Page 18

Vattnets kretslopp

1: GRUNDVATTEN PUMPAS UPP Mestadels av det kommunala vattnet i Bollnäs och Ovanåker är grundvatten, vilket pumpas upp ur marken genom borrade hål.

Vatten. Det är någonting som jag tror att de flesta av oss ofta tar för givet. Vatten att dricka, vatten att tvätta oss med, vatten till snabbmakaronerna. Men vad vet du egentligen om (det kommunala) vattnet som rinner i din kran? Vi har snackat med Ylva Jedebäck Lindberg, vd för Helsingevatten som är ett bolag ägt av Bollnäs och Ovanåkers kommuner, för att reda ut vattnets resa från att det pumpas upp ur marken till att det åter släpps ut i våra vattendrag. TEXT: MOA ÅHS ILLUSTRATION: ENVATO ELEMENTS & JONAS OLSSON

7: RENINGSVERK

Reningen av avloppsvattnet sker i reningsverk. Och det sker i tre steg. ”I våra reningsverk tillverkar vi inte dricksvatten, men vi gör det tillräckligt bra för att kunna släppa ut det i ett vattendrag, till exempel Ljusnan”, berättar Ylva.

8: MEKANISKT RENING

Det första steget i reningsprocessen är mekaniskt. Det innebär att vattnet filtreras genom ett galler för att fånga upp de största partiklarna, och sand för att fånga upp mindre partiklar.

18

9: KEMISK RENING

6: NER I AVLOPPET

I en spiralrörelse rinner avloppsvattnet nu ner i avloppet. En och samma ledning för ditt vatten och avlopp vidare till ett av kommunernas reningsverk.

Olika typer av kemikalier tillsätts till avloppsvattnet. Kemikaliernas syfte är att få små partiklar att klumpa ihop sig för att kunna tas åt sidan som avloppsslam. De flesta kemikalier innehåller aluminium som stannar i slammet tillsammans med partiklarna.

5: VATTEN I KRANEN

Nu har vattnet nått din kran och det är fritt fram att dricka, tvätta, spola och skölja. ”Vi har väldigt tur i våra kommuner för vi har bra källor till grundvatten som vi inte behöver göra mycket med och vi är heller inte så utsatta vad gäller vattenbrist under torra perioder. Men det finns helt klart en påverkan och man bör tänka på hur man använder sitt vatten. Helst inte till att vattna gräsmattan!”, säger Ylva.

10: BIOLOGISK RENING

Goda bakterier har byggts upp och förökats under en lång tid, de ”lever ” i de bassänger som hör till detta reningssteg. Här är det viktigt att flödet av avloppsvatten inte går för fort, för då kan bakterierna sköljas med ut i vattendragen.

11: UT I VATTENDRAGEN Vattnet lämnar nu renings­ verket och skickas ut i olika vattendrag. Vattnet som lämnar reningsverken ska vara av badvattens-­ kvalitet.

Profile for #Hälsingland

#Hälsingland Södra 2021-08  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded