Page 1

HALLSBERGSNYTT Nr. 1: 2011

Vårtecken vid Boo kyrka. 14 april 2011.

Malin och Tom byggde sitt drömhus i Hallsberg, sid. 3.

En gul hundraåring i Hallsberg, sid. 4-5. Vanja Brunzell, från Hallsberg till Uppsala, sid. 7. www.hallsberg.se


2

ledaren

F

ramåt Hallsberg Hallsberg står inför en spän­ nande resa. En resa som till stor del kommer att vara spårbunden. Utan att för den skull vara radrät eller bara följa utlagda spår. Flexibilitet och framåtanda Kommunen antog under fjolåret ett mål att vi ska sikta mot att vara 16 000 innevånare år 2025. Redan under 2010 kunde vi glädja oss åt en reell befolkningsökning på 40 personer. Genom att fortsätta planera och genomföra bostads­ byggande och planering av infrastruktur inom de kommu­ nala ansvarsområdena, lägger vi en genuin grund för fortsatt utveckling. Miljöfokus inom fler områden Vi sa redan under fjolåret att miljö skulle bli ett av våra profilområden, detta genom att en miljönämnd bildades igen och ett tydligt ansvar pekades ut. Under året kommer vi att se resultat av det arbete som man inom nämnden gör, en lokal miljöpolicy kommer att presenteras, parallellt med detta kommer vi att kunna presentera en måltidspolicy för våra verksamheter. Lokal infrastruktur Vi fortsätter att utveckla våra gång- och cykelvägar även detta med miljöns bästa för ögonen. Men inte bara miljön, vi vill med detta också tillskapa säkrare skolvägar och en större tillgänglighet totalt sett. Rondell vid Lidl med ökad tillgänglighet för Volvos transporter och ett öppnande av nya industri- och etableringsområden. Man kan ha läst och även hört en del om nya etableringar och satsningar i Halls­ berg men vi håller dock på vår policy att det är företagen själva som presenterar sina satsningar, spännande känns det trots allt. Hjortkvarn De senaste veckorna har vi fått dystra besked från BooForssjö angående nedläggning av sågverksamheten. Detta gör naturligtvis att vi från kommunen har startat ett arbete för att bistå de som drabbas med stöd och råd inför en förändring av sina livssituationer. Konstgräs Att använda uppvärmda konstgräsplaner har under de två senaste vintrarna varit en omdiskuterad satsning. Vi har nu summerat de två vintrarna och kan konstatera att kostnaden för uppvärmningen inte kommer att innebära att vi behöver ha stängt några vintermånader. Vi har också sett ett oerhört intresse från lag i vårt omland som vill hyra anläggningen för både match och träning (uppvärmningen har kostat under 60 000 kr för två vintrar, heder åt inspiratören Lasse Hellqvist). Bostäder Byggandet av bostäder på Södra Allén fortskrider enligt pla­ nerna och vi har fortsatta diskussioner med fler intressenter angående Kv. Kronan bakom Stinsen. Detaljplanen för Kv. Berg nedanför rondellen har vunnit laga kraft och vi känner att vi därmed har en planberedskap för fler byggnationer, arbetet med fler planer fortsätter självklart. Jajce Är med största sannolikhet namnet på vår nästa vänort. Jajce är en ort i Bosnien och vi har i Hallsberg en stor grupp medborgare som har sina rötter där. Nyligen var en delegation från Hallsberg på besök i Jajce och intrycket blev unisont att starta arbetet med att formalisera kontakterna. Jajce kommer att sända ett lag till Järnvägen cup och bli det första utländska laget i cupens historia. Vi välkomnar deltagarna och ser fram emot Vänortssamarbetet. Framåt Hallsberg Ja så känns det, etableringsförfrågningar och viss medvind känns av. Så har du frågor och funderingar, tveka inte att höra av dig till dina politiska företrädare. Med tillönskan om en trevlig sommar och på återhörande till hösten. thomas doxryd

HALLSBERGSNYTT

Kommunstyrelsens ordförande i Hallsberg en tidning från hallsbergs kommun utges av:

redaktion: Björn Olsson, Niklas Tiedermann och Kirsi Aronsson

telefon: 0582-68 50 00

text

ansvarig utgivare:

layout

Hallsbergs kommun 694 80 Hallsberg

Torbjörn Dybeck

& foto: Björn Olsson & redigering: Björn Olsson

Hallsberg ska bli mer attraktivt KOMMUNEN. Peter Jeppsson ser nästan lite arg ut. Han gestikulerar vilt, går fram och tillbaka i folksamlingen som har träffats i Folkets hus och talar med en stark skånsk stämma. Stämningen är god, och bakom de vilda gesterna och den lätt ilskna uppsynen finns det en värme och en glimt i ögat. Detta är startskottet på ESF-projektet "Attraktiva Hallsberg skapar plusvärden". Det är fullsatt i Forum-salen i Folkets hus. Butiksägare, butikspersonal och representanter från kommunen har kommit för att få information om det nya EU-finansierade projektet. Det skrattas, pratas och hälsas och man förstår snabbt fördelen med den starka stämma som Peter Jeppsson från konsultföretaget Säljinspiration besitter. Den behövs i detta gäng!

