Page 1

Håmsø Patentbyrå Profilmanual 2019


Håmsø profilmanual

Side 2

1.0 - Grafiske elementer Logo 3 Logo med klaringsområde 15 Logobruk 18 Feil bruk av logo 20 Fargepalett 22 Typografi 23 Støttegrafikk 26

2.0 - Trykksaker Visittkort 28 Brevark - eksempel 29 Roll up - eksempel 30 Konvolutter - eksempel 31 Stillingsannonse - eksempel 32

3.0 - Elektroniske maler Mal presentasjon, Microsoft PowerPoint 34 Mal for brevark Microsoft Word 35


Logo

Håmsø profilmanual

Symbol

Navnetrekk

Side 3

Hovedlogoen til Håmsø Patentbyrå AS består av et symbol og navnetrekket, hvor symbolet er plassert til venstre for navnetrekket. Det er også utviklet en logo med rom for undertekst, her vist til venstre. En alternativ logo består av de samme elementene, men navnetrekket er her plassert under symbolet.

Undertekst

Størrelsesforhold og plassering mellom delene av logoene skal være som vist i denne profilmanualen. Det er på ingen måte lov å gjøre endringer eller variasjoner utover dette.


Hovedlogo

Håmsø profilmanual

Side 4

Hovedlogoen til Håmsø Patentbyrå består av et symbol og navnetrekket hvor symbolet er plassert til venstre for navnetrekket. Størrelsesforhold og plassering mellom delene av logoene skal være som vist i denne profilmanualen. Det er på ingen måte lov å gjøre endringer eller variasjoner utover dette. Filnavn: Håmsø logo horisontal


Hovedlogo med undertekst

Håmsø profilmanual

Side 5

Hovedlogoen til Håmsø Patentbyrå AS består av et symbol og navnetrekket, hvor symbolet er plassert til venstre for navnetrekket. Det er også utviklet en logo med rom for undertekst, her vist til venstre. Størrelsesforhold og plassering mellom delene av logoene skal være som vist i denne profilmanualen. Det er på ingen måte lov å gjøre endringer eller variasjoner utover dette. Filnavn: Håmsø logo horisontal med undertekst


Hovedlogo negativ

Håmsø profilmanual

Side 6

Negativ versjon av hovedlogo til Håmsø Patentbyrå. Denne varianten av logoen skal benyttes på sort/mørk bakgrunn. Brukes også på foto, dersom logo plasseres på en mørk del av fotografiet. Størrelsesforhold og plassering mellom delene av logoene skal være som vist i denne profilmanualen. Det er på ingen måte lov å gjøre endringer eller variasjoner utover dette. Filnavn: Håmsø logo horisontal negativ


Hovedlogo negativ med undertekst

Håmsø profilmanual

Side 7

Negativ versjon av hovedlogo til Håmsø Patentbyrå med undertekst. Denne varianten av logoen skal benyttes på sort/ mørk bakgrunn. Brukes også på foto, dersom logo plasseres på en mørk del av fotografiet. Størrelsesforhold og plassering mellom delene av logoene skal være som vist i denne profilmanualen. Det er på ingen måte lov å gjøre endringer eller variasjoner utover dette. Filnavn: Håmsø logo horisontal med undertekst negativ


Hovedlogo sort / hvit

Håmsø profilmanual

Side 8

Sort og hvit versjon av logo er også tilgjengelig. Denne logovarianten skal kun benyttes når ingen annen variant av logoen kan brukes. Dette er ikke så ofte nå til dags ettersom faks og sort/hvit trykking så godt som ikke er i bruk lenger. Størrelsesforhold og plassering mellom delene av logoene skal være som vist i denne profilmanualen. Det er på ingen måte lov å gjøre endringer eller variasjoner utover dette. Filnavn: Håmsø logo horisontal hvit Håmsø logo horisontal sort Håmsø logo horisontal med undertekst hvit Håmsø logo horisontal med undertekst sort


Hovedlogo med alternative undertekster

Håmsø profilmanual

Side 9

Det er også utviklet flere varianter av logo med forskjllige undertekster. Alle variantene er å finne med samme fargevarianter som hovedlogo. Undertekster tilgjengelig: IP – rådgiving IP-tjenester IP services Beskytter dine innovasjoner www.patent.no Filene har egne mapper navngitt med gjeldende undertekst


Sekundærlogo

Håmsø profilmanual

Side 10

Sekundærlogoen til Håmsø Patentbyrå består av et symbol og navnetrekket, plassert under hverandre. Størrelsesforhold og plassering mellom delene av logoene skal være som vist i denne profilmanualen. Det er på ingen måte lov å gjøre endringer eller variasjoner utover dette. Filnavn: Håmsø logo


Sekundærlogo med undertekst

Håmsø profilmanual

Side 11

Sekundærlogoen til Håmsø Patentbyrå AS består av et symbol og navnetrekket, plassert under hverandre. Det er også utviklet en logo med rom for undertekst, her vist til venstre. Størrelsesforhold og plassering mellom delene av logoene skal være som vist i denne profilmanualen. Det er på ingen måte lov å gjøre endringer eller variasjoner utover dette. Filnavn: Håmsø logo med undertekst


Sekundærlogo negativ

Håmsø profilmanual

Side 12

Negativ versjon av sekundærlogo til Håmsø Patentbyrå. Denne varianten av logoen skal benyttes på sort/mørk bakgrunn. Brukes også på foto, dersom logo plasseres på en mørk del av fotografiet. Størrelsesforhold og plassering mellom delene av logoene skal være som vist i denne profilmanualen. Det er på ingen måte lov å gjøre endringer eller variasjoner utover dette. Filnavn: Håmsø logo negativ


Sekundærlogo negativ med undertekst

Håmsø profilmanual

Side 13

Negativ versjon av sekundærlogo til Håmsø Patentbyrå med undertekst. Denne varianten av logoen skal benyttes på sort/ mørk bakgrunn. Brukes også på foto, dersom logo plasseres på en mørk del av fotografiet. Størrelsesforhold og plassering mellom delene av logoene skal være som vist i denne profilmanualen. Det er på ingen måte lov å gjøre endringer eller variasjoner utover dette. Filnavn: Håmsø logo med undertekst negativ


Sekundærlogo sort / hvit

Håmsø profilmanual

Side 14

Sort og hvit versjon av sekundærlogo er også tilgjengelig. Denne logovarianten skal kun benyttes når ingen annen variant av logoen kan brukes. Dette er ikke så ofte nå til dags ettersom faks og sort/hvit trykking så godt som ikke er i bruk lenger. Størrelsesforhold og plassering mellom delene av logoene skal være som vist i denne profilmanualen. Det er på ingen måte lov å gjøre endringer eller variasjoner utover dette. Filnavn: Håmsø logo hvit Håmsø logo sort Håmsø logo med undertekst hvit Håmsø logo med undertekst sort


Hovedlogo med klaringsområde

Håmsø profilmanual

X

X

X X

X

X

X X X

X

Side 15

Logoen skal alltid, og uansett bruksområde, ha luft rundt seg (klaringsområde) som vist på denne siden. Riktig mengde clear space beregnes fra x-høyden i navnetrekket som vist til venstre. Mengden clear space varierer i direkte proposjon til logoens størrelse. Ingen andre objekter kan forekomme innenfor dette området. Logoen bør aldri bli forstyrret av eller koblet sammen med andre elementer som reduserer dens tydelighet og lesbarhet.


Håmsø profilmanual

Sekundærlogo med klaringsområde

X

Side 16

Logoen skal alltid, og uansett bruksområde, ha luft rundt seg (klaringsområde) som vist på denne siden. Riktig mengde clear space beregnes fra x-høyden i navnetrekket som vist til venstre. Mengden clear space varierer i direkte proposjon til logoens størrelse. Ingen andre objekter kan forekomme innenfor dette området. Logoen bør aldri bli forstyrret av eller koblet sammen med andre elementer som reduserer dens tydelighet og lesbarhet.

