Page 34

- FI − Verkkojohtojen läpileikkaus ei saa olla pienempi kuin kumiletkujohtojen, joissa on lyhenne H05RN-F. Jatkojohtojen on vastattava standardin DIN VDE 0620 vaatimuksia. − Suojaa pistokeliitännät kosteudelta. − Liitä laite vain määräystenmukaisesti asennettuun pistorasiaan. Turvallinen käyttö − Laitetta ei saa käyttää rikkinäisellä laitekotelolla tai rikkinäisin sähköjohdoin. − Älä kanna tai vedä laitetta liitosjohdosta. − Vedä kaikki johdot suojattuina niin, että niiden vahingoittuminen on poissuljettu ja kukaan ei voi niihin kompastua. − Älä koskaan avaa laitteen koteloa tai laitteeseen kuuluvia osia, jos tähän ei nimenomaan viitata käyttöohjeessa. − Käytä laitteessa ainoastaan alkuperäisiä varaosia tai varusteita. − Älä koskaan tee laitteelle teknisiä muutoksia. − Anna ainoastaan OASE:n valtuuttaman asiakaspalvelun suorittaa korjaustoimenpiteet. − Verkkojohdon vaihtaminen uuteen ei ole mahdollista. Laite tai osa tulee poistaa käytöstä, jos johto on vahingoittunut. − Käytä laitetta vain, kun vedessä ei ole ihmisiä. − Pidä pistorasia ja verkkopistoke kuivana. Tärkeää! Laite on varustettu kestomagneetilla. Magneettikenttä voi vaikuttaa sydämentahdistimeen.

Asennus (A) Lyhennä porrasletkumuhveja niin pitkälti, että liitäntäaukko vastaa letkun halkaisijaa. Siten vältät painehäviöitä. Työnnä tai käännä letku letkuyhteeseen suodatinpumpussa. Varmista letkupidikkeillä ja ruuvaa kiinni suodatinpumpun liitoskierteeseen.

Sijoittaminen Sijoita suodatinpumppu lammessa mahdollisimman vaakasuoraan kiinteälle, liejuttomalle pohjalle niin, että se on kokonaan veden peittämä ja korkeintaan 2 metriä vedenpinnan alapuolella.

Käyttöönotto Huomio! Herkkiä sähköisiä osia. Mahdollinen seuraus: Laite rikkoutuu. Suojatoimenpide: Älä kiinnitä laitteeseen himmentimellistä sähkövirran syöttöä. Huomio! Pumppua ei saa käyttää kuivana. Mahdollinen seuraus: Pumppu rikkoutuu. Suojatoimenpide: Tarkasta säännöllisesti vesitilanne. Laiteen täytyy yleensä olla vedenpinnan alapuolelle asetettuna. Huomio! Integroitu lämpötila-anturi kytkee pumpun automaattisesti pois päältä ylikuormituksen yhteydessä. Kun moottori on jäähtynyt, pumppu kytkeytyy jälleen automaattisesti päälle. Tapaturmavaara! Näin teet virransyötön: Päällekytkentä:Verkkopistoke kytketään pistorasiaan. Laite käynnistyy heti, kun se saa sähkövirtaa. Poiskytkentä:Verkkopistoke kytketään irti.

34

Oase FP 1500-3500  
Oase FP 1500-3500  
Advertisement