efterfrågan. I långa loppet är det även ett mål att locka hit kunder från andra orter. På det inledande mötet går Peter Jeppsson igenom konkreta saker som skulle kunna förändras och belyser även de styrkor som handlarna i Hallsberg har om de jobbar tillsammans.

Hallsbergs kommun har tagit initiativet till och driver "Attraktiva Hallsberg skapar plusvärden" och har ansökt hos Europeiska socialfonden, eller ESF, som delar ut EU-bidrag för att stödja näringslivet. Projektet, som startskottet går för just denna kväll, går ut på att utbilda, inspirera och stärka handlarna i Hallsberg och att hjälpa dem att möta shoppingsugna hallsbergares

Kommunens näringslivsenhet har beställt en undersökning om vad invånare och besökare i Hallsberg tycker om Hallsbergs centrum. Denna undersökning ska användas som bas för att bedöma exakt vad folk är nöjda med och vad som måste förbättras. Under resten av året ska utbildningar inom ledarskap, försäljning, butikskommunikation och event hållas för handlarna.

Peter Jeppsson visar Hallsbergs möjligheter och eldar på och inspirerar handlarna i kommunen.

Så vad tycker folk om Hallsbergs centrum? Enligt den utförda undersökningen där 644 personer deltog efterfrågas fler mötesplatser där man kan träffas och sitta och prata utan att det kostar något samt allmänna toaletter och skötrum. På plussidan finns bland annat bemötandet i butiker som får höga betyg och utsmyckningen i centrala Hallsberg i form av blommor och belysning. Läs mer om undersökningen på sidan 7. 2011 blir ett spännande år för handeln i Hallsberg och tillsammans ska handlarna bli mer attraktiva och aktiva.

Unga hyresgäster i Vretstorp VRETSTORP. Det är liv i Centrumhuset i Vretstorp. Det stora huset som byggdes på sjuttiotalet har tidigare inhyst bland annat en matbutik, bankkontor, postkontor och distriktssköterska, men har stått tomt och tyst i över ett års tid. Nu ska det bli ändring på den saken. Ljudbilden är en blandning av borrmaskiner, hammar­­slag och musik. Byggnaden renoveras nu och där ljudet av gnisslande kundvagnar tidigare har dominerat ska nu ljudet av små barnfötter ta över. Efter att den sista hyresgästen, distriktssköterskan, flyttat ut sål­ des huset av Hallbo till en extern köpare som hade planer på livs­ medelstillverkning. Dessa planer gick dock i stöpet och Hallsbergs kommun köpte sedan huset. Ef­ ter det påbörjades en rustning av huset med målet att omvandla det till en förskola. Utöver för­ skolan kommer det även ligga en pizzeria i huset samt en lokal som

Flitens lampa lyser när Centrumhuset i Vretstorp rustas.

ännu inte är uthyrd. Det har förvisso varit förskola i huset tidigare, från mitten av åt­ tiotalet till mitten av nittiotalet, men då var det bara en försko­ leavdelning i själva huset samt en avdelning som höll till i en paviljong på gården. I det ”nya” Centrumhuset blir det istället två avdelningar under samma tak.

Redan den kommande höst­ terminen kommer ljudet från lekande förskolebarn än en gång att höras i huset. Det är en skarp kontrast mot dagens verktygsljud och skvalande musik från bygg­ arbetarnas radioapparater. Men visst, liv i Centrumhuset i Vrets­ torp, det är det redan nu!