X

X

X

X


Sekundærlogo med klaringsområde

Håmsø profilmanual

X

Side 17

Logoen skal alltid, og uansett bruksområde, ha luft rundt seg (klaringsområde) som vist på denne siden. Riktig mengde clear space beregnes fra x-høyden i navnetrekket som vist til venstre. Mengden clear space varierer i direkte proposjon til logoens størrelse. Ingen andre objekter kan forekomme innenfor dette området. Logoen bør aldri bli forstyrret av eller koblet sammen med andre elementer som reduserer dens tydelighet og lesbarhet.

X

X

X

X


Logobruk

Håmsø profilmanual

Side 18

Lys bakgrunn Logo kan plasseres på bilder som vist på det øverste bildet. Hovedprinsippet er at det må sikres kontrast mellom logo og bakgrunnen. Logo skal alltid være tydelig og godt synlig.

Mørk eller urolig bakgrunn Samme regel gjelder for mørke flater, man skal alltid etterstrebe god kontrast mellom logo og bakgrunn. Om en ikke kan oppnå nok kontrast kan man benytte støtteflater som vist på neste side.


Logobruk

Håmsø profilmanual

Side 19

Urolig bakgrunn Om man ikke kan oppnå nok kontrast mellom bilde og logo, må man benytte støtteflater for å fremheve kontrast mellom logo og bakgrunn. Logo skal alltid være tydelig og godt synlig.


Feil bruk av logo

Håmsø profilmanual

Side 20

Til venstre vises eksempler på ulovlig bruk av logo. I disse tilfellene er det ikke nok kontrast mellom bakgrunn og logo. Om logo skal kunne benyttes på bilder eller farget bakgrunn må det alltid sikres at det er nok kontrast mellom logo og bakgrunn sik at logo framstår tydelig og lett synlig. (se side 16)


Håmsø profilmanual

Feil bruk av logo

Størrelsesforholdet må ikke endres

Logoen skal alltid være vannrett

Proporsjonene må ikke endres.

Størrelsesforhold og plassering mellom elementene i logoen skal være som vist i denne profilmanualen. Det er på ingen måte lov å gjøre endringer eller variasjoner utover dette. Det er heller ikke lov å bruke andre fargevariasjoner enn beskrevet i denne profilmanualen. Disse retningslinjene gjelder for alle versjoner av logoen.

Logoen skal alltid ha luft rundt seg (se side 4)

Symbolet skal aldri stå på høyre side av navntrekket

Ulovlig fargebruk

Side 21


Fargepalett - logofarger

Hümsø profilmanual

Side 22

Hovedfargen i logoen er som vist til venstre. I alle tilfeller der logoen er gjengitt, skal disse fargene benyttes. Det er ikke lov ĂĽ bruke prosentsatser av denne eller noen andre farger i selve logoen.

C M Y K C: 0 M: 78 Y: 100 K: 0

60%

60%

40%

40%

20%

20%

10%

10%

R G B R: 252 G: 76 B: 2

PMS 1655 C HEX #fc4c02 RAL 2004

C M Y K C: 0 M: 0 Y: 0 K: 90

R G B R: 60 G: 60 B: 60

CMYK Ved tradisjonell 4-fargetrykk, brukes fargesammensetningene beskrevet til venstre. RGB RGB benyttes for gjengivelse i digitale medier. Fargekoder finnes til venstre. Pantone Ved trykking i spesialfarger brukes PMSfargekodene gjengitt til venstre. PMS P 179-14 C


Typografi

Håmsø profilmanual

abcdef gh ij kl mn o p q rs t u v w xy z æ ø å A B C DE FG H I J K L MN O P QR S T U V W X YZ ÆØ Å 1 2 34 5 6 7 8 9 0 “ ” $ & % ( ) ? * @ Qui cks and L i g ht

a bcdefg h i jkl m n o p q r s t u v w x y z æ ø å A B C DE FG H I J K LMN O P Q R S T U VW XYZ ÆØ Å 1 2 3 456 7 8 9 0 “ ” $ & % ()?* @ Quic ks a n d Regu la r

a b cd e f g hi j kl m n opqrs t u v w x yz æø å AB CDE FG H I J KL M N O P Q R S T U V W X Y ZÆØ Å 123 45 6 7 8 9 0“”$ & % ()? * @ Quic ks an d M e di u m

a b cd e f g h i j kl m n op q r s tu v w xy z æ øå AB C DE FGH I J KL M NO P Q R S T U V W X Y Z ÆØÅ 1 2 3 4 5 678 9 0“ ” $ & % ( ) ? * @ Quicks a n d Bold

Side 23

Ved profilering skal Quicksand benyttes som hovedtypografi. Fonten inneholder flere snitt (light, regular, medium og bold) som alle kan benyttes. Til intern bruk, hvis brukeren ikke har Quicksand, skal tilleggskriften Calibri benyttes i stedet (se neste side).


Typografi, tilleggsskrift

abcdefghij klm nopqrstuv wxyzæøå AB CDEFGHI J KLMNOPQRSTUVWX YZÆØ Å 1 234567890“”$&%()? *@ C a l i bri Reg u l a r

a b c d efghi jkl mnopqrstuv wxyzæ ø å A BCD EFGHIJ KLMNOPQ RSTUVWX YZ Æ Ø Å 1 234567890“”$&%()? *@ Calibri Bo l d

Håmsø profilmanual

Side 24

Som tilleggsskrift skal Calibri brukes. Calibri er en lett lesbar skrift som finnes på nesten alle PC-er, og er velegnet for skjermpresentasjon og Internett.


Typografi, tilleggsskrift

a b cdefghij klm nop qrs tuvwxyzæø å AB CD E FGHI JK LM NOP QRSTU V W XY Z Æ ØÅ 1234567890“”$&%()?*@ Mer r iwe a ther L i ght

abc defghijklmnop qrs tuvwx y z æ ø å A BCD EFGHIJ KLMN OPQRS TU V W X YZ ÆØÅ 12345678 90“ ”$&%()?*@ Merriweat h er R eg u l ar

a bc d efg h ijklm nop qrstu v wxyzæ øå ABCDE FGHIJKLMN OP QRS TU V W XY Z ÆØ Å 1 23456 789 0“”$&%()? *@ Merriwea th er Bo l d

Håmsø profilmanual

Side 25

Som tilleggsskrift skal Merriweather brukes. Denne fonten er forbeholdt til bruk på overskrifter eller ingress hvor font er stor nok til å gi et tydelig og lesbart uttrykk.


Støttegrafikk

Håmsø profilmanual

Side 26

Illustrasjonen til venstre kan brukes som støttegrafikk og vannmerke i for eksempel trykksaker, presentasjoner og Internettsider. Illustrasjonen skal ikke gjengis i forbindelse med logoen på en slik måte at den kan virke forstyrrende.


Hümsø profilmanual

Side 27

2.0 - Trykksaker Visittkort 28 Brevark - eksempel 29 Roll up - eksempel 30 Konvolutter - eksempel 31 Stillingsannonse - eksempel 32


Håmsø profilmanual

Visittkort

Side 28

Det er utarbeidet InDesign-maler for Håmsø sine visittkort Visittkortets mål er: Bredde 85 mm x høyde 55 mm.

Håmsø Patentbyrå AS Vågsgaten 43 Postboks 171 4301 Sandnes

Magnus Østby Patentfullmektig

magnus.ostby@patent.no Tel: 918 45 157

I utarbeidelsen er det tatt høyde for lange navn, titler og e-postadresser.

