport segítségével a következő tanúlságos igét:

Mert mindenki, aki fölmagasztalja magát megaláztatik, aki pedig megalázza magát fölmagasztaltatik.

...fölmagasztaltatik.

(Lukács ev. 18,14) A csoportos beszélgetéseket és a tízórait követően mindenki ked- Mit rajzoljunk még a városkánkba? vére válogathatott a különböző kézműves foglalkozások, labdajátékok és métázás közül. Csilla nénivel kicsik és nagyok közösen festhették meg Pitypang, a hiú oroszlán otthonát. Ebédre igazi különlegességet kaptunk: borscs és lasagna, a Garfield kedvence :-). Kapd el! Arra fuss!

10 Fénysugár gyermektábor


Napsugár

Délután utoljára sorakoztunk föl a parókia udvarán és játszottuk a csipeszes játékot, ami most már tökéletes lett. Mindenki megtanulta, hogyan lehet együttműködni mutogatással, arckifejezésekkel. Ezután a nagyok kivonultak a parkba számháborúzni, a kisebbek és a lányok katicabogarakat készítettek Deniszával és fa alapra cérnavirágokat varázsoltak Inge nénivel. De a katicabogaraknak valahol lakni is kell, gondolta néhány fiúcska a legkisebb Engedelmesség csoportból, s a diófa alatt várat és katicaistállót építettek.

Minden csipesz eljutott a helyére? Uzsonna után pedig következett a Ki Mit Tud?, ahol minden bátor vállalkozó bemutathatta, hogy milyen különleges talentumot kapott Urunktól. Ezekkel a gyönyörű dalokkal, versekkel váltunk el, Zoli bácsi, pedig emlékeztetett minket, hogy men�nyire fontos az Úr előtt való leborulás, hogy meglássuk az Ő hatalmas szeretetét és kegyelmét.

Te milyen színekből szeretnél virágot?

A Ki Mit Tud? résztvevői:

Tóbiás Zsombor

Varga Norbert

Köteles Lilla

Tóth Kilián

Krcho Bori

Gáspár Angéla és Fülöp Emese Fülöp Orsi

Labuda Kriszti és Gablyasz Lilla

Erdélyi Marci Csala Bence és Tóbiás Zsombor

Sugaracska 2014

11


Napsugár

5. nap

A jó barátság kulcsa: Építsük egymás és magunk jó hírnevét Mené mené tekél ú-parszin. Ez a rejtélyes írás jelent meg Bélsaccar király lakomáján (Dániel 5. könyve), aki saját megát dicsőítette, és már nem emlékezett, hogy apja, Nabukadneccar, leborult az élő Isten előtt. Csak Dániel tudta megmagyarázni a rejtélyt: megméretett, könnyűnek találtatott és feloszlatott. Dániel és társai tovább éltek (és élnek a mi szíveinkben is), Bélsaccar viszont még aznap meghalt. A nagyfiúk Bölcsesség csoportja frappánsan megtanította nekünk a napi igét:

Többet ér a jó hírnév, a nagy gazdagságnál, a jóindulat jobb az ezüstnél és az aranynál. (Péld. 22,1) A tanúlságos történet után Bibliaismereti Vetélkedő következett. A gyerekek négyes csoportokat alkottak, és egy feladatlapot oldottak meg, amely Dániel első 5 könyvével foglalkozott. Segédeszközül a Bibliát kapták. A legkisebbeknek is akadt feladat minden csoportban, hiszen rajzolni is kellett és a végén minden csoport elénekelte kedvenc tábori énekét. Tízórai után pedig indulhattunk a városi kincskeresésre. A nagyobb csoportoknak egy rejtvényt kellett megoldaniuk, a kisebbek egyszerűbb rajzolós, éneklős, ugrálós feladatokat kaptak. Miután minden csapat sikeresen visszatért a parókia udvarára, kezdődhetett a kincsesláda kinyitása. 3 kaput kellett megnyitnunk előtte.

12

Fénysugár gyermektábor

A legnagyobbak is szívesen mutogattak.

Minden kérdésre megtaláltátok a választ?

Rajzoljuk a templomot. :-)


Napsugár

Az elsőt Zoltán bácsi nyitotta meg, a másodikat, ami egyben a rejtvény megfejtését, ami a Példabeszédek könyve 2, 1-5 igeszakasz elolvasása volt, minden csapat képviselője felolvasta. A harmadik ajtót pedig az ige olvasása közben mindenki kinyithatta szívében.