Malin och Tom byggde sitt drömhus i Hallsberg

3

HALLSBERG. I ett stort, vitt hus i Samsala bor Malin Andersell och Tom Erik­s­ son med halvårsgamla dottern Meya. Det första som slår en när man sätter foten innanför ytterdörren är hur ljust och luftigt det är i den nybyggda villan. På golvet svischar en glad liten tjej förbi i en gåstol. Det faktum att hon inte kan gå på egna fötter än verkar inte be­kymra Meya det minsta. För ungefär två år sedan börja­de Malin och Tom att bygga drömhuset i Hallsberg. Efter att stommen rests så gick det snabbt och efter ett halvår av byggande kunde de i december 2009 lämna tvåan i Örebro och flytta in i den stora två­våningsvillan. Att det blev just Hallsberg och inget annat ställe var ett lätt val då den stora tomten var billig vilket innebar att mer resurser kunde läggas på huset. Malins föräldrar bor också i Hallsberg och många av Malins vänner har flyt­ tat tillbaka till Hallsberg och skaffat hus vilket också togs i åtanke när valet föll på Halls­ berg. Det lantliga läget i Sam­ sala lockade också, då man med ett enda steg ut på ute­ platsen får en fantastiskt fin utsikt över ett öppet landskap. Denna naturidyll innebär dock inte att Malin och Tom är avskurna från omvärlden. Hallsbergs centrum når man efter tio minuter på ­cykel och Tom kan låta bilen stå och cykla in till sitt jobb som sjuk­

Hjärtat i huset är det stora öppna köket som övergår i en vardagsrumsdel. Här dominerar det robusta vita träbordet som Malin och Tom har gjort själva.

gymnast inne i Hallsberg. – Jag tror att Hallsberg är en ort som kommer att växa, så det är också en investering.

lopp har vi inte fixat själva, men väggar, tak, kök och näs­ tan allt annat har vi gjort, be­ rättar Tom.

I hela huset ser man spår av Malins och Toms känsla för stil. Det öppna köket över­ går i ett vardagsrum som do­ mineras av ett rejält vitmålat

“Jag tror att Hallsberg är en ort som kommer att växa, så det är också en investering.” – Jag är förvånad över att inte fler tomter har sålts här, men det kommer nog, säger Tom.

– Det var jättekul. Fast aldrig mer, en gång räcker! tillägger han med ett leende.

Nästan allt i huset har de byggt själva. Stommen fick de hjälp med att resa, men invändigt har Malin och Tom gjort det mesta av arbetet själ­ va, trots att de egentligen inte “kan” bygga.

Både Malins och Toms för­ äldrar hjälpte till när det be­ hövdes och till sin hjälp hade de också en kvalitetsansvarig för att kontrollera säkerheten. Tom var ledig i tre månaders tid efter att hans studier var avslutade och all den lediga tiden lade han på husbygget.

– Elektricitet, vatten och av­

bord som de har gjort själva. Vardagsrummet badar i sol­ ljus från de stora fönstren på husets södra sida och den här­ liga utsikten kan man njuta av vid middagsbordet. Hela hu­ set går i ljusa nyanser av vitt och grått och som bryts av med starka färger från gröna blommor, färgglada krukor och dukar. Fönsterbrädorna är gjorda av grå betong som vackert harmoniserar med det

vitmålade träet. Just nu finns det inte så många planer inför framtiden. För­ utom att plantera och göra i ordning trädgården. – Nu ska vi bara landa i det här och få kvalitetstid med Meya, säger Malin. Förutsättningarna för att få kvalitetstid i Samsala verkar goda, och Tom, Malin och Meya tycks ha hittat rätt när de valde att bygga sitt dröm­ hus här.

Är du intresserad av att köpa tomt i Hallsberg? Ta kontakt med Eva Sundelin på Hallsbergs kommun. Telefon: 0582 - 68 51 81

Planer på järnväg i mindre skala HALLSBERG. ”Vad ger 'Hallsberg' för associationer?”. Ställer man den frågan till båda hallsbergare och folk utifrån är det nog många som gör associationer till tåg och järnväg och den historia som Hallsberg har kopplat till järnvägen. Nu kan det bli aktuellt att bygga ännu en järnväg intill den redan befintliga. Men i betydligt mindre skala!

koppling till järnvägen och sam­tidigt skapa ytterligare en turistattraktion i Hallsberg vill nu kommunen bjuda in intresserade till att bilda för­ ening kring modelljärnvägs­ byggande. Planer på studie­ resor finns redan, där man kan studera andra modell­ järnvägar. Kommunen för re­ dan nu givande diskussioner med Regionförbundet Öre­ bro kring medfinansiering till för­studier.