Tel: 51 60 51 51 www.patent.no

Håmsø Patentbyrå AS

Magnus Østby

Norwegian Patent Attorney magnus.ostby@patent.no Tel: + 47 918 45 157

Vågsgaten 43 PO Box 171 N-4301 Sandnes Tel: +47 51 60 51 51 www.patent.no


Håmsø profilmanual

Brevark - eksempel

Side 29

Her vises eksempel på brevark. De består av en førsteside, samt innholdssider som vist på denne siden.

Håmsø Patentbyrå AS Vågsgaten 43, Postboks 171, 4301

Sandnes, Norway

|

Tel: +47 51 60 51 51

|

hamso@patent.no

|

www.patent.no


Håmsø profilmanual

Roll-up - eksempel

Her vises eksempel på roll up.

Vi beskytter dine innovasjoner

Håmsø Patentbyrå har erfaring og kunnskap for den beste forvaltningen av immaterielle rettigheter i inn- og utland.

Patent

Varemerke

Design

Et av Norges største byråer på patentsøknader Verdien av immaterielle rettigheter (IPR) er økende, og i mange bedrifter over 80 prosent. Det krever kunnskap og bevisstgjøring om disse verdiene.

www.patent.no

Side 30


Konvolutter - eksempel

Vågsgaten 43, Pb 171, 4301 Sandnes | hamso@patent.no | www.patent.no

Vågsgaten 43, Pb 171, 4301 Sandnes | hamso@patent.no | www.patent.no

Håmsø profilmanual

Side 31

Her vises eksempel på konvolutter med firmaprofilering. Størrelsene vist her er E6/5 og C5 med vindu.


Håmsø profilmanual

Annonsemaler - eksempler

Side 32

Her vises eksempel på stillingsannonse med firmaprofilering. Størrelsene vist her er A5. Håmsø patentbyrå ble etablert i Sandnes i 1950 av Borge Håmsø. I 2005 overtok sønnene Eivind og Gunnar Håmsø eierskapet og driften av selskapet. I 2019 kjøpte sju ansatte selskapet som nå drives som en partnerbedrift. Håmsø patentbyrå har et internasjonalt team med nærmere 40 ansatte fordelt på seks nasjonaliteter.

Håmsø Patentbyrå søker

Ny Medarbeider Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque egestas lorem sit amet ipsum gravida eleifend. Mauris iaculis urna quis magna fringilla, eu congue lectus venenatis. Nulla eleifend neque vel magna auctor, id fringilla nisl venenatis. Vestibulum eleifend facilisis massa, at laoreet magna feugiat et. Praesent ac lorem eget augue fermentum aliquet quis vitae tellus. Nulla eu molestie nunc. Quisque accumsan ultrices sem nec vestibulum. Sed pulvinar lorem non leo pulvinar, ullamcorper dictum justo iaculis. Mauris elit metus, congue nec rhoncus quis, commodo ut dolor.

www.patent.no/jobb

Vi anbefaler å legge komplett tekst på nettsiden under patent.no/jobb


Hümsø profilmanual

Side 33

3.0 - Elektroniske maler Mal, Microsoft PowerPoint Mal, brevark Microsoft Word

34 35


PowerPoint mal

Håmsø profilmanual

Side 34

Det er utviklet PowerPoint mal for Håmsø Patentbyrå. Malen inneholder 15 sidemaler som kan benyttes basert på type innhold som skal listes.

Beskyttet fra søknadsdato Patentsøknaden: Beskyttelsen begynner å gjelde allerede ved innlevering av patentsøknaden. Det betyr at hvis en konkurrent kopierer en patentsøkt løsning, så kan konkurrenten blir erstatningspliktig fra søknadstidspunktet, selv om patentet ikke blir innvilget før flere år senere.

Her kommer tittel på presentasjon

Slides tilgjengelig er:

Her kommer undertittel – forfatter eller lignende

PATENT: BESKYTTER DIN TEKNOLOGI ET EFFEKTIVT KONKURRANSEFORTRINN

Et av Norges største byråer på patentsøknader PATENT: BESKYTTER DIN TEKNOLOGI

• Verdien av immaterielle rettigheter (IPR) er økende, og i mange bedrifter over 80 prosent. Det krever kunnskap og bevisstgjøring om disse verdien • Immaterielle rettigheter (IP/IPR) er eksempelvis patenter, merkevarer og design. Mens verdien i et selskap historisk sett først og fremst var bygninger og produksjonsutstyr, er verdien av selskapene nå i hovedsak rettigheter og kunnskap. • Alle bedrifter bør derfor ha et bevisst forhold til sine immaterielle verdier. Håmsø patentbyrå tilbyr strategisk IP-rådgiving innen beskyttelse og forvaltning av immaterielle verdier tilknyttet patent, varemerke og design.

Skiller du deg ut?

Bruk profesjonell hjelp

• En oppfinnelse kan være meget avansert, eller den kan være enkel som bindersen. Felles for gode oppfinnelser er at de omfatter en teknisk løsning som kan utnyttes økonomisk.

• Et patent er et juridisk dokument med strenge krav til dokumentasjon. Patentkravene definerer hva du søker beskyttelse for, og presise og korrekte formuleringer er

Patent innvilges på tekniske nyskapninger, men også systemer, fremgangmåter og stoffer kan patenteres. Dersom oppfinnelsen ikke er vist offentlig utenfor bedriften, betraktes den vanligvis som ny. • Det er også en betingelse at den nye tekniske løsning er en oppfinnelse i lovens forstand, den må ha såkalt

derfor svært viktig. Det er dette som er vår spisskompetanse, og hvor Håmsø patentbyrå er i toppsjiktet. • Mange velger å skrive og innlevere søknaden selv, uten bruk av profesjonell hjelp. Ifølge Patentstyret får kun 1 av 10 som søker patent uten profesjonell hjelp innvilget patent. Patentstyret anbefaler derfor bruk av et patentbyrå, noe som

«oppfinnelseshøyde». Dette innebærer at løsningen må skille seg vesentlig fra hva som tidligere er kjent. Det er ingen betingelse at oppfinnelsen omfatter nye komponenter.

øker sannsynligheten for patent til ca. 40 prosent. Håmsø patentbyrå har gjennom mange år en suksessrate som er over 50 prosent.

Verden av IPR er stigende Overskrift • Litt forklarende tekst, kan kommer her om det er nødvengig. Hvis ikke kan man bruke en annen slide som kun viser overskrift og graf.

Components of S&P Market Value Diagramtittel

1.

Tittel og innhold

2.

Tittellysbilde

3.

Tittellysbilde med bilde

4.

Deloverskrift

5.

Deloverskrift med bilde

6.

To innholdsdeler

7.

To innholdsdeler - sammenligning

8.

Bare tittel

9.

Tomt

10.

Siste side, sitat, kontakt

11.

Bilde, heldekkende

12.

Stort bilde med tekst

13.

2 spalter, tekst og bilde

14.

2 spalter, tekst og 2 bilder

15.

2 spalter, tekst og tomt

6

5

4

3

2

1

0

Kategori 1

Kategori 2 Serie 1

Serie 2

Kategori 3 Serie 3

Serie 4

Kategori 4


Håmsø profilmanual

Word mal - enkel

Side 35

Her vises word mal emkelt opsett. Denne består av en førsteside, samt innholdssider som vist på denne siden.

Håmsø Patentbyrå AS Vågsgaten 43, Postboks 171, 4301

Sandnes, Norway

|

Tel: +47 51 60 51 51

|

hamso@patent.no

|

www.patent.no

Profile for hamso_patentbyra

Håmsø Patentbyrå profilmanual 2019  

Håmsø Patentbyrå profilmanual 2019  

Advertisement