...úgy kutatod, mint az elrejtett kincset...

Ki emlékszik arra, hogy mi történt Dániellel?

Fel barátim drága Jézus zászlaja alatt.

Alaposan megéhezve ültünk le utolsó közös ebédünkhöz, ami zöldségleves és rántott husi volt krumplival. És még mindig volt idő bábszínházat játszani Pitypang oroszlánról, számháborúzni, felidézni a héten tanult történeteket. Uzsonna előtt, alatt, után még összeültünk egy rövid csoportos beszélgetésre, hogy közösen visszaemlékezzünk hetünk legszebb pillanataira. A záróistentiszteleten Dóra néni kiértékelte a Bibliaismereti Vetélkedőt. Íme a dobogósok: 1. hely: Óvári Gergő, Pásztor Kriszti, Gáspár Angéla, Faber Levente 2. hely: Vajányi Viki, Tóth Kori, Köteles Lilla, Majláth Julcsi 3. hely: Kisiday Filip, Barta Flóri, Pollag Illés, Erdélyi Marci A többi 11 csapat a 4. helyen végzett. Minden csapat megkapta az utolsó szalagokat, és megtudhattuk, mi történt végül Lars Skrefsruddal a missziós történetben. Búcsúzóul a sok-sok ige mellé még egy igeverset kaptunk tarisznyáinkba, hogy az is kulcs legyen barátságainkban:

NEM TI VÁLASZTOTTATOK ENGEM, HA NEM ÉN VÁLASZTOTTALAK TITEKET, ÉS ÉN RENDELTELEK TITEKET, HOGY TI ELMENJETEK ÉS GYÜMÖLCSÖT TEREMJETEK, ÉS A TI GYÜMÖLCSÖTÖK MEGMARADJON; HOGY AKÁRMIT KÉRTEK AZ ATYÁTÓL AZ ÉN NEVEMBEN, MEGADJA NÉKTEK. (JÁNOS 15,16)

Sugaracska 2014

13


Fogadalomsugár A tábori zászlók fölhúzásakor elhangzott fogadalom:

Én ........... a ............ csoport tagja fogadom, hogy a tábornak hűséges és engedelmes tagja leszek. Istenhez alázatosan imádkozom. Vezetőimet és szüleimet engedelmesen meghallgatom. Isten üzenetére csendben figyelek. Az igéket szépen megtanulom. Az úton rendezetten és szépen viselkedem. A kijelölt területet engedély nélkül el nem hagyom. Csoportomat mindenben segítem és biztatom. A tábor minden napján szépen viselkedem. Isten engem úgy segéljen!

14 Fénysugár gyermektábor


ZENEsugár Kedden zivatar kapott el miket Čičkyn, és kénytelenek voltunk menedékbe vonulni, de ennek köszönhetően különleges dalokat tanulhattunk meg. Itt találhatjátok valamennyi szövegét:

Boh je Boh je dobrý, Boh je dobrý, On ma dobrý, miluje .

an ocean, I’ve got love like an ocean, I’ve got love like an ocean, I’ve got love like in my soul.

, askodjál m l a d d o Ne agg enedre fel. nézz Ist l, rád és táplá z á h u r l Ő fe visel. gondot Ő z ég és irály, a d Dicső, k vünk tie í z S . a r a föld u k is ura! a n n a y g lé

Laudate Dominum, Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluja

Nous t’adorons, nous t’aimons tendre Pè re Glorifie ton nom sur la terre Glorifie ton nom, glorifi e ton nom Glorifie ton nom sur la terre

ch erlösen. Gott ist die Liebe, er mi bt auch mich. Gott ist die Liebe, er lie mal. D’rum sag ich‘s noch ein bt mich auch. Gott ist die Liebe, er lie

Sugaracska 2014

15


morZsasugár Tábori élményeim Nagyon jó ebbe a táborba járni, mert mindenki kedves, jó, segítőkész és nagyon összetartó. A foglalkozások is szuperek, és sok jó igét tanulunk a Bibliából. Az aranyigék küzül a 3. napi tetszett a legjobban, a bibliai történetek közül a legtanulságosabb a három barát története volt, akik “ha Isten nem tenné is”, akkor sem hódoltak volna meg szobor előtt. Nekem 5 jó barátom van itt, és nagyon jól érezzük magunkat. Szerintem ebből a táborból minden élmény, ima és ige megmarad egy életre a szívünkben. A vezetők is jófejek, türelmesek és figyelmesek. Fülöp Emese, 2014.7.10.