För att hedra Hallsbergs

– Om man är intresserad av

modelltåg, modellbyggande och historia så är man perfekt för att driva eller delta i en sådan förening, säger Thomas Doxryd, kommunstyrelsens ordförande. Var i Hallsberg kan då den­ na förening finnas, och var finns det plats för en stor modelljärnväg? Planen är att modelljärnvägen ska finnas i Arbetsmarknadsenhetens, AME:s, gamla lokaler bakom Bergööska huset. Här kan dess­utom modelljärnvägen få

breda ut sig över två våningar! Är du en modelljärnvägs­ fanatiker eller ”niträknare” som det lite skämtsamt bru­­ kar kallas, eller kanske bara en glad entusiast? Låter det spännande att få delta i eller driva en förening i Hallsberg med ett gäng som brinner för detta? Välkommen att delta i informationsmötet den 10 maj klockan 18:30 i Utsik­ ten, kommunhuset. Tåg i miniatyr, snart i Hallsberg?


4

En gul hundraåring

i Hallsberg I hundra år har det stora gula huset stått i Hallsberg. Huset som i dag är arbetsplats för politiker och tjänstemän har en historia som är något annat än bara kontorslokaler.

1920-talet

1915

ca. 1925-1930

HALLSBERG. Tröskföretaget Johan Thermænius & Son etable­ rade sig 1868 i Hallsberg. Före­ taget sprang dock ur Thermænius Mekaniska verkstad som grunda­ des redan 1846 i Torshälla. Men närheten till vattenkraften i Dala kvarn lockade, så Thermænius Mekaniska verkstad köpte mark intill järnvägen i Hallsberg för att ha nära till transporter via järnväg. Vid flytten till Hallsberg 1868 så bytte företaget namn till Johan Thermænius & Son istäl­ let. Det var dock inte någon av Johan Thermænius söner som lät bygga det stora huset utan istället hans barnbarn. Johans son Edward tog över företaget vid flytten till Hallsberg 1868 och när Edward dog 1894, 52 år gammal, tog istället hans tre söner över. Fred­ rik som disponent, Alfred som konstruktör och Gottfrid an­ svarade för försäljningen. Utvecklingen av Johan Ther­ mænius & Son gick snabbt och verkstäder och kontor byggdes. 1909 lät Fredrik Thermænius bygga kontorsbyggnaden på Väs­ tra Storgatan, ritad av arkitekten Werner Northun. Två år senare, 1911, stod byggnaden klar. Det

var det hittills största huset i sam­ hället. Huset har inte bara innehållit kontorslokaler utan även lägen­ heter, postkontor, möbelaffär och damfrisering, bland annat. 1953 togs byggnaden över av Hallsbergs köping och blev för­ valtningsbyggnad. I dag dispone­ rar Hallsbergs kommuns politiker och tjänstemän hela byggnaden, men spår av husets historia finns kvar att finna. En av tjänstemän­ nen har en stor kakelugn i sitt kontor, en påminnelse om en svunnen tid då huset inhyste bo­ städer. På samma våning, i kon­ ferensrummet med ett passande namn som för tankarna till vatten och fukt, Akvariet, kunde man hitta badrum och badkar ända in på sjuttiotalet. En annan av kommunens tjänste­ män har sitt kontor på samma vå­ ning där hon bodde i tillfälligt i tonåren. Hennes far hade fått ar­ bete för kommunen och i väntan på att familjens bostad skulle bli klar fick de bo i kommunhuset. I hundra år har det stora, gula huset stått i Hallsberg. Förhopp­ ningsvis får det stå många hundra år till.

Sverige 1911 1 jan

Köpingarna Arvika, Eslöv och Huskvarna blir städer.

4 feb

Den svenske skridskokonståkaren Ulrich Sachow blir världsmästare för tionde gången.

27 april

Den första svenska filmen med en kvinnlig regissör har premiär. Filmen hette Stockholmsfrestelser och Anna Hofman-Uddgren regisserade.

1 sep

Statens biografbyrå börjar sin verksamhet och Sverige blir det första landet i världen som får filmcensur.

7 okt

Arvid Lindman från Allmänna valmansförbundet (som i dag heter Moderata samlingspartiet, eller kort och gott Moderaterna) avgår som statsminister. Han ersätts av Karl Staaff från Liberala samlingspartiet (partiet splittrades 1924).

Världen 1911 18 feb

Världens första officiella transport av post med flyg skickas mellan Allahbad och Naini i Indien. 6500 brev fraktades med ett flygplan cirka 13 kilometer.

19 mars

Internationella kvinnodagen firas för första gången.

22 aug

Leonardo da Vincis Mona Lisa stjäls från Louvren. Det tog två år att fånga tjuven och få tillbaka det kända konstverket.

9 dec

Världens första film att spelas in med två kameror har premiär. Filmen, Oborona Sevastopolya, visas för första gången för tsar Nikolaj II i hans palats.


5

Det är inte hundra år mellan bilderna ovan, men nästan! Den vänstra bilden togs 1912, ett år efter att byggnaden var färdigställd. Den högra bilden togs i mars 2011, 99 år senare. Det mesta är sig likt, och de förändringar som har gjorts under hundra års tid är minimala.

