Ljusdals tidning 2007-04

Page 7

Se upp i vår – elda förnuftigt

Peter Nystedt tipsar om vad man ska tänka på när man eldar.

Ecnl]Ze M^e )/.* & 0* *+ .* }ii^m Mbl Ç _k^ 13,)&*0 E k 13,)&*, Eng\a *,&*-

www.tryckfall.se

FOTO: OVE HANSEN

Nu är eldens tid här. Kasor och fjolårets gräs skall fjuttas på. Och visst, elda går för sig, men försiktighet är sannerligen en dygd. Sista april är i antågande. Den där dagen när kasorna flammar på många håll och kanter. Våren ska hälsas välkommen. Men det är nu långt ifrån så oskyldigt och lättsamt som man kan tro när man står där och beundrande ser hur lågorna reser sig mot skyn. Med eldandet följer nämligen ansvar, det gäller att ha koll på läget. För eldens kraft är nyckfull och kan i ett ögonblick förvandla fest till tragedi. På räddningstjänsten vet man vad som väntar. Våren innebär att folk plockar fram krattor och vattenkannor, fjolårets grådassiga gräs ska bort och lämna plats för det gröna och fräscha. Men oavsett gräsbränning eller brasor så vet man att det snabbt kan gå överstyr. Det som från början verkade hur lugnt som helst blir på några sekunder helt okontrollerbart. – Folk tror att det inte är någon fara att elda när det fortfarande är lite blött. Men det är bara själva marken som är

blöt, det gamla gräset som ligger ovanpå är snustorrt och det är då det är farligt, säger brandmästare Peter Nystedt. Allt för många som underskattar elden i kombination med till exempel torrt gräs. – Det är konstigt men det verkar som att det är en lång tradition på många ställen att man måste elda gräs. Ska man nödvändigtvis elda så måste man se till att har god tillgång till vatten och att man är flera som hjälps åt, säger Peter Nystedt. När det gäller sista april och alla dessa brasor så finns det vissa förhållningsorder. Man måste exempelvis anmäla till räddningstjänsten att man tänker elda. – När folk ringer och anmäler brukar vi ge information om hur man ska gå tillväga för att minska riskerna. Vilken information vi ger beror på hur det ser ut i markerna. Är det extremt torrt avråder vi från att elda, säger Peter Nystedt. OVE HAN S E N

ATT TÄNKA PÅ NÄR MAN ELDAR ❚ Se till att ha tillgång till mycket vatten. ❚ Ha mycket släckredskap. Exempelvis krattor, ruskor, spadar. ❚ Se till att vara många som hjälps åt. Ensam är inte stark när elden drar i väg. ❚ Elda inte gräs om det finns byggnader i närheten. ❚ Finns det mycket torrt runt en brasa, se till bränna bort det först eller vattna mycket. ❚ Tänk på vad ni eldar. Plast och bildäck är exempel på sådant som INTE ska eldas. ❚ Tänk på att glöd och flagor kan färdas långa sträckor med vindens hjälp. ❚ Ha uppsikt över elden, såväl brasor som gräs. ❚ Tänk på att den som tänder bär ansvaret. ❚ Låt det sunda förnuftet styra.

Vid köp aV kompletta glasögon FÅR dU med ett paR polaRiseRande Clip on (VäRde FR 300:-) kan ej kombineras med andra erbjudanden eller paketpriser. Gäller t o m 11 maj.

E t t

v ä l E t a b l E r a t

f a m i l j E f ö r E t a g

tällegatan 2, ljusdal, 0651-144 00 | www.hartman-optik.se

+/23.¯3 $). 3+/',)'! 0!24.%2

Karl-Rune Nordkvist är studiecirkelns huvudfigur.

Drygt 40 böcker hann det bli under åren och det är i sig en enorm bedrift. För jämsides med sin skrivande karriär jobbade han åt SJ hela sitt yrkesliv. Höjdpunkten för studiecirkeln i Ramsjö var för några veckor sedan. Då reste man till Bollnäs, dit Karl-Rune flyttade som 12-åring, och där fick man träffa Karl-Runes änka, Helén, 86 år. Ett möte som blev ett minne för livet för deltagarna. – Det var fantastiskt att träffa henne. Vi fick mycket till livs om Karl-Rune, sånt som inte står att läsa någonstans, säger Rose-Marie Elverstig. LJUSDALS TIDNING 25 APRIL 2007

Ljusdals Tidning.indd 7

FOTO: OVE HANSEN

Framåt sommaren är tanken att Helén skall göra ett besök i Karl-Runes hemtrakter, Ramsjö. Studiecirkeln är tillända men man tänker fortsätta på den inslagna vägen. Så småningom blir det en utställning i Ramsjö, i alla fall är det gruppens förhoppning. Och man hoppas även att få ihop pengar så att man kan tillverka någon form av minnestavla eller liknande över bygdens son. Midsommardagen 1997 avled Karl-Rune Nordkvist, 76 år gammal. OVE HAN S E N

+ORSNËS lNNS I DIN BYGD 6I HAR LOKAL ERFARENHET *AG lNNS I ,JUSDAL "O 5DDH VIRKESKÚP BO UDDH KORSNAS COM +ORSNËS ËR INTE BARA KÚPARE AV DITT VIRKE VI ËR OCKSÍ DIN SKOGLIGA PARTNER I VARJE DEL AV DITT SKOGSBRUK 6ÍRA VIRKESKÚPARE lNNS FRÍN 5PPLAND TILL (ËRJEDALEN

WWW KORSNAS COM SKOG

7

07-04-19 08.58.56


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.