A Bizalom csillaga

Jól elbújtam?

16 Fénysugár gyermektábor

Kicsik, együtt.

Készül a finom uzsonna...

nagyok


morZsasugár Táborozó ké rdése: Hol van Dóra néni és Dóra bác

si? (Dr.enkó

? a tábor olyan en volt y rú il o m b , á h - Gergő s a szám hoz kötheé fi lu s á - A vize mi csak Kass ,a élmény tő...

masszírozás

nat Méta utáni vo

Zoltán bácsi

ra utalva)

- Bölcsesség csoport, van valamilyen vicces sztoritok a csoportos beszélgetésekről? - Nálunk, csak okosak vannak.

Rákóczi is örömmel ha llgatta Dániel történeteit

Kicsi imádságok

Morzsák a legkisebb csoportból Misa fut, fut, fut... A csoportvezető: Misa várj meg minket! Misa: De nem tudok megállni... Misa a nap végére nagyon fáradt lett, álló helyzetéből dőlt el. Judit néni: Misa, megfoglak! Misa: De én 20 kg vagyok.

Sugaracska 2014

17


mIssZIÓs-sugár

Lars Skrefsrud élete Lars szegény családba született, de nagyon szeretett olvasni és verseket írni. Tizenéves korában elkerült otthonról, és kovácsinasnak szegődött el. Nem sokkal később rossz társaságba keveredett, s fokozatosan elfelejtette édesanyja szavait a gondoskodó és szerető Istenről. Egy éjszaka barátaival részegen betörtek egy boltba, de Larsot elfogták, és három évre börtönbe zárták. A börtönben több nyelven megtanult, újra kezébe vette a Bibliát. Anna barátnője többször meglátogatta, s újabb olvasnivalókat hozott neki. Egyszer egy misszionáriusról olvasott, aki Indiában hirdette az evangéliumot. Lars is elhatározta, hogy ha kiszabadul a börtönből ő is Indiába utazik. Így is lett. Elvégzett egy bibliaiskolát, újabb nyelveket tanult, feleségül vette Annát, s néhány év múlva India felé hajózott. Indiában több törzs nyelvével ismerkedett meg, hirdette az Úr igéjét. Az egyik legérdekesebb kapcsolata a szantálokkal alakult ki, akikhez Hans Péter barátjával látogattak el először. Ez lenne hát Lars Skrefsrud kalandos élete, amely minket is ösztönözhet arra, hogy Urunk küldöncei legyünk. Gyakran nem is kell egészen Indiáig utaznunk.

18 Fénysugár gyermektábor

Az idei táborban esténként egy norvég misszionárius életének fontos állomásait mutatta be a missziós csoport. Köszönjük Rékának és az Alázat csoport tagjainak, hogy a hét három estéjén megismertettek minket Lars Skrefsruddal.


CsoporTsugár Istenfélelem csoport Fodor Dani Csala Bence Erdélyi Marci Gablyasz Lilla Tóth Kori Labuda Kriszti Krcho Bori

Csoportvezetők: Orémus Éva és Zoltán

Bizalom csoport Ádám Szabi Dávidko Olivér Urbán Oszi Kisiday Filip Amiri Menesh Amilla Fülöp Emese Vajányi Viki

Csoportvezető: Nyéky Miki

Bölcsesség csoport Kovács Áron Faber Benedek Labuda Gábor Tóbiás Zsombor Ádám Tomi Tóth Flóri

Csoportvezető: Nyírő Gábor

Alázat csoport Druga Zsuzsa Gabera Eszter Svajko Bella Balázs Biti Fülöp Orsi Gáspár Angéla Köteles Lilla

Csoportvezető: Galovics Réka

Sugaracska 2014

19


20 Fénysugár gyermektábor

Sugaracska 2014  
Sugaracska 2014  

A 2014-ben a Kassai Reformátuds Gyülekezetben megrendezett Fénysugár Gyermektábort összefoglaló lap

Advertisement