Öppet hus 6 maj Välkommen på öppet hus i kommun­huset mellan 11 och 17! Tipspromenad med en fråga i varje korridor, häfte om Hallsbergs historia delas ut där svaren finns att finna, flera fina priser (första pris en middag för två).

På andra sidan gatan från Thermænius-huset låg Robertson sport- och cykelaffär, men den byggna­ den finns till skillnad från sin gula granne på andra sidan gatan inte kvar. På baksidan av Thermæniushuset hittade man G Lindgrens motorverkstad. Bilden är tagen 1938 av okänd fotograf.

Visning av kommunens miljöbilar utanför entrén. Källaren Visning av kommunens repro- och post­avdelning. Inlämning av tipspromenadsvar vid repro­ avdelningen. Kaffe, saft och tårta bjuds i kommunens cafeteria. Bottenvåning Kommunen som arbetsgivare. Växelns historia. Datakommunikationen inom kommunens verk­ samheter.

Bygget av huset pågick från 1909 till 1911 och när det stod klart så var det Hallsbergs största byggnad. Denna bild är den tidigaste bilden av huset vi hit­ tat i kommunens arkiv. Årtal saknas, men den togs förmodligen 1910.

Våning 1 Information om nya tomter och lägenheter. Energirådgivaren informerar. Våning 2 Bildutställning ”Hallsbergs historia”. ”Heta stolen”, med kommunens politiker olika tider under dagen. Överförmyndaren informerar. Information om planarbetet. Centrumutvecklingen, Näringslivschefen informerar. Våning 3 Kartor och flygfoton, GIS. Alkoholhandläggaren informerar. Bildutställning ”Kommunhuset 100 år”.

Intill Thermæniushuset ligger Adolf Samzelius bostadshus. Det är ännu äldre än det som i dag är kommunhus och uppfördes 1898. I dag hittar vi Nerikes Allehandas lokala hallsbergsredaktion där. Bilden är från ca 1945-1950 och togs av Axel Eliasson konstförlag AB.


6

VISSTE DU ATT..?

Besöksrekord i Alléhallen Visste du att Alléhallen slog besöksrekord under 2010? Det blev 122 488 besök un­ der det gångna året vilket var en ökning med cirka 10 pro­ cent jämfört med det förra rekordåret, 2008.

Förtidsrösta i Hallsberg Visste du att du kan förtids­ rösta i Hallsberg till omvalen den 15 maj för landstingsfull­ mäktige i Västra Götalands län och kommun­fullmäktige i Örebro kommun? Från och med den 5 maj kan du förtidsrösta i Hallsbergs bib­ liotek och Green Cargo. Mer information hittar du på www.hallsberg.se.

Befolkningen ökar Visste du att det bodde fler människor i Hallsbergs kom­ mun 2010 än året innan? Det blev en ökning med 40 perso­ ner och befolkningen var vid årsskiftet 15 275.

Nytt teknikhus Visste du att ett nytt teknik­ hus ska byggas vid Alléskolan? I de nya lokalerna ska elever tillhörandes el-, industri- och teknikcollege studera och de beräknas kunna flytta in re­ dan till höstterminen 2012.

Skolmatsedlar i telefonen Visste du att du kan se kom­ munens skolmatsedlar i din telefon? Programmet finns till Iphone och Android­telefoner. Läs mer på www.dinskolmat.se.

Tyck till om hemsidan Visste du att du kan tycka till om kommunens hemsida, hallsberg.se? Besök hemsidan och klicka dig vidare till vår undersökning!

Full fart i Hallsberg under Järnvägen cup HALLSBERG. I början av juni

invaderas Hallsberg av handbollstokiga ungdomar, föräldrar och lagledare. För 35:e året i rad arrangeras Järnvägen cup i Hallsberg. HK Järnvägen står bakom den stora handbollsturneringen som spelas utomhus. Under två dagar kommer hårda bataljer att utkämpas på hand­ bollsplanerna. Bakom dessa två dagar ligger massor av arbete och organisering. I år kommer mellan 220 och 230 lag delta. För första gången deltar ett utländskt lag. Hela vägen från Jajce i Bosnien-Hercegovina kommer ett herrjuniorlag för att mäta sina krafter mot andra lag i Hallsberg. Man kan lugnt konstatera att arrangörsstaben kommer att ha fullt upp. Cirka 40 planer byggs upp nere bakom Allé­ hallen, vilket innebär att 80 mål måste skruvas ihop och nät trasslas ut och monteras fast på målen. Sedan ska pla­ nernas linjer målas. Förutom arbetet med själva planerna ska måltider lagas, boende för be­ sökande lag bokas och kring­ aktiviteter arrangeras.

– Arbetet med Järnvägen cup börjar redan i november året innan. Då förbereder vi den tryckta inbjudan som vi skick­

Under två dagar i juni kommer hårda bataljer utkämpas på handbollsplaner i Hallsberg. Foto: HK Järnvägen

ar ut till klubbarna, berättar Peter Lennartsson som är täv­ lingsansvarig för Järnvägen cup och vice ordförande i HK Järn­ vägen. Från första januari kan klub­ barna börja anmäla sig och det är lag från 10 år upp till junior­ nivå där spelarna får vara högst 20 år som får spela i Järnvägen cup. Givetvis deltar HK Järn­ vägen själv med sina lag och trots att A-lagsspelarna inte får vara med och spela så har de fullt upp. Spelarna hjälper till med allt möjligt under cup­ helgen. Det är inte bara full fart på planerna utan det händer även

saker på nätet. Under cupen jobbar en person med att lägga upp alla resultat på hemsidan, och intresset är stort.

– Dröjer det så börjar det ge­ nast ramla in mail med frågor om varför resultaten inte lig­ ger på hemsidan. Hemsidan har många besök under cupen, runt 5000-6000, berättar Peter Lennartsson. Allt kommer inte bara att handla om handboll un­ der dessa dagar. Flera kring­ aktiviteter kommer att ordnas som bio, bowling och gratis bad i Alléhallen. Även runt pla­ nerna kommer det att finnas aktiviteter med tävlingar, för­

säljning av fika och annat gott samt tröjförsäljning där man kan köpa en cuptröja med sitt eget namn och nummer tryckt på ryggen. Fjolårets cup bjöd på en fallskärmsuppvisning där fallskärmshoppare från Öre­ bro fallskärmsklubb landade i cupområdet. I år blir det ingen fallskärmshoppning, men det är mycket möjligt att det blir någon annan över­raskning! Anteckna datumen 4 och 5 juni i kalendern, för då blir det full fart på handbollsplanerna i Hallsberg. Mer information om Järnvägen cup kan du hitta på cupens hemsida. Adressen är www.jarnvagencup.se

Certifiering gör Alléskolan ännu bättre vård- och omsorgsprogrammet sker i dag genom utbildning på arbetsplatser. Certifieringen för vård- och omsorgscollege innebär ett krav på utbildning av de handledare som tar emot elever från gymnasiet eller vux­ enutbildningen.

SYDNÄRKE. Samverkan och certifiering gör Alléskolan ännu vassare inom vård- och omsorg. Sydnärkes utbildningsförbund har blivit ett certifierat vårdoch omsorgscollege. Detta innebär att det kommer att bli ett tätare samarbete mellan skolan och arbetslivet för att möta den ökade efterfrågan på välutbildad personal. Eleverna på vård- och omsorgsprogram­ met och vuxenutbildningen kommer att kunna bedriva sina studier närmare arbetslivet. Det finns redan ett yrkesråd där utbildare inom yrkes­ programmen på gymnasiet och vuxenutbildningen träffar re­ presentanter för de branscher Alléskolan utbildar inom. Så­ dana möten kommer inom ramen för vård- och omsorgs­ college att bli ännu mer fre­

Ny certifiering ökar statusen och kvalitén på Alléskolans vård- och omsorgsprogram.

kventa. Ett närmare samarbete med andra vård- och omsorg­ scollege i Örebro län möjlig­ görs också genom Sydnärkes utbildningförbunds certifie­ ring. Möjligheterna ökar för gemensamma kompetensut­ vecklingdagar för lärare, ge­ mensamma föreläsningar eller för att ta del av andra skolors expertis inom olika ämnen för att nämna några exempel.

och kvalitén på utbildningen. Det ställs krav på att vi ska samverka med andra vård- och omsorgscollege i länet samt ar­ betslivet. Just nu samverkar vi kring innehållet i de valbara kurserna i gymnasieskolan, säger Lena Samuelsson, rek­ tor för vård- och omsorgspro­ grammet, barn- och fritids­ programmet och särskolan på Alléskolan.

– Certifieringen höjer statusen

En del av utbildningen inom

Direkt efter avslutad utbild­ ning på vård- och omsorgs­ college ska eleven vara an­ ställningsbar, men samtidigt kunna gå vidare till utbildning på högskolenivå om den ny­ blivna studenten vill det istäl­ let.

– Jag tycker att den här certifie­ ringen är jättebra! Omvårdnad är ett av de områden där det ser ut att bli brist på kunnig per­ sonal i framtiden. Denna cer­ tifiering gör att vi kan erbjuda en riktigt bra utbildning inom området, säger Lena Samuels­ son.


Designern Vanja Brunzell, från Hallsberg till Uppsala HALLSBERG. Vanja Brunzell levde ett långt liv fyllt med klädskapande. Under sommaren ställs ett urval från hennes långa karriär ut i Hallsberg. Det är i just Hallsberg som Vanja Brunzell är född och uppvuxen. Kläder och mode fascinerade henne tidigt och redan som fyraåring stickade Vanja en dockklänning. Under skoltiden skissade Vanja stän­ digt i sina skolböcker på vackra kläder och ska vid ett tillfälle ha påstått att hon skulle öppna modehus när hon blev stor. Intresset för sömnad och kläd­ skapande kom dock inte ur ingenting. Mormor hade får, odlade lin, tillverkade garn och var väldigt intresserad av klä­ der. En av Vanjas mostrar var dessutom utbildad sömmerska och hade en egen ateljé.

– Tack vare denna moster var jag först i Hallsberg med new look! Hon sydde mig en brun, lång, klockad kappa med brett skärp och ganska stor krage i fin kvalité som väckte stor be­ undran, berättar Vanja Brun­ zell i boken Kläder som konst och berättelse – Vanja Brun­ zells modehistoria av Marga­ reta Krantz. Tonåren ägnade Vanja åt att delta i en konststudieklubb där hon målade, tecknade och sydde kläder. Allt för att bli så mångsidig som möjligt när det gällde klädskapande. Efter realskolan så utbildade hon sig inom sömnadskonst på Tillskärarakademien i Stock­

Hallsbergsklubben Järnvägens Bågskytteförening arrang­ erar utomhus-SM tillsam­ mans med två andra klubbar, Bågskyttarna Kil och Alvenäs Bågskytteklubb. Klubbarna ansökte för två år sedan om att få arrangera både inomhusoch utomhus-SM.

7

Du läste kanske på sidan 2 om ESF-projektet "Attraktiva Halls­ berg skapar plusvärden" och un­ dersökningen som genomförts, "Lär känna din kund"? Här pre­ senterar vi några av resultaten från undersökningen.

Vacker ut­ smyckning

Foto: Jacques Vincent/Sigtuna Museum

Foto: Olle Norling/Upplandsmuseet

Vanja Brunzell hämtade inspiration ur svensk och nordisk historia i sina fantastiska alster. I sommarens utställning i Bergööska huset får vi se ett urval från hennes långa karriär.

holm och lärde sig bland annat skinnsömnad hos en körsnär samt gick tre år som modist­ elev där hon kunde utveckla och förfina sitt hantverk inom hattsömnad. Vanja Brunzell har inte bara haft klädskapande på sin re­ pertoar. Efter utbildningen på Tillskärarakademien på­började hon studier på Konstfacks målarlinje, fortfarande med målet att skapa vackra kläder. Där stiftande hon bekantskap med teaterns värld och skapa­ de 1955 dekoren till Uppsala studentteaters jubileumsföre­ ställning Herkules vägval när teatern firade 30 år. Det blev fler samarbeten med Uppsala studentteater vilket innebar att fler fick upp ögonen för denna skickliga kostymör och dekor­ målare. Efter ett tag erbjöds Vanja fast arbete på Upsala-Gävle Stadsteater (som numera he­ ter Uppsala Stadsteater) och

där blev hon kvar i flera år och skapade kostym och dekor till flera framgångsrika föreställ­ ningar. Trots framgång och upp­skattning inom teater­ världen längtade Vanja efter ett mer kontrollerat konstnärligt uttryck. Och drömmen om att skapa sig ett eget modehus levde kvar!

ställningar som hon har gjort har haft teman som ”Kejsa­ rens nya kläder”, ”Slottet som historisk scen” och ”Vår roliga historia”. Vanja Brunzell ver­ kade i hela Norden och utställ­ ningarna och hennes butik i Stockholm var välbesökta ända fram till hennes pension vid 82 års ålder.

1967 debuterade Vanja Brun­ zell som klädskapare på egna ben med utställningen Levan­ de historia på Naturhistoriska museet i Stockholm. Kvinn­ liga modeller poserade i klä­ der inspirerade av föremål de poserade med eller stod intill. Utställningen var en succé med massor av besökare och den gick på turné under en lång tid. Detta var startskottet för en lång och framgångrik karri­ är som klädskapare i egen regi.

Vanja Brunzell gick bort i slutet av 2010, men hennes klädkonst, efter en karriär som spänner över femtio år, kom­ mer att leva kvar även efter att denna fantastiska klädskapare har lämnat oss.

Under de decennier som följ­ de arbetade Vanja flitigt och hennes alster hade inte sällan en historisk koppling. De ut­

Utställningen "Designern Vanja Brunzell från Hallsberg till Uppsala" pågår från 14 juni till 14 augusti i Bergööska huset, Hallsberg. Öppet: tis-sön 11-18 Stängt: 24 och 25 juni Reception: 070-689 58 52

Inomhus-SM gick av stapeln förra året i Karlstad och nu är det alltså dags för Hallsberg att vara värd för utomhus-SM. Från Järnvägens BF beräknas cirka 20 skyttar delta i själva tävlingsspelet. På lördagen är det grundskjut­ ning, då alla skyttar skjuter för att samla så hög poäng som möjligt och att kvala in bland de 64 som får skjuta i match­ finaler på söndagen. I match­ finalerna så är det dueller som gäller där två skyttar möter

Väldigt många har läm­ nat positiva svar om kom­ munens utsmyckning med blomsterarrangemang och belysning. Hela 75 procent tycker att utsmyckningen i kommunen är bra!

Bra cykel­ möjligheter Många av hallsbergarna är nöjda med cykelvägarna i kommunen och tycker att tillgängligheten för cyklister är god. 74 procent har läm­ nat positiva svar när det gäl­ ler cykelvägarna.

Fler mötes­ platser och fler evenemang De som svarat på enkäten vill ha fler mötesplatser där man kan sitta och träffas utan att det kostar något. Man önskar också att fler evenemang ska arrangeras och att det ska finnas fler of­ fentliga toaletter.

Glada handlare

Ett svenskt mästerskap i Hallsberg HALLSBERG. I sommar kommer ett svenskt mästerskap att avgöras i Hallsberg då ungefär 250 bågskyttar ska göra upp om vem som siktar bäst i landet.

UNDERSÖKNINGEN "LÄR KÄNNA DIN KUND".

Handlarna är glada och be­ möter kunderna positivt. Det tycker 73 procent av de svarande.

Stort tack till er som har svarat! Mitt i prick i Hallsberg. Foto: Järnvägens Bågskytteförening.

varandra i varje match.

– Vi hoppas även att kunna ha en bankett på lördagkväl­ len där även hallsbergare kan få vara med. Men det är inte riktigt klart än hur det blir,

berättar Anders Fredriksson, ordförande i Järnvägens Båg­ skytteförening. 23-24 juli avgörs utomhusSM i bågskytte utanför Syd­ närkehallen i Hallsberg.

Det kom in 644 svar och av dessa var det över 400 som har lämnat kommentarer. Detta är ovanligt högt och visar på att hallsbergarna verkligen engagerat sig! Om ungefär ett år kommer en ny undersökning genomföras för att följa upp denna undersökning.


PÅ GÅNG

g r e b s l l a iH

Vi tipsar om vad som händer i Hallsberg de kommande månaderna.

maj 6

KOMMUNHUSET 100 ÅR - Öppet hus mellan 10 och 17.

6

VÅRMARKNAD - Hallsberg.

juni 4

MARKNADSAFTON MED HANDLARNA - Öppet mellan 18 och 21. Hallsberg.

4-5

JÄRNVÄGEN CUP - Utomhushandboll i Hallsberg.

14

UTSTÄLLNING: VANJA BRUNZELL - Utställningen pågår mellan 14 juni och 14 augusti. Hallsbergs konsthall, Bergööska huset.

30

SVENNEVADSSPELET - Uthomhusteater. Pågår t o m den 7 juli.

30

SOMMARKVÄLL - Musik och underhållning. Folkets park, Vretstorp. 19 - 20:30.

juli 7

SOMMARKVÄLL - Musik och underhållning. Hjortvallen, Hjortkvarn. 19 - 20:30.

14

SOMMARKVÄLL - Musik och underhållning. Hembygdsgården, Hallsberg. 19 - 20:30.

21

SOMMARKVÄLL - Musik och underhållning. Övra Åkerby, Sköllersta. 19 - 20:30.

23-24

UTOMHUS-SM I BÅGSKYTTE- Järnvägens BF, Alvenäs BK och BS Kil arrangerar Utomhus-SM i bågskytte i Hallsberg.

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382

På turistbyrån kan du hämta broschyrer och kartor. Telefon: 0582-68 53 36.

Välkommen!

Hallsbergsnytt - 2011-01  

Hallsbergs kommuns informationstidning.

Advertisement